Kontraktbilagsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontraktbilagsfortegnelse"

Transkript

1 Kontraktbilagsfortegnelse Dokument Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation Kontraktbilag 1a Spørgsmål og svar fra udbuddets spørgerunde Kontraktbilag 2 Løsningsbeskrivelse (udfyldes af tilbudsgiver) Kontraktbilag 3a Lokationer WAN Kontraktbilag 3b Erhvervsfremme og regional udvikling, afgrænsning af geografien Kontraktbilag 3c Kortlægning af RKSK s eksisterende rørinfrastruktur Kontraktbilag 4 Kontraktens økonomi Kontraktbilag 4a Prisark (udfyldes af tilbudsgiver) Kontraktbilag 5 Tidsplan (udfyldes af tilbudsgiver) Kontraktbilag 6 Drift, vedligeholdelse og support Kontraktbilag 7 Implementerings- og serviceorganisation (udfyldes af tilbudsgiver) Kontraktbilag 8 - Udkast til tilsagn om tilskud Hovedkontrakt

2 WAN udbud 2015 Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Den 17. juni 2015 Ringkøbing-Skjern Kommune

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Baggrund Definitioner i kravspecifikationen Opbygning af kravspecifikationen Nuværende situation Generelt om tilbuddets indhold Standardkomponenter (MK) Hardware, software, licenser og installation (MK) Leverance tilstand (MK) Tilslutning til eksisterende LAN (MK) Leverandørens medarbejdere (MK) Købsrådgivning (MK) Egen infrastruktur (MK) Netværksinfrastruktur Beskrivelse af netværksydelsen (PK) Brugere af netværksinfrastrukturen (MK) Geografisk leveranceområde (MK) Kabling i bygninger (MK) Netværksforbindelserne Funktionalitet (MK) Sortiment og kapacitet Kvalitetsparametre Obligatoriske Optioner Obligatorisk option 1 Ekstra VRF/VLAN på lokation (MK) Obligatorisk option 2 Oprettelse af internetforbindelse (MK) Obligatorisk option 3 Opgradering af internetforbindelse (MK) Obligatorisk option 4 Redundant internetforbindelse (MK) Obligatorisk option 5 Sort fiber (MK) Implementering Projektledelse Implementering i faser Tidsplan og leveringstid Idriftsættelse Afprøvning (MK) Dokumentation Drift, vedligeholdelse og support Samarbejde med Kunden (MK) Ringkøbing-Skjern Kommune Side 2 af 30 WAN udbud 2015

4 7.2 Serviceorganisationen Serviceaftale Adgang til logs og alarmer Afrapportering og statusmøder Udvidelser, flytninger, ændringer og nedtagelse Økonomi datakommunikation og internet Hardware, software, licenser og installation (MK) Implementerings- og omkostninger til Drift, vedligeholdelse og support (MK) Fakturering af Drift, vedligeholdelse og support (MK) Erhvervsfremme og regional udvikling Forberedelse af Leverandørens infrastruktur (MK) Udrulningsplan (MK) Engrosadgang (MK) Tilskud til forberedelse af infrastruktur Ringkøbing-Skjern Kommune Side 3 af 30 WAN udbud 2015

5 Der udestår fortsat tekniske tilretninger af afsnit 10 i dette dokument! 1 Indledning 1.1 Baggrund Ringkøbing-Skjern Kommune skal anskaffe datakommunikationsforbindelser til kommunens rådhuse og institutioner. Herudover vil kommunen tilkøbe et antal linjer til forskellige formål, fx hjemmearbejdspladser, telesundhed, turist WIFI. Kommunen ønsker i den forbindelse samtidig at understøtte forberedelse af infrastruktur, der muliggør Leverandørens udbud af højhastighedsprodukter til erhvervslivet, med den indirekte effekt at også borgere i området vil få tilbudt adgang til højhastighedprodukter. Formålet er at forbedre grundlaget for erhvervsudvikling og regional udvikling i området. Kommunen ønsker at understøtte forberedelse af infrastruktur i hele kommunens geografi i det omfang, det ikke allerede er forsynet på konkurrencemæsssige vilkår. 1.2 Definitioner i kravspecifikationen I det følgende vil Ringkøbing-Skjern kommune også blive benævnt Kunden og tilbudsgiver vil blive benævnt Leverandøren. Ufravigelige krav er i det følgende benævnt Minimumskrav og fremstår med (MK) i overskriften. Krav, der kan fraviges, men som indgår i vurderingen af Leverandørens tilbud, er benævnt Prioriterede Krav, og fremstår med (PK) i overskriften. Se i øvrigt Udbudsbetingelserne for en uddybning af den anvendte terminologi. 1.3 Opbygning af kravspecifikationen Nærværende kravsspecifikation er opbygget således: Afsnit 1-2 indledende beskrivelse Afsnit 3-9 beskriver krav til RKSK WAN net Afsnit 10 beskriver krav vedr. forberedelse af infrastrukturen i kommunens geografi Ringkøbing-Skjern Kommune Side 4 af 30 WAN udbud 2015

6 2 Nuværende situation Ringkøbing-Skjern Kommune er landets geografisk største kommune. Kommunen har hovedsæde i Ringkøbing, hvorfra al it drives for kommunens institutioner. Kunden har en bagvedliggende lag 3 switch. Desuden har Kunden en central internetforbindelse, leveret i Kundens rackskab i maskinrum på Ringkøbing rådhus, herfra distrubueres internet videre til Kundens lokationer via et dedikeret VLAN. NB! På lokationerne vil der være plads til at installere udstyr af maksimum to units højde. Figur over nuværende topologi: Remote Headquater Herning Kommune 2 Internet 1 Cisco ASA 5585X HA Setup Cisco 6509E Branch Office Service Center Trunks TDC WAN MPLS netværk KMD Access CAP/IP Nianet Sort fiber Nianet WAN MPLS netværk Cisco Segmenteret LAN Layer 3 (Cisco) Enhed Skjern Tarm Videbæk Vejle Bibliotek Branch Office Instutioner Trunks 1 2 Cisco Headquater 6509E Ringkøbing-Skjern kommune Cisco x ISDN 30 Telefoni Cisco Layer 3 Enhed Segmenteret LAN (Cisco) Cisco ASA 5550 HA Setup Segmenteret LAN (Cisco) WAN Topologi 2015 Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden Ringkøbing Koncern IT Udarbejdet af: K.Korsdal Revision Marts Generelt om tilbuddets indhold 3.1 Standardkomponenter (MK) Det er et minimumskrav, at den tilbudte løsning er velafprøvet i praksis og er i drift i andre lignende løsninger med krav til høje oppetider, leveret af Leverandøren eller producent af systemer og komponenter. Ringkøbing-Skjern Kommune Side 5 af 30 WAN udbud 2015

7 3.2 Hardware, software, licenser og installation (MK) Det er et minimumskrav, at alt nødvendigt hardware, software, licenser og installation til løsningen er indeholdt og prissat i tilbuddet, jf. nærmere nedenfor. 3.3 Leverance tilstand (MK) Det er et minimumskrav, at ydelserne leveres fuldt funktionsdygtige inklusive, men ikke begrænset til nødvendig projektledelse, planlægning, projektering, gravning, installation, tilslutning til UPS/strømforsyning, konfiguration, idriftsættelse, test og dokumentation. 3.4 Tilslutning til eksisterende LAN (MK) Det er et minimumskrav, at Leverandøren tager højde for, at Kunden selv kobler LAN udstyr til den tilslutning af Netværksforbindelserne, der leveres af Leverandøren. Patching i Kundens LAN krydsfelter udføres endvidere af Kunden. 3.5 Leverandørens medarbejdere (MK) Det er et minimumskrav, at Leverandørens medarbejdere eller samarbejdspartnere bærer synligt billedidentifikationskort og anvender billedidentifikationskortet til at legitimere sig over for Kunden i forbindelse med leverancer på Kundens lokaliteter. Leverandøren skal i forbindelse med onsite arbejde meddele Kunden på forhånd, at der kommer en medarbejder fysisk til stede på en given lokalitet. Struktur for meddelelse aftales i aftalehåndbog jf. punkt Købsrådgivning (MK) Det er et minimumskrav, at Leverandøren vederlagsfrit yder assistance vedrørende påtænkte anskaffelser af produkter og serviceydelser i form af rådgivning om, hvordan Leverandørens ydelser bedst lever op til Kundens konkrete behov. 3.7 Egen infrastruktur (MK) Det er et minimumskrav, at Kunden har ret til at fordele de leverede ydelser via egen kabling i offentlig vej til lokaliteter på andre matrikelnumre og dermed udnytte egen infrastruktur (anlæg og drift) indenfor kommunens grænser. Denne ret gælder, men er ikke afgrænset til, kommunens egne lokationer, lokationer med kommunale lejemål og lokationer, hvor kommunen gennem et aftalemæssigt forhold er forpligtet til at stille netværksydelse til rådighed. Ringkøbing-Skjern Kommune Side 6 af 30 WAN udbud 2015

8 4 Netværksinfrastruktur 4.1 Beskrivelse af netværksydelsen (PK) Det er et prioriteret krav, at produktionen af Leverandørens netværksydelse opfylder følgende: Principper for kapacitetsstyring, herunder graden af overbooking, maksimal tilladt udnyttelse af Leverandørens infrastrukturs kapacitet før denne opgraderes, og lignende parametre. Det vægtes positivt, jo mindre overbooking eller tilladt udnyttelse af Leverandørens infrastrukturs kapacitet, der tillades før kapaciteten opgraderes. Angivelse af den samlede netværksydelse (alternativt angivet for backbone og distributionsnetværk) målt inden for de seneste 6 måneder i form af pakketab, oppetid, jitter, og forsinkelse (latency). Det vægtes positivt, jo lavere pakketab, jitter og forsinkelse og jo højere oppetid, Leverandøren kan dokumentere. Leverandøren skal i Kontraktbilag 2 beskrive sin produktion af netværksydelsen i henhold til ovenstående punkter. 4.2 Brugere af netværksinfrastrukturen (MK) Det er et minimumskrav, at brugere af Kundens netværksinfrastruktur skal forstås som alle, der har adgang til Kundens netværksinfrastruktur via fysisk eller trådløs adgang. Brugerbegrebet er ikke afgrænset til ansatte og omfatter også, men ikke begrænset til, leverandører, elever, gæster, turister og borgere. 4.3 Geografisk leveranceområde (MK) Det er et minimumskrav, at netværksforbindelserne kan leveres til samtlige lokationer i Ringkøbing-Skjern Kommune jf. adresseliste bilag 3 a. 4.4 Kabling i bygninger (MK) Det er et minimumskrav, at netværksforbindelserne leveres i det af Kundens anviste rum. Som standard skal leverancen indeholde en indvendig fremføring på 20 m. Indvendig fremføring ud over 20 meter oplyses pr. 5 meter. Prisen angives i Kontraktbilag 4. Den indvendige fremføring skal være inkl. eventuelle murgennemføringer. Eksisterende fremføringskanaler må anvendes til fremføring. Ringkøbing-Skjern Kommune Side 7 af 30 WAN udbud 2015

9 4.5 Netværksforbindelserne Netværksforbindelser (MK) Det er et minimumskrav, at Leverandøren leverer netværksforbindelser uden forbrugsafregning. Netværksforbindelserne skal primært anvendes til opkoblinger, hvor Kundens sikkerhedskoncept inklusive eget udstyr (router/switch) tilkobles linjen Redundans og alternativ fremføring til lokationer (MK) Det er et minimumskrav at der leveres redundante netværksforbindelser til 3 lokationer hos Kunden. Disse lokationer fremgår af kontraktbilag 3a. Netværksforbindelserne skal leveres i en redundant opsætning, således der fra samme PoP fremføres to fysisk adskilte linjer med samme kapacitet i særskilte tracéer, der på hele strækningen er nedgravet med en afstand på mindst 7 meter. Netværksforbindelserne skal være aktive og termineret i fysisk adskilt udstyr på PoP (2 forskellige switche/routere). Kunden vil selv opsætte redundans og load-balancing ved hjælp af HSRP lokalt og dynamisk routning mod Leverandør Sikkerhed i netværksydelsen (MK) Det er et minimumskrav at servicen som efterspørges tilbydes med en datasikkerhed (fortrolighed og integritet) på minimum samme niveau som eksempelvis MPLS sådan, at trafik i logisk adskilte netværk holdes adskilt. Leverandørens endeudstyr (MK) 4.6 Funktionalitet (MK) Det er et minimumskrav, at Leverandøren tilbyder en Layer 3 baseret løsning, som bygger på en MPLS teknologi med dynamisk routningsprotokol, samt mulighed for op til 20 VRF s indeholdt i tilbuddet. Leverandørens løsning skal understøtte IPv Alle til alle netværk (MK) Det er et minimumskrav, at enhver tilkoblet lokation i netværket kan kommunikere med alle øvrige tilkoblede lokationer. Teknisk skal netværket være et alle til alle netværk hvor flere VRF s afleveres i en 802.1Q snitflade lokalt på lokationen Logisk opdeling (MK) Det er et minimumskrav, at Leverandøren tilbyder en facilitet til logisk adskillelse af trafik på Kundens netværksforbindelser (VRF/VLAN eller lignen- Ringkøbing-Skjern Kommune Side 8 af 30 WAN udbud 2015

10 de), hvor båndbredden er dynamisk allokeret. Det skal være muligt at tilkøbe op til 20 logiske adskillelser af trafik pr. netværksforbindelse. Den aktuelle leverance skal indeholde en opdeling i minimum 10 logiske net Prioritering af trafik Quality of Service (MK) Det er et minimumskrav, at Kunden skal kunne vælge at datatrafikken i netværket prioriteres fra CPE til CPE, således at udvalgt datatrafik prioriteres foran anden ikke prioriteret datatrafik. Eksempler på datatrafik som skal kunne prioriteres er: Voice over IP trafik Video kommunikation Kritiske data applikationer Udvalgte kunde IP adresser Prioritering af datatrafikken skal tilbydes for både IPv4 og IPv6 datatrafik Opdeling af prioriteret trafik (MK) Det er et minimumskrav, at prioritering af datatrafikken minimum skal opdeles i 3 klasser eksempelvis: 1) Høj (typisk real tids applikationer) 2) Medium (typisk client server og Citrix applikationer) 3) Best effort (typisk Internet trafik) Prioritering af trafik garanti for fremkommelighed (MK) Det er et minimumskrav, at Leverandøren kan garantere at der altid, på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet, er kapacitet i Leverandørens netværk til at sikre fremkommelighed af datatrafik prioriteret i højeste trafikklasse. 4.7 Sortiment og kapacitet Sortiment og kapacitet på de tilbudte netværksforbindelser (MK) Det er et minimumskrav, at Netværksforbindelserne leveres i et sortiment af symmetriske kapaciteter fra 100/100 Mbit/s til 10/10 Gbit/sek., opdelt i kategorier fra lavest til højest: /100 Mbit/sek /250 Mbit/sek. Ringkøbing-Skjern Kommune Side 9 af 30 WAN udbud 2015

11 3. 1/1 Gbit/sek /10 Gbit/sek. I kontraktbilag 3 er specificeret, hvilken kategori der skal leveres til de specifikke lokationer. Netværksforbindelsernes drift prissættes i Kontraktbilag Vederlagsfri oprettelse af netværksforbindelser (MK) Det er et minimumskrav, at netværksforbindelser til lokationer opgjort i kontraktbilag 3 leveres og oprettes (jf. punkt 3.3) vederlagsfrit Opgradering af netværksforbindelser (MK) Det er et minimumskrav, at netværksforbindelsernes kapacitet (kategori 1-2) skal kunne opgraderes til minimum 1/1 Gbit/sek. Kategori 3: (1/1 Gbit/sek) skal kunne opgraderes til 10/10 Gbit/sek 4.8 Kvalitetsparametre Netværksforbindelsernes kvalitet skal angives i følgende parametre: Garanteret båndbredde (throughput) Pakketab Forsinkelse (latency) Jitter Kunden giver Leverandøren SNMP læseadgang til Kundens eget endeudstyr, og således skal Leverandøren monitorere og måle kvalitetsparamtrene ved at tilgå SNMP variable på Kundens Cisco udstyr Garanteret båndbredde (throughput) (MK) Det er et minimumskrav, at netværksforbindelsens båndbredde, målt på ethvert tidspunkt indenfor driftstiden, på en specifik session og på ethvert interface kan levere minimum 80 % af den aftalte båndbredde fra Kunde CPE til Leverandørens PE, uden at øvrige kvalitetsparametre overskrider angivne krav dvs. pakketab, forsinkelse og jitter Pakketab (MK) Det er et minimumskrav, at linjens datapakketab målt på ethvert tidspunkt indenfor driftstiden, fra Kunde CPE til Leverandørens PE og mellem andre tilkoblede lokaliteter, ikke overstiger 0,1 % over et døgn. Ringkøbing-Skjern Kommune Side 10 af 30 WAN udbud 2015

12 4.8.3 Forsinkelse (latency) (MK) Det er et minimumskrav, at forsinkelse i datatrafik målt som round trip delay (RTD) på ethvert tidspunkt indenfor driftstiden, fra Kunde CPE på en lokation til Kunde CPE på en vilkårlig anden lokation, som middelværdi, målt over 3 timer, ikke overstiger 10 ms Jitter (MK) Det er et minimumskrav, at variationen i forsinkelse af datapakker målt på ethvert tidspunkt indenfor driftstiden, fra Kunde CPE på en lokation til Kunde CPE på en vilkårlig anden lokation, ikke overstiger 5 ms målt over 3 timer Kvalitetsparametre målemetoder (PK) Det er et prioriteret krav at Leverandøren i Kontraktbilag 2 redegør for hvordan kvalitetsparametrene måles, herunder hvilke målemetoder der anvendes. God fyldestgørende redegørelse med detaljeret angivelse af målemetoder vægtes højt. Ringkøbing-Skjern Kommune Side 11 af 30 WAN udbud 2015

13 5 Obligatoriske Optioner 5.1 Obligatorisk option 1 Ekstra VRF/VLAN på lokation (MK) Det er et minimumskrav, at Leverandøren tilbyder og prissætter opgradering med yderligere et globalt VRF/VLAN på alle lokationer. 5.2 Obligatorisk option 2 Oprettelse af internetforbindelse (MK) Det er et minimumskrav, at Leverandøren tilbyder og prissætter internetforbindelser. Leverandøren skal tilbyde følgende hastigheder: 1/1 Gbit/sek. 10/10 Gbit/sek 5.3 Obligatorisk option 3 Opgradering af internetforbindelse (MK) Det er et minimumskrav, at Leverandøren tilbyder og prissætter opgradering af kapaciteten på internetforbindelser. Leverandøren skal tilbyde følgende opgraderingstrin: 1/1 Gbit/sek. opgradering til 10/10 Gbit/sek 5.4 Obligatorisk option 4 Redundant internetforbindelse (MK) Det er et minimumskrav, at internetforbindelsen kan leveres med redundans. Den redundante forbindelse skal etableres med en alternativ fremføring: De to internetforbindelser skal leveres i en redundant opsætning, således der fra samme PoP fremføres to fysisk adskilte linjer med samme kapacitet i særskilte tracéer, der på hele strækningen er nedgravet med en afstand på mindst 7 meter. Internetforbindelserne skal være aktive og termineret i fysisk adskilt udstyr på PoP (2 forskellige switche/routere). Leverandøren skal prissætte en oprettelse af en 1/1 Gbit/sek internetforbindelse, samt en evt. senere opgradering til en 10/10 Gbit/sek internetforbindelse. Etablering af redundans jf ovenstående skal være indeholdt i oprettelsesprisen. 5.5 Obligatorisk option 5 Sort fiber (MK) Ringkøbing-Skjern Kommune Side 12 af 30 WAN udbud 2015

14 Leverandøren skal kunne tilbyde sort fiber leverancer mellem to lokationer. Leverancen er uden CPE udstyr. 1. Sort fiber defineret som et fiberpar, leveret som en ubrudt forbindelse mellem to kundelokationer. Fiberkvalitet skal være singlemode fiber termineret på kundens lokation i et ODF panel og termineret i SC stik Sort fiber - kvalitet Den maksimale dæmpning per kilometer må højest være 0.5 db/km. En sort fiber med en længde på op til 100 km skal kunne leveres uden behov for regenerering af signalstyrken. 6 Implementering Kunden tillægger det stor betydning, at implementeringen af de indkøbte ydelser forløber professionelt, i høj kvalitet og med præcision, i forhold til de indgåede aftaler. Et afgørende succeskriterium er, at migreringen foregår så gnidningsfrit som muligt for brugerne på de enkelte lokaliteter. Implementeringsperioden er så langstrakt og omfangsrig, at der vil være en periode, hvor den gamle og den nye netværksinfrastruktur skal sameksistere. Kunden forventer selv at stå for denne sammenkobling af netværkene i datacenteret Leverandørens ansvar (MK) Det er et minimumskrav, at Leverandøren påtager sig totalansvar for leverancen med hvad, det indebærer, herunder at forestå kompetent projektledelse og levere certificerede teknikere Implementeringsorganisation (MK) Det er et minimumskrav, at Leverandøren indgår i et gensidigt forpligtende samarbejde med Kunden samt, at dette samarbejde struktureres i en formel projektorganisering, som klart definerer samarbejdet, beslutningsformalia, mødefrekvens og lignende Beskrivelse af samarbejde (PK) Det er et prioriteret krav, at Leverandøren i Kontraktbilag 7 beskriver, hvorledes implementeringsorganisationen i forbindelse med implementeringen kan etableres, samt efter hvilke retningslinjer, og i hvilken form Leverandøren anbefaler, at samarbejdet fastlægges. En god, fyldestgørende og gennemskuelig beskrivelse vægtes højt. Ringkøbing-Skjern Kommune Side 13 af 30 WAN udbud 2015

15 6.1.4 Kundens deltagelse (PK) Det er et prioriteret krav, at de tidsmæssige krav til Kundens deltagelse i implementeringen fremgår af tidsplanen i Kontraktbilag 5. Det skal her angives, i hvilket omfang og på hvilke tidspunkter Kunden skal medvirke til Leverandørens opfyldelse af Kontrakten, herunder at stille oplysninger, medarbejdere, lokaler og udstyr m.v. til rådighed samt deltage i prøver. En god, fyldestgørende og gennemskuelig beskrivelse vægtes højt Beskrivelse af Implementeringsorganisation (PK) Det er et prioriteret krav, at Leverandøren i Kontraktbilag 7 beskriver Leverandørens implementeringsorganisation, herunder skal følgende forhold beskrives: a) Udmøntning af totalansvar for leverancen b) Implementeringsprocessen c) Kvalitetskontrol af leverancen d) Antal planlæggere/projekteringsmedarbejdere e) Antal teknikere f) Antal certificerede teknikere (samt hvilken type og grad af certificering) g) Andel af teknikere leveret af underleverandør h) Eskalationsprocedurer En god, fyldestgørende og gennemskuelig beskrivelse vægtes højt. 6.2 Projektledelse Projektledelse for leverancen (PK) Det er et prioriteret krav, at Leverandøren beskriver Leverandørens projektledelse i forbindelse med leverancen. Ved projektledelse forstås, at Leverandøren som minimum skal foretage: a) Planlægning og implementering af de tilbudte leverancer og de valgte optioner b) Udarbejde og vedligeholde detaljerede tidsplaner og testplaner c) Koordinering med Kundens projektleder d) Deltage i styregruppe- og projektgruppemøder e) Udarbejde dokumentation af fremdrift i form af statusrapporter og opgavelister f) Opfølgning på tidsplan Leverandøren skal i Kontraktbilag 7 beskrive, hvorledes projektledelsen for leverancen gennemføres. Opfyldelse af ovenstående krav tillige med en god, fyldestgørende og gennemskuelig beskrivelse vægtes højt. Ringkøbing-Skjern Kommune Side 14 af 30 WAN udbud 2015

16 6.2.2 Projektledelse (MK) Det er et minimumskrav, at projektledelse ifm. levering af netværks- og internetforbindelser leveres vederlagsfrit. 6.3 Implementering i faser Implementeringsfaser (MK) Det er et minimumskrav, at at implementeringen opdeles i nedenstående faser: Fase 1: Installation på rådhuset og to testinstllationer udpeget af kunden. Aflevering i henhold til delleverance- og overtagelsesprøver. Fase 2: Etablering af øvrige netværksforbindelser. Aflevering i henhold til delleverance-, overtagelses- og driftsprøver. 6.4 Tidsplan og leveringstid Leveringstid (MK) Det er et minimumskrav, at det nye netværk kan ibrugtages i perioden fra 1. januar 2016 til 1. juni Overtagelsesprøve for netværket som helhed skal være gennemført inden 1. juni Tidsplan (MK) Det er et minimumskrav, at Leverandøren beskriver en tidsplan i Kontraktbilag 5. for implementeringen (projektering, gravning og installation af udstyr). Ud over leverancen til Kundens datacenter, kan Leverandøren frit beslutte hvilke lokaliteter, der skal leveres til i de enkelte faser. 6.5 Idriftsættelse Idriftsættelsestidspunkt (MK) Det er et minimumskrav at idriftsættelse af forbindelserne til Rådhuset i Ringkøbing tager hensyn til, at der ikke sker forstyrrelser i normal arbejdstid hverdage Dog kan det forberedende arbejde foretages inden for normal arbejdstid. Eventuelle omkostninger skal være omfattet i tilbuddet i øvrigt. Øvrige forbindelser kan idriftsættes indenfor normal arbejdstid Idriftsættelsessupport (PK) Det er et prioriteret krav, at Leverandøren sikrer, at der efter idriftsættelse/migrering af løsningen, er medarbejdere til rådighed, der kan yde sup- Ringkøbing-Skjern Kommune Side 15 af 30 WAN udbud 2015

17 port til Kunden. Leverandørens supportmedarbejdere skal være dansk talende, og have tilstrækkelig kendskab til løsningen. Leverandøren skal beskrive dette i Kontraktbilag 7. Opfyldelsesgrad af ovennævnte krav samt god beskrivelse vægtes højt. 6.6 Afprøvning (MK) Det er et minimumskrav, at afprøvning gennemføres i henhold til vedlagte Hovedkontrakt punkt 8 Afprøvning Afprøvning dokumentation (MK) Det er et minimumskrav, at Leverandøren skriftligt dokumenterer resultatet af afprøvningerne. Fejl fundet i forbindelse med afprøvning, skal inddeles i kategorier efter hvor kritisk fejlene er med mulighed for løsning samt en tidshorisont for afhjælpning af fejl Afprøvning indhold (PK) Det er et prioriteret krav, at Leverandøren, i Kontraktbilag 7, vedlægger et udkast til testplaner for delleverance- overtagelses- og driftsprøver. Som minimum skal afprøvningen omfatte kontrol af: Levering, konfiguration og installation af de enkelte elementer er som aftalt Alle funktionskrav er opfyldte i henhold til kravspecifikationen og den efterfølgende detailspecifikation, også for valgte optioner Dokumentation er leveret Driftshåndbog er leveret Belastningsprøve på systemet Test af simulerede fejlsituationer ved valg af en redundant linje, så som nedbrud på netværksforbindelser eller CPE udstyr Test af overvågning Test af troughput mod iperf-server eller lign. i Leverandørens net Kunden forbeholder sig ret til at udvide det vedlagte udkast med flere tests. Opfyldelsesgrad af ovennævnte krav samt en god, fyldestgørende og gennemskuelig beskrivelse vægtes højt Beredskabsøvelser (MK) Det er et minimumskrav, at Kunden på et vilkårligt tidspunkt under driftsprøven, skal have mulighed for at simulere forskellige typer af nedbrud for at teste Leverandørens løsning og serviceorganisation. Ringkøbing-Skjern Kommune Side 16 af 30 WAN udbud 2015

18 6.7 Dokumentation Dokumentation (MK) De overordnede krav til Dokumentation er fastlagt i Hovedkontraktens punkt 3.2 Dokumentation. Det er et minimumskrav, at Leverandøren løbende dokumenterer løsningen. Dokumentationen skal leveres ved delleveranceprøvningen og overtagelsesprøven for den samlede løsning. Dokumentationen skal leveres i elektronisk form og vederlagsfrit for Kunden. Dokumentationen skal som minimum omfatte: a) Principskitse over løsningen b) Beskrivelse af løsningens opbygning, herunder redundans og logiske kredsløb c) Liste over lokaliteter indeholdende relevant information i forhold til: Adresse Båndbredde Antal logiske netværk/båndbredde pr. logisk netværk Anvendte IP adresser Anvendt CPE udstyr, herunder software type og version Konfiguration af CPE udstyr (portanvendelse) QoS konfiguration d) Evt. dokumentation over krydsfelter i det omfang Leverandøren har foretaget arbejder heri Projektportal og portal til dokumentation (PK) Det er et prioriteret krav, at der oprettes en projektportal i forbindelse med implementeringsprojektet med henblik på at dele dokumenter i forløbet på den mest effektive måde. Det er ligeledes et prioriteret krav, at portalen efterfølgende kan anvendes til dokumentationen af løsningen, således at begge parter har mulighed for løbende at tilgå en opdateret dokumentation. Portalen kan være Leverandørens egen eller kan være en ekstern sharepoint server eller lignende. Leverandøren skal beskrive mulighederne i Kontraktbilag 7 samt oplyse eventuelle omkostninger i Kontraktbilag 4. Opfyldelsesgrad af ovennævnte krav samt en god, fyldestgørende og gennemskuelig beskrivelse vægtes højt. Ringkøbing-Skjern Kommune Side 17 af 30 WAN udbud 2015

19 7 Drift, vedligeholdelse og support 7.1 Samarbejde med Kunden (MK) Det er et minimumskrav, at Leverandøren indgår i et gensidigt forpligtende samarbejde med Kunden samt at dette samarbejde struktureres i en formel projektform eller lignende, som klart definerer samarbejdet, beslutningsformalia (forudsætninger for at aktiviteter igangsættes, udstyr bestilles, teknikere bookes) mødefrekvens og lignende. I princippet er der ingen grænser for, hvad det formaliserede samarbejde kan omfatte indenfor aftalens ydelser, men som minimum skal følgende aktiviteter indgå: Udvikling af netværk: o Bestilling og implementering af ydelser o Design og implementering af tekniske services o Design og implementering af tekniske og organisatoriske interfaces mellem Leverandøren og Kunden Drift af netværk: o Fejlhåndtering, henvendelses metoder og numre o Orientering ved ændringer o Trendanalyser o Udarbejdelse af katastrofeplan o Udarbejdelse af driftshåndbog Information om ændringer i serviceorganisationen Omkostninger til udførelse af ovennævnte samarbejdsopgaver skal være inkluderet i de oplyste vederlag for Drift, vedligeholdelse og support Beskrivelse af samarbejde (PK) Det er et prioriteret krav, at Leverandøren i Kontraktbilag 7 beskriver, hvorledes et samarbejde i aftalens løbetid kan etableres, samt efter hvilke retningslinjer, og i hvilken form Leverandøren anbefaler, at samarbejdet fastlægges. Som en del af samarbejdet forventes der udarbejdet en Aftalehåndbog, der er med til at gøre kontraktens aftaler håndterbare i hverdagen. En god, fyldestgørende og gennemskuelig beskrivelse vægtes højt. Ringkøbing-Skjern Kommune Side 18 af 30 WAN udbud 2015

20 7.2 Serviceorganisationen Beskrivelse af serviceorganisation (PK) Det er et prioriteret krav, at Leverandøren i Kontraktbilag 7 beskriver sin serviceorganisation, samt sin serviceorganisation set i relation til Kunden, herunder skal følgende forhold beskrives: a) Antal serviceteknikere b) Antal produktcertificerede serviceteknikere (samt hvilken type og grad af certificering) c) Geografisk fordeling, hhv. i dagtimer og i 24/7 beredskab, af serviceteknikere herunder fordelingen af produktcertificerede serviceteknikere d) Andel af serviceteknikere leveret af underleverandør e) Øvrige ressourcer i serviceorganisationen (service manager, helpdesk, 2nd og 3rd level support) f) Serviceprocessen fra fejl modtages til afhjælpning er afsluttet inklusive hvilke ressourcer, som er involveret i processen g) Eskalationsprocedurer, såvel internt som i forhold til producenter En god, fyldestgørende og gennemskuelig beskrivelse vægtes højt Konsulentydelser (MK) Det er et minimumskrav, at Leverandøren leverer serviceydelser i form af serviceteknikere. Serviceydelsen omfatter serviceteknikere på timebasis i form af assistance af certificerede teknikere. Disse ydelser skal relatere sig til de af Kontrakten omfattede services på infrastrukturen. Leverandøren skal levere serviceteknikere i nedenstående sortiment: 1. Tekniker udfører basal support og assistance på hardware niveau. 2. Systemtekniker udfører installation, support og assistance på hardware og systemniveau. 3. Systemkonsulent assisterer og rådgiver Kunden med design af løsninger baseret på de omfattede services. 7.3 Serviceaftale Kunden efterspørger en serviceaftale, der dækker den tilbudte løsning inkl. overvågning af forbindelser. Nedenstående krav er gældende for hele serviceaftalen. Ydelserne i de nedenfor beskrevne krav skal være optimeret mht. pris/ydelse og indeholde faciliteter, funktioner og metoder, der lever op til Ringkøbing-Skjern Kommune Side 19 af 30 WAN udbud 2015

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 403 Offentligt CPR-kontoret CPR opgaven underskrevet kontrakt Definitioner Bilag 0 Version

Læs mere

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING Indholdsfortegnelse: 1 Ledelsesresume... 3 2 Formål og introduktion... 5 3 Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi...8

Læs mere

Statsstøtteretlig vurdering i forbindelse med indkøb af bredbåndsinfrastruktur

Statsstøtteretlig vurdering i forbindelse med indkøb af bredbåndsinfrastruktur København 29. april 2015 Michael Honoré Partner T +45 72 27 33 76 mih@bechbruun.com Sagsnr. 038632-0023 mih/nje/ilp Statsstøtteretlig vurdering i forbindelse med indkøb af bredbåndsinfrastruktur 1. Indledning

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål... 5

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S 220-383426)

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S 220-383426) Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud vedr. virtuel reception (EU-udbud nr. 2013/S 220-383426) 18.3.2014 Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel guide til valg og brug af kontrakter i it-projekter Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...1 2. Præsentation af Statens it-projektmodel...3

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Udbudskompendium. Begrænset udbud nr. 2008/S 25-033516. Udbud af. Ambulancetjenesten i Region Syddanmark

Udbudskompendium. Begrænset udbud nr. 2008/S 25-033516. Udbud af. Ambulancetjenesten i Region Syddanmark Udbudskompendium Begrænset udbud nr. 2008/S 25-033516 Udbud af Ambulancetjenesten i Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Udbyder... 2 1.3 Kontaktafdeling

Læs mere

EU udbud af Konsulentassistance

EU udbud af Konsulentassistance EU udbud af Konsulentassistance Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 9 Fagområder... 9 Kvalitet... 10 Driftsmøder... 10 Kapitel 3

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Formål og baggrund...

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

KO2 med kommentarer. Nicolai Dragsted Ole Horsfeldt Jesper Langemark Claus Sørensen

KO2 med kommentarer. Nicolai Dragsted Ole Horsfeldt Jesper Langemark Claus Sørensen KO2 med kommentarer KO2 med kommentarer Nicolai Dragsted Ole Horsfeldt Jesper Langemark Claus Sørensen Nicolai Dragsted, Ole Horsfeldt, Jesper Langemark og Claus Sørensen KO2 med kommentarer 1. udgave/1.

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432 Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Udbyder...

Læs mere

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Beslutningsoplæg til Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Version Cathrine Carøe Indkøb Telefon ccro@bane.dk Senior markedsanalytiker

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Side 1/35 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Om nærværende bilag Nærværende bilag indeholder en beskrivelse af Leverandørens Ydelser, som Tilbudsgiver skal levere i henhold til Vedligeholdelsesaftalen,

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 r 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til

Læs mere

K03. Juridisk vejledning

K03. Juridisk vejledning K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Juridisk vejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. BAGGRUND FOR ARBEJDET...2 3. DEN OVERORDNEDE RAMME...3 4. KONTRAKTENS ANVENDELSESOMRÅDE...4

Læs mere