ÅRSRAPPORT CVR-nr driftsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT CVR-nr driftsår"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr driftsår

2 2

3 Indholdsfortegnelse Velkommen Ledelsesberetning Forsyningsområde Forbrugersammensætning... 8 Energiforbrug Elproduktion Fjernaflæste målere Nye regler på elmarkedet 1. april RAH Fiberbredbånd A/S RAH Elhandel A/S Elprissammensætning Forventet elprissammensætning Energirådgivning Fakta om nettet Aktuel koncernoversigt RAH Net A/S RAH Net 2 A/S RAH Service A/S RAH Elhandel A/S RAH Adm. A/S Aktuel organisation og personale Selskabsoplysninger Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen Regnskabsberetning Koncernregnskab og årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar 31. december Balance pr. 31. december (aktiver) Balance pr. 31. december (passiver) Pengestrømsopgørelse 1. januar 31. december Noter til årsrapporten Anvendt regnskabspraksis Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer

4 Velkommen Kære læser Det er med stor fornøjelse, at vi byder dig velkommen til at læse RAHs årsrapport for Bestyrelse, direktion og medarbejdere i RAH er stolte af at være en del af RAH. Vi ser det som et stort ansvar at varetage elforsyningen i Vestjylland for alle vores kunder og dermed andelshavere private som virksomheder. RAH har eksisteret i mange år. RAH blev startet tilbage i Siden har RAH udviklet sig til et moderne energiselskab, der dækker det meste af el-forsyningen i Vestjylland. RAHs værdier er ansvarsfuldhed og ordentlighed. Nogle»gamle dyder«, der for RAH aldrig går af mode. Disse værdier har gennemsyret selskabet fra begyndelsen i 1925 og frem til i dag. Disse værdier er grundlaget for vores tekniske opgaveløsning og for vores kundebetjening. Vi står på mål for disse værdier både i det vi gør, og i det vi siger. RAH arbejder målrettet på at opretholde en høj kvalitet i elforsyningen herunder et højt kundeserviceniveau. RAH har derfor et konstant fokus på optimering af arbejdsgange og processerne, som RAH gennemløber, således el-nettet drives så sikkert og kvalitetsbetonet som overhovedet muligt. Dette betyder, at RAH til stadighed vil investere betydelige beløb i vores lokale el-net. Dette er muligt, da RAH har et solidt og konstant økonomisk fundament. Dette sikrer, at RAH kan foretage relevante og fremtidssikrede investeringer til gavn for kunderne og området. Når du læser denne velkomst, vil RAH formentlig være færdig med at udskifte alle målere til nye moderne fjernaflæste målere. Et projekt der omfatter udskiftning af ca elmålere, og blev påbegyndt i De nye målere giver en række spændende muligheder for RAH og ikke mindst for dig som kunde. Måleren bliver nerven i det fremtidige intelligente energisystem. Vi glæder os til at præsentere dig for mulighederne med måleren i løbet af RAH er et lokalt forankret energiselskab. RAH vil gerne bakke op om lokale initiativer, så vi sikrer, at størst mulig beslutningskraft bibeholdes i området. Vi oplever også en enorm lokal opbakning til RAH. I 2015 har vi stiftet et lokalt el-handelsselskab, hvor du kan købe din el lokalt. Rigtig mange kunder har tilvalgt os som deres foretrukne el-leverandør. Det er vi stolte over, og vi vil gøre os fortjent til det tilvalg af RAH, som rigtig mange kunder har foretaget. Vi er meget ydmyge og taknemmelige over tilliden, og vi vil gøre alt for at sikre kunderne en god lokal oplevelse. Tak for tilliden! 4

5 Velkommen Udvikling er vigtig, for uden denne udvikling er der risiko for, at tingene går i stå. Det er vi hos RAH meget bevidste om. RAH har dets rødder i det vestjyske, det er her, vi hører til. Vi kender værdien af, at der tages initiativer for at sætte gang i udviklingen. Vi kan ikke forvente, at tingene kommer af sig selv til området. RAH har stiftet selskabet RAH Fiberbredbånd sammen med EnergiMidt og Fiber Backbone. Selskabet har til formål at udrulle fiberbredbånd og tilbyde relevante produkter til kunderne i RAHs forsyningsområde. Ringkøbing-Skjern kommune har tildelt den store opgave til selskabet en opgave vi finder meget relevant og nødvendig for vores område. RAH møder en stor opbakning fra vore kunder til dette initiativ. Det glæder os, at vi med investeringen i fiberudrulningen kan kvittere for den store lokale opbakning. Vi oplever en stor interesse for at få fiberbredbånd udrullet det glæder os og bekræfter os i, at det er en nødvendighed for at sikre, at lokalområdet kan udvikles og forblive et attraktivt område for private hustande og virksomheder. Du kan læse mere om projektet i årsrapporten. Vi er sikre på, at de nye tiltag i 2015 tydeliggør RAHs berettigelse: RAH har vist sig gennem mange år, som et meget driftssikkert og velkørende energiselskab. Der arbejdes ud fra en solid vestjysk tilgang til tingene. Vores medarbejdere har været hos os i gennem mange år. Vi oplever også en stor interesse for at blive en del af RAH. Alt sammen noget, der forbinder RAH med en stabilitet, som vores kunder og andelshavere kan føle sig trygge ved. Det underbygger selskabets værdier ansvarsfuldhed og ordentlighed. Vi er et lokalt forankret energiselskab. Vi er klar over, at dette forpligter! Men det er et ansvar, som vi gerne påtager os, da vi finder det naturligt. Endnu engang vil vi gerne byde dig velkommen, som læser af vores årsrapport Rigtig god fornøjelse! Jacob Møller Administrerende direktør Poul Hjulmand Bestyrelsesformand 5

6 6

7 Forsyningsområde RAHs forsyningsområde dækker geografisk fra Thorsminde i nord til Nymindegab i syd og fra Hvide Sande i vest til Videbæk i øst. 7

8 Forbrugersammensætning De ca kunder dækker over følgende kategorier i 2015: RAH Net A/S Antal installationer (stk.) RAH Net 2 A/S Antal installationer (stk.) Boliger Boliger Landbrug og gartneri Landbrug og gartneri 176 Fremstillingsvirksomhed 387 Fremstillingsvirksomhed 109 Byggeri, anlæg, handel og service 801 Byggeri, anlæg, handel og service 555 Offentlige institutioner o. lign. 934 Offentlige institutioner o. lign. 370 Gadebelysning 254 Gadebelysning 78 Total Total Kategorierne har haft følgende fordeling på MWh i : Net A/S 2014 Net A/S 2015 Antal MWh Boliger Landbrug og gartneri Fremstillingsvirksomhed Byggeri, anlæg, handel og service Offentlige institutioner o.l. Gadebelysning Net 2 A/S 2014 Net 2 A/S Boliger Landbrug og gartneri Fremstillingsvirksomhed Byggeri, anlæg, handel og service Offentlige institutioner o.l. Gadebelysning Antal MWh 8

9 Energiforbrug Udviklingen i energiforbruget har i perioden været som følger: Total MWh RAH Net A/S Total MWh I 2014 og 2015 har energiforbruget pr. kvartal i RAH Net A/S været følgende: RAH Net A/S MWh kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 9

10 Energiforbrug Udviklingen i energiforbruget har i perioden været som følger: Total MWh RAH Net 2 A/S Total MWh I 2014 og 2015 har energiforbruget pr. kvartal i RAH Net 2 A/S været følgende: RAH Net 2 A/S MWh kvartal 2. kvartal 3. kvartal kvartal 10

11 Elproduktion På den politiske scene, er der i den nationale energiaftale fastsat nogle mål for vedvarende energi i Danmark på national plan. I 2020 skal 36% af vores energiforbrug til el, varme og transport komme fra vedvarende energikilder som sol, vind, biomasse med flere. Desuden er det et særskilt mål, at 50% af elproduktionen i 2020 skal komme fra vind. På den lokale front er Ringkøbing-Skjern kommune med Energi2020-plan endnu mere ambitiøs. Kommunen har et mål i 2020 om at være 100% selvforsynende med vedvarende energi. Det skal forstås sådan, at vi i kommunen producerer lige så meget vedvarende energi, som borgere og virksomheder i kommunen forbruger. Denne målsætning bakker RAH loyalt op om, og deltager aktivt i udbygningen af el nettet for at imødekomme det stigende antal vind- og solcelle producenter i kommunen. Hvor kommer vores el fra? For Danmark som helhed ser billedet til højre således ud: I RAHs forsyningsområde har udviklingen med tilslutningen af vindmøller og solceller gennem de senere år været stigende. Senest med tilslutning af en af Danmarks største landbaserede vindmølleparker samt 15 MW solcellepark lidt øst for Ringkøbing. Kilde: DanskEnergi.dk/elguide. Energinet.dk 11

12 Elproduktion I RAHs forsyningsområde har produktionen af el udviklet sig som følger: Udvikling i produktion MWh Vind / Kraftvarme I alt produktion i RAHs netområde Forbrug inkl. engroslevering Produktionen fra og med 2012 til 2015 er samlet produktion for RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S. Ud fra en teoretisk tese om, at den producerede el i forsyningsområdet totalt set er lig med den forbrugte el, er vi i 2015 i RAHs område netto eksporterende af el. Af grafen ovenfor kan det ses, at der fra 2012 og frem produceres mere el, end der forbruges i RAHs område. Dette er under forudsætning af, at produktionen i området også forbruges i området. Dette er ikke altid tilfældet. Af grafen fremgår det også, at vindmølleparken øst for Ringkøbing, som blev tilsluttet ultimo 2013, har produceret med fuld effekt i 2014 og Udviklingen i kommunen med et massivt stigende antal vindmølletilslutninger nødvendiggør, at el nettet til stadighed udbygges så det kan imødekomme den effekt, som vindmøllerne og solcellerne kræver. Vind og sol producerer ikke el på bestemte tidspunkter af året men når solen skinner og vinden blæser. Derfor leveres der store mængder effekt på forskellige varierende tidspunkter af året. Dette skal elnettet dimensioneres efter. Vindmølleparken lidt øst for Ringkøbing består af 22 møller. Derudover er der i 2015 installeret en 15 MW solcellepark. Forudsat, at møllerne og solcellerne producerer en konstant mængde el jævnt fordelt over hele året, vil produktionen herfra alene kunne dække hele elforbruget i Ringkøbing og Skjern By inklusiv tilhørende industri op til næsten 2 gange. Dette forstærkes endnu mere af det faktum, at da møllerne til tider står stille, når vinden blæser, og andre tider producerer rigtig meget, vil dette billede i perioder med høj effekt, blot gøre dette billede endnu mere udtalt! 12

13 Fjernaflæste målere Fremtiden? RAH er et moderne energiselskab, der vil være fremtidsorienteret. Det finder vi naturligt. Vi ser denne udvikling i lighed med sektoren, som en naturlig del af hverdagen, og bakker op om de tiltag, der er taget politisk for at fremme udviklingen. Det betyder blandt andet, at alle elkunder senest i 2020 skal have opsat en fjernaflæst måler. RAH følger denne strategi og har iværksat et større projekt med udskiftning af samtlige målere i forsyningsområdet, svarende til ca stk. Vi ser derfor frem til, at RAH sammen med jer kunder og andelshavere bevæger os ind i en spændende tid, hvor vi sikrer jer muligheden for at blive en del af det fremtidige intelligente energisystem med udskiftningen af alle vore målere til fjernaflæste målere. Ved udgangen af marts 2016 er alle husinstallationer gennemgået og er således installeret med en fjernaflæst måler. For at yde den bedste kundeservice og dermed forstyrre vores kunder mindst muligt, har RAH valgt i nogle områder, at samarbejde med Ringkøbing Fjernvarmeværk, Ringkøbing-Skjern Forsyning og Hvide Sande Fjernvarme omkring udskiftning af målere. På den måde bliver alle målere i huset udskiftet på samme tid og kunden mindst muligt forstyrret. Hvad opnår man ved en fjernaflæst måler? En fjernaflæst måler betyder først og fremmest, at du fremover ikke selv skal aflæse dit forbrug. Måleren er digital og leverer data til os om dit forbrug. Måleren kan registrere dit forbrug helt ned på timeniveau. Med en fjernaflæst måler kan vi kommunikere til dig via en hjemmeside. RAH arbejder på at udvikle en hjemmeside, som forventes at blive idriftsat efter sommeren Via hjemmesiden får du som kunde adgang til egne private måledata. Før hjemmesiden fungerer helt optimalt, skal den fjernaflæste måler have været i drift i ca. 4-5 måneder, før der vil være brugbare målerdata tilgængelige for diverse statistikker. Den nye måler er således helt central for det fremtidige»intelligente energisystem«. 13

14 Nye regler på elmarkedet 1. april april 2016 træder nye regler i kraft på elmarkedet. Det betyder blandet andet, at alle elkunder altid skal kontakte deres elleverandør, hvis de for eksempel har spørgsmål til deres regning, til deres forbrug, skal melde flytning eller oplever strømafbrydelse. Også selvom netselskab og elleverandør er to forskellige selskaber. Fremover skal elleverandørerne sende en samlet regning for både forbrug, afgifter og nettransport. Kontakten med kunden vil derfor fremover ske med elleverandøren, som du også som kunde betaler din elregning til. Netselskabet vil alene tage sig af nettekniske forhold. Hos RAH Elhandel er vi klar til at tage imod dig og informere dig om de nye regler. Er du kunde hos RAH Elhandel vil du fra 1. april 2016 modtage din regning fra RAH Elhandel A/S. Læs mere på Energifakta/NyeRegler.aspx Før 1. april 2016 Efter 1. april 2016 Elleverandør Netselskab Elleverandør Netselskab Dig Dig 14

15 RAH Fiberbredbånd A/S Båndbredde nok til alle også i fremtiden Den 20. februar 2016 har RAH sammen med Energi- Midt og Fiber Backbone stiftet selskabet RAH Fiberbredbånd A/S også kaldet RAH EnergiMidt. Selskabet har til formål at udrulle fiberbredbånd og tilbyde relevante produkter til kunderne i RAHs forsyningsområde. Med RAH EnergiMidt har vi alle muligheder for at løse opgaven med at udvikle og fremtidssikre den digitale infrastruktur i tæt samarbejde med kommunen. Med fiberbredbånd fra RAH EnergiMidt får du internet med hastighedsgaranti. Det betyder, at du kan up- og downloade, streame film og musik, spille og surfe med høj hastighed på alle boligens computere. Alt sammen noget der gør din bolig tidssvarende og attraktiv. Men hurtigt internet kommer ikke af sig selv. Vi har brug for opbakning og tilmeldinger fra dig og dine naboer, hvis jeres lokalområde også skal have glæde af fremtidens fiberbredbånd. Det er ikke fastlagt, hvornår etableringen finder sted i de enkelte områder. Er du interesseret i en fiberforbindelse, kan du allerede nu sende en tilkendegivelse via Læs mere om fiberbredbånd på rah-energimidt.dk Du er også velkommen til at kontakte os på tlf for at høre nærmere om dine muligheder. 15

16 RAH Elhandel A/S Velkommen til RAH Elhandel A/S Vi har i RAH koncernen pr. 1. januar 2015 stiftet vores eget elhandelsselskab. Selskabet har primært til formål at sælge el til privatkunder og mindre erhvervsdrivende. Hos os er det vigtigt, at du som kunde er tilfreds og oplever, at vi giver en god service og leverer den vare, du har brug for. Vi er en del af Vestjylland og bidrager rigtig gerne til den lokale udvikling. Vi tror på, at det kan være med til at styrke og fremtidssikre vores lokalområde og fastholde arbejdspladser i området. Det er vores håb, at du ser muligheden samt gerne vil RAH. RAH Elhandel A/S har rødder og base i Vestjylland, og vi mener det, når vi siger:»rah Elhandel A/S nemt og enkelt«. Vi er dit elhandelsselskab i Vestjylland, hvor ansvarlighed og ordentlighed er ord, vi sætter højt både i opgaveløsningen og i kundebetjeningen. Der er også mange andre fordele ved at være elkunde hos RAH. Hvis du flytter ind i RAHs forsyningsområde, og ikke aktivt vælger et af RAH Elhandel A/S elprodukter vil du med Engrosmodellens indførelse fra 1. april 2016 få en samlet regning fra et fremmed elhandelsselskab. Du får med andre ord ikke RAH som elleverandør, hvis du ikke aktivt vælger os. Kontakt os på telefon eller via mail: for at høre nærmere om dine muligheder for valg af elprodukt mv. Tjek vores hjemmeside på 16

17 RAH Elhandel A/S Vi anbefaler RAH SPOT-ENERGI. Så hvis du ønsker et produkt, der følger prisen på det frie elmarked, skal du vælge RAH SPOT-ENERGI. Grafen herunder viser udviklingen i SPOT- ENERGI. Udviklingen i elpriser i øre/kwh 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 01/01/ /04/ /07/ /10/ /01/2015 * BASIS KVARTAL er udgået pr. 1. oktober 2015 Du bestemmer selv, hvor du køber din el. Det, du kan købe frit, er selve strømmen. Det drejer sig om ca. 16% af din samlede elregning som nedenstående figur viser: 01/04/ /07/2015 SPOT BASIS KVARTAL 01/10/ /01/2016 Fokus på elregningen ligger ofte på elprisen, hvilket er meget naturligt. Men da elprisen kun udgør ca. 16% vil en lavere pris i mange tilfælde betyde minimalt for de fleste. Lægges fokus derimod på minimering at husstandens unødvendige forbrug, vil man kunne opnå 100% besparelse på alle poster på elregningen. Du kan få råd om energiforbrug, boligopvarmning og renovering. Du kan også få råd om brug og anskaffelse af hårde hvidevarer og andre apparater. Ved at følge forslagene fra energirådgiverne, kan du opnå store besparelser. Husk samtidig, at energibesparelserne ikke alene gavner din økonomi, men også vores fælles miljø. Vores rådgivning til private husstande foregår via Husets Energi og Feriehus Energi. Se mere på og på Som kunde hos RAH Elhandel A/S er det vigtigt for os, at du er tilfreds og oplever, at vi giver en god kundeservice og leverer den vare, du har brug for. Vi står på mål for det, vi siger, og det vi gør. Tag et lokalt valg vælg RAH Elhandel A/S. RAH bakker op om lokale initiativer. Se videoen her og kom tættere på RAH Elhandel A/S 17

18 Elprissammensætning Den 1. april 2016 kom der nye regler på elmarkedet. Det er således din elleverandør, der sammen med dit elforbrug, opkræver transportbetaling, skatter og afgifter på vegne af dit netselskab. RAH Elhandel A/S opkræver via din elafregning: Markedsel til variabel pris. Fast afgift til elhandelsselskabet samt netselskabet. Transportbetaling: Dækker netselskabets udgifter til transport af elektricitet fra produktionsstedet til din måler. Transportbetalingen dækker udgifter til driften af el-forsyningsnettet. Offentlige forpligtelser: Dækker lovpligtig betaling for en række fælles opgaver, som skal betales af alle forbrugere. Bl.a. udgifter til forskning og udvikling samt udbredelse af miljøvenlig energi. Statsafgifter og moms. Hvis du før 1. april 2016 modtog en regning fra henholdsvis dit netselskab og din elleverandør, vil du nu fremover modtage en samlet regning fra din elleverandør. 18

19 Forventet elprissammensætning Forventet elprissammensætning vist i øre/kwh i 2016 i forhold til 2015: RAH Net A/S RAH Net 2 A/S Øre/kWh Nettarif RAH 22,11 21,64 19,01 24,75 Nettarif overordnet net 9,30 10,53 9,30 10,53 Markedsel (forsyningspligt) 30,58 25,89 30,58 25,89 Offentlige forpligtelser 21,10 26,10 21,10 26,10 Afgifter inkl. moms 130,53 131,67 129,75 132,45 Total 213,62 215,83 209,74 219,72 RAH Net A/S 2016 Nettarif RAH Nettarif overordnet net Markedsel (forsyningspligt) Offentlige forpligtelser Afgifter inkl. moms RAH Net 2 A/S 2016 Nettarif RAH Net 2 Nettarif overordnet net Markedsel (forsyningspligt) Offentlige forpligtelser Afgifter inkl. moms 19

20 Energirådgivning RAH har stort fokus på optimering af vores kunders og andelshaveres energiforbrug. Vi deltager aktivt i processen med at minimere energiforbruget hos virksomheder og private hustande. Rigtig mange har fokus på hvad el koster. Faktum er på nuværende tidspunkt, at afgifter, PSO m.m. udgør langt størstedelen af elregningen. Den»rene«elpris, der købes hos el handlerne udgør kun 1/5 del af den samlede elregning. Den største og mest effektive besparelse opnår man derfor ved at nedbringe elforbruget. Det hjælper RAH gerne vore kunder med at afdække mulighederne for. RAH er sammen med andre lignende (primært) jyske energiselskaber medejer af Scanenergi A/S. RAH har en ejerandel på 21,51%. RAH rådgiver omkring energioptimering m.m. gennem dette selskab, der har specialiseret sig på området. Scanenergi A/S er Danmarks største energioptimeringsselskab og servicerer privatkunder og erhvervskunder inden for elkøb og optimering af energiforbrug. Udover disse aktiviteter arbejdes der målrettet med at oplyse områdets kommende (og nuværende) el forbrugere, i form af skoledage på RAH, hvor klasses elever fra forsyningsområdets skoler får et indgående indblik i elforbrug blandt andet. I 2015 har sammenlagt 374 elever været på besøg hos RAH. RAH er forpligtet til, fra myndighederne, at levere energibesparelser. Det finder RAH meget naturligt, da opgaven ligger i en naturlig forlængelse af vores fokus på optimering af vores kunders og andelshaveres energiforbrug. Energirådgivning til virksomheder Scanenergi A/S rådgiver virksomheder til valg af den mest optimale løsning indenfor energioptimering. Scanenergi A/S tilbyder virksomheder at vælge mellem SPOTtime eller prissikring. Prissikring er en løsning, der kan minimere virksomheders prisrisiko, så de ikke skal bruge tid på at følge elmarkedet. Hvorvidt man bør vælge SPOTtime, fastprisaftale eller en flexprisaftale afhænger helt af ens risikovillighed og behov for sikkerhed mod høje elpriser. Læs mere på 20

21 Energirådgivning Energirådgivning til private og mindre virksomheder HusetsEnergi.dk HusetsEnergi.dk er ejet af Scanenergi A/S og har til opgave at energioptimere private husstande. Tilbage i 2011 indgik RAH et samarbejde med Scanenergi A/S og Energisekretariatet i Ringkøbing- Skjern Kommune omkring energiberegning af private husstande og mindre virksomheder. Målet var at få energioptimeret et stort antal huse i Ringkøbing-Skjern Kommune. Ved udgangen af 2015 er det lykkedes ved fælles hjælp at energioptimere et stigende antal huse i kommunen. Derudover har husejere i forsyningsområdet benyttet sig af den online energiberegner på og har fået tilsendt en elektronisk handlingsplan med besparelsesforslag til energiforbedringer. FeriehusEnergi.dk Med udgangspunkt i de positive erfaringer med HusetsEnergi.dk udvidede RAH i 2013 energispareindsatsen til også at omfatte feriehuse, som for RAHs område omhandler et stort potentiale. FeriehusEnergi.dk er udviklet i samråd med»destination Ringkøbing Fjord«. I 2015 har FeriehusEnergi.dk besøgt et stigende antal feriehuse i RAHs område. Nogle feriehusejere har fået bekræftet, at feriehuset er i energimæssig god stand, mens andre feriehusejere har valgt at energirenovere. Feriehusejere har benyttet sig af online energiberegneren på og har fået tilsendt en elektronisk handlingsplan med besparelsesforslag til energiforbedringer. Læs mere på Læs mere på Der kan være penge at spare selv for dig som privat husstand. Vidste du f.eks., at En gennemsnitsfamilie alene ved hjælp af omtanke kan spare ca kr. om året på det samlede energiforbrug? Hvis du skifter elvarmen i dit sommerhus ud med en varmepumpe, så kan du reducere din varmeregning med ca kr. årligt? En udskiftning af dit oliefyr med et jordvarmeanlæg typisk vil kunne forrente dine penge med 15-20%? Hvor meget har du tjent på dine aktier de seneste år? 21

22 Fakta om nettet Drift og anlæg af nettet Statistik over RAHs lavspændingsnet og højspændingsnet i perioden : Højspændingskabel km kabel Luftledning Kabel i jord RAH Net 2 A/S er indregnet fra og med 2012 Lavspændingskabel km kabel Luftledning Kabel i jord RAH Net 2 A/S er indregnet fra og med

23 Fakta om nettet Udvikling i nettets fordeling på luftledning og kabel i jord 140 Udvikling i højspænding Indeks Luftledning Kabel Indeks Udvikling i lavspænding Luftledning Kabel Af de foregående grafer viser tendensen, at der er sket en naturlig forskydning i fordelingen mellem luftledning og kabel på såvel høj- som lavspænding. På højspændingssiden har RAH i 2015 fortsat med at skifte luftledning ud til kabler. På lavspændingssiden er udviklingen i 2015 mere konstant, hvilket forklares ved, at stort set alt luftledning er blevet fjernet i RAHs område. I 2012 er der en relativ markant stigning i antal km kabler på såvel høj- som lavspænding. Dette skyldes, at tallene for RAH Net 2 A/S først er indregnet fra og med 2012 og frem. I dette område er der i 2012 og frem ikke mere luftledning på såvel høj- som lavspænding. Antallet af transformatorstationer i 2015 udgør i RAH Net A/S område stk. stationer. I 2015 er der 171 stk. transformatorstationer i RAH Net 2 A/S område. 23

24 Fakta om nettet Afbrudshyppighed og varighed RAH arbejder konstant for optimering af forsyningsnettet. Der foretages løbende vedligeholdelse, forbedringer m.m. for at sikre og forbedre kvaliteten og sikkerheden af elforsyningen til alle vore kunder. Dette er en proces, der hele tiden målrettes, således vore kunder får en god oplevelse af at være kunde i RAH. Afbrudshyppigheden har udviklet sig som følger: 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Antal afbrud pr. kunde pr. år ,0 I alt Uvarslede Varslede Følge af 3. part Udenfor område Force majeure Afbrudsvarigheden har udviklet sig som følger: Afbrudsminutter pr. kunde pr. år I alt Uvarslede Varslede Følge af 3. part Udenfor område Force majeure 24

25 25

26 26

27 Fakta om nettet Anlægsinvesteringer i nettet Gennem årene er elnettet løbende blevet vedligeholdt og udbygget. Investeringer i elnettet i perioden har udviklet sig som følger: 60 Bruttoinvesteringer for RAH Net A/S 25 Bruttoinvesteringer for RAH Net 2 A/S Millioner Millioner Tallene er alene baseret på investeringer i RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S. Der er således ikke foretaget korrektion for eventuel intern koncernavancer m.m. Investeringerne for RAH Net A/S har fordelt sig som følger: Millioner Anlægsinvesteringer Stormen»Bodil« kv 10 kv 0,4 kv Målere 27

28 Aktuel koncernoversigt 100% ejede selskaber Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a (RAH) Scanenergi Holding A/S RAH Holding A/S RGT Holding A/S RAH Fiberbredbånd A/S RAH Net A/S RAH Net 2 A/S RAH Service A/S RAH Elhandel A/S RAH Vind ApS RAH Adm. A/S Vestjyske Net 60 kv A/S Vestjyske Net 60 kv A/S Net-Sam Scada A/S Vesterhav Syd A/S Nørhede-Hjortmose Besøgscenter ApS RAH a.m.b.a. Er moderselskab for koncernen. Koncernen har en bestyrelse på 6 personer, der vælges på generalforsamlingen. Generalforsamlingen, som består af selskabets andelshavere, er selskabets højeste myndighed. RAH Holding A/S Har til formål at fungere som holdingselskab, herunder gennem sine dattervirksomheder, at drive elforsyningsvirksomhed, samt handel, anlægsarbejder, projektering, rådgivning, service, administration og udlejning af ejendom. Selskabet er 100% ejet af RAH a.m.b.a. RAH Net A/S Har til formål at drive net virksomhed til bevilling efter elforsyningsloven. Selskabet er 100% ejet af RAH Holding A/S. RAH Net 2 A/S Har til formål at drive net virksomhed til bevilling efter elforsyningsloven. Selskabet er 100% ejet af RAH Holding A/S. RAH Service A/S Har til formål at udbygge og vedligeholde RAH Net A/S s og RAH Net 2 A/S s ledningsnet og udføre opgaver for eksterne kunder. Selskabet er 100% ejet af RAH Holding A/S. RAH Elhandel A/S Har til formål at drive handel med energi. Selskabet er 100% ejet af RAH Holding A/S. RAH Vind ApS Har til formål at producere vedvarende energi og sælge denne. Selskabet er 100% ejet af RAH Holding A/S. RAH Adm. A/S Har til formål at udføre administration, kundeafregning og opgaver for eksterne kunder, samt udlejning af ejendom. Selskabet er 100% ejet af RAH Holding A/S. Scanenergi Holding A/S Har til formål at drive handel og administration indenfor energiområdet. Herunder forstås balanceansvar. Selskabet ejes af 17 danske selskaber. RAH a.m.b.a. s ejerandel udgør 21,51%. Vestjyske Net 60 kv A/S Er et transmissionsselskab, der ejer og driver 60 kv efter bevilling. RAH Net A/S har en ejerandel i selskabet på 21,33% og RAH Net 2 A/S har en ejerandel på 2,07%. RGT Holding A/S Selskabet ejes af RAH Holding A/S (33,33%), GEV A/S (33,33%) og Thy-Mors Energi A/S (33,33%). RAH Fiberbredbånd A/S Selskabet er stiftet den 22. februar Selskabet er ejet af RAH Holding A/S (45%), EnergiMidt Fiberbredbånd A/S (45%) og Fiber Backbone (10%). Selskabets formål er at opbygge og levere fiberinfrastruktur og indholdstjenester og dermed forbundne aktiviteter. Net-Sam Scada A/S Selskabet er ejet af 13 selskaber. RAH Service A/S har en ejerandel i selskabet på 6,10%. Selskabet har på vegne af ejerselskaberne til formål at drive et SCADA/DMS system, som er et netovervågning - og fjernstyringssystem. Vesterhav Syd A/S Selskabet ejes af RAH Service A/S (33,33%), Hvide Sande Service Group (33,33%) og Ringkøbing-Skjern Kommune (33,33%). Har til formål at fremme bred lokal investering og lokal erhvervsudvikling i forbindelse med etablering af vindmøllepark i»vesterhav Syd«. Nørhede Hjortmose Besøgscenter ApS Selskabet er ejet af RAH Service A/S (56%) og Nørhede Hjortmose Vindudvikling ApS (44%). Selskabets formål er at eje og drive teknik- og servicebygning for Nørhede Hjortmose Vindmøllepark samt det tilknyttede besøgscenter. 28

29 RAH Net A/S Primære opgaver RAH Net A/S sikrer, at der altid er en stabil levering af strøm til kunderne. RAH Net A/S forsyner private og erhvervskunder med el. Vi håndterer alle ønsker og behov, når det drejer sig om forsyning af el. Vi leverer el hver dag, året rundt til ca vestjyske husstande og virksomheder i et geografisk område på mere end km 2. Fra Nymindegab i syd til Thorsminde i nord. Fra Videbæk i øst til Hvide Sande i vest. Inden for indeværende år er der bl.a. arbejdet på følgende projekter: Lavspændingsarbejde (0,4 kv): Forsyning til ny redskabsterminal på Nordhavn, Hvide Sande Udstykning Åparken, Tim Tilslutning af pumper, Løvstrup plantage Udskiftning af kabel Brinken, Herborg 10 kv arbejde udført i 2015: Kabellægning øst for Grønbjerg Kabellægning omkring Finderup Kabellægning øst for Videbæk Kabellægning Rindum-Holmsland Kabellægning Torsted Udskiftning af ældre 10kV kabel, Ulfborg Udskiftning af ældre 10kV kabel, Ringkøbing Fjernbetjente 10kV stationer Mølleprojekter i 2015: Faster Astrup Rindum Enge Solcelleprojekt i 2015: 15 MW tilsluttet ved Hjortmose Projekter i 2016: Kabellægning nord og øst for Grønbjerg Kabellægning vest for Spjald Kabellægning Hee Udskiftning af ældre 10kV kabel i Hvide Sande Udskiftning af ældre 10kV kabel i Ringkøbing Udskiftning af ældre 10 kv kabel i Spjald Fjernbetjente 10kV stationer 29

30 RAH Net 2 A/S Primære opgaver RAH Net 2 A/S sikrer, at der altid er en stabil levering af strøm til kunderne. RAH Net 2 A/S forsyner private og erhvervskunder med el. Vi håndterer alle ønsker og behov, når det drejer sig om forsyning af el. Vi leverer el hver dag, året rundt til ca vestjyske husstande og virksomheder i et geografisk område, der dækker Ringkøbing by og Skjern by og omegn. Inden for indeværende år er der bl.a. arbejdet på følgende projekter: RAH Net 2 A/S 0,4 kv lavspændingsarbejde: Renovering af 0,4 kv kabelanlæg Østergade, Ringkøbing Udstykning Bækkevangen, Skjern Udskiftning af ældre 10 kv koblingsanlæg Reberbanen, Ringkøbing Tilslutning af elladestander, Ringkøbing RAH Net 2 A/S 10 kv arbejde udført i 2015: Udskiftning af 10 kv station Smed Sørensens Vej, Ringkøbing Udbygning af 10kV net til Skjern Papirfabrik Udskiftning af ældre 10 kv kabel langs Ringvejen, Ringkøbing Projekter i 2016: Udskiftning af station ved Vester Kær, Ringkøbing Udskiftning af kabelskabe, Ringkøbing 30

31 31

32 RAH Service A/S RAH Service A/S står primært for drift og vedligeholdelse af elforsyningsanlæg. RAH Service A/S har ekspertisen til at projektere, udføre og vedligeholde. Som eksempel kan nævnes: Entreprenøropgaver i forbindelse med elanlæg: Kabelnedlægning Gadelysanlæg anlæg, service, drift og vedligehold Påvisning af kabler i jord Lokalisering af fejl på kabler i jord Opmåling og registrering af ledningsanlæg Etablering og drift af fjernaflæsningssystemer Fjernstyringsanlæg Nødstrømsanlæg Materieludlejning Lad RAH Service A/S varetage din næste entreprenøropgave Vi giver gerne et konkurrencedygtigt tilbud på din næste opgave. Vore medarbejdere har mange års erfaring, og kan heraf gøre arbejdet hurtigt og effektivt, uden at det går ud over kvaliteten. Det kan ses på resultatet og mærkes på prisen i sidste ende. Dermed har du fundet den rette samarbejdspartner, når du har brug for at få løst din næste entreprenøropgave. Vi sætter en ære i veludført arbejde og er altid villige til at tage ansvaret, hvis der skulle vise sig fejl eller mangler efter endt arbejde. Vi bygger vores succes på tilfredse kunder og derfor er det vigtigt for os, at arbejdet er mere end blot i orden. Vi fokuserer vores arbejdsindsats i vort forsyningsområde, men varetager naturligvis også opgaver i resten af landet.

33 RAH Elhandel A/S RAH Elhandel A/S er vores eget elhandelsselskab, hvor vi i dag betjener ca elkunder. RAH Elhandel A/S sikrer, at private kunder og erhvervsdrivende har mulighed for at købe deres el lokalt hos RAH. Som elleverandør kan vi betjene og sælge strøm til alle kunder i eller udenfor RAHs forsyningsområde. Har du som kunde spørgsmål til f. eks. din el-aftale eller din regning, så ring til os på tlf eller send os en mail på: Lad RAH Elhandel A/S blive din fremtidige elleverandør Som kunde hos RAH Elhandel A/S er det vigtigt for os, at du er tilfreds og oplever, at vi giver en god kundeservice og leverer den vare, du har brug for. Derfor arbejder vi efter nogle»gamle«værdier, som vi tror aldrig bliver forældet. Disse værdier er»ansvarsfuldhed og ordentlighed«. Det betyder, at vi står på mål, for det vi siger, og det vi gør. Vi rådgiver dig gerne omkring valg af vores elprodukter og hjælper dig med at blive tilmeldt. Ønsker du RAH som din fremtidige el-leverandør, eller har du spørgsmål, kan du kontakte os på vores telefon eller via mail Du er også velkommen på vort kontor. Vi glæder os til at byde dig velkommen.»rah Elhandel A/S nemt og enkelt«tjek vores hjemmeside på 33

34 RAH Adm. A/S RAH Adm. A/S varetager de administrative opgaver for RAH Som eksempel kan nævnes: Regningsservice herunder bl.a. opkrævning af strøm for RAH Elhandel A/S, samt opkrævning af nettarif, fastafgifter og statsafgifter for RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S Kundeservice, telefonisk samt personlig betjening af kunder HR arbejde for hele koncernen Økonomifunktion for hele koncernen Generelle administrative opgaver for RAH Amba, RAH Holding A/S, RAH Net A/S, RAH Net 2 A/S, RAH Service A/S, RAH Elhandel A/S og RAH Vind ApS Lad RAH Adm. A/S varetage dine administrative opgaver RAH Adm. A/S har den administrative ekspertise til at foretage de administrative opgaver for eksempelvis elselskaber, vandværker, varmeværker og andre typer selskaber. Lad RAH Adm. A/S støtte jeres administrative processer via vores mangeårige kendskab til afregning og administration af forsyningskunder. 34

35 Aktuel organisation og personale RAH a.m.b.a Direktør Jacob Møller RAH Holding A/S Direktør Jacob Møller Økonomi- og udviklingschef Søren Mortensen RAH NET A/S Direktør Jacob Møller RAH NET 2 A/S Direktør Jacob Møller RAH ELHANDEL A/S Direktør Jacob Møller RAH VIND ApS Direktør Jacob Møller RAH ADM A/S, Økonomi - og udviklingschef Søren Mortensen RAH Service A/S Teknisk Chef Per Nielsen Entreprise Chef Lars Kristensen Netplanlægning Afdelingsingeniør Michael Møller Projektering Afdelingschef Tommy Christensen Assistent Ilse Gadegaard Afdelingsleder Jesper S. Nielsen Elektriker Harald Mortensen Elektriker Jens Stræde Landinspektør Claus Mortensen Assistent Inge Sørensen El-installatør Bjarne Christensen El-installatør Jan Amby Projektkoordinator Ryan Bøndergaard Driftstekniker Jan Olesen Industrioperatør Anders Mathiesen Elektriker Knud Erik Andersen Forsyningsoperatør Lars Ryan Jensen Forsyningsoperatør Lars Provstgaard Forsyningsoperatør Mogens Koldsgaard Forsyningsoperatør Christian Pedersen Forsyningsoperatør Morten Mølgaard Elektriker Kresten Høgsberg Elektriker Ivan Nygård Jensen Elektriker Hans Ove Jørgensen Elektriker Michael Ganzhorn Klausen Teknisk assistent Lene Langer Nielsen El-installatør Thomas Riskjær Poulsen Assistent Mia Bank Olesen Assistent Annette Hilligsøe Toft Controller Charlotte Stæhr Assistent Gitte Kloster Kjer Assistent Helle Lauridsen Målemedhjælper Børge Nielsen Montør Mads Andersen Forsyningsoperatør Kaj Andersen Assistent Jenni F. Linnet Elektriker Bjarne Birkmose Elektriker Allan Laugesen Elektriker Martin Pedersen Assistent Solvej Brink Elektriker Martin P. Jørgensen Forsyningsoperatør Steen Skytte Olesen El-installatør Verner Maagård Assistent Mette Vejlø Møller Elektriker Arne Saabye Nielsen Forsyningsoperatør Martin S. Nielsen Assistent Anne Skaanning Elektriker Henning Iversen Forsyningsoperatør Erik Kolby Vikar Jane T. Fabricius 35

36 Selskabsoplysninger Selskabet Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Ndr. Ringvej Ringkøbing Danmark Telefon: Hjemmeside: CVR-nr: Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Ringkøbing-Skjern Bestyrelse Direktion Revisor Bank Poul Hjulmand, formand Esper Halkjær, næstformand Jørgen Poulsgaard Svend Stensig Hans Kristian Markussen Kenneth Kristensen Jacob Møller PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Resenvej Skive Ringkjøbing Landbobank Torvet Ringkøbing 36

37 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen Beløb i kr. Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: Resultat Bruttofortjeneste Resultat før finansielle poster Resultat af værdiregulering af kapitalandele Resultat af finansielle poster Resultat før skat tillagt finansielle omkostninger Årets resultat Balance Balancesum Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra: - Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Heraf investering i materielle anlægsaktiver Finansieringsaktivitet Årets forskydning i likvider Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Afkastningsgrad Soliditetsgrad Forrentning af egenkapital Nøgletallene er beregnet således: Afkastningsgrad = Soliditetsgrad = Forrentning af egenkapital = Resultat før finansielle poster tillagt finansielle indtægter x 100 Samlede aktiver Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital 37

38 38

39 Regnskabsberetning Hovedaktivitet Koncernens overordnede formål er at levere elektricitet til kunderne og andelshaverne i forsyningsområdet. Andelsselskabet fungerer som moderselskab uden særskilt aktivitet. Koncernen har overordnet set fire aktiviteter: Distribution af el i RAHs forsyningsområder Handel med el til private og mindre erhvervsdrivende Forvaltning af koncernens formue Forvaltning af ejerskab af kapitalandele med aktivitet tilknyttet el-sektoren Koncernens aktiviteter er organiseret i følgende selskaber: Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. RAH RAH Holding A/S RAH Net A/S RAH Net 2 A/S RAH Service A/S RAH Elhandel A/S RAH Vind ApS RAH Adm. A/S 39

40 Regnskabsberetning Personale Medarbejdere Medarbejdere RAH er og har været kendetegnet som en stabil og tryg arbejdsplads, hvor der ikke har været den store udskiftning i medarbejderstaben. Dette understreges i en gennemsnitlig anciennitet på 14 år/medarbejder. Af ovenstående graf fremgår det, at medarbejderantallet har været stigende siden I 2012 overtog RAH Ringkøbing-Skjern Elnet og dermed 6 medarbejdere. I 2013 og 2014 har der været en naturlig tilgang af medarbejdere som følge af øget fokus på kundeservice samt opstart af projektet med udskiftning af målere til fjernaflæste målere ligger på niveau med 2014, da antallet af medarbejdere nu stemmer overens med de nuværende og kommende projekter. Ved udgangen af 2015 udgør den samlede medarbejderstab 52 medarbejdere. Vi er glade for, at vi kan være med til at skabe arbejdspladser i Vestjylland. RAH er decentralt organiseret. Det betyder, at beslutninger træffes i de enkelte afdelinger og hermed er hver enkelt selv ansvarlig for sine resultater. Redskaberne til dette er gennemskuelighed, kommunikation og et godt arbejdsmiljø. RAH har stor fokus på medarbejdernes inddragelse i og påvirkning af virksomhedens arbejdsprocesser. Til at løse denne opgave har ledelsen tilbage i 2011 besluttet at inddrage begrebet Lean i hele virksomheden. Lean har hele organisationen taget til sig som et værktøj. Alle ansatte tager aktivt del i de besparelser, der står i forhold til selskabets salg af energi. RAH har valgt at købe sine energibesparelser hos Scanenergi og koncentrere kræfterne om forsyningsopgaverne. RAHs lager af energibesparelser udgør ved udgangen af 2015 TDKK For 2015 udgør energisparemålet MWh for RAH Net A/S og MWh for RAH Net 2 A/S, et mål som RAH har opfyldt 100%. Til opnåelse af dette mål har Scanenergi A/S fremskaffet de nødvendige besparelser både uden for samt inden for RAHs forsyningsområde. Tilbage i 2011 indgik RAH et samarbejde med Scanenergi A/S og Energisekretariatet i Ringkøbing- Skjern Kommune omkring energiberegning i private husstande og mindre virksomheder. Målet var at få energioptimeret et passende antal huse i Ringkøbing-Skjern Kommune. Ved udgangen af 2015 er det lykkedes ved fælles hjælp at energioptimere et stigende antal huse i kommunen via HusetsEnergi.dk. 40

41 Regnskabsberetning Tilbage i 2013 har RAH i samråd med»destination Ringkøbing Fjord«udviklet FeriehusEnergi.dk med det formål at udvide energispareindsatsen til også at omfatte feriehuse. FeriehusEnergi.dk har besøgt et stigende antal feriehuse i RAHs område. Nogle feriehusejere har fået bekræftet, at feriehuset er i energimæssig god stand, mens andre feriehusejere har valgt at energi renovere. Fokus på energioptimering vil fortsætte i årene fremover. De positive erfaringer med HusetsEnergi.dk og FeriehusEnergi.dk fortsætter i

42 Regnskabsberetning Kapitalandele i andre elselskaber m.v. Scanenergi Holding A/S associeret virksomhed i RAH a.m.b.a. RAH a.m.b.a. s samlede ejerandel af Scan energi Holding A/S udgør 21,51%. Kapitalandelene er indregnet til indre værdi. I 2015 udgør resultatandelen TDKK RGT Holding A/S associeret virksomhed i RAH Holding A/S RAH Holding A/S har en uændret ejerandel i RGT Holding A/S på 33,33%. Kapitalandelene er indregnet til indre værdi. I 2015 udgør resultatandelen TDKK Vestjyske Net 60 kv A/S associeret virksomhed i RAH Net A/S RAH Net A/S ejerandel i Vestjyske Net 60 kv A/S er 21,33%. Kapitalandelene er indregnet til indre værdi. I 2015 udgør resultatandelen TDKK 958. Hertil kommer udbytte TDKK Disse kapitalandele har således givet et positivt afkast på TDKK Vestjyske Net 60 kv A/S andre kapitalandele i RAH Net 2 A/S Net 2 s ejerandel i Vestjyske Net 60kV A/S er 2,07%. Der er i regnskabsåret indregnet en negativ værdiregulering på TDKK 218 på kapitalandele i Vest jyske Net 60 kv A/S. Hertil kommer udbytte fra Vestjyske Net 60 kv A/S TDKK 310. Disse kapitalandele har således givet et afkast på TDKK 92. Net-Sam Scada A/S RAH Service A/S har en uændret ejerandel i Net-Sam Scada A/S på 6,10%. Vesterhav Syd A/S RAH Service A/S s ejerandel på 33,33% er uændret. Kapitalandelene er indregnet til indre værdi. I 2015 udgør resultatandelen TDKK 141. Nørhede Hjortmose Besøgscenter ApS RAH Service A/S s ejerandel på 56% er uændret. Kapitalandelene er indregnet til indre værdi. I 2015 udgør resultatandelen TDKK

43 Regnskabsberetning Den økonomiske udvikling i regnskabsåret Regnskabet er aflagt ud fra de på nuværende tidspunkt kendte forhold. Det skal anføres, at der efterfølgende kan fremkomme nye vejledninger og bekendtgørelser m.v., der kan påvirke koncernens regnskabsaflæggelse. Resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter udgør et overskud på TDKK efter skat. Årets resultat for koncernen og moderselskabet levede op til forventningerne og anses for tilfredsstillende. Kapitalberedskabet Fremtidige investeringer i ledningsnet og netanlæg m.v. nødvendiggør et betydeligt kapitalberedskab. Ved et solidt kapitalberedskab sikres selskabets muligheder for at opfylde den offentlige forpligtelse med opretholdelse af høj forsyningssikkerhed i RAHs bevillingsområder. Det er selskabets målsætning at have et solidt kapitalberedskab, således at frem tidige investeringer i vid udstrækning kan gennemføres ved selvfinansiering. Årsrapporten udviser en stor selvfinansieringsgrad og solidt kapitalgrundlag, hvorfor RAH står godt rustet til at opfylde kravene omkring forsyningsforpligtelsen i bevillingsområderne. Årets resultat sammensætter sig således: Primær drift Indtægter af kapitalandele Afkast af finansielle investeringer Skat I alt I 2012 er RAH Net 2 A/S indregnet fra 27. juni Samlet balance Heraf materielle anlægsaktiver Egenkapital Soliditetsgrad 78,4% 77,6% 78,5% 78,9% 82,7% Fra og med 2012 er RAH Net 2 A/S indregnet. Som det fremgår af ovennævnte er kapitalgrundlaget i RAH meget solidt. 43

44 Regnskabsberetning Beløb i kr. Selvfinansiering for ordinær drift har været som følger: I alt Resultat af primær drift korrigeret for investeringsbidrag Ændringer i driftskapital, tilgodehavender, varebeholdning og leverandører Pengestrømme fra primær drift Nettoinvesteringer korrigeret for modtagne investeringsbidrag Nettopengestrømme drift Afskrivninger materielle anlægsaktiver Som det fremgår, har RAH været i stand til at finansiere ny- og reinvesteringer i netanlægget gennem årene. For 2012 er RAH Net 2 A/S indregnet fra 27. juni 2012 og frem. I perioden er der foretaget store investeringer i forbindelse med tilslutning af vindmøller og solcelleanlæg. Disse investeringer modtages der investeringsbidrag for fra»den Nationale Udligningsordning«. Ultimo 2015 var projekterne fuldført af RAH. I 2015 er der modtaget TDKK i investeringsbidrag. Hertil kommer TDKK , som modtages i Dette vil isoleret set for 2012 til 2015 give et mere normalt billede af, at årets nettoinvesteringer korrigeret for investeringsbidrag kan selvfinansieres. I lyset heraf kan det være relevant at vurdere aktiviteten herpå over en årrække. Vurderes perioden fra 2011 til 2015 har RAH akkumuleret en nettopengestrøm på TDKK Hertil skal betragt ningerne omkring forsinkelse af investeringsbidrag fra anlæg til vindmøller og solcelleanlæg i 2015 tillægges. RAH arbejder målrettet på at vore kunder oplever en høj kvalitet og service. Det betyder noget for os alle, at distributionen af el er stabil og driftsikker. Der arbejdes hele tiden på at nedbringe afbrudshyppigheden og -tiden. Dette nødvendiggør, at der løbende fokuseres på optimering af netanlægget og de processer, der arbejdes efter. Den gode»selvfinansieringsgrad«giver kunderne en tryghed for en høj grad af sikkerhed, idet det muliggør, at koncernen til stadighed kan opretholde en høj kvalitet og service i vores elforsyning til vore kunder. Samtidig er der økonomisk grundlag for at kunne udbygge, forstærke og vedligeholde netanlægget i RAHs forsyningsområder. 44

45 Regnskabsberetning Særlige risici driftsrisici og finansielle risici Regulatoriske risici Ændringer af de regulatoriske vilkår i Danmark på elforsyningsområdet er væsentlige for RAHs strategiske muligheder og dermed også for den fremtidige indtjening. På grundlag af Elforsyningsloven og Bekendtgørelsen om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning, fastlægger Energitilsynet årligt en indtægtsramme, der udgør det maksimale beløb, som RAH må oppebære af indtægter ved elforsyningsvirksomhed. Indtægtsrammereguleringen tager udgangspunkt i, at virksomhedens indtægter ikke må stige i forhold til tarifferne pr. 1. januar 2004, regnet i faste priser og ved uændret aktivitetsniveau, og under forudsætning af effektiv drift. Indtægtsloftet afspejler sig i reguleringsprisen, som opgøres på grundlag af reglerne i Bekendtgørelsen om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder. Reguleringen af indtægtsrammen sker via reguleringsprisen, der stiger i takt med pristalsudviklingen. Indtægtsrammen ændrer sig således i takt med ændringer i virksomhedens aktivitet. Energitilsynet har fået mulighed for at forhøje indtægtsrammen for at dække meromkostninger til energibesparende aktiviteter i forhold til den indgåede energispareaftale. Energitilsynet kontrollerer, at selskabets årlige driftsmæssige indtægter ikke overstiger indtægtsrammen. Samtidig med indtægtsrammereguleringen, er selskabet af Energitilsynet underlagt en benchmarking. Dette betyder, at selskabet bliver målt på en række parametre i forhold til sektorens øvrige netvirksomheder. Årligt udmeldes effektiviseringskrav til netvirksomhederne, som udmønter sig i at ineffektive virksomheder anspores til at blive effektive ved at blive beskåret i dets indtægtsrammer. Denne regulering og sikring af, at netvirksomheden drives effektivt, sker årligt. Endelig er der et forrentningsloft, der sikrer at et meget effektivt selskab ikke må tjene mere på dets netvirksomhed end et årligt fastsat forretningsloft, der er baseret på den lange byggerente med et mindre tillæg. De økonomiske forhold i RAHs elforsyningsvirksomheder er i væsentlig grad påvirket af den beskrevne regulering af indtægtsmulighederne, idet virksomhedernes økonomiske aktivitet begrænses af den af Energitilsynet udmeldte indtægtsramme (og reguleringspris), benchmarking og forrentningsloft. Hovedparten af landets net selskaber afventer at modtage en endelig udmelding af det enkelte netselskabs indtægtsramme. Dette er også gældende for RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S, men forventes afgjort inden sommeren Herunder afventer RAH tillige færdigbehandling af ansøgninger om forhøjelser af indtægtsrammen i RAH Net A/S som følge af udgifter til nødvendige nyinvesteringer i nettet. Der har i gennem en årrække været foretaget opkrævninger indenfor en foreløbig indtægtsramme. Eventuelle korrektioner til denne vil derfor være en usikkerhed i forhold til, om der er opkrævet for lidt eller for meget hos kunderne i nettarif. Når der foreligger en endelig indtægtsramme vil eventuelle differencer opstået herved skulle afvikles over en nærmere årrække. Hensyn til merforrentning vil ligeledes skulle behandles. RAH Net A/S har implementeret en ny tariferingsmodel, således der anvendes Dansk Energis reviderede tariferingsmodel. Denne metodeanvendelse er henholdsvis ultimo 2014 og maj 2015, godkendt af Energitilsynet. RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S forventer at anmelde Dansk Energis reviderede tariferingsmodel 2.0 til Energitilsynet med forventet godkendelse i efteråret

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

Årsrapport 2013. CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår

Årsrapport 2013. CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår Årsrapport 2013 CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

ÅRSRAPPORT CVR-nr driftsår

ÅRSRAPPORT CVR-nr driftsår ÅRSRAPPORT 2016 CVR-nr. 64 59 63 14 77. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 6 Forbrugersammensætning og energiforbrug...

Læs mere

Årsrapport 2012. CVR-nr. 64 59 63 14 73. driftsår

Årsrapport 2012. CVR-nr. 64 59 63 14 73. driftsår Årsrapport 2012 CVR-nr. 64 59 63 14 73. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Velkommen... 4 Ledelsesberetning Forsyningsområde........................................... 7 Forbrugersammensætning...

Læs mere

Årsrapport CVR-nr driftsår

Årsrapport CVR-nr driftsår Årsrapport 2011 CVR-nr. 64 59 63 14 72. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Velkommen... 4 Ledelsesberetning Forsyningsområde........................................... 7 Forbrugersammensætning...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl , på Diagonalkroen i Give.

MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl , på Diagonalkroen i Give. MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give. Planche 1: Selskabsdiagram MES Net A/S: Vor el-leverance i 2015 blev på 252,0 GWh, hvilket er lidt lavere

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2008 mængde- Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27 pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S CVR-nr. 27 46 43 27 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011! PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 18911310 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 dirigent Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni maj Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2016/17. CVR-nr

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni maj Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2016/17. CVR-nr Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2015-31. maj 2016 Forslag til Budget for regnskabsåret 2016/17 CVR-nr. 68 32 62 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne

Læs mere

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab _IL Nakskov Elnet A/S CVFt-nr. 29 6o 30 81 Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Strandvejen 44,2900

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14 Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2014-31. maj 2015 Forslag til Budget for regnskabsåret 2015/16 CVR-nr. 68 32 62 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 73 29 30 00 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015 ICOMON ApS Hobrovej 372 9200 Aalborg SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016 Bjarne Bilenberg Dirigent

Læs mere

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA Thygesensvej 9, 5450 Otterup CVR nr. 1299 5717 Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamlingen den 13.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 29. maj 2017

Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 29. maj 2017 Side 1 af 11 Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 29. maj 2017 Vi glæder os over den stigende interesse der er for vores lille koncern - Fonden Langelands Elforsyning

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) CVR nr

Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) CVR nr Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S Østre Ringvej 43, 5750 Ringe Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) CVR nr. 26 32 72 37 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 Frederikshavn Elnet A/S CVR-nr. 25 81 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret tner selskab, CVR-nr. 33 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615 490015 4900, F: 9615

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015.

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Jeg har hermed fornøjelsen af at aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Resultatet af den primære drift har

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Advokatfirmaet Bindslev & Kjeldsen ApS

Advokatfirmaet Bindslev & Kjeldsen ApS Advokatfirmaet Bindslev & Kjeldsen ApS Himmerlandsgade 109 DK-9600 Aars tlf 98624000 fax 98621333 Aut. bobestyrer E-mail: advokat@bindslev-kjeldsen.dk Giro nr. 8 34 40 00 CVR nr. 30525965 RKI autoriseret

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S)

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Billedskærervej 7, 5230 Odense M CVR-nr. 36 47 47 18 Årsrapport for perioden 22. december - 31. december 2014 (0 måneder) Godkendt

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

DGF SIKRING A.M.B.A. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

DGF SIKRING A.M.B.A. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den DGF SIKRING A.M.B.A Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11/2012 Henning Haahr Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S DRAEGER

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr erhvervs- og selskabsstyrelsen Claus Pedersen Biler ApS Rørkærvej 36 4760 Vordingborg CVR-nr. 33370830 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/6-2012 Opstillet

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) CVR nr. 26 32 72 37

Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) CVR nr. 26 32 72 37 Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S Østre Ringvej 43, 5750 Ringe Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) CVR nr. 26 32 72 37 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej 1 9600 Aars

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a.

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. Svenstrup Vandværk A.m.b.a. Pilekrogen 21, 9230 Svenstrup CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere