Afdelingernes ideelle Arbejdsmiljøindsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingernes ideelle Arbejdsmiljøindsats"

Transkript

1 Afdelingernes ideelle Arbejdsmiljøindsats

2

3 Opsamling af projekt Afdelingernes ideelle Arbejdsmiljøindsats (AiA) Her i Vestfyn ser vi arbejdsmiljøindsatsen som væsentlig for vor profil overfor medlemmer, virksomheder og offentligheden. En god og systematisk indsats for arbejdsmiljøet er også et godt kort i kampen mod de gule. Gert B Petersen, formand 3F Vestfyn Vi ser indsatsen for at få knyttet kontakt til de valgte sikkerhedsrepræsentanter som helt afgørende. De skal hurtigt efter deres valg opleve, at de ikke står alene, men har et stort og brugbart apparat i ryggen. Leif Stevn, formand 3F Skagerak Det har været godt at sætte mere systematik på arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsmiljø er et afgørende emne for vore medlemmer, derfor er det vigtigt, at vi også kan vise professionalisme på det område. Keld Petersen, formand 3F Vojens Systematisk arbejdsmiljøarbejde med vægt på en hurtig og effektiv kontakt til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter, det er vejen til en god og troværdig 3F indsats for et bedre arbejdsmiljø. Sådan er hovedkonklusionen af projekt Afdelingernes ideelle Arbejdsmiljøindsats (AiA). På baggrund af en række anbefalinger har 6 afdelinger arbejdet på at udvikle deres arbejdsmiljøindsats. Afdelingerne har hovedsagelig fokuseret på den indledende kontakt til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter (SR er) og på at få sat system i den videre kontakt til arbejdspladsrepræsentanterne. Afdelingerne ser kontakten til SR erne som en afgørende serviceydelse og som et redskab til at profilere 3F afdelingen over for ansatte og virksomhedernes ledelse. Man har en ambition om at fremstå som en afgørende samarbejdspartner og kilde til konkret vejledning. Dermed også at vise 3F som pengene værd. Indsatsen omkring arbejdsmiljøet ses klart som et tiltag, der kan styrke 3F s profil og give mulighed for medlemsfremgang. Samtlige deltagende afdelinger lægger stor vægt på at være udfarende i forhold til de nyvalgte, men indhentes nogen gange af virkelighedens ressourceknaphed. Derfor må man i mange tilfælde må nøjes med at kontakte den nyvalgte enten pr. telefon eller brev og invitere dem til at komme på besøg i afdelingen. Ved besøget i afdelingen udleveres materialer, typisk taske med relevant indhold, og den nyvalgte introduceres for hendes kontaktperson. Der arbejdes ligeledes med at kunne tilbyde en konkret uddannelsesplan startende med et lokalt afholdt Introkursus. Afdelingerne oplever stor interesse for at deltage på uddannelsesaktiviteterne blandt de SR er, der er kontakt med. Men ikke alle nyvalgte reagerer på henvendelsen og kan derfor forblive uden kontakt til afdelingen og uden at deltage i uddannelsesaktiviteter. Afdelingerne lægger vægt på at holde en løbende kontakt til SR erne gennem at udsende informationer og/eller inddrage dem i IT netværk. Der afholdes velbesøgte fyraftensmøder og konferencer med emner om arbejdsmiljø for at fastholde kontakten. Lidt afhængigt af emne og tradition inviteres SR og TR er sammen eller hver for sig. 3

4 Afdelingerne søger at styrke arbejdsmiljøprofilen gennem at prioritere tid til en af sine faglige sekretærer som arbejdsmiljøansvarlig, men som oftest skal vedkommende løse en række andre opgaver ved siden af arbejdsmiljøarbejdet. Afdelingerne tilkendegiver, at de i praksis hidtil har forfordelt SR erne i forhold til de overenskomstbestemte tillidsrepræsentanter, men vil fremover tilstræbe at ligestille de to grupper gennem at invitere begge grupper til samme aktiviteter. Udgangspunktet for AiA projektet: Med henblik på at styrke 3F afdelingernes arbejdsmiljøpolitiske profil, blev der efter kongressen i 2007 nedsat en arbejdsgruppe, der skulle opstille en idealmodel for arbejdsmiljøarbejdet i afdelingen I gruppen deltog sikkerhedsrepræsentanter, afdelingsformænd, regionskonsulenter og Servicecentret og FCA. På baggrund af en møderække udarbejdede gruppen i 2008 en række anbefalinger. Med udgangspunkt heri, blev der af FCA opstillet en række meget konkrete forslag til afdelingspolitikker, eksempelvis forslag til fagligt grundlag for en afdelings arbejdsmiljøindsats, profil for den arbejdsmiljøansvarlige og bud på, hvorledes der kunne arbejdes systematisk med kontakten til SR erne. Materialerne var og er tilgængelige på 3FI, under FCA, Arbejdsmiljø. De 6 forsøgsafdelinger har brugt materialerne som udgangspunkt for selv at udarbejde egne beslutninger og procedurer. Materialerne er vedlagt bagerst i rapporten. Der har i forsøgsperioden været udstrakt kontakt mellem forsøgsafdelingerne og arbejdsmiljøkonsulenterne i FCA. Processen med øget fokus på kontakten til nyvalgte SR er fik skærpet opmærksomhed i kraft af det større 3F Medlemsserviceprojekt, der blev iværksat midtvejs i AiA projektet. Her valgte to af afdelingerne netop at bruge kontakten til sikkerhedsrepræsentanterne som eksempel på, hvordan medlemsservicen kunne styrkes. På baggrund af afdelingernes erfaringer har FCA opstillet en række anbefalinger: 1. Hvordan få arbejdsmiljø højere op på afdelingens dagsorden: Afdelingen og ikke mindst dens ledelse skal ville en klar og synlig profil på det arbejdsmiljøpolitiske område. Der skal være mindst én ildsjæl blandt afdelingens ansatte/valgte, dvs. en person der ud fra sit personlige engagement kan holde afdelingen til ilden. Afdelingen skal være indstillet på at kombinere den traditionelle faglige indsats omkring aftaler og så aftalernes betydning for arbejdstempo og dermed nedslidning og arbejdsklima. Arbejdsmiljøet skal være et fast punkt på bestyrelsesmøderne. Arbejdsmiljøpolitikken skal være et prioriteret emne i beretning og i drøftelserne på generalforsamlingerne. Afdelingen skal søge at motivere folk med baggrund i arbejdsmiljøarbejde til at søge posterne i afdelingen. Afdelingen skal sikre, at nyvalgte/-ansatte sikres relevant uddannelse i de arbejdsmiljøpolitiske spørgsmål. 4

5 2. Fælles kontaktsystem til tillidsvalgte på arbejdspladserne: Afdelingen skal prioritere at have en fungerende kontaktlinje til medlemmerne ude på virksomhederne og se kontakten til de tillidsvalgte, sikkerheds- såvel som tillidsrepræsentanter som redskabet. Afdelingen skal være udfarende med at knytte kontakt de tillidsvalgte, så der også sikres kontakt til de tillidsvalgte, der ikke selv henvender sig i afdelingen. Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter er lige vigtige for 3F og skal prioriteres ens med respekt for deres forskellige roller og interesser. 3. Systematik Klare og nedskrevne politikker for arbejdsmiljøindsatsen Kontrollerbare mål for den arbejdsmiljøpolitiske indsats Entydige procedurer for Registrering af tillidsvalgte Kontakten til de tillidsvalgte Afholdelse af introkurser for nye Informationsvirksomheden Og lignende Klar rollefordeling mellem afdelingens ledelse, de forskellige overenskomstområder og den/de arbejdsmiljøansvarlige. Klare kommunikationslinjer mellem arbejdsskadeområdet og det faglige. 4. Netværk Afdelingen skal etablere og administrere netværk mellem de lokale tillidsvalgte. De tillidsvalgte skal gives mulighed til at rådgive hinanden og lære af andres erfaringer. Netværket kan sprede information om nye regler, nye kursustilbud og indhente praktiske eksempler på løsninger og problemer. 5. Introkurser til flest muligt Der kan være dels økonomiske dels ressourcemæssige begrænsninger, der medfører, at det kan være svært for en 3F afdeling at sikre, at alle nyvalgte hurtigt kan gennemgå et introkursus. At gennemføre et Introforløb kræver en vis uddannelsesmæssig viden, som ikke alle afdelinger i dag mener at have. Ligeledes er der ikke altid deltagere nok, til at gennemføre et introforløb tilstrækkeligt hurtigt. Derfor samarbejder en række afdelinger med naboafdelinger om afvikling af introkurserne. Det kunne overvejes, om Introforløbet kan afholdes mere centralt styret med brug af særligt uddannede arbejdsmiljøansvarlige, således at frekvensen på kurser kunne forøges. Eventuelt kunne det være regionen, der sørgede for at få gennemført introkurserne. Der skal dog sikres, at afdelinger med deltagere kan møde frem for at knytte kontakten til de nyvalgte. 6. Enstrenget system til registrering af sikkerhedsrepræsentanter 3F s grupper har forskellige systemer for, hvordan man registrerer nyvalgte SR ere. Grupperne arbejder forskelligt omkring hvilke oplysninger, der registreres og hvordan anmeldelsen behandles administrativt videre. Det betyder, at anmeldelse af nyvalgte SR er kan behandles forskelligt inden for samme afdeling, hvor det typisk er en gruppesekretær, der tager sig af sagen. Det kan medføre forskellighed i procedurer, måske dobbeltarbejde, og at nyvalgte kan opleve sig behandlet forskelligt afhængigt af gruppetilhørsforhold. 5

6 Formålet med 3F registrering af SR er er at knytte kontakt med dem og at kunne servicere dem gennem deres funktionsperiode. Dette forhindrer i sagens natur ikke, at de valgte repræsentanter er tilknyttet forskellige brancher og kan have forskellige kontaktpersoner. 7. Fra sikkerheds- til arbejdsmiljørepræsentant Når de nye regler for virksomhedernes arbejdsmiljøarbejder træder i kraft 1. oktober 2010, er der yderligere grund til at opprioritere arbejdsmiljøindsatsen over for samtlige tillidsvalgte på arbejdspladserne. Rollen som arbejdsmiljørepræsentant er bredere end den kendte som SR og kan ofte ligge tættere på eventuelle tillidsrepræsentanters vante opgaver. Der kan derfor blive et styrket behov for samarbejde mellem de to systemer. Her vil afdelingerne få en afgørende opgave. Afdelingernes aktiviteter: Skagerak: Har sat fokus på kontakten til SR erne. Som nyvalgt får de brev og indbydelse til at besøge afdelingen. Miljøudvalget holder månedlige møder og har et til to årlige virksomhedsbesøg. Miljøudvalget skriver artikler i medlemsbladet. Miljøudvalgets arbejde er en fast del af skriftlig og mundtlig beretning. Afdelingen indbyder til 1 til 2 årlige fyraftensmøder med oplægsholdere udefra. Der er udarbejdet en fin lille folder til brug på arbejdspladserne. Aalborg: Har startet afdelingsmiljøudvalg med repræsentation fra hver gruppe Planlægger temadag for afdelingen. Århus Rymarken: Afdelingen har i forsøgsperioden prioriteret 3F Medlemsservice projektet og arbejdet med at systematisere kontakten til nyvalgte SR er. Registreringen af SR erne er samlet fælles for grupperne i Aurora. Der afholdes introkursus for nyvalgte. Der lægges vægt på, at SR erne føler sig værdsat og derfor vil deltage i afdelingens liv. Den arbejdsmiljøansvarlige har fået frigjort tid til arbejdsmiljøarbejdet. Der er ikke et egentligt arbejdsmiljøudvalg, men alle udvalg er samlet i et fælles aktivitetsudvalg, hvor også 2 SR er er repræsenteret. Vojens: Afdelingen har brugt politikudkastene og vedtaget rammer for Arbejdsmiljøudvalget, for den arbejdsmiljøansvarlige og en politisk målsætning for afdelingens arbejdsmiljøpolitiske indsats. Formanden prioriterer indsatsen højt og afsætter tid, således at den arbejdsmiljøansvarlige har mulighed for at løse opgaverne. Den arbejdsmiljøansvarlige har fået færre opgaver i forhold til de traditionelle opgaver som faglig sekretær. Der er ikke afsat særlig økonomi til miljøudvalgets opgaver, men ledelsen positiv over for konkrete forslag. 6

7 Der har været afholdt et dags kursus for alle i afdelingen med en gennemgang af arbejdsmiljøindsatsen og rollefordelingen. Afdelingen har prioriteret at systematisere kontakten til nyvalgte SR er, jvnf. projektet om 3F Medlemsservice, som man er deltager i. Der er udgivet en flot pjece med oplysninger om afdelingens arbejdsmiljøarbejde. Pjecen er en håndbog for sikkerhedsrepræsentanten, som netop er valgt og også for den, der har været valgt i flere år. Det er en pjece, der kort og præcist anviser, hvordan SR skal / bør agere i konkrete situationer, som næsten alle SR over tid udsættes for. Vestfyn: Har vedtaget politikker med udgangspunkt i politikudkastene. Sigter mod at have fået kontakt til nyvalgte TSR er senest 14 dage efter valg er meddelt afdelingen. Alle indkaldes til møde, hvor der blandt andet arbejdes med uddannelsesplan. Indkalder nyvalgte til introkursus inden 3 måneder efter valg til SR. Der er etableret IT netværk via CRM systemet. Miljøudvalgets opgaver er beskrevet i politikpapir. Der holdes møder 2 gange årligt og miljøudvalget ringer rundt til alle SR erne 2 gange årligt. Miljøudvalget har eget afsnit i beretningen. Afdelingen bruger det nye CRM system til at holde styr på de tillidsvalgte. Lager Post og Service Har arbejdet med at få arbejdet i afdelingens to miljøudvalg til at fungere. Vil satse på at sende infobrev til nyvalgte og på at få afholdt introkursus. Projektets materialer: Arbejdsgruppens anbefalinger: Grundlaget i afdelingen: Koncentreret indsats for at få skabt større forståelse for sammenhængen mellem overenskomster, aftaler og de arbejdsmiljømæssige forhold. Altså mellem den traditionelle kerneopgave og så den forebyggende arbejdsmiljøindsats og dermed få placeret arbejdsmiljøet mere centralt som del af afdelingens samlede fagpolitiske virke. Centralt udarbejdet forslag til elementer i en formaliseret målsætning for arbejdsmiljøindsatsen. Centralt udarbejdet forslag på en profil for afdelingens arbejdsmiljøansvarlige med bud på jobbeskrivelse, hvad skal hun kunne og forventet vidensgrundlag. Centralt udarbejdet forslag til kommissorium for lokale arbejdsmiljøudvalg. Centralt bud på hvorledes sammenhængen mellem arbejdsskadesager og det forebyggende arbejde kan styrkes i afdelingerne. Kontakten til de tillidsvalgte på virksomhederne: Systematisere afdelingens kontakt til sikkerhedsrepræsentanterne og motivere SR erne til at se deres opgave som en forebyggende og fagpolitisk indsats snarere end som vagthund. Herunder udarbejdelse af uddannelsesplaner. Systematisere afdelingens kontakt til tillidsrepræsentanterne om den forebyggende arbejdsmiljøindsats. 7

8 Tilbyde kurser/temadage hvor både SR og TR arbejder med arbejdsmiljøets forskellige aspekter. Udvikle elektronisk netværk hvor alle relevante kan kommunikere og udveksle viden og spørgsmål. Kurser og uddannelse: Tilbyde korte kurser og eller temadage til afdelingsrepræsentanter med fokus på at styrke deres rolle i afdelingens samlede indsats. Tilbyde korte kurser og eller temadage til afdelingsrepræsentanter med fokus på at få styrket deres kontakt og støtte til de tillidsvalgte på virksomhederne. Tilbyde korte kurser og eller temadage med konkrete emner (som supplement til omnibuskurser) til målgruppen tillidsvalgte på virksomhederne og afdelingernes arbejdsmiljøansvarlige. Centralt udvikle en lettilgængelig platform for kursusplanlægning så alle har en egentlig uddannelsesplan. Central information: Udarbejde skematisk diagram over arbejdsmiljølovgivning, aktører og tilgængelig viden. Udvikle en 3F webportal om arbejdsmiljø, der kan sikre en enstrenget og lettilgængelig indgang til opdateret viden om love og regler, undersøgelser og gode erfaringer samt debatfora. Udarbejde liste over 3F aktører i arbejdsmiljøindsatsen. Kvartalsmøder i hver region om arbejdsmiljø for de miljøansvarlige. Årlige arbejdsmiljøkonferencer for tillidsvalgte, afdelingsrepræsentanter, gruppe- og forbundsrepræsentanter samt regionskonsulenter og undervisere til drøftelse af de overordnede spørgsmål og indstille til 3F kompetente organer. Forsøgsprojekt: Et mindre antal repræsentative afdelinger tilbydes at deltage i et udviklingsprojekt, hvor anbefalingerne fra Afdelingernes ideelle arbejdsmiljøindsats søges implementeret med direkte støtte fra centralt hold. Forsøgsprojektet afvikles i første halvår

9 ! Tekster til brug for afdelingerne, udarbejdet af FCA/Team arbejdsmiljø: Udkast til: Afdelingens målsætning Formål: Afdelingen ser det som sin opgave at medvirke til størst mulig trivsel og sundhed for medlemmerne i afdelingens område. Grundlag: Afdelingen anser det arbejdsmiljøpolitiske arbejde som en af grundpillerne i sit virke i forhold til medlemmerne og de virksomheder, hvori de arbejder. Arbejdsmiljø opfattes som en fællesbetegnelse for de påvirkninger, medlemmerne udsættes for og påvirker hinanden med på arbejdspladserne. Arbejdsmiljøpåvirkningerne er sammensatte og varierer ikke blot fra virksomhed til virksomhed og fra job til job, men også oplevelsen af påvirkningerne og reaktionerne herpå varierer fra person til person. Afdelingens mål er at medvirke til at reducere skadelige påvirkninger og give støtte til at udvikle virksomhederne til spændende arbejdspladser med rum både for individualitet og for fælles udvikling. Afdelingen erkender, at arbejdsmiljøet påvirkes af faktorer som konkurrence- og beskæftigelsessituationen, af overenskomsternes regler for løn og arbejdstid, af samarbejdsklimaet på virksomheden, af de uddannelsesmæssige muligheder og af den samfundsmæssige udvikling i almindelighed. Indsatsen for et bedre arbejdsmiljø udføres derfor ikke alene gennem Arbejdsmiljølovens rammer, men gennem brug af afdelingens samlede virkemidler. Afdelingen lægger vægt på kontakt til og samarbejde med virksomhederne om alle relevante spørgsmål, herunder arbejdsmiljø. Afdelingen har ved alle besøg på og kontakt til virksomhederne øje på de forskellige aspekter af arbejdsmiljøet og har forståelse for sammenhængen mellem aftaler om lønforhold, bemandinger, produktionsforhold, arbejdsorganisering, teknologi og disses samlede indflydelse på arbejdsmiljøet. Det er afdelingens opfattelse at en virksomhed, der inddrager de ansatte mest muligt hvad angår forebyggelsen, sundheden og uddannelse også er en virksomhed, hvor produktivitet og kvalitet og dermed konkurrenceevne har bedst mulighed for at trives. Afdelingen prioriterer støtte til såvel sikkerheds- som tillidsrepræsentanter i spørgsmål om arbejdsmiljø i bredeste forstand. Sikkerheds- og tillidsrepræsentanter besidder forskellige værktøjer i indsatsen og en række arbejdsmiljøforhold kan ikke klart afgrænses mellem samarbejdssystemet og Arbejdsmiljøloven, men kræver koordineret indsats. Derfor ligestiller afdelingen tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Den arbejdsmiljøpolitiske indsats er en væsentlig del af afdelingens virke, herunder i det opsøgende arbejde, over for medlemmer, tillidsvalgte og virksomhederne. Arbejdsmiljøarbejdet er derfor fastlagt i det fagligt og politiske grundlag for afdelingen og prioriteres på linie med afdelingens øvrige opgaver. Afdelingen vedtager hvert år en arbejdsmiljøpolitisk handlingsplan med konkrete målsætninger og målepunkter, således at generelforsamlingen kan vurdere effekten af arbejdet. 9

10 Organisering: Ansvaret for arbejdsmiljøindsatsen ligger hos afdelingsformanden på vegne af afdelingens bestyrelse. Arbejdsmiljøindsatsen indgår som fast punkt på afdelingsledelsens møder, på bestyrelsesmøder og på generalforsamlinger. Til støtte for indsatsen har afdelingsledelsen opstillet en handlingsplan med konkrete målepunkter således at udviklingen i indsatsen kan styres. Der er i afdelingen udpeget/valgt en person til arbejdsmiljøansvarlig. Den arbejdsmiljøansvarlige har det daglige ansvar for at sikre sammenhængen i afdelingens arbejdsmiljøindsats, koordineringen mellem de enkelte grupper og faglige medarbejdere. Den miljøansvarlige har ligeledes det overordnede ansvar for at holde afdelingens medarbejdere orienteret om de overordnede arbejdsmiljøpolitiske spørgsmål, nye relevante love og regler som øvrige forhold, der kan have betydning for afdelingens arbejdsmiljøindsats. Samtlige fagligt valgte og ansatte er ansvarlige for at følge med i det arbejdsmiljøpolitiske arbejde og i nødvendigt omfang at holde sig orienteret. Det forventes desuden at de ved alle kontakter med medlemmer og virksomheder medtager arbejdsmiljømæssige forhold. Afdelingen prioriterer deltagelse i det regionale netværk om arbejdsmiljø. Afdelingen har valgt/nedsat et arbejdsmiljøpolitisk udvalg med direkte reference til afdelingens ledelse. Udvalget er sammensat af sikkerheds- og tillidsrepræsentanter samt andre interesserede. Afdelingen har udpeget en repræsentant til at medvirke ved udvalgets arbejde. Udgifterne til udvalgets arbejde indgår som en del af afdelingens samlede budget i forbindelse med udarbejdelse af afdelingens arbejdsmiljøpolitiske handlingsplan. Afdelingen forpligtiger sig til et systematisk opsøgende arbejde overfor tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og tilstræber at have etableret kontakt til nyvalgte senest en uge efter at valg er meddelt afdelingen. Sammen med den nyvalgte udarbejdes en uddannelsesplan ligesom det aftales hvorledes det videre samarbejde skal forløbe. Uddannelsesplanen opdateres årligt. Afdelingen indkalder løbende de tillidsvalgte til møder om arbejdsmiljøpolitiske emner. Samtidig driver afdelingen et it-netværk for de tilknyttede TSR er. 10

11 ! Udkast til: Systematisk indsats overfor TSR er Afdelingen forpligtiger sig til et systematisk opsøgende arbejde overfor tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og tilstræber at have etableret kontakt til nyvalgte senest 14 dage efter at valg er meddelt afdelingen. Nyvalgte: Ved nyvalg tager den OK ansvarlige kontakt til den nyvalgte med følgende emner: Etablering af personlig kontakt Udlevering af materialer Aftale om fremtidigt samarbejde Tilmelde til førstkommende introkursus Udarbejde en videre uddannelsesplan Svare på konkrete spørgsmål Tilknytte den nyvalgte afdelingens netværk Introducere den nyvalgte til de elektroniske hjælpemidler Introkursus: Afdelingen sikrer, at den nyvalgte tilbydes deltagelse i et introkursus, der afholdes inden 3 måneder efter at valget er meddelt afdelingen. Formålet med introkurset er at få drøftet rollen som SR, at få givet den nyvalgte vished for at der er hjælp at hente i 3F organisationen, at få introduceret de vigtigste web-baserede hjælpemidler og at få knyttet den nyvalgte tættere til 3F. Kontakten generelt til TSR er: Afdelingen driver et system, der sikre at meddelelse om nyvalg tilgår relevante personer i afdelingen. Meddelelse om nyvalg registreres og den nyvalgte indskrives i afdelingens IT netværk for TSR er. Mindst en gang årligt tager den ansvarlige kontakt til TSR en for at høre, hvordan det går og for at følge op på uddannelsesplanen. Ved skift i kontaktperson i afdelingen meddeles dette til TSR en og det tilstræbes at der knyttes personlig kontakt. Afdelinger sørger for at holde TSR en opdateret med relevante oplysninger, vejledninger og undersøgelser mv., der kan understøtte TSR ens virke. Samtlige TSR er indkaldes til mindst et årligt møde om arbejdsmiljøpolitiske emner. Ved fratræden kontaktes den fratrådte for at høre nærmere om årsagerne til beslutningen. TSR Netværk: Afdelingen driver et IT netværk for TSR erne. Netværket fungerer som forum for erfaringsudveksling mellem TSR erne og som kanal til distribution af oplysninger. Endelig kan netværket bruges til at indhente medlemmernes holdning til relevante spørgsmål. Netværket er endvidere knyttet op til Tillid.dk. Statistik: Afdelingen fører statistik over spørgsmål som eksempelvis antallet af SR indenfor virksomhedsområder, hvor mange år en SR gennemsnitligt fungerer, alder og anciennitet på virksomheden, årsager til fratræden, deltagelse på 3F arrangementer og lignende, der kan tjene til at give afdelingen et overblik over hvorledes indsatsen kan tilpasses TSR ens behov 11

12 12

13 ! Udkast til: Kommissorium for afdelingens arbejdsmiljøpolitiske udvalg Formål: Det arbejdsmiljøpolitiske udvalg har til opgave at støtte udviklingen af afdelingens samlede arbejdsmiljøindsats. Udvalget skal komme med bud på indsatsområder, prioriteringer og konkrete handlinger som kan fremme arbejdsmiljøindsatsen. Udvalget skal drøfte afdelingens samlede arbejdsmiljøpolitiske handlingsplan og komme med eventuelle ændringsforslag til drøftelse på afdelingens bestyrelsesmøder og generalforsamling. Udvalget skal endvidere drøfte 3F s samlede arbejdsmiljøpolitiske indsats om komme med indstillinger hertil. Endelig drøfter udvalget øvrige spørgsmål af betydning for arbejdsmiljøet, herunder nye lovforslag, nye forskningsresultater og nye tendenser på arbejdspladserne. Sammensætning: Udvalget er sammensat af repræsentanter fra arbejdspladserne, der tilstræbes en ligelig repræsentation af sikkerheds- og tillidsfolk. Medlemmerne er valgt på afdelingens generelforsamling for en toårig periode. Afdelingens miljøansvarlige fungerer som tovholder for udvalget. Desuden deltager øvrige faglige medarbejdere efter behov. Afdelingens socialrådgiver er fast tilknyttet udvalget. Funktion: Udvalget samles mindst én gang i kvartalet. Udvalget vælger blandt sine medlemmer en formand, der sammen med afdelingens arbejdsmiljøansvarlige, udsender dagsorden og leder møderne. Afdelingen dækker alle udgifter ved deltagelse i udvalgets aktiviteter. 13

14 14

15 ! Udkast til: Profil for den arbejdsmiljøansvarlige Formål: Den arbejdsmiljøansvarlige har et samlet overblik over arbejdsmiljøet, problemer og løsninger og holder sig orienteret om udviklingen på arbejdsmiljøpolitiske område. Dermed fungerer personen som konsulent for sine kolleger og har et overordnet ansvar for at sikre, at arbejdsmiljøet forbliver centralt prioriteret og at der sker erfaringsudveksling mellem de forskellige ansvarsområder i afdelingen. Den arbejdsmiljøansvarlige kender til relevante websites, hvor der kan hentes viden, og har til opgave at fremme vidensdeling mellem de faglige medarbejdere i afdelingen. Den arbejdsmiljøansvarlige er godt orienteret om centrale emner i arbejdsmiljøindsatsen og samarbejder med afdelingens arbejdsmiljøudvalg om generelle spørgsmål. Den arbejdsmiljøansvarlige skal fungere som hjørnesten i afdelingens arbejdsmiljønetværk og skal, i samarbejde med de faglige medarbejdere, være ansvarlig for at der holdes kontakt til alle TSR er. Den arbejdsmiljøansvarlige skal kunne medvirke til at udarbejde uddannelsesplaner for den enkelte. Ved konkrete sager om arbejdsmiljøpolitiske spørgsmål på enkeltvirksomheder fungerer den arbejdsmiljøansvarlige som sparringspartner for den/de i afdelingen ansvarlige medarbejdere. Den arbejdsmiljøansvarlige holder øje med Arbejdstilsynets tildeling af Smiley s til virksomhederne i området for på baggrund heraf at kunne orientere den/de i afdelingen, der har kontakt med den konkrete virksomhed og eventuelt i den forbindelse at tilbyde virksomheden hjælp. Desuden er opgaven at sikre forbindelsen mellem afdelingens forebyggende arbejde og eventuelle arbejdsskadesager, som føres af afdelingens socialrådgiver. Den arbejdsmiljøansvarlige er ligeledes kontakt til regionsnetværk om arbejdsmiljø. Personen har løbende kontakt til beslægtede afdelinger enten inden for et snævrere geografisk område og/eller fagmæssigt. Minimumskrav til afdelingens arbejdsmiljøansvarlige: Grundkendskab: Hovedreglerne i Arbejdsmiljøloven. Kende til formålsparagraffen og vide, arbejdsmiljøet er virksomhedens ansvar og at organisationer kan vejlede, medens Arbejdstilsynet fører kontrol. Kende hovedreglerne for sikkerhedsrepræsentanter, hvor disse alene er rådgivende, medens virksomheden skal inddrage dem i planlægningen. Kende til forskellen på regler for en SR og en TR. Kunne orientere sig i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde og bekendtgørelse om indretning af faste arbejdspladser. Kende til bekendtgørelse om unges arbejde. Kende til hovedprincipperne for APV. Være bekendt med hovedreglerne for Arbejdstilsynets tilsynspraksis, screening, tilpasset tilsyn og Smileyordningen. Brug af hjælpemidler: Have erfaring med brug af følgende hjemmesider: 3F.dk; generel indføring samt 3F s politik At.dk; regler og vejledninger samt statistik Arbejdsmiljøviden.dk; med nyheder, undersøgelser, vejledninger og links til BAR erne Kunne hente viden fra kolleger i andre afdelinger, kolleger i LO kredsen, regionskonsulenter, grupperne samt forbundets arbejdsmiljøkonsulenter. Uddannelse: Have gennemført 3F grundkursus for arbejdsmiljøansvarlige. Kende til 3F s uddannelsestilbud i en sådan grad, at den arbejdsmiljøansvarlige kan udarbejde uddannelsesplaner for kolleger og ikke mindst afdelingens TSR er. 15

16 16

17 ! Udkast til: Uddannelsestilbud omkring arbejdsmiljø Introkursus: Nyvalgte TSR er har behov for og krav på hurtig og målrettet uddannelse. Hovedformålet med uddannelsen er at indføre dem i rollen som valgt repræsentant, at gøre dem bekendt med hjælpemulighederne og knytte dem tæt til 3F afdelingen. En 3F TSR må aldrig føle sig alene med sin opgave på arbejdspladsen. Hovedemner for det indledende introduktionskursus/møde: Hvilke opgaver står den nyvalgte overfor; løsningsforslag med brug af IT og kursusdeltagernes erfaringer Introduktion til hjælpemulighederne, 3F.dk, Arbejdsmiljøviden.dk, skriftlige materialer, brug af 3F netværk og ikke mindst kontakten til 3F afdelingen. Videre uddannelsesmuligheder, hvilke muligheder er der, hvad er på kalenderen og hvilke ønsker har de nyvalgte. Udarbejdelse af uddannelsesplan. Kort gennemgang af arbejdsmiljøsystemet, At. s rolle, Arbejdsmiljøloven og hovedbekendtgørelser, virksomhedens ansvar, deltagelse i planlægning og rollen som tillidsvalgt. Eventuelle aftaler på de relevante områder. Introkurset/mødet afvikles senest 3 måned efter at valg er meddelt afdelingen. Afdelingen er ansvarlig for kursets afholdelse, men kan afholde introkurset i samarbejde med nærliggende afdelinger, eventuelt med medvirkning af en regionskonsulent. Yderligere uddannelse: 3F udbyder en række temadage/ -kurser med relevante emner som tilbydes TSR erne og som de kan vælge ud fra de konkrete opgaver og aktuelle opgaver, de står over for. Eksempler: Lean og arbejdsmiljø Mobning og chikane Muligheder i Forebyggelsesfonden Aftaler om trivsel Osv. Derudover tilbyder LO skolen såvel konkrete kurser som den videregående akademiuddannelse i arbejdsmiljø. 17

18 18

19 ! Udkast til: Kontakten til virksomhederne Overenskomstdækkede virksomheder: Afdelingen sikrer sig, at virksomhedens ledelse i videst muligt omfang ser afdelingen som samarbejdspartner i spørgsmål vedrørende de ansattes arbejdsmiljø. Det betyder at afdelingen i nødvendigt omfang kan medvirke med at skaffe relevant viden om arbejdsmiljømæssige spørgsmål, kan rådgive sikkerheds- og eventuelt samarbejdsorganisation om konkrete spørgsmål og eventuelt formidle kontakt til andre parter med viden om løsningsmodeller. Afdelingen tilbyder sig som samarbejdspartner i forbindelse med mulige projekter til Forebyggelsesfonden og medvirker ved udarbejdelsen af disse. Afdelingen gør virksomheden bevidst om at 3F gennem vore uddannelsestilbud til de tillidsvalgte kan tilføre virksomheden de nødvendige kompetencer til at løse eventuelle problemer. Afdelingen kan endvidere bistå ved løsningen af eventuelle stridigheder på virksomheden om arbejdsmiljøforhold. Hvor virksomheden er dækket af aftaler om arbejdsmiljømæssige spørgsmål, eksempelvis DI/CoI s aftale om psykisk arbejdsmiljø, har afdelingen en direkte aftalebestemt rolle ved løsning af denne type problemer. Ikke overenskomstdækkede virksomheder: Tilbud om støtte til at løse virksomhedens eventuelle arbejdsmiljømæssige spørgsmål kan bruges som murbrækker til at skabe kontakt mellem afdeling og virksomhed. Uddannelsestilbud til 3F tillidsvalgte kan bruges til at tilføre virksomheden nødvendige arbejdsmiljømæssige kompetencer. 19

20 20

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Udover de konkrete besvarelser er der en række mere specifikke udtalelser til de enkelte punkter:

Udover de konkrete besvarelser er der en række mere specifikke udtalelser til de enkelte punkter: HH, d.29. maj 2013 50 arbejdsmiljøansvarlige i 3F-afdelingerne om opgaven Som supplement til undersøgelsen af arbejdsmiljørepræsentanternes oplevelse af hvervet som AMR og deres ønsker til 3F har vi spurgt

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 1 Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 2016 2020 Indledning Arbejdsmiljøstrategien for FOA Social- og Sundhedsafdelingen er udarbejdet med afsæt i FOA s politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest Stillingsbetegnelse Afdelingsformanden Kontorchef (A-niveau) Reference Repræsentantskabsgeneralforsamlingen Afdelingsbestyrelsen Nærmeste overordnede Ansvarsområde Øverste politiske leder af afdelingen

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 1 jan. 2004 Danske Fysioterapeuters grundkursus for medlemmer af sikkerhedsgrupperne afholdes hvert 1 ½ år og nu har du mulighed for at deltage. Grundkursus for medlemmer af

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 3 nov. 2003 Refleksion over eget arbejdsmiljø på din arbejdsplads Læs notat fra DF s minitemadage om belastninger i fysioterapi Særskilt hjemmeside for TR/SR brug den!! www.fysio.dk

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

NOTAT. Beskrivelse af ansvar, vakante opgaver og profil for faglige sekretærer

NOTAT. Beskrivelse af ansvar, vakante opgaver og profil for faglige sekretærer NOTAT 21-03-2017 Beskrivelse af ansvar, vakante opgaver og profil for faglige sekretærer Forord: Dette notat er udfærdiget med henblik på, at synliggøre de vakante opgaver, der opstår i kredsens nærmeste

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 3 dec. 2004 Tilmeld dig til årskonferencen den 25. januar 2005 og kom og hør om resultaterne af arbejdsmiljøundersøgelsen Sidste papirudgave af Arbejdsmiljønyt så tilmeld dig

Læs mere

Fra sikkerheds- til arbejdsmiljørepræsentant FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Fra sikkerheds- til arbejdsmiljørepræsentant FAGLIGT FÆLLES FORBUND Nyt Arbejdsmiljø FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fra sikkerheds- til arbejdsmiljørepræsentant 3F August 2010 Tekst: Fagpolitisk Center for Arbejdsliv Layout: zentens Tryk: 3F Varenr. 6307 Nye regler med vægt på

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Notat om de regionale netværk mellem afdelingernes arbejdsmiljøansvarlige

Notat om de regionale netværk mellem afdelingernes arbejdsmiljøansvarlige HH, d. 24. februar 2014 Notat om de regionale netværk mellem afdelingernes arbejdsmiljøansvarlige Dette notat bygger på samtaler med regionskonsulenterne, deltagelse i en række møder i de regionale netværk

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm 2014 Indhold: Indledning... 3 Bestyrelse og daglig ledelse... 4 Overenskomster... 4 Tillidsrepræsentantuddannelse... 5 Uddannelse... 5 Det offentlige

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Bliv arbejdsmiljørepræsentant Et sikkert og sundt arbejdsmiljø VIL DU VÆRE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT? Det giver bedre arbejdsmiljø! På virksomheder med 10 ansatte og derover har arbejdsgiveren pligt til

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober.

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober. HH, d. 29. oktober 2014 3F Arbejdsmiljørepræsentant, status 2014 3F har gennem de sidste 4 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever deres rolle og muligheder i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING 18 JANUARY 2013 SIS INDLEDNING Strategien for ansvarsområdet Sektor, Forbruger og Regulering (SFR) skal tjene som fagligt og politisk grundlag

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Vejledning om samarbejdet i SVAR

Vejledning om samarbejdet i SVAR September 2011 Vejledning om samarbejdet i SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) Samarbejdsrådet mellem Kooperationen og LO vejleder her om arbejdet i det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd,

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Overblik over den nye trepartsaftale

Overblik over den nye trepartsaftale Page 1 of 8 Overblik over den nye trepartsaftale Mangler du et samlet overbllik over den nye aftale som blev underskrevet i slutningen af april 2009. Så kan du her danne dig et solidt overblik over de

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016 HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016 De primære psykiske APV-handleplaner i Enhedsadministrationen ligger på administrationscenter- og vicedirektørniveau samt underliggende enheder.

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland Udkast 18. juni 2012 Bilag 1 a Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland I medfør af 7, 9, stk. 2, 56, 57, stk. 1, og 57 a i lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, som

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d. 8. november 2012 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? Det er nu to år siden, arbejdsmiljøreformen trådte i kraft. 3F satte sig for at undersøge, om reformen har påvirket arbejdsmiljøforholdene

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter

Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2017 Side 2 af 19 Indhold Indledning... 3 Resume af hovedresultater... 3 Arbejdsmiljørepræsentanten og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r

Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r om arbejdsmiljøreformens betydning for den daglige arbejdsmiljøindsats 2 Nu er arbejdsmiljøre f o rmen her og det har betydning for sikkerhedsarbejdet 1. januar

Læs mere

I har nu hørt 4 arbejdspladshistorier

I har nu hørt 4 arbejdspladshistorier AM2010 workshop 215 Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde Erfaringer med uddannelse i samarbejde og ledelse Uddannelse og kurser i strategisk arbejdsmiljøarbejde Fremtidige

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter 1 Kære (fælles-)tillids- og arbejdsmiljørepræsentant Som tillidsvalgt udgør du sammen med andre tillidsvalgte en vigtig og

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien Handlingsplan 2016 I denne handlingsplan udfoldes Arbejdsmiljørådets prioriteringer og aktiviteter i 2016. Planen beskriver dels de aktiviteter, der understøtter indsatsen inden for de tre nationalt prioriterede

Læs mere

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd 2017-2020 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Materialer fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere