LGintro13.indd 1 14/06/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08"

Transkript

1 LGintro13.indd 1 14/06/

2 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger, som er: at være et godt og åbent gymnasium, som gennem undervisning og oplevelser kan dimittere livsduelige og dygtige unge til en fremtid, som de har lyst til at være med til at forme. at være i samspil med den egn, som skolen betjener, og have betydning for egnens udvikling. at være et kulturcentrum for egnen. at fortsætte de gode traditioner, som er opbygget, med mange arrangementer for elever og forældre. at have gode internationale kontakter, som kan forberede eleverne på at skulle deltage i en verden under stærk forandring. at være en god arbejdsplads, der kan tjene som eksempel for alle, der kommer på skolen. at give forståelse for, at egentligt liv består i at mødes. Vil du læse mere om Lemvig Gymnasium og de tre ungdomsuddannelser, kan du besøge vores hjemmeside Dette introduktionshæfte sendes til alle nye elever før sommerferien Redaktion: Bo Larsen Fotografier: Jørgen Kielsholm, Lars Olsson, Martin Rungø Layout: Lars Olsson Oplag: 300 LGintro13.indd 2 14/06/

3 Indhold Velkommen Oversigt over STX, HHX og HG Introdage i august Leksikon om Lemvig Gymnasium: Aktivitetsudvalget AV-området Biblioteket Café SUNA Elevrådet Elevværksteder Ferieplan for skoleåret Flos og fester Frivillig idræt Fællesarrangementer ipad IT Kunst på Lemvig Gymnasium Lektiecafé Lemvig Upcoming Festival Ludus Mentorordning Morgensamlinger Mødepligt Noget særligt Nyhedsbreve Ringetider Rullende kvarter Skolefesten Stand-up Studie- og ordensregler Studievalg Studievejledning Uge Undervisningsmidler Oversigtsplan på bagsiden LGintro13.indd 3 14/06/

4 Velkommen Velkommen til lærerige, sjove og spændende år på Lemvig Gymnasium. Med dette hæfte håber jeg, at du vil komme nemmere over den første forvirrende tid. Der står også mange oplysninger, som du først vil få brug for senere derfor: Gem dette hæfte, og skriv dit navn og din klasse i! Bemærk, at skoledagen den 30. august først starter kl. 12 og slutter kl. 18, hvorefter vi holder introfest. Både du og dine forældre skal huske at sætte kryds i kalenderen den 15. november, hvor hele skolen holder skolefest med musical og fællesspisning i hallen. På vores hjemmeside (www.lemvig-gym.dk) kan du finde mange flere informationer. Den nye skole er sammenlagt af det gamle Lemvig Gymnasium og Lemvig Handelsskole og Handelsgymnasium. Det er meget spændende, og du kommer med til at lave mange nye traditioner. Jeg glæder mig over sammenlægningen, og jeg glæder mig til at se dig. Du ønskes god vind af din rektor. Venlig hilsen Lars Ebbensgaard 4 LGintro13.indd 4 14/06/

5 Oversigt over STX, HHX og HG Fra skoleåret er Lemvig Gymnasium og Lemvig Handelsskole fusioneret. Vi udbyder nu følgende tre uddannelser. STX Studentereksamen (STX) er en 3-årig gymnasial uddannelse, der giver adgang til alle videregående uddannelser. STX er et godt valg, hvis du vil have en bred, alment dannende ungdomsuddannelse, der åbner mange døre. Udddannelsen er opdelt i et grundforløb, der varer 1/2 år, og et studieretningsforløb, der varer 2 1/2 år. På studieretningsforløbet har du med dit valg af studieretningsfag og valgfag mulighed for at tone din uddannelse med forskellige fag. Internationalisering Der er et internationalt aspekt i alle studieretninger. I 3.g kommer du på studietur til udlandet, og vi har udvekslingsaftaler med 5 LGintro13.indd 5 14/06/

6 gymnasier i både Tyskland og Italien. Desuden får elever med idræt B mulighed for at komme på studietur til Norge i 3.g. Alt dette er med til at give dig gode sprogkompetencer og ruster dig til at komme ud på et globaliseret arbejdsmarked. Du kan vælge mellem følgende studieretninger: Matematisk studieretning med matematik, fysik og kemi Biologisk studieretning med biologi, matematik og kemi Bioteknologisk studieretning med bioteknologi, matematik og fysik Samfundsfaglig studieretning med samfundsfag, matematik og naturgeografi/kemi Musik studieretning med musik, matematik og naturgeografi eller kemi Sproglig-humanistisk studieretning med engelsk, tysk og samfundsfag Tresproglig studieretning med engelsk, tysk og fransk eller spansk HHX Højere handelseksamen (HHX) er en 3-årig gymnasial uddannelse, der gør dig klar til at gå i gang med en videregående uddannelse på f.eks. universitet, seminarium eller handelshøjskole. Desuden giver den dig adgang til en praktikplads i f.eks. en bank eller på et revisionskontor. HHX er et godt valg for dig, der er interesseret i økonomi, salg, markedsføring, sprog, IT og innovation. Som STX er uddannelsen opbygget af et grundforløb (1/2 år) og et studieretningsforløb (2 ½ år). Gennem dit valg af studieretning og valgfag, kan du sætte et personligt præg på din uddannelse. Internationalisering Det internationale aspekt er en vigtig del af uddannelsen. Du bliver godt rustet til fortsat uddannelse og job i udlandet gennem undervisningen i de forskellige fag og gennem studieture. På det andet og tredje år af uddannelsen tilbydes du en studietur til udlandet. Innovation og iværksætteri Innovation og iværksætteri er et væsentligt tema i undervisningen på handelsgymnasiet. Så for dig, som går og drømmer om at starte egen virksomhed eller arbejde på det innovative område, er HHX et 6 LGintro13.indd 6 14/06/

7 godt afsæt til fremtiden. Du får gennem virksomhedsbesøg et nært indblik i erhvervslivets vilkår. Du får tilbud om at blive tilknyttet en bestemt virksomhed gennem en mentorordning. Du kan vælge mellem følgende studieretninger: Økonomi med virksomhedsøkonomi, international økonomi og kulturforståelse/matematik Innovation med afsætning, international økonomi og innovation Marketing med afsætning, international økonomi og kulturforståelse/matematik International med spansk, afsætning og kulturforståelse HG Handelsskolen Grundforløb (HG) er første del af en erhvervsuddannelse, hvor du kombinerer skolegang og praktik. Du går først i skole 2 år, hvor du gennemfører HG. Derefter er du klar til at gå i gang med den praktiske del af uddannelsen, der ligeledes varer 2 år, og hvor du har en læreplads (med løn) inden for butik, handel eller kontor. De 4 år giver dig tilsammen en erhvervsuddannelse, der gør dig parat til spændende jobs, gode karrieremuligheder og videreuddannelse. Undervisningen på HG På HG bliver du præsenteret for mange forskellige fag. Du har fag, som du kender fra folkeskole eller efterskole: dansk, engelsk og samfundsfag. Men du får også helt nye fag som erhvervsøkonomi, salg og service og IT. Desuden skal du arbejde med projekter, hvor du skal vise, at du kan arbejde på tværs af fagene. Du vil ligeledes blive præsenteret for mange forskellige former for undervisning: foruden den traditionelle klasseundervisning er der projekter, ekskursioner og virksomhedsbesøg. I det andet år af HG er du i praktik af en uges varighed. Praktikopholdet giver dig gode muligheder for at få et godt indblik i det virkelige liv, og samtidig kan du få gode kontakter, som du måske senere kan udnytte i din søgning efter en praktikplads. 7 LGintro13.indd 7 14/06/

8 Den 28. maj 2013 var der rejsegilde på de nye til- og ombygninger på Lemvig Gymnasium, så der bliver plads til 3 ungdomsuddannelser under samme tag. 8 LGintro13.indd 8 14/06/

9 Introdage i august 2013 Onsdag d. 14. august Kl : Velkomst Morgensamling: Den signede dag 2. og 3. årgang får udleveret bøger og får derefter fri. 1. årgang inddeles i klasser, præsentation af lærere og elever, udlevering af skema og bøger og rundvisning på skolen. 1. årgang får fri ca Torsdag d. 15. august Undervisningsminister Christine Antorini besøger skolen 1. årgang har dobbeltlektion med studievejlederne 2. og 3. årgang har almindelig undervisning Fredag d. 16. august 1. årgang har fælles billedkunst-/ musikarrangement i lektion Mandag d. 19. august Morgensamling 1. årgang fotograferes Tirsdag d. 20. august 1. årgang fotograferes 1. årgang har 2. lektion med elevtutorer Onsdag d. 21. august Teambuilding i Klosterheden for hele 1. årgang Mandag d. 23. august Morgensamling Alle nye elever har fællestime i 4. lektion med introduktion til skolen mange forskellige tilbud og aktiviteter Fredag d. 30. august Kl : Åbent hus for hele byen med trylleri, åbne klasselokaler, rundvisning og officiel indvielse (skoledagen begynder kl og slutter kl for alle) Kl : Introfest med fællesspisning og udklædning for alle skolens elever og lærere i hallen 9 LGintro13.indd 9 14/06/

10 Leksikon om Lemvig Gymnasium Aktivitetsudvalget Aktivitetsudvalget står for koordinering og planlægning af bl.a. introforløbet, hytteture, skolefesten og fællesaktiviteter i form af foredrag, teaterforestillinger, koncerter mm. Aktivitetsudvalget arbejder tæt sammen med elevrådet og skolens ledelse i bestræbelsen på at skabe et godt socialt miljø på skolen. AV-området Skolens AV-inspektor Jørgen Bruntse er ansvarlig for indkøb og reparation af audiovisuelt materiale (projektorer, kopimaskiner o. lign.). Han og pedellen kan hjælpe, hvis du mangler papir eller har problemer med kopimaskinen eller printeren i elevværkstedet. Da vi er mange, der dagligt bruger skolens audiovisuelle udstyr, er det vigtigt, at JB eller pedellen får hurtig besked, hvis der opstår problemer af en eller anden art, så det kan blive rettet. Ligeledes er det en stor hjælp for alle, hvis glemte og genfundne fjernbetjeninger, ledninger eller lignende hurtigt afleveres tilbage. Er der spørgsmål eller forslag til indkøb af audiovisuelle hjælpemidler, er du også velkommen til at henvende dig til Jørgen Bruntse. 10 LGintro13.indd 10 14/06/

11 Biblioteket Gymnasiebiblioteket er beliggende i gymnasiets vestfløj. Her er god plads både til bøgerne og brugerne, lokalerne er lyse og indbydende, og glasindgangen åbner ind mod fællesområdet. Biblioteket er den centrale og lettilgængelige vidensbase for både elever og lærere. Hvis man lige skal slå noget op i en time eller et frikvarter, er det naturligvis her, man går hen. Selvfølgelig suppleres biblioteket af internettets kolossale mængde af dagligt ajourførte data om alverdens ting; men bog- og tidsskriftsamlingen giver bedre mulighed for at gå i dybden med et emne. Derfor er vores ca bind som regel et godt første skridt på vejen, når de store projektopgaver skal løses: dansk/historie-opgave, studieretningsopgave, studieretningsprojekt, AT-synops, DIO-opgave og grundforløbsprojekt. 11 LGintro13.indd 11 14/06/

12 Langt den største del af bibliotekets materialer er registreret elektronisk. Dermed har vi fine muligheder for at søge oplysninger i biblioteket via alle computere på skolen - eller faktisk via enhver computer med internetforbindelse. I løbet af 1.g/1.hg vil hver klasse få udførlig instruktion i benyttelsen af biblioteket og søgemulighederne. I øjeblikket gælder der følgende regler for benyttelse og lån af bibliotekets materialer: Alt, hvad der tages ud af huset eller er borte fra sin plads natten over, skal registreres som udlånt. Materialer, som er mærket Ikke til hjemlån, må ikke fjernes fra skolen. Materialer, som kun benyttes på skolen og afleveres samme dag (- på æresord og Ama r halshug!), kan dog benyttes uden udlånsregistrering. Disse meget liberale udlånsregler kan kun fungere, hvis vi alle påtager os det fælles ansvar for at overholde dem nøjagtigt. Vejledning vedr. udlån og aflevering ligger på skråhylden lige til venstre for udlånscomputeren på biblioteket og kan også ses i de offentlige mapper på Ludus i konferencen Biblioteket. God fornøjelse med benyttelsen af vores bibliotek! Martin Bjørn Hansen, gymnasiebibliotekar 12 LGintro13.indd 12 14/06/

13 Café SUNA et fristed for alle elever midt i bøger, eksamener og stress. Café SUNA er Lemvig Gymnasiums café og det forpligter! Café SUNA er fuldstændigt elevstyret, og det går i arv hvert eneste år. Det er en hyggelig lille begivenhed, som bliver holdt med ca. en måneds mellemrum, og det går ud på at have det hyggeligt sammen med sine venner uden at det behøver at handle om AT, AP eller eksamen! Hullet bliver transformeret til en hyggelig lille oase, med levende lys, god musik og en billig bar. Priserne er selvfølgelig således, at folk der lever af SU også kan have det godt! Der vil op ad dagen være små hyggelige indslag i form af konkurrencer, auktioner og andre sjove inputs, der er med til at give en god start på weekenden! Med andre ord kan man komme ned i hullet fredag efter 6. time og koble af efter en lang uge! Café SUNA er noget, vi alle er stolte af, og Lemvig Gymnasium er især stolt af at have et fuldstændigt elevstyret fredagsprojekt, som der altid har været god stemning for blandt både elever og lærer. Café SUNA er derfor noget, der skal støttes og hvorfor skulle man da også lade være, når det nu handler om at have det godt med sine venner, og samtidig spiller caféen en vigtig rolle i det gode studiemiljø, der er på og omkring Lemvig Gymnasium. Søren Kristiansen, SUNA-arrangør LGintro13.indd 13 14/06/

14 Elevrådet Elevrådet på gymnasiet består af 8 valgte elever, fordelt på de tre klassetrin. I august er der valg, hvor de elever, der opnår flest stemmer, bliver valgt til elevrådet for et år af gangen. Elevrådets opgaver er at varetage elevernes interesse og arbejde for det bedst mulige undervisningsmiljø. Elevdemokrati er vigtigt, og der lægges stor vægt på det. Det betyder dog ikke, at elevrådet kan gå ind og ændre på fastlagte strukturer eller forhold, der på forhånd er fastlagt, såsom lektiemængde og eksamen. Elevrådet handler på baggrund af elevernes interesse og har medindflydelse i form af høringsret i sager, der vedrører skolens dagligdag. Bindeleddet mellem elevrådet og eleverne er klasseforsamlingen, hvor der sidder en repræsentant fra hver klasse. Dermed har elevrådet en tæt kontakt med eleverne på alle klassetrin. Elevrådet har indflydelse gennem aktivitetsudvalget og bestyrelsen. Aktivitetsudvalget varetager kontakten mellem elevrådet og lærerne. Derudover sidder der to repræsentanter fra elevrådet i skolens bestyrelse. Elevrådet er en mulighed, man har som elev for at få medindflydelse på det miljø, man befinder sig i. En mulighed, man bør gribe som elev, hvis man har en oprigtig interesse i den skole, man går på og vil være med til at videregive sine kammeraters og egne interesser. Elevrådet Elevværksteder Elevværkstederne er arbejdspladser, hvor elever har adgang til at udskrive og kopiere. Der er tre værksteder på skolen i SØ-området, i studieområdet ved biblioteket og i K2 i kælderen. Rummene er udstyret med computere, printere og hul- og hæftemaskiner. For at imødegå behovet for privat kopiering og kopiering til større skriftlige opgaver er der opstillet mindre kopimaskiner kaldet elevmaskinerne til rådighed. Magnetkort til kopimaskinerne kan købes til en favorabel pris i kantinen, og papir udleveres af pedellen eller en lærer. Eventuelle maskinstop eller andre problemer meddeles hurtigst muligt til AVinspektor Jørgen Bruntse, pedellen eller kontoret. Pædagogisk værksted, som ligger som første rum på administrationsgangen, er lærernes arbejdsplads, hvor elever normalt ikke har adgang. 14 LGintro13.indd 14 14/06/

15 Ferieplan for skoleåret Sommerferie 2013: 29. juni august 2013 Efterårsferie: 12. oktober oktober 2013 Juleferie: 21. december januar 2014 Vinterferie: 8. februar februar 2014 Påskeferie: 12. april april 2014 St. Bededag: 16. maj 2014 Kr. Himmelfartsferie: 29. maj 2014 Grundlovsdag: 5. juni 2014 Pinseferie: 7. juni - 9. juni 2014 Sommerferie 2014: Starter 28. juni 2014 Nævnte datoer hører med til ferien og fester Ved siden af den daglige undervisning er gymnasiet også ramme for noget af det sociale liv uden for skoletiden. Gymnasiets festudvalg, i daglig tale FLOS, arrangerer fester for gymnasiets elever, og festerne på gymnasiet nævnes af mange elever som nogle af de bedste oplevelser i gymnasietiden. Festerne er lukkede, og dørmænd sørger for, at uvedkommende ikke kommer ind, og at der ryddes op. Skolen støtter festerne ved at stille lokaler til rådighed, rengøre lokaler og stille to lærere til rådighed. De to lærere holder opsyn og organiserer oprydningen. Til nogle fester er der mulighed for at købe en gæstebillet. 15 LGintro13.indd 15 14/06/

16 Frivillig idræt Som et ekstra tilbud kan eleverne deltage i frivillige idrætsaktiviteter et par timer om ugen efter skoletid. Følgende discipliner er normalt på programmet: Fodbold, håndbold og volleyball. Hvert år afvikles der endvidere en klasseturnering i hockey. Et vekslende antal og udvalg af elever dukker op, men altid med godt humør og friske kræfter. Man mødes her på tværs af klasserne og sveder et par timer sammen. Vi deltager desuden med skolehold i de landsdækkende gymnasieturneringer i de førnævnte boldspil. Eleverne opfordres også til selv at arrangere frivillig idræt. Fællesarrangementer I årets løb afholder Lemvig Gymnasium en række fællesarrangementer for alle elever og ansatte. Der kan være tale om musik, foredrag, teater og meget andet. Fællesarrangementerne er et godt afbræk i den daglige rutine, og de er altid meget spændende og lærerige. Sidste skoleår havde vi besøg af bl.a. geolog Karen Hanghøj om geologi og råstoffer, intimkoncert ved Bastian Kallesøe, Derek Beach om det amerikanske valg og den islandske forfatter Einar Már Guðmundsson. 16 LGintro13.indd 16 14/06/

17 ipad På HG og HHX bruger vi ipads i undervisningen. Det gør vi, fordi vi mener en ipad giver gode muligheder for en anderledes mediebåret undervisning. Vi mener, at fremtidens undervisning i højere grad skal kombineres med moderne interaktive e-bøger, apps og andet digitalt undervisningsmateriale. På den måde vil du få et øget ejerskab til egen læring, idet vi møder dig på dit eget digitale niveau og omsætter dine digitale kompetencer til brugbar viden. Derfor tilbydes elever, der begynder på HHX 1. år eller HG 1. år en ordning med en ipad. ipad en vedligeholdes af dig, hvor du via en forsikringsordning sikrer dig mod alvorlige fejl på maskinen. Forsikringsordningen, der er obligatorisk, koster i alt kr. Forsikringen betales i rater på kr. 500 pr. år på HHX og kr. 750 pr. år på HG. Med denne forsikringsordning har du din ipad til rådighed døgnet rundt, og når du har gennemført uddannelsen, kan du beholde den. Modellen, der tilbydes i ordningen, er en ipad 4. generation WIFI med 32 GB i hvid. Ønsker du i stedet at bruge din egen ipad, er dette naturligvis også muligt. Desuden skal elever på HHX anskaffe sig en bærbar computer. IT I starten af skoleåret udleverer datavejlederne bruger-id og password til dig, samtidig med at du får en generel introduktion til skolens it-system. På Lemvig Gymnasium er der adgang for alle til skolens maskiner forskellige steder Du kan bruge edb-områderne i kælderen fra klokken 7.30 til 16.30, således at du kan udnytte mellemtimer. Det kan dog kun lade sig gøre, hvis områderne ikke er reserveret til klasseundervisning. Endvidere er skolen dækket med et trådløst net, så du med en bærbar computer kan koble dig til lokalnettet. It-mulighederne på Lemvig Gymnasium er bygget op om Windows-platformen, så man skal være forberedt på en ekstra selvstændig indsats, hvis man medbringer egen computer med andre styresystemer. 17 LGintro13.indd 17 14/06/

18 Brugen af skolens computere og netværk er meget fri. Dog er der nogle enkle regler, du skal overholde: 1. Skolens computere og netværk er beregnet på undervisningsformål. Du må kun bruge dem i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet arbejde, der er relevant for skolen. Ingen anden brug herunder kommerciel må finde sted. 2. Du må ikke vise skærmbilleder, hvis indhold kan virke anstødeligt på andre. 3. Du skal overholde almindelige danske og internationale regler og love om ophavsret m.m. 4. Har du behov for at downloade store filer fra nettet, må du kun gøre dette efter syvende lektion. Skolen forbeholder sig ret til at standse brug af computere og internet, der medfører unødig stor belastning af skolens netværk. Du må ikke bruge skolens netværk til fildelingsprogrammer, der distribuerer musik og video. Oprettelsen af private fildelingsnet er kun tilladt i forbindelse med undervisning, men er absolut forbudt i eksamensperioder. 5. Undgå unødig udskrivning - vær både økonomisk og økologisk! Vejledning til udskrivning fra egen maskine til skolens printere findes på skolens hjemmeside: picture/upload/file/eoprintlg(1).pdf 6. I tilfælde af fejl: send straks en mail til datavejledere som er en mailadresse i vores system. Til alles oplysning logges al trafik på vores netværk! Vi anbefaler alle elever at anskaffe sig en bærbar pc med Windows (flere fagprogrammer kræver Windows), som kan bruges på skolens netværk. Kurt Darling Nielsen og Peter Hansen Kunst på Lemvig Gymnasium Du skal ved lejlighed gå dronningerunden og studere billederne og skulpturerne på din skole. De har en stor betydning for stemningen på skolen, og de vil efter tre år blive en uforglemmelig del af dine erindringer om gymnasietiden. På kontoret kan du få en folder om kunsten. 18 LGintro13.indd 18 14/06/

19 Lektiecafé Kender du det: gået i stå i begyndelsen af en opgave, der skal afleveres i morgen. Det skete også sidste uge, og læreren er sur. Så er det, du siger til dig selv: Næste uge går jeg i lektiecafé! En gang om ugen afholdes der lektiecafé på biblioteket efter skoletid. Her kan du hygge dig sammen med andre elever, og I kan i fællesskab få lavet noget af den skriftlige aflevering. Ved kantinen kan du hente gratis kakao og saft. Det hjælper gevaldigt på kreativiteten at være flere sammen om lektierne. Og går I i stå, er der altid en lærer tilstede, der kan hjælpe. Lemvig Upcoming Festival Som elev på Lemvig Gymnasium har man mange muligheder for at feste i sin fritid! Ud over de mange Flosfester, den fremragende café Suna og det super fede stand up show, SUL, har vi på gymnasiet siden 2009 haft vores helt egen festival - Lemvig Upcoming Festival. I 2012 blev der satset på store navne som Veto og denne udvikling fortsatte i 2013 med p3 guld vinderne fra When Saints Go Machine blev endnu en succes for Lemvig Upcoming Festival! Festivalen fik det år tildelt Kulturvækstprisen for sin indsats for musikkulturen i Vestjylland. Det er denne opbakning fra gymnasiets elever samt Lemvigs opland i form af sponsorer, men også mange udefrakommende gæster fra f.eks Holstebro, Thisted, Struer og Ringkøbing, der gør det muligt hvert år at udvikle festivalen. Af tidligere navne kan man nævne Turboweekend, Kiss Kiss Kiss, Treefight for Sunlight, The Floor Is Made of Lava. I 2012 var Veto på plakaten som hovednavn, og i februar 2013 var When Saints go Machine hovednavnet. Det bliver spændende at følge, hvad arrangørerne smider på plakaten næste år. Uanset hvad er Lemvig Upcoming Festival altid en fest, som du helt sikkert skal glæde dig til! Nikolaj Steensen arrangør LGintro13.indd 19 14/06/

20 Ludus Ludus er gymnasiets it-system, som er et uundværligt redskab for alle lærere og elever i dagligdagen. Du bliver oprettet som bruger af Ludus ved skolestart, og en af de første skoledage vil Bo Larsen komme rundt i klasserne for at vise, hvordan du bruger programmet. På Ludus kan du: Se dit skema Se lektier til timerne Se skolens kalender Aflevere opgaver Se en statistik over dit fravær Se dine karakterer, din eksamensplan og dine studieplaner Se og sende beskeder til lærere eller andre elever Lærerne lægger ikke lektier i Ludus senere end 14, så næste dags lektier er lagt ud på dette tidspunkt. Det er vigtigt, at du logger på Ludus dagligt for at følge med i disse ting. Mentorordning På Lemvig Gymnasium har vi ud over vores studievejledere ansat en mentor. Det er Gitte Jeppesen: Mit arbejde består i at hjælpe de elever, som af forskellige personlige årsager har brug for hjælp til at strukture deres tid, lektier og/eller arbejdsformer. Har du en diagnose, kan vi søge om støtte gennem hele din studietid, men du kan også få hjælp i en kortere periode ved pludselig opståede problemer. Jeg har har faste træffetider på mit kontor, men kan også kontaktes på min mail for at aftale en tid til en personlig samtale. Kom, før tingene er vokset dig over hovedet! Gitte Jeppesen 20 LGintro13.indd 20 14/06/

21 Morgensamlinger Mindst en gang om ugen mellem 2. og 3. lektion mødes elever og ansatte til sang, udveksling af informationer og måske et underholdende indslag. Husk at møde op i Hullet! Tidspunktet fremgår af ugesedlen og af dit skema på LUDUS. Mødepligt og arbejdsindsats Der er mødepligt i gymnasiet også til bl.a. fællesarrangementer. Hvis du er syg eller på andre måder forhindret i at deltage i undervisningen, skal du efterfølgende aflevere en seddel til Susanne på kontoret med en begrundelse. Hvis du er over 18 år, kan du selv skrive sedlen eller skrive en fraværsårsag på Ludus. En oversigt over dit samlede fravær kan ses på Ludus. Du skal endvidere læse skolens studie- og ordensregler på hjemmesiden under Elevsider. Terminsprøver og årsprøver er naturligvis obligatoriske. De fleste oplever, at lektiemængden stiger, når de starter på gymnasiet. Det kan være en omvæltning, og du kan blive nødt til at prioritere skole frem for arbejde efter skoletid. Men elever fra Lemvig Gymnasium klarer sig generelt meget godt efter gymnasietiden. Skolens karaktergennemsnit har de seneste år ligget i top på landsplan. Noget særligt Kemi på Cheminova Alle elever med naturvidenskabelig studieretning deltager i et samarbejde med Cheminova, hvor man i 2.g får en mere praktisk vinkel på enten biologi eller kemi/ fysik. De elever, der vælger kemi på A-niveau, tages ud af den almindelige undervisning i en uge i 3. g for at arbejde i Cheminovas udviklingslaboratorier sammen med højt kvalificerede kemikere og laboranter. Innovation og iværksætteri I samarbejde med Handels- og Ingeniørhøjskolen, en række lokale erhvervsrådgivere og lokale virksomheder tilbyder skolen 21 LGintro13.indd 21 14/06/

22 kurser i innovation og iværksætteri. Du får et spændende indblik i en anden verden end gymnasiets og nogle konkrete værktøjer, der kan fremme dine kreative og innovative sider. Grøn Linje På Grøn Linje kan du ved siden af din studentereksamen få undervisning på det grønne uddannelsescenter Lægaard i Holstebro. Grøn linje giver bevis på at have gennemført første modul af landmandsuddannelsen. Herudover vil uddannelsen absolut være en fordel, hvis man efter gymnasiet har planer om en uddannelse i relation til landbrugserhvervet som agronom, dyrlæge eller lignende. Akademiet for talentfulde unge Har du interesse og overskud til at få udfordringer der ligger ud over den daglige undervisning, er der mulighed for at søge om optagelse på Akademiet for talentfulde unge. Der er tale om et toårigt forløb, hvor du sammen med talentfulde unge fra hele regionen kommer til foredrag med en række forskere og på besøg på universiteter og spændende virksomheder. Forløbet ligger uden for skoletiden og kræver gode evner og en ekstra arbejdsindsats, men der er også meget fokus på det sociale - og du får masser af spændende oplevelser og ekstraundervisning med dygtige foredragsholdere. Nyhedsbreve Skolen udsender nyhedsbreve tre gange årligt. Nyhedsbrevene redigeres af Lars Olsson og rummer beskrivelser af begivenheder og dagligdagen på skolen. Du og dine forældre bør tilmelde jer skolens nyhedsbrev på skolens hjemmeside under Aktuelt. På hjemmesiden kan du også finde et arkiv over ældre nyhedsbreve. Du kan også synes godt om skolens side på Facebook, hvor vi også udsender nyt om begivenheder på skolen. 22 LGintro13.indd 22 14/06/

23 Ringetider 1. lektion: lektion: lektion: lektion: Spisepause: lektion: lektion: lektion: lektion: lektion: Rullende kvarter Rullende kvarter afholdes én gang om ugen i en af klassens sædvanlige timer. Tidspunktet skifter fra uge til uge og fremgår af ugesedlen og Ludus. I det rullende kvarter kan klassen bruge op til 15 minutter på ting, der ikke nødvendigvis vedkommer undervisningen. Almindeligvis er det her, at sager fra elevrådet bliver diskuteret, men der bruges også tid til planlægning af mere social karakter. Læreren, der har klassen i den pågældende time, kan være med som observatør og eventuelt bidrage med information. Skolefesten Et højdepunkt i skoleåret er skolefesten, hvor forældre, elever og lærere mødes til musical/skolekomedie, fællesspisning, musik og dans. I 2012 spillede gymnasiets elever musical baseret på Queens musik. Efterfølgende er der spisning og lanciers i hallen. Festen afholdes i år den 15. november. Stand-up Stand-up på Lemvig Gymnasium er et godt eksempel på den iværksætterånd, selvstændighed og det engagement, der hersker på Lemvig Gymnasium. Arrangementet blev første gang afholdt i 2005 og har siden været en tilbagevendende årlig begivenhed. Arrangementet arrangeres 100 % af gruppen SUL (Stand-up Lemvig), 23 LGintro13.indd 23 14/06/

24 som består af fem elever fordelt på de tre årgange. Det er så elevernes opgave at stå for det hele, dvs. skaffe sponsorer, lave plakater, hyre komikere, holde styr på økonomien og alt, hvad der ellers hører til. Det er SUL, der afgør, hvilke komikere der skal optræde, dog vælges der oftest to upcoming komikere og et større navn. I 2013 resulterede det i Carsten Bang, Jesper Juhl og Anders Fjeldsted. Efter den sidste komiker går af, indtager et lokalt band scenen, og det er muligt at blive på gymnasiet og nyde den gode stemning med en øl eller sodavand indtil klokken 24, hvor der lukkes og slukkes. Vi kan fra egen side sige, at det har været en fed og kanon lærerig oplevelse, der virkelig giver én en ide om, hvor stort et ansvar det kræver at holde et sådant arrangement. Det har siden dag 1 været en kæmpe succes, og stemningen i hullet er fantastisk. Kristian Damgaard Lyng og Christian Jespersen, arrangører 2013 Studie- og ordensregler Alle på Lemvig Gymnasium skal passe på skolen og vise hensyn til alle, der arbejder og færdes på stedet, og i det hele taget tage vare på fællesskabet. Det vil bl.a. sige at man: er med til at skabe et godt undervisningsklima. Dette betyder blandt andet, at det er strengt forbudt at bruge computeren til ting der ikke vedkommer undervisningen (spil, facebook, chat mm.) møder til tiden og afleverer opgaver til tiden deltager i morgensamlinger, fællesarrangementer og lign. rydder op efter sig selv og andre Se endvidere skolens studie- og ordensregler på vores hjemmeside under Elevsider. Her kan du også læse om fravær og aflevering af opgaver. 24 LGintro13.indd 24 14/06/

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Ophavsret: Undervisningsministeriet, 2015 Udgivet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet Redaktion: Schultz Grafisk tilrettelæggelse, omslag

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune 2015-2016 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 6 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på Hansenberg... 17 10. klasse på IBC... 27 Til elever i

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen NÅR JEG BLIVER STOR Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen GIV ELEVERNE MAGTEN OVER DERES EGEN LÆRING 16 INSPIRERENDE EKSEMPLER FRA HELE NORDEN GENERAL- SEKRETÆREN TAGER ORDET: Vi skal leve af

Læs mere

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Stx-studieretninger og hf-fagpakker Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Faglighed Fællesskab Indhold Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium... 4 Science... 6 Udsyn mod verden... 8 Musik + miljø

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE aarhustech.dk TEKNISK SKOLE FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE Nye muligheder MOTION HVER DAG, FLERE EUX-MULIGHEDER, MERE OG BEDRE UNDERVISNING OG STØRRE UDDANNELSES- GARANTI 2 aarhustech.dk

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

TAG ANSVAR FOR DIT ARBEJDSLIV VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM MARTIN THORBORG, HANDLEKRAFTIG IVÆRKSÆTTER:

TAG ANSVAR FOR DIT ARBEJDSLIV VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM MARTIN THORBORG, HANDLEKRAFTIG IVÆRKSÆTTER: 01 2015 f-f.dk 10 ARBEJDSGLÆDE VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER SUND FRA 8-16: Sådan får du en sund hverdag på jobbet PIAS BEDSTE NYTÅRSGAVE: Jobtip og hurtig reaktion

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole september 2007 Bertel Haarder på besøg Undervisningsminister Bertel Haarder besøgte den 6. september DjH, hvor han på en rundvisning kom i god dialog med

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere