LGintro13.indd 1 14/06/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08"

Transkript

1 LGintro13.indd 1 14/06/

2 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger, som er: at være et godt og åbent gymnasium, som gennem undervisning og oplevelser kan dimittere livsduelige og dygtige unge til en fremtid, som de har lyst til at være med til at forme. at være i samspil med den egn, som skolen betjener, og have betydning for egnens udvikling. at være et kulturcentrum for egnen. at fortsætte de gode traditioner, som er opbygget, med mange arrangementer for elever og forældre. at have gode internationale kontakter, som kan forberede eleverne på at skulle deltage i en verden under stærk forandring. at være en god arbejdsplads, der kan tjene som eksempel for alle, der kommer på skolen. at give forståelse for, at egentligt liv består i at mødes. Vil du læse mere om Lemvig Gymnasium og de tre ungdomsuddannelser, kan du besøge vores hjemmeside Dette introduktionshæfte sendes til alle nye elever før sommerferien Redaktion: Bo Larsen Fotografier: Jørgen Kielsholm, Lars Olsson, Martin Rungø Layout: Lars Olsson Oplag: 300 LGintro13.indd 2 14/06/

3 Indhold Velkommen Oversigt over STX, HHX og HG Introdage i august Leksikon om Lemvig Gymnasium: Aktivitetsudvalget AV-området Biblioteket Café SUNA Elevrådet Elevværksteder Ferieplan for skoleåret Flos og fester Frivillig idræt Fællesarrangementer ipad IT Kunst på Lemvig Gymnasium Lektiecafé Lemvig Upcoming Festival Ludus Mentorordning Morgensamlinger Mødepligt Noget særligt Nyhedsbreve Ringetider Rullende kvarter Skolefesten Stand-up Studie- og ordensregler Studievalg Studievejledning Uge Undervisningsmidler Oversigtsplan på bagsiden LGintro13.indd 3 14/06/

4 Velkommen Velkommen til lærerige, sjove og spændende år på Lemvig Gymnasium. Med dette hæfte håber jeg, at du vil komme nemmere over den første forvirrende tid. Der står også mange oplysninger, som du først vil få brug for senere derfor: Gem dette hæfte, og skriv dit navn og din klasse i! Bemærk, at skoledagen den 30. august først starter kl. 12 og slutter kl. 18, hvorefter vi holder introfest. Både du og dine forældre skal huske at sætte kryds i kalenderen den 15. november, hvor hele skolen holder skolefest med musical og fællesspisning i hallen. På vores hjemmeside (www.lemvig-gym.dk) kan du finde mange flere informationer. Den nye skole er sammenlagt af det gamle Lemvig Gymnasium og Lemvig Handelsskole og Handelsgymnasium. Det er meget spændende, og du kommer med til at lave mange nye traditioner. Jeg glæder mig over sammenlægningen, og jeg glæder mig til at se dig. Du ønskes god vind af din rektor. Venlig hilsen Lars Ebbensgaard 4 LGintro13.indd 4 14/06/

5 Oversigt over STX, HHX og HG Fra skoleåret er Lemvig Gymnasium og Lemvig Handelsskole fusioneret. Vi udbyder nu følgende tre uddannelser. STX Studentereksamen (STX) er en 3-årig gymnasial uddannelse, der giver adgang til alle videregående uddannelser. STX er et godt valg, hvis du vil have en bred, alment dannende ungdomsuddannelse, der åbner mange døre. Udddannelsen er opdelt i et grundforløb, der varer 1/2 år, og et studieretningsforløb, der varer 2 1/2 år. På studieretningsforløbet har du med dit valg af studieretningsfag og valgfag mulighed for at tone din uddannelse med forskellige fag. Internationalisering Der er et internationalt aspekt i alle studieretninger. I 3.g kommer du på studietur til udlandet, og vi har udvekslingsaftaler med 5 LGintro13.indd 5 14/06/

6 gymnasier i både Tyskland og Italien. Desuden får elever med idræt B mulighed for at komme på studietur til Norge i 3.g. Alt dette er med til at give dig gode sprogkompetencer og ruster dig til at komme ud på et globaliseret arbejdsmarked. Du kan vælge mellem følgende studieretninger: Matematisk studieretning med matematik, fysik og kemi Biologisk studieretning med biologi, matematik og kemi Bioteknologisk studieretning med bioteknologi, matematik og fysik Samfundsfaglig studieretning med samfundsfag, matematik og naturgeografi/kemi Musik studieretning med musik, matematik og naturgeografi eller kemi Sproglig-humanistisk studieretning med engelsk, tysk og samfundsfag Tresproglig studieretning med engelsk, tysk og fransk eller spansk HHX Højere handelseksamen (HHX) er en 3-årig gymnasial uddannelse, der gør dig klar til at gå i gang med en videregående uddannelse på f.eks. universitet, seminarium eller handelshøjskole. Desuden giver den dig adgang til en praktikplads i f.eks. en bank eller på et revisionskontor. HHX er et godt valg for dig, der er interesseret i økonomi, salg, markedsføring, sprog, IT og innovation. Som STX er uddannelsen opbygget af et grundforløb (1/2 år) og et studieretningsforløb (2 ½ år). Gennem dit valg af studieretning og valgfag, kan du sætte et personligt præg på din uddannelse. Internationalisering Det internationale aspekt er en vigtig del af uddannelsen. Du bliver godt rustet til fortsat uddannelse og job i udlandet gennem undervisningen i de forskellige fag og gennem studieture. På det andet og tredje år af uddannelsen tilbydes du en studietur til udlandet. Innovation og iværksætteri Innovation og iværksætteri er et væsentligt tema i undervisningen på handelsgymnasiet. Så for dig, som går og drømmer om at starte egen virksomhed eller arbejde på det innovative område, er HHX et 6 LGintro13.indd 6 14/06/

7 godt afsæt til fremtiden. Du får gennem virksomhedsbesøg et nært indblik i erhvervslivets vilkår. Du får tilbud om at blive tilknyttet en bestemt virksomhed gennem en mentorordning. Du kan vælge mellem følgende studieretninger: Økonomi med virksomhedsøkonomi, international økonomi og kulturforståelse/matematik Innovation med afsætning, international økonomi og innovation Marketing med afsætning, international økonomi og kulturforståelse/matematik International med spansk, afsætning og kulturforståelse HG Handelsskolen Grundforløb (HG) er første del af en erhvervsuddannelse, hvor du kombinerer skolegang og praktik. Du går først i skole 2 år, hvor du gennemfører HG. Derefter er du klar til at gå i gang med den praktiske del af uddannelsen, der ligeledes varer 2 år, og hvor du har en læreplads (med løn) inden for butik, handel eller kontor. De 4 år giver dig tilsammen en erhvervsuddannelse, der gør dig parat til spændende jobs, gode karrieremuligheder og videreuddannelse. Undervisningen på HG På HG bliver du præsenteret for mange forskellige fag. Du har fag, som du kender fra folkeskole eller efterskole: dansk, engelsk og samfundsfag. Men du får også helt nye fag som erhvervsøkonomi, salg og service og IT. Desuden skal du arbejde med projekter, hvor du skal vise, at du kan arbejde på tværs af fagene. Du vil ligeledes blive præsenteret for mange forskellige former for undervisning: foruden den traditionelle klasseundervisning er der projekter, ekskursioner og virksomhedsbesøg. I det andet år af HG er du i praktik af en uges varighed. Praktikopholdet giver dig gode muligheder for at få et godt indblik i det virkelige liv, og samtidig kan du få gode kontakter, som du måske senere kan udnytte i din søgning efter en praktikplads. 7 LGintro13.indd 7 14/06/

8 Den 28. maj 2013 var der rejsegilde på de nye til- og ombygninger på Lemvig Gymnasium, så der bliver plads til 3 ungdomsuddannelser under samme tag. 8 LGintro13.indd 8 14/06/

9 Introdage i august 2013 Onsdag d. 14. august Kl : Velkomst Morgensamling: Den signede dag 2. og 3. årgang får udleveret bøger og får derefter fri. 1. årgang inddeles i klasser, præsentation af lærere og elever, udlevering af skema og bøger og rundvisning på skolen. 1. årgang får fri ca Torsdag d. 15. august Undervisningsminister Christine Antorini besøger skolen 1. årgang har dobbeltlektion med studievejlederne 2. og 3. årgang har almindelig undervisning Fredag d. 16. august 1. årgang har fælles billedkunst-/ musikarrangement i lektion Mandag d. 19. august Morgensamling 1. årgang fotograferes Tirsdag d. 20. august 1. årgang fotograferes 1. årgang har 2. lektion med elevtutorer Onsdag d. 21. august Teambuilding i Klosterheden for hele 1. årgang Mandag d. 23. august Morgensamling Alle nye elever har fællestime i 4. lektion med introduktion til skolen mange forskellige tilbud og aktiviteter Fredag d. 30. august Kl : Åbent hus for hele byen med trylleri, åbne klasselokaler, rundvisning og officiel indvielse (skoledagen begynder kl og slutter kl for alle) Kl : Introfest med fællesspisning og udklædning for alle skolens elever og lærere i hallen 9 LGintro13.indd 9 14/06/

10 Leksikon om Lemvig Gymnasium Aktivitetsudvalget Aktivitetsudvalget står for koordinering og planlægning af bl.a. introforløbet, hytteture, skolefesten og fællesaktiviteter i form af foredrag, teaterforestillinger, koncerter mm. Aktivitetsudvalget arbejder tæt sammen med elevrådet og skolens ledelse i bestræbelsen på at skabe et godt socialt miljø på skolen. AV-området Skolens AV-inspektor Jørgen Bruntse er ansvarlig for indkøb og reparation af audiovisuelt materiale (projektorer, kopimaskiner o. lign.). Han og pedellen kan hjælpe, hvis du mangler papir eller har problemer med kopimaskinen eller printeren i elevværkstedet. Da vi er mange, der dagligt bruger skolens audiovisuelle udstyr, er det vigtigt, at JB eller pedellen får hurtig besked, hvis der opstår problemer af en eller anden art, så det kan blive rettet. Ligeledes er det en stor hjælp for alle, hvis glemte og genfundne fjernbetjeninger, ledninger eller lignende hurtigt afleveres tilbage. Er der spørgsmål eller forslag til indkøb af audiovisuelle hjælpemidler, er du også velkommen til at henvende dig til Jørgen Bruntse. 10 LGintro13.indd 10 14/06/

11 Biblioteket Gymnasiebiblioteket er beliggende i gymnasiets vestfløj. Her er god plads både til bøgerne og brugerne, lokalerne er lyse og indbydende, og glasindgangen åbner ind mod fællesområdet. Biblioteket er den centrale og lettilgængelige vidensbase for både elever og lærere. Hvis man lige skal slå noget op i en time eller et frikvarter, er det naturligvis her, man går hen. Selvfølgelig suppleres biblioteket af internettets kolossale mængde af dagligt ajourførte data om alverdens ting; men bog- og tidsskriftsamlingen giver bedre mulighed for at gå i dybden med et emne. Derfor er vores ca bind som regel et godt første skridt på vejen, når de store projektopgaver skal løses: dansk/historie-opgave, studieretningsopgave, studieretningsprojekt, AT-synops, DIO-opgave og grundforløbsprojekt. 11 LGintro13.indd 11 14/06/

12 Langt den største del af bibliotekets materialer er registreret elektronisk. Dermed har vi fine muligheder for at søge oplysninger i biblioteket via alle computere på skolen - eller faktisk via enhver computer med internetforbindelse. I løbet af 1.g/1.hg vil hver klasse få udførlig instruktion i benyttelsen af biblioteket og søgemulighederne. I øjeblikket gælder der følgende regler for benyttelse og lån af bibliotekets materialer: Alt, hvad der tages ud af huset eller er borte fra sin plads natten over, skal registreres som udlånt. Materialer, som er mærket Ikke til hjemlån, må ikke fjernes fra skolen. Materialer, som kun benyttes på skolen og afleveres samme dag (- på æresord og Ama r halshug!), kan dog benyttes uden udlånsregistrering. Disse meget liberale udlånsregler kan kun fungere, hvis vi alle påtager os det fælles ansvar for at overholde dem nøjagtigt. Vejledning vedr. udlån og aflevering ligger på skråhylden lige til venstre for udlånscomputeren på biblioteket og kan også ses i de offentlige mapper på Ludus i konferencen Biblioteket. God fornøjelse med benyttelsen af vores bibliotek! Martin Bjørn Hansen, gymnasiebibliotekar 12 LGintro13.indd 12 14/06/

13 Café SUNA et fristed for alle elever midt i bøger, eksamener og stress. Café SUNA er Lemvig Gymnasiums café og det forpligter! Café SUNA er fuldstændigt elevstyret, og det går i arv hvert eneste år. Det er en hyggelig lille begivenhed, som bliver holdt med ca. en måneds mellemrum, og det går ud på at have det hyggeligt sammen med sine venner uden at det behøver at handle om AT, AP eller eksamen! Hullet bliver transformeret til en hyggelig lille oase, med levende lys, god musik og en billig bar. Priserne er selvfølgelig således, at folk der lever af SU også kan have det godt! Der vil op ad dagen være små hyggelige indslag i form af konkurrencer, auktioner og andre sjove inputs, der er med til at give en god start på weekenden! Med andre ord kan man komme ned i hullet fredag efter 6. time og koble af efter en lang uge! Café SUNA er noget, vi alle er stolte af, og Lemvig Gymnasium er især stolt af at have et fuldstændigt elevstyret fredagsprojekt, som der altid har været god stemning for blandt både elever og lærer. Café SUNA er derfor noget, der skal støttes og hvorfor skulle man da også lade være, når det nu handler om at have det godt med sine venner, og samtidig spiller caféen en vigtig rolle i det gode studiemiljø, der er på og omkring Lemvig Gymnasium. Søren Kristiansen, SUNA-arrangør LGintro13.indd 13 14/06/

14 Elevrådet Elevrådet på gymnasiet består af 8 valgte elever, fordelt på de tre klassetrin. I august er der valg, hvor de elever, der opnår flest stemmer, bliver valgt til elevrådet for et år af gangen. Elevrådets opgaver er at varetage elevernes interesse og arbejde for det bedst mulige undervisningsmiljø. Elevdemokrati er vigtigt, og der lægges stor vægt på det. Det betyder dog ikke, at elevrådet kan gå ind og ændre på fastlagte strukturer eller forhold, der på forhånd er fastlagt, såsom lektiemængde og eksamen. Elevrådet handler på baggrund af elevernes interesse og har medindflydelse i form af høringsret i sager, der vedrører skolens dagligdag. Bindeleddet mellem elevrådet og eleverne er klasseforsamlingen, hvor der sidder en repræsentant fra hver klasse. Dermed har elevrådet en tæt kontakt med eleverne på alle klassetrin. Elevrådet har indflydelse gennem aktivitetsudvalget og bestyrelsen. Aktivitetsudvalget varetager kontakten mellem elevrådet og lærerne. Derudover sidder der to repræsentanter fra elevrådet i skolens bestyrelse. Elevrådet er en mulighed, man har som elev for at få medindflydelse på det miljø, man befinder sig i. En mulighed, man bør gribe som elev, hvis man har en oprigtig interesse i den skole, man går på og vil være med til at videregive sine kammeraters og egne interesser. Elevrådet Elevværksteder Elevværkstederne er arbejdspladser, hvor elever har adgang til at udskrive og kopiere. Der er tre værksteder på skolen i SØ-området, i studieområdet ved biblioteket og i K2 i kælderen. Rummene er udstyret med computere, printere og hul- og hæftemaskiner. For at imødegå behovet for privat kopiering og kopiering til større skriftlige opgaver er der opstillet mindre kopimaskiner kaldet elevmaskinerne til rådighed. Magnetkort til kopimaskinerne kan købes til en favorabel pris i kantinen, og papir udleveres af pedellen eller en lærer. Eventuelle maskinstop eller andre problemer meddeles hurtigst muligt til AVinspektor Jørgen Bruntse, pedellen eller kontoret. Pædagogisk værksted, som ligger som første rum på administrationsgangen, er lærernes arbejdsplads, hvor elever normalt ikke har adgang. 14 LGintro13.indd 14 14/06/

15 Ferieplan for skoleåret Sommerferie 2013: 29. juni august 2013 Efterårsferie: 12. oktober oktober 2013 Juleferie: 21. december januar 2014 Vinterferie: 8. februar februar 2014 Påskeferie: 12. april april 2014 St. Bededag: 16. maj 2014 Kr. Himmelfartsferie: 29. maj 2014 Grundlovsdag: 5. juni 2014 Pinseferie: 7. juni - 9. juni 2014 Sommerferie 2014: Starter 28. juni 2014 Nævnte datoer hører med til ferien og fester Ved siden af den daglige undervisning er gymnasiet også ramme for noget af det sociale liv uden for skoletiden. Gymnasiets festudvalg, i daglig tale FLOS, arrangerer fester for gymnasiets elever, og festerne på gymnasiet nævnes af mange elever som nogle af de bedste oplevelser i gymnasietiden. Festerne er lukkede, og dørmænd sørger for, at uvedkommende ikke kommer ind, og at der ryddes op. Skolen støtter festerne ved at stille lokaler til rådighed, rengøre lokaler og stille to lærere til rådighed. De to lærere holder opsyn og organiserer oprydningen. Til nogle fester er der mulighed for at købe en gæstebillet. 15 LGintro13.indd 15 14/06/

16 Frivillig idræt Som et ekstra tilbud kan eleverne deltage i frivillige idrætsaktiviteter et par timer om ugen efter skoletid. Følgende discipliner er normalt på programmet: Fodbold, håndbold og volleyball. Hvert år afvikles der endvidere en klasseturnering i hockey. Et vekslende antal og udvalg af elever dukker op, men altid med godt humør og friske kræfter. Man mødes her på tværs af klasserne og sveder et par timer sammen. Vi deltager desuden med skolehold i de landsdækkende gymnasieturneringer i de førnævnte boldspil. Eleverne opfordres også til selv at arrangere frivillig idræt. Fællesarrangementer I årets løb afholder Lemvig Gymnasium en række fællesarrangementer for alle elever og ansatte. Der kan være tale om musik, foredrag, teater og meget andet. Fællesarrangementerne er et godt afbræk i den daglige rutine, og de er altid meget spændende og lærerige. Sidste skoleår havde vi besøg af bl.a. geolog Karen Hanghøj om geologi og råstoffer, intimkoncert ved Bastian Kallesøe, Derek Beach om det amerikanske valg og den islandske forfatter Einar Már Guðmundsson. 16 LGintro13.indd 16 14/06/

17 ipad På HG og HHX bruger vi ipads i undervisningen. Det gør vi, fordi vi mener en ipad giver gode muligheder for en anderledes mediebåret undervisning. Vi mener, at fremtidens undervisning i højere grad skal kombineres med moderne interaktive e-bøger, apps og andet digitalt undervisningsmateriale. På den måde vil du få et øget ejerskab til egen læring, idet vi møder dig på dit eget digitale niveau og omsætter dine digitale kompetencer til brugbar viden. Derfor tilbydes elever, der begynder på HHX 1. år eller HG 1. år en ordning med en ipad. ipad en vedligeholdes af dig, hvor du via en forsikringsordning sikrer dig mod alvorlige fejl på maskinen. Forsikringsordningen, der er obligatorisk, koster i alt kr. Forsikringen betales i rater på kr. 500 pr. år på HHX og kr. 750 pr. år på HG. Med denne forsikringsordning har du din ipad til rådighed døgnet rundt, og når du har gennemført uddannelsen, kan du beholde den. Modellen, der tilbydes i ordningen, er en ipad 4. generation WIFI med 32 GB i hvid. Ønsker du i stedet at bruge din egen ipad, er dette naturligvis også muligt. Desuden skal elever på HHX anskaffe sig en bærbar computer. IT I starten af skoleåret udleverer datavejlederne bruger-id og password til dig, samtidig med at du får en generel introduktion til skolens it-system. På Lemvig Gymnasium er der adgang for alle til skolens maskiner forskellige steder Du kan bruge edb-områderne i kælderen fra klokken 7.30 til 16.30, således at du kan udnytte mellemtimer. Det kan dog kun lade sig gøre, hvis områderne ikke er reserveret til klasseundervisning. Endvidere er skolen dækket med et trådløst net, så du med en bærbar computer kan koble dig til lokalnettet. It-mulighederne på Lemvig Gymnasium er bygget op om Windows-platformen, så man skal være forberedt på en ekstra selvstændig indsats, hvis man medbringer egen computer med andre styresystemer. 17 LGintro13.indd 17 14/06/

18 Brugen af skolens computere og netværk er meget fri. Dog er der nogle enkle regler, du skal overholde: 1. Skolens computere og netværk er beregnet på undervisningsformål. Du må kun bruge dem i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet arbejde, der er relevant for skolen. Ingen anden brug herunder kommerciel må finde sted. 2. Du må ikke vise skærmbilleder, hvis indhold kan virke anstødeligt på andre. 3. Du skal overholde almindelige danske og internationale regler og love om ophavsret m.m. 4. Har du behov for at downloade store filer fra nettet, må du kun gøre dette efter syvende lektion. Skolen forbeholder sig ret til at standse brug af computere og internet, der medfører unødig stor belastning af skolens netværk. Du må ikke bruge skolens netværk til fildelingsprogrammer, der distribuerer musik og video. Oprettelsen af private fildelingsnet er kun tilladt i forbindelse med undervisning, men er absolut forbudt i eksamensperioder. 5. Undgå unødig udskrivning - vær både økonomisk og økologisk! Vejledning til udskrivning fra egen maskine til skolens printere findes på skolens hjemmeside: picture/upload/file/eoprintlg(1).pdf 6. I tilfælde af fejl: send straks en mail til datavejledere som er en mailadresse i vores system. Til alles oplysning logges al trafik på vores netværk! Vi anbefaler alle elever at anskaffe sig en bærbar pc med Windows (flere fagprogrammer kræver Windows), som kan bruges på skolens netværk. Kurt Darling Nielsen og Peter Hansen Kunst på Lemvig Gymnasium Du skal ved lejlighed gå dronningerunden og studere billederne og skulpturerne på din skole. De har en stor betydning for stemningen på skolen, og de vil efter tre år blive en uforglemmelig del af dine erindringer om gymnasietiden. På kontoret kan du få en folder om kunsten. 18 LGintro13.indd 18 14/06/

19 Lektiecafé Kender du det: gået i stå i begyndelsen af en opgave, der skal afleveres i morgen. Det skete også sidste uge, og læreren er sur. Så er det, du siger til dig selv: Næste uge går jeg i lektiecafé! En gang om ugen afholdes der lektiecafé på biblioteket efter skoletid. Her kan du hygge dig sammen med andre elever, og I kan i fællesskab få lavet noget af den skriftlige aflevering. Ved kantinen kan du hente gratis kakao og saft. Det hjælper gevaldigt på kreativiteten at være flere sammen om lektierne. Og går I i stå, er der altid en lærer tilstede, der kan hjælpe. Lemvig Upcoming Festival Som elev på Lemvig Gymnasium har man mange muligheder for at feste i sin fritid! Ud over de mange Flosfester, den fremragende café Suna og det super fede stand up show, SUL, har vi på gymnasiet siden 2009 haft vores helt egen festival - Lemvig Upcoming Festival. I 2012 blev der satset på store navne som Veto og denne udvikling fortsatte i 2013 med p3 guld vinderne fra When Saints Go Machine blev endnu en succes for Lemvig Upcoming Festival! Festivalen fik det år tildelt Kulturvækstprisen for sin indsats for musikkulturen i Vestjylland. Det er denne opbakning fra gymnasiets elever samt Lemvigs opland i form af sponsorer, men også mange udefrakommende gæster fra f.eks Holstebro, Thisted, Struer og Ringkøbing, der gør det muligt hvert år at udvikle festivalen. Af tidligere navne kan man nævne Turboweekend, Kiss Kiss Kiss, Treefight for Sunlight, The Floor Is Made of Lava. I 2012 var Veto på plakaten som hovednavn, og i februar 2013 var When Saints go Machine hovednavnet. Det bliver spændende at følge, hvad arrangørerne smider på plakaten næste år. Uanset hvad er Lemvig Upcoming Festival altid en fest, som du helt sikkert skal glæde dig til! Nikolaj Steensen arrangør LGintro13.indd 19 14/06/

20 Ludus Ludus er gymnasiets it-system, som er et uundværligt redskab for alle lærere og elever i dagligdagen. Du bliver oprettet som bruger af Ludus ved skolestart, og en af de første skoledage vil Bo Larsen komme rundt i klasserne for at vise, hvordan du bruger programmet. På Ludus kan du: Se dit skema Se lektier til timerne Se skolens kalender Aflevere opgaver Se en statistik over dit fravær Se dine karakterer, din eksamensplan og dine studieplaner Se og sende beskeder til lærere eller andre elever Lærerne lægger ikke lektier i Ludus senere end 14, så næste dags lektier er lagt ud på dette tidspunkt. Det er vigtigt, at du logger på Ludus dagligt for at følge med i disse ting. Mentorordning På Lemvig Gymnasium har vi ud over vores studievejledere ansat en mentor. Det er Gitte Jeppesen: Mit arbejde består i at hjælpe de elever, som af forskellige personlige årsager har brug for hjælp til at strukture deres tid, lektier og/eller arbejdsformer. Har du en diagnose, kan vi søge om støtte gennem hele din studietid, men du kan også få hjælp i en kortere periode ved pludselig opståede problemer. Jeg har har faste træffetider på mit kontor, men kan også kontaktes på min mail for at aftale en tid til en personlig samtale. Kom, før tingene er vokset dig over hovedet! Gitte Jeppesen 20 LGintro13.indd 20 14/06/

21 Morgensamlinger Mindst en gang om ugen mellem 2. og 3. lektion mødes elever og ansatte til sang, udveksling af informationer og måske et underholdende indslag. Husk at møde op i Hullet! Tidspunktet fremgår af ugesedlen og af dit skema på LUDUS. Mødepligt og arbejdsindsats Der er mødepligt i gymnasiet også til bl.a. fællesarrangementer. Hvis du er syg eller på andre måder forhindret i at deltage i undervisningen, skal du efterfølgende aflevere en seddel til Susanne på kontoret med en begrundelse. Hvis du er over 18 år, kan du selv skrive sedlen eller skrive en fraværsårsag på Ludus. En oversigt over dit samlede fravær kan ses på Ludus. Du skal endvidere læse skolens studie- og ordensregler på hjemmesiden under Elevsider. Terminsprøver og årsprøver er naturligvis obligatoriske. De fleste oplever, at lektiemængden stiger, når de starter på gymnasiet. Det kan være en omvæltning, og du kan blive nødt til at prioritere skole frem for arbejde efter skoletid. Men elever fra Lemvig Gymnasium klarer sig generelt meget godt efter gymnasietiden. Skolens karaktergennemsnit har de seneste år ligget i top på landsplan. Noget særligt Kemi på Cheminova Alle elever med naturvidenskabelig studieretning deltager i et samarbejde med Cheminova, hvor man i 2.g får en mere praktisk vinkel på enten biologi eller kemi/ fysik. De elever, der vælger kemi på A-niveau, tages ud af den almindelige undervisning i en uge i 3. g for at arbejde i Cheminovas udviklingslaboratorier sammen med højt kvalificerede kemikere og laboranter. Innovation og iværksætteri I samarbejde med Handels- og Ingeniørhøjskolen, en række lokale erhvervsrådgivere og lokale virksomheder tilbyder skolen 21 LGintro13.indd 21 14/06/

22 kurser i innovation og iværksætteri. Du får et spændende indblik i en anden verden end gymnasiets og nogle konkrete værktøjer, der kan fremme dine kreative og innovative sider. Grøn Linje På Grøn Linje kan du ved siden af din studentereksamen få undervisning på det grønne uddannelsescenter Lægaard i Holstebro. Grøn linje giver bevis på at have gennemført første modul af landmandsuddannelsen. Herudover vil uddannelsen absolut være en fordel, hvis man efter gymnasiet har planer om en uddannelse i relation til landbrugserhvervet som agronom, dyrlæge eller lignende. Akademiet for talentfulde unge Har du interesse og overskud til at få udfordringer der ligger ud over den daglige undervisning, er der mulighed for at søge om optagelse på Akademiet for talentfulde unge. Der er tale om et toårigt forløb, hvor du sammen med talentfulde unge fra hele regionen kommer til foredrag med en række forskere og på besøg på universiteter og spændende virksomheder. Forløbet ligger uden for skoletiden og kræver gode evner og en ekstra arbejdsindsats, men der er også meget fokus på det sociale - og du får masser af spændende oplevelser og ekstraundervisning med dygtige foredragsholdere. Nyhedsbreve Skolen udsender nyhedsbreve tre gange årligt. Nyhedsbrevene redigeres af Lars Olsson og rummer beskrivelser af begivenheder og dagligdagen på skolen. Du og dine forældre bør tilmelde jer skolens nyhedsbrev på skolens hjemmeside under Aktuelt. På hjemmesiden kan du også finde et arkiv over ældre nyhedsbreve. Du kan også synes godt om skolens side på Facebook, hvor vi også udsender nyt om begivenheder på skolen. 22 LGintro13.indd 22 14/06/

23 Ringetider 1. lektion: lektion: lektion: lektion: Spisepause: lektion: lektion: lektion: lektion: lektion: Rullende kvarter Rullende kvarter afholdes én gang om ugen i en af klassens sædvanlige timer. Tidspunktet skifter fra uge til uge og fremgår af ugesedlen og Ludus. I det rullende kvarter kan klassen bruge op til 15 minutter på ting, der ikke nødvendigvis vedkommer undervisningen. Almindeligvis er det her, at sager fra elevrådet bliver diskuteret, men der bruges også tid til planlægning af mere social karakter. Læreren, der har klassen i den pågældende time, kan være med som observatør og eventuelt bidrage med information. Skolefesten Et højdepunkt i skoleåret er skolefesten, hvor forældre, elever og lærere mødes til musical/skolekomedie, fællesspisning, musik og dans. I 2012 spillede gymnasiets elever musical baseret på Queens musik. Efterfølgende er der spisning og lanciers i hallen. Festen afholdes i år den 15. november. Stand-up Stand-up på Lemvig Gymnasium er et godt eksempel på den iværksætterånd, selvstændighed og det engagement, der hersker på Lemvig Gymnasium. Arrangementet blev første gang afholdt i 2005 og har siden været en tilbagevendende årlig begivenhed. Arrangementet arrangeres 100 % af gruppen SUL (Stand-up Lemvig), 23 LGintro13.indd 23 14/06/

24 som består af fem elever fordelt på de tre årgange. Det er så elevernes opgave at stå for det hele, dvs. skaffe sponsorer, lave plakater, hyre komikere, holde styr på økonomien og alt, hvad der ellers hører til. Det er SUL, der afgør, hvilke komikere der skal optræde, dog vælges der oftest to upcoming komikere og et større navn. I 2013 resulterede det i Carsten Bang, Jesper Juhl og Anders Fjeldsted. Efter den sidste komiker går af, indtager et lokalt band scenen, og det er muligt at blive på gymnasiet og nyde den gode stemning med en øl eller sodavand indtil klokken 24, hvor der lukkes og slukkes. Vi kan fra egen side sige, at det har været en fed og kanon lærerig oplevelse, der virkelig giver én en ide om, hvor stort et ansvar det kræver at holde et sådant arrangement. Det har siden dag 1 været en kæmpe succes, og stemningen i hullet er fantastisk. Kristian Damgaard Lyng og Christian Jespersen, arrangører 2013 Studie- og ordensregler Alle på Lemvig Gymnasium skal passe på skolen og vise hensyn til alle, der arbejder og færdes på stedet, og i det hele taget tage vare på fællesskabet. Det vil bl.a. sige at man: er med til at skabe et godt undervisningsklima. Dette betyder blandt andet, at det er strengt forbudt at bruge computeren til ting der ikke vedkommer undervisningen (spil, facebook, chat mm.) møder til tiden og afleverer opgaver til tiden deltager i morgensamlinger, fællesarrangementer og lign. rydder op efter sig selv og andre Se endvidere skolens studie- og ordensregler på vores hjemmeside under Elevsider. Her kan du også læse om fravær og aflevering af opgaver. 24 LGintro13.indd 24 14/06/

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Hvem er vi? Karin Waaben (KW). Teamleder for 1a Frederikke & Benedikte (2a). Tutorer for 1a 1. Supersproglig studieretning 1a - Klassens fag 4. Sprog, samfund

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING 2014/2015. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING 2014/2015. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING 2014/2015 eucnord.dk INDHOLD Introarrangementer HH1... 4 Lektiecafé... 5 Aktivitetsdag... 7 Fredagscafé... 8 Elevrådsfester... 9 Gæsteforelæsere... 11 Wii... 13 Julehygge...

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

Handelsskolen Viborg. Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse

Handelsskolen Viborg. Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse Handelsskolen Viborg Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse Det er stedet hvor unge og voksne dannes, uddannes og udvikles både fagligt og personligt og hvor man kan erhverve

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Bioteknologi Hvem er vi? Kirsten Rosenkilde Teamleder for klassen Matematik, Dansk Andrea og Peter Tutorer Bioteknologi Hvad kan vi fx arbejde med? Hvor

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk.

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk. ER DU INTERESSERET I HANDEL, SERVICE, IT, ADMINISTRATION ELLER MÅSKE EGEN VIRKSOMHED? HG (handelsskolernes grundforløb) er vejen til job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Forventninger Undervisning med udfordringer Aarhus Universitet-HIH Leadership Eksamensbevis med muligheder

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C STRUKTUR OMKRING KLASSEN TEAMLEDER, LÆRERTEAM OG STUDIEVEJLEDER TEAMLEDEREN Klassens kontaktlærer Sørger for det faglige og sociale samarbejde Informerer elever

Læs mere

Informationsmøde kommende elever 2013

Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 06.06.2013 Årgang 2013 Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole 2 Aftenens program Præsentation af skolen og uddannelsen v. Per

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14 FAQ for OTG Skoleåret 2013/14 Skolestart: fredag d. 9. august kl. 9.00 FAQ Bibliotek Er der bibliotek på skolen? Skolen har et mindre bibliotek i lokale 4-5. Åbningstider: mandag og onsdag kl. 9.00-15.30.

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25.

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25. Merkantil EUX JOBSØGNINGSCAFE R AG R E på ge er ej n e ng HVER TORSDAG EFTER SKOLE Vi byder på te og kage og hjælper dig på vej med den perfekte ansøgning HUSK PRAKTIK I Hold dine muligheder UDLANDET?

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Eksamensbevis Afsluttet 9. / 10. klasse Hvad skal du så?? HG HHX Praktik 4. år Praktik 3. år HH 3.år HG 2. år HH 2. år HG1. år HH 1. år HG uddannelsen HG HG 2.

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Bliv student fra Handelsgymnasiet

Bliv student fra Handelsgymnasiet Årgang 2010 Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Aftenens program Præsentation af skolen og uddannelsen v. Marianne Munch Svendsen, uddannelseschef Præsentation af pc-ordningen v. Rune Zimmermann, konstitueret

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Hel Intro. UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2011/2012.

Hel Intro. UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2011/2012. Hel Intro UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2011/2012. Hvem deltager: Ungdomsuddannelserne: Grenaa Gymnasium Handelsgymnasium

Læs mere

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. Et nyt HF-tilbud

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. Et nyt HF-tilbud A a b e n r a a S t a t s s k o l e ASF-klasse på Aabenraa Statsskole Et nyt HF-tilbud s t ats s k o le. d k UDDANNELSE MED UDSYN Som ny elev ved Aabenraa statsskole ligger der to rigtigt spændende og

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne IBC Handelsgymnasiet fyr op under ambitionerne Vi går ud over kanten Vi dyrker skæve vinkler Vi udfordrer fremtidsbilleder Vi bringer potentialer i spil IBC Handelsgymnasiet Velkommen til IBC Handelsgymnasiet

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

HHX - Studieretninger 2013-16

HHX - Studieretninger 2013-16 zbc.dk HHX - Studieretninger 2013-16 Næstved Tre spændende år med oplevelser for livet zealand business college Handelsskolevej 3 4700 Næstved Tlf. 5578 8888 Fra studietur til Argentina Det er spændende

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016 s Velkommen til Cphbusiness Søerne 2015-2016 Velkommen til Cphbusiness Søerne Cphbusiness Søerne ligger mellem søerne og HC Ørstedsparken i Nansensgade med mange cafeer og små butikker. Afdelingen er Cphbusiness

Læs mere

ABC om IBC. IBC Handelsgymnasiet. Aabenraa

ABC om IBC. IBC Handelsgymnasiet. Aabenraa ABC om IBC IBC Handelsgymnasiet Aabenraa 2015-2016 A ABC om IBC Her en liste over stort og småt, som er relevant for dig, når du går på Handelsgymnasiet (HHX) på International Business College Aabenraa,

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned - med praktik i udlandet og fokus på innovation i landbruget For dig, der ønsker international erfaring og evnen til at tænke innovativt...

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

Velkommen til vores verden

Velkommen til vores verden Egå Gymnasium Velkommen til vores verden Hvis du netop er trådt ind ad døren på Egå Gymnasium for første gang, vil vi allerførst give dig lejlighed til at fornemme vores bygning. Stil dig i et hjørne og

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne GRINDSTED L a n d b r u g s s k o l e EUX Landbrug Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne Et unikt samarbejde mellem Grindsted Landbrugsskole og Grindsted Gymnasium & HF Tronsø

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid HF Uddannelsen 2015 Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid OM Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som

Læs mere

Handelsgymnasiet 2014-2015. Handelsgymnasiet. Scan og læs mere om dine muligheder på. Frederikshavn Handelsskole

Handelsgymnasiet 2014-2015. Handelsgymnasiet. Scan og læs mere om dine muligheder på. Frederikshavn Handelsskole Handelsgymnasiet Scan og læs mere om dine muligheder på Frederikshavn Handelsskole Skoleåret 2014-2015 1 Velkommen Indhold At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder for de

Læs mere

Ølstykke 10. klasse Center HVERDAGEN PÅ 10. KLASSECENTRET

Ølstykke 10. klasse Center HVERDAGEN PÅ 10. KLASSECENTRET Ølstykke 10. klasse Center HVERDAGEN PÅ 10. KLASSECENTRET Personale side 2 Spilleregler for undervisning side 3 Grundskema side 4 Sygemeldinger side 6 Ferieplan side 8 Ud af huset side 9 Andre oplysninger

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere