Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14"

Transkript

1 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit, Curt Sørensen, Gonzalo Carrillo Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Madservice - priser i Politiske visioner og indsatsområder Sundhedsaftaler Foreløbige sigtepunkter for sundhedspolitikken Til orientering...5

2 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Madservice - priser i /158 Beslutningstema: Fritvalgspriser for madservice for 2015 Indstilling: Administrationen anbefaler, at nedenstående priser vedrørende madservice for 2015 godkendes. Efter bestemmelserne i Lov om Social Service, stilles der krav om fastsættelse af priserne for madservice på ældreområdet mindst en gang årligt. Den lovgivne maksimumpris er 50 kr. pr. hovedret for Prisen for madservice 2015 beregnes på baggrund af regnskab 2013 for Det Gode Madhus, og fremskrives til 2015-niveau. Beregningerne viser, at prisen ift stiger med 1 kr. til 43,50 kr., hvilket skyldes almindelige pris- og lønfremskrivning samt regnskabsresultatet. Dertil kommer en stigning på 2 kr. jf. budgetforliget for 2013, hvor det blev vedtaget en besparelse, der betyder at prisen skulle tillægges 2 kr. i 2014 og 4 kr. i I 2015 fastholdes dog en stigning på 2 kr. idet, 2 kr. forventes finansieret af ældrepuljen for Svendborg Kommune har endnu ikke modtaget svar fra ministeriet, men det ansøgte forventes at være inden for puljens formål. Prisen for en hovedret er således 45,50 kr. Se nedenstående oversigt for priserne på madservice for 2015: Madservicepriser: Madpriser pr. ret Regnskab 2013 Priser 2014 Fremskrevet 2015 pris inkl. stigning på 2 kr. Hovedret 43,00 44,50 45,50 Lille hovedret 39,00 40,00 41,00 Biret 13,00 13,50 13,50 Hovedret + biret 56,00 58,00 59,00 1

3 Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: De private leverandører skal reguleres med 0,50 kr. pr. hovedret for 2013 svarende til differencen mellem taksten for 2013 på 42,50 kr. og regnskabet for 2013 på 43,00 kr. Den samlede regulering er under kr. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens 79, 83 og 84. Godkendt 3. Politiske visioner og indsatsområder /25971 Beslutningstema: Til godkendelse Indstilling: Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender de politiske visioner og indsatsområder Social- og Sundhedsudvalget har på møderne i oktober, november og december 2014 diskuteret de politiske visioner og indsatsområder for udvalgets arbejde i perioden På baggrund af input fra udvalget er den senest tilrettede udgave vedlagt som bilag. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: ingen Bilag: Åben - Visioner og indsatsområder for Social og Sundhedsudvalget Godkendt, idet der i de opfølgende politikker rettes fokus på den sociale dimension. 2

4 4. Sundhedsaftaler /15102 Beslutningstema: Godkendelse af Sundhedsaftalen Indstilling: Direktionen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark, og er nu til godkendelse i Regionsrådet og de 22 kommuner. Der er med Sundhedsaftalen for Region Syddanmark øget fokus på politisk ejerskab og opfølgning med formulering af ambitiøse visioner og pejlemærker og deraf afledte prioriterede mål i sundhedsaftalens politiske del. Sundhedsaftalen skal senest den 31. januar 2015 fremsendes til godkendelse hos Sundhedsstyrelsen. Sundhedsaftalen har været til høring fra 19. august til 6. oktober Der er bl.a. indkommet høringssvar fra alle de 22 kommuner. Hovedtendenserne i høringssvarene har været at udkastet til sundhedsaftalen er et fornuftigt grundlag for de næste fire års samarbejde, at aftalen er ambitiøs og at den har fokus på de vigtige udfordringer i det tværsektorielle samarbejde i regionen. Der peges på at aftalen vil stille krav om en tydelig prioritering, og at implementeringen vil være udfordrende. Høringssvarene har givet anledning til præciseringer og justeringer. En del af bemærkningerne relaterer sig ikke direkte til teksten, men er væsentlige bemærkninger i forhold til implementeringen. De vil indgå i det videre arbejde. Lovgrundlag: Sundhedslovens 205 Bilag: Åben - Sundhedsaftalen til godkendelse Godkendt 5. Foreløbige sigtepunkter for sundhedspolitikken 12/1194 Beslutningstema: 3

5 Foreløbige sigtepunkter for sundhedspolitikken Indstilling: Direktionen indstiller, til fortsat drøftelse. Som første skridt i processen for en ny sundhedspolitik i Svendborg Kommune drøftede Social- og Sundhedsudvalget den 1. december 2014 Svendborg Kommunes sundhedspolitiske udfordringer med henblik på at sætte retning for politikken. Drøftelserne på udvalgsmødet tog udgangspunkt i en præsentation af nye tendenser på sundhedsområdet, Svendborg Kommunes sundhedsprofil og en kortlægning af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. På baggrund af en opsamling på drøftelserne er der udarbejdet nedenstående foreløbige sigtepunkter til udvalgets videre drøftelse. Sundhedsfremmende politik Svendborg Kommunes nye sundhedspolitik skal være en sundhedsfremmende politik med fokus på det gode liv. Fokus i politikken skal derfor ikke primært være på risikofaktorer og sygdom men på glæden ved at leve sundt, og at sundhedsfremmende indsatser også kan have en helbredende effekt. Det brede sundhedsbegreb Politikken skal bygge på det brede sundhedsbegreb, hvor sundhed er andet end fravær af sygdom og kan fremmes ved at understøtte borgernes handlekompetencer. Det handler derfor om at styrke den enkeltes ressourcer til at mestre eget liv med fokus på både tilstanden af fysisk, mental og social velbefindende, samt oplevelsen af at leve et godt liv. I det brede sundhedsbegreb ligger også en erkendelse af, at både livsstil og levevilkår har indvirkning på borgernes sundhed. Tidlige indsatser Indsatserne i sundhedspolitikken skal rumme tidlige tiltag fx i forhold til forebyggelse af tobak og alkohol. Gennem brede indsatser til store målgrupper er det muligt at lave meget tidlige indsatser, der har forebyggende effekt for mange borgere. Samtidig kan der bygges videre på gode erfaringer fra fx Svendborgprojektet, hvor flere idrætstimer i folkeskolen forebygger en lang række livsstilssygdomme. Sundhed på tværs Sundhed skal tænkes ind på tværs i hele kommunen således, at sundhedsfremme og forebyggelse indgår som en naturlig løftestang i alle direktørområders arbejde med at skabe gode liv for alle borgere i kommunen. Ud over ovenstående gøres opmærksom på Social- og Sundhedsudvalgets visioner for sundhedsområdet, jf. anden sag på dagsorden, der også er med til at sætte rammen for sundhedspolitikkens retning: 4

6 At skabe øget sundhed blandt borgerne i Svendborg Kommune At øge ligheden i borgernes sundhed i Svendborg kommune At de grupper af borgere der har færre ressourcer gives de bedste muligheder for at klare sig i deres eget liv At der samarbejdes omkring sundhed på tværs i kommunen og med eksterne parter At arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse og rehabilitering. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske konsekvenser. Drøftet 6. Til orientering 15/ Til orientering ved udvalgsformanden 2. Til orientering ved udvalgsmedlemmerne 3. Til orientering ved administrationen 1. Tilbagemelding SSU s puljer 2. Serviceniveau 95 og Sundhedshus, status 4. Orientering om mellemkommunale betalinger Bilag: Åben - Notat vedr. tilbagemelding SSU-puljer Taget til efterretning 5

7 6

8 Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 17:15 Hanne Ringgaard Møller Lone Juul Stærmose Ulla Larsen Jesper Ullemose Hanne Klit Curt Sørensen Gonzalo Carrillo 7

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008 Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Kræftens Bekæmpelse INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Forord I Danmark

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark 2013 De 22 kommuner i Region Syddanmark Region Syddanmark Varde Billund Vejle Fredericia

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Fra sygefravær til arbejdsevne

Fra sygefravær til arbejdsevne Fra sygefravær til arbejdsevne Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Work. Adapted for all. Move Europe. funded by the Health Programme of The European Union FRA SYGEFRAVÆR TIL ARBEJDSEVNE Sundhedsfremme

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere