Folketællingen i Uvelse Sogn, den 18. februar 1834.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketællingen i Uvelse Sogn, den 18. februar 1834."

Transkript

1 1 235 Uvelse Sogn 1 Skolen Theodosius Kaalund M 65 E Kirkesanger og Skolelærer *27/ / Døde Degnens Kone, Catrine Dorethea, fød Feldt Møller i Uvelse og blev begraven den 3de Søndag efter Paaske, d: 5te Maij h: a: gl: 45 Aar. 19de Julij Med Kongelig allernaadigst Bevilling, dateret 5te Julij 1811 blev Enkemand, Degn og Skolelærer i Uvelse, Theodosius Kaalund der fremlagde Afkald efter sin afdøde Ægtefælle, Catrine Dorethea, dateret 30de Martj e: a:, med Jomf: Sophie Modalene Ipsen, uden foregaaende Tillysning af Prædikestolen med hinanden ægteviede. - At intet, enten Slægtskab, Svogerskab eller noget Ægteskabs Løfte fra en af Siderne kan være til Hinder i deres Forehavende, derfor indestaar vi som Forlovere. For ham Fensmark. For Hende H C Hertel. *20/7-1814, 12/ Forældre: Sognedegnen Herr Stud: Kaalund, og.. [Lovise Christiane Victorine Sophie] fraskilte Hustru. 1½ Aar 20/ , vielse i Uvelse Kirke af Hr. Studios: Th. Kaalund, 61 Aar. Skolelærer og Kirkesanger i Uvelse og Jomfru Christine Petersen, 47 Aar. Forlovere: Hr. H. C. Hertel paa Strenghøigaard i Lystrup og Hr Skovfoged Christ. Wivel ved Præstevangen ved Frederiksborg Uvelse Sogn 1 Skolen Johan Jensenius Christian Kaalund M 22 U Snedkersvend *16/ Søn af Degnen Hr. Kaalund og Hustru Sophie Ibsen. 18/ flytter til Hofsnedkermester Nybølle i Kjøbenhavn i Toldbodgade. 14¾ Aar Uvelse Sogn 1 Skolen Frederich Hørup M 22 U Hjelpelærer Uvelse Sogn 1 Skolen Cicilia Kirstine Jensen K 49 U Huusbestyrerinde 25/6-1835, Cecilie Kirstine Jensen, Huusjomfru hos Degnen Kaalund i Uvelse, Omtr. 55 Aar, Født i Odense Uvelse Sogn 1 Skolen Ole Jensen M 33 U Tjenestefolk 15/7-1836, vielse i Uvelse Kirke af Ungkarl Ole Jensen, 35¾ Aar, Tjenestekarl hos Gmd. Jacob Hansen i Uvelse og Pigen Ane Marie Madsdatter, 20½ Aar, Tjenestepige hos fornævnte Gmd. Jacob Hansen i Uvelse. Forlovere: Brudens Fader Mads Christensen paa Slangerup Overdrev og forbemeldte Jacob Hansen, Gaardmand i Uvelse Uvelse Sogn 1 Skolen Anne Marie Madsdatter K 18 U Tjenestefolk *18/ i Græse 15/7-1836, gift i Uvelse Kirke med Ole Jensen, # Uvelse Sogn 2 Gaard Niels Jensen M 31 G Gaardmand *16/ af Gaardmd. Jens Simonsen i Lillerød og H. Karen Jørgensdtr. i Lillerød. [Lillerød Kb.] 24/5-1822, vielse i Lillerød Kirke af Ung K. Niels Jensen, 19 Aar, Lill. og Pige Marie Larsdtr., 23 Aar, Lill. Forlovere: Gdmd. Jens Simonsen af Lille xx, Gdmd. Johan Davidsen af Lille xx [Lillerød Kb] 1832: Tilflyttet fra Lillerød med kone og børn. Kongstedgaard Uvelse Sogn 2 Gaard Marie Larsdatter K 35 G Hans Kone *31/ af Gdmd. Lars Hansen i Lill. og Birthe Jensdtr. [Lillerød Kb] 24/5-1822, viet i Lillerød Kirke til Niels Jensen Opdateret: 8/ af 62

2 9 235 Uvelse Sogn 2 Gaard Jens Nielsen M 11 U Deres Børn *5/ af Huusmand Niels Jensen og Hstr. Marie Larsdatter af Lillerød. [Lillerød Kb] Uvelse Sogn 2 Gaard Lars Nielsen M 7 U Deres Børn *6/ af Hmd. Niels Jensen og Hstr. Marie Larsdatter af Lillerød. [Lillerød Kb] Uvelse Sogn 2 Gaard Niels Nielsen M 3 U Deres Børn *26/ af Hmd. Niels Jensen og Hstr. Marie Larsdatter af Lillerød. [Lillerød Kb] Uvelse Sogn 2 Gaard Peder Jensen M 27 U Hørbereder og Tjenestekarl *16/ i Lillerød af afg. Gdmd. Jens Simonsen. Han havde lært Høravlen i Kjøng fra 1826 til Tilflyttet fra Juellinge Hovedgaard i Hellested Sogn i [Bror til Niels Jensen, #7] Uvelse Sogn 2 Gaard Inger Jensdatter K 17 U Tjenestepige *26/ i Bloustrød af Jens Rasmussen. Tilflytttet fra Farum i Uvelse Sogn 3 Huus Peder Hansen M 41 G Huusmand og Hønsekræmmer *7/ Fødte Hans Larsens Hustrue, Karen Rasmus D: i Uvelse, En Søn, hiemmedøbt d: 8de ejusd: af D[egnen] Hager og kaldet Peder / , vielse i Uvelse Kirke af Ungkarl Peder Hansen, tienende Gaardmand Isack Pedersen i Jordhøi, gl. 26, og Pige Magrete AndersDatter tienende Hr Munster, Brendevins Brender og Avlsbestyrer i Slangerup, gl. 23 Aar. Forlovere: For Ham: Lars Gad Husejer og Arbejdsmand i Slang: for Hænde: Anders Pedersen, Faderen, Husmand med Lod i Manderup. [Sl. Kb] Nov. 1819, tilflyttet fra Slangerup. 1828: Huusmand i Uvelse. 1838: Hmd. paa Hertels Lod i Lystrup Uvelse Sogn 3 Huus Margrethe Andersdatter K 37 G hans Kone *14/ fødte Anders Pedersens Hustr: Karen Svends Datter i Manderup en Datter, som blev hiemmedøbt og kaldet Magrete / , gift i Uvelse Kirke med Peder Hansen. Tilflyttet fra Slangerup, nov Uvelse Sogn 3 Huus Hans Pedersen M 13 U Deres Børn *1/ af Peder Hansen, Husmand uden Jord i Uvelse og Hustru Margrete Andersdatter Uvelse Sogn 3 Huus Rasmus Pedersen M 9 U Deres Børn *13/ af Peder Hansen, Huusmand uden Jord i Uvelse, og Hustru Margrete Andersdatter Uvelse Sogn 3 Huus Karen Kirstine Pedersdatter K 7 U Deres Børn *17/ af Peder Hansen, Huusmand i Uvelse, og Hustru Margrete Andersdatter Uvelse Sogn 3 Huus Birthe Marie Pedersdatter K 4 U Deres Børn *24/ af Peder Hansen, Huusmand i Uvelse, og Hustru Margrete Andersdatter Uvelse Sogn 3 Huus Christen Pedersen?? M 1 U Deres Børn *1/ af Huusmand Peder Hansen og Hustru Margrete Andersdatter i Uvelse. Døbt Christiane Pedersdatter. Opdateret: 8/ af 62

3 Uvelse Sogn 3 Huus Andreas Larsen M 13 U Pleiebørn *22/ i Slangerup af Arbeidsmand Lars Philipsen Gad og afdøde Hustru Kirsten Hansdatter. Døbt: Hans Andreas Larsen Gad. [Hans Morbroder er Peder Hansen, #14, og hans søster er Ane Kirstine Larsdatter Gad, #270] Uvelse Sogn 3 Huus Anders Jørgensen M 3 U Pleiebørn *18/ paa den Kgl. Fødselsst. i Chrhavn af Kirsten Andersdatter, en søster til Margrethe Andersdatter (#15). [Moderen] tjenende Brændeviinsbrænder Jacobsen paa Christianshavn. Blev bragt til Uvelse af moderen omkring 8/ Uvelse Sogn 4 Huus Philip Pedersen M 62 G Huusmand og Hønsekræmmer [ bror til #28, Niels Pedersen] Uvelse Sogn 4 Huus Anne Pedersdatter K 61 G hans Kone Gift 1. gang med Ole XX i Lille Havelse. Velbaarne Herr Kjancellieraad, Byefoged Aarøe. Ærbødigst Rapport! Dags Dato er i Frederiksborg Districkts Arrest Bleven hensadt Ane Pedersdatter, Phillip Pedersens Hustrue af Uvelse, for der at udholde 4 Dage paa simpel Fangekost, formedelst hendes skjødeløse Omgang med Ild. Fredericksborg d. 19 Maij Miland Uvelse Sogn 4 Huus Anders Olsen M 26 U Fuglefænger Født i Neiede i Alsønderup Sogn. Døbt i Annisse Kirke Tidligere Uvelse Sogn 5 Huus Jørgen Christiansen M 50 G Huus og Arbeidsmand ægteskab med Kirsten [Karen] Larsdatter. 24/1-1810, Karen Lars Datter, Husmd. Jørgen Christiansens Hustrue i Uggeløse, død (ulæseligt) 24de, begravet d. 31te, 28 Aar gammel. [Ug. Kb] [Ægteskabets indgåelse er ikke fundet i Ug. Kb] 10/ mødte Enkemand, Jørgen Christiansen af Uggeløse med sine Forlovere, Gaardmand, unge Anders Hansen af Uvelse for Hende og Andres Pedersen, Husmand af Lystrup for ham, og forlangte Tillysning af Prædikestolen til Ægteskab, han havde bestuttet at indgaa med Enken, Kirsten Thygesdatter, af Lystrup. At intet, enten Slægtskab, Svogerskab eller noget andet Ægteskabs Løfte kan være til Hinder i deres Forehavende, derfor indestaar vi som Forlovere. For Ham Anders APS Pedersen For Hende Andres Hansen. 2den Søndag i Faste, d: 18 Martj bleve de ægteviede i Uvelse Kirke Uvelse Sogn 5 Huus Kirsten Thyesdatter K 55 G Hans Kone 20de August 1802 mødte Ungkarl, Christen Jonasen tienende hos Niels Bentzen i Uvelse med sine Forlovere, Niels Bentzen paa hans, og Niels Mortensen i Lystrup paa hendes Side, og forlangte, at der maatte ske trende Gange Tillysning af Prædike Stolen til Ægteskab imellem ham og Pigen Kirsten Thyges D: tienende hos Niels Bentzen i Uvelse, hvilken Tillysning ogsaa skete, efter at Forloverne havde underskrevet, at intet, hverken Slægtskab, Svogerskab eller Ægteskabs Løfte til nogen anden kunde være til Hinder i Deres Ægteskab. For Ham: Niels NBS sen For Hende: Niels NMSsen. Dom: 20de a Trin: som var den 18de October h: a: bleve de ægteviede i Uvelse Kirke. Enke efter Christen Jonasen, 5/ Gift i Uvelse Kirke, 18/3-1810, med enkemand Jørgen Christiansen af Uggeløse Uvelse Sogn 5 Huus Niels Pedersen M 46 G Fuglefænger, Indsidderfolk 24/ , vielse i Slangerup Kirke af Ungkarl Niels Pedersen, Indsidder hos sin Broder Philip Pedersen [#23] i Uvelse, gl. 34 Aar og Pigen Karen Olsdatter, tjenende Gaardmand Niels Mortensen i Lystrup, gl. 21 Aar. Forlovere: For Ham: Huusmand i Uvelse Bye, Hans Jørgensen i Uvelse. For Hende: Huusmand i Uvelse, Philip Pedersen Uvelse Sogn 5 Huus Karen Olsdatter K 32 G Hans Kone, Indsidderfolk 24/ , gift i Slangerup Kirke med Niels Pedersen Opdateret: 8/ af 62

4 Uvelse Sogn 5 Huus Meyner Nielsen M 22 U Deres Pleiebørn Uvelse Sogn 5 Huus Else Sophie Nielsdatter K 16 U Deres Pleiebørn Uvelse Sogn 5 Huus Peder Nielsen M 14 U Deres Pleiebørn Uvelse Sogn 6 Huus Niels Jensen M 35 G Huus og Arbeidsmand 8/ , vielse i Uvelse Kirke af Ungkarl Niels Jensen, tjenende Hr. Hertel paa Strenghøigaard i Lystrup, gl. 28 Aar og Pigen Birte Christensdatter, tjenende hos Hr. Hertel i Lystrup. 23 Aar gl. Forlovere: Huusmand Jørgen Christiansen i Uvelse og Husmand Jørgen Jensen i Lystrup. 26/ Niels Jensen. Huusmand og Arbeidsmand i Uvelse. Omtr. 37 Aar Uvelse Sogn 6 Huus Birthe Christensdatter K 31 G Hans Kone 12/ fødte Huusmand i Lystrup, Christen Jonasens Hustrue, Kirsten Tygesdatter, en Datter, der samme Dag blev døbt og kaldet Birthe. 8/ , gift i Uvelse Kirke med Tjenestekarl Niels Jensen. Enke efter Niels Jensen, 26/ /1-1836, vielse i Uvelse Kirke af Ungkarl Jens Jensen, tjenende Gaardmand Niels Nielsen i Uvelse, 26 Aar gl. og Enken Birthe Christensdatter af Uvelse, gl. 31 Aar, Enke efter Huusmand Niels Jensen i Uvelse. Forlovere: Huusmænd Jens Larsen og Jørgen Christiansen, begge af Uvelse Uvelse Sogn 6 Huus Anne Kirstine Nielsdatter K 7 U Deres Børn *12/ af Niels Jensen og Hustru Birthe Christensdatter, Indsidderfolk hos Husmand Jørgen Christiansen i Uvelse Uvelse Sogn 6 Huus Johanne Margrethe Nielsdatter K 1 U Deres Børn *3/ af Huusmand Niels Jensen og Hustru Birte Christensdatter i Uvelse Uvelse Sogn 6 Huus Christiane Nielsdatter K 3 U Deres Børn *23/ af Huusmand Niels Jensen og Hustru Birthe Christensdatter i Uvelse. 16/ Christiane Nielsdatter. Datter af afg. Huusmand Niels Jensen og Hustru Birte Christensdatter, som nu er gift med Hmd. Jens Jensen i Uvelse. 8 Aar, 3 Maaneder, 3 Uger Uvelse Sogn 6 Huus Lars Jørgensen M 71 E Aftægtsmand 26/ Lars Jørgensen. Undertagsmand hos Huusmand Jens Jensen i Uvelse. Enkemand. 77 Aar. 19/ Margrete Jørgensdatter. Huusmand Lars Jørgensens Hustru i Uvelse. 87¾ Aar. Født i Herløv af Gdm. Jørgen Jensen. Opdateret: 8/ af 62

5 Uvelse Sogn 6 Huus Peder Hansen M 31 G Indsidder og Arbeydsmand 6/9-1833, vielse i Uvelse Kirke af Ungkarl Peder Hansen, 29½ Aar, Tjenestekarl hos Gaardmand Hans Børgesens Enke i Lystrup og Pigen Anna Marie Pedersdatter, Tjenestepige hos Gaardmand Hans Hansen i Uvelse, 20¾ Aar. Forlovere: Gaardmand Hans Hansen i Uvelse og Huusmand Niels Jensen Uvelse Sogn 6 Huus Anna Marie Pedersdatter K 22 G Hans Kone 6/9-1833, gift i Uvelse Kirke med Ungkarl Peder Hansen Uvelse Sogn 7 Huus Peder Christensen M 36 G Huus og Arbeidsmand Huusmand i Uvelse. Tilflyttet fra Hjørlunde i Uvelse Sogn 7 Huus Marie Sørensdatter K 37 G Hans Kone Tilflyttet fra Hjørlunde i Uvelse Sogn 7 Huus Johanne Margrethe Pedersdatter K 7 U Deres Børn *19/ i Hjørlunde. Tilflyttet fra Hjørlunde i Uvelse Sogn 7 Huus Christen Pedersen M 1 U Deres Børn *13/ af Huusmand Peder Christensen og Hustru Marie Sørensdatter i Uvelse Uvelse Sogn 8 Huus Jens Jørgensen M 23 G Huusmand og Smedesvend *15/ Tilflyttet fra Herløv i Igen tilflyttet fra Herløv i Uvelse Sogn 8 Huus Sidse Willumsdatter K 27 G hans Kone *11/ Fødte Husmand i Uvelse, Willum Poulsens Hustrue, Dorthe Nielsdatter, en Datter, der den samme Dag blev døbt og kaldet Sidse. Gift, 15/ i Herløv Kirke, med Jens Jørgensen. Tilflyttet fra Herløv i Tilflyttet fra Herløv Uvelse Sogn 8 Huus Willum Jensen M 4 U Søn *15/ Moderen var Huusmand Villum Povelsens Datter Sidse Villumsdatter i Uvelse. Til Barnefader udlagde hun i Gjordemoderens, Niels Nielsens og Povel Villumsens Overværelse Jens Jørgensen, Smedesvend hos Niels Pedersen, Smed i Uvelse Uvelse Sogn 8 Huus Søren Nielsen M 9 U Pleiebarn Uvelse Sogn 8 Huus Jens Pedersen M 63 G Aftægtsmand Uvelse Sogn 8 Huus Maren Mikkelsdatter K 64 G Hans Kone Gift 1. gang med Hmd. Peder Nielsen i Auderød, Kregome Sogn. 2. gang med Jens Pedersen Uvelse Sogn 8 Huus Anna Pedersdatter K 27 G *15/ i Auderød af Hmd. Peder Nielsen / Maren Mikkelsdatter [#50]. 13/ Opholdende sig hos sin Stedfader Jens Pedersen Husmand i Uvelse. Tilflyttet fra Kjøbenhavn, Kong. Nytorv No 208. Angiver selv at have, ved Jule Tiden, født i Føds. Stiftelsen et uægte Pigebarn, som skal være udsat i Opfostring i Husum i Brønshøi Sogn. Opdateret: 8/ af 62

6 24/ Jens Hansen, forbenævnte Anne Pedersdatters Forlovede, tjenende i Hjørlunde, tilflytter fra Hjørlunde. 44 Aar 6/5-1825, vielse i Uvelse Kirke. Ungkarl Jens Hansen, 44 Aar. Tjenestekarl hos Jørgen Pedersen i Hjørlunde og Pigen Anne Pedersdatter 19 Aar hjemme hos sin Stedfader Jens Pedersen, Husmand uden Jord i Uvelse. Forlovere: For Ham, Jørgen Christiansen, Husmand uden Jord i Uvelse. For Hende, Stedfaderen Jens Pedersen Husmand uden Jord i Uvelse. "men separeret fra Bord og Seng " (FT-1834) 10/7-1830, født Mariane Larsdatter. Moderen var Anne Pedersdatter, Arbeidsmand Jens Hansens fraskilte Hustru, opholdende sig for Tiden hos Indsidder Jens Pedersen i Uvelse. Til Barnefader blev udlagt Indsidder Lars Olsen i Skjenkelse, Søn af Indsidder Ole Nielsen i Lystrup Nov Anne Pedersdatter, 23½ Aar, Indsidderske, opholdende sig hos sin Stedfader Jens Pedersen i Uvelse. Tilflyttet fra Kjøbenhavns søndre Birk, hvor hun var anholdt og sat i Arrest i Blaataarn. Hun er Arbeidsmand Niels Hansens fraseparerede Hustru og ankom, Forsommeren [Niels?? Hansen. Antageligt en skrivefejl] 14/ Arbejdsmand Jens Hansens fraskilte Hustru, opholdende sig hos sin Stedfader Jens Pedersen i Uvelse Uvelse Sogn 9 Huus Peder Andersen M 63 G Huus og Arbeydsmand 7de August 1803 Mødte ung Karl, Peder Andersen, tienende Anders Larsen i Uvelse, og forlangte at der maatte lyses til Egteskab, som han havde besluttet at indgaa med Enken efter afdøde Johannes Pedersen, Dorthe Jensdatter i Uvelse, hvilket Forlangende blev opfyldt, efter at Skifteseddel, dateret 27de August 1803 vat forevist, og af Forloverne Anders Larsen paa hans og Niels Bentzen paa hendes Side, begge Gaardmænd i Uvelse, forsikret at intet, hverken Slægtskab, Svogerskab eller andet Egteskabs Løfte paa nogen af Siderne var til Hinder i dette deres Forehavende. Dette til Bekræftelse, For ham: Anders ALS Larsen, Gaardmand i Uvelse. For hende: Niels NBS Bentzen, Gaardmand i Uvelse. Den 9de Octbr: blev de ægteviede i Uvelse Kirke Uvelse Sogn 9 Huus Dorthe Jensdatter K 67 G Hans Kone 16/ fødte Jens Jacobsens Hustrue i Uvelse en Datter, blev døbt Dom: 6 p: Trin: [22/7] blev kaldet Dorthe Cathrine. 2/ Blev Johannes Pedersen ung Karl af Herløv og Pigen, Dorte Jens Datter af Uvelse med hverandre trolovede; At ellers intet, enten Slægtskab, Svogerskab eller andet Ægteskabs Løvte paa nogen af Siderne kan være Hinderligt i dette deres Forehavende, derfor love og indestaar vi undertegnede For ham: Jens-IWS-Willumsen. For Hende: Niels-NBS-Bendsen. begge i Uvelse. Fer: 2: Nat à Christ: bleve de ægteviede [27/ ] 3/ Døde Huusmand i Uvelse, Johannes Pedersen, og blev begravet 4de Søndag efter Paaske, som var den 8de Maij h: a: gl: 45 Aar. 9/ , viet i Uvelse Kirke til Peder Andersen Uvelse Sogn 9 Huus Anne Kirstine Pedersdatter K 19 U Deres Datter *22/ Faderen, Husmand Peder Andersen og Moderen Dorthe Jensdatter i Ufvelse Uvelse Sogn 10 Gaard Hans Hansen M 28 G Gaardmand 16/ , Tilgangslisten. Hans Hansen, 21¾ Aar, Forlovet med afg. Gdm. Niels Bendsens Datter Karen Kirstine Nielsdr. i Uvelse, tilflytter fra sin Fader Gdm. Hans Christensen i Gørløse. 16/ , vielse i Uvelse Kirke af Ungkarl Hans Hansen 21¾ Aar gl. Søn af Gaardbruger Hans Christensen i Gjørløse og Pigen Karen Kirstine Nielsdatter, 19¾ Aar, hjemme hos sin Moder Gdm: Niels Bendtsens Enke i Uvelse. Forlovere: Brudgommens Fader fornævnte Gaardbruger Hans Christensen i Gjørløse og Brudens Broder Anders Nielsen, Gaardmand i Freerslev i Herløv Sogn. Stenbygaard Opdateret: 8/ af 62

7 Uvelse Sogn 10 Gaard Karen Kirstine Nielsdatter K 26 G Hans Kone *7/ Fødte Gaardmand i Uvelse, Niels Bentzens Hustrue Christiane Andersd: en Datter, der samme Dag blev døbt og kaldet Karen Kirstine 16/ , gift i Uvelse Kirke med Hans Hansen, Søn af Gaardbruger Hans Christensen i Gjørløse Uvelse Sogn 10 Gaard Christiane Hansen K 3 U Deres Børn *16/ af Hans Hansen, Gaardmand i Uvelse, og Hustru Karen Kirstine Nielsdatter. Døbt Christiane Hansdatter Uvelse Sogn 10 Gaard Niels Christian Hansen M 1 U Deres Børn *25/ af Hans Hansen, Gaardmand i Uvelse, og Hustru Karen Kirstine Nielsdatter Uvelse Sogn 10 Gaard Christian Pedersen M 23 U Tjenestefolk 22/ , vielse i Uvelse Kirke af Ungkarl Christian Pedersen, 24 Aar, tjenende hos Gaardmand Hans Hansen i Uvelse og Pigen Bodil Kirstine Andersdatter, 19 Aar, tjenende Gdmd Hans Hansen i Uvelse. Forlovere: Hr Kirkesanger og Skolelærer Kaalund og Gaardmand Jørgen Jensen, begge i Uvelse Uvelse Sogn 10 Gaard Lars Sørensen M 15 U Tjenestefolk Uvelse Sogn 10 Gaard Bodil Kirstine Andersdatter K 18 U Tjenestefolk *28/ i Skjenkelsø. Forældre: Anders Larsen / Sidse Pedersdatter, Hmd. ved Slagslunde Skov. Pleieforældre: Gdmd. Lars Larsen / Anne Andersdatter i Uvelse. 22/ , gift i Uvelse Kirke med Christian Pedersen Uvelse Sogn 10 Gaard Inger Hansdatter K 18 U Tjenestefolk *9/ i Kollerød af Hmd. Hans Nielsen. Tilflyttet fra Ude Sundby i Uvelse Sogn 10 Gaard Lars Nielsen M 45 U Tjenestefolk *5/ fødte Niels Bendsens Hustrue i Uvelse, Inger Larsdatter en Søn, som blev døbt Dom: 3: a Trinit: [11/7] og kaldet Lars Uvelse Sogn 11 Huus Lars Nielsen M 55 G Huusmand og Hønsekræmmer 25de April 1807 mødte ung Karl, Lars Nielsen af Uvelse med sine Forlovere, Niels Bentzen, Gaardmand i Uvelse for ham og Lars Jacobsen, Huusmand sammesteds for hende, og efter fremlagt Skifteseddel, dateret d: 4de Junij h: a: forlangte Tillysning af Prædikestolen til Ægteskab, som han havde besluttet at indgaa med Enken, Giertrud Larsdatter af Uvelse. - At intet, hverken Slægtskab, Svogerskab eller andet Ægteskabs Løfte kan være til Hinder i deres Forehavende, derfor indestaar vi, som Forlovere. For Ham: Niel Benzen. For Hende: Lars LIS Jacobsen. d: 12de Junij bleve de Egteviede i Uvelse Kirke Uvelse Sogn 11 Huus Gjertrud Larsdatter K 51 G Hans Kone *22/ Fødte Lars Jacobsens Hustrue, Anne Jens D: i Uvelse En Datter, som blev døbt Dom: 16: p Trinit: og kaldet Giertrud 27/ Mødte ung Karl, Morten Jensen, tienende hos Anders Jensen i Giørløse og begierte Tillysning til Egteskab, som han havde besluttet at indgaa med Pigen Giertrud Lars D: af Uvelse. At intet er til Hinder i deres forehavende Egteskab, derfor indestaar vi som Forlovere. For ham: Lars LIS Jensen i Uvelse. for Hende: Lars LIS Jacobsen i Uvelse. Fredagen den 22de April h: a: bleve de ægteviede i Uvelse Kirke. Enke efter Morten Jensen, Huusmand i Uvelse, 1/1-1807, gl: 29 Aar. 12/6-1807, gift i Uvelse Kirke med ungkarl Lars Nielsen. Opdateret: 8/ af 62

8 Uvelse Sogn 11 Huus Morten Larsen M 17 U Deres Søn *1/ af Lars Nielsen, Hus- og Arbeidsmand i Uvelse, og Hustru Gjertrud Larsdatter Uvelse Sogn 11 Huus Anna Larsdatter K 49 U Tjenestepige Uvelse Sogn 11 Huus Nikolaÿ Nielsen M 30 G Inderste og Dagleier Født i Maaløv og døbt 17/ Gift i Trinitatis Kirke, 19/ , med Sidse Pedersdatter. Tilflyttet fra Maaløv i 1833, Indsidder hos Huusmand Lars Nielsen i Uvelse Uvelse Sogn 11 Huus Sidse Pedersdatter K 34 G hans Kone *12/ Fødte Peder Hansens Hustrue Margrete JensD: i Uvelse en Datter, som d: 14: ejusd: blev hiemmedøbt og kaldet Zitse... 19/ , gift i Trinitatis Kirke med Nicolai Nielsen. Tilflyttet fra Maaløv i Uvelse Sogn 11 Huus Jens Hansen M 7 U uægtebarn *20/ Moderen var: Sidse Pedersdatter, ---- *20/ Moderen var: Sidse Pedersdatter, f. T. opholdende sig hos Afbygger, paa Sognefoged Hans Jensens Gaard i Uvelse, Mads Larsen [#166], som er gift med hendes Søster [#167], men forhen Tjenestepige hos Gaardbestyrer Jørgen Jensen [#74] hos Peder Pedersens Enke [#73] i Uvelse. Til Barnefader udlagde hun Hans Jensen, Tjenestekarl hos Gaardmand Anders Hansen i Freersløv i Herløv Sogn, men siden Sk: Hansdag opholdende sig i Kjøbenhavn for at lære at være Soldat. Ovennævnte barnefader blev senere husmand i Strø. [fra konf. 1842] Uvelse Sogn 11 Huus Ferdinant Nikolaysen M 3 U Deres ægte Børn *20/ i Maaløv og tilflyttet herfra i Uvelse Sogn 11 Huus Peder Nikolaysen M 1 U Deres ægte Børn *30/ af Indsidder hos Huusmand Lars Nielsen i Uvelse Nicolay Nielsen og Hustru Sidse Pedersdatter. Døbt Peder Nicolaisen Uvelse Sogn 12 Gaard Anna Kirstine Nielsdatter K 80 E Gaardeyer Født i Lille Rørbek i Snodstrup Sogn af Gmnd. Niels Hansen og Hustrue Margrethe Poulsdatter d: 21de April Blev ung Karl Peder Pedersen og Pigen Anne Kirstine Nielsdatter i Uvelse med hinanden trolovede; At intet efter Lov og Forordninger kand være deres Forehavende paa nogen af Siderne til hinder, derfor love vi underskrevne Jens INS Nielsen Carl CMS Madsen. Ægteviede Dom: 16 p: Trin: [19/9-1779] Enke efter Peder Pedersen, 26/ / Anne Kirstine Nielsdatter. Enke efter forhen afgangne Gaardmand Peder Pedersen i Uvelse. Omtr. 81 Aar. Født i Lille Rørbek i Snodstrup Sogn af Gdmd. Niels Hansen. Stangegaard, antageligt Uvelse Sogn 12 Gaard Jørgen Jensen M 54 U Gaardbestyrer Født i Rørbek 1779, døbt i Snodstrup Kirke. Hans Fader var Gdmd. Jens Nielsen i L. Rørbek. Opdateret: 8/ af 62

9 Uvelse Sogn 12 Gaard Ole Larsen M 30 U Tjenestefolk *11/ fødte Ostenfeldts Postkarl, Lars Gath Philippsens Hustrue i Uvelse, Kirsten Hansd: et Drengebarn, som den 13de h: m: blev hiemmedøbt og kaldet Ole Philipsen... 9/1-1835, vielse i Uvelse Kirke af Ungkarl Ole Philip Larsen, 31 Aar, Tjenestekarl hos Gmd. Peder Pedersens Enke i Uvelse og Pigen Anne Marie Jørgensdatter, 19 Aar, Tjenestepige hos Gaardmand Peder Pedersens Enke i Uvelse. Forlovere: Stedfaderen Mads Johansen, Arbeidsmand i Frederiksborg, og Peder Christensen Huusmand i Uvelse Uvelse Sogn 12 Gaard Anders Olsen M 19 U Tjenestefolk Uvelse Sogn 12 Gaard Anna Marie Jørgensdatter K 17 U Tjenestefolk 9/1-1835, vielse i Uvelse Kirke af Ungkarl Ole Philip Larsen, 31 Aar, Tjenestekarl hos Gmd. Peder Pedersens Enke i Uvelse og Pigen Anne Marie Jørgensdatter, 19 Aar, Tjenestepige hos Gaardmand Peder Pedersens Enke i Uvelse. Forlovere: Stedfaderen Mads Johansen, Arbeidsmand i Frederiksborg, og Peder Christensen Huusmand i Uvelse Uvelse Sogn 12 Gaard Kirsten Hansdatter K 16 U Tjenestefolk Uvelse Sogn 12 Gaard Jacob Olsen M 64 G Undertagsmand 1832: Huusmand og Spillemand Uvelse Sogn 12 Gaard Karen Larsdatter K 66 G Hans Kone 1769 Dom: 2 P. Trinit: blev Lars Christensens Smeds Datter Karen af Hiørlund døbt, frembaaren af Friderich Madsens Hustrue af Uleire. [Jørlunde Kb] evt tidligere gift 10/ i Uvelse Kirke med Lars Nielsen Uvelse Sogn 13 Huus Christian Jørgensen M 54 G Huus og Arbeidsmand Søn af Smed Jørgen Gottfred Søderberg, født i Harretz By, døbt i Tikjøb Kirke 1780, d. 6. Septbr. Tilflyttet 1816 fra Giørløse. Han var da Soldat Uvelse Sogn 13 Huus Karen Larsdatter K 54 G Hans Kone Tilflyttet fra Giørløse Uvelse Sogn 14 Huus Christian Jensen M 57 G Huus og Arbeydsmand 27/ fødte Jens Jacobsens Hustrue Maren Jensd: i Uvelse en Søn, som blev døbt Dom: 2p: Pascha [3/5] og kaldet Christian. 18de Martij 1809 mødte ung Karl, Christian Jensen af Lindholm med sine Forlovere, Niels Bentzen, Gaardmand i Uvelse for ham, og Anders Larsen, Gaardmand ibidem for hende, og forlangte Tillysning af Prædikestolen til Egteskab, som han havde besluttet at indgå med Johanne Marie Poulsdatter af Uvelse, der efter Kongelig Bevilling af 19de Junij 1807 maa indlade sig i nyt Egteskab. At intet, hverken Slægtskab, Svogerskab eller noget andet Egteskabs Løfte dere kan være til Hinder, indestaar vi for som Forlovere. For ham: Niels NBS Bentzen. For Hende: Anders ALS Larsen. 26de Søndag Trinit: h: a: d: 26de Novbr: bleve de ægteviede i Uvelse Kirke. 25/ Fødte et løst Fruentimmer, navnlig Johanne Marie Poulsd: opholdende sig hos hendes Moder, Karen [Hansdatter], afgangne Jonas's Enke i Uvelse, et Drengebarn, der 2den Juule Dag h:a: blev af hr Molstet hiemmedøbt og kaldet Jens. Barnefaderen var selv nærværende og angav sig at være Christian Jensen, opholdende sig i Uvelse. 26/ Johanne Marie Poulsdatter. Husmand i Uvelse By Christian Jensens Hustru. 45 Aar. Opdateret: 8/ af 62

10 5/ , vielse i Uvelse Kirke af Enkemand Christian Jensen, 41 Aar gammel, Husmand uden Lod i Uvelse og Pigen Kirsten Hansdatter, 26 Aar gammel, Tjenestepige hos Niels Jensen, Afbygger i Uvelse. Forlovere: For Ham, Lars Nielsen, Husmand med Lod og Afbygger i Uvelase. For Hende, Niels Jensen, Afbygger i Uvelse. 23/ Kirsten Hansdatter. Husmand Christian Jensens Hustru i Uvelse. 37¾ Aar. Født i Grimstrup i Ølsted Sogn. 11/ , vielse i Uvelse Kirke af Enkemand Christian Jensen, Husmand i Uvelse, 54 Aar gl. og Ellen Jensdatter, 29 Aar gl., Tjenestepige hos Fogden, Gaardmand Hans Jensen i Uvelse. Forlovere: Gaardmand Hans Hansen i Uvelse og Sognefogden i Uvelse, forbemeldte Gdmd. og Lægdsmand Hans Jensen Uvelse Sogn 14 Huus Ellen Jensdatter K 32 G Hans Kone *1/ af Huusmand Jens Christiansen / xx i Badstrup. 11/ , gift i Uvelse Kirke med Christian Jensen Uvelse Sogn 14 Huus Christen Larsen M 26 G Indsidder og Arbeÿdsmand 13/ , vielse i Uvelse Kirke af Ungkarl Christen Larsen, 23 Aar gl, Tjenestekarl hos Gaardmand Unge Anders Larsen i Uvelse og Pigen Maren Christiansdatter, datter, 21 Aar, Tjenestepige hos forbemeldte Gdmd Unge Anders Larsen i Uvelse. Forlovere: Brudens Fader Huusmand Christian Jensen i Uvelse og Aftægtsmand Unge Anders Hansen i Uvelse Uvelse Sogn 14 Huus Maren Christensdatter K 23 G Hans Kone *21/ Den 22de Marts blev Husmand Christian Jensen [#83] og Hustrue Marie Paulsdatter af Ufvelse, deres hjemmedøbte Datters Daab i Kirken confirmeret. Barnet var kaldet Maren. Stedmoder: Kirsten Hansdatter. 13/ , gift i Uvelse Kirke med Tjenestekarl Christen Larsen. *10/ Fødte Jens Svendsens Hustrue, Sidse LarsD: i Uvelse En Søn, Uvelse Sogn 15 Huus Svend Jensen M 34 G Huus og Arbeydsmand samme Dag blev hiemmedøbt og kaldet Svend, kom i Kirken. 14/ , vielse i Uvelse Kirke af Ungkarl Svend Jensen, 32 Aar gl, Tjenestekarl hos Gaardmd Hans Jensen i Uvelse og Pigen Marie Andersdatter, 25 Aar gl, Tjenestepige hos Gaardmand Anders Nielsen i Uvelse. Forlovere: Gaardmændene Hans Hansen og Niels Svendsen, begge i Uvelse Uvelse Sogn 15 Huus Marie Andersdatter K 27 G Hans Kone 14/ , gift i Uvelse Kirke med Tjenestekarl Svend Jensen Uvelse Sogn 15 Huus Jens Svendsen M 2 U Deres Barn *1/ af Svend Jensen, Huusmand i Uvelse, og Hustru Marie Andersdatter Uvelse Sogn 15 Huus Jens Svendsen M 72 E Almisselem *2/ Fødde Svend Povelsøns Hustrue i Ugelse en Søn, blev døbt Dom: Oculi, holdt for Daaben af Degnens Hustrue, blev kaldet Jens 13/ Blev ung Karl Jens Svendsen og Pigen Sidse Larsdatter af Uvelse med hinanden trolovede; At ellers intet, paa nogen af Siderne, enten Slægtskab, Svogerskab, eller andet Ægteskabsløfte kan i dette Deres Forehavende være til Hinder, derfor love og indestaar vi undertegnede. For Ham Ole - OCS - Christensen For Hende Lars - LNS - Nielsen. Dom: 19: à Trinit: [26/ ] bleve de ægteviede Enkemand efter Sidse Larsdatter, 31/ / Jens Svendsen. Aftægtsmand og Almisselem i Uvelse. 71 Aar 9½ Maaned. Født 1763 d. 2 Marts af Svend Povelsen i Uvelse. Pludselig faldt død om. Opdateret: 8/ af 62

11 Uvelse Sogn 16 Gaard Peder Pedersen M 34 G Gaardmand Søn af Gdmd. Peder Børgesen, Gjørløse. 7/6-1822, vielse i Uvelse Kirke af Ungkarl Peder Pedersen, 22 Aar, hjemme hos sin Moder, Gaardbrugende Enke, Peder Børgesens Efterleverske i Gjørløse og Pigen Anne Andersdatter, 32 Aar, hjemme hos sin Fader Gdmd. Anders Christensen i Uvelse. Forlovere: For Ham, Jens Sørensen, Gaardmand i Lystrup. For Hende, Faderen Anders Christensen Gaardmand i Uvelse. Bøllemosegaard Uvelse Sogn 16 Gaard Anna Andersdatter K 43 G Hans Kone *25/ Fødte Anders Christensens Hustrue, Johanne OlsD: i Uvelse En Datter, som blev døbt Den Almindelige Bededag og kaldet Anne 7/6-1822, gift i Uvelse Kirke med Ungkarl Peder Pedersen Uvelse Sogn 16 Gaard Anders Pedersen M 9 U Deres Børn *27/ af Peder Pedersen, Gaardmand i Uvelse og Hustru Anne Andersdatter Uvelse Sogn 16 Gaard Peder Pedersen M 8 U Deres Børn *14/ af Gaardmand Peder Pedersen og Hustru Anne Andersdatter i Uvelse Uvelse Sogn 16 Gaard Johanne Olsdatter K 80 E Aftægtskone 1755, d. 25 Nov: Fødte Ole Hansens Hustrue i Lystrup en Daatter, blev døbt Dom: 1ste Advent, holdt for Daaben af Lars Larsens Hustrue i Lystrup, blev kaldet Johanne d: 29: Octob: Blev ung Karl Anders Christensen af Uvelse, og Pigen Johanne Olis Datt: af Lystrup til hverandre ægteviede, uden foregaaende Trolovelse, efter Kongel: Allernaadigst Dispensation dat: 22de Octobr: 1784; At intet, enten Slægtskab eller Ægteskabs Løfte paa nogen af Siderne deres Forehavende kand være hinderligt, der for love og indstaar vi underskrevne Christen CPS Pedersen - Christen Jensen 21/ Johanne Olsdatter. Enke efter Gaardmand Anders Christensen og Undertagskone hos sin Svigersøn Gaardmand Peder Pedersen i Uvelse. 82 Aar 8 Uger. Født 1755 d. 25 Novbr i Lystrup af Gdmd Ole Hansen Uvelse Sogn 16 Gaard Christian Sørensen M 19 U Tjenestefolk 22/ , vielse i Uvelse Kirke af Ungkarl Christian Sørensen, 22½ Aar, Tjenestekarl hos Gaardmand Peder Pedersen i Uvelse og Pigen Karen Kirstine Jensdatter, 19¾ Aar, Tjenestepige hos Gaardmand Peder Pedersen i Uvelse. Forlovere: Gaardmand Peder Pedersen og Smed Niels Christiansen, begge af Uvelse Uvelse Sogn 16 Gaard Niels Christian Larsen M 17 U Tjenestefolk *13/ Niels Christian Larsen, Forældre: Lars Nielsen, Huusmand i Hvalsøe og Hustru Anne Kirstine Danielsdatter. Pleieforældre: Lars Nielsen Gad, Huusmand i Lystrup og hans Morbroder. Døbt ifølge forevist Døbeattest fra Hr Pastor Herz af 1 Novbr den første Søndag i Advent i Hvalsøe Kirke, og født, efter Forældrenes Udsagn d. 13 Octobr Fra konf. 10/ Opdateret: 8/ af 62

12 Uvelse Sogn 16 Gaard Anna Sørensdatter K 24 U Tjenestefolk 19/ , vielse i Uvelse Kirke af Ungkarl Poul Willumsen, [#369] 31 Aar, Tjenestekarl hos Hr: Kramer paa Lystrupgaard og Pigen Anne Sørens Datter, 24¾ Aar gammel, Tjenestepige hos Gaardmand Peder Pedersen i Uvelse. Forlovere: Gaardmand Peder Pedersen i Uvelse og Afbygger Mads Willumsen sammesteds. 4/ Anne Sørensdatter, Huusmand Povel Villumsens Hustru i Lystrup, 25¾ Aar Uvelse Sogn 16 Gaard Inger Kirstine Nielsdatter K 17 U Tjenestefolk Uvelse Sogn 17 Huus Kirsten Jørgensdatter K 56 E Huusenke, som forsørges af Sønnen Enke efter Smed i Uvelse, Anders Pedersen, 13/3-1830, 54 Aar, 11M: 9 Dage Uvelse Sogn 17 Huus Jørgen Andersen M 22 U Hendes Søn *13/ Fødte Anders Pedersens, Smeds Hustrue Kirsten Jørgensd: en Søn, der samme Dag blev døbt og kaldet Jørgen Uvelse Sogn 18 Huus Jens Olsen M 45 G Huus og Arbeydsmand *26/ Fødte Ole Christensens Hustrue i Uvelse Anne Katrine Knuds D: En Søn, blev døbt Fer: 2 Pentecost, kaldet Jens 1811 Januari, d: 20de mødte Ungkarl Jens Olsen af Uvelse med sine 2de Forlovere Samuel Klerke af Slangerup og Niels Jensen af Store Lyngbye, og begiærde Tillysning af Prædikestolen 3de Søndage efter hverandre til paafølgende Copulation med Pigen Ane Magrete Jens Datter ligeledes af Slangerup; at intet befindes, som deres forehavende Ægteskab lovligen kunde forhindre derfore indestaar vi undertegnede, som Forlovere. for Ham: Samuel Klerke. for Hænde: Niels NIS Jensen. Ægteviede Fredagen d: 1ste Marti i Kirken [Slangerup] [SL Kb] 10/ Anna Magrete Jensd:. Indsidder Jens Olsens Kone i Uvelse. 24 Aar. 3/8-1817, vielse i Uvelse Kirke af Enkemand Jens Olsen, Huusmd. i Uvelse, 29 Aar og Pigen Mette Larsd:, tjenende Jens Willumsens Enke i Uvelse, gl. 29 Aar. Forlovere: Hmd. Peder Olsen paa Uv. Mk., Hmd. Christian Jørgensen i Uvelse. 1824: Huusmand i Uvelse Uvelse Sogn 18 Huus Mette Larsdatter K 45 G Hans Kone 3/8-1817, gift i Uvelse Kirke med Jens Olsen Uvelse Sogn 18 Huus Ole Jensen M 15 U Deres Børn *30/ af Jens Olsen, Husmand, og Hustru Mette Larsdatter i Uvelse. Blev gift med Ane Rasmusdatter fra Ballerup sogn og bosatte sig på Slangerup Aas Uvelse Sogn 18 Huus Anne Margrethe Jensdatter K 13 U Deres Børn *18/ af Jens Olsen, Husmand i Uvelse By, og Hustru Mette Larsdatter Uvelse Sogn 18 Huus Bodil Catrine Jensdatter K 10 U Deres Børn *21/ af Jens Olsen, Husmand i Uvelse, og Hustru Mette Larsdatter Uvelse Sogn 18 Huus Ellen Jensdatter K 7 U Deres Børn *20/ af Huusmand Jens Olsen og Hustru Mette Larsdatter i Uvelse. Opdateret: 8/ af 62

13 Uvelse Sogn 18 Huus Karen Kirstine Jensdatter K 3 U Deres Børn *13/ af Jens Olsen, Huusmand i Uvelse, og Hustru Mette Larsdatter Uvelse Sogn 19 Huus Niels Christiansen M 37 G Huusmand og Smed Søn af Huusmand Christian Andersen og Hustru Dorthe Olesdatter i Udlejre, Ølstykke. 27/ , vielse i Uvelse Kirke af Ungkarl Niels Christiansen, 25½ Aar gl, Smed i Uvelse og Pigen Birte Pedersdatter, 25 Aar gl., [boende] hjemme hos sin Fader, Gaardmand Peder Povelsen i Lystrup. Forlovere: For Ham, Hans Jørgensen, Hjulmand og Husmand i Uvelse. For Hende, Broderen Jens Pedersen, Bestyrer af sin Faders Gaard i Lystrup. 1828: Sognesmed i Uvelse Uvelse Sogn 19 Huus Birthe Pedersdatter K 37 G Hans Kone *17/ Fødte Peder Povelsen, Gaardmands Hustr: Lisbeth Svends D: i Lystrup, En Datter, som Dagen efter blev hiemmedøbt og kaldet Birte... 27/ , gift med Niels Christiansen Uvelse Sogn 19 Huus Christiane Nielsdatter K 11 U Deres Børn *11/ af Niels Christensen, Smed i Uvelse og Hustru Birte Pedersdatter. 1837: Pleieforældre: Gdmd. Peder Povelsen og Hustru i Lystrup Uvelse Sogn 19 Huus Christian Nielsen M 10 U Deres Børn *21/ af Niels Christiansen, Smed i Uvelse, og Hustru Birte Pedersdatter Uvelse Sogn 19 Huus Inger Nielsdatter K 8 U Deres Børn *5/ af Niels Christiansen, Smed i Uvelse og Hustru Birte Pedersdatter Uvelse Sogn 19 Huus Dorthe Nielsdatter K 6 U Deres Børn *14/ af Niels Christiansen, Sognesmed i Uvelse, og Hustru Birthe Pedersdatter. Døbt Dorthe Kirstine Nielsdatter 4/ Dorthe Kirstine Nielsdatter. Datter af Smed Niels Christiansen og Hustru Birte Pedersdatter i Uvelse. 11 Aar, 3 Uger Uvelse Sogn 19 Huus Anna Lisbeth Nielsdatter K 4 U Deres Børn *14/ af Niels Christiansen, Smed i Uvelse, og H: Birthe Pedersdatter. Døbt Anne Lisbeth Nielsdatter. 18/ Anne Lisbet Nielsdatter. Datter af Smed Niels Christiansen og Hustru Birte Pedersdatter i Uvelse. 8 Aar, 11 Maaneder, 2 Dage Uvelse Sogn 19 Huus Poul Nielsen M 2 U Deres Børn *25/ af Huusmand og Smed Niels Christiansen og Hustru Birte Pedersdatter i Uvelse. Døbt Povl Nielsen Uvelse Sogn 19 Huus Niels Olsen M 20 U Smedesvend 1828: Født i Frederikssund eller Udesundby. Døbt 14/ Moderen, Anna Andersdatter, fra Frederikssund havde som Barnefader udlagt Færgekarl Ole Hansen. Pleieforældre: Jacob Olsen / Karen Larsdatter i Uvelse Uvelse Sogn 19 Huus Niels Pedersen M 19 U Dreng Opdateret: 8/ af 62

14 Uvelse Sogn 19 Huus Karen Kirstine Jensdatter K 17 U Tjenestepige *29/ paa Fødselsstiftelsen i København af Anna Olsdatter. Pleieforælder: Jacob Olsen / Karen Larsdatter i Uvelse Uvelse Sogn 19 Huus Svend Hansen M 87 G Indsidder og Almisselem Enkemand efter Marie Olsdatter, 17/ de Junij 1808 mødte Enkemand Svend Hansen af Uvelse med sine Forlovere, Anders Larsen for ham og Christen Mortensen begge Gaardmænd af Uvelse, og efter fremlagt Skifteseddel, dateret den 10de Decbr d: a: forlangte Tillysning af Prædikestolen til Ægteskab, som han havde besluttet at indgaa med Pigen Bodil Hansdatter, tienende Christen Mortensen i Uvelse. - At intet, hverken Slægtskab, Svogerskab eller noget andet Ægteskabs Løfte kan være til Hinder i dette deres Forehavende, derfor indestaar vi som Forlovere. For ham: Anders Larsen, med paaholden Pæn. For Hende: CMS med paaholden Pen. Søndag Sexagesimæ Aar 1809, den 5te Febr: bleve de ægteviede i Uvelse Kirke. 16/ Svend Hansen. Aftægtsmand og Almisselem i Uvelse. Omtrent 91 Aar Uvelse Sogn 19 Huus Bodil Hansdatter K 58 G Hans Kone 5/2-1809, gift i Uvelse Kirke med Enkemand Svend Hansen Uvelse Sogn 20 Huus Birthe Andersdatter K 54 E Huusmands Enke Fødsel ikke fundet i Kirkebogen, men hun er antageligt datter af Anders Christensen og Birthe Nielsdatter. Se FT-1787, #314, 315 og / viet i Uvelse Kirke med Christen Nielsen. Enke efter Christen Nielsen, 3/ Uvelse Sogn 20 Huus Niels Christensen M 31 G Indsidder og Arbeydsmand *29/ Fødte Huusmand, Christen Nielsens Hustrue, Birthe Andersd: i Uvelse en Søn, som samme Dag blev døbt og kaldet Niels 23/ , vielse i Uvelse Kirke af Ungkarl Niels Christensen, 28 Aar gl, tjenende hos Gaardmand Peder Christiansen i Uvelse og Pigen Marie Jensdatter, 23 Aar gl, tjenende Hr Hertel paa Strenghøygaard i Lystrup. Forlovere: Brudgommens Fader Christen Nielsen Huusmand i Uvelse og Peder Pedersen ligeledes Huusmand i Uvelse Uvelse Sogn 20 Huus Marie Jensdatter K 25 G Hans Kone 23/ , gift i Uvelse Kirke med Niels Christensen, Uvelse Sogn 20 Huus Christen Nielsen M 1 U Søn *7/ af Niels Christensen og Hustru Marie Jensdatter, Indsidderfolk hos Huusmand Christen Nielsens Enke Birte Andersdatter i Uvelse. Tvilling Uvelse Sogn 20 Huus Birthe Kirstine Nielsdatter K 1 U Datter * 7/ af Niels Christensen og Hustru Marie Jensdatter, Indsidderfolk hos Huusmand Christen Nielsens Enke Birte Andersdatter i Uvelse. 27/ Birte Kirstine Nielsdatter. Datter af Indsidder, hos Huusmand Christen Nielsens Enke, Niels Christensen og Hustru Marie Jensdatter i Uvelse. 16 Uger Uvelse Sogn 21 Huus Hans Hansen M 61 G Væver 1774, Dom: 3. p: Pasch: [24/4-1774] Hans Jacobsens Enkes Søn af Collerød. [Dåb i Lynge Kirke] 16/ Hans Hansen. Væver og Huusmand i Uvelse. 65½ Aar. Født i Kollerød. Faderen var Hans Jacobsen. 1822: Huusmand med Jord paa Peder Pedersens Lod i Uvelse. Opdateret: 8/ af 62

15 Uvelse Sogn 21 Huus Anna Poulsdatter K 51 G Hans Kone 1. ægteskab med Kirstine Andersdatter, 28/ , 36 Aar. [ikke fundet i Lynge Kb] 2. ægteskab med Anna Poulsdatter Uvelse Sogn 21 Huus Anna Margrethe Hansdatter K 21 U Deres Børn *11/ af Huusmand Hans Hansen og Hustru Kirsten Andersdatter i Lystrup. Døbt: Ane Magrethe Uvelse Sogn 21 Huus Lars Hansen M 15 U Deres Børn *25/ af Hans Hansen, Husmand med Jord paa Peder Pedersens Enkes, eller Jørgen Jensens Lod i Uvelse, og Hustru Anne Povelsdatter Uvelse Sogn 21 Huus Johanne Hansdatter K 12 U Deres Børn *26/ af Hans Hansen, Væver og Husmand med Jord paa Peder Pedersens Lod, og Hustru Ane Povelsdatter i Uvelse Uvelse Sogn 22 Gaard Jacob Hansen M 29 G Gaardmand *17/ af Huusmand Hans Jacobsen og Hustrue Lisbet Ols Datter i Liunge. 26/1-1831, vielse i Uvelse Kirke af Ungkarl Jacob Hansen af Liunge, 25¼ Aar gl, Spillemand, opholdende sig hos sin Fader Huusmand Hans Jacobsen i Liunge og Pigen Inger Andersdatter, 20½ Aar gl, opholdende sig hos sin Fader Gaardmand Anders Larsen i Uvelse. Forlovere: Brudgommens Fader, foranførte Hans Jacobsen, Huusmand i Liunge og Brudens Fader, foranførte Anders Larsen, Gaardmand i Uvelse. 1833: Gaardmand i Uvelse Loddegaard Uvelse Sogn 22 Gaard Inger Andersdatter K 24 G Hans Kone *22/ Fødte Gaardmand i Uvelse, Anders Larsens Hustrue Abellone Nielsdatter en Datter, der samme Dag blev døbt og kaldet Inger.. 26/1-1831, gift i Uvelse Kirke med Jacob Hansen, Spillemand Uvelse Sogn 22 Gaard Lars Andersen M 21 U Tjenestefolk *12/ af G[aardmand] Anders Larsen og Hustru Abelone Nielsdatter. Bror til Inger Andersdatter [#133]. Nov. 1831: Tilflyttet fra Møller Rohde paa Rosenborg Mølle paa Kbhavns Nørrevold. Mai 1833: Tilflyttet fra Møller Albrechtsen i Pibe Mølle, Helsinge Sogn. Viet i Frederiksberg kirke, 3/ til Karen Nielsdatter fra Lynge. Flyttede til Lynge i maj Flyttede til Nr. Herlev før 1870 og etablerede sig som slagter Karen Nielsdatter, hans kone, døde 20/ i Nr. Herlev Lars Andersen døde 8/ i Nr. Herlev Uvelse Sogn 22 Gaard Niels Andersen M 18 U Tjenestefolk *20/ af Gaardmand i Uvelse Anders Larsen og Hustru Abelone Nielsdatter. Opdateret: 8/ af 62

16 Bror til Inger Andersdatter, # / Niels Andersen. Gaardmand i Uvelse Anders Larsens Søn. Omtr. 19 Aar, 2 Maaneder Uvelse Sogn 22 Gaard Sara Anna Margrethe Hansdatter K 19 U Tjenestefolk *21/ i Slangerup af Hans Hansen Møller, forhen i Slangerup, nu Husmand i Lystrup, og Hustru Karen Jensdatter. (fra konf. 1830) Uvelse Sogn 22 Gaard Anna Lisbeth Jacobsdatter K 3 U Gaardens Børn *11/ af Jacob Hansen, Spillemand, og Hustru Inger Andersdatter, opholdende sig hos dennes Fader, Gaardmand Anders Larsen i Uvelse Uvelse Sogn 22 Gaard Anders Jacobsen M 1 U Gaardens Børn *11/ Anders Jakobsen af Gaardmand Jacob Hansen og Hustru Inger Andersdatter i Uvelse Uvelse Sogn 22 Gaard Bodil Marie Hansdatter K 8 U Pleiebarn *8/ Moderen var Karen Andersdatter, ---- *8/ Moderen var Karen Andersdatter, afg. Peder Jørgensens Enke, som sidst tjente hos Grosserer Andersen i Store Amaliegaden i Kjøbenhavn, men nu opholdt sig hos sin Fader, Gaardmand Anders Larsen i Uvelse. Til Barnefader udlagde hun Hans Larsen, tjenende hos Meelmand Brye i Store Kjøbmagergade i Kjøbenhavn Uvelse Sogn 22 Gaard Anders Larsen M 66 G Aftægtsmand *17/ Fødte Lars Larsøns Hustrue i Uvelse en Søn, blev hiemme døbt Dom: 1 p: Trin:, holdt for Daaben af Degnens Hustrue, blev kaldet Anders, blev ført i Kirke Sct: Hans Dag d: 14. Junij Blev ung Karl Anders Larsen, og Pigen Abbelone Niels D: begge af Uvelse med hinanden trolovede; At ellers intet paa nogen af Siderne, entet Slægtskab, Svogerskab eller andet Ægteskabs Løfte kan være til Hinder i dette deres Forehavende, derfor love og indestaar vi underskrevne. Niels-NLS-Larsen, Lars-LNS-Nielsen. d: 21: Octobr: bleve de ægteviede. Er bror til Inger Dorthe Larsdatter, # Uvelse Sogn 22 Gaard Abellone Nielsdatter K 61 G Hans Kone *15/ Fødte Niels Hansens Hustrue i Uvelse en Daatter, som blev døbt Dom: 3 p: Trin:, og kaldet Abellone 21/ , viet i Uvelse Kirke til Anders Larsen Uvelse Sogn 22 Gaard Jørgen Pedersen M 14 U Deres Pleiebarn *27/ [Moderen var] Karen Andersdatter, Gaardmand Anders Larsens Datter i Uvelse, som til Barnefader udlagde Peter Jørgensen, Staldkarl paa Frederiksborg Ladegaard ved Kongens Stutterie. *27/ i Uvelse af afg. Staldkarl Peder Jørgensen, Frederiksborg Ladegaard og Karen Andersdatter, gift med Støbesvend Johannes Hilbert, Frederiksværk Uvelse Sogn 23 Huus Jacob Andresen M 55 G Huus og Arbeydsmand *5/ i Bloustrød. Dom: 1 p: Epiph. d. 9 Jan: døbt Andreas Danielsen og Hustru Maren Jensdatters Søn i Bloustrød, født den 5 hujus og kaldet Jacob, [Bloustrød Kb] 25de Junij 1809 mødte ung Karl, Jacob Andresen af nye Lodegaard med sine Forlovere, Anders Christensen for ham og Anders Pedersen for hende, og efter forevist Skifteseddel date: 16 Septbr: 1809 forlangte Tillysning af Prædikestolen til Egteskab, som han havde besluttet at indgaa med Enken Marie Pedersd: af Uvelse - At intet, hverken Slægtskab, Svogerskab eller noget andet Egteskabs Løfte kan være til Hinder i deres Forehavende, derfor indestaar vi som Forlovere. For ham: Anders ACS Christensen. For Hende: Anders APS Pedersen. d: 17 Søndag Trinit: d: 24 Septbr: bleve de ægteviede i Uvelse Kirke. Opdateret: 8/ af 62

17 1832: Huusmand paa Lars Larsens Gaard i Uvelse Uvelse Sogn 23 Huus Marie Pedersdatter K 56 G Hans Kone 1778 d: 24 Dec. Fødte Peder Andersens Hustrue, Karen Christens Da: i Uvelse, en Daatter, som blev døbt Fer: 2 Nativ: og kaldet Maria holdt for Daaben af Madame Rahsted paa Lystrup Gaard 9de Octbr: Mødte Enkemand Hans Nielsen, Huusmand i Uvelse med sine Forlovere, Anders Larsen, Gaardmand i Uvelse, paa hans, og Peder Andersen, Huusmand sammesteds, paa hendes Side, og efter fremlagt Skifteseddel, dateret 15de Octbr. h: a: forlangte, at der maatte ske Tillysning af Prædikestolen til Ægteskab, som han havde besluttet at indgaa med Pigen Marie Pedersdatter, tienende hos unge Anders Hansen, Gaardmand i Uvelse. At intet, hverken Slægtskab, Svogerskab eller Ægteskabs Løfte til andre er til Hinder i dette deres Forehavende, derfor indestaar vi som Forlovere. For Ham: Anders ALS Larsen. For Hende: Peder PAS Andersen. Den 28de Octbr: h: a: bleve de ægteviede i Uvelse Kirke. Enke efter Hans Nielsen, tidspunkt ukendt 24/9-1809, gift i Uvelse Kirke med Jacob Andresen Uvelse Sogn 23 Huus Trine Margrethe Jacobsdatter K 17 U Deres Børn *28/ af Jacob Andresen, Husmand paa Uvelse Mark, og Hustru Marie Pedersdatter Uvelse Sogn 23 Huus Peder Jacobsen M 14 U Deres Børn *21/3-1820, Peder Jakobsen, af Jakob Andreassen, Husmand med Jord paa Lars Larsens Lod i Uvelse, og Hustru Marie Pedersdatter Uvelse Sogn 24 Gaard Hans Jensen M 46 G Sognefoged og Lægdsmand 23/ Fødte Jens Willumsens Hustrue, Anne Hans D: i Uvelse En Søn, som blev døbt Dom: 10de à Trinit: og kaldet Hans 20/ , vielse i Uvelse Kirke af Ungkarl Hans Jensen, 34 Aar, Lægdsmand, Foged og Gaardmand i Uvelse og Pigen Sidse Nielsdatter, 20 Aar, opholdende sig hos sin Forlovedes Moder, Jens Villumsens Enke, i Uvelse. Forlovere: For Ham, Niels Svendsen, Gdmd i Uvelse. For Hende, Anders Villumsen, Foged og Gaardmand paa Herløv Mark Tilsbækgaard Uvelse Sogn 24 Gaard Sidse Nielsdatter K 31 G Hans Kone 20/ , gift i Uvelse Kirke med Hans Jensen Uvelse Sogn 24 Gaard Kirstine Hansdatter K 10 U Deres Børn *4/ af Lægdsmand og Sognefoged Hans Jensen, Gaardmand i Uvelse, og Hustru Sidse Nielsdatter Uvelse Sogn 24 Gaard Anne Margrethe Hansdatter K 6 U Deres Børn *4/ af Hans Jensen, Lægdsmand og Sognefoged samt Gaardmand i Uvelse, og Hustru Sidse Nielsdatter Uvelse Sogn 24 Gaard Hans Jensen M 8 U Pleiebarn *6/ af Jens Rasmussen, Skrædder og Huusmand paa Hr Hertels Lod i Lystrup, og Hustru Karen Pedersdatter. [Karen Pedersdatter døde 23/ og Jens Rasmussen den 22/ Begge af Typhus] Uvelse Sogn 24 Gaard Anne Margrethe Hansdatter K 79 E Aftægtskone Datter af Foged Hans Pedersen i Ullerød, døbt i Tjereby Kirke 1766, d. 10/8. Enke efter Jens Willumsen, Gaardmand i Uvelse, 11/ Opdateret: 8/ af 62

18 Uvelse Sogn 24 Gaard Jens Pedersen M 15 U Konens Pleiebørn *12/ i Uvelse af Hmd. Peder Jensen Indsidder i Uvelse hos Christen Nielsen og Hustru Inger Jensdatter. Hans far, Peder Jensen, er bror til #147 og søn af #152. Han blev gift i Uvelse Kirke med Inger Jensdatter, 12/ Ifølge Afgangslisten 1819 / 20 flyttede de til Kjøbenhavn. Han som Tjenestekarl og hun som Amme. *10/ af Hmd. Peder Jensen og Hustru Inger Jensdatter. [fra Uvelse Sogn 24 Gaard Karen Kirstine Pedersdatter K 12 U Konens Pleiebørn Tilgangslisten] Hendes far, Peder Jensen, er bror til #147 og søn af #152. Han blev gift i Uvelse Kirke med Inger Jensdatter, 12/ Ifølge Afgangslisten 1819 / 20 flyttede de til Kjøbenhavn. Han som Tjenestekarl og hun som Amme. Tilsyneladende har de senere opholdt sig i Hillerød. Confirmeret i Frederiksborg. Tilflyttet i Uvelse Sogn 24 Gaard Niels Jensen M 28 U Tjenestekarl *23/ Fødte Gaardmand Jens Willums Hustrue i Uvelse, Ane Hansdatter, et Drengebarn, der den 24 ejusdem blev døbt og kaldet Niels Uvelse Sogn 24 Gaard Peder Mortensen M 63 U Rygter Uvelse Sogn 24 Gaard Dorthe Marie Nielsdatter K 22 U Tjenestepige *17/ af Gdmd. Niels Mortensen og Hustru Inger Larsdatter i Lystrup. 17/2-1837, vielse i Uvelse Kirke af Ungkarl Niels Jensen 302/3 Aar, Møllersvend hos Hr Forpagter Jung i Kratmøllen i Hjørlunde Sogn og Pigen Dorthe Marie Nielsdatter, 22 Aar hjemme hos [ikke oplyst]. Forlovere: Mølleforpagter Hr Junge i Kratmøllen og Brudens Broder Gaardmand Morten Nielsen i Lystrup Uvelse Sogn 24 Gaard Kirsten Frederichsdatter K 20 U Tjenestepige Uvelse Sogn 25 Huus Hans Jørgensen M 38 G Huus og Hjulmand *19/4-1796, Fødte Jørgen Povelsens Hustru, Bodil Svend D: i Uvelse En Søn, samme Dag hiemmedøbt og kaldet Hans 27/3-1822, vielse i Uvelse Kirke af Ungkarl Hans Jørgensen (bliver 26 Aar d. 19 April) Hjulmand opholdende sig hos Gdmd. Peder Povelsen i Lystrup og Enke efter afg. Husmand og Skrædder Anders Pedersen paa Uvelse Mark Anne Pedersdatter, 30 Aar gl. Forlovere: For Ham, Hans Hansen, Husmand og Sadelmager i Lystrup. For Hende, Jens Pedersen hjemme hos sin Fader Gdmd Peder Povelsen i Lystrup. 18/ Hans Jørgensen. Hjulmand og Huusmand med Lod og Afbygger paa Foged Hans Jensens Gaard i Uvelse. 38½ Aar. Født 1796 d. 19 April af Gmd. Jørgen Povelsen i Uvelse Uvelse Sogn 25 Huus Anna Pedersdatter K 44 G Hans Kone *27/ Fødte Peder Povelsens Hustrue, Lisbeth Svends D: i Lystrup En Datter, som blev døbt Dom: 22 à Trinit: og kaldet Anne... 8de April 1809 mødte ung Karl, Anders Pedersen af Uvelse med sine Forlovere, Anders Christensen for ham og Jørgen Poulsen for hende, og forlangte Tillysning af Prædikestolen til Egteskab, som han havde besluttet at indgaa med Pigen, Anne Pedersd: af Lystrup. At intet, hverken Slægtskab, Svogerskab, eller noget andet Egteskabs Løfte der kan være til Hinder, indestaar vi for som Forlovere. For ham: Anders ACS Christensen. For Hende: Jørgen Povelsen. Den 23de Junij bleve de ægteviede i Uvelse Kirke. Opdateret: 8/ af 62

Helga Poulsens aner. HP Ole Povelsen, Søsum. KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12

Helga Poulsens aner. HP Ole Povelsen, Søsum. KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12 HP 8-1775 Ole Povelsen, Søsum KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12 1. Advent (KB 1775/1776) (3/12 1775) Ole, Unge Povel Anders: Gaardmands i Søsum baaren: Karen Peder Povels: Enke.

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1855.

Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1855. 1 1 Uvelse 1 Skolen Lorents Andreas Hjorth M 43 G Nylars paa Bornholm Cand. theol. Skolelærer, Huusfader *5/11-1812 i Nylars/Bornholm *5/11-1812. Decbr. D. 18. Døbt en Dreng Lorents Andreas født d. 5.

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke Kilde Lundsteen: Noter: Ane #10 i "Slægten fra Stagetorn i Oppe-Sundby sogn". Omtalt s. 30 i bogen "Trævlerødder". Ved skifte 1841 står der at alt er afstået til svigersønnen

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Svend Larsen, Store Rørbæk. KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9

Helga Poulsens aner. HP Svend Larsen, Store Rørbæk. KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9 HP 18-1734 Svend Larsen, Store Rørbæk KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9 Dom: 13. post Trinit (19/9) hafde Lars Larsen Smed i Store Rørbeck en Søn til Daaben blev kaldet Svend. Skoleholderens

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Lars Larsen, Sperrestrup. Udklip side fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen Vængegaarden:

Helga Poulsens aner. BK Lars Larsen, Sperrestrup. Udklip side fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen Vængegaarden: BK 142-1701 Lars Larsen, Sperrestrup Udklip side 200-201 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878 - Vængegaarden: Side 1 af 17 KB Jørlunde 1701 op 57 Lars Larsen døbt 29/5 Dom 1.p.Trin. d 29

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.

Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801. 1 177 Uvelse Bye 1 - Lars Nelsen Huusbonde 38 G 2 Bonde og Gaardbeboer 1762 d. 8 Januar. Fødte Niels Hansens Hustrue i Ugelse en Søn, blev døbt Dom: 1 p: Epiph:, holdt for Daaben af Jens Hansens Hustrue

Læs mere

Thestrup Kirkebog 1814-1839

Thestrup Kirkebog 1814-1839 Thestrup Kirkebog 1814-1839 [1] Nærværende Protocol som bestaar af 672 gennemtrukne Sider, autoriseres hermed til at være Kirkeministerialbog for Thestrup Sogn. Aversie 1 ste Junii 1814 ***** Foreviist

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 44, HP 26 og HP Hans Larsen, Søsum

Helga Poulsens aner. BK 44, HP 26 og HP Hans Larsen, Søsum BK 44, HP 26 og HP 28-1746 Hans Larsen, Søsum kilde "Frederiksborg : 140. Hans Larsen f. 1746, Søsum, Døbt 22/05 1746, Stenløse, Adresse Søsum, Stilling Gdr. Pudebjerggaard, g. 12/05 1764, i Veksø, Karen

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen.

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Døde Mandkjøn. S. 162. Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne. Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register Anmærkninger.

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Jeppe Jensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3

Aage Rudolf Poulsen. JP Jeppe Jensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3 JP 22-1766 Jeppe Jensen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3 Eodem (5. Søndag i Fasten) Christent En Søn Jeppe for Jens Ipsen af Lumbÿe. Degne Konen bar ham. Test: Henning Christensen,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845.

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Side 2-3 1. 1813, 4. marts. Hans Christoffersen, Hjemmedøbt 7. marts, Døbt i Kirken 4. april. Christoffer Hansen og

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Jens Ipsen, Lumby. Side 1 af Jens Ipsen^J Lumby

Aage Rudolf Poulsen. JP Jens Ipsen, Lumby. Side 1 af Jens Ipsen^J Lumby JP 44-1738 Jens Ipsen, Lumby Side 1 af 19 Side 2 af 19 Gård nr. 14 markeret med rødt Jens Ipsen blev født ca. 1738. FamilySearh angiver, at der i Allesø forekommer en Jep Jensen med 3 sønner, nemlig Jørgen

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Jørgen Hansen, Søsum. KB Ølstykke 1734 op 176 nr 1 Jørgen Hansen døbt 1/1

Helga Poulsens aner. HP Jørgen Hansen, Søsum. KB Ølstykke 1734 op 176 nr 1 Jørgen Hansen døbt 1/1 HP 62-1734 Jørgen Hansen, Søsum KB Ølstykke 1734 op 176 nr 1 Jørgen Hansen døbt 1/1 Fest: Circumcio: Christi (1/1) blef Hans Jensen Skræders barn af Svedstrup døbt og kaldet Jørgen. Præstekonen bar ham.

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Oure Kirkebog 1835 1851 1 Side 2- Nr. - Aar og Fødsels Dato - Navn (Mandkjøn) - Daabens Dato Forældre Faddere Fol: - Anmærkninger 1835, 1 januar. Hans Hansen, Døbt i Kirken 2 marts. Husmand og Hjulmand

Læs mere

Thestrup Kirkebog fødte Qvindekiøn 1851-91. Fødte Qvindekiøn [1]

Thestrup Kirkebog fødte Qvindekiøn 1851-91. Fødte Qvindekiøn [1] Fødte Qvindekiøn [1] Denne Protocol, der indeholder 99 schematiserede, gjen- nemtrukne og folierede Blade, autoriseres herved til Ministe- rialbog for Thestrup Sogn. Ringsted d 1 August 1850. Stienborg

Læs mere

Thestrup Kirkebog fødte Mandkiøn 1851-91 Fødte Mandkiøn [1]

Thestrup Kirkebog fødte Mandkiøn 1851-91 Fødte Mandkiøn [1] Fødte Mandkiøn [1] Denne Protocol, der indeholder 99 schematiserede, gjennemstrukne og folierede Blade, autoriseres herved til Ministerialbog for Thestrup Sogn.- Ringsted d 1 August 1850. Stienberg. Vidi

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Christen Andersen, Hagerup. Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side :

Helga Poulsens aner. BK Christen Andersen, Hagerup. Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side : BK 598-1611 Christen Andersen, Hagerup Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side 326-327: Kilde "Frederiksborg": 2198. Christen Andersen f. 1611, Adresse Hagerup, Stilling Gmd. Ellisbjerggaard, g. (1) Kirsten

Læs mere

Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1870.

Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1870. 1 558 Uvelse By 1 Skolen Daniel August Emil Prieme M 55 G Kjøbenhavn Huusfader Skolelærer og Kirkesange*11/11-1814, 22/11-1895 Forældrene var Skræddermester David Ludvig Prieme og Hustru Maren Steffensen.

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Clemend Jørgensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4

Aage Rudolf Poulsen. JP Clemend Jørgensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4 JP 80-1684 Clemend Jørgensen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4 Dom Qvasim Døbt 1 Søn Clemend for Jørgen Clemends i Lbÿ KB Lumby (Lunde/Odense) 1728 op 115 Clemen begravet 12/6

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe. KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe. KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12 JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12 Dom: 4 Advent: Blef Isach Andersens Barn her i Bÿen Christnet kaldet Rasmus. Rasmus Andersens Hustrue

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4.

Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4. Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor Anmærkninger. anført i det almindelige Jevn- førelses-

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder Døde Qvindekjøn. S. 174. Mikrokort 4, 6/9. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register 1814

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV l FOLKETÆLLING 80 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. LISELUND. Hans Haastrup Hansine Haastrup Christine Haastrup Rasmus Nielsen Hans Larsen Hans Hansen Margrethe Sørensen Rasmus Frederiksen

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1834-1919 KB Hørby (Holbæk) 1834 op 26 nr 9 Anders Jeppesen født 17/7 Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli, Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup KB

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Lars Svendsen, Hørup

Helga Poulsens aner. BK Lars Svendsen, Hørup BK 150-1693 Lars Svendsen, Hørup Kilde "Frederiksborg": 550. Lars Svendsen f. 1693, Vassingerød, Døbt 29/01 1693, Uggeløse, Adresse Hørup, Stilling Gmd. Møllebjerggaard, g. (1) ca. 1714, i Slangerup, Karen

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det.

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. JP 90-1720 Hans Madsen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1720 op 38 Hans Madsen døbt 20/5 Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. KB Lumby (Lunde/Odense)

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 74-1692 Povel Pedersen, Nærå. KB Nørre Nærå (Skam/Odense) 1692 op 7 Povl Pedersen døbt 14/8

Aage Rudolf Poulsen. JP 74-1692 Povel Pedersen, Nærå. KB Nørre Nærå (Skam/Odense) 1692 op 7 Povl Pedersen døbt 14/8 JP 74-1692 Povel Pedersen, Nærå KB Nørre Nærå (Skam/Odense) 1692 op 7 Povl Pedersen døbt 14/8 Samme dag (12 p. Trin) Peder Jensens Søn af Næraa døbt N. Povl. Fadd. Niels Eriksen aff Roeslev, Anders Rasmussens

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1833, 1. marts. Anders Jørgensen, Hjemmedøbt 2. marts, Døbt i Kirken 8. april. Johan John Trællund, Smed i Galdbjerg og Hustru Ane Margrethe Kristensdatter. Faddere: Kirsten

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Helga Poulsens aner. Død: 24. Januar, begravet: 31 Januar, Ole Pedersen, Gdmd af Ølstykke, 50 Aar, delirium tremens

Helga Poulsens aner. Død: 24. Januar, begravet: 31 Januar, Ole Pedersen, Gdmd af Ølstykke, 50 Aar, delirium tremens BK 10-1808 Ole Pedersen, Ølstykke KB Veksø 1808 op 5 nr 26 Ole Pedersen døbt 9/5 Døbt: d. 12. Juny 1808 Navn: Ole, sted: Wexøe, født: d. 9. May, Gmd Peder Poulsens Søn, hiemmedøbt d. 10. og frembaaren

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk BK 516, BK 1136 og BK 1464-1577 Lars Madsen, Lille Rørbæk Fra dokument 1577 Lars Madsen er hentet følgende: Lars Madsen #1405 født omkr. 1577, (søn af Mads #75570) boede Lille Rørbæk, stilling Frydendalgård,

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Folketællingen i Uvelse Sogn, 1. juli 1787.

Folketællingen i Uvelse Sogn, 1. juli 1787. 1 161 Uvelse Bye 1 Niels Hansen Hosbonde 67 G 1 Fæstebonde og Gaardbeboere 1720. Blef døbt Hans Pedersens Søn af Uggeløse, Niels.. (Uggeløse Kb) 1756, xx Aug. Blev Niels Hansen af Lindholm og Karen Sørensdatter

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Hans Hansen, Søsum. KB Stenløse 1780 op 91 nr 13 Hans Hansen døbt 23/3

Helga Poulsens aner. HP Hans Hansen, Søsum. KB Stenløse 1780 op 91 nr 13 Hans Hansen døbt 23/3 HP 14-1780 Hans Hansen, Søsum KB Stenløse 1780 op 91 nr 13 Hans Hansen døbt 23/3 Die Virid (23/3): Hans, gl: Hans Larsen Boemand i Søsum baaren af U. Povel Andersens hustru. Faddere: Lars Andersen, Jens

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Poulsen, Veksø. Udklip side 66 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884:

Helga Poulsens aner. BK Peder Poulsen, Veksø. Udklip side 66 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: BK 20-1765 Peder Poulsen, Veksø Udklip side 66 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Udklip side 71 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Side 1 af 27 Udklip side 72 fra Viksø Sogns

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere