Udgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Handel og Industri. Funders, Chr., Eft., 26. I Furø S Haagensen, 29. Gjensidige Forsikringsselskab 26.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Handel og Industri. Funders, Chr., Eft., 26. I Furø S Haagensen, 29. Gjensidige Forsikringsselskab 26."

Transkript

1 i I I I I I Udgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Handel og Industri. Anmelilelser, klendlprte i Stalslidende i februar luaaned. No. 2. København. Funders, Chr., Eft., 26. I Furø S Haagensen, 29. Gjensidige Forsikringsselskab Danmark, Det, Anmeldelserne (ingaar følge^ide Firmaer: 26. ('I>e vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmeldelserne findes.) sen jr., Glatten Barberblade Im port ved F'ritz Jørgen 29., Glattolux, Glatten Bar- I tersen & Hoffmann, 27. T>A(/a Depotetved Valborg Jørffensen, 29.! sen, 26. : Jørgensen jr., 28. j (fi Petersen, 26. I -^Caireja«. O. Brix Peder- Ijerblade Import, Fritz I/S Termotype Borgstrøm Aqa Depotet ved Kai! Dansk Cement Central, \ Gottschalks, M., Efter- Jamsen, I^uplau, tf- LÅl- Sh-ov, 29. I 26. \ følgere Johan Hansen 1 balle, 27. Albumin ved Eigil Madaen 29. I traktfabrik ved M. ; Grønlund rf- Co., 26. i Jensen, J. P., 29. Dansk Essens- og Eks- I ({ Co., 26. j Jensen,.4. B., 27. Anderiten, H. K., tf do., 1 Krogh, 26. j»grønne Bazar, Deni. vi! Jørqensen, N. P, & Søn, 26. I>ansk Papmache Fabrik, \ E. A. Welander, Arboe, de ældre Damers Karl Petersen, 26. Gudmanns Efterfølqer, j Kampmann Æ Kamp- Magasin, 2fK Dansk Parketstavfabrik \ 26. I niann, 24. Arboe s Kjole Atelier, 29. I ved C. Jakobsen, G uldlistefabriken vguhlborg'i ved H. Hansen \ Alarm ved Splittorff' i Københavns Tyveri Arentzen <{' Christemen, Dansk Silkevæveri v' 24. Knud Abildgaard-Elling, Ho. ' G uldlistefabriken Guld I Koch S Nicolaisen, 29. og K. Lange., 24. i Nielsen, 28. Harnevitz, T. (i., ft- E. Arhof, 27. \ Davidsen, Th., 26. borg V. K. Lange, 24. \ Lehnert, Gustav, rf- Søn- Heck <(' Jørgeiiaen, 28. ' Elzelingen & Co., 26. ' Gummi-Depotet ula I ner, 28. Beitzel, Carl, jitn., 26. [ Erichsen, Otto, Co., France,«. J. IT. Stuh-! Lohmann, H., Sengefabrik, 24. Biscuitfabriken '> RoyaU 27. I de, 26. ved B. C. Frantzen, Eriksens, Lars, kemiske : Gundmann, L., <{ Co., Lorentzen, P., & Co., I Fabrikker, 2H. 80. Lucifer", v. Albert Rønnou-, 28. BiHcuitfabrihkem> Royal i Eabrikken Collo ved.4. ; Hamburgers, C., Bogtrykvj Svend Hellesen, 27. S. Witsø, 28. lyjørno tf: Nielsen, 26. Fogh, S. Chr., 27. Blomster- og Grøntforretning Valhal ved Einar Kvelland, 24. Brdr. Jessen, 24. Brdr. Alex l'etersen, 29. Bugge og Hegner, 29. Burmeister, S., Æ CV;., 26. Borgesen, Adolph, 27. Børnenes Bazar ved Carl X. Jensen, 29. forh. AIS Bruun Æ Ati ' dresen v. O. T. Poulsen, 24. forh. AjS Coventry ved I Oscar Bjerre. 26.»Frem Forlag«ved Majken Borring, 29IH0. Frem Forlag ved Mai/- nus Traherg, 29. Friberq, J., og Sønner, 29. ' ' l:eri, 24. Hansen, A. M., tf- Jeppesen, 27, 29. Hansen, H. Marius, 26. Hansen, O. N., rf- Co., 26. Hansen, T*. G., (t- L. Holm, 29. van Hanen, Reinh., 24, 29. Havreholm Papirfabriks Udsalg, 29. Heiberg, Erik, 27. Herremagasin»Savoya v' Hansen tf- Willadsen, 80. HiUiqsøe, Koedt (t- Co., 26. Holbechs, /. P, Efterfølger, 26. Holm, A., 80. India Tea Co., ved Fe- \ Luplaus, Fdr. ir.. Efterfølger, 80. Luders, A., <C- C'o.'.s Elftf-, 26, 29. Magasin Calmi ved Jens Christiansen, 80. Maison Jenny v/ Jacobsen <(' Kragballe, 27. Mariboe, Emil, rf- Søns Efterfq. Gustav Lehnert, 28. Medicinal-Magasinet ved Thorvald Nygaard, 29.

2 Melchior, Ludvig, 25. umessenv-, Hilligsøe, Køedt & Co., 25. Meta I varefabrikken yidloriaii ved A. Hansen & B. Schultz, 29. Metalvarefabrikken Gloria ved R. Schultz, 29. Mogensen, Herm., & Co., forhen TF. E. Geddes Bomuldsvæveri, 25. Mumm rf- Zaunis Filial, Th. Lassen, 28. Muller, Harald, 25. Nehammer, Julie, 25. Nehammer, Julie^ & F. Lorentzen, 25. Nielsen & Wulff, 25. Nielsen, Borgen, & Jiasmussen, SO.»Nordisk Træindustri<i ved^ Leonh. Bøg, 28. ^Noivico<i ved Aage Emil Hansen, 30. Nørrebros Kjole- og Bluseforretning, Holger Samson, 28. ODOROL ved Simon And^-rsen, 28. y>0-l)0-r0l^, K. O. Rasmussen, 28. Parfumerie»Mirana«ved Lars Erik Eriksen oq Helge Rosenberg, 28.»Partivare Messens ved A. Er dal, 30. Petersen & Nielsens Bogirykkeri, 30. Philipsen & C o., Poulsen, Lotiis, <f- Co., 27. Prehn, Ernst, & Co., 25 Preuthun, L., 09 Søn, 24. y> Radio-Elektric«. vj Erik E. Nielsen, 27. Rasch, Chr., 26. Rasmussen, B. Gorm, & Co., Rathsack, Otto, & Co., 27. Richter, Ed., 27. Rønberg, Oluf, 30. Salg af Kunsthaandværk ved Aage Sass, 27. Salg af Kunsthaandvwrk ved Brdr. Sass, 27. Sanitola, kern. Fab. ved Kai Bang, 28. SchUtten, J. R., 26. Schønwandt, H. A., 26. Skandinavisk Speditions- Bureau ved Chas. Bo dé, 27. Skandinavphil R. Clausen, 30. Skræderiet Vandkunsten ved Chr. Christensen, 25. Stjertigren, C., & Co., 25. Sæbefabriken»JopoU^, Johs. P. Jjarsen, 24. Teymotype r. Olaf Borg strøm, 26. Thalbitzer cf- Jans, 30. Thomsen, K., Æ Co., 26. Trikotagelageret y>lama<i-! M. ^^l,eugel, 27. i Topps, P. Lund, Eftfl. \ ved, A. Jørgensen, 26. \»Totvoi- vi Th. \]'ogns-\ lipclc 59 Tørsleff, H. Chr., d- Co., j 27.! Vaskeriet» Valby«v/ Marie Hansen, 27. Vesterbros Auktions og Partivare Udsalg (V. A. P. U.) Poul L'ausiian, 26.» Wienerbageren 1-, S. M. Sørensen, 28.»Jja Wienna«. ved H. Jørgensen & Hciasz, 29. Withs, Ang., Efterfølger, 27. ' ' Wrisberg, F., <& Søn, 28. Wulff) Adolph, 30. Øster's, Aug., Eft., Johs. Herfurth, 28. Til Københavns Handelsregister er niodtajiøt følgende Anmeldelser; Firmaet BRDR. JESSEN er afmeldt af det herværende Handelsregister, efter at Forretningskontoret er overflyttet til Frederiksberg. Carl T.udvig Rudolph Heinrich Hamburger er udtraadt af Firmaet C. HAMBURGERS BOGTRYKKERI, der fortsættes uforandret af de hidtidige Deltagere Hans Sophus Andreas Gjersøe og Otto Max Vilhelm Jensen. Firmaet ARENTZEN & CHRISTENSEN driver Haandværk. Edvard Børre Arentzen og Folmer Christensen er de ansvarlige Deltagere. Firmaet GULDLTSTEFABRIKEN»GULD BORG«ved H. HANSEN og K. LANGE er hævet. Knud Robert Lange af Søborg driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet GULDLISTEFABRTKEN GULD BORG V. K. LANGE. Prokura er meddelt Torben Kjeld Rud Pladsen. Erik Alvar Lood Welander driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»DEN GRØNNE BAZAR«v/ E. A. WE LANDER. Johannes Peter Larsen af Frederiksberg udøver Industridrift som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet SÆBEFABRIKEN»JOPOL«. JOHS. P. LARSEN. Leo Mac van Hauen er indtraadt i Firmaet REINH. VAN HiVUEN som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. Firmaet L. PREUTHUN OG SØN driver Haandværk. Louis Joachim Johannes Preuthun og Leo Preuthun er de ansvarlige Deltagere. Einar Kvelland af Frederiksberg driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet BLOMSTER OG GRØNTFORRET NING VALHAL ved EINAR KVELLAND. Proknra er meddelt Roger Jørgen Peter Hansen. Christian Hans Sophus Lohmann er indtraadt i Firmaet H. LOHMANN SENGEFA BRIK som ansvarlig Deltager. Firmaet tegnes fremtidig af fornævnte C. H. S. Lohmann i Forening med den hidtidige ansvarlige Indehaver Hans Villiam Daniel Lohmann. f^irmaet FORH. A/S BRUUN & ANDRE SEN V. O. POULSEN har meddelt Arthur Ørgreen-Jacobsen Prokura. Firmaet KAMPMANN & KAMPMANN driver Haandværk. Christian Peter Georg Kampmann af Charlottenlund og Kirsten Kampmann, født Bergsøe, af Frederiksberg, er de ansvarlige Deltagere.

3 Firmaet DANSK ESSENS- OG EKS TRAKTFABRIK ved M. KROGH har tilbagekaldt den Arvid Waldenstrøiii Pettersson givne Prokura. Isaak Errett Mikkelsen og Niels Vilhelm Nielsen er iidtraadt af Firmaet CHR. FUN DERS EFT., der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Kai Viggo Petersen. Firmaet TH, DAVIDSEN er afmeldt af det herværende Handelsregister. Firmaet ERNST PREHN & CO. driver Handel. Ernst Einer Albert Prehn af Frederiksberg og Johan Marino Gregersen af Hellerup er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening. Firmaet HARALD MOLLER er hævet. Firmaet NIELSEN & WULFF har tilbagekaldt den Arne Georg Riise i Forening med de ansvarlige Deltagere John William Nielsen og Erik Wultt" givne Prokura. Firmaet HERM. MOGENSEN & CO., FOR HEN W. E. GEDDES BOMULDSVÆVERI, er hævet. Firmaet LUDVIG MELCHIOR har tilbagekaldt den Kay Koed Jappe givne Kollektivprokura og meddelt sidstnævnte og Mogens Albert Melchior Prokura, hver for sig. Firmaet GRØNLUND & CO. driver Handel. Carl Peder Christian Grønlund og Holger Frans Raffel, sidstnævnte af Birkerød, er de ansvarlige Deltagere. Firmaet»MESSEN«, HILLIGSØE, KØEDT & CO. har tilbagekaldt den Alfred William Schmidt givne Kollektivprokura og meddelt Viggo Rikard-Petersen Prokura i Forening med en af de tidligere anmeldte Prokurister Carl Johan Toldam, Enok Thorvald Drewsen eller Axel Thomsen. Firmaet HILLIGSØE, KØEDT & CO. har tilbagekaldt den Alfred William Schmidt givne Kollektivprokura og meddelt Viggo Rikard-Petersen Prokura i Forening med en af de tidligere anmeldte Prokurister Carl Johan Toldam, Enok Thorvald Drewsen eller Axel Thomsen. 25 Aage W^eidemann Stuhde driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet GUMMI-DEPOTET»LA FRANCE«, A. W^ STUHDE. Firmaet C. STJERNGREN & CO. driver Haandværk. Carl Johan Stjerngren, Ellen Emilie Jensen Søes, f. Søe, af Frederiksberg, og Niels Einer Jensen er de ansvarlige Deltagere. I Firmaet H. K. ANDERSEN & CO. er vedkommende Kommanditist udtraadt. Prokura er meddelt Aage Josva Christensen. Carl Alexander Albert Beitzel, der var eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet CARL BEITZEL JUN., er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af afdødes Enke Constantia Eline Christine Beitzel, født Olsen, af Frederiksberg. Firmaet JULIE NEHAMMER & F. LO RENTZEN er hævet. Julie Elisabeth Margrethe Nehammer driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet JULIE NEHAMMER. Prokura er meddelt Franciska Vilhelmine Jensigne Lorentzen. Ove Schmidt er udtraadt af Firmaet O. N. HANSEN & CO., der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Oluf Nicolai Christian Emil Hansen. Firmaet SKRÆDERIET VANDKUNSTEN ved CHR. CHRISTENSEN er hævet. Theodor Johannes Larsen er udtraadt af Firmaet M. GOTTSCHALKS EFTERFØL GERE JOHAN HANSEN & CO., der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Johan Rasmus Hansen, hvorhos Marius Gerhardt Rasmussen er indtraadt i Firmaet. Prokura er meddelt fornævnte T. J. Larsen. Firnuiet BJØRNO & NIELSEN driver Haandværk. Claus Bjørno og Karl Almer Nielsen, sidstnævnte af Frederiksberg, er de ansvarlige Deltagere. Anders Christian Bergholni er indtraadt i Firmaet»A. LUDERS & CO.'S EFTF.«som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. Københavns Magistrat, den 6. Februar

4 26 Til Københavns Handelsregister er modtaget følgende Anmeldelser: Poul Paustian driver Handel som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet VESTER BROS AUKTIONS OG PARTIVARE UD SALG (V. A. P. U.) POUL PAUSTIAN. Adam Bertel Thomsen, der var ansvarlig Deltager i Firmaet K. THOMSEN & CO., er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Julius Knud Ludvig Thomsen, hvorhos Alfred Aabo Kristensen er indtraadt i Firmaet som ansvarlig Deltager. Firmaet tegnes fremtidigt af fornævnte J. K. L. Thomsen alene eller denne i Forening med A. A. Kristensen. Firmaet ELZELINGEN & CO. har tilbagekaldt den Octavius Fode i Forening med en af de ansvarlige Deltagere Hermann Warter van Elzelingen eller Friederich Carl August von Olzewsky givne Prokura og meddelt Bjørn Wattne Prokura i Forening med en af de ovennævnte H. W. van Elzelingen eller F. C. A. von Olszewsky. Alma Victoria Hansen, født Jensen, der var eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet H. MARIUS HANSEN, er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af afdødes Søn Knud Hansen, hvorved den ham givne Prokura er bortfalden. Otto Verner Brix Pedersen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»CAWEJA«O. BRIX PEDERSEN. Aksel Martin Christoffer Jørgensen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet P. LUND TOPPS EFTFL. ved A. JØRGENSEN. Vilhelm Skovgaard-Petersen er udtraadt af Firmaet S. BURMEISTER & 00., der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Stanley Burmeister. Prokura er meddelt Mogens Caddie Vang. Vilhelm Skovgaard-Petersen er udtraadt af I irmaet CHR. RASCH, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Stanley Burmeister. Prokura er meddelt Hilmar Rørly. Johannes Madsen er indtraadt i Firmaet GUDMANNS EFTERFØLGER som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager, hvorved den ham givne Prokura er bortfalden. Firmaet H. A. SCHØNWANDT har tilbagekaldt den Eiler Bruno Søren Nissen Kjersgaard givne Prokura og meddelt Svend Fleischer Prokura. Kaj Thune, der havde Prokura i Firmaet»DANSK CEMENT CENTRAL«, er afgaaet ved Døden. Prokura er meddelt Knud Selgen Sthyr i Forening med et Medlem af Bestyrelsen eller i Forening med en af de tidligere anmeldte Prokurister Gunnar Muus, Anton Marius Lenler eller Lars Christian Jørgensen. Firmaet DET GJENSIDIGE FORSIK RINGSSELSKAB DANMARK har under 25. November 1932' foretaget Ændringer i Vedtægterne. Hans Henrik Bruun er indtraadt som Medlem af Direktionen og tegner Firmaet i Forening med en af de hidtidige Medlenmier Frederik Christian Grønvald eller Poul Emilius Valdemar Lønborg, Firmaet 1. P. HOIÆECHS EFTERFØL GER har meddelt Torben Gjerulff Prokura. Firmaet I/S TERMOTYPE BORGSTRØM & PETERSEN er hævet. Olaf Erik Borgstrøm driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet TERMOTYPE v. OLAF BORGSTRØM. Oscar Bjerre driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet FORH. A/S COVENTRY ved OSCAR BJERRE. Johan Christian Nielsen er indtraadt i Firmaet DANSK PARKETSTAVFABRIK ved C. JAKOBSEN som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. Karl Petersen, der hidtil under anmeldt Firma DANSK PAPMACHÉ FABRIK, KARL PETERSEN har drevet Fabriksvirksomhed under Frederiksberg Birks Jurisdiktion, har flyttet Forretningen her til Staden, hvor han udøver Industridrift under nævnte Firma. Firmaet J. R. SCHUTTEN har tilbagekaldt den Robert Carl Christen Ferdinand Nielsen givne Prokura og meddelt Franz Bernhard

5 Schiitten Prokura. Urmaet, der hidtil har drevet Haandværk, udøver fremtidig Industridrift og Handel. Firmaet OTTO RATHSACK & CO. har meddelt Kaj Nielsen Prokura. Firmaet SKANDINAVISK SPEDITIONS- BUREAU ved CHAS. BODÉ er hævet. Firmaet OTTO ERICHSEN & CO., der hidtil har været tegnet af den ene ansvarlige Deltager Knud Erichsen, tegnes fremtidig alene af den anden ansvarlige Deltager Hans Harlev Varlev. Firmaet LOUIS POULSEN & CO., har bagekaldt den Jens Christian Møller givne Kollektivprokura. Mina Wleugel af Frederiksberg driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet TRIKOTAGELAGERET»LAMA«M. WLEUGEL. Prokura er meddelt Carl Segelcke Wleugel. Firnuiet»RADIO-ELEKTRIC«v/ ERIK E. NIELSEN har meddelt Hans Vilhelm Kroen Prokura. Marie Hansine Nikoline Kristiane Hansen, født Nielsen, driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet VASKERIET»VALBY«v/ MARIE HANSEN. Under Firma P. LORENTZEN & C(L drives Handel af et Komnuinditselskab, i hvilket Peter Christian Abraham Lorentzen er eneste ansvarlige Deltager. Firmaet V. G. BARNEVITZ & E. ARHOF driver Spedition. Valdemar Georg Barnevitz og Emil Arhof er de ansvarlige Deltagere. Firnuiet ED. RICHTER har tilbagekaldt den Alfred Emanuel Larsen givne Prokura. Firnuiet ADOLPH BØRGESEN har meddelt Eskild Christensen Prokura. Firmaet LUPLAU JANSSEN & LILBAL- LE driver Handel. Jørgen Luplau Janssen og Ebba Elisabeth Lilballe, født Eddelien, er de ansvarlige Deltagere. Prokura er meddelt Evan Axel Eddelien Lilballe. 27 Firmaet S. CHR. FOGH har tilbagekaldt den Carl Emanuel Larsen givne Prokura og meddelt Svend John Christian Povlsen Prokura. Einar Hoffmann er udtraadt af Firmaet INDIA TEA CO. ved PETERSEN & HOFF MANN, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Carl Georg Frederik Osternuinn Petersen. Poul Buus af Holte er indtraadt i Firmaet AUG. WITHS EFTERFØLGER som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. Alfred Beridiard Kjeld Jensen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af I'irmaet A. B. JENSEN. Erna Henriette Kragballe, der efter indgaaet Ægteskab fører Navnet Erna Henriette Jørgensen, født Kragballe, er udtraadt af Firmaet MAISON JENNY v/ JACOBSEN & KRAGBALLE, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Johanne Jenny Jacobsen. Firnuiet ERIK HE^IBERG Axel Albrechtsen Prokura. har meddelt Firmaet BISCUITFABRIKEN»ROYAL«ved R. C. FRANTZEN er hævet. Svend Christian Hellesen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet BISCUITFABRIKKEN»ROYAL«v/ SVEND HELLESEN. Firmaet»SALG AF KUNSTHAAND- VÆRK«ved BRDR. SASS er hævet. Aage Peter Sass af Frederiksl)erg driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet SALG AF KUNSTHAANDVÆRK ved AAGE SASS. Arvor Spang I^arsen af Hellerup er indtraadt i Firmaet H. CHR. TØRSLEIT & CO. som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager, hvorved den ham givne Prokura er bortfaldet. I Firmaet A. M. HANSEN & JEPPESEN er en Kommanditist indtraadt. Karl Frederik Berg og Iwan Esphohu

6 Kjær, sidstnævnte af Frederiksberg, er indtraadt i Firmaet PHILIPSEN & CO. som ansvarlige og til Underskrift berettigede Deltagere, hvorved de dem givne Prokuraer er bortfaldne. Firmaet, der Indtil har drevet Haandværk, udøver fremtidig tillige Indnstridrift. Theodor Peter Vilhelm Lassen, der var eneste ansvarlig Indehaveraf Firmaet MUMM & ZAUMS FILIAL, TH. LASSEN, er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af afdødes Enke, Christina Margretha Lassen, født Thomsen, af Helleruj). Firmaet»O-DO-ROL«, K. O. RASMUSSEN, er hævet. Simon Hansen Andersen driver Handel som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet ODOROL ved SIMON ANDERSEN. Firmaet»LUCIFER«v. ALBERT RØN NOW har meddelt Axel Hansen Prokura. Københavns Magistrat, den 10. Februar Til Københavns Handelsregister er modtaget følgende Anmeldelser; Leonhardt Villiam Ernst Bøg driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»NORDISK TRÆINDUSTRI«ved LEONH. BØG. Christen Antonin Splittorff Nielsen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet KØBENHAVNS TYVERI ALARM ved SPLITTORFF NIELSEN. Søren Marinus Sørensen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»WIENERBAGEREN«, S. M. SØREN SEN. Firmaet EMIL MARIBOE & SØNS EF TER KG. GUSTAV LEHNERT er hævet. Firmaet GUSTAV LEHNERT & SØNNER driver Haandværk. Johan?>ederik Gustav Lehnert, Johann Julius Poul Valdemar Lehnert og Edvard Tage Gustav Vilhelm Lehnert, de to førstnævnte af Frederiksberg, er de ansvarlige Deltagere. Firmaet F. WRISBERG & SØN driver 28 Haandværk. Georg Frederik Gerhard Wrisberg og Holger Wrisberg er de ansvarlige Deltagere. Firmaet NØRREBROS KJOLE- OG BLU SEFORRETNING, HOLGER SAMSON, er hævet. Johannes Herfurth, der var eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet AUG. ØSTER'S ; EFT., JOHS HERFURTH, er afgaaet ved 1 Døden, hvorefter Firmaet er hævet. Helge Rosenberg'er udtraadt af Firmaet i LARS ERIKSENS KEMISKE FABRIKER,, der fortsættes uforandret af den hidtidige 6 Deltager Lars Erik Eriksen. Lars Erik Eriksen er udtraadt af Firmaet i PARFUMERI»MIRANA«ved LARS ERIK ] ERIKSEN OG HELGE ROSENBERG, der i fortsættes uforandret af den hidtidige Del- - tager Helge Rosenberg. Niels Peter Jørgensen er udtraadt af Fir- - maet N. P. JØRGENSEN & SØN, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager i Alfred Jørgensen. Firmaet B. GORM RASMUSSEN & CO..( driver Handel. Børge Holger Gorm Rasmus- -f sen og Ralf Egon Maltov, begge af Frede- < riksberg, er de ansvarlige Deltagere. Kai Sophus Bang udøver Industridrift 1] som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet SANITOLA, KEM. FAB. ved KAI BANG. Aage Severin Witsø udøver Industridrift Ji som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet je FABRIKKEN COLLO ved A. S. WITSØ. Fritz Peter Carl Jørgensen, der var ene- -9 ste ansvarlig Indehaver af Firmaet BECK & JØRGENSEN, er afgaaet ved Døden. Fir- -tj maet fortsættes midlertidigt af afdødes Bo ved executores testamenti Georg Jørgensen, Martin Peter Johannes Larsen og Bruno Hen- -n ry Ferring-Larsen, der tegner Firmaet i For- -k ening. De Oscar Peter Jørgensen og oven- -u! nævnte M. P. J. Larsen givne Prokuraer er '19 tilbagekaldt, hvorefter der er meddelt dem in? Prokura i Forening. Firmaet GLATOLUX GLATTEN BAR--H BERBLADE IMPORT FRITZ JØRGENSEN JR., er hævet.

7 Fritz Borop Jørfi^ensen driver Handel som eneste ansvarli«? Indehaver af P'irmaet GLATTEN HARBP:KBLA1)E IMPORT ved FRITZ JØRGENSEN JK. Firmaet BUGGE OG HEGNER driver Assurancevirksomhed. Georg Nicohii Buj^ge og Henry Hegner, begge af Holte, er de ansvarlige Deltagere. Firmaet FURØ & HAAGENSEN er hævet. Firmaet A. M. HANSEN & JEPPESEN har meddelt Betty Mortensen Prokura. Finruiet BRDR. ALEX PETERSEN driver Handel. Hans Verner Alex Petersen af Frederiksberg og Kaj Mogens Alex Petersen af (ientofte er de ansvarlige Deltagere. Reinhardt Claudius van Hanen er udtraadt af Firmaet REINH. VAN HAUEN, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Leo Mac van Hanen. Richard Carl Oscar Strøm er udtraadt af Firmaet»A. LtiDERS & CO.'S EFTF.«, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Anders Christian Bergholni. Jøns Friberg og Svend Aage Friberg er udtraadt af Firmaet J. FRIBERG OG SØN NER, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Heinrich Peter Friberg. Sven Enul Sidselius Ottesen af Frederiksberg er indtraadt i Firmaet HAVREHOLM PAPIRFABRIKS UDSALG som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager, hvorved den ham givne Prokura er bortfalden. Firmaet BØRNENES BAZAR ved C.ARL N. JENSEN har meddelt Arne Børge Jensen Prokura. Firmaet ARBOE'S KJOLE-ATELIER hævet. Otto Johannes David Arboe af Gentofte udøver Industridrift som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet ARBOE, DE ÆLDRE DAMERS MAGASIN. Prokura er meddelt Elly Elisabeth Arboe, født Hansen. Firmaet»LA WIENNA«ved H. JØRGEN SEN & HAASZ driver Haandværk. Robert 29 er Hugo Aleks Jørgensen og Oda Haasz, født Hansen, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening. Firmaet KOCH & NICOLAISEN driver Handel. Axel ICmil Koch af Hellerup og Martin Christian Nicolaisen af Frederiksberg er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i I\7rening. Jens August Valdemar Jensen, der var ansvarlig Deltager i Firmaet J. P. JENSEN, er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Jens Valdemar Axel Jensen. Thomas Christian Wognsbeck af Holte udøver Industridrift som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet»TOWO««vi TH. WOCJNSBECK. Firmaet ALBUMIN ved EIGIL MADSEN er hævet. Firmaet METALVAREFABRIKEN»GLO RIA«ved A. HANSEN & R. SCHULTZ er hævet. Reinholdt Emil Schultz driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet METALVAREFABRIKEN GLORIA v/ R. SCHULTZ. Firmaet»AGA«DEPOTET ved KAI SKOV er hævet. Valborg Jørgensen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»AGA DEPOTET«ved VALBORG JØRGENSEN. Firmaet V. G. HANSEN & L. HOLM driver Haandværk. Valdemar Georg Hansen og Louis Holm er de ansvarlige Deltagere. Thorvald Olaf Nygaard driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet ME- DICINAL-MAGASINET ved THORVALD NYGAxVRD. Prokura er meddelt Johanne Laura Ammitzbøll Nygaard, født Ammitzbøll. Firmaet FREM-FORLAG ved MAGNUS TRABERG er hævet. Majken Borring af Frederiksberg driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af

8 Firmaet»FREM FORLAG«ved MAJKEN BORRING. Prokura er meddelt Rudolf Christian Albert Broby Johansen. Richard Lauritz Eduard Petersen er udtraadt af Firmaet ADOLPH WULFF, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltag-er Ejnar Karlo Elstrøm Piculell. Svend Jørgen Nielsen er udtraadt af Firmaet PETERSEN OG NIELSENS BOG TRYKKERI, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Thorvald Rasmus Arry Petersen. Firmaet HERREMAGASIN»SAVOY«v/ HANSEN & WILLADSEN driver Handel. Hans Hansen og Erik Vilhelm Willadsen, førstnævnte af Frederiksberg, er de ansvarlige Deltagere. Roel Gildberg Clausen af Charlottenlund driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet SKANDINAVPHIL R. CLAU SEN. Ludvig Georg Adolf Holm er indtraadt i Firmaet A. HOLM som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. Vilhelm Christiansen, Einar Louis Christiansen og Sophus Birger Kruuse, sidstnævnte af Gentofte, er indtraadt i Firmaet FDR. W. LUPLAU'S EFTERFØLGER som ansvarlige og til Underskrift berettigede Deltagere, saaledes at Firmaet fremtidig tegnes enten af de fornævnte Deltagere hver for sig eller af de hidtidige Deltagere Harry Nielsen Stegeager og Carl Christian Rasmussen i Forening. Firmaet OLUF RØNBERG er hævet. 30 Firmaet THALBITZER & JANS driver Handel. Charles Theodor Albert Thalbitzer og Ove Lind Jans er de ansvarlige Deltagere. Christian Ettrup er udtraadt af Firmaelrøjs»KJØBENHAVNS PATENT - KOKOSVÆ Aage Emil Hansen af Holte driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»NOWICO«ved AAGE EMIL HAN SEN. Under Firma L. GUNDMANN & CO. drives Haandværk af et Kommanditselskab, i hvilket Leo Mejlby Gundmann er eneste ansvarlige Deltager. Firmaet BORGEN NIELSEN & RASMUS- -c SEN driver Handel. Adolph Holger Valde- -t mar Borgen Nielsen og Carl Martin Rasmus- -g sen er de ansvarlige Deltagere. Knud Abildgaard-Elling udøver Industri- -i drift som eneste ansvarlig Indehaver af Fir- -i maet DANSK SILKEVÆVERI v/ KNUD G ABILDGAARD-ELLING. Jens Sofus Christiansen udøver Industri- -r drift og Handel som eneste ansvarlig Inde- -ø haver af Firmaet MAGASIN CALMI ved b' JENS CHRISTIANSEN. Prokura er meddelte! Alma Kristine Christiansen, født Christensen,.n Anthon Laurits Erdal driver Handel somm eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»PAR- TIVARE MESSEN«ved A. ERDAL. Københavns Magistrat, den 27. Februar.8! Københavns Amt. Politikreds Nr. 1. Til herværende Handelsregister er an--n. meldt: Enkefru Abelone Petersen er udtraadt aft^ Firmaet»PETERSEN & ANDERSEN«afts Frederiksberg, der fortsættes uforandret aftjs de hidtidige Deltagere Axel Sophus Peter-is sen, Mysundegade 4, og Sven-Erik Ruff, H.JI C. Ørstedsvej 22 B. Firmaet»FUNKIS«v. ELNA JENSEN^1 af Frederiksberg er afmeldt. Firmaet»HENRIKSEN & TRUE«af Fre-øi deriksberg er afmeldt. VERI V. N. B. YDE & CHR. ETTRUP«aj;js Frederiksberg, der fortsættes som»kjøben-f^^ HAVNS PATENT-KOKOSVÆVERI v. N. B a YDE«med Niels Byrgesen Yde, Forhaab ds ningsholmsallé 35, som eneste ansvarlige In nl dehaver. Aage Emil Ejvind Zeberg, Samfundsalloll^ 25, Frederiksberg, driver Handel St. Knuds ebj

9 vej 15 i Frederiksberg Kommune som eneste ansvarlig" Indehaver af Firmaet»BIL-MAAT- TER ved AAGE ZEBERG«. Christian Martin Wartenberg er udtraadt af Firmaet»CHR. WARTEINBI^RG«, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Hans Aage Friis Wartenberg, Lykkesholmsallé 9 C. Nimah Colombo Naust, Langøgade 21, København, driver Haandværk La Coursvej 5 i Frederiksberg Komune som eneste ansvarlig Indeliaver af Firmaet»RØRDELS- FABRIKEX, XIMAH XAUST«. Firmaet»GIØRTZ & MANDEL«driver I Haandværk Nordre Fasanvej 136 i Frede- I riksberg Kommune. Otto Heegaard Giørtz, I Lyneborggade 4, og Karl Adolf Mandel, Fre- 3 derikshøjsallé 7, er de ansvarlige Deltagere ~> og tegner Firmaet i Forening. Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 8. Februar J. Parker. Til herværende Handelsregister er anci meldt; Den Johan Jensen Hein i Firmaet»DANSK I ELEKTROMOTOR LAGER v. K. SØE-JEN-? SEN«givne Prokura tilbagekaldes. Christian L Jensen, Lundehusvej 11, og Johan Jensen I Hein, C. F. Richsvej 11, har kollektiv Pro- >1 kura. Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 10. Februar J. Parker. Til herværende Handelsregister er ana meldt: Orla Julius Jessen, der bor Bredegades 1 Passage 1, driver Industrivirksomhed Brede- g gade 1 i Frederiksberg Kommune som energi ste ansvarlige Indehaver af Firmaet»BRDR. T, JESSEN«. Firmaet»JOHS. NIELSEN OG SØN«dris'T ver Haandværk Nordre Fasanvej 46 i Fredeii riksberg Kommune. Johannes Christian Niel- 38 sen, Bækkeskovvej 6, og Paul Rikart Karl 'A. Nielsen, Bækkeskovvej 6, er de ansvarlige d Deltagere og tegner Firmaet hver for sig. Politimesteren i Frederiksberg Birk. den 11. Februar J. Parker. 31 Til herværende Handelsregister er anmeldt: Under Firma»AXEL V. PETERSEN OG CO.«drives Handel paa Grundtvigsvej 14 A St, i Frederiksberg Kommune af et Kommanditselskab, i hvilket Axel Vilhelm Petersen, Grundtvigsvej 14 A St., er eneste ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. Esmeraldo John Brender er udtraadt af Firmaet»DAXSK ELEKTRO-MEDICIXSK IXSTITUT ved H. ELAXDER OG E. J. BRENDER«af Frederiksberg. Firmaet fortsættes under X^avnet»DANSK ELEKTRO- MEDICINSK INSTITUT ved HAKON BER TEL JOHAN ELAXDER«med denne, boende Falkonerallé 18, som eneste ansvarlig Indehaver. Den i Statstidende d. 14. d. M. indrykkede Bekendtgørelse berigtiges saaledes: Orla Julius Jessen, Bredegades Passage 1, driver Industrivirksomhed Bredegades Passage 1 i Frederiksberg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»BRDR. JESSEX«, der er flyttet fra København, Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 16. Februar J. Parker. Politikreds Nr. 2. Til Handelsregistret for Københavns Amts nordre Birk, Politikreds Xr. 2, er modtaget følgende Anmeldelser: Firmaet A:^IERIKAXSK ISKREM FRY- SERI, IXDEHAVER L. JEXSEX, er hævet. Under Firma»HELLERUP FLØDE IS. IX DEHAVER L. JEXSEX«, driver Lauritz Gabriel Jensen, Onsgaardsvej 3, Hellerup, Haandværk samme Sted som eneste og fuldt ansvarlig Indehaver. Prokura er meddelt Remy Gustav Jensen. Der er ingen Kommanditister. Københavns Amts nordre Birks Politikammer, d. 3. Februar Gemzøe. Til Handelsregistret for Københavns Amts nordre Birk, Politikreds Xr. 2, er modtaget følgende Anmeldelse:

10 32 Under Firma»GEORG HANSEN«driver Laurits Peter Georg Hansen, Strandvej 161, Hellerup, Handel samme Sted som eneste og fuldt ansvarlig' Indehaver. Prokura er meddelt Eiler Georg Hansen, Strandvej 161, Hellerup. Der er ingen Kommanditister. Københavns Amts nordre Birks Politikammer, den 15. Februar Gemzøe. Til Handelsregistret for Københavns Amts nordre Birk, Politikreds Nr. 2, er modtaget følgende Anmeldelse; Frasepareret Fru Amalie Hjortenberg Schmidt, f. Hansen, af Hellerup, driver Handel i Gentofte Kommune under Firma: HOL GER SCHMIDT ved A. SCHMIDT«, som eneste og fuldt ansvarlig Indehaver. Københavns Amts nordre Birks Politikammer, den 15. Februar Gemzøe. Til Handelsregistret for Københavns Amts nordre Birk, Politikreds Nr. 2, er modtaget følgende Anmeldelse: Aage Philip Heymann af Gentofte driver under Firma»AAGE HEYMANN«Handel i Gentofte Kommune som eneste og fuldt ansvarlige Indehaver. Prokura er meddelt Arne Heymann, boende Frederikkevej 7, Hellerup. Københavns Amts nordre Birks Politikammer, den 22. Februar Gemzøe. Politikreds Nr. 3. Til Handelsregistret for Politikreds Nr. 3 er modtaget følgende Anmeldelse; Jens Magnus Mortensen, Saltværksvej 19, Kastrup, driver Handel i Taarnby Kommune som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet;»KASTRUP koloniallager ved J. M. MORTENSEN«. Politimesteren i Københavns Am^s søndre Birk m. v.. den 4. Februar Harpøth. Til herværende Handelsregister er indgaaet saalydende Anmeldelse. I Bestyrelsen for BRØNDBYØSTER OG OMEGNS BRUGSFORENING er sket føl- - gende Forandring; Af Bestyrelsen er udtraadt, Arbejdsmand I Peter Henrik Hugo Hemmingsen og Gas- - værksarbejder Ludvig Emil Hansen, og i i disses Sted er valgt Gartner Alfred Siefert t og Ledvogter Peter Nielsen, begge af Brønd- -I byøster. Bestyrelsen bestaar herefter af fornævnte 9 nyvalgte Medlemmer samt af Tømrer Lars 8 Peter Hansen, der er Formand, Marmorsliber i Anton Muurmann, der er Kasserer, samt Vej- -j mand Hans Arved Arvedsen, alle af Brønd- -I byøster. Politimesteren i Københavns Amts søndre 9' Birk m. v., den 4. Februar Harpøth. Til Handelsregistret for Politikreds Nr. 3 8 er indgaaet følgende Anmeldelse: Under Firma»KING OIL COMPANY ved ly HARALD RYBERG«drives Handel i Rød- -I ovre Komnmne af et Kommanditselskab, i i hvilket Harald Ryberg af Rødovre er ene- -9 ste ansvarlige Deltager. Politimesteren i Københavns Amts søndre 9'i Birk m. v., den 11. Februar Harpøth. Til herværende Handelsregister er modta- -b get saalydende Anmeldelse; Firmaet»L. P. LARSEN & SØN«driver'19 Haandværk i Ballerup-Maaløv Kommune. Lars Peter Larsen og Niels Anders Larsen, begge af Maaløv, er de ansvarlige Deltagere 9t og tegner Firmaet i Forening. Politimesteren i Københavns Amts søndreeil Birk m. v., den 23. Februar Harpøth. Roskilde og Politikreds Nr. 4. Til Handelsregisteret for Ramsø-Tunejnj Herreder (Politikreds Nr. 4) er modtagetb^ følgende Anmeldelse; Af Bestyrelsen for HAUDRUP & OMEGNSi^l ANDELSBAGERI er udtraadt Gdr. M. Mad-hg sen, Solrød, Parcell. J. P. Hansen, Ladager 19^ og Gdr. H. P. Hansen, Ørsted, og i derengi Sted er indtraadt Gdr. Aksel Petersen, Sol loc rød, Parcell. Hans Peter Larsen, Ladageirg^ Hestehave, samt Parcellist Johan Johansenfi9( Ørsted Nordmark.

11 Til Handelsregistret for Roskilde Købstad (Politikreds Nr. 4) er modtaget saalydende Anmeldelse: Charles Hansen er udtraadt af Firmaet»ROSKILDE KAROSSERIINDUSTRI ved C. HANSEN OG V. HANSEN«, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Viggo Hansen. Politimesteren i Roskilde ni. v., den 25. Februar Frifsche. Frederiksborg Amt. Helsingør. Til herværende Handelsregister er anmeldt, at Johannes Peter Riff, Helsingør, som eneste ansvarlige Indehaver driver Haandva^rk i Helsingør Komnnine under Firma»KAROSSERIFABRIKKEN ved J. P. RIFF«. KRONBORG Politimesteren i Helsingør m. v., den 8. Febr. K. Petri. Politikreds Nr. 6. Til herværende Handelsregister er an- ( i meldt, at Mary Catharine Jensen, Humle))æk, 8, som eneste ansvarlige Indehaver driver Han- ) ^ del i Asminderød-Grønholt Kommune under I Firma»HUMLEBÆK SÆBEHUS ved :^IARY [, I JENSEN«. Politimesteren i Helsingør m. v., den 24. Febr. : K. Petri. Holbæk Amt. Holbæk. u Til Handelsregistret for Holbæk Købstad [)W(PoIitikreds Nr. 9) er modtaget følgende A.W Anmeldelser: Il Firmaet:»LONDON MAGASINET ved jyludvig SØRENSEN«er hævet. 83 Axel Poul Kai Andersen af Holl)æk driver Handel i Holbæk Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet:»LONDON MAGA SINET ved AXEL P. ANDERSEN«. Valdemar P^mil Børgesen af Holbæk driver Handel i Holbæk Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af I'irniaet:»GUMMI-BØR SEN ved V. E. BØRGESEN«. Valdemar Emil Børgesen af Holbæk driver Fabrikationsvirksonihed i Holbæk Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet:»HOLBÆK SLIDBANEFABRIK OG AUTO-VÆRKSTED ved V. E. BØRGESEN«. Politimesteren i Holbæk Købstad m. v., den 15. Februar Roseti. Politikreds Nr. 9. Til Handelsregistret for Nykøbing Sj. Købstad og Dragsholm Birk er modtaget følgende Anmeldelse: Ejvind r)lsen og Svend Tiisen, begge af Vallekilde, anmelder, at de som eneste ansvarlige Indehavere driver Haandværk i Vallekilde-Hørve Kommune under Firma: E. OG SV. OLSEN. Firmaet tegnes af hver af Indehaverne for sig. Politimesteren i Holbæk Købstad m. v., den 1. Februar Rosen. Politikreds Nr. 10. Til Handelsregistret for Samsø Birk er modtaget saalydende Anmeldelser: Bestyrelsen for KOLBY OG OMEGNS BRUGSFORENING anmelder, at Skræder Jens Mogensen af Haarmark og Gaardejer Jørgen Bødker sammesteds er udtraadt af Bestyrelsen, og at Skomager Carl Andersen, Kolby, Gaardejer Jens Jørgen Villumsen, Kolby, dialer Anker Rasmussen, Kolby, og Gaardejer Jens Søren Jensen, Permelille, er indtraadt i Bestyrelsen. Skomager Carl Andersen Kolby er valgt til Formand. Retten til at tegne Firmaet har Bestyrelsens Formand.

12 Bestyrelsen for SYDSAMSØ FODERSTOF- FORENING anmelder, at Gaarde jer Søren Snedker af Kolby er udtraadt af Bestyrelsen, og at følgende er indtraadt i Bestyrelsen: Gaardejer Hans Jørgen Jørgensen, Haarmark, Gaardejer Rasmus Jørgen Rasmussen, Pillemark Mark, Gaardejer Ole Jørgen Jensen, Kolby, Parcellist Kristian Vohnsen, Kolby, og Parcellist Hans Jensen, Kolby Kaas. Gaardejer Hans Jørgen Jørgensen, Haarmark, er valgt til Formand. Retten til at tegne Firmaet har Bestyrelsens Formand. Købmand Otto Johan Carsten Agerschous i uskiftet Bo hensiddende Enke Anna Margrethe Agerschou, f. Pedersen, anmelder, at hun fortsætter dennes Forretning, og at hun under Firma»MANUFACTUR UNION ved OTTO AGERSCHOU«driver Handel med Forretningskontor i Tranebjerg paa Samsø. Hun anmelder derhos, at hun er eneste og ansvarlige Indehaver af Firmaet. Handelsbetjent Kaj Kruse Agerschou og Handelsbetjent Ejnar Kruse Agerschou, begge af Tranebjerg, er meddelt Prokura i Firmaet. Politimesteren i Samsø Birk, den 1. Februar Fabricius. 3 4 Korsør. Til Handelsregistret for Korsør Købstad b (Politikreds Nr. 12) er modtaget følgende ø Anmeldelse: Handelsfirmaet TH. RASMUSENS SØN- -i NER i Korsør har tilbagekaldt den Boghol- -1 der Hans Christian Hansen i Korsør tidligere O' meddelte Kollektiv-Prokura, men meddelt ham til Ret til at tegne Firmaet alene pr. a procura. Politiafdelingskontoret i Korsør, den 6. Febr. :i H. M. Ettrup. Fm. Politikreds Nr. 11. Til Handelsregistret for Antvorskov Birk i' er modtaget saalydende Anmeldelse: Bestyrelsen for BRUGSFORENINGEN ^ FOR SKØRPINGE OG OMEGN anmelder til li; Berigtigelse af Anmeldelsen af 27. April li' 1932, bekendtgjort i Statstidende den April 1932, at Bekendtgørelse til Medlem- -n nierne skal ske i»sorø Amtstidende«. Politimesteren i Slagelse Købstad m. v., den ns 22. Februar A. Buhrsch. Sorø Amt. Sorø. Til herværende Handelsregister er indgaaet Anmeldelse om, at fhv. Købmand Axel Topp er udtraadt af Direktionen for SORØ OG OMEGNS SPAREKASSE og i Stedet for er indvalgt Bogholder Svend Oster Hansen, hvorefter Direktionen bestaar af: 1. Gaardejer, Amtsraadsmedlem Kristian Jørgensen, Suserup, landbrugskyndig, 2. Købmand Alfred Hee, Sorø, administrerende, og tillige Kasserer, 3. Bogholder Svend Oster Hansen, Sorø. Politikontoret i Sorø, den 3. Februar Schjørring, Fm. Præstø Amt. Storehedinge. Til herværende Handelsregister er i Dag^B anmeldt, at Enkefru Elisabeth Johanne Ma-js] rie Grønvold, boende i Store-Heddinge, un-nj der Firma»CARL GRØNVOLD«som enestesf^ og ansvarlige Indehaver driver Handel ii Store-Heddinge. Prokura er meddelt LarssTi Jørgen Larsen. Politimesteren i Storehedinge m. v., den 17. Februar. Knud Lassen. Politikreds Nr. 15. Til herværende Handelsregister er an--a>b

13 meldt, at Konditor Oluf Knud Fritzen, boende i Fakse, som eneste oj? ansvarlige Indehaver driver Haandværk i Fakse By og Sogn under Firmanavn»FAXE CONDITORT OG CAFÉ ved OLUF KNUD FRITZEN«. Politimesteren i Storehediiige m. ni., den 8. Februar Knud Larsen. Bornholms Amt. Rønne. Til Handelsregistret for Kønne Købstad har Frits Louis Sørensen af København, der under Plrmanavn:»FRITS SØRENSENS BOGHANDEL«driver Handel i Rønne, anmeldt, at Prokura er meddelt Wagn Petersen, og at den Hans Axel Edvard Smidt meddelte Prokura tilbagekaldes. Politimesteren i Rønne m. v., den 31. Februar Vilh. Jensen. Til Handelsregistret for Rønne Købstad har Enkefru Marie Wilhelniine Svendsen af Frederiksberg anmeldt, at hun under Firmaet»F. SVENDSENS EFTERFØLGER v/ FRU MARIE SVENDSEN«som eneste ansvarlige Indehaver driver Handel i Rønne. Samtykke fra den tidligere Indehaver af Firmaet F. Svendsen, Købmand Carl Rehfeldt Svendsen, til, at Forretningen drives videre af hans nævnte Moder under et Firmanavn, hvori Navnet F. Svendsen er optaget, foreligger. Prokura er meddelt Tønnes Heine Kruse Wichmann. Politimesteren i Rønne m. v., den 25. Februar V. Korsby. Til Handelsregistret for Rønne Købstad har Købmand Carl Rehfeldt Svendsen som eneste Indehaver af Firmaet»F. SVEND SEN«anmeldt, at Firmaet er hævet, og at den Fru Alba Margot Gunnilla Svendsen, f. Waldau, meddelte Prokura tilbagekaldes. Politimesteren i Rønne m. v., den 25. Februar V. Korsby. 35 Odense Amt. Odense. Til herværende Handelsregister er modtaget følgende berigtigende Anmeldelse: Under Firma»SYGEPLEJEN I ODENSE«drives Handel med Sygeplejeartikler, antiseptiske Midler, Optik og dermed beslægtede Artikler i Odense af et Selskab med begrænset Ansvar. Ret til at tegne Firmaet kollektivt har: Vand- og Gasmester Niels Peter Juul, Snedkermester Rasmus Peter Andersen og Inkassator Hans Nielsen Frederiksen. I'olitimesteren i Odense, den 30. Januar B. Hebo, cst. Til herværende Handelsregister er modtaget følgende Anmeldelse: Grosserer Jens Peter Simonsen, der var Medindehaver af Firmaet»SDIONSEN & MØL LER«af Odense, er afgaaet ved Døden; der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Jacob Michael Møller som eneste ansvarlig Deltager under det hidtidige Firmanavn, idet samtlige selvskiftende Arvinger har meddelt Samtykke til, at Firmanavnet bevares uforandret. Politimesteren i Odense, den 2. Februar B. Hebo, cst. Til herværende Handelsregister er modtaget følgende Anmeldelse; Jens Christiansen af Odense driver Haandværk i Odense Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»ODENSE KOSTE FABRIK v/ JENS CHRISTIANSEN«. Politimesteren i Odense, den 24. Februar Politikreds Nr. 31. Seldorf. Til Handelsregister for Politikreds Nr. 31 Rentier Hans Bøgner, Haarby (Formand), Gaardejer Rasmus Nielsen, Haarby, Gaardejer Peter Andreas Hauch Fenger, Tommerupgaard, Haarby, Mejeribestyrer Kristian Alfred Hansen, Haarby, og Planteskoleejer Hans Jørgen Holmegaard, Akkerup, anmelder, at de danner Bestyrelsen for HAARBY

14 BRUGSFORENING, som under dette Firma driver Handel i Haarby Kommune. Hvert Medlem yder ved Indtrædelsen et Indskud, som fastsættes af Bestyrelsen, og som for Tiden udgør 1 Kr. Samtlige Medlemmer er solidarisk ansvarlige. Vedtægterne er af 21/ Foreningen forpligtes ved Underskrift af Formanden alene. Bekendtgørelse til Medlemmerne skal ikke ske i offentlige Tidender. Politimesteren i Assens in. v., den 30. Januar Maribo Amt. Nakskov. Wineken. Til Handelsregistret for Nakskov Købstad ni. V. Asger Lyngbæk, Sakskøbing, driver Handel i Nakskov Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet»NAKSKOV TRÆLASTHANDEL ved ASGER LYNG BÆK«. Politimesteren i Nakskov Købstad m. v., den 24. Februar Johs. Becker Olsen. Nysted. Til Handelsregistret for Nysted Købstad (Politikreds Nr. 20) er modtaget følgende Anmeldelse; Harald Hansen af Nysted driver Handel i Nysted Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»NYSTED KORN & FO DERSTOFFORRETNING ved HARALD HANSEN«. Politimesteren i Saxkjøbing m. v., den 17. Februar Politikreds Nr. 19. /. Bondesen. Til Handelsregistret for Nykøbing F. Købstad m. V. (19. Politikreds) er modtaget følgende Anmeldelse; 3t> Af Bestyrelsen for HORBELEV SOGNS I BRUGSFORENING er udtraadt; Ludvig? Georg Petersen; i Stedet er indtraadt Gaard- - ejer Hans Mortensen, Særslev. Politimesteren i Nykøbing F., den 14. Febr. Aage H. Jørgensen. Aalborg Amt. Aalborg. Sofus Methinus Pors af Aalborg driver i Assuranceforretning mod Præmie i Aalborg Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af ij Firmaet;»NØGLE- OG EJENDOMS VÆRN, ; SOFUS PORS«. Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den a 3. Februar C. L' Bach. Lars Christian Poulsen af Aalborg udtræ- -s der af Firmaet»AALBORG STRAA- OG x) FILTHATTEFABRIK ved L. CHR. POUL- SEN«af Aalborg, der fortsættes uforandret af de hidtidige Deltagere Poul Andreas Poul- -1 sen og Janus Viholni Poulsen, begge af h Aalborg, der tegner Firmaet hver for sig. Politimesteren i Aalborg m. v.. Aalborg, den cij 7. Februar C. L. Bach. Under Firma:»FORSIKRINGSSELSKA- -P BET»THOR«drives Assuranceforretning mod Præmie i Aalborg Købstad af et Selskab dt med solidarisk Ansvar, hvis Vedtægter er -19 af 8. Februar Bestyrelsen bestaar af: Inspektør Svend Aage Bernhard Jarlstrøm, ^111 Aalborg, Formand, Assurandør Aage Rasnuissen, Silkeborg, og Forretningsfører Hans Harry Andreassen ns Mortensen, Aalborg. Firmaet tegnes af hvert af Bestyrelsens ha Medlemmer for sig. Bekendtgørelser til Medlemmerne skerved'bs Annoncer i»berlingske Tidende«og i»jyl--1^ landsposten«. Niels Christian Jensen Skagen af Aalborg pk driver Fabrikation i Aalborg Købstad somme.

15 3 I eneste all^ivarli^^ Iiideliaver af Firmaet: 1»AALBORG AUTOMATFAHRIK v/ CHR. SKAGEN. ' rolitiniesteren i Aa]l)org ni. v., Aalborg, den j 8. Fel)ruar C. L. Bach. I j Købmand Einar Sclimidt Pedersen af Aal- : borfr er aff^aaet ved Døden og hans i uskiftet Ho liensidende Enke Kirsten Marie Schmi<lt Pedersen, født Christiansen \Volsinf^, af Aal- 1 borg, fortsætter Firmaet;»A. CHR. BER- ^ : TELSENS EFTFLG., E. SCHMIDT PEDER- 1 : SEN«af Aalborg nforandret som eneste an- { j svarlig Indehaver. I Købmand p]inar Schmidt Pedersen af Aal- 1 borg er afgaaet ved Døden og hans i uskift tet Bo hensiddende Enke Kirsten Marie 5 Schmidt Pedersen, født Christiansen Woli ; sing, af Aalborg fortsætter Firmaet:»P. I HANSEN & CO.«af Aalborg nforandret som ) i eneste ansvarlig Indehaver. Prokura for Pe- ) : der Hansen af Aalborg er tilbagekaldt. Politimesteren i Aalborg m. v.. Aalborg, den 10. Februar j I ; j ; C. L. Bach. Firmaet;»AALBORG SUKKERVAREFA- BRIK (AXEL CHRISTENSEN)«af Aalborg er hævet. Politimesteren i Aalborg ni. v., Aalborg, den i^4. Februar C. L. Bach. Kagebager og Sukkervarefabrikant Holger \ \ Avgust Christensen af Aalborg driver Fabri- A kation i Aalborg Købstad som eneste an- 8 svarlig Indehaver af Firmaet:»AALBORG 3 SUKKERVAREFABRIK (HOLGER CHRL g!: STENSEN)«. ' Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 24. Februar C. L. Bach. Firmaet;»BORGERGADES OSTEFOR- H RETNING ved JOHANNE OG HILBERT KALSTRUP«driver Handel i Aalborg Købstad. Johanne Marie Kalstrui) og Hilbert A Kalstrnj), begge af Hasseris, er de ansvarlige li Deltagere, der tegner Firmaet hver for sig. Politimesteren i Aalborg ni. v., Aalborg, den 24. Februar I C. L. Bach. Løgstor. Til Handelsregisteret for Løgstør Købstad Holger Olesen af Løgstør driver Fabriksdrift i Løgstør Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet»JYDSK BAR BERBLADE FABRIK ved H. OLESEN«. Politimesteren i Løgstør Købstad m. v., den 7. Februar Politikreds Nr. 45. Urban Petersen, kst. Bestyrelsen for ARDEN OG OMEGNS SPAREKASSE har til herværende Handelsregister anmeldt, at Formanden, Lærer Peter Mikael Nielsen Boel, Arden, er udtraadt af Bestyrelsen, og at i hans Sted er indvalgt Husejer Karl Marinus Justesen, Arden, samt at Partikulier Christian Bøgh og Husejer Karl Marinus Justesen, begge af Arden, er valgt henholdsvis til Formand og Kasserer. Politimesteren i Hadsund, den 20. Februar S. Bo Lassen Til herværende Handelsregister er modtaget Anmeldelse om, at Firmaet»HADSUND GØDNINGSKALKFABRIK, KRIDT OG KALKVÆRK, STEVN PR. HADSUND ved H. P. WENSLEW«er hævet. Politimesteren i Hadsund, den 20. Februar S. Bo Lassen. Til herva^-ende Handelsregister er modtaget følgende Anmeldelse; Entreprenør Henrik Johan Henriksen, Platanvej 6, København, og Ingeniør Gustav Erik Adolph Kiihler, Korsør, anmelder, at de driver Fabriksvirksonihed i Vive Kommune under Firma»HADSUND GØDNINGS KALKFABRIK ved H. J. HENRIKSEN OG G. KtVHLER«med Forretningskontor i Korsør, og som eneste ansvarlige Indehavere, samt at Firmaet tegnes af begge Indehavere i Forening.

16 Der er meddelt Ingeniør Gustav Erik Adolph Kahler Prokura. Politimesteren i Hadsund, den 20. Februar Politikreds Nr. 48. S. Bo Lassen. Firmaet:»LAURITZ WORNINGS EFTER FØLGERE, OLAF JENSEN & ULF NIEL SEN«, driver Handel i Nørre Tranders Kommune. Købmændene Olaf Johan Jensen af Aalborg og Henrik Ulf Nielsen af Hasseris er de ansvarlige Deltagere, der tegner Firmaet hver for sig. Politimesteren i Aalborg m. v. Aalboig, den 4. Februar C. L. Bach. Firmaet:»BRØDRENE CHRISTOFFER SEN (EGON OG ELIS CHRISTOFFERSEN)«driver Haandværk i Nørre Tranders Kommune. Snedkerne Egon Christoffersen og Elis Christoffersen, begge af Vejgaard, Nørre Tranders Kommune, er de ansvarlige Deltagere, der tegner Firmaet hver for sig. Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 13. Februar C. L. Bach. 38 Gaardejer Jens Jensen, Krattrup, og Husmand Mads Christian Christensen, Ørtoft, er udtraadt af Tilsynsraadet, og at Gaardejer Vilhelm Skovsgaard, Skovsgaard, og Gaardejer Jens Pedersen, Bjergager, i deres Sted er indtraadt i Tilsynsraadet. Politimesteren i Sæby Købstad m. v,, den 6. Februar Thisted Amt. Thisted. Sølling. Til Berigtigelse af Bekendtgørelse af 2'4..J Juni 1932 i Statstidende Nr. 73 for 28. Juni L 1932 bekendtgøres det, at der hertil er ind- -J gaaet følgende berigtigende Anmeldelse: Firmaet»NAFTA BENZIN & PETRO- -( LEUMS KOMPAGNI ved S. KUHNMCNCH E OG BIRTON NIELSEN«driver Handel i i Thisted Købstad. Severin William Eberhardt Kuhnmiinch il af Thisted og Birton Nielsen af Skinnerup er tj de ansvarlige Deltagere. Politimesteren i Thisted Købstad m. v., den a; 20. Februar E. Brix. j Hjørring Amt. Sæby. Tilsynsraadet for SÆBY OG OMEGNS SPAREKASSE anmelder, at Købmand Knud Børge Jepsen, Sæby, er udtraadt af Tilsynsraadet, og at Dommerfuldmægtig, cand. jur. Harald Waarst, Sæby, i hans Sted er indtraadt i Tilsynsraadet. Politimesteren i Sæby Købstad m. v., den 6. Februar Politikreds Nr. 50. Sølling. Tilsynsraadet for VOLSTRUP SOGNS SPARE- OG LAANEKASSE anmelder, at Til Berigtigelse af Bekendtgørelse af 2..2 Juni 1932 i Statstidende Nr. 53 for 4. Juni in 1932 bekendtgøres det, at der hertil er ind- -h gaaet følgende berigtigende Anmeldelse: Kaj Randrup Karner af Thisted driver id Handel i Thisted Købstad som eneste ansvar- -u lig Indehaver af Firmaet;»EVAKIOSKEN ved KAJ KARNER«. Politimesteren i Thisted Købstad m v., den na 24. Februar Politikreds Nr. 53. E. Brix. Til Berigtigelse af den i Statstidende Nr-.i'P: 15 for 18/4 1932' indeholdte Firmaanmeldelse ssl vedrørende SPARE- OG LAANEKASSEN II ] HVIDBJERG-LYNGS PASTORAT, er hertil anmeldt, at de to sidstnævnte Tilsynraads--8h

17 medlemmers fulde Navn er: Niels Christian Lynf^s og Christen Møller, Hassing-Refs Herreders Politikontor. Hurup, (len 22. Februar Ei7iar H. Petersen. 39 Prokura har Johannes Kruse, Jyllandsgade 38, Skive. Politimesteren i Skive Købstad m 3. Februar v., den P. Volkersen. Politikreds Nr. 55. Til herværende Handelsregister er modtaget følgende Anmeldelse: Bestyrelsen for FLADE-SDR. DRAABY SPARE- OG LAANEKASSE anmelder herved, at Gaardejer Lars Søndergaard af Flade er udtraadt af Bestyrelsen, og at Gaardejer Kristen Bovbjerg Sørensen af Flade er indtraadt som Medlem af Bestyrelsen. Politimesteren i Nykøbing M. m. v., den 21. Februar Viborg Amt. Viborg. Borberg. Til Handelsregistret for Viborg Købstad (Politikreds 57) er modtaget følgende Anmeldelse; Købmand Holger Larsen, Viborg, er udtraadt af Firmaet»LARSEN OG ROSEN STAND«, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager, Grosserer Jens Frederik Larsen, Viborg, som eneste ansvarlige Indehaver. Politimesteren i Viborg Købstad m. v. Skive. Vilh. Lund. Til Handelsregistret for Skive Kobstad (Politikreds Nr. 56) er modtaget følgende Anmeldelse: Charles Knud Christian Præstrud, Holmbladsgade 65, København, driver Handel i Skive Købstad under Firma:»SKIVE ÆG- EXPORT ved CHARLES PRÆSTRUD«som eneste ansvarlige Indehaver. Aarhus Amt. Aarhus. Til Handelsregistret for Aarhus Købstad Firmaet»KONFEKTIONSHUSET ved C. JENSEN«af Aarhus er hævet. Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 30. Jan. Holch. Til Handelsregistret for Aarhus Købstad Dagmar Augusta Mørch, født Yde, af Aarhus, driver Handel i Aarhus Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»KONFEKTIONSHUSET ved D. MØRCH«. Aarhus kgl. Borgmesterkontor, d'jn 30. Jan. Holch. Til Handelsregistret for Aarhus Købstad er modtaget følgende Anmeldelse; Firmaet»ANDERSEN & JØRGENSEN, INGENIØR- OG HANDELSFIRMA«driver Handel og Industri i Aarhus Købstad. Kristen Andersen og Berthel Victor Jørgensen, begge af Aarhus, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet hver for sig. Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 1. Febr. Holch. Til Handelsregistret for Aarhus Købstad er modtaget følgende Anmeldelse; Firmaet»LUNNER & ANDERSEN«af Aarhus er hævet. Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 1. Febr, Holch. Til Handelsregistret for Aarhus Købstad er modtaget følgende Anmeldelse; Marie Petersen, født Frandsen, af Storehedinge er indtraadt i Firmaet»FRU BROCHMANNS DAMEFRISØRSALON«af

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling 2014-2015 Klasse: Mester Silkeborg Grand Prix Skanderborg Grand Prix Grand Prix 1 Jan Pedersen, Skanderborg 6 1 17 6½ 1 17 34 2 Jackie Andersen, Skanderborg 4½

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017

GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017 29-01-2017 16:28:00 - DDS SP v.3.16.4.1 GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 115469 Magnus Sørensen 01-550 Løgstør Sportsskytteklub 200/15 200/12

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 Orionsgade 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 3 2n Uglev Louise Stærk Gadegaard (Bojesen) 1998 Marie Pedersen 1979 Marge Kirstine Kongensgaard 1976 Niels Thomsen Kongensgaard

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg 07-06-2014 19:59:26 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 96986 Dagmar Storm Kristensen 06-033 Skals Skytteforening 200/12 200/14 400/26 2 113123 Emilie

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 68 Hadsund Jagtforening Veteran 111 124 450 Jørgen Schmidt 1904 Hadsund Jagtforening 38 40 449 Børge Sørensen

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Side 1 af 8 19:13:50 - DDS SP v.3.15.10.2 RESULTATLISTE Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Ungskytternes Divisionsturnering 10 og 15 meter riffel

Ungskytternes Divisionsturnering 10 og 15 meter riffel Ungskytternes Divisionsturnering 0 og 5 meter riffel Resultatliste 0 / 0 5. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-605 Brøndby - Tlf. 6 66 - Fax 6 55 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk

Læs mere

Fr. d. 7 s Gade

Fr. d. 7 s Gade - benyt værktøjsliniens funktioner til at - forstørre tekst - - søge tekst - o. a. Registreret i Vejen Skattebog og Vejviser 1938 og 1940-43 - med adressen angivet som: Fr. d. 7 s Gade eller Borgergade

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Emma Hejlesen Kristensen Vester Hassing 196/9 193/6 389/15 G

Emma Hejlesen Kristensen Vester Hassing 196/9 193/6 389/15 G Resultatliste Kimbrernes sommerstævne 2016 Gevær 50 m - Mesterskab BK 1 1 15629 Frederik K Sørensen Ulsted Skf 196/6 200/12 396/18 G 2 93472 Anne Bakke Nielsen Thisted 197/11 198/12 395/23 S 3 15758 Trine

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014 8-05-04 4:57:49 - DDS SP v.3.4.4. RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 04 Holdkonkurrence: Foreningshold bk Kongsted Skytteforening runde 08973 Tobias Ellehøj Klasse: MB 97/06 99/ 396/8 08974 Kamilla

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

TENAX-DOUBLE - REGION VEST

TENAX-DOUBLE - REGION VEST Brande den 28 nov. 2016 TENAX-DOUBLE - REGION VEST 2. RUNDE tlf. nr. licens nr. licens nr. Pulje 1 515 Næsby 1 66139317 112441 Sv. Aage Bladt 6,81 110577 Per Drefeld 6,10 12,91 200 100 522 Søndersø 2 40303509

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2017

Augustenborg Open & 27 August 2017 1 08:00 Hugo Jensen Midtals Ældre 532 4 1 1 08:08 Anette Jensen Midtals Ældre 537 3 1 08:16 Estrid Schmidt Midtals Ældre 538 2 1 08:24 Gerhard Schmidt Midtals Ældre 586 1 13 2193 2 08:32 Erling Thomsen

Læs mere

Damejunior Pistol Total x'er 196 Christina Van Elzelingen Særslev P DJ

Damejunior Pistol Total x'er 196 Christina Van Elzelingen Særslev P DJ Dame pistol 157 Dorte Thorsen IFK P Dame 95 89 95 93 372 10 51 Laila Højfeldt Vejle P Dame 89 87 94 92 362 6 124 Christina Borgen Nielsen DSB/ASF P Dame 90 90 91 91 362 4 1084 Christina Popp Hansen DSB/ASF

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 Thomas Marding Thorsen-Poulsen Midtdjurs Skytteforening 199/13 199/13 398/26 G 2 Julie H Christiansen Midtdjurs Skytteforening 199/11

Læs mere

Ungskytternes Divisionsturnering 10 og 15 meter riffel

Ungskytternes Divisionsturnering 10 og 15 meter riffel Ungskytternes Divisionsturnering 0 og 5 meter riffel Resultatliste 0 / 0. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-605 Brøndby - Tlf. 6 66 - Fax 6 55 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10 Navn/Turnering Fra Klub Holbæk Løvfald 11/9-13/9 Greve EMT 7/9-28/9 Næstved Høst 24/8-5/10 Dianalund Open 11/9-9/10 Xtracon GM 2015 12-18/10 Nordfalster opstart 15/9-20/10 Maribo By 9/9-21/10 Faxe efterm.

Læs mere

RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016

RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016 14-02-2016 15:07:25 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

AREALFORTEGNELSE vedr.: Ekspropriation til afskærende spildevandsledning fra Hobro til Hadsund

AREALFORTEGNELSE vedr.: Ekspropriation til afskærende spildevandsledning fra Hobro til Hadsund 57 454i, Hobro Markjorder 56 454c, Hobro Markjorder 1 2a Ulstrup By, Valsgård Niels Kristian Kirketerp Aalborgvej 5 9500 Hobro Bemærkninger Åstedsmøde Ved pumpestation, arealerhvervelse til station: ca.

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Side Spalte Afsnit Linje Tekst

Side Spalte Afsnit Linje Tekst Side Spalte Afsnit Linje Tekst Forklaring 5 v 1 5 Viggos hus Dybvigvej 40 5 Morten Hansens hus Dybvigvej 51 9 Maskinfabrik Dybvigvej 45 h 3 2 Kaj Nielsens forretning Dybvigvej 41 8 h 1 4 Ejler Kulles hus

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve 1058 Søren Rosendal Dronninglund 2,23 1034 Christian Dissing Vrå 2,23 1003 Helle Carlsen Frederikshavn 2,23 1004 Anders Pedersen Hjørring 2,23 985 Frank Jessen Aalborg 2,23 977 Else Ramsgaard Gistrup 2,23

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

NAVN Foren. Kl. 1 2 Total

NAVN Foren. Kl. 1 2 Total Alfred Johanson Maribo BA 280 288 568 Tobias Juul Maribo BA 269 276 545 Nicoline Buch Hvidebæk BA 279 0 279 Lasse Frederiksen Maribo BA 263 0 263 Sofie Lundtofte Lunde BA 249 0 249 Laila Højfeldt Vejle

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere