Undervisningsmiljøvurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsmiljøvurdering"

Transkript

1 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne, og i februar 2014 er den samme undersøgelse gennemført i samtlige 1.g-klasser. Undersøgelserne ligger i forlængelse af fire årlige undervisningsmiljøvurderinger i 2.g- og 3.g-klasserne, og der er i alle evalueringerne gjort brug af spørgeskemaværktøjet Termometeret udviklet af Dansk Center for Undervisningsmiljø. Baggrunden for også at gennemføre undersøgelsen i 1.g er, at studieretningsvalget fra 2013 er fremrykket til oktober, hvilket gør, at der i perioden frem til februar har været tid for eleverne til at gøre nogle erfaringer med det sociale miljø i studieretningsklassen. Samtidigt kan undersøgelsen medvirke til på et tidligt tidspunkt i studieretningsforløbet at opfange eventuelle problemer med undervisningsmiljøet. I november 2013 havde samtlige elever i 2.g og 3.g mulighed for at deltage i evalueringen, og undersøgelsen har 822 respondenter svarende til 93 % af de 888 mulige (ved den seneste undersøgelse i 2.g og 3.g i december 2012 var svarfrekvensen 88 %). Undersøgelsen for 1.geleverne havde 471 respondenter svarende til 91 % af de 519 mulige I det følgende fremdrages en række væsentlige resultater i undersøgelserne. Samlet om det sociale miljø i 2.g- og 3.g Besvarelserne i november 2013 vedrørende det sociale miljø tegner overordnet det samme positive billede af Silkeborg Gymnasium som i de forudgående undersøgelser, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved nedenstående, hvor tallene i parentes angiver undersøgelsesresultatet fra de tre foregående undersøgelser (seneste undersøgelse står sidst i parentesen); - At 94 % (96 %, 96 %, 96 %, 95 %) af eleverne giver udtryk for, at de for det meste har det godt i klassen - At 94 % (95 %, 95 %, 95 %, 94 %) af eleverne føler sig trygge i klassen - At 86 % (90 %, 89 %, 90 %, 88 %) af eleverne føler, at klassekammeraterne kan lide dem, som de er - At de klart hyppigst anvendte beskrivelser af omgangstonen i klasserne er sjov, god, fri og venskabelig - At 82 % (81 %, 85 %, 82 %, 80 %) af eleverne oplever, at der bliver gjort noget for at løse eventuelle konflikter - At 86 % (85 %, 83 %, 85 %, 84 %) af eleverne i en samlet vurdering af det sociale miljø er meget tilfredse eller tilfredse - At 97 % (97 %, 96 %, 97 %) af eleverne oplever, at lærerne viser respekt over for eleverne - At 94 % (95 %, 95 %, 95 %) af eleverne oplever, at eleverne viser hinanden respekt 1

2 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller Utilfreds Meget Procent 2 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium Samlet om det sociale miljø i 1.g Besvarelserne fra 1.g-eleverne vedrørende det sociale miljø tegner overordnet det samme positive billede af Silkeborg Gymnasium som rækken af undersøgelser blandt 2.g- og 3.gklasserne. Faktisk er 1.g-eleverne på næsten alle områder endnu mere tilfredse end de ældre elever på skolen. Dette kommer blandt andet til udtryk ved nedenstående, hvor tallene i parentes angiver resultater fra undervisningsmiljøvurderingen i 2.g- og 3.g-klasserne i november 2013; - At 97 % (94 %) af eleverne giver udtryk for, at de for det meste har det godt i klassen - At 94 % (94 %) af eleverne føler sig trygge i klassen - At 91 % (86 %) af eleverne føler, at klassekammeraterne kan lide dem, som de er - At de klart hyppigst anvendte beskrivelser af omgangstonen i klasserne er sjov, god, fri og venskabelig - At 87 % (82 %) af eleverne oplever, at der bliver gjort noget for at løse eventuelle konflikter - At 90 % (86 %) af eleverne i en samlet vurdering af det sociale miljø er meget tilfredse eller tilfredse - At 98 % (97 %) af eleverne oplever, at lærerne viser respekt over for eleverne - At 98 % (94 %) af eleverne oplever, at eleverne viser hinanden respekt Dansk Center for Undervisningsmiljø har udarbejdet et pointsystem, hvor man ud fra de 23 spørgsmål vedrørende det sociale miljø tildeler en score på en skala fra 0 til 10 point, hvor 10 er bedst. Samlet set er resultatet i den foreliggende undersøgelse 8,0, hvilket er over det niveau på 7,7, som har vist sig i de seneste fire undersøgelser på Silkeborg Gymnasium. 70 Hvor tilfreds er du samlet set med det sociale miljø på skolen? Januar 2011 Januar 2012 December 2012 November g februar

3 3 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium Det fremgår af diagram på side 2, at den samlede vurdering af det sociale miljø er meget ens gennem årene. Dog er der i den seneste undersøgelse blandt 2.g- og 3.g-eleverne en lille forskydning fra Tilfreds til Meget tilfreds i forhold til undersøgelsen i december Diagrammet viser ligeledes, at 1.g-eleverne er endnu mere tilfredse end 2.g- og 3.g-eleverne, idet undersøgelserne i perioden ikke har involveret 1.g-klasserne. Udfordringer På en skole med mere end 1400 elever vil der naturligvis også være forhold omkring det sociale miljø, der kan forbedres. Dette kom til udtryk i de tidligere undersøgelser, og dette gentages på stort set samme vis i den aktuelle undersøgelse i 2.g- og 3.g-klasserne (tallene i parentes stammer fra de fire forudgående undersøgelser, idet den seneste undersøgelse angives sidst): - Omkring 16 % (15 %, 18 %, 13 %, 15 %) af eleverne oplever, at omgangstonen i klassen kan være hård eller nedladende - At 31 % (28 %, 21 %, 24 %, 26 %) af eleverne føler, at man i klassen bør være bedre til at støtte og hjælpe hinanden, når der er behov for det - At 1,9 % (2 %, 1 %, 1,5 %, 1,1 %) af eleverne inden for de sidste 2 måneder har oplevet at blive mobbet af andre elever Der er anledning til at være særlig opmærksom på den negative udvikling i andelen af elever, der føler, at man i klassen kan støtte hinanden bedre! For 1.g-eleverne er svarene lidt mindre negative: - Omkring 10 % (16 %) af eleverne oplever, at omgangstonen i klassen kan være hånlig eller nedladende - At 20 % (31 %) af eleverne føler, at man i klassen bør være bedre til at støtte og hjælpe hinanden, når der er behov for det - At 1,5 % (1,9 %) af eleverne inden for de sidste 2 måneder har oplevet at blive mobbet af andre elever Eleverne i 1.g har i undersøgelsen mulighed for at beskrive den mobning, som de eventuelt har oplevet. Eleverne beskriver først og fremmest, at enkelte elever ikke bliver integreret i klassen eller oplevelsen af en hård tone, fx: - Det er ikke hård mobning, men ignorering. Jeg har selv følt mig usynlig, og har også set andre sidde helt alene eller gå rundt alene. Nogle gange har jeg gjort noget, andre gange har jeg ikke kunnet overskue det. (elev) - Grimt sprog til hinanden og ingen respekt. Der bliver grinet når hun siger noget. (elev) - Når drengene i klassen ikke bryder sig om en anden dreng, går de sammen og danner et fællesskab uden ham. Derefter når de er enige om, at de ikke kan lide ham, bruger de nedladende ord og er ond ved ham offentligt i klassen, mens vi andre ser på. (elev) 3

4 4 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium Nogle gange er der elever, der snakker for meget, og selvom aftalen har været, at man som elev har lov til at tysse lidt på folk, bliver man set meget nedladende på af visse elever. Der burde også blive snakket noget mere på klassen om, hvordan man opfører sig over for hinanden, og hvad der er i orden og ikke er i orden at gøre. (elev) Der er nogle få elever, der beskriver mobning begået af lærere: - Jeg er aldeles ikke blevet mobbet, men jeg har en lærer, som er meget hånende overfor de elever, som ikke er så gode på mit XXX-hold. Hun antager bare med det samme timen starter, at vi elever ikke har lavet lektier og ikke laver noget i timerne. Hun afbryder, når man snakker, og hun er helt vildt flabet overfor en, hvis der e noget, man ikke forstår. Det er vi flere elever på holdet, som har lagt mærke til. Det er for at sige det mildt, ubehagelig at komme til XXX-timerne, og jeg har lagt mærke til, at mit niveau er faldet markant, da jeg har mistet lysten til faget. (elev) - Jeg har oplevet, at en lærer er meget svær at kommunikere med og derfor resulterede det i en meget nedladende tone over for en af mine klassekammerater fra lærerens side. Det synes jeg er meget upassende, og det er et problem for mange i min klasse og ikke mindst mig selv. Jeg synes, det er lærerens formål at sørge for at eleven kan føle sig tryg og ikke modsat gøre eleven utryg. (elev) Det sociale miljø i et kønsperspektiv Besvarelserne viser, at drenge og piger er omtrent lige tilfredse med det sociale miljø på Silkeborg Gymnasium. Det kommer til udtryk ved, at drengene samlet vurderer undervisningsmiljøet til 7,7, mens pigerne giver 7,6. Den enslydende samlede vurdering dækker dog over nogen variation mellem kønnene, hvilket afspejles i nedenstående skema, der er baseret på svar fra 2.g- og 3.g-elever. Synes du, at I har det godt sammen i din klasse? Føler du dig tryg i klassen? Føler du, at dine klassekammerater kan lide dig som den, du er? Ja, altid Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger 41 % 29 % 56 % 65 % 3 % 5 % 0 % 0 % 69 % 45 % 27 % 47 % 3 % 7 % 0 % 1 % Sjældent eller Ja, altid Ja, for det meste Engang imellem aldrig Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger 41 % 32 % 51 % 54 % 8 % 12 1 % 1 % 4

5 5 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium Sociale aktiviteter Der er på det seneste gjort en ekstra indsats i forhold til sociale aktiviteter for skolens elever i form af SG-stafet, aktivitetsdag, gallafest mv., og det forklarer formodentligt den meget positive udvikling i elevernes vurdering af de sociale aktiviteter, som fremgår af nedenstående figur, der er baseret på svar fra 2.g- og 3.g-elever. 60 Hvor tilfreds er du samlet set med de sociale aktiviteter (fester, fællesarrangementer mv.) på skolen? Marts Januar Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller Utilfreds Meget Januar 2012 December 2012 November 2013 Om det sociale miljø i de enkelte klasser Det samlede billede dækker over betydelige variationer i vurderingen af det sociale miljø i de forskellige klasser se figurer nedenfor: Fra 6,8 i 3.tf til 8,8 i 3.y. Bundniveauet på 6,8 ligger dog væsentligt over bundniveauet i den seneste undersøgelse, hvor det var 6,1. Den store variation betyder, at det væsentligste forum for tiltag i forhold til det sociale miljø på skolen er de enkelte klasser. Derfor har alle lærerteam for 1.g- og 2.g-klasser samt klasselærere for 3.gklasser modtaget en rapport over de enkelte klassers svar på de 26 spørgsmål vedrørende det sociale miljø samt en opfordring til at diskutere undersøgelsesresultatet med klassen. Hvis man sammenligner vurderingen af det sociale miljø for de klasser, der medvirkede i både undersøgelserne i december 2012 og november 2013 (dvs. de nuværende 3.g-klasser), er vurderingen i 11 af 17 klasser mere positiv i november 2013 end den et år tidligere, og kun i 3 af de 17 klasser er vurderingen mere negativ. I gennemsnit er tilfredsheden steget med 0,25 på den tidligere omtalte 10-skala. Diagrammerne på de næste sider illustrerer undervisningsmiljøet i de enkelte klasser. 5

6 6 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium Alle klasser 3z 3y 3x 3w 3u 3tf 3s 3r 3qm 3p 3i 3h 3e 3d 3c 3bn 3ak Samlet vurdering af det sociale miljø 3.g-klasser Samlet vurdering af det sociale miljø 2.g-klasser Alle klasser 2z 2y 2w 2u 2s 2r 2q 2p 2m 2kf 2i 2h 2e 2dx 2c 2b 2a

7 7 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium Alle klasser 1z 1y 1x 1w 1u 1t 1s 1r 1q 1p 1m 1i 1h 1fn 1e 1d 1c 1b 1ak Samlet vurdering af det sociale miljø 1.g-klasser Konklusion Undersøgelserne viser, at eleverne fra år til år har samme, positive oplevelse af det sociale miljø på Silkeborg Gymnasium. Desuden viser den aktuelle undersøgelse, at der blandt 1.geleverne er en endnu mere positiv vurdering af undervisningsmiljøet end blandt 2.g- og 3.geleverne. Årets undersøgelser viser endvidere, at der på det seneste er en markant positiv udvikling i oplevelsen af de sociale aktiviteter. Men det er uacceptabelt, at nogle få elever oplever at blive mobbet, og at 16 % af eleverne oplever, at tonen kan være hård, og derfor skal der kontinuert være en dialog mellem elever og skolen (team/klasselærere/ledelse), der har til formål at sikre, at alle elever trives godt. Såfremt lærerteam/klasselærer og eleverne finder behov for at gøre en særlig indsats for det sociale miljø, er skolen positiv i forhold til bl.a. økonomisk støtte af sociale arrangementer o.l. Brian Krog Christensen Marts

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER?

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole Informationspjece til lærer & forældre på Vadum Skole Indholdsfortegnelse 1. MOBNING HVAD ER DET & HVORDAN OPDAGER DU DET?... 3 Hvorfor beskæftige sig med mobning?... 3 Hvad er mobning?... 3 Definition...

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET?

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET? DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation,

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE?

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE? DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Christina Bæksted, Charlotte Meilstrup og Line Nielsen. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel. Statens Institut for

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere