Tids- og handleplan for udbygning og renovering af pleje- og ældreboliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tids- og handleplan for udbygning og renovering af pleje- og ældreboliger"

Transkript

1 Tids- og handleplan for udbygning og renovering af pleje- og ældreboliger Maj 2016

2 Indhold 1 Indledning Hvorfor en ny tids- og handleplan nu? Status på den gældende tids- og handleplan Anbefalinger til en ny tids- og handleplan Baggrund Antal boliger og udvikling i ældrebefolkning Aktuelle ventelister og lediglister De enkelte projekter Blomsterengen i Holsted Enghaven i Rødding Dixensminde i Jels Lundtoft i Brørup Nyt plejecenter i Vejen Demensaflastningsboliger Afrunding

3 1 Indledning 1.1 Hvorfor en ny tids- og handleplan nu? 14. januar 2014 godkendte Byrådet i Vejen Kommune Revideret tids- og handleplan for udbygning og renovering af pleje- og ældreboliger. Planen var planlagt til at skulle revideres i 2017, men søgningen til ældre- og plejeboliger ændrer sig væsentligt i disse år. Derfor lægges der her op til en justering af udbygnings- og renoveringsplanerne. Specielt i forhold til flytning til en ældrebolig ses et fald i efterspørgslen, men også søgningen til plejeboliger er faldende. Det kan skyldes den positive udvikling i relation til effekten af de forebyggende og rehabiliterende indsatser, der er iværksat på ældreområdet. Det drejer sig bl.a. om BASH, tidlig opsporing, indsats i forhold til småtspisende og måltidsmiljøer, faldforebyggelse og prioriteringen af aktivitetsområdet, som reducerer behovet for hjælp og udskyder tidspunktet for ældres behov for at flytte ind i en ældre- eller plejebolig. Det kan også have baggrund i en forbedret boligstandard som gør det muligt at bo længere i den hidtidige bolig eller at ældre vælger tidligere at skifte bolig til leje eller andelsbolig, som er handicapvenlig. Når de ældre vælger at bo længere i deres nuværende bolig ses et øget behov for aflastning af pårørende og midlertidig ophold i kortere perioder ved sygdom. Dette behov forstærkes af udviklingen af det nære sundhedsvæsen med korte accelererede indlægsforløb, hvor der ofte er behov for et efterfølgende kommunalt rehabiliteringsforløb i et midlertidigt afsnit. Derfor anbefaler Social & Ældre: Etableringen af et nyt plejecenter i Vejen Syd slettes af planen De 6 planlagte ældreboliger ved Blomsterengen ændres til demensboliger med igangsættelse i sidste halvdel af år utidssvarende plejeboliger på Blomsterengen ændres efterfølgende i år 2018 til midlertidige boliger. Der etableres 4 aflastningspladser på Kærdalen i takt med at udvalgte boliger bliver ledige. 1.1 Status på den gældende tids- og handleplan De senere års bestræbelser på at modernisere og udbygge pleje- og ældreboligerne i Vejen Kommune har resulteret i følgende projekter: Plejecentret Birkely i Askov er udbygget med 10 plejeboliger og 6 ældreboliger ved center. Servicearealer er renoveret og udbygget (aktivitetslokale). Plejecentret Åstruplund i Glejbjerg er delvist renoveret og udbygget, herunder renovering af en boligfløj og 2 midlertidige pladser. På plejecentret Lundtoft i Brørup pågår en gennemgribende renovering og udbygning. Når centret står færdigt vil det indeholde 38 plejeboliger, 8 demensboliger, 4 boliger for 3

4 udadreagerende demensramte borgere, et midlertidigt afsnit på 10 boliger i alt 60 pladser. Endvidere opføres et nyt stort fælleslokale samt demensdaghjem og bedre faciliteter for frivillige. Åparken i Holsted udbygges med et nyt aktivitetslokale. Følgende budgetterede projekter er endnu ikke igangsat, men planlægningen er påbegyndt: 12 ældre- og plejeboliger tilbygges ved Blomsterengen i Holsted Renovering af serviceareal og boliger på Vinkelvej ved plejecentret Enghaven i Rødding. 4

5 2 Anbefalinger til en ny tids- og handleplan I skemaet nedenfor ses først den gældende tids- og handleplan, dernæst forslag til en ny tids og handleplan. År Tids og handleplan 2014 Forslag til ny tids- og handleplan m² servicearealer tilbygges til Åparken i Holsted (aktivitetslokaler). Foreløbig planlagt byggeperiode: Projektet på Åparken er igangsat. De allerede afsatte anlægsmidler til tilbygning af 6 plejeboliger til Åparken i Holsted flyttes til Blomsterengen i Holsted St. By. Byggeperiode Der nyopføres 6 tidssvarende ældreboliger i umiddelbar nærhed af plejecentret Blomsterengen i Holsted Stationsby. Planlagt byggeperiode: meget små plejeboliger på Blomsterengen i Holsted St. By omdannes til midlertidige boliger i forbindelse med nybyggeriet på Blomsterengen (2015). Der arbejdes videre med planerne om at renovere 10 plejeboliger på Enghaven i Rødding (Vinkelvej 3). Det afklares om der skal ske tilbygning eller renovering. Byggeperiode Servicearealer på Enghaven i Rødding renoveres. Byggeperiode Der etableres 4 aflastningspladser på Kærdalen i takt med at de udvalgte boliger bliver ledige og 2018 Revidering af denne tids- og handleplan før endelig vedtagelse/budgettering af nyt plejecenter i Vejen. Behovet for etablering af 6 plejeboliger og 6 demensboliger i tilknytning til Blomsterengen i Holsted samt 106 m 2 serviceareal brutto vurderes. Når de nye boliger er etableret overgår 4 små nuværende plejeboliger til at blive benyttet som midlertidige boliger. To nuværende demensboliger overgår til at være midlertidige pladser for demensramte borgere. Lejlighed 32, som i dag benyttes som kontor, lejes ud som bolig igen efter ombygningen. 8 plejeboliger ved Lundtoft i Brørup (Magnolievej 26 nr. E, F, G, H, I, J, K, og L) overgår til at have status af ældreboliger (fritvalgszonen) Der udarbejdes en overordnet plan for en gennemgribende renovering af Enghaven Plejecenter i Rødding. Det foreslås at der oprettes et afsnit med midlertidige rehabiliteringspladser med træningsfaciliteter. Endvidere foreslås oprettet demensdaghjem. De 10 utidssvarende plejeboliger på Vinkelvej 3 renoveres eller nedlægges men således at antallet af plejeboliger i Enghaven efter renoveringen vil være uændret. Projektet er ikke i investeringsoversigten. 5

6 År Tids og handleplan 2014 Forslag til ny tids- og handleplan 2019 Dixensminde i Jels: Det foreslås at de 3 nuværende midlertidige pladser, med fælles bad og toilet, omdannes til 1 moderne midlertidig plads. Det vurderes om der er grundlag for at tilbygge 2 almene plejeboliger til Dixensminde. Projektet er ikke i investeringsoversigten. 3 Baggrund I dette afsnit fremføres en række tal, statistikker, prognoser og anden information som har betydning for behovet for ældre- og plejeboliger i Vejen Kommune i årene fremover. 3.1 Antal boliger og udvikling i ældrebefolkning Herunder ses det aktuelle udbud af boliger med kommunal anvisningsret på ældreområdet. Tabel 1: Boligopgørelse ældreområdet Vejen Kommune Plejeboliger Ældreboliger v. center Ældreboliger ude i byen Demens -boliger Midlertidige boliger demente Alm. Midlertidige boliger Ferieboliger Ferieboliger demens Total Rødding Jels Skodborg Vejen Askov Bække Gesten Andst Brørup Lindknud Holsted Holsted st Glejbjerg I alt Diagram 1 og 2 nedenfor viser, at der bliver flere ældre borgere i Vejen Kommune i de kommende år akkurat som i de forgangne år (siden 2008). 6

7 Diagram 1: Udviklingen i antallet af borgere mellem 65 og 79 år i Vejen Kommune Diagram 2: Udviklingen i antallet af borgere 80+ år i Vejen Kommune Diagram 3 nedenfor viser den forventede udvikling i antallet af demensramte borgere i Vejen Kommune. Diagrammet er en simpel fremskrivning dvs. at man har koblet det forventede 7

8 øgede antal ældre med hvor mange procent af de forskellige aldersklasser, der hidtil har udviklet demens. Imidlertid er de seneste udmeldinger fra forskerverdenen, at den demens epidemi man i snart mange år har talt om ventede forude grundet det øgede antal ældre, måske ikke bliver så omfattende som først antaget. Eksempelvis kan der peges på et dansk studie hvor hjerne-funktionerne for et par tusinde danskere født i 1905 testedes, da de pågældende danskere var 90 år. Ti år senere testedes hjerne-funktionerne for ca danskere født i 1915 som på dette tidspunkt også havde nået alderen 90 år. Det viste sig at forekomsten af demenssymptomer var markant lavere blandt årgang 1915 end blandt årgang Forskerne har ingen præcis forklaring på dette resultat, men formoder det skyldes bedre folkesundhed, bedre behandling af hjertekarsygdomme, længere skolegang og et højere uddannelsesniveau (Kilde: Hjerneforskere: Vi bør dæmpe demensalarmen - Jyllands-Posten, 5. oktober 2015). Diagram 3: Demensprognose for Vejen Kommune Kilde: Nationalt Videnscenter for Demens 8

9 Plejeboliger Antal demensboliger Antal midlertidige pladser Ældreboliger ved center Ældreboliger "ude i byen" Tabel 2: Boligmasse med kommunal visitation (eksisterende og planlagt jf. allerede vedtaget bolighandleplan) sammenholdt med udvikling i ældrebefolkning År Antal borgere 80+ Antal borgere 80+ (indeks) Antal borgere 80+ pr. plejebolig , , , , , , , , , , , , , , ,4 Bolig-antal i ovenstående tabel er inklusiv budgetteret byggeri men eksklusiv nyt plejecenter i Vejen Syd 1) 6 nye ældreboliger ved Blomsterengen. 2) Netto 8 midlertidige boliger ekstra på Lundtoft (2018) + 4 ekstra midlertidige boliger på Blomsterengen (små plejeboliger inddrages til midlertidige boliger) (2017). 3) Netto 5 nye demensboliger på Lundtoft (4 for udadreagerende). 4) 8 ekstra plejeboliger på Lundtoft, Netto 2 nye plejeboliger på Blomsterengen (6 nyopførte, men 4 der overgår til at være midlertidige). 9

10 3.2 Aktuelle ventelister og lediglister Dette afsnit indeholder aktuelle ventelister for pleje- og ældreboliger i Vejen Kommune (med kommunal visitationsret). Tabel 3: Venteliste plejeboliger maj 2016 Center Enghaven 2 Dixensminde 3 Lundtoft 3 1 Blomsterengen 0 Åparken 1 Åstruplund 0 Kærdalen 3 Birkely 0 Lindecentret 0 Total Tabel 4: Venteliste ældreboliger i Rødding-området maj 2016 Sted Ribevej 0 Rødding Engvej 0 Vinkelvej 0 Ørstedvej 0 Parkvej 0 Tabel 5: Venteliste ældreboliger i Vejen-området maj 2016 Sted Kærhøjparken 8 1 Skolegade 1 1 Askevej 0 Baslund 0 Lindeparken 3 Gejsingvej 0 Gyvelvej Tabel 6: Venteliste ældreboliger i Brørup-området maj 2016 Sted Askeparken

11 Birkevænget 0 1 Bryggerpladsen Bryggerstrædet Bøgeparken Egeparken Fredensvej Kirsebærparken Kirsebærvej Lindknud ude 0 Magnolievej Stadionvej Tabel 7: Venteliste ældreboliger i Holsted-området maj 2015 Sted Åparken 1 Åstruplund 0 På demensboliger ses følgende venteliste: Blomsterengen 1 borger på venteliste. Tabel 8: Liste over ledige boliger plejeboliger og demensboliger Ledige plejeboliger Tilbudt til borgere Enghaven 1 1 er tilbudt Dixensminde Lundtoft Birkely 1 1 Blomsterengen er tilbudt Åparken Åstruplund Kærdalen flere er tilbudt Lindecentret Ledige demensboliger Tilbudt til borgere Enghaven 1 Lundtoft Blomsterengen er tilbudt Kærdalen 11

12 4 De enkelte projekter I dette afsnit redegøres der for planlagte byggeprojekter på de enkelte centre samt foreslåede ændringer af projekterne og nye foreslåede projekter. 4.1 Blomsterengen i Holsted Jf. den gældende tids- og handleplan skal der på Blomsterengen foretages følgende: De allerede afsatte anlægsmidler til tilbygning af 6 plejeboliger til Åparken i Holsted flyttes til Blomsterengen i Holsted St. By. Byggeperiode Der nyopføres 6 tidssvarende ældreboliger i umiddelbar nærhed af plejecentret Blomsterengen i Holsted Stationsby. Planlagt byggeperiode: meget små plejeboliger på Blomsterengen i Holsted St. By omdannes til midlertidige boliger i forbindelse med nybyggeriet på Blomsterengen (2015). Dvs. at det er besluttet at bygge 6 ældreboliger ved Blomsterengen og at bygge 6 plejeboliger til centret. Desuden er det besluttet at 4 små plejeboliger omdannes til midlertidige pladser i forbindelse med tilbygningen til centret. I 2012 opførte Vejen Kommune 6 ældreboliger ved plejecentret Birkely i Askov (Baslund). Det har siden hen vist sig vanskeligt at udleje disse boliger. De nye ældreboliger ved Birkely skulle jo ellers være fremtidssikrede dvs. i tråd med fremtidens ældres ønsker til boliger. De tilkendegivelser Social & Ældre har fået tyder imidlertid på, at ældreboligerne ved Birkely simpelthen er for dyre i indskud og husleje. De 10 nyopførte plejeboliger på selve Birkely har derimod ikke oplevet nævneværdig tomgang til trods for at huslejen er den samme som for ældreboligerne udenfor centret. Dette kunne tyde på, at de ældre borgere undlader at flytte indtil det er helt nødvendig. På baggrund af erfaringerne fra Birkely anbefaler Social & Ældre, at de 6 planlagte ældreboliger ved Blomsterengen ændres til at blive opført som demens-plejeboliger altså som en integreret del af centret og ikke som fritliggende ældreboliger. Social & Ældre foreslår følgende: - Der opføres 6 plejeboliger og 6 demensboliger ved tilbygning til Blomsterengen. - 4 små plejeboliger på Blomsterengen (nr. 25,26,27 og 28) omdannes til midlertidige boliger således at boligerne sammen med de to nuværende midlertidige boliger (nr. 29 og 30) udgør et nyt midlertidigt afsnit. - 2 nuværende demensboliger (35 og 36) ændres til midlertidige demensboliger. - Lejlighed 32, som i dag er benyttet til kontor, udlejes som bolig igen. - Der opføres serviceareal - 92 kvm brutto i forlængelse af nuværende kontor og personalerum. Desuden mindre kontor (14 kvm serviceareal brutto) i tilknytning til nye demensboliger. 12

13 Forslagets økonomiske konsekvenser: - Overtagelse af netto 5 lejemål til midlertidige pladser. Husleje og indskud for midlertidige pladser betales af kommunen (de 6 nye midlertidige pladser modregnet lejlighed 32, som genåbnes til udlejning). 1 Se tabel nedenfor. - Betaling af indskud for 6 borgere, der flyttes fra boliger tiltænkt at være midlertidige boliger og til de nye boliger (såfremt disse borgere indvilliger i at flytte ellers ved ledighed). - I investeringsoversigten i budget er der afsat midler til opførelse af 2 x 6 ældreboliger. Finansieringen af det lånefinansierede almene byggeri er uforandret til trods for at 6 boliger nu foreslås opført som plejeboliger og ikke fritliggende ældreboliger. - De 106 kvm serviceareal brutto og det lille kontor i tilknytning til de nye demensboliger, som foreslås tilbygget, finansieres af Social & Ældres pulje til mindre anlægsprojekter og af opsparede midler på Blomsterengen samt af servicearealtilskud fra 6 af de 12 nyopførte boliger. Tabel 9: Huslejeudgifter Blomsterengen midlertidige boliger Bolig Husleje Årlig husleje Indskud Omkostning år 1 Omkostning år Total Enghaven i Rødding Den gældende tids- og handleplan siger følgende om Enghaven: Der arbejdes videre med planerne om at renovere 10 plejeboliger på Enghaven i Rødding (Vinkelvej 3). Det afklares om der skal ske tilbygning eller renovering. Byggeperiode Nyt forslag: Der foreslås en gennemgribende renovering af Enghaven Plejecenter i Rødding. Det foreslås at der oprettes et afsnit med midlertidige rehabiliteringspladser med træningsfaciliteter. Endvidere foreslås oprettet demensdaghjem. De 10 utidssvarende plejeboliger på Vinkelvej 3 1 Blomsterengen 25, 26, 27, 28, og 32 har en husleje på 3.916,00 kr. pr. måned. og et indskud på ,00 kr. Blomsterengen 35 og 36 har en husleje på 5.091,00 kr. pr. måned. og et indskud på ,00 kr. 13

14 renoveres eller nedlægges men således at antallet af plejeboliger i Enghaven efter renoveringen vil være uændret. Projektet er ikke i investeringsoversigten. 4.3 Dixensminde i Jels De 3 midlertidige pladser på Dixensminde er utidssvarende blandt andet fordi der er fælles toilet og bad. Det foreslås at de 3 nuværende midlertidige pladser omdannes til 1 moderne midlertidig plads. Der tilbygges endvidere 2 almene plejeboliger til Dixensminde med henblik på at bevare en vis volumen på centret. Der er ikke afsat midler til dette projekt på investeringsoversigten. 4.4 Lundtoft i Brørup Projekt renovering og udbygning af Lundtoft er godt i gang. I forbindelse med revurdering af økonomien i projektet primo 2015 måtte to midlertidige pladser for demensramte borgere udgå af projektet. 4.5 Nyt plejecenter i Vejen Det ellers planlagte nye plejecenter i Vejen Syd slettes grundet manglende behov. Det vurderes at der er større behov for aflastningspladser/midlertidige pladser. Behovet for et stort nyt plejecenter er mindsket grundet generel sund aldring og indsatserne på ældreområdet i kommunen (BASH, ernæring, faldforebyggelse, tidlig opsporing og et aktivitetsområde, hvor der er fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og inddragelse af frivillige). Se i øvrigt afsnit 3.1. Vejen Kommune opfordrer boligselskaberne til at bygge handicapvenlige, almene familieboliger i Vejen By. 4.6 Demensaflastningsboliger Efter behov kan plejeboliger løbende frikøbes til aflastning for demensramte borgere. Et øget behov for aflastningsboliger til demensramte borgere kan forventes grundet at disse borgere forbliver længere i eget hjem. På Kærdalen opkøbes op til 4 almene plejeboliger til brug som midlertidige pladser. 14

15 5 Afrunding Denne tids- og handleplan foreslås revideret løbende og senest i

Administrationens svar på høringssvar fra lokal-med på ældreområdet og Ældre- og Handicapråd

Administrationens svar på høringssvar fra lokal-med på ældreområdet og Ældre- og Handicapråd Administrationens svar på høringssvar fra lokal-med på ældreområdet og Ældre- og Handicapråd Høringssvar Svar fra administrationen Birkely MED udvalget i Område Birkely har ved en skriftlig proces forholdt

Læs mere

Områdeklassificering. Brørup

Områdeklassificering. Brørup Brørup Føvling Gesten Glejbjerg Holsted Hovborg Jels Lindknud Lintrup Øster Lindet Hovborg Glejbjerg Lindknud Bække Gesten Holsted Brørup St. Andst Askov Vejen Føvling Lintrup Skodborg Sdr. Hygum Rødding

Læs mere

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune Den 21. september 2010/mk Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2010-2022 Indledning...1 Udfordringer på Ældreområdet 2010-2021...1 Den demografiske udvikling i Rudersdal Kommune... 1 Renovering

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Status på udviklingen af ældre- og plejeboligområdet. Plankonferencen 2017

Status på udviklingen af ældre- og plejeboligområdet. Plankonferencen 2017 Status på udviklingen af ældre- og plejeboligområdet Plankonferencen 2017 Hvad er ældre- og plejeboliger? Ældrebolig: En bolig til borgere, der på grund af nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, har

Læs mere

Velfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016. Udvikling af plejeboliger 2016 2029

Velfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016. Udvikling af plejeboliger 2016 2029 Velfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016 Udvikling af plejeboliger 2016 2029 Indholdsfortegnelse 1. Resume...2 2. Baggrund...3 3. Fremskrivning med 15 % af 80+ årige...3

Læs mere

Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune

Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune Den 6.august 2015/ Makj Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2015-2027 Indhold 1. Indledning... 1 2. Status på antallet af plejeboliger i kommunen... 2 3. Udfordringer på Ældreområdet

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3 20 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3 2. UDVIKLINGEN I ANTALLET AF ÆLDRE I VIBORG KOMMUNE... 5 Den generelle udvikling... 5 Udviklingen fordelt på ældredistrikter...

Læs mere

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune 1 Formål: Denne analyse har til formål at belyse kapaciteten på plejeboligområdet i Faxe Kommune. Kapacitetsanalysen giver et overblik over følgende: Ændringer

Læs mere

Notat. Det fremtidige behov for plejeboliger. Plejeboliggarantien

Notat. Det fremtidige behov for plejeboliger. Plejeboliggarantien Notat Modtagere: Vedrørende: Byrådet Det fremtidige behov for plejeboliger Plejeboliggarantien I januar 29 trådte en ny lovbekendtgørelse i kraft, som medførte, at borgere, som er visiteret til en plejebolig,

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben Center for Sundhed & Pleje KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben 1 1. Baggrund og formål Formålet med denne kapacitetsanalyse er At sikre et samlet overblik over plejeboliger i Faxe Kommune

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune - som følge af udarbejdet plejeboligkapacitetsanalyse. Indhold 1. Indledning.... 3 2. Værdier bag forslag til strategi for plejeboliger

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Plejeboligplan Plejeboligplan for Varde Kommune

Plejeboligplan Plejeboligplan for Varde Kommune Plejeboligplan 2016-2025 Plejeboligplan 2016-2025 for Varde Kommune Målet er, at kommunen har et passende antal boliger, og ikke mindst at plejecentrene byder på optimale rammer for ældre med forskellige

Læs mere

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2 Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2 - som følge af udarbejdet plejeboligkapacitetsanalyse. Indhold 1. Indledning.... 3 2. Værdier bag forslag til strategi

Læs mere

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser Varde Kommune Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser Indholdsfortegnelse: Baggrund s. 3 1. Indledning s. 4 2. Nuværende struktur og kapacitet på midlertidige -, plejeboliger og

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Notat. Modtager(e): Velfærdsudvalget og Miljø- og Byudvalget

Notat. Modtager(e): Velfærdsudvalget og Miljø- og Byudvalget Notat Modtager(e): Velfærdsudvalget og Miljø- og Byudvalget Plejeboligbehov i Albertslund Kommune 2016-2028 I de kommende år sker der en stigning i andelen af ældre borgere i Albertslund Kommune, og der

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Hovborg. Bække. Lindknud. Glejbjerg. Gesten. Holsted Brørup. St. Andst. Askov. Vejen. Føvling. Skodborg. Lintrup. Rødding Jels. Sdr.

Hovborg. Bække. Lindknud. Glejbjerg. Gesten. Holsted Brørup. St. Andst. Askov. Vejen. Føvling. Skodborg. Lintrup. Rødding Jels. Sdr. Hovborg Glejbjerg Lindknud Bække Gesten Holsted Brørup St. Andst Askov Vejen Føvling Lintrup Skodborg Sdr. Hygum Rødding Jels Øster Lindet Områder, hvor jord er klassificeret som lettere forurenet Jf.

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Område Vest Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Charlotte Fønss Gjørup Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 04. december 2013 Sekretariatet Eventuelt salg af kommunale ældreboliger

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde 1 of 5 Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde Sagsnr.: 14/2829 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Sektorplanen for ældre og sundhedsområdet er omsat i et vedtaget principprogram, der som overordnet

Læs mere

Plejeboliger i Horsens Kommune Temadrøftelse, Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. maj 2017.

Plejeboliger i Horsens Kommune Temadrøftelse, Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. maj 2017. Plejeboliger i Horsens Kommune Temadrøftelse, Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. maj 2017. Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben sagnr.:27.42.00-p00-2-17 Dato: 22-05-2017 Fremtidens ældre ønsker

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

Demensdaghjem VEJEN KOMMUNE INFORMERER

Demensdaghjem VEJEN KOMMUNE INFORMERER Demensdaghjem VEJEN KOMMUNE INFORMERER 2 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst: Ældreafdelingen, Vejen Kommune

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Som følge af erfaringerne med specialiserede demenspladser og lukningen af Rosenvænget er dette forslag til ny aktivitetstildelingsmodel udarbejdet.

Som følge af erfaringerne med specialiserede demenspladser og lukningen af Rosenvænget er dette forslag til ny aktivitetstildelingsmodel udarbejdet. Ny aktivitetstildelingsmodel for plejecentrene Baggrund Den nuværende aktivitetstildelingsmodel blev godkendt d. 5. marts 2012 i forlængelse af vedtagelse af en ny struktur på plejecenterområdet. I forbindelse

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2016 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Prioriteringsskema budget 2016 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG Øvrige anlæg SSU-ØA-01 Ny Demensplan Udvalg: SSU / Center for Sundhed & Pleje Område: Tilbud til Ældre og Handicappede Funktion: 05.32.32 05.32.33 Baggrund BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG I 2014 var

Læs mere

Med boligplanen indstilles følgende nybyggerier og ombygninger til igangsættelse i perioden :

Med boligplanen indstilles følgende nybyggerier og ombygninger til igangsættelse i perioden : Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 19. maj 2016 Sundhed og Omsorgs Boligplan 2016 1. Resume Sundhed og Omsorgs Boligplan 2016 beskriver en række konkrete

Læs mere

at udarbejde udkast til nyt og ensartet koncept for udlejningsaftaler med boligorganisationerne.

at udarbejde udkast til nyt og ensartet koncept for udlejningsaftaler med boligorganisationerne. Opdatering af Analyse af fremtidigt behov for ældre- og plejeboliger - fremlagt på budgetseminar 2010 DATO 24. juni 2013 SAGS NR. 326-2013-33256 På Budgetseminaret 2010 fremlagdes Analyse af fremtidigt

Læs mere

Demensdaghjem VEJEN KOMMUNE INFORMERER

Demensdaghjem VEJEN KOMMUNE INFORMERER Demensdaghjem VEJEN KOMMUNE INFORMERER 2 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2.

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. lovgrundlag? Hvilke behov Behov for hjælp og støtte til pårørende, der dækker ydelsen? trænger til

Læs mere

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Demenspolitik 2012 Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 3 Fokusområder... 5 Udredning og afklaring... 5 Pleje- og omsorgstilbud...

Læs mere

Budget 2016 Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 Udvalget for Social og Sundhed 1. Etablering af demensby på eksisterende plejecenter Byen i byen. 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Flytning af områdekontor 200 Etablering af P-pladser 1.100 Tilkørselsforhold 300 Indretning af butikker+indgang

Læs mere

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...

Læs mere

AKTIVITETS / BO- OG BESKÆFTIGELSESCENTRE

AKTIVITETS / BO- OG BESKÆFTIGELSESCENTRE Søg med Ctrl F EAN Navn Adresse Postnr & by Kontaktperson AKTIVITETS / BO- OG BESKÆFTIGELSESCENTRE 5798005435006 Bo- og beskæftigelsescenter Nørrevang Skodborg Nørregade 6 6630 Rødding Birgit Petersen

Læs mere

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter Afdeling: Sekretariat for udviklingsdirektør Dato: 27-10-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 16/17192 Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Læs mere

Høringssvar fra MED til forslag til brug af puljen til løft af ældreområdet samt administrationens svar

Høringssvar fra MED til forslag til brug af puljen til løft af ældreområdet samt administrationens svar Høringssvar fra MED til forslag til brug af puljen til løft af ældreområdet samt administrationens svar Høringssvar Kærdalen: Adm. svar Høringssvar MED Kærdalen den 21.01.2014 ang. puljemidler til løft

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Behovsanalyse af plejeboligområdet

Behovsanalyse af plejeboligområdet Behovsanalyse af plejeboligområdet Et naturligt afsæt for en behovsanalyse af plejeboligområdet er udvikling i ældrebefolkningen. Alt andet lige er det naturligt at forvente at med flere ældre og særligt

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Præsentation af Boligplan SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Præsentation af Boligplan SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Præsentation af Boligplan 2017 Der udarbejdes en Boligplan med 2-3 års mellemrum. Seneste Boligplan er Boligplan 2016, der blev byrådsgodkendt d. 22. juni 2016. Boligplan 2016 beskriver en række konkrete

Læs mere

PLEJECENTER BIRKEHØJ - UDVIDELSE DISPOSITIONSFORSLAG

PLEJECENTER BIRKEHØJ - UDVIDELSE DISPOSITIONSFORSLAG INDHOLD Baggrund Eksisterende forhold................................................................. 2 Udvidelse........................................................................... 3 Tegningsmateriale

Læs mere

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord

Læs mere

Bilag 2 - Moderniseringsplan, plejeboligkapacitet og demografi

Bilag 2 - Moderniseringsplan, plejeboligkapacitet og demografi KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Bilag 2 - Moderniseringsplan, plejeboligkapacitet og demografi Med Moderniseringsplan 1 (budget 2005) og Moderniseringsplan 2 (budget 2011) er finansierings-

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 19-05-2016 Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre Sagsbehandler Per Christensen / Birgitte

Læs mere

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Puljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Styrket rehabilitering- Status i VK Formål løn udgift udgift revision andre og genoptræningsindsats indsats formidling udgift

Læs mere

Boligplan Udvalgsmødet d. 27. februar 2017

Boligplan Udvalgsmødet d. 27. februar 2017 Boligplan 2017 Udvalgsmødet d. 27. februar 2017 Baggrund for Boligplan 2017 Boligplan udarbejdes med 2-3 års mellemrum. Den tidsmæssige periode for boligplan 2017 er 2017-2027 Formål: Tilpasning af antal

Læs mere

Sådan søger du en plejebolig

Sådan søger du en plejebolig Sådan søger du en plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er en plejebolig? En plejebolig er en bolig særligt indrettet til borgere, med stort fysisk plejebehov kombineret med vanskeligheder ved at håndtere

Læs mere

Ældre Sagens undersøgelse af plejeboliggaranti og byggeri af plejeboliger

Ældre Sagens undersøgelse af plejeboliggaranti og byggeri af plejeboliger Boligudvalget, Socialudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 64, SOU alm. del Bilag 265 Offentligt Ældre Sagens undersøgelse af plejeboliggaranti og byggeri af plejeboliger Hvordan virker garantien i praksis?

Læs mere

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II. Bilag vedr. handicappede Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-25231 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag

Læs mere

Hvordan får du en plejebolig

Hvordan får du en plejebolig Hvordan får du en plejebolig Kvalitetsstandard 2016 2015 Hvad er formålet? Formålet med at flytte i en plejebolig er, at du oplever trygge rammer, nærhed og omsorg, da plejepersonalet er i nærheden døgnet

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Kærdalen-Lindecentret

Kærdalen-Lindecentret Kærdalen-Lindecentret Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Demensdaghjem VEJEN KOMMUNE INFORMERER

Demensdaghjem VEJEN KOMMUNE INFORMERER Demensdaghjem VEJEN KOMMUNE INFORMERER 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst: Ældreafdelingen, Vejen Kommune

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

Udlejning og ventelister

Udlejning og ventelister Udlejning og ventelister Politik Boliger udlejes efter venteliste i henhold til lovgivningen herom. Sammendrag af reglerne om udlejning og ventelister er gengivet nedenfor. Målsætning Det er målsætningen

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr.

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr. Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.400.000 kr. Link til værdighedspolitik: https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-ogstrategier/værdighedspolitikken-28-06-2016.pdf

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. maj 2007 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg køber ejendommen Skovvangsvej 97, 8200 Århus N af Magistratsafdelingen for Teknik

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Bilag 6c - Anlægsudgifter

Bilag 6c - Anlægsudgifter Bilag 6c - Anlægsudgifter Dette notat omhandler en opgørelse af forventede anlægsudgifter ved gennemførelse af de fire forskellige handleplaner i Plejeboligstrategien. Anlægsudgifterne opdeles i forhold

Læs mere

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer:

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer: Notat Fremtidens efterspørgsel på ældreboliger 21. juli 2011 Sagsbeh: SINI Sagsnr.: 2011-37872/3 Emnenr.: 9.5.99 Dokumentnr.: 2011-229900 Sundheds- og Omsorgsafdelingen Frederiksberg kommune har i dag

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Alle Udvalg Driftsoverførsler fra 2014 til 2015

Alle Udvalg Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 Intern Service - Budget 07-0-05 Områder (i hele.000 kr.) Alle Udvalg Driftsoverførsler fra 0 til 05 Overførsler, drifts- og udviklingsaftaler/ lønsumsstyring Overførsler, øvrige områder Driftsoverførsler

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Alle Udvalg driftsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle Udvalg driftsoverførsler fra 2013 til 2014 Intern Service - Budget 0-0-0 Områder (i hele.000 kr.) Alle Udvalg driftsoverførsler fra 0 til 0 Overførsler, drifts- og udviklingsaftaler/ lønsumsstyring Overførsler, øvrige områder Driftsoverførsler

Læs mere

Lene Merry. Venteliste til boliger. Plejec.Raklev 3. Jernholtparken. Odinscentret 3. Nyvangsparken. Sejerø 8. Gl. Bjergsted. Kalundborg Handicapvenlig

Lene Merry. Venteliste til boliger. Plejec.Raklev 3. Jernholtparken. Odinscentret 3. Nyvangsparken. Sejerø 8. Gl. Bjergsted. Kalundborg Handicapvenlig NOTAT DATO 9. august 2009 JOURNAL NR. SAGSANSVARLIG Lene Merry JERNHOLTPARKEN Ledige pladser på plejecentre På Kommunalbestyrelsens møde den 22. april 2009 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes

Læs mere

Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold

Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold Venteliste til plejeboliger...1 Belægningsprocenter og antal måneder med tomgangshusleje...2 Betaling til og fra kommunen for brug af plejeboligpladser...4

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FÅRUP ÆLDRECENTER RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS STADION ALLE 3B, FÅRUP Advokat Pernille Thrane pt@svega.dk J.nr. 135088-000361 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70

Læs mere