ÆNDRINGSFORSLAG 1-41

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆNDRINGSFORSLAG 1-41"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udenrigsudvalget PE v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-41 Udkast til forslag til beslutning Cristian Dan Preda (PE v01-00) om statusrapport for Island 2012 AM\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 AM_Com_NonLegRE PE v /24 AM\ doc

3 1 Helmut Scholz Punkt E a (nyt) Ea. der henviser til, at Island med succes har gennemført sit kriseprogram, der var blevet aftalt med Den Internationale Valutafond (IMF), og at landet er begyndt at tilbagebetale sin gæld forud for tidsplanen; Or. de 2 Arnaud Danjean Punkt F F. der henviser til, at EU-myndighedernes erklærede mål er at fremlægge en endelig forhandlingspakke, som vil tage hensyn til Islands særlige forhold og forventninger, samtidig med at Unionens principper og gældende EU-ret sikres fuldt ud; F. der henviser til, at EU-myndighedernes erklærede mål er at afslutte tiltrædelsesforhandlingerne med Island og dermed opnå, at Island fuldt ud vedtager gældende EU-ret, samtidig med at der tages behørigt hensyn til Islands egne fortjenester og særlige forhold; Or. fr 3 Francisco José Millán Mon Punkt F AM\ doc 3/24 PE v01-00

4 F. der henviser til, at EU-myndighedernes erklærede mål er at fremlægge en endelig forhandlingspakke, som vil tage hensyn til Islands særlige forhold og forventninger, samtidig med at Unionens principper og gældende EU-ret sikres fuldt ud; F. der henviser til, at EU-myndighedernes erklærede mål er at fremlægge en endelig forhandlingspakke, som vil tage hensyn til Islands egne fortjenester og forventninger, samtidig med at Unionens principper og gældende EU-ret sikres fuldt ud; 4 Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson Punkt 2 2. glæder sig over åbningen af et betydeligt antal forhandlingskapitler, hvilket er udtryk for de gode fremskridt, der gøres i tiltrædelsesprocessen; tilskynder Island til fortsat at arbejde hen imod at opfylde de afsluttende benchmarks for de relevante kapitler; anser det for vigtigt at få skabt betingelserne for at afslutte forhandlingerne, når begge parter er parate og efter en grundig gennemgang af alle de resterende kapitler, for at sikre, at Islands tiltrædelse bliver vellykket; 2. glæder sig over åbningen af et betydeligt antal forhandlingskapitler, hvilket er udtryk for de gode fremskridt, der gøres i tiltrædelsesprocessen; tilskynder Island til fortsat at arbejde hen imod at opfylde de afsluttende benchmarks for de relevante kapitler; anser det for vigtigt at få åbnet alle de resterende væsentlige kapitler for at sikre, at de udestående spørgsmål kan behandles under forhandlingerne; 5 Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen Punkt 2 PE v /24 AM\ doc

5 2. glæder sig over åbningen af et betydeligt antal forhandlingskapitler, hvilket er udtryk for de gode fremskridt, der gøres i tiltrædelsesprocessen; tilskynder Island til fortsat at arbejde hen imod at opfylde de afsluttende benchmarks for de relevante kapitler; anser det for vigtigt at få skabt betingelserne for at afslutte forhandlingerne, når begge parter er parate og efter en grundig gennemgang af alle de resterende kapitler, for at sikre, at Islands tiltrædelse bliver vellykket; 2. glæder sig over åbningen af et betydeligt antal forhandlingskapitler, hvilket er udtryk for de gode fremskridt, der gøres i tiltrædelsesprocessen; tilskynder Island til fortsat at arbejde hen imod at opfylde de afsluttende benchmarks for de relevante kapitler; anser det for vigtigt at få skabt betingelserne for at afslutte forhandlingerne, når begge parter er parate og efter en grundig gennemgang af alle de resterende kapitler, for at sikre, at Islands tiltrædelse bliver vellykket; så gerne, at de mest kontroversielle kapitler blev åbnet inden parlamentsvalget med henblik på at undgå tvivl og på yderligere at øge gennemsigtigheden i tiltrædelsesprocessen; 6 Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen Punkt 4 4. noterer sig resultaterne af den vejledende folkeafstemning den 20. oktober 2012 om Forfatningsrådets forslag om udkast til forfatningslov, hvor et flertal af den islandske befolkning gav udtryk for deres vilje til at anvende Forfatningsrådets arbejde som udgangspunkt for et nyt udkast til forfatning; 4. noterer sig resultaterne af den vejledende folkeafstemning den 20. oktober 2012 om Forfatningsrådets forslag om udkast til forfatningslov, hvor et flertal af den islandske befolkning gav udtryk for deres vilje til at anvende Forfatningsrådets arbejde som udgangspunkt for et nyt udkast til forfatning; glæder sig i denne forbindelse over den store valgdeltagelse samt over bestræbelserne på at undersøge de islandske borgeres holdning til mange forskellige aspekter af den nye forfatning, herunder naturressourcerne, forholdet mellem stat og kirke samt borgernes ret til AM\ doc 5/24 PE v01-00

6 at kræve, at visse spørgsmål sendes til folkeafstemning; 7 Elena Băsescu Punkt 5 5. roser Island for dets gode omdømme med hensyn til at beskytte menneskerettighederne og sikre en høj grad af samarbejde med internationale mekanismer til beskyttelse af menneskerettighederne; bemærker med tilfredshed udarbejdelsen af en national handlingsplan for overholdelse af menneskerettighederne; 5. roser Island for dets gode resultater med hensyn til at beskytte menneskerettighederne, herunder de økonomiske og sociale rettigheder, og sikre en høj grad af samarbejde med internationale mekanismer til beskyttelse af menneskerettighederne; bemærker med tilfredshed udarbejdelsen af en national handlingsplan for overholdelse af menneskerettighederne; bemærker, at FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet og Europarådets rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal endnu ikke er blevet ratificeret; 8 Göran Färm, Ivari Padar, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson Punkt 5 5. roser Island for dets gode omdømme 5. roser Island for dets gode omdømme PE v /24 AM\ doc

7 med hensyn til at beskytte menneskerettighederne og sikre en høj grad af samarbejde med internationale mekanismer til beskyttelse af menneskerettighederne; bemærker med tilfredshed udarbejdelsen af en national handlingsplan for overholdelse af menneskerettighederne; med hensyn til at støtte nye demokratier, beskytte menneskerettighederne og sikre en høj grad af samarbejde med internationale mekanismer til beskyttelse af menneskerettighederne; bemærker med tilfredshed udarbejdelsen af en national handlingsplan for overholdelse af menneskerettighederne; 9 Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson Punkt 6 6. finder, at Island nyder godt af et effektivt og uafhængigt retssystem, og glæder sig over de fremskridt, der er gjort med hensyn til antikorruptionspolitikker og gennemførelse af henstillingerne fra det særlige undersøgelsesudvalg; glæder sig endvidere over styrkelsen af Finanstilsynet; 6. finder, at Island nyder godt af et effektivt og uafhængigt retssystem, og glæder sig over de fremskridt, der er gjort med hensyn til antikorruptionspolitikker og gennemførelse af henstillingerne fra den særlige undersøgelseskommission fra 2010; glæder sig endvidere over styrkelsen af Finanstilsynet; 10 Elena Băsescu Punkt 6 6. finder, at Island nyder godt af et effektivt og uafhængigt retssystem, og glæder sig over de fremskridt, der er gjort med hensyn til antikorruptionspolitikker og gennemførelse af henstillingerne fra det særlige undersøgelsesudvalg; glæder sig 6. finder, at Island nyder godt af et effektivt og uafhængigt retssystem, og glæder sig over de fremskridt, der er gjort med hensyn til antikorruptionspolitikker og gennemførelse af henstillingerne fra det særlige undersøgelsesudvalg; glæder sig AM\ doc 7/24 PE v01-00

8 endvidere over styrkelsen af Finanstilsynet; endvidere over styrkelsen af Finanstilsynet; opfordrer til, at der indføres adfærdskodekser for tjenestemænd og for politiske rådgivere; 11 Helmut Scholz Punkt 7 7. minder om sin opfordring til de islandske myndigheder om at harmonisere EU-borgeres rettigheder, hvad angår deres ret til at stemme ved lokalvalg i Island; udgår Or. de 12 Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson Punkt 8 8. gør på ny opmærksom på sin bekymring over den politiske splittelse i regeringen og i de politiske partier vedrørende EU-medlemskab og udtrykker håb om en konstruktiv debat i den kommende parlamentsvalgkamp, som forventes at finde sted i foråret 2013; udgår PE v /24 AM\ doc

9 13 Helmut Scholz Punkt 8 8. gør på ny opmærksom på sin bekymring over den politiske splittelse i regeringen og i de politiske partier vedrørende EUmedlemskab og udtrykker håb om en konstruktiv debat i den kommende parlamentsvalgkamp, som forventes at finde sted i foråret 2013; 8. gør opmærksom på, at EU-medlemskabet er et meget kontroversielt spørgsmål i regeringen, de politiske partier og samfundet, og udtrykker håb om en konstruktiv debat i den kommende parlamentsvalgkamp, som forventes at finde sted i foråret 2013; Or. de 14 Charles Tannock, Robert Atkins Punkt 8 8. gør på ny opmærksom på sin bekymring over den politiske splittelse i regeringen og i de politiske partier vedrørende EUmedlemskab og udtrykker håb om en konstruktiv debat i den kommende parlamentsvalgkamp, som forventes at finde sted i foråret 2013; 8. gør opmærksom på den politiske splittelse i regeringen og i de politiske partier vedrørende EU-medlemskab og udtrykker håb om en konstruktiv debat i den kommende parlamentsvalgkamp, som forventes at finde sted i foråret 2013; 15 Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen Punkt 8 AM\ doc 9/24 PE v01-00

10 8. gør på ny opmærksom på sin bekymring over den politiske splittelse i regeringen og i de politiske partier vedrørende EUmedlemskab og udtrykker håb om en konstruktiv debat i den kommende parlamentsvalgkamp, som forventes at finde sted i foråret 2013; 8. gør på ny opmærksom på den politiske splittelse i regeringen og i de politiske partier vedrørende EU-medlemskab og udtrykker håb om en konstruktiv debat i den kommende parlamentsvalgkamp, som forventes at finde sted i foråret 2013; 16 Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson Punkt 9 9. konstaterer med tilfredshed, at et betydeligt antal islændinge er for en fortsættelse af tiltrædelsesforhandlingerne; glæder sig over regeringens gennemsigtige og inklusive varetagelse af forhandlingsprocessen og dens støtte til en debat om tiltrædelse af EU samt inddragelsen af det islandske samfund i offentlige drøftelser om EU-medlemskab; 9. bemærker islændingenes skiftende holdninger til en fortsættelse af tiltrædelsesforhandlingerne og tiltrædelsen af EU; glæder sig over regeringens gennemsigtige og inklusive varetagelse af forhandlingsprocessen og dens støtte til en debat om tiltrædelse af EU samt inddragelsen af det islandske samfund i offentlige drøftelser om EU-medlemskab; glæder sig over åbningen af EU-informationscentret i Reykjavik, som kan tilvejebringe information med henblik på en konstruktiv debat om EU's funktionsmåde og EU-medlemskab; 17 Helmut Scholz Punkt 9 PE v /24 AM\ doc

11 9. konstaterer med tilfredshed, at et betydeligt antal islændinge er for en fortsættelse af tiltrædelsesforhandlingerne; glæder sig over regeringens gennemsigtige og inklusive varetagelse af forhandlingsprocessen og dens støtte til en debat om tiltrædelse af EU samt inddragelsen af det islandske samfund i offentlige drøftelser om EU-medlemskab; 9. konstaterer, at et betydeligt antal islændinge er for en fortsættelse af tiltrædelsesforhandlingerne; glæder sig over regeringens gennemsigtige og inklusive varetagelse af forhandlingsprocessen og dens støtte til en debat om tiltrædelse af EU samt inddragelsen af det islandske samfund i offentlige drøftelser og i den endelige beslutning om EU-medlemskab gennem en folkeafstemning; Or. de 18 Cristian Dan Preda Punkt 9 a (nyt) 9a. bifalder Kommissionens ambitioner om at sikre medlemsstaternes og deres borgeres fortsatte støtte til udvidelsesprocessen; finder det afgørende, at der gives klar og forståelig faktabaseret information til EU-borgerne om konsekvenserne af Islands tiltrædelse af EU, og at en informeret offentlig debat om dette emne fremmes; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fortsætte deres bestræbelser i dette øjemed; 19 Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen AM\ doc 11/24 PE v01-00

12 Punkt roser Island for dets generelt tilfredsstillende præstationer med hensyn til gennemførelse af dets EØSforpligtelser; bemærker, at EFTA- Tilsynsmyndigheden har indledt procedurer mod Island ved EFTA- Domstolen i en række sager; 11. roser Island for dets generelt tilfredsstillende præstationer med hensyn til gennemførelse af dets EØS-forpligtelser; 20 Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson Punkt 12 a (nyt) 12a. bemærker med tilfredshed Islands relative velstand samt landets lyse udsigter på lang sigt; glæder sig over, at der ikke forventes nogen betydelige negative konsekvenser for EU's budget efter tiltrædelsen, og at det mest sandsynlige er, at Island bliver en nettobidragyder til EU's budget; 21 Helmut Scholz Punkt er bekymret over, at gennemførelsen af Islands strategi for afskaffelsen af 13. noterer sig, at gennemførelsen af Islands strategi for en gradvis afskaffelse PE v /24 AM\ doc

13 kapitalrestriktioner kun er skredet langsomt frem og med begrænset succes, og minder om, at afskaffelsen af kapitalrestriktioner er en vigtig betingelse for landets tiltrædelse af EU; glæder sig i denne forbindelse over etableringen af en ad hocgruppe for afskaffelse af Islands kapitalrestriktioner, som består af repræsentanter for Islands regering og for Kommissionen med deltagelse fra Den Europæiske Centralbank og Den Internationale Valutafond, og imødeser resultaterne af dens arbejde; af kapitalrestriktioner kun er skredet langsomt frem og med begrænset succes, og minder om, at afskaffelsen af kapitalrestriktioner er en vigtig betingelse for landets tiltrædelse af EU; glæder sig i denne forbindelse over etableringen af en ad hoc-gruppe for afskaffelse af Islands kapitalrestriktioner, som består af repræsentanter for Islands regering og for Kommissionen med deltagelse fra Den Europæiske Centralbank og Den Internationale Valutafond, og imødeser resultaterne af dens arbejde; understreger, at strategien for afskaffelse af kapitalrestriktioner ikke bør stille spørgsmålstegn ved de resultater, der indtil videre er opnået ved hjælp af kriseforanstaltninger, og at den ikke bør gennemføres på bekostning af velfærdsstaten eller føre til en forringelse af den offentlige gældskvote eller nogen anden yderligere byrde for de private låntagere, som udgør mere end 50 % af Islands befolkning; Or. de 22 Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson Punkt er bekymret over, at gennemførelsen af Islands strategi for afskaffelsen af kapitalrestriktioner kun er skredet langsomt frem og med begrænset succes, og minder om, at afskaffelsen af kapitalrestriktioner er en vigtig betingelse for landets tiltrædelse af EU; glæder sig i denne forbindelse over etableringen af en ad hoc-gruppe for afskaffelse af Islands kapitalrestriktioner, som består af repræsentanter for Islands regering og for 13. konstaterer, at gennemførelsen af Islands strategi for afskaffelsen af kapitalrestriktioner er skredet frem med begrænset succes blandt andet på grund af strukturelle hindringer, og minder om, at afskaffelsen af kapitalrestriktioner er en vigtig betingelse for landets tiltrædelse af EU; glæder sig i denne forbindelse over etableringen af en ad hoc-gruppe for afskaffelse af Islands kapitalrestriktioner, som består af repræsentanter for Islands AM\ doc 13/24 PE v01-00

14 Kommissionen med deltagelse fra Den Europæiske Centralbank og Den Internationale Valutafond, og imødeser resultaterne af dens arbejde; regering og for Kommissionen med deltagelse fra Den Europæiske Centralbank og Den Internationale Valutafond, og imødeser resultaterne af dens arbejde; 23 Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen Punkt er bekymret over, at gennemførelsen af Islands strategi for afskaffelsen af kapitalrestriktioner kun er skredet langsomt frem og med begrænset succes, og minder om, at afskaffelsen af kapitalrestriktioner er en vigtig betingelse for landets tiltrædelse af EU; glæder sig i denne forbindelse over etableringen af en ad hocgruppe for afskaffelse af Islands kapitalrestriktioner, som består af repræsentanter for Islands regering og for Kommissionen med deltagelse fra Den Europæiske Centralbank og Den Internationale Valutafond, og imødeser resultaterne af dens arbejde; 13. er bekymret over, at gennemførelsen af Islands strategi for afskaffelsen af kapitalrestriktioner kun er skredet langsomt frem og med begrænset succes, og minder om, at afskaffelsen af kapitalrestriktioner er en betingelse for landets tiltrædelse af EU; glæder sig i denne forbindelse over etableringen af en ad hoc-gruppe for afskaffelse af Islands kapitalrestriktioner, som består af repræsentanter for Islands regering og for Kommissionen med deltagelse fra Den Europæiske Centralbank og Den Internationale Valutafond, og imødeser resultaterne af dens arbejde; 24 Elena Băsescu Punkt 13 a (nyt) 13a. bemærker svaghederne i Islands finanssektor og understreger behovet for PE v /24 AM\ doc

15 yderligere at styrke tilsynet for at bringe det i tråd med international bedste praksis og lukke eventuelle huller i tilsynet; glæder sig over omstruktureringen og rekapitaliseringen af den centrale banksektor, som stort set er blevet gennemført; 25 Göran Färm, Jens Nilsson, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh Punkt 13 a (nyt) 13a. bemærker, at landet har forelagt sit andet økonomiske førtiltrædelsesprogram; opfordrer til strukturreformforanstaltninger med henblik på økonomisk stabilisering; 26 Göran Färm, Jens Nilsson, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh Punkt 13 b (nyt) 13b. glæder sig over den nye kommunallov og fremskridtene med hensyn til de institutionelle rammer for forvaltningen af strukturfondene; opfordrer til yderligere fremskridt med hensyn til iværksættelse af gennemførelsesordninger og overvågning med henblik på at opfylde EU's samhørighedspolitiske krav; minder om betydningen af at inddrage de lokale og AM\ doc 15/24 PE v01-00

16 regionale niveauer i udarbejdelsen og gennemførelsen af EU's samhørighedspolitik; 27 Elena Băsescu Punkt bemærker, at Island har en god overordnet kapacitet til at påtage sig forpligtelserne ved et medlemskab; 14. bemærker, at Island har en god overordnet kapacitet til at påtage sig forpligtelserne ved et medlemskab på grund af landets deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde; 28 Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen Punkt glæder sig over den nye lov om vedvarende energikilder og Islands resultater på dette område; mener, at Island grundet dets erfaringer kan yde et værdifuldt bidrag til EU's politikker; er ligeledes overbevist om, at et tættere samarbejde på dette område kan få positiv indvirkning på investeringer og dermed på den økonomiske situation og beskæftigelsessituationen i Island og i EU, og tilskynder derfor til initiativer, som f.eks. at undersøge muligheden for at 15. glæder sig over den nye lov om vedvarende energikilder og Islands resultater på dette område; opfordrer EU til at udnytte Islands ekspertise på dette område bedst muligt og mener i denne forbindelse, at Island grundet dets erfaringer kan yde et værdifuldt bidrag til EU's politikker; er ligeledes overbevist om, at et tættere samarbejde på dette område kan få positiv indvirkning på EU's indsats mod klimaændringer såvel som på investeringer og dermed på den PE v /24 AM\ doc

17 forbinde det islandske energiforsyningssystem med det europæiske fastlands via et undersøisk kabel; økonomiske situation og beskæftigelsessituationen i Island og i EU, og tilskynder derfor til initiativer, som f.eks. at undersøge muligheden for at forbinde det islandske energiforsyningssystem med det europæiske fastlands via et undersøisk kabel; 29 Johannes Cornelis van Baalen Punkt minder om, at striden om Icesave på nuværende tidspunkt stadig ikke er løst, og at den europæiske tilsynsmyndigheds sag mod Island for brud på EØS-aftalen verserer ved EFTA-Domstolen; glæder sig dog over de tre afdrag, som afviklingsudvalget for Landsbanki Islands hf har betalt til prioriterede kreditorer i forbindelse med afviklingen af Landsbanki Islands hf; noterer sig Kommissionens intervention ved EFTA-Domstolen; understreger, at Icesave-problematikken skal løses uden for tiltrædelsesforhandlingerne og ikke må være en hindring for Islands tiltrædelsesproces; 16. minder om, at striden om Icesave på nuværende tidspunkt stadig ikke er løst, og at den europæiske tilsynsmyndigheds sag mod Island for brud på EØS-aftalen verserer ved EFTA-Domstolen; noterer sig Kommissionens intervention ved EFTA- Domstolen; glæder sig dog over de tre afdrag, som afviklingsudvalget for Landsbanki Islands hf har betalt til prioriterede kreditorer i forbindelse med afviklingen af Landsbanki Islands hf; understreger, at Island bør opfylde sine forpligtelser i henhold til EØS-aftalen; understreger, at striden om Icesave skal løses inden Islands tiltrædelse af Den Europæiske Union; 30 Ria Oomen-Ruijten Punkt 16 AM\ doc 17/24 PE v01-00

18 16. minder om, at striden om Icesave på nuværende tidspunkt stadig ikke er løst, og at den europæiske tilsynsmyndigheds sag mod Island for brud på EØS-aftalen verserer ved EFTA-Domstolen; glæder sig dog over de tre afdrag, som afviklingsudvalget for Landsbanki Islands hf har betalt til prioriterede kreditorer i forbindelse med afviklingen af Landsbanki Islands hf; noterer sig Kommissionens intervention ved EFTA-Domstolen; understreger, at Icesave-problematikken skal løses uden for tiltrædelsesforhandlingerne og ikke må være en hindring for Islands tiltrædelsesproces; 16. minder om, at striden om Icesave på nuværende tidspunkt stadig ikke er løst, og at den europæiske tilsynsmyndigheds sag mod Island for brud på EØS-aftalen verserer ved EFTA-Domstolen; glæder sig dog over de tre afdrag, som afviklingsudvalget for Landsbanki Islands hf har betalt til prioriterede kreditorer i forbindelse med afviklingen af Landsbanki Islands hf; noterer sig Kommissionens intervention ved EFTA-Domstolen; understreger, at Icesave-problematikken skal løses; minder om, at forhandlingerne tager sigte på, at Island vedtager EU-retten i sin helhed og sikrer dens fulde gennemførelse og håndhævelse, idet eksisterende forpligtelser som dem, der er påpeget af EFTA-Tilsynsmyndigheden i henhold til EØS-aftalen, tages op; 31 Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen Punkt minder om, at striden om Icesave på nuværende tidspunkt stadig ikke er løst, og at den europæiske tilsynsmyndigheds sag mod Island for brud på EØS-aftalen verserer ved EFTA-Domstolen; glæder sig dog over de tre afdrag, som afviklingsudvalget for Landsbanki Islands hf har betalt til prioriterede kreditorer i forbindelse med afviklingen af Landsbanki Islands hf; noterer sig Kommissionens intervention ved EFTA-Domstolen; understreger, at Icesave-problematikken 16. minder om, at striden om Icesave på nuværende tidspunkt stadig kun delvist er løst, og at den europæiske tilsynsmyndigheds sag mod Island for brud på EØS-aftalen verserer ved EFTA- Domstolen; glæder sig dog over de tre afdrag, som afviklingsudvalget for Landsbanki Islands hf har betalt til prioriterede kreditorer i forbindelse med afviklingen af Landsbanki Islands hf; noterer sig Kommissionens intervention ved EFTA-Domstolen; understreger, at PE v /24 AM\ doc

19 skal løses uden for tiltrædelsesforhandlingerne og ikke må være en hindring for Islands tiltrædelsesproces; Icesave-problematikken skal løses uden for tiltrædelsesforhandlingerne og ikke må være en hindring for Islands tiltrædelsesproces; 32 Elena Băsescu Punkt bemærker, at der stadig er mangler på områder såsom finansielle tjenesteydelser, fødevaresikkerhed og kapitalens frie bevægelighed; understreger behovet for at mindske hindringerne for markedsadgang til visse økonomiske sektorer; 17. bemærker, at der stadig er mangler på områder såsom finansielle tjenesteydelser, fødevaresikkerhed, miljø, told, beskatning og kapitalens frie bevægelighed; understreger behovet for at mindske hindringerne for markedsadgang til visse økonomiske sektorer; 33 Johannes Cornelis van Baalen, Pat the Cope Gallagher Punkt opfordrer, i betragtning af at både den fælles fiskeripolitik og den islandske fiskeripolitik i øjeblikket er ved at blive revideret, Island og EU til at gribe dette kapitel i forhandlingerne konstruktivt an for at nå frem til en gensidigt tilfredsstillende løsning på bæredygtig forvaltning og udnyttelse af fiskeressourcerne og forebyggelse af ikkebæredygtige fiskerimetoder inden for den til den tid gældende EU-ret; 19. opfordrer, i betragtning af at både den fælles fiskeripolitik og den islandske fiskeripolitik i øjeblikket er ved at blive reformeret, Island og EU til at gribe kapitlet om fiskeri konstruktivt an under forhandlingerne med henblik på at nå frem til en gensidigt tilfredsstillende løsning på bæredygtig forvaltning og udnyttelse af fiskeressourcerne; AM\ doc 19/24 PE v01-00

20 34 Francisco José Millán Mon Punkt opfordrer, i betragtning af at både den fælles fiskeripolitik og den islandske fiskeripolitik i øjeblikket er ved at blive revideret, Island og EU til at gribe dette kapitel i forhandlingerne konstruktivt an for at nå frem til en gensidigt tilfredsstillende løsning på bæredygtig forvaltning og udnyttelse af fiskeressourcerne og forebyggelse af ikkebæredygtige fiskerimetoder inden for den til den tid gældende EU-ret; 19. opfordrer, i betragtning af at den islandske fiskeripolitik i øjeblikket er ved at blive revideret, Island til at gribe dette kapitel i forhandlingerne konstruktivt an for at nå frem til en tilfredsstillende løsning på bæredygtig forvaltning og udnyttelse af fiskeressourcerne og forebyggelse af ikkebæredygtige fiskerimetoder inden for den gældende EU-ret; 35 Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen Punkt opfordrer, i betragtning af at både den fælles fiskeripolitik og den islandske fiskeripolitik i øjeblikket er ved at blive revideret, Island og EU til at gribe dette kapitel i forhandlingerne konstruktivt an for at nå frem til en gensidigt tilfredsstillende løsning på bæredygtig forvaltning og udnyttelse af fiskeressourcerne og forebyggelse af ikkebæredygtige fiskerimetoder inden for den til den tid gældende EU-ret; 19. tager hensyn til, at både den fælles fiskeripolitik og den islandske fiskeripolitik i øjeblikket er ved at blive revideret; glæder sig over den nylige vedtagelse af forordningen om visse foranstaltninger i forbindelse med lande, der tillader ikke-bæredygtigt fiskeri, med henblik på bevarelsen af fiskebestande og opfordrer Island og EU til at gribe dette kapitel i forhandlingerne konstruktivt an for at nå frem til en gensidigt PE v /24 AM\ doc

21 tilfredsstillende løsning på bæredygtig forvaltning og udnyttelse af fiskeressourcerne og forebyggelse af ikkebæredygtige fiskerimetoder; 36 Johannes Cornelis van Baalen, Pat the Cope Gallagher Punkt 19 a (nyt) 19a. noterer sig, at den igangværende tvist om makrelfiskeri mellem EU, Island og Færøerne i det nordøstlige Atlanterhav skal løses hurtigst muligt; opfordrer i denne forbindelse Island til at genoptage kyststatsforhandlingerne med henblik på at finde en løsning, der er tilfredsstillende for begge parter i aftalen om fælles fiskebestande; opfordrer Kommissionen til eftersom den samlede makrelfangst i de seneste to år har overskredet den internationalt aftalte forvaltningsordning, og i tilfælde af at der ikke findes nogen løsning at anvende det for nyligt vedtagne instrument til handelsforanstaltninger for at modvirke ikke-bæredygtigt fiskeri; 37 Cristian Dan Preda Punkt 19 a (nyt) 19a. beklager, at det nyligt afholdte møde AM\ doc 21/24 PE v01-00

22 mellem de fire kyststater, Island, EU, Norge og Færøerne, om forvaltningen af makrelfiskeri i det nordøstlige Atlanterhav blev afsluttet, uden at der blev opnået enighed; opfordrer alle kyststaterne til at fortsætte forhandlingerne for at nå frem til en løsning på tvisten om makrelfiskeri på grundlag af realistiske forslag, der er i overensstemmelse med historiske rettigheder og rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd; 38 Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen Punkt 19 a (nyt) 19a. bemærker, at der fortsat er uoverensstemmelser mellem EU og Island om forvaltningen af livet i havet, navnlig hvad angår hvalfangst og kommerciel sælfangst; påpeger, at forbuddet mod hvalfangst og forbuddet mod import af sælprodukter i EU er en del af EU-retten; understreger, at det er nødvendigt, at hvalfangst og handel med hvalprodukter og kommercielle sælprodukter afskaffes; 39 Cristian Dan Preda Punkt 19 b (nyt) PE v /24 AM\ doc

23 19b. lykønsker Island for landets generelt tilfredsstillende resultater inden for miljøbeskyttelse; glæder sig over Islands undertegnelse af Firenzekonventionen og indførelsen af lovgivning med henblik på gennemførelse af miljøansvarsdirektivet; bemærker imidlertid, at der fortsat er uoverensstemmelser mellem EU og Island om spørgsmål vedrørende forvaltning af livet i havet, navnlig hvad angår hvalfangst; påpeger, at forbuddet mod hvalfangst er en del af EU-retten; opfordrer til bredere drøftelser af spørgsmålet om afskaffelse af hvalfangst og handel med hvalprodukter; 40 Cristian Dan Preda Punkt 20 a (nyt) 20a. mener, at tiltrædelse af EU kan øge Islands muligheder for at spille en mere aktiv og konstruktiv rolle i det nordlige Europa og i Arktis og dermed bidrage til multilateral forvaltning og bæredygtige politiske løsninger i regionen; bemærker, at Det Arktiske Råd har udpeget sin første direktør for dets sekretariat; 41 Charles Tannock, Robert Atkins AM\ doc 23/24 PE v01-00

24 Punkt 20 a (nyt) 20a. fremhæver, at Islands tiltrædelse af EU ville øge den europæiske synlighed og tilstedeværelse i Det Artktiske Råd og øge EU's udsigter til at spille en mere aktiv rolle i Arktis; PE v /24 AM\ doc

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 30.11.2011 B7-0000/0000 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2, om statusrapport

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-11

ÆNDRINGSFORSLAG 1-11 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel PE494.801v01-00 4.9.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 1-11 Vital Moreira (PE492.946v02-00) Foranstaltninger til beskyttelse af EU's marked mod ekstremt

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0308/2012 af F. M., italiensk statsborger, om den skovbrugspolitik, den peruvianske regering fører

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Fiskeriudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler

Fiskeriudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 24.6.2015 ARBEJDSDOKUMENT om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler Fiskeriudvalget Ordfører

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 6.3.2013 B7-0097/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS), SCHWEIZ OG NORDEN

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS), SCHWEIZ OG NORDEN DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS), SCHWEIZ OG NORDEN Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) blev oprettet i 1994 med henblik på at udvide Den Europæiske Unions bestemmelser for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Fiskeriudvalget 2009 21.6.2007 PE 390.768v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Udkast til betænkning (PE 378.735v02-00) Carmen Fraga Estévez Opnåelse af bæredygtighed i EU's fiskeri ved hjælp

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Kommissionens udtalelse om Islands ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Kommissionens udtalelse om Islands ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.2.2010 KOM(2010) 62 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Kommissionens udtalelse om Islands ansøgning om medlemskab af Den Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 20.6.2013 B7-****/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 om forhandlinger mellem EU og

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-7. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/2275(INI) 3.10.2012. Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488.

ÆNDRINGSFORSLAG 1-7. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/2275(INI) 3.10.2012. Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 3.10.2012 2011/2275(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488.054v01-00) om 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 26.10.2011 2011/2157(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Göran Färm (PE472.222v01) om revision af den europæiske naboskabspolitik (2011/2157(INI)) AM\881877.doc PE473.915v03-00

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE- Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 14. december 2011

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. december 2007 EU s udvidelse Kommissionen vedtog i november 2007 den

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

Erklæring fra Sverige

Erklæring fra Sverige Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2015 (OR. en, fr) Interinstitutionel sag: 2015/0028 (COD) 11505/15 ADD 1 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.11.2010 B7-0682/2010 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 om de humanitære

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 30.4.2010 PE441.160v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 (PE441.159v01-00) om EU s holdning i forbindelse med G20-topmødet i Toronto AM\814973.doc PE441.160v01-00

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2072(INI) 9.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Finansieringen og funktionen af Den Europæiske Fond for Globaliseringstilpasning

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-8. DA Forenet i mangfoldighed DA 2014/2115(DEC) 02.02.2015. Udkast til udtalelse Alain Cadec (PE541.468v01-00)

ÆNDRINGSFORSLAG 1-8. DA Forenet i mangfoldighed DA 2014/2115(DEC) 02.02.2015. Udkast til udtalelse Alain Cadec (PE541.468v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Fiskeriudvalget 02.02.2015 2014/2115(DEC) ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Alain Cadec (PE541.468v01-00) Decharge 2013: EU-Fiskerikontrolagenturet (2014/2115(DEC)) AM\1048384.doc PE546.815v02-00

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.11.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0079/2012 af foreningen "Victoria Revoluției din decembrie '89", og otte andre foreninger, om

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 11.3.2010 2009/0814(NLE) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 Udkast til betænkning Íñigo Méndez de Vigo (PE439.159v02-00) om Det Europæiske Råds forslag

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0250/4. Ændringsforslag. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0250/4. Ændringsforslag. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Betragtning A A. der henviser til, at Australien og New Zealand er blandt EU's ældste og tætteste partnere, deler fælles værdier

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 25. juni 2001 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder,

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-11

ÆNDRINGSFORSLAG 1-11 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 25.2.2014 2013/2202(DEC) ÆNDRINGSFORSLAG 1-11 Udkast til betænkning Bogusław Sonik (PE521.731v01-00) om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 28.8.2012 2012/0130(NLE) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udviklingsudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 20.11.2012 2012/2107(DEC) ÆNDRINGSFORSLAG 108-118 Udkast til betænkning Ivailo Kalfin (PE497.895v02-00) om særberetning nr. 6/2012 (decharge 2011) "Den

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ÆNDRINGSFORSLAG 1-8

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2008/2125(INI) 16.10.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Luca Romagnoli (PE414.048v01-00) med henstillinger til Kommissionen

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 12-29

ÆNDRINGSFORSLAG 12-29 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/0310(COD) 6.4.2016 ÆNDRINGSFORSLAG 12-29 Udkast til udtalelse Eider Gardiazabal Rubial (PE578.760v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-16

ÆNDRINGSFORSLAG 9-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 20.9.2011 2010/0383(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 9-16 Udkast til udtalelse Evelyn Regner (PE469.974v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

NOTE formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring om en samordnet europæisk handlingsplan for landene i euroområdet

NOTE formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring om en samordnet europæisk handlingsplan for landene i euroområdet RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. oktober 2008 (OR. en) 14239/08 POLGEN 104 ECOFIN 411 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 9.11.2012 2012/2225(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vækst i udviklingslande via handel og investeringer (2012/2225(INI)) Udvalget om International

Læs mere

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) 10435/09 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Klimaændringer Mod en overordnet

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 18.3.2011 2011/0014(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Bruxelles, den 21. juni 2003 10229/03 (Presse 163) (OR. en) TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Stats- og regeringscheferne for Den Europæiske Unions medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Union vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-9. DA Forenet i mangfoldighed DA 2012/2205(DEC) 23.1.2013. Udkast til udtalelse Georgios Papanikolaou (PE500.

ÆNDRINGSFORSLAG 1-9. DA Forenet i mangfoldighed DA 2012/2205(DEC) 23.1.2013. Udkast til udtalelse Georgios Papanikolaou (PE500. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 23.1.2013 2012/2205(DEC) ÆNDRINGSFORSLAG 1-9 Georgios Papanikolaou (PE500.644v01-00) om decharge for gennemførelsen

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan

P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2012 om handelsforhandlingerne mellem EU og Japan (2012/2711(RSP)) Europa-Parlamentet, - der

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeripolitisk Kontor Sagsnr.: 13103/321660 Den 11. januar 2012 FVM 002 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar 2008

Skjal 1: Tilráðingar 2008 Skjal 1: Tilráðingar 2008 Rekommandation nr. 1/2008 Vestnordisk Råd har, den 27. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation, under Rådets årsmøde 2008 i Grundarfjörður i Island. Vestnordisk Råd

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0063 (NLE) 14869/16 JAI 1003 FREMP 197 DROIPEN 198 COCON 28 COHOM 151 COPEN 359 EDUC 401 MIGR 205 SOC 746

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 17.12.2014 EP-PE_TC1-COD(2014)0287 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL SPØRGSMÅL TIL Joe BORG Indstillet kommissær, tilknyttet Poul Nielson, kommissær med ansvar for udviklingssamarbejde og humanitær bistand A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL A. GENERELLE SPØRGSMÅL

Læs mere

Databeskyttelsesdagen 2016

Databeskyttelsesdagen 2016 Databeskyttelsesdagen 2016 Christiansborg v/ direktør Cris-na Angela Gulisano Emner Datatilsynet i dag Ny forordning på vej Hvilken tilsynsmyndighed? Nye opgaver? Nye måder at samarbejde på? Fremtidens

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2014 COM(2014) 118 final 2014/0063 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/463/EU om godkendelse af Cyperns

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 14.2.2012 2011/0127(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem

Læs mere