Spørgsmål/svar er opdateret den 29. marts 2016 med besvarelse af spørgsmål modtaget d. 28. marts 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål/svar er opdateret den 29. marts 2016 med besvarelse af spørgsmål modtaget d. 28. marts 2016."

Transkript

1 Version UDBUD AF SPECIALKØRSEL AARHUS KOMMUNE SPØRGSMÅL/SVAR TIL UDBUDSMATERIALET Spørgsmål/svar er opdateret den 29. marts 2016 med besvarelse af spørgsmål modtaget d. 28. marts

2 Nr. Spørgsmål Svar Besvarelsesdato 1. Når der står Gruppe 5 vogne der kan medtage 7 siddende OG 2 kørestole, så er det vel en fejl ik? En gruppe 5 vogn skal jo som udgangspunkt kun kunne medtage 5 siddende og 2 kørestole. Ellers vil det jo kræve Busser til stor erhvervs kørekort. Nej, det er ikke en fejl mindstekravet er 7 siddende passagerer og 2 kørestole. Som udgangspunkt skal alle type 5 vogne opfylde kravene til type 5, som anført i kontraktens bilag 2. Derudover skal de tilbudte vogne opfylde kapacitetskravene angivet i de enkelte pakkebeskrivelser. Tilsvarende gælder for alle type 2 vogne Jeg kan ikke rigtig se hvor lokalcenter kørselen ligger under er det fordi det ikke er med i dette matriale? Lokalcenterkørslen er primært omfattet af delaftale 2, jf. beskrivelsen af delaftalen i udbudsbetingelserne pkt Derudover kan der forekomme lokalcenterkørsel i mindre omfang i de øvrige delaftaler Er det rigtig forstået at man i pakke 1 skal stille med 48 busser, så der ikke er noget der kan køres med gruppe 2 vogne fra Stensagerskolen. Eller evt ligge noget af det på færre vogne? Ja, det er korrekt forstået, at kørslen i delaftale 1 skal udføres med type 5 vogne der ligger ikke noget kørsel i delaftale 1 med type 2 vogne Udbudsbetingelserne side Der afregnes minimum 2 timer. For hvert fremmøde? Ved indsættelse af en medhjælper på vognen, afregnes medhjælperen minimum for 2 timer i forbindelse med hvert fremmøde. Chaufføren/vognen, hvor medhjælperen indsættes afregnes efter de normale principper Udbudsbetingelserne side Serviceattesten ønskes ikke fremsendt med tilbuddet, dvs. De nye udbudsregler foreskriver, at Midttrafik ikke må kræve serviceattester fra alle tilbudsgivere allerede sammen

3 den bestilles så snart der er tildelt kontrakt? med tilbuddene. Det er et krav i medfør af de nye udbudsregler, at Midttrafik skal indhente serviceattest inden tildelingen af kontrakterne, hvorfor alle tilbudsgivere opfordres til at bestille serviceattesten allerede nu, således at serviceattesten kan leveres til Midttrafik med kort varsel. 6. Udbudsbetingelserne side Hvis vogne endnu ikke er leveret, hvorledes ønsker Midttrafik da dokumentet udfyldt? Midttrafik har lavet en ny version af bilag A2.1 og A3.1, der tager højde for eventuelle nye vogne. Hvis kapacitetskravene på eventuelle nye vogne ikke kendes på tidspunktet for afgivelsen af tilbuddet, kan der blot krydses af i feltet Ny vogn kapacitet kendes ikke endnu. Oplysningerne om kapacitet skal så indmeldes til Midttrafik på et senere tidspunkt inden driftsstart Den korte periode mellem tildelingen d. 20/5 og kontraktstarten d. 1/8 taget i betragtning, vil udbyder her kunne dispensere for vognkrav i opstartsfasen? Midttrafik kan ikke give en generel dispensation for vognkrav i opstartsfasen. Spørgeren opfordres derfor til at uddybe, hvilke vognkrav det evt. kunne tænkes, at der vil blive anmodet om dispensation fra Midttrafik kan dog oplyse, at der ikke vil kunne dispenseres for vognkrav angående kapacitet og sikkerhedsrelaterede vognkrav. 8. I forhold til eksempelvis pakke 1.3 og 1.4, hvordan beregnes tiden så der ift. kørsel til garage. Vil man skulle køre til garage imellem morgenkørslerne, eller får man afregning for "pausen mellem". Ruterne består typisk af flere ture, hvor der kan være pauser af varierende varighed mellem tursekvenserne. Der afregnes for tomkørsel fra hjemstedet/garagen til første afhentningssted på turen samt for tomkørsel fra sidste afle

4 veringssted på turen til hjemstedet/garagen. Hvis vognen ikke kan nå at køre til hjemstedet/garagen inden der skal køres frem til næste tur på dagen (dvs. summen af tilbagekørselstiden fra første tur og fremkørselstiden til næste tur overstiger køretiden fra sidste tur til næste tur), afregnes der for tomkørsel fra sidste afleveringssted på første tur til første afhentningssted på næste tur. Eksempel Pakke 1.3 (delaftale 1): Første tur på ruten om mandagen slutter kl. 06:30 og næste tur starter kl. 07:54. Der er således en pause på 84 minutter mellem de to ture. Leverandørens tomkørsel hjem fra første tur er på 20 minutter og tomkørslen frem til næste tur er på 25 minutter. Leverandøren før således samlet afregning for 45 minutter tomkørsel. Den resterende del af pausen (39 minutter) mellem de to ture opnås der ikke afregning for. 9. Rettelse til udbudsbetingelserne afsnit 11. Evaluering af tilbud Midttrafik har præciseret beregningen af priserne, idet der beregnes på baggrund af køreplanen for 2 uger (en ulige uge + en lige uge). Dette gælder for samtlige priselementer Derudover er det præciseret, at timepriserne for uddannelse (Pris5) indgår i evalueringen af hver enkelt pakke med en vægtning på 2 %. Version 1.1 af udbudsbetingelserne er tilgængelig på udbudshjemmesiden alle ændringer er fremhævet i dokumentet. 4

5 10. Jævnfør kontraktens punkt 4.2 oplyses det, at tilbudsgiver skal have de fornødne tilladelser til den udbudte kørsel, og der henvises blandt andet til "De nødvendige tilladelser og/eller bevillinger efter Taxilovens 1". Af udbudsbetingelsernes punkt 2 fremgår det, hvilke kørselsordninger nærværende udbud omfatter. Ifølge bestemmelserne i det lovgrundlag der henvises til (folkeskolelovens 26, samt servicelovens 32, 36, 41, 79 og 103), er der tale om borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller lignende. Det er ikke alle borgere omfattet af de udbudte kørselsordninger, der falder ind under Trafikstyrelsens definition for sygetransport. Fx omhandler Folkeskoleloven 26 også elever, der hverken er syge eller handicappede. Det kan ikke forudsiges, hvor mange borgere der i løbet af kontraktperioden vil blive visiteret til kørsel efter de oplyste lovgrundlag, hvorfor det ikke kan sandsynliggøres, hvor stor en andel af de visiterede borgere, der i givet fald vil falde ind under definitionen på sygetransport Kan Ordregiver for god ordens skyld bekræfte, at den omfattede brugergruppe, jf. udbudsbetingelsernes punkt 2, falder ind under Trafikstyrelsens definition for sygetransport (indsat nedenfor), hvorfor disse vil kunne befordres med en Sygetransporttilladelse, jf. LBK 107 af 30. januar 2013 (Taxiloven) 1? "Sygetransport omfatter befordring af: Personer henvist til sundhedsfaglig behandling, befordring af personer, der på grund af sygdom eller handicap er afskåret fra eller kun med besvær kan benytte almindelige befordringsmidler, herunder taxi, samt hastende befordringer af blod- og organdonorer i forbindelse med sygdoms- og ulykkestilfælde. " Kilde: rsel.aspx Det er, efter Midttrafiks opfattelse, en forudsætning for kørsel med sygetransport, at der udelukkende befordres personer, der er omfattet definitionen på sygetransport, jf. Bekendtgørelse om taxikørsel mv. 1, stk. 3 (BEK nr. 405 af 08/05/2012). Der henvises i øvrigt til Trafikstyrelsens beskrivelse af sygetransporttilladelse, hvor der under spørgsmål til sygetransport står anført: Det skal tilføjes, at en tilladelse til sygetransport er betinget af, at motorkøretøjet alene benyttes til dette formål. Da alle delaftaler/pakker i udbuddet kan indeholde kørsel af borgere visiteret efter Folkeskolelovens 26, der kombineres med borgere visiteret efter de øvrigt oplyste lovgrundlag, vil det derfor efter Midttrafiks opfattelse ikke være muligt at udføre kørslen af enkelte pakker/delaftaler med en tilladelse til sygetransport. Der henvises i stedet til muligheden for at få udstedt en OST-tilladelse via Trafikstyrelsen. 11. Af udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.6 fremgår den estime- De oplyste kontraktsummer er beregnet for den ordinære

6 rede omsætning på den udbudte opgave. For at Tilbudsgiver bedre kan vurdere omfanget af opgaven, kan Ordregiver da oplyse om denne estimerede omsætning er for den samlede kontraktperiode inkl. optioner på forlængelse, eller om den kun dækker over den ordinære kontraktperiode på de 4 år? kontraktperiode på 4 år. Kontraktsummerne er baseret på datamateriale fra Hvorfor skal der i delaftale 1 være en kørselsleder ude på skolen 3 mdr., når det er Midttrafik, der er ansvarlig for planlægningen af kørslen? Der er mange vogne, der skal afhente mange børn på samme tid om eftermiddagen på både Stensagerskolen (delaftale 1) og Langagerskolen (delaftale 2), hvorfor det også har været væsentligt for magistratsafdelingen i Børn og Unge, at det bliver én leverandør der skal håndtere al kørsel til Stensager og én leverandør der skal håndtere al kørsel til Langager. Planlægningen af kørslen tager størst muligt hensyn til at der vil være så mange vogne på engang, men andre forhold kan få betydning for ankomsttidspunkterne på de to skoler. Derfor skal leverandøren indsætte en kørselsleder som beskrevet i udbudsbetingelserne med henblik på at sikre en hensigtsmæssig afvikling af hjemkørslerne om eftermiddagen. 13. Medhjælper i vognen ved delaftale 3 hvordan kan der være plads til alle + medhjælpere Hvis der skal indsættes en medhjælper i vognen i delaftale 3, vil der blive taget hensyn til dette i planlægningen af kørslen, således at der er plads til medhjælperen i den konkrete vogn. 14. Krav til medhjælpere lektiehjælp. Hvordan kan dette opfyldes? Kravet til medhjælper angående lektiehjælp udgår. Pkt formuleres derfor som følgende:

7 Derudover gælder følgende: Medhjælperen skal medvirke til, at kørslen foregår hensigtsmæssigt. Medhjælperen skal således være kompetent i forhold til at vurdere de enkelte børns behov under kørslen. Medhjælperen skal kunne behandle eks. epilepsianfald efter nærmere anvisninger fra institution/pårørende. Pædagogisk erfaring vil være at foretrække hos medhjælpere. Medhjælperen skal kommunikere imødekommende og venligt med børnene, forældre, pædagoger mm. (bl.a. ved afhentning og aflevering). I version 2 af kontrakten er denne ændring gennemført. 15. Kørselsleder ude i 3 mdr. hvordan med pris efter de 3 måneder? Skal der afgives en særlig pris? Kørselslederen afregnes med kørselsprisen pr. time. Dette gælder både i de første tre måneder af kontraktperioden, og hvis det besluttes, at kørselslederen skal fortsætte ud over de tre måneder Midttrafik har sammen med Aarhus Kommune besluttet, at leverandøren maksimalt er forpligtet til at stille kørselsleder til rådighed i delaftale 1 og 2 i seks måneder fra driftsstart. 16. Solovogne underleverandør. Er det kun her, at der må tages underleverandør ind? Der må indsættes underleverandører på alle pakker i alle delaftaler, dog kun efter forudgående godkendelse af underleverandøren, jf. Kontrakten pkt. 7. Ved indsættelse af solovogne i delaftale 1 eller 2, må der indsættes underleveran- 7

8 dør uden forudgående godkendelse. 17. Krav om type 5 biler i udbudsmaterialet må leverandør/chauffør efter egen vurdering udføre kørslen med en type 2 bil? 18. OST-tilladelse Da der er tale om special rutekørsel, kan det efter Danske Busvognmænds opfattelse ikke køres på en OST? Nej. Midttrafiks opfattelse af taxaloven, der regulerer brugen af OST-tilladelser er, at den udbudte kørsel kan køres med OST-tilladelse (dog kun de pakker, der kan køres med vogntype 2). Dette er også i overensstemmelse med både Fynbus og Movias opfattelse af reglerne, der tidligere har fået dette bekræftet gennem drøftelser med Trafikministeriet. 19. Udelukkelsesgrunde: Hvis en tilbudsgiver fx har gæld til det offentlige på nuværende tidspunkt på kr. men har en afdragsordning, er det så stadig en udelukkelsesgrund? Og hvordan skal tilbudsgiver gøre opmærksom på dette? Som følge af Aarhus Kommunes retningslinier for begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger vil tilbudsgivere med ubetalt forfalden gæld på mere end kr. til det offentlige blive udelukket fra udbuddet, jf. Udbudsloven 137, stk. 1, nr. 7. Hovedreglen er derfor, at såfremt tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld til det offentlige på mere end , så er Midttrafik forpligtet til at udelukke den pågældende tilbudsgiver. Midttrafik er dog berettiget, men ikke forpligtet, til at antage den pågældende tilbudsgiver, såfremt denne kan stille sikkerhed for betaling af den del af gælden, der er på kr. eller derover, jf. Udbudsloven 135, stk. 4, nr. 2. Ligeledes er Midttrafik berettiget til, men ikke forpligtet til at 8

9 antage den pågældende tilbudsgiver, såfremt der er indgået en bindende afdragsordning, og denne er overholdt, jf. Udbudsloven 135, stk. 4, nr. 3. Såfremt man som tilbudsgiver ikke har indgået en bindende afdragsordning, vil Midttrafik ikke lovligt kunne antage en sådan tilbudsgiver. Da SKAT angiveligt (som oplyst på informationsmødet) ikke pt. indgår bindende afdragsordninger, kan Midttrafik kun anbefale tilbudsgiver at sørge for, at den ubetalte forfaldne gæld er nedbragt til under kr. inden tilbudsfristens udløb. 20. Dokumentation for tilladelser hvordan skal disse indsendes? Skal det være fotokopier? (Trafikstyrelsen vil ikke skrive lange bekræftelser). Hvis det skal være fotokopier, så kan det blive besværligt med mange vogne - kan det eventuelt gøres på en lettere måde? I tilfælde af, at tilbudsgiver er indehaver af det nødvendige antal tilladelser på tidspunktet for tilbuddets afgivelse, accepterer ordregiver, at tilbudsgiver afleverer en tro- og loveerklæring vedr. antallet af tilladelser sammen med tilbuddet. Midttrafik har udarbejdet en skabelon herfor, se nyt Bilag C4. Midttrafik forbeholder sig dog ret til, på et hvilket som helst tidspunkt at kræve konkret dokumentation for det pågældende antal tilladelser. Såfremt en tilbudsgiver efterfølgende ikke kan præstere konkret dokumentation for det i tro- og loveerklæringen oplyste antal tilladelser, betragtes det som væsentlig misligholdelse af kontrakten. I tilfælde af, at tilbudsgiver ikke er indehaver af det fornødne antal tilladelser på tidspunktet for tilbuddets afgivelse skal der indsendes forhåndstilsagn fra den relevante myndighed om, at det fornødne antal tilladelser kan opnås i tilfælde af tildeling af kontrakt, jf. Udbudsbetingelserne pkt

10 21. Beregningseksempel: Definition på solokørsel? I delaftale 1 og delaftale 2 er der option på indsættelse af ekstra vogne til udførelse af solokørsel. Disse afregnes til særskilt pris. Se nærmere herom i Udbudsbetingelserne pkt og pkt Hvorfor er der ikke tomkørsel med på ekstravognene til solokørsel? Såfremt der i andre pakker/delaftaler pakkes solokørsel på en konkret vogn, afregnes der for denne solokørsel med alm. kørselspris pr. time for den pakke, som vognen konkret er omfattet af. Midttrafik har besluttet at ændre afregningsprincippet for optionen på de ekstra vogne, der indsættes som solovogne i delaftale 1 eller delaftale 2 jf. udbudsbetingelserne pkt Der vil derfor også blive afregnet for tomkørsel for sådanne solovogne. Version 2 af udbudsbetingelserne er opdateret med denne ændring. 23. Tidsplan: dokumentation for oplysningerne angivet i ESPD hvornår skal den indsendes? Efter tilbudsfristen, men inden tildeling dvs. i perioden 1. april medio maj. Midttrafik anmoder tilbudsgivere herom med angivelse af varsel for, hvornår dokumentationen skal være indsendt. 24. Medlemmer af en taxaforening skal alle medlemmer indsende ESPD dokument? Og skal alle medlemmer oplyse om de har gæld til det offentlige eller er det kun foreningen som skal oplyse dette? Medlemmer af en taxaforening betragtes som en underleverandør til taxaforeningen, da de er selvstændige juridiske enheder. Det betyder, at de medlemmer, der skal udføre den kørsel, som taxaforeningen byder på, også hver især ikke må være omfattet af de angivne udelukkelsesgrunde, herunder også gæld til det offentlige. Som angivet i udbudsbetingelserne pkt. 5.6, skal tilbudsgi- 10

11 veren oplyse i ESPD-dokumentet, såfremt dele af kontrakten skal udføres af underleverandører. I tilfælde af, at tilbudsgiveren er en taxaforening, skal der således i ESPDdokumentet Pkt. II.D oplyses om, hvilke pakker/delaftaler der skal udføres af underleverandører (= medlemmer af taxaforeningen). Hvis disse underleverandører er kendt på tidspunktet for tilbudsafgivelsen, skal taxaforeningen også oplyse om navnene på disse underleverandører. Forudsat, at underleverandørerne er kendt på tidspunktet for tilbudsafgivelsen, skal hver af disse underleverandører også udfylde og underskrive ESPD-dokumentet, der således skal indgå i taxaforeningens tilbud. Hvis ikke underleverandørerne er kendt på tidspunktet for tilbudsafgivelsen, skal taxaforeningen erklære i tilbuddet, at alle underleverandører ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Efter tildeling af kontrakten, skal taxaforeningen herefter udpege de enkelte underleverandører, der herefter skal fremlægge dokumentation for (eks. serviceattest fra Erhvervsstyrelsen), at de ikke er omfattet af de angivne udelukkelsesgrunde. Denne dokumentation skal indsendes til Midttrafik uden ugrundede ophold. Der henvises i øvrigt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning vedr. udbudsreglerne, se afsnit vedr. krav til underleverandører. 25. Forening og garantistillelse? Er det foreningen, der byder, der skal stille garantien? Det er den juridiske enhed/person, der afgiver tilbuddet, der skal stille garantien. Er tilbudsgiver således en taxaforening, er det taxaforeningen der skal stille garantien. 11

12 26. Punkt 15 i kontrakten registrering af udenlandske tjenesteydere hvad er definition Hvis man er en udenlands virksomhed, så er man omfattet af reglerne om RUT, jf. Kontrakten pkt Hvor hurtigt kan der ske uddannelse af nye chauffører? I tilfælde af opsigelse/bortvisning/løbet tør for chauffører? Er der mulighed herfor? Når det drejer sig om enkelte chauffører foreslås det, at leverandøren tager kontakt til institution, så vedkommende kan få en orientering om de relevante forhold efter aftale med institutionen Hjemsted for vogne? Det er et krav, at alle vogne i hhv. delaftale 1, 2og 3 har samme hjemsted, jf. udbudsbetingelserne pkt Dette hjemsted skal angives på tilbudsblanketten for den pågældende delaftale. I delaftale 4 kan der angives et hjemsted for hver enkelt vogn i de enkelte pakker. Hvis de tilbudte vogne allerede kører FlexVariabel for Midttrafik skal der meldes ind med det samme hjemsted på vognen, som det er tilfældet i FV4, jf. Udbudsbetingelserne pkt Overholdelse af overenskomst ifølge overenskomsten skal vi varsle kørsel dagen før inden kl. 12, mens der står i udbudsmaterialet, at I (Midttrafik) først varsler kørsel kl. 20. Vognmanden er tvunget til at betale løn til chauffør ved fx aflysning aften før. Kan der findes en middelløsning? Udgangspunktet er, at kørslen udføres i overensstemmelse med køreplanerne angivet i pakkebeskrivelserne. Disse vil blive læst ned i systemet for 14 dage ad gangen. Når Midttrafik efterfølgende varsler næste dags kørsel kl dagen før, så vil denne som udgangspunkt indeholde den samme køreplan, med mindre der er konkrete ændringer til næste dag, eks. aflysning af en borger pga. sygdom, tilføjelse af anden tur i stedet for den aflyste Derudover får man som leverandør til Midttrafik adgang til 12

13 Midttrafiks vognmandsportal, hvor den opdaterede køreplan er tilgængelig hele tiden. 30. Fast telefon i vognen: hvorfor? Kan det ikke løses med fast tlf. pr. chauffør? I tilfælde af, at der indsættes en afløser på bilen i stedet for den primære chauffør, skal man til enhver tid kunne få fat på bilen. Kan evt. løses med en mobiltelefon i bilen (som følger bil og ikke chauffør). 31. Pakker i delaftale 1 og 2? Må de samkøres med samme vogn? Udgangspunktet er én vogn pr. pakke som udgangspunkt kan der ikke samkøres. Det er der taget højde for i pakningen af pakkerne. Hvis tilbudsgiver har konkret eksempel på, at flere pakker vil kunne udføres med samme vogn, så opfordres der til at stille konkret spørgsmål herom via udbudshjemmesiden. 32. Det er svært at finde rundt i hvem man skal kontakte hvornår - kontakt til kørselskontoret eller Midttrafik? Tidsrummet for kontakt på nuværende tidspunkt er mellem kl Er der mulighed for tidligere kontakt? Midttrafik vil præcisere dette i retningslinjer for kørslens afvikling, der udstedes inden kontraktstart. 33. Skal der kvitteres for ture som ved Flextrafik? Ja. 34. Råder Midttrafik over bilen hele dagen også i hullerne i køreplanen eller kan vognmanden selv råde over den? Fx i tidsrum fra 10-14, hvor der ikke er planlagt kørsel? De oplyste køreplaner i pakkebeskrivelserne er vejledende i forhold til den faktiske kørsel, der vil skulle udføres. Køreplanerne vil blive opdaterede forud for driftsstart, når skoleskemaerne for skoleåret samt skemaer/aktivitetsplaner for de øvrige borgere er kendt, og leverandøren må derfor forvente, at der kan forekomme ændringer i forhold til de oplyste køreplaner. Når de faktiske køreplaner for skoleåret kendes, er udgangspunktet, at vognmanden selv råder over vognen i de pauser, der vil fremgå af køreplanen. Dog er

14 leverandøren forpligtet til at udføre evt. merkørsel på op til + 30 % pr. år i den enkelte delaftale eller pakke, som det er angivet i kontrakten pkt og Forud for driftsstart vil Midttrafik oprette de enkelte vogne i Planet, således at det fremgår, hvilken åbningstid vognen har ud over den planlagte køreplan, således at Midttrafik og AAK har dette kendskab ved planlægningen af evt. merkørsel, jf. ovenstående 30 %-regel. 35. Hvis man melder ind til variabel kørsel, hvilken pris afregnes så til? Hvis en vogn også har kontrakt med Midttrafik ang. variabel kørsel og der planlægges en variabel tur umiddelbart i forlængelse af den faste tur (specialkørslen), afregnes der for den planlagte tomkørselstid jf. kørselsprisen pr. time for specialkørslen, og efterfølgende afregnes der for den resterende del af den variable tur i henhold til prisen i kontrakten om variabel kørsel. Eksempel: Leverandøren har 25 minutter tomkørsel hjem efter specialkørslen. Vognen bookes til en variabel tur umiddelbart i forlængelse af specialkørslen, således at der skal køres direkte til afhentningsstedet for den variable tur. Fremkørselstiden til den variable tur er 15 minutter, og selve turen varer 30 minutter inkl. servicetid. Leverandøren afregnes for den variable tur med følgende priser: Fremkørsel til variabel tur 15 minutter Pris jf. specialkørselskontrakt 14

15 Køretid variabel tur Køretid variabel tur 10 minutter Pris jf. specialkørselskontrakt 20 minutter Pris jf. variabel kontrakt 36. Gæld til det offentlige: SKATs afdragssystem er nede. Hvordan indvirker det på kravet? Tilsyneladende vil SKAT ikke dokumentere, at der er indgået afdragsordninger. 37. Forskellige systemer vil den faste kørsel automatisk blive lagt ind i Planet? Se svar på spørgsmål nr. 19. Ja, der er etableret snitflader ml. kommunens system og Planet. 38. Er der tale om udbud med forhandling? Nej dette er ikke udbud med forhandling. 39. Udfyldelse af vognliste skal underleverandørs vogne også fremgå heraf? 40. Solovogne vil denne form for kørsel være med én borger eller kan der være flere med vognen? Ja. Midttrafik antager, at der spørges til de solovogne, som der er option på i delaftale 1 og 2. Udgangspunktet er, at solovogne kører med én borger. Der kan dog i særlige tilfælde forekomme afvigelse i forhold til dette princip. Dette vil i givet fald blive meddelt leverandøren. Dette ændrer dog ikke på afregningsprincippet for optionen på ekstra solovogne, jf. svar på spørgsmål nr Er det rigtigt, at der mangler aftenkørsel i udbuddet fra Langagerskolen 1 gang om ugen, og 12 tirsdage fra Stensagerskolen? De udbudte ruter er planlagt ud fra tilgængelige data på planlægningstidspunktet. Efter nærmere undersøgelser er det blevet afklaret, at der findes fast aftenkørsel i mindre omfang fra Langagerskolen samt i begrænset omfang fra Stensagerskolen. Det præcise omfang varierer over tid, dvs. det forekommer ikke nødvendigvis hver uge - hvorfor det

16 ikke har været muligt at lægge ind i pakkebeskrivelserne til udbuddet. Men dette betyder, at der forekommer aftenkørsel i begrænset omfang. Det samlede kørselsomfang bør dog være det samme idet nogle af eftermiddagsturene forsvinder på de dage, hvor der er aftenkørsel. Der forventes ca. 40 og 50 elever, der hver torsdag skal køres hjem om aftenen fra Langagerskolen. P.t. køres disse i op til 7 ruter. Timeantallet forventes dog, at være det samme, da de samme elever så ikke skal køres om eftermiddagen. Til Stensagerskolen kan der i kortere periode forventes aftenkørsel for 1-2 biler, dog således at det samlede timeantal er inden for den aftalte ramme. 42. Hvordan afregner I tomkørsel? Fordi jeg har kigget på nogle pakker ( pak. 2.3, 2.4 )og jeg har set at man starter at køre fra kl.7.00 til eller hverdag, og kører hele tiden. Det vil siger at man køre 9 timer om dagen. Men der står kun 25 timer om ugen. hvordan??? Der henvises til definitionen på tomkørsel i kontrakten pkt. 2.3: Tomkørsel : Den tid, hvor vognen kører tom fra hjemsted til afhentning af første borger på borgerens hjemadresse eller institution, den tid, hvor vognen kører tom fra aflevering af sidste borger på borgerens institution eller hjemadresse og tilbage til hjemsted, samt den tid, hvor vognen kører tom mellem forskellige ture på dagen (dog maksimalt tiden svarende til hhv. hjemkørsel fra første tur og fremkørsel til næste tur) De 25 timer, som er påsat pakkenummer 2.3. er kun kørselstimer. Det vil sige, at det er ekskl. tomkørsel, som kommer ud over de 25 timer, afhængig af hjemsted. 16

17 Der henvises derudover til svaret på spørgsmål 8, hvor det bl.a. beskrives at der kan være pauser mellem de enkelte ture. 43. Hvis tilbudsgiver allerede kører variabel kørsel for Midttrafik i en vogngruppe og ønsker at benytte denne til udsendelse af ture, er det så tilbudsgiveren selv, som distribuere turene videre til bilerne? 44. a) Kan Midttrafik uddybe hvilke punkter der skal udfyldes i ESPD dokumentet af underleverandører? b) Er det korrekt, at det kun er afsnit A+B i del 2 og afsnit A+B i del 3 af Espd Dokumentet som underleverandører skal udfylde? c) Skal en underleverandør, der ikke ved hvilke pakker han/hun bliver tildelt, hvis tilbudsgiver vinder, udfylde espd dokumentet og indsende dette med tilbudsgivers tilbud? d) I ESPD Dokumentet Del 2 afsnit A, er der følgende spørgsmål: " Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre". Hvordan skal dette spørgsmål besvares af en underleverandør. Som underleveran- Hvis en vogngruppe tildeles kontrakt på en eller flere pakker/delaftaler, skal leverandøren inden driftsstart oplyse om den/de specifikke vogne, der skal køre de pågældende pakker, således at den/de kan oprettes i hhv. Trapeze og Planet med henblik på, at systemerne automatisk sender turene til den/de rigtige vogne. Midttrafik har valgt at lave en samlet besvarelse af de indkomne spørgsmål vedr. udfyldelsen af ESPD-dokumentet i relation til underleverandører, der er kendt på tidspunktet for tilbudsafgivelsen. Tilbudsgiveren, der ønsker at anvende underleverandører til udførelse af dele af de delaftaler/pakker, som der afgives tilbud på, skal angive dette i ESPD-dokumentet i Del II.D. Her krydses der i givet fald af i feltet Ja og anføres hvor stor en del af kontrakten, der vil blive udført af en underleverandør. Der kan eks. angives følgende: I Delaftale 1 vil 20 pakker blive udført af xx vognmand som underleverandør. De specifikke pakker kendes ikke endnu. Dette bliver besluttet efter tildelingen af kontrakten. a) Underleverandøren skal udfylde følgende dele af ESPD-dokumentet:

18 dør, deltager man jo ikke i udbudsproceduren, som ved. f.eks. en sammenslutning af bydere, eller et konsortium? Del II.A og B vedr. oplysninger om underleverandøren Del III. A, B og C vedr. alle udelukkelsesgrunde Del IV. A.2 vedr. egnethed (tilladelser) Del VI med underskrift b) Nej, se svaret ovenfor under a) c) Underleverandøren skal udfylde de under a) oplistede dele af ESPD-dokumentet, uanset om det på forhånd er aftalt eller ej, hvilke pakker han skal køre, hvis tilbudsgiveren bliver tildelt kontrakten. d) I forhold til udfyldelse af Del II.A, så skal en underleverandør krydse af i feltet Nej under rubrikken Deltagelsesform 45. med kørsel i dage årligt er der så INGEN kørsel i de resterende uger eller er der reduceret kørsel, og hvad kan der så regnes med af kørsel i reduktionsperioden og hvordan afregnes det. spørgsmålet er afgørende for at vurdere om chaufførerne kan forventes selv at kunne afvikle ferie/fri i de resterende perioder eller der eventuelt skal stilles færre vogne. 46. Vi anvender idag Trapeze Group kørsels software, er det muligt at få kørelisterne som eksport fra planet, så Der henvises til kontraktens pkt Der kan særligt fremhæves pkt. 18.7: For alle kørselsordninger kan der i skoleferier samt helligdage forekomme ændret kørsel i forhold til den faste kørsel. Det skal dog bemærkes at kørsel vil være begrænset i ferier og på helligdage, hvorfor det må påregnes at en del af chaufførerne kan afvikle ferie i fx skoleferier. Den elektroniske kommunikation mellem Midttrafik og leverandørerne foregår udelukkende via Planet

19 vi selv kan følge med i afviklingen selvom det er århus kommune der planlægger eller foregår alt via planet? 47. stilles der krav om trappemaskiner i delaftale 1 og 2, og hvis ja hvordan afregnes der så? Nej, der stilles ikke krav om trappemaskiner i delaftale 1 og delaftale er det tilladt at ændre garage efterfølgende, og reguleres afregningen eventuelt tilsvarende, eller vil udgangspunktet fra første garageanlæg fortsætte i hele kontraktperioden Hjemstedet skal være det samme i hele kontraktperioden i delaftale 1 og 2, er leverandøren garanteret det angivne antal timer eller kan leverandøren teoretisk risikere at der kun skal køres 5 min pr dag på en bus? forpligter kommunen/midttrafik sig til løbende at optimere antallet af busser der skal anvendes ved faldende borgerantal eller bærer leverandøren hele risikoen ved aktivitetsnedgang I delaftale 1 og delaftale 2 er leverandøren garanteret det angivne antal køretimer +/- 30 % årligt, jf. kontrakten pkt Opgørelsen af antallet af køretimer sker samlet for alle pakker omfattet af den enkelte delaftale. Ved reduktion ud over de anførte 30 % i kontraktperioden, er der mulighed for økonomisk godtgørelse, jf. kontrakten afsnit Derudover er der mulighed for godtgørelse, såfremt antallet af køretimer i et helt kørselsår reduceres med mere end 10 % i forhold til antallet af køretimer det foregående kørselsår, jf. kontrakten afsnit Midttrafik har ret til at opsige enkelte pakker, såfremt der ikke længere er grundlag for pakken/pakkerne, jf. kontrakten pkt Aarhus Kommune vil løbende optimere på kørslen, således at der kan tages stilling til, om der ikke længere er grundlag for en eller flere pakker i delaftale 1 eller delaftale 2. 19

20 50. Med henvisning til spørgsmål 28 (hjemsted for vogne)vil vi høre om hjemsted i vores (taxaselskab) tilfælde skal forstås som en hjemzone.i FV4 bruger vi jo et område som hjemzone. Vogne der i forvejen udfører variabel flexkørsel for Midttrafik, skal opgive samme hjemsted som angivet for den variable kørsel. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem de to hjemsteder, vil Midttrafik fastsætte hjemstedet for specialkørsel til samme hjemsted som anvendt for variabel flexkørsel Vogne, der i forvejen udfører variabel flexkørsel for Midttrafik som del af en vogngruppe, skal ved angivelse af hjemsted anføre en adresse, der ligger inden for vogngruppens hjemzone. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem det angivne hjemsted og vogngruppens hjemzone, vil Midttrafik fastsætte hjemstedet for specialkørsel til et vilkårligt sted inden for vogngruppens hjemzone. Hvis tilbudsgiver ikke oplyser et hjemsted, gælder tilbudsgivers forretningsadresse som hjemsted, medmindre tilbudsgiver udfører variabel flexkørsel for Midttrafik. I så fald vil det være hjemstedet for den variable flexkørsel, som er gældende. 51. I forbindelse med udfyldelse af vogngruppenavn i delaftale 4 skal vi så skrive det vogngruppenavn der står i pakkebeskrivelse 4 eller skal vi bruge det vogngruppenavn vi brugte i FV Jeg har en bus med 10 personer og 2 kørestole. Jeg vil udbyde pakke og men jeg har set, at jeg kun har timer om ugen. Hvor mange timer om Der skal angives det vogngruppenavn, som er anvendt i FV4. Tomkørselstiden, som der vil blive faktureret for, afhænger af, hvor vognen har hjemstedsadresse i forhold til de ture, der er defineret i den konkrete pakke. For hver tur på da

21 ugen får jeg ved tom kørsel? gen, beregnes tomkørslen som vognens køretid fra hjemsted til første afhentningssted på ruten samt køretid fra sidste afleveringssted på ruten til hjemstedet. Beregningen laves i Planet-systemet, på baggrund af det hjemsted, som tilbudsgiveren oplyser på tilbudsblanketten. Der henvises i øvrigt til svarene på spørgsmål 42 og spørgsmål Vi kører i øjeblikket under den seneste variable udbud, og har 12 tilladelser, hvoraf 5 er i brug. Kan vi byde ind med de 5 biler, samt de resterende 7, som har forskellige hjemmezoner i Aarhus Kommune, dog 1 i Skanderborg? Meningen er at de selvf. fortsætter med at køre variabel kørsel, og få et par "garanti" timer dagligt? Spiller hjemmezonen en rolle i udbuddet? 54. Prisen vi vil byde ind med er ikke den samme som vi kører med i varibel kørsel. Er det et problem? Jeg gå ude fra at der afregnes separat? Ja, der kan bydes ind med de angivne vogne, blot skal de have samme hjemzone/hjemstedsadresse, som de har i den variable kørsel. Hvis ikke alle vogne har kontrakt på den variable kørsel, kan tilbudsgiver selv vælge hjemsted for disse vogne ved tilbud på specialkørslen. Ja, hjemzonen/hjemstedsadressen spiller en rolle i udbuddet. I beregningen af evalueringsprisen på hver enkelt delaftale/pakke beregnes der tomkørsel for hver tilbudsgiver i forhold til den hjemstedsadresse, som den enkelte tilbudsgiver har budt ind med. Så jo mere tomkørsel man har til/fra de angivne start- og slutadresser på ruterne i de pakker jo højere bliver evalueringsprisen, som anvendes til at finde den bedste pris på de enkelte pakker. Den tilbudsgiver, der vinder en bestemt pakker opnår således også betaling for denne tomkørsel i hele kontraktperioden. Der må gerne bydes ind med en anden pris end den, der er gældende for den variable kørsel. Der afregnes separat for kørslen efter de to forskellige kon

22 trakter. 55. Hvordan vil det se ude efter vores variable kontrakt udløber i marts 2017, hvis vi vel og mærke scorer en kontrakt i dette udbud? Kan vi uden konsekvenser komme ude af kontrakten hvis det ikke er økonomisk forsvarligt for os? Kontrakten på specialkørsel (dette udbud) løber i fire år med mulighed for forlængelse op til fire yderligere år. Dvs. kontrakten kan potentielt vare otte år. Leverandøren kan ikke opsige kontrakten i hele kontraktperioden (inkl. forlængelse). Den variable kørsel udbydes igen i efteråret 2016, og hvis man har vundet kontrakt/kontrakter i specialkørslen, har man selvfølgelig mulighed for at afgive bud i udbuddet af den variable kørsel, hvor de nye kontrakter starter i marts Jeg er en vognmand med en vogn kørende allerede for flex. og som ønske at giv et bud på delaftele4 med den samme vogn samme pris men til forskeler pakker nr. Skal jeg udfylde en blanket på hver pakker nr eller kan jeg udfylde en blanket med den samlede 167 pakker nr. og hvis jeg vinder flere af dem kan jeg selv vælge dem der dækker det min vogn kan klar. Og der med garanti for vogn og andre tilladelse og blanketter angående vogn som i allerede har, er det at nødvenlig at sende dem der vogn allerede køre under plan. Midttrafik har valgt at besvare de modtagne spørgsmål på trods af, at spørgefristen er overskredet. Dette er begrundet med, at svarene på alle spørgsmål allerede findes i udbudsmaterialet og/eller i de tidligere besvarede spørgsmål. Der er således ikke tale om nye/supplerende oplysninger. Som det fremgår af tilbudsblanketten for Delaftale 4 (bilag A5), skal der udfyldes én blanket pr. pakke, som der afgives tilbud på. Også selv om, der bydes med samme pris i alle pakker. Som det fremgår af udbudsbetingelserne pkt. 6.4, kan en vogn kun tildeles kontrakt på én pakke. Såfremt samme vogn står til at vinde flere pakker, bestemmer Midttrafik, hvilken pakke den konkrete vogn skal tildeles

23 Som det fremgår af udbudsbetingelserne pkt skal tilbudsgiveren sammen med tilbuddet vedlægge et forhåndstilsagn om garantistillelse for det antal vogne, som tilbudsgiveren vedstår sig, jf. tilbudsblanketten i bilag A1. Som det fremgår af udbudsbetingelserne pkt skal tilbudsgiveren sammen med tilbuddet vedlægge dokumentation for, at tilbudsgiveren er i besiddelse af tilladelse eller forhåndstilsagn herom fra den relevante myndighed. Hvis tilbudsgiveren allerede har en tilladelse, kan man som dokumentation udfylde tro- og loveerklæringen i bilag C4, jf. svaret på spørgsmål

INFORMATIONSMØDE 9. MARTS UDBUD AF SPECIALKØRSEL AARHUS KOMMUNE

INFORMATIONSMØDE 9. MARTS UDBUD AF SPECIALKØRSEL AARHUS KOMMUNE INFORMATIONSMØDE 9. MARTS 2016 5. UDBUD AF SPECIALKØRSEL AARHUS KOMMUNE Midttrafiks 5. udbud af specialkørsel Aarhus Kommune 2 AGENDA FOR INFORMATIONSMØDET Udbuddets omfang o Organisering ml. Midttrafik

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Lemvig Kommunes 1. udbud af specialkørsel Udbudsbetingelser

Lemvig Kommunes 1. udbud af specialkørsel Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser 31.03.2016 side 1 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 3 Udbudsbetingelser... 6 1. Ordregiver... 6 2. Udbuddets omfang... 6 3. Udbudsmateriale... 7 4. Retsgrundlag... 8 5. Udelukkelsesgrunde

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX Udbudsbetingelser Offentligt udbud På levering af befordring til Dragør Kommune Indhold 1. Indledning...3 2. Ordregiver...4 3. Tidsplan...4 4. Spørgsmål og svar...4 5. Udbuddets

Læs mere

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber.

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber. Spørgsmål og Svar B8 7. maj 2009 Spørgsmål 23 vedr. bilag 2 - Hvorledes har Movia tænkt sig, at kommunikationen mellem operatør (taxibestillingscentral) og Movia i forbindelse med modtagelse af vognløb

Læs mere

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Dir.tlf. Mail joher@domstolsstyrelsen.dk 2013-8302-0001-19 Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3 Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte

Læs mere

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Vejledning til Tilbudsgiver Juli 2017 Side 0 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT (ESPD)...3 HVORNÅR SKAL MAN ANVENDE

Læs mere

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Trafikselskabet Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet, samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er en del af udbudsvilkårene.

Læs mere

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS Udbudsbetingelser Udvælgelse og ESPD Side 1 af 6 KMS 412 8.0 1. Indledning Dette er gennemførelse af et begrænset udbud i EU efter Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien. Udbuddet

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER

SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER PRÆKVALIFIKATIONSFASE EU-UDBUD NR. 2016/S 243-443517

Læs mere

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar EU- udbud 2014/S 030-048603 Udbud af Kommunal befordring Spørgsmål/svar Generelt Nr./dato Spørgsmål Svar 1 Vognløb Skal det være samme chauffør på hele vognløbet? Følgende er anført i udbudsmaterialet:

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Af nedenstående fremgår spørgsmål og svar, der har været stillet i forbindelse med prækvalifikation, og som kan have relevans for fortolkningen af Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf.

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf. Ad Kontraktbilag 1 punkt 1.2.: Der stilles minimumskrav om at Leverandøren skal som minimum havde taxitilladelse i henhold til taxilovgivningen (Erhvervsmæssig personbefordring af højest 9 personer inkl.

Læs mere

Udbud på udførelse af Kommunal befordring i Skanderborg Kommune. Spørgsmål/Svar

Udbud på udførelse af Kommunal befordring i Skanderborg Kommune. Spørgsmål/Svar Udbud på udførelse af Kommunal befordring i Skanderborg Kommune Spørgsmål/Svar Offentliggjort 11. maj 2017 Spørgsmål nr. Spørgsmål Svar 17 Kan i svare på om de oplyste 1.418.000 km er det der er kørt/faktureret

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Høringsmateriale vedr. udbud af specialkørsel for Aarhus Kommune Udkast til udbudsbetingelser

Høringsmateriale vedr. udbud af specialkørsel for Aarhus Kommune Udkast til udbudsbetingelser Høringsmateriale vedr. udbud af specialkørsel for Aarhus Kommune Udkast til udbudsbetingelser side 1 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 3 Udbudsbetingelser... 4 1. Ordregiver... 4 2. Udbudsmateriale...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Spørgsmål og svar. Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale

Spørgsmål og svar. Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale Notat 28. oktober 2015 J.nr. 15-2906701 ICE, Jura og Stab MTG Spørgsmål og svar Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale udbud. Det første

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 29. oktober 2015 Emil Susgaard Mouritzen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud

Læs mere

BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER. Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde

BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER. Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde Version 4.0 af 6. juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. ANVENDELSE AF DET FÆLLES

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Nedenfor følger Ordregivers besvarelse af de spørgsmål, der foreløbigt er blev stillet i

Nedenfor følger Ordregivers besvarelse af de spørgsmål, der foreløbigt er blev stillet i / Udbud efter forhandling: FR3 - Udbud af Flextrafik Rute Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Ordregivers besvarelse af de spørgsmål, der foreløbigt er blev stillet i forbindelse med spørgerunden.

Læs mere

Anmodning om optagelse på kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder

Anmodning om optagelse på kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder Anmodning om optagelse på kvalifikationsordning for rydningsvirksomheder En anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen for rydningsvirksomheder består af det fælles europæiske udbudsdokument (European

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Offentligt udbud af revision af de lokale kirkelige kasser 2016 spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6.

Offentligt udbud af revision af de lokale kirkelige kasser 2016 spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6. Offentligt udbud af revision af de lokale kirkelige kasser 2016 spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6 Spørgsmål 1: 30. maj 2016 kl. 14.17 Af kravspecifikationen punkt

Læs mere

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris.

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris. Spørgsmål og Svar B3 Spørgsmål 21 Der er anført, at priserne skal være inkl. moms. Iflg. lovgivningen er buskørsel undtaget for moms. Vil det sige at der med kravet menes at der skal tages højde for evt.ændring

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

FynBus 25. april 2017 Kontrakt og jura

FynBus 25. april 2017 Kontrakt og jura FynBus 25. april 2017 Kontrakt og jura 201704-16543 Bilag 7.2. Før kontraktindgåelse Nr. Kontraktkrav Henvisning Kontrolforanstaltning Inden tildeling af kontrakt 1 Forhåndstilsagn på anfordringsgaranti

Læs mere

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven). 1. Lovgrundlag

Læs mere

Miljødata samlet ét sted - Danmarks Miljøportal

Miljødata samlet ét sted - Danmarks Miljøportal Miljødata samlet ét sted - Danmarks Miljøportal 2 Dagens program Velkomst + Præsentation af mødedeltager Noter jeres oplysninger Præsentation af Danmarks Arealinformation Brug af Danmarks Arealinformation

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE Udbud af kontrakt om IT-løsning til dagtilbud Offentliggjort den 29. januar 2014 Tro og

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål 12 Svar 12 Må der bruges en limousinetilladelse udstedt i en anden region(region

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale 17. november 2016

Prækvalifikationsmateriale 17. november 2016 17. november 2016 Hovedentreprise vedrørende facadeudskiftning etape 4, SVS Esbjerg 1. Indledning Region Syddanmark udbyder etape 4 af facadeudskiftning på dele af sengebygning C1 på Sydvestjysk Sygehus,

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Innovationsfondens genudbud af iværksætterpilotprogrammet

Udbudsbetingelser. for Innovationsfondens genudbud af iværksætterpilotprogrammet Udbudsbetingelser for Innovationsfondens genudbud af iværksætterpilotprogrammet Offentligt udbud af kontrakt om drift af iværksætterpilotprogram Disse udbudsbetingelser indeholder en kort beskrivelse af

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud

Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud Bilag 8.1 Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud Resumé I de sidste tre udbud af flexkørsel med garanti- og variable vogne, med kontraktstart i marts 2014, 2015 og 2017, har der været en svag faldende

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud

Udbudsbetingelser for offentligt udbud Udbudsbetingelser for offentligt udbud Udbud af Dopplerinstrumenter Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt oplysninger

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Udbudsbetingelser. Ringsted Kommune Udbud af ejendomsadministration og ejendomsservice

Udbudsbetingelser. Ringsted Kommune Udbud af ejendomsadministration og ejendomsservice Udbudsbetingelser Ringsted Kommune Udbud af ejendomsadministration og ejendomsservice Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed 3 2. Indledning 3 3. Udbudsmaterialets bestanddele 4 4. Opgavens

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Udbudsannonce 14. januar 2015 Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udbyder herved udførelse af teknisk isolering i begrænset

Læs mere

Administrationen orienterer med jævne mellemrum om udvikling og status vedr. udbud af buskørsel.

Administrationen orienterer med jævne mellemrum om udvikling og status vedr. udbud af buskørsel. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 15. april 2010 MLL 10 Udbudsstatus marts 2010 Indstilling: Direktionen indstiller, At orienteringen tages til efterretning Beslutning: Tiltrådt. Sagsfremstilling:

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg 8. juli 2014 5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg Spørgsmål / Fejl De med gråt markerede spørgsmål og svar indgik i 1.-4. rettelsesblad Svar / Rettelser 1. Rettelse til timetallet i pakke 2 2.

Læs mere

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr.

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr. 28. maj 2013 Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og Sygehusenheden Ringe Sagsnr. 13/5010 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser 9. februar 2017

Prækvalifikationsbetingelser 9. februar 2017 Prækvalifikationsbetingelser 9. februar 2017 Totalrådgivning vedrørende Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Fase 2, Ambulatorietorvet 1. Indledning Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland, udbyder totalrådgivning

Læs mere

Udbudsbetingelser Rådgivning

Udbudsbetingelser Rådgivning Udbudsbetingelser Rådgivning 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser Storstrømsbroen November 2016 Dokumentnr. 16/11848-3 2 af 7 Indhold 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

Spørgsmål og svar til FG5 - FlexGaranti

Spørgsmål og svar til FG5 - FlexGaranti 1 Vedr. 2.1.1 Option på aftaleforlængelse Der er option på forlængelse af rammeaftaler på op til to år. Forlængelse kan ske flere gange på uændrede vilkår. Hvor mange år kan kontrakten maksimalt vare inklusiv

Læs mere

Ad A: Ja. Ad B: Se udbudsbetingelser pkt Ad C: Spørgsmålet bortfalder grundet svar på A og B.

Ad A: Ja. Ad B: Se udbudsbetingelser pkt Ad C: Spørgsmålet bortfalder grundet svar på A og B. ØDC Indkøb & udbud Svar på spørgsmål Nr. Spørgsmål Svar 1. Hvordan sammenligner man buddene for henholdsvis enhedspriser per borger og afregning efter beregnet tid? Se udbudsbetingelser pkt. 9.2 og 9.3

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397835-2011:text:da:html DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland 26-05-2015 Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud. Udbud vedr. kompetence- og skoleudvikling vedr. Synlig Læring

Udbudsbetingelser for offentligt udbud. Udbud vedr. kompetence- og skoleudvikling vedr. Synlig Læring Udbudsbetingelser for offentligt udbud Udbud vedr. kompetence- og skoleudvikling vedr. Synlig Læring Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Prækvalifikationsbetingelser Gribvand Spildevand A/S: To selvstændige rammeaftaler vedrørende henholdsvis tømning af bundfældningstanke og tømning af samletanke Forsyning Helsingør A/S: Rammeaftale vedrørende

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud Udbudsbetingelser Rammeaftale Bistand til planlægning af jordfordeling EU-udbud Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere