Gilholm Bestyrelsens beretning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gilholm Bestyrelsens beretning 2012"

Transkript

1 1. Velkomst Endnu engang velkommen til Ellen Kring, som jo efterhånden har været en del af fællesskabet et stykke tid. Vi håber du føler dig godt tilpas og er gledet ind i de fælles opgaver, som jo er en del af det at bo i Gilholm. 2. Året i overblik - set fra bestyrelsens side En bestyrelsesberetning skal jo trække linier bagud, men kan også give anledning til at se fremad. Jeg vil forsøge begge dele, men lige starte med at konstatere, at bestyrelsen synes det har været et godt år, hvor vi har fået taget hånd om de opgaver, der er opstået undervejs, men hvor vi også har haft mulighed for at pejle nogle mere langsigtede ting, uden at disse dog endnu nødvendigvis er gjort færdige. Samarbejdet har fungeret fint og opgavefordelingen efter hensigten. Vi startede året med en ekstraordinær generalforsamling i maj, hvor vi pga., at vi igen havde måttet klage over Skats ejendomsvurdering fik ændret vurderingen af ejendommen, så andelsværdien igen kunne hæves. Desuden har vi afholdt 7 bestyrelsesmøder, 1 fællesmøde, denne generalforsamling, en række møder i de forskellige udvalg, møder med revisor og desuden en række møder i forbindelse med etableringen af en grundejerforening. Eksternt har vi deltaget i arrangementer, hvor ABF har stået som arrangør, og vi har haft aktiviteter, hvor gilholmere efter aftale har foretaget undersøgelser i marken eller været til møder eller har talt med eksterne leverandører. Så alt i alt har der været et højt aktivitetsniveau. 3. Udvalgene 3.1.Vedligeholdelsesudvalget Nr. 85. Isolering af vægge i soveværelse p.g.a. fugtproblemer Nr. 89. Renovering i køkken efter vandskade Alle sokler efterset og vurderet af murer. Nr.81 og nr. 105 har gennemgået en større renovation af soklerne mod vest. Resterende skader bliver lavet i løbet af dette forår Tagrender gennemgået og repareret Hængelås sat på carporten Velux-vinduer vurderet/lavet i nr. 93, nr. 109 og nr Udendørsbelysning og stikkontakt i carport lavet Ny tidsstyring til udendørslyset Bestyrelsen har undersøgt, hvad det vil koste at få sat vandmålere op i alle husene. Det vil beløbe sig til ca. kr. 500,-/pr. hus alt incl. og under forudsætning af at skabene er ryddede så smeden ikke først skal til det I den kommende sæson står et par store opgaver for døren. Vi skal have malet murværket ved fælles hjælp, men udvalget kommer til at trække et stort læs. Også tætningslisterne skal gåes efter, og her er gensidig hjælp også nødvendig. Men igen må udvalget på banen. 3.2.Udendørsudvalget Arbejdet i udvalget har fulgt årets skiften. De sædvanlige arbejdsopgaver er blevet løst, men det har desværre ikke været helt nemt at sikre den sædvanlige trailerkørsel til lossepladsen, fordi der ikke har meldt sig køredygtige folk nok på banen. Planen er ellers den, at vi hver den første weekend i måneden sætter traileren frem, hvorefter man kan fylde i og vupti, så bliver skidtet kørt afsted. Jeg vil gerne opfordre til, at der melder sig nogle folk med krog, som vil påtage sig side 1

2 jobbet. Det betales fyrsteligt med 25 kr. pr. kørsel, og man skal blot skrive sig på skemaet,, som hænger i udhængsskabet ved postkasserne. Et par små regler, som gør arbejdet lettere: Ingen poser - og andet gods fordrer specialtransport, som kan aftales. Sidste vinters længde og mængder af sne foranledigede at ønsket om en fejemaskine igen kom højere op på ønskesedlen, men da bestyrelsen havde bevilget, var maskinerne udsolgt. Derfor blev der først bestilt, da der atter var udstyr på hylderne i september måned, og vores stod så klar til at tage en ordentlig tørn i den næsten overståede vinter. Og maskinellet har været brugt - ikke mange gange, men dog med succes. Indtil nu er der 4-5 gilholmere, der kan anvende den, og det er egentlig nok, men kræver til gengæld, at vi ser anderledes på snerydningsplanerne. For det har desværre ikke hængt helt godt sammen. Det er åbenbart svært at aftale sig ud af, hvornår man skal klare jobbet og også respektere de tider, der er fastsat for rydning. Bestyrelsen bør op til næste vinter påny diskutere og evt. involvere flere i beslutningerne omkring planlægningen af snerydningen. Det kunne måske bl.a. betyde, at hovedstierne ryddes af faste folk, som er maskinbare, mens sidestierne ryddes af de enkelte huse. Området omkring Fælleshuset er blevet lidt overset i den forgangne sæson. Der skal gøres et eller andet ved arealet bag Fælleshuset og vi skal have lavet en mere præcis plan for, hvad der skal ske med de fælles arealer her. Der er faktisk basis for at få lavet et rigtigt hyggeligt opholdsareal. 3.3.Fælleshusudvalget Året startede med at vi fik fjernet kippanden og den ene af udsugningerne i køkkenet. Udstyret solgte vi for 3000 kr., og det gav nu plads til, at vi kunne etablere lidt mere skabsplads. Skabene er på plads - nu mangler vi blot lige at kunne komme i dem. Det ser godt ud og giver et meget bedre overblik i det pågældende hjørne. Udvalget har arbejdet med en renoveringsplan for fælleshuset og bl.a. foreslået hyggebelysning opsat. Hvilket vi jo kan tage i øjesyn i aften. Desuden er der planer for en runde med maling af hele fælleshusets køkken-, spise- og opholdsarealer. Alle opslag og lister er reviderede, og skabeloner står i en mappe i skabet, her er bl.a. også en DVD med de pågældende skabeloner. De obligatoriske optællinger er foretaget, og der er sket supplerende indkøb. Fælleshuset bliver brugt rigtigt meget - det er dejligt, og der sker hele tiden fornyelser. Vi skal nok regne med, at vi inden for de næste 5 år skal satse på en større renovering af køkkenet, hvis vi stadig skal have en fornemmelse af at komme i ordentlige og up-to-date lokaler. Men nu er der jo taget et lille skridt med de nye lamper i spiseområdet. 3.4.Formands- og aktivitetsudvalget Som noget nyt forsøgte udvalget sig med en madkurvstur på den nyanlagte sti omkring Ørnsø. Det blev en rigtig hyggelig tur for børn og voksne. Juledekorationsaften, juletræsafhentning med gløgg og æbleskiver, samt fastelavnsarrangementet blev også afviklet efter planerne - selv om der var lidt skubben frem og tilbage med tidspunkterne. Der har været arrangeret fælleskørsel til Biografklub - ture, og der er afviklet bankospil til stor fornøjelse for alle. De fælles aktiviter for børn, unge og ældre er kommet for at blive og er hyggelige indslag i en travl dagligdag. Tak til arrangørerne og alle deltagerne. side 2

3 4. Fællesspisning Fællesspisningen fungerer i alle skoleuger 2-3 dage om ugen med mellem deltagere pr. gang. Kosten er varieret- til tider eksperimenterende og altid i rigelig mængde. Det er egentlig en god måde at få et nemt aftensmåltid i hyggelige rammer på. Madlavningsholdene sammensættes, så alle kan være med - de unge bliver introduceret til pligterne stille og roligt og de lidt ældre øser af deres store chèferfaringer. 5. Søndagsspisning Søndagsspisningen er i et lidt andet regi. Her er den enkelte familie eller et par familier ansvarlige for det kulinariske udbud. Vi er ikke så mange, men døren er hele tiden åben, og også her serveres der spændende retter og diskuteres livligt over et enkelt glas rødvin - og traditionelt arrangeres der hvert år en udflugt, hvor mændene står for det appetitvækkende pift, gerne krydret med en speciel lokalitets spændende geografi eller anden form for oplevelse. 6. Arbejdsdagene To gange om året mødes vi til de fælles arbejdsdage, hvor der bliver taget fat på løst og fast, som trænger. Og så nyder vi selvfølgelig den afsluttende frokost. Dagene er vigtige, fordi det er her vi får klaret de noget større opgaver, som ikke kan nås af de respektive udvalg i løbet af året. Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at udvalgene kan skubbe opgaver til de fælles arbejdsdage. Bestyrelsen er indover for at lave en prioritering af de enkelte opgaver og henviser opgaver, som er indlysende udvalgsopgaver til rette vedkommende. Men dagene er også det tidspunkt, hvor vi om foråret sådan rigtigt kommer ud af husene og blege og matte møder hinanden i en fælles arbejdsindsats og får fornyet de gamle vittigheder og brændt noget energi af og om efteråret forbereder vinteren - får lukket ned og sagt tak for denne udesæson med godt eller skidt vejr. 7. Fælleskabet Bestyrelsen har i et par omgange diskuteret de salige begreber ret og pligt, som jo også i vores verden er af væsentlig betydning for at tingene fungerer. Det betyder selvfølgelig, at man deltager i de opgaver som man nu engang er udvalgssat til, men det er ikke helt nok, hvis vores fælleskab skal fungere. Så må man også tage den tørn, som ikke er umiddelbart indlysende, men som man måske nok kan se er ens pligt. Det er små ting: Som at huske at pap-kasserne skal slås sammen, så den, der har påtaget sig at fragte dem til genbrug ikke også skal have besvær med det, at huske at sortere sit affald, så pap, møbler, legetøj og andre store ting går til genbrug og ikke ryger i restaffaldsbeholderne, at huske sine snerydningsaftaler, at sørge for at områder omkring egen bolig tager sig præsentable ud, lige at feje ved egen eller måske oven i købet naboens garage, hvis der ligger mange sten, at samle papir op, som en anden nok har tabt osv. Det er vitterlig den lille indsats, der får tingene til at glide. 8. Salg af vore andele - kan vi selv gøre det bedre - eller kan vi assistere I løbet af året har foreningen solgt andelen for nr. 111 til Ellen. Et salg der tog tid og også (på grund af tiden) blev lidt belastende for Peter og Tove, men heldigvis faldt tingene på plads. Sidst har så Louise og Henrik fået solgt (næsten 100% sikkert), mens Lis og Arne stadig er i venteposition. De 2 sidste situationer er kommet lige oven i hinanden, og det kan undertiden være side 3

4 svært at sikre, at sådanne salgssituationer bliver handlet helt rigtigt, specielt når de ligger så tæt på hinanden, og varerne ligner hinanden så meget. Vedtægterne lægger i stor udstrækning linjer for, hvordan et sådant salg skal tackles, men der kan selvfølgelig ikke tages højde for alle forhold, og det kræver, at alle parter holder sig til reglerne og viser gensidigt hensyn. Men det vigtigste i disse salgssituationer er, at vi som forening får markeret, at det er et interesse- og arbejdsfællesskab, man køber sig ind i, og derfor også får gjort køber opmærksom på de forpligtigelser, der følger med i det at bo i Gilholm. Louise og Henrik har gjort et flot stykke arbejde her - da jeg talte med de potentielle købere, var det dejligt at høre, at de glædede sig til at deltage både i de fælles arbejdsopgaver, men også i fællesspisningen. Det får mig til at overveje, om det ikke var en ide, at vi i forbindelse med et salg, hvis det er overdraget til en ejendomsmægler, at bestyrelsen skulle betinge sig deltagelse ved præsentationer af boligen og åbent-hus arrangementer. 9. Grundejerforeningen Inden sommerferien forestiller jeg mig, at vi i relation til en kommende grundejerforening skal have indkaldt til en eller anden form for stiftende forsamling. Arbejdet med dannelsen af en grundejerforening for Lokalplansområde er langstrakt og meget komplekst. Gennem årene har flere af Gilholms bestyrelser prøvet til, men er altid blevet stoppet af kommunes modstand - kommunen havde ikke krævet oprettet en grundejerforening og hver gang er arbejdet så endt resultatløst. Ikke vores fejl, men nok myndighedernes manglende?? - ja jeg ved ikke hvad. Men nu er der så sat gang i sagerne - vi blev pr. brev fra kommunen informeret om, at en aktør havde gjort opmærksom på, at der ifølge lokalplanen skulle dannes en grundejerforening. Den pågældende aktør kan kun have været AAB - som nok er den eneste part, der har pondus nok til at trylle et kommunalt initiativ i værk. Det var da også AAB, der indkaldte til et første møde, hvor man gerne ville snakke om, hvad der var matrikuleret til henholdsvis os, AAB, Gartnerparken og de øvrige interessenter inden for lokalplansområdet. På det pågældende møde blev vi hurtigt klar over, at der var åbenlyse interessemodsætninger, hvorfor vi blev enige om, at indkalde til et nyt møde, hvor vi kunne strukturere arbejdet med at få lavet en grundejerforening. På de efterfølgende møder fik vi diskuteret os frem til interessepunkter og -konflikter og fik bl.a. formuleret en skrivelse til kommunen, hvor vi opregnede en række juridiske og praktiske problemer, som vi gerne vil have afklaret, inden vi kastede os ud i udarbejdelsen af egentlige vedtægter til en grundejerforening. Svaret fra kommunen gjorde os ikke klogere, men understregede nærmest, hvor vigtigt et samarbejde kunne være for at forhindre kommunal indblanding og sikring af de enkelte interessenters rettigheder og handlemuligheder. Det kommende arbejde drejer sig om at få skruet vedtægter sammen, som er demokratiske, sikre en retfærdig og ligelig fordeling af de økonomiske forpligtelseer og samtid give et smidigt arbejdsforrum. Jeg vil gerne i forbindelse med debatten om denne beretning høre forsamlingens meninger omkring dannelsen af en grundejerforening og her specielt, hvordan man kunne tænke sig det repræsentative skruet sammen. Skal det være en meget løs struktur, hvor man hver gang skal tilbage til foreningerne for at få sanktioneret væsentlige beslutninger, skal en evt. bestyrelse i den sammenhæng bestå af bestyrelsesmedlemmer fra de pågældende interessenters egne bestyrelser eller skal der dannes en forening med en egen generalforsamling, hvortil der kan vælges representanter i forhold til beboertal,og skal der i så tilfælde sikres en form for vetoret side 4

5 ved mere vidtrækkende beslutninger. Det er nogle af de opgaver, vi står overfor at skulle forhandle på plads i løbet af foråret. Og selvfølgelig vil bestyrelsen vende tilbage med meldinger undervejs, ligesom der bliver indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, såfremt vi skal have sanktioneret vedtagelsen af vedtægter for en ny grundejerforening. 10.Gadelyset Den 13. november modtog vi et brev fra Silkeborg Kommune, der handlede om belysning på private fællesveje. Vi fik besked om, at byrådet med denne høring, som skulle besvares senest den 2. december, hvis vi havde bemærkning, ville træffe afgørelse først i januar. Bestyrelsen forstod ikke umiddelbart præmisserne for afgørelsen og skrev tilbage, at vi ikke kunne godkende afgørelse og gerne så afgørelsen for vores vendkommende skubbet, så den kunne behandles i en grundejerforening under dannelse. Dette brev blev også sendt til naboerne, som vi snakker grundejerforening med. Kommunen svarede først efter 3 rykkere og efter at sagen var behandlet i byrådet. Men vi fik ikke nogen oversigt over, hvordan udgiftsfordelingen var på resten af Håndværkervej og hvordan udregningerne var foretaget. Efter flere telefoniske henvendelser fil vi tilsendt en oversigt over beregningerne, og her falder det i øjnene, at AAB har fået en 5% rabat, men at denne rabat er delt ud på de øvrige beboere på Håndværkervej. Sagen er ikke slut endnu og vi har heller ikke modtaget en opkrævning på de 2284 kr. som vi skal betale for den ene lygtepæl, vi har, men som er slukket fra kl. 10 om aftenen og altid har haft det sådan. 11.Sagen med Rasmussens planteskole I løbet af sommeren blev vi overrasket af nye aktiviteter på Gartner Rasmussens grund. Et fremragende ungt initiativ (Greenhouse) skulle skulle sikre mulighed for, at unge bygængere kunne starte stille og roligt!!! med at feste. Desværre betød det altså efter initiativtagernes oplæg rimelig høj musik fra torsdag aften og weekender igennem. De nærmeste naboer i Gartnerparken og på den første stikvej på Håndværkervej reagerede, og vi blev enige om, at henvende os til de unge og til kommunen for at få checket, hvad meningen egentlig var, og hvad der kunne været ret og rimeligt. Sagen endte med at kommunen nedlagde forbud mod etablissementet på grund af for højt støjniveau (i henhold til Lokalplanen). En lidt ærgerlig afgørelse for de unge initiativtagere, som i den her sag var blevet dårligt rådgivet at en kommunal sagsbehandler (som i øvrigt vaskede hænder meget grunddigt, da vi åbnede sagen). Projektet skulle selvfølgelig have været placeret et sted, hvor det ikke kunne genere beboelsesområder, f.eks. ved Necklemann. Vore reaktioner kunne ikke undgå at gøre opmærksom på, at vi er hér, og at der skal tages tilbørligt hensyn til os i forbindelse med en evt. nyudnyttelse af gartnergrunden. Samtidig var sagen en lille start på grundejerforeningsarbejdet - vi kunne finde emner, der var væsentlige at diskutere i fælleskab. 12.SKAT igen - igen Sidst på sommeren 2007 modtog vi fra Skat et beløb (kr ), som refusion for igennem alle årene at have betalt for meget i ejendomsskat. Den 15.februar 2012 modtog vi påny et brev fra Skat, hvori de gjorde opmærksom på vores tidligere ansøgning og at Højesteret havde underkendt Skats praksis på området, hvorfor der kunne være tale om, at vi måske skulle have ekstra kompensation. Konklusionen i det pågældende brev blev imidlertid, at Skat efter deres opfattelse ikke mente, at der var grundlag for at genoptage sagen. side 5

6 Vi påklagede sagen og fik efterfølgende det svar, at sagen var genoptaget og at vi måske får tilbagebetalt ejendomsskat for Så sagen er altså ikke slut endnu. Og man kan jo fristes til at sige, at det ikke altid er lige nemt at gennemskue myndighedernes afgørelser og at man åbenbart hele tiden skal være fremme i skoene for at sikre, at love og regler blive administreret efter hensigten. 1. Energiudvalget Der er ingen tvivl om, at energipriserne stiger i de kommende år. Gilholms energiudvalg har fortsat fingeren på pulsen, men der er ikke foretaget dyberegående sonderingen. Vi har blot måtte konstatere, at prisen på solceller endnu befinder sig i et noget højt leje, men at de er for nedadgående og måske kan blive interessante inden for en overskuelig tidshorisont. Men andre tiltag kunne komme på tale. F.eks. er infrarøde kameraer nu nede i et prisleje, så det er en overkommelig investring, og her kunne en gennemfotografering af vore boliger måske betyde, at vi kunne finde frem til flere energibesparelsesmuligheder, end de der blev foreslået af energikonsulenten i forbindelse med vores energimærkning. 2. Miljø og genbrug Der kunne godt være behov for at tale lidt om vore affaldsforhold og vores behandling af grønt affald. Jeg forestiller mig nogle initiativer på området i den kommende periode - måske kombineret med etablerings en lille kolonihave bag Fælleshuset. 3. Kommunikation Bestyrelsen har forsøgt at kommunikere på flere forskellige måde. 3.1.Hjemmeside Vi har etableret en hjemmeside, som indeholder de væsentligste oplysninger om foreningen og om vore boliger. En bred orientering til omverdenen, som f.eks, kan anvendes af interesserede købere. Hjemmesiden indeholder også alle de væsentligste dokumenter, som anvendes til den overordnede styring af foreningen. Her kan gilholmere, ejendomsmæglere og andre interesserede hente vedtægter, referater fra generalforsamlinger osv. Desuden er der også mere interne papirer, såsom bestyrelsesreferater, snerydningsplan, m.v. 3.2.Mail Formanden og udvalgsformændene kommunikerer jævnligt ved brug af mail med vedhæftede dokumenter. Ikke alle kan altid hente de vedhæftede dokumenter ned, men så kan de hentes på hjemmesiden. Og selvfølgelig kan man blot bede om en kopi af et aktuelt dokument hos den relevante afsender. 3.3.Gilholmeren Vi har forsøgt os med en genoplivning af Gilholmeren, som indeholder små historier, moralske hick-ups og generel orientering. Måske har den overlevet sig selv nu, hvor vi har mail og hjemmeside, men det må komme an på hvad GF siger. 4. Tak Jeg vil gerne takke for et fortrinligt samarbejde i bestyrelsen og også takke de mange, som i løbet af året har givet input til bestyrelsen og deltaget i opgaver til vores fælles bedste. Med disse ord vil jeg overlade beretningen til forsamlingens velvillige behandling. Beretningen udsendes pr. mail til alle efter generalforsamlingen. Niels P. F.Sørensen Formand side 6

Gilholm Bestyrelsens beretning 2013

Gilholm Bestyrelsens beretning 2013 1. Velkommen og velkomst Man starter jo altid et møde med at sige velkommen, men det har dirigenten og jeg jo allerede gjort, så mine første par bemærkninger skal derfor selvfølgelig adresseres mere specifikt

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Til/Afgang: Ingen beboerudskiftning i 2012. Aktiviteter: Arbejdsdagen i 2012 og ikke den vi havde i sidste uge. Vejret var godt og arbejdet bød traditionen tro på reparation

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Information til beboerne i andelsboligforeningen. ...stedet med det gode boligmiljø...der har en yderst god økonomi...med lav boligydelse

Information til beboerne i andelsboligforeningen. ...stedet med det gode boligmiljø...der har en yderst god økonomi...med lav boligydelse April. 2012 Information til beboerne i andelsboligforeningen Landsbyen...stedet med det gode boligmiljø...der har en yderst god økonomi...med lav boligydelse Klokkelyngen - Viborg Information Hermed kort

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Ejerforeningen Langelinie 17-27

Ejerforeningen Langelinie 17-27 Ejerforeningen Langelinie 17-27 Foreningen Foreningen omfatter 18 lejligheder. I nr. 17, findes, i stuen lejl. 1-4 i opgangen og på 1. sal lejl. 1-5 på svalegangen og lejl. 6-9 i opgangen. Derudover nr.

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Bestyrelsesmøde søndag den 12. april varighed: 3,5 timer

Bestyrelsesmøde søndag den 12. april varighed: 3,5 timer Bestyrelsesmøde søndag den 12. april varighed: 3,5 timer Fremmødte: Theis Palm Julie Ottesen Lena Marie Hybschmann Line Søderberg Degn Kasper Klose Bak Siw Søby Rasmussen Mødets referent: Lena Marie Hybschmann

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Boligaftale for A/B Gilholm

Boligaftale for A/B Gilholm 1 Boligaftale for Denne boligaftale mellem (e) og Andelsboligforeningen Gilholm har til formål at fastlægge de vigtigste rettigheder og pligter for aftalens parter Boligaftalen er udfærdiget

Læs mere

Grundejerforeningen Krudthuset

Grundejerforeningen Krudthuset Grundejerforeningen Krudthuset 19. marts 2013 Ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2013 1. Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Charlotte Simonÿ som dirigent. Charlotte Simonÿ (nr. 14) blev

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 1 Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 Tilstede. alle Formanden bød velkommen til det første møde i 2011. 1: Gennemgang af referat fra mødet den ls.nov. 2010. Referatet underskrevet uden kommentarer

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Vildrose II Bestyrelsesmøde

Vildrose II Bestyrelsesmøde Vildrose II Bestyrelsesmøde Mandag d 5. oktober 2009. Sted: Mette Referat : Mette Tilstede: Heidi, Camilla, Mette, Line, Rasmus og Anders Dagsorden 1. Godkendelse af referater mv. a. Referat fra Ordinær

Læs mere

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Afdelingsmødet 20 råd og tips Det årlige afdelingsmøde er det vigtigste møde i boligafdelingen. I Lejerbos beboerhåndbog kan du læse om de juridiske og lovgivningsmæssige

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Tilstede : Carsten A, Kristian, Michael, Rieke, Niels, Knud og Hamid (fra. Kl. ca. 19). Afbud : Ingen. Referent : Knud. 1. Referat [Opfølgning og godkendelse

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken

Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken En bestyrelsesberetning handler om det år, der er gået siden sidste generalforsamling. Lad os tænker et år tilbage til sidste generalforsamling. På det tidspunkt

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Velkommen i Skipperparken

Velkommen i Skipperparken Velkommen i Skipperparken Hvad sker der i Skipperparken. Det grønne udvalg planlægger og styrer vedligeholdelsen af fællesarealerne. Så har man grønne fingre, og lyst til, sammen med andre, at holde området

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af årsregnskab 5. Fremlæggelse af budget a. Forslag til investering

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2016 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 27. april 2006, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 27 husstande, 26 stemmeberettigede: 5, 12, 13, 14, 20, 30,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Fællesmøde d , kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 21. april 2016

Fællesmøde d , kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 21. april 2016 Fællesmøde d. 16.06.2016, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 01.07.2011. 2011

Referat af bestyrelsesmøde 01.07.2011. 2011 Side 1 af 5 Referat af bestyrelsesmøde 01.07.2011. 2011 Krudttårnsbakken 10. oktober 1. Siden sidst. Et-års-eftersyn af asfaltarbejdet. De små revner skal beses igen ved fem-års gennemgangen. Altanerne

Læs mere

Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning

Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Kære grundkøber Stort tillykke med din nye grund.

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ravnsborg 10/04 2013, afholdes i Ravnsborghallen kl. 19.00-21.00

Bestyrelsesmøde Ravnsborg 10/04 2013, afholdes i Ravnsborghallen kl. 19.00-21.00 Bestyrelsesmøde Ravnsborg 10/04 2013, afholdes i Ravnsborghallen kl. 19.00-21.00 Til stede: Betina, Rogert, Lars og Lone. Peter som designer på vores hjemmeside Afbud: Stefan, Tina & Martin Referent: Betina

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 30

AAB Silkeborg Afdeling 30 AAB Silkeborg Afdeling 30 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 6. september 2016 kl. 18.30 i Beboerhuset. Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 16 beboere

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Årsberetning for HPII 2013/2014

Årsberetning for HPII 2013/2014 Årsberetning for HPII 2013/2014 Så gik der endnu et år og det er blevet tid til en årsberetning fra bestyrelsen. Handler Vi har haft en del handler i år. 53a, 54, 58b, 77a, 83 og 89a, så Eilif har haft

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

Som Dirigent blev valgt Finn Jacobsen, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt mht. de 14 dages varsel.

Som Dirigent blev valgt Finn Jacobsen, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt mht. de 14 dages varsel. Referat fra Generalforsamlingen, tirsdag d. 15. maj 2012 kl. 18:30 på Rådhus Cafeen, Stenløse Centret. Tilstedeværende: A3 (fuldmagt), A4, A5, A6, A11, A13, A15, E4, E6 (fuldmagt), E7, E11, E12, E14, F4,

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Åens grundejerforening. Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 22. maj 2016, kl , møde hos Holger Hansen, Østvej 8.

Åens grundejerforening. Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 22. maj 2016, kl , møde hos Holger Hansen, Østvej 8. Åens grundejerforening. Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 22. maj 2016, kl. 11.00, møde 02-2016 hos Holger Hansen, Østvej 8. Til stede: Jan Rasmussen, formand, Jens Christian Knudsen, kasserer Ib

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat. GF Sømod 11. marts 2010

Referat. GF Sømod 11. marts 2010 Ordinær generalforsamling i GF Sømod torsdag den 11. marts 2010 Sted: Utterslev Kirke Menighedssal Dagsorden Referat 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretning 4. Regnskab 5. Arrangementer Fastelavn

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Fremmødt var: 36 beboere Paul Erik Holmgaard fra organisationsbestyrelsen Silas Haargaard, Mikkel Jensen

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Kildegårdsparken II. Foreningen omfatter 29 husstande som i fællesskab ejer alle de 29 boliger.

Kildegårdsparken II. Foreningen omfatter 29 husstande som i fællesskab ejer alle de 29 boliger. I forbindelse med indflytningen i den nye bolig melder der sig sikkert nogle spørgsmål. Dette hæfte skulle gerne give svar på nogle af dem. Andre kan sikkert besvares af bestyrelsen. Og endelig bliver

Læs mere

- lærer bedst. Børnene kommer gruppevis på besøg hos hinanden. Legegrupper er med til at skabe sammenhold og nye venskaber opstår. Se side 3-5.

- lærer bedst. Børnene kommer gruppevis på besøg hos hinanden. Legegrupper er med til at skabe sammenhold og nye venskaber opstår. Se side 3-5. - lærer bedst 1 Legegrupper Børnene kommer gruppevis på besøg hos hinanden. Legegrupper er med til at skabe sammenhold og nye venskaber opstår. Se side 3-5. Indskolingen (0-3 klasse). Forældremøde Idéer

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Thora (nr. 175) og Nina (nr. 117).

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Thora (nr. 175) og Nina (nr. 117). REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 4/3 2013. Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Ernst (nr. 259), Thora (nr. 175) og Nina (nr. 117). Afbud: Jørgen (nr. 157). Referent: Thora. 1.

Læs mere

Beboerinformation Måløv Park marts 2011

Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Indhold: Vinterparkering Parkeringsudvalg Postkasser Brug af grill, udendørs pejs eller bålfad Nye carporte Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Vinterparkering

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Side 1 af 6 Side 2 af 6 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013. 1 Valg af dirigent. Jens Arne (nr. 11) blev valgt og kunne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Beretning til afdelingsmøde Baunebjerghuse den 18. september 2012.

Beretning til afdelingsmøde Baunebjerghuse den 18. september 2012. Beretning til afdelingsmøde Baunebjerghuse den 18. september 2012. Atter er vi i gang med at gennemgå afdelingsbestyrelsens protokol, for at kunne berette om hvad der er sket i perioden fra den 20. september

Læs mere

Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016.

Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Grundejerforeningen Hasselbakken af 1988 Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. 2015 har været året, hvor vi igangsatte en større fysisk genopretning af området.

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

Andelsboligforeningen Jættestuen 48-73

Andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING AFHOLDT TIRSDAG DEN 19.02.2013 Torben bød velkommen. Ad pkt. 1 Ad pkt. 2 Valg af dirigent Henrik Jørgensen nr. 63 enstemmigt valgt Formandens/bestyrelsens beretning Endnu

Læs mere