ENDELIGT SKØDE. Peter de Mayo Billev Elmegårdsvej 1, Tørslev, 3630 Jægerspris

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENDELIGT SKØDE. Peter de Mayo Billev Elmegårdsvej 1, Tørslev, 3630 Jægerspris"

Transkript

1 GENPART TA , 00 K Stempel og tinglysningsgebyr: ,00 Matr. nr. 6 a, Tørslev by, Gerlev Beliggende Elmegårdsvej 1, Tørslev Anmelder: Advokat Hjalmar H. Kjærgaard Vestergade 14-16, 1456 K ENDELIGT SKØDE Undertegnede Billev Pharma ApS, Elmegårdsvej 1, Tørslev, 3630 Jægerspris, sælger, skøder og endeligt overdrager herved til Peter de Mayo Billev Elmegårdsvej 1, Tørslev, 3630 Jægerspris den selskabet tilhørende 1/2 af ejendommen matr. nr. 6a Tørslev by, Gerlev, beliggende Elmegårdsvej 1, Tørslev, 3630 Jægerspris. Ejendommens areal iflg. tingbogen: m2. Ejendomsværdi pr. 1/ kr ,00, heraf grundværdi kr ,00. på følgende nærmere VILKÅR NI _D- _ 4 A A

2 1. Ejendommen, som er køber fuldt ud bekendt, sælges således som den er og forefindes med de på grunden værende bygninger, ledninger, installationer, varmeanlæg, træer, hegn, beplantning og inventar. Ejendommen overtages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere og hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen. 2. Ejendommen overtages af køber 31. deember 2003 fra hvilken dato at regne ejendommen henligger for købers regning og risiko, dog er risikoen i brandtilfælde allerede overgået til køber ved slutsedlens underskrift, således at køber oppebærer bygningernes assuranesum til anordningsmæssig anvendelse. 3. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo reguleres kontant. 4. Købesummen er aftalt til kr ,00, skriver kroner tomillionertrehundredenitisyvtusindetohundredetretifem 00/100, der berigtiges således: A. Nykredit opr. kr ,00 rente 6,9652 % p.a. - til rest pr. 31/12 03 kr ,80, hvoraf køber overtager 1/ ,40 B. Nordea Kredit opr. kr ,00 rente 5 % p.a. - til rest pr. 31/12 03 kr ,49, hvoraf køber overtager 'A ,25 C. Nordea Kredit opr. kr ,00 rente 5 % p.a. - til rest pr. 31/12 03 kr ,66, hvoraf køber overtager '/ ,33 D. For restkøbesummen udsteder køber sælgerpantebrev opr. kr ,02 rente 7,50 % ,02 Købesum i alt ,00 _ C

3 5. Udenfor købesummen overtager køber momsreguleringsforpligtelsen på ejendommen pr. 31. deember 2003 kr , De med denne handels ordning og berigtigelse forbundne omkostninger, herunder salær til advokat Hjalmar H. Kjærgaard, Vestergade 16, 1456 København K., betales af køber., den 6 ( d 2004 k w2e,e/, den &/el Billev Pharma Ap Peter de Mayo Billev Til vitterlighed om underskrivernes myndighed, underskrifternes ægthed og dateringens rigtighed for så vidt angår sælger (vitterlighedspåtegning skal anføres med tydelige blokbogstaver samt en personlig underskrift, der ikke må være blokbogstaver): Navn: P( )-/,411 Navn: Stilling: e3h.5 hij S. Stilling: 6&0.- I y Adresse: 14)2 e_p-i Adresse: Postnr.: Vo152))s Postnr.: 3.5-2AD Underskrift: 414 Underskrift:

4 Ftarinævnte ejendom Matr. nr. ojsrlav er under ejendomsnr. pr vurderet til: 25(s\eV 0012 ( Kontantejendomsværdi kr. heraf' kontantgrundværdi 3o5. X100 kr. Ejendommen, der hverken udgør en landojendorn olier omfatter nogen del af en sådan, er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. Jægerspris kommune, d. 19 / Zt C)krt..n.12_.. Jægerspris Kommune BORGERSERV10E Parkvej I 3630 Jægerspris

5 *** * *** Side: 5 * * * * * *** * * * Retten i Frederikssund Akt.nr.: *** *** Tinglysningsafdelingen D 14 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr. 6 A, Tørslev By, Gerlev Ejendomsejer: Peter de Mayo Billiv Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er endeligt Kr til Nykredit er ifl. tingbogen et kontantlån. Retten i Frederikssund den Bente Andersen

6 -/r Matr. nr. 6 a Tørslev by, Gerlev Anmelder: Beliggenhed: Elmegårdsvej 1, Tørslev 3630 Jægerspris HJALMAR H. KJÆRGAARD ADVOKAT, MØDERET FOR LANDSRET Badstuestræde 18, 1209 København K Tlf. (01) Erklæring om stempelfrihed Nærværende dokument er udstedt til opfyldelse af en bindende aftale indgået skriftligt i tidsrummet fra den 16/ til 31/ ENDELIGT SKØDE Undertegnede advokat J.C. Børresen, Koksvej 7, 3600 Frederikssund sælger og endeligt overdrager hermed til Billev Pharma ApS Gevinge Kirkestræde 3, Gevninge, 4000 Roskilde for Peter de Mayo Billev Gevninge Kirkestræde 3, Gevninge 4000 Roskilde for 1/4 og Susanne Eberhard Petersen Gevninge Kirkestræde 3, Gevninge 4000 Roskilde for 1/4 den mig tilhørende ejendom matr. nr. 6 a Tørslev, Gerlev, beliggende Elmegårdsvej 1, Tørslev, 3630 Jægerspris. Ejendomsværdi pr. 1/1 90 kr ,00 heraf grundværdi kr ,00. Overdragelsen sker på følgende nærmere VIL KA R 1. Ejendommen, hvis areal iflg. tingbogen m 2, heraf vej 0 m 2, overdrages med de på grunden værende bygninger med disses grund- mur- og nagelfaste Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

7 2. tilbehør, alle slags ledninger og installationer, hegn, træer, plantninger og alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende, hvormed ejendommen har tilhørt sælger og tidligere ejere. I handlen medfølger faste lampesteder, sanitet, fastskruet badeværelsesudstyr, herunder lamper, spejle, hylder, udendørs lamper, renovationsstativ, postkasse, bordkomfur, skabsovn, emhætte, ældre vaskemaskine, ældre opvaskemaskine, tv-antenne og rullegardiner. Endvidere entralvarmeanlæg med dobbeltkammerfyr (olie/fast brændsel), overfladetank (olietank). Det bemærkes at ejendommen ikke er tilsluttet off. vand/ off. kloak. Sælger har betalt indskud til kloak- og renseanlæg. Offentlig kloak er ført frem. Krav om tilslutning kan forventes. Anslået udgift hertil kr ,00. Med hensyn til de på ejendommen tinglyste servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen, idet bemærkes at der er lyst den 18/ Dekl. m. NESA ang. master. Resp. pantsætning. 3. Ejendommen overtages af køberne den 1/ Risoko for ejendommen overgår til køberne fra 1/ Driftsudgifter betales af køberne fra denne dato. Sælger har ret til at opbevare diverse private effekter i laden i 3 til 4 måneder fra 1/ Sælger foranlediger, at museet flytter de dem tilhørende på ejendommen beroende effekter senest 1/ Med 1/ som skæringsdag udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. 3. Sælger oplyser: at de på ejendommen værende bygninger med deriværende installationer sælger bekendt er lovligt indrettet og benyttet at der sælger bekendt ikke findes skjulte fejl og mangler ved ejendommen at der sælger bekendt ikke er eller har været konstateret eller afhjulpet skader forårsaget ved angreb af svamp eller insekter

8 3. at termoruder ikke er punkterede på overtagelsesdagen. Sælger oplyser at enkelte af de små termoruder i værelse på 1. salen er punkterede. Ekstra ruder forefindes og medfølger at installationer og medfølgende løsøre er gældfri og afleveres i brugbar stand på overtagelsesdagen at der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller byrder at ejendommen sælger bekendt ikke er under omvurdering at der sælger bekendt ikke verserer sager eller er udstedt påbud, der vedrører ejendommen at samtlige forfaldne beløb vedr. tilslutning og anlægsarbejder, herunder vej, fortov, fællesanlæg m.m. er betalt og at der sælger bekendt ikke, er udført arbejder eller afsagt kendelser vedr. fornævnte, for hvilke udgifterne senere vil blive pålagt ejendommen at ejendommen er forsikret mod bygningsbrand ved polie Østifternes Bygningskaskoforsikring i 1848 Forsikring GS. at stråtag i vestsidens vestlænge samt sydsidens skotrente (trekant) snarest bør udskiftes at bundstykke i 2 havedøre er rådne at væg i køkken bag badeværelse har fugtskade at brædeovnsskorsten bør forsynes med isokern, bærer præg af løbesod Til nødvendig efterreparationer betaler sælger kr ,00 inl. moms, der depones af sælger i et af ham valgt pengeinstitut. 4. Købesummer er aftalt til ,43, skriver en million firehundredesyvtitusindefemhundredetotisyv kroner 43 øre, der berigtiges således: A. Køberne overtager følgende i ejendommen indestående prioriteter: 1. Nykredit, opr. kr ,00, 13,3968% p.a. kontantlån, utinglyst til rest pr. 1/ ,13 2. Ejerskiftelån, Nykredit, mixlån, 10% p.a. Lånet optages af sælger, der betaler samtlige omkostninger i forbindelse hermed. transport , ,13 Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

9 4. transport ,13 B. Kontant berigtiges: 1. Ved slutsedlens underskrift er deponeret hos EDC -Ejendomsmæglerfirmaet Johnny Nielsen, 3600 Frederikssund ,00 2. Restkøbesummen ,30 deponeres ved skødets underskrift, dog senest 8 dage før overtagelsesdagen i Bikuben Frederikssund Er købesummne ,43 Udenfor købesummen overtager køberne ingen gæld. 5. Samtlige omkostninger ved handlens berigtigelse, herunder tinglysningsgebyr samt salær til advokat Hjalmar H. Kjærgaard, Badstuestræde 18, 1209 København K., der berigtiger handling betales af køberne. Sælger betaler evt. salær til egen advokat, samt omkostninger i forbindelse med optagelse af ejerskiftelånet samt salær til statssut. ejendomsmægler Johnny Nielsen. Frederikssund, den ;:j4/ // Gevinge, den / Som sælger: Som køber: Pharma Ap Ai /W. l4/46,444t<z. r$4<ti Susanne E. Petersen Peter de Nayo v

10 5. Til vitterlighed om underskrivernes mydighed, underskifternes ægtehad og dateringens rigtighed: Fsv. ang. sælger NAVN: STILLING: BOPÆL: GEDE AD KATSEKRETÆR ROLFKRAKESVEJ FREDERIKSSUND NAVN: STILLING: BOPÆL: NAVN: Fsv. ang køberne HJALMAR FA11111,_ ARD....."- STILLING: Bads ' d Køb rihavn K, BOPÆL: Tlf : / NAVN: STILLING: BOPÆL: Form. 267 G Otto B. Wrobkwski, Nytorv 19, 1450 København K

11 5. Køberne erklærer I henhold til lov nr. 495 af 19/ om sommerhuse og amping at ejendommen ikke skal anvendes i erhvervsøjemed, der omfattet af 4 1 i nævnte lov, idet ejendommen skal anvendes dels tif v bebeelse dels erhvervsmæssigt for Billev Pharma ApS til selskabets drift m.v. I henhold til 5 17 i lovbekendtgørelse nr. 361 af 25/ om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, at ejendommen ikke indeholder mere end 2 beboelseslejligheder. Gevninge, den 622// 4) 1990 som køber: Susanne E. Petersen Peter de Forannævnte ejendom matr. nr v A -retzs SI ejerlav er under leibenreled f' pr 1/ l 1994 vurderet til kontantejendomaværdi 9 q kr heraf kontantgrundværdi rzo ( kr. Ejendommen, der hverken udgør en landejendom eller omfatter nogen del af en sådan, er ikke i matriklen notet som en del af en samlet ejendom. Jægerspris kommunes ejendomsskattekonto, d. 13 / I i 1 9 iö t`ottlit Lonni Petersen Kontorelev kakatftk Susanne Jdhansson

12 Matr. nr. Stempel kr. Akt: Skab nr. (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. Anmelder: INDFØRT I DAGBOGEN RETTEN I FREDERIK.2:;UND LYST Skødet er endeligt - Genpartens rigtighed bekræftes. Civildommeren i Frederikssund d. u. s. Ole Bohr Form. 167 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

13 Ejerlav Tørslev By, Gerlev Matr.nr. 6a Ejerlejlighedsnr. Afgift DKK Akt: Skab 0 nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Gade og husnr. Elmegårdsvej 1 A Afgiftsoplysninger (der er anvendt nominelle værdier): Pålydende, nyt lån DKK ,00 - restgæld, indfriede lån DKK 0, 00 - omkostninger, indfriede lån DKK 0,00 - forholdsmæssige omkostninger, nyt lån DKK 0,00 Afgiftspligtigt beløb DKK ,00 Pantebrev Obligationslån Anmelder Nordea Hørsholm Realkreditgruppe Hørsholm Midtpunkt Hørsholm TLF Lånesagsnr Tilbudsnr Pantebrevsnr Debitors navn og bopæl Pantebrevet kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for individuel retsforfølgning. Billev Pharma ApS. Peter de Mayo Billev V/peter de Mayo Billev Elmegårdsvej 1 A Elmegårdsvej la Tørslev 3630 Jægerspris 3630 Jægerspris Susanne Eberhard Petersen Fuglebækgaard Elmegårdsvej 1, A, Tørslev 3630 Jægerspris erkender at skylde GENPART TA K Kreditors navn og bopæl Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Trommesalen 4 Postboks København C CVR-nr Lånets størrelse DKK ,00 Rente- og betalingsvilkår Lånets nominelle rentesats er 5,0000% p.a. Lånets bidragssats er 0,1625% pr. kvartal, beregnet af restgælden G Lånet tilbagebetales som et annuitetslån. Lånets løbetid er 20 år. Ydelsen inl. bidrag forfalder 11. marts for perioden 1. januar marts 11. juni for perioden 1. april juni 11. september for perioden 1. juli september 11. deember for perioden 1. oktober deember NB Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side, punkt 9 a. SCHJØLIN TRYK. KØBENHAVN 1

14 Der henvises i øvrigt til pantebrevets særlige bestemmelser. Opsigelse Der henvises til pantebrevets særlige bestemmelser. Den pantsatte Matr.nr. 6 a ejendom Tørslev By, Gerlev Oprykkende ,0o DKK Nykredit panteret efter Respekterede De før den lyste med undtagelse af sådanne, som efter deres indhold servitutter m.v. respekterer pantebrevet. Særlige 1. Nordea Kredits almindelige forretningsbetingelser bestemmelser For pantebrevet gælder Nordea Kredits almindelige forretningsbetingelser. Forretningsbetingelserne kan ændres af Nordea Kredit med et varsel på 1 måned efter annonering i en eller flere landsdækkende danske aviser. Forretningsbetingelserne, der var gældende på tidspunktet for lånetilbudet, er udleveret til debitor sammen med lånetilbud. Henvisningen til vedtægterne i Justitsministeriets pantebrevsformular B skal forstås som en henvisning til Nordea Kredits vedtægter samt Nordea Kredits almindelige forretningsbetingelser. 2. Debitors hæftelse for lånet Debitor hæfter både med den pantsatte ejendom og personligt for opfyldelsen af forpligtelserne i henhold til pantebrevet. Er der flere debitorer, hæfter disse solidarisk for lånet. Debitor hæfter ikke yderligere for forpligtelser, der påhviler Nordea Kredit eller andre debitorer i Nordea Kredit. 3. Gældsovertagelse af gamle lån i Nordea Kredit Hvis pantebrevet respekterer gamle lån i ejendommen med Nordea Kredit som kreditor, anmoder debitor samtidig ved underskrift på pantebrevet om at overtage det personlige gældsansvar på de ældre lån. Gebyr for gældsovertagelse fremgår af Nordea Kredits prisliste. 4. Ordinære terminsbetalinger og afvikling De ordinære terminsbetalinger består af rente, afdrag og bidrag. Rente og bidrag beregnes af den til enhver tid værende restgæld. Bidraget er variabelt og kan til enhver tid ændres uden varsel af Nordea Kredit. Ændres bidragets størrelse, meddeles det gennem annonering eller ved særskilt meddelelse til kunderne. Ændres bidragets størrelse, ændres de fremtidige ydelser. Det ændrede bidrag og ydelsernes størrelse vil fremgå af førstkommende terminsopkrævning efter ændringen. Første terminsdag fastsættes ved låneudbetalingen. Første terminsydelse betales som en delydelse, der forholdsmæssigt indeholder rente, afdrag og bidrag fra og med udbetalingsdagen. Ydelserne forfalder til betaling hver 11. marts, 11. juni, 11. september og 11. deember for perioderne henholdsvis 1. januar marts, 1. april juni, 1. juli september og 1. oktober deember. Sidste rettidige betalingsdag er den sidste dag i den måned, i hvilken ydelsen forfalder, som ikke er en lørdag, søndag eller helligdag. Nordea Kredit kan ændre betalingsterminerne med et varsel på 6 måneder. Meddelelse om ændring kan ske på en terminsopkrævning. 2

15 5. Ophævelse/opsigelse Ud over punkt 9 i Justitsministeriets Pantebrevsformular B kan Nordea Kredit opsige lånet uden varsel og straks kræve fuld indfrielse i følgende tilfælde: a) Hvis betalingsforpligtelserne over for Nordea Kredit inden for de seneste 3 år har været misligholdt og debitor ikke, hvis Nordea Kredit kræver det, indleverer sin selvangivelse, årsopgørelse eller eventuelt regnskab. b) Hvis debitor tager fast ophold i udlandet eller flytter sine væsentligste aktiviteter til udlandet. ) Hvis debitor, som ejer bygning på lejet grund, fremlejer det pantsatte, opsiger, ophæver, misligholder eller ændrer lejekontrakten med udlejeren. d) Hvis det pantsatte udlejes for en mindre leje end de samlede terminsbetalinger på dette og andre lån i ejendommen med tillæg af ejendomsskatter, forsikringer og anire omkostninger ved ejendommens drift. e) Hvis lånet er ydet som forhåndslån, og garantibetingelserne ikke opfyldes, eller lånet for den pågældende ejendomskategori ikke efter endelig værdiansættelse og låneudmåling opnår sikkerhed efter realkreditloven. Det samme gælder, hvis byggeriet ikke er påbegyndt inden henholdsvis 6 og 24 måneder efter låneudbetalingen, jf. bekendtgørelsen om forhåndslån. f) Hvis debitor har givet urigtige oplysninger, der har haft indflydelse på værdiansættelsen eller lånebevillingen, i låneansøgninger eller andre dokumenter. g) Hvis den pantsatte ejendom inden 2 år efter lånets udbetaling overgår til anden anvendelse og lånet ikke kunne være ydet på tilsvarende vilkår, hvis ejendommen på udbetalingstidspunktet havde haft denne anden anvendelse. Debitor er forpligtet til at meddele Nordea Kredit sådan anden anvendelse. h) Hvis det ydede lån er sikret med kaution og kautionisten kommer i en af følgende situationer: 1) standser sine betalinger, erklæres konkurs, indleder forhandling om tvangsakkord eller gældssanering, eller indleder forhandling om udenretlig akkord med en eller flere af sine kreditorer 2) tager fast ophold i udlandet eller flytter sine væsentligste aktiviteter til udlandet 3) hvis kautionisten er en fysisk person og afgår ved døden. For lån til ikke-erhvervsmæssige formål gælder det dog kun, hvis debitor ikke inden en måned stiller anden sikkerhed, som Nordea Kredit kan godkende. 6. Forsinkede eller manglende betalinger Betales de aftalte ydelser ikke til tiden, kan Nordea Kredit kræve en forhøjet rente af restanen, gebyr for udsendelse af rykkerbreve, samt at få dækket Nordea Kredits udgifter til juridisk bistand ved inkassation m.v. Den forhøjede rente beregnes pr. påbegyndt måned efter ydelsernes forfaldsdag. Størrelsen af den forhøjede rente og rykkergebyret fastsættes af Nordea Kredit og oplyses efter anmodning. Nordea Kredit kan i konkrete tilfælde fastsætte særlige individuelle bidrag for lån, hvor betalingsforpligtelserne over for Nordea Kredit har været misligholdt. Nordea Kredit kan ligeledes bestemme, at ydelserne på sådanne lån skal forfalde månedsvis. 7. Lov om kreditaftaler I lånetilbuddet er der givet oplysning om kreditomkostningerne forbundet med lånet, hvis lånet er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse. Ved underskrift på pantebrevet kvitterer debitor samtidig for modtagelsen af oplysningerne G SCHJØLB4 TRYK. KØBENHAVN 3

16 8. Bygninger på lejet grund Samtlige debitors rettigheder efter lejekontrakten på grunden medpantsættes, herunder bl.a. depositum, forudbetalt leje, afståelses-/fremlejeret. Pantebrevet giver sikkerhed for skadesløs betaling af leje, indskud, depositum, inddrivelsesomkostninger eller anden pligtig ydelse efter lejekontrakten eller lej eloven, som Nordea Kredit måtte betale til grundejeren i henhold til den med debitor indgåede lejekontrakt, jvf. pkt. 8 i Justitsministeriets pantebrevsformular B. Hvis debitor opfører yderligere bebyggelse på det lejede areal eller erhverver ejendomsret til arealet, skal Nordea Kredit inden 14 dage efter igangsættelsen af byggeriet/erhvervelsen have underretning herom og på begæring være berettiget til at få panteretten udvidet i tilsvarende omfang og med samme prioritetsstilling som i den/de hidtidige bygning(er). Hvis debitor misligholder lejekontrakten vedrørende arealet, eller hvis kontrakten opsiges, ophæves eller ændres uden Nordea Kredits samtykke, er lånet straks forfaldent til fuld betaling. 9. Pantebreve med selvskyldnerkaution Er der stillet selvskyldnerkaution for pantebrevet, indebærer det, at selvskyldnerkautionisten skal opfylde debitors forpligtelser, hvis debitor ikke selv gør det. Hvis betalinger fra debitor omstødes, opretholdes kautionistens forpligtelse, uanset om der måtte være givet meddelelse om indfrielsen fra debitor eller Nordea Kredit. Kautionisten erklærer ved sin underskrift på pantebrevet at have modtaget kopi af pantebrevet og Nordea Kredits almindelige forretningsbetingelser. Kautionisten er indforstået med, at låneprovenuet helt eller delvis ikke udbetales til debitor, men benyttes til indfrielse af debitors forpligtelser overfor Nordea Kredit eller andre. Kautionisten er desuden indforstået med, at Nordea Kredit kan bevilge debitor henstand med betaling af ydelser i henhold til pantebrevet i op til 3 måneder uden kautionistens samtykke. 10. Medvirken og fuldmagt til retablering ved omlægningslån Hvis lånet er et omlægningslån (dvs. benyttes til hel eller delvis indfrielse af andre lån i ejendommen), kan Nordea Kredit retablere indfriede lån, hvis låneomlægningen ikke kan gennemføres som forudsat. Nordea Kredit kan herved etablere en panteretsstilling, så nyt lån holder sig indenfor rammerne af indfriede lån for så vidt angår hovedstol, afdragsprofil og løbetid. Debitor forpligter sig til at medvirke til denne retablering og giver samtidig Nordea Kredit fuldmagt til at underskrive de nødvendige dokumenter. 11. Forsikring Ud over pligten i Pantebrevsformular B, pkt. 7, til at holde pantet behørigt brandforsikret er debitor - hvis kreditor kræver det - forpligtet til at holde pantet forsikret med svampe-, insekt- og udvidet rørskadedækning. Pantebrevsformular B, pkt. 9 e, gælder således for samtlige disse forsikringer. 12. Særlige bestemmelser for forhåndslån Hvis byggeriet ikke påbegyndes inden 6 måneder efter udbetalingen, eller byggeriet ikke er afsluttet inden 2 år efter udbetalingen, vil Nordea Kredit kræve lånet indfriet. Det gælder dog ikke, hvis der er fyldestgørende grunde til fristoverskridelserne. Nordea Kredit kan dog helt undtagelsesvist forlænge fristen for påbegyndelse med mere end 3 måneder og fristen for afslutning med mere end 1 år. 4

17 ,; Når byggeriet er afsluttet ansætter Nordea Kredit en værdi af ejendommen efter bestemmelser i Finanstilsynets bekendtgørelse om værdiansættelse. Konstateres det ved værdiansættelsen, at lånet ikke har sikkerhed indenfor den maksimale lånegrænse, der er fastsat i realkreditloven, vil Nordea Kredit straks kræve lånet nedbragt, så det i forhold til den kontante salgspris opnår sikkerhed indenfor den lovfastsatte grænse. Hvis ejendommen opføres med salg for øje og sælges til en lavere pris end den ansatte værdi, vil Nordea Kredit straks kræve lånet nedbragt, så det i forhold til den kontante salgspris opnår sikkerhed indenfor den lovfastsatte grænse. I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular B (sidste side). Hvis pantebrevet alene underskrives af debitor, erklærer denne samtidig ikke at være gift eller have indgået registreret partnerskab eller at ejendommen ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger 18. Hvis debitor er gift/har indgået registreret partnerskab, erklærer medunderskrevne ægtefælle/registreret partner samtykke i pantsætningen. Er under- ' -skrevne medejer af det pantsatte, underskrives som debitor. Dato Underskrift Dato Pantebrevet består af 7 sider. «(frie,3- ebitor 111P Billev Pharlma aps Fuglebeakgaard Elmegårdsvej 1A, Tørstev Postboks 30 DK 3630 Jægerspris / Danmark Telefon Fax Ægtefælle/registreret partner/debitor Underskrift ebitor Ægtefælle/registreret partner/debitor Dato Underskrift Debitor Ægtefælle/registreret partner/debitor Hvis anden end debitor har endelig adkomst til ejendommen: Der meddeles samtykke til pantsætningen Dato Underskrift Adkomsthaver Ægtefælle/registreret partner Vitterlighedsvidner Til vitterlighed om ægte underskrifter, dateringens rigtighed og debitor/debitorers samt ægtefællens/registreret partners myij,dighed Navn Navn Stilling Bopæl Birgit Andersson Bankrådgiver Norden Bank Danmark AIS M.D. Madsensvej Allerød Stilling Bopæl tarsen Filialdirektør Nordea Bank Danmark AM M.D. Madsensvej Allerød SCH.J0LIN TRYK. KØBENHAVN 5

18 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Frederikssund * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 8 Akt.nr.: D 14 Påtegning på Pantebrev. Dkk Vedrørende matr.nr. 6 A, Tørslev By, Gerlev Ejendomsejer: Billev Pharma ApS m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Frederikssund den Anja Birgitte Kestler

19 p 19 Ejerlav Tørslev By, Gerlev Matr.nr. 6a Ejerlejlighedsnr. Afgift DKK Akt: Skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) GENPARF TA 4,800p00 K Gade og husnr. Elmegårdsvej 1 A Afgiftsoplysninger (der er anvendt nominelle værdier): Pålydende, nyt lån DRR - restgæld, indfriede lån DRR - omkostninger, indfriede lån DRR - forholdsmæssige omkostninger, nyt lån DØ Afgiftspligtigt beløb DRR Pantebrev Obligationslån ,00 0, 00 0,00 0, ,00 Anmelder Nordea Hørsholm Realkreditgruppe Hørsholm Midtpunkt Hørsholm TLF Lånesagsnr Tilbudsnr Pantebrevsnr Debitors navn og bopæl Pantebrevet kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for individuel retsforfølgning. Billev Pharma ApS. Peter de Mayo Billev /o Peter de Mayo Billev Elmegaardsvej 1 A, Tørslev Elmegårdsvej la Tørslev 3630 Jægerspris 3630 Jægerspris Susanne Eberhard Petersen Elmegårdsvej 1 A, Tørslev 3630 Jægerspris erkender at skylde Kreditors navn og bopæl Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Trommesalen 4 Postboks København C CVR-nr G Lånets størrelse DKK ,00 Rente- og Lånets nominelle rentesats er 5,0000% p.a. betalingsvilkår Lånets bidragssats er 0,2250% pr. kvartal, beregnet af restgælden. Lånet tilbagebetales som et annuitetslån. Lånets løbetid er 20 år. Ydelsen inl. bidrag forfalder 11. marts for perioden 1. januar marts 11. juni for perioden 1. april juni 11. september for perioden 1. juli september 11. deember for perioden 1. oktober deember NB Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side, punkt 9 a. SCHJØLIN TRYK KØBENHAVN 1

20 Der henvises i øvrigt til pantebrevets særlige bestemmelser. Opsigelse Der henvises til pantebrevets særlige bestemmelser. Den pantsatte Matr.nr. 6 a ejendom Tørslev By, Gerlev Oprykkende ,00 DICK Nykredit panteret efter ,00 DKK Nordea Kredit Obligation annuitet Respekterede De før den lyste med undtagelse af sådanne, som efter deres indhold servitutter m.v. respekterer pantebrevet. Særlige 1. Nordea Kredits almindelige forretningsbetingelser bestemmelser For pantebrevet gælder Nordea Kredits almindelige forretningsbetingelser. Forretningsbetingelserne kan ændres af Nordea Kredit med et varsel på 1 måned efter annonering i en eller flere landsdækkende danske aviser. Forretningsbetingelserne, der var gældende på tidspunktet for lånetilbudet, er udleveret til debitor sammen med lånetilbud. Henvisningen til vedtægterne i Justitsministeriets pantebrevsformular B skal forstås som en henvisning til Nordea Kredits vedtægter samt Nordea Kredits almindelige forretningsbetingelser. 2. Debitors hæftelse for lånet Debitor hæfter både med den pantsatte ejendom og personligt for opfyldelsen af forpligtelserne i henhold til pantebrevet. Er der flere debitorer, hæfter disse solidarisk for lånet. Debitor hæfter ikke yderligere for forpligtelser, der påhviler Nordea Kredit eller andre debitorer i Nordea Kredit. 3. Gældsovertagelse af gamle lån i Nordea Kredit Hvis pantebrevet respekterer gamle lån i ejendommen med Nordea Kredit som kreditor, anmoder debitor samtidig ved underskrift på pantebrevet om at overtage det personlige gældsansvar på de ældre lån. Gebyr for gældsovertagelse fremgår af Nordea Kredits prisliste. 4. Ordinære terminsbetalinger og afvikling De ordinære terminsbetalinger består af rente, afdrag og bidrag. Rente og bidrag beregnes af den til enhver tid værende restgæld. Bidraget er variabelt og kan til enhver tid ændres uden varsel af Nordea Kredit. Ændres bidragets størrelse, meddeles det gennem annonering eller ved særskilt meddelelse til kunderne. Ændres bidragets størrelse, ændres de fremtidige ydelser. Det ændrede bidrag og ydelsernes størrelse vil fremgå af førstkommende terminsopkrævning efter ændringen. Første terminsdag fastsættes ved låneudbetalingen. Første terminsydelse betales som en delydelse, der forholdsmæssigt indeholder rente, afdrag og bidrag fra og med udbetalingsdagen. Ydelserne forfalder til betaling hver 11. marts, 11. juni, 11. september og 11. deember for perioderne henholdsvis 1. januar marts, 1. april juni, 1. juli september og 1. oktober deember. Sidste rettidige betalingsdag er den sidste dag i den måned, i hvilken ydelsen forfalder, som ikke er en lørdag, søndag eller helligdag. Nordea Kredit kan ændre betalingsterminerne med et varsel på 6 måneder. Meddelelse om ændring kan ske på en terminsopkrævning. 2

21 5. Ophævelse/opsigelse Ud over punkt 9 i Justitsministeriets Pantebrevsformular B kan Nordea Kredit opsige lånet uden varsel og straks kræve fuld indfrielse i følgende tilfælde: a) Hvis betalingsforpligtelserne over for Nordea Kredit inden for de seneste 3 år har været misligholdt og debitor ikke, hvis Nordea Kredit kræver det, indleverer sin selvangivelse, årsopgørelse eller eventuelt regnskab. E b) Hvis debitor tager fast ophold i udlandet eller flytter sine væsentligste aktiviteter til udlandet. ) Hvis debitor, som ejer bygning på lejet grund, fremlejer det pantsatte, opsiger, ophæver, misligholder eller ændrer lejekontrakten med udlejeren. d) Hvis det pantsatte udlejes for en mindre leje end de samlede terminsbetalinger på dette og andre lån i ejendommen med tillæg af ejendomsskatter, forsikringer og andre omkostninger ved ejendommens drift. e) Hvis lånet er ydet som forhåndslån, og garantibetingelserne ikke opfyldes, eller lånet for den pågældende ejendomskategori ikke efter endelig værdiansættelse og låneudmåling opnår sikkerhed efter realkreditloven. Det samme gælder, hvis byggeriet ikke er påbegyndt inden henholdsvis 6 og 24 måneder efter låneudbetalingen, jf. bekendtgørelsen om forhåndslån. f) Hvis debitor har givet urigtige oplysninger, der har haft indflydelse på værdiansættelsen eller lånebevillingen, i låneansøgninger eller andre dokumenter. g) Hvis den pantsatte ejendom inden 2 år efter lånets udbetaling overgår til anden anvendelse og lånet ikke kunne være ydet på tilsvarende vilkår, hvis ejendommen på udbetalingstidspunktet havde haft denne anden anvendelse. Debitor er forpligtet til at meddele Nordea Kredit sådan anden anvendelse. h) Hvis det ydede lån er sikret med kaution og kautionisten kommer i en af følgende situationer: 1) standser sine betalinger, erklæres konkurs, indleder forhandling om tvangsakkord eller gældssanering, eller indleder forhandling om udenretlig akkord med en eller flere af sine kreditorer 2) tager fast ophold i udlandet eller flytter sine væsentligste aktiviteter til udlandet 3) hvis kautionisten er en fysisk person og afgår ved døden. For lån til ikke-erhvervsmæssige formål gælder det dog kun, hvis debitor ikke inden en måned stiller anden sikkerhed, som Nordea Kredit kan godkende. 6. Forsinkede eller manglende betalinger Betales de aftalte ydelser ikke til tiden, kan Nordea Kredit kræve en forhøjet rente af restanen, gebyr for udsendelse af rykkerbreve, samt at få dækket Nordea Kredits udgifter til juridisk bistand ved inkassation m.v. Den forhøjede rente beregnes pr. påbegyndt måned efter ydelsernes forfaldsdag. Størrelsen af den forhøjede rente og rykkergebyret fastsættes af Nordea Kredit og oplyses efter anmodning Nordea Kredit kan i konkrete tilfælde fastsætte særlige individuelle bidrag for lån, hvor betalingsforpligtelserne over for Nordea Kredit har været misligholdt. Nordea Kredit kan ligeledes bestemme, at ydelserne på sådanne lån skal forfalde månedsvis. 7. Lov om kreditaftaler I lånetilbuddet er der givet oplysning om kreditomkostningerne forbundet med lånet, hvis lånet er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse. Ved underskrift på pantebrevet kvitterer debitor samtidig for modtagelsen af oplysningerne G SCHJOLIN TRYK. KØBENHAVN 3

22 8. Bygninger på lejet grund Samtlige debitors rettigheder efter lejekontrakten på grunden medpantsættes, herunder bl.a. depositum, forudbetalt leje, afståelses-/fremlejeret. Pantebrevet giver sikkerhed for skadesløs betaling af leje, indskud, depositum, inddrivelsesomkostninger eller anden pligtig ydelse efter lejekontrakten eller lejeloven, som Nordea Kredit måtte betale til grundejeren i henhold til den med debitor indgåede lejekontrakt, jvf. pkt. 8 i Justitsministeriets pantebrevsformular B. Hvis debitor opfører yderligere bebyggelse på det lejede areal eller erhverver ejendomsret til arealet, skal Nordea Kredit inden 14 dage efter igangsættelsen af byggeriet/erhvervelsen have underretning herom og på begæring være berettiget til at få panteretten udvidet i tilsvarende omfang og med samme prioritetsstilling som i den/de hidtidige bygning(er). Hvis debitor misligholder lejekontrakten vedrørende arealet, eller hvis kontrakten opsiges, ophæves eller ændres uden Nordea Kredits samtykke, er lånet straks forfaldent til fuld betaling. 9. Pantebreve med selvskyldnerkaution Er der stillet selvskyldnerkaution for pantebrevet, indebærer det, at selvskyldnerkautionisten skal opfylde debitors forpligtelser, hvis debitor ikke selv gør det. Hvis betalinger fra debitor omstødes, opretholdes kautionistens forpligtelse, uanset om der måtte være givet meddelelse om indfrielsen fra debitor eller Nordea Kredit. Kautionisten erklærer ved sin underskrift på pantebrevet at have modtaget kopi af pantebrevet og Nordea Kredits almindelige forretningsbetingelser. Kautionisten er indforstået med, at låneprovenuet helt eller delvis ikke udbetales til debitor, men benyttes til indfrielse af debitors forpligtelser overfor Nordea Kredit eller andre. Kautionisten er desuden indforstået med, at Nordea Kredit kan bevilge debitor henstand med betaling af ydelser i henhold til pantebrevet i op til 3 måneder uden kautionistens samtykke. 10. Medvirken og fuldmagt til retablering ved omlægningslån Hvis lånet er et omlægningslån (dvs. benyttes til hel eller delvis indfrielse af andre lån i ejendommen), kan Nordea Kredit retablere indfriede lån, hvis låneomlægningen ikke kan gennemføres som forudsat. Nordea Kredit kan herved etablere en panteretsstilling, så nyt lån holder sig indenfor rammerne af indfriede lån for så vidt angår hovedstol, afdragsprofil og løbetid. Debitor forpligter sig til at medvirke til denne retablering og giver samtidig Nordea Kredit fuldmagt til at underskrive de nødvendige dokumenter. 11. Forsikring Ud over pligten i PantebrevsformularB, pkt. 7, til at holde pantet behørigt brandforsikret er debitor - hvis kreditor kræver det - forpligtet til at holde pantet forsikret med svampe-, insekt- og udvidet rørskadedækning. PantebrevsformularB, pkt. 9 e, gælder således for samtlige disse forsikringer. 12. Særlige bestemmelser for forhåndslån Hvis byggeriet ikke påbegyndes inden 6 måneder efter udbetalingen, eller byggeriet ikke er afsluttet inden 2 år efter udbetalingen, vil Nordea Kredit kræve lånet indfriet. Det gælder dog ikke, hvis der er fyldestgørende grunde til fristoverskridelserne. Nordea Kredit kan dog helt undtagelsesvist forlænge fristen for påbegyndelse med mere end 3 måneder og fristen for afslutning med mere end 1 år. 4

23 Når byggeriet er afsluttet ansætter Nordea Kredit en værdi af ejendommen efter bestemmelser i Finanstilsynets bekendtgørelse om værdiansættelse. Konstateres det ved værdiansættelsen, at lånet ikke har sikkerhed indenfor den maksimale lånegrænse, der er fastsat i realkreditloven, vil Nordea Kredit straks kræve lånet nedbragt, så det i forhold til den kontante salgspris opnår sikkerhed indenfor den lovfastsatte grænse. Hvis ejendommen opføres med salg for øje og sælges til en lavere pris end den ansatte værdi, vil Nordea Kredit straks kræve lånet nedbragt, så det i forhold til den kontante salgspris opnår sikkerhed indenfor den lovfastsatte grænse. I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular B (sidste side). Hvis pantebrevet alene underskrives af debitor, erklærer denne samtidig ikke at være gift eller have indgået registreret partnerskab eller at ejendommen ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger 18. Pantebrevet består af 7 sider. Hvis debitor er gift/har indgået registreret partnerskab, erklærer medunderskrevne ægtefælle/registreret partner samtykke i pantsætningen. Er underskrevne medejer af det pantsatte, underskrives som debitor. Dato 03.,fr, 2 / Underskrift Dato?L'T. E re de. hayo 13;fie,- Billev Pharma ApS. CV3-(4 2-/ Ægtefælle/registreret partner Underskrift Dato ; G/J Peter de Mayo Billev Ægtefælle/registreret partner Underskrift si 6o--) Susanne Eberhard Petersen Ægtefælle/registreret partner Hvis anden end debitor har endelig adkomst til ejendommen. Der meddeles samtykke til pantsætningen Dato Underskrift Adkomsthaver Ægtefælle/registreret partner Vitterligheds- Til vitterlighed om ægte underskrifter dateringens rigtighed og debitor/debitorers vidder samt ægtefællens/registreret partners myndighed Navn Karin Hersk ind Korrespondent Stilling Grevinge Bygade 37 Bopæ Ros lk ide Navn Stilling Bopæl Vivi Dyreborg Registreringsassistent Kornvænget2l Frederikssund G SCHJØITN TRYK, KØBENHAVN 5

24 Vitterligheds- Til vitterlighed om ægte underskrifter, dateringens rigtighed og adkomsthaver/ vidner adkomsthaveres samt ægtefællens/registreret partners myndighed Navn Stilling Bopæl Navn Stilling Bopæl 6

25 a a a, 0 E *** * *** Side: 8 * * * * * *** * * * Retten i Frederikssund Akt.nr.: *** *** Tinglysningsafdelingen D 14 Påtegning på Pantebrev. Dkk Vedrørende matr.nr. 6 A, Tørslev By, Gerlev Ejendomsejer: Billev Pharma ApS m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Frederikssund den Mona Hansen

26 4 i Cn O CM Ejerlav Tørslev By, Gerlev Matr.nr. 6a Ejerlejlighedsnr. Afgift DKK Akt: Skab ltr. /r (Udfyldes af tinglysningskontoret) GENPART TA p 00 K Gade og husnr. Elmegårdsvej 1 A Afgiftsoplysninger (der er anvendt kursværdier): Pålydende, nyt lån DER ,00 forholdsmæssigt kurstab, nyt lån DER ,26 - indfrielsessum, indfriede lån DER ,65 - omkostninger, indfriede lån DER 7.895,42 - forholdsmæssige omkostninger, nyt lån DER 4.512,89 Afgiftspligtigt beløb DER ,78 Pantebrev Obligationslån Anmelder Nordea Hørsholm Realkreditgruppe Bymidten Værløse TLF Lånesagsnr Tilbudsnr Pantebrevsnr Debitors navn og bopæl Pantebrevet kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for individuel retsforfølgning. Peter de Mayo Billev Susanne Eberhard Petersen Elmegårdsvej 1 A Gunløgsgade 23,2 tv 3630 Jægerspris 2300 København S erkender at skylde Kreditors navn og bopæl Lånets størrelse Rente- og betalingsvilkår Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Trommesalen 4 Postboks København C CVR-nr DKK ,00 Lånets nominelle rentesats er 3,0000% p.a. Lånets bidragssats er 0,1625% pr. kvartal, beregnet af restgælden. Lånet tilbagebetales som et annuitetslån. Lånets løbetid er 15 år. Ydelsen inl. bidrag forfalder 11. marts for perioden 1. januar marts 11. juni for perioden 1. april juni 11. september for perioden 1. juli september 11. deember for perioden 1. oktober deember Der henvises i øvrigt til pantebrevets særlige bestemmelser. Opsigelse Der henvises til pantebrevets særlige bestemmelser. NB Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side, punkt 9 a G SCHJOLIN TRYK. KØBENHAVN

27 Den pantsatte Matr.nr. 6 a ejendom Tørslev By, Gerlev Oprykkende ,0o DKK Nordea Kredit panteret efter Obligationslån ,00 DKK Nordea Kredit Obligationslån Respekterede De før den lyste med undtagelse af sådanne, som efter deres indhold servitutter m.v. respekterer pantebrevet. Særlige 1. Nordea Kredits almindelige forretningsbetingelser bestemmelser For pantebrevet gælder Nordea Kredits almindelige forretningsbetingelser. Forretningsbetingelserne kan ændres af Nordea Kredit med et varsel på 1 måned efter annonering i en eller flere landsdækkende danske aviser. Forretningsbetingelserne, der var gældende på tidspunktet for lånetilbudet, er udleveret til debitor sammen med lånetilbud. Henvisningen til vedtægterne i Justitsministeriets pantebrevsformular B skal forstås som en henvisning til Nordea Kredits vedtægter samt Nordea Kredits almindelige forretningsbetingelser. 2. Debitors hæftelse for lånet Debitor hæfter både med den pantsatte ejendom og personligt for opfyldelsen af forpligtelserne i henhold til pantebrevet. Er der flere debitorer, hæfter disse solidarisk for lånet. Debitor hæfter ikke yderligere for forpligtelser, der påhviler Nordea Kredit eller andre debitorer i Nordea Kredit. 3. Gældsovertagelse af gamle lån i Nordea Kredit Hvis pantebrevet respekterer gamle lån i ejendommen med Nordea Kredit som kreditor, anmoder debitor samtidig ved underskrift på pantebrevet om at overtage det personlige gældsansvar på de ældre lån. Gebyr for gældsovertagelse fremgår af Nordea Kredits prisliste. 4. Ordinære terminsbetalinger og afvikling De ordinære terminsbetalingerbestår af rente, afdrag og bidrag. Rente og bidrag beregnes af den til enhver tid værende restgæld. Bidraget er variabelt og kan til enhver tid ændres uden varsel af Nordea Kredit. Ændres bidragets størrelse, meddeles det gennem annonering eller ved særskilt meddelelse til kunderne. Ændres bidragets størrelse, ændres de fremtidige ydelser. Det ændrede bidrag og ydelsernes størrelse vil fremgå af førstkommende terminsopkrævning efter ændringen. Første terminsdag fastsættes ved låneudbetalingen. Første terminsydelse betales som en delydelse, der forholdsmæssigt indeholder rente, afdrag og bidrag fra og med udbetalingsdagen. Ydelserne forfalder til betaling hver 11. marts, 11. juni, 11. september og 11. deember for perioderne henholdsvis 1. januar marts, 1. april juni, 1. juli september og 1. oktober deember. Sidste rettidige betalingsdag er den sidste dag i den måned, i hvilken ydelsen forfalder, som ikke er en lørdag, søndag, helligdag eller nytårsaftensdag. Nordea Kredit kan ændre betalingsterminerne med et varsel på 6 måneder. Meddelelse om ændring kan ske på en terminsopkrævning. 2

28 5. Ophævelse/opsigelse Ud over punkt 9 i Justitsministeriets Pantebrevsformular B kan Nordea Kredit opsige lånet uden varsel og straks kræve fuld indfrielse i følgende tilfælde: a) Hvis betalingsforpligtelserne over for Nordea Kredit inden for de seneste 3 år har været misligholdt og debitor ikke, hvis Nordea Kredit kræver det, indleverer sin selvangivelse, årsopgørelse eller eventuelt regnskab. b) Hvis debitor tager fast ophold i udlandet eller flytter sine væsentligste aktiviteter til udlandet. ) Hvis debitor, som ejer bygning på lejet grund, fremlejer det pantsatte, opsiger, ophæver, misligholder eller ændrer lejekontrakten med udlejeren. d) Hvis det pantsatte udlejes for en mindre leje end de samlede terminsbetalingerpå dette og andre lån i ejendommen med tillæg af ejendomsskatter, forsikringer og andre omkostninger ved ejendommens drift. e) Hvis lånet er ydet som forhåndslån, og garantibetingelserne ikke opfyldes, eller lånet for den pågældende ejendomskategori ikke efter endelig værdiansættelse og låneudmåling opnår sikkerhed efter realkreditloven. Det samme gælder, hvis byggeriet ikke er påbegyndt og afsluttet inden henholdsvis 6 og 24 måneder efter låneudbetalingen, jf. bekendtgørelsen om forhåndslån. f) Hvis debitor har givet urigtige oplysninger, der har haft indflydelse på værdiansættelsen eller lånebevillingen, i låneansøgninger eller andre dokumenter. g) Hvis den pantsatte ejendom inden 2 år efter lånets udbetaling overgår til anden anvendelse og lånet ikke kunne være ydet på tilsvarende vilkår, hvis ejendommen på udbetalingstidspunktet havde haft denne anden anvendelse. Debitor er forpligtet til at meddele Nordea Kredit sådan anden anvendelse. h) Hvis det ydede lån er sikret med kaution og kautionisten kommer i en af følgende situationer: 1) standser sine betalinger, erklæres konkurs, indleder forhandling om tvangsakkord eller gældssanering, eller indleder forhandling om udenretlig akkord med en eller flere af sine kreditorer 2) tager fast ophold i udlandet eller flytter sine væsentligste aktiviteter til udlandet 3) hvis kautionisten er en fysisk person og afgår ved døden. For lån til ikke-erhvervsmæssige formål gælder det dog kun, hvis debitor ikke inden en måned stiller anden sikkerhed, som Nordea Kredit kan godkende. 6. Forsinkede eller manglende betalinger Betales de aftalte ydelser ikke til tiden, kan Nordea Kredit kræve en forhøjet rente af restanen, gebyr for udsendelse af rykkerbreve, samt at få dækket Nordea Kredits udgifter til juridisk bistand ved inkassation m.v. Den forhøjede rente beregnes pr. påbegyndt måned efter ydelsernes forfaldsdag. Størrelsen af den forhøjede rente og rykkergebyret fastsættes af Nordea Kredit og oplyses efter anmodning. Nordea Kredit kan i konkrete tilfælde fastsætte særlige individuelle bidrag for lån, hvor betalingsforpligtelserne over for Nordea Kredit har været misligholdt. Nordea Kredit kan ligeledes bestemme, at ydelserne på sådanne lån skal forfalde månedsvis. 7. Lov om kreditaftaler I lånetilbuddet er der givet oplysning om kreditomkostningerne forbundet med lånet, hvis lånet er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse. Ved underskrift på pantebrevet kvitterer debitor samtidig for modtagelsen af oplysningerne G SCH.JOLIN TRYK. KØBENHAVN 3

29 8. Bygninger på lejet grund Samtlige debitors rettigheder efter lej ekontralten på grunden medpantsættes, herunder bl.a. depositum, forudbetalt leje, afståelses-/fremlejeret. Pantebrevet giver sikkerhed for skadesløs betaling af leje, indskud, depositum, indirivelsesomkostninger eller anden pligtig ydelse efter lejekontrakten eller lejeloven, som Nordea Kredit måtte betale til grundejeren i henhold til den med debitor indgåede lejekontrakt, jvf. pkt. 8 i Justitsministeriets pantebrevsformular B. Hvis debitor opfører yderligere bebyggelse på det lejede areal eller erhverver ejendomsret til arealet, skal Nordea Kredit inden 14 dage efter igangsættelsen af byggeriet/erhvervelsen have underretning herom og på begæring være berettiget til at få panteretten udvidet i tilsvarende omfang og med samme prioritetsstilling som i den/de hidtidige bygning(er). Hvis debitor misligholder lejekontrakten vedrørende arealet, eller hvis kontrakten opsiges, ophæves eller ændres uden Nordea Kredits samtykke, er lånet straks forfaldent til fuld betaling. 9. Pantebreve med selvskyldnerkaution Er der stillet selvskyldnerkaution for pantebrevet, indebærer det, at selvskyldnerkautionisten skal opfylde debitors forpligtelser, hvis debitor ikke selv gør det. Hvis betalinger fra debitor omstødes, opretholdes kautionistens forpligtelse, uanset om der måtte være givet meddelelse om indfrielsen fra debitor eller Nordea Kredit. Kautionisten erklærer ved sin underskrift på pantebrevet at have modtaget kopi af pantebrevet og Nordea Kredits almindelige forretningsbetingelser. Kautionisten er indforstået med, at låneprovenuet helt eller delvis ikke udbetales til debitor, men benyttes til indfrielse af debitors forpligtelser overfor Nordea Kredit eller andre. Kautionisten er desuden indforstået med, at Nordea Kredit kan bevilge debitor henstand med betaling af ydelser i henhold til pantebrevet i op til 3 måneder uden kautionistens samtykke. 10.Medvirken og fuldmagt til retablering ved omlægningslån Hvis lånet er et omlægningslån (dvs. benyttes til hel eller delvis indfrielse af andre lån i ejendommen), kan Nordea Kredit retablere indfriede lån, hvis låneomlægningen ikke kan gennemføres som forudsat. Nordea Kredit kan herved etablere en panteretsstilling, så nyt lån holder sig indenfor rammerne af indfriede lån for så vidt angår hovedstol, afdragsprofil og løbetid. Debitor forpligter sig til at medvirke til denne retablering og giver samtidig Nordea Kredit fuldmagt til at underskrive de nødvendige dokumenter. 11. Forsikring Ud over pligten i Pantebrevsformular B, pkt. 7, til at holde pantet behørigt brandforsikret er debitor - hvis kreditor kræver det - forpligtet til at holde pantet forsikret med svampe-, insekt- og udvidet rørskadedækning. Pantebrevsformular B, pkt. 9 e, gælder således for samtlige disse forsikringer. 12. Særlige bestemmelser for forhåndslån Hvis byggeriet ikke påbegyndes inden 6 måneder efter udbetalingen, eller byggeriet ikke er afsluttet inden 2 år efter udbetalingen, vil Nordea Kredit kræve lånet indfriet. Når byggeriet er afsluttet ansætter Nordea Kredit en værdi af ejendommen efter bestemmelser i Finanstilsynets bekendtgørelse om værdiansættelse. 4

30 Konstateres det ved værdiansættelsen, at lånet ikke har sikkerhed indenfor den maksimale lånegrænse, der er fastsat i realkreditloven, vil Nordea Kredit straks kræve lånet nedbragt, så det i forhold til den kontante salgspris opnår sikkerhed indenfor den lovfastsatte grænse. Hvis ejendommen opføres med salg for øje og sælges til en lavere pris end den ansatte værdi, vil Nordea Kredit straks kræve lånet nedbragt, så det i forhold til den kontante salgspris opnår sikkerhed indenfor den lovfastsatte grænse. I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformular B (sidste side). Hvis pantebrevet alene underskrives af debitor, erklærer denne samtidig ikke at være gift eller have indgået registreret partnerskab eller at ejendommen ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger 18. Hvis debitor er gift/har indgået registreret partnerskab, erklærer medunderskrevne ægtefælle/registreret partner samtykke i pantsætningen. Er underskrevne medejer af det pantsatte, underskrives som debitor. Pantebrevet består af 6 sider. Dato Underskrift Dato Peter de Mayo Billev Ægtefælle/registreret partner Underskrift Susanne Eberhard Petersen Ægtefælle/registreret partner Hvis anden end debitor har endelig adkomst til ejendommen: Der meddeles samtykke til pantsætningen Dato Underskrift Adkomsthaver Ægtefælle/registreret partner Vitterligheds- Til vitterlighed om ægte underskrifter dateringens rigtighedog debitor/debitorers vidner samt ægtefællens/registreret partners myndighed Navn SUSei /7^")( (7 Navn 1(--104 Stilling JASthS CASsr.? AS2S Stilling o> l6øms` r Bopæl _Ss ( e 1-7--&,,,, '56,,,fi Bopæl Vitterligheds- Til vitterlighed om ægte underskrifter, dateringens rig?ked og adkomsthaver/ vidn& adkomsthaveres samt ægtefællens/registreret partners myndighed Navn Stilling Bopæl Navn Stilling Bopæl G SCHJØL/N TRYK. KØBENHAVN 5

VILSØE BOLIGADVOKATER

VILSØE BOLIGADVOKATER VILSØE BOLIGADVOKATER Tinglysningsafgift kr. 14.600 Matr.nr.: 39 B Torslundemagle by, Torslunde Beliggende: Torslundevej 48 2635 Ishøj CVR-nr. 20 64 79 30 Anmelder: VIT.SØE Boligadvokater Kgs. Nytorv 15,

Læs mere

Tinglysningsafgift: kr

Tinglysningsafgift: kr GENPART 082022 02 0000.0022 20,04.2004 TA 14.000F00 K Tinglysningsafgift: kr. 14.000 Matr.nr. Anmelder: 11 AX.-~4., Jyllinge By, Jyllinge Advokat Martin Lavesen og '11 BI Sundkrogsgade 9 2100 København

Læs mere

111 ui _A-1_87 A A

111 ui _A-1_87 A A Ejerlav: Stempel: kr. Akt: ig skab 27nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Matr. nr.: 10-hm Oppe Sundby by, Oppe Sundby (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.110i toften 9 111 ui 88317443 17_A-1_87 A00748019A

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Underskrevne Jette Nielsen og Tommy Nielsen sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medunderskrevne

ENDELIGT SKØDE. Underskrevne Jette Nielsen og Tommy Nielsen sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medunderskrevne ?-.1 348 Matr.nr.: 1 kg Glostrup by, Glostrup Beliggende: Hovedvejen 80, 2600 Glostrup Anmelder: ERVIN BIRK Advokat Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf. 33 12 24 34 Stempel kr. 8.550,00 Gebyr kr. 1.200,00

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE

Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE OD Registreringsafgift kr. 10.600,00 Matr.nr.: 10 F Glostrup By, Glostrup Beliggende: Gerdasvej 53 2600 Glostrup CVR-nr. 10 11 59 22 Anmelder: VILSØE Boligadvokater Kgs. Nytorv 15, 1. sal 1050 København

Læs mere

APR *0 0 3 ego ENDELIGT SKØDE

APR *0 0 3 ego ENDELIGT SKØDE å a ko.0 E Matr.nr. 1-ag,Karise by og sogn (Ejerlejlighed., Gade og husnr. Drosselvej 13 L Stempel kr. 4.120,00 1 11111 1 1 88300764 27_S_ 8 A00063-83-3A I I I Akt: Skab nr.,/,1 (Udfyldes af dommerkontoret)

Læs mere

registreringsafgift kr ,- Anmelder: Kringlevej Jyllinge Palle Støvring, Osvej 17-19, 4040 Jyllinge tlf ENDELIGT SKØDE

registreringsafgift kr ,- Anmelder: Kringlevej Jyllinge Palle Støvring, Osvej 17-19, 4040 Jyllinge tlf ENDELIGT SKØDE MÆGLERNE registreringsafgift kr. 7.000,- Matr. nr. 24 G Jyllinge By, Jyllinge Gade & Hus nr. Købers bopæl: Kajakvej 30 4040 Jyllinge Anmelder: Kringlevej 11 4040 Jyllinge Palle Støvring, Osvej 17-19, 4040

Læs mere

ENDELIGT SKØDE S 10. Anmelder: Advokat Mikael Dreyer Søndre Alle Køge Tlf.: J.nr

ENDELIGT SKØDE S 10. Anmelder: Advokat Mikael Dreyer Søndre Alle Køge Tlf.: J.nr 88300764 27_S_10 A0006380-9A 1111111111 S 10 Ejerlav: Karise by, Karise Matr.nr. : 1-x Beliggende: Kærvej 6. 4653 Karise Anmelder: Advokat Mikael Dreyer Søndre Alle 7 4600 Køge Tlf.: 7025 8595 J.nr. 20188

Læs mere

/0.?-00 Tinglysningsafgift kr. 1ec=1#4

/0.?-00 Tinglysningsafgift kr. 1ec=1#4 /V- 4' VILSØE BOLIGADVOKATER /0.?-00 Tinglysningsafgift kr. 1ec=1#4 Matr.nr.: 1 LL CVR-nr. 20 64 79 30 Glostrup by, Glostrup Anmelder: VILSØE Boligadvokater Beliggende: Skolevej 12 Kgs. Nytorv 15, 1. 2600

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

C GENPART TA p 00 K. Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE. (Købesummen ønskes ikke offentliggjort)

C GENPART TA p 00 K. Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE. (Købesummen ønskes ikke offentliggjort) D I2_ C GENPART 249187 01 0000.0085 13.09.2005 TA 22.700 p 00 K E, Ejerlav: Frederikssund Markjorder Matr.nr.: 14 H Beliggenhed: Færgevej 69 Registreringsafgift kr. 22.700,00 Anmelder: Lunøe Boligadvokater

Læs mere

ADVOKATERNE. e C. C. Hansen e Lene Grunwald e Lisbeth Brink Ny Adelgade 5 DK-1104 København K Fax Giro Telefon

ADVOKATERNE. e C. C. Hansen e Lene Grunwald e Lisbeth Brink Ny Adelgade 5 DK-1104 København K Fax Giro Telefon ADVOKATERNE e C. C. Hansen e Lene Grunwald e Lisbeth Brink Ny Adelgade 5 DK-1104 København K Fax 33 93 09 44 Giro 661-8170 Telefon 33 14 34 19 fg.ift kr. 15.800,00. atr.nr. Anmelder: -E Slangerup by, Slangerup

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

AdvokatAllan Winther-Rasmussen

AdvokatAllan Winther-Rasmussen AdvokatAllan Winther-Rasmussen Møderet for Højesteret Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) /Ryesgade 9 Postbox 5097 DK 8100 Århus C. Tlf. +45 86 12 28 22 Giro 3 38 09 12 Fax 86 12 38 25 Ejerlav:

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne Mr. nr. Anmelder: 4 dg og 4 eg, begge Struer Smith Knudsen Advokfirma Store Torv 6 Gade og hus nr.: 7500 Holstebro Park Alle 4, 7600 Struer Tlf. nr. 9742 6333 J.nr. 21008658 /gj Værdi- og registreringsafgift:

Læs mere

Afgift kr. kr. Anmelder: Ejendommen: EDC My House A/S Øvej 2B, 3550 Slangerup Himmelev Bygade Roskilde

Afgift kr. kr. Anmelder: Ejendommen: EDC My House A/S Øvej 2B, 3550 Slangerup Himmelev Bygade Roskilde il f Sagsnr. 35536000 Afgift kr. kr. I alt kr. 1.400 10 2nn 11.600 Anmelder: Ejendommen: EDC My House A/S Øvej 2B, 3550 Slangerup Himmelev Bygade 49 4000 Roskilde Matr.nr.: Tlf. 43204720 8 BN Slangerup

Læs mere

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby Pantsætnings- og Låneaftale Ejendomsnr.: 106-300-0253 Lånenr: 0039-406-361 Låntager og pantsætter (herefter kaldet låntager) Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500

Læs mere

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR Anmelder: TDC Services A/S Ejendomsjura Telehøjen 1 5220 Odense SØ Tlf.: 66 66 35 02 Navneændring TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR. 25 76 75 35 har pr. 1. januar 2003 ændret navn til TDC Totalløsninger A/S,

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== PANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

iui 25.FE * Il J 2/, Mb 165-o Fakse by, Fakse BETINGET SKØDE

iui 25.FE * Il J 2/, Mb 165-o Fakse by, Fakse BETINGET SKØDE a a c 4(" Il 1111111111 88300665 27_G_56 A00060426A 25.FE13.1986*00 3 1 8 8 Matr.nr. 165-o Fakse by, Fakse iui Købers bopæl: Akt: Skab A nr. r3l7, (Udfyldes af dommerkontoret) Gade og hus nr.: Rønnedevej

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. I Undertegnede Lone Nordskov Mortensen, Poppelstrædet 6, 4050 Skibby endeligt overdrager herved til medunderskrevne:

ENDELIGT SKØDE. I Undertegnede Lone Nordskov Mortensen, Poppelstrædet 6, 4050 Skibby endeligt overdrager herved til medunderskrevne: a c E C $6 72 Stempel: kr. 9.300 + 1.400 = 10.700 øbesummen ønskes ikke offentliggjort! Matr. nr.: 67-A Ferslev by, Ferslev GENPART 243149 01 0000.0085 11.08.2005 TA 10.700 ^ 00 K Beliggende: Poppelstrædet

Læs mere

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning)

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Kolonihaveforbundet for Danmark Endeligt overdragelsesdokument Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar Sælgers eksemplar Landsejerlavskode: Matr. nr.: Havelod/Bygning nr.: Registreringsafgift: Haveforeningen

Læs mere

Reg.afgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE

Reg.afgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE AE-202 J. nr. 170.486 mh/jn Reg.afgift kr. 13.600,00 Matr. nr.: 1 ui og 1 vv Glostrup by, Glostrup Gade og hus nr.: Langagervej 6 2600 Glostrup Købers bopæl: Nykær 38, 10. tv. 2605 Brøndby Anmelder: Advokat

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Slotssøvejen 8-16 i Kolding,

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr.nr.: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev 3534 Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal 843 m 2 95 m 2 Ejendomsværdi: 2010 Grundværdi: Kr. 960.000

Læs mere

B E T I N G E T K Ø B S A F T A L E

B E T I N G E T K Ø B S A F T A L E Matr.nr.: 28a og 28d Fræer By, Fræer Sagsnr. 152-197999 BRA/KJ-H Beliggenhed: Fræervej 8 9530 Støvring Værdiafgift kr. 5.000,00 Fast afgift kr. 1.660,00 I alt kr. 6.660,00 B E T I N G E T K Ø B S A F T

Læs mere

2 N. Reg.afgift kr. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE D-I 15

2 N. Reg.afgift kr. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE D-I 15 2 N cn Sagsnr. 29100912 Reg.afgift kr. kr. I alt kr. 1.400 Akt.: Skab nr. 6_A96 (udfyldes af dommerkontoret) 8.296 Ejendommen: Plantagevej 1, 3600 Frederikssund Matr.nr.: 3 X Oppe Sundby By, Oppe Sundby

Læs mere

ENDELIGT BRØDE. Undertegnede Flemming Brøndel Olsen, Røjlehaven 39, 2630 Taastrup, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede

ENDELIGT BRØDE. Undertegnede Flemming Brøndel Olsen, Røjlehaven 39, 2630 Taastrup, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede Matr. nr. 8 nc Taastrup Valby by, Rønnevang. Beliggende: Røjlehaven 39, 2630 Taastrup. 4), 5226 4. ANMELDER: Peder Grau Advokat Bøgevej 105 2630 Taastrup Tlf.nr. 43998044 ENDELIGT BRØDE Undertegnede Flemming

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

MAJ 1962 K ØDE

MAJ 1962 K ØDE eller( de senderydske lands- Snostrup sogn. Købers dele) bd. og bl. l tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Kreditors bopæl: Gade og hus nr.: Anmelder: U151"TssAGF"ER P.A. JENSEN (FORH. RICH. KNUDSEPI) frederikssund

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne:

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne: Købstilbud Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Bystævnet 3, 5474 Veflinge Sagsnunmmer: 480-2015-93532 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-335981 Afdeling: Strategi

Læs mere

27.SEP.1990* SKØDE

27.SEP.1990* SKØDE 5,;(71 (C V?) S / Ø Ma tr. nr. 9 gl2 Glostrup by, Glostrup Beliggende: Ingersvej 10, 2600 Glostrup 27.SEP.1990*00676 5 SKØDE Anmelder: Advokat Jesper Lett Østergade 3-5 1100 København K tlf. 33-12 00.66

Læs mere

Registreringsafgift kr ,00 Matr.nr.: 6 Z. Anmelder: Ejerlav: Slangerup by, Slangerup Advokat Steen H. Thomsen Beliggende: Månevej 4

Registreringsafgift kr ,00 Matr.nr.: 6 Z. Anmelder: Ejerlav: Slangerup by, Slangerup Advokat Steen H. Thomsen Beliggende: Månevej 4 Akt: skab nr. 3(3,9_ (Udfyldes af inglysningskontoret) Registreringsafgift kr. 8.000,00 Matr.nr.: 6 Z Anmelder: Ejerlav: Slangerup by, Slangerup Advokat Steen H. Thomsen Beliggende: Månevej 4 Kongensgade

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Langebyende 21, 5471 Søndersø

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Langebyende 21, 5471 Søndersø 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Langebyende 21, 5471 Søndersø Sagsnunmmer: 480-2015-332722 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-84593 Afdeling: Strategi

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

Retsafgift: kr ,- Stempelafgift: kr ,- ENDLIGT SKØDE

Retsafgift: kr ,- Stempelafgift: kr ,- ENDLIGT SKØDE Retsafgift: kr. 1.400,- Stempelafgift: kr. 8.900,- Ejerlav: Haslev by, Haslev Matr. nr. 1-oh Gade og husnr. Ahornvej 4, 4690 Haslev Købesummen bedes ikke offentliggjort. ENDLIGT SKØDE Anmelder: Karl Christensen

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. JPN Finans ApS CVR.nr Skjoldhøj Alle 1, I 2920 Charlottenlund

ENDELIGT SKØDE. JPN Finans ApS CVR.nr Skjoldhøj Alle 1, I 2920 Charlottenlund ADVODAN Afgift kr. 15.200,00 Matr.nr.: 5 p Jyllinge by, Jylling Beliggende: Hagenæs 41 4040 Jyllinge Anmelder: Akt: skab nr. k A dkrökatd1mb EN Nygade 9. 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Esbjergvej 111, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Esbjergvej 111, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Esbjergvej 111, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe den Kolding Kommune tilhørende ejendom betegnet

Læs mere

Købsaftale ubebygget grund

Købsaftale ubebygget grund Købsaftale ubebygget grund Vedrørende ejendommen beliggende Skibelundvej 1, 6500 Vojens. Dok. 13/101748-2 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Rikke Lynge Dahl. 84 Svend Storgaard Gammel Kalkbrænderivej 64, 5. tv 2100 København Ø

ENDELIGT SKØDE. Rikke Lynge Dahl. 84 Svend Storgaard Gammel Kalkbrænderivej 64, 5. tv 2100 København Ø C 37- Matr.nr. 1 F Kobbelgårde, Dråby GENPART 337661 03 0000.0018 31.01.2007 TA 9.700p00 K ANMELDER: DanBolig Ansv. Indehaver: Palle Andersen Statsaut. Ejendomsmægler og valuar, MDE Jernbanegade 11 B 3600

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. PIA HESS JØRGENSEN, Kyndbyvej 20, Kyndby, 3630 Jægerspris,

ENDELIGT SKØDE. PIA HESS JØRGENSEN, Kyndbyvej 20, Kyndby, 3630 Jægerspris, Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret).. Matr.nr. 15, Kyndby by, Kyndby Gade og husnr. Jungedalsvej 4 Tinglysningsafgift: kr. 29.300,00 Akt. tf Skab2 Købers bopæl: Kyndbyvej 20, Kyndby, 3630

Læs mere

t

t Tinglysningsafgift: kr. 7.100 Ejerlav: Fakse By, Fakse Anmelder: Matr.nr.: 126 DB Tlf.nr.: 44 53 42 24 Navn: Susanne Nobel Gade og husnr.: Adr.: Emtedalen 17, Frederiksmindevej 15, 2730 Herlev 4640 Fakse

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Matr.nr. 8 LU Slangerup by, Anmelder Slangerup Advokat Peter Nørring Fredensborg Kongevej Kokkedal Telefon ENDELIGT SKØDE

Matr.nr. 8 LU Slangerup by, Anmelder Slangerup Advokat Peter Nørring Fredensborg Kongevej Kokkedal Telefon ENDELIGT SKØDE Matr.nr. 8 LU Slangerup by, Anmelder Slangerup Advokat Peter Nørring Fredensborg Kongevej 45 2980 Kokkedal Telefon 48 28 17 28 Beliggende Agervej 52 3550 Slangerup Fast tinglysningsafgift kr. 1.400 Variabel

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Stempel: kr. øre

Stempel: kr. øre e 3 o o 2 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) Gade og hus nr.: Stempel: 6- -0 kr. øre Købers Kreditors bopæl: Anmelder: U1986 nr. 1313 Akt: Skab nr335- (udfyldes af dommerkontoret) & E E r.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen Ejendom, bolig/erhverv, bebygget. KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendom, del 2 af matr. nr. 165a, Køge Bygrunde, beliggende Nørregade

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-19527 - 10. maj 2017 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel, grundstykke xxx, del af matr.nr. 2f, Ølby By, Højelse, beliggende

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Side 1 af 5 AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Undertegnede opsiger hermed min andelsbolig beliggende POPPELVÆNGT nr., 5700 Svendborg til fraflytning den / 20, og sælger min andel

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere