LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 Udviklings- og Strategiudvalget den , s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 08:15 afholder Udviklings- og Strategiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

2 Udviklings- og Strategiudvalget den , s. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr: Side: 01 Status på vidensby-samarbejdet. 02 Forretningsstrategi for kommunale arealer og ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune. 03 Status på til- og afgang af virksomheder i kommunen. 04 Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om mere liv i byen

3 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.3 Status på vidensby-samarbejdet. 1. Sagsfremstilling På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse den 28. maj 2013 af Kommunens medlemskontingent til Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020, forelægges Udviklingsog Strategiudvalget en status på vidensby-samarbejdet og realiseringen af den fælles strategi, med henblik på at drøfte det fremadrettede samarbejde med Lyngby-Taarbæk Vidensby Som grundlag for status fremlægges formandens beretning, som blev holdt på foreningens generalforsamling den 21. maj 2013 (bilag). Bestyrelsen har godkendt en årsplan for 2013 (bilag), som indeholder de mål og aktiviteter, som Vidensbyforeningen prioriterer i 2013 og som vidensby-sekretariatet skal medvirke til at realisere i samarbejde med vidensbyens medlemmer og andre relevante samarbejdspartnere. I forhold til Kommunen er der et bredt samarbejde på de forskellige indsatsområder. Kommunen har hidtil bidraget med 0,75 mio. kr. årligt til driften af foreningen og sekretariatet. Forvaltningen peger på, at dette beløb også fastsættes for Økonomiske konsekvenser Bidraget ydes inden for de eksisterende rammer. Beslutningskompetence Økonomiudvalget Indstilling Forvaltningen foreslår, 1. at status og fremtidigt samarbejde drøftes 2. at der fastsættes et medlemskontingent for 2014 på 0,75 mio. kr.

4 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.4 2. Forretningsstrategi for kommunale arealer og ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune. Sagsfremstilling Udviklings og Strategiudvalget påbegyndte udformningen af en forretningsstrategi den 5. februar 2013 på baggrund af et oplæg fra Københavns Ejendomme. Den 9. april 2013 drøftede udvalget et udkast udarbejdet af forvaltningen, og besluttede at afholde en workshop den 7. maj 2013, hvor udvalget inviterede repræsentanter for centrene, decentrale institutionsledere og brugerrepræsentanter samt politikere. Resultatet af workshoppen er indarbejdet i det endelige forslag til forretningsstrategi, som forelægges til beslutning i udvalget den 14. juni 2013, og til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2013 (bilag). Det har været hensigten at fremlægge resultater fra analysen af institutionerne for at kvalificere forretningsstrategien. Dette materiale foreligger ikke p.t., idet leverancerne for institutionsanalysen er forsinkede på grund af konflikten på skoleområdet, men der foreligger et udkast til delresultater på daginstitutionsområdet, som forelægges til orientering (bilag) Udvalget har tilkendegivet et ønske om at strategien kan kommunikeres, læses og forstås i øjenhøjde af de forskellige brugere og samtidig er der et behov for en noget mere uddybende beskrivelse af baggrund og forudsætninger for strategien. De forskellige behov kan tilgodeses ved at lægge en langsigtet plan for den efterfølgende forandringskommunikation, i en form, der motiverer den bredere kreds af interessenter til at ændre adfærd. Forvaltningen anbefaler, at der gennemføres en modtagerorienteret kampagne, der skaber en ny, positiv fortælling omkring den delende by, der er åben for mange brugere 24 timer i døgnet. Den skal tale direkte til brugerne gennem fortrinsvis visuel kommunikation, som kan bestå af grafik og tegninger suppleret med korte, handlingsanvisende budskaber med fokus på brugersituationer, roller og opgaver. Budskaber og tegninger skal kunne versioneres, så de kan bruges igen og igen og bidrager til at sætte ord på den nye kultur for, hvordan kommunens arealer og ejendomme anvendes. Forvaltningen peger på, at der herunder udarbejdes en kampagnepakke, der lanceres efter sommerferien, bl.a. med materialer som fx en pixibog, plakater, postkort, materiale til Lynet etc. Økonomiske konsekvenser Opgaven udføres inden for rammen.

5 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.5 Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. forretningsstrategien for den kommunale Areal- og Ejendomsportefølje tages i anvendelse 2. der arbejdes videre med forslag til en modtagerorienteret kampagne, der understøtter den decentrale implementering af forretningsplanens principper og visioner. Forslaget forelægges Udviklings- og Strategiudvalget efterår 2013.

6 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.6 Status på til- og afgang af virksomheder i kommunen. 3. Sagsfremstilling Udviklings- og Strategiudvalget bad i maj 2013 om en undersøgelse af mulighederne for og omkostningerne ved at skabe et overblik over antallet af virksomheder i kommunen. Forvaltningen har undersøgt to muligheder: Forvaltningen får adgang til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens CRM-system i juni Systemet er et nationalt virksomhedsregister, der driftes af landets Væksthuse. Registeret vil kunne anvendes til at lave en opgørelse af til- og afgang af virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune. På den baggrund vil forvaltningen kunne fremlægge en opgørelse for udvalget i august. Dette vil levere på det spørgsmål om udviklingen på erhvervsområdet, som har været ønsket politisk. Ønskes en dybere statistisk analyse af Lyngby-Taarbæk Kommunes erhvervsliv sammenlignet med andre kommuner, kan det ske ved en gentagelse af foranalysen, der blev lavet til Vidensbystrategien i Den blev udført af et eksternt konsulentfirma på baggrund af en datasærkørsel fra Danmarks Statistik. En sådan analyse vil kunne give yderligere viden om kommunens erhvervsmæssige sammensætning og udvikling siden 2010 på en række statistiske nøgleindikatorer, fx: 1. Andel vækstvirksomheder sammenholdt med landsgennemsnittet og udvalgte kommuner i regionen 2. Opstart af nye virksomheder (andel af den samlede bestand af virksomheder) 3. Specialiseringsgrad inden for de ti største erhverv (antal ansatte, specialiseringsgrad, vækstrate) 4. Andet. Forvaltningen peger på at begge analyser gennemføres. Økonomiske konsekvenser Adgang til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens CRM-system er inkluderet i aftalen med Væksthus Hovedstaden. Ekstern analyse på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik vil forventeligt kunne udføres for kr procents intern konsulentafgift, i alt kr. Opgaverne udføres inden for rammen. Beslutningskompetence Udviklings- og Strategiudvalget. Indstilling

7 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.7 Forvaltningen foreslår, at 1) der fremlægges en virksomhedsopgørelse baseret på CRM-systemet i august 2) der gennemføres en analyse baseret på en særkørsel fra Danmarks Statistik med henblik på politisk forelæggelse, når data er bearbejdet.

8 Åbent punkt Udviklings- og Strategiudvalget den , s.8 Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om mere liv i byen. 4. Simon Pihl Sørensen (A) og Birgitte Hannibal (V) har i modtaget den 29. maj 2013 anmodet om optagelse af sag på dagsordenen med følgende ordlyd: "Een af vidensbystrategiens målsætninger lyder: Kgs. Lyngby skal kunne måle sig med andre universitetsbyer målt på attraktivitet og benyttelse i og uden for butikkernes åbningstid og på attraktive kultur, natur- og fritidstilbud. At gøre en by mere attraktiv i og uden for butikkernes åbningstid kræver en koordineret og helhedsorienteret indsats fra kommune, handelsforening og øvrige aktører. Simon Pihl Sørensen (A) og Birgitte Hannibal (V) ønsker en drøftelse af hvad kommunen selv, og i samarbejde med andre, kan gøre for at få skabt liv i byen og gøre den mere attraktiv for borgere, handlende, studerende etc. Vi ønsker drøftet om sportaktiviteter skal trækkes ned i Lyngby centrum og hvordan vi får trukket attraktive spisesteder og forretninger til byen, som kan give den det "ekstra" som et regionalt handelscenter bør have. Hvad gør vi for at få flere unge til byen? Skal vi have et legeland i Kulturhuset? Eller et andet sted, de handlende kan lade børnene få en pause under shoppingen. Skal der være børnefri zoner for de, der gerne vil handle i ro og fred. Skal de handlende kunne aflevere deres poser til opbevaring undervejs på en shoppingdag, sådan som vi ser det i udlandet? Mulighederne er mange, og vi ønsker med denne sag at tage fat på drøftelsen om hvordan vi lokalt skaber mere liv i byen, i og udenfor butikkernes åbningstid."

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 09-10-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 14-06-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 14. juni 2011 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i udvalgsværelse

Læs mere

Udviklings- og Strategiudvalget

Udviklings- og Strategiudvalget Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden 03-12-2013 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Körner Birgitte Hannibal Dorete Dandanell Simon Pihl Sørensen Sofia Osmani Søren Hoby Andersen Trine Nebel

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Juni 2014...2 3. ET - Landdistriktsudvikling

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 10-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 08:30 afholder Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 07. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE REFERAT MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE onsdag, den 1. marts 2006 Mødet afholdes i mødelokale 1, Brovst Rådhus, kl. 13.30 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt nr. 6: Forslag

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede

Læs mere

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal Kommunalbestyrelsen Protokol 22-01-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Sofia Osmani Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 3. februar 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, Nykøbing Sj. Til stede Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Lars Vedsmand, Jørgen Stoltz, Karl Otto Nielsen,

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra åbent møde 15. december 2008 Mandag 15.12.2008 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser - åbent møde 2 Godkendelse af ændringer i Nordforbrændings

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 19-02-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 14-06-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Mandag den 14. juni 2010 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 13. januar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 09. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian

Læs mere