Dimittendundersøgelse 2012 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittendundersøgelse 2012 Dato:"

Transkript

1 , data samt opsummering Datagrundlag og databehandling Undersøgelsesperiode 22. november - 7. december 2011 Respondentgrundlag Dimittender fra, der er blevet færdige i 2010 og 2011 Antal undersøgelser distribueret 34 Indkomne besvarelser 22 hele besvarelser og en delvis besvarelse. 12 dimitterede i 2010 og 10 i Svarprocent 64 % på alle udsendte besvarelser (68 % hvis vi indregner den delvise besvarelse.) Ingen mailadresser var ugyldige. Undersøgelsesmetode Der er udsendt elektroniske spørgeskemaer via mail. Efterfølgende er udsendt endnu en mail med rykker. Undersøgelsens baggrund og formål Dimittendundersøgelsen er en årligt tilbagevendende undersøgelse, der foretages blandt dimittender fra. Formålet med undersøgelsen er at få et samlet billede af nyuddannede psykomotoriske terapeuters tilknytning til arbejdsmarkedet og undersøge, i hvilken udstrækning de i deres eventuelle arbejde gør brug af de psykomotoriske færdigheder, som de har tilegnet sig under uddannelsen. Samt at undersøge dimittendernes jobsøgningsstrategier og deres brug af uddannelsens tilbud i forhold til at gøre studerende parate til arbejdsmarkedet. Vi benytter et skema udarbejdet centralt i VIA, hvor vi har tilføjet lokale spørgsmål samt tilrettet formuleringen/svarkategorierne. Hovedkonklusion 57 % af respondenterne er i arbejde. Dette er noget under niveauet i forhold til tidligere undersøgelser. To af de ledige ti respondenter angiver dog, at de ikke er jobsøgende, men studerer. Hvis de indregnes blandt beskæftigede, er beskæftigelsesprocenten på 65%. Beskæftigelsesprocenter Ultimo % 71% 67% 83% 86% 85% De ledige Fem af de ti ledige respondenter angiver, at de har haft arbejde siden dimissionen, heraf tre som psykomotoriske terapeuter. 1

2 Jobområder søgt af de jobsøgende Jobbene ligger inden for det psykomotoriske område Jobbene ligger udenfor det psykomotoriske område Jobbene ligger i forlængelse af tidligere uddannelse/beskæftigelse Ultimo % 60% 100% 100% 75% 100% 100% 60% 33% 100% 50% 50% 38% 0% 67% 25% 50% 25% Blandt alle ledige var de hyppigste svar på, hvorfor de ikke var i arbejde for tiden, at de manglede erhvervserfaring 38%),og/eller der ikke blev slået job op inden for afspændingspædagogik og psykomotorik (25%) og at uddannelsen ikke er god nok (25%). De beskæftigede 33% havde ét job, og 25% mente, at der var nogen eller høj grad af sammenhæng mellem deres bachelorprojekt og valg af arbejdsfelt. 92% mente at uddannelsen har kvalificeret dem til deres arbejde overordnet set enten i høj eller nogen grad. På 8 ud af de 8 kerneområder svarer 92%- 100% at uddannelsen har kvalificeret dem i høj grad eller i nogen grad til at udføre arbejdsopgaver indenfor områderne. Antal ansøgninger før første job Ultimo Ingen 0% 0% 7% 29% 25% % 35% 21% 43% 42% % 18% 36% 10% 8% % 12% 21% 10% 17% % 12% 0% 10% 0% Mere end 40 33% 12% 14% 0% 0% Ved ikke 8% 6% 0% 0% 8% Spørgsmålet var ikke med i dimittendundersøgelsen for 2007 Jobområder for de beskæftigede Ult Jobbene ligger inden for det 75% 65% 71% 76% 79% 77% psykomotoriske område Jobbene ligger udenfor det 17% 29% 29% 33% 25% 14% psykomotoriske område Jobbene ligger i forlængelse af tidligere uddannelse/beskæftigelse 33% 29% 21% 14% 8% 23% Svarprocenten er over 100%, da flere af de beskæftigede havde mere end ét job 2

3 Antal mdr. før første psykomotoriske job Ultimo Før dimission 29% 27% 10% 0-4 mdr. efter dimission 14% 55% 70% 5-12 mdr. efter dimission 43% 18% 20% mdr. efter dimission 14% 0% 0% Tallene for er ikke sammenlignelige, da der her spørges til job i det hele taget, og svarkategorierne er også anderledes. Alle respondenter Uddannelsen har tilbudt arbejdsmarkedsrettede arrangementer inden eller lige efter de studerende dimitterede. De dimittender, der på nuværende tidspunkt er i arbejde har i højere grad deltaget, end de dimittender, der på nuværende tidspunkt ikke er i arbejde: Deltagelsesprocenter Dimittender i job Ledige dimittender Jobsøgningskursus på 67% 70% Opfølgningsdag med Helle 2-3 måneder efter dimission 67% 30% Beskæftigelsesdag på 83% 60% Erhvervsvejledning fra Studievejlederen og 42% 50% uddannelseslederen Information fra DAP/JAP på om overenskomst og egen praksis 92% 60% Dimittenderne har især været glade for jobdagen 78% af de, der har deltaget, har i høj eller nogen grad været glade for jobdagen. Efter- og videreuddannelse Ult Påbegyndt videreuddannelse (Master eller kandidatudd.) 14% 0% 5% Påbegyndt eller afsluttet efteruddannelse (Faglige kurser, intern uddannelse eller diplomudd.) 22% 29% 40% Tallene fra er ikke sammenlignelige, da videreuddannelse i disse år også omfattede diplomuddannelse, mens efteruddannelse også omfattede korte kurser af enhver art. Flere dimittender end de foregående år er startet på en videreuddannelse, hvilket uddannelsen opfatter som en positiv udvikling. Metaevaluering Undersøgelsen bør laves i avanceret designer, så deltagerne slipper for to gange at svare på, om deres arbejde ligger indenfor det psykomotoriske område og procentsatserne bliver brugbare. Man skal overveje, om beskæftigelsestallet fremover også skal omfatte studerende. 3

4 Er du i arbejde? Ja 13 56,5% Nej 10 43,5% I alt ,0% Hvor længe har du været uden arbejde? 0-3 måneder 0 0,0% 4-6 måneder 2 20,0% 7-12 måneder 6 60,0% Mere end 12 måneder 2 20,0% I alt ,0% Har du haft et arbejde, siden du dimitterede? Ja, jeg har haft arbejde som psykomotorisk terapeut 3 30,0% Ja, jeg har haft andet arbejde 2 20,0% Nej 5 50,0% I alt ,0% Er du: Ledig og arbejdssøgende 8 80,0% Ledig og ikke arbejdssøgende 0 0,0% Studerende. I så fald: hvad læser du? 2 20,0% I alt ,0% Hvordan er sammenhængen mellem din uddannelse og de job, du søger? (sæt gerne flere krydser) Jobbene ligger inden for de psykomotoriske jobområder Jobbene liger uden for de psykomotoriske jobområder Jobbene ligger i forlængelse af tidligere uddannelse/beskæftigelse 4 50,0% 8 100,0% 3 37,5% 4

5 I alt 8 100,0% Hvad mener du er årsagen til, at du i øjeblikket ikke er i beskæftigelse? (sæt gerne flere krydser) Min uddannelse er ikke god nok - jeg mangler aktuelle kvalifikationer Jeg har ikke mulighed for geografisk at flytte efter jobbene 2 25,0% 0 0,0% Jeg mangler erhvervserfaring 3 37,5% Der bliver ikke opslået job inden for afspændingspædagogik og psykomotorik Graviditet/barsel eller manglende børnepasning 2 25,0% 0 0,0% Jeg ønsker ikke at få et arbejde 0 0,0% Jeg er ikke god nok til at gå til samtaler 0 0,0% Jeg søger pt ikke job på grund af sygdom 0 0,0% Jeg er ikke god nok til at skrive ansøgninger Jeg tror ikke nok på mig selv og mine kvalifikationer 0 0,0% 0 0,0% Jeg er for gammel 0 0,0% Andet 1 12,5% I alt 8 100,0% Hvor mange job har du? ,3% ,0% ,7% 4 0 0,0% 5 0 0,0% 6 eller flere 0 0,0% Hvad er din samlede ugentlige arbejdstid i gennemsnit? Over 37 timer 1 8,3% 5

6 37 timer 2 16,7% timer 4 33,3% timer 2 16,7% timer 3 25,0% Under 10 timer 0 0,0% Hvorfor er du ikke fuldtidsbeskæftiget? Jeg ønsker ikke flere timer, end jeg har 5 55,6% Jeg vil gerne have flere timer, men har ikke kunne få mere arbejde 2 22,2% Andet 2 22,2% I alt 9 100,0% Hvor mange ansøgninger sendte du, før du fik dit første job? Ingen ansøgninger 0 0,0% ,7% ,3% ,0% ,3% Over ,3% Hvordan er sammenhængen mellem din uddannelse og dit nuværende job/dine nuværende job? (der er mulighed for at sætte flere krydser, hvis du har flere job) Jobbet ligger inde for de psykomotoriske jobområder Jobbet ligger uden for de psykomotoriske jobområder Jobbet ligger i forlængelse af tidligere uddannelse/beskæftigelse 9 75,0% 2 16,7% 4 33,3% 6

7 Hvornår fik du dit første psykomotoriske job? Før dimission 2 20,0% 0-4 måneder efter dimission 1 10,0% 5-12 måneder efter dimission 3 30,0% måneder efter dimission 1 10,0% Har ikke haft et psykomotorisk job 3 30,0% I alt ,0% Hvilken sektor arbejder du i? (du har mulighed for at sætte flere krydser, hvis du har flere job) Den statslige sektor 1 8,3% Den kommunale sektor (inklusiv den regionale sektor) 7 58,3% Den private sektor 7 58,3% Har du startet egen virksomhed, efter du dimitterede? Ja 1 8,3% Nej 8 66,7% Jeg overvejer at starte egen virksomhed 3 25,0% Inden for hvilken branche/hovedområde arbejder du? (du har mulighed for at sætte flere krydser, hvis du har flere job) Børneområdet 4 33,3% Handicapområdet 1 8,3% Ældreområdet 3 25,0% Psykiatri 1 8,3% Fødselsforberedelse og efterfødselsundervisning 2 16,7% 7

8 Arbejdsmijlø/sundhedsfremme 4 33,3% Revalidering 1 8,3% Flygtninge 0 0,0% Sport/fitness/træning 4 33,3% Undervisning 5 41,7% Andet 4 33,3% I hvilken grad var følgende forhold afgørende for valg af arbejdssted(er)? - Det var det job, jeg kunne få I høj grad 7 58,3% I nogen grad 0 0,0% I ringe grad 1 8,3% Slet ikke 3 25,0% I hvilken grad var følgende forhold afgørende for valg af arbejdssted(er)? - Arbejdet ligger i nærheden af min bopæl I høj grad 1 8,3% I nogen grad 6 50,0% I ringe grad 2 16,7% Slet ikke 3 25,0% I hvilken grad var følgende forhold afgørende for valg af arbejdssted(er)? - Omfang af arbejdstimer I høj grad 3 25,0% I nogen grad 7 58,3% I ringe grad 1 8,3% 8

9 I hvilken grad var følgende forhold afgørende for valg af arbejdssted(er)? - Mulighed for skiftende arbejdstider I høj grad 2 16,7% I nogen grad 2 16,7% I ringe grad 3 25,0% Slet ikke 5 41,7% I hvilken grad var følgende forhold afgørende for valg af arbejdssted(er)? - Interesse for det konkrete arbejdsfelt I høj grad 8 66,7% I nogen grad 2 16,7% I ringe grad 1 8,3% I hvilken grad var følgende forhold afgørende for valg af arbejdssted(er)? - Arbejdsstedets omdømme I høj grad 3 25,0% I nogen grad 5 41,7% I ringe grad 2 16,7% I hvilken grad var følgende forhold afgørende for valg af arbejdssted(er)? - Karrieremuligehder I høj grad 6 50,0% I nogen grad 2 16,7% I ringe grad 2 16,7% Slet ikke 2 16,7% 9

10 Er der faglig sammenhæng mellem dit bachelorprojekt og dit valg af arbejdsfelt? I høj grad 2 16,7% I nogen grad 1 8,3% I mindre grad 2 16,7% Slet ikke 7 58,3% I hvilken grad har din uddannelse kvalificeret dig til dit arbejde overordnet set? Tænk både på dine praktikforløb og dine teoretiske uddannelsesforløb I høj grad 5 41,7% I nogen grad 6 50,0% I mindre gad 0 0,0% I hvilken grad har din uddannelse kvalificeret dig til at udføre arbejdsopgaver inden for: - Sundhedsfremme og livsstilsændringer I høj grad 6 50,0% I nogen grad 6 50,0% I ringe grad 0 0,0% Slet ikke 0 0,0% I hvilken grad har din uddannelse kvalificeret dig til at udføre arbejdsopgaver inden for: - Forebyggelse af fysisk og psykisk sygdom I høj grad 4 33,3% I nogen grad 7 58,3% I ringe grad 0 0,0% 10

11 I hvilken grad har din uddannelse kvalificeret dig til at udføre arbejdsopgaver inden for: - Pædagogisk formidling I høj grad 9 75,0% I nogen grad 3 25,0% I ringe grad 0 0,0% Slet ikke 0 0,0% I hvilken grad har din uddannelse kvalificeret dig til at udføre arbejdsopgaver inden for: - Individuelle og gruppedynamiske processer i psykomotorisk praksis I høj grad 8 66,7% I nogen grad 3 25,0% I ringe grad 0 0,0% Slet ikke 0 0,0% I hvilken grad har din uddannelse kvalificeret dig til at udføre arbejdsopgaver inden for: - Undervisning i kropsbevidsthed og bevægelse I høj grad 8 66,7% I nogen grad 4 33,3% I ringe grad 0 0,0% Slet ikke 0 0,0% I hvilken grad har din uddannelse kvalificeret dig til at udføre arbejdsopgaver inden for: - Psykomotorisk behandling I høj grad 10 83,3% I nogen grad 1 8,3% I ringe grad 0 0,0% 11

12 I hvilken grad har din uddannelse kvalificeret dig til at udføre arbejdsopgaver inden for: - Afspænding I høj grad 10 83,3% I nogen grad 2 16,7% I ringe grad 0 0,0% Slet ikke 0 0,0% I hvilken grad har din uddannelse kvalificeret dig til at udføre arbejdsopgaver inden for: - Rehabilitering I høj grad 3 25,0% I nogen grad 7 58,3% I ringe grad 1 8,3% Slet ikke 0 0,0% I hvilken grad anvender du følgende vidensområder i dit arbejde? - Fagets teori og metode I høj grad 3 25,0% I nogen grad 5 41,7% I mindre grad 1 8,3% Slet ikke 2 16,7% I hvilken grad anvender du følgende vidensområder i dit arbejde? - Kvalitets- og udviklingsarbejde inden for psykomotorikken (eksempelvis din viden fra gennemførelse af BA-projektet) I høj grad 2 16,7% I nogen grad 1 8,3% I mindre grad 3 25,0% Slet ikke 5 41,7% 12

13 I hvilken grad anvender du følgende vidensområder i dit arbejde? - Resultater fra forsknings- og udviklingsarbejde I høj grad 1 8,3% I nogen grad 2 16,7% I mindre grad 4 33,3% Slet ikke 4 33,3% I hvilken grad anvender du følgende vidensområder i dit arbejde? - Professionsudøvelsens lovgrundlag og etik I høj grad 0 0,0% I nogen grad 3 25,0% I mindre grad 3 25,0% Slet ikke 2 16,7% Ved ikke 4 33,3% I hvilken grad anvender du følgende vidensområder i dit arbejde? - Centrale sundhedsfaglige, naturfaglige, humanistiske og samfundsfaglige områder I høj grad 3 25,0% I nogen grad 6 50,0% I mindre grad 1 8,3% I hvilken grad anvender du følgende færdigheder i dit arbejde? - Iagttage, undersøge og beskrive menneskers totalsituation I høj grad 7 58,3% I nogen grad 2 16,7% I mindre grad 1 8,3% 13

14 I hvilken grad anvender du følgende færdigheder i dit arbejde? - Udvikle og gennemføre psykomotorisk intervention I høj grad 3 25,0% I nogen grad 3 25,0% I mindre grad 3 25,0% Slet ikke 2 16,7% I hvilken grad anvender du følgende færdigheder i dit arbejde? - Planlægge, gennemføre og vurdere psykomotoriske opgaver I høj grad 4 33,3% I nogen grad 3 25,0% I mindre grad 2 16,7% Slet ikke 2 16,7% I hvilken grad anvender du følgende færdigheder i dit arbejde? - Arbejde sundhedspædagogisk og terapeutisk I høj grad 2 16,7% I nogen grad 7 58,3% I mindre grad 1 8,3% I hvilken grad anvender du følgende færdigheder i dit arbejde? - Tilrettelægge undervisningsforløb, behandlingsforløb og rehabiliteringsforløb med udgangspunkt i målgruppens ønsker, forudsætninger og behov I høj grad 5 41,7% I nogen grad 2 16,7% I mindre grad 0 0,0% Slet ikke 4 33,3% 14

15 I hvilken grad anvender du følgende færdigheder i dit arbejde? - Anvende egne kropslige kompetencer i arbejdet I høj grad 5 41,7% I nogen grad 4 33,3% I mindre grad 0 0,0% Ved ikke 2 16,7% I hvilken grad anvender du følgende færdigheder i dit arbejde? - Anvende egne relationskompetencer i arbejdet I høj grad 7 58,3% I nogen grad 3 25,0% I mindre grad 0 0,0% I hvilken grad anvender du følgende færdigheder i dit arbejde? - Deltage i udviklingsarbejde og/eller anvende forskningsresultater I høj grad 0 0,0% I nogen grad 3 25,0% I mindre grad 3 25,0% Slet ikke 4 33,3% Ved ikke 2 16,7% I hvilken grad anvender du følgende færdigheder i dit arbejde? - Søge og anvende viden om centrale afspændingspædagogiske og psykomotoriske interventionsmuligheder I høj grad 1 8,3% I nogen grad 3 25,0% I mindre grad 3 25,0% Slet ikke 4 33,3% 15

16 I hvilken grad anvender du følgende færdigheder i dit arbejde? - Formidle faglige iagttagelser, kundskaber og interventionsforslag til brugere, kolleger og andre aktører I høj grad 4 33,3% I nogen grad 3 25,0% I mindre grad 2 16,7% Ved ikke 2 16,7% I hvilken grad anvender du følgende kompetencer i dit arbejde? - Advokere for betydningen af psykomotorisk aktivitet gennem livsforløbet I høj grad 2 16,7% I nogen grad 3 25,0% I mindre grad 2 16,7% Slet ikke 2 16,7% Ved ikke 3 25,0% I hvilken grad anvender du følgende kompetencer i dit arbejde? - Kombinere færdigheder med viden og forståelse inden for de forskellige områder af psykomotorisk professionsudøvelse I høj grad 3 25,0% I nogen grad 2 16,7% I mindre grad 0 0,0% Slet ikke 3 25,0% Ved ikke 4 33,3% I hvilken grad anvender du følgende kompetencer i dit arbejde? - Evaluere egen professionsudøvelse og psykomotorisk professionsudøvelse generelt I høj grad 3 25,0% I nogen grad 4 33,3% I mindre grad 2 16,7% Slet ikke 2 16,7% 16

17 I hvilken grad anvender du følgende kompetencer i dit arbejde? - Opsøge, vurdere og anvende ny viden i arbejdet I høj grad 1 8,3% I nogen grad 6 50,0% I mindre grad 1 8,3% Slet ikke 2 16,7% Ved ikke 2 16,7% I hvilken grad anvender du følgende kompetencer i dit arbejde? - Etablere en pædagogisk og terapeutisk relation til brugeren/målgruppen I høj grad 6 50,0% I nogen grad 4 33,3% I mindre grad 0 0,0% I hvilken grad anvender du følgende kompetencer i dit arbejde? - Vejlede om psykomotorik I høj grad 5 41,7% I nogen grad 1 8,3% I mindre grad 3 25,0% Slet ikke 2 16,7% I hvilken grad anvender du følgende kompetencer i dit arbejde? - Koordinere, administrere og lede afspændingspædagogisk og psykomotorisk professionsudøvelse og generelle sundhedstilbud I høj grad 0 0,0% I nogen grad 3 25,0% 17

18 I mindre grad 4 33,3% Slet ikke 3 25,0% Ved ikke 2 16,7% I hvilken grad anvender du følgende kompetencer i dit arbejde? - Skabe fornyelse og anvende kendt viden i nye sammenhænge inden for det psykomotoriske professionsområde I høj grad 1 8,3% I nogen grad 4 33,3% I mindre grad 2 16,7% Slet ikke 3 25,0% Ved ikke 2 16,7% I hvilken grad anvender du følgende kompetencer i dit arbejde? - Identificere egne læringsbehov, evaluere læringsudbytte og videreudvikle egen viden, færdigheder og kompetencers om en del af livslang læring I høj grad 4 33,3% I nogen grad 2 16,7% I mindre grad 0 0,0% Slet ikke 2 16,7% Ved ikke 4 33,3% I hvilken grad har du været glad for følgende på? - Jobsøgningskursus på I høj grad 4 18,2% I nogen grad 4 18,2% I mindre grad 2 9,1% Slet ikke 4 18,2% Har ikke opsøgt eller modtaget denne hjælp 7 31,8% Ved ikke 1 4,5% I alt ,0% 18

19 I hvilken grad har du været glad for følgende på? - Opfølgningsdag med Helle 2-3 måneder efter dimission I høj grad 2 9,1% I nogen grad 2 9,1% I mindre grad 2 9,1% Slet ikke 4 18,2% Har ikke opsøgt eller modtaget denne hjælp 11 50,0% Ved ikke 1 4,5% I alt ,0% I hvilken grad har du været glad for følgende på? - Beskæftigelsesdag på I høj grad 6 27,3% I nogen grad 5 22,7% I mindre grad 3 13,6% Slet ikke 1 4,5% Har ikke opsøgt eller modtaget denne hjælp 6 27,3% Ved ikke 1 4,5% I alt ,0% I hvilken grad har du været glad for følgende på? - Erhvervsvejledning fra Studievejlederen og uddannelseslederen I høj grad 2 9,1% I nogen grad 5 22,7% I mindre grad 0 0,0% Slet ikke 2 9,1% Har ikke opsøgt eller modtaget denne hjælp 12 54,5% Ved ikke 1 4,5% I alt ,0% I hvilken grad har du været glad for følgende på? - Information fra DAP/JAP på om overenskomst og egen praksis I høj grad 3 13,6% I nogen grad 6 27,3% I mindre grad 4 18,2% 19

20 Slet ikke 1 4,5% Har ikke opsøgt eller modtaget denne hjælp 5 22,7% Ved ikke 3 13,6% I alt ,0% Er du påbegyndt en videreuddannelse? Videreuddannelse vil sige en master- eller kandidatuddannelse Ja 3 13,6% Nej 19 86,4% I alt ,0% Overvejer du at påbegynde en videreuddannelse? Videreuddannelse vil sige en master- eller kandidatuddannelse Ja 2 10,5% Nej 17 89,5% I alt ,0% Hvornår forventer du at begynde på en videreuddannelse? Inden for det nærmeste år 1 50,0% Om 1-2 år 0 0,0% Om 3-4 år 1 50,0% Om 5-6 år 0 0,0% Senere 0 0,0% I alt 2 100,0% Hvor tager du din videreuddannelse? Københavnsk Universitet 0 0,0% Aarhus Universitet 1 33,3% Aalborg universitet 0 0,0% Syddansk Universitet 0 0,0% Roskilde Universitetscenter 1 33,3% Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) 1 33,3% 20

21 Copenhagen Business School 0 0,0% Handelshøjskolen i Århus (ASB) 0 0,0% IT-Universitetet i København 0 0,0% Danmarks Tekniske Universitet 0 0,0% Danmarks Biblioteksskole 0 0,0% Danmarks Forvaltningshøjskole 0 0,0% Arkitektskolen, Århus 0 0,0% Kunstakademiets Arkitektskole 0 0,0% Den Klg. Veterinær- og Landbohøjskole 0 0,0% Det Jyske Musikkonservatorium 0 0,0% Konservatoriet for musik og formidling i Esbjerg Udenlandsk uddannelsesinstitution, herunder master udbudt i Danmark 0 0,0% 0 0,0% I alt 3 100,0% I hvilken grad har din professionsbacheloruddannelse kvalificeret dig til at gennemføre en videreuddannelse? I høj grad 0 0,0% I nogen grad 2 66,7% I mindre gad 1 33,3% Slet ikke 0 0,0% I alt 3 100,0% Er du i gang med eller har du gennemført en efteruddannelse? Efteruddannelse vil sige faglige kurser, intern uddannelse eller diplomuddannelse Ja 5 22,7% Nej 17 77,3% I alt ,0% Hvem udbyder din efteruddannelse? VIA University College 0 0,0% University College Nordjylland 0 0,0% 21

22 Lillebælt University College 0 0,0% Syd University College 0 0,0% Vest University College 0 0,0% Sjælland University College 0 0,0% Metropol University College 0 0,0% UCC University College Capital 0 0,0% Universitet i Danmark 0 0,0% Udenlandsk uddannelsesinstitution 0 0,0% De faglige organisationer 0 0,0% Eget ansættelsessted 1 20,0% Anden, hvilken 4 80,0% I alt 5 100,0% Hvilket år dimitterede du? ,5% ,5% I alt ,0% Er du En kvinde 20 90,9% En mand 2 9,1% I alt ,0% Hvilket adgangsgrundlag havde du, inden du begyndte på din uddannelse? Hvis du har mere end ét adgangsgrundlag, vælg da det højeste adgangsgrundlag Gymnasial uddannelse (Studenter-, HF-, HHx- eller HTx-eksamen) 15 68,2% HF-enkeltfag og erhvervserfaring 3 13,6% Erhvervsuddannelse fx pædagogisk assistentuddannelse, social og sundhedsassisten(uddannelsen tilføjer andre relevante erhversuddannelser) 3 13,6% Andet, skriv hvad 1 4,5% I alt ,0% 22

23 Hvor boede du, umiddelbart før du begyndte på? Region Midtjylland 15 68,2% Region Nordjylland 5 22,7% Region Syddanmark Vest 2 9,1% Region Syddanmark Øst 0 0,0% Region Sjælland 0 0,0% Region Hovedstaden 0 0,0% Jeg boede ikke i Danmark 0 0,0% I alt ,0% 23

Dimittendundersøgelse 2012

Dimittendundersøgelse 2012 , data samt opsummering Datagrundlag og databehandling Undersøgelsesperiode 21. november - 21. december 2012 Respondentgrundlag Dimittender fra, der er blevet færdige i 2011 og 2012 Antal undersøgelser

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Kære tidligere E04B og samarbejdspartner

Kære tidligere E04B og samarbejdspartner 26. oktober 2009 Kære tidligere E04B og samarbejdspartner Så er vi kommet til anden opfølgnings evaluering. Vi er spændte på at følge dig/jer for at se, hvad du/i oplever i dag, af mangler, hvad du/i har

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime Notat Nyuddannedes vurdering af uddannelsernes relevans s- og Forskningsministeriet har bedt dimittender fra ordinære videregående uddannelser, der færdiggør deres uddannelse i perioden 1. oktober 2012

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere. KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011

DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere. KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011 DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011 1 DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere KL og Dansk Socialrådgiverforening er enige om, at diplomuddannelser indenfor det

Læs mere

KANDIDATSTUDERENDES OG DIMITTENDERS JOBFOKUS

KANDIDATSTUDERENDES OG DIMITTENDERS JOBFOKUS KANDIDATSTUDERENDES OG DIMITTENDERS JOBFOKUS RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE JOACHIM BOLL (JOAB@R-M.COM) OM UNDERSØGELSEN Spørgeskemaundersøgelse blandt kandidatstuderende og dimittender. 12 udvalgte

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11.

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11. Dimittend F06 A/D 11 august 2009 Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2013

Tabeller fra Kulturstatistik 2013 8. august 2013 KUR/kn krn@kum.dk Tabeller fra Kulturstatistik 2013 Indhold: Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 5 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONS- BACHELOR I AFSPÆNDINGSPÆDAGOGIK OG PSYKOMOTORIK

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONS- BACHELOR I AFSPÆNDINGSPÆDAGOGIK OG PSYKOMOTORIK Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONS- BACHELOR I AFSPÆNDINGSPÆDAGOGIK OG PSYKOMOTORIK PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC, HILLERØD Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Kære bachelor fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for bachelorer, der

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2014

Tabeller fra Kulturstatistik 2014 10. juni 2014 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2014 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter sektor

Læs mere

Undersøgelse om studiejob. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om studiejob. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om studiejob Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 93% (N=1733)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 486 Kvinde 1247 Svar i alt 1733 14 Er du: 12 1 8 6 1247 4 2 486 Mand Kvinde Hvor gammel er du?

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2015

Tabeller fra Kulturstatistik 2015 26. august 2015 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2015 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Dimittend 2. opfølgning. Besvarelsesprocent 52% Hold: E05A. Dato: 24.08.2010

Dimittend 2. opfølgning. Besvarelsesprocent 52% Hold: E05A. Dato: 24.08.2010 Dimittend 2. opfølgning Besvarelsesprocent 52 Hold: E05A Dato: 24.08.2010 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Karina M. Nielsen 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Professionshøjskolen UCC Rektor Laust Joen Jakobsen Carsten Bendixen. Sendt pr. e-mail: ucc@ucc.dk, ljj@ucc.dk, cbe@ucc.dk

Professionshøjskolen UCC Rektor Laust Joen Jakobsen Carsten Bendixen. Sendt pr. e-mail: ucc@ucc.dk, ljj@ucc.dk, cbe@ucc.dk Professionshøjskolen UCC Rektor Laust Joen Jakobsen Carsten Bendixen Sendt pr. e-mail: ucc@ucc.dk, ljj@ucc.dk, cbe@ucc.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

PAES - STÅ PROGNOSE 2012

PAES - STÅ PROGNOSE 2012 PAES - STÅ PROGNOSE 2012 STÅANTAL ØKONOMI BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 HVIS 1,5% STÅ KOMMER TIL INDEN 30. SEPTEMBER Arbejdslivsstudier 24,00 24,00

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Psykomotorikuddannelsen UCC 2013 Kvalitetsenheden Juni 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Psykomotorikuddannelsen.

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen 1. Anden uddannelse efter BA hvis JA Afslut 2. Nuværende jobsituation job/orlov uden job Ingen tidligere beskæftigelse nuværende beskæftigelse 3. Seneste beskæftigelse

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015)

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016

Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016 September 2016 Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016 Indhold Uddannelsesstatistik side 2 Erhvervsfrekvens side 2 Ledighed side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 6 Arbejdsmarkedsstatus

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2014

Evaluering af Studiepraktik 2014 Evaluering af Studiepraktik 2014 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2014... 1 Institutioner og uddannelser... 1 Ansøgere... 1 Hvor mange prioriteter søgte praktikanterne i 1. ansøgningsrunde?...

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Jeg har ikke været på arbejdsmarkedet siden endt uddannelse. Højere grad af målretning - mange ting

Læs mere

1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse

1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse 1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse Evalueringsansvarlig: Lektor Anette J. Madsen Udfærdigelse af rapport: Studentermedarbejder Søren Ebsen Futtrup Indholdsfortegnelse Besvarelsesprocent: 54,5 1.0

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 Velkommen til dimittendundersøgelsen for Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse, som jeg vil opfordre

Læs mere

Informationsmateriale til Hold 19. Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst

Informationsmateriale til Hold 19. Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Informationsmateriale til Hold 19 Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst 2016-2017 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society 1. Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Humanistiske bacheloruddannelser Performance Design og Dansk Performance Design og Historie

Læs mere

Bliv mere attraktiv Og håndter din hverdag lettere. Christian Nyholm Uddannelsespolitisk konsulent HK KOMMUNAL

Bliv mere attraktiv Og håndter din hverdag lettere. Christian Nyholm Uddannelsespolitisk konsulent HK KOMMUNAL Bliv mere attraktiv Og håndter din hverdag lettere Christian Nyholm Uddannelsespolitisk konsulent HK KOMMUNAL Program Attraktiv Hvorfor og for hvem? Bedre arbejdsmiljø Vær i flow Find vej i uddannelsesjunglen

Læs mere

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Bilag vedr. Behovsredegørelsen 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Samlet redegørelse for kriterium 2: Sammenhæng i Uddannelsessystemet

Læs mere

På vej mod et nyt koncept

På vej mod et nyt koncept På vej mod et nyt koncept foreløbige overvejelser 1 Titel lorem ipsum dolor sit amet Den politiske aftale Uddannelsesakkrediteringer i en overgangsfase Institutionsakkrediteringer (3-4 år) Gennemgang af

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Kære kandidat fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for kandidater, der

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Undervisernes faglige kvalifikationer summary Undersøgelsen viser, at virksomhederne generelt finder de faglige kvalifikationer hos de undervisere,

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Folkesundhedsvidenskab 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70.

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70. Q1 Dit køn: Answered: 1,475 Skipped: 0 Kvinde Mand Kvinde Mand 70.24% 1,036 29.76% 439 Total 1,475 1 / 24 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,475 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 + 15-17

Læs mere

INDHOLD. Udført i samarbejde mellem KADK Arkitektskolen Aarhus Designskolen Kolding Aalborg Universitet Forbundet Arkitekter og Designere

INDHOLD. Udført i samarbejde mellem KADK Arkitektskolen Aarhus Designskolen Kolding Aalborg Universitet Forbundet Arkitekter og Designere PRATIKANTUNDERSØGELSEN 2016 INDHOLD 1. Konklusioner i undersøgelsen... 1 2. Om undersøgelsen... 3 3. Studiearbejde og selvstændig virksomhed... 5 4. Praktikstedets geografiske placering... 7 5. Arbejdspladstype...

Læs mere

De under nævnte medlemmer vælges, medmindre lokale forhold tilsiger andet, af tillidsrepræsentanterne

De under nævnte medlemmer vælges, medmindre lokale forhold tilsiger andet, af tillidsrepræsentanterne Kommissorier for og sammensætning af Djøf Offentligs sektorudvalg 1. Sektorudvalget for statsadministrationen 1. 1 repræsentant for hvert ministerområde, dog 2 repræsentanter såfremt der udenfor ministerområdets

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 oktober 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et år efter dimissionen

Læs mere

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed Dimittendundersøgelse 0 PB i Ernæring og Sundhed Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5 5.0 Fastholdelse 8

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013

Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013 FRA UDDANNELSE TIL ARBEJDSLIV Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse

Læs mere

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder:

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Evalueringsskema vedrørende 3. semesters pædagogiske praktik på modul 6 Den studerendes praktikforløb skal afsluttes med

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende BEK nr 1550 af 23/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmaked og Rekruttering, j.nr. 2014-3766 Senere

Læs mere

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Søgning 2015 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 19. marts, 2015 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen

Læs mere

ERGOTERAPEUT. Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse Juni 2016 UC SYD

ERGOTERAPEUT. Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse Juni 2016 UC SYD ERGOTERAPEUT Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelse Juni 2016 UC SYD Dimittendundersøgelse, juni 2016 side 2 Beskæftigelsesundersøgelse juni 2016 (dimittender fra juni 2015) side 10 August 2016 Dimittendundersøgelse,

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14 Notat Dimittendledighed, szoom Tabellerne viser opgørelser over dimittendledighed (4.-7. kvartal efter endt uddannelse) for udvalgte videregående uddannelser fordelt på udbudsniveau. Tallene er opgjort

Læs mere

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 27. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2012 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016 t PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune 20204 20204 11. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagoguddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagoguddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagoguddannelsen UCC 2015 [UDGAVE AUGUST 2015] Indhold 1 Indledning... 3 Formål og fokus... 3 Design og indhold... 3 Distribution af spørgeskemaet... 4 Undersøgelsens population

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 marts 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et halvt år efter dimissionen

Læs mere