APPELDOMSTOL: OBAMA BRYDER FORFATNINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APPELDOMSTOL: OBAMA BRYDER FORFATNINGEN"

Transkript

1 Nyhedsorientering februar 2013 APPELDOMSTOL: OBAMA BRYDER FORFATNINGEN Præsident Obama er på vej ind i et politisk stormvejr, der kan ende med hans afsættelse som præsident. Den amerikanske appeldomstol for Washington D.C. har dømt, at præsident Obama systematisk har brudt forfatningen. Obamas enorme brug af droner til ulovligt at likvidere folk, deriblandt amerikanske medborgere, og Benghaziskandalen er samtidigt for alvor kommet på Kongressens dagsorden. En Glass/Steagall-bankopdeling får voksende støtte fra ledende bankfolk i USA. EU bør følge Islands eksempel (se bagsiden) i stedet for at lægge sin økonomi og befolkning i ruiner. Vi skal lade fremtiden styre nuet. Nyhedsbrevet indledes med seneste nyt og derefter følger en redigeret version af en tale Tom Gillesberg, formanden for Schiller Instituttet, holdt på Schiller Instituttets møde den 31. januar. Talen kan ses på Der er ikke nogle hvedebrødsdage for Obamas efter hans genindsættelse. Han er på vej ind i en kæmpe politisk storm. Som vi beskriver nedenfor har appeldomstolen for Washington D.C. haft den store hammer fremme, for at smadre Obamas praksis med at udnævne folk midlertidigt, så han undgår at Senatet kan tvinge kandidaterne til at svare på pinlige spørgsmål, inden han kan udnævne dem. Obama skal følge forfatningen, fastslog domstolen. Tirsdag den 12. februar kan man så se betydningen af denne forfatningssikrede proces, når John O. Brennan skal afhøres for lukkede døre i Det amerikanske Senats udgave af Udenrigspolitisk Nævn, The Senate Select Intelligence Committee (SSCI). Brennan er Obamas kandidat til en ny CIA-chef, en udnævnelse Obama ønskede at lave allerede i 2009, men som han dengang måtte opgive. Senator Lindsey Graham, der er formand for SSCI, har gjort det klart, at man vil blokere udnævnelsen af både Brennan og Obamas kandidat til forsvarsministerposten, Chuck Hagel, indtil man har fået svar på, hvad der egentligt foregik før, under og efter terrorangrebet på det amerikanske konsulat i Benghazi den 11. september Den sag ved Brennan meget mere om, end han indtil nu har fortalt. Brennan har nemlig, fra sin post som rådgiver til Obama i spørgsmål om national sikkerhed og terrorisme, været den egentlig leder af Obamas terrorbekæmpelsespolitik. Han har haft ubegrænset daglig adgang til præsidenten, og det er i samarbejde med Brennan, at Obama har udarbejdet lister over personer, som udgør en»umiddelbar trussel imod USA s sikkerhed«, og derfor skulle likvideres af droneprogrammet, inklusive fra den nyligt afslørede hemmelige dro- KONTAKT OS: Skt. Knuds Vej 11, kld. tv., 1903 Frederiksberg C,

2 nebase i Saudi-Arabien. Kriterierne, for at Obama har kunnet være anklager, dommer og bøddel i disse sager, er først nu ved at blive udleveret efter krav fra elleve senatorer. Dronelikvideringer er ikke blot under kraftigt internationalt angreb for at at stride imod folkeretten, men er også sammen med Obamas krig imod Libyen uden Kongressens tilladelse blandt de fremste årsager til, at tre ledende forfatningseksperter i netavisen World News Daily (www.wnd. com) den 10. februar siger, at Obama har begået brud på forfatningen, der retfærdiggør hans fjernelse ved en rigsretssag. Ifølge bogen»benghazi: The Definitive Report«,»Benghazi: Den endelige rapport«der udkommer den 12. februar, og som er skrevet af to tidligere medlemmer af de amerikanske specialstyrker, så er Brennan sammen med præsident Obama på flere måder medansvarlig for terrorangrebet i Benghazi, fordi det var et modsvar fra kredse i Libyen på de mange mord og likvideringer, som et hemmeligt netværk under ledelse af Brennan har foretaget. Dette netværk var også ansvarlige for at sende våben med mere fra Libyen til anti-regeringsstyrker i Syrien. På spørgsmålet om, hvem der skrev den falske forklaring om, at angrebet på konsulatet var resultatet af en spontan demonstration, som Obama-regeringen efterfølgende gik ud med, er John Brennan også det mest sandsynlige svar. Graver man dybere, vil man også finde, at Brennan har en lang fortid med uhyggeligt tætte forbindelser til det Saudi-Arabien, der var en hovedaktør ved det oprindelige terrorangreb på World Trade Center i USA den 11. september Det ser ud til, at Brennan fik arrangeret oprettelsen af en dronebase i Saudi-Arabien samtidigt med, at han ved de ofte forekommende droneangreb i Yemen og Pakistan har brugt amerikanske droner til at dræbe personer fra kredse, der var kritiske over for Saudi-Arabien. Spørgsmålet bliver derfor hurtigt, hvor mange andre fordækte ulovligheder Brennan i virkeligheden har haft ansvaret for, mens han har siddet som en af Obamas tætteste rådgivere. Gillesbergs tale: På vej mod et nyt paradigme Verden befinder sig midt i et vadested. På den ene side er der det, som vore sanser registrerer. Det medierne skriver om, snakken ude i byen og det der er populært i kulturen lige nu og her. Det er domineret af et selvdestruktivt paradigme, som vi nu har levet under i mange årtier, der siger:»vi behøver ikke længere have udvikling. Vi behøver ikke at have en stigende energigennemstrømningstæthed i vore energikilder. Vi kan gå fra kernekraft til vindmøller. Vi kan glemme ideen om national suverænitet, hvor befolkningen i fællesskab beslutter, hvilken skæbne de ønsker for deres land. Det er blevet erstattet af»blair-doktrinen«, de nye»principper«, som Tony Blair har været en fortaler for, der begraver principperne fra Den vestfalske Fred i 1648, hvor man blev enige om at holde national suverænitet og folkenes selvbestemmelse for helligt. I stedet tillader Blair-doktrinen, at vi efter forgodtbefindende intervenerer militært i andre lande, så længe vi ikke kalder det krig, men»indgreb for at beskytte befolkningen eller mindretals rettigheder«. På det finansielle områder har man skabt en verden, hvor spekulanter og bankfolk slipper for at blive stillet til ansvar for de forbrydelser de måtte begå, uanset hvor mange menneskers liv de ruinerer, og hvor mange dør rundt om i verden, som et resultat af bankernes og finansverdenens politik og beslutninger. Men samtidig med at dette intellektuelt og moralsk bankerotte paradigme stadig regerer verden, så er et andet paradigme, fremtidens paradigme, i sin vorden. Det ses stadig kun som svage antydninger i det større billede, svage stemmer ude i periferien, men hvis man ser og lytter nøje efter, så kan man se konturerne på et nyt og langt bedre paradigme, der vil være i stand til at sikre menneskehedens overlevelse, og som nu er i færd med at vokse til. De folk, der er til stede her i aften for at samarbejde med Schiller Instituttet, er ekstremt vigtige, for vi er af afgørende betydning for udviklingen af dette nye paradigme. Det er i høj grad vort ansvar at sørge for, at det, der netop nu tilsyneladende er nogle meget svage stemmer, der ikke har haft så stor en klangbund endnu og derfor ikke har kunnet høres så godt, bliver udbredt og når ind på centrale områder i samfundet, så dette nye paradigme kan tage over så hurtigt som muligt. Appeldomstol: Obama bryder forfatningen Dette nye paradigme så man et eksempel på i en kendelse, der blev afsagt i USA s appeldomstol for Washington D.C., niveauet under den amerikanske højesteret, den 25. januar. Domstolen fandt i sagen, der var appelleret fra en lavere domstol, at præsident Obama havde forbrudt sig imod det princip om magtens tredeling, der er en afgørende del af USA s forfatning. Han havde forbrudt sig imod forfatningen ved konsekvent at lave»midlertidige udnævnelser«af ledende embedsmænd på et ulovligt grundlag. Det er første gang, at en domstol åbent siger, at præsident Obama i sin fremgangsmåde bryder den amerikanske forfatning, selv om det sker hele tiden. Man har tilegnet sig en række dårlige vaner i Det hvide Hus, som allerede var udbredte under den tidligere præsident George W. Bush, men som er blevet forværret under præsident Obama. Præsident Obama har, ligesom den tidligere præsident, fået for vane at operere som»the Unitary Executive«, et slags enevældigt præsidentskab, der står over loven, Kongressen og domstolene. Det er et klart brud på forfatningens principper, hvor præsidenten, der er den udøvende magt, skal holdes i skak af Kongressens to kamre (Senatet og Repræsentanternes Hus), der er den lovgivende magt, og domstolene, der er den dømmende magt. Denne magtens tredeling er smuldret, fordi præsidenten ikke længere respekterer de to andre søjler i denne magtens tredeling. Præsidenten handler, som om han står over Kongressen og står over domstolene og at de ingen magt har til at begrænse hans handlinger. Det er den proces, som appeldomstolen for Washington D.C. nu har sagt fra over for. Den aktuelle sag, som udløste dommen, er relativt banal, i forhold til de store brud på forfatningen som Obama er ansvarlig for som præsident. I januar 2012 udnævnte Obama tre nye repræsentanter til Det Nationale Råd for Arbejdsmarkedsforhold (hvor der sidder fem medlemmer i alt) uden at få dem godkendt af Senatet, som han skal 2 Schiller Instituttet februar 2013

3 ifølge loven. Der er efterfølgende blevet rejst en sag ved domstolene om hvorvidt de afgørelser, som Det Nationale Råd for Arbejdsmarkedsforhold har afsagt, stadige er gyldige, når et flertal af medlemmerne er blevet tilsat ulovligt. Det skulle appeldomstolen tage stilling til. Appeldomstolen kom frem til, at rådets afgørelser var ugyldige, fordi udnævnelsen af de tre rådsmedlemmer var ulovlig, pga. den måde Obama havde udnævnt rådsmedlemmerne på. Han havde brugt en passus i forfatningen, der siger, at præsidenten, i tilfælde af at Senatet ikke er i samling, midlertidigt kan udnævne embedsmænd, og så i løbet af det følgende år få dem godkendt af Senatet. Det var en nødvendig lov i en tid, hvor Senatet sjældent var i samling og senatorerne havde en meget lang rejsetid for at komme frem og tilbage til Senatet. Den skulle forhindre, at regeringen ikke kunne fungere, fordi man ikke kunne få erstattet embedsmænd, der skulle tilsættes mellem Senatets møder. George W. Bush begyndte denne praksis, hvor alle de embedsmænd, som præsidenten vil få svært ved at få godkendt i Senatet, eller som han frygtede, ville få for mange ubehagelige spørgsmål under senatshøringerne, i stedet blev udnævnt mens Senatet var på ferie. Når man så i løbet af et års tid skulle have Senatets accept, kunne man så om nødvendigt, lave samme nummer en gang til. Derved omgik præsidenten forfatningens bestemmelse om, at Senatet skulle godkende præsidentens udnævnelser. For at forhindre denne praksis, ophørte Senatet efterfølgende med formelt at tage på ferie. Man havde stadig perioder, hvor medlemmerne ville tage hjem til deres respektive delstater, og man derfor ikke havde de normale samlinger i Senatet, men sørgede alligevel for, at Senatet formelt set stadig var i samling, så præsidenten ikke længere kunne bruge»midlertidige«udnævnelser til at omgå Senatets overopsyn. Præsident Obama løste denne udfordring ved at i stedet blot udnævne sine embedsmænd i weekenden, og sagde, at det var ham, der afgjorde, hvornår Senatet var i samling, og hvornår det ikke var det. Dermed gav han sig selv lov til at fortsætte med de midlertidige udnævnelser. Det er denne praksis, som appeldomstolen dømte som ulovlig og et klokkeklart brud på forfatningen. Domstolen afviste blankt alle Obama-administrationens argumenter om, at denne praksis var nødvendig for regeringsudøvelsen, og at man af praktiske hensyn skulle have lov til at fortsætte med det. Domstolen fandt, at regeringen ikke blot i den aktuelle sag havde forbrudt sig imod forfatningen, men at det også gjorde sig gældende for alle lignende udnævnelser, og derudover på andre områder, hvor regeringen underminerede den klare ansvarsfordeling, der er en grundsten i USA s forfatning. I forbindelse med afsigelsen af dommen har appeldomstolen en grundig gennemgang af tidlige domme, der er relevante for de forfatningsmæssige principper, der er involveret, og dermed en fyldig dokumentation der vil være svær at afvise, hvis Obama-administrationen skulle vælge at appellere sagen til højesteret. Vil Kongressen afsætte Obama? Denne domsafsigelse fra appeldomstolen i Washington D.C. er et signal om, at der er en vigtig institutionel fraktion, februar 2013 der nu siger fra over for den udvikling, der har været. Man er klar over, at man må tage et opgør med Obama. Man kan ikke lade Obama regere USA enevældigt, og det er derfor nu, at forfatningen må stå sin prøve. Kongressen må leve op til sit ansvar og generobre sine beføjelser selv hvis det indebærer en afsættelse af præsidenten ved en rigsretssag. Den 7. februar vil en anden lignende sag komme op ved domstolen i Washington D.C. Den drejer sig om, at Kongressen har anlagt sag imod justitsminister Holder for at få udleveret hemmelighedsstemplede dokumenter i»fast & Furious«-sagen, hvor det amerikanske justitsministerium var involveret i at sælge våben til mexicanske narkohandlere; våben som senere bl.a. blev brugt til at dræbe amerikanske grænsevagter. Ifølge forfatningen skal justitsministeriet udlevere dokumenterne, så Kongressen kan udføre tilsyn med regeringsførelsen, men justitsministeriet har indtil nu nægtet, i et forsøg på at mørklægge sagen. Disse sager er så vigtige, for det drejer sig om, hvorvidt forfatningen stadig gælder. Et spørgsmål som også er centralt i det lovforslag, som republikaneren Walter Jones har genfremsat i det nytilsatte Repræsentanternes Hus som HCR3. Lovforslaget siger, at det ifølge forfatningen kun er Kongressen, der kan erklære krig. Hvis præsidenten går i krig uden Kongressens godkendelse, kan han derfor afsættes ved en rigsretssag. Det gælder f.eks. USA s militære indsats i Libyen og de daglige droneangreb, der på Obamas ordre, finder sted i Yemen, i Pakistan og mange andre steder. Når USA sender et fly ind over et fremmed land og dræber mennesker, så er det en krigshandling, men Obama har aldrig bedt om Kongressens billigelse. Det samme gælder USA s netop påbegyndte militære engagement i Mali og forsøget på at skabe regimeskifte i Syrien og Iran. Obama har gentagne gange brudt loven ved at gå i krig uden Kongressens godkendelse, men er aldrig blevet stillet til ansvar for det. Han er tilsyneladende sluppet godt fra at bryde forfatningen. Det samme gjorde sig gældende ved de med spænding imødesete Benghazi-høringer den 23. januar, hvor udenrigsminister Hillary Clinton for første gang skulle forklare sig over for Senatet og Repræsentanternes Hus om, hvordan man kunne efterlade det amerikanske konsulat i Benghazi så ubeskyttet, hvorfor man ikke fik grebet ind da al-qaedaterrorister den 11. september 2012 stormede konsulatet i Benghazi og dræbte ambassadør Stevens og tre CIA-folk, og hvorfor Susan Rice, Obama og andre repræsentanter for regeringen løj om, hvad der var foregået. Siden den 11. september har Hillary Clinton haft mange undskyldninger for ikke at vidne, men nu var hun endelig i sine sidste dage som udenrigsminister på besøg i Senatet og Repræsentanternes Hus. Ved høringerne blev Kongressens medlemmer dog ikke meget klogere. Hillary havde meget få konkrete svar, men snakkede i stedet uden om og gentog de samme ikke-svar. Hun lavede en ægte Helle Thorning. Med bævende stemme sagde hun: Hvorfor bliver i ved med at spørge ind til det her? Hvad forskel gør det? Det ligger jo bag os nu. Hvis der var nogen, der sagde, at angrebet var pga. af en antimuslimsk film og glemte at fortælle, at det var terrorister, der stod bag, hvad forskel gør det så? Jeg har stået sammen med Obama og taget imod de fire kister, da de ankom fra Schiller Instituttet 3

4 Libyen. Jeg har sørget over dette tab. Lad os nu ikke slås om, hvad der egentlig skete. Lad os i stedet kigge fremad. Hillary måde at forsøge at afværge kritiske spørgsmål er ikke noget nyt. Det er, hvad man har gjort hver eneste gang, som Obama har brudt forfatningen. Man siger:»vi må stå sammen som nation. Vi må bakke præsidenten op. Vi kan ikke have splid om så vigtige spørgsmål. Vi begik måske nogle fejl, men lad os nu se fremad«(det var jo nok, hvad Bill sagde til Hillary efter Monica Lewinsky-affæren blev afsløret. Rygterne vil dog vide, at det tog meget lang tid, før Hillary kunne begynde at glemme sagen). Hvad forskel gør det, hvad der foregik før, under og efter al-qaeda-angrebet på det amerikanske konsulat? Hvorfor blive ved med at bore i sagen? Betyder det virkelig så meget? Svaret er:»ja, det gør det, for det drejer sig ikke om en enkeltstående lille svipser. Det drejer sig om, at man systematisk har løjet og bedraget.«man svindler og bryder USA s forfatning og forventer så, at alle blot retter ind og støtter op om præsidenten. USA eksistens er truet, fordi man alt for længe har accepteret det her. Man er holdt op med at spørge, hvad der er i nationens og befolkningens interesse. Man accepterer det uacceptable for at undgå en konflikt. Det nye paradigme byder, at dette ikke længere kan gå, og det vil Obama-administrationen få at føle. Man vil ikke slippe af sted med at begrave sagen. John McCain og andre har allerede været ude og erklære, at man ikke fik svar på sine spørgsmål. Man vil køre videre med sagen indtil sandheden kommer for en dag. Det skal afsløres, hvem der løj, og hvorfor de løj. Hvem var det, der gav dem ordre til det? Hvad er det, som man forsøger at dække over? Undersøger man først sagen, så vil man finde, at det er Barack Obama, som står bag. Det gælder både for USA s sikkerhedspolitiske katastrofer, som f.eks. støtten til al-qaedas overtagelse af Libyen og andre dele af Mellemøsten og Sydvestasien, men det gælder også den inkompetente og inhumane økonomiske politik, hvor USA s økonomi og befolkningens ve og vel ofres på Wall Streets alter. Allerede for to år siden dokumenterede Angelides-kommissionen, der var nedsat af Den amerikanske Kongres, den uhørte grad af svindel og bedrag i ledende banker og finansinstitutioner, der var en kraftig medårsag til finanskrisen, der brød ud i , og man har også efterfølgende set det i forbindelse med de største bankers involvering i LIBOR-skandalen. Banker for store til at fængsle? Selv mange inkompetente økonomer, der ikke var i stand til at forudsige krisens komme, som Lyndon LaRouche og Schiller Instituttet var i stand til det, har ikke desto mindre efterfølgende erkendt, at det har været den værste krise i moderne tid, der har truet hele finanssystemet på livet. Der var undskyldningen for at lave alle disse kæmpe hjælpepakker til bankerne og finansverdenen. Men hvorfor er ingen af disse bankfolk blevet stillet til ansvar? Hvorfor er der ingen af dem, der er kommet ind at ruske tremmer? Hvorfor kan bankfolk tilsyneladende slippe af sted med mord ikke enkeltstående drab men decideret massemord og aldrig blive stillet til ansvar for det? En af forklaringerne blev givet i et meget oplysende dokumentarprogram, der blev bragt i programserien Frontline af det amerikanske tv-selskab PBS den 22. januar. Programmet med titlen»de urørlige«var en lang gennemgang af sager, hvor banker og bankfolk bedrog folk i forbindelse med de dårlige boliglån, der spillede en afgørende rolle i at udløse krisen i På trods af de mange sager, hvor man klart kunne dokumentere svindel og bedrag, var der ikke var rejst én eneste tiltale imod de ansvarlige bankfolk. Man interviewede derfor Lanny Breuer, USA s vicejustitsminister med ansvar for kriminalsager, om hvorfor man ikke havde rejst tiltale på baggrund af den dokumenterede kriminelle aktivitet. Breuer svarede, at han»lå vågen om natten«af bekymring for, hvad der ville ske med Wall Street, hvis han rejste tiltale imod en større bank. Han sagde, at hvis han gjorde det, så kunne det have negativ afsmitning på andre finansinstitutioner og enheder det kunne få systemet til at bryde sammen. Programmet viste derefter senator Ted Kaufman, som svarede, at det altså er en anklagers job»at straffe kriminel adfærd, ikke at ligge vågen om natten og forsøge at bestemme bankers fremtid«. Tv-dokumentaren hed»de Urørlige«, for hvor man normalt snakker om problemet med banker, der er»too big to fail«,»for store til at lade gå ned«, fordi deres sammenbrud ville kunne udløse en kædereaktion, der kunne bringe hele systemet ned (som f.eks. Danske Bank herhjemme), så er de åbenbart også»too big to jail«,»for store til at sætte i fængsel«, fordi man frygter, at finanssystemet vil kollapse, hvis bankerne bliver straffet for deres kriminelle aktiviteter. Den meget umoralske»morale«er, at uanset hvilke kriminelle aktiviteter bankerne laver, så må man se igennem fingre med det, for hvis man straffer dem for deres forbrydelser, så truer det hele finanssystemet. Tv-dokumentaren er tankevækkende, for dette er ikke blot et fænomen, der gør sig gældende i USA. Også i resten af verden er de store banker tilsyneladende urørlige, for»hvis vi ikke har bankerne, så har vi jo ingenting«. Hvad de end laver af ulykker, så skal de reddes. Ligegyldigt hvor store tab de har, så skal staten gå ind og dække dem. Men det her drejer sig ikke kun om dårlige boliglån. Man så det i forbindelse med sagen imod Storbritanniens største bank, HSBC, hvis amerikanske datterselskab blev fanget i systematisk gennem mange år at renvaske enorme formuer for de mexicanske narkokarteller. Der var ingen der kom i fængsel for det! I stedet lavede det amerikanske justitsministerium en tilståelsessag, hvor HSBC beklagede det skete og betalte en symbolsk bøde, der beløb sig til en brøkdel af de enorme gevinster banken havde haft på den kriminelle aktivitet. Noget lignende har vi set i forbindelse med Libor-skandalen, hvor en række af verdens største banker svindlede med de rentesatser, som bestemmer renten på en stor del af verdens udlån. I værste fald har bankerne måttet betale en symbolsk bøde for deres kriminelle handlinger. Ingen er kommet ind at ruske tremmer. Dagen efter at PBS havde vist programmet om»de Urørlige«, annoncerede Breuer i Washington Post, at han trak sig fra sin post. Han blev syndebukken i sagen, men man skal huske på, at det ikke var ham, der besluttede den- 4 Schiller Instituttet februar 2013

5 ne politik. Han fulgte blot de ordrer han fik fra Obamaadministrationen. Bankfolk for Glass/Steagall-bankopdeling Disse provokerende afsløringer sker i kølvandet på den intensive kampagne, som vi har haft i Washington og internationalt for en Glass/Stegall-bankopdeling. Ja, det er rigtigt, at vi behøver banker, men betyder det så, at vi skal acceptere bankers kriminalitet? Nej, det betyder, at vi må have en opdeling af bankerne, så»too big to fail«og»too big to jail«ikke længere gælder! Det er der nu et voksende pres for i USA. Den 16. januar holdt Richard W. Fisher, chef for Federal Reserve-banken i Dallas, en tale på National Press Club i Washington om nødvendigheden af en amerikansk bankopdeling. Man må dele dem op, så de ikke længere er for store til at gå ned, sagde Fisher. Han slog til lyd for, at kun normale ind- og udlånsaktiviteter i bankerne skal dækkes af den amerikanske indskudsgarantiordning FDIC. Alle andre aktiviteter burde tvinges over i andre selskaber og hvis folk så fortsat ønskede, at involvere sig i spekulative aktiviteter, så skulle det ske uden statsligt sikkerhedsnet. Når folk så ønsker at handle gennem disse investeringsbanker, så bør de advares på samme måde, som det sker på cigaretpakkerne i dag, hvor man skal skrive, at tobakken dræber, sagde Fisher. Kunder burde ved lov skrive under på, at de er klar over, at de ikke er dækket af statens indskudsgarantiordning, og at de accepterer, at de hurtigt kan miste alle de investerede penge. Efter sin tale fik Fisher mange positive tilbagemeldinger fra både demokrater og republikanerere i Washington om, at de er enige i at man nu i gang med at lovgive om sagen. På lignende vis kom viceformanden for FDIC, Thomas M. Hoenig, der også gennem 20 år var chef for Federal Reserve-banken i Kansas City, ud i en artikel i nyhedsbrevet American Banker den 17. januar, hvor han opfordrede til, at man løste problemet med banker, der er for store til at gå ned, gennem at fjerne statens garanti for investeringer, der ikke hører ind under Glass/Steagall-lovens definition af normal kommerciel bankaktivitet. Hvis FDIC kun dækker de bankaktiviteter, som man dækkede under Glass-Steagall, så vil det hurtigt medføre, at investorer vil tvinge bankerne til at reducere deres spekulative aktiviteter. Glass/Steagallloven sørgede indtil den blev ophævet for at adskille kommercielle bankaktiviteter fra andre finanstransaktioner. Den adskillelse må indføres igen, skrev Hoenig. Dette er blot et par udvalgte eksempler på ledende folk i USA, der nu kommer ud og slår til lyd for genindførelsen af Glass/Steagall. Det er samtidig også resultatet af en voksende erkendelse af, at hvis tingene får lov til at køre videre, som de har gjort det i de seneste fem år, så kører man snart ud over klippekanten uden mulighed for, at man efterfølgende kan få tingene tilbage på sporet. Denne voksende erkendelse er ikke kommet ud af ingenting. Den er i høj grad resultatet af det store oplysningsarbejde, som LaRouche-bevægelsen har lavet i USA og internationalt. De seneste to måneder er denne kampagne blevet kraftigt intensiveret, gennem at en stor del af februar 2013 den amerikanske LaRouche-bevægelse har flyttet sine daglige aktiviteter til Washington, for gennem interventioner og møder med kongres- og senatsmedlemmer og ansatte på deres kontorer at uddanne dem i de store eksistentielle spørgsmål, vi nu står overfor. Der har været et tydeligt skifte efter valget i november, hvor det blev klart, at både det Demokratiske og det Republikanske Parti har spillet intellektuelt og moralsk fallit. Da der ikke er lederskab fra nogle af de to partier, må man i stedet samles om de ideer, der kan redde USA s fremtid. Man må sikre befolkningens ve og vel og redde nationen og resten af verden. LaRouches 3-punktsprogram er den konkrete handlingsplan der er på bordet, som er i stand til det: 1) Glass/Steagall-bankopdeling og en sanering af hele finansverdenen, hvor man afskriver de kæmpe fiktive finansielle værdier, der nu tynger hele finanssystemet; 2) Genindfører et amerikansk kreditsystem, så man kan skabe store mængder nationale kreditter til genopbygning af økonomien; og 3) Kanaliserer disse nationale kreditter ind i store infrastrukturprojekter som f.eks. NAWAPA (Det Nordamerikanske Vand- og Elektricitetssamarbejde), der kan skabe nye produktive jobs for den amerikanske befolkning og samtidig øge produktiviteten og værdiskabelsen i den amerikanske økonomi. Det vil gøre det muligt for USA at leve op til sine langsigtede finansielle forpligtelser. Schiller Institut-konference i New York Allerede inden den nye kongres var blevet indsat, havde LaRouche-folkene sørget for, at dette var, hvad der i stigende grad kom på dagsordenen og dermed også nødvendigheden af en afsættelse af Barack Obama. Et sådant nødvendigt politisk skifte kan ikke finde sted, hvis man accepterer diktat fra en gal Obama, der tror, at han er enevældig konge og derfor har lov til at føre krig og lægge verden i ruiner efter sit eget forgodtbefindende. Denne proces fik ekstra momentum af en konference, som Schiller Instituttet afholdte i Riverside-kirken i New York den 26. januar. Konferencen havde titlen»et nyt paradigme for menneskeheden«, og afholdelsen i Riverside-kirken bragte tankerne tilbage til den amerikanske borgerrettighedsbevægelse og Martin Luther King, som i 1967 havde holdt sin berømte tale»efter Vietnam: Det er på tide at bryde tavsheden«i kirken. Blandt de knap 300 tilstedeværende ved Schiller Instituttets konference var mange politiske aktivister og en række diplomater fra FN-repræsentationerne i New York. Helga Zepp-LaRouche indledte konferencens første panel med titlen»til forsvar for USA s forfatning og internationale retsprincipper«, hvor hun i linje med sin tale til Schiller Instituttets internationale konference i Flörsheim, Tyskland, i november fremlagde nødvendigheden af et paradigmeskifte i den strategiske og økonomiske politik. Zepp-LaRouches tale vil være at finde i dansk oversættelse i en kampagneavis for foråret 2013, som Schiller Instituttet snart udgiver. Hun blev fulgt af Bruce Fein, tidligere rådgiver til vicejustitsministeren under præsident Ronald Reagan og en anerkendt advokat med speciale i forfatningsspørgsmål. Han er meget velanset i dele af den amerikanske kongres, og han var bl.a. forfatter til Walter Jones lovforslag HCR3. Schiller Instituttet 5

6 Med udgangspunkt i Shakespeare og ud fra et historisk og filosofisk perspektiv, talte han om den fare for verdensfreden og USA selv, som en egenrådig amerikansk præsident udgør. Han blev fulgt af en videomeddelelse fra kongresmedlem Walter Jones selv, hvor han ønskede al mulig fremgang for konferencen og deltagerne i at fuldføre deres mission. Samtidig bad han alle deltagerne gøre deres yderste for at få andre kongresmedlemmer til at være medstillere på resolution HCR3 som blev beskrevet ovenfor, og som siger, at kun Kongressen har beføjelse til at kaste USA ud i krig og HCR129, om at genindføre Roosevelts Glass/Steagall-lov fra 1933, som han har fremsat sammen med demokraten Marcy Kaptur. På opfordring fra Helga Zepp-LaRouche besluttede konferencen derefter enstemmigt, at alle de tilstedeværende skulle kæmpe for, at HCR3 og HCR129 bliver gennemført hurtigst muligt. Efter en tale af prof. Norton Mezvinsky, formand for Det internationale råd for Mellemøststudier i Washington D.C. og prof. emeritus ved Central Connecticut State University, om»den ødelæggende effekt af religiøs ekstremisme«, var der vigtige elementer fra den amerikanske historie, som»hvordan Andrew Jackson ødelagde USA«og»John Quincy Adams principper«om principperne i det amerikanske kreditsystem, og hvordan det blev ødelagt. Derudover var der et foredrag af dr. Mark Shelley om ødelæggelsen af det amerikanske sundhedssystem, ved at man kopierer procedurer fra Storbritannien, og en række inspirerende foredrag om vigtigheden af klassisk musik for at skabe et nyt og bedre samfundsparadigme. Klassisk komposition: Fremtiden skaber nuet Det sidste blev tydeliggjort gennem en meget bevægende opførsel af Johan Sebastian Bachs»Magnificat«, som indledte eftermiddagens diskussioner, af aktivister fra LaRouche-bevægelsen. Mange af konferencegæsterne blev ikke kun opløftet af den smukke musik, men også det faktum, at det var politiske aktivister der sang og dermed viste, at en kulturel renæssance er mulig. Der var også andre musikalske bidrag i løbet af konferencens aftenpanel, hvor der blev givet eksempler på, hvorfor vi må væk fra den nuværende unaturligt høje orkesterstemning med et A=440 Hz (eller mere) og tilbage til Beethovens, Mozarts og Verdis stemning, hvor et A var 432 Hz. Det kulturelle element var afgørende på konferencen for det, der kan redde os ud af den nuværende dybe krise, er ikke blot nye love og en ny politik, selv om det selvfølgeligt er vigtigt, men et paradigmeskifte et afgørende skifte i samfundets værdibegreber. Vi skal genfinde en forståelse af, hvad det er, som vi repræsenterer som menneskehed. Hvad gør mennesket unikt? Hvad er menneskelig kreativitet? Hvordan kan man viljemæssigt blive kreativ og skabe de bidrag, der sikrer menneskehedens fortsatte udvikling og eksistens? I denne udvikling af kreativitet spiller klassisk musik i lighed med andre dele af klassisk kunst en afgørende rolle. Når man har at gøre med et klassisk kunstværk et digt, et maleri, en skulptur, et drama eller et stykke musik så er det ikke en sammensætning af tilfældige dele men derimod en helhed. En enhed, hvor komponisten af kunstværket fra begyndelsen havde en intention om at tale til mennesker, der befandt sig et vist åndeligt sted, og så gennem deres gennemlevelse af kunstværket, flytte dem til et bedre, højere og mere indsigtsfuldt åndeligt sted. For at gøre det må kunstneren begynde i fremtiden, og ud fra den fremtid, som man ønsker at flytte sine medmennesker til, arbejde sig tilbage mod det sted, hvor folk i nuet befinder sig. Når folk så gennemlever musikstykket eller dramaet på scenen, så oplever de det selvfølgelig anderledes. De bevæger sig fra deres udgangspunkt frem mod fremtiden, selv om kompositionen som sagt blev skabt den modsatte vej. Skal man som musiker eller skuespiller fremføre et værk, er man nødt til at have helheden i hovedet til at begynde med, for at kunne fremføre værket på den tilsigtede måde. Toner bestemmes ikke af de toner der gik forud, men af det mål de bevæger sig henimod. Så kunne man måske tro, at dette er et kunstigt princip, der blot gælder indenfor kunsten, men når man ser nøjere på den fysiske virkelighed, så viser det sig, at der i den dybere virkelighed, der ligger bag de umiddelbare sanseindtryk, som vi modtager, gælder det samme princip. Man befinder sig pludselig i en dramatisk forandret verden og spørger så:»hvad var det, der skete?«man kan så, ved at kigge tilbage i tiden, ane, hvor denne forandring kom fra. Men i tiden op til forandringen havde langt de fleste folk ingen idé om, hvad det var, der var ved at blive til. Det kunne de først efterfølgende se. I en klassisk komposition drejer det sig derfor heller ikke om, blot at bevæge sig fra A til B. Det er, som når man fortæller en vittighed, hvor fortælleren ved, hvor det hele ender, men tilhøreren ikke ved det. Han bliver derfor ledt på vildspor og ind i blindgyder undervejs, for så til sidst at nå frem til målet. Hvis det er en god vittighed, så kommer man med et overraskelsesudbrud og griner, for det havde man ikke lige set komme. Hvorfor gik komponisten eller fortælleren ikke lige fra A til B? Fordi den store udfordring i at bevæge sig fra A til B ikke var FYSISK at flytte noget, men at flytte noget ÅN- DELIGT. For at flytte sin medhører til det højere sted kan man ikke gå den lige vej. Det kan ikke lade sig gøre. Man er tvunget til at bruge ironi, paradokser og metaforer. Vi må have en kulturel renæssance, hvor den menneskelige kreative proces, som den udfolder sig indenfor kultur, videnskab og alle andre menneskelige aktiviteter, bliver centrum for vore aktiviteter, og det kommer alt sammen tilbage til vor menneskelige forestillingsevne. Vor evne til at forestille os ting, der endnu ikke har nogen fysisk eksistens, men som bliver til en realitet ude i fremtiden. Denne evne, og passionen til at anvende den, skal trænes, og det er, hvad vi øver i klassik kunst. Banker kan ikke styre sig selv Parallelt med det politiske skifte der er i gang i USA, har vi også fået sat Glass/Steagall-bankopdeling på dagsordenen i Europa. Man diskuterer netop nu bankopdeling i EU. Man har haft Liikanen-kommisionen, som skulle undersøge de forskellige muligheder, men det EU påtænker netop nu, 6 Schiller Instituttet februar 2013

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

SCHILLER INSTITUTTET PARADIGMESKIFTE: FRED GENNEM UDVIKLING. STRATEGISK FORSVAR AF JORDEN Mens man ventede på asteroiden

SCHILLER INSTITUTTET PARADIGMESKIFTE: FRED GENNEM UDVIKLING. STRATEGISK FORSVAR AF JORDEN Mens man ventede på asteroiden SCHILLER INSTITUTTET KAMPAGNEAVIS NR. 15, FORÅR 2013 PARADIGMESKIFTE: FRED GENNEM UDVIKLING Rigsretssag mod Obama? Appeldomstolen i Washington D.C. erklærede i en historisk dom, at præsident Obama har

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

GLASS/STEAGALL-CHOK I USA

GLASS/STEAGALL-CHOK I USA Nyhedsorientering august 2012 GLASS/STEAGALL-CHOK I USA Libor-skandalen beviser, at hele finansverdenen er baseret på svindel og bedrag, der har været sanktioneret af verdens ledende centralbanker og regeringer

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

VOKSENDE BRITISK KRAV OM GLASS/STEAGALL

VOKSENDE BRITISK KRAV OM GLASS/STEAGALL Nyhedsorientering juli 2012»Regeringen accepterede princippet om en opdeling [af banker] sidste år, da den støttede konklusionerne af bankkommissionen under ledelse af sir John Vickers. Den argumenterede

Læs mere

EVNEN TIL AT GØRE GODT Menneskeheden har en speciel opgave i universet

EVNEN TIL AT GØRE GODT Menneskeheden har en speciel opgave i universet Specialrapport september 2012 Tale af Lyndon LaRouche i anledning af hans 90-års fødselsdagssfest EVNEN TIL AT GØRE GODT Menneskeheden har en speciel opgave i universet Lyndon LaRouche holdt denne tale

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

GLASS- STEAGALL AKTIV DØDSHJÆLP AFGHANISTAN: TIL FINANSBOBLERNE IKKE TIL DE GAMLE OG DE SVAGE

GLASS- STEAGALL AKTIV DØDSHJÆLP AFGHANISTAN: TIL FINANSBOBLERNE IKKE TIL DE GAMLE OG DE SVAGE Nyhedsorientering januar 2011 GLASS- STEAGALL 1933: Franklin Roosevelt underskriver Glass/Steagall-banklovgivningen AKTIV DØDSHJÆLP AFGHANISTAN: TIL FINANSBOBLERNE IKKE TIL DE GAMLE OG DE SVAGE Ved et

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer.

FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer. FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer. Med deres projekt, Vores Europa, der handler om situationen for den europæiske ungdomsgeneration, har Elena Askløf

Læs mere

»Bail-in«tager dine penge og dit liv

»Bail-in«tager dine penge og dit liv Nyhedsorientering juni 2013 Dodd Frank Dodd/Frank-loven i USA gør det muligt at konfiskere bankkonti, som i Cypern, på vegne af Det britiske Imperium.»Bail-in«tager dine penge og dit liv Siden 2009 har

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

LAD WALL STREET DØ OG BEFOLKNINGEN LEVE

LAD WALL STREET DØ OG BEFOLKNINGEN LEVE Nyhedsorientering august 2013 LAD WALL STREET DØ OG BEFOLKNINGEN LEVE Den nye ATP-chef advarer om, at man ikke kan være sikker på, at centralbankernes økonomiske medicin virker og kan redde økonomien.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

GLASS/STEAGALL BANKOPDELING NU!

GLASS/STEAGALL BANKOPDELING NU! Nyhedsorientering juni 2011 ADSKIL LEGITIME NORMALE BANKFUNKTIONER fra SPEKULATIVE INVESTERINGSFUNKTIONER Under en Glass/Steagall-lov skal alle banker vælge, om de vil være en normal bank, der ikke må

Læs mere

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION 08.12.2013 Hvis man har et alt for lemfældigt forhold til sandhed, så har man også et alt for lemfældigt forhold

Læs mere

FOREDRAG - VORES EUROPA

FOREDRAG - VORES EUROPA FOREDRAG - VORES EUROPA Med deres projekt, Vores Europa, der handler om situationen for den europæiske ungdomsgeneration, har Elena Askløf og Peter Laugesen netop modtaget Europa-Parlamentets Charlemagne

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

GLASS-STEAGALL - ELLER KAOS!

GLASS-STEAGALL - ELLER KAOS! SCHILLER INSTITUTTET KAMPAGNEAVIS NR. 13, EFTERÅR 2011 Infrastruktur for en ny økonomisk platform Investeringer i infrastrukturen er de nulevendes mulighed for, at skabe bedre omstændigheder og muligheder

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

VALGSEJR FOR LAROUCHE-DEMOKRAT I TEXAS!

VALGSEJR FOR LAROUCHE-DEMOKRAT I TEXAS! Nyhedsorientering marts 2010 VALGSEJR FOR LAROUCHE-DEMOKRAT I TEXAS! Schiller Instituttets danske formand, Tom Gillesberg, kunne den 4. marts fortælle om den spekta kulære valgsejr til LaRouche-demokraten

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

IMPERIUM eller SUVERÆNE NATIONER?

IMPERIUM eller SUVERÆNE NATIONER? Nyhedsorientering december 2011 Det britiske Imperium anno 1886 IMPERIUM eller SUVERÆNE NATIONER? Dette er en redigeret version af en tale, som Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark,

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

GENNEMBRUD FOR SCHILLER INSTITUTTETS VENNER

GENNEMBRUD FOR SCHILLER INSTITUTTETS VENNER Nyhedsorientering Glass/Steagall bankopdeling Nyt kredit system Infrastruktur Fusionsøkonomi GENNEMBRUD FOR SCHILLER INSTITUTTETS VENNER s Venner fik med kommunalvalgskampagnerne i København og Aarhus

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

EUROENS DØDSKAMP HELE FINANSSYSTEMET KOLLAPSER!

EUROENS DØDSKAMP HELE FINANSSYSTEMET KOLLAPSER! Nyhedsorientering maj 2010 EUROENS DØDSKAMP HELE FINANSSYSTEMET KOLLAPSER! Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg berettede på et møde den 29. april, at den græske krise blot er ét skridt imod et

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 År, 2014, den 24. november kl. 20.50 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

DEN NYE VERDENSORDEN EFTER KLIMATOPMØDET

DEN NYE VERDENSORDEN EFTER KLIMATOPMØDET Nyhedsorientering fra januar 2010 PÅ VEJ MOD EN 4-MAGTS AFTALE FOR ET NYT KREDITSYSTEM DEN NYE VERDENSORDEN EFTER KLIMATOPMØDET På Schiller Instituttets første møde i 2010 den 7. januar, perspektiverede

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

1. maj tale Bornholm

1. maj tale Bornholm 1. maj tale Bornholm Først vil jeg sige mange tak for invitationen. Det har en helt bestemt betydning for mig, at tale på netop denne dag. Det vil jeg komme nærmere ind på senere. For år tilbage var det

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Om at gå efter drømmen

Om at gå efter drømmen Om at gå efter drømmen Hvad laver du?, bliver jeg spurgt. Jeg rådgiver om indretning. Mange nikker, når jeg siger det de ved nemlig godt, hvad det er. En slags styling. Det er en udbredt opfattelse, at

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Fordi ØMUen har en række indbyggede svagheder 1. Konvergens-kriterierne sikrer ikke konvergens 2. Stabilitetspagten

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner Historie - engelsk Martin Luther King og De Sorte Pantere deres forskellige måder at kæmpe på The Blitz IRA Nordirland Forhold

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Den 17. september 1992 satte Elisabeth Arnold fokus på det væsentlige og meget omtalte problem om den fremtidige udvikling af EF-samarbejdet,-

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

ØKONOMISK TSUNAMIVARSEL FRA LYNDON LAROUCHE

ØKONOMISK TSUNAMIVARSEL FRA LYNDON LAROUCHE Nyhedsorientering juli 2010 ØKONOMISK TSUNAMIVARSEL FRA LYNDON LAROUCHE Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg berettede på et møde den 1. juli om et»tsunamivarsel«for det globale finanssystem, som

Læs mere

ASSISI-NYT Fornyelsens impuls under Barack Obama

ASSISI-NYT Fornyelsens impuls under Barack Obama ASSISI-NYT Fornyelsens impuls under Barack Obama Det Hvide Hus, Washington D.C., set fra sydsiden August 2009 Kære Assisi-venner. Her i den solrige og varme august måned i Assisi har jeg sat mig ved computeren

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Er jeg en addict? Dette er en oversættelse af litteratur, godkendt at NA Fællesskabet. Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Kun du kan svare på dette

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Det er som regel lederen, der slår tonen an Men ikke alle er lige konstruktive Krav Regler Kontrol Den forkerte chef kan give dig hovedpine Og

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere