FOCA. Dokumentationsrapport. Etablering af national ungdomskohorte med henblik på fremtidige forskningsprojekter om unge, helbred og arbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOCA. Dokumentationsrapport. Etablering af national ungdomskohorte med henblik på fremtidige forskningsprojekter om unge, helbred og arbejde"

Transkript

1 FOCA Dokumentationsrapport Etablering af national ungdomskohorte med henblik på fremtidige forskningsprojekter om unge, helbred og arbejde April 2016 Udarbejdet af: Louise Lindholdt, Merete Labriola, Thomas Lund, Claus D. Hansen, Trine Nøhr Winding og Johan Hviid Andersen

2 Indholdsfortegnelse SKOLETYPE 4 KÆRESTER 4 SOCIALT NETVÆRK 5 TID MED VENNER 5 SOCIALE TILHØRSFORHOLD OG AKTIVITETER 5 SOCIALE RELATIONER 7 ENSOMHED 8 LEVEVILKÅR 8 OPVÆKST 8 DERHJEMME 9 DER HVOR DU BOR 10 AFSAVN I HVERDAGEN 11 FRITIDSJOB 12 SUBJEKTIV SOCIAL STATUS 13 SKOLEFORHOLD OG UDDANNELSE 15 SKOLEKRAV 15 SKOLEKONTROL 16 LEKTIER 17 LEKTIEHJÆLP 17 AKADEMISK PRÆSTATION 18 KARAKTERER 18 STØTTE FRA LÆRER 18 INTEGRATION I KLASSEN 19 SPECIALUNDERVISNING 19 FRAVÆR 19 SKOLETILFREDSHED 20 SKOLE OG FREMTIDSPLANER 20 FAMILIE 21 FAMILIEFUNKTION 21 FORÆLDRE 22 HELBRED OG TRIVSEL 24 SELVVURDERET HELBRED 24 LIVSTILFREDSHED 24 UDBRÆNDTHED 25 MENTAL SUNDHED 26 DEPRESSION 26 KROPSFORM 28 SMERTER 29 ULYKKER 30 2

3 MEDICINFORBRUG 31 SELVSKADE OG SELVMORD 31 OPLEVET STRESS 32 UDADREAGERENDE REAKTIONER 33 PSYKOSOCIALE FAKTORER OG PSYKISK TRIVSEL 34 SENSE OF COHERENCE, MENINGSFULDHED 34 SELVVÆRD 35 HÅNDTERING AF PROBLEMER (COPING) 35 BEGIVENHEDER OG BELASTNINGER 36 LIVSSTIL 38 MOTIONSVANER OG FYSISK AKTIVITET 38 RYGNING 38 HASH 39 ILLEGALE STOFFER 39 SNUS 40 ALKOHOL 41 KOSTVANER 42 SOCIALE MEDIER 42 3

4 Spørgsmålsoversigt Skoletype School 1. Hvilken slags skole går du på? p Folkeskole p Efterskole p Privatskole p Specialskole Ovenstående spørgsmål er udarbejdet af Merete Labriola. Kærester Relationships 2. Har du en fast kæreste? p Ja p Nej, ikke nu, men har haft p Nej, har aldrig haft en kæreste Hvis du aldrig har haft en kæreste: spring videre til spørgsmål 5. Young Hunt 3: 3. Synes du, at du er en god kæreste? p Ja p Nej p Ved ikke 4. Er du tidligere blevet forladt af en kæreste? p Ja, flere gange p Ja, én enkelt gang p Nej Ovenstående spørgsmål (3, 4) omhandlende kærester er spørgsmål udarbejdet af Merete Labriola og Louise Lindholdt. 4

5 Socialt netværk Peer context Tid med venner Time with friends 5. Hvor tit er du sammen med venner i fritiden? (Sæt kun ét kryds) p Hver dag, også i weekenderne p 4-5 dage om ugen p 2-3 dage om ugen p 1 dag om ugen p Sjældnere end 1 dag om ugen p Jeg har ingen venner for tiden Sociale tilhørsforhold og aktiviteter Social affiliations & activities 6. Hvor ofte laver du følgende aktiviteter? (Sæt ét kryds i hver linje) Dagligt Én eller flere gange om ugen Én eller flere gange hver måned Et par gange om året Sjældnere/ Aldrig a) Går på café eller restaurant b) Besøger familie eller deltager i familiefester c) Roder med knallert/motorcykel/bil d) Hjælper til derhjemme (vasker op, gør rent, køber ind osv.) e) Læser du en bog for din fornøjelses skyld (ikke skolearbejde) f) Går til fest g) Hænger ud på et gadehjørne, ved en kiosk/grillbar eller lignende 5

6 h) Følger med i nyheder om, hvad der sker i samfundet (politik) i) Spiller på computer/konsol/ipad el. Lign. j) Spiller i et band/orkester, synger i kor eller spiller et instrument Dagligt Én eller flere gange om ugen Én eller flere gange hver måned Et par gange om året Sjældnere/ Aldrig k) Laver håndarbejde l) Går i kirke/moské/synagoge el. lign. m) Går ude i naturen (går en tur, fisker, jagt el. lign.) n) Går i ungdomsklub/til spejder o) Går i idrætsklub eller idrætsforening, motionshold eller til sport p) Deltager i andre foreningsaktiviteter/klubber/ møder q) Været (betalende) tilskuer til et sportsarrangement r) Været til koncert eller andet musikarrangement s) Andre aktiviteter jeg bruger meget tid på Angiv hvilke andre aktiviteter: Referencer: Inspiret af forskellige kilder, inkl. Addhealth: Inkl. sproglige modifikationer. 6

7 Sociale relationer Social relations 7. Har du mindst én ven, som du kan snakke åbent og fortroligt med? p Nej p Ja 8. Tænk på den sidste måned. Hvor ofte gør du dette: (Sæt ét kryds i hver linje) Hver dag 2-5 gange om ugen Én gang om måneden 1-3 gange om måneden Sjældnere Aldrig a) Du snakker/chatter med dine venner i telefon eller via internettet (fx på Skype, Facebook el. lign.) b) Du har dine venner med hjemme hos dig p p c) Du er ude med - eller hjemme hos dine venner p 9. Når du tænker på dine venner, vil du sige at? (Sæt ét kryds i hver linje) Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig a) Jeg føler mig tæt knyttet til mine venner b) Mine venner lægger vægt på mine meninger c) Jeg kan være til hjælp/støtte for mine venner d) Jeg kan regne med mine venner, når jeg har brug for hjælp e) Mine venner presser mig til at gøre ting, jeg ellers ikke vil gøre Referencer: Forløbsundersøgelsen af børn født i SFI 2011 Vestliv 89 14/15-års spørgeskema: 7

8 Ensomhed Loneliness 10. (Sæt ét kryds i hver linje) Aldrig Af og til Ofte a) Hvor ofte føler du, at du mangler selskab? p p p b) Hvor ofte føler du dig udenfor? p p p c) Hvor ofte føler du dig isoleret fra andre? p p p Ovenstående spørgsmål er pr oversat fra en engelsk udgave af de anvendte spørgsmål fra Three- Item Loneliness Scale Hughes et al., Hughes et al., A Short Scale for Measuring Loneliness in Large Surveys: Results From Two Population- Based Studies Levevilkår Living conditions Opvækst Upbringing 11. Hvilket udtryk beskriver bedst det sted, hvor du boede det meste af tiden, da du var under fem år? (Sæt kun ét kryds) p Gård med husdyr p Gård uden husdyr p Landsby i landligt område p Lille by p Forstad til storby p Inde i en storby Spørgsmål omhandlende de unges opvækst er udarbejdet på Institut for Folkesundhed, sektion for Miljø- og Arbejdsmedicin, Aarhus Universitet. 8

9 Derhjemme Home characteristics 12. Hvem bor du sammen med? Ikke alle unge mennesker bor hos begge deres forældre. Nogle bor kun hos en forælder, andre har 2 hjem eller 2 familier. - Hvis du har ét hjem à udfyld kun kolonne A - Hvis du har to hjem à udfyld da både kolonne A og B A. Dit eneste hjem B. Dit andet hjem eller det hjem hvor du bor mest (ikke efterskole eller sommerhus) Bor du her? p Hele tiden p Det meste af tiden p Halvdelen af tiden Hvem bor du sammen med her? (sæt kryds ved alle dem, du her bor sammen med) Voksne p Mor p Far p Bonusmor, fars nye kone eller samlever p Bonusfar, mors nye mand eller samlever p Bedstemor p Bedstefar p Jeg bor på et børnehjem/institution p Jeg bor hos en plejefamilie p Andre voksne, skriv hvem: Bor du her? p Halvdelen af tiden p Regelmæssigt, men mindre end halvdelen af tiden p I weekenderne p Sommetider p Sjældent Hvem bor du sammen med her? (sæt kryds ved alle dem, du her bor sammen med) Voksne p Mor p Far p Bonusmor, fars nye kone eller samlever p Bonusfar, mors nye mand eller samlever p Bedstemor p Bedstefar p Jeg bor på et børnehjem/institution p Jeg bor hos en plejefamilie p Andre voksne, skriv hvem: Søskende Hvor mange brødre og søstre bor her? (Inkl. halv- bonus- og plejebrødre/søstre) (skriv antal eller '0', hvis der ikke er nogen) Hvor mange brødre? Hvor mange søstre? Har du dit eget værelse? Søskende Hvor mange brødre og søstre bor her? (Inkl. halv- bonus- og plejebrødre/søstre) (skriv antal eller '0', hvis der ikke er nogen) Hvor mange brødre? Hvor mange søstre? Har du dit eget værelse? 9

10 A. Dit eneste hjem B. Dit andet hjem eller det hjem hvor du bor mest (ikke efterskole eller sommerhus) p Nej, jeg deler værelse p Nej, jeg deler værelse p Ja p Ja Hvordan bor du her? p I lejlighed p I rækkehus/villa/parcelhus p På en gård p Andet, skriv: Hvordan bor du her? p I lejlighed p I rækkehus/villa/parcelhus p På en gård p Andet, skriv: Der hvor du bor Neighbourhood 13. Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn?(sæt ét kryds i hver linje) Meget enig Enig Uenig Meget uenig a) Jeg føler mig tryg i det område, jeg bor i p p p p b) Det område, jeg bor i, er et godt sted at bo p p p p c) Der hvor jeg bor, er der gode steder at være i fritiden fx klubber, idrætsanlæg, i naturen p p p p 10

11 Afsavn i hverdagen Deprivation 14. Inden for det seneste år, hvor ofte er det sket, at du ikke havde råd til at deltage i følgende? (Sæt ét kryds i hver linje) Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Aldrig a) Aktiviteter med venner, der koster penge (fx sportskamp, koncert eller lignende) b) Fritidsaktiviteter man skal betale for at deltage i c) Rejser med idrætsklub eller andre foreninger 15. Har du oplevet, at?(sæt ét kryds i hver linje) Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Aldrig a) Du ikke kunne deltage i samme fritidsaktiviteter som jævnaldrende pga. økonomien b) Du ikke havde råd til samme tøj/modetøj som jævnaldrende pga. økonomien c) Du ikke kunne fejre eller give en gave i forbindelse med fødselsdag eller jul pga. økonomien Referencer: Vestliv 89 17/18-års spørgeskema: UNICEF 2012, Measuring child poverty New league tables of child poverty in the world s rich countries. Modificerede spørgsmål 11

12 Fritidsjob Part-time job 16. Har du enten et fritidsjob nu, eller har du haft et fritidsjob inden for det seneste år? (Med fritidsjob menes arbejde, hvor du er ansat af en virksomhed og altså fx ikke babysitting for naboen) o Ja, jeg har et fritidsjob nu o Nej, jeg har haft et fritidsjob inden for det seneste år, men har ikke et nu Hvis du har svaret nej til ovenstående: spring videre til spørgsmål 20. o Nej, jeg hverken har eller har haft et fritidsjob inden for det seneste år 17. Hvilke opgaver har du på dit primære fritidsjob? (Sæt evt. flere krydser ved de opgaver, du har) p Rengøring p Avisomdeling p Oprydning p Vareopfyldning p Landbrug og gartneri p Opvask p Bud p Madlavning p Flaskedreng p Servering (fx cafe, hotel eller restaurant) p Ekspedition i supermarked p Ekspedition og kasse i mindre butik (fx bager eller tankstation) p Bageri p Andet 18. Arbejder du kun i ferieperioder eller er dit fritidsjob fordelt over hele året? p Kun i ferieperioder p Hele året 19. Hvor mange timer arbejder du i gennemsnit pr. uge? Skriv hvor mange timer: Labriola M, Lund T, Andersen JH. Fysiske og psykiske arbejdsmiljøbelastninger i fritidsjob blandt unge i alderen år. LO 2011 Modificerede svarkategorier 12

13 Subjektiv social status Subjective SES 20. Prøv at tænke på stigen herunder som et billede af din skoleklasse. Øverst på stigen er dem fra din klasse, som de andre ser op til, dem der er populære, og dem der får de bedste karakterer. Nederst på stigen er dem fra din klasse, som ingen ser op til eller vil være sammen med, og dem der klarer sig dårligst. Sæt ét kryds på det trin på stigen, hvor du mener, at du selv befinder dig i din skoleklasse. 13

14 21. Prøv at tænke på stigen herunder som et billede af det danske samfund. Øverst på stigen er de mennesker, som klarer sig bedst de har flest penge, de længste uddannelser og et arbejde, som respekteres mest af andre. Nederst på stigen er de mennesker, som klarer sig dårligst de har færrest penge, korteste eller ingen uddannelse, ikke noget job eller et job, som ingen andre vil have. Tænk på din egen familie. Sæt ét kryds på det trin på stigen, hvor du mener, at din familie befinder sig i forhold til andre familier i Danmark. Goodman E, Adler NE, Kawachi I, Frazier AL, Huang B & Colditz GA. Adolescents Perceptions of Social Status: Development and Evaluation of a New Indicator. Pediatrics 2001, vol. 108(2). 14

15 Skoleforhold og uddannelse School context & education Skolekrav Demands/pressure (teacher, schoolwork) 22. Oplever du i skolen, eller har du tidligere oplevet i løbet af din skolegang (Sæt ét kryds i hver linje) Aldrig Af og til Ofte Meget ofte a) At have svært ved at koncentrere dig i timerne p p p p b) At fagene idræt eller billedkunst er interessant p p p p c) At andre fag end idræt og billedkunst er interessante p p p p d) At skændes med læreren p p p p e) At se frem til at komme i skole p p p p f) At pjække fra skole p p p p g) At forstå undervisningen p p p p h) At have det sjovt i frikvartererne p p p p i) At være tilfreds med dine karakterer p p p p j) At komme i slåskam k) At blive irettesat af læreren p p p p l) At du ikke kan være rolig og sidde stille i timerne p p p p m) At kede dig eller være utilfreds p p p p n) At få hjælp til læse- og skrivevanskeligheder p p p p o) At blive kaldt noget negativt af andre elever over længere tid p p p p p) At blive holdt uden for af andre elever over længere tid p p p p Ovenstående spørgsmål er pr oversat fra henholdsvis en engelsk og en norsk udgave af de anvendte spørgsmål fra Young Hunt. Oversættelsesproceduren er foretaget af to uafhængige oversættere (Merete Labriola og Louise Lindholdt), hvorefter der er foretaget en uafhængig gennemgang og sammenligning af de oversatte spørgsmål af begge oversættere. Ved uoverensstemmelse er disse diskuteret og beslutninger om ord og rettelser er truffet i fællesskab. Endvidere er der foretaget en prætestning af spørgsmålene på repræsentanter fra målgruppen. Young Hunt 3: 15

16 23. Hvad synes du om de krav, dine lærere stiller dig? p For stor p Tilpas p For lille 24. Hvad synes du om mængden af dit skolearbejde? p For stor p Tilpas p For lille 25. Føler du dig presset på grund af dine lektier? p Meget p Lidt p Noget p Slet ikke Referencer: Balvig F. 2002, Risiko Ungdom. Ungdomsundersøgelse Det Kriminalpræventive Råd, Glostrup, 2. Reviderede oplag. Skolekontrol Control 26. Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn om lærerne på din skole? A) De fleste lærere er interesserede i elevernes trivsel p Meget enig p Uenig p Enig p Meget uenig B) De fleste af mine lærere lytter virkelig til, hvad jeg vil sige p Meget enig p Uenig p Enig p Meget uenig 27. Spørger du læreren, hvis der er noget, som du ikke forstår? p Altid p For det meste p Nogle gange p Sjældent p Aldrig Gadin KG & Hammerstrom A. School-related health a cross-sectional study among young boys and girls. International Journal of Health Services 2000, vol. 30(4), pp

17 Lektier Homework time 28. Hvor meget tid bruger du sædvanligvis om ugen på lektier? (Medregn også den tid, der bruges i weekenden, og den tid du får hjælp til lektier på skolen eller derhjemme) p Ingen tid p Mindre end 1 time om ugen p Mellem 1 og 3 timer om ugen p Mellem 4 og 6 timer om ugen p Mellem 7 og 9 timer om ugen p 10 timer eller mere Lektiehjælp Homework support 29. Har du mulighed for at få den hjælp til lektier, du har brug for? p Ja p Nej Ovenstående spørgsmål er udarbejdet af Merete Labriola og Louise Lindholdt. 30. Hvor tit hjælper følgende personer dig med dine lektier? (Sæt ét kryds i hver linje) Flere gange om ugen Flere gange om måneden Ca. én gang om måneden Nogle få gange om året Aldrig a) Din mor/stedmor b) Din far/stedfar c) Klassekammerater d) Andre, skriv hvem: p Jeg har ikke brug for hjælp til lektier 17

18 Akademisk præstation Academic achievement 31. Hvad tror du, din klasselærer synes om din faglige præstation i skolen sammenlignet med dine klassekammeraters? p Meget god p Som gennemsnittet p God p Under gennemsnittet Karakterer Grade meaning 32. Hvor stor en rolle spiller karakterer for dig? p Betyder meget p Betyder mindre p Betyder en del p Betyder ingenting Nielsen NS. Sundhed og livsstil hos elever på ungdomsuddannelserne i Frederiksborg Amt. DIKE Støtte fra lærer Teacher support 33. Lærerne skaber et godt sammenhold i klassen p Altid p For det meste p Nogle gange p Sjældent p Aldrig 34. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om lærerne på din skole: Mine lærere hjælper mig, hvis jeg har brug for ekstra hjælp p Meget enig p Enig p Uenig p Meget uenig Referencer:

19 Integration i klassen Classmate support/integration 35. Hvor ofte passer hvert af de følgende udsagn om din skoleklasse? A) Vi har det godt sammen i klassen p Altid p For det meste p Nogle gange p Sjældent p Aldrig B) Du føler dig holdt udenfor af andre elever i klassen p Altid p For det meste p Nogle gange p Sjældent p Aldrig Referencer: Balvig F. 2002, Risiko Ungdom. Ungdomsundersøgelse Det Kriminalpræventive Råd, Glostrup, 2. Reviderede oplag. Nielsen NS. Sundhed og livsstil hos elever på ungdomsuddannelserne i Frederiksborg Amt. DIKE Specialundervisning Special education 36. Får du specialundervisning eller støtteundervisning? p Ja p Nej, og jeg har aldrig fået det p Nej, men jeg har tidligere fået det Balvig F. 2002, Risiko Ungdom. Ungdomsundersøgelse Det Kriminalpræventive Råd, Glostrup, 2. Reviderede oplag. Fravær Absenteeism 37. Hvor mange hele skoledage/arbejdsdage har du været fraværende pga. sygdom inden for den sidste måned? p Ingen p 1 dag p 2 dage p 3-4 dage p 5-6 dage p 7 eller flere dage p Ved ikke 19

20 38. Hvor mange hele skoledage/arbejdsdage har du pjækket inden for den sidste måned? p Ingen p 1 dag p 2 dage p 3-4 dage p 5-6 dage p 7 eller flere dage p Ved ikke Sundhedsstyrelsen & Kræftens Bekæmpelse 2006, Unges livsstil og dagligdag MULD-rapport nr. 6. Modificerede svarkategorier Skoletilfredshed School satisfaction 39. Hvad synes du om skolen for øjeblikket? (Sæt kun ét kryds) p Kan meget godt lide den p Kan godt lide den p Synes den er nogenlunde p Bryder mig mindre om den p Kan slet ikke lide den Skole og fremtidsplaner Educational plans/future aspirations 40. Hvad er dine uddannelsesplaner for fremtiden? (Sæt evt. flere kryds ved de uddannelser du har planer om) p p p p p p p p p En erhvervsgrunduddannelse (EGU), en erhvervsuddannelse (EUD) (med skole- eller praktikplads) (fx tømrer, murer, social- og sundhedsuddannelsen, elektriker, frisør, mekaniker, gartner) EUX (4 årig kombineret gymnasiel og erhvervsuddannelse) Gymnasiet eller handelsgymnasiet (inkl. stx, hf, hhx, htx, IB) En kort videregående uddannelse, ca. 2 år (fx laborant, markedsføringsøkonom, byggetekniker) En mellemlang videregående uddannelse, 3-4½ år (fx sygeplejerske, folkeskolelærer, pædagog, ergoterapeut, maskinmester) En lang videregående uddannelse, over 4 år (fx arkitekt, civilingeniør, jurist, økonom, læge, officersuddannelse i forsvaret) En forskeruddannelse (ph.d.) Andre uddannelsesplaner Beskriv: Eller Lige nu har jeg ingen konkrete planer for, hvilken uddannelse jeg vil tage 20

21 Referencer: Various sources (jf. PUSAM teknisk rapport) Modificeret, forkortet udgave af spørgsmål fra Forløbsundersøgelsen af børn født i SFI 2011 Modificerede svarkategorier Familie Family context Familiefunktion Family functioning 41. Angiv hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn, når det gælder din familie. Der er ingen rigtige eller forkerte svar. (Sæt ét kryds i hver linje) Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig a) Det er svært for os at planlægge familieaktiviteter p p p p b) Under kriser støtter vi hinanden p p p p c) Når vi er kede af det, kan vi ikke tale med hinanden om det d) I vores familie behandler vi hinanden, som de forskellige personer, vi er e) Vi undgår at tale om det, der bekymrer os eller gør os bange p p p p p p p p p p p p f) Vi udtrykker vores følelser for hinanden p p p p g) Der er en negativ stemning i vores familie p p p p h) Vi bliver hver især accepteret, som vi er p p p p i) Det er svært at træffe fælles beslutninger i vores familie p p p p j) Vi er gode til at løse familieproblemer p p p p k) Vi kommer ikke godt ud af det med hinanden p p p p l) Vi betror os til hinanden p p p p 21

22 Epstein NB, Baldwin LM & Bishop DS. The McMaster Family Assessment Device. Journal of Marital and Family therapy 1983, Vol. 9(2), pp Forældre Parental Style 42. Her er flere sætninger om din (biologiske) mor. Ved hver sætning skal du svare på, hvor ofte du oplever det. (Svarmuligheden Altid betyder hver gang Ofte betyder de fleste gange ) (Sæt ét kryds i hver linje) Altid Ofte Af og til Næsten aldrig Aldrig Har ikke personen Ved ikke a) Din mor spiller en ret stor rolle i dit liv b) Dit forhold til din mor er vigtigt for dig p p p p c) Din mor holder af dig p p d) Du stoler på din mor p p e) Du kan regne med, at din mor lytter til dig f) Du kan gå til din mor for at få et råd g) Du kan regne med hjælp fra din mor, hvis du har et problem p p p p p p 43. Her er flere sætninger om din (biologiske) far. Ved hver sætning skal du svare på, hvor ofte du oplever det. (Svarmuligheden Altid betyder hver gang Ofte betyder de fleste gange ) (Sæt ét kryds i hver linje) Altid Ofte Af og til Næsten aldrig Aldrig Har ikke personen Ved ikke a) Din far spiller en ret stor rolle i dit liv b) Dit forhold til din far er vigtigt for dig p p p p c) Din far holder af dig p p 22

23 d) Du stoler på din far p p e) Du kan regne med, at din far lytter til dig f) Du kan gå til din far for at få et råd g) Du kan regne med hjælp fra din far, hvis du har et problem p p p p p p 44. Hvor tit sker det, at én af dine forældre (Sæt kun ét kryds i hver linje) Flere gange om ugen Flere gange om måneden Nogle få gange om året Ca. én gang om året Sjældnere/ Aldrig a) Sidder og spiser et hovedmåltid sammen med dig? b) Diskuterer politiske eller sociale emner med dig? c) Diskuterer bøger, film eller fjernsynsprogrammer med dig? d) Diskuterer, hvordan det går med dig i skolen eller på dit evt. arbejde? e) Snakker med dig om kærester eller fester du er til? f) Snakker med dig om sundhedsvaner? (fx kost, motion, rygning m.v.) Referencer: Forløbsundersøgelsen af børn født i SFI

24 Helbred og trivsel Health and wellbeing Selvvurderet helbred Self-rated health 45. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? (Sæt kun ét kryds) p Fremragende p Vældig godt p Godt p Mindre godt p Dårligt Bjørner JB, Damsgaard TM, Watt T, Bech P, Rasmussen NK, Kristensen TS, Modvig J & Thuneborg K. 1997, Dansk manual til SF-36 et spørgeskema om helbredsstatus. Lægemiddelindustriforeningen, København. Livstilfredshed Life satisfaction 46. Hvor tilfreds er du for tiden med dit liv? Angiv din tilfredshed på en skala fra 0 til 10, hvor 10 betyder det bedst mulige liv og 0 betyder det værst tænkelige liv. Det værst tænkelige liv = 0 Det bedst tænkelige liv = p Referencer: Due P, Diderichsen F, Meilstrup C, Nordentoft M, Obel C, Sandbæk A. Børn og unges mentale helbred. Forekomst af psykiske symptomer og lidelser og mulige forebyggelses- indsatser. København: Vidensråd for Forebyggelse. 2014: Huebner ES, Valois RF, Suldo SM, Smith LC, McKnight CG, Seligson JL et al. Perceived quality of life: a neglected component of adolescent health assessment and intervention. J Adol Health 2004;

25 Udbrændthed Burnout 47. Hvor ofte? (Sæt ét kryds i hver linje) Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig/ næsten aldrig a) Føler du dig træt? b) Føler du dig frisk og oplagt c) Følelsesmæssigt udmattet d) Tænker du: "Nu kan jeg ikke klare mere"? e) Føler du dig udkørt f) Går til fest g) Føler du dig svag og modtagelig over for sygdom Referencer: Copenhagen Burnout Inventory: Personlig udbrændthed. Spørgsmål b) adopteret fra Young Hunt 25

26 Mental sundhed Mental health 48. I løbet af den seneste uge, hvor meget har du haft følgende følelser? (Sæt ét kryds i hver linje) Slet ikke Lidt Nogle gange En hel del a) Jeg var glad i den sidste uge p p p p b) Jeg følte, at kammerater ikke var venlige og ikke havde lyst til at være sammen med mig p p p p c) Jeg følte mig trist p p p p d) Det var hårdt at komme i gang i denne uge p p p p Referencer: Houghton F, Cowley H, Meehan F, Houghton S & Kelleher K The Short Four-Item Center for Epidemiological Studies Depression Scale for Children (CES DC) in Ireland, The Irish Journal of Psychology, 27:3-4, Faulstich, M. E., Carey, M. P., Ruggiero, L., Enyart, P., & Gresham, F Assessment of depression in childhood and adolescence: an evaluation of the Center for Epidemiological Studies Depression Scale for Children (CES-DC), American Journal of Psychiatry, vol. 143, no. 8, pp Fendrich, M., Weissman, M. M., & Warner, V Screening for depressive disorder in children and adolescents: validating the Center for Epidemiologic Studies Depression Scale for Children, Am J Epidemiol, vol. 131, no. 3, pp Depression Depression 49. Følgende spørgsmål omhandler styrker og vanskeligheder (Sæt ét kryds i hver linje) Passer ikke Passer delvist Passer godt a) Jeg prøver at være venlig mod andre. Jeg tænker over hvordan andre har det p p p b) Jeg er rastløs, har svært ved at holde mig i ro i længere tid p p p c) Jeg har tit hovedpine, ondt i maven eller kvalme p p p d) Jeg deler gerne med andre (slik, spil og lign.) p p p 26

27 Passer ikke Passer delvist e) Jeg kan blive meget vred og bliver tit hidsig p p p f) Jeg holder mig mest for mig selv. Jeg gør mange ting alene eller passer mig selv Passer godt p p p g) Jeg gør som regel det, jeg får besked på p p p h) Jeg er tit bekymret p p p i) Jeg prøver at hjælpe, hvis nogen slår sig, er kede af det eller har det dårligt j) Jeg har altid uro i kroppen. Jeg har svært ved at sidde stille og holde mig i ro (arme, ben, fingre, hoved eller krop) p p p p p p k) Jeg har mindst én god ven p p p l) Jeg slås meget. Jeg kan få andre til at gøre, som jeg vil p p p m) Jeg er tit ked af det, trist eller lige ved at græde p p p n) Andre på min egen alder synes for det meste godt om mig p p p o) Jeg bliver nemt distraheret. Jeg har svært ved at koncentrere mig p p p p) Jeg bliver utryg i nye situationer. Jeg bliver let usikker på mig selv p p p q) Jeg er god mod yngre børn p p p r) Jeg bliver tit beskyldt for at lyve eller snyde p p p s) Jeg bliver mobbet eller drillet af andre børn eller unge p p p t) Jeg spørger tit, om jeg kan hjælpe til, hvis nogen har brug for det (forældre, lærere, børn) p p p u) Jeg tænker mig om, før jeg gør noget p p p v) Jeg tager ting som ikke er mine (derhjemme, i skolen eller andre steder) p p p w) Jeg kommer bedre ud af det med voksne end med mine jævnaldrende p p p x) Jeg er bange for mange ting. Jeg bliver nemt skræmt p p p y) Jeg gør de opgaver færdige, som jeg begynder på (fx lektier). Jeg er god til at fastholde min opmærksomhed p p p SDQ: 27

28 Kropsform Body shape 50. Hvad er din højde i cm cm 51. Hvad er din vægt i kilo kg 52. Hvordan synes du selv, din krop er? (Sæt kun ét kryds) p Alt for tynd p Lidt for tynd p Passende p Lidt for tyk p Alt for tyk p Ved ikke Forløbsundersøgelsen af børn født i SFI Er du på slankekur eller gør du noget for at tabe dig? p Nej, min vægt er fin p Nej, men jeg burde tabe mig p Nej, jeg burde tage på i vægt p Ja Ovenstående spørgsmål omhandlende slankekur er pr oversat fra en engelsk udgave af de anvendte spørgsmål fra WHO (Body Weight: Weight-reduction behavior). Health Behaviour in School-aged Children International Report from the 2009/2010 Survey. Social determinants of health and well-being among young people. 54. Gør du noget for at forbedre din fysik/kropsform (fx fokus på muskelopbygning og/eller vægttab)? p Nej, min kropsform er fin p Lidt p Nej, men jeg burde p Ja, jeg er meget fokuseret på min kropsform Ovenstående spørgsmål vedrørende fokus på kropsform og muskelopbygning er et spørgsmål udarbejdet af Merete Labriola og Louise Lindholdt. 55. Har du anvendt proteinpulver eller andre former for kosttilskud til at øge din muskelopbygning i forbindelse med træning? p Ja, gør det hver gang p Ja, har prøvet p Ja, gør det jævnligt p Nej 28

29 Det foregående spørgsmål vedrørende anvendelsen af proteinpulver og kosttilskud er et spørgsmål udarbejdet af Merete Labriola og Louise Lindholdt. Smerter Pain 56. Hvor ofte har du haft nogle af disse smerter i løbet af de sidste 3 måneder? (Se på figurerne og sæt ét kryds i hver linje) Aldrig/ sjældent Ca. en gang i måneden Ca. en gang i ugen Flere gange om ugen Næsten hver dag a) Hovedpine/migræne b) Smerter i kæben c) Nakke-/skuldersmerter d) Smerter i øvre del af ryggen e) Smerter i nedre del af ryggen f) Smerter i brystkassen g) Mavesmerter/kvalme og uro i maven h) Smerter i armene i) Smerter i benene Andre smerter Hvis du har svaret aldrig til samtlige af ovenstående spørgsmål omhandlende smerter: spring videre til spørgsmål

30 57. Hvis du har oplevet én eller flere af de førnævnte spørgsmål, sæt da kryds ud for hvert af de følgende 4 udsagn: Slet ikke Lidt Noget En hel del Særdeles meget a) Jeg tror, at mine smerter kan være tegn på langvarig sygdom b) Jeg tror, at jeg selv kan gøre meget for at lindre mine smerter c) Mine smerter gør mig bange d) Jeg tror, at mine smerter vil kunne få store følger for mit liv 58. Har smerterne alt i alt hindret dig i at udføre daglige aktiviteter? (Sæt ét kryds i hver linje) Nej Ja, af og til Ja, ofte a) I skolen p p p b) I fritiden p p p Hvis du har svaret nej til ovenstående spørgsmål: spring videre til spørgsmål Hvilken slags smerter har hindret dig i at udføre daglige aktiviteter? (Sæt ét eller flere kryds) p Hovedpine/migræne p Muskel-/ledsmerter p Andre smerter p Mavesmerter p Menstruationssmerter Ovenstående spørgsmål (56, 58, 59) omhandlende smerter er pr oversat fra en norsk udgave af de anvendte spørgsmål fra Young Hunt. Referencer: Young Hunt 3: Modificerede spørgsmål fra Vestliv 89 14/15-års spørgeskema: Ulykker Accidents 60. Ulykker Ulykker sker pludseligt og kan medføre skader. Nogle eksempler er, at man forstuver anklen ved fodboldspil, at man får en finger klemt på arbejde eller får trykket et ribben ved et færdselsuheld. 30

31 Har du inden for de seneste 12 måneder været ude for en ulykke, der har givet dig skader, hvor du har været til læge? p Ja p Nej Hvis ja, hvor mange ulykker? Skriv antal: Hvis du har svaret 0 ulykker til ovenstående spørgsmål: spring videre til spørgsmål Hvor skete ulykken/ulykkerne? p I trafikken p I forbindelse med sport/idræt p På mit arbejde p På min skole/uddannelsessted p I mit hjem p I fritiden med mine venner Social Forskningsinstituttet, Sundhed og Forebyggelse på Fyn Modificeret svarkategori Medicinforbrug Medicine 62. I løbet af den sidste måned, hvor ofte har du taget smertestillende medicin (her tænkes på medicin man kan købe selv fx panodil? p Flere gange om dagen p Én gang om dagen p 2-6 gange om ugen p 1-4 gange om måneden p Mindre end én gang om p Aldrig måneden Muller U, Tanzler K, Burger A, Staub L, Tamcan O, Roeder C, et al. A pain assessment scale for populationbased studies: development and validation of the pain module of the Standard Evaluation Questionnaire. Pain ;136(1-2): Selvskade og selvmord Self-harm and Suicide 63. Har du nogensinde haft tanker om at skade eller såre dig selv? p Ja p Nej Hvis ja: p 1 gang p Flere gange 31

32 64. Har du nogensinde skadet eller såret dig selv med vilje? p Ja p Nej Hvis ja: p 1 gang p Flere gange 65. Har du nogensinde tænkt på at tage dit eget liv (også selvom du ikke ville gøre det)? p Ja p Nej Hvis ja: p 1 gang p Flere gange 66. Har du nogensinde forsøgt at tage dit eget liv? p Ja p Nej Hvis ja: p 1 gang p Flere gange Referencer: Boyd A, Golding J, Macleod J, Lawler DA, Fraser A, Henderson J, Molloy L, Ness A, Ring S, Davey Smith G. Cohort Profile: the 'children of the 90s'--the index offspring of the Avon Longitudinal Study of Parents and Children. International Journal of Epidemiology 2013, vol. 42, pp DNBC: Modificerede svarkategorier Oplevet stress Perceived Stress 67. Hvor ofte inden for den sidste måned? Aldrig Næsten aldrig Ind imellem Ret ofte Meget ofte a) Er du blevet oprevet over noget, der skete uventet? b) Har du følt, at du var ude af stand til at kontrollere de betydningsfulde ting i dit liv? c) Har du følt dig nervøs og "stresset"? d) Har du følt dig sikker på dine evner til at klare dine personlige problemer? 32

33 e) Har du følt, at tingene gik som du ønskede det? f) Har du oplevet, at du ikke kunne overkomme alt det, du skulle? g) Har du været i stand til at håndtere ting, som irriterer dig? h) Har du følt, at du havde styr på tingene? i) Er du blevet vred over ting, du ikke havde indflydelse på? j) Har du følt, at vanskelighederne hobede sig så meget op, at du ikke kunne klare dem? Eskildsen A, Dalgaard VL, Nielsen KJ, Andersen JH, Zachariae R, Olsen LR, Jørgensen A, Christiansen DH. Cross-cultural adaptation and validation of the Danish consensus version of the 10-item Perceived Stress Scale. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 2015;41(5): Udadreagerende reaktioner Externalizing reactions 68. Inden for de sidste 2 uger, hvordan passer følgende udsagn på dig? (Sæt ét kryds i hver linje) Aldrig Lidt af tiden Noget af tiden Det meste af tiden Hele tiden a) Jeg har råbt af andre b) Jeg har haft en kort lunte c) Jeg er blevet så gal, at jeg har smadret eller slået på noget d) Jeg er ikke blevet ked af det, men rasende Ovenstående spørgsmål er udvalgte, oversatte items (Factor 2-Externalizing: 1-4) fra Magovcevic, M & Addis, ME. The Masculine Depression Scale: Development and Psychometric Evaluation. Psychology of Men & Masculinity 2008, Vol. 9(3), Magovcevic, M & Addis, ME. The Masculine Depression Scale: Development and Psychometric Evaluation. Psychology of Men & Masculinity 2008, Vol. 9(3),

34 Psykosociale faktorer og psykisk trivsel Psychosocial factors Sense of coherence, meningsfuldhed Sense of coherence, meaningfulness 69. Hvad synes du om de ting, du gør i hverdagen? (Sæt kun ét kryds) p Meget spændende p Spændende p OK p Kedelige p Meget kedelige 70. Om din hverdag: (Sæt ét kryds i hver linje) Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Aldrig a) Hvor tit gør du ting, som du selv synes er meningsfulde? b) Hvor ofte føler du, at du er ligeglad med det, der sker omkring dig? c) Hvor tit har du følelsen af, at det du foretager dig er uden mening? Referencer: Torsheim T, Aaroe LE & Wold B. Sense of coherence and school-related stress as predictors of subjective health complaints in early adolescence: interactive, indirect or direct relationships?. Social Science & Medicine 2001, vol. 53(5), pp Torsheim T & Wold B. Health behaviour in school-aged children. Research protocol for the Survey. University of Edinburg Koushede V, Holstein BE, Andersen A, Hansen EH. Stress and medicine use for headache: does sense of coherence modify the association? European Journal of Public Health 2010, vol. 21(5), pp

35 Selvværd Self-esteem 71. Hvor enig eller uenig er du i hvert af de følgene udsagn? Der er ingen rigtige eller forkerte svar (Sæt ét kryds i hver linje) Meget enig Enig Uenig Meget uenig a) Jeg synes, at jeg har en del gode egenskaber p p p p b) Jeg synes, at jeg er mindst lige så meget værd som andre p p p p c) Jeg kan gøre ting lige så godt som de fleste andre p p p p d) Jeg har et positivt syn på mig selv p p p p e) Alt i alt er jeg tilfreds med mig selv p p p p f) Alt i alt er jeg tilbøjelig til at føle mig som en fiasko p p p p Referencer: Rosenberg M. The self concept: Source, product and social force. In: Social psychology: Sociological perspectives. Rosenberg M & Turner RH, eds. Basic Books, New York Turner RJ, Lloyd DA & Roszell P. Personal resources and the social distribution of depression. American Journal of Community Psychology 1999, vol. 27(5), pp Håndtering af problemer (coping) Coping 72. Angiv herunder, hvad du plejer at gøre, når du oplever problemer. Forskellige typer af situationer fremkalder forskellige reaktioner, men prøv at tænke på, hvad du plejer at gøre, når der er ting, der bekymrer dig, eller du føler dig presset. (Sæt ét kryds i hver linje) Meget En hel del Lidt Aldrig a) Jeg gør noget, der kan få mig til at tænke mindre på det, såsom at se en film, dagdrømme eller sove p p p p b) Jeg prøver at se lyst på det, der sker p p p p c) Jeg drikker alkohol eller bruger stoffer for at få det bedre p p p p 35

36 d) Jeg overvejer nøje, hvilke skridt jeg skal tage p p p p e) Jeg forsøger at se det fra en anden vinkel, så det virker mere positivt f) Jeg handler i et forsøg på at forbedre situationen g) Jeg søger hjælp eller råd om, hvad der skal gøres p p p p p p p p p p p p h) Jeg holder op med at tackle problemet p p p p i) Jeg beskæftiger mig med andet for ikke at tænke på problemet j) Jeg koncentrerer mig om at gøre noget ved den situation, som giver mig problemer p p p p p p p p Enkelte spørgsmål fra: Carver CS. You want to measure coping but your protocol s too long: Consider the Brief COPE. International Journal of Behavioral Medicine 1997, vol. 4(1), pp Begivenheder og belastninger Childhood (negative) events 73. Har du oplevet? (Sæt ét kryds i hver linje) Nej Ja, sidste år Ja, i løbet af mit liv a) At nogen i din familie har været alvorligt syg p p p b) Dødsfald hos nogen som stod dig nær p p p c) En katastrofe (fx brand) p p p d) En alvorlig ulykke (fx en meget alvorlig bilulykke) p p p e) At blive udsat for grov, fysisk vold p p p f) At andre blev udsat for vold p p p 36

37 g) At blive udsat for seksuel krænkelse af jævnaldrende p p p h) At blive udsat for seksuel krænkelse af voksne p p p i) At blive fysisk eller mundtligt truet af andre elever på skolen i længere tid j) At få en smertefuld eller skræmmende behandling på sygehuset k) At blive udsat for chikane/mobning via de sociale medier p p p p p p p p p l) At dine forældre blev skilt/separeret p p p m) At du eller din kæreste blev uønsket gravid? p p p n) At opleve noget andet som var meget skræmmende, farligt eller voldeligt p p p Ovenstående spørgsmål er pr oversat fra henholdsvis en engelsk og en norsk udgave af de anvendte spørgsmål fra Young Hunt. Oversættelsesproceduren er foretaget af tre uafhængige oversættere (Merete Labriola, Thomas Lund og Louise Lindholdt), hvorefter der er foretaget en uafhængig gennemgang og sammenligning af de oversatte spørgsmål af alle oversættere. Ved uoverensstemmelse er disse diskuteret og beslutninger om ord og rettelser er truffet i fællesskab. Endvidere er der foretaget en prætestning af spørgsmålene på repræsentanter fra målgruppen. Foruden de oversatte spørgsmål fra Young Hunt spørgeskemaet er der tilføjet egne spørgsmål fra Vestliv spørgeskemaet. Referencer: Young Hunt 3: Vestliv 89 14/15 års spørgeskema: 37

38 Livsstil Health behaviour Motionsvaner og fysisk aktivitet Physical activity 74. Udenfor skoletiden: Hvor mange dage i ugen dyrker du idræt, eller motionerer så meget, at du bliver forpustet og/eller svedig? (Sæt ét kryds) p Hver dag p 4-6 dage i ugen p 2-3 dage i ugen p 1 dag i ugen p Sjældnere end én gang i ugen p Sjældnere end én gang i måneden p Aldrig 75. Udenfor skoletiden: Til sammen, hvor mange timer i ugen dyrker du idræt eller motionerer så meget, at du bliver forpustet og/eller svedig? (Sæt ét kryds) p Ingen p Ca. ½ time p Ca. 1-1½ time p Ca. 2-3 timer p Ca. 4-6 timer p 7 timer eller mere Ovenstående to spørgsmål omhandlende idræt og motion er pr oversat fra en norsk udgave af de anvendte spørgsmål fra Young Hunt. Young Hunt 3: Rygning Smoking 76. Ryger du (herunder festrygning)?(sæt kun ét kryds) Nej, jeg ryger ikke Ja, men sjældnere end hver uge Ja, ikke dagligt, men mindst én gang om ugen Ja, dagligt p p p p Hvis ja, hvor mange cigaretter ryger du sædvanligvis hver uge? Ca. cigaretter hver uge 77. Hvis ja, hvor gammel var du første gang du prøvede det? år Vestliv 89 14/15 års spørgeskema: 38

39 Hash Hash 78. Har du nogensinde prøvet at ryge hash? (Sæt kun ét kryds) p Nej, aldrig p Ja, inden for de sidste 12 måneder p Ja, inden for de sidste 30 dage p Ja, men det er 1 år eller længere siden 79. Hvis ja, hvor gammel var du første gang du prøvede det? år Forløbsundersøgelsen af børn født i SFI 2011 Illegale stoffer Illegal drugs 80. Har du nogensinde prøvet andre illegale stoffer end hash? (som fx amfetamin, kokain, anabolske steroider eller lign.) (Sæt kun ét kryds) p Nej p Ja, gør det jævnligt p Ja, har prøvet 81. Hvis ja, hvor gammel var du første gang du prøvede det? år 82. Har du venner eller bekendte, som tager andre illegale stoffer end hash? (som fx amfetamin, kokain, anabolske steroider eller lign.) (Sæt kun ét kryds) p Nej p Ja, som gør det jævnligt p Ja, som har prøvet Ovenstående to spørgsmål omhandlende illegale stoffer er pr oversat fra en norsk udgave af de anvendte spørgsmål fra Young Hunt. Samtidig er der tilføjet svarkategorier fra Vestliv 20/21 års spørgeskemaet omhandlende rygning og andre stoffer. De tilføjede eksempler på illegale stoffer (her amfetamin og kokain), er valgt med udgangspunkt i de illegale, narkotiske stoffer, der har den højeste frekvens (Sundhedsstyrelsen 2011, National Sundhedsprofil for Unge). Referencer:

40 Young Hunt 3: Vestliv 89 20/21 års spørgeskema: Snus Snuff 83. Bruger du eller har du brugt snus eller lignende? (Sæt ét kryds) p Nej, aldrig p Ja, men jeg er stoppet p Ja, af og til p Ja, hver dag Hvis du har svaret nej til ovenstående spørgsmål: spring videre til spørgsmål Hvis du bruger, eller har brugt snus: Hvor gammel var du, da du begyndte at bruge snus? Hvis du er stoppet med snus, hvor gammel var du, da du stoppede? Hvor mange æsker snus bruger du eller brugte du i måneden? (Skriv 0, hvis du bruger mindre end én æske i måneden) år gammel år gammel æsker 85. Hvis du bruger eller har brugt både cigaretter og snus, hvad begyndte du med først? (Sæt ét kryds) p Snus p Cigaretter p Nogenlunde samtidig (indenfor 3 måneder) p Husker det ikke 86. Begyndte du at bruge snus for at prøve at stoppe med at ryge eller reducere rygningen? (Sæt ét kryds) p Nej p Ja, for at reducere rygningen p Ja, for at stoppe med at ryge 87. Hvor mange af dine venner bruger snus? (Sæt ét kryds) p Ingen p Næsten alle p Nogle få Ovenstående spørgsmål omhandlende Snus er pr oversat fra en norsk udgave af de anvendte spørgsmål fra Young Hunt. Young Hunt 3: 40

41 Alkohol Alcohol 88. Har du prøvet at drikke alkohol? p Ja p Nej Hvis du har svaret nej til ovenstående spørgsmål: spring videre til spørgsmål Hvor gammel var du, da du begyndte at drikke alkohol? år 90. Har du prøvet at drikke så meget alkohol, at du blev fuld? (Sæt ét kryds) p Nej, aldrig p Ja, én gang p Ja, 2-3 gange p Ja, 4-10 gange p Ja, gange p Ja, mere end 25 gange Ovenstående spørgsmål er pr oversat fra henholdsvis en engelsk og en norsk udgave af de anvendte spørgsmål fra Young Hunt. Svarmuligheden ved ikke er ekskluderet i denne sammenhæng, da den ikke fandtes relevant. Oversættelsesproceduren er foretaget af tre uafhængige oversættere (Merete Labriola, Thomas Lund og Louise Lindholdt), hvorefter der er foretaget en uafhængig gennemgang og sammenligning af de oversatte spørgsmål af alle oversættere. Ved uoverensstemmelse er disse diskuteret og beslutninger om ord og rettelser er truffet i fællesskab. Endvidere er der foretaget en prætestning af spørgsmålene på repræsentanter fra målgruppen. 91. I de sidste 30 dage, på hvor mange dage har du drukket alkohol (mindst en genstand)? (Sæt kun ét kryds) p 0 dage p 1 eller 2 dage p 3-5 dage p 6-9 dage p dage p dage p Alle 30 dage 92. I de sidste 30 dage, på hvor mange dage har du drukket mindst 5 genstande i træk, dvs. inden for få timer? (Sæt kun ét kryds) p 0 dage p 1 dag p 2 dage p 3-5 dage p 6-9 dage p dage p 20 dage eller mere Referencer:

42 93. Har du oplevet, at din mor eller far har været så fulde, at de blev syge eller meget fraværende af det? p Ja p Nej 94. Hvis ja, er du bange for, at det sker igen? p Ja p Nej Ovenstående to spørgsmål er udarbejdet af Merete Labriola og Louise Lindholdt. Kostvaner Diet 95. Hvor ofte spiser eller drikker du følgende?(sæt ét kryds i hver linje) Flere gange om dagen En gang om dagen En eller flere gange om ugen Sjældnere Aldrig a) Frugt & grøntsager b) Slik/chokolade c) Kager d) Chips e) Pomfritter f) Hamburgere/pølser g) Rugbrød/grovbrød h) Cola/sodavand i) Mineralvand/postevand Sociale medier Social medias 96. Hvor mange timer om dagen er du gennemsnitligt på de sociale medier: timer Ovenstående spørgsmål er udarbejdet af Merete Labriola. 42

43 Tak for hjælpen 43

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

DOKUMENTATIONSRAPPORT. FOCA- kohorten. Januar 2016

DOKUMENTATIONSRAPPORT. FOCA- kohorten. Januar 2016 DOKUMENTATIONSRAPPORT FOCA- kohorten Projekt om: Etablering af national ungdomskohorte med henblik på fremtidige forskningsprojekter om unge, helbred og arbejde Januar 2016 Udarbejdet af: Louise Lindholdt,

Læs mere

FOCA. Dokumentationsrapport. Etablering af national ungdomskohorte med henblik på fremtidige forskningsprojekter om unge, helbred og arbejde

FOCA. Dokumentationsrapport. Etablering af national ungdomskohorte med henblik på fremtidige forskningsprojekter om unge, helbred og arbejde FOCA Dokumentationsrapport Etablering af national ungdomskohorte med henblik på fremtidige forskningsprojekter om unge, helbred og arbejde Oktober 2016 Udarbejdet af: Louise Lindholdt, Merete Labriola,

Læs mere

Alle unge tæller. Dokumentationsrapport

Alle unge tæller. Dokumentationsrapport Alle unge tæller Dokumentationsrapport Etablering af national ungdomskohorte med henblik på fremtidige forskningsprojekter om unge, helbred og arbejde Januar 2017 Udarbejdet af: Louise Lindholdt, Merete

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling

UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af Funktionel Familieterapi (FFT). I spørgeskemaet bliver du spurgt til dig og din familie. Der er

Læs mere

INKLUSIONSPANELET MASTERSKEMA ELEV 4. NEDSLAG

INKLUSIONSPANELET MASTERSKEMA ELEV 4. NEDSLAG Velkommen til undersøgelsen. Du skal bruge dit Uni Login til at komme ind på undersøgelsen. Indtast din adgangskode og klik på > for at gå videre. Klik Næste for at gå til næste spørgsmål. Din lærer har

Læs mere

FORÆLDER. Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling

FORÆLDER. Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling FORÆLDER Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af Funktionel Familieterapi (FFT). I spørgeskemaet bliver du spurgt til dit barn og jeres familie.

Læs mere

3. Dyrker du sport eller motion i din fritid? (Det behøver ikke være i en klub eller sammen med andre)

3. Dyrker du sport eller motion i din fritid? (Det behøver ikke være i en klub eller sammen med andre) 1 Dagens dato 2 0 Dato Måned År Baggrundsinformation 1. Hvornår er du født? 1 9 Dato Måned År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Sport og motion 3. Dyrker du sport eller motion i din fritid? (Det behøver

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2016/2017 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen Skanderborg GRUNDLAG

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO (8FO) Køn Dreng 64% (7) 64% (7) 52% (3.711) Pige 36% (4) 36% (4) 48% (3.403) Er du glad for din skole? Meget tit 18% (2) 18% (2) 22% (1.571) Tit 18% (2)

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9)

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9) RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym GRUNDLAG Horsens - Klassetrin (7) RESPONDENT

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse 1

Indhold. Indholdsfortegnelse 1 Indhold Indholdsfortegnelse 1 1 Elevskema 2014 8 1.1 2014 - EQ01: Vi håber, du vil svare på spørgsmålene................................ 9 1.2 2014 - EQ02: Er du en dreng eller pige?.......................................

Læs mere

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Skoleprofilen er udarbejdet af: Pernille Bendtsen Stine S. Mikkelsen Kia K. Egan

Læs mere

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE]

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Sundhedsprofil BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Personlig sundhedsprofil Barnets navn Alder Antal søskende: Alder: Dato for Indledende samtale: Vægt: Højde: BMI: Dato for 3. måneders samtale: Vægt: Højde:

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 51% (1.232) Pige 49% (1.198) Manglende svar 0% (8) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 74% (1.808) Glad 22% (544) Ikke glad 3% (75) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.458) Pige 49% (1.437) Manglende svar 0% (9) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 70% (2.039) Glad 26% (760) Ikke glad 3% (83) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9.

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelse GRUNDLAG Glostrup - Klassetrin (7,8,9)

Læs mere

Total Er du... Procent Antal Dreng 89% 50 Pige 11% 6 Total 100% 56

Total Er du... Procent Antal Dreng 89% 50 Pige 11% 6 Total 100% 56 Er du... Dreng 89% 50 Pige 11% 6 100% 56 Hvilket klassetrin går du på? 4 25% 14 5 13% 7 6 18% 10 7 9% 5 8 21% 12 9 14% 8 100% 56 Hvor tilfreds er du samlet set med din skole? Meget tilfreds 23% 8 Tilfreds

Læs mere

Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg ønsker ikke at svare

Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg ønsker ikke at svare Spørgeramme Sundhed Sundhed (0.-3.klasse) Tema Spørgsmål Svarmuligheder Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg Generel sundhed Føler

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE]

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Sundhedsprofil BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Personlig sundhedsprofil Barnets navn Alder Adresse Mors mobil-nr. Mors navn Mors adresse Fars mobil-nr. Fars navn Fars adresse Antal søskende alder Skemaet

Læs mere

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Er du dreng eller pige? Dreng 56% (126) 51% (5.378) Pige 44% (99) 49% (5.197) Manglende svar 0% (1) 0% (7) Sådan er jeg for det meste:

Læs mere

Lidt om dig: Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse

Lidt om dig: Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse Tak fordi du vil besvare spørgeskemaet, som handler om sundhed og om hvordan du føler, at du har det. Sådan gør du: Brug musen til at krydse

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis

Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis Sikkerhed Sundhed Trivsel Badesikkerhed Trafiksikkerhed Brandsikkerhed Akutindsatser Patientsikkerhed Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Indsatser for

Læs mere

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes Resultatskema 0.-3. klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 (AI1) Er du dreng eller pige? Dreng 48% (12) 49% (71) 51% (1.400) Pige 52% (13) 51% (73) 49% (1.369) Manglende svar

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00-17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 19.00 19.45 Oplæg g ved Charlie Lywood. 19.45 20.25 Gruppearbejde klassevis. 20.25 21.00 Opsamling i plenum. ldremøde.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Når cykelhjelm ikke er nok

Når cykelhjelm ikke er nok Udviklingsrapport ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT.- Når cykelhjelm ikke er nok Error! Reference source not found. Introduktion Kære projektleder og projektmedarbejdere Denne rapport præsenterer

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige.

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige. Køn (1) Pige (2) Dreng Hvilken klasse går du i? (1) 8. klasse (2) 9. klasse Hvor gammel er du? (3) 13 år (4) 14 år (5) 15 år (6) 16 år Hvad synes du om at gå i skole? (1) Vældig godt (2) Temmelig godt

Læs mere

Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del.

Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del. Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del. Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 105 / 25% 264 / 62%

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Børn på 12 og 13 (selvrapporteringsformat)

Børn på 12 og 13 (selvrapporteringsformat) Børn på 12 og 13 (selvrapporteringsformat) Spørgsmålene er beregnet til børn som dig, der har cystisk fibrose. Dine svar vil hjælpe os med at forstå, hvordan det er at have sygdommen, og hvordan behandlingerne

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD skema Valgfri spørgeramme

Elevtrivselsundersøgelse. EUD skema Valgfri spørgeramme 2015 Elevtrivselsundersøgelse EUD skema Valgfri spørgeramme Modul 1- Loyalitet & tilfredshed 22. Brug en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Dårligst 10-trins skala 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 204 Svendborg Gymnasium og HF STX Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 204 Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, STX Der har deltaget i

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Hvordan kan evaluering hjælpe almennyttige fonde med at gøre en forskel? Merete Konnerup, områdechef, cand.oecon.

Hvordan kan evaluering hjælpe almennyttige fonde med at gøre en forskel? Merete Konnerup, områdechef, cand.oecon. Hvordan kan evaluering hjælpe almennyttige fonde med at gøre en forskel? Merete Konnerup, områdechef, cand.oecon. 2 3 En tålmodig 360 graders tilgang 4 Typer af aktiviteter Signaturprojekter Partnerskaber

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1

Indholdsfortegnelse 1 Indhold Indholdsfortegnelse 1 1 Forældreskema år 2014 10 1.1 2014 - FQ001: Er [Barnets navn] en dreng eller en pige?........................... 11 1.2 2014 - FQ002: Hvad er din relation til [Barnets navn]?............................

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh Baggrund: Skolesundhedstjenesten har i skoleåret 2015/16 i forbindelse med budget reduktionen fravalgt at udlevere

Læs mere

Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13

Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13 Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13 Indhold Indhold... 1 Blandet... 4 er du tilfreds med at gå på Rathlouskolen?... 4 vil du anbefale en ven at gå på Rathlouskolen?... 5 Føler du, at skolen hjælper dig

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Distribution: Ny 9-10 klasse

Distribution: Ny 9-10 klasse Distribution: Ny 9-10 klasse Wednesday, January 26, 2011 Page 1 of 61 Operre af Michaelskolen Oprettet d. 1/26/2011 Workcyclus Page 2 of 61 GENEREL TILFREDSHED 1.1 Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd

Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd Målet er. At skabe gode vilkår i et godt netværk Med masser af Trivsel, tryghed, læring og socialt fællesskab Jeres børn mener: 1. ALLE synes det

Læs mere

Tag dig tid til at læse hvert enkelt spørgsmål omhyggeligt og svar så godt du kan. Husk at vi er interesseret i din egen mening.

Tag dig tid til at læse hvert enkelt spørgsmål omhyggeligt og svar så godt du kan. Husk at vi er interesseret i din egen mening. SUNDHEDSADFÆRD HOS SKOLEBØRN Kære elev. Tak fordi du vil hjælpe os med denne undersøgelse! Ved at svare på disse spørgsmål hjælper du os med at finde ud af mere om, hvordan børn og unge i Grønland lever

Læs mere

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget?

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget? Køn og alder 1. Er du: 2. Hvornår er du født? Mand Kvinde Dato Måned År Helbred og trivsel 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. De følgende

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O)

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O) Sundhedsudvalget, 09-05-2016 Referat fra mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:45

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 47% 149 Pige 53% 167 10 316 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

KIDSCREEN-52 Health Questionnaire for Children and Young People. Child and Adolescent Version 8 to 18 Years Danish (DK)

KIDSCREEN-52 Health Questionnaire for Children and Young People. Child and Adolescent Version 8 to 18 Years Danish (DK) KIDSCREEN-52 Health Questionnaire for Children and Young People Child and Adolescent Version 8 to 18 Years Danish (DK) Dato.... Hej, Har du det godt? Hvordan har du det? Det kunne vi godt tænke os, at

Læs mere

Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål. Emnet "Klassen og kammeraterne" indeholder følgende spørgsmål

Emnet Generel tilfredshed indeholder følgende spørgsmål. Emnet Klassen og kammeraterne indeholder følgende spørgsmål Spørgsmål Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål Er du glad for din skole? Er du glad for dine lærere? Hvor tit... - glæder du dig til at komme i skole? Hvor tit... - glæder du dig til

Læs mere

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Januar 2016 Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015 Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Indhold Side Baggrund 2 Sammenfatning 3 Trivsel

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006

Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006 Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006 Er du? Dreng 51,3 % Pige 48,7 % Klassen og kammeraterne. Hvor mange venner har du i din klasse? Ingen 0,6 % En enkelt 0,6 % 2-5 17,4 % Mere end 5 81,5

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Vester Mariendal Skole og Undervisscenter Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

1. Indledning... 3. 1.1 Formål... 3. 1.2 Metode... 3. 1.2.1 Dataindsamling... 4. 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4. 2.1. Konflikter...

1. Indledning... 3. 1.1 Formål... 3. 1.2 Metode... 3. 1.2.1 Dataindsamling... 4. 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4. 2.1. Konflikter... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Metode... 3 1.2.1 Dataindsamling... 4 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4 2.1. Konflikter... 4 2.2 Timerne og undervisningen... 5 2.3

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 58% 122 Pige 42% 90 10 212 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 30-05-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 47% 164 Pige 53% 187 10 351 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 5 108 Pige 5 109 10 217 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj Skole

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen 2015

Ungeprofilundersøgelsen 2015 Ungeprofilundersøgelsen 2015 Spørgeskema til unge 15-25- årige Version: 10. november 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Forskema... 4 Baggrund... 5 Trivsel... 7 Sundhed... 8 Alkohol... 11 Tobak...

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Krydset med: Årgang. Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Krydset med: Årgang

Kirstinebjergskolen. Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Krydset med: Årgang. Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Krydset med: Årgang Kirstinebjergskolen Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Hvor populær synes du selv, du er i din klasse? - sæt ét kryds

Læs mere

Vi vil bede dig om at besvare spørgsmålene et ad gangen, med udgangspunkt i din umiddelbare reaktion på det der spørges om.

Vi vil bede dig om at besvare spørgsmålene et ad gangen, med udgangspunkt i din umiddelbare reaktion på det der spørges om. Vi vil gerne takke dig for at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Tests og Eksperimental Socialpsykologi (CETES) i samarbejde med Stressklinikken, ved Aalborg Universitet. Vi

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 0 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Det Blå Gymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, Haderslev Handelsskole

Læs mere

Marie Kruses Skole Gymnasium

Marie Kruses Skole Gymnasium Marie Kruses Skole Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Marie Kruses Skole, Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Marie Kruses Skole, Gymnasium Ud af af gymnasiets

Læs mere

Side 1 af 13 Generel tilfredshed Ja, glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 55 / 26% 131 / 62% 20 / 10% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Er du glad for dine lærere? 47 /

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er

Læs mere