DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, piease consult

3

4 DET KONGELIGE BIBLIOTEK

5

6

7 m m i Alle Smaapigers Kogebog, K jøbenhavn. V. Pio s B oghandels Forlag

8

9 Alle Smaapigers Kogebog, indeholdende alle mulige Retter til Dukkeselskaber og lege kom Fremmede". Tillaves i Kjøkkentøj eller i et D u k k e k jø k k e n * Morende Tidsfordriv for dannede Smaapiger fra 6 til 12 Aar af en k jæ rlig M oder o g B ørn ev en. KJØBENHAVN. V. Pio s B oghandel

10 gall7 B. Sal om on s Bogtrykkeri (Møller & Thomsen). Kjøhenhavn.

11 Fritiden. iaom, lad os lege og more os godt, Alting er her tilrede; Naar vi saa Alle iagttage blot: Ingen Trætte og Vrede; Thi ellers vil Moder skille os ad, Og hvad skal vi saa med Potte og Fad?

12

13 Fortale. Hensigten med denne lille Kogebog er at skaffe alle dannede Smaapiger en behagelig Fornøjelse og plante Spiren hos dem til Huslighed. Ingenting morer dog Pigebørn saa meget som at lave Mad. Og enhver lille Pige har gjærne en Samling af Kjedler, Kasseroller, Potter og Fade; Kogle have ogsaa et lille Komfur. Naar Børnene strax faa dette i deres Varetægt, med Paalæg om, selv at holde det rent, have de heri en Dags Fornøjelse og en Frem-

14 6 tids Nytte ved fra Smaa af at vænnes til Renliglied og Orden. For nu ogsaa at give dem Smag for Madlavningen, meddeles her Opskriften paa alle i det daglige Liv forefaldende Middagsretter af Ingredienser, der naturligvis passe for Barnet, men som dog give dem det rette Indblik i Kogekunsten og Sans for, i rette Tid at indsamle Fødevarerne. Til Smaapigerne. Naar man leger Middagsselskab eller Sligt, er der ingen Ting, der overgaar den Fornøjelse, som naar Yoxne deltage i Spisningen; derfor maa man i Særdeleshed lægge Yind paa Renlighed, saavel med Hensyn til Karrene som til

15 7 Behandlingsmaaden. Før man begynder at lege, maa man se efter, at Karrene ikke ere støvede, vaske sine Hænder og saa lidt som muligt bruge disse til at tage paa Maden med, og for at man ved en saadan Lejlighed ikke skal mangle Noget, skal man altid være artig, saa er Enhver villig til i Legetiden at staa bi med Raad og Daad.

16

17 »'»SplBirø - * ' Register. 1. Kjødsuppe med Ludvigs Boller. 2. Saras Suppe. 3. Trines Suppe. 4. Louises Grød. 5. Georgs Kaal. 6. Sylvias Kaal. 7. Armettes Grød. 8. Roses Æ rter. 9. Bines Steg. 10. Karens Steg. 11. Rudolfs Gemyse. 12. Peters Salat. 13. Carolines Tærte. 14. Lottes Budding. 15. Ernst s Kompot. 16. Sophies Marmelade.

18 Mines Kage. Juttas Budding. Maries Ragout. Sines Salat. Theodors Boller. Sibbons Kage. Jettes Budding. Stines Fisk. Carls Kage. Frederiks Brød. Vilhelms Punsch. Julies Vin, Annas Kiks. Thereses Borddækning.

19 1. Kjødsuppe med Ludvigs Boller Du fanger en Spurv (som nemt sker med en Pind, hvorpaa Du har smurt Fuglelim), lader Pigen tage Livet af den og dypper den i kogt Yand, da kan Du let pille alle Fjedrene renligt af; nu skærer Du den op bag i, ligesom Du ser de Voxne gjøre ved G-aasen, og tager saa alle Indvoldene ud; Pigen siger Dig nok, hvad der er Hjærte og Kro, thi de to Dele maa Du ikke kaste væk. Men naar Du har vasket Spurven i flere Hold Yand, lægger Du dem ind igj en, efter at have viklet Persille om dem. Tag nu saa meget Yand, som Du vil

20 12 have Suppe, men ikke mere end to Kopper, læg nu Spurven deri, og sæt det over at koge. Af en lille Grulerod skærer Du nu ganske tynde, korte Stykker og kommer dem i, naar Fuglen har kogt et Kvarter; et Par Korn Salt maa Du ogsaa komme i. Bollerne laves saaledes: Stød en Tvebak, kom lidt Æggehvide derpaa, lidt Sukker og en lille Smule Mel, rør det Alt sammen, og naar Du ser at Spurven er mør, tager Du den op og stikker Bollerne paa med en Theske. Suppen anretter Du nu i Terrinen, Spurven paa et Fad, og pynter det med lidt Persilleblade omkring Kanten 2. Saras Suppe. Du bedermoder om en god Theske-

21 13 fuld Kartoffelmel, en Skive Franskbrød og lidt Syltetøj; nu kan Du tage to Kopper Vand i en Potte, der ersaa stor, at der kunde gaa 3 Kopper i, rør saa Kartoffelmelet ud medkoldtvand, men vær forsigtig, at det ikke klumper, Kaar Vandet koger, hælder Du Jæ v ningen i, men vedbliver at røre, thi ellers klumper det. Saasnart det igjen begynder at koge, kommer Du Syltetøjet i, og Du har en yndig sød Suppe. Franskbrødet skæres i smaa Tærninger og spises til. 3. Trines Suppe. I 2 Pægle Mælk kommer Du 2 Theskefulde Sagogryn; naar Mælken koger under en bestandig Omrøren, til det er

22 saa jævnt som Vælling, saa er det færdigt. Nu retter Du an og drysser lidt stødt Kanel og Sukker paa. Du kan tro, at den smager dejligt. 4. Louises Grød. Naar Du om Middagen spiser Sagosuppe, kan Du bede Moder om at give Dig en Tallerkenfuld og lidt Syltetøj; rør saa Syltetøjet i Suppen, og kom den i Dine smaa Kopper, som Du først dypper i koldt Vand. Naar de saaere kolde, hælder Du dem ud paa Dine Tallerkener, da véd Du ikke andet, end at det er virkelig Rødgrød, som man laver om Sommeren. Nu hælder Du Mælk herpaa, og Anretningen er færdig.

23 15 5. Georgs Kaal. Du skal hakke noget Syre, komme det i Yand og lade det koge; nu kommer Du en Tvebak deri, som Du i Forvejen har stødt ganske fint, omrører det godt og kommer tilsidst lidt Sukker deri. 6. Sylvias Kaal. Du kan tage to Haandfulde Sukkerærter med Bselgenepaa og hakke, skjænke kogt Yand derpaa, og nu jævner Du dem, naar Du har sat dem paa Ilden, hvor de faa et godt Opkog, med lidt Hvedemel, som Du har rørt godt ud i lidt Yand. Til Slutning kommer Du en lille bitte Smule Sukker deri, og Retten er færdig.

24 16 7. Annettes Grød. Naar Du om Middagen spiser ved de Yoxnes Bord, skal Du gjemine alle de Svedske- og Kirsebærstene, Du faar; naardu saa har mange, skal du knække dem og hakke Kjærnerne fine; sæt nu en lille Klat Smør over Ilden i en Kasserolle, rør saa meget Mel deri, til det bliver en fast Dej, og lad den staapaa Ilden under varig Omrøren, til den slipper Kasserollen af sig selv; da hælder Du Mælk paa, medens Du rører, og vedbliver, til det er saa tyk en Grød, som Du vil have ; nu kommer Du alle de hakkede Kjærner deri, og naar Du anretter den, drysses den over med Vanillesukker, som Du kan kjøbe for 5 Øre.

25 17 8. Roses Æ rter. Dette er en rar og nem Ret. Tag pillede Grøn-Ærter samt lidt Sukker, en Bitte Smør og faa DraaberVand, sæt det paa til lidt Kog og mos det ud, da smager det og ser ud, ligesom naar Din Moder laver stuvede Grøn-Ærter. 9. Bines Steg. Naar Du beder Din Moder om en lille Skive skært Kjød, faar Du det nok. Skær det saa atter i ganske smaa Skiver, bank det mørt med en Træhammer og vend det om i lidt Mel; nu kommer Du lidt Smør paa Din Stegepande, lægger Kjødet derpaa tilligemed ubetydeligt hakkede Løg og faa Korn Salt Smaapigers Kogebog. o *

26 18 først steger du det paa den ene Side, derpaa vender Du det, og naar det er færdigt, lægges detpaaetfad; Dukommer nu lidt Vand paa det fede i Panden, lader det koge et Øjeblik sammen, og det bliver en kraftig lille Sauce, saa Du faar Æ re af Din Boeuf. lo. Karens Steg. Tag, om til det Forrige, et Stykke skært Kjød; skær det i Skiver og bak det nu godt; derpaa lægger Du dem paa en Tallerken, hvorpaa Du bar udpisket lidt Æggeblommer, vend dem deri, og kom saa Mel paa begge Sider. Du steger dem blot i Smør. Naar Du kan faa etpar kolde kogte Kartofler, kan Du skrælle disse, skære dem i smaa Stykker og brune dem med Kjødet paa Panden.

27 MHNMi 11. Rudolfs Gemyse. Tag en lille Agurk skræl den og skær den i ganske tynde Skiver, læg saa et Lag deraf paa en Tallerken, korn derpaa en lille Bitte Salt; tilsidst lægger Du et Bræt med en Strygebolt paa og lader det staa en kalv Time, da kælder Du det Vaade fra, kommer Eddike og lidt Peber paa; det er det, voxne Eolk kalde Agurke-Salat. 12. Peders Salat. Skær kogte Kartofler i Skiver, og læg dem paa et Fad. Nu koger Du lidt Løg, som Du først maa hakke; naar det er kogt i lidt Vand, kommer Du lidt Smør og en ringe Draabe Eddike heri, 2*

28 20 rører det Hele om og hælder det paa Kartoflerne, som Du tilsidst drysser lidt hakket Persille paa til Pynt. 13. Carolines Tærte. Tag Blommen af et Æ g og pisk den i en Kop med 3 Theskefnlde Sukker, til det er ganske hvidt, kom saa en lille Haandfuld hakkede Mandler eller Kjærner deri, rør det atter godt om, og tag saa det Halve af Æggehviden, som piskes til stivt Sk im og kommes i; smør nu Din hile Porm eller Kop med Smør, held det deri, men lad den ikke blive for fuld, thi den hæver sig meget. 14. Lottes Budding. Tag Hviden af et Æ g og pisk den til et stivt Skum, drys saa 3 Theskefulde

29 21 stødt hvidt Sukker deri; nu smører Du en Tallerken over med Smør, sætter den ind i Kakkelovnsrummet, som maavære godt varmt, og med en Ske stikker Du nu smaa Boller af dette paa Tallerkenen; de hæve sig da til smaa Beddinger. 15. Ernsts Kompot. Naar Du har et Par Æbler, skal Du skære dem i 4 Stykker, efter at Du har skrællet dem ; tag saa Kjærnehuset ud, og sæt dem over Ilden med ganske lidt Vand; lad dem nu koge, til Du ser dem flyde i Sauce, da kommer Du deri lidt Sukker og lidt stødt Kanel, lader det atter faa et Opkog, og det er færdigt. 16. Sophies Marmelade. Du maa til denne R et bede Din

30 22 Fader om en Theskefuld Yin til hver Pære, Du vil lave af; først skræller Du Pæren og tager Kjærnehuset ud, hakker den fint og kommer dette i Yinen tilligemed lidt Yanille-Sukker; saa lader Du det koge, til det er ganske udkogt; derpaa kommer Du en Theskefuld Sukker deri, lader det atter koge under Omrøring, da hælder Du det op i et fladt Fad; naar det er koldt, er det færdigt. 17. Mines Kage. En stødt Tvebak røres ud i lidt Mælk og Sukker, og lidt Kanel kommes derpaa i en smurt Form, og det bages temmelig langsomt i Kakkelovnen. 18. Juttas Budding. Eaar Din Moder laver Risengrød,

31 23 skal Du bede om at faa lidt til Dit lille Kjøkken; heri rører Du lidt Mel, kommer nogle Eosiner, som Du har skaaret i Smaastykker, noget Sukker, lidt fint hakket Citronskal og en -Æggeblomme', alt det røres godt om og kommes i Formen, der naturligvis først er smurt med Smør. Det bages i en Time. 19. Marias Ragout Du skærer et Franskbrød i smaa Stykker og lægger det paa et dybt Fad; nu river Du en lille Chocoladekage og kommer det i V and; dette lader Du koge, da tager Du en Æggeblomme, som Du har pisket med lidt Sukker, rører den godt i Chocoladen og hælder det Hele paa Franskbrødet.

32 2 0 * Sines Salat. Tag en Anchiovis, lidt kogt Kjød, en Skive Rødbede og hvis Du kan faa det, en lille Agurk, hak det ganske fint, kom saa en lille Theskefuld Eddike og en ubetydelig Smule stødt Peber deri; da er det færdigt. Det bruges til Smørrebrød. ^ 2 1. Theodors Boller. Smelt en Klat Smør i en Kasserolle, rør, som tidligere sagt, Hvedemel deri, til Dejen slipper Kasserollen afsig selv (se Annettes Grød), kom saa et Æ g i og rør det godt om; lad nu en Anden, medens Du rører, skjænke kogt \^and i, til det bliver som en almindelig Dej, da kommer Du lidt stødt Kardemomme og

33 25 lidt G-jær deri, ælter det derpaaudim el til en fast Dej, som Du med en Trærulle kan rulle ganske tyndtudpaab ordet. Da tager Du et lille Glas eller Kop, med dette stikker Du saa mange Keks ud, som Du kan faa af Dejen. Ku sætter Du en Potte paa Ilden med Svinefedt og lader det smelte, til det koger, da kommer Du Keksene i, de kæve sig da og blive til Boller; naar de ere gule, ere de færdige. 22. Sibbons Kage. Mel, Mælk, et Æg, lidt stødt Kanel, alt dette røres til en nogenlunde tynd Dej som en Vælling; nu bager Du Pandekager deraf paa Din lille Stegepande, hvorpaa Du først kommer lidt Smør, før Du kommer Dejen paa; enhver af disse

34 Kager smører Du over med Ernst s Kompot, lægger saa en ovenpaa igjen, smører atter Kompot herpaa og vedbliver med dette, til Du har en høj K age; da pynter Du den ovenpaamed Flødeskum, hvorpaa Du lægger et Par syltede Kirsebær i en Stjerne. Flødeskummet laves blot af raa Fløde og lidt stødt hvidt Sukker og piskes med et lille Kis eller en tynd Spaan, til det er stivt. k/' 23. Jettes Budding. Pisk et Æg godt, bland det med smaatskaaren Spegepølse eller kogtkjød, og kom det i en smurt Form ; det er strax færdigt. 24. Stines Fisk. Den Dag din Moder koger Klipfisk, skal Du bede om et lille Stykke til din

35 27 Fornøjelse, naar den er kogt. Du piller først Benene fra, hakker det meget fint med én eller to kogte Kartofler, og kommer nu saameget Mel iblandt det, som der kan ligge paa Spidsen af en Kniv, samt en lille Smule hakket Løg, lidt Peber og Sukker; kom nu et lille Stykke Smør i Potten, og naar det er smeltet, kom saa Alting i, og rør det godt om, spæd det op med Mælk og rør i det, til det er som en tyk Brød; nu kommer Du lidt Korender i, som ere skyllede rene; da er det færdigt. 25. Karls Kage. To stødte Tvebakker, Hviden af et Æg, lidt Kardemomme, lidtsmeltetsmør og Sukker, alt dette røres tilsammen, dog maa iagttages, at Hviden først maa være pisket til stivt Skum, derpaakom-

36 28 mes det i Formen og bages i et Kvarter; den spises med lidt Syltetøj. 26. Frederiks Brød. Sirup og Mel med lidt Kardemomme æltes sammen til en stiv Dej, som man med en Trærulle udbreder paa Bordet, saa tyk eller tynd, man efter eget Behag ønsker; nu skærer man alleslags Figurer ud med en Kniv eller klipper med en Sax, lægger dem paa Papir og bager dem i Kakkelovnen. 27. Vilhelms Punsch. I en lille Kop Vand kommer Du Saften af en hel Citron, hakker en Fjerdedel af Skallen, 1/2 Fjerdingspund hvidt Sukker, lidt helt Kanel, 2 3 Nelliker, alt dette koger Du i en Kasserolle; naar det er kogt, afsis det og kommes paa

37 29 Elasker: det erextrakt; naardunuskal drikke det, kommer Du lidt deraf i et Glas, og Resten varmt Yand, da erpunschen færdig, og saa er det akkurat ligesom de Yoxne have det. 28. Julies Vin. Saameget Yin, som Du vil lave, maa Du tage Saft af Kirsebær; knus nu Stenene, stød Kjærnerne og kom dem i Saften; kom heri et Glas rigtig Rødvin, 6 Nelliker, et Stykke Kanel; kom alt dette i en Elaske, og forsegl den godt, lad den staa i S Dage, derpaa sis det af og kommes paa smaa bitte Elasker, og Yinen er færdig. 29. Annas Keks. Mel og lunken Mælk samt lidt smeltet Smør æltes til en stiv Dej og udrulles paa Bordet med en D ejrulle; med et

38 30 Snapseglas udstikker man Keksene og prikker dem med en Gaffel. De bages tørre i Ovnen og spises med Smør paa til The. 30. Thereses Borddækning. Nu er Maden færdig, saa skulle vi dække Bordet; først lægger Du en Serviet paa, det er Dugen. Vil Du nu have det rigtig net, maadu sømme smaa Servietter, som klippes af hvidt Shirting; Knive og Tallerkener véd Du jo, hvorledes de skulle staa, Glassene ved Siden deraf; pynt Fadene med Kjødretter med Persille, Kager og Sligt med udklippet Papir. Du maa have stødt Sukker paa Bordet, ligesom. Peber og Salt, men lad endelig Alting være rent, blankt og tørt. Mor Jer nu godt, kjære Børn og velbekomme, naar I har spist.

39 Billedbøger og Børneskrifter Kr, ø. A lexander M enzikoff. En historisk Fortælling. Med Billede...» 35 B erg og G æ decken. Nordiske Sagn. 1» eleg. indb. 2» B etsy og T om s. En Fortælling for Ungdommen...» 75 Bugge, S., Børnenes Kalender for Med Illustrationer...» 25 B ørneblad, nord. illustr., redigeret af Skolebestyrer Chr.Bredsdorff. IPapbd C olbjørnsen, A nette, Fortællinger for Ungdommen. Med 4 Billeder...» 3 0 Skildringer af Hverdagslivet. Med 4 Billeder» 30 D ukke-skræ derinde, den lille. En Anvisning for flittige Smaapiger til at sy Dukkeklæder...» 50 G atty, A., Dagligt Brød. Oversat fra Engelsk...» 15 Gjensyn. Oversat fra Engelsk..» 15 H avaanden eller Manden og Konen paa den øde 0. Med Illustrationer...» 3 5 H isto rier (12) for smaa Børn, fortalt af Ernst Mindekjær...» 2 5 H istorier i B illeder for Børn (50 kolorerede Billeder med Text)...» 50 Joco. En morsom Historie om en brasil. Abekat. 2den Udgave. Med 12 Illustr. 1» Kong Hadings Reise til de Levendes Land, med Billeder af Ley og Text af Claudius Rosenhoff...» 25

40 r : - p Kr. 0. der og Rim ved Ley og Rosenhoff» 25 K rigerliv, med 12 Billeder og Text al Claudius Rosenhoff.. '-'SS M aries H æ ndelser i Vidunderlandet. Med 41 Illustrationer... 1» N øddeknæ kker, den lille, 100 Gaader for B ø r n... ^ lo Scener af dan sk e Søheltes B edrifter. Billeder af Ley og Text af Rosenhoff...» 95 Scener af T ordenskjolds Liv, i Bille Sm aafortæ llinger for Børn fra 5 8 Aar. Med Tegninger af H. Olrik. Ved J. M oldenhaver...» 50 Som m erferie, en. Reise over Øerne; fortalt for Børn af Ernst Mindekjær. Udgivet af Marie Bojesen. Med 4 Billeder... 1» T id sfo rd riv for Børn i smaa Fabler af Gustav Holting. Med 12 Billeder..» 25 T om m eliden og Syvmilestøvlerne. En gammel Historie fortalt paany. Med 6 Illustrationer...» 50 V enner, de gode. En Fortælling for Smaabørn. Med 24 Billeder... 1» W in th e r, C hr., Billedbog for Store og Smaa. 2den Udgave... 1» -. V. Pio s Boghandel. Kjøbenhavn. : 1

41

42 ^ S 'C U 7 i\s ijl.* _ Sally B. Salomons Bogtrykkeri (Møller A Thomsen). Kiøbenhavn. js? * ' k. ' * ' J 1 CM $> 1

43

44

45

46

Opskrifter 1900-1950

Opskrifter 1900-1950 Opskrifter 1900-1950 Når man skal forstå en gammel opskrift, må man vide, hvor meget de gamle mål er. Nedenstående tabel kan hjælpe dig med at omregne til moderne mål. En kvint Et lod Et pund En pægl En

Læs mere

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober 3 auberginer Salt Moussaka Lidt olie til stegning 1 hakket løg 2 fed fin hakket hvidløg 1 kg hakket lamme eller oksekød 1 dl rødvin 2 spsk tomatpure 1 nip sukker ¼ tsk stødt kanel 1 spsk frisk hakket oregano

Læs mere

Cremet jordskokkesuppe med saltet torsk, trøffelolie og hjemmelavet grissini

Cremet jordskokkesuppe med saltet torsk, trøffelolie og hjemmelavet grissini Kokkeskole den 10. januar 2012 Cremet jordskokkesuppe med saltet torsk, trøffelolie og hjemmelavet grissini Jordskokkesuppe 600g jordskokker 2 stk skalotteløg 1 fed hvidløg 1 bagekartoffel 100g smør 1

Læs mere

Julefrokost Næsten som vi plejer

Julefrokost Næsten som vi plejer Julefrokost Næsten som vi plejer Jule sild: 8 løg, i skiver Pynt 3 tomater og 1 bd. persille Jule sild med karry salat Sildene skæres i passende størrelse og anrettes i små glasskåle, oven på ligges løgringe

Læs mere

Eriks Mad og Musik 24. januar 2009

Eriks Mad og Musik 24. januar 2009 Eriks Mad og Musik. januar 009 Henriettes gulerodssuppe ½ kg gulerødder 0 g smør / dl appelsinsaft l grønsagsbouillon (måske lidt mere) lille grofthakket løg - tskf hakket frisk timian salt peber muskatnød

Læs mere

Retterne kunne tilberedes af råvarer, som var i feltrationerne tilsat råvarer, som kunne skaffes fra omkringliggende gårde, fx æg.

Retterne kunne tilberedes af råvarer, som var i feltrationerne tilsat råvarer, som kunne skaffes fra omkringliggende gårde, fx æg. Da den kendte kogebogsforfatter Anne-Marie Mangor, også kendt som Madam Mangor, hørte, at soldaterne sultede, udgav hun Kogebog for Soldaten i Felten med 12 opskrifter på fx kogte æg, boller til suppen,

Læs mere

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret Råvarer: Pighvar Østers Forskellige Kartofler Kørvel Agurk Persille Purløg Dild Estragon Skalotteløg Perleløg Løg Citron Sukker Æbleeddike Smør Fløde Hønsefond Forret Tatar af pighvar og østers Syltet

Læs mere

15. september 2016 Stegte Ål

15. september 2016 Stegte Ål 15. september 2016 Stegte Ål Den, der tager ålen ved halen og kvinden på ordet, kan sige, at han ikke har haft hold på nogen af dem. Menu Hovedret Stegte ål m/flødestuvede kartofler Æblepeberrod Agurkesalat

Læs mere

Büsumer rejesuppe (4 pers.) Mandelkage med fløde og smør

Büsumer rejesuppe (4 pers.) Mandelkage med fløde og smør Mandelkage med fløde og smør Ingredienser til ca 24 stk.: 200 g piskefløde 300 g sukker 1 pk vanillesukker salt 2 æg 210 g mel 1/2 pk bagepulver 125g smør 6 spsk mælk 200g splittede mandler : 1. Tildæk

Læs mere

Eriks Mad og Musik. 11. 02. 2012 Tema: DDR-mad Østtysk mad. Gurkenjoghurt-Cocktail. Spreewald-agurke snack

Eriks Mad og Musik. 11. 02. 2012 Tema: DDR-mad Østtysk mad. Gurkenjoghurt-Cocktail. Spreewald-agurke snack Spreewald-agurke snack Eriks Mad og Musik. 0. 0 Tema: DDR-mad Østtysk mad Gurkenjoghurt-Cocktail Syltede agurker lille bæger creme fraiche. spsk flydende honning. Rør honningen godt ud i creme fraichen.

Læs mere

Eriks Mad og Musik 25.6. 2011 Kogte nye kartofler med dild Ingredienser TEMA: Kar tofler Kogte nye kartofler Ingredienser

Eriks Mad og Musik 25.6. 2011 Kogte nye kartofler med dild Ingredienser TEMA: Kar tofler Kogte nye kartofler Ingredienser Eriks Mad og Musik.. 0 Kogte nye kartofler Kartofler Groft salt Smør Evt. persille eller dild TEMA: Kartofler Vask kartoflerne og kog dem men endelig ikke for længe. 0- minutter kan være nok, hvis de er

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

Agnes Werner. Husmoderens Haandbog. Praktisk Kogebog og Raadgiver for de Tusind Hjem

Agnes Werner. Husmoderens Haandbog. Praktisk Kogebog og Raadgiver for de Tusind Hjem Agnes Werner Husmoderens Haandbog Praktisk Kogebog og Raadgiver for de Tusind Hjem 1 Centner = 100 Pund 1 Pund (Pd.) = 500 gram 1 Kvint (Kv.) = 5 gram 2 Mål og vægt. 1 Pægl = 2,5 deciliter 1 Pot = 1 liter

Læs mere

M a d t i l k r æ s n e g a n e r

M a d t i l k r æ s n e g a n e r Mad til kræsne ganer Amerikansk chokoladekage 10 personer 1 springform 22 cm Dej: 60 g kakaopulver 1½ dl kogende vand 180 g blødt smør 350 g sukker 3 æg 250 g mel 1 tsk. bagepulver ½ tsk. natron 1½ dl

Læs mere

Vafler med flødeskum. Vafler. 1. Mel, bagepulver og salt sigtes sammen. 1. Fløden piskes til skum. 2. Melet sigtes med vanille.

Vafler med flødeskum. Vafler. 1. Mel, bagepulver og salt sigtes sammen. 1. Fløden piskes til skum. 2. Melet sigtes med vanille. Vafler Vafler med flødeskum 1. Mel, bagepulver og salt sigtes sammen. 2. Melet røres i mælken til en jævn blanding. 3. En æggeblomme tilsættes. 4. Æggehviden piskes stiv. 1. Fløden piskes til skum. 2.

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

12 Mad til kræsne ganer

12 Mad til kræsne ganer 12 Mad til kræsne ganer Mad til kræsne ganer 12 indeholder opskrifter på 8 af vores populære desserter Blommeclafoutis 2 tærteforme a 23 cm Mørdej: 300 g mel 150 g blødt smør 100 g flormelis 1 æg ¼ tsk.

Læs mere

Milnersvej Hillerød tel

Milnersvej Hillerød tel M å n e d e n s m e n u Persille-løgflan med røget laks og pesto Timiangratineret fasanbryst med svampe og vindruer i portvinsglace hertil indbagt kartoffel og savoykål Oktober 2003 Lime-æblefyldt pandekage

Læs mere

Bananer med chokolade

Bananer med chokolade Bananer med chokolade Bananer med chokolade (20 stk.) INGREDIENSER 10 bananer (½ banan pr. barn) 1 pakke mørk pålægschokolade FREMGANGSMÅDE Bananerne halveres og flækkes forsigtigt på langs. De skal kunne

Læs mere

Eriks Mad og Musik Jordskok- og kartoffelsuppe. Persillepesto

Eriks Mad og Musik Jordskok- og kartoffelsuppe. Persillepesto Jordskok- og kartoffelsuppe Eriks Mad og Musik. 0. 0 00 g. jordskokker 00 g. kartofler (kan varieres med andre rodfrugter) ½ l mælk friskreven muskat salt friskkværnet peber Tilbehør: Bacon, forårsløg

Læs mere

Æblekage med rugbrød.

Æblekage med rugbrød. Æblekage med rugbrød. Ingredienser: 150 g rugbrød 75 g smør 75 g farin 1 æg 75 g mel 1 tsk bagepulver 1 tsk stødt kanel 3/4 dl mælk 2-3 æbler 1 spsk kanelsukker Sådan gør du: 1. Tænd ovnen på 200 grader.

Læs mere

Bagværk i Den Gamle By

Bagværk i Den Gamle By Bagværk i Den Gamle By Bagerbutikken i Den Gamle By sælger brød og kager med historie. Butikken fremstår som en bagerbutik i 1880 erne, og alt bagværk er bagt af museets egen bager efter opskrifter, der

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

M a d t i l k r æ s n e g a n e r

M a d t i l k r æ s n e g a n e r Mad til kræsne ganer Balsamicomarineret oksefilet med balsamicocreme Oksefileten lægges i fryseren i ca. 3 timer. Når den er skalfrossen skæres den i tynde skiver med en laksekniv eller på pålægsmaskine.

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Mine yndlingsopskrifter i Eventyrhuset. Kære mor og far I Eventyrhuset får vi serveret meget forskellig mad, og jeg har nogle madretter, som jeg elsker, og spiser rigtig meget af. Jeg har løbende fået

Læs mere

Bananer på druk. Bananer med appelsinsauce. 1. Skræl og skær bananerne i skiver. 2. Bag dem i en smurt form i 15 min. på mellemste varme.

Bananer på druk. Bananer med appelsinsauce. 1. Skræl og skær bananerne i skiver. 2. Bag dem i en smurt form i 15 min. på mellemste varme. Bananer på druk Bananer med appelsinsauce Intet foto 1. Skræl og skær bananerne i skiver. 2. Bag dem i en smurt form i 15 min. på mellemste varme. 1. Gnid sukkerknaldene på den ene appelsin for at få appelsinolien

Læs mere

Æblerøræg. Æbleskiver. Æbleflæsk/ æble løg. Æblekarry

Æblerøræg. Æbleskiver. Æbleflæsk/ æble løg. Æblekarry Brug udelukkende økologiske ingredienser. Det gør vi. Æblerne skal ikke skrælles til nogen af opskrifterne. Jeg skræller normalt ikke grønsager, men vasker dem kun og skærer dårlige steder væk. De gode

Læs mere

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps 26. april 2015 Indhold 1 Flødekartofler 3 2 Spinattærte 4 3 Fennikeltærte 5 4 Frikadeller 6 5 Pastasalat 7 6 Rødkålssalat 8 7 Klassisk Rødkålssalat 9 8 Hummus

Læs mere

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret Opskrift til 2-3 personer. Ingredienser: Bryndzové halusky slovakisk bolle ret - 750 g skrællet rå kartofler, fint revet. - salt - 250 g mel - 250 g gæret fåreost (i form af smøreost, kendt som bryndza)

Læs mere

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad Eriks Mad og Musik.. 0 Gulerodssuppe Agurkesuppe Tema: agurk ½ grøn peber ½ eller / lille chili lille løg ½ dl yoghurt fed hvidløg salt & peber evt. dl (eller ) hønsebouillon Skyl agurken, flæk den, skrab

Læs mere

Eriks Mad og Musik 29. september 2009 Europa rundt 3. og sidste del

Eriks Mad og Musik 29. september 2009 Europa rundt 3. og sidste del Eriks Mad og Musik 9. september 009 Europa rundt. og sidste del. del af den kulinariske Europarejse i juliprogrammet. del af den kulinariske Europarejse i augustprogrammet . og sidste del af den kulinariske

Læs mere

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana Cajun buffet - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana 2 spsk olie 2 spsk hvedemel ½ spsk cajun krydderi ½ stort løg, hakket 3 fed hvidløg 1 grøn peberfrugt, hakkede 1 ds hakkede tomater 1 sønderjysk

Læs mere

Opskrift og fremgangsmåde til 4 personer

Opskrift og fremgangsmåde til 4 personer Opskrift og fremgangsmåde til 4 personer Syltet gul vandel med mos af polaris, dild, brunet smør og citron, samt lbe-2. Saltet pighvar og østers Opskrift syltet gul vandel og mos af polaris, dild, brunet

Læs mere

Forret: Grillet lam med rosmarin, citron og hvidløg. ca. 1kg lamme culotte. 8 kviste rosmarin. 2 citroner. 6 spsk. oliven olie. 1 bakke ruccola.

Forret: Grillet lam med rosmarin, citron og hvidløg. ca. 1kg lamme culotte. 8 kviste rosmarin. 2 citroner. 6 spsk. oliven olie. 1 bakke ruccola. Forret: Grillet lam med rosmarin, citron og hvidløg ca. 1kg lamme culotte 8 kviste rosmarin 2 citroner 6 spsk. oliven olie 1 bakke ruccola salt sort peber 1 citron og ½ dl olie til salat samt groft salt

Læs mere

Hjemkundskab Klasse:7. klasserne Dato: Uge 41 Emne: A-uge Kost & Motion Jan Thiemann/Tenna Andersen (

Hjemkundskab Klasse:7. klasserne Dato: Uge 41 Emne: A-uge Kost & Motion Jan Thiemann/Tenna Andersen ( Ribbensteg & Brød Ca. 2 kg ribbensteg 2-3 spsk. salt 2 tsk peber 5 laurbærblade 1 l vand Tænd ovnen på 250 0 Salt og peber gnides grundigt ned i alle ridserne i sværen. Del laurbærbladene og stik dem ned

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Bruschetta med tun 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Tunsalat: 300 gr. tun i vand 1,5 dl. mayonnaise 2 dl. Finthakket bladselleri ½finthakket løg 4 spsk. Citronsaft Salt og frisk kværnet sort peber

Læs mere

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Ristet kastanjekage med kastanjeis og rehydreret hasselnød

Læs mere

Brændenældesuppe. Del 1: Indsamling af brændenælder, skvalderkål og vejbred. Del 2: Forberedelse af øvrige ingredienser

Brændenældesuppe. Del 1: Indsamling af brændenælder, skvalderkål og vejbred. Del 2: Forberedelse af øvrige ingredienser Brændenældesuppe Del 1: Indsamling af brændenælder, skvalderkål og vejbred De små blade i toppen af brændenælderne samles ind (se billeder af planten). Tag en frostpose på hånden, når bladene plukkes.

Læs mere

150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ Opskrift 135-142 150 OPSKRIFTER FRA NESTLÉ 1 CHOKOLADEFONDANT MED AFTER EIGHT 100 g smør 125 g mørk chokolade 4 past. æggeblommer 4 past. æggehvider 40 g sukker 20 g hvedemel 10 stk After Eight Pynt: Evt.

Læs mere

Forloren hare med vildt sauce. 1 stk. forloren hare. 200 g ribsgele 1 l. sødmælk 100 g margarine 4 spsk. hvedemel 200 g Dana Blue Salt og peber Kulør

Forloren hare med vildt sauce. 1 stk. forloren hare. 200 g ribsgele 1 l. sødmælk 100 g margarine 4 spsk. hvedemel 200 g Dana Blue Salt og peber Kulør Forloren hare med vildt sauce. 1 stk. forloren hare 200 g ribsgele 1 l. sødmælk 100 g margarine 4 spsk. hvedemel 200 g Dana Blue Kulør Sæt haren i ovnen, ved 225 C i ca. ½ time. Sovs: Hæld sødmælk i en

Læs mere

Menu. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum.

Menu. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum. Menu Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Opskrift

Læs mere

Havretærte med frugt. Havregrynskager med karamelcreme. 1. Rør havregryn, sukker og smør sammen. 1. Rør smørret sammen med sukkeret.

Havretærte med frugt. Havregrynskager med karamelcreme. 1. Rør havregryn, sukker og smør sammen. 1. Rør smørret sammen med sukkeret. Havregrynskager med karamelcreme 1. Rør havregryn, sukker og smør sammen. Havretærte med frugt 1. Rør smørret sammen med sukkeret. 2. Tril dejen til kugler, som trykkes flade på pladen. 3. Bag 8-10 min.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

19. januar 2017 Middelfart Nostalgi v/kurt Reerslev

19. januar 2017 Middelfart Nostalgi v/kurt Reerslev 19. januar 2017 Middelfart Nostalgi v/kurt Reerslev Menu Klassisk Rejecocktal Den Gyldne Gryde Frituestegt Camenbert Klassisk rejecocktail DET SKAL DU BRUGE! ( 4 pers.) Dressing: 0.5 dl hakkede syltede

Læs mere

FRISKE RÅVARER. Sensommerens. med kød på

FRISKE RÅVARER. Sensommerens. med kød på FRISKE RÅVARER Sensommerens med kød på 2 3 Koteletter i fad med friske urter 4 Koteletter og grønt: 4 svinekoteletter (ca. 5 600 g) 200 g champignon eller shiitake svampe 1 squash Sovs: 1 løg 1 fed hvidløg

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

Mad til17 kræsne ganer

Mad til17 kræsne ganer 17 Mad til kræsne ganer Mad til Kræsne ganer 17 indeholder opskrifter til en lille tapasbuffet Kold hvidløgssuppe med croutons og druer 400 g hvidt brød uden skorpe 300 g mandler uden skal 2 fed hvidløg

Læs mere

Kaffechokolademousse. Kirsebær med creme fraîche

Kaffechokolademousse. Kirsebær med creme fraîche Kaffechokolademousse Kirsebær med creme fraîche 6 personer 100 g mørk chokolade 3 ss pulverkaffe 2 ss vand 4 æggeblommer 2-3 ss rom ¼ l piskefløde Groftrevet chokolade 1. Chokoladen brækkes i mindre stykker

Læs mere

ÆBLESKIVER. Lun soja- eller risdrik og soja cuisine sammen med margarinen, afkøl til det er fingervarmt.

ÆBLESKIVER. Lun soja- eller risdrik og soja cuisine sammen med margarinen, afkøl til det er fingervarmt. ÆBLESKIVER Ca. 40 stk. 6 æggeblommer 2 spsk. sukker 2 ½ dl soja cuisine (mælkefri madlavningsfløde) 2 ½ dl soja- eller risdrik 30 g gær 400 g hvedemel 125 g margarine (mælkefri) Skal af 1 økologisk citron

Læs mere

Vindermenuen fra Kartoffelprisen 2013 Af: Erik Kroun

Vindermenuen fra Kartoffelprisen 2013 Af: Erik Kroun Vindermenuen fra Kartoffelprisen 2013 Af: Erik Kroun Forret Boullionkogt Gul Vandel med kartoffel dildcreme på Royal, stuvede Rød Vandel og muslinge sauce med dild akvavit Boullionkogt Gul Vandel Kom den

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya

Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya KYLLING PIE MED GRØN SALAT 1 hel kylling 3 løg 1½ dl hvedemel

Læs mere

Løgkompot til fisk. Opskriften er udviklet for Gyldensteen Gods af KOLD College

Løgkompot til fisk. Opskriften er udviklet for Gyldensteen Gods af KOLD College Løgkompot til fisk 3 stk. Kepaløg. 2 stk. Stjerne anis. ½ spsk. Karry. 25 gram. Cashewnødder. ½ dl. Hvid balsamico. 1 stor spsk. Honning. Salt og peber. Rapsolie. Pil og rens løgene. Skær fra top til bund

Læs mere

Eriks Mad og Musik Tema: Italiensk mad 2

Eriks Mad og Musik Tema: Italiensk mad 2 Eriks Mad og Musik Tema:.0. 0 Parmesan snacks 0 g revet parmesan spsk. olivenolie 0g hvedemel æggehvider Blend alle ingredienser. Smør dejen ud på bagepapir og form som kiks. Bag kiksene i ovnen ved 0

Læs mere

Hillerødmesterskaber i madkundskab

Hillerødmesterskaber i madkundskab Hillerødmesterskaber i madkundskab Opskriftshæfte Kreativitet og konkurrence i samarbejde med Kokkeskolen Nordsjælland 1 Kyllingefrikadeller 300g hakket kylling/kalkun 1 tsk. salt ½ tsk. peber ½ løg. revet

Læs mere

Kanelkage. Kaffekage. 1. Sukker og æg piskes, til det er hvidt. 1. Bland mel med sukker, kanel og natron.

Kanelkage. Kaffekage. 1. Sukker og æg piskes, til det er hvidt. 1. Bland mel med sukker, kanel og natron. Kaffekage 1. Sukker og æg piskes, til det er hvidt. Kanelkage 1. Bland mel med sukker, kanel og natron. Intet foto 2 æg 1 ½ dl mælk 225 g sukker 150 g smør/margarine 200 g mel 2 ts bagepulver 2 ts vanille

Læs mere

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté*

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté* Vegetar Auberginesnitsel* 2 skiver aubergine 1 cm tykke - drysses med ¾ tsk salt trækker i 15 minutter. De skylles derefter i koldt vand - vendes først i æggehvide eller hørslim derefter i rasp - de skal

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Den smukke roulade er rullet med friske blommer. Arbejdstid: 40 min. Koge/bagetid: 15 min. Ikke fryse-egnet

Den smukke roulade er rullet med friske blommer. Arbejdstid: 40 min. Koge/bagetid: 15 min. Ikke fryse-egnet Den smukke roulade er rullet med friske blommer. Arbejdstid: 40 min. Koge/bagetid: 15 min. Ikke fryse-egnet 1 roulade =16 stk. Kage: 3 æg str. L 150 g sukker 60 g mel 60 g kartoffelmel 1 tsk bagepulver

Læs mere

Tjek at du selv har: JuleMåltidsKassen indeholder:

Tjek at du selv har: JuleMåltidsKassen indeholder: Sanne Venlov, Søren Ejlersen og Thomas Hess er kokkene bag JuleMåltidsKassen. Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul! Skriv til info@aarstiderne.com, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til kassen.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Smoothie med frugt og bær Kartoffelpizza Ovnbagte rodfrugter med dip Gazpacho Bagte blommer med vaniljecreme

INDHOLDSFORTEGNELSE. Smoothie med frugt og bær Kartoffelpizza Ovnbagte rodfrugter med dip Gazpacho Bagte blommer med vaniljecreme INDHOLDSFORTEGNELSE Smoothie med frugt og bær Kartoffelpizza Ovnbagte rodfrugter med dip Gazpacho Bagte blommer med vaniljecreme Indsæt egne opskrifter FOKUSORD BLENDE RISTE CITRONSAFT Smoothie med frugt,

Læs mere

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Uge 13 Mandag: Glaseret skinke med flødekartofler og karamelliserede løg 5 stk. kartofler 2 stk. løg 1 fed. hvidløg 1 stk. hønsebouillon terning 0,25 l fløde

Læs mere

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes.

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes. DEJ-GRUNDOPSKRIFTER Pie-dej 1,5 kg mel 15 g salt 250 g smør eller fedtstof 3/8 l vand Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken. inderholder i denne uge. Uge 38-39

Indkøbsliste. Ugepakken. inderholder i denne uge. Uge 38-39 Uge 38-39 Indkøbsliste Ugepakken inderholder i denne uge 600 gram friskhakket oksekød 650 gram oksekødsgyros 8 stk. fadkoteletter 800 gram kyllingestrimler 2 glas champignon (evt. 500 g friske) 7 fed hvidløg

Læs mere

HELT ENKELT OG ØKOLOGISK

HELT ENKELT OG ØKOLOGISK Økologisk Brunch HELT ENKELT OG ØKOLOGISK Brunch er alle tiders anledning til at samle familie og venner på en nem og hyggelig måde. Og brunchen kan varieres i det uendelige alt efter årstiden, hvem der

Læs mere

Madværksted, uge 45. Dagens opskrifter

Madværksted, uge 45. Dagens opskrifter Madværksted, uge 45 Mine noter TEMA: Bag med sødemidler Dagens opskrifter Kransekage Squash-æblemarmelade Hjemmebagt kanelknækbrød Citronmåne Lagkagebunde Citronroulade med flødeost Stegte æbler med nødder

Læs mere

Mejeriprodukter og mere frugt

Mejeriprodukter og mere frugt Mejeriprodukter og mere frugt Bilag Side 1 Morgenfrisk Frugtyoghurt (4 pers.) 8 dl yoghurt naturel af letmælk eller skummetmælk 200 g frugt, fx banan, melon, appelsin, æble, bær 25 g. mandler Vælg én eller

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009 Desserter, kager og søde sager

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009 Desserter, kager og søde sager Eriks Mad og Musik. maj 009 Desserter, kager og søde sager Vanilleis dl piskefløde pasteuriserede æggeblommer ¾ dl flormelis stang vanille Flæk vanillestangen, skrab kornene ud og kom både stangen og kornene

Læs mere

Opskrifter med majs og kartofler

Opskrifter med majs og kartofler Missionsprojekt 2016 Opskrifter 1 Opskrifter med majs og kartofler Tekst: Janne Bak-Pedersen For længe siden havde Spanierne en»skat«med hjem fra Peru. Det var kartoflen. Vi spiser rigtig mange kartofler

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

Eriks Mad og Musik. 25. december 2010. Vintersalat. Festmad til mange. 10-12 personer

Eriks Mad og Musik. 25. december 2010. Vintersalat. Festmad til mange. 10-12 personer Eriks Mad og Musik. december 00 Vintersalat 0- personer savoykål 0 små rødløg krukke brøndkarse bakke feldsalat spsk citronsaft modne avocado røde grapefrugter g ristede cashewnødder spsk balsamico spsk

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Inspiration fra Pharmakons køkken

Inspiration fra Pharmakons køkken Inspiration fra Pharmakons køkken Efterårets hyggestunder Oktober 2014 Efteråret er over os. Derfor har vi, her på Pharmakon, valgt at fokusere på, lidt til den søde tand og lidt der varmer i de mørke

Læs mere

Variation: Citronkage: Erstat appelsinsaften med citronsaft og ¼ tsk vanillesukker.

Variation: Citronkage: Erstat appelsinsaften med citronsaft og ¼ tsk vanillesukker. Kager Appelsinkage* 1 æg + 1 æggehvide sødemiddel [60 g] kommes i en skål piskes 5-6 minutter til luftig æggesnaps. ½ dl æblemos samt saften af 1 appelsin piskes hurtigt i. 1 tsk bagepulver samt 65 g mel

Læs mere

Hold 5 08.02.06 Mandeklubbens Madklub. Madlavning ved Hold 5 08.02.2006 Dam, Søren og Niels P. Aftenens Menu. Forret: Løgsuppe med blåskimmel

Hold 5 08.02.06 Mandeklubbens Madklub. Madlavning ved Hold 5 08.02.2006 Dam, Søren og Niels P. Aftenens Menu. Forret: Løgsuppe med blåskimmel Madlavning ved Hold 5 08.02.2006 Dam, Søren og Niels P Aftenens Menu Forret: Løgsuppe med blåskimmel Hovedret: Pipfugl på dåse med Chilikrydret kartoffel fad Dessert: Fastelavnsboller og kaffe Løgsuppe

Læs mere

Pandekager af søde kartofler, en skøn sød snack. devarer/article ece

Pandekager af søde kartofler, en skøn sød snack.  devarer/article ece Pandekager af søde kartofler, en skøn sød snack Så har Karatekokken været i køkkenet igen. Denne gang har jeg kreeret en opskrift på pandekager af fibre rige søde kartofler med brombær, lime og ahornsirup.

Læs mere

Kartoffelmad klassik og en øl

Kartoffelmad klassik og en øl Kartoffelmad klassik og en øl Personas: Den ældre Relevante opskrifter: Rugbrød, klargøring Majonæse Bløde løg Serveringens indhold til en person: Rugbrød Majonæse Nykogte afkølede kartofler Bløde løg

Læs mere

Appelsin fromage. Havregrynskugler ca. 7 stk. 1½ blad husblas. 125 g DDV youghurt. 1½ dl friskpresset appelsinsaft. Multisød. Vaniliekorn.

Appelsin fromage. Havregrynskugler ca. 7 stk. 1½ blad husblas. 125 g DDV youghurt. 1½ dl friskpresset appelsinsaft. Multisød. Vaniliekorn. Appelsin fromage 1½ blad husblas 125 g DDV youghurt 1½ dl friskpresset appelsinsaft Multisød Vaniliekorn Pynt: ½ appelsin Udblød husblassen i koldt vand. Hæld vandet fra og smelt den i en mikroovn i 1

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

Eriks Mad og Musik 22. november 2008

Eriks Mad og Musik 22. november 2008 Eriks Mad og Musik. november 008 Vintermad og jul Nem pastaret med courgette Pasta f.eks. skruer Salt courgette, squash, zucinni Olivenolie -8 bayerske pølser eller wienerpølser Saltede kapers Frisk mynte

Læs mere

På skovtur med banan/tomatsandwich

På skovtur med banan/tomatsandwich På skovtur med banan/tomatsandwich Dejen bliver bedst hvis den får lov at hæve koldt et døgn 3 dl vand 5 gram tørgær 1 tsk. groft salt 1 spsk. agave sirup 150 gram durum 450 gram tippo 00 hvede (pizza

Læs mere

Eriks Mad og Musik. August 2012 Tema: Honning. Asparges med hvidskimmelost. Svampesalat fra Italien

Eriks Mad og Musik. August 2012 Tema: Honning. Asparges med hvidskimmelost. Svampesalat fra Italien Eriks Mad og Musik August 0 Tema: Honning Asparges med hvidskimmelost bundt grønne asparges hvidskimmelost æg Salatblade spsk citronsaft spsk rapsolie tsk honning spsk kapers lille løg Masser af friskhakkede

Læs mere

EN GOD KRUMME BØRNEUDGAVE. Mia Irene Kristensen & Jacob Damgaard

EN GOD KRUMME BØRNEUDGAVE. Mia Irene Kristensen & Jacob Damgaard EN GOD KRUMME BØRNEUDGAVE Mia Irene Kristensen & Jacob Damgaard FOF Kursus 5. & 6. december 2010 DET SKAL VI LAVE... Knækbrød Avotella Hjemmelavet smør Koldhævet foccacia Citronbrød Rugbrødslagkage KNÆKBRØD

Læs mere

Eriks Mad og Musik 28. november 2009

Eriks Mad og Musik 28. november 2009 Eriks Mad og Musik. november 009 Kalveost pænt stykke kalvebov stor svineskank En hel del grofthakkede løg Nelliker Peber Laurbærblade Allehånde Frokostret Der er ikke nogle egentlige mål man krydrer efter

Læs mere

Pita brød. 8 stk. 1 dl ymer 3,5 % 2 dl lunken vand. 20 gram gær. 1 tsk groft salt. 1 spsk sort sesam. 150 gram grov durum-mel + en håndfuld til bordet

Pita brød. 8 stk. 1 dl ymer 3,5 % 2 dl lunken vand. 20 gram gær. 1 tsk groft salt. 1 spsk sort sesam. 150 gram grov durum-mel + en håndfuld til bordet Pita brød 8 stk 1 dl ymer 3,5 % 2 dl lunken vand 20 gram gær 1 tsk groft salt 1 spsk sort sesam 150 gram grov durum-mel + en håndfuld til bordet 260 gram Tippo 00 italiensk fin hvedemel Bland den stuetempereret

Læs mere

Maden den 9. september 2006

Maden den 9. september 2006 Menuen bestod af: Pasta og rejer i chili-creme Kylling i valnøddecreme Arabiske frikadeller Kogt røget skinke Blandet salat med ristede pinjekerner og croutoner Blandet salat med emmentaler i salsa verde

Læs mere

Opskrifter. Supper Saucer Tilbehør Desserter Varme og kolde drikke Babymad. Supper

Opskrifter. Supper Saucer Tilbehør Desserter Varme og kolde drikke Babymad. Supper Opskrifter Supper Saucer Tilbehør Desserter Varme og kolde drikke Babymad Supper Grøntsagssuppe af rå grøntsager 1 kogt kartoffel 1 gulerod, 1 tomat En lille smule peber Selleri, agurk osv. efter smag

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45 UGe 44-45 Indkøbsliste for at se mere. Ugepakken inderholder kødet 600 g hakket oksekød 700 g kalvemedister 600 g oksekød i tern 4 stk kalveschnitzler 8 kyllingespyd Øvrige indkøb: 1 pk bacon i tern 9

Læs mere

På skovtur med banan/tomatsandwich

På skovtur med banan/tomatsandwich På skovtur med banan/tomatsandwich Dejen bliver bedst hvis den får lov at hæve koldt et døgn 3 dl vand 5 gram tørgær 1 tsk. groft salt 1 spsk. agave sirup 150 gram durum 450 gram tippo 00 hvede (pizza

Læs mere

Eriks Mad og Musik TEMA: ÆG. 14. 04. 2012 Tema: Æg. Æggeport. Mayonnaise. Æggesnaps. Ingredienser

Eriks Mad og Musik TEMA: ÆG. 14. 04. 2012 Tema: Æg. Æggeport. Mayonnaise. Æggesnaps. Ingredienser Eriks Mad og Musik. 0. 0 Tema: Æg Æggeport æggeblomme pr. person stort glas portvin pr. person Kom æggeblommerne forsigtigt i glassene. Hæld forsigtigt langs kanten af glassene portvin, så blommen er dækket.

Læs mere

Eriks Mad og Musik 24. maj 2008

Eriks Mad og Musik 24. maj 2008 Eriks Mad og Musik. maj 008 Asparges og anden let sommermad Velkomstservering Et lille stykke parmesanost En kvist frisk rosmarin - spsk god olivenolie SNACKS Skær parmesanosten ud i små terninger Lad

Læs mere

Eriks Mad og Musik Tema: Fransk mad 2

Eriks Mad og Musik Tema: Fransk mad 2 Eriks Mad og Musik Tema: 7.8. 0 Salat med grønne bønner kg grønne bønner ¾ dl olivenolie spsk rød vineddike hvidløgsfed dl friskhakket persille Kom i vineddiken, rør godt og tilsæt derpå olivenolie, og

Læs mere

kartoffel 500 gram søde kartofler 1 dl mel 1 tsk bagepulver 1 tsk salt 1 spsk flormelis

kartoffel 500 gram søde kartofler 1 dl mel 1 tsk bagepulver 1 tsk salt 1 spsk flormelis Søde pandekager kartoffel 500 gram søde kartofler 1 dl mel 1 tsk bagepulver 1 tsk salt 1 spsk flormelis af rød 3 tsk kanelsukker 1 dl letmælk 2 æg 1 tsk frisk vanilje Rapsolie til stegning Brombær, ahornsirup

Læs mere

Menu. Det kan du lave allerede lillejuleaften

Menu. Det kan du lave allerede lillejuleaften Det kan du lave allerede lillejuleaften Her er JuleMåltidsKassen med flæskesteg. Glem alt om stress, det klæder ikke den gode julemad. Start derfor gerne i god tid helst dagen i forvejen. Herunder er listet

Læs mere

viden vækst balance Æggelab Æggets madtekniske egenskaber Æggelab 1/15

viden vækst balance Æggelab Æggets madtekniske egenskaber Æggelab 1/15 viden vækst balance Æggelab Æggets madtekniske egenskaber Æggelab 1/15 Fakta Inden for madlavning taler man om en fødevare og dens madtekniske egenskaber. Det vil sige, at en fødevare reagerer på en bestemt

Læs mere

Familieudvalgets. Kartoffelopskrifter

Familieudvalgets. Kartoffelopskrifter Familieudvalgets Kartoffelopskrifter Forretter Kartoffelsuppe med karry og rejer 750 g kartofler 3 løg 5 g margarine -2 spsk karry /2 l grønsagsbouillon 2 gulerødder 300 g rejer bdt. purløg Skræl kartoflerne

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23.7. 2011. Omelet med krydderurter TEMA: Fransk mad

Eriks Mad og Musik 23.7. 2011. Omelet med krydderurter TEMA: Fransk mad Eriks Mad og Musik.. 0 Omelet med krydderurter æg spsk vand stor klat smør spsk finthakkede krydderurter, f.eks. timian, rosmarin, persille, estragon og purløg. salt og peber Rør hurtigt i æggemassen med

Læs mere

Opskrifter. Marineret kyllingebryst med pasta. Fremgangsmåde. Ingredienser. Uge 02. mesterslagterens

Opskrifter. Marineret kyllingebryst med pasta. Fremgangsmåde. Ingredienser. Uge 02. mesterslagterens Marineret kyllingebryst med pasta og gorgonzola sovs 4 marinerede kyllingebryster 2 pakker frisk pasta ½ l madlavningsfløde 1 stykke Gorgonzola ost Fedtstof Lidt jævning Ruccula salat Flutes Steg kyllingebrysterne

Læs mere