Statistiske Oversigter vedrørende Kongeriget Island *). i. -Folkemængde,l Population.' st/ ta. si/ t2. 8o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistiske Oversigter vedrørende Kongeriget Island *). i. -Folkemængde,l Population.' st/ ta. si/ t2. 8o"

Transkript

1 st/ ta si/ t2 t/ ta t x TABEL Statistiske Oversigter vedrørende Kongeriget Island *). i. Folkemængde,l Population.' Islande. Sydvestland Islande u Sur Ouest Reykjavik Købstad ville... Hafnarfjord Hafnarfjord Landkommuner comm. rurales o Tilsammen total Vestfjorde Ildfjord Købstad ville Islande Landkommuner comm. rurales f de f Ouest Tilsammen total Nordland Islande du Nord Østland Islande de fest Akureyri Købstad ville Landkommuner comm. rurales,,,,,, Siglufjord Tilsammen total Seydisfjord Købstad ville l Nes..., Landkommuner comm. rurales 8o Tilsammen total Sydland r Vestmannaeyja Købstad ville o Islande {l Landkommuner rurales du Sud Tilsammen total o villes... Hele Island K Islande, Landkommuner comm. rurales total Hele Landet total ' J Areal superficie x02846 kmz, Befolkningstæthed densitt (1938): rr6 Indb. pr. loo km2, den aarlige Befolkningstilvækst accroissem. annuel i Perioden I udgjorde 1,38 pct. 8 Befolkningstilvæksten udgjorde i x940 0,9 pct. accroissement. Anm. Det sydligste Punkt paa Island er Dyrh6laey 63 24' n. Br., det nordligste Rifstangi 66 32' n. Br., det østligste Gerpir 13 30' v. L. fr. Grw., og det vestligste I.åtrabjarg 24 32' v. L. fr. Grw. confins de l'islande 63 24' et 66 32' lat. n., 13 30' et 24 32' long. ouest de Grw. 2. Befolkningens Fordeling 1 19,3o efter Kon, Alder og ægteskabelig Repartition' de la population en 1930 par sexe, par åge et par situation defamille. Ugifte G o. celibataires ma div. Aldersklasser Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Md. Kv. Md. Kv. Mænd Kvinder Tils. kommes femmes kommes femmel kommes femmes horn. fem. grouges dåge ' ha. fem. hammes femmel 1 1 total Under IO Aar 10 ans Aar ans , o Aar o. dero. 6o ans et plus Uangivet åge inconnu I Tilsammen total Io ! o886i Befolkningen fordelte sig efter Trossamfund: Folkekirken fglise nationale , andre og uangivne Trossamfund autres communions r 503. " Danmark og Island er i Henhold til DanskIslandsk Forbundslov af 30. November 1918 frie og suveræne Stater, forbundet ved fælles Konge og ved den i Forbundsloven indeholdte Overenskomst, der bl. a. vedrører Fiskeriet ved Island, Varetagelsen af Udenrigsanliggender, Studieforhold ved Københavns og Reykjaviks Universiteter.

2 kom. II 3. Ægteskaber, Fodte og Dode. Mariages, naissances et deces Ægteskaber mariages o, Levendefødte nis vivants Drenge garfons j Pigerfilles Tilsammen total i Heraf uægtefødte dont illegitimes Døde (uden dødfa deces (sans m.n.) I I Nemlig f Mænd kommes o dont i Kvinder femmes... 68, o Skilsmisser divorces Selvmord og Dodsfald ved ulykkelig Hændelse. Mort violente Md. Kv. T i l s. Md. Kv.. Til s. Md. Kv. T i l s. Md. Kv. T i l s. Md. Kv. T i l s. kom. fem. total kone. fe:. total kom. fem. total kom. fem, total kom. fem. total Selvmord suicides... 9 a i5 7 i i6 Dødsfald ved ulykkelig Hændelse marts par occident t 72 i8 90' 40 i5 55' 101 to III, x Heraf ved Drukning 1937: 28, 1936: 67, 1935: 59, 1934: 29 og 1933: Befolkningens Fordeling efter Erhverv i Population par profession en Fors ørgere Fors ørgede Tyende v. Husgern. Erhverv sou tiens nou rris donzestiqu es d e min. I a l t profession Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder homores femmel kommes femmes hammes femmes total L andbrug agrcu lture Hovedpersoner chefs o Funktionærer employes } Arbejdere ouvriers o JJJ Fiskeri peche Hovedpersoner chefs Funktionærer employes rar Arbejdere ouvriers Haandværk og Industri industrie Hovedpersoner chefs Funktionærer employes , Arbejdere ouvriers io 6oo Handel og Pengeomsætning commerce et banques Hovedpersoner chefs Funktionærer employes o Arbejdere ouvriers J Transport og Trafikvirksomhed transport Hovedpersoner chefs I , Funktionærer employes t I 185 Arbejdere ouvriers o o8 Immateriel Virksomhed professions liberales Forskellig underordnet Virksomhed activiti subordonnie Tyende doinestiques De, der lever af deres Midler vivant de leurs moyens Offentlig understøttede m. v. assistance publique Uangivet Erhverv profession inconnue Tilsammen total io Deraf 17 Mænd og r8o Kvinder hos offentlige Institutioner. 541

3 Høstudbyttet. Produit des recoltes. Hø foin Kartofler Ris og fra Tun fra Udmark des champs des champs alt de terre raves tourbes menu bois adjacents icartes total roo kg roo kg roo kg kg kg kg kg Kreaturholdet. Betail Heste chevaux Hornkvæg espete bovine Faar moutons Fiskeri, Sælfangst, Fuglefangst og Dunindsamling. Peche, chasse aux phoques, oisellerie et recolte de duvet ?iskerflaaden (over 12 R. T.) bateaux pecheurs Dampskibe { Antal nombre b. å vapeur ll Tonnage i R. T. tonneaux de jauge Motorskibe J Antal nombre b. å moteur Tonnage i R. T. tonneaux de jauge I alt total { Antal nombre I Tonnage i R. T. tonneaux de jauge. 22 o Udbytte af Saltvandsfiskeriet peche maritime I o0o kg Torsk, Hellefisk o.1. moraes, jletans, etc. { Iooo kg I Sild harengs..... l Iooo hl Rødfisk sebastes... { Iooo K r Lever af Torsk og Hajfisk foie... hl { Iooo Udbytte oo Udbytte af Kyst og Ferskvandsfiskeriet øeche interieure Laks saumons... Stkr o Foreller tretites... io0o Stkr Stenbiderlomp... Iooo Stkr Sej merlan... hl Sælfangst phoques... Stkr o Fuglefangst oiseaux... Iooo Stkr zoo 151 Dunindsamling edredon... kg

4 A. Vareind og udforsel. Incportation et exportation. Indførsel importation Madvarer af Dyr dennes animales... Korn, uformalet cereales non moulues... formalet moulues... Kartofler pommes de terre... Andre Have og Markvækster autres produits horticoles et agricoles... Frugt, frisk, tørret og henkogt fruits frais, seches, etc.... Risnz... Kaffe og Kaffesurrogater cafe et succedanes du cafe... Kakao og Chokolade cacao et chocolat... Sukker og Sirup sutre, sirop, etc... Andre Kolonialvarer autre epicerie... Tobak, Cigarer og Cigaretter tabac, cigares et cigarettes.. Drikkevarer, spiritusholdige boissons alcooliques... Manufakturvarer tissus, mercerie, etc Skind, Læder og Lædervarer peaux, cuirs... Sæbe savon... Papir og Papirvarer papier... Tømmer og Trævarer bois... Kul og Koks houille et coke... Petroleum petrole... Benzin benzine... Salt sel... Cement ciment... Metalvarer metaux... Maskiner machines... Skibe og Baade navires... Garn, Traad og Tovværk fil, cordage... Varer af Gummi og Kautsjuk ouvrages en caoutchouc... Kemiske Varer articles chimiques... Arb. af Ler, Sten og Glas art. en argile, Pierre, verre... Automobiler, Vogne og Cykler automobiles, voitures, bicycl. Andre Varer autres... Tilsammen Indførsel total... Vægt, Maal Mængde Værdi Mængde Værdi Mængde Værdi par quantite valeur quantite valeur quantite valeur rooo kg ` 568 } { } I 161{ t I Ioo Liter Ioo kg I 400 I 186 I 720 I Tons ( t 100 kg ioi j Tons kg { Stkr kg o io Udførsels exportation a Heste chevaux... Saltkød agneau sale... Faarekød, fersk viande de mouton, fraiche... Fisk, fersk poissonsfrais... Klipfisk, saltet og halvtørret Fisk morue, etc., salee... Sild hareng... Anden Fisk autres poissons... Rogn og Sundemaver rogues et vessies natatoires... Silde og Fiskemel guano... Uld laine... Uldvarer articles en laine... Faare og Lammeskind peaux de mouton et d'agneau... Andre Skind peaux, autres... Edderdun edredon... Tran huile de morue, hareng, etc... Andre indenlandske Varer autres marchandises indigenes. Fremmede Varer marchandises etrangeres... Tilsammen Udførsel total... Stkr Ioo kg I o i Den samlede Indførsel importation var i 1941 ca. 130 Mill., medens Udførselen exportation udgjorde ca. 190 Mill beløb Eksporten af iset Fisk exportation de poisson couvert de glace (hovedsagelig til England) sig til ioo Mill. mod 6o Mill. i 1940 og 6 Mill. i 1939.

5 24 9 B. Værdien af Vareomsætningen mellem Island og de enkelte Lande. Valeur de l'echange de Plslande avec les divers Pays. 240 Indfø rsel impo rtation Udfør sel expor tation rooo rooo Iooo rooo rooo rooo rooo rooo rooo rooo Danmark fanemark deraf Færøerne dont Fero I Storbritannien Gr.Bretagne 1378s Norge Norvege oi Sverige Sutide o o Tyskland Allemagne o io6 Holland PaysBas o Belgien Belgique Frankrig France , Portugal Portugal Spanien Espagne Italien Italie oo o8 U. S. A. EtatsUnis Andre Lande autres Pays I al t total i o. Detailpriser i Reykjavik I. Prix de detail ii Reykjavik'. O. MOS. Q, ti.7 ti ti MP a ti... yy P MP ti.. yti ti MU a ti... Nv Q.. ry N Mø, ti a,.. yti Øre Øre Øre Øre Øre Øre Rugbrødpain noir... 3 kg Ioo Ioo Kandis sutre candi... kg io6 go Faarekød, fersk mou Franskbrødpain blanc. 0, Melis, huggetsucreenbriques 76 6o1 i ton, frais. kg Sigtebrød pain bis... 0, , stødt pile o, salt sale Rugmel farine de seigle Kaffe, raa cafe cru j Kæfa2 mouton conserve Flormel fleur de farine , brændt cafe brille Kuller, fersk aigrefins, Hvedemel (Nr. 2) farine de Kaffesurrogat succedanes du frais... fersk Torrskk, froment cafe Torsk, k morue, Bygmel farme d' orge Smør, islandsk beurre islanfraiche flyndeerr,..., fe Risgryn riz mande dais Helleflynder, fersk fle Sagogryn sagosi monde Margarine margarine laets, frais... io6 I Io Semoule semoule Io9 Palmin graisse vegetale Saltfisk, Torsk poisson Havregryn (valsede)gruaux Talg surf sale, morrte d avoine (lamines) Sødmælk lait frais... Liter Kartoffelmel feeule de pom Myseost fromage de chevre. kg Soda sonde mes de terre Mælkeost fromage de lait Brun Sæbe savon rnou, Ærter, hele pois secs Æg æufs brun afskallede petits pois Oksekød, Steg boeuf Petroleum petrole... Liter Kartofler pommes de terre. 54 5o Kalvekød veau Stenkul houille... lookg oo I Juli 1941 var Prisen paa Smør, beurre, 8,95, Kartofler, pommes de terre, o,85, Margarine, margarine, 2,32 Kr, Oksekød, bæuf, 4,125,46, Kalvekød, veau, 2,95, Lammekød, viande d'agneau, 2,9o, Fisk, poisson, 0,750,95, Klipfisk, morue,alle, 0,35, Rugbrød, pain noir, (il/2 kg) 0,92, Rugmel, farine de seigle, o,62, Hvedemel, farine defroment, 0,71, Havregryn, gruaux d'avoine, 0,87, Risengryn, ris monde, 1,32, Melis, hugget, sutre en briques, 1,15, Kaffe, raa, cafe cru, 3,00, Kaffe, brændt, cafe brole, 4,58, alt pr. kg, og Kul, houille, 15,00 pr. 100 kg. Detailpristallet, indice du coaat de la vie, var 157 (I. Kv = 100). s Faarekød, henkogt med Krydderier mouton tonerve avec epices. i i. Statens Formue og Gæld v. Udg. af Aarene Act f et pass f de 1'Etat, fin des annees Kassebeholdning encaisse I o Fond fonds Værdipapirer og Fordringer obligations et creances Aktiver Statsvirksomheder entreprises d'etat io I actif jordejendomme domaine o6 513 Bygninger og Grunde immeubles et terres _ I alt Aktiver total Passiver Indenlandsk Gæld dette interieure Udenlandsk Gæld dette exterieure o passif 1 I alt Statsgæld total Statens Formuefortune de PEtat I o8 Io8

6 Statistiske oversigter vedrørende Kongeriget Island (fortsat). Islande (suite). 12. Statsregnskaber for Island. Recettes et depenses de PEtat d'islande. 241 Løbende Indtægter recettes courantes Direkte Skatter contributions directes: Ejendomsskyld redevance immobiliere... Skat paa Skibe (efter Tonnage) inzpot sur les navires... Indkomst og Formueskat impåt sur le revenu et sur la fortune... Indirekte Afgifter contributions indirectes:... Stempelafgift droit de timbre Sportler emoluments, etc. Afgift af Arv droit de succession... Fyrafgift taxes des ilhares Gebyr for personlige Bevillinger 2 droits sur concessions personnelles... Indførselsafgift droits d'entree... Told paa droits sur Spiritus, Øl o. 1. alcool, biere, etc... Tobak tabac... Nemlig Kaffe og Sukker cafe et sutre dont Te, Chokolade og Brystsukker tke, ckocolat et suereries Varetold marchandises... Værditold droit ad valorem... Udførselsafgift droits d'exportation... Herfra dont: Tilbagebetalt Told, Skatter, Restancer etc. restitutions... Andre Indtægter autres recettes: Afgift paa Tilvirkning af Konfekt og Brystsukker, Øl, Kaffesurrogater m. m. droit des conjiseries, biere, succedanes du cafe, etc... Overskud af Statsvirksomheder excedent des entreprises publiques: Postvæsenet postes... Telegraf og Telefonvæsenet telegraphes et telephones... Vinmonopolet monopole de vin... Tobaksmonopolet monopole de tabac... Andre Statsvirksomheder autres entreprises publiques... Skat paa Automobiler impdt sur les automobiles... Benzinafgift impåt sur Pessence... Skolekontingenter retributions scolaires... Forlystelsesskat impbt des divertissements... Restaurationsskat impot des restaurations... Indtægter af Statskassens faste Ejendomme revenus du domaine public... Renter af Værdipapirer etc. titres, etc.... Andre og tilfældige Indtægter autres recettes... Underskud deficit... Tilsammen total ' 418 o6o r r o II o o, i roe Løbende Udgifter depenses courantes Renter af Statskassens Gæld interets des dettes... Kongens Civilliste liste civile du Roi... Altinget og Statsregnskabets Revision parlement et revision... Udgifter til Centraladministrationen administration superieure... Justits og Politivæsenet m. m. J Justits og Politivæsenet justice etpolice... justice, police, etc. l Forskellige Udgifter autres depenses... Lægevæsenet service sanitaire... ( Vejvæsenet voirie... Samfærdselsvæsenet communi S Dampskibsfarten bateaux å vapeur... cations Fyrvæsenet og Havneanlæg phares etports. Kirke ogundervisningsvæsenetf Gejstligheden eglise... Gultes et instruction publique l Undervisningsvæsenet instruction publique. Videnskabelige, literære og kunstneriske Formaal sciences et litterature... Praktiske Formaal bats pratiques... Sociale Formaal buts sociaux... Pensioner og Understøttelser pensions... Forskellige Udgifter autres depenses... Overskud excedent... Tilsammen total o ooo o i o ooo 270 o o o o o Statens Indtægter, recettes, var i ,7 Mill., heraf Skatteindtægter, dont contributions, 21,6 Mill. Statens Indtægter budgetteres for 1942 til 23,2 Mill., Udgifterne til 24,0 Mill., provisions recettes 23,2 millions de couronnes, depenses 24,o millions de couronnes. 2 Disse Bevillinger gælder Vielsesbrev, Ægtepagter, Æresoprejsning o. 1. autorisation du Roi å contracter mariage, contrat de mariage, rehabilitation etc. 16

7 Statistiske Oversigter vedrørende Kongeriget Island (fortsat). islande (suite). 12. (fortsat). Statsregnskaber for Island. Recettes et depenses de PEtat d'islande (suite). 242 Kapitalregnskab compte du capital: Indtægt recettes: Optagne Laan emprunts contractes... Afskrift paa faste Ejendomme amortisation des immeubles... Afdrag paa og Indfrielse af Tilgodehavender acomptes sur creances... Udtrukne Obligationer obligations tirees... Formindskelse af Aktiver diminution des actifs... Underskud deficit... I alt total... Kapitalregnskab compte du capital: Udgift depenses: Afdrag paa Statsgælden amortissement de la dette publique... Udlaan og Forskud prets et avances... Forøgelse af Aktiver augmentation des actifs... Overskud surplus... I alt total n I 117o z oo o Islands Nationalbank 2: Seddelafdelingen.... Sparekasseafdelingen.. Islands Fiskeribank... Islands Landbrugsbank Bankernes Status ved Udgangen af Haret Bilans des banques ultimo Metalfond caisse mltallique Iooo I Aktiver actif Udlaan7 prlts rood Udenl. Kopesp. Krresp. etrang. Iooo Andre Aktiver autres rooo o18 I alt Aktiver Passiver total actif = passif mon Cirkuler. Seddelmængde 6 circulat. Iooo Indskud7 paa Sparekassevilk. dlpsts å vue rooo Passiver passif Andre Indlaan7 autres depots Iooo Udenl. Korresp. Krresp. etrang. Andre Passiver autres rooo Af Sparekasser fandtes i 1937 : 55 med indestaaende. 2 Desuden Nationalbankens Hypotekafdeling 1938: Udstedte Hypotekbankoblig ooo, Udlaan ooo, Reservefond Desuden Landbrugsbankens Hypotekafdeling 1938: Udstedte Hypotekoblig , Udlaan r Endvidere Islands Dyrkningsfond 1938: Grundfond , Udstedte Oblig ooo, Udlaan uforandret , Reservefond Deraf Statskassens Grundkapital 3 6oo ooo s Deraf Aktiekapital Seddelomløbet, var ved Udgangen af April 1941 z8,6 Mill. Indlaanene i Bankerne var ved Udgangen af April ,6 Mill., Udlaanene var paa samme Tid 92,2 Mill. 14. Vekselkurserne paa Kobenhavn, Oslo, Stockholm, London og New York samt den islandske s Guldværdi. Cours de change sur Copenhague, Oslo, Stockholm, Londres et New York et valeur åor de la couronne islandaise Januar fanvier fine er mans avril mai juin juillet aoist sept. octobre nov. die. (gennemsnitlig moyenne) København ,00 100,00 100,00 118,58 120,54 120,54 120,54 120,54 125,47 125,67 125,73 125,78 Oslo ,44 111,44 111,44 133,52 135,84 135,84 135,84 136,08 147,93 148,11 148,31 148,29 Stockholm ,21 114,26 114,26 136,92 139,28 139,22 139,28 140, ,08 155,30 155,40 155,32 London... 22,15 22,15 22,15 26,55 27,00 27,00 27,00 27,00 25,80 26,13 25,61 25,57 New York... 4,754 4,734 4,62:3i 5,68'4 5,78 5,774 5,78 5,82 6,50 6,51 6,514 6,514 Den isl. Krones Guldværdi 46,3 46,5 46,5 38,9 38,1 38,1 38,1 37,9 33,9 33,9 33,8 33,8 Antal Vælgere electeurs... Afgivne talt total... Stemmer i pct. af Vælgerne, sur vates zoo electeurs.... i 5. Valg til Altinget.' lections au Alling. Almindelige Valg elections generales 20. Juni Juni 1934 Mænd Kvinder T i l s. I Mænd kommes femmes total kommes Kvinder femroes Ti Is. total Iooo Mænd kommes Aktiekap. og Res. cap. soc. et reserv. rooo ' juli 1933 Kvinder femmes II T i l s. total o o o6, ,9 84,2 87,9 88,2 75,3 81,5 79,0 62,2 70,1 1 Altingsmændenes Antal er foranderligt, men kan ikke overstige vælges i Hovedstaden (Reykjavik) ved Forholdstalsvalg, men 32 i Kredse udenfor Hovedstaden ved simpel Majoritet. Dertil føjes indtil ir Suppleringsmandater til de Partier, der har facet for ringe Repræsentation i Forhold til deres Stemmetal. Ved Valget 20/ valgtes af Selvstændighedspartiet x,17 (1934: 2o), Bondepartiet 2 (3), Fremskridtspartiet 19 (r5), Folkepartiet (Soc. Dem.) 8 (ro). Kommunistpartiet 3 (o), udenfor Partierne o (r). Ved Udgangen af 1937 fandtes der paa Island 460 Telegraf og Telefonstationer, heraf 3 Radiotelegrafstationer og 4 Radiotelefonstationer. Ledningernes Længde var km. Antallet af Telegrammer til og fra Udlandet var x Antallet af indeni. Telegr og af Telefonsamtaler (indbefattet Indenbyssamtaler) Den samlede Vejlængde var i 1941, c km. Det islandske Luftfartsselskab har i 1940 udført sno ooo km Flyvninger og transporteret 700 Passagerer og cr Tons Varer. Fin stations tlllgr. et tllipkan., dont 3 stations radiotlllgr. et 4 stations radiotlllphon. Longueur des lignes 8646 kni. Nombre des tlllgr. avec l'ltranger , nombre des depeches intlnieures 1 g 000 et conversations tlllphon ooo. Longueur des ckemins en 1941, c. 4ooo km. La compagnie alrienne islandaise vals de km., 700 passagers transportes, jr tonn. amltr. de marchandises transportes.

Statistiske Oversigter vedrørende Island. i. Folkemængde. 1 Population.' 81 /12 /12. t / o

Statistiske Oversigter vedrørende Island. i. Folkemængde. 1 Population.' 81 /12 /12. t / o I TABEL 226 238 Statistiske Oversigter vedrørende Island i Folkemængde 1 Population' st /12 81 /12 /12 t /12 1 t t Reykjavik Købstad ville Sydvestland Hafnarfjord blande Landkommuner comm rurales du SudOuest

Læs mere

Statistiske Oversigter vedrørende Island *).

Statistiske Oversigter vedrørende Island *). I TABEL 205. 216 Statistiske Oversigter vedrørende Island *). i. Folkemængde. I Population. 1. Reykjavik Købstad ville.... Sydvestland Hafnarfjord - - du Sud-Ouest Tilsammen... Vestfjorde de i' Ouest Nordland

Læs mere

TABEL 29. Statistiske Oversigter vedrørende Kongeriget sland*). i. Folkemængde. Population. 238. 940 938 937 /2 Reykjavik Købstad ville.... Sydvestland Hafnarfjord... du SudOuest Vestfjorde de f Ouest

Læs mere

Statistiske Oversigter ved

Statistiske Oversigter ved TABEL 57 200 i Folkemængde Population Statistiske Oversigter ved homores /2 920 femroes Tils /2 90 /l0 880 /lo 86o Sydvestland Reykjavik Købstad ville Hafnafjord Landdistrikter comm rurales Tilsammen 8

Læs mere

i. Folke7nængde.I Population.

i. Folke7nængde.I Population. i i 204 TABEL 173 Statistiske Oversigter vedrørende Island*) i Folke7nængdeI Population 1/12 1920 T i l s homoves femroes 1/12 1/ 11 1/ 1o 2 Reykjavik Købstad ville Sydvestland Hafnafjord Landdistrikter

Læs mere

Statistiske Oversigter vedrørende Færøerne. Iles Feroe. Folkemængde population. i. Februar. 1. Februar. vember vember 1925

Statistiske Oversigter vedrørende Færøerne. Iles Feroe. Folkemængde population. i. Februar. 1. Februar. vember vember 1925 TABEL 194. 206 Statistiske Oversigter vedrørende Færøerne. Iles Feroe. i. Folkemængder, Tilvækst, Areal ni. ni. Population, accroissement, superficie, etc. 5. November 1935 Mænd hammes.femures Kvinder

Læs mere

190r 289o e88o. outiens nourris domestiq.de menage I alt. Mk. s.m. Kk. s. f. Mk. s.m. Kk. s. f. Mk. s.m. Kk. s. f. total ...

190r 289o e88o. outiens nourris domestiq.de menage I alt. Mk. s.m. Kk. s. f. Mk. s.m. Kk. s. f. Mk. s.m. Kk. s. f. total ... 252 TABEL 09 73 Statistiske Oversigter vedr Færøerne, sland, Grønland og de dansk-vestindiske øer Aperfus statistiques: Feroe, slande, Groenland et Antilles danoises A Færøerne les Feroe FOlkern engde,

Læs mere

Statistiske Oversigter vedrørende Færøerne og Grønland.

Statistiske Oversigter vedrørende Færøerne og Grønland. TABEL 66. 82 Statistiske Oversigter vedrørende Færøerne og Grønland. A. Færøerne. Iles Feroe. /les Feroe et Groenland. i. Folkemængde, Tilvækst, Areal m. m. Population, accroissement, superftcie, etc.

Læs mere

- 47 331 99 615-12,4 26,2 30,8 24,6 23,4

- 47 331 99 615-12,4 26,2 30,8 24,6 23,4 9300 5 TABEL 0. Forbruget af nogle væsentligere Varer. Consommations principales. Smøre beurre... ooo kg Ost fromage... Æg æufs... Flæsk m. m. port, etc... Okse og Kalvekød 5 viande... Fisk, Skaldyr ni.

Læs mere

Statistiske Oversigter vedrørende Færøerne og Grønland. Iles Feroe et Groenland. A. Færøerne. Iles Fkroe. Fe-

Statistiske Oversigter vedrørende Færøerne og Grønland. Iles Feroe et Groenland. A. Færøerne. Iles Fkroe. Fe- 334 2 TABEL 6 24 Statistiske Oversigter vedrørende Færøerne og Grønland les Feroe et Groenland A Færøerne les Fkroe i Folkemængde, Tilvækst, Areal ni 7n Population, accroissement, superficie etc F olkemængde

Læs mere

A. Færøerne'. Iles Feroe. i. Folkemængde, Tilvækst, Areal M. M. Population, accroisseinent, superficie etc.

A. Færøerne'. Iles Feroe. i. Folkemængde, Tilvækst, Areal M. M. Population, accroisseinent, superficie etc. i 0 TABEL 42 Statistiske Oversigter vedrørende Færøerne, sland, Grønland og de danskvestindiske Øer Apercus statistiques: Feroe, slande, Groenland et Antilles danoises A Færøerne' les Feroe i Folkemængde,

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1938

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1938 STATISTISK AARBOG 938 . STATISTIQUE DANMARKS STATISTIK DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 938 ANNUAIRE STATISTIQUE 938 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

... ... ... 5Overord.extraordin. :...

... ... ... 5Overord.extraordin. :... 64 TABEL 44 Oversigt over Statens og Kommunernes finansielle For 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 47 A ndtægter recettes Løbende ndtægter recettes ordinaires Formue og Erhvervsindtægter

Læs mere

Oversigt over Statens og Kommunernes finansielle For

Oversigt over Statens og Kommunernes finansielle For F z 0 II 1 13 14 1 16 17 18 19 0 1 44 4 4 47 48 49 TABEL 1 14 A Indtægter recettes Løbende Indtægter recettes ordinaires Formue- og Erhvervsindtægter interits et exploitations industr Ejendomsskatter contributions

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 940 ANNUAIRE STATISTIQUE 940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

Læs mere

16o ... Løbende ordinaires...

16o ... Løbende ordinaires... z år I 3 4 6 7 8 10 11 TABEL 13 16o A Indtægter recettes Løbende Indtægter recettes ordinaires Formue og Erhvervsindtægter interets et entreprises publiques Ejendomsskatter contributions irnmobilieres

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1942

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1942 STATISTISK AARBOG 942 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK.AARBOG 942 ANNUAIRE STATISTIQUE 942 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE I FEB. 043

Læs mere

Statistiske Oversigter vedrørende Bilande og Kolonier'. Aperfus statistiques des dependances et colonies.

Statistiske Oversigter vedrørende Bilande og Kolonier'. Aperfus statistiques des dependances et colonies. » TABEL XCV. 173 Statistiske Oversigter vedrørende Bilande og Kolonier'. Aperfus statistiques des dependances et colonies. A. Island. Islande. i. Folkemængde, Tilvækst, Areal m. m. Population, accroissement,

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1929

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1929 STATISTISK AARBOG 929 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 929 AN N UAI RE STATISTIQUE 929 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

Side page XIII XVI Danmarks Kystlinie og Areal Befolkningen i de enkelte Byer, bymæssige ... jo.

Side page XIII XVI Danmarks Kystlinie og Areal Befolkningen i de enkelte Byer, bymæssige ... jo. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter XIII XVI Sources - Les publications du Departement de Statistique I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning

Læs mere

Side i. page XV XVIII 1-29. 1. Population, superficie et densits de la population ... 10. Population en 1921 par confession.

Side i. page XV XVIII 1-29. 1. Population, superficie et densits de la population ... 10. Population en 1921 par confession. INDHOLDSFORTEGNELSE I Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter i 2 3 4- s 6 7 8 9 I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning; Boligforhold Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed

Læs mere

Byg7 arge' heraf dont:

Byg7 arge' heraf dont: , 4460 4 5 TABEL 6. Forbruget al nogle væsentligere Varer. Consommations princi:ales. Smøre beurre... 939 93 A g p Ind Specialudførsel uellem. ar kabi Produktion production exportation spgiciale e l totale

Læs mere

Page XIV XVII. 1. Population, superficie et densite de la population. 2. Danmarks Kystlinie og Areal

Page XIV XVII. 1. Population, superficie et densite de la population. 2. Danmarks Kystlinie og Areal i INDHOLDSFORTEGNELSE TABLE DES MATIERES Page Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning I Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed 2

Læs mere

- 69, , ,562437

- 69, , ,562437 ' 60 TABEL XXXI Indførsel og Udførsel af de vigtigere Principales marchandiseg, F Indførsel 1890 1891 1892 Heste og Føl chevaux et poulains Hornkvæg tietes h tornes Faar, Geder, Bukke, Lam og Kid brebis,

Læs mere

Samfærdsel transport...

Samfærdsel transport... 5 TABEL 36. Thorshavn By ville. Landkomm. com.rur. 6 Statistiske Oversigter vedrørende Færøerne. les Feroe. i. Folkemængde, Tilvækst, Areal ni. m. Population, accroissement, superficie, etc. Folkemængde

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1943

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1943 STATISTISK AARBOG 943 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 943 ANNUAIRE STATISTIQUE 943 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007.

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. FISKERIDIREKTORATET 28-03-08 Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. Den samlede eksport og import: Tabel nr. 1.01 Eksport i tons. 1.02 Eksport i 1000 kroner.

Læs mere

Priser pr. zoo kg. Prise r pr. gamm el dansk T ønde Kapitelstakstkredse Rug Byg Havre Hvede Rug Byg Havre Hvede

Priser pr. zoo kg. Prise r pr. gamm el dansk T ønde Kapitelstakstkredse Rug Byg Havre Hvede Rug Byg Havre Hvede laplata' TABEL 90 91 Kapitelstaksterne for Afgrøden 1926' Prix officiels des cereales revoltes 1926 Priser pr zoo kg Prise r pr gamm el dansk T ønde Kapitelstakstkredse Rug Byg Havre Hvede Rug Byg Havre

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1944

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1944 STATISTISK AARBOG 944 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 944 ANNUAIRE STATISTIQUE 944 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

Statistiske Oversigter vedrørende Færøerne. Iles Feroe. i. Folkemængde, Tilvækst, Areal nt. ni. Population, accroissement, superficie, etc.

Statistiske Oversigter vedrørende Færøerne. Iles Feroe. i. Folkemængde, Tilvækst, Areal nt. ni. Population, accroissement, superficie, etc. li TABEL 256. 252 Statistiske Oversigter vedrørende Færøerne. les Feroe. i. Folkemængde, Tilvækst, Areal nt. ni. Population, accroissement, superficie, etc. Thorshavn By ville. Landkomm. com.rur. 2034

Læs mere

III. Forbruget al nogle væsentligere Varer. Consommations 1irinci Sales Samlet. Forbrug Forbrug Forbrug.

III. Forbruget al nogle væsentligere Varer. Consommations 1irinci Sales Samlet. Forbrug Forbrug Forbrug. 9300 III TABEL 8 Forbruget al nogle væsentligere Varer Consommations irinci Sales Smør' beurre 000 kg 23 400 Æg gufs - 940 939 938 Samlet Forbrug Forbrug Forbrug consomma- co nsommation totale tion tion

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1937

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1937 STATISTISK AARBOG 93 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 937 ANNUAIRE STATISTIQUE 937 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES. Page

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES. Page . INDHOLDSFORTEGNELSE. TABLE DES MATIERES. Page Kildeangivelse. Fortegnelse over Bureauets Skrifter. I. Areal og Befolkning........ i. Det danske Monarkis Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed........

Læs mere

Statistiske Oversigter vedrørende Færøerne. Iles Feroe. I. Folkemængde, Tilvækst, Areal nt. ni. Population, accroissement, superfieie, etc.

Statistiske Oversigter vedrørende Færøerne. Iles Feroe. I. Folkemængde, Tilvækst, Areal nt. ni. Population, accroissement, superfieie, etc. 3 TABEL 244. 243 Statistiske Oversigter vedrørende Færøerne. les Feroe.. Folkemængde, Tilvækst, Areal nt. ni. Population, accroissement, superfieie, etc. Thorshavn By ville. Landkomm. com.rur. 2034 12686

Læs mere

page XIV XVII 2. Danmarks Areal Arealets Fordeling paa de forskellige større lo. 11. Population en 1911 par lien natal.

page XIV XVII 2. Danmarks Areal Arealets Fordeling paa de forskellige større lo. 11. Population en 1911 par lien natal. INDHOLDSFORTEGNELSE Side TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter XIV XVII Sources Les publications du Departement de la Statistique I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning

Læs mere

page Sources. XVIII Danmarks Kystlinie og Areal IO Antal Personer i visse Aldersklasser...

page Sources. XVIII Danmarks Kystlinie og Areal IO Antal Personer i visse Aldersklasser... INDHOLDSFORTEGNELSE. TABLE DES MATIERES. Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter I. DET EGENTLIGE DANMARK. Areal og Befolkning.... i. Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed............

Læs mere

io6 Kapitelstaksterne for Afgrøden m. v. Prix officiels des cereales etc. 25.84 20.97 14.91 D»»» D»»» 13.84 13.74 9.86

io6 Kapitelstaksterne for Afgrøden m. v. Prix officiels des cereales etc. 25.84 20.97 14.91 D»»» D»»» 13.84 13.74 9.86 {97 io6 TABEL 82 Kapitelstaksterne for Afgrøden m v Prix officiels des cereales etc Rug Byg Havre Hvede Hvide Graa Bog Boghve degryn Smør Flæsk Honseiåle orge avoine franzent Ærter Ærter hvede sarrasin

Læs mere

Samlet. Antal. Lejligh. Varmt Centralapdart., Kar Bruse Fællesbad. total baignoire douche

Samlet. Antal. Lejligh. Varmt Centralapdart., Kar Bruse Fællesbad. total baignoire douche 32 TABEL 33. Lejlighedernes Udstyrelse 935. des aj'7artements 935. Samlet Heraf havde dont munis de Antal Badeindretning bain Lejligh. Varmt Centralapdart., Kar Bruse Fællesbad Vand varme to I alt bain

Læs mere

DES MATIERES. INDHOLDSFORTEGNELSE. i. Areal og Befolkning... Erhvervsforhold m. v Agriculture, industrie, commerce, etc.

DES MATIERES. INDHOLDSFORTEGNELSE. i. Areal og Befolkning... Erhvervsforhold m. v Agriculture, industrie, commerce, etc. TABLE INDHOLDSFORTEGNELSE. i side I DES MATIERES. Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter XV XVIII Sources. Les publications du Departement de Statistique. I. DET EGENTLIGE DANMARK. I.

Læs mere

mer

mer INDHOLDSFORTEGNELSE I TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter XV XVIII Sources Les publications du Departement de Statistique I DET EGENTLIGE DANMARK I LE DANEMARK PROPREMENT

Læs mere

Plata TABEL Kapitelstaksterne for Afgrøden 2 Prix officiels des cerdales rdcoltdes 2 Priser pr, ioo kg Prise r pr gamm el dansk T ønde Kapitelstakstkredse Rug Byg Havre Hvede Rug Byg Havre Hvede seigle

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

page Sources. XVIII Danmarks Kystlinie og Areal Danmarks administrative Inddeling (i. Januar I0 13

page Sources. XVIII Danmarks Kystlinie og Areal Danmarks administrative Inddeling (i. Januar I0 13 INDHOLDSFORTEGNELSE TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning I Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed 2 Danmarks

Læs mere

SOMMAIRE... 0 AMENAGEMENT DU LITTORAL... 2 TOURISME... 2 Hébergement... 2 Croisires et plaisance... 2 Autres activités nautiques... 2 Pressions du secteur touristique... 2 Projets... 3 Conclusion... 3

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES. page

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES. page INDHOLDSFORTEGNELSE. TABLE DES MATIERES. page Kildeangivelse (S. XI). Fortegnelse over Bureauets Skrifter (S. XIV). I. Areal og Befolkning.... i. Det danske Monarkis Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed........

Læs mere

Side. page. Sources. XVIII Population, superficie et densite de la population. i Io. i i.

Side. page. Sources. XVIII Population, superficie et densite de la population. i Io. i i. I INDHOLDSFORTEGNELSE! TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Forteanielse over Departementets Skrifter I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning; Boligforhold i Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolk- 2

Læs mere

Færøerne og Grønland

Færøerne og Grønland og og 1. Det danske riges befolkning Hvis du vil vide mere s Statistik har offentliggjort tal for og helt tilbage til den første Statistiske Årbog i 1896. Både og har i dag deres eget statistikbureau,

Læs mere

STATISTISK ÅRBOG. Statistisk Aarbog 1951

STATISTISK ÅRBOG. Statistisk Aarbog 1951 STATSTSK ÅRBOG 95 Statistisk Aarbog 95 Statistisk Aarbog 95 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK URBOG 95 ANNUARE STATSTQUE 95 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBLE PAR LE DEPARTEMENT DE

Læs mere

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

Rettelse til Statistisk Aarbog 1939.

Rettelse til Statistisk Aarbog 1939. Rettelse til Statistisk Aarbog 939 Tabel 22 Side 3: Forbruget af nogle væsentligere Varer skal nedenstaaende Tal erstatte de i Tabellen anførte Tal 938 Aarligt Forbrug pr ndbygger Produktion Specialudførsel

Læs mere

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

Areal og Befolkning... I. Danmarks Kystlinie og Areal Omraader af Aarene Folketællingen

Areal og Befolkning... I. Danmarks Kystlinie og Areal Omraader af Aarene Folketællingen INDHOLDSFORTEGNELSE i TABLE DES MATIERES Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter I. DET EGENTLIGE DANMARK XVII XXII Sources. Les publications du Departement de Statistique. L LE DANEMARK

Læs mere

Værdipapirhandel og depot Kurtage aktier og investeringsbeviser

Værdipapirhandel og depot Kurtage aktier og investeringsbeviser Af kursværdi Danske aktier samt aktiebaserede investeringsbeviser min. 29 kr. Aktier fra Sverige min. 175 kr. handel via netbank 0,17 % min. 75 kr. handel via netbank 0,17 % Aktier fra Norge og Finland

Læs mere

_ TABEL 80 Kapitelstaksterne for Afgrøden 92 Kapitelstakstkredse 95 Prix officiels des cereales recoltees 92 Rug seigle Priser pr o0 kg Kr Kr Kr i Sjællands Stift (undt Bornholm) 24 282 2 Bornholm 2200

Læs mere

Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn. Udenrigshandelsstatistik. Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1.

Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn. Udenrigshandelsstatistik. Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1. Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn Udenrigshandelsstatistik Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1.dk Maj 2008 Udviklingen i eksportpriser og importpriser per kilo, alle fiskeprodukter,

Læs mere

STATISTISK AARBOG 1926

STATISTISK AARBOG 1926 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 926 ANNUARE STATSTQUE 926 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBLE PAR LE DEPARTEMENT DE STATSTQUE r t' DT > T l' T `LKE,, OTEK KØBENHAVN H H THELES

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 4. kvartal :4

Udenrigshandel. Grønlands eksport 4. kvartal :4 Udenrigshandel 2004:4 Grønlands eksport 4. kvartal 2003 Faldende eksport i værdi Den samlede eksportværdi i 2003 faldt til 2.149 mio. kr. fra 2.389 mio. kr. i 2002. Dette svarer til et fald på 10,0 pct.

Læs mere

Afgifter på danske dagligvarer

Afgifter på danske dagligvarer Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

Statistiske Oversigter vedrørende Island*).

Statistiske Oversigter vedrørende Island*). TABEL 96. 23 Statistiske Oversigter vedrørende Isand*). i. Fokemængde. Popuation.. 3/2 3/2 935 934 930 Reykjavik Købstad vie.... Sydvestand Hafnarfjord - -... du Sud-Ouest Vestfjorde de f Ouest Nordand

Læs mere

Postvæsenet' i Åarene 1904/05 /906/07. 1906-31/3 1907 11/4 1905-31/8 19o6 7 489 13 030 148 I 1 314 231. Kr. 149 1 2,6o. 5 96o 559.

Postvæsenet' i Åarene 1904/05 /906/07. 1906-31/3 1907 11/4 1905-31/8 19o6 7 489 13 030 148 I 1 314 231. Kr. 149 1 2,6o. 5 96o 559. TABEL 73. 96 Postvæsenet' i Åarene 1904/05 /906/07. Postes 1904/051906/, /4 190631/3 1907 11/4 190531/8 19o6 1/4 19043'/3 1905 Posthuse : Faste Postkontorer og Posteksped. bureaux Brevsamlingssteder depots

Læs mere

pct. 4 å 32 å 4 å 42 - 8. Februar 19o5-3. Oktober - 4 4. Oktober -- - lo. - 1906. 5 II. - 1906-8. Novbr. 1907 6 9. Novbr..

pct. 4 å 32 å 4 å 42 - 8. Februar 19o5-3. Oktober - 4 4. Oktober -- - lo. - 1906. 5 II. - 1906-8. Novbr. 1907 6 9. Novbr.. 99 TABEL 8 Nationalbankens noterede Diskonto 8949n Eseompte de la Banque Nationale 8949 Fra 24 Januar 894 25 Februar 26 Febr 896 5 Maj 26 Septbr 5 Maj 4 6 Maj 897 Juli 6 Maj 25 Septbr t 2 4 Juli 7 Septbr

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Oversigt over Statens og Kommunernes finansielle Forhold i 193-'1,,-

Oversigt over Statens og Kommunernes finansielle Forhold i 193-'1,,- 1 170 TABEL 183. Oversigt over Statens og Kommunernes finansielle Forhold i 193-'1,,- i-, z A. Indtægter recettes I Formue- og Erhvervsindtægter interets et entreprises publiques. 2 Skatter og Afgifter

Læs mere

Appartements construits dans les villes 1916-1926. Antal Lejligheder med. nombre d'appartement de. 3 Værelser. 4 Værelser. 2 Værelser. pieces.

Appartements construits dans les villes 1916-1926. Antal Lejligheder med. nombre d'appartement de. 3 Værelser. 4 Værelser. 2 Værelser. pieces. TABEL 32 Beboelseslejligheder opført i Byerne 96926 Appartements construits dans les villes 96926 Hovedstaden la capitale: København Copenhague Frederiksberg Gentofte Hovedstaden i alt total 92526 92425

Læs mere

Kapitelstaksterne for Afgrøden 1923.' Prix officiels des cereales recoltees Priser pr. ion kg

Kapitelstaksterne for Afgrøden 1923.' Prix officiels des cereales recoltees Priser pr. ion kg 050 500 9 TABEL 8 Kapitelstaksterne for Afgrøden 92' Prix officiels des cereales recoltees 92 Priser pr ion kg Prise r pr gamm el dansk T ønde Rug Byg Havre Hvede Rug Byg Havre Hvede søigle arge avoizze

Læs mere

Noteringer for Kornvarer og andre Landbrugsprodukter.

Noteringer for Kornvarer og andre Landbrugsprodukter. ' TABEL 8 Kapitelstaksterne for Afgrøden 922 Kapitelstakstkredse 95 Prix officiels des cereales recoltees 922 Priser pr ioo kg Prise r pr gamm el dansk T ønde Rug Byg Havre Hvede Rug Byg Havre Hvede reigle

Læs mere

Offentlige finanser FLERE TAL

Offentlige finanser FLERE TAL FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor området offentlige finanser, der bl.a. omhandler den offentlige sektors finanser baseret på budgetter og regnskaber samt folkekirkens

Læs mere

Fransk-dansk ordbogsprojekt indenfor pengemængdebegreber

Fransk-dansk ordbogsprojekt indenfor pengemængdebegreber Fransk-dansk ordbogsprojekt indenfor pengemængdebegreber (uddrag) Pia Levring, HHÅ, 1998 Faglig indledning I et moderne samfund er vores økonomiske system baseret på tilliden til vores penge. Vi forventer,

Læs mere

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Contribution to the welfare state by The green Denmark Danske bryggeriers bidrag til det danske velfærdssamfund udgør 11,9 mia. kr. Bidraget er fordelt

Læs mere

Noteringer for Kornvarer og andre Landbrugsprodukter.

Noteringer for Kornvarer og andre Landbrugsprodukter. anmar, amemar TABEL 9 Kapitelstaksterne for Afgrøden 9 93 Prix officiels des cereales recoltees 9 Priser pr ioo kg Prise r pr, gamm el dansk T ønde Kapitelstakstkredse Rug seigle Byg ore Havre avoine Hvede

Læs mere

ooo - Foderbrug jourrage

ooo - Foderbrug jourrage TABEL 0. Forbruget af nogle væsentligere Varer. Consommations principales. Vægt eller Maal par 935 934 pr. Indbygger ll af Udførsel danske Forbru F b Maal par habitant g rug consemma- totale Produktion

Læs mere

Fred.berg province com. rur. d2partem. Fred. Berg province

Fred.berg province com. rur. d2partem. Fred. Berg province 68 TABEL 74. Oversigt over Statens og Kommunernes finansielle Forhold i ig3'/3z 5. 0 F-7 2 3 4 i5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 40 4 42 43 44 455 4 47 A. Indtægter recettes Formue- og Erhvervsindtægter

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1939

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1939 STATISTISK AARBOG 939 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 939 ANNUAIRE STATISTIQUE 939 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE r)fn KØBENHAVN

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1935 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1935 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 935 ANNUAIRE STATISTIQUE 935 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLI$ PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN H H THIELES BOGTRYKKERI

Læs mere

Dansk udenrigshandel står stærkt

Dansk udenrigshandel står stærkt Hovedpointer Dansk udenrigshandel klarer sig godt, hvilket blandt andet afspejler sig i et solidt overskud på betalingsbalancen og handelsbalancen. En dekomponering af betalingsbalancen viser, at en stor

Læs mere

Kapitel 1 side 2 528.480

Kapitel 1 side 2 528.480 Kapitel 1 side 2 9.035 641.751 528.480 567.350 666.295 653.709 Fiskeri i tal De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste

Læs mere

Økonomi. Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver

Økonomi. Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver Økonomi Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 2,6 - økonomi Side 69 Valuta Tabellen til højre skal bruges i flere af de

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2012-2013 Udskrevet: 2013.12.09 Fødevareklyngen 2012 2013 2012 2013 Samlet eksport 109.421 117.382 Fødevarer 5.724.769 6.112.287

Læs mere

Noteringer for Kornvarer og andre Landbrugsprodukter. Cours de cereales et d'autres produfts agricoles.

Noteringer for Kornvarer og andre Landbrugsprodukter. Cours de cereales et d'autres produfts agricoles. 6 TABEL 99 93 Kapitelstaksterne for Afgrøden 99 Prix officiels des cereales recoltees en 99 Kapitelstakstkredse Rug Byg Priser pr too kg Priser gamm dansk T froment seigle avoine ld S tif Kr Kr Kr Kr Kr

Læs mere

bopæl Antal levendefødte pr kvinder i forskellige. årene tjeneste landsdele varighed

bopæl Antal levendefødte pr kvinder i forskellige. årene tjeneste landsdele varighed INDIIOLDSFORTEGNELSE I l TABLE DES MATIERES kildeangivelse Fortegnelse over Departementets skrifter I. DET EGENTLIGE DANMARK XVIII XXIV Areal og befolkning... 1-43 I. Meteorologiske forhold... I 2. Danmarks

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1928

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1928 STATSTSK AARBOG 928 Statistisk Aarbog 928 Statistisk Aarbog 928 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 928 AN N UA RE STATSTQUE 928 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBL$ PAR LE DEPARTEMENT

Læs mere

Målbare mål. Ikke målbare mål. Fig. 14.1 De samfundsøkonomiske mål.

Målbare mål. Ikke målbare mål. Fig. 14.1 De samfundsøkonomiske mål. De samfundsøkonomiske mål Økonomisk vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn til

Læs mere

Vejudgifter og Motorafgifter i A arene 193S/ Desenes de voirie et taxes sur les automobiles en 1935/ / 0.

Vejudgifter og Motorafgifter i A arene 193S/ Desenes de voirie et taxes sur les automobiles en 1935/ / 0. TABEL 88 i8z Vejudgifter og Motorafgifter i A arene 93S/36 939 0 Desenes de voirie et taxes sur les automobiles en 93/367939/ 0 I I Vej udgifter' depenses de voirie A Vejudgifter paa Statsregnskabet (

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2015-2016 Udskrevet: 2017.01.09 Fødevareklyngen 2015 2016 2015 2016 Samlet eksport 131.412 128.801 Fødevarer 7.546.562 7.129.230

Læs mere

Tal om gartneriet 2012

Tal om gartneriet 2012 Tal om gartneriet 2012 Indholdsfortegnelse TENDENSER... 3 STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 4 HOLLAND... 6 TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION... 6 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Vejudgifter og Motorafgifter i A arene 19.17/ /41. De11enses de voirie et taxes sur les automobiles en 1937/ /42. I alt total...

Vejudgifter og Motorafgifter i A arene 19.17/ /41. De11enses de voirie et taxes sur les automobiles en 1937/ /42. I alt total... ! l TABEL 9. 85 Vejudgifter og Motorafgifter i A arene 9.7/38 94 /4. Deenses de voirie et taxes sur les automobiles en 937/38-94/42. I. Vej u d g i f t e r depenses de voirie A. Vejudgifter paa Statsregnskabet

Læs mere

Københavns Kommunes Indtægter og 1/ / / / / / / / TABEL 128. I alt total...

Københavns Kommunes Indtægter og 1/ / / / / / / / TABEL 128. I alt total... 158 TABEL 128 Københavns Kommunes Indtægter og Recettes et depenses de la ville de Copenhague, 1/4 1908-1/4 1907-1/4 1906-1/4 1905-31/3 1909 31/3 1908 31/3 1907 31/3 1906 Indtægt recettes Beholdning fra

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne Priser :2 De grønlandske pristal pr. 1. juli Fortsat stigning i forbrugerpriserne Stigende forbrugerpriser også i forhold til tidligere Figur Forbrugerpriserne steg med 2,9 pct. fra 1. juli til 1. juli.

Læs mere

i jordemødre 286 TABEL 275. Statistiske oversigter vedrørende Grønland.. i. Folkemængde, areal og tilvækst. Population, superficie et accroissement. Vestgrønland de f Ouest Landsdelen Nordgrønland du Nord

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

EMNELISTE. (TALLENE ANGIVER SIDETALLET). Bauxit, Produktion, 248. Beboelseslejligheder i Byerne, 30; nyopførte,

EMNELISTE. (TALLENE ANGIVER SIDETALLET). Bauxit, Produktion, 248. Beboelseslejligheder i Byerne, 30; nyopførte, EMNELISTE. (TALLENE ANGIVER SIDETALLET). Aarpenge for det kgl. Hus 179 Administrativ Inddeling 4. Afholds-foreninger Statsudgift til 180; -restaurationer 62. Aktie-selskaber 111 ff.; Afgang og Tilgang

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Udenrigshandel Handelsbalance Handelsbalance Handelsbalancen viser værdien af udførslen af varer minus værdien af indførslen af varer. Bruttonationalproduktet (BNP) fremkommer ved

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 2002 (foreløbige tal) 2003:2

Udenrigshandel. Grønlands eksport 2002 (foreløbige tal) 2003:2 Udenrigshandel 2003:2 Grønlands eksport 2002 (foreløbige tal) Den samlede eksportværdi for 2002 var 2.248 mio. kr., hvilket er ca. 15 mio. kr. mere end i 2001, hvor der blev eksporteret varer til en værdi

Læs mere

7. Udenrigshandel og betalingsbalance

7. Udenrigshandel og betalingsbalance 7. Udenrigshandel og betalingsbalance Vækst i verdenshandel Vækst i verdenshandel større end gns vækst i BNP liberalisering af verdenshandel begrænsning i handelshindringer valutarestriktioner ophævet

Læs mere

pr. Indbygger. P d k i fd k F b F b Maal. u t a e. Varer exp. m. indig. totale totale I »

pr. Indbygger. P d k i fd k F b F b Maal. u t a e. Varer exp. m. indig. totale totale I » 88 TABET 02 Forbruget af nogle væsentligere Varer Consommations principales Vægt eller Maal 933 932 pr ndbygger ll P d k i fd k F b F b Maal u t a e Varer exp Forbrug rug p consomma- cansamma- 93 Smørt

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. halvår 2006 (foreløbige tal) 2006:5. Fald i eksporten i 1. halvår 2006

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. halvår 2006 (foreløbige tal) 2006:5. Fald i eksporten i 1. halvår 2006 Udenrigshandel 2006:5 Grønlands eksport 1. halvår 2006 (foreløbige tal) Fald i eksporten i 1. halvår 2006 Den samlede eksport var på 1.008 mio. kr. i 1. halvår 2006 mod 1.100 mio. kr. i 1. halvår 2005,

Læs mere