APPELDOMSTOL: OBAMA BRYDER FORFATNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APPELDOMSTOL: OBAMA BRYDER FORFATNINGEN"

Transkript

1 Nyhedsorientering februar 2013 APPELDOMSTOL: OBAMA BRYDER FORFATNINGEN Præsident Obama er på vej ind i et politisk stormvejr, der kan ende med hans afsættelse som præsident. Den amerikanske appeldomstol for Washington D.C. har dømt, at præsident Obama systematisk har brudt forfatningen. Obamas enorme brug af droner til ulovligt at likvidere folk, deriblandt amerikanske medborgere, og Benghaziskandalen er samtidigt for alvor kommet på Kongressens dagsorden. En Glass/Steagall-bankopdeling får voksende støtte fra ledende bankfolk i USA. EU bør følge Islands eksempel (se bagsiden) i stedet for at lægge sin økonomi og befolkning i ruiner. Vi skal lade fremtiden styre nuet. Nyhedsbrevet indledes med seneste nyt og derefter følger en redigeret version af en tale Tom Gillesberg, formanden for Schiller Instituttet, holdt på Schiller Instituttets møde den 31. januar. Talen kan ses på Der er ikke nogle hvedebrødsdage for Obamas efter hans genindsættelse. Han er på vej ind i en kæmpe politisk storm. Som vi beskriver nedenfor har appeldomstolen for Washington D.C. haft den store hammer fremme, for at smadre Obamas praksis med at udnævne folk midlertidigt, så han undgår at Senatet kan tvinge kandidaterne til at svare på pinlige spørgsmål, inden han kan udnævne dem. Obama skal følge forfatningen, fastslog domstolen. Tirsdag den 12. februar kan man så se betydningen af denne forfatningssikrede proces, når John O. Brennan skal afhøres for lukkede døre i Det amerikanske Senats udgave af Udenrigspolitisk Nævn, The Senate Select Intelligence Committee (SSCI). Brennan er Obamas kandidat til en ny CIA-chef, en udnævnelse Obama ønskede at lave allerede i 2009, men som han dengang måtte opgive. Senator Lindsey Graham, der er formand for SSCI, har gjort det klart, at man vil blokere udnævnelsen af både Brennan og Obamas kandidat til forsvarsministerposten, Chuck Hagel, indtil man har fået svar på, hvad der egentligt foregik før, under og efter terrorangrebet på det amerikanske konsulat i Benghazi den 11. september Den sag ved Brennan meget mere om, end han indtil nu har fortalt. Brennan har nemlig, fra sin post som rådgiver til Obama i spørgsmål om national sikkerhed og terrorisme, været den egentlig leder af Obamas terrorbekæmpelsespolitik. Han har haft ubegrænset daglig adgang til præsidenten, og det er i samarbejde med Brennan, at Obama har udarbejdet lister over personer, som udgør en»umiddelbar trussel imod USA s sikkerhed«, og derfor skulle likvideres af droneprogrammet, inklusive fra den nyligt afslørede hemmelige dro- KONTAKT OS: Skt. Knuds Vej 11, kld. tv., 1903 Frederiksberg C,

2 nebase i Saudi-Arabien. Kriterierne, for at Obama har kunnet være anklager, dommer og bøddel i disse sager, er først nu ved at blive udleveret efter krav fra elleve senatorer. Dronelikvideringer er ikke blot under kraftigt internationalt angreb for at at stride imod folkeretten, men er også sammen med Obamas krig imod Libyen uden Kongressens tilladelse blandt de fremste årsager til, at tre ledende forfatningseksperter i netavisen World News Daily (www.wnd. com) den 10. februar siger, at Obama har begået brud på forfatningen, der retfærdiggør hans fjernelse ved en rigsretssag. Ifølge bogen»benghazi: The Definitive Report«,»Benghazi: Den endelige rapport«der udkommer den 12. februar, og som er skrevet af to tidligere medlemmer af de amerikanske specialstyrker, så er Brennan sammen med præsident Obama på flere måder medansvarlig for terrorangrebet i Benghazi, fordi det var et modsvar fra kredse i Libyen på de mange mord og likvideringer, som et hemmeligt netværk under ledelse af Brennan har foretaget. Dette netværk var også ansvarlige for at sende våben med mere fra Libyen til anti-regeringsstyrker i Syrien. På spørgsmålet om, hvem der skrev den falske forklaring om, at angrebet på konsulatet var resultatet af en spontan demonstration, som Obama-regeringen efterfølgende gik ud med, er John Brennan også det mest sandsynlige svar. Graver man dybere, vil man også finde, at Brennan har en lang fortid med uhyggeligt tætte forbindelser til det Saudi-Arabien, der var en hovedaktør ved det oprindelige terrorangreb på World Trade Center i USA den 11. september Det ser ud til, at Brennan fik arrangeret oprettelsen af en dronebase i Saudi-Arabien samtidigt med, at han ved de ofte forekommende droneangreb i Yemen og Pakistan har brugt amerikanske droner til at dræbe personer fra kredse, der var kritiske over for Saudi-Arabien. Spørgsmålet bliver derfor hurtigt, hvor mange andre fordækte ulovligheder Brennan i virkeligheden har haft ansvaret for, mens han har siddet som en af Obamas tætteste rådgivere. Gillesbergs tale: På vej mod et nyt paradigme Verden befinder sig midt i et vadested. På den ene side er der det, som vore sanser registrerer. Det medierne skriver om, snakken ude i byen og det der er populært i kulturen lige nu og her. Det er domineret af et selvdestruktivt paradigme, som vi nu har levet under i mange årtier, der siger:»vi behøver ikke længere have udvikling. Vi behøver ikke at have en stigende energigennemstrømningstæthed i vore energikilder. Vi kan gå fra kernekraft til vindmøller. Vi kan glemme ideen om national suverænitet, hvor befolkningen i fællesskab beslutter, hvilken skæbne de ønsker for deres land. Det er blevet erstattet af»blair-doktrinen«, de nye»principper«, som Tony Blair har været en fortaler for, der begraver principperne fra Den vestfalske Fred i 1648, hvor man blev enige om at holde national suverænitet og folkenes selvbestemmelse for helligt. I stedet tillader Blair-doktrinen, at vi efter forgodtbefindende intervenerer militært i andre lande, så længe vi ikke kalder det krig, men»indgreb for at beskytte befolkningen eller mindretals rettigheder«. På det finansielle områder har man skabt en verden, hvor spekulanter og bankfolk slipper for at blive stillet til ansvar for de forbrydelser de måtte begå, uanset hvor mange menneskers liv de ruinerer, og hvor mange dør rundt om i verden, som et resultat af bankernes og finansverdenens politik og beslutninger. Men samtidig med at dette intellektuelt og moralsk bankerotte paradigme stadig regerer verden, så er et andet paradigme, fremtidens paradigme, i sin vorden. Det ses stadig kun som svage antydninger i det større billede, svage stemmer ude i periferien, men hvis man ser og lytter nøje efter, så kan man se konturerne på et nyt og langt bedre paradigme, der vil være i stand til at sikre menneskehedens overlevelse, og som nu er i færd med at vokse til. De folk, der er til stede her i aften for at samarbejde med Schiller Instituttet, er ekstremt vigtige, for vi er af afgørende betydning for udviklingen af dette nye paradigme. Det er i høj grad vort ansvar at sørge for, at det, der netop nu tilsyneladende er nogle meget svage stemmer, der ikke har haft så stor en klangbund endnu og derfor ikke har kunnet høres så godt, bliver udbredt og når ind på centrale områder i samfundet, så dette nye paradigme kan tage over så hurtigt som muligt. Appeldomstol: Obama bryder forfatningen Dette nye paradigme så man et eksempel på i en kendelse, der blev afsagt i USA s appeldomstol for Washington D.C., niveauet under den amerikanske højesteret, den 25. januar. Domstolen fandt i sagen, der var appelleret fra en lavere domstol, at præsident Obama havde forbrudt sig imod det princip om magtens tredeling, der er en afgørende del af USA s forfatning. Han havde forbrudt sig imod forfatningen ved konsekvent at lave»midlertidige udnævnelser«af ledende embedsmænd på et ulovligt grundlag. Det er første gang, at en domstol åbent siger, at præsident Obama i sin fremgangsmåde bryder den amerikanske forfatning, selv om det sker hele tiden. Man har tilegnet sig en række dårlige vaner i Det hvide Hus, som allerede var udbredte under den tidligere præsident George W. Bush, men som er blevet forværret under præsident Obama. Præsident Obama har, ligesom den tidligere præsident, fået for vane at operere som»the Unitary Executive«, et slags enevældigt præsidentskab, der står over loven, Kongressen og domstolene. Det er et klart brud på forfatningens principper, hvor præsidenten, der er den udøvende magt, skal holdes i skak af Kongressens to kamre (Senatet og Repræsentanternes Hus), der er den lovgivende magt, og domstolene, der er den dømmende magt. Denne magtens tredeling er smuldret, fordi præsidenten ikke længere respekterer de to andre søjler i denne magtens tredeling. Præsidenten handler, som om han står over Kongressen og står over domstolene og at de ingen magt har til at begrænse hans handlinger. Det er den proces, som appeldomstolen for Washington D.C. nu har sagt fra over for. Den aktuelle sag, som udløste dommen, er relativt banal, i forhold til de store brud på forfatningen som Obama er ansvarlig for som præsident. I januar 2012 udnævnte Obama tre nye repræsentanter til Det Nationale Råd for Arbejdsmarkedsforhold (hvor der sidder fem medlemmer i alt) uden at få dem godkendt af Senatet, som han skal 2 Schiller Instituttet februar 2013

3 ifølge loven. Der er efterfølgende blevet rejst en sag ved domstolene om hvorvidt de afgørelser, som Det Nationale Råd for Arbejdsmarkedsforhold har afsagt, stadige er gyldige, når et flertal af medlemmerne er blevet tilsat ulovligt. Det skulle appeldomstolen tage stilling til. Appeldomstolen kom frem til, at rådets afgørelser var ugyldige, fordi udnævnelsen af de tre rådsmedlemmer var ulovlig, pga. den måde Obama havde udnævnt rådsmedlemmerne på. Han havde brugt en passus i forfatningen, der siger, at præsidenten, i tilfælde af at Senatet ikke er i samling, midlertidigt kan udnævne embedsmænd, og så i løbet af det følgende år få dem godkendt af Senatet. Det var en nødvendig lov i en tid, hvor Senatet sjældent var i samling og senatorerne havde en meget lang rejsetid for at komme frem og tilbage til Senatet. Den skulle forhindre, at regeringen ikke kunne fungere, fordi man ikke kunne få erstattet embedsmænd, der skulle tilsættes mellem Senatets møder. George W. Bush begyndte denne praksis, hvor alle de embedsmænd, som præsidenten vil få svært ved at få godkendt i Senatet, eller som han frygtede, ville få for mange ubehagelige spørgsmål under senatshøringerne, i stedet blev udnævnt mens Senatet var på ferie. Når man så i løbet af et års tid skulle have Senatets accept, kunne man så om nødvendigt, lave samme nummer en gang til. Derved omgik præsidenten forfatningens bestemmelse om, at Senatet skulle godkende præsidentens udnævnelser. For at forhindre denne praksis, ophørte Senatet efterfølgende med formelt at tage på ferie. Man havde stadig perioder, hvor medlemmerne ville tage hjem til deres respektive delstater, og man derfor ikke havde de normale samlinger i Senatet, men sørgede alligevel for, at Senatet formelt set stadig var i samling, så præsidenten ikke længere kunne bruge»midlertidige«udnævnelser til at omgå Senatets overopsyn. Præsident Obama løste denne udfordring ved at i stedet blot udnævne sine embedsmænd i weekenden, og sagde, at det var ham, der afgjorde, hvornår Senatet var i samling, og hvornår det ikke var det. Dermed gav han sig selv lov til at fortsætte med de midlertidige udnævnelser. Det er denne praksis, som appeldomstolen dømte som ulovlig og et klokkeklart brud på forfatningen. Domstolen afviste blankt alle Obama-administrationens argumenter om, at denne praksis var nødvendig for regeringsudøvelsen, og at man af praktiske hensyn skulle have lov til at fortsætte med det. Domstolen fandt, at regeringen ikke blot i den aktuelle sag havde forbrudt sig imod forfatningen, men at det også gjorde sig gældende for alle lignende udnævnelser, og derudover på andre områder, hvor regeringen underminerede den klare ansvarsfordeling, der er en grundsten i USA s forfatning. I forbindelse med afsigelsen af dommen har appeldomstolen en grundig gennemgang af tidlige domme, der er relevante for de forfatningsmæssige principper, der er involveret, og dermed en fyldig dokumentation der vil være svær at afvise, hvis Obama-administrationen skulle vælge at appellere sagen til højesteret. Vil Kongressen afsætte Obama? Denne domsafsigelse fra appeldomstolen i Washington D.C. er et signal om, at der er en vigtig institutionel fraktion, februar 2013 der nu siger fra over for den udvikling, der har været. Man er klar over, at man må tage et opgør med Obama. Man kan ikke lade Obama regere USA enevældigt, og det er derfor nu, at forfatningen må stå sin prøve. Kongressen må leve op til sit ansvar og generobre sine beføjelser selv hvis det indebærer en afsættelse af præsidenten ved en rigsretssag. Den 7. februar vil en anden lignende sag komme op ved domstolen i Washington D.C. Den drejer sig om, at Kongressen har anlagt sag imod justitsminister Holder for at få udleveret hemmelighedsstemplede dokumenter i»fast & Furious«-sagen, hvor det amerikanske justitsministerium var involveret i at sælge våben til mexicanske narkohandlere; våben som senere bl.a. blev brugt til at dræbe amerikanske grænsevagter. Ifølge forfatningen skal justitsministeriet udlevere dokumenterne, så Kongressen kan udføre tilsyn med regeringsførelsen, men justitsministeriet har indtil nu nægtet, i et forsøg på at mørklægge sagen. Disse sager er så vigtige, for det drejer sig om, hvorvidt forfatningen stadig gælder. Et spørgsmål som også er centralt i det lovforslag, som republikaneren Walter Jones har genfremsat i det nytilsatte Repræsentanternes Hus som HCR3. Lovforslaget siger, at det ifølge forfatningen kun er Kongressen, der kan erklære krig. Hvis præsidenten går i krig uden Kongressens godkendelse, kan han derfor afsættes ved en rigsretssag. Det gælder f.eks. USA s militære indsats i Libyen og de daglige droneangreb, der på Obamas ordre, finder sted i Yemen, i Pakistan og mange andre steder. Når USA sender et fly ind over et fremmed land og dræber mennesker, så er det en krigshandling, men Obama har aldrig bedt om Kongressens billigelse. Det samme gælder USA s netop påbegyndte militære engagement i Mali og forsøget på at skabe regimeskifte i Syrien og Iran. Obama har gentagne gange brudt loven ved at gå i krig uden Kongressens godkendelse, men er aldrig blevet stillet til ansvar for det. Han er tilsyneladende sluppet godt fra at bryde forfatningen. Det samme gjorde sig gældende ved de med spænding imødesete Benghazi-høringer den 23. januar, hvor udenrigsminister Hillary Clinton for første gang skulle forklare sig over for Senatet og Repræsentanternes Hus om, hvordan man kunne efterlade det amerikanske konsulat i Benghazi så ubeskyttet, hvorfor man ikke fik grebet ind da al-qaedaterrorister den 11. september 2012 stormede konsulatet i Benghazi og dræbte ambassadør Stevens og tre CIA-folk, og hvorfor Susan Rice, Obama og andre repræsentanter for regeringen løj om, hvad der var foregået. Siden den 11. september har Hillary Clinton haft mange undskyldninger for ikke at vidne, men nu var hun endelig i sine sidste dage som udenrigsminister på besøg i Senatet og Repræsentanternes Hus. Ved høringerne blev Kongressens medlemmer dog ikke meget klogere. Hillary havde meget få konkrete svar, men snakkede i stedet uden om og gentog de samme ikke-svar. Hun lavede en ægte Helle Thorning. Med bævende stemme sagde hun: Hvorfor bliver i ved med at spørge ind til det her? Hvad forskel gør det? Det ligger jo bag os nu. Hvis der var nogen, der sagde, at angrebet var pga. af en antimuslimsk film og glemte at fortælle, at det var terrorister, der stod bag, hvad forskel gør det så? Jeg har stået sammen med Obama og taget imod de fire kister, da de ankom fra Schiller Instituttet 3

4 Libyen. Jeg har sørget over dette tab. Lad os nu ikke slås om, hvad der egentlig skete. Lad os i stedet kigge fremad. Hillary måde at forsøge at afværge kritiske spørgsmål er ikke noget nyt. Det er, hvad man har gjort hver eneste gang, som Obama har brudt forfatningen. Man siger:»vi må stå sammen som nation. Vi må bakke præsidenten op. Vi kan ikke have splid om så vigtige spørgsmål. Vi begik måske nogle fejl, men lad os nu se fremad«(det var jo nok, hvad Bill sagde til Hillary efter Monica Lewinsky-affæren blev afsløret. Rygterne vil dog vide, at det tog meget lang tid, før Hillary kunne begynde at glemme sagen). Hvad forskel gør det, hvad der foregik før, under og efter al-qaeda-angrebet på det amerikanske konsulat? Hvorfor blive ved med at bore i sagen? Betyder det virkelig så meget? Svaret er:»ja, det gør det, for det drejer sig ikke om en enkeltstående lille svipser. Det drejer sig om, at man systematisk har løjet og bedraget.«man svindler og bryder USA s forfatning og forventer så, at alle blot retter ind og støtter op om præsidenten. USA eksistens er truet, fordi man alt for længe har accepteret det her. Man er holdt op med at spørge, hvad der er i nationens og befolkningens interesse. Man accepterer det uacceptable for at undgå en konflikt. Det nye paradigme byder, at dette ikke længere kan gå, og det vil Obama-administrationen få at føle. Man vil ikke slippe af sted med at begrave sagen. John McCain og andre har allerede været ude og erklære, at man ikke fik svar på sine spørgsmål. Man vil køre videre med sagen indtil sandheden kommer for en dag. Det skal afsløres, hvem der løj, og hvorfor de løj. Hvem var det, der gav dem ordre til det? Hvad er det, som man forsøger at dække over? Undersøger man først sagen, så vil man finde, at det er Barack Obama, som står bag. Det gælder både for USA s sikkerhedspolitiske katastrofer, som f.eks. støtten til al-qaedas overtagelse af Libyen og andre dele af Mellemøsten og Sydvestasien, men det gælder også den inkompetente og inhumane økonomiske politik, hvor USA s økonomi og befolkningens ve og vel ofres på Wall Streets alter. Allerede for to år siden dokumenterede Angelides-kommissionen, der var nedsat af Den amerikanske Kongres, den uhørte grad af svindel og bedrag i ledende banker og finansinstitutioner, der var en kraftig medårsag til finanskrisen, der brød ud i , og man har også efterfølgende set det i forbindelse med de største bankers involvering i LIBOR-skandalen. Banker for store til at fængsle? Selv mange inkompetente økonomer, der ikke var i stand til at forudsige krisens komme, som Lyndon LaRouche og Schiller Instituttet var i stand til det, har ikke desto mindre efterfølgende erkendt, at det har været den værste krise i moderne tid, der har truet hele finanssystemet på livet. Der var undskyldningen for at lave alle disse kæmpe hjælpepakker til bankerne og finansverdenen. Men hvorfor er ingen af disse bankfolk blevet stillet til ansvar? Hvorfor er der ingen af dem, der er kommet ind at ruske tremmer? Hvorfor kan bankfolk tilsyneladende slippe af sted med mord ikke enkeltstående drab men decideret massemord og aldrig blive stillet til ansvar for det? En af forklaringerne blev givet i et meget oplysende dokumentarprogram, der blev bragt i programserien Frontline af det amerikanske tv-selskab PBS den 22. januar. Programmet med titlen»de urørlige«var en lang gennemgang af sager, hvor banker og bankfolk bedrog folk i forbindelse med de dårlige boliglån, der spillede en afgørende rolle i at udløse krisen i På trods af de mange sager, hvor man klart kunne dokumentere svindel og bedrag, var der ikke var rejst én eneste tiltale imod de ansvarlige bankfolk. Man interviewede derfor Lanny Breuer, USA s vicejustitsminister med ansvar for kriminalsager, om hvorfor man ikke havde rejst tiltale på baggrund af den dokumenterede kriminelle aktivitet. Breuer svarede, at han»lå vågen om natten«af bekymring for, hvad der ville ske med Wall Street, hvis han rejste tiltale imod en større bank. Han sagde, at hvis han gjorde det, så kunne det have negativ afsmitning på andre finansinstitutioner og enheder det kunne få systemet til at bryde sammen. Programmet viste derefter senator Ted Kaufman, som svarede, at det altså er en anklagers job»at straffe kriminel adfærd, ikke at ligge vågen om natten og forsøge at bestemme bankers fremtid«. Tv-dokumentaren hed»de Urørlige«, for hvor man normalt snakker om problemet med banker, der er»too big to fail«,»for store til at lade gå ned«, fordi deres sammenbrud ville kunne udløse en kædereaktion, der kunne bringe hele systemet ned (som f.eks. Danske Bank herhjemme), så er de åbenbart også»too big to jail«,»for store til at sætte i fængsel«, fordi man frygter, at finanssystemet vil kollapse, hvis bankerne bliver straffet for deres kriminelle aktiviteter. Den meget umoralske»morale«er, at uanset hvilke kriminelle aktiviteter bankerne laver, så må man se igennem fingre med det, for hvis man straffer dem for deres forbrydelser, så truer det hele finanssystemet. Tv-dokumentaren er tankevækkende, for dette er ikke blot et fænomen, der gør sig gældende i USA. Også i resten af verden er de store banker tilsyneladende urørlige, for»hvis vi ikke har bankerne, så har vi jo ingenting«. Hvad de end laver af ulykker, så skal de reddes. Ligegyldigt hvor store tab de har, så skal staten gå ind og dække dem. Men det her drejer sig ikke kun om dårlige boliglån. Man så det i forbindelse med sagen imod Storbritanniens største bank, HSBC, hvis amerikanske datterselskab blev fanget i systematisk gennem mange år at renvaske enorme formuer for de mexicanske narkokarteller. Der var ingen der kom i fængsel for det! I stedet lavede det amerikanske justitsministerium en tilståelsessag, hvor HSBC beklagede det skete og betalte en symbolsk bøde, der beløb sig til en brøkdel af de enorme gevinster banken havde haft på den kriminelle aktivitet. Noget lignende har vi set i forbindelse med Libor-skandalen, hvor en række af verdens største banker svindlede med de rentesatser, som bestemmer renten på en stor del af verdens udlån. I værste fald har bankerne måttet betale en symbolsk bøde for deres kriminelle handlinger. Ingen er kommet ind at ruske tremmer. Dagen efter at PBS havde vist programmet om»de Urørlige«, annoncerede Breuer i Washington Post, at han trak sig fra sin post. Han blev syndebukken i sagen, men man skal huske på, at det ikke var ham, der besluttede den- 4 Schiller Instituttet februar 2013

5 ne politik. Han fulgte blot de ordrer han fik fra Obamaadministrationen. Bankfolk for Glass/Steagall-bankopdeling Disse provokerende afsløringer sker i kølvandet på den intensive kampagne, som vi har haft i Washington og internationalt for en Glass/Stegall-bankopdeling. Ja, det er rigtigt, at vi behøver banker, men betyder det så, at vi skal acceptere bankers kriminalitet? Nej, det betyder, at vi må have en opdeling af bankerne, så»too big to fail«og»too big to jail«ikke længere gælder! Det er der nu et voksende pres for i USA. Den 16. januar holdt Richard W. Fisher, chef for Federal Reserve-banken i Dallas, en tale på National Press Club i Washington om nødvendigheden af en amerikansk bankopdeling. Man må dele dem op, så de ikke længere er for store til at gå ned, sagde Fisher. Han slog til lyd for, at kun normale ind- og udlånsaktiviteter i bankerne skal dækkes af den amerikanske indskudsgarantiordning FDIC. Alle andre aktiviteter burde tvinges over i andre selskaber og hvis folk så fortsat ønskede, at involvere sig i spekulative aktiviteter, så skulle det ske uden statsligt sikkerhedsnet. Når folk så ønsker at handle gennem disse investeringsbanker, så bør de advares på samme måde, som det sker på cigaretpakkerne i dag, hvor man skal skrive, at tobakken dræber, sagde Fisher. Kunder burde ved lov skrive under på, at de er klar over, at de ikke er dækket af statens indskudsgarantiordning, og at de accepterer, at de hurtigt kan miste alle de investerede penge. Efter sin tale fik Fisher mange positive tilbagemeldinger fra både demokrater og republikanerere i Washington om, at de er enige i at man nu i gang med at lovgive om sagen. På lignende vis kom viceformanden for FDIC, Thomas M. Hoenig, der også gennem 20 år var chef for Federal Reserve-banken i Kansas City, ud i en artikel i nyhedsbrevet American Banker den 17. januar, hvor han opfordrede til, at man løste problemet med banker, der er for store til at gå ned, gennem at fjerne statens garanti for investeringer, der ikke hører ind under Glass/Steagall-lovens definition af normal kommerciel bankaktivitet. Hvis FDIC kun dækker de bankaktiviteter, som man dækkede under Glass-Steagall, så vil det hurtigt medføre, at investorer vil tvinge bankerne til at reducere deres spekulative aktiviteter. Glass/Steagallloven sørgede indtil den blev ophævet for at adskille kommercielle bankaktiviteter fra andre finanstransaktioner. Den adskillelse må indføres igen, skrev Hoenig. Dette er blot et par udvalgte eksempler på ledende folk i USA, der nu kommer ud og slår til lyd for genindførelsen af Glass/Steagall. Det er samtidig også resultatet af en voksende erkendelse af, at hvis tingene får lov til at køre videre, som de har gjort det i de seneste fem år, så kører man snart ud over klippekanten uden mulighed for, at man efterfølgende kan få tingene tilbage på sporet. Denne voksende erkendelse er ikke kommet ud af ingenting. Den er i høj grad resultatet af det store oplysningsarbejde, som LaRouche-bevægelsen har lavet i USA og internationalt. De seneste to måneder er denne kampagne blevet kraftigt intensiveret, gennem at en stor del af februar 2013 den amerikanske LaRouche-bevægelse har flyttet sine daglige aktiviteter til Washington, for gennem interventioner og møder med kongres- og senatsmedlemmer og ansatte på deres kontorer at uddanne dem i de store eksistentielle spørgsmål, vi nu står overfor. Der har været et tydeligt skifte efter valget i november, hvor det blev klart, at både det Demokratiske og det Republikanske Parti har spillet intellektuelt og moralsk fallit. Da der ikke er lederskab fra nogle af de to partier, må man i stedet samles om de ideer, der kan redde USA s fremtid. Man må sikre befolkningens ve og vel og redde nationen og resten af verden. LaRouches 3-punktsprogram er den konkrete handlingsplan der er på bordet, som er i stand til det: 1) Glass/Steagall-bankopdeling og en sanering af hele finansverdenen, hvor man afskriver de kæmpe fiktive finansielle værdier, der nu tynger hele finanssystemet; 2) Genindfører et amerikansk kreditsystem, så man kan skabe store mængder nationale kreditter til genopbygning af økonomien; og 3) Kanaliserer disse nationale kreditter ind i store infrastrukturprojekter som f.eks. NAWAPA (Det Nordamerikanske Vand- og Elektricitetssamarbejde), der kan skabe nye produktive jobs for den amerikanske befolkning og samtidig øge produktiviteten og værdiskabelsen i den amerikanske økonomi. Det vil gøre det muligt for USA at leve op til sine langsigtede finansielle forpligtelser. Schiller Institut-konference i New York Allerede inden den nye kongres var blevet indsat, havde LaRouche-folkene sørget for, at dette var, hvad der i stigende grad kom på dagsordenen og dermed også nødvendigheden af en afsættelse af Barack Obama. Et sådant nødvendigt politisk skifte kan ikke finde sted, hvis man accepterer diktat fra en gal Obama, der tror, at han er enevældig konge og derfor har lov til at føre krig og lægge verden i ruiner efter sit eget forgodtbefindende. Denne proces fik ekstra momentum af en konference, som Schiller Instituttet afholdte i Riverside-kirken i New York den 26. januar. Konferencen havde titlen»et nyt paradigme for menneskeheden«, og afholdelsen i Riverside-kirken bragte tankerne tilbage til den amerikanske borgerrettighedsbevægelse og Martin Luther King, som i 1967 havde holdt sin berømte tale»efter Vietnam: Det er på tide at bryde tavsheden«i kirken. Blandt de knap 300 tilstedeværende ved Schiller Instituttets konference var mange politiske aktivister og en række diplomater fra FN-repræsentationerne i New York. Helga Zepp-LaRouche indledte konferencens første panel med titlen»til forsvar for USA s forfatning og internationale retsprincipper«, hvor hun i linje med sin tale til Schiller Instituttets internationale konference i Flörsheim, Tyskland, i november fremlagde nødvendigheden af et paradigmeskifte i den strategiske og økonomiske politik. Zepp-LaRouches tale vil være at finde i dansk oversættelse i en kampagneavis for foråret 2013, som Schiller Instituttet snart udgiver. Hun blev fulgt af Bruce Fein, tidligere rådgiver til vicejustitsministeren under præsident Ronald Reagan og en anerkendt advokat med speciale i forfatningsspørgsmål. Han er meget velanset i dele af den amerikanske kongres, og han var bl.a. forfatter til Walter Jones lovforslag HCR3. Schiller Instituttet 5

6 Med udgangspunkt i Shakespeare og ud fra et historisk og filosofisk perspektiv, talte han om den fare for verdensfreden og USA selv, som en egenrådig amerikansk præsident udgør. Han blev fulgt af en videomeddelelse fra kongresmedlem Walter Jones selv, hvor han ønskede al mulig fremgang for konferencen og deltagerne i at fuldføre deres mission. Samtidig bad han alle deltagerne gøre deres yderste for at få andre kongresmedlemmer til at være medstillere på resolution HCR3 som blev beskrevet ovenfor, og som siger, at kun Kongressen har beføjelse til at kaste USA ud i krig og HCR129, om at genindføre Roosevelts Glass/Steagall-lov fra 1933, som han har fremsat sammen med demokraten Marcy Kaptur. På opfordring fra Helga Zepp-LaRouche besluttede konferencen derefter enstemmigt, at alle de tilstedeværende skulle kæmpe for, at HCR3 og HCR129 bliver gennemført hurtigst muligt. Efter en tale af prof. Norton Mezvinsky, formand for Det internationale råd for Mellemøststudier i Washington D.C. og prof. emeritus ved Central Connecticut State University, om»den ødelæggende effekt af religiøs ekstremisme«, var der vigtige elementer fra den amerikanske historie, som»hvordan Andrew Jackson ødelagde USA«og»John Quincy Adams principper«om principperne i det amerikanske kreditsystem, og hvordan det blev ødelagt. Derudover var der et foredrag af dr. Mark Shelley om ødelæggelsen af det amerikanske sundhedssystem, ved at man kopierer procedurer fra Storbritannien, og en række inspirerende foredrag om vigtigheden af klassisk musik for at skabe et nyt og bedre samfundsparadigme. Klassisk komposition: Fremtiden skaber nuet Det sidste blev tydeliggjort gennem en meget bevægende opførsel af Johan Sebastian Bachs»Magnificat«, som indledte eftermiddagens diskussioner, af aktivister fra LaRouche-bevægelsen. Mange af konferencegæsterne blev ikke kun opløftet af den smukke musik, men også det faktum, at det var politiske aktivister der sang og dermed viste, at en kulturel renæssance er mulig. Der var også andre musikalske bidrag i løbet af konferencens aftenpanel, hvor der blev givet eksempler på, hvorfor vi må væk fra den nuværende unaturligt høje orkesterstemning med et A=440 Hz (eller mere) og tilbage til Beethovens, Mozarts og Verdis stemning, hvor et A var 432 Hz. Det kulturelle element var afgørende på konferencen for det, der kan redde os ud af den nuværende dybe krise, er ikke blot nye love og en ny politik, selv om det selvfølgeligt er vigtigt, men et paradigmeskifte et afgørende skifte i samfundets værdibegreber. Vi skal genfinde en forståelse af, hvad det er, som vi repræsenterer som menneskehed. Hvad gør mennesket unikt? Hvad er menneskelig kreativitet? Hvordan kan man viljemæssigt blive kreativ og skabe de bidrag, der sikrer menneskehedens fortsatte udvikling og eksistens? I denne udvikling af kreativitet spiller klassisk musik i lighed med andre dele af klassisk kunst en afgørende rolle. Når man har at gøre med et klassisk kunstværk et digt, et maleri, en skulptur, et drama eller et stykke musik så er det ikke en sammensætning af tilfældige dele men derimod en helhed. En enhed, hvor komponisten af kunstværket fra begyndelsen havde en intention om at tale til mennesker, der befandt sig et vist åndeligt sted, og så gennem deres gennemlevelse af kunstværket, flytte dem til et bedre, højere og mere indsigtsfuldt åndeligt sted. For at gøre det må kunstneren begynde i fremtiden, og ud fra den fremtid, som man ønsker at flytte sine medmennesker til, arbejde sig tilbage mod det sted, hvor folk i nuet befinder sig. Når folk så gennemlever musikstykket eller dramaet på scenen, så oplever de det selvfølgelig anderledes. De bevæger sig fra deres udgangspunkt frem mod fremtiden, selv om kompositionen som sagt blev skabt den modsatte vej. Skal man som musiker eller skuespiller fremføre et værk, er man nødt til at have helheden i hovedet til at begynde med, for at kunne fremføre værket på den tilsigtede måde. Toner bestemmes ikke af de toner der gik forud, men af det mål de bevæger sig henimod. Så kunne man måske tro, at dette er et kunstigt princip, der blot gælder indenfor kunsten, men når man ser nøjere på den fysiske virkelighed, så viser det sig, at der i den dybere virkelighed, der ligger bag de umiddelbare sanseindtryk, som vi modtager, gælder det samme princip. Man befinder sig pludselig i en dramatisk forandret verden og spørger så:»hvad var det, der skete?«man kan så, ved at kigge tilbage i tiden, ane, hvor denne forandring kom fra. Men i tiden op til forandringen havde langt de fleste folk ingen idé om, hvad det var, der var ved at blive til. Det kunne de først efterfølgende se. I en klassisk komposition drejer det sig derfor heller ikke om, blot at bevæge sig fra A til B. Det er, som når man fortæller en vittighed, hvor fortælleren ved, hvor det hele ender, men tilhøreren ikke ved det. Han bliver derfor ledt på vildspor og ind i blindgyder undervejs, for så til sidst at nå frem til målet. Hvis det er en god vittighed, så kommer man med et overraskelsesudbrud og griner, for det havde man ikke lige set komme. Hvorfor gik komponisten eller fortælleren ikke lige fra A til B? Fordi den store udfordring i at bevæge sig fra A til B ikke var FYSISK at flytte noget, men at flytte noget ÅN- DELIGT. For at flytte sin medhører til det højere sted kan man ikke gå den lige vej. Det kan ikke lade sig gøre. Man er tvunget til at bruge ironi, paradokser og metaforer. Vi må have en kulturel renæssance, hvor den menneskelige kreative proces, som den udfolder sig indenfor kultur, videnskab og alle andre menneskelige aktiviteter, bliver centrum for vore aktiviteter, og det kommer alt sammen tilbage til vor menneskelige forestillingsevne. Vor evne til at forestille os ting, der endnu ikke har nogen fysisk eksistens, men som bliver til en realitet ude i fremtiden. Denne evne, og passionen til at anvende den, skal trænes, og det er, hvad vi øver i klassik kunst. Banker kan ikke styre sig selv Parallelt med det politiske skifte der er i gang i USA, har vi også fået sat Glass/Steagall-bankopdeling på dagsordenen i Europa. Man diskuterer netop nu bankopdeling i EU. Man har haft Liikanen-kommisionen, som skulle undersøge de forskellige muligheder, men det EU påtænker netop nu, 6 Schiller Instituttet februar 2013

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION 08.12.2013 Hvis man har et alt for lemfældigt forhold til sandhed, så har man også et alt for lemfældigt forhold

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Nyhedsbrev for oktober 2009

Nyhedsbrev for oktober 2009 Nyhedsbrev for oktober 2009 Indhold i denne udgave Kunsten at netværke 1 Kunsten at lede 1 Team Boyatzis 2 At lære er at gøre 3 Led ved ledelse 4 Kompetente bestyrelser 5 Kunsten at netværke På AOM konferencen

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

Pressekonference med senator Bob Graham 7. januar 2015: Afklassificer de 28 sider! Fuldt dansk udskrift

Pressekonference med senator Bob Graham 7. januar 2015: Afklassificer de 28 sider! Fuldt dansk udskrift Pressekonference med senator Bob Graham 7. januar 2015: Afklassificer de 28 sider! Fuldt dansk udskrift Senator Bob Graham: Jeg vil gerne takke Walter og Steve kongresmedlemmerne Jones og Lynch for deres

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer.

FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer. FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer. Med deres projekt, Vores Europa, der handler om situationen for den europæiske ungdomsgeneration, har Elena Askløf

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

BEVAR RETSFORBEHOLDET STEM NEJ LÆS, HVORFOR RETSFORBUNDET ANBEFALER ET NEJ

BEVAR RETSFORBEHOLDET STEM NEJ LÆS, HVORFOR RETSFORBUNDET ANBEFALER ET NEJ BEVAR RETSFORBEHOLDET STEM NEJ LÆS, HVORFOR RETSFORBUNDET ANBEFALER ET NEJ Regeringen mener... ikke, at der er behov for at fortsætte dialogen med Kommissionen om... en eventuel parallelaftale Daværende

Læs mere

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. august 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 661: Gud ene tiden deler

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Tanker om TERROR. Erik Ansvang.

Tanker om TERROR. Erik Ansvang. 1 Tanker om TERROR Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om TERROR Af Erik Ansvang World Trade Center, New York den 11. september 2001 Efter 11. september 2001 Efter angrebet på World Trade Center

Læs mere

Nyhedsbrev for juli 2009

Nyhedsbrev for juli 2009 Nyhedsbrev for juli 2009 Indhold i denne udgave En rationel verden 1 Fem erkendelser 1 Er du chef eller leder? 2 At sejle op mod vinden 2 Ildsjæle og vandbærere 3 Direktøren har fundet på noget nyt! 4

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

SCHILLER INSTITUTTET PARADIGMESKIFTE: FRED GENNEM UDVIKLING. STRATEGISK FORSVAR AF JORDEN Mens man ventede på asteroiden

SCHILLER INSTITUTTET PARADIGMESKIFTE: FRED GENNEM UDVIKLING. STRATEGISK FORSVAR AF JORDEN Mens man ventede på asteroiden SCHILLER INSTITUTTET KAMPAGNEAVIS NR. 15, FORÅR 2013 PARADIGMESKIFTE: FRED GENNEM UDVIKLING Rigsretssag mod Obama? Appeldomstolen i Washington D.C. erklærede i en historisk dom, at præsident Obama har

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

9.s.e.trin. I Horne 9.00, Strellev /

9.s.e.trin. I Horne 9.00, Strellev / Før jeg blev rigtig udlært præst var jeg engang sammen med en flok kommende præster på tur til det, der dengang hed Horsens Statsfængsel. Vi skulle tale med en indsat om, hvad han brugte kirken i fængslet

Læs mere

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige 20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige Tonen er skarp i dag. Konflikten mellem Jødernes ledere og Jesus stiger i intensitet. Det er den sidste hektiske uge i Jerusalem. Jesus ved, hvordan det

Læs mere

SMID DEN ELENDIGE KARL UD NU!

SMID DEN ELENDIGE KARL UD NU! SMID DEN ELENDIGE KARL UD NU! Leder fra LaRouchePAC, 23. sept. 2016 Sent i eftermiddag sendte præsident Obama en besked til USA s Senat om, at han nedlagde veto imod JASTA-loven. Hans detaljerede, løgnagtige

Læs mere

Den kendsgerning, at et stort terrorangreb, angiveligt udført af muslimske

Den kendsgerning, at et stort terrorangreb, angiveligt udført af muslimske PRESSEMEDDELELSE: Amerikanske kongresmedlemmer kræver, at Obama offentliggør de 28 hemmeligstemplede sider af Kongresundersøgelsesrapporten om 11. september-angrebene og Saudi Arabiens rolle; øget pres

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B ESS DOKUMENTDATO: 09/09/10 Den europæiske samfundsundersøgelse (ESS) Us.Nr.: 4252 Periode: 2010-2011 SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B ESS 5. RUNDE 2010 VERSION: B: H + I TIL INTERVIEWEREN: HVIS IP ER AF EN MAND,

Læs mere

GLASS/STEAGALL-CHOK I USA

GLASS/STEAGALL-CHOK I USA Nyhedsorientering august 2012 GLASS/STEAGALL-CHOK I USA Libor-skandalen beviser, at hele finansverdenen er baseret på svindel og bedrag, der har været sanktioneret af verdens ledende centralbanker og regeringer

Læs mere

Side 2 af 5

Side 2 af 5 Side 1 af 5 Stort nederlag til politiet i sag om påstået kunstsvindel Leveret af Nyhedsbureauet Newspaq 5 timer siden Side 2 af 5 Side 3 af 5 Efter et næsten 11 timer langt retsmøde i Københavns Byret

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Mennesker først Respekten for det enkelte menneske og den personlige frihed er en konservativ grundholdning. Det samme er respekten for de værdier og fællesskaber,

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

FOREDRAG - VORES EUROPA

FOREDRAG - VORES EUROPA FOREDRAG - VORES EUROPA Med deres projekt, Vores Europa, der handler om situationen for den europæiske ungdomsgeneration, har Elena Askløf og Peter Laugesen netop modtaget Europa-Parlamentets Charlemagne

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde:»mester, vi ved, at du er sanddru og lærer sandt om Guds vej og ikke

Læs mere

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Er jeg en addict? Dette er en oversættelse af litteratur, godkendt at NA Fællesskabet. Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Kun du kan svare på dette

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

DISCIPLIN I SKOLEN. Af Agnete Hansen, skoleelev

DISCIPLIN I SKOLEN. Af Agnete Hansen, skoleelev DISCIPLIN I SKOLEN Af Agnete Hansen, skoleelev Jeg har aldrig brudt mig om ordet disciplin. Det første jeg tænker, når det ord bliver sagt, er den skole jeg forestiller mig mine bedsteforældre gik i, eller

Læs mere

Vi har et motto i Kunstnere for Fred. Det er ganske enkelt : Uden Sandhed Ingen Fred.

Vi har et motto i Kunstnere for Fred. Det er ganske enkelt : Uden Sandhed Ingen Fred. Vi har et motto i Kunstnere for Fred. Det er ganske enkelt : Uden Sandhed Ingen Fred. Medierne skal holde øje med magten. De skal afsløre løgne og ulovligheder de skal være demokratiets vagthunde, de skal

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

TALE HOLDT AF GISCARD D'ESTAING, FORMAND FOR DET EUROPÆISKE KONVENT PÅ DET INDLEDENDE MØDE I UNGDOMSKONVENTET. den 10. juli 2002 i Bruxelles

TALE HOLDT AF GISCARD D'ESTAING, FORMAND FOR DET EUROPÆISKE KONVENT PÅ DET INDLEDENDE MØDE I UNGDOMSKONVENTET. den 10. juli 2002 i Bruxelles TALE HOLDT AF GISCARD D'ESTAING, FORMAND FOR DET EUROPÆISKE KONVENT PÅ DET INDLEDENDE MØDE I UNGDOMSKONVENTET den 10. juli 2002 i Bruxelles 1 Hr. formand for Ungdomsudvalget Fru kommissær ---------------

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 01. JANUAR 2016 Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 1. Starten på nytårstalen. God aften. I december deltog jeg i et arrangement på

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere

Studentertale 2011. Vi kender alle fornemmelsen af at have dårlig samvittighed. Fordi man ikke har lavet lektier

Studentertale 2011. Vi kender alle fornemmelsen af at have dårlig samvittighed. Fordi man ikke har lavet lektier Studentertale 2011 Kære studenter Vi kender alle fornemmelsen af at have dårlig samvittighed. Fordi man ikke har lavet lektier eller afleveret sin skriftlige opgaver. Det er ikke så rart men så er det

Læs mere

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET 2015 Parlør til Folketingsvalget 2015 Forskellen på det, man siger, og det, man mener Vi oplever, at politikerne i dag befinder sig i en virkelighed langt fra vores. At de

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Radio 24/syvs interview med Tom Gillesberg om Kinas Silkevejspolitik

Radio 24/syvs interview med Tom Gillesberg om Kinas Silkevejspolitik Radio 24/syvs interview med Tom Gillesberg om Kinas Silkevejspolitik Hør det 10 minutter lange interview fra søndag den 7. december 2014 her. Interviewet med Tom starter ca. 45 min. inde i optagelsen.

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser?

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser? De spanske medier og arbejdsløsheden - Hvordan dækker de en af landets største kriser? Jeg ankom til Madrid den 14. november 2012 og blev mødt af demonstrationer, lyden af megafoner og graffiti malet over

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Ny direktør søges de sidste par stykker, har fået en størrelse 45 i buksebagen. Side 1 Taxi Uber alles? Hvis politikerne vil ødelægge taxibranchen, hvorfor

Læs mere