Har CMO erne en naturlig plads på direktionsgangen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har CMO erne en naturlig plads på direktionsgangen?"

Transkript

1 Har CMO erne en naturlig plads på direktionsgangen? 89 spørgsmål om tendenser, udfordringer og fokusområder i de danske marketingorganisationer, besvaret af 110 marketingansvarlige

2 ANSVARLIG PARTNERE CMO Index Udgivet af Loyalty Group i partnerskab med Responsive, IBM Danmark og Copenhagen Business School. Redaktion: Loyalty Group A/S og Responsive A/S Grafisk layout og tekst: Responsive A/S Fotos: Leveret af interviewpersonerne Det er kun tilladt at trykke, reproducere og distribuere denne rapport eller dele af den med forudgående skriftlig godkendelse fra Loyalty Group A/S. Dette gælder også i forhold til arkivering i databaser m.m. Det er tilladt at gengive tal og korte citater, der indgår som dele af artikler, report abstract eller lignende med korrekt kildeangivelse. For yderligere information kontakt venligst Loyalty Group A/S, tlf / Mikkel Korntved loyaltygroup.dk eller Nitin Ruparelia loyaltygroup.dk. Producenten påtager sig intet ansvar for løbende opdatering af informationer i rapporten. Alle holdninger, der kommer til udtryk i rapporten, kan alene tilskrives producenten og dennes partnere. Det er således ikke holdninger, som personer og organisationer, der har deltaget i CMO Index -undersøgelsen, har givet udtryk for. Der tages forbehold for evt. trykfejl og ændringer. ISSN: Titel: CMO Index Maj 20

3 Indhold Forord Highlights Flere marketingchefer i direktionen Interview: Allan Auning-Hansen, Økonomidirektør, Danske Spil Interview: Thomas Ritter, Professor of Market Strategy and Business Development, CBS Brandet skal styrkes! Inerview: Pia Vemmelund, CEO, momondo Interview: Bjørn Cronquist, Salgsdirektør, Boxer Marketing og salg er nogenlunde enige om målene men ikke midlerne Interview: Klaus Markholt-Hansen, Partner, Holm Marcher & Co Har Marketing fokus på kunderne? Interview: Mads Friis, Sales & Marketing Director, McDonalds Om CMO Index Bag om CMO Index Det samlede overblik

4 Forord Highlights FLERE CMO ERE I DIREKTIONSLOKALET Hvis Marketing skal have mere indflydelse ude i organisationerne, så skal de sidde med i direktionen. Hvor mange CMO ere sidder rent faktisk med i direktionslokalet og hvordan har udviklingen været de sidste par år? Vil CMO erne gerne i direktionen? CMO Index genbesøger dette emne efter at have haft fokus på det i første udgave af CMO Index i Andre emner i årets rapport omhandler branding, kundeorientering og samspillet mellem Marketing og Salg. FOKUS PÅ AT STYRKE BRANDET, ØGET KUNDEORIENTERING OG SAMSPILLET MELLEM MARKETING OG SALG CMO ernes topprioritet for det kommende år er at styrke brandet og øge kunde loyaliteten. Hvilken effekt har det at styrke brandet? Hvilke barriere er der i forhold til at øge kundeorienteringen? Dette er nogle af de spørgsmål, som også stilles i CMO index. Derudover sættes der spot på samspillet mellem Marketing og Salg. Er de to funktioner i organisationen enige om mål og midler? CMO INDEX SÆTTER FOKUS PÅ MARKE- TINGCHEFERNE Denne rapport indeholder de væsentligste hovedkonklusioner fra CMO Index undersøgelsen. Vi har valgt at perspektivere konklusionerne i en række artikler. Vi har samtidig bedt en headhunter, en professor, en administrerende direktør, en salgsdirektør, en økonomidirektør og en marketingdirektør dele deres holdninger til undersøgelsens resultater. Du kan læse mere om CMO Index-undersøgelsen og Loyalty Groups andre funktionschefundersøgelser på eller kontakte os på og telefon Du kan også melde dig ind i LinkedIn gruppen CMO Index Study Velkommen til CMO Index og god læselyst! Flere marketingchefer i direktionen Brandet skal styrkes! Marketing og salg er enige om mål ikke om midler I løbet af de seneste 6 år er der kommet 34 % flere CMO ere i direktionerne. Måske fordi marketing er blevet bedre til at dokumentere deres resultater af indsatserne? Der er dog stadig masser af udfordringer. Side 6 CMO erne siger, at det suverænt vigtigste marketingmæssige mål inden for de næste 12 måneder er at Styrke vores brand(s). Det er uden tvivl en moderne og rummelig forståelse af branding, CMO erne taler om altså langt mere end traditionel, imageskabende kommunikation. Side 12 Hvad er den rigtige prioritering mellem newbizz og salg til eksisterende kunder? Marketingcheferne mener tilsyneladende ikke, at salgsstyrken bruger tilstrækkelig tid på leads og salg til nye kunder. Side 18 CXO INDEX KORTLÆGGER DE FUNK- TIONSANSVARLIGES AGENDA Hos Loyalty Group har vi et ønske om at kortlægge centrale funktionsansvarliges udfordringer, målsætninger og indsatsområder. Vi ønsker også at nedbryde de klassiske siloer mellem virksomhedens funktioner og kigge på tværs. Hvordan ser Marketing på indsatsen i Salg og omvendt? Ofte har de enkelte afdelinger vidt forskellige opfattelser af, hvordan der skal planlægges og prioriteres. Siden 2007 har vi gennemført årlige undersøgelser blandt de danske salgs- og marketingansvarlige, som vi under ét kalder CXO Index. Mikkel Korntved Adm. direktør Klar til en kundestrategi? Det samlede overblik En del marketingafdelinger føler sig ikke klædt ordentligt på med værktøjer eller kompetencer til at arbejde systematisk med kundeorientering. 33 % svarer, at manglende viden/kompetencer er en barriere. Side 22 På de følgende sider finder du alle de grafer der refereres til i rapporten Side 30 De viste grafer er kun et udpluk af de grafer, der er brugt i teksten. Bagest i rapporten finder du alle de grafer, der henvises til i noterne. Graferne er samlet i numerisk rækkefølge fra side

5 Flere marketingchefer i direktionen Men hvordan får vi de sidste med? Det er naturligvis en temperamentssag, om glasset er halvt fyldt eller halvt tomt. Men det ser ud til, at det går den rigtige vej, når det gælder CMO ernes pladser i direktionerne. STIGNING PÅ 34 % Der er nemlig sket en del, siden CMO index første gang satte fokus på Marketings rolle i direktionen. Det var i 2009, og i løbet af de seneste 6 år er der kommet markant flere CMO ere i direktionerne: I 2009 svarede under halvdelen (46 %), at marketing var repæsenteret i direktionen. Nu er tallet steget til 62%, altså en stigning på 34 %. (1) Kan det tænkes, at marketingcheferne generelt er blevet bedre til at tale det sprog, som direktionerne gerne vil høre? Altså at de fx mere systematisk opstiller målbare succeskriterier og dokumenterer, om indsatsen faktisk gavner på bundlinjen? I 2011 svarede næsten 3 ud af 4 (74%), at deres marketingfunktion måles på resultaterne. Dengang var det dog mest fx trafikken på hjemmesiden og brand awareness, der blev målt på. Måske er fokuset nu blevet skærpet, så der i dag er en tættere sammenhæng mellem marketing og den bundlinje, som er afgørende for enhver topledelse? AT PÅVISE EFFEKTEN ER DEN STØRSTE UDFORDRING Muligvis men vi er dog stadig et stykke fra mål: I CMO Index svarer hele 65 % nemlig, at påvisning og måling af effekten af marketingaktiviteterne er den største udfordring for marketingafdelingen. (3) Vi ved med andre ord ret præcist, hvor skoen trykker. Men det er stadig en meget stor udfordring at blive bedre til at påvise effekten af marketingaktiviteterne, dér hvor det virkelig betyder noget. Når det gælder viljen til og ønsket om at sidde med omkring direktionsbordet, så er der ingen slinger i valsen: Et stort flertal (75%) af de marketingchefer, som ikke er med i direktionen i dag, mener, at det er væsentligt, at Marketing er repræsenteret i direktionen i fremtiden. (2) Eller som Thomas Helmig synger: Det er mig, der står herude og banker på FORTSAT INGEN BONUSAFLØNNING BASERET PÅ RESULTATER Så hvad skal der til for at få de sidste med på vognen? Er der nogle indlysende genveje, der ligger og venter på at blive testet? Det er iøjnefaldende, at mere end halvdelen af marketingcheferne (57%) ikke bliver bonusaflønnet baseret på dokumen tér bare marketingresultater. (5) Også beskedne 14 % svarer, at marketingfunktionen måles ud fra en fastlagt ROMImodel. (4) Måske kunne bonusaflønning i sig selv sætte ekstra skub i arbejdet med at gøre marketing mere målbart og dermed gøre det endnu mere oplagt at invitere marketing med ind i direktionslokalet? 3. Hvad er efter din mening de 3 største udfordringer for marketingafdelingen? Påvisning/måling af effekten af marketingaktiviteterne Integrering af nye medier/online i de nuværende marketingaktiviteter Krav om øget effektivitet i marketingafdelingen At skabe større indflydelse internt i organisationen Generering af nye leads til salgsorganisationen At skabe resultater med et reduceret budget At fastholde og tiltrække de rigtige marketingkompetencer At finde de rigtige samarbejdspartnere 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Den kroniske udfordring for de marketingansvarlige? I hvert fald er påvisning/måling af effekten af marketingaktiviteterne (igen) den udfordring, som flest nævner. 4. Hvordan måles marketingfunktionen på sine resultater? (Vælg gerne flere) Øget trafik på vores hjemmeside/kampagne site Salgs-/omsætningsdata Kendskab til virksomheden og produkterne/ydelserne Kundetilfredshed, kundeloyalitet, NPS, customer lifetime value o.l. Antal leads genereret Antal leads der konverteres til salg CPL (cost per lead) Vi arbejder ud fra en fastlagt ROMI-model CPO (cost per order) Omkostninger pr. salg 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Det er bemærkelsesværdigt, at øget trafik på hjemmeside/kampagne site er den parameter, som de fleste marketingfunktioner måles på. Mens fx ROMI-modeller ligger langt nede på listen. 5. Bliver du bonusaflønnet baseret på dokumentérbare marketingresultater? 2. I hvilken grad anser du det for væsentligt at marketing i fremtiden er repræsenteret i direktionen? (svarskala 1-7) Ja Nej % 10% 20% 30% 40% 50% 60% De marketingansvarlige er ikke i tvivl: det er vigtigt, at marketing er repræsenteret i direktionen. På en skala fra 1 7 med 7 som vigtigst, ligger CMO ernes svar på gennemsnitligt 5,5. Bonusaflønning har stadig ikke for alvor vundet indpas i marketing. Kun 43 % siger ja til, at de bliver bonusaflønnet baseret på dokumentérbare resultater. 6 7

6 Marketingchefer skal ikke nødvendigvis blive bedre til at læse regneark Allan Auning-Hansen Økonomidirektør, Danske Spil Hvorfor tror du, at der er kommet flere marketingchefer i direktionerne? Hvad skal marketingchefer udenfor direktionen gøre for at komme ind og få mere indflydelse? Hvad skal direktionskandidaterne blive bedre til? Bør vi stille højere krav til marketingcheferne om, at de skal arbejde ud fra en fastlagt ROMI-model? Bør marketingcheferne i højere grad blive bonusaflønnet baseret på dokumentérbare marketingresultater? Og kan det eventuelt lette vejen til en plads i direktionen? Vi har ikke selv marktingchefer i direktionen, så jeg er næppe den rette til at sige noget specifikt om det organisatoriske. Men jeg mener helt overordnet, at jo bedre marketingcheferne kan dokumentere deres resultater og sammenhængen til forretningsstrategien, jo bedre og jo nemmere er det selvfølgelig at finde plads i direktionen. En højere grad af KPI-styring både på kort og lang sigt er afgørende. Og så skal man sætte sig et mål om at blive 10 % bedre hvert eneste år uanset hvor godt man klarer sig aldrig læne sig tilbage. Man kan sagtens definere nogle bonusmål der går særskilt på CMO indsatsen og salgsindsatsen, men der bør også vær bonusmål som alene opnås ved fælles indsats på tværs af de funktioner. På nogle områder kan det være vanskeligt at skelne knivskarpt mellem marketingindsats og salgsindsats som driver for vækst og begge funktioner bør have et fælles mål, at øge toplinjen og indtjeningen. Hvorfor ser marketing det som deres vigtigste opgave at styrke virksomhedens brand(s),? Hvorfor har rent imageskabende kommunikation mon afgørende betydning for den samlede marketingindsats? Ser du et paradoks i forhold til, at marketingchefernes største udfordring fortsat er at påvise effekten af deres marketingindsats? Effektmåling er ikke just adelsmærket for traditionel branding? Skal marketingcheferne blive bedre til at kigge i et regneark? Vi måler løbende vores brand på Brand Index, og vi kan se, at de imageopbyggende aktiviteter har en klar effekt. Jeg ser det ikke som et paradoks, at marketing gerne vil arbejde med branding, men det er vigtigt hele tiden at være skarpe, specifikke og målbare på KPI er. Jeg mener desuden, at der altid vil være et vist overlap mellem den overordnede strategiske kommunikation og den taktiske. Når vi fx sætter fokus på en vinder af 3 millioner kr. i Eurojackpot fra Helsingør, så har det ikke kun et taktisk mål, det er også med til at opbygge vores brands værdi. Marketingchefer skal ikke nødvendigvis blive bedre til at læse regneark, man skal heller ikke hive al kreativitet ud af marketingfolkene. Evnen til at triangulere og se sammenhængen mellem forskellige indsatser, KPI er og resultater, er det vigtigste. Marketingcheferne mener, at salg bruger for meget tid på eksisterende kunder frem for leads genereret af marketing eller salg til nye kunder. Hvorfor denne forskel i prioriteringen? Hvem har fat i den lange ende? Hvad skal der til for, at Marketing og Salg får 100% fodslag i deres indsatser? Det afgørende er at have fælles strategiske mål, som alle sigter efter på tværs af aktiviteter og ansvarsområder. Tæt samarbejde er den eneste vej frem, og det er vigtigt, at både salg og marketing forstår, at de ikke kan fungere uden hinanden. Er der en forskel, bygger den nok på, at salg traditionelt foregår mere direkte kundeorienteret, mens marketing alt andet lige dækker bredere. Men igen: der må og skal være fælles mål. Bør marketing tage større ejerskab over kunderne? Måske i form af en decideret kundestrategi, som marketing får forankret i organisationen? Man kan altid blive bedre til at orientere sig mod kunderne, og arbejdet med fx kundeloyalitet kan aldrig fylde for meget. Loyale kunder er hamrende vigtige for at styrke dit brand og skabe forudsætninger for vækst. Start med at sætte mål, og find så ud af, om det er systemer eller kompetencer, der eventuelt skal styrkes. Manglende systemer og kompetencer må ikke være en undskyldning for ikke at opnå resultaterne. Hvad vil være dit absolut vigtigste råd til de marketingansvarlige, hvis de vil lykkes optimalt i de næste 12 måneder? 1. Marketing-strategien skal ligge 1:1 i forhold til forretningen og der skal laves fælles indsatser mellem marketing og salg 2. Brug historiske data til at fastsætte KPI mål for fremtiden. Følg tæt op på udviklingen og juster indsatserne undervejs for at nå målene du skal kunne dokumentere at du er en succes. Det er ikke nok at sige det. 3. Uanset hvor god jeg er, skal jeg have et mål om at blive endnu bedre det næste år. 8 9

7 Mange virksomheder ønsker toplinjevækst efter mange år med trimning, lean, outsourcing og besparelser Thomas Ritter Professor of Market Strategy and Business Development, CBS Hvorfor tror du, at der er kommet flere marketingchefer i direktionerne? Hvad skal marketingchefer udenfor direktionen gøre for at få komme ind og få mere indflydelse? Hvad skal direktionskandidaterne blive bedre til? Vi oplever en renæssance af kommercialisering mange virksomheder ønsker toplinjevækst efter mange år med trimning, lean, outsourcing og besparelser. Det medfører en mere central rolle for den kommercielle del af virksomheden, herunder marketing, og derfor kommer der flere i direktionen. Vejen til direktionen går via en klar demonstration af, hvordan marketing er med til at fastlægge og udføre virksomhedens strategi. Når der er relevans, så er der plads i direktionen. Bør vi stille højere krav til marketingcheferne om, at de skal arbejde ud fra en fastlagt ROMI-model? Bør marketingcheferne i højere grad blive bonusaflønnet baseret på dokumentérbare marketingresultater? Og kan det eventuelt lette vejen til en plads i direktionen? Jeg tror ikke på en fast ROMI-model men på en tilpasset en til den pågældende virksomhed. Og så mener jeg, at de marketingchefer, jeg har mødt, kæmper for gode resultater om de så er bonuslønnet eller ej. Vi skal stille krav til marketingcheferne om, at de kan forklare sammenhængen mellem deres arbejde og virksomhedens resultater. Og vi kan stille krav om, at marketingcheferne bidrager til strategidiskussionen som kompetente partnere i direktionen. Hvorfor ser marketing det som deres vigtigste opgave at styrke virksomhedens brand(s),? Hvorfor har rent imageskabende kommunikation mon afgørende betydning for den samlede marketingindsats? Ser du et paradoks i forhold til, at marketingchefernes største udfordring fortsat er at påvise effekten af deres marketingindsats? Effektmåling er ikke just adelsmærket for traditionel branding? Skal marketingcheferne blive bedre til at kigge i et regneark? Det er et stort problem, at imageskabende kommunikation er så centralt. Det placerer marketing i et mørkt hjørne langt væk fra forretningen og direktionen. Svarene viser, at marketing prioriterer forkert eller mere sandsynligt at andre i virksomheden (for eksempel salgsafdelingen) har ansvar for de tunge kommercielle dele og dermed marginaliserer marketing til en supportenhed. Marketingcheferne mener, at salg bruger for meget tid på eksisterende kunder frem for leads genereret af marketing eller salg til nye kunder. Hvorfor denne forskel i prioriteringen? Hvem har fat i den lange ende? Hvad skal der til for, at Marketing og Salg får 100% fodslag i deres indsatser? Den uenighed er jo meget klassisk, men også kedelig at se på. Hvis afdelingen ikke er passende koordineret, så er det et ledelsesproblem, der skal løses. Hvis det er et ressourceproblem, så skal afdelinger komme med en business case til ledelsen. Og hvis marketing kun har ansvar for nye kunder og dermed mener, at kun det tæller, så vil det klæde dem at se værdien i, at nogle skal passe den eksisterende forretning. Kort sagt: forskellige grunde for denne observation kræver forskellige løsninger. Bør marketing tage større ejerskab over kunderne? Måske i form af en decideret kundestrategi, som marketing får forankret i organisationen? Kundestrategi vil være et fantastisk bidrag, som marketing kunne berige en virksomhed med. Og ja, mange systemer i virksomheder er ikke rettet mod kunden så her kunne marketing også bidrage til en transformation hen mod kundeorienterede systemer. Og definition af nødvendige marketingkompetencer i virksomhedens funktioner (ikke kun i marketingafdelingen) samt sikring af disse kvalifikationer har stort potentiale for marketing i samarbejde med HR. Så der mangler ikke spændende opgaver til marketingcheferne. Hvad vil være dit absolut vigtigste råd til de marketingansvarlige, hvis de vil lykkes optimalt i de næste 12 måneder? Tænk ikke på kommunikation, men på at demonstrere værdi overfor både kunder og virksomheden. Og bidrag til strategi, systemer og kompetenceudvikling i virksomheden. Så er der både resultater og plads i direktionen

8 Brandet skal styrkes! 7. Tror du personligt på, at det er lønsomt for virksomheden at arbejde med rent imageskabende kommunikation (branding)? Nej, ingen effekt Nej, begrænset støtte til andre aktivititeter Ja, det er lønsomt Ja, afgørende for den samlede marketingindsats Men hvordan måler man effekten af branding? Det virker som lidt af en hård nyser, at marketingchefernes topprioritet det kommende år er at styrke virksomhedens brand(s). Dette fokus gør det i hvert fald ikke umiddelbart lettere at påvise effekten af marketingaktiviteterne, så fx vejen til direktionslokalerne bliver kortere (se side 6, Flere CMO ere i direktionen ). Sagen er, at branding jo par excellence er vanskelig at måle effekten af i hvert fald på bundlinjen. Så hvordan hænger det sammen, at 63% mener, at en styrkelse af virksomhedens brand(s) er det vigtigste marketingmæssige mål det kommende år. (6) Når samtidig 65 % svarer, at påvisning af effekten af marketingaktiviteterne er den største udfordring for marketingafdelingen.(3) DET KRÆVER IKKE NØDVENDIGVIS BRANDING AT STYRKE BRANDET Det er værd at huske, at en styrkelse af brandet kan ske på mange forskellige måder. Hvis man fx arbejder med datadrevet marketing og sigter mod højere kundeloyalitet eller segmenteret mersalg, så vil gode indsatser typisk også styrke brandet. Set med de rummelige briller på, så kan alle kontaktpunkter og relationer til dine kunder være med til at styrke brandet også selv om du ikke arbejder specifikt med branding forstået som rent imageskabende kommunikation. Alt er branding og branding er med i alt. VIGTIGT MEN IKKE LØNSOMT Alligevel er det iøjnefaldende, at det vi kan kalde rent imageskabende kommunikation tilsyneladende har fået ny luft. Næsten halvdelen af CMO erne (47 %) svarer, at det er afgørende for den samlede marketingindsats at arbejde med rent image- skabende kommunikation. Også selv om kun 31 % mener, at det er lønsomt. (7) Så vi må håbe, at marketingcheferne er i stand til at måle effekten og den økonomiske betydning af at arbejde med den imageskabende kommunikation. Nemt bliver det i hvert fald ikke. DE NYE MEDIER SKAL FORTSAT INTE- GRERES BEDRE De nye medier er en vigtig brik i spillet. Det er jo i høj grad i de nye medier, at arbejdet med branding foregår i dag. 2 ud af 3 (66 %) af marketingcheferne svarer, at det er blandt de 3 største udfordringer for marketingafdelingen at integrere nye medier/ online i de nuværende marketingaktiviteter.(3) Og det er tilsyneladende svært at komme i mål: Kun 35 % svarer, at arbejdet med de sociale medier er blevet en integreret del af virksomhedens samlede marketingaktiviteter.(8) 0% 10% 20% 30% 40% 50% Måske et af årets mest overraskende svar? Næsten halvdelen (47 %) mener, at rent imageskabende kommunikation er afgørende for den samlede marketingindsats. 65 % svarer, at påvisning af effekten af marketingaktiviteterne er den største udfordring for marketingafdelingen 6. Hvad er dine 3 vigtigste marketingmæssige mål inden for de næste 12 måneder? 8. Føler du, at arbejdet med de sociale medier er blevet en integreret del af virksomhedens samlede marketingaktiviteter? Styrke vores brand(s) Øge kundetilfredsheden/kundeloyaliteten Anvende nye kanaler vi ikke før har brugt i markedsføringen Dokumentere markedsførings effekt (ROMI) Introducere nye produkter Øge kendskabsgraden til vores virksomhed Entrere på nye markeder Reducere marketingomkostningerne 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ja Nej, men det er det på vej til at blive Nej 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Hele 63 % mener, at det vigtigste marketingmæssige mål det kommende år er at Styrke vores brand(s). Også styrket kundetilfredshed og kundeloyalitet er højt vægtet. Indsatsen på de sociale medier er efterhånden blevet godt integreret med virksomhedens samlede marketingaktiviteter. Kun få CMO ere svarer, at det ikke er tilfældet

9 I er ikke en kommunikationsdisciplin, I er en forretningsenhed Pia Vemmelund CEO, momondo Hvorfor tror du, at der er kommet flere marketingchefer i direktionerne? Det skyldes formentligt, at det giver mening for de fleste virksomheder. Alt afhænger selvfølgelig af virksomhedstype og virksomhedsstrategi, men hvis man ønsker vækst, trykker man lidt hårdere på marketing spend. Hvad skal marketingchefer udenfor direktionen gøre for at få komme ind og få mere indflydelse? Hvis de ikke selv kan komme ind, så har de forhåbentlig en anden kommerciel person i direktionen, som de kan forsøge at influere, således at marketing bliver varetaget på bedst mulige måde. Hvad skal direktionskandidaterne blive bedre til? De skal tale forretning og ikke marketing. Det handler om at vise, man har helikopterperspektivet de skal tænke, tale og agere ud fra et helhedsperspektiv og ikke isolere sig til marketing. Bør vi stille højere krav til marketingcheferne om, at de skal arbejde ud fra en fastlagt ROMI-model? Hos momondo stiller vi i hvert fald krav om, at vi kan fremvise resultater af marketingindsatsen, og de resultater skal flytte forretningen og dermed opfylde specifikke forretningsmål. Som marketingansvarlig bør man kunne fremføre værdiskabelsen af marketingaktiviteterne og vise, at man understøtter forretningen. Bør marketingcheferne i højere grad blive bonusaflønnet baseret på dokumentérbare marketingresultater? Jeg er stor fortaler for bonusaflønning, og specielt indenfor de kommercielle områder. Man kan altid diskutere, hvor stor en andel af den samlede aflønning, der skal være bonusbaseret, men det er vigtigt for mig, at mine kommercielt ansatte har noget at løbe efter. Hvorfor ser marketing det som deres vigtigste opgave at styrke virksomhedens brand(s),? Jeg kan ikke svare på, hvad andre tænker og gør, men for os er vores brand meget vigtigt. Et stærkt brand med god brand appeal genererer i langt større udstrækning loyale kunder og hvem kan ikke lide loyale kunder. Men det må ikke blive en sovepude. Styrkelse af brand value er svær at måle og værdiansætte. Ser du et paradoks i forhold til, at marketingchefernes største udfordring fortsat er at påvise effekten af deres marketingindsats? Ja, det er det. Og jo mere marketing er isoleret som en selvstændig supporterende disciplin, jo sværere er det også. Jo mere marketing er integreret som en del af resten af forretningen (f.eks. ikke kun ansvarlig for kommunikation, men derimod har et kommercielt ansvar), jo nemmere er det. Skal marketingcheferne blive bedre til at kigge i et regneark? Hvis ikke de selv kan, så er det vigtigt at de har andre omkring sig, der kan. Det er længe siden, marketing ikke handlede om tal. Alle investorer vil gerne sikre sig, at deres penge bliver brugt så effektivt som muligt, så selvfølgelig skal marketing kunne dokumentere effekt af deres spend. Marketingcheferne mener, at salg bruger for meget tid på eksisterende kunder frem for leads genereret af marketing eller salg til nye kunder. Hvorfor denne forskel i prioriteringen? Det lyder også mærkeligt i mine ører. Både salg og marketing burde være interesseret i at opnå de samme overordnede kommercielle mål oftest målt i omsætning. Hvem har fat i den lange ende? Ingen. Hvis ikke marketing og salg arbejder sammen, så taber forretningen som helhed. Hvad skal der til for, at Marketing og Salg får 100% fodslag i deres indsatser? 100 % samme kommercielle mål. Det er så forskellige taktiske og operationelle indsatser der når dem, men målene kan kun være de samme. Bør marketing tage større ejerskab over kunderne? Måske i form af en decideret kundestrategi, som marketing får forankret i organisationen? Hvis marketing har kompetencen, så ja. Men det kræver at det angribes med en forretningstilgang, og ikke en kommunikationstilgang. Hvad vil være dit absolut vigtigste råd til de marketingansvarlige, hvis de vil lykkes optimalt i de næste 12 måneder? I skal ændre mindset. I er ikke en kommunikationsdisciplin, I er en forretningsenhed. 14

10 Sørg for, at Salg og Marketing har sammenfaldende mål Bjørn Cronquist Salgsdirektør, Boxer Hvorfor tror du, at der er kommet flere marketingchefer i direktionerne? Hvad skal marketingchefer udenfor direktionen gøre for at få komme ind og få mere indflydelse? Hvad skal direktionskandidaterne blive bedre til? Bør vi stille højere krav til marketingcheferne om, at de skal arbejde ud fra en fastlagt ROMI-model? Bør marketingcheferne i højere grad blive bonusaflønnet baseret på dokumentérbare marketingresultater? Og kan det eventuelt lette vejen til en plads i direktionen? Med adgangen til nye kommunikationskanaler, f.eks. sociale medier, har vi været igennem et våbenkapløb, hvor man som virksomhed føler sig tvunget til at råbe højere og højere for at trænge igennem til dem, der gerne skulle modtage éns budskab. Det stiller øgede krav til metode og indhold i kommunikationen, så derfor er det en naturlig udvikling, at marketingcheferne er rykket nærmere topledelsen. Det er i min optik helt oplagt, at marketingchefen får den berømte gulerod i form af en bonusordning, når indsatsen giver dokumenterede resultater. Det gør det i øvrigt også nemmere for en succesfuld marketingchef at sikre sig en plads på direktionsgangen, når der foreligger indiskutabelt gode resultater. deres arbejde og virksomhedens resultater. Og vi kan stille krav om, at marketingcheferne bidrager til strategidiskussionen som kompetente partnere i direktionen. Hvorfor ser marketing det som deres vigtigste opgave at styrke virksomhedens brand(s),? Hvorfor har rent imageskabende kommunikation mon afgørende betydning for den samlede marketingindsats? Ser du et paradoks i forhold til, at marketingchefernes største udfordring fortsat er at påvise effekten af deres marketingindsats? Effektmåling er ikke just adelsmærket for traditionel branding? Skal marketingcheferne blive bedre til at kigge i et regneark? Som ansvarlig for en salgsafdeling kan jeg sagtens genkende udfordringerne, der ligger i, at Marketing bliver bedt om at dokumentere effekten af image- eller brandkommunikation. Fra min side af bordet kan jeg måske nogle gange få oplevelsen af, at det betragtes som lidt finere, eller i hvert fald mere interessant marketingarbejde, end når der skal produceres KØB NU! kampagner. I min verden skal der ikke bare være en symbiose mellem Salg og Marketing, men også en balance mellem den kort- og langsigtede kommunikation. Som salgsdirektør synes jeg, at det er meget spændende, når vi får målinger af vores kendskabsgrader osv. Og jeg kan kun sige, at jeg i hvert fald selv er meget bevidst om, at marketing har en stor del af æren for, at vores kunder kommer ind i toppen af salgstragten. Den bevidsthed har jeg, fordi vores marketingafdeling er god til at dokumentere, hvad markedet synes om os. Marketingcheferne mener, at salg bruger for meget tid på eksisterende kunder frem for leads genereret af marketing eller salg til nye kunder. Hvorfor denne forskel i prioriteringen? Hvem har fat i den lange ende? Hvad skal der til for, at Marketing og Salg får 100% fodslag i deres indsatser? I salgsafdelingen har vi i høj grad fokus på at rekruttere nye kunder. Vi er en virksomhed baseret på salg af abonnementer, og vi bruger derfor en stor del af marketingkrudtet på at kommunikere til egne kunder. Så i vores tilfælde er problematikken vel nærmest med omvendt fortegn. Man kan sige, at Marketing generelt har fat i den lange ende, fordi de sidder på pengekassen. Løsningen på eventuelle konflikter er efter min opfattelse ret simpel og i tråd med det tidligere spørgsmål om bonusordninger: Sørg for, at Salg og Marketing har sammenfaldende mål, gerne med disse mål koblet til de respektive bonusaftaler. Bør marketing tage større ejerskab over kunderne? Måske i form af en decideret kundestrategi, som marketing får forankret i organisationen? Det korte svar må være et utvetydigt JA. Der er naturligvis forskel fra branche til branche på, hvordan eksisterende kunder ønsker at kommunikere med virksomheden. Men det er meget vigtigt, at der er en konsistent oplevelse af virksomheden gennem hele kundens livscyklus. Vi vil vel alle gerne give kunderne en oplevelse af, at der er overensstemmelse mellem, hvad kunden forventer sig af relationen med virksomheden, og hvad der rent faktisk bliver oplevet. Jeg synes, at Marketing er det naturlige sted at styre denne rejse fra. Hvad vil være dit absolut vigtigste råd til de marketingansvarlige, hvis de vil lykkes optimalt i de næste 12 måneder? Sørg for, at Salg ikke bare er informeret om, hvad I planlægger, men også har købt ind på planer og aktiviteter. De må meget gerne være udarbejdet i samarbejde og under hensyntagen til de fælles mål

11 14 9. Hvad oplever du, at salgsafdelingen primært bruger sin tid på? (Vælg maks 3) Hvad mener du, at salgsafdelingen primært burde bruge sin tid på? (Vælg maks. 3) Hvad oplever du, at salgsafdelingen primært bruger sin tid på? Hvad mener du, at salgsafdelingen primært burde bruge sin tid på? Marketing og salg er nogenlunde enige om målene - men ikke om midlerne Opfølgning på leads genereret af marketing Egen leadgenerering/canvas Salg til eksisterende kunder Salg til nye kunder Opbygning og pleje af relationer Man kunne kalde det en sørgmunter scene fra et lidt slidt ægteskab. Med to parter der grundlæggende vil det fælles bedste med hinanden, men alligevel har hver deres kæpheste og meninger om, hvor skabet skal stå. Vi taler om marketing vs. salg og om hvordan tiden og ressourcerne skal bruges bedst: På leads og nye kunder eller salg til eksisterende kunder? CMO ERE: SALG BURDE BRUGE MERE TID PÅ NYE KUNDER Marketingcheferne mener tilsyneladende ikke, at salgsafdelingen bruger tilstrækkelig tid på leads og salg til nye kunder. Således svarer kun 13 %, at salgsafdelingen primært bruger sin tid på at følge op på leads, der er genereret af marketing. Mens mere end 3 gange så mange, 41 %, mener, at salgsafdelingen primært burde bruge sin tid på netop (9) at følge op på nye leads og salg til nye kunder. En nærliggende forklaring ligger nok i de forskellige succesparametre og målepunkter, der traditionelt adskiller marketing og salg. Hvor marketing ofte fokuserer på at udbrede kendskab og få nye kunder i tale, så har salg et klart og direkte ønske om salg uanset om det sker til nye eller gamle kunder. Og alt andet lige er det typisk lettere at sælge til eksisterende end nye kunder. MARKETING BLIVER IKKE BELØNNET FOR ARBEJDET MED KUNDELOYALITET I CMO Index undersøger vi blandt andet også, hvor kundeloyalitet er henne i CMO ernes verden (se mere side 22). Kundeloyalitet bliver et stadigt vigtigere mål for marketingcheferne det er evident. Til gengæld kniber det med at gøre kundeloyaliteten til et belønningsparameter. 88 % svarer således, at de ikke bliver honoreret på basis af udviklingen i kundeloyalitet (en spids færre end sidste år, hvor tallet var 91 %) (13). Altså: CMO erne vil gerne prioritere relationerne til de eksisterende kunder, men der er ikke det store incitament til at gøre det. Måske er det også en forklaring på de forskellige fokusområder hos Marketing og Salg? Flere tal understøtter hypotesen om, at Marketing og Salg ser forskelligt på den rette prioritering af tid på henholdsvis nye og eksisterende kunder. For eksempel mener 79 % af marketingcheferne, at salg primært bruger deres tid på salg til eksisterende kunder. Mens kun 66 % mener, at salg primært burde bruge tiden på eksisterende kunder. Samme positioner gør sig gældende i spørgsmål om Salg til nye kunder, Opbygning og pleje af relationer og Servicering af eksisterende kunder. (9) FÆLLES OVERORDNEDE MÅL Men hvordan er den ægteskabelige status så, summa summarum? På trods af de forskellige meninger om, hvordan indsatserne skal prioriteres, så mener de fleste, at Marketing og Salg løber i nogenlunde samme retning: 85 % svarer, at Marketing og Salg løber i samme retning i forhold til virksomhedens overordnede mål og strategi. (10) Så mon ikke vi når i fælles mål? Servicering af eksisterende kunder Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 10. Løber marketing og salg i samme retning i forhold til virksomhedens overordnede mål og strategi? Ja Nej 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Heldigvis svarer et overvældende flertal (85 %), at marketing og salg løber i samme retning i forhold til virksomhedens overordnede mål og strategi. Det manglede da også bare, kan man sige

12 Der er luget ud i den traditionelle CMO-skole Klaus Markholt-Hansen Partner, Holm Marcher & Co. Hvorfor tror du, at der er kommet flere marketingchefer i direktionerne? Hvad skal marketingchefer udenfor direktionen gøre for at få komme ind og få mere indflydelse? Hvad skal direktionskandidaterne blive bedre til? Marketingchefer og deres afdelinger har gennemgået en brydningstid, hvor der er luget ud i den traditionelle CMO-skole, hvor man kunne brande og mediespende sig ud af alle udfordringer. Sat på spidsen er den klassiske marketingchef, der havde sin storhedstid for 7 år siden, mere eller mindre sat for døren i dag. Krisen har medført, at der nu bliver stillet stigende krav til CMO-niveauet i form af bl.a. proaktiv styring og udvikling af mulighederne inden for digitalisering og Big Data (herunder målgruppe- og adfærdsforståelse og segmenteringsmuligheder), Time-to-market, ROI- og KPI-styring samt afrapportering på alle indsatser. Derved har de også bevist marketingdisciplinens selvfølgelige plads på landets direktionsgange! Hvorfor ser marketing det som deres vigtigste opgave at styrke virksomhedens brand(s),? Hvorfor har rent imageskabende kommunikation mon afgørende betydning for den samlede marketingindsats? Ser du et paradoks i forhold til, at marketingchefernes største udfordring fortsat er at påvise effekten af deres marketingindsats? Effektmåling er ikke just adelsmærket for traditionel branding? Skal marketingcheferne blive bedre til at kigge i et regneark? Det er selvfølgelig væsentligt, at man i et hurtigere, mere omskifteligt og konkurrencepræget marked er ekstremt bevidst om at styrke og proaktivt arbejde med både de fysiske og emotionelle parametre, der omgiver ens brand. Branding i en bredere definition er netop den samlede mængde af interaktioner, man som forbruger ser og oplever virksomheden. En styrkelse af brandet er et naturligt sted at starte og prioritere for alle marketingchefer. Så er der spørgsmålet om den rent imageskabende kommunikation, og om den er afgørende for den samlede marketingindsats. Svaret indikerer en potentiel overrepræsentation af den gamle marketing skole i CMO undersøgelsen. At arbejde proaktivt med ens brand burde være topprioritet for alle marketingchefer. Men anno 20 er dette ikke ensbetydende med, at den rent imageskabende kommunikation har afgørende betydning for den samlede marketingindsats. Marketingcheferne mener, at salg bruger for meget tid på eksisterende kunder frem for leads genereret af marketing eller salg til nye kunder. Hvorfor denne forskel i prioriteringen? Hvem har fat i den lange ende? Hvad skal der til for, at Marketing og Salg får 100% fodslag i deres indsatser? Det er væsentligt, at Salg og Marketing finder fælles fodslag omkring fokus på både kunde-pipelinen og den rette bearbejdning af eksisterende kunder. På den ene side ligger forskellen mellem Salg og Marketings prioritering i, at nye leads / kunder typisk og per enhed i kroner og øre er et dyrere salg end den indsats, man skal lægge overfor eksisterende kunder. Salgsafdelingen vil derfor, i en sikkert ressourceknap hverdag, fokusere på salgsorienterede bonusser på de sikre og eksisterende kundesegmenter. På den anden side har marketingafdelinger historisk haft fokus på at skaffe nye kundesegmenter i en indledende marketingindsats, da det bl.a. har været her, at marketingafdelingerne har haft kompetencerne. Der er ingen af de to afdelinger, der med et singleminded fokus har fat i den lange ende. Tværtimod misser man en værdifuld holistisk og samlende forståelse for kunders cykliske interaktioner med en virksomhed og brand. Bør marketing tage større ejerskab over kunderne? Måske i form af en decideret kundestrategi, som marketing får forankret i organisationen? Hvis ikke under marketingparaplyen, hvor ellers i en virksomhed burde man have alle forudsætninger og kundedata for at sætte sig på dette område? Man skal forstå, at Big Data er et buzz word i disse dage. Noget andet er at have kompetencerne til at trække relevante Big Insights ud af disse data sæt, som man proaktivt kan optimere sine kundeindsatser efter. En tendens er, at man opretter deciderede Customer Experience Management positioner for at forstå, eje og udvikle den rigtige marketing- og kommunikationsstrategi. Målrettet og langt hen ad vejen individualiseret og personificeret i alle kundeinteraktioner. Kan marketingchefen sætte sig på en udefra-og-ind agenda og få netop det mindset forankret i virksomheden, er det den direkte vej til direktionsgangene Hvad vil være dit absolut vigtigste råd til de marketingansvarlige, hvis de vil lykkes optimalt i de næste 12 måneder? De marketingchefer og marketingafdelinger, der performer bedst, er dem som både forstår ens egen utilstrækkelighed, men som også netop er kompromisløse i forhold til at alliere sig selv med kompetencer, der kan bringe ens afdeling og brand hele vejen. Udadtil vil mit vigtigste råd være at forstå og udnytte de nye (digitale) muligheder for at tænke udefra-og-ind med forbrugernes holdninger og adfærd i real-time som omdrejningspunkt. Som marketingperson må man dog aldrig glemme intuition og kreativitet som væsentlige drivere for at lykkes bedre og mere succesfuldt. Som Henry Ford engang sagde: Hvis jeg havde spurgt mine kunder, hvad de ville have, havde de sagt en hurtigere hest 20 21

13 Har Marketing fokus på kunderne? CMO erne bliver i hvert fald ikke honoreret for kundeloyalitet Det er efterhånden velkendt, at der er stigende krav til CMO erne om at kunne dokumentere værdien af deres indsatser. Ikke mindst hvis de vil finde vej til en plads i direktionen. Blandt andet derfor er udviklingen i kundeloyalitet et centralt måleparameter, og det er lettere at sætte tal på end fx branding. Høj kundeloyalitet giver alt andet lige bedre muligheder for samlet set at opnå høje salgstal. Til gengæld er der fortsat plads til forbedringer, når det gælder de systemer, der skal støtte op om arbejdet med kundeorientering: Mere end halvdelen (51 %) svarer, at manglende/dårlig udnyttelse af understøttende systemer er den største interne barriere i forhold til arbejdet med kundeorientering. (11) KOMPETENCER MANGLER OGSÅ EN DEL STEDER Meget tyder også på, at en del marketingafdelinger heller ikke føler sig kompetencemæssigt klædt på til at arbejde systematisk med kundeorientering. 33 % svarer, at manglende viden/kompetencer er en barriere i arbejdet med kundeorientering. (11) Så man kan sige, at arbejdet med kundeorientering er en klar udfordring for marketing: Mange CMO ere føler ikke, at hverken værktøjerne eller kompetencerne er til stede i tilstrækkeligt omfang, hvilket står i modsætning til, at arbejdet med kundeorientering faktisk er ganske vigtigt: Mere end halvdelen (51 %) svarer, at øget kundetilfredshed/kundeloyalitet er blandt de 3 vigtigste marketingmæssige mål inden for de næste 12 måneder. (6) At styrke virksomhedens brand(s) topper i øvrigt listen med 63 %. SKAL MARKETING GÅ FORREST I UDVIK- LINGEN AF EN KUNDESTRATEGI? Hvis det er et mål at øge kundeloyaliteten, så skal Marketing måske være fortaler for en kundestrategi, som skal forankres i virksomheden? Kun 23 % svarer, at deres virksomhed har en nedskrevet og internt kommunikeret kundestrategi. (12) Her er måske en oplagt bane at spille på for CMO ere? Et skridt på vejen kunne være honorering på baggrund af udviklingen af kundeloyalitet. 88 % svarer, at de ikke bliver honoreret på baggrund af udviklingen af kundeloyalitet, hvilket er en smule færre end det tilsvarende tal for 2014, hvor tallet var 91 %. (13) Med de optimistiske briller på kan man måske sige, at det trods alt går den rigtige vej. Høj kundeloyalitet giver alt andet lige bedre muligheder for samlet set at opnå høje salgstal 11. Hvem eller hvad er jeres største interne barriere i forhold til kundeorientering? Manglende/dårlig udnyttelse af understøttende systemer Manglende viden/kompetencer Intern modstand mod forandringer Ledelsen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Mere end halvdelen (51 %) svarer, at manglende/dårlig udnyttelse af understøttende systemer er den største interne barriere i forhold til arbejdet med kundeorientering. 12. Hvilke værktøjer bruger I allerede i dag? Periodiske kundetilfredshedsanalyser Loyalitetsmålinger (Net Promoter Score mv.) Bedre udnyttelse af CRM system Medarbejdertræning i kundeorientering En nedskrevet og internt kommunikeret kundestrategi Optegning af kunderejsen (Customer Journey Mapping) Dialog program Servicedesign i alle kundens kontaktpunkter Kontaktpunktsmålinger 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Med 53 % topper Periodiske kundetilfredshedsanalyser listen over, hvilke værktøjer CMO erne allerede bruger i dag. 6. Hvad er dine 3 vigtigste marketingmæssige mål inden for de næste 12 måneder? 13. Bliver du honoreret på basis af udviklingen af kundeloyalitet? Styrke vores brand(s) Øge kundetilfredsheden/kundeloyaliteten Anvende nye kanaler vi ikke før har brugt i markedsføringen Dokumentere markedsførings effekt (ROMI) Introducere nye produkter Øge kendskabsgraden til vores virksomhed Entrere på nye markeder Reducere marketingomkostningerne Ja Nej 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% At øge kundetilfredsheden/kundeloyaliteten er det næst vigtigste marketingmæssige mål inden for de næste 12 måneder. Mere end halvdelen (51 %) svarer, at det er blandt de 3 vigtigste mål. Et meget stort flertal (88 %) af CMO erne bliver ikke honoreret på basis af udviklingen af kundeloyalitet. Kun en lille smule færre end sidste år (91 %)

14 Marketingchefer skal have fokus på bolden ikke på marketing Mads Friis Sales & Marketing Director, McDonalds Hvorfor tror du, at der er kommet flere marketingchefer i direktionerne? Hvad skal marketingchefer udenfor direktionen gøre for at få komme ind og få mere indflydelse? Hvad skal direktionskandidaterne blive bedre til? Marketingchefer skal have fokus på bolden ikke på marketing. Mange har fokus på sig selv og deres egen marketing verden men de skal hellere komme tættere på virkeligheden. Og den handler om to ting: Penge (toplinje, bundlinje, omsætningshastighed m.v.) og Forbrugerne : Hvordan ser dine kunders dag ud? Hvad er deres udfordringer? Hvordan kan vi hjælpe dem? De marketingchefer, som skaber koblingen mellem at hjælpe forbrugerne og tjene penge til virksomheden, bliver succesfulde. Bør vi stille højere krav til marketingcheferne om, at de skal arbejde ud fra en fastlagt ROMI-model? Bør marketingcheferne i højere grad blive bonusaflønnet baseret på dokumentérbare marketingresultater? Og kan det eventuelt lette vejen til en plads i direktionen? Alt hvad vi laver i marketing, skal kunne afspejles i salget, enten direkte eller indirekte. Hvis man ikke har ROMI modeller til at understøtte det, skal man altid som minimum være eksplicit omkring sine hypoteser. I mange tilfælde vil det hjælpe væsentligt. Hvorfor ser marketing det som deres vigtigste opgave at styrke virksomhedens brand(s),? Hvorfor har rent imageskabende kommunikation mon afgørende betydning for den samlede marketingindsats? Ser du et paradoks i forhold til, at marketingchefernes største udfordring fortsat er at påvise effekten af deres marketingindsats? Effektmåling er ikke just adelsmærket for traditionel branding? Skal marketingcheferne blive bedre til at kigge i et regneark? Jeg starter hver dag med at åbne mit excelark og se på salget. Men når det er sagt, er det naturligvis vores rolle at sikre, at de brands vi overtager (når man starter i en ny stilling) kan leveres tilbage i en bedre stand, end da vi overtog dem. Det er jo selve vores eksistensgrundlag. Jeg mener, at man må arbejde med to parallelle spor: Et taktisk og et strategisk. Det taktiske spor handler om at få forbrugerne til at prøve produktet og købe det. Det strategiske spor handler om at skabe emotionelle relationer mellem forbrugerne og dit brand. De dygtige marketingchefer er i stand til at koble det taktiske og strategiske spor sammen. Marketingcheferne mener, at salg bruger for meget tid på eksisterende kunder frem for leads genereret af marketing eller salg til nye kunder. Hvorfor denne forskel i prioriteringen? Hvem har fat i den lange ende? Hvad skal der til for, at Marketing og Salg får 100% fodslag i deres indsatser? Der er stor forskel fra branche til branche og på, hvordan man definerer eksisterende kunder. Er det, hvis de har prøvet brandet én gang i deres liv, inden for det sidste år, eller inden for den sidste måned? Når man har terminologien på plads og ser, at der er behov for både og, så er det væsentlige, at man er eksplicit omkring formålet med de enkelte programmer og konsekvensen ved at gøre det eller ikke at gøre det. Det er lidt nørdet og kræver et excel ark men det er det eneste rigtige. Bør marketing tage større ejerskab over kunderne? Måske i form af en decideret kundestrategi, som marketing får forankret i organisationen? Ja - helt sikkert. Vi skal kende forbrugernes behov bedst. Hvis vi ikke gør det, er der et eller andet helt galt. Derefter skal marketing være eksplicit om formålet med de enkelte aktiviteter, der sættes i søen, og hvordan det påvirker de enkelte dele i værdikæden både positivt og negativt. Og det er vigtigt at være ærlig. Det dur ikke at glemme at fortælle om de negative ting.. Hvad vil være dit absolut vigtigste råd til de marketingansvarlige, hvis de vil lykkes optimalt i de næste 12 måneder? Påtag dig ansvaret for hele virksomheden og forklar fordele og ulemper ved de enkelte tiltag, du sætter i søen. Tag udgangspunkt i forbrugeren og vis, hvordan det kaster ekstra afkast af sig til virksomheden. Det er måske banalt, men meget vigtigt, at man tager udgangspunkt i forbrugerne. Min erfaring siger, at det ikke altid er tilfældet. Langt de fleste marketeers tager udgangspunkt i interne vindretninger, og derfor går det galt. Kig udad og vær tæt på forbrugerne, for det er det, du skal kunne bedre end nogen anden. Vær sikker på, at der er en rød tråd i alt, hvad du gør på den måde bliver det også meget lettere at tage det uformelle lederskab. Og du vil mærke, at man har lyst til at følge dig, fordi du nu giver mening. For det er jo i sidste ende det, som det hele handler om. Det skal give mening, det vi laver

15 Om CMO Index Bag om CMO Index FORMÅL CMO Index Chief Marketing Officer Index er en ud af en række funktionschefundersøgelser, som årligt gennemføres af Loyalty Group. Formalet med undersøgelsen er at afdække tendenser og fokusområder i de danske marketingafdelinger. Resultaterne giver et billede af, hvilke indsatsområder der er på de marketingansvarliges agenda lige nu og hvilke målsætninger, marketingafdelingerne har for det kommende år. Dataindsamlingen til CMO Index blev afsluttet februar 20 i samarbejde med partnerne Responsive, IBM Danmark og Copenhagen Business School. METODE Data blev indsamlet via et webbaseret spørgeskema, og respondenterne blev inviteret til at deltage i undersøgelsen via og direct mail. Partnerne bag undersøgelsen inviterede tillige relevante emner fra deres databaser og netværk til at deltage i undersøgelsen, som blev udvalgt ud fra kriterierne jobfunktion og personalemæssigt ansvar. Der var desuden link til undersøgelsen på relevante hjemmesider. Tatarklubben og Netværk Danmark var ligeledes behjælpelige med at invitere deres respektive medlemmer til undersøgelsen. Selve besvarelsen af spørgeskemaet tog gennemsnitligt 20 minutter. RESPONDENTER Undersøgelsen omfattede marketingansvarlige og i alt har 110 respondenter deltaget i undersøgelsen. Respondenterne repræsenterer et bredt udsnit af brancher og virksomhedsstørrelser. Respondenterne blev identificeret ved følgende demografiske spørgsmål: Antal medarbejdere Branche Afsætningsmarkeder Årligt marketingbudget Køn SPØRGERAMME Undersøgelsens 89 spørgsmål belyser følgende områder: Marketingafdelingernes nuværende indsatsområder Marketingafdelingernes anvendelse af budget Realiserede resultater og marketingeffekt Fokus for marketingindsatsen fremadrettet Kompetencer i marketingafdelingerne Anvendelse af marketingunderstøttende it-systemer Anvendelse af kundeloyalitet som styringsværktøj Marketingafdelingernes arbejde med sociale medier Marketingchefernes syn på indflydelse i organisationen For nærmere information om undersøgelsen kontakt Loyalty Group på eller Ansvarlig LOYALTY GROUP Loyalty Group er initiativtager til og ansvarlig for CMO Index-undersøgelsen i lighed med de øvrige funktionschefundersøgelser under et kaldet CXO Index, som første gang blev gennemført i Loyalty Group hjælper virksomheder med at styrke relationen til deres kunder og øge indtjeningen gennem et styrket fokus på kundeloyalitet. Vi har siden 1992 implementeret over 500 projekter i mere end 45 lande på grundlag af målrettet analyse, rådgivning og uddannelse. Vores erfaring dækker bredt i forskellige brancher og indenfor både B2C, B2B og B2G. Vi tænker og arbejder på tværs af afdelinger, processer og funktionsområder for at optimere kundeorienteringen hos vores kunder. Derfor løser vi naturligt opgaver i samarbejde med partnere indenfor områder som marketing, salg, analyse, it og uddannelse. Læs mere om, hvordan vi skaber værdi for vores kunder på Partnere IBM DANMARK IBM står bag visionen om at skabe en mere intelligent verden A Smarter Planet gennem innovativ teknologi. IBM har bl.a. fokus på at udvikle løsninger til målrettet og personlig markedsføring lige fra website til mobil og sociale medier, til call center og fysisk butik. Smarter Commerce kombinerer teknologier og kommunikationskanaler, som giver indsigt i kundernes forbrugsmønstre og forbedrer kundernes shoppingoplevelser betydeligt. Med sine ca danske medarbejdere og flere hundrede teknologiske og forretningsmæssige samarbejdspartnere i Danmark hjælper IBM danske virksomheder med at opnå en effektiv og innovativ ITdrift. IBM s kunder spænder lige fra store selskaber til mindre og mellemstore virksomheder, samt organisationer i både den offentlige og den private sektor. CBS Som erhvervsuniversitet fokuserer CBS på virksomheden og kombinerer de klassiske erhvervsøkonomiske discipliner (fx marketing og finansiering) med fx jura, filosofi, psykologi, politologi samt sprog og kultur. Med ca studerende fra bachelor- til MBA-niveau, ca. 550 fastansatte forskere og ca. 900 administrative medarbejdere er CBS blandt de største business schools i Europa. RESPONSIVE Responsive er et bureau med et strategisk og resultatorienteret fokus. Vi udvikler og driver effektive kundeprogrammer, der bygger på en stærk kombination af dataindsigt, kommunikation og automatisering. Vi hjælper virksomheder med at realisere den fulde værdi af deres kundeportefølje. Med afsæt i databaserede indsigter om segmenter og kundeadfærd, udvikling af involverende kundepåvirkninger og automatisering af udsendelser i fx mailsystemer opnår vi helt enkelt gladere og bedre kunder og det kan aflæses af virksomhedernes bundlinje. I 2012 blev Responsive for anden gang valgt som bedt til at skabe resultater af 467 annoncører med et samlet reklamebudget på 13,7 mia. kr

16 Det samlede overblik På de følgende sider finder du alle de grafer der refereres til i rapporten 29

17 1. Er marketing repræsenteret i direktionen? 3. Hvad er efter din mening de 3 største udfordringer for marketingafdelingen? Nej, det vil ingen betydning have Påvisning/måling af effekten af marketingaktiviteterne Integrering af nye medier/online i de nuværende marketingaktiviteter Krav om øget effektivitet i marketingafdelingen At skabe større indflydelse internt i organisationen Generering af nye leads til salgsorganisationen At skabe resultater med et reduceret budget At fastholde og tiltrække de rigtige marketingkompetencer At finde de rigtige samarbejdspartnere 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ja, men kun i beskedent omfang 4. Hvordan måles marketingfunktionen på sine resultater? (Vælg gerne flere) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2. I hvilken grad anser du det for væsentligt at marketing i fremtiden er repræsenteret i direktionen? (svarskala 1-7) Øget trafik på vores hjemmeside/kampagne site Salgs-/omsætningsdata Kendskab til virksomheden og produkterne/ydelserne Kundetilfredshed, kundeloyalitet, NPS, customer lifetime value o.l. Antal leads genereret Antal leads der konverteres til salg CPL (cost per lead) Vi arbejder ud fra en fastlagt ROMI-model CPO (cost per order) Omkostninger pr. salg 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 5. Bliver du bonusaflønnet baseret på dokumentérbare marketingresultater? Ja Nej % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 30 31

18 6. Hvad er dine 3 vigtigste marketingmæssige mål inden for de næste 12 måneder? 9. Hvad oplever du, at salgsafdelingen primært bruger sin tid på? (Vælg maks 3) Hvad mener du, at salgsafdelingen primært burde bruge sin tid på? (Vælg maks. 3) Styrke vores brand(s) Hvad oplever du, at salgsafdelingen primært bruger sin tid på? Øge kundetilfredsheden/kundeloyaliteten Anvende nye kanaler vi ikke før har brugt i markedsføringen Dokumentere markedsførings effekt (ROMI) Introducere nye produkter Øge kendskabsgraden til vores virksomhed Entrere på nye markeder Reducere marketingomkostningerne Opfølgning på leads genereret af marketing Egen leadgenerering/canvas Hvad mener du, at salgsafdelingen primært burde bruge sin tid på? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Salg til eksisterende kunder 7. Tror du personligt på, at det er lønsomt for virksomheden at arbejde med rent imageskabende kommunikation (branding)? Salg til nye kunder Nej, ingen effekt Nej, begrænset støtte til andre aktivititeter Opbygning og pleje af relationer Ja, det er lønsomt Servicering af eksisterende kunder Ja, afgørende for den samlede marketingindsats 0% 10% 20% 30% 40% 50% 8. Føler du, at arbejdet med de sociale medier er blevet en integreret del af virksomhedens samlede marketingaktiviteter? Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Ja Nej, men det er det på vej til at blive 10. Løber marketing og salg i samme retning i forhold til virksomhedens overordnede mål og strategi? Nej Ja 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Nej 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 32 33

19 11. Hvem eller hvad er jeres største interne barriere i forhold til kundeorientering? Manglende/dårlig udnyttelse af understøttende systemer Manglende viden/kompetencer Intern modstand mod forandringer Ledelsen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 12. Hvilke værktøjer bruger I allerede i dag? Periodiske kundetilfredshedsanalyser Loyalitetsmålinger (Net Promoter Score mv.) Bedre udnyttelse af CRM system Medarbejdertræning i kundeorientering En nedskrevet og internt kommunikeret kundestrategi Optegning af kunderejsen (Customer Journey Mapping) Dialog program Servicedesign i alle kundens kontaktpunkter Kontaktpunktsmålinger 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 13. Bliver du honoreret på basis af udviklingen af kundeloyalitet? Ja Nej 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 34 35

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

Godmorgen og velkommen til en dag, hvor vi sætter kunderne i centrum

Godmorgen og velkommen til en dag, hvor vi sætter kunderne i centrum Godmorgen og velkommen til en dag, hvor vi sætter kunderne i centrum PROGRAM for dagen 1. Introduktion til Kundens Tidsalder 2. Introduktion til Customer Journey Mapping 3. Gennemgang af case 4. Opgave

Læs mere

Vil du anbefale os? Boganmeldelse. Tomas Lykke: - Kundeloyalitet i praksis

Vil du anbefale os? Boganmeldelse. Tomas Lykke: - Kundeloyalitet i praksis Boganmeldelse Tomas Lykke: Vil du anbefale os? - Kundeloyalitet i praksis Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Besøg os på

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

Aktuelle strategier for øget kundeorientering

Aktuelle strategier for øget kundeorientering Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte Tema: Aktuelle strategier for øget kundeorientering +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Besøg os på www.klauslund.dk Interview

Læs mere

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2CCMDK14 B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2C content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2C content marketing-industri.

Læs mere

Bilbranchen 08.10.2015. Fortroligt dokument og må ikke udleveres til 3. part

Bilbranchen 08.10.2015. Fortroligt dokument og må ikke udleveres til 3. part Bilbranchen 08.10.2015 Agenda Den nye marketingvirkelighed for en dansk nyvognsforhandler, ved Ulrik Drejsig Case ved Anders Bruun fra Hessel Konkrete media og marketingløsninger Spor 1, Ulrik Drejsig

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Content Marketing i Danmark 2016

Content Marketing i Danmark 2016 Content Marketing i Danmark 2016 Hovedresultater fra undersøgelsen VELKOMMEN TIL CONTENT MARKETING I DANMARK 2016 Sådan går det med content marketing i Danmark anno 2016 Velkommen til den fjerde udgave

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløbet Sæt kunden i centrum - hvorfor deltage? Kursusforløbet Sæt kunden i centrum, som Dansk Erhverv arrangerer i samarbejde med Networked Business Initiative

Læs mere

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing"

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: 2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing 1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing" 21% 3 Hverken- Eller 3 2. Hvor enig er du i følgende udsagn:

Læs mere

Kundetilfredshed: Fra score 7-8 til score 9-10: Dokumentation af business casen

Kundetilfredshed: Fra score 7-8 til score 9-10: Dokumentation af business casen Tema: Net Promoter Score Kundetilfredshed: Fra score 7-8 til score 9-10: Dokumentation af business casen Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk

Læs mere

Lederuddannelser i Kundefokuseret ledelse

Lederuddannelser i Kundefokuseret ledelse Lederuddannelser i Kundefokuseret ledelse Hvordan gribes det an i praksis fra topledelse til 1. linjeledere? Overvejelser og anbefalinger Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT. Det gode spørgsmål er: HVOR KAN VI HJÆLPE JER I ARBEJDET MED KUNDERNE?

CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT. Det gode spørgsmål er: HVOR KAN VI HJÆLPE JER I ARBEJDET MED KUNDERNE? CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT Det gode spørgsmål er: HVOR KAN VI HJÆLPE JER I ARBEJDET MED KUNDERNE? ANALYSE Når 99,999 % ikke er godt nok! MÅLING 2 ipads eller 20.000 digitale spørgeskemaer? LØSNINGER

Læs mere

Aktuelle strategier for øget kundeorientering

Aktuelle strategier for øget kundeorientering Tema: Aktuelle strategier for øget kundeorientering Interview med professor Thomas Ritter, CBS Thomas Ritter er professor på Institut for Afsætningsøkonomi på Copenhagen Business School med særlige specialer

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence)

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Kundelivstidsværdi, Customer Insights, Customer Life Time Management, Customer Life Time Value, CRM strategi, kundeloyalitet osv. Det

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

KUNDEKONTAKTPUNKTER DET HEMMELIGE VÅBEN I FREMTIDENS KAMP OM KUNDERNES ANBEFALINGER

KUNDEKONTAKTPUNKTER DET HEMMELIGE VÅBEN I FREMTIDENS KAMP OM KUNDERNES ANBEFALINGER DET HEMMELIGE VÅBEN I FREMTIDENS KAMP OM KUNDERNES ANBEFALINGER FRA SMARTPHONE TIL SHITSTORM Kundeoplevelse, kundetilfredshed og kundeloyalitet er blevet centrale strategiske elementer hos langt de fleste

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Maksimer effekten og/eller reducer omkostningerne til online marketing Direktør Per Rasmussen ecapacity Sæt dig i førersædet for online marketing Brug

Læs mere

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Som nystartet webshop vil du gerne ud over stepperne og begynde at sælge en masse produkter. Det kræver naturligvis,

Læs mere

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE S 2 Salgs trakten Fra: En lineær proces, med relativ stor kontrol over information. Eksponering er den primære driver i markedsføring. 3 Demokratisering af information Baggrunden

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering ProspectFinder Intelligent B2B leadgenerering 2 Kundernes købsproces har ændret sig Det kræver en ny proces for virksomheders leadgenerering IDENTIFICERING Det bliver stadig vigtigere aktivt at identificere

Læs mere

Øget toplinje igennem øget kundefokus

Øget toplinje igennem øget kundefokus Øget toplinje igennem øget kundefokus Af adm. direktør Klaus Lund, Klaus Lund & Partnere Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Flertallet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Fred Reichheld the father of NPS

Fred Reichheld the father of NPS Anja Bredal Fred Reichheld the father of NPS Kundetilfredshed Hvad gør dine kunder tilfredse? Hvad gør dine kunder loyale? Hvad er forskellen på kundetilfredshed og kundeloyalitet? Erfaringerne har vist

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere

DIGITAL DISTRIBUTION OG KOMMUNIKATION. v/ Niklas Laugesen, CEO, Napp A/S

DIGITAL DISTRIBUTION OG KOMMUNIKATION. v/ Niklas Laugesen, CEO, Napp A/S DIGITAL DISTRIBUTION OG KOMMUNIKATION v/ Niklas Laugesen, CEO, Napp A/S NIKLAS LAUGESEN Partner, Napp A/S København Cand.jur. Årets iværksætter 2014 + 2015 Referencer OM NAPP A/S Softwarehus fra 2009 Specialister

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

MARKETINGCHEFENS KPI GUIDE

MARKETINGCHEFENS KPI GUIDE GUIDE 2016 MARKETINGCHEFENS KPI GUIDE EFFEKTMÅLING DOKUMENTATION GENNEMSIGTIGHED PRIORITERING 2 KPI OVERBLIK VI KAN IKKE KOMME UDEN OM KPI ER EFFEKTMÅLING, DOKUMENTATION, GENNEMSIGTIGHED OG PRIORITERING.

Læs mere

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Tag styringen over dit salg Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Du arbejder sandsynligvis som vært eller medarbejder med salgsansvar på et hotel eller lignende. Måske synes

Læs mere

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden.

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden. Bogen handler om succesfuld (primært organisatorisk) implementering af CRM (Customer Relationship Management) i virksomheder, foreninger og andre organisationer. Den beskriver de væsentlige overvejelser,

Læs mere

Emilie Stage Tingskou Partner ODGERS BERNDTSON A/S

Emilie Stage Tingskou Partner ODGERS BERNDTSON A/S Omnichan Emilie Stage Tingskou Partner ODGERS BERNDTSON A/S Emilie er partner hos Odgers Berndtson i København, hvor hun primært arbejder med executive search inden for Consumer Products & Services, Healthcare

Læs mere

LoyaltyInsight. Kundeorientering - loyale kunder er vejen til vækst

LoyaltyInsight. Kundeorientering - loyale kunder er vejen til vækst LoyaltyInsight Kundeorientering - loyale kunder er vejen til vækst Artiklen Kundeorientering - loyale kunder er vejen til vækst er skrevet af Loyalty Group til Børsens Ledelseshåndbog juli 2011. Artiklen

Læs mere

Effekt Effekt Effekt. Sådan skaber du succes med direct mail

Effekt Effekt Effekt. Sådan skaber du succes med direct mail Effekt Effekt Effekt Sådan skaber du succes med direct mail PostNord Susanne Rose Plum Head of Marketing & Sales Support, Mail & Communication, PostNord Juryformand, Direct Marketing Prisen EFFEKT EFFEKT

Læs mere

marketing er ikke en afdeling

marketing er ikke en afdeling en artikel fra market magazine #24, april 2008 marketing er ikke en afdeling af jes rørbech Læs denne og andre spændende artikler om branding, kommunikation, marketing og medier på www.marketmagazine.dk

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

Ledelseskvaliteten kan den måles

Ledelseskvaliteten kan den måles 9. Virksomheds 5. Processer 1. Lederskab Ledelseskvaliteten kan den måles Af Jan Wittrup, Adm. Direktør og Executive Advisor Fokus på balancerede indsatser for at skabe balancerede er et eksempel på Excellent

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS. En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet.

FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS. En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet. FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet. Fremtidens salg og e-business Salg og e-business skal gøre

Læs mere

Møde med Holger Christiansen 06/10/14

Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Hvem er jeg? Lidt statistik Konkrete B2B data fra undersøgelse Dansk industri, 2013 Fremtidens salg og E-business En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheder

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010. Generelle resultater

Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010. Generelle resultater Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010 Generelle resultater Februar 2011 DATAINDSAMLING & AFRAPPORTERING 2 GENERELT OM METODE OG DATAINDSAMLING Økonomistyrelsens kundetilfredsheds- og effektmåling

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Strategisk marketinguddannelse

Strategisk marketinguddannelse Strategisk marketinguddannelse - skab vækst og øget bundlinje Nyskabende strategisk marketinguddannelse inkl. teamseancer og individuel rådgivning MPETENCEUDVIKLING kst er virksomheders e kompetencer rked

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation

42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation 42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation I dette nyhedsbrev får du et overblik over, hvad netop du skal gøre for at sikre en langt mere produktiv salgsorganisation. Det er mit

Læs mere

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER Når mailboksen er fuld, er brevkassen ofte tom, og derfor er tryksagen det stærkeste pushmedie.

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE OVERORDNET FORMÅL MED UDDANNELSEN Danske Arkitektvirksomheder lancerer i samarbejde

Læs mere

Det er ikke bare gas

Det er ikke bare gas Det er ikke bare gas Hvad pokker kan OK lige sælge Online? Succes med datadrevet optimering Novicell konference juni 2015 Hvor kom vi fra Del af Marketing internt bureau Manglende tid/ressourcer ift. mængden

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Business Transformation

Business Transformation SAS CIO NETWORKING Business Transformation IT i praksis 2006 31. oktober 2006 Underdirektør Ejvind Jørgensen IT i praksis -pilotpanelet - eksempler Agenda Resultater og best practices Forretningsudvikling

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014 GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE White paper, april 2014 Indhold Vigtigheden af segmentering... 3 Hvor vil I sælge?... 3 Hvem køber?... 4 Hvorfor køber kunderne fra jer?... 4 Hvordan køber kunderne?...

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Det kræver en effektiv marketingorganisation i dag!

Det kræver en effektiv marketingorganisation i dag! Det kræver en effektiv marketingorganisation i dag! Den mest konstante faktor for marketinglederen i dag er konstant adressering af forandring! Det gælder i en sådan grad at Marketing, sammen med IT, er

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Min oplevelse fra 15 år med marketing og kundeansvar Produkt Pris Placering Promotion Purpose BEHOV

Læs mere

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Dansk IT Publiceret 2. november 2015 Indholdsfortegnelse 3 Om denne undersøgelse 4 Konklusion

Læs mere

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Hovedrapport 3 Samlet resultat og Graferne nedenfor viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider kan du se resultaterne

Læs mere

STRATEGISK MARKETINGUDDANNELSE

STRATEGISK MARKETINGUDDANNELSE STRATEGISK MARKETINGUDDANNELSE - SKAB VÆKST OG ØGET BUNDLINJE Nyskab strategende market isk uddan ingne inkl. te amsean lse ce in dividue r l rådgiv og ning OMPETENCEUDVIK LING ækst ker virksomheders ge

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser den samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. Tilfredshed handler

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere