Kontraktbilagsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontraktbilagsfortegnelse"

Transkript

1 Kontraktbilagsfortegnelse Dokument Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation Kontraktbilag 1a Spørgsmål og svar fra udbuddets spørgerunde Kontraktbilag 2 Løsningsbeskrivelse (udfyldes af tilbudsgiver) Kontraktbilag 3a Lokationer WAN Kontraktbilag 3b Erhvervsfremme og regional udvikling, afgrænsning af geografien Kontraktbilag 3c Kortlægning af RKSK s eksisterende rørinfrastruktur Kontraktbilag 4 Kontraktens økonomi Kontraktbilag 4a Prisark (udfyldes af tilbudsgiver) Kontraktbilag 5 Tidsplan (udfyldes af tilbudsgiver) Kontraktbilag 6 Drift, vedligeholdelse og support Kontraktbilag 7 Implementerings- og serviceorganisation (udfyldes af tilbudsgiver) Kontraktbilag 8 - Udkast til tilsagn om tilskud Hovedkontrakt

2 WAN udbud 2015 Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Den 17. juni 2015 Ringkøbing-Skjern Kommune

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Baggrund Definitioner i kravspecifikationen Opbygning af kravspecifikationen Nuværende situation Generelt om tilbuddets indhold Standardkomponenter (MK) Hardware, software, licenser og installation (MK) Leverance tilstand (MK) Tilslutning til eksisterende LAN (MK) Leverandørens medarbejdere (MK) Købsrådgivning (MK) Egen infrastruktur (MK) Netværksinfrastruktur Beskrivelse af netværksydelsen (PK) Brugere af netværksinfrastrukturen (MK) Geografisk leveranceområde (MK) Kabling i bygninger (MK) Netværksforbindelserne Funktionalitet (MK) Sortiment og kapacitet Kvalitetsparametre Obligatoriske Optioner Obligatorisk option 1 Ekstra VRF/VLAN på lokation (MK) Obligatorisk option 2 Oprettelse af internetforbindelse (MK) Obligatorisk option 3 Opgradering af internetforbindelse (MK) Obligatorisk option 4 Redundant internetforbindelse (MK) Obligatorisk option 5 Sort fiber (MK) Implementering Projektledelse Implementering i faser Tidsplan og leveringstid Idriftsættelse Afprøvning (MK) Dokumentation Drift, vedligeholdelse og support Samarbejde med Kunden (MK) Ringkøbing-Skjern Kommune Side 2 af 30 WAN udbud 2015

4 7.2 Serviceorganisationen Serviceaftale Adgang til logs og alarmer Afrapportering og statusmøder Udvidelser, flytninger, ændringer og nedtagelse Økonomi datakommunikation og internet Hardware, software, licenser og installation (MK) Implementerings- og omkostninger til Drift, vedligeholdelse og support (MK) Fakturering af Drift, vedligeholdelse og support (MK) Erhvervsfremme og regional udvikling Forberedelse af Leverandørens infrastruktur (MK) Udrulningsplan (MK) Engrosadgang (MK) Tilskud til forberedelse af infrastruktur Ringkøbing-Skjern Kommune Side 3 af 30 WAN udbud 2015

5 Der udestår fortsat tekniske tilretninger af afsnit 10 i dette dokument! 1 Indledning 1.1 Baggrund Ringkøbing-Skjern Kommune skal anskaffe datakommunikationsforbindelser til kommunens rådhuse og institutioner. Herudover vil kommunen tilkøbe et antal linjer til forskellige formål, fx hjemmearbejdspladser, telesundhed, turist WIFI. Kommunen ønsker i den forbindelse samtidig at understøtte forberedelse af infrastruktur, der muliggør Leverandørens udbud af højhastighedsprodukter til erhvervslivet, med den indirekte effekt at også borgere i området vil få tilbudt adgang til højhastighedprodukter. Formålet er at forbedre grundlaget for erhvervsudvikling og regional udvikling i området. Kommunen ønsker at understøtte forberedelse af infrastruktur i hele kommunens geografi i det omfang, det ikke allerede er forsynet på konkurrencemæsssige vilkår. 1.2 Definitioner i kravspecifikationen I det følgende vil Ringkøbing-Skjern kommune også blive benævnt Kunden og tilbudsgiver vil blive benævnt Leverandøren. Ufravigelige krav er i det følgende benævnt Minimumskrav og fremstår med (MK) i overskriften. Krav, der kan fraviges, men som indgår i vurderingen af Leverandørens tilbud, er benævnt Prioriterede Krav, og fremstår med (PK) i overskriften. Se i øvrigt Udbudsbetingelserne for en uddybning af den anvendte terminologi. 1.3 Opbygning af kravspecifikationen Nærværende kravsspecifikation er opbygget således: Afsnit 1-2 indledende beskrivelse Afsnit 3-9 beskriver krav til RKSK WAN net Afsnit 10 beskriver krav vedr. forberedelse af infrastrukturen i kommunens geografi Ringkøbing-Skjern Kommune Side 4 af 30 WAN udbud 2015

6 2 Nuværende situation Ringkøbing-Skjern Kommune er landets geografisk største kommune. Kommunen har hovedsæde i Ringkøbing, hvorfra al it drives for kommunens institutioner. Kunden har en bagvedliggende lag 3 switch. Desuden har Kunden en central internetforbindelse, leveret i Kundens rackskab i maskinrum på Ringkøbing rådhus, herfra distrubueres internet videre til Kundens lokationer via et dedikeret VLAN. NB! På lokationerne vil der være plads til at installere udstyr af maksimum to units højde. Figur over nuværende topologi: Remote Headquater Herning Kommune 2 Internet 1 Cisco ASA 5585X HA Setup Cisco 6509E Branch Office Service Center Trunks TDC WAN MPLS netværk KMD Access CAP/IP Nianet Sort fiber Nianet WAN MPLS netværk Cisco Segmenteret LAN Layer 3 (Cisco) Enhed Skjern Tarm Videbæk Vejle Bibliotek Branch Office Instutioner Trunks 1 2 Cisco Headquater 6509E Ringkøbing-Skjern kommune Cisco x ISDN 30 Telefoni Cisco Layer 3 Enhed Segmenteret LAN (Cisco) Cisco ASA 5550 HA Setup Segmenteret LAN (Cisco) WAN Topologi 2015 Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden Ringkøbing Koncern IT Udarbejdet af: K.Korsdal Revision Marts Generelt om tilbuddets indhold 3.1 Standardkomponenter (MK) Det er et minimumskrav, at den tilbudte løsning er velafprøvet i praksis og er i drift i andre lignende løsninger med krav til høje oppetider, leveret af Leverandøren eller producent af systemer og komponenter. Ringkøbing-Skjern Kommune Side 5 af 30 WAN udbud 2015

7 3.2 Hardware, software, licenser og installation (MK) Det er et minimumskrav, at alt nødvendigt hardware, software, licenser og installation til løsningen er indeholdt og prissat i tilbuddet, jf. nærmere nedenfor. 3.3 Leverance tilstand (MK) Det er et minimumskrav, at ydelserne leveres fuldt funktionsdygtige inklusive, men ikke begrænset til nødvendig projektledelse, planlægning, projektering, gravning, installation, tilslutning til UPS/strømforsyning, konfiguration, idriftsættelse, test og dokumentation. 3.4 Tilslutning til eksisterende LAN (MK) Det er et minimumskrav, at Leverandøren tager højde for, at Kunden selv kobler LAN udstyr til den tilslutning af Netværksforbindelserne, der leveres af Leverandøren. Patching i Kundens LAN krydsfelter udføres endvidere af Kunden. 3.5 Leverandørens medarbejdere (MK) Det er et minimumskrav, at Leverandørens medarbejdere eller samarbejdspartnere bærer synligt billedidentifikationskort og anvender billedidentifikationskortet til at legitimere sig over for Kunden i forbindelse med leverancer på Kundens lokaliteter. Leverandøren skal i forbindelse med onsite arbejde meddele Kunden på forhånd, at der kommer en medarbejder fysisk til stede på en given lokalitet. Struktur for meddelelse aftales i aftalehåndbog jf. punkt Købsrådgivning (MK) Det er et minimumskrav, at Leverandøren vederlagsfrit yder assistance vedrørende påtænkte anskaffelser af produkter og serviceydelser i form af rådgivning om, hvordan Leverandørens ydelser bedst lever op til Kundens konkrete behov. 3.7 Egen infrastruktur (MK) Det er et minimumskrav, at Kunden har ret til at fordele de leverede ydelser via egen kabling i offentlig vej til lokaliteter på andre matrikelnumre og dermed udnytte egen infrastruktur (anlæg og drift) indenfor kommunens grænser. Denne ret gælder, men er ikke afgrænset til, kommunens egne lokationer, lokationer med kommunale lejemål og lokationer, hvor kommunen gennem et aftalemæssigt forhold er forpligtet til at stille netværksydelse til rådighed. Ringkøbing-Skjern Kommune Side 6 af 30 WAN udbud 2015

8 4 Netværksinfrastruktur 4.1 Beskrivelse af netværksydelsen (PK) Det er et prioriteret krav, at produktionen af Leverandørens netværksydelse opfylder følgende: Principper for kapacitetsstyring, herunder graden af overbooking, maksimal tilladt udnyttelse af Leverandørens infrastrukturs kapacitet før denne opgraderes, og lignende parametre. Det vægtes positivt, jo mindre overbooking eller tilladt udnyttelse af Leverandørens infrastrukturs kapacitet, der tillades før kapaciteten opgraderes. Angivelse af den samlede netværksydelse (alternativt angivet for backbone og distributionsnetværk) målt inden for de seneste 6 måneder i form af pakketab, oppetid, jitter, og forsinkelse (latency). Det vægtes positivt, jo lavere pakketab, jitter og forsinkelse og jo højere oppetid, Leverandøren kan dokumentere. Leverandøren skal i Kontraktbilag 2 beskrive sin produktion af netværksydelsen i henhold til ovenstående punkter. 4.2 Brugere af netværksinfrastrukturen (MK) Det er et minimumskrav, at brugere af Kundens netværksinfrastruktur skal forstås som alle, der har adgang til Kundens netværksinfrastruktur via fysisk eller trådløs adgang. Brugerbegrebet er ikke afgrænset til ansatte og omfatter også, men ikke begrænset til, leverandører, elever, gæster, turister og borgere. 4.3 Geografisk leveranceområde (MK) Det er et minimumskrav, at netværksforbindelserne kan leveres til samtlige lokationer i Ringkøbing-Skjern Kommune jf. adresseliste bilag 3 a. 4.4 Kabling i bygninger (MK) Det er et minimumskrav, at netværksforbindelserne leveres i det af Kundens anviste rum. Som standard skal leverancen indeholde en indvendig fremføring på 20 m. Indvendig fremføring ud over 20 meter oplyses pr. 5 meter. Prisen angives i Kontraktbilag 4. Den indvendige fremføring skal være inkl. eventuelle murgennemføringer. Eksisterende fremføringskanaler må anvendes til fremføring. Ringkøbing-Skjern Kommune Side 7 af 30 WAN udbud 2015

9 4.5 Netværksforbindelserne Netværksforbindelser (MK) Det er et minimumskrav, at Leverandøren leverer netværksforbindelser uden forbrugsafregning. Netværksforbindelserne skal primært anvendes til opkoblinger, hvor Kundens sikkerhedskoncept inklusive eget udstyr (router/switch) tilkobles linjen Redundans og alternativ fremføring til lokationer (MK) Det er et minimumskrav at der leveres redundante netværksforbindelser til 3 lokationer hos Kunden. Disse lokationer fremgår af kontraktbilag 3a. Netværksforbindelserne skal leveres i en redundant opsætning, således der fra samme PoP fremføres to fysisk adskilte linjer med samme kapacitet i særskilte tracéer, der på hele strækningen er nedgravet med en afstand på mindst 7 meter. Netværksforbindelserne skal være aktive og termineret i fysisk adskilt udstyr på PoP (2 forskellige switche/routere). Kunden vil selv opsætte redundans og load-balancing ved hjælp af HSRP lokalt og dynamisk routning mod Leverandør Sikkerhed i netværksydelsen (MK) Det er et minimumskrav at servicen som efterspørges tilbydes med en datasikkerhed (fortrolighed og integritet) på minimum samme niveau som eksempelvis MPLS sådan, at trafik i logisk adskilte netværk holdes adskilt. Leverandørens endeudstyr (MK) 4.6 Funktionalitet (MK) Det er et minimumskrav, at Leverandøren tilbyder en Layer 3 baseret løsning, som bygger på en MPLS teknologi med dynamisk routningsprotokol, samt mulighed for op til 20 VRF s indeholdt i tilbuddet. Leverandørens løsning skal understøtte IPv Alle til alle netværk (MK) Det er et minimumskrav, at enhver tilkoblet lokation i netværket kan kommunikere med alle øvrige tilkoblede lokationer. Teknisk skal netværket være et alle til alle netværk hvor flere VRF s afleveres i en 802.1Q snitflade lokalt på lokationen Logisk opdeling (MK) Det er et minimumskrav, at Leverandøren tilbyder en facilitet til logisk adskillelse af trafik på Kundens netværksforbindelser (VRF/VLAN eller lignen- Ringkøbing-Skjern Kommune Side 8 af 30 WAN udbud 2015

10 de), hvor båndbredden er dynamisk allokeret. Det skal være muligt at tilkøbe op til 20 logiske adskillelser af trafik pr. netværksforbindelse. Den aktuelle leverance skal indeholde en opdeling i minimum 10 logiske net Prioritering af trafik Quality of Service (MK) Det er et minimumskrav, at Kunden skal kunne vælge at datatrafikken i netværket prioriteres fra CPE til CPE, således at udvalgt datatrafik prioriteres foran anden ikke prioriteret datatrafik. Eksempler på datatrafik som skal kunne prioriteres er: Voice over IP trafik Video kommunikation Kritiske data applikationer Udvalgte kunde IP adresser Prioritering af datatrafikken skal tilbydes for både IPv4 og IPv6 datatrafik Opdeling af prioriteret trafik (MK) Det er et minimumskrav, at prioritering af datatrafikken minimum skal opdeles i 3 klasser eksempelvis: 1) Høj (typisk real tids applikationer) 2) Medium (typisk client server og Citrix applikationer) 3) Best effort (typisk Internet trafik) Prioritering af trafik garanti for fremkommelighed (MK) Det er et minimumskrav, at Leverandøren kan garantere at der altid, på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet, er kapacitet i Leverandørens netværk til at sikre fremkommelighed af datatrafik prioriteret i højeste trafikklasse. 4.7 Sortiment og kapacitet Sortiment og kapacitet på de tilbudte netværksforbindelser (MK) Det er et minimumskrav, at Netværksforbindelserne leveres i et sortiment af symmetriske kapaciteter fra 100/100 Mbit/s til 10/10 Gbit/sek., opdelt i kategorier fra lavest til højest: /100 Mbit/sek /250 Mbit/sek. Ringkøbing-Skjern Kommune Side 9 af 30 WAN udbud 2015

11 3. 1/1 Gbit/sek /10 Gbit/sek. I kontraktbilag 3 er specificeret, hvilken kategori der skal leveres til de specifikke lokationer. Netværksforbindelsernes drift prissættes i Kontraktbilag Vederlagsfri oprettelse af netværksforbindelser (MK) Det er et minimumskrav, at netværksforbindelser til lokationer opgjort i kontraktbilag 3 leveres og oprettes (jf. punkt 3.3) vederlagsfrit Opgradering af netværksforbindelser (MK) Det er et minimumskrav, at netværksforbindelsernes kapacitet (kategori 1-2) skal kunne opgraderes til minimum 1/1 Gbit/sek. Kategori 3: (1/1 Gbit/sek) skal kunne opgraderes til 10/10 Gbit/sek 4.8 Kvalitetsparametre Netværksforbindelsernes kvalitet skal angives i følgende parametre: Garanteret båndbredde (throughput) Pakketab Forsinkelse (latency) Jitter Kunden giver Leverandøren SNMP læseadgang til Kundens eget endeudstyr, og således skal Leverandøren monitorere og måle kvalitetsparamtrene ved at tilgå SNMP variable på Kundens Cisco udstyr Garanteret båndbredde (throughput) (MK) Det er et minimumskrav, at netværksforbindelsens båndbredde, målt på ethvert tidspunkt indenfor driftstiden, på en specifik session og på ethvert interface kan levere minimum 80 % af den aftalte båndbredde fra Kunde CPE til Leverandørens PE, uden at øvrige kvalitetsparametre overskrider angivne krav dvs. pakketab, forsinkelse og jitter Pakketab (MK) Det er et minimumskrav, at linjens datapakketab målt på ethvert tidspunkt indenfor driftstiden, fra Kunde CPE til Leverandørens PE og mellem andre tilkoblede lokaliteter, ikke overstiger 0,1 % over et døgn. Ringkøbing-Skjern Kommune Side 10 af 30 WAN udbud 2015

12 4.8.3 Forsinkelse (latency) (MK) Det er et minimumskrav, at forsinkelse i datatrafik målt som round trip delay (RTD) på ethvert tidspunkt indenfor driftstiden, fra Kunde CPE på en lokation til Kunde CPE på en vilkårlig anden lokation, som middelværdi, målt over 3 timer, ikke overstiger 10 ms Jitter (MK) Det er et minimumskrav, at variationen i forsinkelse af datapakker målt på ethvert tidspunkt indenfor driftstiden, fra Kunde CPE på en lokation til Kunde CPE på en vilkårlig anden lokation, ikke overstiger 5 ms målt over 3 timer Kvalitetsparametre målemetoder (PK) Det er et prioriteret krav at Leverandøren i Kontraktbilag 2 redegør for hvordan kvalitetsparametrene måles, herunder hvilke målemetoder der anvendes. God fyldestgørende redegørelse med detaljeret angivelse af målemetoder vægtes højt. Ringkøbing-Skjern Kommune Side 11 af 30 WAN udbud 2015

13 5 Obligatoriske Optioner 5.1 Obligatorisk option 1 Ekstra VRF/VLAN på lokation (MK) Det er et minimumskrav, at Leverandøren tilbyder og prissætter opgradering med yderligere et globalt VRF/VLAN på alle lokationer. 5.2 Obligatorisk option 2 Oprettelse af internetforbindelse (MK) Det er et minimumskrav, at Leverandøren tilbyder og prissætter internetforbindelser. Leverandøren skal tilbyde følgende hastigheder: 1/1 Gbit/sek. 10/10 Gbit/sek 5.3 Obligatorisk option 3 Opgradering af internetforbindelse (MK) Det er et minimumskrav, at Leverandøren tilbyder og prissætter opgradering af kapaciteten på internetforbindelser. Leverandøren skal tilbyde følgende opgraderingstrin: 1/1 Gbit/sek. opgradering til 10/10 Gbit/sek 5.4 Obligatorisk option 4 Redundant internetforbindelse (MK) Det er et minimumskrav, at internetforbindelsen kan leveres med redundans. Den redundante forbindelse skal etableres med en alternativ fremføring: De to internetforbindelser skal leveres i en redundant opsætning, således der fra samme PoP fremføres to fysisk adskilte linjer med samme kapacitet i særskilte tracéer, der på hele strækningen er nedgravet med en afstand på mindst 7 meter. Internetforbindelserne skal være aktive og termineret i fysisk adskilt udstyr på PoP (2 forskellige switche/routere). Leverandøren skal prissætte en oprettelse af en 1/1 Gbit/sek internetforbindelse, samt en evt. senere opgradering til en 10/10 Gbit/sek internetforbindelse. Etablering af redundans jf ovenstående skal være indeholdt i oprettelsesprisen. 5.5 Obligatorisk option 5 Sort fiber (MK) Ringkøbing-Skjern Kommune Side 12 af 30 WAN udbud 2015

14 Leverandøren skal kunne tilbyde sort fiber leverancer mellem to lokationer. Leverancen er uden CPE udstyr. 1. Sort fiber defineret som et fiberpar, leveret som en ubrudt forbindelse mellem to kundelokationer. Fiberkvalitet skal være singlemode fiber termineret på kundens lokation i et ODF panel og termineret i SC stik Sort fiber - kvalitet Den maksimale dæmpning per kilometer må højest være 0.5 db/km. En sort fiber med en længde på op til 100 km skal kunne leveres uden behov for regenerering af signalstyrken. 6 Implementering Kunden tillægger det stor betydning, at implementeringen af de indkøbte ydelser forløber professionelt, i høj kvalitet og med præcision, i forhold til de indgåede aftaler. Et afgørende succeskriterium er, at migreringen foregår så gnidningsfrit som muligt for brugerne på de enkelte lokaliteter. Implementeringsperioden er så langstrakt og omfangsrig, at der vil være en periode, hvor den gamle og den nye netværksinfrastruktur skal sameksistere. Kunden forventer selv at stå for denne sammenkobling af netværkene i datacenteret Leverandørens ansvar (MK) Det er et minimumskrav, at Leverandøren påtager sig totalansvar for leverancen med hvad, det indebærer, herunder at forestå kompetent projektledelse og levere certificerede teknikere Implementeringsorganisation (MK) Det er et minimumskrav, at Leverandøren indgår i et gensidigt forpligtende samarbejde med Kunden samt, at dette samarbejde struktureres i en formel projektorganisering, som klart definerer samarbejdet, beslutningsformalia, mødefrekvens og lignende Beskrivelse af samarbejde (PK) Det er et prioriteret krav, at Leverandøren i Kontraktbilag 7 beskriver, hvorledes implementeringsorganisationen i forbindelse med implementeringen kan etableres, samt efter hvilke retningslinjer, og i hvilken form Leverandøren anbefaler, at samarbejdet fastlægges. En god, fyldestgørende og gennemskuelig beskrivelse vægtes højt. Ringkøbing-Skjern Kommune Side 13 af 30 WAN udbud 2015

15 6.1.4 Kundens deltagelse (PK) Det er et prioriteret krav, at de tidsmæssige krav til Kundens deltagelse i implementeringen fremgår af tidsplanen i Kontraktbilag 5. Det skal her angives, i hvilket omfang og på hvilke tidspunkter Kunden skal medvirke til Leverandørens opfyldelse af Kontrakten, herunder at stille oplysninger, medarbejdere, lokaler og udstyr m.v. til rådighed samt deltage i prøver. En god, fyldestgørende og gennemskuelig beskrivelse vægtes højt Beskrivelse af Implementeringsorganisation (PK) Det er et prioriteret krav, at Leverandøren i Kontraktbilag 7 beskriver Leverandørens implementeringsorganisation, herunder skal følgende forhold beskrives: a) Udmøntning af totalansvar for leverancen b) Implementeringsprocessen c) Kvalitetskontrol af leverancen d) Antal planlæggere/projekteringsmedarbejdere e) Antal teknikere f) Antal certificerede teknikere (samt hvilken type og grad af certificering) g) Andel af teknikere leveret af underleverandør h) Eskalationsprocedurer En god, fyldestgørende og gennemskuelig beskrivelse vægtes højt. 6.2 Projektledelse Projektledelse for leverancen (PK) Det er et prioriteret krav, at Leverandøren beskriver Leverandørens projektledelse i forbindelse med leverancen. Ved projektledelse forstås, at Leverandøren som minimum skal foretage: a) Planlægning og implementering af de tilbudte leverancer og de valgte optioner b) Udarbejde og vedligeholde detaljerede tidsplaner og testplaner c) Koordinering med Kundens projektleder d) Deltage i styregruppe- og projektgruppemøder e) Udarbejde dokumentation af fremdrift i form af statusrapporter og opgavelister f) Opfølgning på tidsplan Leverandøren skal i Kontraktbilag 7 beskrive, hvorledes projektledelsen for leverancen gennemføres. Opfyldelse af ovenstående krav tillige med en god, fyldestgørende og gennemskuelig beskrivelse vægtes højt. Ringkøbing-Skjern Kommune Side 14 af 30 WAN udbud 2015

16 6.2.2 Projektledelse (MK) Det er et minimumskrav, at projektledelse ifm. levering af netværks- og internetforbindelser leveres vederlagsfrit. 6.3 Implementering i faser Implementeringsfaser (MK) Det er et minimumskrav, at at implementeringen opdeles i nedenstående faser: Fase 1: Installation på rådhuset og to testinstllationer udpeget af kunden. Aflevering i henhold til delleverance- og overtagelsesprøver. Fase 2: Etablering af øvrige netværksforbindelser. Aflevering i henhold til delleverance-, overtagelses- og driftsprøver. 6.4 Tidsplan og leveringstid Leveringstid (MK) Det er et minimumskrav, at det nye netværk kan ibrugtages i perioden fra 1. januar 2016 til 1. juni Overtagelsesprøve for netværket som helhed skal være gennemført inden 1. juni Tidsplan (MK) Det er et minimumskrav, at Leverandøren beskriver en tidsplan i Kontraktbilag 5. for implementeringen (projektering, gravning og installation af udstyr). Ud over leverancen til Kundens datacenter, kan Leverandøren frit beslutte hvilke lokaliteter, der skal leveres til i de enkelte faser. 6.5 Idriftsættelse Idriftsættelsestidspunkt (MK) Det er et minimumskrav at idriftsættelse af forbindelserne til Rådhuset i Ringkøbing tager hensyn til, at der ikke sker forstyrrelser i normal arbejdstid hverdage Dog kan det forberedende arbejde foretages inden for normal arbejdstid. Eventuelle omkostninger skal være omfattet i tilbuddet i øvrigt. Øvrige forbindelser kan idriftsættes indenfor normal arbejdstid Idriftsættelsessupport (PK) Det er et prioriteret krav, at Leverandøren sikrer, at der efter idriftsættelse/migrering af løsningen, er medarbejdere til rådighed, der kan yde sup- Ringkøbing-Skjern Kommune Side 15 af 30 WAN udbud 2015

17 port til Kunden. Leverandørens supportmedarbejdere skal være dansk talende, og have tilstrækkelig kendskab til løsningen. Leverandøren skal beskrive dette i Kontraktbilag 7. Opfyldelsesgrad af ovennævnte krav samt god beskrivelse vægtes højt. 6.6 Afprøvning (MK) Det er et minimumskrav, at afprøvning gennemføres i henhold til vedlagte Hovedkontrakt punkt 8 Afprøvning Afprøvning dokumentation (MK) Det er et minimumskrav, at Leverandøren skriftligt dokumenterer resultatet af afprøvningerne. Fejl fundet i forbindelse med afprøvning, skal inddeles i kategorier efter hvor kritisk fejlene er med mulighed for løsning samt en tidshorisont for afhjælpning af fejl Afprøvning indhold (PK) Det er et prioriteret krav, at Leverandøren, i Kontraktbilag 7, vedlægger et udkast til testplaner for delleverance- overtagelses- og driftsprøver. Som minimum skal afprøvningen omfatte kontrol af: Levering, konfiguration og installation af de enkelte elementer er som aftalt Alle funktionskrav er opfyldte i henhold til kravspecifikationen og den efterfølgende detailspecifikation, også for valgte optioner Dokumentation er leveret Driftshåndbog er leveret Belastningsprøve på systemet Test af simulerede fejlsituationer ved valg af en redundant linje, så som nedbrud på netværksforbindelser eller CPE udstyr Test af overvågning Test af troughput mod iperf-server eller lign. i Leverandørens net Kunden forbeholder sig ret til at udvide det vedlagte udkast med flere tests. Opfyldelsesgrad af ovennævnte krav samt en god, fyldestgørende og gennemskuelig beskrivelse vægtes højt Beredskabsøvelser (MK) Det er et minimumskrav, at Kunden på et vilkårligt tidspunkt under driftsprøven, skal have mulighed for at simulere forskellige typer af nedbrud for at teste Leverandørens løsning og serviceorganisation. Ringkøbing-Skjern Kommune Side 16 af 30 WAN udbud 2015

18 6.7 Dokumentation Dokumentation (MK) De overordnede krav til Dokumentation er fastlagt i Hovedkontraktens punkt 3.2 Dokumentation. Det er et minimumskrav, at Leverandøren løbende dokumenterer løsningen. Dokumentationen skal leveres ved delleveranceprøvningen og overtagelsesprøven for den samlede løsning. Dokumentationen skal leveres i elektronisk form og vederlagsfrit for Kunden. Dokumentationen skal som minimum omfatte: a) Principskitse over løsningen b) Beskrivelse af løsningens opbygning, herunder redundans og logiske kredsløb c) Liste over lokaliteter indeholdende relevant information i forhold til: Adresse Båndbredde Antal logiske netværk/båndbredde pr. logisk netværk Anvendte IP adresser Anvendt CPE udstyr, herunder software type og version Konfiguration af CPE udstyr (portanvendelse) QoS konfiguration d) Evt. dokumentation over krydsfelter i det omfang Leverandøren har foretaget arbejder heri Projektportal og portal til dokumentation (PK) Det er et prioriteret krav, at der oprettes en projektportal i forbindelse med implementeringsprojektet med henblik på at dele dokumenter i forløbet på den mest effektive måde. Det er ligeledes et prioriteret krav, at portalen efterfølgende kan anvendes til dokumentationen af løsningen, således at begge parter har mulighed for løbende at tilgå en opdateret dokumentation. Portalen kan være Leverandørens egen eller kan være en ekstern sharepoint server eller lignende. Leverandøren skal beskrive mulighederne i Kontraktbilag 7 samt oplyse eventuelle omkostninger i Kontraktbilag 4. Opfyldelsesgrad af ovennævnte krav samt en god, fyldestgørende og gennemskuelig beskrivelse vægtes højt. Ringkøbing-Skjern Kommune Side 17 af 30 WAN udbud 2015

19 7 Drift, vedligeholdelse og support 7.1 Samarbejde med Kunden (MK) Det er et minimumskrav, at Leverandøren indgår i et gensidigt forpligtende samarbejde med Kunden samt at dette samarbejde struktureres i en formel projektform eller lignende, som klart definerer samarbejdet, beslutningsformalia (forudsætninger for at aktiviteter igangsættes, udstyr bestilles, teknikere bookes) mødefrekvens og lignende. I princippet er der ingen grænser for, hvad det formaliserede samarbejde kan omfatte indenfor aftalens ydelser, men som minimum skal følgende aktiviteter indgå: Udvikling af netværk: o Bestilling og implementering af ydelser o Design og implementering af tekniske services o Design og implementering af tekniske og organisatoriske interfaces mellem Leverandøren og Kunden Drift af netværk: o Fejlhåndtering, henvendelses metoder og numre o Orientering ved ændringer o Trendanalyser o Udarbejdelse af katastrofeplan o Udarbejdelse af driftshåndbog Information om ændringer i serviceorganisationen Omkostninger til udførelse af ovennævnte samarbejdsopgaver skal være inkluderet i de oplyste vederlag for Drift, vedligeholdelse og support Beskrivelse af samarbejde (PK) Det er et prioriteret krav, at Leverandøren i Kontraktbilag 7 beskriver, hvorledes et samarbejde i aftalens løbetid kan etableres, samt efter hvilke retningslinjer, og i hvilken form Leverandøren anbefaler, at samarbejdet fastlægges. Som en del af samarbejdet forventes der udarbejdet en Aftalehåndbog, der er med til at gøre kontraktens aftaler håndterbare i hverdagen. En god, fyldestgørende og gennemskuelig beskrivelse vægtes højt. Ringkøbing-Skjern Kommune Side 18 af 30 WAN udbud 2015

20 7.2 Serviceorganisationen Beskrivelse af serviceorganisation (PK) Det er et prioriteret krav, at Leverandøren i Kontraktbilag 7 beskriver sin serviceorganisation, samt sin serviceorganisation set i relation til Kunden, herunder skal følgende forhold beskrives: a) Antal serviceteknikere b) Antal produktcertificerede serviceteknikere (samt hvilken type og grad af certificering) c) Geografisk fordeling, hhv. i dagtimer og i 24/7 beredskab, af serviceteknikere herunder fordelingen af produktcertificerede serviceteknikere d) Andel af serviceteknikere leveret af underleverandør e) Øvrige ressourcer i serviceorganisationen (service manager, helpdesk, 2nd og 3rd level support) f) Serviceprocessen fra fejl modtages til afhjælpning er afsluttet inklusive hvilke ressourcer, som er involveret i processen g) Eskalationsprocedurer, såvel internt som i forhold til producenter En god, fyldestgørende og gennemskuelig beskrivelse vægtes højt Konsulentydelser (MK) Det er et minimumskrav, at Leverandøren leverer serviceydelser i form af serviceteknikere. Serviceydelsen omfatter serviceteknikere på timebasis i form af assistance af certificerede teknikere. Disse ydelser skal relatere sig til de af Kontrakten omfattede services på infrastrukturen. Leverandøren skal levere serviceteknikere i nedenstående sortiment: 1. Tekniker udfører basal support og assistance på hardware niveau. 2. Systemtekniker udfører installation, support og assistance på hardware og systemniveau. 3. Systemkonsulent assisterer og rådgiver Kunden med design af løsninger baseret på de omfattede services. 7.3 Serviceaftale Kunden efterspørger en serviceaftale, der dækker den tilbudte løsning inkl. overvågning af forbindelser. Nedenstående krav er gældende for hele serviceaftalen. Ydelserne i de nedenfor beskrevne krav skal være optimeret mht. pris/ydelse og indeholde faciliteter, funktioner og metoder, der lever op til Ringkøbing-Skjern Kommune Side 19 af 30 WAN udbud 2015

Indholdsfortegnelse Indledning... 6 Nuværende situation... 7 Generelt om tilbuddets indhold... 9 Netværksinfrastruktur... 11

Indholdsfortegnelse Indledning... 6 Nuværende situation... 7 Generelt om tilbuddets indhold... 9 Netværksinfrastruktur... 11 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Baggrund... 6 1.2 Definitioner i kravspecifikationen... 6 1.3 Opbygning af kravspecifikationen... 6 2 Nuværende situation... 7 3 Generelt om tilbuddets indhold...

Læs mere

WAN udbud 2012. Kontraktbilag 1 Kravspecifikation. Ringkøbing-Skjern Kommune

WAN udbud 2012. Kontraktbilag 1 Kravspecifikation. Ringkøbing-Skjern Kommune Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 127 Offentligt Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Ringkøbing-Skjern Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Nuværende situation... 4

Læs mere

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering Læsø Kommune Version 1.0 Dato 23.06.2016 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til udfyldelse af Kontraktbilag 5... 3 2. Leverandørens svar på krav vedr. Tidsplan

Læs mere

WAN udbud Kontraktbilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse. Læsø Kommune

WAN udbud Kontraktbilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse. Læsø Kommune Kontraktbilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse Læsø Kommune Version 1.0 Dato 23.06.2016 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til løsningsbeskrivelse... 3 2. Leverandørens løsningsbeskrivelse... 4 2.1 Punkt

Læs mere

WAN udbud Kontraktbilag 1 Kravspecifikation. Læsø Kommune

WAN udbud Kontraktbilag 1 Kravspecifikation. Læsø Kommune Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Læsø Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Baggrund... 6 1.2 Definitioner i kravspecifikationen... 6 1.3 Opbygning af kravspecifikationen... 6 2 Nuværende

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 05 - Prøver og dokumentation Bilag 5 - Prøver og dokumentation Side 1 af 6 Indhold 1. FORMÅLET MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. OVERTAGELSESPRØVE... 3 2.1 Krav til Overtagelsesprøven...

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 5 - Prøver og dokumentation

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 5 - Prøver og dokumentation EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 5 - Prøver og dokumentation INDHOLD 1. FORMÅLET MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. OVERTAGELSESPRØVE... 3 2.1 Krav til Overtagelsesprøven... 3 2.2 Gennemførelse af Overtagelsesprøven...

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 1 - Definitioner

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 1 - Definitioner EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 1 - Definitioner INDHOLD 1. FORMÅL MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. DEFINITIONER... 3 2.1 Alle-til-alle netværksinfrastruktur... 3 2.2 Arbejdsdag... 3 2.3 Baby Giant Frames...

Læs mere

file:///d:/migration%20server/work/ t / t /2a5626f4-...

file:///d:/migration%20server/work/ t / t /2a5626f4-... Page 1 of 2 From: Jesper Lemming Sent: 26-05-2016 11:15:14 To: Erna Pilgaard Subject: VS: Dokument til den tekniske høring Attachments: RKSK teknisk høring.docx t.o. Fra: Jesper Lemming Sendt: 3. maj 2016

Læs mere

Vejledning til Datakommunikationsaftalen

Vejledning til Datakommunikationsaftalen Side 1 af 11 Vejledning til Datakommunikationsaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 2 Kundens IT-Miljø Side 1 af 6 Indhold 1.1 Formål... 3 1.2 Driftscentre i Kundens IT-Miljø... 3 1.3 Specifikation af Kundens netværksopbygning... 3 1.4 Arkitektur...

Læs mere

Vejledning til Datakommunikationsaftalen

Vejledning til Datakommunikationsaftalen Side 1 af 12 Vejledning til Datakommunikationsaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet 6. marts 2012 Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet Til Produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 4 3.1 FREMFØRING AF SLUTKUNDENS DATATRAFIK...

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 6 - Servicemål, overvågning og rapportering

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 6 - Servicemål, overvågning og rapportering EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 6 - Servicemål, overvågning og rapportering INDHOLD 1. FORMÅLET MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. INFRASTRUKTURENS NORMALE DRIFTSSITUATION... 3 3. TILGÆNGELIGHED... 4 3.1

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 8 - Vederlag og priser

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 8 - Vederlag og priser EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 8 - Vederlag og priser INDHOLD 1. FORMÅL MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. GENERELT VEDRØRENDE PRISER... 3 3. VEDERLAG... 3 3.1 Engangsvederlag... 3 3.2 Løbende vederlag...

Læs mere

Vejledning til Serveraftalen

Vejledning til Serveraftalen Vejledning til Serveraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad

Læs mere

Produktspecifikationer DSL forbindelse Version 2.2

Produktspecifikationer DSL forbindelse Version 2.2 Side 1 af 5 1. INTRODUKTION TIL DSL FORBINDELSE... 3 2. SPECIFIKATION... 3 2.1. LØSNINGSMULIGHEDER... 3 2.1.1. Enkeltforbindelse... 3 2.1.2. Failover forbindelse... 4 2.2. TILLÆGSYDELSER... 4 3. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Service Level Agreement / Serviceaftale

Service Level Agreement / Serviceaftale Level Agreement / aftale Support For at kunne yde service og support på et højt niveau, har I P Group døgnovervågning på sit udstyr. Dette er 24 timer i døgnet, 365 dage om året. I P Group har teknikere

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Vejledning til Storageaftalen

Vejledning til Storageaftalen Vejledning til Storageaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Transport af trafik...

Læs mere

Tilbud på etablering af netværk på Ørsted skolen

Tilbud på etablering af netværk på Ørsted skolen Tilbud på etablering af netværk på Ørsted skolen Netværksløsning til Ørsted skolen Side 1 af 5 24-09-2009 Indholdsfortegnelse 1 Beskrivelse af løsningen... 3 1.1 NetDesigns arbejdsopgaver... 3 1.2 Forudsætninger

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET

PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET PRODUKTDOKUMENTATION FLEXFONE INTERNET xdsl og Fiber fra Flexfone Flexfone Internet Internet fra Flexfone er lynhurtigt og sikkert for din virksomhed at bruge. I kan altid kommunikere med omverdenen igennem

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Produktspecifikationer Anti DDOS Version 1.2. Anti DDOS. Side 1 af 8

Produktspecifikationer Anti DDOS Version 1.2. Anti DDOS. Side 1 af 8 Anti DDOS Side 1 af 8 1. INTRODUKTION TIL ANTI DDOS... 3 2. SPECIFIKATION... 3 2.1. LØSNINGSMULIGHEDER... 3 2.1.1. Anti DDOS Remote Control... 4 2.1.2. Anti DDOS Resistant... 4 2.1.3. Anti DDOS Resilient...

Læs mere

Produktspecifikationer Hosted Firewall Version 2.5

Produktspecifikationer Hosted Firewall Version 2.5 Side 1 af 7 1. INTRODUKTION TIL HOSTED FIREWALL... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 3. FIREWALL MODELLER... 4 3.1. LILLE FIREWALL... 4 3.2. MELLEM FIREWALL... 5 3.3. STOR FIREWALL... 5 4. KONFIGURATIONER FOR

Læs mere

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Bilag 8 Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Systemer og værktøjer...

Læs mere

Bilag 1 Produktspecifikation

Bilag 1 Produktspecifikation 2. marts 2012 Bilag 1 Produktspecifikation Til Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 OVERORDNET KONFIGURATION...

Læs mere

Kontraktbilag 1 Kravspecifikation. Indholdsfortegnelse

Kontraktbilag 1 Kravspecifikation. Indholdsfortegnelse Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 3 Generelt om tilbuddets indhold... 3 4 Systemkrav... 4 5 Implementering... 9 6 Drift, vedligeholdelse og support... 13 7 Økonomi...

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

Managed LAN: Produktspecifikationer Version: 2.1

Managed LAN: Produktspecifikationer Version: 2.1 Generelt Lokalnettet er i stigende grad blevet et følsomt forretningskritisk område. Kunder forventer i større grad samme høje grad af stabilitet og sikkerhed på deres LAN (Local Area Network) løsning,

Læs mere

Version 2.0 Gældende fra Januar 2017

Version 2.0 Gældende fra Januar 2017 Bilag 4 - Service Level Agreement (SLA) Generelt Nedenfor beskrives generelle forhold omkring den SLA som ipvision lever op til i givne scenarier beskrevet i dokumentet nedenfor. Den version som var gældende

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Business Data A/S Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Version 3.0.1 (senest redigeret 20. november 2014) Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner...

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7 Side 1 af 6 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. STORAGE-INFRASTRUKTUR... 4 3. TILLÆGSYDELSER... 5 4. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA.

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA. Service Level Agreement (SLA) 1. Generelt Denne Service Level Agreement (herefter SLA) er en del af leveringen af internet fra Flexfone. Den omfatter både xdsl- og Fiber-baseret internet og sammen med

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 10 - Ændringshåndtering INDHOLD 1. FORMÅL... 3 2. GENERELT OM EGENTLIGE ÆNDRINGER... 3 3. KUNDENS ÆNDRINGSANMODNING... 3 4. LEVERANDØRENS ÆNDRINGSANMODNING... 4 5. MINDSTEINDHOLD

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Vejledning til Kontrolcentralaftalen. Januar 2017

Vejledning til Kontrolcentralaftalen. Januar 2017 Vejledning til Kontrolcentralaftalen Januar 2017 KOM GODT I GANG 2 LEVERANDØR & AFTALENS VARIGHED Leverandør Der er indgået rammeaftale med én leverandør, G4S Security Services A/S. Aftalens varighed Rammeaftalen

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6 Kontraktbilag 8 SERVICEAFTALE vedrørende support og service til hardware til præhospitale køretøjer (ambulancer, akutlægebiler m.v.) til ]Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Syddanmark] ]

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser

Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Omfang... 1 3 Transmissionskapacitet... 1 3.1 Transmissionskapacitet 2Mbit/s... 1 3.2 Transmissionskapacitet > 2Mbit/s...

Læs mere

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Side 1/10 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af E-rekrutteringssystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål 3 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Svartider 3 6.3.1 Krav til svartider 3 6.3.2 Måling af

Læs mere

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt CURS (II) udbud Udbud nr. 2017/S 053-098025 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED

Læs mere

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TRANSITIONSPROJEKTET...3

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af løn- og personalesystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål... 3 6.1 Indledning... 3 6.2 Systemets normale driftstid... 3 6.3 Svartider... 3 6.3.1 Krav til svartider...

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform.

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.6

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.6 Side 1 af 8 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.5. VSPHERE... 5 3. TILLÆGSYDELSER...

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS):

Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS): Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS): Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre 4646 4040 www.lejreforsyning.dk Bjørn M. Nielsen Tlf.: 46464041 bjni@lejreforsyning.dk Dato: 11-09-2013

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Decentral adgang...

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5 Side 1 af 11 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 4 2.1. LØSNINGEN... 4 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. BLADE-SERVERNE... 5 2.4. NETVÆRK... 5 2.5. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.6. VCENTER...

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Model for Leveringskontrakt Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 2 af

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Bilag 5 - Priser og betalingsplan

Bilag 5 - Priser og betalingsplan Bilag 5 - Priser og betalingsplan Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge

Læs mere

Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces

Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces Shared fiber acces er under udvikling, og der kan forekomme ændringer i produktbeskrivelsen indtil End-To-End-testen er gennemført i løbet af september.

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5 BILAG 1: TIDSPLAN Version 0.5 18-11-2016 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende Bilag indeholder tidsplanen for gennemførelse af Projektet. Nærværende Bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Kontraktansvarlig... 5 3. Styregruppe... 5 3.1 Styregruppens etablering... 5 3.2 Styregruppens ansvar... 5 3.3 Møder i styregruppen...

Læs mere

Vejledning til telefoni- og mobilt bredbåndsaftalen

Vejledning til telefoni- og mobilt bredbåndsaftalen Vejledning til telefoni- og mobilt bredbåndsaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1 version 1.0 1 1.... 3 2.... 3 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 6 7.... 6 version 1.0 2 1. Nærværende Service Level Agreement dokumenterer det aftalte serviceniveau, og beskriver kundens garanti i forbindelse

Læs mere

Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net

Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net 3. marts 2012 Rammeaftale nr. Aftale nr. Produkttillæg IP Transmission kabel-tv Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester mellem og YouSee A/S YouSee A/S Teglholmsgade 1

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå_fiber_v_141016-2141016 Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

Ja, det er helt i orden. 9-1-2015 26-01-2015

Ja, det er helt i orden. 9-1-2015 26-01-2015 Sagsnr. 1-23-4-101-34-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Etablering af fælles regional TV platform 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsgiver

Læs mere

Vejledning til AV - aftalen

Vejledning til AV - aftalen Side 1 af 11 Vejledning til AV - aftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 11... 1 1. Indledning...

Læs mere

Bilag 9, Kvalitetssikring

Bilag 9, Kvalitetssikring Bilag 9, Kvalitetssikring Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 9.1 - Krav 9.2 - Krav 9.3 - Krav 9.5 - Krav 9.6 - Krav 9.7 - Krav 9.8 - Tilføjet krav 9.14 - Tilføjet

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Bilag H til aftale om IPConnect: Service Level Agreement

Bilag H til aftale om IPConnect: Service Level Agreement Bilag H til aftale om IPConnect: Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 1 2 PRODUKTDEFINITION... 1 3 TEKNISK PERFORMANCE... 2 3.1 MÅLEMETODE OG GRUNDLAG... 2 3.2 DEFINITION AF PERFORMANCE

Læs mere

Kontraktbilag 05 - Prøver og Dokumentation

Kontraktbilag 05 - Prøver og Dokumentation Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 05 - Prøver og Dokumentation Kontraktbilag 05 Prøver og Dokumentation Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. OVERTAGELSESPRØVEN...3

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende Udbudsbetingelserne Pkt. 2 (Tjekliste): Udbudsgiver bedes venligst, og for god ordens skyld, bekræfte

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM Cognos Support EG IBM Cognos Support - Tillægsydelser EG IBM Cognos Support EG Support EG IBM Cognos Supportydelser - få præcis

Læs mere

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN]

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN] BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE OG [LEVERANDØRENS NAVN] 1 INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive

Læs mere

Kontraktbilag 08 - Rapportering

Kontraktbilag 08 - Rapportering Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 08 - Rapportering Kontraktbilag 08 Rapportering Side 1/5 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT...3 1.1 Rapportering og tidsfrist...3

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

BILAG 6 TEST OG PRØVER

BILAG 6 TEST OG PRØVER BILAG 6 TEST OG PRØVER Vers. 2.0 3.09.2013 (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver. Bilaget

Læs mere

Bilag 1e: Produktspecifikation for ebsa Enkanals QoS

Bilag 1e: Produktspecifikation for ebsa Enkanals QoS Bilag 1e: Produktspecifikation for ebsa Enkanals QoS 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Omfang... 1 2.1. Omfang implementering... 2 3. Definitioner... 2 4. Produktbeskrivelse... 2 4.1. QoS 2 4.2. Grænseflade

Læs mere

Bilag 1c: Produktspecifikation for FBSA Enkanals QoS

Bilag 1c: Produktspecifikation for FBSA Enkanals QoS Bilag 1c: Produktspecifikation for FBSA Enkanals QoS Dette bilag udgør bilag 1c til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Fiber BSA. 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Omfang... 1 2.1. Omfang implementering...

Læs mere

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse.

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. RETTELSESBLAD, 23. J UNI 2017 1. Ændringer af kontraktudkastet Kontraktudkastets afsnit 30.3.1 udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. Nyt afsnit 30.3.1

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Quality of Service. - en introduktion! IP telefoni kursus

Quality of Service. - en introduktion! IP telefoni kursus Quality of Service - en introduktion! IP telefoni kursus IP standard service IP er designet til best-effort services Best-effort: Transport af data efter bedste-evne IP er fra starten designet til Komplekse

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere