Plan for trinvis, vidtgående energiforbedring af et værksted for arbejdsprøvning i Næstved

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for trinvis, vidtgående energiforbedring af et værksted for arbejdsprøvning i Næstved"

Transkript

1 D3.9_Overall Refurbishment Plan CS13 Rehab Workshop in Næstved, Denmark Plan for trinvis, vidtgående energiforbedring af et værksted for arbejdsprøvning i Næstved EU-projektet EuroPHit demonstrerer god praksis for trinvis energiforbedring af eksisterende bygninger. EuroPHit angriber den udfordring, at bygninger vedligeholdes løbende, og at dårligt gennemtænkte indgreb kan stå i vejen for senere trin. Bygningen, der behandles i denne rapport, fungerer som pilotprojekt for energiforbedring af m² bygninger. INTELLIGENT ENERGY EUROPE II Energy efficiency and renewable energy in buildings IEE/12/070 EuroPHit [Improving the energy performance of step-by-step refurbishment and integration of renewable energies] Contract N : SI

2 Technical References Project Acronym Project Title Project Coordinator Project Duration EuroPHit Improving the energy performance of step-by-step refurbishment and integration of renewable energies Jan Steiger Passive House Institute, Dr. Wolfgang Feist Rheinstrasse 44/46 D Darmstadt 1 April March 2016 (36 Months) Deliverable No. D3.9 Dissemination Level Work Package Lead beneficiary Contributing beneficiary(ies) Author(s) Co-author(s) PU WP3_Practical Implementation 04_MosArt 13_PHDK Søren Pedersen, Passivhus.dk with contributions from Ole Kjærulff, Ole Kjærulffs Tegnestue as well as co-beneficiary Onyx (chapter on PV) Date File Name EuroPHit_D3.9_CS13_PHDK_RehabWorkshop_Naestved.doc The sole responsibility for the content of this [webpage, publication etc.] lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein. Forfatterne er eneansvarlige for indholdet [på denne webside, i denne publikation osv.] Indholdet afspejler ikke nødvendigvis EU s synspunkter. Hverken EASME eller Europa- Kommissionen er ansvarlig for, hvordan oplysningerne anvendes

3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning PHPP: Sammenlignelige beregninger 5 2 Generel projektbeskrivelse Motivation Eksisterende bygning De enkelte energiforbedringer Energiforbedringer, som foretages senest marts Energiforbedringer, som foretages efter marts EnerPHit standard 9 3 Den eksisterende bygning Bygningsdata Bygningsejer Eksisterende bygningsdele Terrændæk/kældergulv Kælderydervægge Ydervægge Vinduer Tag Varmeanlæg Energimæssig standard Tegninger 15 4 Energiforbedringer Plan for trinvise energiforbedringer Trin Effekten af energiforbedringerne Energiforbedringer senest marts De første forbedringer Energiforbedringer efter marts Energiforbedring trin Energiforbedring trin Energiforbedring trin Energiforbedring trin Energiforbedring trin Energiforbedring trin Energiforbedring trin Illustratationer 24 5 Komplementering af energiforbedringerne med tilføjelse af vedvarende energi Inhabitant s comfort and location concept

4 5.2 Evaluation of potential BIPV systems PV Ventilated façade PV Roof superposition Production estimation Multifunctional behaviour of the BIPV systems: passive properties Financial evaluation & taxes and incentives assessment Conclusion 32 Liste over figurer Figur 1: Luftfoto af behandlingsanstalten på Svendborgvej [map.krak.dk, 2014]... 6 Figur 2: Luftfoto af behandlingsanstalten på Svendborgvej [map.krak.dk, 2014]... 7 Figur 3: Tommerupvej 8B set fra nordøst mod indgangene Figur 4: Oversigt over bygningens energimæssige karakteristika før renovering Figur 5: Plan af kælder og krybekælder [Ole Kjærulffs Tegnestue, 2013] Figur 6: Plan af stueetage [Ole Kjærulffs Tegnestue, 2013] Figur 7: Længdesnit [Ole Kjærulffs Tegnestue, 2013] Figur 8: Effekt af de enkelte energiforbedringer, når de gennemføres fuldstændigt Figur 9: Oversigt over bygningens energimæssige karakteristika efter renovering Figur 10: Oversigt over bygningens energimæssige karakteristika efter renovering Figur 11: Nord- og østfacade Figur 12: Nord- og østfacade efter renovering Figur 13: South façade with amorphous photo voltaic panels Figur 14: North façade with amorphous photo voltaic panels Figur 15: PV opaque a-si glass. Dimensions and configuration Figur 16: Roof top with mono-crystalline photo voltaic panels Figur 17: PV m-c glass Dimensions and configuration Liste over tabeller Tabel 1: Energikrav og omtrentlige løsninger... 9 Tabel 2: Effekt af de enkelte energiforbedringer, når de gennemføres fuldstændigt Tabel 3: Effekt af de i 2014 gennemførte energiforbedringer sammenlignet med start og slut Tabel 4: Location parameters Tabel 5: Climatic conditions Tabel 6: PV opaque a-si glass. Technical data sheet Tabel 7: PV m-c glass Technical data sheet Tabel 8: Energy production summary

5 Sammenfatning EU-projektet EuroPHit demonstrerer god praksis for trinvis energiforbedring af eksisterende bygninger. EuroPHit angriber den udfordring, at bygninger løbende vedligeholdes, og at dårligt gennemtænkte indgreb kan stå i vejen for senere trin. Det ligger uden for bygningsejerens mål med den aktuelle renovering, som beskrives i denne rapport, men det skal på dette sted påpeges, at der kan være store energi- og ressorurcebesparende muligheder i en proaktiv planlægning og drift for et samlet område, eksempelvis Birkebjergparken, som den her omtalte bygning på Tommerupvej 8B er del af. Man kunne forestille sig lokaleplanlægning med evt. tilbygning til den ekstisterende bygningsmasse. Navnlig ligger tilføjelsen af en førstesal lige for, specielt i etplans betonbygninger, hvor taget skal efterisoleres. Nærværende plan giver overblikket over de trinvise energiforbedringer, der er nødvendige, for at Tommerupvej 8B kan komme til at leve op til EnerPHit-kravene, suppleret med vedvarende energiproduktion på bygningen. Først bliver bygningen kort beskrevet, inklusive bygningsdele og disses tilstand. Endvidere beskrives bygningens energimæssige ydeevne. Dernæst beskrives de enkelte energiforbedringer indtil hele renoveringen er gennemført PHPP: Sammenlignelige beregninger EuroPHit strækker sig over 14 partnere i 11 lande. Blandt andet for at kunne sammenligne de enkelte bygningers energimæssige ydeevne, beregnes denne med det regnearksbaserede værktøj PHPP, Passivhaus Projektierungspaket (eller Passive House Planning Package). PHPP indeholder desuden et redskab til at håndtere og dokumentere en enkelt energiforbredring af gangen

6 2 Generel projektbeskrivelse Bygningen, der skal renoveres, ligger på Tommerupvej 8B i Næstved og er del af en større behandlingsanstalt opført omkring Luftfotoet neden for viser den omtrentlige udstrækning, og Tommerupvej 8B er placeret ved markøren med 1-tallet. Arbejderne falder ind under en femårs rammeaftale mellem kommunen og et konsortium af håndværkere, og projektet har derfor ikke været i udbud. Figur 1: Luftfoto af behandlingsanstalten på Svendborgvej [map.krak.dk, 2014] 2.1 Motivation I den aktuelle bygning har brugerne oplevet betydelig træk fra vinduerne. I betragtning af, at bygningen ventileres alene med udsugning, og at de eneste utætheder stort set er netop vinduerne, er det nok, hvad man i dag ville forvente. En nabobygning har det sågar været vanskeligt at opvarme til 20 oc, formentlig fordi fremløbstemperaturen på fjernvarmen omhyggeligt holdes så lav som muligt for at minimere varmetabet fra varmerør i jorden. Næstved Kommunes klimaplan for sætter desuden som mål at reducere CO 2 - emissionerne med 50% inden 2030, blandt andet ved at opgradere bygningsmassen

7 2.2 Eksisterende bygning Bygningen indeholder forskellige værksteder for grovmotorisk og finmotorisk arbejdsprøvning, bl.a metalværksted, træværksted og værksted for syning eller computerarbejde. Figur 2: Luftfoto af behandlingsanstalten på Svendborgvej [map.krak.dk, 2014] 2.3 De enkelte energiforbedringer For at eliminere trækproblemerne og minimere varmetabet, foreslog vi følgende løsning: 1. Etablere balanceret ventilation (med effektiv varmegenvinding) 2. Udskifte de oprindelige, utætte vinduer med nye, energieffektive vinduer med lav U- værdi 3. Udbedre resterende, små lækager 4. Isolere kælderydervægge udvendigt (på det tidspunkt havde vi ikke opdaget, at der allerede var 50 mm mineraluld, som måske kunne rokke ved forslaget eller ændre løsningen) 5. Isolere facaderne udvendigt 6. Udlægge isolering på gulvet i krybekælderen 7. Isolere taget Endelig præsenterede vi to muligheder for at producere energi med solceller

8 Gennemførelse af trin 1-3 er nødvendigt for at tage hånd om trækproblemerne. Trin 4-6 sigter primært på at reducere varmeforbruget, om end de også vil have indflydelse på komfort og fugtsikkerhed Energiforbedringer, som foretages senest marts 2016 EuroPHit-projektet spænder af frem til 31. marts 2016, og derfor har rapporten indholdsmæssigt en opdeling før og efter denne dato. Trin 1-3 er som nævnt nødvendige for at håndtere de aktuelle problemer med træk, men med tiden ønsker kommunen også at isolere facaderne. For nemmest muligt at integrere de nye vinduer i facadeisoleringen besluttede kommunen at gennemføre isoleringen af facaderne (trin 5) samtidig. Dette forudsætter isolering af kældervæggene (trin 4), som ellers næppe ville blive udført efterfølgende. Kort efter at udførelsen var startet, reducerede kommunen imidlertid projektets budget, og kun dele af planen bliver gennemført i denne omgang: Isolering af alle kælderydervægge til omtrent undersiden af krybekælderen (det vil sige ca. 1,87 meter under terræn). Isolering dybere ned, til underkanten af den fulde kælder, er uproportionalt meget dyrere på grund af kravene til sikkerhed Isolering af halvdelen af facaden og samtidig udskiftning af vinduerne i denne del. Kommunen valgte at starte med den del, der var nemmest at gå til, og det var (uheldigvis) ikke den del, hvor der var problemer med træk Om trin 1 udføres og trin 2-5 færdiggøres senest marts 2016 vides endnu ikke Energiforbedringer, som foretages efter marts 2016 De energiforbedringer, som foretages efter marts 2016, er: Der udlægges isolering på gulvet i krybekælderen Kraftig isolering af taget, når tagpappen udskiftes. Den nuværende tagpap er fra 2006 og forventes at have en levetid på mindst 20 år Montering af solceller for energiproduktion - 8 -

9 2.4 EnerPHit standard EuroPHit er navnet på det aktuelle projekt, mens EnerPHit er navnet på kriterierne for renovering af bygninger som Passivhaus Institut har opstillet. De er lempeligere end for nybyggeri. For at leve op til EnerPHit-kriterierne skal bygningen efter renovering opfylde ét af to sæt krav: 1. enten reducere varmebehovet til højst 25 kwh/m²/a (under bestemte forudsætninger) 2. eller opfylde bestemte komponentkrav Komponentkravene er nedenfor sammenlignet med kravene i BR10: Tabel 1: Energikrav og omtrentlige løsninger EnerPHit BR10 Svarer til Infiltration (n 50 ) 0,6/h dog højst 1,0/h Intet krav Det er rimeligt opnåeligt i en stor bygning, hvor der skiftes til nye vinduer. Varmegenvinding 75% (under konservative forudsætninger) Intet krav Passivhuscertificeret ventilationsanlæg, fx Danfoss A3. Der er mange anlæg at vælge mellem. Ydervægge 0,15 W/m²/K 0, mm mineraluld (højst 0,037) i træskelet (45/600 mm) eller 200 mm EPS (højst 0,031 W/m/K) Kælderydervægge 0,15 W/m²/K 0, mm EPS (højst 0,031 W/m/K) Kældergulv og krybekældergulv 0,35/f(t) W/m²/K 0, mm mineraluld (0,037) BR forudsætter ved kravet om 0,12 W/m²/K, at gulvet graves helt op. Vinduer 0,85 W/m²/K inkl. kuldebro ved indbygning E(ref) > -33 kwh/m²/a Nogle af de bedste vinduer på markedet Den helt store forskel er således ikke decimalerne i de enkelte krav. Det er derimod, at man med EnerPHit typisk også vælger en ekstern og uafhængig kvalitetssikring = certificering, og dermed både får større sikkerhed for kvaliteten og får et synligt stempel (en plakette) på det

10 3 Den eksisterende bygning Tommerupvej 8B er formet som et U rundt om en terrasse. Terrassen er delvist tilbygget med oplag for materialer til værkstederne med mere. Bygningen er lige som de fleste andre i Birkebjergparken opført af sandwich-elementer i beton med fritlagte betonfacader. Der er 25 mm indstøbt polystyren i ydervæggene og typisk 100 mm isolering i taget indlagt i en lav opbygning af træ og krydsfiner. De fleste bygninger har opvarmede kældre. I nærværende bygning er der en kombination af kælder og krybekælder. Kældre og krybekældre er støbt på stedet og isoleret på ydersiden med 50 mm hård mineraluld. Vinduerne er med trærammer og har to lags termoruder med luft. Forud for projekteringen blev der lavet en tæthedsprøvning og lækagesøgning med termografi, som viste at klimaskærmens beton er meget tæt. De eneste utætheder blev fundet omkring vinduer og døre. Bygningen ventileres med udsugning fra primært toiletter og baderum, og der er ingen deciderede åbninger for erstatningsluft, så den kommer ind gennem utæthederne omkring vinduerne. Træ- og metalværkstederne har tre punktudsugninger, som hver suger omkring 700 m³/h, når de er i brug. Når de anvendes, åbner brugerne en yderdør, og derfor anvendes de meget begrænset, kun efter behov. Udfordringerne i forhold til energiforbedring er Den store omkreds medfører, at det pr. nytteareal er forholdsvist dyrt at efterisolere facaderne og kælderydervæggene Oplag langs dele af ydervæggene står i vejen for efterisolering Punktudsugninger kan kun vanskeligt integreres med en ventilation med varmegenvinding Figur 3: Tommerupvej 8B set fra nordøst mod indgangene

11 3.1.1 Bygningsdata Opført: 1975 Seneste renovering: Tagbeklædningen blev udskiftet i 2006 Anvendelse: Værksted/undervisning Generel tilstand: Slidt, men uden væsentlige byggetekniske mangler Antal brugere: Typisk 12, men varierer mellem otte og 22 Nettoareal (PHPP): 244 m² Andet: Bygningsejer Næstved Kommune v. Jan Grønkjær Rådmandshaven 20, 4700 Næstved 3.2 Eksisterende bygningsdele Terrændæk/kældergulv Beskrivelse mm beton, formentlig på kapillarbrydende stenlag U-værdi 4 W/m²/K iht. PHPP/EN6946 (0,6 W/m²/K iht. DS 418) Indbygget: Ca Tilstand: Ingen problemer Næste renovering: Ikke planlagt Andet: Kælderydervægge Beskrivelse Beton støbt på stedet med 50 mm hård mineraluld udvendigt U-værdi 0,8 W/m²/K Indbygget: Ca Tilstand: Enkelte steder er der spor af indtrængende vand Næste renovering: Ikke planlagt Andet: Ydervægge Beskrivelse Sandwich-elementer i beton med fritlagte betonfacader U-værdi 1,1 W/m²/K Indbygget: Ca Tilstand: Der er enkelte afskalninger af beton pga. rusten armering Næste renovering: Ikke planlagt Andet:

12 3.2.4 Vinduer Beskrivelse Oprindelige trævinduer med tolags termoruder U-værdi 2,5-3 W/m²/K Indbygget: Ca Tilstand: Slidte Næste renovering: Påkrævet nu pga. træk Andet: Faste solafskærmninger (se Figur 3). Planlægges erstattet med nye, justerbare solafskærmninger Tag Beskrivelse Betonkassetteloft med isoleret opbygning af træ, krydsfiner og tagpap U-værdi 0,35 W/m²/K Indbygget: Ca Tilstand: Tagpappen er 8 år gammel. Næste renovering: Mellem 2026 og 2036 Andet: Varmeanlæg Beskrivelse Fjernvarmeveksler Effektivitet: Ukendt, men veksleren er placeret i den opvarmede kælder Indbygget: Januar-februar 2013 Tilstand: Ingen kendte fejl Næste udskiftning: Ikke planlagt Andet:

13 3.3 Energimæssig standard Nettoarealet (til PHPP) er 244 m² og det målte varmeforbrug til rumvarme og varmt vand var i kwh. Det samlede vandforbrug er kun 78 m³, hvorfor opvarmning af brugsvand må udføre en meget lille del af det samlede varmeforbrug. Beregnet, specifikt varmebehov: 276 kwh/m²/a Beregnet varmebehov: kwh/a Beregnet overtemperaturhyppighed: 0 % Beregnet, specifikt primærenergibehov: 277 kwh/m²/a Målt, årligt varmeforbrug til rumopvarmning og varmt brugsvand: kwh Det samlede vandforbrug udgør kun 78 m³ og gør altså kun lille forskel. Vinteren 2013/2014 var usædvanlig mild, og derfor er det ikke overraskende, at det beregnede varmebehov ligger højere end det målte

14 Photo or Drawing Architecture: Ole Kjærulffs Tegnestue Street: Fælledvej 21, Rønnebæk Postcode/City: 4700 Næstved Energy consulting: Passivhus.dk ApS Street: Heksehøjen 5B Postcode/City: 4700 Næstved EnerPHit verification Building: Værksted Street: Tommerupvej 8B Postcode/City: 4700 Country: Næstved Building type: Workshop/office Climate: [DK] - København Altitude of building site (in [m] above sea level): - Home owner/client: Næstved Kommune Street: Rådmandshaven 20 Postcode/City: 4700 Næstved Mechanical System: Passivhus.dk ApS Street: Heksehøjen 5B Postcode/City: 4700 Næstved Certification: Street: Postcode/City: Year of Construction: 2014 Interior temperature winter [C ] 20,0 Interior temp. summer [C ] 25,0 Number of dwelling units: 1 Internal heat gains winter [W/m²] 3,5 IHG summer [W/m²] 3,5 Number of Occupants: 12,0 Spec. capacity [Wh/K per m² TFA] 204 Exterior vol. Ve: 731,5 m³ Mechanical cooling: Specific building demands with reference to the treated floor area Treated floor area 243,8 m ² Requirements Fulfilled?* Space heating Annual heating demand 276 kwh/(m 2 a) - - Heating load 76 W/m Space cooling Overall specific space cooling demand kwh/(m 2 a) - - Cooling load W/m Frequency of overheating (> 25 C) 0,0 % - - Heating, cooling, dehumidifying, Primary Energy DHW, auxiliary electricity, lighting, elect. DHW, space heating and auxiliary electricity 249 kwh/(m 2 a) kwh/(m 2 a) 433 kwh/(m²a) yes Specific primary energy reduction through solar electricity kwh/(m 2 a) - - Airtightness Pressurization test result n 50 1,3 1/h 1 1/h no EnerPHit (Modernisierung): Bauteilkennwerte Gebäudehülle Außendämmung zu Außenluft 0,72 W/(m²K) 0,15 W/(m²K) nein mittlere U-Werte Außendämmung zu Erdreich 3,09 W/(m²K) 1,15 W/(m²K) nein Innendämmung zu Außenluft W/(m²K) - - Innendämmung zu Erdreich W/(m²K) - - Wärmebrücken ΔU 0,00 W/(m²K) - - Fenster 2,62 W/(m²K) 0,85 W/(m²K) nein Außentüren W/(m²K) - - Lüftungsanlage eff. Wärmebereitstellungsgrad 0 % 75 % nein * empty field: data missing; '-': no requirement Figur 4: Oversigt over bygningens energimæssige karakteristika før renovering

15 3.4 Tegninger Figur 5: Plan af kælder og krybekælder [Ole Kjærulffs Tegnestue, 2013] Figur 6: Plan af stueetage [Ole Kjærulffs Tegnestue, 2013]

16 Figur 7: Længdesnit [Ole Kjærulffs Tegnestue, 2013]

17 4 Energiforbedringer 4.1 Plan for trinvise energiforbedringer Trin Efter reduktionen i projektet, er der ikke sat datoer på, hvornår de næste trin udføres. Nedenstående er derfor en principiel oversagt over de trinvise energiforbedringer, der gennemføres. Tabel 2: Effekt af de enkelte energiforbedringer, når de gennemføres fuldstændigt Step No. Year Measures Specific Heating Demand Specific Primary Energy Demand >2014 Install MVHR Exchange windows Improve air tightness to 0,6/h Insulate basement walls Insulate facades Insulate crawl space floor Insulate roof Additional Specific PV Gains Hvis man i stedet sammenligner de (halve) trin, der blev gennemført i 2014 med udgangspunktet og det endelige resultat, ser oversigten således ud: Tabel 3: Effekt af de i 2014 gennemførte energiforbedringer sammenlignet med start og slut Step No. Year Measures Specific Heating Demand Specific Primary Energy Demand Actually implemented steps Insulate roof Additional Specific PV Gains

18 4.1.2 Effekten af energiforbedringerne Specific Heating Demand / Specific Primary Energy Demand Existing Install MVHR Exchange windows Improve air tightness to 0,6/h Insulate basement walls Insulate facades Insulate crawl space floor Specific Heating Demand Specific Primary Energy Demand Additional Specific PV Gains Figur 8: Effekt af de enkelte energiforbedringer, når de gennemføres fuldstændigt

19 4.2 Energiforbedringer senest marts De første forbedringer Opstart: Oktober 2013 Færdiggørelse: August 2014 Samlet håndværkerudgift: ,49 kr Beregnet, specifikt varmebehov efter forbedringer: 218 kwh/m²/a Beregnet overtemperaturhyppighed: 0,0 % Beregnet, specifikt primærenergibehov: 236 kwh/m²/a Energiforbedret bygningsdel: Kælderydervægge Beskrivelse: 70% af kælderydervæggene asfalteres som fugtbeskyttelse og efterisoleres ned til ca. 1,87 meter under terræn Ny U-værdi: 0,124 W/m²/K Udført: Oktober-november Energiforbedret bygningsdel: Ydervægge Beskrivelse 40% af bygningens ydervægge efterisoleres ved montering af en isoleret trækonstruktion. Kommunen, som er bygherre, ønsker at lade det udføre som elementer, så en del af arbejdet i princippet kan laves i vinterperioden, hvor det tjener til sæsonudjævning, og monteres om foråret. Ny U-værdi: 0,15 W/m²/K Udført: Juni-juli Udskiftet bygningsdel: Vinduer Beskrivelse Der monteres nye vinduer i de ydervægge, der efterisoleres (i alt ca. 40% af vinduesarealet). Der vælges et produkt, som har smalle karme, og samtidig forenkles inddelingen, og et udhæng over vinduerne fjernes. Det resulterer i lidt mere dagslys, selv om en god trelagsrude transmitterer lidt mindre dagslys end de gamle termoruder. Solafskærmning kan indbygges. Ny U-værdi: 0,95 W/m²/K inkl. kuldebroer ved indbygningen (ψ sa ). I standardmål 1,23 m x 1,48 m er U-værdien inkl. kuldebroer netop 0,85 W/m²/K. Udført: August

20 Photo or Drawing Architecture: Ole Kjærulffs Tegnestue Street: Fælledvej 21, Rønnebæk Postcode/City: 4700 Næstved Energy consulting: Passivhus.dk ApS Street: Heksehøjen 5B Postcode/City: 4700 Næstved EnerPHit verification Building: Værksted Street: Tommerupvej 8B Postcode/City: 4700 Country: Næstved Building type: Workshop/office Climate: [DK] - København Altitude of building site (in [m] above sea level): - Home owner/client: Næstved Kommune Street: Rådmandshaven 20 Postcode/City: 4700 Næstved Mechanical System: Passivhus.dk ApS Street: Heksehøjen 5B Postcode/City: 4700 Næstved Certification: Street: Postcode/City: Year of Construction: 2014 Interior temperature winter [C ] 20,0 Interior temp. summer [C ] 25,0 Number of dwelling units: 1 Internal heat gains winter [W/m²] 3,5 IHG summer [W/m²] 3,5 Number of Occupants: 12,0 Spec. capacity [Wh/K per m² TFA] 204 Exterior vol. Ve: 731,5 m³ Mechanical cooling: Specific building demands with reference to the treated floor area Treated floor area 243,8 m ² Requirements Fulfilled?* Space heating Annual heating demand 218 kwh/(m 2 a) - - Heating load 62 W/m Space cooling Overall specific space cooling demand kwh/(m 2 a) - - Cooling load W/m Frequency of overheating (> 25 C) 0,0 % - - Heating, cooling, dehumidifying, Primary Energy DHW, auxiliary electricity, lighting, elect. DHW, space heating and auxiliary electricity 208 kwh/(m 2 a) kwh/(m 2 a) 364 kwh/(m²a) yes Specific primary energy reduction through solar electricity kwh/(m 2 a) - - Airtightness Pressurization test result n 50 1,3 1/h 1 1/h no EnerPHit (Modernisierung): Bauteilkennwerte Gebäudehülle Außendämmung zu Außenluft 0,51 W/(m²K) 0,15 W/(m²K) nein mittlere U-Werte Außendämmung zu Erdreich 2,97 W/(m²K) 1,26 W/(m²K) nein Innendämmung zu Außenluft W/(m²K) - - Innendämmung zu Erdreich W/(m²K) - - Wärmebrücken ΔU 0,00 W/(m²K) - - Fenster 1,92 W/(m²K) 0,85 W/(m²K) nein Außentüren W/(m²K) - - Lüftungsanlage eff. Wärmebereitstellungsgrad 0 % 75 % nein * empty field: data missing; '-': no requirement Figur 9: Oversigt over bygningens energimæssige karakteristika efter renovering

21 4.3 Energiforbedringer efter marts 2016 Vi forventer, at de øvrige energiforbedringer foretages efter I dette afsnit betragter vi de enkelte trin, som om de gennemføres fuldt, og i den rigtige rækkefølge, specielt at der installeres balanceret ventilation, før der skiftes til nye, tætte vinduer Energiforbedring trin Ny installation: Balanceret ventilation med varmegenvinding Beskrivelse Der etableres balanceret ventilation med indblæsning i opholdsrummene og udsugning i bad/toiletrum. Ventilationsanlægget skal leve op til bygningsreglementets og passivhuscertificeringens krav til bl.a. energieffektivitet. Som eksempel er nævnt et Danfoss A3 ventilationsanlæg. Der foreslås en elektrisk forvarmning som frostsikring, mens der ikke kræves nogen varmeflade efter den forholdsvist effektive varmegenvinding. Kanalerne kan fordeles vandret i krybekælderen, som vil have omtrent samme temperatur som opholdsrummene, når den er blevet isoleret. Udføres: Ikke planlagt Energiforbedring trin Udskiftet bygningsdel: Vinduer Beskrivelse Der monteres nye vinduer i de ydervægge, der efterisoleres. Der vælges et produkt, som har smalle karme, og samtidig forenkles inddelingen, og et udhæng over vinduerne fjernes. Det resulterer i lidt mere dagslys, selv om en god trelagsrude transmitterer lidt mindre dagslys end de gamle termoruder. Solafskærmning kan indbygges. Ny U-værdi: 0,95 W/m²/K inkl. kuldebroer ved indbygningen (ψ sa ). I standardmål 1,23 m x 1,48 m er U-værdien inkl. kuldebroer netop 0,85 W/m²/K. Udføres: Ikke planlagt Energiforbedring trin Energiforbedring: Lufttæthed Beskrivelse: Ved ordentlig indbygning af de nye vinduer reduceres utæthederne. For overskueligheden er dette placeret som et selvstændigt punkt. Ny n 50 : Luftskiftet ved prøvning med 50 Pa kan formentlig sænkes længere end til 0,6/h Udføres: Ikke planlagt

22 4.3.4 Energiforbedring trin Energiforbedret bygningsdel: Kælderydervægge Beskrivelse: Kælderydervæggene asfalteres som fugtbeskyttelse og efterisoleres ned til ca. 1,87 meter under terræn Ny U-værdi: 0,124 W/m²/K Udføres: Ikke planlagt Energiforbedring trin Energiforbedret bygningsdel: Ydervægge Beskrivelse Halvdelen af bygningens ydervægge efterisoleres ved montering af en isoleret trækonstruktion. Kommunen, som er bygherre, ønsker at lade det udføre som elementer, så en del af arbejdet i princippet kan laves i vinterperioden, hvor det tjener til sæsonudjævning, og monteres om foråret. Ny U-værdi: 0,149 W/m²/K Udføres: Ikke planlagt Energiforbedring trin Energiforbedret bygningsdel: Gulv i krybekælder Beskrivelse Der udlægges 50 mm stive mineraluldsbatts direkte på gulvet. Når kælderydervæggene allerede er isoleret, er temperaturen under bygningen steget, og en denne beskedne isolering kan derfor udføres uden risiko for, at der bliver for fugtigt på overfladen af betonen. Ydermere foreslås en indblæsningskanal punkteret på vejen gennem krybekælderen, så der kommer en ganske lille strøm af tilluft, så krybekælderen ventileres. Ny U-værdi: 0,63 W/m²/K iht. PHPP/EN6946 (0,32 W/m²/K iht. DS 418) Udføres: Ikke planlagt Energiforbedring trin Energiforbedret bygningsdel: Taget Beskrivelse Eksisterende trækonstruktion fjernes, og fald opbygges med kileskåret isolering. Lige under tagpappen afsluttes der med stenuld af hensyn til brandsikring. Ny U-værdi: 0,15 W/m²/K Udføres: Ikke planlagt

23 Photo or Drawing Architecture: Ole Kjærulffs Tegnestue Street: Fælledvej 21, Rønnebæk Postcode/City: 4700 Næstved Energy consulting: Passivhus.dk ApS Street: Heksehøjen 5B Postcode/City: 4700 Næstved EnerPHit verification Building: Værksted Street: Tommerupvej 8B Postcode/City: 4700 Country: Næstved Building type: Workshop/office Climate: [DK] - København Altitude of building site (in [m] above sea level): - Home owner/client: Næstved Kommune Street: Rådmandshaven 20 Postcode/City: 4700 Næstved Mechanical System: Passivhus.dk ApS Street: Heksehøjen 5B Postcode/City: 4700 Næstved Certification: Street: Postcode/City: Year of Construction: 2014 Interior temperature winter [C ] 20,0 Interior temp. summer [C ] 25,0 Number of dwelling units: 1 Internal heat gains winter [W/m²] 3,5 IHG summer [W/m²] 3,5 Number of Occupants: 12,0 Spec. capacity [Wh/K per m² TFA] 204 Exterior vol. Ve: 731,5 m³ Mechanical cooling: Specific building demands with reference to the treated floor area Treated floor area 243,8 m ² Requirements Fulfilled?* Space heating Annual heating demand 76 kwh/(m 2 a) - - Heating load 25 W/m Space cooling Overall specific space cooling demand kwh/(m 2 a) - - Cooling load W/m Frequency of overheating (> 25 C) 0,0 % - - Heating, cooling, dehumidifying, Primary Energy DHW, auxiliary electricity, lighting, elect. DHW, space heating and auxiliary electricity 110 kwh/(m 2 a) kwh/(m 2 a) 193 kwh/(m²a) yes Specific primary energy reduction through solar electricity kwh/(m 2 a) - - Airtightness Pressurization test result n 50 0,6 1/h 1 1/h yes EnerPHit (Modernisierung): Bauteilkennwerte Gebäudehülle Außendämmung zu Außenluft 0,15 W/(m²K) 0,15 W/(m²K) ja mittlere U-Werte Außendämmung zu Erdreich 2,87 W/(m²K) 1,41 W/(m²K) nein Innendämmung zu Außenluft W/(m²K) - - Innendämmung zu Erdreich W/(m²K) - - Wärmebrücken ΔU 0,00 W/(m²K) - - Fenster 0,95 W/(m²K) 0,85 W/(m²K) nein Außentüren W/(m²K) - - Lüftungsanlage eff. Wärmebereitstellungsgrad 83 % 75 % ja * empty field: data missing; '-': no requirement Figur 10: Oversigt over bygningens energimæssige karakteristika efter renovering

24 4.4 Illustratationer Nedenstående tegninger og fotos viser bygningen efter renovering. Figur 11: Nord- og østfacade Figur 12: Nord- og østfacade efter renovering

25 5 Komplementering af energiforbedringerne med tilføjelse af vedvarende energi 5.1 Inhabitant s comfort and location concept Onyx Solar will study in the following pages, the integration of photovoltaic technology on the Rehab Workshop project located in Naestved (Denmark). BIPV integration will be analyzed as a multifunctional added value where, in addition to the electrical generation, the system could provide passive bioclimatic properties as thermal inner comfort -since most of the UV and infrared radiation from the sun will be harvested by the silicon-based material (solar filter effect)-, natural sunscreen and the highly modern appearance. The location is a key issue in order to consider the best solutions for this intervention. Into these parameters, there are critical factors that must be taken into account to move ahead. These critical factors include climate and microclimate features, geographical conditions (latitude, longitude, altitude above sea level, orientation) and building orientation. Tabel 4: Location parameters Location Country Region Latitude Longitude Altitude Time Zone Naestved Denmark Europe 55º14 N 11º46 E 16 m CET Tabel 5: Climatic conditions Global Irradiation Diffuse Irradiation Average temperature kwh/m² kwh/m² C January February March April May June July August September October November December Year

26 Naestved shows annual irradiation of kwh/m². The average annual temperature is 8.7 C. The elevation above sea level is 16 m. These climatic and geographic parameters, and the specific location of the building latitude, longitude, altitude above sea level, orientation- were critical facts when selecting the technology to be implemented. It is mandatory to point out that it has not been considered the effects of shadows or components of diffuse radiation and albedo in this approach. Therefore, a detailed analysis of production taking into account these critical factors should be done in subsequent stages of the analysis. 5.2 Evaluation of potential BIPV systems PV Ventilated façade This is an alternative solution for external walls that is composed by an insulation material in the inner part, an air gap and PV modules in the outer layer. This system could be implemented to reduce thermal exchanges and to avoid thermal bridges, producing at the same time clean electricity. Thanks to the ventilated air chamber and to the application of insulating material, this system increases the acoustic absorption and reduces the amount of heat that buildings absorb in hot weather conditions. In the air gap, the density difference between a hot and cold air creates a natural flow removing the air through a chimney effect that helps to eliminate heat and moisture increasing inner comfort. The ventilated façade would be located in the south and north oriented elevation, covering the opaque walls. The scheme of the PV integration is shown below: Figur 13: South façade with amorphous photo voltaic panels Figur 14: North façade with amorphous photo voltaic panels The description of the components composing the PV ventilated system is included below

27 PV glass with amorphous silicon technology The technology selected for this proposal will be amorphous silicon technology (a-si) due to the following reasons: Due to the location, orientation and surroundings, direct exposure of glass to solar radiation rarely would be achieved in an optimal way, being mandatory the harvesting of diffuse radiation. Then, amorphous silicon technology is the one that offers the best result in terms of kwh/kwp installed under these irradiation conditions. Furthermore, this technology offers the best aesthetic solutions when combining with other claddings/construction materials due to its plain characteristics and opaque color Glass dimensions and configuration The glass selected for the integration is an opaque glass with a nominal power of 49 Wp/unit. The initial dimensions proposed for the PV glass are 1245x635 mm. South facade: The installation consists of 30 glasses, with an active surface of 23,71sqm and a total power installed of 1,47kWp. North facade: The installation consists of 50 glasses, with an active surface of 39,52 sqm and a total power installed of 2,45kWp. Figur 15: PV opaque a-si glass. Dimensions and configuration

28 Tabel 6: PV opaque a-si glass. Technical data sheet Insulation pending Fixing system BiPV photovoltaic glazing structurally does not defer from other type of glazing, and therefore, it is integrated in a ventilated façade system as any other cladding material. The structure system is responsible for ensuring proper anchorage of the photovoltaic glass, facilitating the installation and maintenance of the modules and providing the orientation and inclination of the area integrated with the PV glasses. In the present case, as the PV system will be located on the building's facade, a secure anchorage to the original facade must be ensured, allowing at the same time, proper ventilation so the building can take advantage of the thermal benefits of ventilated facades. For the projected solution, the use of aluminum angles attached to the building façade is proposed, achieving a ventilated chamber of about 100 mm. At the opposite end of the angles, a vertical aluminum upright is placed, to which the staples are bolted. The PV glasses are fastened with these staples, allowing placing the glasses without metallic frame and achieving a separation between the

29 glasses and the original façade of 100 mm. The contact between the staples and the photovoltaic glass will be fixed with an EPDM joints. Adding the significant stability of the system, thanks to EPDM joints between glass and structure, we assure that the façade is correctly sealed. This fixing system is an easy way of installation and, at the same time, will allow carrying out the maintenance work, in case it would be necessary to remove some of the units. This solution provide an important aesthetical value to the structure, from inside and outside view, combining with a significant resistant to wind action PV Roof superposition Another option is the integration on the roof, taking advantage of this area directly exposed to the sun. PV tilted traditional panels could be a good intervention, but due to aesthetic criteria, the proposal is based on the superposition of the panels with a black back sheet parallel to the existing roof. Thus, the visual impact from the street remains unchanged. Furthermore, the application of insulating material between the PV glass and the existing roof, can help to avoid thermal losses and to increase the inner comfort. The roof superposition would be located on all the available area. The scheme of the PV integration is shown below: Figur 16: Roof top with mono-crystalline photo voltaic panels The description of the components composing the PV ventilated system is included below: PV glass with mono-crystalline technology The technology selected is the mono-crystalline (m-c) with a black back sheet silicon for the following reason: Due to the location, orientation and planned placement, photovoltaic glass not provide the best exposure to solar radiation (understood as such direct solar radiation in optimum angle) so it becomes critical exploit the available area to install most power as possible. Technology of mono-crystalline silicon is, in this context, which provides the best results in terms of kwp/m² radiation for these conditions

30 Glass dimensions and configuration The glass selected for the integration is an opaque glass with a nominal power of 240 Wp/unit. The initial dimensions proposed for the PV glass are 1641x989 mm. The installation consists of 106 glasses, with an active surface of 172,03 sqm and a total power installed of 25,44 kwp. Figur 17: PV m-c glass Dimensions and configuration

31 Tabel 7: PV m-c glass Technical data sheet Insulation Søren: What does this mean? Fixing system The structure system is responsible for ensuring proper anchorage of the photovoltaic glass, facilitating the installation and maintenance of the modules.in the present case, as the PV system will be located on the building'sroof, a secure anchorage to the original facade must be ensured, allowing at the same time, proper ventilation so the building can take advantage of the thermal benefits. For the projected solution, the use of aluminum angles attached to the building roof façade is proposed. 5.3 Production estimation A preliminary estimation of PV energy generation can be determined for the proposed solutions by means of implementing simulation tools, where key site location factors as climatic parameters (latitude, longitude, altitude above sea level, orientation) and BIPV system characteristics (tilted angle, azimuth etc.) are considered to establish the final solution energy performance. The graphic draws a comparison between Peak Power and Energy yield for the different options of PV integration

32 Considering the electricity mix in Denmark (2013) with an average of 0,377 kg CO 2 /kwh is found, it can be extracted the following emissions of CO 2 per year that would be prevented for each option proposed: 1 Tabel 8: Energy production summary PV type opaque a-si opaque a-si Opaque m-c Location South facade North facade Roof Installed PV area [m²] 23,71 39,52 172,03 Installed peak power [kwp] Annual RES gains [kwh] Annual RES gains [kwh/m²] CO 2 emissions prevented 1,47 2,45 25, Multifunctional behaviour of the BIPV systems: passive properties pending 5.5 Financial evaluation & taxes and incentives assessment pending 5.6 Conclusion pending 1 CO2 emissions from fossil fuels consumed for electricity generation, in both electricity-only and combined heat and power plants, divided by output of electricity generated from all fossil and non-fossil sources. Both main activity producers and auto producers have been included in the calculation. Source: CO2 EMISSIONS FROM FUEL COMBUSTION Highlights (2013 Edition), INTERNATIONAL ENERGY AGENCY

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

BM BYGGEINDUSTRI. AI Sunshine & Unit House Industrielt fremstillede passivhuse

BM BYGGEINDUSTRI. AI Sunshine & Unit House Industrielt fremstillede passivhuse BM BYGGEINDUSTRI AI Sunshine & Unit House Industrielt fremstillede passivhuse Præsentation Designcity Kolding Sunshine house 2011-10-25 Udarbejdet af Lars S. Kildemoes ingeniør BM Byggeindustri BM BYGGEINDUSTRI

Læs mere

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01 BYGNINGSTYPOLOGIER Bygningstypologi EFH.01 Om bygningstypologien Bygningstypologi består af 27 eksempler på typiske bygninger der anvendes til boliger. Bygningerne er opdelt i tre hovedtyper Enfamiliehuse,

Læs mere

Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden?

Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden? Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden? Per Heiselberg Strategisk Forskningscenter for Energineutralt Byggeri Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet Conclusions related to buildings

Læs mere

SDHplus Solar District Heating in Europe

SDHplus Solar District Heating in Europe 1 SDHplus Solar District Heating in Europe WP2 SDH enabling buildings with high energy performance Task 2.1 Survey and horizontal review of the existing models D2.2 Information sheet on building legislation

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

CEPH projektet. Videreuddannelse til passivhusdesigner Eksempler på undervisningsmateriale

CEPH projektet. Videreuddannelse til passivhusdesigner Eksempler på undervisningsmateriale CEPH projektet Videreuddannelse til passivhusdesigner Eksempler på undervisningsmateriale (dansk version) With the support of: The sole responsibility for the content of this publication lies with the

Læs mere

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger LavEByg-netv netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger Status strategiudvikling for: Ventilationsanlæg Lavenergikoncepter Delområde: Ventilationsanlæg Beskrivelse af delområdet Ventilationsanlæg,

Læs mere

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Torben Funder-Kristensen Refrigeration and Air Conditioning Controls 1 Department (slide master) www.danfoss.com Agenda Cold Food Chain Trends

Læs mere

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Lavenergi-klasser: Implementering i fremtidens byggeri DAC - Building Green - 12. oktober 2011 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Overvejelser ved valg af energitekniske installationer

Overvejelser ved valg af energitekniske installationer Komforthus Konference 03-06-2010 Konsekvensanalyse som designværktøj Overvejelser ved valg af energitekniske installationer Johannes Thuesen Rambøll Danmark Passivhus, Stenagervænget 43, Skibet KOMFORTHUSENE

Læs mere

Indledning. TN velkommen LFS / JER Baggrund JER tænk ind fra starten LFS Forenklet - for øget forståelse

Indledning. TN velkommen LFS / JER Baggrund JER tænk ind fra starten LFS Forenklet - for øget forståelse Indledning TN velkommen LFS / JER Baggrund JER tænk ind fra starten LFS Forenklet - for øget forståelse Miniguide til bæredygtighedsjunglen Indhold: Energiklassebetegnelser JER Grundregler for energieffektivt

Læs mere

En svær fødsel men nu sker det!!

En svær fødsel men nu sker det!! En svær fødsel men nu sker det!! Komforthusene med 10 en -familie som passivhuse (2008) En`-familiehus i Ebeltoft (2007) Kollegium (Fruehøjgård) i Herning med 66 små lejligheder (2008) Hjortshøj bogruppe

Læs mere

TILFREDSHED: BLIVER BEBOERNE MERE TILFREDSE MED INDEKLIMAET I ENERGIEFFEKTIVE BOLIGER? H E N R I K N. K N U D S EN

TILFREDSHED: BLIVER BEBOERNE MERE TILFREDSE MED INDEKLIMAET I ENERGIEFFEKTIVE BOLIGER? H E N R I K N. K N U D S EN TILFREDSHED: BLIVER BEBOERNE MERE TILFREDSE MED INDEKLIMAET I ENERGIEFFEKTIVE BOLIGER? H E N R I K N. K N U D S EN Indeklima-myter Indeklimaet forringes: når der spares energi når boliger isoleres når

Læs mere

Forslag til renovering af Dyssegården i Næstved. Ole Kjærulffs Tegnestue MAA + Passivhus.dk

Forslag til renovering af Dyssegården i Næstved. Ole Kjærulffs Tegnestue MAA + Passivhus.dk Forslag til renovering af Dyssegården i Næstved Ole Kjærulffs Tegnestue MAA + Passivhus.dk Side 1 Butikker Bebyggelse Bebyggelsen Dyssegården består af 514 boliger opført i 1970érne på et grundstykke i

Læs mere

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG Nye fjernvarmesystemer Svend Svendsen DTU BYG ss@byg.dtu.dk 22611854 Fjernvarme i EnergyLab Nordhavn - mine aktiviteter Fleksibel rumvarme i nye etageboliger med gulvvarme: Gulvvarme kan afbrydes i mange

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

! " # $ % & ' ( ( ( ) * +

!  # $ % & ' ( ( ( ) * + ! "#$ % & '(( () * + ,-.##(/0 ! / ( (/1*2.3 4#51 67*$ * 8(/. ## $#&& /4 $) 9:8; ;( ! ## $#&&& /4 $)?1:8; ;( " # & # #$# && 4 ) 1:8;

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

I hvilke tilfælde kan det betale sig at energirenovere parcelhuse? Ove Mørck

I hvilke tilfælde kan det betale sig at energirenovere parcelhuse? Ove Mørck I hvilke tilfælde kan det betale sig at energirenovere parcelhuse? Ove Mørck Introduktion IEA EBC Annex 56: Cost Effective Energy and Carbon Emissions Optimization in Building Renovation (DK deltagere:

Læs mere

DGNB Bygherreforeningen. DGNB Juliane Münch Drees & Sommer Nordic Drees & Sommer

DGNB Bygherreforeningen. DGNB Juliane Münch Drees & Sommer Nordic Drees & Sommer DGNB Bygherreforeningen DGNB Juliane Münch Drees & Sommer Nordic 2012 Drees & Sommer Hvordan virker DGNB? Gulerod eller pisk Investor/developer Samfund Lejer Medarbejder Ejer source: http://www.freeclipartpictures.com/clipart/clip-art/pictures/carrots.jpg

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Passiv Huse. Klaus Ellehauge Ellehauge & Kildemoes

Passiv Huse. Klaus Ellehauge Ellehauge & Kildemoes Passiv Huse Klaus Ellehauge Ellehauge & Kildemoes Hvad er et passivhus? Capitalized costs [ /m²] 140 120 100 80 60 40 20 0 Passive House w compact building services cost reduction: heating system low energy

Læs mere

Software til Energi-optimering. -Hvad vi fandt derude...

Software til Energi-optimering. -Hvad vi fandt derude... Software til Energi-optimering -Hvad vi fandt derude... Løsninger på regneark hvor workflow foregår ved at man taster oplysninger ind, og får en analyse ud Be 06 -dansk program, udviklet af SBi EU/danske

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Etablering og drift af rådgivningsvirksomhed

Etablering og drift af rådgivningsvirksomhed Etablering og drift af rådgivningsvirksomhed Bæredygtigt og energieffektivt byggeri Præsenteret af Flemming J. Kristensen President Leif Hansen Inc. EUR ING, LEED AP Agenda Præsentation af LHE Etablering

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Bygning: Bygherre: Rådgiver: Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår Areal: Bygningstype IndeklimaI

Bygning: Bygherre: Rådgiver: Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår Areal: Bygningstype IndeklimaI Bygning: Bygherre: Rådgiver: Lyngby Port Nordea Ejendomme Rambøll Danmark Total Concept method Step 1. Creating the action package Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår: 1992 Areal:

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk

Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Folkecenteret, Sdr. Ydby, 26. juni 2010 I samarbejde med Thy & Mors Energi og NIVE 1-dags solcelle-selvbyg

Læs mere

FORSKNINGSMÆSSIGE FOKUSOMÅDER MOD VENTILATION I NÆSTEN ENERGINEUTRALT BYGGERI PER HEISELBERG INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG

FORSKNINGSMÆSSIGE FOKUSOMÅDER MOD VENTILATION I NÆSTEN ENERGINEUTRALT BYGGERI PER HEISELBERG INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG FORSKNINGSMÆSSIGE FOKUSOMÅDER MOD 2020 - VENTILATION I NÆSTEN ENERGINEUTRALT BYGGERI PER HEISELBERG FIRST PHASE IN THE GREEN TRANSITION OF THE ENERGY SYSTEM (BUILDINGS ROLE) FOCUS ON IMPROVED ENERGY EFFICIENCY

Læs mere

Energitjek i Medborgerhuset, Tranebjerg, Samsø

Energitjek i Medborgerhuset, Tranebjerg, Samsø Energitjek i Medborgerhuset, Tranebjerg, Samsø 17 okt 2014 Michael Kristensen og Jan Jantzen mk@energiakademiet.dk www.night-hawks.eu/denmark IEE/12/671/S12.644734Duration: 1.4.2013-30.9.2015 The sole

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Energitjek i DagliBrugsen, Ballen, Samsø

Energitjek i DagliBrugsen, Ballen, Samsø Energitjek i DagliBrugsen, Ballen, Samsø 20 feb 2014 Michael Kristensen og Jan Jantzen mk@energiakademiet.dk www.night-hawks.eu/denmark IEE/12/671/S12.644734Duration: 1.4.2013-30.9.2015 The sole responsibility

Læs mere

Fjerde Generation Fjernvarme

Fjerde Generation Fjernvarme Dansk Fjernvarmes 56. landsmøde Aalborg Kongres & Kultur Center, 30-31. oktober 2014 Fremtidens fjernvarmesystem Fjerde Generation Fjernvarme Professor Henrik Lund, Aalborg Universitet 4DH Forskningscenter

Læs mere

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.:

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.: Dalstrøget 61-131 og 60-124 Indholdsfortegnelse besparelsesforslag nr.: Side 1 - Vinduer og døre, Udskiftning 2 2 - Efterisolering af kælderydervægge 3 3 - Efterisolering af varmerør i tagrum 4 4 - Udskiftning

Læs mere

FBBB temamøde d. 4. Juni 2015, Odense

FBBB temamøde d. 4. Juni 2015, Odense Peder Vejsig Pedersen, Direktør, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Danmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobile: +45 20 46 67 55, e-mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. BIPV

Læs mere

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Bygningstype Boligblok Medlem af foreningen klimaskærm Bygningen er undersøgt efter DS/EN 13187 Bygningers termiske ydeevne- Kvalitativ sporing

Læs mere

Mekanisk Ventilation en nødvendig n. Per Heiselberg Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet

Mekanisk Ventilation en nødvendig n. Per Heiselberg Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet Mekanisk Ventilation en nødvendig n forudsætning? Per Heiselberg Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet Ventilationens formål I vinterhalvåret - skabe god luftkvalitet Udfordringer minimer luftbehovet

Læs mere

K O M F O R T H U S S K I B E T

K O M F O R T H U S S K I B E T K O M F O R T H U S S K I B E T situationsplan 1:1000 K2 - KOMFORT KONCEPT. Boligen er skabt som et kompakt og minimalistisk bygningselement, der med de hvidpudsede facader og præcise vindueshuller udtrykker

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Energieffektiviseringer i bygninger

Energieffektiviseringer i bygninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 25, 2015 Energieffektiviseringer i bygninger Svendsen, Svend Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Svendsen, S. (2012). Energieffektiviseringer

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

SolarProTeam Rapport. Appendix III.1.D

SolarProTeam Rapport. Appendix III.1.D SolarProTeam Rapport Appendix III.1.D RAcell Solar A/S Perioderapportering - SolarProTeam Projektet - projekt nr. 2007-1-7484 Page 1 of 5 SolarProTeam Rapport Appendix III.1.D I et samarbejde mellem RAcell

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

Active House. Fremtidens helhedsorienterede byggeri. Active House visionen - nye muligheder Bolig for livet fra vision til virkelighed

Active House. Fremtidens helhedsorienterede byggeri. Active House visionen - nye muligheder Bolig for livet fra vision til virkelighed DFM KONFERENCEN 2010 28-29 JANUAR 2010 Ellen Kathrine Hansen, Arkitekt MAA, VKR Holding Active House Fremtidens helhedsorienterede byggeri Active House visionen - nye muligheder Bolig for livet fra vision

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

IDA National energiplan Elsystemer

IDA National energiplan Elsystemer IDA National energiplan Elsystemer 2. jan 29 Ingeniørhuset Kbh. Betina Knudsen, Vattenfall Nordic Agenda Vattenfalls klima målsætning Initiativer for at nå klima målsætning Største udfordringer 2 The Investment

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL)

SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL) SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL) BELIGGENHED DK Lejemålet er beliggende ved Kongens Have nær Frederiksstaden og Indre

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Foundation and floor slap insulation advancements. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Foundation and floor slap insulation advancements. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 REF (project coordinator org.): Work package: 3 DOCUMENT: Del. 17 REF.: Jesper Ketelsen, Leca Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination org.: Municipality

Læs mere

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings Methods to increase qualifications for energy savings in buildings By Iben Østergaard The Danish government has a goal 2025 decrease 25 % RE from 19 to 30 % One tool is the national Knowledge Centre for

Læs mere

PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber

PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber Klaus Ellehauge Hvad er et dansk passivhus? Passivhaus eller på dansk passivhus betegnelsen er ikke beskyttet, alle har lov til at kalde en bygning for et

Læs mere

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4 Klimaperspektivet udskiftning BR 10, kap. 7.4 Stk. 1: Energibesparelser skal gennemføres, hvis ombygning eller ændringer vedrører klimaskærmen. Enkeltforanstaltninger vedrører kun den del af klimaskærmen,

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in:

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in: PlanEnergi Independent consultant Established in 1983 Specialised in: - renewable energy - rational use of energy and energy sawing - energy planning - ecological techniques Region 21 The route to CO2-reduction

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

$% &!"# *%.!"# /0 / 1 2 /3!&4 % ( / 5!"# %$% ( 2#2 6!"7 %.! 8 9& 09 ( )&' $*!$$+,--

$% &!# *%.!# /0 / 1 2 /3!&4 % ( / 5!# %$% ( 2#2 6!7 %.! 8 9& 09 ( )&' $*!$$+,-- !"# $% &!"# *%.!"# /0 / 1 2 /3!&4 % ( / 5!"# %$% ( 2#2 6!"7 %.! 8 9& 09 :& 0 #! " ! " $ $ " " ;

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Bygningstype Et plan parcelhus Medlem af foreningen klimaskærm Virksomhed som udførte tæthedsafprøvningen Ansvarlig for testen Lars Due,

Læs mere

Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning

Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning Mads Olander Rasmussen Remote Sensing & GIS Expert GRAS A/S How can remote sensing assist assessment of hydrological resources? -with special focus

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Solar in short Solar is one of Northern Europe s leading technical wholesalers Listed on NASDAQ

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

BR15 og kommende krav til varmepumpe

BR15 og kommende krav til varmepumpe BR15 og kommende krav til varmepumpe Temadag om Ecodesign, BR15 og krav forkøleanlæg og varmepumper 7. oktober 2015 på Teknologisk Institut, Aarhus Oplæg v. Asser Simon Chræmmer Jørgensen PROGRAM - BAGGRUND

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret vinkel hus med integreret garage fra AAlsrode Tømrerfirma A/S

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret vinkel hus med integreret garage fra AAlsrode Tømrerfirma A/S SIDE 1 AF 7 Adresse: Nordbakken 17 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-114855-001 Energikonsulent: Vivi Gilsager Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

TMS programmet på energi 2008/9

TMS programmet på energi 2008/9 TMS programmet på energi 2008/9 TMS (Teknologi, Menneske, Samfund) forløbet skal give de studerende kundskaber og værktøjer til at vurdere tekniske løsninger i et bredere, samfundsmæssigt perspektiv. Klimakrise

Læs mere