Brandsårspatienter sætter sommerrekord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brandsårspatienter sætter sommerrekord"

Transkript

1 NYHEDSBREV FOR RIGSHOSPITALETS MEDARBEJDERE august 2009 Brandsårspatienter sætter sommerrekord Brandsårsfolkene på Riget har ligget vandret i sommer. Helikopteren er landet på Rigets helikopterlandingsplads med et rekordstort antal brandsårspatienter fra hele landet Brandsårsfolkene fra Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling har ligget vandret her i sommer. Behandling af større brandsår tilbydes kun ét sted i landet på Rigshospitalet. Og netop patienter med brandsår, som skal skylles vedvarende med vand undervejs til hospitalet, er særlig sårbare. Tiden er kritisk Patienter risikerer voldsom afkøling under transporten. Kropstemperaturen kan falde kritisk, derfor er kortest mulig transporttid alfa og omega. Helikoptertransport direkte til Rigshospitalets landingsplads på taget af Centralkomplekset har i de sidste 1½ år optimeret mulighederne for livreddende behandling, fordi et højt specialiseret behandlerteam står klar og parat til at tage over umiddelbart efter landing. Fra maj til udgangen af juli 2009 er i alt 82 patienter med større brandsår fra hele landet modtaget på Righospitalet heraf 19 med helikopter. Grillulykker topper - I de samme 3 måneder i 2008 modtog Rigshospitalet i alt 63 brandsårspatienter. Vi må desværre konstatere, at vi har sat en sommerrekord i 2009, som vi gerne havde været foruden. Blandt årsagerne til stigningen i antal patienter i år er formentlig, at den danske sommer startede tidligt, og dermed også sæsonen for grill, afbrænding af haveaffald og bål på stranden. Allerede i slutningen af maj havde vi modtaget 7 patienter med brandsår - alle havde været i nærheden af en grill. Det fortæller overlæge Bjarne Alsbjørn, Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling. Mænd bliver grillet - Antallet af patienter med brandsår viser jo med al tydelighed, at vi skal tænke os meget godt om, når vi griller. Det tager faktisk en rum tid - ca. 30 minutter, fra man starter grillen, før maden kan tilberedes. Det kan give anledning til en vis råben fra køkkenet om nu at få gang i den grill til den, der står ved grillen. Nogle vælger måske derfor at hælde fx sprit på grillen - med risiko for at antænde sig selv og en hel ulykke. 75 % af patienterne med brandsår efter grill-ulykker er i øvrigt mænd, siger Bjarne Alsbjørn. Undgå tændvæske Alle tændvæsker agerer højeksplosivt, når de står i solen. Sprit på en grill kan give en 3 meter lang stikflamme. Tænder man ild, skal man have den sunde fornuft med sig. En gylden regel er helt at undgå tændvæske og i stedet tænde grillen op i god tid og så er det obligatorisk tilbehør at have en spand med koldt vand stående ved siden af grillen. Og børn? De skal slet ikke være i nærheden hverken af åben ild eller en grill under optænding. Vand og mere vand - Er ulykken alligevel sket, kan det kun gå for langsomt med at nedkøle et brandsår, lyder det fra Bjarne Alsbjørn. Man skal skylle med vand ikke koldt vand men vand ved en temperatur, der føles behagelig. Og så skal man altså blive ved med at skylle, til det ikke mere gør ondt. Og det kan være lang tid og hvor lang tid det er, vil Bjarne Alsbjørn ikke sætte tid på, for det er individuelt fra patient til patient. Brandsår og behandling Brandsår kan være livstruende og er yderst smertefulde. Som udgangs - punkt er patienter med brandsår indlagt 1 dag pr. % forbrændt hud. Et forbrændt ben svarer til 18% og giver minimum 18 dage på hospital. Indlæggelsestiden forlænges yder - ligere 14 dage, hvis patienten skal opereres. Fra indlæggelse til udskrivelse er plejegruppen en vigtig del af Rigshospitalets højt specialiserede behandlerteam omkring brandsårs - patienter i alle aldre fra hele landet.

2 2 IndenRigs nr. 13/09 Nyt fra den Røde bygning august september oktober november december ØPA s økonomiske vejrudsigt for 2. halvår del Vi har brugt fl ere penge, end vi har tjent. Derfor er der rigtig mange gode grunde til, at klinikker og centre prioriterer en meget tæt opfølgning på alle typer af forbrug og samtidig øger fokus på opfølgning og korrekt DRG-registrering. For manglende og mangelfuld registrering af ydelser i DRG betyder, at vi ikke får de penge i kassen for vores patientbehandling, som vi skal. På det konkrete og praktiske plan betyder det fx, at læger og lægesekretærer skal være meget mere opmærksomme på, hvad de registrerer hvornår og hvordan i DRG, siger Rigshospitalets Økonomi- og Planlægningschef Tue Jensen. Det trækker op til økonomisk uvejr i efteråret. Vi har brugt for mange penge fx til vikarer i foråret. Det samlede merforbrug er nu steget fra 28 mio. kr. til 36 mio. kr. Der er flere gode grunde til at følge forbruget tæt - og ikke mindst til at fokusere på opfølgning og registrering af behandlingsaktiviteten Økonomi- og Planlægningsafdelingens (ØPA s) vurderinger - Rigets økonomiske vejrudsigter - er prognoser, der bygger på et stort antal data fra mange forskellige it-systemer, der samles i Rigshospitalets såkaldte datavarehus for at blive sammenholdt med de vurderinger, som de enkelte centre hver måned foretager. Stigende merforbrug - Den sidste vurdering blev foretaget op til sommerferieperioden. Det skete på baggrund af data for årets første fem måneder og vurderingen viste her økonomisk balance i Den næste vurdering og den har vi først i slutningen af august - bliver afgørende for, hvordan vi skal prioritere og agere i efteråret for at få regnskabet til at stemme ved årets udgang. Vi ved allerede nu, at situationen er anstrengt og kritisk, og at vi taler om et samlet merforbrug, der er vokset fra tidligere 28 mio. kr. til nu omkring 36 mio. kr., siger Økonomi- og Planlægningschef Tue Jensen. Der er tale om mange forskellige, underliggende tendenser, både når ØPA kigger på udgifts- og indtægtssiden. Når ØPA taler om økonomiske prognoser eller vejrudsigter ser ØPA i høj grad på de økonomiske udviklingstendenser for en periode, for at finde ud af, hvad vej vinden blæser bliver der stille brise eller storm og uvejr. Store vikarudgifter - Det er fx positivt, at Rigshospitalet nu i meget højere grad end tidligere på året kan tiltrække nye medarbejdere. Samtidig må vi konstatere, at det ikke har været tilstrækkeligt til at undgå store udgifter til vikarer her i foråret. Den største usikkerhed, på det vi kalder øvrige udgifter, drejer sig om en voldsom udvikling af energipriserne, og Riget bruger energi svarende til en mellemstor provinsby. Behandlingsaktivitet - Udviklingen i behandlingsaktiviteten er inde i en rigtig god gænge - ikke mindst, når man sammenligner med samme periode i 2008, hvor Rigshospitalet led under generel personalemangel og konflikten i forbindelse med forårets overenskomstforhandlinger. Jokere i budgetåret - Der er imidlertid flere jokere, og vi er kun midt i budgetåret. Ser vi kun på de data, som vi træk ker i systemerne, og undlader at støtte os til centrenes vurderinger, er billedet mere broget. Opgjort i Rigshospitalets egne takster forbedres aktivitetsprognosen måned for måned fra 30 til 40 til nu 50 mio. kr. Heraf er der i 1. halvår præsteret meraktivitet på 22 mio. kr. - så vidt så godt. Datatræk opgjort som DRG-værdi viser imidlertid mindreaktivitet svarende til 46 mio. kr. Vi står kort sagt med en række spørgsmål og problemstillinger, hvor der er behov for analyser af, hvordan vi registrerer patientbehandlingen. Det gælder både med hensyn til, hvad vi registrerer, og hvordan vi anvender systemerne. Ikke budgetlagt Endelig har vi en række områder med udgiftsopdrift på ikke under 15 mio. kr., som ikke er budgetlagt - overvejende på tværgående områder. Det gælder bl.a. øgede krav om kvalitetsforbedringer på hygiejneområdet, herunder rengøringen og øgede udgifter til kantinen fx på grund af nye momsregler. Dertil kommer it-området og som sagt hele energiområdet. Kort sagt en række ikke budgetlagte udgifter, hvor vi skal finde en løsning i løbet af efteråret. Mens vi venter Der er altså mange gode grunde både til en meget tæt opfølgning på alle typer af forbrug og til særlig opmærksomhed på opfølgning og registrering i forbindelse med behandlingsaktiviteten, slutter Tue Jensen fra Økonomi- og Planlægningsafdelingen mens vi venter på den næste økonomiske vurdering i slutningen af august. Fortsættelse følger...

3 IndenRigs nr. 13/09 Nyt fra den Røde bygning 3 Den Danske Kvalitets model nu er den her! Vibeke Freilev Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) overdrages til de danske hospitaler den 17. august få svar på hyppigt stillede spørgsmål her fra Kvalitetsorganisationen! Informationsfolder om DKMM udsendes til centre og klinikker i september Hvad er den største forskel på Joint Commission International (JCI) og Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)? Den største forskel er, at DDKM indeholder sygdomsspecifikke standarder, det gør JCI ikke. Derudover er antal og opbygning af standarderne forskellige, ligesom DDKM har udpeget fælles indikatorer for alle landets hospitaler - data, som bliver vurderet ved akkrediteringen. Det, som Rigshospitalets Kvalitetsorganisation overordnet kan sige om standarderne, er: Vi skal følge standarderne både de danske og de internationale. Er der forskel i kravene i de to modeller, så skal man følge det skrappeste krav. Hvordan influerer det på hverdagen på Riget? Der sker ingen revolution Region Hovedstadens strategi for akkreditering er, at personalet ikke skal lære standarder udenad men kende og følge gældende PVI er (politikker, vejledninger og instrukser). Hvornår har man brug for at vide, hvad der står i standarderne? Når klinikkernes PVI er skal oprettes eller revideres, så bliver man nødt til at tjekke, om PVI erne lever op til kravene i både DDKM s og JCI s standarder. Centrenes kvalitetskoordinatorer og Kvalitetssekretariatet skal vide, hvilke krav standarderne har - bl.a. hvilke PVI er og indikatorer standarderne kræver. Hvornår skal vi akkrediteres igen? Vi skal akkrediteres internationalt af Joint Commission i starten af 2011, og efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) i den første halvdel af Kan man dumpe til akkreditering i DDKM? Ja, det kan man godt. Vurderingen tildeles som: akkrediteret akkrediteret med bemærkninger ikke akkrediteret Rigshospitalets Kvalitetsorganisation har endnu ikke fået at vide, hvordan et survey med DDKM vil spænde af, men forventer, at der kommer en afklaring inden for meget kort tid. Institut for Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) afholder informationsmøde med Region Hovedstaden den 9. september. Rigshospitalets Kvalitetsudvalg og Kvalitetsråd drøfter implementering af DDKM i september. Standarderne trykkes i meget begrænset oplag, men kan hentes på Informationsfolder om DDKM udsendes til centre og klinikker i september. Sommeren med Intern VikarService Intern VikarService (IVS) gik i drift den 1. juli, og efter min mening er det gået rigtigt godt - også ud over min forventning. Intern Vikarservice (IVS) har eksempelvis dækket vikariater i HovedOrtoCentret med nær 100%. Inden for faggrupperne SOSU-ass. og sygeplejestuderende har IVS haft en 100% s dækning på hele Rigshospitalet, siger centerchefsygeplejerske Vibeke Freilev i Neurocentret tillige formand for Rigshospitalets styregruppen for IVS. Succes er og sten på vejen Der er da og har været sten på vejen, og IVS har selvfølgelig ikke kunne hjælpe alle lige godt, Af flere årsager har det ikke været muligt at hjælpe særligt Onkologisk og Hepatologisk klinik med deres behov. De højt specialiserede afsnit kræver medarbejdere med særlige kompetencer, også når det gælder vikarer. IVS har sammen med Onkologisk Klinik overvejelser om, hvordan vi kan tilføre vikarerne disse særlige kompetencer, men det er jo ikke noget, der sker fra dag til dag. Indtil da løser IVS opgaverne på bedste måde, blandt andet ved at afhjælpe med sygeplejersker, der kan gå til hånde omkring andre opgaver, siger Vibeke Freilev. Der er fortsat mange henvendelser fra alle faggrupper, i de seneste uger har der været henvendelser om ugen, lyder det fra leder af IVS Käthe Lemming. Om Intern Vikar Service på Riget se forsiden af Intranet populære side Intern Vikarservice

4 4 IndenRigs nr. 17/08 13/09 Ny behandling af sclerose overrasker En simpel kombination af stoffet interferon-beta og almindeligt binyrebarkhormon har vist sig at være en stor succes i behandlingen af sclerose Medicinalvirksomhederne har ikke stor interesse i at udbrede kendskabet til denne undersøgelse. En behandling med et gammelt og billigt stof er ikke ret populært hos virksomhederne, så derfor er det op til os læger og forskere at gøre opmærksom på succesen, siger professor, overlæge Per Soelberg fra Dansk Multipel Sclerose Center i Neurologisk Klinik på Rigshospitalet. Per Soelberg Sørensen Når traditionel sclerose-medicin ikke er effektiv nok, tyr lægerne normalt til en mere kostbar behandling med produktet Tysabri. Men flere tilfælde af en alvorlig virusinfektion (PML) har vist sig som bivirkning til Tysabri og har givet anledning til, at patienter er blevet i tvivl om, hvorvidt behandlingen er sikker nok. Succes for patienterne Men en ny undersøgelse offentliggjort i juni 2009 i det internationalt anerkendte tidsskrift Neurology viser nu, at en kombination af den almindeligt brugte sclerosemedicin interferonbeta og binyrebarkhormon reducerer patienternes anfald (kaldet attakker) med hele 62%. Og det vel at mærke uden de langtidsbivirkninger, der normalt ses ved binyrebarkhormon. Resultaterne er så gode, at kombinationsbehandlingen allerede er taget i brug, og det vækker optimisme hos professor og overlæge Per Soelberg fra Neurologisk Klinik på Rigshospitalet: - Tillægsbehandlingen med binyrebarkhormon er simpel og billig i forhold til de øvrige behandlinger, vi har. Og samtidig er der ingen alvorlige langtidsbivirkninger forbundet med behandlingen. Det er godt nyt for vores patienter, men det kan også betyde bedre behandling i lande, hvor de dyre behandlinger ikke i lige så høj grad er tilgængelige som i Danmark. Skift til ny behandling En række nye tilfælde af virusinfektionen PML, der kan være dødeligt forløbende, heraf to i Sverige, har skabt nervøsitet ved det ellers eftertragtede, dyre produkt Tysabri. - Der er nu 10 tilfælde af PML på verdensplan og Sverige har haft to tilfælde, det ene i juni Det virker selvfølgelig ikke af meget, men det er stadig nok til, at nogle patienter bliver bange. På Rigshospitalet har vi ca. 250 patienter, der får Tysabri, og vi må derfor se i øjnene, at der er risiko for, at vi også vil få PML at se her. Alene frygten for PML kan medføre, at folk ønsker at skifte, og et par patienter har allerede gjort det. Dem kan vi i stedet tilbyde den nye kombinationsbehandling, fortæller Per Soelberg. Virksomhederne tier Få patienter har dog endnu hørt om den nye kombinationsbehandling og hos medicinalvirksomhederne er den næsten fortiet. - Medicinalvirksomhederne har ikke stor interesse i at udbrede kendskabet til denne undersøgelse. En behandling med et gammelt og billigt stof er ikke ret populært hos virksomhederne, så derfor er det op til os læger og forskere at gøre opmærksom på succesen, siger Per Soelberg. Endnu en undersøgelse af kombinationsbehandlingen er på vej til at blive offentliggjort. Den viser også positive resultater. CAA Fakta om sclerose Sclerose udvikles oftest i alderen år og er dobbelt så almindelig hos kvinder som hos mænd. Over de sidste 20 år har der været en stigning i antallet af sclerosepatienter stigningen er især markant blandt kvinder. Sclerose er den sygdom, der hyppigst fører til invaliditet hos yngre voksne. LABKA II opfrisknings-kursus Alle interesserede er velkomne i Auditorium 1 onsdag d. 26. august fra kl Klinisk Biokemisk Afdeling afholder 2 undervisningssceancer på hver 1 time i klinik-delen af Labka II. Undervisningen vil indeholde en generel gennemgang for den almindelige bruger, og der vil endvidere blive fokuseret på brugen af PDA. Timen slutter af med mulighed for at stille opklarende spørgsmål til systemet og Labka II rutiner. Labka II er et fælles klinisk biokemisk laboratoriesystem for hele Region H. Labka II er allerede i drift på Amager, Hvidovre, Bispebjerg og Nordsjællands Hospitaler. Rigshospitalet gik i drift med Labka II d. 5. juni Alle kliniske biokemiske laboratoriesvar bliver fremover tilgængelige på alle regionens hospitaler når de sidste hospitaler: Gentofte, Herlev og Glostrup Hospital idriftssætter i efteråret 2009.

5 IndenRigs nr. 17/08 13/09 5 En patient har ordet! Velkommen tilbage til arbejdet I gør en forskel! Ofte høres der kritik af det danske sundhedsvæsen jeg ved ikke, om det er berettiget eller ej, før den 17.april i år havde jeg stort set ingen kontakt med sundhedsvæsenet men jeg vil gerne fortælle en succeshistorie om den fortræffelige indsats et hold læger og sygeplejersker gjorde fredag den 17. april Dagen startede med en cykeltur fra mit hjem i Vallensbæk på vej til mit arbejde 20 km. borte på Østerbro. En cykeltur, jeg nyder og som har været problemfri gennem mange år. Den dag kom jeg ikke så langt. På Park Alle i Glostrup mødte jeg en lastbil, der kom ud fra et firma. Der var gensidig øjenkontakt troede jeg hvorefter jeg cyklede videre. Den unge chauffør kørte ligeledes videre og et sammenstød var uundgåeligt. Jeg hang på kølergitteret og blev slæbt 3-4 meter hen ad asfalten, men holdt mig heldigvis ved bevidsthed. Liggende på Park Alle oplevede jeg fra første færd en yderst professionel behandling af både politi bl.a. med færdselsdirigering og med håndtering af mig, der bare lå der og absolut ikke måtte røre mig. Min vindjakke og cykelhjelm blev klippet af og ret kort tid efter gik det med politieskorte mod Rigshospitalets Traumecenter. Min læge har efterfølgende fortalt, at en person ved navn Lars fra starten af køreturen gjorde en masse for at lindre smerten og holde mig i live. Det forbigik min opmærksomhed, men mange tak, Lars. På Traumestuen blev jeg stabiliseret og klargjort til operation i nogle timer. Der var tale om bl.a. et alvorligt åbent bækkenbrud og flere indre skader samt en større læsion i venstre side. Jeg husker, da jeg ankom til operationsstuen, kom en læge, næsten på min egen alder (jeg bliver 65 år i oktober) listede hen til mig og præsenterede sig med navnet Erik Tøndevold og sagde bl.a.: Ja, hr. Møller, det ser ikke godt ud, men vi gør hvad vi kan. Undervejs bliver der nogle spørgsmål og valgmuligheder, og jeg beslutter suverænt, hvad der skal ske. Kan du leve med det?. Ja, mon ikke timer efter vågnede jeg i troen om, at det stadig var fredag eftermiddag det var dog blevet lørdag den 18. april om eftermiddagen. Jeg kunne bruge arme og ben og alle vitale dele, så centralnervesystemet var heldigvis ikke beskadiget. Jeg sagde til alle, der gad høre, at jeg ville sende Vorherre en mail, hvor jeg takkede for at være kommet i så kompetente hænder. Med det betydelige blodtab og kompleksiteten i min skade er jeg overbevist om, at de fremragende lægelige kompetencer og den ihærdighed og udtalte vilje til succes har reddet mit liv, og jeg er læger og sygeplejersker dybt taknemmelig for, at de har hjulpet mig til nogle flere år med min dejlige familie. Familiens tilstedeværelse og bekymring i forløbet har gjort et stort og uforglemmeligt indtryk på mig. Med det betydelige blodtab og komplek - siteten i min skade er jeg overbevist om, at de frem ragende lægelige kompetencer og den ihærdighed og udtalte vilje til succes har reddet mit liv, Jeg fik en liste over følgende personer, der deltog i operationen: Overlæge Erik Tøndevold, anæstesilæge Morten Bøttger, afdelingslæge Finn Henrik Tranberg, sygeplejerske Berit T. Mørup-Petersen, sygeplejerske Kirsten Schmidt, sygeplejerske Janni Lykke Klinkby, anæstesisygeplejerske Helle Vedel Nielsen, anæstesisygeplejerske Hanne Hansen, sygeplejerske Line Ingemann Kallstrøm Damm, sygeplejerske Ninette Bode Sørensen. Jeg tror, vi alle blev dus under operationen, fordi herefter sagde alle Erik til mig. Den ledende overlæge på hospitalets Intensivafdeling Uffe (jeg kender ikke efternavnet) sagde, at hvis jeg ikke havde været i så god fysisk form, havde jeg været død. Jeg har tænkt meget over Vorherres indsats i denne sag. Jeg er sikker på, at han har stået på sidelinien og fundet, at jeg skulle have nogle flere år på denne planet. På den anden side har Vorherre jo nok at gøre med al det, der sker i Sudan, Afghanistan, Pakistan og andre steder, hvor folk virkelig har problemer. Det er svært at forestille sig, at han havde tid til at kere sig om en gammel cyklist, der kom til skade på Københavns vestegn. Lad så Vorherre få 1% og min fysik 1% af det heldige udfald, så bliver der alligevel 98% tilbage til ovennævnte aldeles fremragende stab. Erik Tøndevold, som jeg heldigvis har set meget til under mit efterfølgende sygehusophold, har udover sin lægelige kompetence så meget format, at han en dag sagde: Erik, det er et teamwork, sådan en operation. Alles indsats tæller lige meget og er lige uundværlig. Uanset Erik Tøndevolds beskedenhed hørte jeg siden, at overlæge Erik Tøndevold på Rigshospitalets Ortopædkirurgiske afdeling er en af landets førende indenfor sit felt. Nu tre måneder efter er jeg udskrevet og næsten normalt gående. Jeg ser frem til at både at kunne cykle og måske også løbe som jeg gjorde før i tiden. Men der går næppe en dag, uden at jeg tænker på det fantastiske held, der begunstigede mig den fredag formiddag, at så mange kapaciteter var til stede og gennemførte en vanskelig operation med et så godt resultat. 18. juli 2009, Erik Møller, Vallensbæk

6 6 IndenRigs nr. 13/09 Riget Rundt Om sæber, håndcremer og parabener Læserne spørger Afdelingsbioanalytiker Ann Meisler fra Patologiafdelingen i Diagnostisk Center har sendt følgende spørgsmål til IndenRigs. Hvorfor kan vi ikke bestille håndcremer uden parabener hvornår bliver det muligt? og får svar! Jeg mener, at der bliver gjort alt for at fjerne hormonforstyrrende stoffer i både sæber og cremer. Det er står faktisk i kravspecifikationen for " Regionens Brugergruppe for hudpleje- og desinfektionsmidler". Jeg sidder selv i gruppen, hvor hygiejnesygeplejersker fra alle Regionens hospitaler er repræsenteret sammen med bl.a. en kemiker, en arbejdsmiljøkonsulent samt en overlæge fra Hudafdelingen på Bispebjerg Hospital. Alle er enige om, at hormonforstyrrende stoffer skal fjernes, og at det skal fremgå klart af kravspecifikationen, hvad der ikke må være indeholdt i produkterne. Herunder potentielt hormonforstyrrende stoffer - i henhold til officielle lister inden for EU eller de nordiske lande. Der er desuden en lang liste over, hvilke konserveringsmidler der heller ikke må være indeholdt i produkterne. Så det er på vej, men vi har nu sagt hele tiden vedr. hudplejemidler og sæber, at der ikke må være farvestoffer, parfume, visse konserveringsmidler (herunder parabener) o.l. i. - Vores sæbe Ekstra mild Deb er nu uden parabener. Fabrikken har fjernet de to ellers godkendte parabener, da mange stiller spørgsmål ved disse konserveringsmidler. Hvis der hænger nogle sæber med parabener, er det en gammel sæbe!... Og så bruger man måske for lidt?? Venlig hilsen Hygiejnesygeplejerske Lene Junker Infektionshygiejnisk Enhed, Afsnit 9101 Mail tlf. lokal Nyt om parkering på Tagensvej Fra 1. oktober kan du kun parkere på Rigets egne P-pladser rundt om den hvide bygning ved Opgang 75 og 76 det kræver P-tilladelse til personaleparkering til 210 kr. pr. måned Den 1. oktober 2009 kommer der igen parkeringsrestriktioner på Tagensvej, og som medarbejder kan du ikke længere parkere frit på hele området. Rigshospitalet kommer til at råde over de P-pladser, der ligger rundt om den hvide bygning ved opgang 75 og 76. Det betyder, at du ikke længere frit kan parkere på Biocentrets eller på Sygeplejerskeuddannelsens områder. Ordningen træder i kraft fra d. 1. oktober 2009, og der kommer snart ny P-skiltning på Tagensvej. Ønsker du som ansat at kunne parkere på Rigshospitalets personalepladser på Tagensvej fra d. 1. oktober 2009, skal du have en P-tilladelse til kr. 210 pr. måned. Du finder blanket til ansøgning på Intranet under Servicecentret.

7 IndenRigs nr. 13/09 Riget Rundt 7 Fælles sommeroprydning var succes! Joint Commission ville have uddelt roser for en ryddelig og fremkommelig arbejdsplads, hvis de tilfældigt var kommet forbi på et sommerbesøg - Jeg kan næsten ikke komme på noget, der ikke er kommet ned fra Huset herunder alt andet end RH-standard! Også ting og sager i originalemballage. Bestilt hjem en gang i en svunden tid men så fik man alligevel ikke brug for det, og måske kunne det nu gøre gavn et andet sted i huset. Joint Commission ville have uddelt roser, hvis de tilfældigt var kommet forbi Riget her i sommer. Sådan lyder det fra Funktionschef Jan Krogshede, Transportafdelingen i Servicecentret, der såmænd har haft en særlig sommercontainer dedikeret til det fælles projekt sommeroprydning på Riget, der løb frem til den 3. august. Rigets fælles Visitkort Årsberetning 2008 er udkommet og udsendt sommeren 2009 Positive tilbagemeldinger - Vores tilbud om fælles sommeroprydning med frit lejde betød i praksis, at kollegerne i huset ikke som sædvanligt har skullet ringe rundt til 20 forskellige numre for at få afhentet og bortskaffet diverse udtjente møbler og lamper, itog metalskrot, kasserede papirvarer og meget andet. Rigtig mange benyttede sig derfor af vores særlige sommertilbud om en samlet afhentning på respos efter nærmere aftale. Tilbagemeldingerne har været så positive, at vi planlægger at gentage vores tilbud 1-2 gange om året. For en fælles oprydningsindsats udløser nemlig gevinster til alle involverede. Fidusen er planlægning - 80 % af det arbejde, som Transportafdelingen med vores frit-lejde-tilbud pressede sammen i projekt fælles sommeroprydning, skulle vi jo alligevel have lavet på et eller andet tidspunkt - men som ad-hoc opgaver. Fidusen ved denne ordning er, at vi har kunnet planlægge. Og når noget er planlagt og aftalt, kan vi drifte mere effektivt. Samtidig frigør vi ressourcer til andre opgaver, fordi folk ikke hele tiden ringer fra øst og vest og forstyrrer med diverse hastende småopgaver. Fælles gevinster til alle Sommeroprydning har givet tilfredse kunder og fælles gevinster for alle på arbejdspladsen: Det er nemmere at komme frem, nemmere at komme til at udføre sit arbejde, det er nemmere at gøre rent. Og så betyder orden overblik og overblik forebygger stress, så det er lige, før vi kan fusionere med arbejdsmiljøenheden og projekt sundt hospital, lyder det lunt fra Transportafdelingen driftschef. Årsberetningen består som noget nyt af to versioner: En kort version på tryk, der er udsendt i begrænset oplag - og en mere uddybende, digital version. Se den digitale version på - her kan du samtidig downloade listen over Rigshospitalets Videnskabelige Publikationer Som noget nyt udkommer Rigshospitalets Årsberetning 2008 på engelsk i efteråret i digital version på

8 Sundt og sjovt på arbejds pladsen i efteråret! En sjov og udfordrende løbekampagne?! Er du ansat på Rigshospitalet, har du i perioden august-oktober mulighed for gratis at deltage i en løbetræningskampagne sammen med dine kolleger. Enten for at finpudse din form frem til DHL-stafetten d. 31. august 09 eller for bare for at få dig i gang med at løbe! Efter DHL-stafetten fortsætter løbekampagnen frem til d. 5 oktober, hvor der er mulighed for at deltage på Christianshavnermilen (1 gammel dansk mil = 7,532 km.). Nybegyndere og erfarne Alle medarbejdere kan være med og det, uanset om du er aldrig har løbet før, eller er en erfaren løber. Erfarne og kompetente løbeinstruktører sammensætter et sjovt og udfordrende forløb, hvor du bl.a. får udleveret træningsprogrammer og modtager undervisning i en mere effektiv og skadesforebyggende løbestil. Løbende tilmelding Du kan tilmelde dig holdene løbende, og kommer du først tilbage fra sommerferie senere på sommeren, kan du selvfølgelig stadig nå at deltage i kampagnen. Kan du ikke komme hver gang, har du mulighed for at hente træningsprogrammer på vores hjemmeside. Træn august-oktober Der trænes på tirsdage og torsdage i Fælledparken med start både kl og 16. Vi mødes alle ved Pavillonen midt i Fælledparken. Første gang er tirsdag d. 4. august! Vi løber frem til d. 5. oktober. Tilmelding og mere info på hjemmesiden for Sundt Hospital: Rigshospitalets Intranet Medarbejder - Sundt hospital Chris MacDonald på Riget! Chris MacDonald kommer til Riget og fortæller om sundhed og træning Tilmel ding og mere info: Se Turneringsfee. 400 kr. (incl. Greenfee, frugt, chokolade, vand og en spand bolde). Turnering en har venteliste prio riteret efter først til mølle-princippet. Sæt allerede nu kryds i kalenderen mandag d. 2. november fra kl , hvis du sammen med dine kolleger vil se og høre Chris MacDonald fortælle om træning og sundhed i Auditorium 1 på Rigshospitalet. Det er gratis og alle ansatte på Rigshospitalet har mulighed for at deltage, men selv Auditorium 1 har begrænset plads! Som altid gælder princippet Først til mølle Tilmelding og mere info på hjemmesiden for Sundt Hospital: Rigshospitalets Intranet Medarbejder - Sundt hospital Hospitals Cup 2009 Rigshospitalets Idrætsforening og Dansk Hospitalsidræt inviterer til golf på Greve Golfbane lørdag d. 12. september med gunstart kl Her skal vi spille golf mod kolleger fra hospitaler/sygehuse i Region Sjælland, Region Hovedstaden og Fyn og Jylland, der er tilknyttet Dansk Hospitalsidræt samt personale fra Regionshuset i Sorø og Regionsgården i Hillerød. Nyhedsbrev udgivet af Rigshospitalet. Næste nummer af IndenRigs udkommer mandag den 31. august Næste deadline er onsdag den 19. august Indlæg modtages gerne på mail Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendte tekster, og redaktionen er alene ansvarlig for den endelige udformning af teksten. Redaktion: Kommunikationsenheden: Jens Hjøllund Sørensen og Camille Aulkær Andersen. Redaktør kommunikationsmedarbejder Lisbeth Westergaard, lokal (ansvh.red.). Postadresse: IndenRigs, Kommunikationsenheden, Direktionssekretariatet, Afsnit 5222 Redaktionen af dette nummer er afsluttet onsdag den 12. august Oplag: ex. Ønsker om ændringer i det tilsendte antal eksemplarer af IndenRigs rettes til centrets kontaktperson Layout og produktion: bureaulist.dk Ordre: 14544

På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 33 > 27. august 2009

På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 33 > 27. august 2009 På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 33 > 27. august 2009 Nyhedsbrevet indeholder Medicinstuderende mest tilfredse med Hillerød Diabetesudrykning et nyt tilbud Den Danske Kvalitetsmodel er nu

Læs mere

På Tværs Nr. 8 > 10. maj 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler

På Tværs Nr. 8 > 10. maj 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler På Tværs Nr. 8 > 10. maj 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Status: akkrediteret Høj patienttilfredshed på akutmodtagelse og akutklinikker Early

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Hvordan bruger en hospitalsdirektør data til at sikre god kvalitet på sit hospital?

Hvordan bruger en hospitalsdirektør data til at sikre god kvalitet på sit hospital? Hvordan bruger en hospitalsdirektør data til at sikre god kvalitet på sit hospital? Hospitalsdirektør Torben Stentoft, Rigshospitalet DSKS årsmøde januar 2010 Datastrømmen Grundlag i Region for kvalitetsstyring

Læs mere

Rigshospitalets Kvalitetsråd

Rigshospitalets Kvalitetsråd Rigshospitalets Kvalitetsråd Kommissorium, rammer, ansvar og opgaver Godkendt på centerledelsesmødet den 28. august 2013 * Indhold Rigshospitalets kvalitetsorganisation... 3 Kommissorium for Rigshospitalets

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark.

Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark. ATLETGUIDE 2014 Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark. I denne atletguide vil du kunne finde svar

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

På Tværs Nr. 24 > 29. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler

På Tværs Nr. 24 > 29. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler På Tværs Nr. 24 > 29. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Patientsikkert Sygehus gjorde status Klinisk Biokemisk Afdeling akkrediteret efter

Læs mere

Blod Management en succes på Nordsjællands Hospital

Blod Management en succes på Nordsjællands Hospital Nr. 40 18. november 2014 INDHOLD: Blod Management en succes Hurtigere behandling til hjertepatienter Brugerprocessen gør status Spørg når du spiser er tilbage Husk at tilmelde dig årets partnerskabskonference

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

På Tværs Nr. 23 > 23. august 2012

På Tværs Nr. 23 > 23. august 2012 På Tværs Nr. 23 > 23. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Afklaring af kommende afdelingsledelser Åbent hus i Hillerød og Frederikssund i

Læs mere

Indbydelse til 1. afd. af MTB-vintercup

Indbydelse til 1. afd. af MTB-vintercup Dansk Politiidrætsforbund Indbydelse til 1. afd. af MTB-vintercup Tirsdag den 9. oktober 2012 i Geels Skov Arrangør: PI-Nordsjælland Kære ryttere Velkommen til 1. afdeling af Vintercup en i MTB! Det glæder

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? 5 måneders

Læs mere

Her i den mørke tid...er vi skam allerede gået i gang

Her i den mørke tid...er vi skam allerede gået i gang TAK s NYHEDSBREV Side 1 Taastrup Agility Klub Træningsplads: Snubbekorsvej 24C 2630 Taastrup Hjemmeside: www.tak-agility.dk Formand: Kim Andersen formand@tak-agility.dk Kasserer: Jane Sørensen kasserer@tak-agility.dk

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

HIV, liv & behandling. Ambulatoriebesøget

HIV, liv & behandling. Ambulatoriebesøget HIV, liv & behandling Ambulatoriebesøget Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der går til regelmæssig kontrol på et infektionsmedicinsk ambulatorium. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Internt survey vel overstået

Internt survey vel overstået Nr. 39 10. november 2014 INDHOLD: Internt survey vel overstået Glad eller sur smiley? Farmakonomer øger patientsikkerheden Kom til partnerskabskonference Nyt MUS-koncept Internt survey vel overstået Det

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

REFERAT. Økonomi- og Planlægningsafdelingen. Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup. Telefon 38 63 38 63 Direkte 38 63 21 09. Web www.glostruphospital.

REFERAT. Økonomi- og Planlægningsafdelingen. Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup. Telefon 38 63 38 63 Direkte 38 63 21 09. Web www.glostruphospital. Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Sundhedsfagligt Råd Oto-Rhino-Laryngologi inkl. Audiologi Dato: 19. april 2014 Kl.: 13.30 15.30 Sted: Biblioteket, afsnit 2074, Rigshospitalet Deltagere:

Læs mere

Region Syddanmark PROGRAM FORÅR 2013 ÅRGANG 2012 FYN & JYLLAND. Velkommen til Akademiet for Talentfulde Unge!

Region Syddanmark PROGRAM FORÅR 2013 ÅRGANG 2012 FYN & JYLLAND. Velkommen til Akademiet for Talentfulde Unge! Region Syddanmark PROGRAM FORÅR 2013 ÅRGANG 2012 FYN & JYLLAND Velkommen til Akademiet for Talentfulde Unge! Foråret 2013 består af 4 obligatoriske og 1 frivilligt seminar. Tilmelding sker på hjemmesiden.

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Malmø 24.4.14 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 Chefkonsulent Henrik Kousholt IKAS Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet udvikler,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Statusrapport for UTH i speciallægeklinik. Årsrapport 2014

Statusrapport for UTH i speciallægeklinik. Årsrapport 2014 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Statusrapport for UTH i speciallægeklinik Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årsrapport 2014 Denne rapport indeholder

Læs mere

Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS

Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS Regionsrådet blev fredag den 29. april 2016 orienteret om driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens system

Læs mere

Hospitalets budget for 2015 er på plads

Hospitalets budget for 2015 er på plads Nr. 30 12. september 2014 INDHOLD: Budget 2015 er på plads Tilfredse patienter Støtte til innovationsprojekter Unikt samarbejde mellem kommune og hospital Hospitalets budget for 2015 er på plads Mandag

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

Kommunikation og faglighed i fokus i Neurologisk Afdeling

Kommunikation og faglighed i fokus i Neurologisk Afdeling Nr. 32 23. september 2014 INDHOLD: Fokus på den gode patientkommunikation Spørg når du spiser Succesfulde Sundhedsdage Tilbud om influenzavaccination Hvem skal have årets sygeplejerskepris Kommunikation

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1

Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1 Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Kort projekttitel: CAT-studiet Forsøgets titel: Dansk: Kompressionsbehandling af ankelbrud. Engelsk: Compression in Anklefracture Treatment,

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Åbent Hus. Brugt udstyr søges. Resultater fra SuperSenior. Resultater fra Åbningsturneringen

Åbent Hus. Brugt udstyr søges. Resultater fra SuperSenior. Resultater fra Åbningsturneringen MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus Brugt udstyr søges Resultater fra SuperSenior Resultater fra Åbningsturneringen Gahrn-Jensen Cup søndag den 17. april - sidste tilmelding torsdag

Læs mere

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg Lægeforeningen Hovedstaden Journal 2012-770/llg Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer 1 Baggrund: Lægeforeningen Hovedstadens IT-udvalg har

Læs mere

Synergi-gruppen i Staben

Synergi-gruppen i Staben STABENS nyhedsbrev Nr. 10 20. august 2012:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Synergi-gruppen i Staben Synergigrupperne i Staben har haft evalueringsmøde op til sommerferien, og der tegner sig et billede af,

Læs mere

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG Januar 2012 en kort orientering til patienter og pårørende SPROG Kære patient Det er regionsrådets ønske, at du med denne pjece kort kan orientere dig om dine rettigheder som patient. Du er altid velkommen

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen til at besøge os i alle centre!

Nyhedsbrev maj 2015. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen til at besøge os i alle centre! Nyhedsbrev maj 2015 I disse nyhedsbreve kan du følge med i hvad der sker, ikke kun i det center hvor du kommer mest, men også i de andre Key2Fitness centre. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Velkommen i vores forening

Velkommen i vores forening 2 Tur - Folder 2015-16 Tur - Folder 2015-16: For Brøndby & Hvidovre Udgiver: Cyklistforbundet Rømersgade 5 33 32 31 21 www.cyklistforbundet.dk Redaktion: Finn Ivo Heller, Trykkeri: Rådhustrykkeriet, Hvidovre.

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Referat. Nyt fra AlmenBo. - intet. Nyt fra/om afdelingen - Igangværende sager

Referat. Nyt fra AlmenBo. - intet. Nyt fra/om afdelingen - Igangværende sager Mødedato: torsdag 5/3 2015 Deltagere: Jette Jansen, Gitte Horsfall, Jens Peter Nielsen, Hans Bye Jensen, Fraværende: Lene G. Andersen, Heidi Hansen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Referatet godkendt.

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

STAFETTEN 2012 27. AUGUST - 31. AUGUST VERDENS STØRSTE MOTIONSLØB TILMELD JER PÅ SPARTA.DK

STAFETTEN 2012 27. AUGUST - 31. AUGUST VERDENS STØRSTE MOTIONSLØB TILMELD JER PÅ SPARTA.DK STAFETTEN 2012 27. AUGUST - 31. AUGUST VERDENS STØRSTE MOTIONSLØB TILMELD JER PÅ SPARTA.DK VELKOMMEN TIL DHL STAFETTEN 2012 Det er en stor fornøjelse endnu en gang at byde velkommen til DHL Stafetten i

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

KLIK HER SIDSTE NYT SE FOTOS FRA SOMMEREN AUGUST 2008 LINK TIL KLASSERNE: PUSLINGE TUMLINGE PILTE MANDAG PILTE TIRSDAG VÆBNERE SENIOR VÆBNER

KLIK HER SIDSTE NYT SE FOTOS FRA SOMMEREN AUGUST 2008 LINK TIL KLASSERNE: PUSLINGE TUMLINGE PILTE MANDAG PILTE TIRSDAG VÆBNERE SENIOR VÆBNER AUGUST 2008 LINK TIL KLASSERNE: PUSLINGE TUMLINGE PILTE MANDAG PILTE TIRSDAG VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN SIDSTE NYT SE FOTOS FRA SOMMEREN KLIK HER Så starter FDF op igen HURAAA HURAA Hele den

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN Januarr kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen,

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen, SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10 Så gik der endnu en vinter, med træning på grus og vinterturnering, så nu er foråret på vej, og vi ser frem til at komme på græs. Hele vinteren har vi næsten

Læs mere

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning.

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning. Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til

Læs mere

13. december 2006 Year 5, Number 5. Chekke dine oplysninger på startlisten. Chekke hvilken startbox du skal stå i.

13. december 2006 Year 5, Number 5. Chekke dine oplysninger på startlisten. Chekke hvilken startbox du skal stå i. Slush News Nyhedsbrev for Danmarks største MTB Cup 13. december 2006 Year 5, Number 5 I denne udgave Hvad du skal gøre inden start Info om 3. afdeling Slushcup FAQ Contact http://www.slushcup.dk mail@slushcup.dk

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Afdelingsledere i DUS-Vodskov. DUS-Leder. Dus C

Afdelingsledere i DUS-Vodskov. DUS-Leder. Dus C JUNI / JULI 2012 Afdelingsledere i DUS-Vodskov Lene Boll (99384534) & Lene Birk (99384532) DUS-Leder Lasse Andreasen Tlf. 99384523 Dus B Dus A Begonievej 2 9310 Vodskov Kirkevej 49 9310 Vodskov Tlf: 99384530

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Indhold Hospitalets budget for 2015 2

Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Strategimøde i kantinen 3 TrivselOP indsatsområder 3 Oplev Sundhedsplatformen 5 Kompetenceudviklingspuljen 6 DHL Stafet den 25. august 6 Side 1 / 6 Hospitalets budget

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

nyhedsbrev Afskedsreceptioner Der er afholdt afskedsreceptioner for Anne Marie Sørensen og Merete Hülke i henholdsvis Holstebro og Herning.

nyhedsbrev Afskedsreceptioner Der er afholdt afskedsreceptioner for Anne Marie Sørensen og Merete Hülke i henholdsvis Holstebro og Herning. nyhedsbrev Nr. 10 4. november 2013:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Afskedsreceptioner Der er afholdt afskedsreceptioner for Anne Marie Sørensen og Merete Hülke i henholdsvis Holstebro og Herning. Kalender

Læs mere

Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med?

Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med? STØTTET AF TILMELD DIG TIL COOL CAMP 2016 - EN CAMP FOR SØSKENDE TIL KRÆFTRAMTE Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med? Cool Camp er en camp for 20 søskende til kræftramte

Læs mere

Fra 40 til 11 og nu på vej op igen

Fra 40 til 11 og nu på vej op igen Fra 40 til 11 og nu på vej op igen Badmintonklubben i den lille sjællandske provinsby mistede først ¾-delen af alle sine ungdomsspillere efter den nye folkeskolelov. Men et gennemtænkt koncept præsenteret

Læs mere

Med håbet om, at vi i det nye år, kan udbygge netværket til gav og glæde for os alle ønskes I et rigtigt godt nytår.

Med håbet om, at vi i det nye år, kan udbygge netværket til gav og glæde for os alle ønskes I et rigtigt godt nytår. FRA Først vil vi ønske alle vores medlemmer et rigtig godt nytår, hvor vi vil håbe at der sker yderligere fremskridt i udforskningen af sclerose gåden. Det er måske ikke et så ringe ønske, slet ikke efter

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Tomas Joen Jakobsen konstitueret vicedirektør

Tomas Joen Jakobsen konstitueret vicedirektør Nr. 37 27. oktober 2014 INDHOLD: Tomas Joen Jakobsen konstitueret som vicedirektør To mio. kr. til motionstilbud til overvægtige børn Er du klar til Windows 7? Ny og forbedret kursusportal Ansættelsesstop

Læs mere

Referat. Nyt fra AlmenBo. - intet. Træer ved garager fældes. Arbejdet vil ske torsdag og fredag d. 4+5 februar 2015. Igangværende sager

Referat. Nyt fra AlmenBo. - intet. Træer ved garager fældes. Arbejdet vil ske torsdag og fredag d. 4+5 februar 2015. Igangværende sager Mødedato: tirsdag 3/2 2015 Deltagere: Heidi Hansen, Gitte Horsfall, Jens Peter Nielsen, Hans Bye Jensen, Fraværende: Lene G. Andersen, Jette Jansen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Nyt fra/om afdelingen

Læs mere

Pressalit Sports Academy. Learn2improve

Pressalit Sports Academy. Learn2improve Pressalit Sports Academy Velkommen til PSA5 Siden sidst Udfordringer og succeser? Pressalit Sports Academy 2006-2008 Efteråret 2006 Foråret 2007 Efteråret 2007 Foråret 2008 Målsætning hvad vil jeg? Målsætning

Læs mere

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv HIV, liv & behandling Hiv-testen er positiv Denne folder er beregnet til personer, som lige har fået at vide, at de er smittet med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere