Greve Kommune TIL VIRKSOMHEDER I GREVE KOMMUNE AVISEN NR. 2 JUNI Kildebrønde Frugtplantage byder flygtninge indenfor i praktik SIDE 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greve Kommune TIL VIRKSOMHEDER I GREVE KOMMUNE AVISEN NR. 2 JUNI Kildebrønde Frugtplantage byder flygtninge indenfor i praktik SIDE 9"

Transkript

1 TIL VIRKSOMHEDER I GREVE KOMMUNE AVISEN NR. 2 JUNI 2016 Kildebrønde Frugtplantage byder flygtninge indenfor i praktik SIDE 9

2 opkræver administrationsgebyr 2016 Kommunerne er forpligtet til at opkræve et gebyr for administration af affaldsområdet hos virksomhederne. har sendt breve ud til virksomhederne i starten af året, som oplyser om muligheden for at søge om fritagelse. Firma Gadevej Greve Rådhusholmen Greve Tlf.: Eksp: Telefon Bankkonto: SE: Mandag - onsdag kl Torsdag Fredag Opkrævning Udskriftsdato Side 1 af 1 Opkrævnings-/Ratenr. Debitorident. Af Bettina Osmark, Din virksomhed skal ifølge affaldsbekendtgørelsen betale administrationsgebyr for Administrationsgebyret dækker kommunens udgifter til information, administration, drift og planlægning af affaldsområdet for virksomheder, herunder udarbejdelse af erhvervsaffaldsregulativ samt indsamling og registrering af affaldsdata. Administrationsgebyret er 800 kr. uden moms (1.000 kr. med moms). SKAT sender i starten af året en liste til kommunerne med de virksomheder, som ifølge SKAT skal opkræves administrationsgebyr. Virksomheder, der havde en omsætning under kr. tilbage i 2014, skal ikke betale gebyr, derfor har SKAT fjernet de fleste af disse virksomheder fra listen. Det kan dog ske, at en virksomhed står på listen, selvom den ikke skal opkræves. har derfor sendt breve ud til alle virksomhederne i starten af 2016, om deres mulighed for at søge om fritagelse, hvis de opfylder visse betingelser. Brevene er sendt til virksomhedens digitale postkasse. Betingelser for fritagelse for administrationsgebyr Opfylder din virksomhed en af disse betingelser, er der mulighed for fritagelse: e: Virksomheden drives fra privat adressen, har 0 ansatte og skaber ikke mere affald, end hvad der svarer til en almindelig husholdning. Virksomheden havde en omsætning på under kr. i Du skal vedhæfte dokumentation i form af årsregnskab fra 2014 i ansøgningssystemet. Betalings_ID og Indbetaler Sidste frist for at søge om fritagelse er mandag d. 20. juni Virksomheden kan ikke opnå fritagelse, hvis der søges efter tidsfristen. Hvis din virksomhed fik fritagelse i 2015, skal du ifølge reglerne søge igen, også selvom der ikke er sket nogen ændringer i virksomheden fra 2015 til Du kan søge om fritagelse på eller Sagsbeh./lokalnr. Forfalds/Betalingsdato / Beløb 1.126,25 Administrationsgebyr 2015 skal ifølge Affaldsbekendtgørelsens 60 opkræve et årligt administrationsgebyr. Administrationsgebyret dækker s udgifter til administration, drift og planlægning af erhvervsaffaldsområdet herunder udarbejdelse af erhvervsaffaldsregulativ samt indsamling og registrering af affaldsdata. Administrationsgebyret for 2015 er kr. 901,00 moms kr. 225,25, i alt kr ,25 Du kan finde mere information på Hvis der er spørgsmål til opkrævningen af administrationsgebyr, er du velkommen til at skrive en mail til eller kontakte os på telefon Afrives inden betaling Reg.nr Kontonr Bet.art Pål. år 2015 Sidste rett.indb.dato Debitornr. Sagsnr. 00 INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse Kreditornummer og beløbsmodtager Rådhusholmen Greve Kreditornummer og beløbsmodtager Underskrift ved overførsel fra konto Kvittering Tilmelding til Betalingsservice BS-nr Deb.gr.nr.: Kundenr.: Kroner Øre Betalingsdato: Kroner Øre Dag Måned År Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i denne rubrik. FIK 752 (01-06) 1990 Tilmelding til Betalingsservice BS-nr.: Deb.gr.nr.: Kundenr.: KVITTERING Hvornår sendes opkrævningerne ud? Selve opkrævningen bliver sendt ud i efteråret 2016, hvis virksomheden ikke opnår fritagelse. Opkrævningerne sendes også til virksomhedens digitale postkasse. Samtidig vil vi oplyse om, at det er en rigtig god idé at sætte virksomhedens digitale postkasse op til at sende en mail/sms ved nye breve, som der skal reageres på. KA71 Checks og lignende accepteres under forbehold af at pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstitut med ternimal er det udelukkende pengeinstituttets kvitteringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt Rådhusholmen Greve INDHOLD SIDE 2 SIDE 3 opkræver administrationsgebyr 2016 Hele Strandvejsområdet gives nye udviklingsmuligheder SIDE 4 s tilsynskampagne 2016 SIDE 5 Kort nyt SIDE 7 SIDE 8 SIDE 9 Lovgivning Litteratur Kildebrønde Frugtplantage byder flygtninge indenfor i praktik SIDE 12 Præsentation af medarbejdere 2

3 Hele Strandvejsområdet gives nye udviklingsmuligheder har i september 2015 vedtaget en helhedsplan for Strandvejsområdet - Bevaring og fornyelse. Denne gælder for hele strækningen på 8,5 km langs Køge Bugt. Af Bettina Osmark og John Jeppesen, Baggrunden for at nu tager fat i at lave en helhedsplan for hele området omkring Strandvejen er, at der i dag gælder en række ældre byplanvedtægter, som ligger spredt imellem nyere lokalplaner. Uden for disse planer er der mange områder, hvor det kun er kommuneplanens rammer, der gælder. Derfor kan det være rigtigt svært for både borgere og virksomheder at finde ud af, hvilke regler der gælder. Helhedsplanen giver forslag til en ny og tidssvarende inddeling af Strandvejen, da den fungerer som et element, der binder området sammen fra Hundige i nord til Karlslunde i syd. De overordnede intentioner i helhedsplanen er: Bedre sammenhæng mellem by og kyst - brede og synlige adgange til kysten Fra bilistvenligt til fodgænger- og cyklistvenligt. Udpegning af 4 områder til sammenhængende blandede områder med mulighed for butikker, restauranter, liberalt erhverv og boliger. Mulighed for at nuværende erhvervsgrunde/ matrikler mellem de blandede områder/ kommunegrænse kan overgå til boligformål. Mulighed for at op til 2 sammenhængende boliggrunde/ matrikler med skel til Strandvejen, der ligger mellem de blandede områder/ kommunegrænse, kan overgå til erhverv (butikker, restaurant og liberalt erhverv). Mulighed for tættere og højere byggeri i de 4 blandede områder til butikker, restauranter, liberalt erhverv og boliger Mulighed for sammenlægning af grunde i de Strandvejen blev anlagt i blandede områder til butikker, restauranter, liberalt erhverv og boliger Alle anvendelser i de 4 blandede områder til butikker, restauranter, liberalt erhverv og boliger skal have facade og adgangsvej til Strandvejen Lokalplan for Strandvejsområdet Intentionen med lokalplanerne er, at der kan skabes bedre sammenhænge i området, og lokalplanerne kan danne grobund og give mulighed for en mere nutidig anvendelse af hele Strandvejsområdet. Lokalplan for Strandvejsområdet i Hundige er den første i rækken af i alt fire lokalplaner. De øvrige lokalplaner, som er planlagt, vil dække Strandvejsområderne i Greve, Karlslunde og Mosede. Intentionen for Strandvejsområdet i Hundige er udover det helhedsplanen foreskriver at: Give mulighed for omlægning af Strandvejens profil med hensyn til kørebane, grønne rabatter, cykel- og gangstier. Fastholde den eksisterende bebyggelsesstruktur. Give mulighed for nye anvendelser af de eksisterende ejendomme og matrikler. Give mulighed for fornyelse af de eksisterende bygninger og bebyggelser. Øjebliksbillede af Strandvejen Give større frihed i forhold til tagformer og materialeanvendelse til bygningernes tage og facader. Fastholde og give mulighed for fornyelse af de eksisterende grønne områder i form af nye bygninger og tiltag, som understøtter områdets rekreative formål. Fastlægge principper for skiltning inden for lokalplanområdet. Fastlægge at udvalgte bygninger ikke må ombygges eller eventuelt rives ned uden kommunens tilladelse. Forventet tidsplan: Det forventes af den første lokalplan for Strandvejsområdet i Hundige bliver endelig vedtaget af Byrådet i september 2016, og de resterende tre lokalplaner vil løbe af stablen i Du kan se, og læse mere om planerne på kommunens hjemmeside. planer 3

4 Der er risiko for forurening af grundvand og vandløb fra denne markstak Byggeaffald, der ikke er sorteret korrekt s tilsynskampagne 2016 Kommunerne skal ud over de almindelige miljøtilsyn også lave to forskellige kampagnetilsyn hvert år. I år har fokus på markstakke samt bygge- og anlægsaffald. Af Bettina Osmark, Kommunerne og Miljøstyrelsen skal gennemføre to årlige tilsynskampagner med virksomheder og husdyrbrug som målgrupper. En tilsynskampagne er en afgrænset, målrettet og koordineret indsats - typisk omkring et konkret miljøproblem eller miljøtema. Formålet med kampagnerne er at skabe ændringer i virksomheders adfærd og bidrage til at bevare et højt niveau af miljøbeskyttelse. Kommunerne skal en gang årligt digitalt offentliggøre den samlede konklusion på kampagnen. Tilsyn med bygge- og anlægsaffald vil fokusere på bygge- og anlægsaffald i Vi vil føre tilsyn med udvalgte virksomheder, som enten modtager/producerer byggeaffald eller transporterer det. Der er rigtig mange regler at holde styr på, når en virksomhed håndterer byggeaffald. For eksempel er det vigtigt, at affaldet bliver sorteret, så materialer, der er forurenede med for eksempel bly, PCB eller kviksølv, ikke bliver blandet med materialer, der ikke er forurenede. Rene materialer som beton og mursten kan som regel genanvendes på forskellige måder, hvorimod forurenede materialer skal behandles på en speciel måde. Der er visse transportfirmaer og entreprenører som fører regelmæssigt tilsyn med, men derudover kigger vi i telefonbøger og på luftfotos for på den måde at få kontakt til andre firmaer, som kunne ligge inde med byggeaffald. Tilsyn med markstakke Det andet område, som vil fokusere på i år, er markstakke. Vi vil føre tilsyn visse landbrug for at kontrollere, at reglerne er overholdt, så markstakken ikke forurener vores grundvand, vandløb eller søer. En markstak er populært sagt en mødding, der er ligger ude på marken. Der er forskellige regler, der skal overholdes, når landmanden har en markstak. For eksempel må man ikke lægge gødning direkte ud i markstakken. Det er kun komposteret gødning, der må lægges ud. Gødning defineres som komposteret, når det har ligget i stalden eller på en møddingsplads i gennemsnitlig fire måneder. Markstakken skal flyttes hvert år, og der skal gå fem år i mellem, at markstakken ligger samme sted. Derudover skal markstakken være overdækket med fx en presenning, så kvælstoffet ikke fordamper. Der kan også være risiko for, at der siver forurenende stoffer ned i grundvandet eller i vandløbet, og det skal gerne minimeres mest muligt. vil lede efter markstakke ved at kigge på luftfotos fra forskellige år, så vi samtidig kan se, om markstakken har ligget på samme sted i flere år. 4

5 Kort nyt Plast i havene er et alvorligt problem Plasticposer, gamle sodavandsflasker og andet gøre en fælles indsats for at løfte dagsordenen plastaffald havner i havene i store mængder, på FN's miljømøde UNEA-2, i Nairobi i maj. De og mikroplast ender i fisk og andre havdyr. Det nordiske miljøministre vil også arbejde for, at der er et miljøproblem, som de nordiske landes kommer en stærk europæisk indsats mod plast miljøministre på et møde i april har vedtaget at i havene og henvende sig til EU Kommissionen arbejde sammen om. for at understrege, hvor vigtigt det er, at EU's pakke for cirkulær økonomi bidrager til at løse Problemet er globalt og kræver internationalt plastproblemet. samarbejde, og derfor vil de nordiske lande Renere udstødning fra arbejdsmaskiner EU har vedtaget en forordning, der stiller krav udlæggere, pramme og meget andet. De om væsentligt lavere luftforurening fra motorer dækker dog ikke eldrevne maskiner, fly samt i arbejdsmaskiner, der sælges fra skibe, der bruges på havet. Forordningen vedrører arbejdsmaskiner, der Miljøstyrelsen vurderer, at de nye krav sammen ikke kører på vejene, og omfatter alt fra tog med den løbende udskiftning af gammelt til gravkøer, mejetærskere, kraner, motorsave, materiel vil føre til en reduktion på ca. 70 % af plæneklippere, fejemaskiner, traktorer, asfalt- udledningen af dieselsod, ca. 70 % af de fine partikler og ca. 60 % af NOx fra arbejdsmaskinerne i Danmark fra 2014 og frem mod De nye regler vil betyde at færre dør for tidligt. Dieselsod er kræftfremkaldende, og partikelforurening er hvert år skyld i omkring for tidlige dødsfald i Danmark. Virksomheder skal arbejde sammen om registrering af kemiske stoffer Virksomheder, der registrerer samme stof, skal dele data med hinanden. Det er et af de grundlæggende principper i REACH-forordningen. Indfasningen af EU s kemikalieforordning (REACH) har nået sidste fase. Den 31. maj 2018 er sidste frist for den endelige registrering af produktion af kemiske stoffer i EU eller import af kemiske blandinger og en lang række andre varer med kemi, som en tidlig præregistrering ellers har givet mange virksomheder mulighed for at udskyde. Hvis der er flere virksomheder, der producerer eller importerer samme kemiske stof (hvilket der næsten altid vil være), skal virksomhederne samarbejde om en fælles registrering af stoffet. Derved kan registranterne mindske omkostningerne og undgå unødvendige forsøg, navnlig med hvirveldyr. Penge og energi at spare på engroslagrene Energiforbruget på landets ca vareengroslagre er unødvendigt stort, fordi mange af engroslagrene ikke er energioptimerede med moderne energiløsninger. Derfor lancerer Energistyrelsens Energisparesekretariat nu en kampagne, som skal få engroslagrene til at sætte energirenoveringer på dagsordenen, så energiforbruget, CO 2 -forureningen og energiregningen kan nedbringes. Kampagnen løber af stablen i april/maj måned og afsluttes inden sommerferien. Yderligere information kan fås hos Kilde: Som en del af en samlet kampagne for 2018-registranter tilbyder ECHA (Det Europæiske Kemikalieagentur) nu støtte og vejledning til at organisere samarbejdet med andre virksomheder. Se pressemeddelelse fra ECHA. Yderligere information om registrering af kemiske stoffer findes på Kilde: Miljøstyrelsen, 5

6 Smart Innovation - teknologisk hjælp til små og mellemstore virksomheder Små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden kan få teknologisk hjælp til deres produktion og udvikling. Smart Innovation er navnet på et projekt drevet at Scion DTU s projekt for effektiv udveksling af viden til produktudvikling i små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden. Igennem projektet kan virksomheden få assistance til at udvikle fx et højteknologisk koncept eller en prototype i tæt samarbejde med forskere fra DTU. Laserløsning til overvågning - et Scion DTUprojekt Forløbet understøttes løbende af innovationskonsulenter samt af forretningsrådgivere, der kan hjælpe virksomhederne til at opnå kommerciel succes. Dansk firmas droner kan nu se med centimeters nøjagtighed - et Scion DTU projekt De virksomheder, der indgår i Smart Innovation, modtager gratis forsker-, forretningsudviklingsog faciliteringstimer fra en række partnere (DTU, Scion DTU, m.fl.). For at virksomheden kan modtage denne støtte, skal værdien af de modtagne timer modsvares af et nærmere fastsat antal medarbejdertimer, som skal ydes af virksomheden. Projektet påbegyndtes i oktober 2015 og slutter til august Der kan i alt deltage 68 virksomheder. Deltagelse i projektet forventes at vare mellem 9 og 12 måneder. Der er løbende tilmelding. Tilmelding kan ske på: Nærmere oplysninger om projektet kan fås hos Lau Gotthard Christensen, projektleder, Innovation Scion DTU, , På hjemmesiden er der en række eksempler på virksomheder, der har deltaget i projektforløb med Scion DTU. Scion DTU A/S er en universitetsbaseret forskerpark. Scion DTU A/S huser forskningstunge virksomheder inden for biotech, nanotech, cleantech, miljøteknologi, medico, IT udvikling og anden højteknologi. Scion DTU A/S har faciliteter i såvel Hørsholm som på DTU Lyngby Campus. Scion DTU er et af DTU s datterselskaber oprettet til at understøtte universitetets kerneydelser. DTU s datterselskaber fungerer på markedsvilkår og er etableret som aktieselskaber med egne bestyrelser. Miljøledelse til husdyrbrug Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsessystem til husdyrbrug. Miljøledelse anvendes på mange industrivirksomheder, men hidtil kun på meget få husdyrbrug. Hensigten med udviklingen af det nye system har været at gøre indførelse af miljøledelse lettere og til en naturlig del af den daglige drift. Med miljøledelse får husdyrbruget mulighed for at opnå både miljømæssige og driftsøkonomiske fordele. Yderligere information om miljøledelsessystemet kan fås hos Ditte Eskjær, Miljøstyrelsen, 6

7 Affaldsbehandling af shredderaffald og fjernvarmrør Affaldsbehandling af shredderaffald og fjernvarmerør har gennem årtier været et problem, og har derfor været et af initiativerne i de sidste mange nationale affaldsplaner. På baggrund af den sidste affaldsplan, Danmark uden affald, er der taget initiativ til endnu et udredningsarbejde for at identificere behandlingsmuligheder for disse affaldstyper. Der er således i løbet af 2015 og 2016 udgivet 6 rapporter om mulighederne for at behandle affaldstyperne. Rapporterne findes som miljøprojekter på Miljøstyrelsens hjemmeside. Lovgivning Godkendelsesbekendtgørelsen ændres En række virksomheder undtages fra kravet om de etablerer sig, udvider eller ændrer produktionen. Når godkendelsespligten ophæves, fører miljøgodkendelse. Under overskriften Mindre bøvl for bryggerier og mejerier lancerer kommunerne dog fortsat tilsyn og sikrer, at miljø- og fødevareministeren en ændring af miljøbeskyttelsen overholdes. godkendelsesbekendtgørelsen, der fra juli i år vil undtage en række virksomheder fra kravet Det er blandt andet de nedenstående typer af om miljøgodkendelse. virksomheder, der undtages fra krav om miljøgodkendelse. En samlet liste kan ses på Miljø- og Miljøstyrelsen har gennemgået listen over fødevareministeriets hjemmeside. mindre miljøbelastende virksomheder og identificeret dem, der kan fritages for pligten til at Mellemstore bryggerier få en miljøgodkendelse. Det gælder, både når Mellemstore mejerier Mindre og mellemstore kartoffelmelsfabrikker Mellemstore brødfabrikker Mellemstore foderstofvirksomheder Mellemstore rengøringsmiddelfabrikanter Mellemstore bogtrykkerier Mellemstore savværker Ændringerne til bekendtgørelsen ventes at træde i kraft den 1. juli Kilde: Miljø- og fødevareministeriet, Muligheder for PSO-lempelse virksomheder kan ansøge om tilskud Folketinget behandler i øjeblikket et lovforslag om ændring af lov om statstilskud, der betyder, at flere virksomheder kan få del i de godt 1,5 mia. kr., der er afsat til målrettede lempelser af PSO i årene Energistyrelsen åbner nu for indsendelse af hensigtserklæringer fra virksomheder, der forventer at være berettigede til at modtage tilskud under den udvidede ordning. Yderligere information på Kilde: Energistyrelsen, PSO står for Public Service Obligation (dvs. offentlige forpligtelser). For at dække omkostninger til miljøvenlig energi opkræves PSO-tariffen over el-forbrugernes elregning. 7

8 Litteratur Affaldsforebyggelse Det er bedre miljømæssigt helt at undlade at frembringe materialer og produkter fremfor at genanvende sådanne materialer og produkter, når de senere bliver til affald, er den konklusion en miljøstyrelsesrapport er nået frem til. For de fleste synes denne konklusion nok at være temmelig indlysende, men nu er dette problem blevet belyst gennem en 40 siders rapport fra DTU, og det er herved blandt andet blevet bekræftet, at den affaldspolitik, som EU og Danmark gennem de sidste årtier har lænet sig op ad, nemlig at forebyggelse af affaldsfrembringelse er prioriteret over genanvendelse, har været rigtig. Rapporten vedrører emballageaffald og bygge- og anlægsaffald. Affaldsforebyggelse og bæredygtighed i bygge- og anlægsbranchen I den nationale affaldsstrategi for affaldsforebyggelse fra april 2015 er der en række indsatsområder, der har det formål at reducere spild og undgå, at værdifulde ressourcer bliver til affald. Et af strategiens indsatsområder er byggeri og anlæg. I en rapport fra i år har Miljøstyrelsen set nærmere på, hvordan bæredygtighed og ressourceeffektivitet kan integreres i byggeribranchen. Blandt andet opstilles der en række kriterier, der kan sikre høj ressourceeffektivitet i branchen. Samtidig peger den på, at samarbejde på tværs af sektoren kan være med til at forbedre bæredygtighedskriterier, og herved være med til at reducere spild og undgå, at værdifulde ressourcer bliver til affald. I rapporten er der udvalgt fem kriterier, som findes særligt væsentlige i forhold til bæredygtighed i byggeriet. De fem kriterier er: 1. at undgå byggevarer, der efter endt brug skal deponeres 2. at andelen af genanvendt materiale i nye byggevarer beskrives 3. at design for adskillelse i byggeriet bruges, således at bygningsdele nemmere kan skilles ad igen 4. at der indføres et materialepas, der indeholder information om byggevarerne i byggeriet 5. at der udarbejdes en plan, der sikrer at materialer fra opførelse, renovering og nedrivning af bygningen sorteres, således at genbrug og genanvendelse optimeres Bæredygtighedskriterier for affaldsforebyg - gelse og ressourceforbrug i det bæredygtige byggeri Miljøprojekt nr. 1851,

9 Kildebrønde Frugtplantage byder flygtninge indenfor i praktik 27-årige Alaa Jassin Al Falouji fra Syrien trives med at lære at tale dansk og gå til hånde i gårdbutikken på Kildebrønde Frugtplantage. Her har han efter 13 ugers virksomhedspraktik fået forlænget aftalen i 15 uger. Efter praktikken er han lovet et ordinært job to dage om ugen. Af Birgit Schaldemose Norman, ErhvervsCentret At tage imod en flytning i praktik på en mindre dansk arbejdsplads som Kildebrønde Frugtplantage er en stor men absolut ikke uoverkommelig udfordring, vurderer Jane Kocemba og hendes mand Søren Østergaard, der ejer og driver Kildebrønde Frugtplantage. Siden slutningen af november 2015 har ægteparret og deres medarbejdere to gange om ugen taget imod Alaa Jassin Al Falouji, der efter to år i en flygtningelejr i Libanon har været i Danmark i et år. Med sig i baggagen har den unge, syriske mand en gymnasieuddannelse og tre års universitetsstudier i Syrien inden for landbrug og miljø. Hans store interesse er dyrkning af jorden og skadedyrsbekæmpelse. I hjemlandet har han dyrket både vindruer, appelsiner og oliven. - Jeg valgte at takke ja til at åbne døren for en syrisk flygtning i praktik, da jeg blev ringet op af JobCentret i efteråret Jeg betingede Alaa Jassin Al Falouji på 27 år kan godt lide at være i praktik på Kildebrønde Frugtplantage. 9

10 mig, at vi kunne mødes for at se hinanden an. For det er vigtigt, at kemien er i orden, og at du har indtrykket af, at I kan få et samarbejde til at fungere, og at du har en chance for at hjælpe det her menneske godt videre i livet. Da jeg så ham i øjnene og fik hans historie og mærkede hans passion for landbrug, træer og plantager, var jeg ikke i tvivl, understreger Jane Kocemba. Det gavner ikke nogen at vende ryggen til de mange flygtninge Alaa Jassin Al Faloujis øjne stråler, når han går rundt på Kildebrønde Frugtplantage og hjælper til med det forefaldende arbejde, fx ved en af pakkemaskinerne eller bag skranken, hvor kunderne står i kø for at betale. I de første uger var han meget genert og holdt sig tilbage med at sige noget, for han taler ikke engelsk og er i gang med at lære dansk. Vi har en stor samfundsopgave med at hjælpe de mange flygtninge med at klare sig på dansk. De skal måske være her i mange år, og hvis de skal have en chance for at blive integreret og få et arbejde, så er det altafgørende, at de kommer ud i konkrete situationer, hvor de er nødt til at lære at forstå dansk og selv begynde at tale sproget, specielt hvis de ikke taler et ord engelsk, pointerer Jane Kocemba og fortsætter: Vi har Alaa Jassin Al Falouji i praktik, fordi vi vil vise, at vi ikke er ligeglade men vil tage et ansvar, så flygtningene kommer i gang med noget fornuftigt, så de ikke bliver frustrerede. Alle mennesker har nogle ressourcer, som kan bruges til noget, og vi skal hurtigt finde ud af, hvad det er, vores flygtninge kan. De skal ikke spilde deres tid her i landet men bruge den til noget fornuftigt, så de kan vende tilbage til deres hjemland. En flygtning er ikke gratis arbejdskraft På Kildebrønde Frugtplantage dyrker Jane Kocemba og hendes mand Søren Østergaard både jordbær, æbler og pærer samt hindbær, ærter, græskar, kartofler og juletræer. Alt frugt og grønt sælges friskt og håndplukket i enten bakker, poser og kasser til privatkunder eller hentes hjem fx i spande af kunder, der får en oplevelse ud af at plukke selv fra buske og træer. Stedet er stadig mere kendt for sin produktion af æblemost, ligesom produktion af honning er på vej frem. Den anden hovedaktivitet er den store gårdbutik, som er åben året rundt. På grund af sæsonprægede arbejdstider har Jane og Søren haft svært ved at tiltrække dansk arbejdskraft. Derfor drives virksomheden ved hjælp af en del udenlandsk arbejdskraft. Men det at have en flygtning i praktik er ikke det samme som at have en dansker eller en polak ansat. En flygtning i praktik skal ikke opfattes eller behandles som en gratis arbejdskraft, vurderer Jane Kocemba. Det duer ikke at forvente, at en flygtning i praktik kan skabe værdi for din forretning fra dag ét. Vi har brugt meget tid på at være sammen med Alaa Jassin Al Falouji og tale med ham og støtte ham. Det gik de første mange uger med. For han kan ikke gå rundt alene. Vi kan se, at det har været godt for ham at gå sammen med vores medarbejder Simon, der er på hans alder. De to unge deler interessen for frugt, fodbold og fester. Simon har taget sig meget af ham og er en slags mentor, fortæller Jane Kocemba. Op- og nedture: Begge parter får så meget igen I hele praktikperioden er Alaa Jassin Al Falouji mødt op til tiden på praktikstedet og har overholdt alle aftaler. Efter Jane Kocembas vurdering hænger det fine fremmøde også sammen med, at han bor tæt på og har nemt ved at komme frem og tilbage med de offentlige transportmidler. Vi har ikke fortrudt, at vi har Alaa Jassin Al Falouji i praktik. Der har selvfølgelig både være op- og nedture. Efter en indkøringsperiode har han udviklet sig, taget ejerskab og er meget selvkørende. Han er pligtopfyldende, arbejdsom og et ærligt menneske, og vi har fået meget igen på mange måder. Vi har slet ikke haft problemer med fravær. Det har også betydning, at han kan komme nemt og hurtigt herud med bus 600S. Selv i sne, slud, regn, blæst og kulde møder han troligt op for at passe sin praktikplads på Kildebrønde Frugtplantage vejret er jo et helt andet end de 25 grader, han er vant til, fortæller Jane Kocemba og tilføjer, at hun håber, at man fra myndighedernes side gør en indsats for at sikre, at flygtninge kan få lov at bruge deres kørekort i Danmark eller kan få taget et her i landet. Hendes argument er, at det vil gøre det mere attraktivt for virksomhederne at åbne døren for flygtninge i praktik og herved også bane vejen for, at de kan få trænet det danske sprog, blive bekendt med dansk kultur, blive hurtigere integreret i Danmark og komme i arbejde. Godt samarbejde med Jobcentret Samtidig påpeger Jane Kocemba, at samarbejdet med s Jobcenter har fungeret upåklageligt. Vi er meget glade for det tætte samarbejde med Jobcentret, der har sørget for et godt match. Vi har en god løbende dialog med dem om Alaa Jassin Al Falouji. Det er positivt at opleve, at de ofte ringer for at høre, hvordan det går og vil gøre det så nemt som muligt for os at have en flygtning i praktik. Det har også været givtigt, at Jobcentret har haft en tolk tilstede til et møde mellem os og Alaa Jassin Al Falouji. For så kunne vi tale om, hvordan han selv kan forbedre sine chancer for at få et godt liv i Danmark, og hvordan vi kan forsøge at hjælpe ham videre via vores netværk, fortæller Jane Kocemba og tilføjer, at erhvervslivet har en stor rolle at spille for at sikre en vellykket integration. Alaa Jassin Al Falouji har lige fået at vide, at han efter praktikken kan fortsætte på Kildebrønde Frugtplantage i et ordinært job to dage om ugen, så han stadig kan passe sin sprogskole. Rammer for flygtninge i sprogpraktik Flygtninge er i Greve normalt tre dage i sprogskole og to dage i praktik i den første periode i Danmark. Det er muligt at kombinere danskuddannelse med både virksomhedspraktik og løntilskud. Det er også muligt at have en mentor og tolkebistand i praktikforløbet. Fakta om flygtningesituationen i Greve I 2015 har taget imod 48 flygtninge fra Syrien, 25 fra Eritrea, tre statsløse palæstinensere fra Syrien, syv fra Iran, to fra Irak, en fra Ægypten og tre fra Afghanistan. I 2016 forventes en kvote på 111 flygtninge. 10

11 Fakta om lovgivningen Flygtninge skal ifølge lovgivningen tilbydes et treårigt integrationsprogram, der omfatter danskuddannelse og beskæftigelses- og uddannelsesrettede tilbud. I løsningen af denne opgave er virksomhederne en stor hjælp i forhold til at åbne døren, så flygtninge kan komme i sprogpraktik og få afklaret deres kompetencer og få skabt relationer til et netværk, som evt. kan føre til et job. Følgende Greve-virksomheder har en eller flere flygtninge i sprogpraktik/ løntilskud: Kildebrønde frugtplantage (en) Cafe Jenners (en i gang, en starter snarest) O.A. Opbyg (en i løntilskud snarest) Greve Tandlægecenter (en) Logistik Kompagniet (to) Superbrugsen i Tune (en) Ramirent A/s (en) Hundige Apotek (en) Matas Waves (en) Döhler i Tune, har ansat en i løntilskud efter fire ugers praktik. Top Toy har ansat en efter seks måneders praktik og har en i fire ugers praktik lige nu (marts). Bilka har lige startet et nyt hold på 16 (marts) Fakta om virksomhedsrettede tilbud til flygtninge TILBUD BESKRIVELSE VARIGHED ØKONOMI BETINGELSER Virksomhedspraktik Giver den ledige flygtning mulighed for at få styrket sine dansk og arbejds markedskompetencer, og at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Virksomheden møder potentielle nye medarbejdere. Jobparate flygtninge: 4 uger Jobparate med risiko for langtidsledighed: Op til 13 uger. Aktivitetsparate: Op til 13 uger med mulighed for forlængelse Ingen lønudgift for virksomheden Maksimalt 1 person i støttet beskæftigelse for hver 5 ordinært ansatte op til 49 ansatte. (Dog altid 1 i støttet beskæftigelse ved mindre end 5 ordinært ansatte) Virksomheder med mere end 50 ansatte kan herudover have 1 person i støttet ansættelse for hver 10 ordinært ansat. Job med løntilskud Ansættelse af en ledig med løntilskud for en periode. Derved har virksomheden mulighed for at opkvalificere en borger, så borgeren bliver bedre kvalificeret til ordinær beskæftigelse. Maksimal periode 1 år Overenskomstmæssig løn Virksomheden modtager tilskud på 75,09 kr. pr. time, der udbetales løn for. Ved ansættelse af en ledig med løntilskud, skal der være tale om merbeskæftigelse i virksomheden. Den ledige må som udgangspunkt ikke overtage en opsagt medarbejders arbejde. Desuden gælder samme forholdskrav mellem ordinært ansatte og medarbejdere i støttet beskæftigelse som ved virksomhedspraktik. Mentor En mentor kan støtte den ledige i en periode i at tilegne sig de kompetencer der forudsættes, fagligt, socialt og sprogligt. En mentor kan tilknyttes i forbindelse med virksomhedspraktik og løntilskud Individuel vurdering. Virksomheden kan få tilskud til faktisk afholdte udgifter, herunder til frikøb af den mentor, der fungerer som mentor. Mentorindsatsen skal ligge ud over, hvad arbejdsgiver sædvanligvis forventes at tilbyde af opkvalificering, og skal være afgørende for at den ledige kan deltage i tilbuddet om virksomhedspraktik eller løntilskudsjobbet Danskundervisning Borgere i integrations perioden har ret og pligt til at deltage i gratis danskundervisning Ingen udgift for virksomheden Danskundervisning kan kombineres med virksomhedspraktik, løntilskudsjob og ordinær beskæftigelse FLERE OPLYSNINGER: Kontakt Tina Charlotte Koeffoed, ErhvervsCentret: Direkte: / Mobil: eller Birgit Schaldemose Norman, ErhvervsCentret: Direkte: / Mobil: , 11

12 Helene Reck Repsdorph Barselsvikar og Miljømedarbejder i Natur & Miljø fortæller: Jeg er uddannet cand. techn.soc fra Roskilde Universitet, hvor min primære interesse på min kandidatgrad var inden for miljø og klimatilpasning. Tidligere har jeg arbejdet som miljømedarbejder i den maritime sektor hos Copenhagen Malmø Port, hvor der kom en bred vifte af forskellige miljøopgaver på bordet. Her kom jeg rundt på lidt af hvert fra autoværkstedet ved containerterminalen og tilsyn med affald på havnefronten til at arbejde med miljøledelsessystemer og miljøkortlægning af Københavns Havn. Som miljømedarbejder i er dagene aldrig ens, og man ved aldrig, hvilke opgaver som lander på ens bord. Derfor ser jeg meget frem til at skulle arbejde med forskellige opgaver inden for tilsyn med virksomheder og landbrug. Det er blandt andet mig, som kommer og kigger på jeres markstakke og svarer på spørgsmål, mens min kollega er på barsel. Det er også mig som sender informationsbreve ud til nye virksomheder i. Karin Blendstrup Jensen Barselsvikar og Miljømedarbejder i Natur & Miljø fortæller: Jeg er uddannet biolog i 2016 med speciale i naturtyper og plejeplaner i det åbne land. Jeg har arbejdet inden for miljøområdet i 29 år. Jeg er oprindelig uddannet Miljøtekniker og har arbejdet i Frederiksborg Amt på vandmiljøområdet med NOVANA samt sagsbehandling. Ved kommunernes sammenlægning blev jeg overflyttet til Hillerød Kommune med opgaver inden for jordforurening, spildevand og vandhandleplaner. I er jeg ansat i et barselsvikariat med primære arbejdsopgaver inden for klimatilpasning og spildevand. Jeg tager mig af tilladelser til nedsivning samt udledning af spildevand og regnvand til markdræn, vandløb og havet. I forbindelse med mine arbejdsopgaver inden for klimatilpasning, arbejder jeg desuden med kildeopsporing i forbindelse med akutte forureninger fra spildevandoverløb, så søer, vandløb og badevand har en god kvalitet og ikke er sygdomsfremkaldende. GREVE KOMMUNES MILJØAVIS udgives 4 gange årligt Redaktion:, Natur & Miljø, Ansvarshavende redaktør: Bettina Osmark - Miljøavisens indhold tilrettelægges i et samarbejde mellem og Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Solrød Kommuner. Oplag: stk. Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S. Kailow er certificeret under følgende internationale standarder: ISO miljøcertificering, ISO 9001 kvalitetscertificering, DS CSR-certificering (den danske udgave af ISO for social ansvarlighed) og OHSAS arbejdsmiljøcertificering. Kailow er tilsluttet Global Compact.

AVISEN NR. 2 JUNI 2016

AVISEN NR. 2 JUNI 2016 TIL VIRKSOMHEDER I GLOSTRUP KOMMUNE AVISEN NR. 2 JUNI 2016 Nyt zonesystem skal gøre det lettere at aflevere affald SIDE 9 Få styr på det farlige byggeaffald SIDE 10 Nye regler for miljøgodkendelser og

Læs mere

AVISEN. Kommunens største solvarmeanlæg skal ligge i Havdrup Vest SIDE 2. Affaldsdata i Miljøtilsynet SIDE 9 TIL VIRKSOMHEDER I SOLRØD KOMMUNE

AVISEN. Kommunens største solvarmeanlæg skal ligge i Havdrup Vest SIDE 2. Affaldsdata i Miljøtilsynet SIDE 9 TIL VIRKSOMHEDER I SOLRØD KOMMUNE TIL VIRKSOMHEDER I SOLRØD KOMMUNE NR. 2 JUNI 2016 AVISEN Kommunens største solvarmeanlæg skal ligge i Havdrup Vest SIDE 2 Affaldsdata i Miljøtilsynet SIDE 9 Kommunens største solvarmeanlæg skal ligge i

Læs mere

AVISEN NR. 2 JUNI 2016

AVISEN NR. 2 JUNI 2016 TIL VIRKSOMHEDER I BRØNDBY KOMMUNE AVISEN NR. 2 JUNI 2016 Grønne ønsker for erhvervslivet SIDE 2 Går du med bygge- eller renoveringsplaner? SIDE 9 Grønne ønsker for erhvervslivet Som noget nyt skal virksomheder

Læs mere

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92 000 Returadresse: TDC, Sletvej 30, 0-84, Forfaldsdato: 2.0.202 Kundenummer: 57482 CVR-nr.: DK263670 Betalingsbet. : Inv. month + 2 Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 00 Side af 5 MT Transaction

Læs mere

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder.

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder. Side 1 af 10 Preben Engell DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr. 20 21 44 14 Kære

Læs mere

KOPI. Årsopgørelse og 1. acontoregning. Hvor meget el har du brugt? 5.170,02 kr. Hvad skal du betale senere? Hvad skal du betale nu? 2.123,00 kr.

KOPI. Årsopgørelse og 1. acontoregning. Hvor meget el har du brugt? 5.170,02 kr. Hvad skal du betale senere? Hvad skal du betale nu? 2.123,00 kr. Årsopgørelse og 1. acontoregning Side 1 af 8 Steen Borg Pilestræde 21 1112 København K Kære Steen Borg Her er din årsopgørelse og 1. acontoregning på adressen Kronprinsessegade 10, 4. tv, 1306 København

Læs mere

KOPI. Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 1.816,04 kr. 741 kwh. Hvornår skal du senest betale?

KOPI. Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 1.816,04 kr. 741 kwh. Hvornår skal du senest betale? Acontoregning Side 1 af 6 Simon Gundersen Sværtegade 7, 2. 1118 København K DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt

Læs mere

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Udkast til Hørsholm Kommunes Miljøtilsynsplan for 203-206 Plan for miljøtilsyn 203-206 Hvad er en tilsynsplan Tilsynsplanen fortæller virksomheder, borgere og andre myndigheder, hvordan Hørsholm Kommune

Læs mere

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 652,15 kr. 207 kwh. Hvornår skal du senest betale? 9.

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 652,15 kr. 207 kwh. Hvornår skal du senest betale? 9. Acontoregning Jens Stürup karen Emilie Knauer Gernersgade 42 1319 København K Side 1 af 6 DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 785,51 kr. 209 kwh. Hvornår skal du senest betale? 7.

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 785,51 kr. 209 kwh. Hvornår skal du senest betale? 7. Acontoregning Jens Stürup karen Emilie Knauer Gernersgade 42 Side 1 af 5 DONG Energy Sales & Distribution A/S Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr.

Læs mere

På de næste sider kan du se, hvordan vi har beregnet din opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT

På de næste sider kan du se, hvordan vi har beregnet din opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT Nicolaj Bork Christiansen Ærenprisvej 21 2820 Gentofte Årsopgørelse for el samt første acontoregning Opgørelsen omfatter dit forbrug fra den 1. oktober 2014 til den 27. september 2015 og første acontoregning

Læs mere

12.035,69 kr ,93 kr. 623,76 kr kwh kwh

12.035,69 kr ,93 kr. 623,76 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Kyra og Peiter De Heer Håbets Allé 62 Kære Kyra og Peiter De Heer Din årsopgørelse går fra den 13. oktober 2014 til den 8. oktober 2015 og viser, hvor meget el du har brugt

Læs mere

4.579,28 kr ,90 kr. 210,38 kr kwh kwh

4.579,28 kr ,90 kr. 210,38 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Nadim Ahmed Toftegårds Allé 41, 3. th Kære Nadim Ahmed Din årsopgørelse går fra den 6. december 2014 til den 15. december 2015 og viser, hvor meget el du har brugt i perioden,

Læs mere

KOPI. Årsopgørelse for el samt første acontoregning INDBETALINGSKORT. HERVARD BENT EMIL SELBY HERVARD Bøgebakken 6, L Spjellerup 4640 Fakse

KOPI. Årsopgørelse for el samt første acontoregning INDBETALINGSKORT. HERVARD BENT EMIL SELBY HERVARD Bøgebakken 6, L Spjellerup 4640 Fakse HERVARD BENT EMIL SELBY HERVARD Bøgebakken 6, L Spjellerup 4640 Fakse Årsopgørelse for el samt første acontoregning Opgørelsen omfatter jeres forbrug fra den 26. september 2014 til den 29. september 2015

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

4.765,12 kr ,25 kr ,13 kr kwh kwh

4.765,12 kr ,25 kr ,13 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Anders Carstensen Klosterstræde 20, 4. tv Kære Anders Carstensen Din årsopgørelse går fra den 10. oktober 2014 til den 10. oktober 2015 og viser, hvor meget el du har brugt

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN HEDENSTED INDGÅET 10 NOV. 2016 fl#3 ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mailadresse: Foreningens CVR-nummer: (Er nødvendigt for udbetaling) Ansøgningsår:

Læs mere

I alt til betaling INDBETALINGSKORT. Kan betales i pengeinstitut og på posthuse. FI konto nr Viborg

I alt til betaling INDBETALINGSKORT. Kan betales i pengeinstitut og på posthuse. FI konto nr Viborg Ioan Lucian Danciu Fakturanr....: 8443997 Fakturadato...: 01 11 2016 Kundenr....: 77167 Forfaldsdato...: 15 11 2016 Side...: 1 Kontraktnr.: El Energi Viborg Forsyning A/S, CVR 25604849 Vand Energi Viborg

Læs mere

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE Faktura Betalingsdato 0.2.205 HiG Denmark ApS 2 Hjælp til jeres faktura speriode 6.0.205-5..205 Total ekskl. moms Moms Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice d. 0.2.205 Momsspecifikation

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Flygtninge i virksomhederne Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Jobcenter Holbæk og Jobservice Danmark Program- og afdelingsleder Jette Ammar Kristoffersen Integrationskoordinator Anette

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

ENERGISPARESEKRETARIATET. Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder

ENERGISPARESEKRETARIATET. Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder Indholdfortegnelse Til gavn for både kommuner og virksomheder De gode argumenter vinder Byg jeres indsats på data En metode til at effektivisere

Læs mere

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Direktør Kasper Højvang Kyed Styrelsen for International Rekruttering og Integration KL s JobCAMP 6. november 2015 Introduktion Hvad er udfordringen? Hvor er

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

På de næste sider kan I se, hvordan vi har beregnet jeres opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT

På de næste sider kan I se, hvordan vi har beregnet jeres opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT Henning Weise Løvspringsvej 1 A, 2. TV 2920 Charlottenlund Årsopgørelse for distribution af el og afgifter samt første acontoregning Opgørelsen omfatter distribution af el og afgifter fra den 11. november

Læs mere

ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS

ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS Hvis du ansætter en nyankommen flygtning eller familiesammenført til en flygtning i et år eller mere har du mulighed for at ansøge om en bonus på

Læs mere

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (sab@uibm.dk og sox@uibm.dk) DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet integrationsprogram

Læs mere

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Nina Svanborg, Styrelsen for International Rekruttering, Integrationsministeriet og Helle Aaen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. INDBETALINGSKORT

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. INDBETALINGSKORT Regning Betalingsdato 02.11.2015 Hi3G Denmark ApS Forbrugsperiode 11.09.2015-15.10.2015 Total inkl. moms 930,65 Moms 115,38 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice d. 02.11.2015 Momsspecifikation

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE NATUR OG MILJØ FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN 2017-2020 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Dansk Affaldsforening, Affaldsdage 11.11.2016 Funktionsleder Niels Bukholt Stort fokus på bygge- og anlægssektoren Ellen McArthur fundation 0,8-1,1 mia. kr.

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen. Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed

Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen. Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter

Læs mere

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER KORT FORTALT Denne folder beskriver de forskellige ordninger, der kan hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet

Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikerne medvirker til at styrke integration og beskæftigelse af flygtninge på det danske arbejdsmarked hurtigt og

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017

Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017 Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017 Beskrivelse af krav til at udføre tilsynskampagner Kommunerne skal udføre 2 årlige tilsynskampagner med industrivirksomheder og/eller husdyrbrug som målgrupper.

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016 Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status ultimo oktober 2016 Igangsatte initiativer i forhold til den indgåede partnerskabsaftale Med afsæt

Læs mere

625050, Hvide børster, side 1, cyan, magenta, gul, sort 1/TH , Hane, side, cyan, magenta, gul, sort, 1/CS. til klinikken

625050, Hvide børster, side 1, cyan, magenta, gul, sort 1/TH , Hane, side, cyan, magenta, gul, sort, 1/CS. til klinikken 625050, Hvide børster, side 1, cyan, magenta, gul, sort 1/TH 625037, Hane, side, cyan, magenta, gul, sort, 1/CS til klinikken Velkommen til Formulas katalog over tryksager til klinikken, hvor vi har fornøjelsen

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Alternative veje til mere genbrug - via reparation

Alternative veje til mere genbrug - via reparation Alternative veje til mere genbrug - via reparation Lone Mikkelsen, seniorrådgiver i kemikalier Genbrugsaktiviteter med affald fra genbrugspladsen ; 21. juni 2016 Det Økologiske Råd Miljøorganisation der

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder

Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder 26. marts 2015 ARTIKEL Af David Elmer Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder På fem år er antallet af ressourcesvage kontanthjælpsmodtagere, f.eks. stofmisbrugere og psykisk

Læs mere

Pavia Henrik Kristian Salomon Korniliussen Joelsen Kaj Munks Vej 29,1 th 8260 Viby J. Vi skal bede om bemærkninger

Pavia Henrik Kristian Salomon Korniliussen Joelsen Kaj Munks Vej 29,1 th 8260 Viby J. Vi skal bede om bemærkninger Pavia Henrik Kristian Salomon Korniliussen Joelsen Kaj Munks Vej 29,1 th 8260 Viby J Vi skal bede om bemærkninger Klagen har været forelagt /S. Vi vedlægger kopi af indklagedes svar af 24. juli 2017. Vi

Læs mere

Vejledning om hestehold

Vejledning om hestehold Vejledning om hestehold Vejledning om heste hold. Hvor må man holde hest? Heste er sidestillet med landbrugsdyr og hører derfor til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Brønderslev, d. 26. oktober 2016, v. Peter Svane

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Brønderslev, d. 26. oktober 2016, v. Peter Svane Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Brønderslev, d. 26. oktober, v. Peter Svane Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter den kommunale integrationsopgave under pres Ca. 11.000 flygtninge fik

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren

Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren Building Green 2016 Kontorchef Camilla Bjerre Søndergaard Globalt Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur Mål 11: Bæredygtige byer og samfund

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

18. jan. 16. Miljøgodkendelser nu og i fremtiden

18. jan. 16. Miljøgodkendelser nu og i fremtiden IDA Miljø Miljøgodkendelser nu og i fremtiden Fremtidens miljø- og Miljø- og ken skal understøtte, at virksomhederne kan udvikle og producere konkurrencedygtige produkter i en ressourceeffektiv økonomi

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt BILAG ad spm. nr. 24 (L 189) Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016/2333 Ændringsforslag

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Arsopgørelse Ž7exx 2,2 DONG

Arsopgørelse Ž7exx 2,2 DONG MODTAGET Arsopgørelse Ž7exx 2,2 DONG EGEMAR á CLAUSE Side 1 af 6 IlÍl" Il i ' 'I II"Il I I II II' II ' I' DONG Energy Minister Erna Hamiltons Legat Sales & Distribution Als Teknikerbyen 25 for videnskab

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Miljøregulering af virksomheder Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Kategorisering 1. Godkendelsespligtige a) Bilag 1-virksomheder ( de store ) a1) IPPC a2) Få andre typer b) Bilag 2 ( de forenklede )

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 4 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Erhvervsrettet uddannelse og integration Temakonference om trepartsaftalens initiativer til arbejdsmarkedsintegration Tirsdag den 20. september 2016 v. Kåre Vind Jensen

Læs mere

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte Praktikant Sprogpraktik med mentorstøtte praktikant 2 Kan du dansk nok til at klare et arbejde? n Er du usikker på, om du kan nok dansk til at klare et arbejde? n Har du lyst til at opleve en dansk arbejdsplads?

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Indhold 1. Indledning 2. Miljøministeriets rammer og sigtelinjer 3. Regulering og andet nært forestående

Læs mere

STATUS UDMØNTNING AF HJØRRING KOMMUNES INTEGRATIONSSTRATEGI

STATUS UDMØNTNING AF HJØRRING KOMMUNES INTEGRATIONSSTRATEGI Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltning Initialer: RØI NOTATARK 26. april 2017 STATUS UDMØNTNING AF HJØRRING KOMMUNES INTEGRATIONSSTRATEGI 1.0. Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget vedtog d. 9. maj 2016

Læs mere

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Jobcenter Svendborg Anja Jørgensen Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Vedlagt denne skrivelse er ansøgning fra JYSK A/S, hvor vi søger om tilskud til medfinansiering fra Det Lokale

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere