BESTYRELSE OG DIREKTION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSE OG DIREKTION"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2007

2 BESTYRELSE OG DIREKTION Formand for bestyrelsen Professor, dr.jur. Erik Werlauff Næstformand Adm. direktør Jan Ole Rasmussen Optiker, direktør Dion Eriksen Konsulent Preben Hjort Fru Sigrid Werlauff Direktion Bankdirektør Hans Østergaard

3 ÅRSRAPPORT FOR 2007 SIDE 3 INDHOLD Bonusbanken kort fortalt 4 Ledelsens beretning 5-19 Hovedtal 5 Nøgletal 6 Definitioner til nøgletal 7 Oplysninger for børsnoterede selskaber 20 Generalforsamling 21 Bonusbankens domicil i Herning Risikofaktorer/Risikostyring Individuelle solvensbehov Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse 29 Overskudsdeling 29 Balance 30 Egenkapitalopgørelse 31 Noter Bonusbankens domicil i Ikast Finansieringsanalyse 39 Påtegninger Koncernstruktur 42 Bestyrelse og direktion Bankrådet 47 Corporate Governance Samarbejdspartnere 53 Organisationen Idé- og forretningsgrundlag 58

4 SIDE 4 ÅRSRAPPORT FOR 2007 Bonusbanken - kort fortalt 50 års jubilæum i 2008 Bonusbanken er stiftet i 1958 af Bent og Sigrid Werlauff under navnet Den danske Bonusbank. Banken er senere navneændret til Bonusbanken i Århus, Bonusbanken i Herning og i 1970 til Bonusbanken. Bonusbanken har således den 1. juli 2008 eksisteret i 50 år, hvilket i årets løb markeres med en række aktiviteter og ekstraordinære tilbud til bankens aktionærer og kunder. Selve jubilæet fejres ved et jubilæumsarrangement den 20. juni 2008, og indbydelse hertil udsendes i april 2008 i bankens kunde- og aktionærblad, Bonusmagasinet. Bonusbanken er en selvstændig og uafhængig lokalbank med hjemsted i Herning, og banken er i dag egnens eneste lokalbank, med afdelinger i Herning og Ikast. Du har din egen faste rådgiver, der giver sig tid til at snakke tingene ordentligt igennem. Det kalder vi dialog. Det giver tryghed og mulighed for, at vi sammen kan træffe en hurtig, lokal beslutning. Vi ønsker, at du som kunde stiller krav til os, og sommetider stiller vi også krav til dig. Det kalder vi gensidig tillid. Bonusbanken er et solidt pengeinstitut med et godt kapitalgrundlag og konkurrencedygtige produkter. Det skyldes ikke mindst de godt aktionærer, der loyalt bakker op omkring banken, et godt og motiveret team på 45 medarbejdere, der er bankens ansigt udadtil og de knap privat- og erhvervskunder, der har valgt Bonusbanken som en attraktiv og troværdig samarbejdspartner. Bonusbankens oprindelige idégrundlag var som kundernes bank at tilbyde de bedste markedsvilkår med særlig kompetence inden for opsparing. I 1999 blev bankens idégrundlag tilpasset de ændrede konkurrence- og markedsvilkår inden for den finansielle sektor, og Bonusbanken er i dag en full-service lokalbank for privatkunder samt mindre og mellemstore erhvervskunder. Banken tilbyder alle former for bankydelser i form af indlån, udlån og kreditter, leasing, betalingsformidling, udlandsforretninger, formuerådgivning, forsikring, pensionsopsparing og værdipapirhandel, og banken vil naturligvis med NetBank Privat og NetBank Erhverv tilbyde de mest effektive former for elektroniske betalingsløsninger, der gør, at vi også kan være en nærbank på afstand. Vi har som lokalbank det erklærede mål, at vi vil tilbyde områdets mest fleksible og konkurrencedygtige produkter, baseret på et højt kvalitets- og serviceniveau. Vi arbejder bevidst på at være en anderledes lokalbank, der med handlekraft, kompetence og fleksibilitet adskiller sig fra andre landsdækkende og regionale banker, og vores dygtige og erfarne medarbejdere vil gøre alt for at efterleve vort slogan. Bonusbanken er noget for dig noget for sig. Har du lyst til at høre eller læse mere om Bonusbanken, er det nemt at komme i kontakt med os i Herning eller i vores afdeling i Ikast. Vi har opbygget en række tætte samarbejdsrelationer til andre finansielle udbydere, der sætter os i stand til også at være førende inden for realkreditbelåning, investeringsforeninger samt pensions- og forsikringsprodukter. Bonusbanken Dalgasgade 30, Postboks 239, 7400 Herning Telefon Fax Banken engagerer sig i det lokalsamfund, den er en del af. Og ved hjælp af et indgående kendskab til nærmiljøet er banken med til at sørge for, at lokalområdet udvikler sig i alles interesse. Bonusbanken Sieferts Plads 1, Postboks 258, 7430 Ikast Telefon Fax I Bonusbanken vil man som kunde altid være et kendt ansigt. Vi lægger vægt på nærhed, dialog og gensidig tillid, og så vil vi gerne bevise, at vores rådgivning og serviceydelser er forbundet med kvalitet og kompetence. I Bonusbanken får du en imødekommende og engageret rådgivning. Det kalder vi nærhed. Du kan tillige læse om os på eller måske det allerbedste kig ind i banken i Herning eller Ikast. Vi står altid parat med en individuel løsning. Vi har tid, når du har tid.

5 ÅRSRAPPORT FOR 2007 SIDE 5 Ledelsens beretning HOVEDTAL kr RESULTATOPGØRELSEN Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Nedskrivninger på udlån m.v Resultat før skat Skat Nettoresultat BALANCEN Aktiver Udlån i alt Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Egenkapital ultimo Balance Garantier m.v Forretningsomfang Sammenligningstal er ikke tilpasset i 2003, medens 2004 er tilpasset i videst mulig omfang.

6 SIDE 6 ÅRSRAPPORT FOR 2007 Ledelsens beretning NØGLETAL kr Solvens Solvensprocent 15,0 15,5 15,1 11,8 15,6 Kernekapitalprocent 11,6 12,1 11,6 14,3 17,7 Indtjening Egenkapitalforrentning før skat i pct. 10,1 13,1 19,3 12,8 19,6 Egenkapitalforrentning efter skat i pct. 7,8 9,6 14,1 9,3 14,1 Indtjening pr. omkostningskrone 1,44 1,51 1,72 1,47 1,63 Årets nettoresultat pr. nom. 100 kr. aktie i kr. 48,4 63,5 98,1 56,5 78,6 Markedsrisici Renterisiko i pct. 1,3 4,9 5,5 7,8 9,3 Valutaposition i pct. 7,5 15,0 24,6 13,6 7,3 Kreditrisici Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån i pct. 111,1 106,8 94,9 56,9 42,5 Sum af store engagementer i pct. 184,4 88,0 95,3 113,0 67,3 Andel af tilgodehavender med nedsat rente i pct. 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,7 0,5 0,4 1,8 2,1 Årets nedskrivningsprocent 0,2 0,3 0,1 0,3 0,8 Årets udlånsvækst i pct. 25,3 41,4 73,3 44,0 20,7 Udlån i forhold til egenkapital 6,2 5,2 5,3 3,6 2,7 Likviditet Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet i pct. 91,3 76,6 105,8 326,4 437,7 Aktiekurs Aktiens børskurs ultimo (aktiestykstør. 1 kr.) *) 27,20 43,93 *) 17,81 *) 7,82 *) 6,87 Faktiske børskurser ultimo (aktiestykstør. 1 kr.) 27,20 43,93 29,06 11,07 9,36 Indre værdi i kr. pr. nom. 1 kr. aktie 6,46 6,17 7,62 6,26 5,92 Børskurs/indre værdi pr. aktie (aktiestykstør. 1 kr.). 4,21 7,12 3,82 1,77 1,58 Børskurs/årets nettoresultat pr. nom. 100 kr. aktie 56,2 69,2 29,6 19,6 11,9 Udbytte i kr. pr. nom. 100 kr. aktie Medarbejdere Antal medarbejdere (gns.) Skat Effektiv skatteprocent *) Bonusbankaktiens børskurser er korrigeret p.g.a. fondsaktieemission i april 2006 i forholdet 2:1 samt fortegningsemission i september 2006 i forholdet 5:1.

7 ÅRSRAPPORT FOR 2007 SIDE 7 Definitioner til nøgletal Solvensprocent Basiskapital efter fradrag x 100 Risikovægtede aktiver Kernekapitalprocent Kernekapital efter fradrag x 100 Risikovægtede aktiver Egenkapitalforrentning før skat i pct. Resultat før skat x 100 Egenkapital (gns.) Egenkapitalforrentning efter skat i pct. Årets resultat x 100 Egenkapital (gns.) Indtjening pr. omkostningskrone Indtjening efter kursreguleringer og andre driftsindtægter Omkostninger (ekskl. skat) Årets nettoresultat pr. nom. 100 kr. aktie i kr. Resultat efter skat x 100 Gns. antal aktier Renterisiko i pct. Renterisiko x 100 Kernekapital efter fradrag Valutaposition i pct. Valutaindikator 1 x 100 Kernekapital efter fradrag Udlån + nedskrivninger i forhold til indlån i pct. Udlån (inkl. nedskrivninger) x 100 Indlån Summen af store engagementer i pct. Sum af store engagementer x 100 Basiskapital Andel af tilgodehavender med nedsat rente i pct. Tilgodehavender med nedsat rente x 100 Udlån + garantier + nedskrivninger Akkumuleret nedskrivningsprocent Samlede nedskrivninger x 100 Udlån + garantier + nedskrivninger Årets nedskrivningsprocent Årets nedskrivninger på udlån x 100 Udlån + garantier + nedskrivninger Årets udlånsvækst i pct. Udlån ultimo Udlån primo x 100 Udlån primo Udlån i forhold til egenkapital Overdækning i forh. til lovkrav om likviditet i pct. Aktiens børskurs ultimo (aktiestykstør. 1 kr.) Faktiske børskurser ultimo (aktiestykstør. 1 kr.) Indre værdi i kr. pr. nom. 1 kr. aktie Børskurs i forhold til indre værdi pr. aktie (aktiestykstørrelse 1 kr.) Udlån Egenkapital Overskydende likviditet efter lovkrav 10 %-lovkravet Den officielle børskurs ultimo året ( er korrigeret se *) forrige side) Den officielle børskurs ultimo året Egenkapital beholdning af egne aktier udbytte Aktiekapitalen Børskurs Indre værdi i kr. pr. nom. 1 kr. aktie Børskurs i forhold årets nettoresultat Børskurs x 100 pr. nom. 100 kr. aktie Årets nettoresultat pr. nom. 100 kr. aktie Udbytte i kr. pr. nom. 100 kr. aktie Foreslået udbytte x 100 Aktiekapital

8 SIDE 8 ÅRSRAPPORT FOR 2007 Ledelsens beretning Kære aktionær Kære investor Kære kunde Kære læser Bonusbankens bestyrelse og direktion ser hvert år frem til at skulle udarbejde regnskab og skrive beretning. De mange overvejelser, der er udtryk for arbejdet i banken, skal senere præsenteres på bankens generalforsamling den 26. marts i MCH Herning Kongrescenter, hvor vi får mulighed for at komme med uddybende bemærkninger og ikke mindst svare på de mange spørgsmål, som den skriftlige og mundtlige beretning forhåbentlig har givet anledning til. Men i år er det ligesom lidt anderledes. Det er nemlig årsrapport nummer 50, der skal til eksamen, idet vi i Bonusbanken den 1. juli 2008 kan fejre, at det er 50 år siden, at Bent Werlauff sagde til hustruen Sigrid Vi stifter selv en bank. Så vi står altså midt i et jubilæumsår, der allerede er sat i gang med flere forskellige, særdeles attraktive jubilæumstilbud og aktiviteter, og som kulminerer med et stort jubilæumsarrangement den 20. juni Vi er også i fuld gang med at skrive 2. kapitel af bankens historie, og for de, der har lyst til at læse om Bonusbanken i et mere historisk perspektiv, er der mulighed for inden 1. april at bestille jubilæumsbogen på vores hjemmeside Men det, vi glæder os allermest til, er at kunne fortælle, at det har været 50 år med stedse fremgang, og at 2007 ikke blev nogen undtagelse. Der har været opture, og der har været skuffelser, men forretningen Bonusbanken har i alle årene udviklet sig med positiv vækst i forretningsomfanget, og det hører med til historien, at alle 50 regnskaber har vist overskud. Der er derfor i år særlig grund til at takke de mange aktionærer, der som medejere af banken troligt har bakket op om banken og interesseret fulgt med i bankens positive udvikling. Men aktionærer gør det ikke alene. To af de vigtigste aktiver har faktisk, trods masser af nye regnskabsregler og bekendtgørelser, aldrig været bogført i regnskaberne, og det er til disse, vi må rette den største tak. Samspillet mellem bankens trofaste og loyale kunder, der heldigvis også for manges vedkommende er aktionærer, og så bankens dygtige og engagerede medarbejdere har været og er fortsat det altafgørende grundlag for Bonusbankens positive udvikling. Derfor skal beretningen for 2007 indledes med en stor tak til aktionærer, investorer, kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere og alle, der viser interesse for Bonusbanken. Trods forventninger om store forandringer i de kommende år ser vi med stor optimisme på bankens fortsatte udvikling, og grundlaget er, at vi som aldrig før mærker lysten til samarbejde, baseret på bankens grundlæggende værdier, NÆRHED, DIALOG OG GENSIDIG TILLID. Med venlig hilsen Bestyrelse og direktion

9 ÅRSRAPPORT FOR 2007 SIDE 9 Ledelsens beretning 2007 Året der gik Forretningsomfang Mio. kr startede fuld af optimisme i forlængelse af en årrække, præget af konstant vækst som følge af særdeles positive konjunkturer og med det ene rekordresultat efter det andet var et gigantisk vækstår i Bonusbanken, og 2007 blev det også, selvom væksten blev lidt mere moderat, men de faktiske tal viser, at nye kunder og næsten 500 nye aktionærer fandt vej til banken. Forretningsomfanget blev forøget med 574 mio. kr. eller 20 % og udgør nu næsten 3,5 milliarder kroner. Nettoresultatet efter skat blev 17,4 mio. kr. mod 17,8 mio. kr. i Udvikling i resultat før skat fra 2006 til kr. Forøgede netto renteindtægter Forøgede netto gebyrindtægter Ændring i udbytte og andre indtægter Forøgede omkostninger inkl. afskrivninger Forbedring af primær bankdrift Fald i nedskrivninger på udlån og garantier Fald i kursreguleringer Ændring i resultatet før skat kr kr kr kr kr kr kr kr Balancen blev forøget med 339 mio. kr. eller 22 % og har dermed passeret 1,8 milliarder kr. Hvad var det så, der spændte ben hen over sommeren 2007? Resultat før skat Mio. kr , , , ,6 07 Resultatet af den primære bankdrift før kursreguleringer og nedskrivninger blev forøget med godt 6 mio. kr. til knap 25 mio. kr. og er det bedste resultat i bankens historie. På ét punkt kom årets udvikling os på tværs. De hen over sommeren begyndende konjunkturændringer med stigende renter og et turbulent aktiemarked tog pynten af kursreguleringerne, der i 2006 var positive med 10,7 mio. kr., men som i 2007 endte på 1,6 mio. kr. Trods dette opnåede Bonusbanken i 2007 et tilfredsstillende resultat på 22,6 mio. kr. før skat eller 1,6 mio. kr. under niveauet for 2006, men fuld på højde med de ved årets begyndelse udmeldte forventninger. Det hele startede med et nyt amerikansk begreb, subprime. Et ord, som vi slet ikke kendte, men som dækker over spekulationen i de særligt risikable amerikanske boliglån. Selvom Bonusbanken intet har at gøre med subprime, og selvom vi overhovedet ikke har spekuleret i disse særlige lån, kom udviklingen alligevel til at berøre os. Vi mærkede finansiel usikkerhed på lånemarkedet bankerne imellem, hvilket pr. automatik får udbuddet af likviditet til at falde og prisen til at stige. Bonusbanken havde ikke og har fortsat ikke likviditetsproblemer, idet vi altid har haft store kundeindlån og aldrig har været særlig følsomme over for udviklingen i den nationale og internationale bank til bank funding, men på generalforsamlingen i marts 2007 havde vi udmeldt, at bankens ledelse så store muligheder i etablering af et rådgivningskontor i København, idet vi i særdeleshed mærker en positiv kundetilgang fra hovedstadsområdet. Primær drift før kursreguleringer og nedskrivninger på udlån m.v kr Netto rente- og gebyrindtægter og andre indtægter Omkostninger inkl. afskrivninger på materielle aktiver Resultat af primær drift

10 SIDE 10 ÅRSRAPPORT FOR 2007 Ledelsens beretning På generalforsamlingen oplyste bankens bestyrelsesformand, at etablering af en afdeling i København var betinget af 1) de bedste medarbejdere, 2) den bedste beliggenhed og 3) at Bonusbanken på fornuftige vilkår likviditetsmæssigt ville kunne funde sig til væksten i hovedstaden. Subprime-krisen satte tvivl om opfyldelsen af 3. betingelse, og derfor meldte vi omgående ud. Vi træder på bremsen, og beslutningen om at etablere os i København udsættes indtil videre. Denne markante udmelding fik flere af de landsdækkende dagblade til at fylde overskrifter med Bonusbanken siger nej til nye kunder. Ja, sådan kan det gå, når man som lille bank har mulighed for at træffe hurtige beslutninger, men heldigvis blev vores budskab hos aktionærer og kunder opfattet særdeles positivt, og kundetilgangen er ikke formindsket, snarere tværtimod. Vi har ikke opgivet tanken om København. Det er fortsat den rigtige beslutning, men forudsætningerne skal være opfyldt. Det er ikke alene den forretningsmæssige vækst, der har trukket ressourcer i bankerne. Aldrig er der blevet stillet større krav i forbindelse med nye regnskabsregler, bekendtgørelser og kapitaldækningsregler, ligesom der har været afsat mange ressourcer til at håndtere de nye oplysningsregler i forbindelse med investeringsrådgivning, kaldet MIFID. Set i lyset af alt dette er resultatet for 2007 på 17,4 mio. kr. efter skat mere end tilfredsstillende. Aktiekurs Pr. 31. december Børskurs 43,93 aktiestykstør. 1 kr , , ,20 07 Aktionærforhold 2007 blev desværre ikke et godt aktieår, hverken generelt eller specielt som aktionær i Bonusbanken. Efter 6 år med kursstigninger over gennemsnittet for indekset på Københavns Fondsbørs kom Bonusbankaktien i 2007 ud med et kursfald på 38,2 %, der korrigeret for udbetalte udbytter resulterede i et negativt afkast på 37,8 %. Aktien klarede sig på lige fod med hovedparten af de finansielle bankaktier dårligere end det toneangivende indeks OMXC20, der steg 6 %. Bonusbanken er noteret blandt de mest likvide små og mellemstore aktier i indekset Midcap+, der til sammenligning faldt med 11 % i Kursfaldet betyder, at bankens markedsværdi er reduceret fra mio. kr. ultimo 2006 til 979 mio. kr Afkastet på aktier bør imidlertid ikke ses isoleret over ét år, men derimod som en langfristet investering, og over de seneste 5 år har Bonusbankaktien i gennemsnit givet 66,69 % om året i afkast inklusiv udbytte. Et afkast, der gør aktien til en af de bedste på fondsbørsen i de sidste 5 år. Det er vores indtryk, at hovedparten af bankens aktionærer lægger vægt på andre værdier end blot den daglige kurs på aktien, idet hovedparten heldigvis betragter det at være aktionær i den lokale bank som en langsigtet og loyal investering. Banken tilbyder derfor aktionærerne ud over den årlige generalforsamling en aktionærpakke, bestående af bl.a. et særdeles velbesøgt aktionærmøde under mere afslappede former og med mere end deltagere, samt aktionærfordele på særligt udvalgte ind- og udlånsprodukter. Bonusbanken vil i anledning af 50 års jubilæet i 2008 præsentere flere særdeles attraktive aktionærtilbud. For at få del i aktionærfordelene forventes alene som minimum en aktiebeholdning på 250 stk. aktier i Bonusbanken, svarende til en kursværdi på ca kr. Mere end af bankens aktionærer er allerede omfattet af én eller flere aktionærfordele. Ved udgangen af 2007 havde Bonusbanken navnenoterede aktionærer, fordelt over hele landet. Under koncernstruktur side 43 er aktionærernes geografiske placering samt aktiernes fordeling i antal angivet. Antallet af aktionærer er over de sidste 5 år forøget med 2.700, hvilket er særdeles tilfredsstillende, og hvilket har været med til at forøge aktiens likviditet og volatilitet. Blandt bankens aktionærer har 3 meddelt banken, at de hver især besidder mere end 5 % af aktiekapitalen: Bonus Holding A/S, Herning Arion Custody Services Hf, Reykjavik, Island (Datterselskab af Kaupthing Bank Hf, Island) Ejendomsselskabet Sandgården ApS, København K Bankens beholdning af egne aktier udgjorde pr. 31. december 2007 i alt stk. á 1 kr., svarende til 2,0 % af aktiekapitalen. På bankens kommende generalforsamling fremlægges ud over beretning, regnskab m.v. 3 forslag, der kan have særlig aktionærinteresse.

11 ÅRSRAPPORT FOR 2007 SIDE 11 Ledelsens beretning Udbytteprocent % Der foreslås et udbytte på 12 %, svarende til, at der af årets overskud udloddes 4,320 mio. kr. eller 24,8 % af årets resultat efter skat, hvilket svarer til et direkte afkast i forhold til aktiekursen på 0,41 % p.a Der foreslås, at aktiekapitalen nedsættes med nom kr. til kr. Kapitalnedsættelsen sker ved annullation af egne aktier. Kursen for kapitalnedsættelsen er 34,85, hvilket er den gennemsnitskurs, banken har erhvervet aktierne til. Overkursbeløbet udgør dermed kr Det er svært at vurdere, hvilken effekt kapitalnedsættelsen vil have på den fremtidige aktiekurs, men ud fra en direkte teoretisk betragtning, bør aktiekursen stige med 1,38 % eller 0,4 kurspoint. 3. Forlængelse med et år til 31. december 2008 af bestyrelsens bemyndigele til kapitalforhøjelse med indtil nom. 4 mio. kr. til markedskurs og uden fortegningsret for aktionærerne. Bankens bestyrelse har ingen aktuelle planer om kapitalforhøjelse, men ser en bemyndigelse som en særdeles nyttig mulighed for at kunne agere hurtigt, såfremt der måtte opstå behov for kapital til den fremtidige vækst eller til deltagelse i mulige samarbejdsrelationer i den finansielle sektor. Aktionærerne kan glæde sig over, at Bonusbankaktien i de første måneder af 2008 med en kursstigning på 10 % (pr. 12. februar) har vundet lidt af det tabte tilbage. Forventninger, planer og overordnede overvejelser Det er ledelsens overordnede vurdering, at Bonusbanken står særdeles godt rustet til en begyndende strukturændring i den finansielle sektor, og at banken såvel markeds- som kapitalmæssigt kan fortsætte som en selvstændig, uafhængig lokalbank med base i det midtjyske og med landsdækkende nicheområder inden for såvel privatkundeområdet som bankens finansieringskoncept omkring større projekter, primært i form af beboelsesudlejningsejendomme. Bankens ledelse følger tæt den til stadighed stigende konkurrence fra storbankerne på den ene side og de mindre og mellemstore banker på den anden, hvilket især vil komme til at svække rentemarginalen, og hvilket vil blive forstærket af kampen om såvel national som international funding. Bonusbankens primære forretningsområder er: Privatkunder i nærområdet Midtjylland udgør ca. 40 % af bankens samlede forretningsomfang med overvægt på indlån. Bankens strategiske overvejelser er en fortsat udbygning af dette kundesegment med primær fokus på den direkte kundekontakt og på forretningsområderne bolig og pension. Banken lægger især vægt på, at de tætte relationer udmønter sig til et primært bank/kunde forhold, hvorfor denne indsats er opprioriteret. Privatkunder uden for nærområdet udgør ca. 10 % af bankens forretningsomfang. Bankens prisstruktur og konkurrencekraft gør, at dette segment vurderes at være et potentielt vækstområde, især i forbindelse med en forventet fremtidig etablering af rådgivningskontor i København. Kunderne betjenes med nærhed i en selvstændig afdeling BonusDirekte. Erhvervskunder i nærområdet udgør ca. 20 % af det samlede forretningsomfang. Et forholdsvis nyt forretningsområde, der er opbygget inden for de seneste 8 år. Bonusbanken henvender sig primært til de mindre og mellemstore virksomheder og ser områder som detail, håndværk og service som primære brancheområder. Banken har til betjening af dette segment opbygget nære samarbejdsrelationer med andre finansielle udbydere, hvortil en del af opgaverne outsources. Med Midtjylland som et af landets største erhvervsvækstområder er der for banken betydelige vækstmuligheder. Erhvervsafdelingen har tillige ansvaret for de tidsbestemte aftaleindlån, hvor banken tilbyder særdeles konkurrencedygtige rentesatser. Projektkunder. Bonusbanken har etableret en effektiv afdeling for projektfinansiering, der udgør ca. 25 % af det samlede forretningsomfang, primært i form af kortfristede udlån og kreditter. Bonusbanken har primært sat fokus på finansiering af bolig- og udlejningsejendomme, og finansiering sker oftest i tæt samarbejde med andre danske eller udenlandske finansieringskilder i form af syndikerede aftaler. Bankens ledelse ser store muligheder i dette marked, men har under hensyntagen til den aktuelle, finansielle situation valgt en mere rolig udvikling i dette vækstområde. Formue- og investeringskunder. Et marked, der har været i kraftig vækst i de seneste år, især i form af investeringskreditter. Selvom bankens investeringscenter forvalter depotværdier på 3,5 milliarder kroner, udgør investeringskreditter alene 5 % af bankens forretningsomfang. Det vil sige, at hovedparten finansieres af egne midler. Området vurderes, trods de negative kursudsving i 2007, som et fortsat vækstområde. Bankens bestyrelse og direktion har ved flere lejligheder tilkendegivet, at de mindre pengeinstitutter i større om-

12 SIDE 12 ÅRSRAPPORT FOR 2007 Ledelsens beretning fang bør indgå samarbejdsalliancer og lægge deres viden og kompetencer i samme pulje for derved at opnå stordriftsfordele samtidig med, at de bliver ved med at være lokale og dermed fortsat tæt på kunden. Bankens ledelse ser især med bekymring på de til stadighed voksende administrative byrder, der for en mindre og mellemstor bank kræver et forholdsvist stort ressourceforbrug. Bankens ledelse ser heri mulige fremtidige samarbejdsområder, ligesom der vurderes et stigende behov for samarbejde omkring større udnyttelse af det internationale fundingmarked. Bonusbanken har i 2007 i samarbejde med 6 kollegabanker etableret Dansk LokalLeasing A/S, der primært henvender sig til det finansielle leasingmarked. Bonusbanken er endvidere medejer af Livs- og pensionsforsikringsselskabet LetPension, der forventes operationsklar sidste på året To gode eksempler på, at samarbejde gør stærk. Bonusbanken har i de seneste 3 års beretninger tilkendegivet, at vi gerne vil være med i et formelt og udvidet samarbejde med ét eller flere andre, lokale pengeinstitutter. Tilkendegivelsen og opfordringen gentages i nærværende beretning for 2007 samtidig med, at det igen pointeres, at opfordringen alene gælder et udvidet og gerne meget formaliseret, forretningsmæssigt og økonomisk samarbejde, men ikke overtagelse eller fusion. Bankens ledelse har ikke i 2008 aktuelle planer om etableringer af yderligere filialer, men som allerede udmeldt vurderes fortsat muligheden for etablering af et rådgivningskontor i København, når betingelserne herfor skønnes tilstede. Bonusbanken har med overtagelse 1. januar 2008 erhvervet ejendommen Dalgasgade 31, Herning, der er nabo til bankens parkeringsareal over for domicilejendommen. Det er ikke tanken selv at påbegynde byggeri på de to arealer, men købet er alene sket for at sikre den fremtidige vækst. Corporate Governance Bonusbankens ledelse følger til stadighed udviklingen i Corporate Governance, og som én af landets første banker besluttede ledelsen systematisk at arbejde med anbefalingerne om god selskabsledelse. Anbefalingerne har givet anledning til en række aktionærvenlige tiltag, hvor blandt andet kan nævnes: Nedsættelse af aktiestykstørrelsen til 1 kr., ophævelse af stemmeretsbegrænsningen, ophævelse af ejerbegrænsningen, indførelse af 1-årige mandater til bankens bestyrelse samt ikke mindst en væsentlig udbygning af bankens aktionærinformationsniveau gennem informativ generalforsamling og aktionærmøde, udsendelse af kunde- og aktionærbladet BONUSmagasinet, udarbejdelse af kvartalsorienteringer samt udbygningen af den daglige dialog med bankens aktionærer. Bankens ledelse har på det seneste af de halvårlige strategimøder igen gennemgået og forholdt sig til anbefalingerne i Corporate Governance, hvilket i sin helhed er gengivet i særskilt afsnit side Bankens ledelse er opmærksom på, at overflytningen af Bonusbankaktien fra fondsbørsen Small Cap til Mid Cap har medført krav og forventninger om yderligere styrkelse af informationsniveauet. 3. afsnit i Corporate Governance omkring åbenhed og gennemsigtighed vil derfor løbende blive revurderet, og informationerne vil blive udvidet i takt med, at der skønnes behov herfor. Det er ledelsens overbevisning, at arbejdet med Corporate Governance og informationen herom har været en medvirkende årsag til forøget fokus på banken som helhed og Bonusbankaktien i særdeleshed. Nye regnskabsregler og praksis Årsrapporten for 2007 er udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets regler om finansielle rapporter for pengeinstitutter (regnskabsbekendtgørelsen) samt de krav, som OMX Den Nordiske Børs (Københavns Fondsbørs) stiller til børsnoterede pengeinstitutter. Bankens regnskabspraksis er uændret i forhold til 2006, bortset fra vurderingen af gruppevise nedskrivninger på udlån. Gruppevise nedskrivninger på udlån har medført, at der i bankens resultatopgørelse for 2007 er udgiftsført 874 t. kr. Modellen for gruppevise nedskrivninger er beskrevet under Anvendt regnskabspraksis. Usikkerhed ved indregning og måling Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån. Banken arbejder løbende med forbedring af metoder for indregning og måling heraf og vurderer, at usikkerheden er på et niveau, der er af uvæsentlig betydning i forhold til årsrapporten.

13 ÅRSRAPPORT FOR 2007 SIDE 13 Ledelsens beretning Basel II kapitaldækningsregler Bonusbanken anvender fra 1. januar 2008 standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt basisindikationsmetoden for operationelle risici, og det er bankens vurdering, at der ikke på nuværende tidspunkt vil være behov for at anvende mere avancerede metoder til opgørelse af solvensen. Bonusbankens ledelse vil løbende vurdere behovet for gradvist at indføre mere avancerede modeller i risikostyringen i takt med, at bankens dataleverandør understøtter dette. Det vurderes, at overgangen til de nye regler har betydet en stigning i solvensprocenten på 0,5 %-point. Vedrørende risikostyring henvises til særskilt afsnit herom på side I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 (søjle III) skal Bonusbanken offentliggøre en række oplysninger. Banken har valgt at offentliggøre opgørelsen af det individuelle solvensbehov i årsrapporten side samt uddybende på hjemmesiden hvortil der henvises. Selvom bankens individuelle solvensbehov ligger markant under bankens regnskabsmæssigt opgjorte solvens, overvejer bankens ledelse i løbet af 2008 at undersøge mulighederne for optagelse af efterstillet kapital i størrelsesordenen 50 mio. kr. Udsendte selskabsmeddelelser i 2007 Her gives en oversigt over bankens selskabsmeddelelser, der i deres helhed kan ses på 2. januar 2007: Finanskalender februar 2007: Årsregnskabsmeddelelse februar 2007: Indberetning i henhold til Værdipapirlovens 28 a. 22. februar 2007: Årsrapport februar 2007: Dagsorden for ordinær generalforsamling 14. marts marts 2007: Rådgivningsafdeling i København. 15. marts 2007: Forløbet af ordinær generalforsamling 14. marts Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget. 30. april 2007: Kvartalsorientering pr. 31. marts Ordinært resultat før skat på 6,9 mio. kr. mod 5,3 mio. kr. i 1. kvartal maj 2007: Indberetning i h.t. Værdipapirhandelslovens 28 a. 1. juni 2007: Stemmerettigheder og kapital i Bonusbanken. 11. juni 2007: Nyt leasingselskab etableres i samarbejde med 6 øvrige lokalbanker. 31. juli 2007: Bonusbanken tilbagesælger aktier i Bonus Holding A/S. 27. august 2007: Halvårsrapport Resultatet før skat for 1. halvår 2007 udgør 12,9 mio. kr. mod 9,4 mio. kr. året før. 31. august 2007: Indberetning i h.t. Værdipapirhandelslovens 28 a. 18. oktober 2007: Bonusbanken opjusterer forventningerne til 2007 med 20 % til mio. kr. før skat. Tidligere udmeldte forventninger lød ved årets begyndelse på 20 mio. kr. før kursreguleringer og skat. Etablering af rådgivningskontor i København udskydes. 29. oktober 2007: Kvartalsorientering pr. 30. september Ordinært resultat før skat på 19,6 mio. kr. mod 17,5 mio. kr. i november 2007: Indberetning i h.t. Værdipapirhandelslovens 28 a. 12. november 2007: Indberetning i h.t. Værdipapirhandelslovens 28 a. 15. november 2007: Indberetning i h.t. Værdipapirhandelslovens 28 a. Ledelsens forventninger til 2008 Bonusbanken har i de seneste 5 år opnået en meget tilfredsstillende udvikling med deraf afledt forøgelse af forretningsomfanget med vækstrater over gennemsnittet for den finansielle sektor. Siden 2003 er udlån således firedoblet, garantier tredoblet og indlån næsten fordoblet, hvilket har været medvirkende til en tilfredsstillende udvikling i basisindtjeningen. Denne udvikling forventes opretholdt i 2008, men med udgangspunkt i betydelige lavere vækstrater, idet fokus i større grad vil blive rettet mod en samlet udvikling i forretningsomfanget med den enkelte kunde. Banken forventer en fortsat betydelig kundetilgang af såvel privat- og erhvervskunder i nærområdet som privatkunder via fjernkundeafdelingen BonusDirekte.

14 SIDE 14 ÅRSRAPPORT FOR 2007 Ledelsens beretning En forventet nedgang i konjunkturerne vil i større grad flytte fokus fra vækst på udlån til indlån og alternative forretninger. Det forventes, at den finansielle uro omkring årsskiftet 2007/2008 gradvis vil aftage, således at muligheder og vilkår for national og international funding vil blive normaliseret, hvilket vil give mulighed for en svag forbedring af rentemarginalen. I 2008 forventes der uændret kort og svagt faldende, lang rente, medens aktiemarkedet vil være præget af hyppige justeringer. Alt i alt forventes bankens værdipapirbeholdning ud over det direkte renteafkast at medføre kursreguleringer på 0 kr. Bonusbankens ledelse har som grundlag for forventningerne til 2008 budgetteret med følgende udvikling: Vækst i udlån 11 % Vækst i indlån 12 % Vækst i garantier 9 % Samlet vækst i forretningsomfanget 11 % Vækst i udgifter til personale og administration 10 % Der er ekstraordinært afsat 1,5 mio. kr. til afholdelse af aktiviteter i anledning af banken 50 års jubilæum midt på året. Nedskrivninger på udlån m.v. budgetteres i niveauet 4 mio. kr., svarende til en nedskrivningsprocent på 0,2 på de samlede udlåns- og garantiforpligtelser. Indtjeningen på den primære bankdrift budgetteres i 2008 til 24 mio. kr. mod realiseret 24,9 mio. kr. i 2007, hvilket indikerer forventning om et resultat før kursreguleringer og skat på 20 mio. kr. Bankens ledelse forventer ved årets udgang en solvens på ca. 13 %, hvilket fortsat vil ligge pænt over såvel lovgivningens minimumskrav på 8 % samt ledelsens interne mål om en solvens på 12 %. Ovennævnte vækstrater er indregnet i opgørelsen af det individuelle solvensbehov på 9,1 %. Med ovennævnte forventede vækst i udlån og indlån vil banken fortsat have en likviditetsoverdækning på % i forhold til lovgivningens minimumskrav på 10 %. Selvom der ikke umiddelbart skønnes behov herfor, ønsker bankens ledelse at udvide kapitalgrundlaget med op til 50 mio. kr. efterstillet kapital samt at styrke likviditetsberedskabet ved omlægning af den korte funding til funding med længere løbetid. Banken har ikke i 2008 budgetteret med større anlægsinvesteringer og herunder udvidelse af filialnettet. For at sikre de fremtidige udvidelsesmuligheder i Herning, har banken erhvervet en ældre ejendom, nabo til bankens parkeringsareal, for 5 mio. kr. Ejendommen vil blive nedrevet, og der forventes ikke en bebyggelse på grunden i De indtil videre udsatte planer omkring etablering af rådgivningskontor i København vil løbende blive revurderet i takt med, at ledelsens forbehold om den rigtige placering, de rigtige medarbejdere og det optimale likviditetsberedskab kan opfyldes. Evt. etablering i København er ikke indregnet i forventningerne til Betydningsfulde hændelser efter statusdagen Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet betydningsfulde hændelser, der er af vigtighed i forbindelse med bedømmelse af bankens fremtidige stilling. Uroen på de finansielle markeder i januar 2008 har kun haft beskeden negativ indflydelse på bankens fondsbeholdning. Bemærkninger til årsregnskabet og balancen Årsrapport 2007 i overskrifter Primær bankdrift forbedret med 6,2 mio. kr. eller 33 % Resultat før skat på 22,6 mio. kr. mod 24,2 mio. kr. i 2006 Solvens på 15,0 % God likviditet med overdækning på 91,3 % nye kunder og 500 nye aktionærer Forretningsomfanget forøget med knap 600 mio. kr. eller 20 % Udlånsvækst på 25 % eller 286 mio. kr. Indlånsvækst på 21 % eller 220 mio. kr. Forslag om udbytte på 4,320 mio. kr. eller 12 %, svarende til 24,8 % af resultatet efter skat Årets resultat betegnes af ledelsen som tilfredsstillende Fortsat positive forventninger til 2008 trods udsigt til faldende vækst. Resultatet før kursreguleringer og skat forventes i niveauet 20 mio. kr., svarende til det realiserede i Årsregnskabet for 2007 Ledelsens hovedkonklusioner for årsregnskabet 2007: Bonusbanken opnåede i år 2007 et resultat på 22,6 mio. kr. før skat mod 24,2 mio. kr. i 2006.

15 ÅRSRAPPORT FOR 2007 SIDE 15 Ledelsens beretning Resultatet før skat forrenter egenkapitalen med 10,1 %. Resultatet efter skat udgør 17,4 mio. kr. mod 17,8 mio. kr. i Faldet i indtjeningen kan alene henføres til et fald i kursreguleringer som følge af stigende rente og et turbulent aktiemarked. Den primære drift før kursreguleringer og nedskrivninger på udlån m.v. er forbedret med 6,2 mio. kr. eller 33 %. Nedskrivninger på udlån og garantier er 1,3 mio. kr. mindre end i 2006, medens kursreguleringer er faldet med 9,1 mio. kr. til 1,6 mio. kr. Resultatet overstiger bankens udmeldte forventninger til året som helhed, der ved årets start lød på niveauet 20 mio. kr. før kursreguleringer og skat. Bankens ledelse opjusterede efter 9 måneder forventningerne til niveauet mio. kr., blandt andet som følge af kursreguleringer på 3 mio. kr. Når der ses bort fra kursreguleringer, der er på 1,6 mio. kr., er forventningerne realiseret har været præget af stor aktivitetsvækst med nye kunder og vækst i forretningsomfanget på 20 %. Bankens ledelse har i forbindelse med eftervirkninger af subprime krisen sat ekstra fokus på likviditets- og kreditstyring og forøget de interne mål til likviditetsoverdækning fra 50 % til 75 %. Bankens ledelse har valgt som led i ønsket om størst mulig åbenhed og gennemsigtighed at vise ledelsens opgørelse af det individuelle solvensbehov i sin helhed, således at interesserede investorer kan få et overblik over ledelsens vurderinger og begrundelser for et solvensbehov på 9,1 %. Sammenfattende anser bankens ledelse det opnåede resultat for tilfredsstillende og hæfter sig især ved en absolut tilfredsstillende udvikling i forretningsomfanget og deraf afledt primær drift, der er forbedret med 33 %. Netto rente- og gebyrindtægter Bankens netto rente- og gebyrindtægter udgør 72,1 mio. kr., hvilket er en fremgang på 11,2 mio. kr. eller 18,5 % i forhold til året før. Fremgangen skyldes en markant vækst i forretningsomfanget, affødt af en pæn kundetilgang af såvel private som mindre og mellemstore erhvervskunder, samt øgede aktiviteter med eksisterende kunder, hvilket dog er blevet modsvaret af en moderat faldende rentemarginal. Bankens indlånsrente er steget fra 2,4 % i 2006 til 3,3 % i 2007, medens udlånsrenten i gennemsnit hen over året er steget fra 5,8 % i 2006 til 6,4 % i Ind/udlånsmarginalen er således faldet fra 3,4 % i 2006 til 3,1 % i 2007, hvilket svarer til et indtjeningsfald på 3,9 mio. kr. på årsbasis. Gebyrer og provisionsindtægter udgør 21,9 mio. kr. mod 21,1 mio. kr. i 2006, hvilket alene er en stigning på knap 4 %. Banken har især på investeringsområdet mærket en afmatning i investeringslysten samtidig med, at en stigende konkurrence har betydet reduktion af kurtage og andre gebyrer. Omvendt har banken på låneformidling til helårs- og fritidshuse mærket en forøget vækst, det til trods for en begyndende generel afmatning i omsætningen. Det er fortsat bankens gebyrpolitik, at kundegebyrerne skal afspejle et reelt forbrug af bankens ressourcer, og 88 % af bankens gebyrindtægter kan således henføres til hjemtagelse af realkreditlån og rådgivning om boligfinansiering samt formue- og investeringsrådgivning. Omkostningsstigning på 10 % Omkostningsudviklingen har været tilfredsstillende, ikke mindst set i relation til den kraftige vækst i forretningsomfanget. Medarbejderantallet er i årets løb forøget med 5 i gennemsnit over året, hvilket sammen med blandt andet forøgede markedsføringsudgifter og edb-udgifter er den primære årsag til omkostningsforøgelsen fra 40,7 mio. kr. til 44,7 mio. kr. eller 10 %. Af de samlede omkostninger udgør den med bankens direktør indgåede incitamentsbestemte tantiemeordning 1,2 mio. kr. mod 3,4 mio. kr. i Aftalen fremgår i sin helhed i særskilt afsnit om Ledelsens vilkår og vederlag. Netto rente- og gebyrindtægter Mio. kr , Indtjeningen pr. omkostningskrone er faldet fra 1,51 i 2006 til 1,44 i 2007 og lever således ikke op til bankens mål på 1,75. 30,0 48,4 36,0 60,9 40, ,1 07 Udgifter til personale og administration Mio. kr. 44,7 07

16 SIDE 16 ÅRSRAPPORT FOR 2007 Ledelsens beretning Nedskrivninger Mio. kr. 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2,0 Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Afskrivninger på ejendomme, maskiner og inventar er forøget fra 1,6 mio. kr. i 2006 til 2,8 mio. kr. i 2007, hvilket skyldes færdiggørelse og indretning af afdelingen i Ikast samt et større afskrivningsgrundlag som følge af opskrivning af domicilejendommen i Herning. Nedskrivninger på fortsat lavt niveau 0,8 5, ,9 07 De fortsatte gunstige konjunkturer samt ændrede regler for nedskrivninger på udlån gør, at nedskrivningerne fortsat er på et lavt niveau. Der er netto foretaget individuelle nedskrivninger på 2,3 mio. kr., gruppevise nedskrivninger på 0,9 mio. kr. samt hensættelser på garantier på 0,7 mio. kr., hvilket samlet svarer til 0,2 % af de samlede udlån og garantiforpligtelser. De samlede individuelle nedskrivninger udgør herefter 10,5 mio. kr., hvortil kommer gruppevise nedskrivninger på 0,9 mio. kr. samt hensættelser til tab på garantier på 3,0 mio. kr., hvilket svarer til en akkumuleret nedskrivning på 0,7 % af bankens samlede udlån, kreditter og garantier. Det skal bemærkes, at banken i 2007 ikke har konstateret tab hverken på udlån, garantier eller som følge af misbrug med dankort m.v. Banken har påbegyndt en effektiv gennemgang af tidligere konstaterede tab, hvilket har medført, at der er indgået kr. på tidligere afskrevne fordringer. De beskedne nedskrivninger og hensættelser vidner om fortsat god bonitet i bankens udlån og garantiforpligtelser. Der er under regnskabspraksis på side foretaget en gennemgang af bankens regler for indregning og måling af udlån samt en beskrivelse af såvel de individuelle som gruppevise vurderinger og nedskrivninger. 22,3 % i forhold til ultimo 2006, og pr. 31. december udgør balancen 1,9 milliarder kroner. Udlån og garantier Bankens samlede udlån er steget med 25,3 % eller med 286 mio. kr. til 1,4 milliarder kroner. Udlånsvæksten har været på niveau med væksten i 2006, der udgjorde 331 mio. kr. Af nøgletallene fremgår det, at udlånsprocenten (bankens udlån + nedskrivninger i forhold til indlån) er steget fra 106,8 til 111,1, samt at udlånene nu udgør 6,2 gange egenkapitalen. Ud over udlånene er bankens garantistillelser forøget med 68 mio. kr. eller 10,1 % til i alt 742 mio. kr. Væksten afspejler dels de stigende aktiviteter og garantistillelser i forbindelse med bankens formidling af lån i Totalkredit, dels det faktum, at bankens erhvervskunder i stigende omfang finansieres via hjemtagelse af udlandslån. De samlede udlån og garantier er således i 2007 steget med godt 354 mio. kr. eller knap 20 %, og væksten fordeler sig med 56 % til erhverv og 44 % til private. Med den kraftige vækst i udlån og garantier inden for de sidste 5 år har banken realiseret målet om at nå balance mellem udlån og indlån, og det afspejler en aktiv bank, der tager del i samfundets udvikling og vækst. Balance Mio. kr Banken har med ønsket om at minimere kreditrisikoen i 2007 ført en mere moderat udlåns- og garantivækst, hvilket også forventes i Udlån og garantier Mio. kr Skat Der er i regnskabet for 2007 afsat 5,1 mio. kr. til skat, baseret på en effektiv skatteprocent på 22,8. Balancen Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Som konsekvens af de internationale likviditetsudfordringer har banken i større grad placeret overskudslikviditeten i Nationalbanken og som anfordringsindskud i andre kreditinstitutter, det til trods for at renteniveauet her har været lavere. Bonusbankens balance er forøget med 339 mio. kr. eller

17 ÅRSRAPPORT FOR 2007 SIDE 17 Ledelsens beretning Banken har endvidere sikret sig et likviditetsberedskab gennem korte og committed lines hos såvel danske som udenlandske pengeinstitutter. Værdipapirbeholdningen Med ønsket om at reducere renterisikoen er obligationsbeholdningen nedbragt til fra 214 mio. kr. til 199 mio. kr. eller til 10,7 % af bankens samlede balance. Renterisikoen er som konsekvens heraf over 5 år nedbragt fra 9,3 % til 1,3 %. Bankens interne mål for renterisikoen er, at den skal være mindre end 3 %. Banken har i 2007 realiseret et afkast på obligationsbeholdningen på 3,4 % inkl. et kurstab på kr. Bankens aktiebeholdning udgør 42 mio. kr., hvoraf hovedparten er placeret i OMX-selskaber samt i andre, lokale pengeinstitutter. Afkastet har i 2007 været 2,1 mio. kr. eller godt 5 %. Af nedenstående talopstilling for anlægsaktier fremgår det, at banken er medejer og aktionær i en række samarbejdende sektorselskaber. Bonusbanken har i 2007 sammen med 6 andre lokale pengeinstitutter stiftet Dansk LokalLeasing A/S, der har til formål at tilbyde finansiel leasing. Aktiebeholdninger værdireguleres løbende over resultatopgørelsen. Aktierne værdifastsættes som hovedregel til dagsværdi. Anlægsaktiver Bankens værdi af grunde og bygninger samt andre materielle aktiver er forøget med 12,3 mio. kr., hvilket kan henføres til købet, ombygningen og indretningen af bankens nye domicil i Ikast, samt opskrivning af domicilejendommen i Herning. Af den samlede værdi på ejendomme på 35,2 mio. kr. er ejendommen Dalgasgade 30, Herning, efter opskrivning til uvildig foretaget markedsvurdering, opskrevet til 22,7 mio. kr., medens ejendommen i Ikast efter afskrivninger er optaget til 12,5 mio. kr. Banken har med færdiggørelsen i Ikast fået opfyldt behovet for indretning af arbejdspladser frem til ultimo Indtil videre har 6 medarbejdere fra bankens administrative funktioner indrettet sig i Ikast. Som nævnt andetsteds i beretningen har banken pr. 1. januar 2008 erhvervet Dalgasgade 31, der er naboejendom til bankens parkeringsareal. Med erhvervelsen er der skabt mulighed for fremtidig udvidelse i Herning. Den samlede værdi af sektoraktier er steget fra 15,8 mio. kr. til 18,6 mio. kr. Som følge af vedtægtsbestemte aktieomfordelingsregler har Bonusbanken forøget ejerandelen af Bankdata og reduceret ejerandelen af Bankinvest Holding A/S. Anlægsaktier Bonusbanken samarbejder med og er medejer af følgende selskaber: Nom. Bogført Ejerværdi værdi andel kr kr. % Linde Partners (Nom. værdi: Euro) ,0000 Bankinvest Holding A/S ,7905 DLR Kredit A/S ,0527 Garanti Invest A/S ,2845 Multidata Holding A/S ,0444 PBS Holding A/S ,0444 Værdipapircentralen - VP A/S ,0425 Pras A/S ,1763 LetPension ,1776 Dansk LokalLeasing ,0000 Bankdata ,9407 I alt Indlån Bankens samlede indlån er forøget med 220 mio. kr. eller 20,7 %. Banken mærker en markant stigende konkurrence på indlånsområdet. For at sikre en fortsat god likviditet har banken iværksat en række tiltag på indlånsområdet. Banken har endvidere opnået en forøgelse af korte og lange lines hos andre, finansielle udbydere med i alt 105 mio. kr. Egenkapital og solvens Ultimo 2007 udgør egenkapitalen 228 mio. kr., hvortil kommer efterstillet kapitalindskud på 50 mio. kr. Solvensprocenten ultimo 2007 er opgjort til 15,0, hvoraf 11,6 % kan henføres til kernekapitalen. Indlån Mio. kr

18 SIDE 18 ÅRSRAPPORT FOR 2007 Ledelsens beretning Egenkapital Mio. kr , ,5 228,0 Bankens ledelse har opgjort det individuelle solvensbehov til 9,1, og den faktiske solvens er således tilfredsstillende højere end både det individuelle solvensbehov og lovgivningens minimumskrav på 8 %. Bankens ledelse har som solvensmål fastsat 12 % som nedre grænse. Indtil videre er medarbejderne tilbudt heltidsulykkesforsikring, sundhedsordning, forsikring mod kritisk sygdom, medarbejderbredbånd, -telefoni, -mobil og pc-løsninger. Banken indførte for regnskabsåret 2007 medarbejderbonus ud fra nærmere angivne målopfyldelser. Ordningen har udløst en samlet bonus på kr., eller i gennemsnit godt kr. pr. medarbejder. 121, Bankens besiddelse af egne aktier udgjorde pr. 31. december 2007 i alt stk. á 1 kr., svarende til 2,0 % af aktiekapitalen. Egne aktier er optaget til kr. 0. Stort set samtlige medarbejdere har tilsluttet sig ordningerne. Bankens ledelse overvejer p.t. tilbud om medarbejderobligationer Bankens ledelse fremsætter på den kommende generalforsamling forslag om, at aktiekapitalen nedskrives fra 36,0 til 35,5 mio. kr. ved annullation af nom kr. egne aktier. Finanskalender Bonusbanken har følgende datoer til finanskalenderen år 2008: Medarbejdere Banken har som gennemsnit over året beskæftiget 44 medarbejdere, hvilket er 5 flere end i Banken har i 2007 ansat 6 nye medarbejdere. 5. mar Indkaldelse til ordinær generalforsamling 5. mar Årsrapport for mar Ordinær generalforsamling i Herning 28. apr Kvartalsorientering pr (3 mdr.) 25. aug Halvårsrapport for 1. halvår okt Kvartalsorientering pr (9 mdr.) I den konstante bestræbelse på at være en attraktiv arbejdsplads har Bonusbanken påbegyndt lancering af lønpakker til medarbejderne.

19 ÅRSRAPPORT FOR 2007 SIDE 19 Ledelsens beretning Bonusbankens regnskab på en helt anden måde Sådan tjenes pengene... Netto gebyrer, provisioner og andre driftsindtægter 20,9 mio. kr. 16,9% Renteindtægter af kreditinstitutter, Netto gebyrer, provisioner og obligationer m.v. og udbytte. andre driftsindtægter 11,3 mio. kr. 9,2% 20,9 mio. kr. 16,9% Kursreguleringer Renteindtægter af kreditinstitutter, 1,6 mio. kr. 1,3% obligationer m.v. og udbytte. 11,3 Renteindtægter mio. kr. 9,2% af udlån 89,6 mio. kr. 72,6% Kursreguleringer 1,6 mio. kr. 1,3% Renteindtægter af udlån 89,6 mio. kr. 72,6% Sådan anvendes pengene... Udbytte til aktionærer 4,3 mio. kr. 3,5% Konsolidering via egenkapital 13,1 mio. kr. 10,6% Udbytte til aktionærer 4,3 Renteudgifter mio. kr. 3,5% til indlån m.v. 49,3 mio. kr. 40,0% Konsolidering via egenkapital 13,1 Skat mio. kr. 10,6% 5,1mio. kr. 4,2% Renteudgifter til indlån m.v. 49,3 Omkostninger mio. kr. 40,0% og afskrivninger 19,9 mio. kr. 16,1% Skat 5,1mio. Nedskrivninger kr. 4,2% på udlån 3,9 mio. kr. 3,2% Omkostninger og afskrivninger 19,9 Lønninger mio. kr. 16,1% 27,8 mio. kr. 22,4% Nedskrivninger på udlån 3,9 mio. kr. 3,2% Lønninger 27,8 mio. kr. 22,4%

20 SIDE 20 ÅRSRAPPORT FOR 2007 Børsnoterede selskaber Oplysninger om Bonusbanken Aktiekapital Bankens aktiekapital pr. 31. december 2007 udgør 36 mio. kr., fordelt på stk. aktier á nom. 1 kr. Minimum ejerandel Ingen aktionær kan eje færre end 100 aktier. Hvis en aktionærs aktiebesiddelse er mindre end 100 aktier, og aktionæren ikke efter påkrav fra selskabet bringer besiddelsen op på mindst 100 aktier inden 4 uger, kan selskabet indløse aktionærens aktier til børskursen på indløsningsdagen. Aktieklasse Banken har kun én aktieklasse, og hele aktiekapitalen, og dermed alle aktier, er optaget til notering på OMX Den Nordiske Børs København, MIDCAP+. Aktierne er omsætningspapirer. Stemmeret Hver aktie på 1 kr. giver én stemme, og der er således ingen stemmeretsbegrænsninger og ej heller ejerbegrænsninger. Aktierne skal være navnenoterede Aktierne lyder på navn og skal noteres i selskabets aktiebog. En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i aktiebogen. Den erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen, selv om stemmeretten ikke kan udnyttes, dersom aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse med anmodning om notering i aktiebogen. Valg af bestyrelse Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Vedtagelse af anliggender, herunder ændringer i vedtægter De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, med mindre aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. Bemyndigelse til aktiekapitalforhøjelse Forslag om forlængelse af den på generalforsamlingen 14. marts 2007 givne bemyndigelse til kapitalforhøjelse med indtil 4 mio. kr. til markedskurs uden fortegningsret for aktionærerne. Forhøjelsen kan helt eller delvis ske på anden måde end ved kontant indbetaling, herunder ved overtagelse af en finansiel virksomhed eller en del af en sådan. Køb af egne aktier Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra den 26. marts 2008 at erhverve indtil 10 % af bankens aktiekapital mod et vederlag, der ikke må være mere end 10 % større eller mindre end den for aktierne på OMX Den Nordiske Børs København senest forud for erhvervelsen noterede kurs. En tilsvarende bemyndigelse for bestyrelsen er gældende i 18 måneder fra generalforsamlingen 14. marts Uddeling af ekstraordinært udbytte Bestyrelsen har indtil videre bemyndigelse til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte til bankens aktionærer på de vilkår og med de begrænsninger, der fremgår af aktieselskabslovens 109 a.

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007 Global Reports LLC

ÅRSRAPPORT 2007 Global Reports LLC ÅRSRAPPORT 2007 BESTYRELSE OG DIREKTION Formand for bestyrelsen Professor, dr.jur. Erik Werlauff Næstformand Adm. direktør Jan Ole Rasmussen Optiker, direktør Dion Eriksen Konsulent Preben Hjort Fru Sigrid

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004

Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 30. september 2004 (9 mdr.) KORT resumé 2 centrale mål nået: Udlån

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Bonusbanken runder milliarden

Bonusbanken runder milliarden Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2005 25. april 2005 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2005 (3 mdr.) Bonusbanken runder milliarden Væksten fortsætter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Fondsbørsmeddelelse Ringkøbing, den 17. august 2006 Til Københavns Fondsbørs Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Ringkjøbing Banks bestyrelse har i dag behandlet og godkendt bankens halvårsregnskab,

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 31. marts 2007 (3 mdr.)

BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 31. marts 2007 (3 mdr.) Fondsbørsmeddelelse nr. 8 / 2007 30. april 2007 Direktionen: Hans Østergaard, Tel. 9627 3500 BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 31. marts 2007 (3 mdr.) Kvartalsorientering pr. 31. marts 2007 (3 mdr.)

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 17.02.2004 Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Indkaldelse til

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 30. september 2006 (9 mdr.)

BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 30. september 2006 (9 mdr.) Fondsbørsmeddelelse nr. 27 / 2006 30. oktober 2006 Direktionen: Hans Østergaard, Tel. 9627 3500 BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 30. september 2006 (9 mdr.) Kvartalsorientering pr. 30. september 2006

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2007

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2007 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til OMX Den Nordiske Børs København CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 31. marts 2006 (3 mdr.)

BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 31. marts 2006 (3 mdr.) Fondsbørsmeddelelse nr. 13 / 2006 24. april 2006 Direktionen: Hans Østergaard, Tel. 9627 3500 BONUSbanken Kvartalsorientering pr. 31. marts 2006 (3 mdr.) Kvartalsorientering pr. 31. marts 2006 (3 mdr.)

Læs mere

ÅRSREGNSKABSmeddelelse 2004

ÅRSREGNSKABSmeddelelse 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2005 10. februar 2005 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 ÅRSREGNSKABSmeddelelse 2004 Side 1 af 21 INDhold Årsregnskabsmeddelelse - i overskrifter 3

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

DELÅRSrapport 1. halvår 2004

DELÅRSrapport 1. halvår 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2004 16. august 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 DELÅRSrapport 1. halvår 2004 mail@bonusbanken.dk. www.bonusbanken.dk. CVR.nr. 2443 1118 Side

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2007 27. august 2007 Direktionen: Hans Østergaard Tel. 9627 3500

Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2007 27. august 2007 Direktionen: Hans Østergaard Tel. 9627 3500 Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2007 27. august 2007 Direktionen: Hans Østergaard Tel. 9627 3500 HALVÅRSRAPPORT 2007 Side 1 af 25 INDHOLD Halvårsrapport i overskrifter 3 Ledelsens beretning 4 Hovedtal 4 Nøgletal

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE for 1. kvartal 2008 - pr. 31. marts 2008

PERIODEMEDDELELSE for 1. kvartal 2008 - pr. 31. marts 2008 Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2008 28. april 2008 Direktionen: Hans Østergaard Tel. 9627 3500 PERIODEMEDDELELSE for 1. kvartal 2008 - pr. 31. marts 2008 Bonusbanken Dalgasgade 30 7400 Herning Tel. 9712 1144

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere