Nord-vestlige (NV) ejerlav, Brejning sogn:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nord-vestlige (NV) ejerlav, Brejning sogn:"

Transkript

1 Nord-vestlige (NV) ejerlav, Brejning sogn: Ravnsbjerg: NV Matrikel 1, Ravnsbjergvej 2. Gården bestod i 1646 af to gårde, der hørte under Brejninggård. Gården bestod oprindeligt af to gårdsparter, hvor det ikke er muligt at adskille beboerne før Omkring Ejendommene købes til selveje fra Brejninggård, hvorunder de altid har hørt. Peder Christensen & Simon Jørgensen: Nævnt 1660 hver på en gård. Peder Christensen & Jesper Jørgensen: Nævnt 1661 og Hartkornet er: 5½-3½-0-4/5. Gården benævnes en hel fæstegård. Anders Olufsen & Jørgen Jespersen (som må antages at være formandens søn): nævnt Hartkornet er /5 i 1683, men sænkes til i Det svarede til 41,7 tønder dyrket areal. Ildsted- og kvægskat 1677: 4 ildsteder, 4 heste, 3 køer. Kop- og kvægskat 1678: 2 mænd + 2 koner, 3 heste, 3 køer, 1 kalv, 9 får, 1 svin, 2 bistader. Ifølge skatteregnskabet er Anders Olufsen ikke gift i 1682 (enkemand), i 1683 er han gift med Birgitte. Ifølge skatteregnskabet er der som regel 1 pige og 1 karl til gårdens drift. Anders Olufsen er sidst nævnt 1699 med sønnen, Christen. Jørgen Jespersen er sidst nævnt I forarbejderne 1683 til matriklen 1688 beskrives gården således: marken strækker sig i syd til åen og i nord til St.Snogdals mark. Søndermarken er dels middel havrejord med hvid sand og muld, 1 år byg, 1 år hvede, hviler 4 år, dels middel rugjord med grå sand og muld, 1 år byg, 2 år rug, hviler 3 år. Vestermarken er som forrige nævnte middel rugjord. Nørremarken er dels skarp rugjord med grå og hvid sand, 1 år byg, 2 år rug, hviler 3 år, dels ond rugjord med grå sand og stengrus beblandet rød sand, 1 år boghvede, 1 år rug, hviler 5 år. I engen er der opbrudt et stykke ond havrejord bestående af sort kold jord og grus, 2 år havre, hviler 6 år. Kornet males i Brejninggårds vandmølle. Ifølge markbogen fra 1683 var jorden skarp, og der kunne avles 2 gode og 10 middelgode læs hø, ligesom der var middelgræsning til 10 høveder. Christen Christensen & Niels Lauridsen: Den første er nævnt fra , begge er nævnt En af dem kan have været gift med den Maren Ravnsbjerg, der fattig sad til huse i Pilgård i Gård 1: Niels Madsen: Nævnt 1718 og Han var født i Øster Pilgård i feldberederslægten. Der er skifte efter Niels Madsen i Brejninggårds skifteprotokol Besætningen bestod af 2 heste, 3 stude, 2 køer, 3 svin, 2 får + 2 lam. Fæstede 7 skp. øde ejendom i Feldbæk under Ribe Hospital i 1722 (C ). 1

2 Gift med Anne Jensdatter fra Moesgård (o ), hvis bror, Jacob Jensen, er hendes værge i : Peder: o , Tudskjær. 2: Maren: o , gift med eftermanden Jens Jensen Bjerg. 3: Jens: o , eftermand, senere Gårdsdal. 4: Mads: konfirmeret : Karen: degnens tjenestepige i Gift Nr.Omme 1755 med Peder Pedersen, Tim. 6: Anne?: død i Ravnsbjerg Niels Andersen: Gift med enken, død efter Det siges, at han arbejdede udensogns i (Brejninggårds skifteprotokol s.289ff). Jens Nielsen: Nævnt på gården 1763 og Skifte efter tjenestepigen Inger Christensdatter i Født i Ravnsbjerg o.1725, død i Gårdsdal Gift Brejning 1757 med Barbara Christiansdatter (o ) fra Blæsbjerg. Hun er indsidder i Bilring i Hun gift 2.gang i Brejning 1787 med Christen Olufsen Kjær, sognedegn for Vildbjerg og Timring menigheder. Skifte efter hende i Hammerum Herreds skifteprotokol C.40B-2. Flytter til Gårdsdal o Jens Jensen: Nævnt på gården Født i Videbæk o.1734, forældrene flytter til Bjerg, død på Dejbjerglund Flytter fra gården o.1774, blev ladefoged på Dejbjerglund. Nævnt i folketællingen 1801 som fattig ladefoged, gift, men familien boede ikke hos ham. Gift med Maren Nielsdatter (o ), født på gården, død som almisselem i fattighuset. Hun boede som gift indsidder og almisselem i Bilring i : Else Marie: o , se Gårdsdal. 2: Niels: o , død som almisselem i Bilring. Christen Graversen: På gården i 1774 og indtil Født på Ravnsbjerg 2 o Flytter til Rottervig i Aulum sogn Købte begge Ravnsbjerggårdene til selveje og til sammenlægning i 1794, hvortil han dels lånte penge i Den kongelige Kreditkasse dels hos pastor Bang i Nr.Omme. Gift med Else Andersdatter (evnt. Nielsdatter) (o.1739-?). 1: Mette Catrine: o : Anders: o , i Rottervig i 1800, derefter i Nr.Omme. 3: Gravers: død i

3 Gård 2: Peder Simonsen: Nævnt Født i Kirkestedet, død i 1735 ifølge tingbogen s.332 ff., hvor hans broder, Jørgen Simondsen i Søndergård er værge for børnene og Niels Rasmussen i Bjerg for enken. Gift i Stadil 1722 med Kirsten Knudsdatter fra Opstrup. 1: Niels: o : Knud: o Niels Rasmussen: Nævnt i Bosat i Bjerg 1735, i Feldbæk Gravers Christensen: Nævnt Født på Vesterbæk gård 3. Død 1775, skifte i Brejninggårds skifteprotokol: stuehus 9 fag, stald 15 fag, lade 15 fag, 2 ældgamle heste, 2 køer, 2 stude, 2 kalve, 7 får, 1 sogris. Gift med Mette Larsdatter, død : Christen: o.1737, Ravnsbjerg 1. 2: Laurids: , Viftrupgård. 3: Peder: , eftermand, senere Bølling sogn. Peder Graversen: På gården 1775-o.1786, de sidste år tilsyneladende sammen med eftermanden. Fæstede gården efter faderen ifølge skiftet. Opgav gården o.1786 og sad som indsidder forskellige steder i sognet, i Bjørnkjær 1789, i Vantinghus Flyttede til Bølling i 1793, hvor han døde i 1796, da den brønd, han var ved at kaste ved sit hus, skred sammen om ham. Gift med Anne Poulsdatter (o ) fra Koldinghus, gift 2. i Bølling i 1798 med Hans Thomsen, Skjern, født i Skjern 1762, død i Kodal, Nr. Omme : Gravers: o : Poul: o.1781, køber Væggerskilde matr.1 i 1815, moderen og stedfaderen er med. 3: Ane: : Jacob: : Anne: 1786, bor i Dejbjerg sogn i : Else: : Jacob: 1791, konf. Sædding Niels Jensen Thorre: På gården fra o.1782 til o.1787 tilsyneladende sammen med forgængeren. Han var født o.1760 og døde 1830 i Bølling. Han er antagelig søn af Jens Nielsen i Torhusene. Familien flyttede til Bølling. Efter ham lå gården øde og fæsteledig i 1788 til sammenlægningen med den anden Ravnsbjerggård i Gift med Malene Olesdatter (o ), død i Bølling. 3

4 1: Karen: : dødfødt søn: : Karen: 1784, fejlskrevet Maren. Hun bliver konfirmeret i Bølling som Karen i 1799, hvor der står, at hun er født i Brejning sogn i september Gift med Hans Bøjlesen i Bølling og død Ved hendes død, hvor alderen er sat alt for lavt, står der, at hun er født på Ravnsbjerg af fader Niels Thorre, senere i Thorrehuset i Bølling. Gården lå øde fra o.1787 til 1794, hvor den lægges sammen med den anden Ravnsbjerggård. Ravnsbjerggård: Christen Graversen: Køber , læst (7-173) med den øde del af gården. Se ovenfor. Lånte hertil 495 rdl i Den kongelige Kreditkasse og 120 rdl hos pastor Bang i Nr. Omme.Betingelsen var også, som for alle frikøbte ejendomme i sognet, at bygninger og inventar blev forsikret i Bølling herreds brandkasse, og at der skulle være følgende brandredskaber på hver ejendom: 1 brandstige, 1 brandhage og 1-2 spande. Anders Hansen: Køber , læst (7-173). Anpart i gårdens Konge- og Kirketiende 4-11= (3-5). Født 1772 på Østergård, Egeris, Nr.Vium. Faderen, Hans Lauridsen, var fra Langergårde. Død 1861 på Nr. Søndergård. Sognefoged o Gift Vorgod 1799 med Dina Madsdatter ( ). 1: Maren: 1800, gift 1822 med Christen Hansen Klokmose, Faster. 2: Mette: : Mads: , eftermand på gården. 4: Mette Marie: , gift 1830 med Peder Christensen, Gl.Præstegård. 5: dødfødt pige: : Hans: , Hover Sig. 7: Abelone: , gift 1833 med Jens Pedersen, Borris Krog. 8: Mette: , gift 1836 med Jacob Christensen Astrup, Nr. Søndergård. 9+10: Inger & Kirsten: : dødfødt dreng. Mads Andersen: Køber 26-4= (7-173). Født 1804 på gården, død 1846 sammesteds af apoplexi. Ejede Hover Sig Gift Nr.Vium 1828 med Mette Lauridsdatter ( ), gift med eftermanden, Svend Bentsen fra Fastergård. Ifølge Rentekammeret 2412, bind 40 s.305 fik han bevilling til at drive kro- og værtshushold på sin gård, Ravnsbjerg i Brejning sogn beliggende på landevejen mellem Holstebro og Varde, Han skulle betjene de rejsende med fornødent logi og spise- og drikkevarer til nødtørftighed og for en billig betaling. Betalte årligt herfor 5 Rdl. sølv til amtet. Han måtte ikke holde kro for sognets beboere, måtte selv brygge det øl, der skulle bruges, men måtte ikke brænde brændevin, som skulle 4

5 købes i Ringkøbing hos autoriseret forhandler. Hvis landevejen blev flyttet bort fra kroen, blev bevillingen inddraget uden godtgørelse. (Bevilling nr.585). 1: Laust Christian Sig: 1829, ejer af Lille Vester Spåbæk, Nr.Omme. 2: Anders Sig (Søndergaard): 1832, ejer af Søndergård, Brorstrup, Ølstrup. 3: Christen: 1835, ejer af Ledgård, Kodal, Nr.Omme. 4: Dina: 1837, gift med Mads Bendtsen, Faster Kirkegård. 5: Jens: 1840, lever : Hans Egeris: , husmand i Egeris, Nr.Vium sogn. Mette Lauridsdatter: Arver 4-2= (11-530), forriges enke. Svend Bentsen: Køber 21-1= (11-531), ægter enken. Født på Faster Kirkegård 1814, død i Egeris, Nr.Vium Gift 2.gang i Brejning 1879 med pige Birthe Marie Nielsdatter, 50 år, datter af Niels Olesen, Væggerskilde. Hun havde sønnen Niels Nielsen født i Væggerskilde Han opsagde krobevillingen , da det sikkert ikke mere kunne betale sig at drive kro for studetransporterne, efter at den vestjyske længdebane var begyndt i Gamle Anders Randbæk har fortalt, at der var en studefenne mellem Ravnsbjerggård og Ravnsbjerg å øst for hovedvejen. Sælger Randbæk 11 til Anders Nielsen, Væggerskilde, = (19-24). 1: Mads: , ejer af Egerisgård. 2: Anne Kierstine: 1851, gift med eftermanden, død i Rindum 1919, begr. Brejning. Peder Andersen: Køber = (25-240). Kom fra Ølstrup. Født i Odderbæk 1854, hvor faderen, Anders Poulsen fra Langergårde, var købmand og gårdejer. Gift 1877 med forriges datter, Ane Kierstine Svendsen ( ). Ægteskabet var barnløst. Particulier i Rindum Død 1938 i Rindum, begravet på Brejning kirkegård. Sælger NV 1b til Ringkøbing Amtsråd til jordemoderbolig, 26/5= (25-279). Sælger NV 1c (30-617) til Hans Mosgaard Sørensen, nuværende Ravnsbjergvej 10. Sælger NV 1d (38-368) til samme. Køber NV 9b (38-108). To gravhøje fredlyst (39-100). Laurids Lauridsen: Køber (49-184) matr. NV 1a+9b. Kom fra Randbæk matr.4b. Sælger NV 1e 8-9= (50-1) til Jens Lund Andersen, Randbæk. Sælger NV 1h (50-914) til Jens Bloch, Ny Ravnsbjerg. Sælger NV 1g (51-78) til Peder Olesen, Mosen. Flytter til Gårsdal. Jens Svendstrup: Køber (51-917). 5

6 Mads Christen Andersen: Køber (52-626), kom fra Holmsland. Sælger NV 1i = til Christen Nielsen (Egeslund) på NV 4e. Sælger NV 1k+l til Mads Kr. Snogdal, Lille Snogdal. Se Hardsyssels Årbog Født i Røjklit, Ny Sogn 1883, død i 1940 i Holstebro. Gift i Ny Sogn 1904 med Ane Marie Graversen født 1883 i Astrup, Hee, død 1956 i Holstebro. 1: Anna Kristine: 1906, gift i Brejning 1927 med Johannes Filskov Andersen, født i Ølstrup 1902, vokset op i Spjald, købmand i Vorgod. 2: Jens: : Sofie: : Christian: Familien flytter til Idom og siden til Holstebro. Mikkel Andersen Krogsgaard: Køber , kom fra Nr. Nissum. Gift med Karen Sønderby. Sælger matr. NV 1n til Søren Jensen Kjærgaard. (Holstebrovej 2). Gunner Kristian Thøgersen: Køber Kom fra Velling. Laurids Mose Jensen: Køber Født 1929 i Røjklit, Holmsland, død på gården i Gift i Ny Sogn 1956 med Asta Kirstine Andersen, født 1936 i Sønderby, Holmsland. 1: Orla Mose: : Kurt Mose: : Tom Mose: : Jesper Mose: Asta Kirstine Jensen: Arver , forriges enke. Sælger jorden til Ny Ravnsbjerg , hvorefter ejendommens matrikelnr. er 1r. Tom Mose Jensen: Kørelærer. Køber , bygningerne med lidt jord. Forriges søn, født 1967 på gården. Samboende med Mette Bjerregaard Blomgreen født Jordemoderhuset: NV Matrikel 1b, Holstebrovej 3. Ringkøbing Amtsråd: Køber (25-279). Bygger jordemoderhuset. 6

7 Beboere og jordemødre: Jens Peder Lilleøre Christensen: snedker: Født i Harboøre sogn 1852, død på Ringkøbing sygehus Gift med jordemoder Mette Kirstine Jakobsen: født i Gl. Sogn o Eksamen Flytter til Brejning fra Ulfborg : Christian: 1877 i Ulfborg. 2: Anna Kirstine: : Jacob Alfred: : Dødfødt dreng: : Johanne Mathilde: Peder Eriksen: particulier: Født i 1854 i Randers. Gift 1880 med jordemoder Karen Marie Petersen: født i Nr. Felding Eksamen Flytter til Brejning Kirkeby fra Astrup sogn, Ålborg amt, Manufakturhandler. 1: Mathilde Marie Petrea Kirstine: 1883 i Astrup. 2: Peder Møller: 1885 i Brejning Kirkeby. Han nedsatte sig som købmand i Spjald Mejeriby o.1898, hvor hun ophørte som jordemoder. Frands Nielsen: tækkemand & tømrer: Født i Estvad Gift 1889 med jordemoder Ane Kirstine Olesen født i Sevel 1868, eksamen Flytter til Brejning fra Sevel : Niels: : Anders: : Peder: : Mette Kirstine: Kristen Nielsen fra 1921 Egeslund: fattiggårdsbestyrer, arbejdsmand, se matr.nv1j. Født 1867 i Haderup, død 1957 i Spjald. Gift i Sevel 1891 med jordemoder Elline Jensen født i Borbjerg 1873, død i Spjald Eksamen som jordemoder 1902 fra Den kongelige Fødselsstiftelse, København. Familien flytter fra Borbjerg til Brejning i I 1932 bygger de hus på Hovedgaden 21, Spjald. 1: Jens Christian: , banemester ved RØHJ, No & Ringkøbing. 2: Elisabeth Marie: , gift med murermester Anders Hankelbjerg, Spjald. 3: Leontang Ludvig Martinus: , politikommisær i København. 4: Sophus Hoger: , snedkermester i Augustenborg. 5: Harald Gustav Ravnsbjerg: , værkmester i København. Slægt: Søren Jensen og hans hustruer. Ulla Kristensen & Ole Wulff, Brejning Kommune: Køber Udlejer huset. 7

8 Laurids Mose Jensen: Køber Se Ravnsbjerg 1a. Chauffør Asbjørn Johan Pedersen & bankassistent Marie Pedersen f. Hansen: Køber Svendsholm, Vester Ravnsbjerg, Ravnsbjergvej 10: NV Matrikel 1c+d, fra q. Svend Bentsen: I forbindelse med at han gik på aftægt i 1878 og solgte til svigersønnen, forbeholdt han sig den del af Vestermosen, der lå langs landevejen til Hover fra Hover Sigs ejendom forbi Niels Kjærgårds til Ravnsbjerg mark, ca tønder land samt den del af Ravnsbjerg eng, der lå vest for landevejen efter kirken til Niels Moesgårds ejendom, i alt 2-3 tønder land. Han byggede en ejendom herpå, som var hans foruden aftægten, men i 1880 gik denne ejendom igen tilbage til Ravnsbjerg, og Peter Andersen kunne sælge den efter behag ( ). Det må være denne ejendom, som Hans Moesgård Sørensen købte i 1887, hvor den da først blev udmatrikuleret, og hvor det siges, at den var bebygget. Hans Mosegaard Sørensen: Køber (30-618) matr.2b NV fra Moesgård. Køber (30-617) matr.1c NV fra Ravnsbjerg. Han var født på Moesgård. Køber (38-368) matr.1d NV fra Ravnsbjerg. Han var født 1858 i Moesgård og døde i Spjald i Han var gift i Nr.Omme i 1887 med Marie Graversen ( ) fra Nr.Omme. 1: Niels Mosgaard: , købmand i Spjald. 2: Jacob Kjærgaard: , glarmester i Spjald. Carl Verner Blume Hauritz: Køber (45-383), mageskifter med Moesgårdshus NV 9 uden matr.2b NV. Han flyttede til Randbæk matr.4a. Søren Peder Kristensen: Køber (47-280). Født i Mosdal 1885, død i Ringkøbing Gift i Ølstrup 1912 med Mette Marie Andersen født i Ll. Hjøllund 1885, død i Ringkøbing : Theodora Marie: Servitrice i Ringkøbing. 2: Kristian Erik: , fotograf i Ringkøbing. 3: Frede Georg: Murermester i Colborne, Ontario, Canada. 4: Valdemar Erhard: , bager i København, begravet i Ringkøbing. Flytter 1927 til Spjald som vognmand og mælkehandler i Hovedgaden 88. Til Ringkøbing Jens Peder Pedersen: Født i Stadil 1896, død i Rindum Køber til forening med 4c Muldbjerg. Gift i Vedersø 1927 med Ingrid Kathrine Lauritsen: 1903 i Hug, Vedersø, død i Rindum

9 Ingen børn. Karl Brogaard: Køber o.1952, kom fra Hee. Flyttede til Brejninggårds Mark (Kildevej 11). Niels Elias Kristian Stengaard: Køber efter Flyttede til Ringkøbing. ( ), begravet på Ringkøbing kirkegård. Gift med Olga ( ). Gerhard Sig: Køber , nedlagt og under Hover Sig, udbygningerne nedrevet. Køber matr a NV Brejning sogn fra Anders Hansen Sig, Hover Sig. Solgt matr. NV 1p til Thora Sand Jensen, Spjald. Jens Pedersen: Køber stuehuset + lidt jord, nu matr.1q NV. Ejer af Tim Maskinfabrik. Chauffør Cenius Andreas Jensen: Køber Eigil Burgård Madsen: Køber Købmand i Spjald Minimarked. Chauffør Gert Vennevold: Køber Maskinarbejder Aksel Christiansen & lærer Birgit Højgaard: Han født i Brejning Kirkeby. Hun født i Opsund Brugsforening. Køber Ny Ravnsbjerg: NV Matrikel 1e+h, 2b, 5d+e m.fl., Holstebrovej 1. Jens Bloch (Nielsen): Kom fra Randbæk 27a, rejste til Rindum i Byggede gården i 1917 og opkøbte jord efterhånden. Død i Ringkøbing Gift med Andrea Sand ( ). Køber NV 1h (50-914) fra Ravnsbjerg NV 1a. Køber NV 2b (11-886) fra Mosgårdshus NV 9a. Køber NV 1e 22-8= (11-908) fra Jens Lund Andersen, Randbæk. Christen Marius Muff Ebbesen: Køber = (14-458). Køber NV 5d+e 24-10= (16-598) fra P.C.Glarbjerg Pedersen, Feldbæk. Christen Marius Muff Ebbesen født i Sdr. Lem 1891, død i Spjald Gift i Rindum 1919 med Maja Sørensen født i Skarrild 1893, død i Spjald

10 1: Anne Kirstine: 1921 i Rindum, gift Matthews, England. 2: Ole Kristian Muff: , eftermand. 3: Kirsten: , gift med Ejner Jensen, Brejning. 4: Bente: , bosat i Holstebro. Ole Kristian Muff Ebbesen: Køber , først forpagter, forriges søn ( ), død i Rudmose. Køber matr. NV 1f Gift i Silkeborg 1952 med Karen Ingeborg Pedersen født : Søren: : Niels: : Inge: : Jens: : Peder: : Lis: 1961, gift med Ole Christiansen, Mosdal, Vantingvej 1. Leif Henning Pedersen: Køber Født i Abildå Køber matr. NV 1a Gift med Lis Klara Pedersen. Lis Klara Pedersen: Køber , forriges hustru, født Løsdriftstald bygget 2004 Lille Snogdal, ( Bakkely ): NV Matrikel 1j + 4e, Holstebrovej 3: Kristen Nielsen (Egeslund): Køber af NV 1i = (17-866). Køber af NV 4e = (12-847). Bevilling til navnet Egeslund (17-?). Se under Jordemoderboligen, matr.nv1b. Født 1867 i Haderup, død 1957 i Spjald. Gift med jordemoder Elline Egeslund (1873 i Haderup 1943 i Spjald). Familien fortsætter med at bo i jordemoderboligen, så ejendommen er ikke bebygget. Christen Peder Christensen: Køber 14= (17-867). Køber 16-2= (17-123) matr.5f NV fra Feldbæk. Sælger matr.5f NV til Ole Snogdal Christensen, Højmose. Kom fra Gl.Højmose og byggede ejendommen fra ny af. Født i Lille Snogdal 1872, død på De gamles Hjem i Spjald Gift med Kirstine Marie Larsen ( ) fra Bak, Nr.Nissum sogn. Se bogen om Rejkjær. Kom fra St. Højmose, Brejning, se der. 10

11 Jeppe Knudsen Kamp: Køber Kom fra Lervang, Ølstrup sogn. Tidligere bosat på Blæsbjerg matr.sv 6a. Født 1885, død Gift med Nielsine Kirstine Kamp ( ). Nielsine Kirstine Kamp: Forriges enke, ejer ifølge skifte Ole Peter Kristensen ( Peter Landeværn ): Køber Kom fra Højenhjem, Kildsigvej 5, se der. Født 1887, død 1965 i Ringkøbing. Gift i Nr. Omme 1932 med Margrethe Kjeldgaard født 1907, død 1977 i Ringkøbing. Peder Pedersen (Argentiner): Køber Kom fra Ringkøbing. Havde været landmand i Argentina. ( ). Kirsten Marie Pedersen: Forriges enke, arver fra ifølge skifte. Flyttede til Spjald Alderdomshjem i ( ). Tage Eli Andersen: Køber Kom fra Ringkøbingvej 62. Flyttede til Bygmarken 3, Spjald i Peder Stråsø Kjær & Anne Marie Kjær: Køber Kom fra Højmosevej 28, Randbæk matr.7a. Ny Snogdal: NV Matrikel 1l + m, 4t m.fl., Holstebrovej 15: Ole Pedersen: Køber af NV 1l + m + 4t Skab E nr.333. Født på Omgård 1903, død i Grønbjerg Gift i Brejning 1931 med Oline Nielsine Snogdal, sælgers plejedatter fra Lille Snogdal NV 4a. Ejendommen er bygget af sælgeren, Chr.Snogdal. Familien flyttede til Nr.Omme 1944, hvor han drev vognmandsforretning. På matriklen lå haveforeningens forsøgshave oprettet o (4 mere født i Nr. Omme): 1: Peder Kristian: : Sigurd: : Kamma: : Kristian Snogdal: 1940, tvilling. 5: Maren Konradine: 1940, tvilling. Richard Christian Jensen: Født i Esbjerg

12 Køber i Gift i Brejning 1944 med Agnes Johanne Krogager Iversen født i Egvad 1918, død i Ringkøbing : Iver Martinus Krogager: Bosat i Køge. 2: Margrethe Pouline Krogager: 1946, gift med Bent Hansen. 3: Bendt Krogager: Bosat i Rindum. Laurids Christensen: Køber o Niels Sangill. Køber , kom fra Borris. Født 1890, død på gården 1974, begravet i Brejning, Gift med Margrethe født 1891, død Axel Torben Iversen: Køber , køber af Niels Sangills arvinger. Køber NV 2c + 9d (hovedparcellen af 9a) Blev drevet sammen med Toft, matr. NV 7. Emma Pedersine Iversen: Forriges enke, arver ifølge skiftebrev. Lærer Bente Christiansen Finnerup & dyrlæge Edvard Finnerup: Køber Dyrlæge i Spjald. Fra 2005 Vorgod-Videbæk-Spjald Dyrlæger aps. NV Matrikel 1n, Holstebrovej 2: Arbejdsmand Søren Jensen Kjærgaard: Køber Arbejdsmand Johan Martin Jensen Kjærgaard: Køber ifølge skifteattest. Forriges søn ( ). Handelsmand Søren Sild Nielsen: Køber ifølge skifteattest, forriges søstersøn. Handelsmand i Spjald, bosat Møllebakken 3, Spjald. Søren Olsen: Køber NV Matrikel 1p, Ravnsbjergvej 8: Thora Sand Jensen: Køber Bosat i Spjald. Specialarbejder Kurt Simon Kjeldgaard: Køber Kom fra Vind, født

13 Moesgård: NV Matrikel 2, Holstebrovej 11. Gården benævnes i 1646 som gård, der hørte under Brejninggård. Iffuer i Moesgaard: Nævnt i Brejning kirkes regnskabsbog & 1590 som lejer af 2 og sidst 4 af kirkens får og 1 lam. Niels Ifversen & Niels Thomsen: Nævnt 1660, Hk: 4½ Christen Olufsen & Morten Nielsen: Den første er nævnt , den sidste er nævnt i 1662, hvor gårdens Hk er 4½-2-0-2, og det svarer til, at der var opdyrket 22,1 tønder land. Gården kaldes 1 gård i 1661, siden hen en ½ gård. Ildsteds- og kvægskat 1677: 2 ildsteder, 2 heste, 2 køer. Kop- og kvægskat 1678: mand + kone, 1 hest, 2 køer, 1 kalv, 5 får. Opmåling til 1688-matriklen i 1683: Hedetørv haves til fornødenhed. Holder hyrde til fædriften i heden og klager over at lide skade af ulve. Kornet males i Brejning vandmølle. Marken omkring gården er opbrudt af heden og består af middel kold havrejord, tilsåes 2 år med havre, hviler 4 år. Søndermarken består dels af skarp rugjord med grå sand og stengrund, byg 1 år, rug 2 år, hvile 3 år, dels af ond rugjord med grå sand og stengrund, boghvede 1 år, rug 1 år, hviler 3 år, dels af skarp rug jord, byg 1 år, rug 1 år, havre 1 år. Ifølge markbogen i 1683 var en fjerdedel af jorden middeljord, trefjerdedele skarp. Der kunne avles 4 læs godt og 4 læs middelgodt hø, ligesom der var middelgræsning til 5 høveder. Gården blev udlagt i 1663 til Ribe Hospital i fallitboet efter Jørgen Lange, Brejninggård. Jens Christensen: Fæster gården efter sin far (Ribe Hospirals fæsteprotokol C ). Gårdens hartkorn var nedsat til før 1683 (1664), og blev atter nedsat i 1688 til Ifølge skatteregnskabet 1684 var han ugift. Besætningen bestod af 1 hoppe, 1 plag, 1 ko, 1 3 års stud, 1 ungnød, 1 kalv, 5 får, 1 gris. I 1686 var han stadig ugift og havde en bror hos sig. Besætningen bestod af 1 hest, 1 ko, 1 ungnødstud, 4 får med lam. Han var gift med en datter af Oluf Magersped (Se Brejl: Holstebro skifteprotokol s.229, ). 1: Anne: o , gift med Niels Madsen, Ravnsbjerg. 2: Jacob: eftermand på gården. 3: Karen: o , gift med Niels Christensen, smed på Mosen. 4: Christen: o , fæster af Vantinggård. 5: Maren: enke i Vildbjerg i Jacob Jensen: Fæster gården efter sin far 1725 (Ribe Hospitals fæsteprotokol C , s.133a). Antagelig død omkring Gift med Karen Nielsdatter (o ), der var gift 2.gang før 1745 med eftermanden Christen Pedersen Christensen, senere i Magersped / Romhede. 13

14 Godsejer C.F.Eenholm, Brejninggård, købte gården fra Ribe Hospital i 1729 (Danske Kancelli: Koncepter og indlæg til Jyske Registre 1729, sag 117). Herefter igen under Brejninggård. Barn: 1: Sidsel: o , konfirmeret 1748 som Christen Romhedes barn, se Mosen. Angives i skiftet efter faderens moster 1749 at være datter af Jacob Jensen. Christen Pedersen Christensen: Gift med forgængerens enke. Ifølge tingbogen 1735 s.449 havde han været på gården siden Han var født i Rudmose o.1704 og døde i Magersped I skiftet efter eftermanden oplyses det, at Moesgård var øde i Jens Poulsen: Kom til gården i Født o.1720 i Romdal, Dejbjerg sogn, søn af Brejninggårds fæstebonde Poul Jensen. Død på Moesgård 1763, skifte i Brejninggårds skifteprotokol. Der var 9 fag stuehus med stue, to kamre og køkken, 17 fag fæhus og 18 fag lade. Besætningen bestod af 2 heste, 3 køer, 1 stud, 16 får + 8 lam. Gift Brejning 1752 med Maren Lauridsdatter (o ). Hun gift 2.gang med eftermanden. 1: Poul: , fæster af Toft, senere Feldbæk. 2: Abel: : Laurids & Karen: : Laurids: o , husmand i Vantinghus. Hans Andersen: Gift med forgængerens enke o Født o.1736 på Viftrupgård, død 1813 på Moesgård. Hendes mor eller Poul Jensens mor, Abelone Jensdatter, døde på Moesgård i 1784, 86 år gl. Han købte Moesgård fri fra Brejninggård i 1795, men det er først svigersønnen, der får skøde derpå. Han lånte pengene dertil dels i Den kongelige Kreditkasse, 240 rdl, dels hos Gregers Christensen i Hover, 85 rdl. 1: Abel: , gift med eftermanden Jens Sørensen. 2: Vibeke: o , gift med Hans Jensen, Toft. 3: Karen: o Jens Sørensen: Gift i Brejning 1795 med forgængerens datter Abel Hansdatter ( ). Skifte. Han fik skøde på gården 8-1= (1-588). I 1807 fik han tilladelse til at udstykke gården i tre parceller: de to parceller udgjorde Moesgård matr.nv 2a, den tredje blev til Moesgårdshus matr. NV 9. (Rentekammeret 2483, 1807 sag 180 & 181, register 668 & 803). Ejer af gårdens Konge- og Kirketiende (2a-13). Se Ulfborg-Hind Herreders skifteprotokol 1825 s.301: skifte efter hans bror Thue Sørensen, Thorsted. Hans søskende var arvinger. Han var født i Gammelby, Thorsted sogn o.1766 og døde i Moesgård : Karen: 1796, gift med Ole Jespersen, Landerhuse. 2: Sara: : Poul: 1800, i København i

15 4: Søren: 1802, ejer af Pilgård, Barde, Vorgod sogn. 5: Hans: 1805, eftermand på gården. Hans Jensen: Køber = (9-501). Søn af forgængeren, død Gift 1. med Kirsten Rasmusdatter, Clausager, Sædding, født o.1799, død Ingen børn. Gift 2.gang i Brejning med Birgitte Marie Thuesdatter af Stauning. 1: Kirsten: 1855, gift i Brejning 1877 med Ernst Christian Kæseler, Nr. Omme. 2: Abild Marie: Birgitte Marie Thuesdatter: Køber 1-1= (17-402), forriges enke, skiftebrev. Gift 2.gang i Brejning med gårdens karl, Niels Sørensen. Niels Sørensen: Overtager 30-3= (17-403), var karl på gården og blev gift med enken, kom fra Vorgod. Køber Randbæk (30-453). Sælger NV 2b (30-618) til Moesgårdshus NV 9. Født i Barde, Vorgod sogn i 1830, død i Barde Enkemand. 1: Hans Mosgaard: , se Ravnsbjergvej 10. 2: Ane: Sælger Moesgård for kr (ejendommen: kr, løsøret: kr., lån i Vest- og Sønderjyske kreditforening på kr, præstetiende: 1 td 5 skp ¾ fdk byg, småredsel: 2½ fdk byg, gammel skat: 39 kr 94 øre. Betalt til de fattiges kasse 50 øre. Anders Andersen: Køber (34-63). Født på Viftrupgård 1852, død i aftægtshuset Gift med Petrine Pedersen ( ) fra Nr.Omme, opvokset i Sandbæk matrikel 1e. Flyttede gården nogle hundrede meter mod syd og byggede den selv i Sælger Moesgård for kr, samt årlig jernbaneskyld og forpligtelser til mejeri, slagteri og andre retsforhold. Beholdt indboet og hvad han og konen ellers behøvede. Købesummen deltes således: 5% panteobligation på kr fra køber til sælger næst efter de kr. Køber opfører et nyt beboelseshus på det aftalte sted (matr.2d), 18 alen langt og 11 alen bredt for i alt 6000 kr. Køber overtager 4% lånet på til Vest- og Sønderjyske Kreditforening, idet alt indbetalte kommer køber til gode. Sælger og hustru Petrine født Pedersen skal på livstid have: Fri bolig i aftægtshuset, som køber vedligeholder udvendigt. 2 liter nymalket sødmælk dagligt samt fornøden kærne- og skummetmælk. Årligt 16 kg flæsk, 7 tdr. gode spisekartofler, stk tørret klyne og 16 snese hedetørv, alt leveret hos sælger. Flæsket leveres på forlangende. Om sommeren må de grave kartofler til eget brug i gårdens kartoffelmark. Køber græsser et får med lam for dem om sommeren og giver det frit ophold om vinteren. 15

16 I sygdoms tilfælde hentes læge og medicin, ligesom de plejes og passes bedst muligt, også når de bliver affældige. Sælger og hustru må benytte brønden og færdes overalt på ejendommen. Køber befordrer dem til kirke, når det ønskes og bekoster deres hæderlige og anstændige begravelse efter egnens skik og brug. Disse præstationer svarer til højst 800 kr pr. år. Brejning hjælpekasse fik 1 kr. Barn: 1: Anders Viftrup: , eftermand. Anders Viftrup Andersen: Køber (16-248). Sælger NV 2d Søn af forrige født 1895, død i Spjald Gift i Hover 1936 med Dagny Dorthea Jensen ( ) fra Lille Kærhus. 1: Anders Moesgaard; : Peder Moesgaard: 1941, eftermand. 3: Niels Moesgaard: 1944, tvilling. 4: Hans Moesgaard: 1944, tvilling. Peder Moesgaard Andersen: Køber Søn af forrige, født 1941 på gården. Gift 1977 med Connie Andersen ( ) fra Hornbæk. Barn: 1: Martin Moesgaard: Holstebrovej 9: NV Matrikel 2d. Bygget som aftægtshus til Moesgård i Anders Andersen: Boede der Herefter udlejes huset. Skomager Anders Kristian Christiansen: Køber Kom fra Krusbjerg. Jens Marin Jensen: Køber , kom fra Randbæk. Broder til Dagny Moesgård. Villy Marius Jensen: Arver , forriges søn, skifteattest. Gårdejer i Randbæk. Henrik Nørgaard Nielsen: Køber Født på Vester Rudmose, Spjald. Flyttede til Kærager 10, Spjald. 16

17 Gunnar Kassentoft Jonassen: Køber Født i Spjald Store Snogdal (Fattiggården): NV Matrikel 3, Holstebrovej 6. Gården benævnes i 1646 som en bolig, der hørte under Brejninggård. Peder Michelsen: Nævnt Hk Gårdens navn er i realiteten Lille Snogdal, men se nedenfor. Niels Christensen: Nævnt 1661 på 1 gård. Nævnt 1662 sammen med fæsteren i den anden Snogdalgård, i alt en halvgård, Hk.5½-2½-0-2. Nævnt 1663, gården kaldes her Lille Snogdal. Svend Jensen & Knud Christensen & Mogens Jensen: Svend Jensen er nævnt på gården i 1677, i 1699 med sin hustru og sidste gang i 1708, Knud Christensen kun i 1678, hvor Svend Jensen ikke nævnes, så det kan jo være en fejlskrivning, og endelig Mogens Jensen kun i 1708 sammen med Svend Jensen. Ifølge ildsteds- og kvægskatten 1677 havde han 2 ildsteder, 2 heste, 1 ko. Ifølge kop- og kvægskatten 1678 var der mand + kone, 1 hest, 1 ko, 1 ungnød, 6 får, 1 svin. Ved forarbejderne til matriklen 1688 i 1683 er hartkornet sat op fra til , hvorved gårdens hartkorn bliver større end Store Snogdals, og det må være det, der gør, at de to Snogdalgårde med tiden bytter navne, så Lille Snogdal bliver til Store Snogdal og omvendt. Der var 16,7 tønder land opdyrket. I 1683 siges det, at gårdens mark mod øst går til engen, mod syd til Feldbæk, mod nord til hedebanken og mod vest til Store Snogdal. Søndermarken var dels skarp rugjord med grå sand og stengrund, 1 år byg, 1 år rug, 1 år havre, hviler i 3 år, dels skarpere rugjord, 1 år byg, 2 år rug, hviler i 4 år, dels god havrejord med grå sand og stengrund, 1 år byg, 2 år havre, hviler i 4 år. Østermarken lå i heden og bestod af ond rugjord med sort og hvid hedejord med ganske stengrund. 1 år rug, 1 år byg, hviler i 4 år. Tofteagre ved gården bestod af middel havrejord, grå og kold jord med stengrund, 1 år byg, 1 år havre, hviler i 3 år. Fædrift i heden med hyrde, eng i marken, hedetørv, maler kornet i Brejninggård vandmølle. Ifølge markbogen i 1683 var en fjerdedel af jorden middel, trefjerdedele skarp, der kunne avles en sjettedel læs godt hø, ligesom der var middelgræsning til 2 høvder. I 1683 var besætningen følgende: 1 hest, 1 ko, 1 kalv, 6 får, 1 bitræ, 2 ungnød, 1 svin. Der holdtes 1 pige til hjælp. I 1690 var der kun 1 ildsted. Niels Lauridsen: Nævnt først i skattemandtal 1713, i 1718, i et tingsvidne om misvækst af rugsæden 1731 (B 80c-1 s.165ff.), i skattemandtal 1739 og i Født o , gift med Birthe Andersdatter(o ). 1: Laurids: eftermand. 2: Anders: o , se Randbæk matr.4. 17

18 Laurids Nielsen: Forgængerens søn, nævnt på gården i Rejst til Hanning Kirkegård som fæster Sag mellem ham og godsejeren på Brejninggård i 1758 (B80c-2 s.426 ff.) om hans studes skade på et stk.eng kaldet Høllet. Sag mellem ham og ridefogden på Brejninggård, som havde pryglet ham i 1760 (B80c-2 s.457 ff.). Sag mellem ham og godsejeren på Brejninggård i 1767 om betaling af Ekstraskatten (B80c-2 s.731 ff.). Gift Brejning 1745 med Anne Marie Christensdatter fra Sdr.Lem sogn. 1: Dorthe Marie: : Niels: : Birthe: : Karen: : Christen: , fæster af Hanning Kirkegård. Peder Snogdal: Nævnt Morten Madsen: Nævnt på gården fra Født 1734 i Lille Bølling, Bølling sogn. Død Han købte gården til selveje Hk = (1-368). Han lånte pengene dertil dels i Den kongelige Kreditkasse dels hos byfoged Borch, Ringkøbing. Gift med Mette Kirstine Jeppesdatter (o ). 1: Jep: o , Bækgård i Finderup. 2: Mads: o , Lervad i Hanning. 3: Morten: o , Sig i Brejning. 4: Marie Kirstine: , gift med Jens Christensen, Randbæk matr.7. 5: Poul: : Poul: , eftermand, flyttede til Nr.Omme i Poul Mortensen: Køber = (1-700). Køber 1-5= (2-87). Køber af Lille Snogdal = ( (2-86). Ejer af gårdens kirke- og kongetiende (2a-233). Født på gården i 1777, rejst til Dragsdal, Nr.Omme i 1843, død 1844, ligvers er bevaret. Gift i Brejning i 1802 med Karen Jensdatter ( ) fra Kongensbjerg. Skifte. 1: Jens: , gårdejer i Kodal, Nr.Omme. Tjente på Lønborggård som trolovet, da datteren Karen blev født i Se under Laurids Nielsen i Toft. 2: Morten: , gårdejer i Randbæk og i St.Skråstrup, Nr.Omme. 3: Christen: , eftermand på gården. 4: Karen: 1813, gift med Anders Poulsen, Viftrupgård. Gift 2.gang i Brejning 1839 med Marianne Christensdatter (o ) af Hanning. Skifte. Hendes arvinger: a: Ane Isachsdatter, hendes mor, på St.Snogdal. b: Mette Christensdatter, gift med Laust Graversen, Kildsig & Magersped, helsøster. 18

19 c: Iver Christensen Skaarup på Holmsland, umyndig halvbroder. d: Bodil Kirstine Christensdatter, gift med Jens Sønderup, Nr.Vium, halvsøster. Gift 3. gang i Nr. Omme 1843 med enken Karen Nielsdatter i Dragsdal. Christen Poulsen: Køber 22-7= (9-49) både Store og Lille Snogdal. Født på gården i 1810, død i Dumpen i Var vognmand i Ringkøbing i Gift Rindum 1841 med Christense Svendsdatter af Isagergård ( , mgl. i kirkebogen, skifte i Bølling herreds skifteprotokol s.242a). Sognerådet skulle bygge en aftægtsbolig til ham ved gården, og på kortet 1880 ses den lige vest for gården som et kroghus. 1: Karen: : Poul: : Svend: : Maren: , gift med Mads Pedersen, Dumpen. 5: Christine: Brejning Sognekommune: Køber 14-5= (22-595) kun Store Snogdal og Randbæk 10a, som herefter blev indrettet til sognets fattiggård. Nedlagt 1920 og sammenlagt med Ulfborg fattiggård. Der blev bygget en aftægtsbolig til Christen Poulsen og hans kone i marken. Solgt Randbæk 10a (31-388) til Solsøgård. Jens Christian Jensen: Køber (12-205) NV 3a+b+d+4b. Sælger (12-260) til sammenlægning med matrikel 5b NV (Pinbjerg). Sælger (15-940) matr.3g+h NV til Mølletoft, senere til Sandbækvej 5. Fredskov på 9,4 Ha af 3a+4b = , som kommunen beholdt ved salget. Fredskov på 3c+e+f 13,5 Ha (14-669), som kommunen havde beholdt i Jens Christian Jensen ( ), gift med Thora Ottilie Christensen ( ). 1: Thomas Bording Holmgaard: : Niels Kristian Holmgaard: 1924, gårdejer Muldbjergvej 14. 3: Svend Holmgaard: , eftermand. 4: Ingrid Marie Holmgaard: Svend Holmgaard Jensen: Køber Forriges søn født på gården 1927, død i Spjald Gift i Felsted 1955 med Elsabeth Marie Christensen ( ). Erik Holmgaard Jensen: Køber Forriges søn født på gården Gift med Niolle Miles født 1957 på New Zeeland. Løsdriftsstald bygget

20 Lille Snogdal: NV Matrikel 4, Holstebrovej 4: Gården benævntes som en gård i Hørte under Brejninggård. Jens Andersen: Nævnt på gården i 1660, Hk: 3,5 tdr rettet til 4 tdr. Peder Pedersen: Nævnt på gården i 1661 og Peder Christensen: Nævnt på gården i 1662 sammen med Niels Christensen på den anden Snogdalgård, Hk 5,5-2, Christensen kan være en fejlskrivning for Pedersen, for ved salget til Ribe Hospital i 1663 er fæsterens navn igen Peder Pedersen. Øde: Ejer: Ribe Hospital. I Kobberskatteregnskabet angives det, at gården er blevet udlagt til Ribe Hospital efter velbyrdige Jørgen Lange af Brejninggårds gods, og at gården er øde. Ved forarbejderne i 1683 til matriklen 1688 er ejeren Ribe Hospital, og det siges, at gården er øde uden bygning og uden nogen, der gjorde brug af jorden. Ifølge præstemandtallerne i årene omkring 1690 er gården øde og ubeboet. I alle disse år benævnes gården Store Snogdal, men ved matrikuleringen i 1688 blev gårdens Hk sat drastiskt ned fra til , hvorved hartkornet kom under Lille Snogdals, og derfor byttede de to gårde navne, så Lille Snogdal blev til Store Snogdal og omvendt. Det dyrkede areal var på 16,7 tønder land i I markbogen i 1683 siges det, at halvdelen af jorden var ond, resten allerværst. Der kunne avles 8 1/6 læs middelhø, og der var middelgræsning til 4 høvder. Øde: Ejer: Brejninggård. I 1729 fik godsejer C.F.Eenholm, Brejninggård lov til at købe gården tilbage fra Ribe Hospital ( Danske Kancelli: Koncepter og indlæg til Jyske Registre 1729 sag 117). Det siges, at Snogdal var øde og uden bygning med Hk Det siges heri, at det 32. lod udi velbårne Jørgen Langes opbudne jordegods tilfaldt hospitalets forstandere i Ribe som fyldest på deres fordring på en obligation udgivet af salig Peder Lange på i alt 433 rdl 2 mark 0 skilling. Til dækning af denne obligation blev følgende jordegods i Brejning sogn udlagt: Moesgård med fæsteren Christen Olufsen. Snogdal med fæsteren Peder Pedersen. Feldbæk: i den gård, som fæsteren Jens Christensen påboede, blev der udlagt en part af landgilden, svarende til 50 rdl. Dette skete i september 1663, dateret Viborg, den 2. oktober Gården er øde i 1731 og 1739, og i 1791 siges det, at gården har været øde i 80 år, den har været opbygget og i drift ind imellem og igen øde ind imellem, men i 1791 var den i drift. Følgende kendes om beboerne i disse år: 20

21 Hans Christensen Randbæk: Nævnt i 1755, hvor det siges, at han, der kom fra Randbæk, havde bygget på stedet og dyrkede Hk Nævnt 1758 (Tingbog B.80C-2 s.426 ff). Han må være kommet før Flytter til Randbæk matr.7 o Han er levende, da konen dør i 1788, men er død før Gift med Marianne Nielsdatter (o ) fra Sønder Randbæk, Randbæk matrikel 4. 1: Anders: , ejer af Randbæk matr.7. 2: Christen: : Christen: : Anne Marie: , gift 1786 med Peder Jensen, Torhuse. Knud Poulsen: Nævnt på gården i 1765 & 1766 (barnedåb) og 1767 (Tingbog B.80C-2 s.744). Kom fra Feldbæk. Flytter tilbage til Feldbæk før Jens Bojsen: Nævnt på gården i Kom fra Nørgård i Ølstrup sogn, hvortil han var kommet i 1772 (Brejninggårds skifteprotokol: skifte 1772 efter Jens Nørgård i Ølstrup). Født o.1732, død 1802 i Opsund. Flytter til Mellemste Opsund i Gift i Bølling sogn 1759 med Margrethe Christensdatter (o ). 1: Anna: 1760 i Bølling. 2: Boje: 1761 i Bølling, i Mellemste Opsund. 3: Karen: 1763 i Sædding. 4: Christen: o.1768, i Øster Herborg, Vorgod sogn, gårdejer. Niels Pedersen Hjelm: Født o.1722, død 1775 i Lille Snogdal, 53 år gl. Kom fra Hjelm (Vestergård) i Rindum sogn. Første kone død i Rindum 1756, anden kone introduceret efter barnefødsel i Rindum 1757, uden navns nævnelse. Enken: Nævnt på gården i Søren Andersen: Kom fra Lille Røjkum omkring 1780, hvor sønnen Jens blev døbt. Død Anne Nielsdatter: Forriges enke. Sønnen Anders blev konfirmeret 1783 fra Ll.Snogdal. Hun flyttede til Kildsig, hvor hun var indsidder i Lille Kildsig Jens Bertelsen: Nævnt på gården i Født i Store Sandbæk 1757, død på gården Gift i Brejning sogn 1785 med Mette Thomasdatter (o ) fra Askov, Nr.Omme sogn. 1: Margrethe: , + ugift i Sdr.Søndergård, tvilling. 21

22 2: Karen: , gift med Mathias Christensen, Sdr.Søndergård, tvilling. Mogens Jensen: Gift i Brejning sogn 1787 med enken Mette Thomasdatter. Født 1756 i Opsund, død 1829 i Sdr.Søndergård. Han købte gården fri fra Brejninggård i 1795, = (1-482). Han lånte penge til købet dels i Den kongelige Kreditkasse, 110 rdl, dels hos Gregers Christensen, Hover, 40 rdl. Familien flyttede til Sdr.Søndergård i Mads Jensen: Rytter, født o.1764, død som indsidder i Landerhuse Ingen adkomst fundet på Ll. Snogdal. Familien bor i Lille Snogdal i 1800 og ifølge folketælling Flytter til Landerhuse o Gift med Anne Villadsdatter fra Nr. Søndergård, født 1763, død i Vorgod : Villads: 1792, antagelig i Nr. Søndergård. 2: Jens: 1795, do. 3: Mads: 1797, do. 4: Laurids: 1800 i Ll. Snogdal. Hans Lauridsen: Der er ikke oprettet nogen tinglæst adkomst på gården, som han må have overtaget o Han solgte igen til eftermanden i 1806 og flyttede til Halkjær i Nr.Omme. Gift med Johanne Larsdatter. Måske fra Nr.Vium og søster til Ole Jensens kone i Blæsbjerg.. 1: Kirsten: : Anna Cathrine: Poul Mortensen: Boede på St.Snogdal, som han blev endelig ejer af i Køber = (2-86). Jens Christensen: Køber = (2-272). Født i St.Sandbæk 1790, død i Hede, Nr.Omme 1837, gårdejer og sognefoged. Gift i Brejning sogn 1812 med Maren Poulsdatter ( ) fra Feldbæk. Flyttede til Mosen matr.7 NV i Poul Mortensen: Køber = (2-284). Ejer St. Snogdal. Gården blev igen sammenlagt med St.Snogdal og var det til Christen Poulsen: Køber = (9-49). Sammen med overtagelsen af St.Snogdal. Jens Thomsen: Køber = (18-641). 22

23 Der er en udstykningstilladelse fra Indenrigsministeriet fra 1856 på adskillelse af Store og Lille Snogdal. Det oplyses, at køberen har forsynet ejendommen med bygninger. Han var født i Langergårde 1807 og døde i Ll. Snogdal Gift 1859 med Kirsten Jørgensdatter (o ), enke i Lille Højmose, se der, død i Olling, Assing sogn. Ole Christensen Kirk: Køber = (21-164). Han kom fra Kirkegård i Madum, se bogen om Rejkjær. Født 1835, død 1923 i Snogdal. Ejede gården Rejkjær i Tim sammen med Lille Snogdal. Gift i Tim 1866 med Sidsel Christensdatter ( ) fra Rejkjær i Tim. Der var en aftægtsforpligtigelse til Jens Thomsen og hans kone, udslettet ved hendes død i : Kristen: , ejer af Gl. Præstegård, Nr. Omme. 2: Ingeborg: , gift med Peder Svendsen ( ), Rejkjær. 3: Christen Peder: , ejer af Brunsgård, Nr. Omme, og St. Højmose. 4: Kristiane: , gift med Gravers Kjærgaard ( ) Kjærgård, Nr.Omme. 5: Pedersine: , gift med Gregers Højmose, Højmose, Spjald. 6: Niels Snogdal: , ejer af Sønderkjær, Nr.Omme, en ejendom i Hvingel, Hee. Død i Ringkøbing. 7: Mads Kristian Snogdal: Ejer af fødegården. Mads Kristian Snogdal Christensen: Køber Akt.Skab C-39. Forrige ejers søn, født 1880, død 1967 i Spjald. Gift i Thorsted 1907 med Maren Pedersen Bondesgaard ( ) fra Bondesgård, Thorsted. Plejebørn: 1: Oline Linna Nielsine Madsen: , født på Najbjerg Mark, Timring, datter af hmd. Ole Østergaard Madsen og Jesperine Nielsen, tvilling til dødfødt pige, gift med Ole Pedersen, Holstebrovej 15, senere Grønbjerg. 2: Anna Østergaard Madsen: , født på Najbjerg Mark, Timring, datter af de ovennævnte, som senere boede på Ringkøbingvej 45, Opsund. Gift med eftermanden. Barn: 3: Sigfred: Frode Svendsen: Køber juni Forpagter Forrige ejers svigersøn, gift Brejning 1936 med Anna Snogdal ( ). Født 1906 i Skråstrup, Nr.Omme, død 1975 i Spjald. Byggede hus på Kærager 8, Spjald : Gerda Snogdal: 1937, gift 1959 med gdr. Egon Kirkegaard, Godsborg, Flynder. 2: Kristian Snogdal: 1940, gartner i Frammerslev, Salling. 3: Maren Snogdal: 1945, gift med falckredder Niels Sangill, Vemb. 4: Svend Snogdal: 1949, bosat København S. 23

24 Søren Laursen: Køber Kom fra Feldbæk, drev de to gårde sammen. Se under Feldbæk. Gift med Elna Lydia Laursen. Henning Laursen: Forrige ejers søn. Har solgt den største del af jorden fra til Store Snogdal og til Edvard Finnerup. Født i Feldbæk Køber , nu NV matrikel 4æ. Feldbæk: Matrikel 5 NV, Feldbækvej 8: I 1646 er der nævnt to gårde i Feldbæk hørende under Brejninggård. Christen Nielsen & Søfren Christensen: Nævnt 1660, Hk. 2½ Jens Christensen & Enken: Nævnt 1661 på hver en gård, den første kan være søn af Christen Nielsen, den sidste Søren Christensens enke. Jens Christensen & Christen Sørensen: Nævnt , Hk Bjerget iberegnet. Udgør i alt en halv gård. Den sidste antagelig søn af Søren Christensen. I Jens Christensens gård blev der udlagt en part af landgilden til Brejninggård svarende til 50 Rdl til Ribe Hospital i 1663 (Danske Kancelli: Koncepter og indlæg til Jyske registre 1729 sag 117). I 1677 har de to Feldbækgårde og Bjerget tilsammen 4 ildsteder, 3 heste og 4 køer. I 1678 er begge Feldbækmændene gifte og har tilsammen 2 heste, 3 køer, 7 får og 1 bitræ. I 1683 ved opmålingen til matriklen 1688 er markerne delt i Nørremark, Søndermark og Østermark. Nørremarken var skarp rugjord med rød og grå sand med stengrund. 1 år byg, 2 år rug, hvile i 4 år. Søndermarken var ond rugjord af rødt sand med ganske stengrund. 1 år byg, 1 år rug, hvile i 4 år. En del af Nørremarken lå vest for landevejen, og her lå hele Søndermarken, idet det siges, at den mod vest grænsede op til Ravnsbjerg mark mod øst til Ringkøbing maders vestre side. Østermarken øst for gården var middel havrejord med stengrund af rød sand. 2 år havre, hvile i 5 år. Når der her udtrykkelig siges gården, tyder det på, at der er tale om en sammenbygget dobbeltgård, som det kendes fra flere af sognets større gårde. Der var fædrift i heden og hedetørv til fornødenhed. Kornet blev malet i Brejninggårds mølle. Ifølge markbogen samme år blev Feldbækgårdenes jord regnet for skarp. Der kunne avles ½ læs godt og 5 læs middelgodt hø til hver af de to gårde, mens Jens Christensen havde middelgræsning til 2 ¼ høved, havde Christen Sørensen middelgræsning til 2½. Ved matrikuleringen i 1688 blev Jens Christensens Hk. sat til og Christen Sørensens til Det dyrkede areal for alle tre ejendomme var 35,4 tønder land. Det ser ud til, at både begge Feldbækgårdene og Bjerget har været udlagt til at dække gæld, som Peder Lange havde til Erik Krag til Kærgård, for tilbagekøbte Laurids Munk på Brejninggård de tre ejendomme af Erik Krags enke, Vibeke Rosenkrands (LA.Vib. B.24-x653 3.del, s.323b). Heri gives der et indblik i den årlige landgilde for begge mændene i Feldbæk. 24

25 Jens Christensen svarede 3 skp byg, 6 tønder smør, ½ svin, ½ fødenød, 1½ skovvogn, ½ får, ½ gås, ½ høne, gæsterihavre 2½ skp, gæsteri 1 td 5 skp 1 alb. Christen Sørensen svarede 7½ skp rug, 9 skp byg, 6 tdr. smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ skovvogn, ½ får, ½ gås, ½ høne, gæsterihavre 2½ skp, gæsteripenge 1 td 5 skp 1 alb. Selv om Jens Christensen er nævnt på sin halvpart af gården i 1688, så ser det ud til, at hans gård allerede var ude af drift omkring 1686, for under Brejninggårds øde boliger, hvorpå der ikke er bygninger nævnes en bolig i Feldbæk, som Jens Christensen sidst påboede. Når Jens Christensen og Christen Sørensen stadig nævnes i Feldbæk i 1688, selv om de antagelig er væk, må det skyldes, at matriklen 1688 er baseret på forarbejderne fra 1683, hvor de stadig var på gården og Christen Degn på Bjerget. Christen Jensen Degn: Nævnes som eneste fæster af Feldbæk fra 1684, hvor det siges, at han har hustru og er trælbonde til Brejninggård og forestår som en substitut sangen for sognefolkene i kirken. Besætningen bestod af 1 ko og 2 får i 1684 og af 1 gl. ko i Det siges udtrykkeligt i de forskellige skatteregnskaber, at han ingen degnebolig havde. Han kom fra Bjerg. I Ribe Bispearkiv (B4.169) siges det i 1685, at der til Brejning-Nr.Omme sogne ikke fandtes degnebolig, men at degnen var en trælbonde til Brejninggård. Hans årlige indkomst beløb sig til 8 sletdaler 1 mark. Han nævnes endnu på gården i 1708, og her siges Hk. at være , så det er altså Christen Sørensens gård, han har overtaget. I kopskattemandtallet nov nævnes degnen og hustru. I 1719 siges det, at han havde en ældgammel kone og to svage børn, i 1720 havde han kone og en vanfør søn. Han havde i 1716 fæstet Praghus i Nr.Omme øst for kirken syd for nuværende gård, Prag. Se under Bjerg. Den anden ejendom har et Hk. på , og det siges, at den er øde og uden bygning. Knud Pedersen: Nævnt på gården , men er død, før kirkebogen begynder i Den øde part med Hk drives af Christen Nielsen Smed på Mosen, og det tyder på, at den del af jorden ligger hen mod Mosens mark. Gift med Birthe (o ). Barn (antagelig): 1: Zidsel: død som almisselem i Feldbæk i Den del af Feldbæk, der havde hørt under Ribe Hospital siden 1663, blev købt tilbage til Brejninggård i Det drejede sig om 7 skp, som havde hørt til Jens Christensens del, og det siges, at jorden var øde og uden bygning. Se ovenfor. Niels Rasmussen: Nævnt på gården og herefter periodevis til Bosat i Bjerg 1735, i Ravnsbjerg Født o.1701, død 1792, 86 år gl. i folketællingen Gift med Karen Svendsdatter (o ). 1: Maren: o , konfirmeret 1747, gift med eftermanden Knud Poulsen. 2: Kirsten: o , gift med Christen Jeppesen Felding, eftermand, senere bosat i Randeris. 25

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Folketælling Sdr. Felding 1855

Folketælling Sdr. Felding 1855 Folketælling Sdr. Felding 1855 Navn Ald G/ug. Stilling Fødested 1 Nedertarp en gaard Niels Mortensen 52 gift gårdmand, husfader her i sognet Maren Christensen 50 gift hans kone Skarrild Abelonne Marie

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Hans Ole Sejrup Villadsen

Hans Ole Sejrup Villadsen Anetavle for Hans Ole Sejrup Villadsen født 14. juli 1947 Udarbejdet i forbindelse med fødselsdagen den 14. juli 2007 af storebror, Holger Sejrup Villadsen Indledning Efterfølgende oversigt er en anetavle.

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Forfædre til Kirsten Maria Larsen( )

Forfædre til Kirsten Maria Larsen( ) Forfædre til Kirsten Maria Larsen(1872-1930) Generation nr. 1 1. Kirsten Maria Larsen, født 6. marts 1872 i "Nybo", Feldbjerg Mark, Najbjerg, Timri 29. december 1930 i Vildbjerg By. Hun er datter af 2.

Læs mere

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret Linnerup 1716 2a Døbt Mikkel Mørk i Hjortsvang - Anne Hammer 1716 2a Døbt Jens Lauridsen i Møllerup - Maren Linnerup 1716 2a Døbt Visti Pedersen i Hjortsvang - Anne Linnerup 1716 2a Begravet Visti Pedersens

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt Side 1 1670 søn Lars Mogensen Brøllund født 1671 1672 1673 1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Maren Kirstine Sophie Mathiasen

Maren Kirstine Sophie Mathiasen 1. Maren Kirstine Sophie Mathiasen, * 21 Jul 1883 i Dyrvig, Hoven sogn, 27 Maj 1960 i Esbjerg, begravet i Hoven Kirkegård, Hoven Sogn. Var i huset hos IC Christensen i Stadil, OBM-billeder Var husbestyrinde

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn.

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn. Omvrå 1 selvejergård. 6 tdr. 2 skp. 1 fjk. hartkorn. Hans Rostrup til Juellingsholm. Oluf Jepsen og Christen Olufsen. Siden Peder Olufsen, Niels Olufsen, Christen Andersen, Peder Andersen og Jens Sørensen.

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer:

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer: Kongevejen 41 Timesgård, arvefæstegård Matrikelnummer: Matrikel nr. 18 Lønholt by, Grønholt sogn, nu matr. 18a Lønholt by, Grønholt sogn, som er på 11.498m2.. Afgav 15. april 1874 matr.nr. 18d Lønholt

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt Side 1 af 11 1811 2b Døbt Anders Mikkelsen husmand og Anne Salomonsdatter i Grejs - Anne Kirstine 1811 2b Døbt Niels Nielsen gårdmand og Maren Christensdatter i Ørum - Jens 1811 2b Døbt Hans Pedersen gårdmands

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt 1699 3b Begravet Peder Sørensen i Stubberup 1700 3b Døbt Jacob Hansen Husmand i Merring - Karen 1700 3b Begravet Jacob Hansen Husmands datter i Merring Karen 1700 3b Døbt Mads Pedersen Kjærgård - Kirsten

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Randbæk ejerlav, Brejning sogn:

Randbæk ejerlav, Brejning sogn: Randbæk ejerlav, Brejning sogn: Søren Pedersen: Nævnt i Randbæk i 1582, da Hans Lange mageskifter Randbæk fra Kronen. Landgilde: 1 ørte rug, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns. Han er død omkring 1583, hvilket

Læs mere

Matriklen 1664 Grindsted sogn.

Matriklen 1664 Grindsted sogn. Grindsted sogn. Matrikel 1664. Grindsted by. Præstegården. 4 tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Til kongelig majestæt. Hr. Cornelius. Senere hr. Michel Ibsen. Giver årligen til Coldinghus 10 mark 5 skl. 2 alb.

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Gilbjerg bye 1. gård. Thomas Hansen, 48, G, Hejnsvig, Gårdmand Johanne Gregersen, 48, G, Sønder Omme, Hans kone Hans Thomsen, 19, U, Hejnsvig, Søn Gregers Thomsen, 17, U, Hejnsvig, Søn Anders Thomsen,

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Side 2 af a Begravet Margrethe Grønholt almisselem i Ørum 76 år a Begravet Laurids Gregersen gårdmands yngste søn i Ulkær Enevold 3/4 å

Side 2 af a Begravet Margrethe Grønholt almisselem i Ørum 76 år a Begravet Laurids Gregersen gårdmands yngste søn i Ulkær Enevold 3/4 å Side 1 af 31 1769 1b Døbt Thomas Vistisen gårdmand i Grejs - David 1769 1b Begravet Søren Jørgensen i Grejs Præstegård 31 år 1769 1b Begravet Søren Christensen gårdmands hjemmedøbte barn i Holtum 1769

Læs mere

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814.

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814. 1794 Confirmerede i Lindknud kirke. Poul Thomsen, 16, Gjerndrup. Jens Jeppesen, 16, Rasmus Knudsen, 16, Thuesbøl. Jørgen Sørensen, 16, Møllen. Christen Christensen, 14, Gravengård. Else Kirstine Jacobsdatter,

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ]

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ] [Nørre Bork kirkebog 1720 1814] 1751 d. 18. apr. Confirmationsbørnene. Niels Svitzer 16 aar. Thure Bruun 16½ aar. Christen Pedersen fra Lyne 16½ aar. Hans Christensen fra Overgaard 16 aar. Gunde Nielsen

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814.

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. Confirmation Næsbjerg 1751 Thomas Pedersen fra Næsbjerg 1751 Niels Christensen fra Biltoft 1751 Peder Madsen fra Skonager 1751 Jens Nielsen fra Skonager 1751 Dorthe Jensdatter fra Skonager 1752 Jens Poulsen,

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere