Beboerblad for Bra bra nd Bol igforen i ngs Afdel i ng. Holmstrup. Nr. 5: November r December 2OO9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerblad for Bra bra nd Bol igforen i ngs Afdel i ng. Holmstrup. Nr. 5: November r December 2OO9"

Transkript

1 Beboerblad for Bra bra nd Bol igforen i ngs Afdel i ng Holmstrup 6; Nr. 5: November r December 2OO9

2 7. oktober 2009 Beboerbladet Sofus Sofus er et beboerblad for Brabrand Boligforening afdeling 6 Holrnstrup. Sofus udkornmer ca. seks gange 6rlig1-.,,, Sofus er til for at beboerne, aktiviteterne og afd. Bestyrelsen kan meddele sig. Redaktion: Lars Eg (ansv.) Jette Nielsen ; ' Foto: Kontakt Lars hvis du snsker at tbget billeder. :,.:i.:,.',,.',,',,',,'.', " ',,,,' ' Trykning og Uddelin g :,,. '"',,'',.,,,,:,,:,,,, Herman Nielsen s Information Brabrand Boligforening Administration Gudrunsvej l0 A 893 I 7l7 Abningstider: Mandag - onsdag Torsdag Fredag Hj emmes ide; www. b r ab r and- b oi igfor en in g. dk BeboerrAdgivningen i Holmstrup (vrrestedetf 245, l, Lejl. 6 Aben ridgivning: Tirsdage kl kl kl kl Abent pi Gudrunsvej 16, l. th.: Tirsdage kl Torsdage kl. 1s Du er altid velkommen til at dukke op, uden aftale. Msder uden for tidsrum. kontakt: Jens Hogh 862s 2126 Je n e b o e rr aad givn in ge n. d k Indlpg W. fotos,kin mailcs til: i,,,.,.,,,,,,,,,,,,.,.,',, Totalservice 89317t7l ':: Bemerk: Anonyme indleg iptages ikke! : ': ' Mere information se: Sofus '': un'der Hjemmes ide: h ttp :/ / be boe r- ra a d g i v n i n g e n. d k/ Pi dette nr. kan du taste dig frem til en personlig Sidste frist for aflevering af indleg ;g fotos; betj ening af servicemedarbej der. ",t,.,,,," Personlig betjening er iben i tidsrum: Deadline og Redaktionsmgde:,i::,,,:,,,,,.1.,,, Mandag - torsdag kl Fredag ki.r januar 20f 0 kl Lardag samt son - og helligedage hele dognet Genbrugspladsen J erna ld erv ej I Stena ldervej Abningstider: Mandage - fredage ki Bemanding: Lordag - Sondag kl Varmemester Kontor: Jernaldervej 277 st Abningstider: Mandag Tirs-, ons- og fredag Torsdage kl kl kt L

3 7, oktober 2009 Stofa Antenneservice Ring til Stofa Mandag-fredag: kl Lardag: kl. I Dog med undtagelse af helligdage. Har du problemer med dine tv-signaler uden for Stofas ibningstid, kan du ringe til hovedvagten pi telefon l8 18. Hovedvagten har ibnet til kl. 24 phalle hverdage og fra 8-24 i weekender og pi helligdage. Selskabslokale Valhalla, Odinsgtrden Kan rumme: 30 pers. Lejes gennem Boligforeningens administration. Reservation: 89317t7l Selskabslokale, Holmstrup Jernaldervej 245 Service til: 72 pers. Lej es gennem bol i gforen in gen s adm in i stration. Reservation: 89317nl Afhentning af nogler: Helle Minsson Kun bestilling i hverdagekl Selska bsloka let Sten hytten, Thorsbjerg Stenalderv ej 77, 8220 Brabrand Kan rumme: 50 pers. Telefon ilokalet: 86247r08 Reservation: Lise Ledet 8624 l90l Kun i tidsrummet kl Afdeli nqsbestyrelsen i Holmstrupi Afdelingsbestyrelsen holder msde den fsrste mandag i hver mined kl Msdet er ibent for alle beboer fra kl Desuden aflroldes der msde i boligteknisk udvalg hver anden mined, den sidste mandag i mineden - efter behov kl Msdet er ibent for alle beboere. Tlf. i msdelokalet: Afd e I i n g stofa n et. d k Hjemmes ide: www. h o I m stru p. i n fo eller: www. hol mstrup. net Afd, Bestyrelsens medlemmer: Rudolf Buy, 253 B Svend Ove Bshm Sv end. ov e. b o e tma il. c om LarsEg,239B l Peter Iversen, P e t er- iv e rs e L t e I e. dk Edvin Juhl, 241 A E dv i n j t ofan e t. d k Anene Knight, 221 A Elly Lindved,275 A F{olmstrup ps nettet Se afdelingens hjemmeside: www,holmstrup.info eller Flolmstrlp hhdl*g'hiry Postkassen Tgmmes: Hverdage: Ssn & helligdage Posthuset Anelystparken 16, B3B1 Tilst Tlf. B rtl!te.fg!#4rot*qgr)!a*r*!r &le ((si*trlir*iaidit {, ke, :,::* d 5'. hr.hela. i,r:li:ii:::,;-::;::,:::i:a::l:r:::iitt::,:::il::.::li-::i :::,:::i::;:::;;::,::;:;:ti::;::t:::;,:::::::.limlijeit*eiiiiji;itrii;i :-.r*reergj Er Hverdage L7.30 Lordage

4 Keder du dig iefterirsferien? - Det behover du ikke i 5r!! Efterirsferien i Holmstrup byder i ir pi alt fra live-rollespil og fodboldturnering til smibornsrytmik, hygge og stille norklerier. Der er sjove og udfordrende aktiviteter bide ude og inde for store, smi og deres foreldre. Det er Holmstrups nyansatte aktivitetsmedarbejder Solveig Thomsen der arrangerer, men uden frivillige hjelpere ville det ikke kunne lade sig gore. Der er allerede nu mange, der har sagt ja til at hjelpe. Har du ogsi lyst til at hjelpe med atgare efterirsferien sjov og spendende for Holmstrups born og unge, si kan vi sagtens bruge flere. Ring til Solveig pi Aktiviteterner for born og unge, men foreldre er meget velkomne. Aktiviteterne for born under 6 6r er kun ifolge med foreldre - vi har ikke ressourcer til at passe bornene! Alle aktiviteterne er gratis. Til gengald hjalper vi alle hinanden med at stille an til aktiviteterne og rydde op igen ogg6re rent efter os. Alle aktiviteter er rog- og alkoholfri. HUSK AT TILMELDING ER NODVENDIG! Tilmeldingsblanket Navn: Adresse: Telefon: Uee 42 Mandag d Tirsdag d Onsdag d Torsdas d Fredag d Lordag d RYTMIK 1.3 AR Antal born: RYTMIK 1-3 AR Antal born: Ingen aktiviteter RYTMIK 1.3 AR Antaf barn: RYTMIK 1.3 AR Antaf barn: lngen aktiviteter RYTMIK 3-5 AR Antal born: RYTMIK 3-5 AR Antal b6rn: RYTMIK 3.6 AR Antaf born: RYTMIK 3-6 AR Antal born: TRYLLEDEJ Antal born: PAPIR OG SAKS Antal born: pa opoe esr I HASLE BAKKER Antal born: ABTEDAG Antal barn: GR,CSKARMAND14.00-??? Antal b6rn: HOLMSTRUP EFTERARSCUP Antal born: Alder: TIVE-ROLIESPIt Antal born: TIVE.ROLLESPITLIVE-ROLLESPIT tive-roltespil Antal born: Antal born: Antal born: LIVE.ROttESPIL Antal born: Modetid: pi fodboldbanen. Blanketten afleveres i postkassen Jernaldervej 245, lejl. 6 senest sondag d , kl Husk at satte kryds pi oversigten naste side ved de aktiviteter du har meldt dig til og hange den pi opslagstavlen. Tilmelding er bindende!

5 Uge 42 Mandag d.iz-to Tirsdae d Onsdag d Torsdas d Fredag d Lardag d. t7 -to RYTMIK 1.3 AR Vi synger, hopper, danser og leger. Kun born ifolge med foreldre. RYTMIK 1.3 AR Vi synger, hopper, danser og leger. Kun b6rn ifolge med foraldre. Ingen aktiviteter RYTMIK 1-3 AR Vi synger, hopper, danser og leger. Kun b6rn ifglge med foraldre. RYTMIK 1-3 AR Vi synger, hopper, danser og leger. Kun born ifolge med foraldre. Ingen aktiviteter Selskabslokalet. Selskabslokalet. Selskabslokalet. Selskabslokalet RYTMIK 3-6 AR Som ovenfor. Kun born ifalge med foraldre. RYTMIK 3-6 AR Som ovenfor. Kun born ifolge med foraldre. RYTMIK 3.6 AR Som ovenfor. Kun born ifolge med foreldre. RYTMIK 3-5 AR Som ovenfor. Kun b6rn ifolge med foreldre. Selskabslokalet. Selskabslokalet. Selskabslokalet. Selskabslokalet TRYLLEDEJ Vi laver flotte figurer og vagpynt BOrn 6-16 Ar. Born 3-6 Ar kun ifolge med foraldre. PAPIR OG SAKS Vi klipper papirklip BOrn 6-166r. Born 3-6 ir kun ifolge med foreldre. PA OPDAGETSE I HASLE BAKKER Vi finder ting man kan spise og lave billeder og buketter af Born 5-166r. Born 3-6 ir kun ifolge med foreldre. Jernaldervej 245, 1, lejl. 6 lernaldervej 245, 1, lejl.5 Vi modes foran selska bsloka let LIVE.ROLLESPIL LIVE.ROLLESPILLIVE-ROLLESPIL Vi laver vaben og Vi laver viben og Vi laver vaben og smi rollespils smi rollespils smi rollespils scenarier. scenarier. scenarier. Medbring gerne Medbring gerne Medbring gerne Magic-kort. Born r. Selskabslokalet og ude. Magic-kort. Born 6-15 Ar. Selskabslokalet og ude. Magic-kort. BOrn 6-16 ir. Selskabslokalet og ude. EBLEDAG Vi bager ablekage, laver ablechips og synger ablesange Born 6-166r. Born 3-6 ir kun ifolge med foreldre. GRASKARMEND ??? HOLMSTRUP Vi laver EFTERARSCUP graskarmand og Fodboldturnering for alle snakker om born ogvoksne. Halloween Born 6-16 ir. spiller Born 3-66r kun ifolge med foreldre. Modetid pi Jernaldervej 245, 1, lejl. 5 Jernaldervej 245, L, lejl. 6 fodboldbanen. LIVE.ROLLESPIL LIVE.ROLLESPIL Vi laver vaben og Vi laver viben og smi rollespils smi rollespils scenarier. scenarier. Medbring gerne Medbring gerne Magic-kort. BOrn 6-166r. Magic-kort. Born r. Selskabslokalet og ude. Selskabslokalet og ude. Kom og vind efterirspokalen. Vi med blandede hold. Der er enkeltmandstilmelding.

6 Oktober d.6. kl. kl. 14 Banko d. 13. kl. 14 Kaffehygge (tilmeld. til spisning og turen og turen til Riisskov den 27. d. 20. kl. '13 Spisning, der kommer g stekok d.27. kl Ksrer vi til pshykiatrisk hospital og far rundvisning og kaffe ude p6 musset der; privatransport,(foreningen er vart ved entre og kaffe) November d. 3. kl. 14 Kafehygge (tilmeld. Mortens and) d. 10. kl. 13 Mortensand ( 50 kr.og rsdvin kan ksbes til 10 kroner pr. glas) d. 17. kl. 14 Banko d.24. kl. 14 Hyggeligt samver; d. 28. kl. 10 Abner 6rets julemarked til kt. 1T Lordag den 28. november afholdes det drlige julemarked i selskabslokalet i Holmstrup. Dsrene 6bnes kl. 10 og lukkes kl. 17 der er salg af forskellige hjemmegjorte ting. Skulle nogen interesseret i at have en bod, prav sa at kontakte Gitte Pouf sen pd ; Pensionistklubben stdr for salg af kaffe, te, al, vand, patser, ebleskiver og glogg samt JULEDEKORATTONER. Til stotte for arbejdet i pensionistklubben vil der blive afholdt amerikansk lotteri med fine gevinster. Som i de tidligere 6r vll der v re en juletresselger pa pladsen ude foran med treer af bedste kvalitet.

7 afholder M. ft #ry n Den t rl ige eftert rsfest lgrdag den 24. Oktober 2OOg i selskabslokalet Jernaldervej 24s st. Efter spisn ingen for foren ingens medlemmer Snnes dorene som sedvanligt kl. zl.oo for Holmstrups beboere Den levende dansemusik frembri nges af Good Old Boys Der vil vere mulighed for at vin og vand til billige priser Venlig hilsen Hol mstru p Beboerforen ings Bestyrelse t n # il fll t ilr t?

8 Kom i Lektieklubben Holmstrup MOd andre barn og unge og fe hjalp til lektierne Hver torsdag kl Jernaldervej 245, L. 16. Der er ingen tilmelding MOd bare op! Warsan Osman, initiativtager, Holmstrup solveig Thomsen, aktivitetsmedarbejder, Holmstrup

9 LEKTI EKLU BBEN HOLMSTRU P SOGER FRIVILLIGE - Vil du gare en forskel i integrationen? - vil du hjelpe skoleborn ialle aldre med lektierne? DU FAR - Kontaktil Holmstrups barn og unge - Mulighed for at m Odes med andre frivillige INTERESSERET? - Vi m Odes hver torsdag kl pi Jernaldervej 245, Ring pi tlf og hor mere! Warsan Osman, initiativtager, Holmstrup solveig Thomsen, aktivitetsmedarbejder, Holmstrup

10 Holmstrup lektieklub aktivitetsmedarbejderen. Har du lyst til at v&re frivillig lektiehjelper? Si ring eller skriv! Nu kan alle ffl hjrelp til lektierne her i Holmstrup. Pi Warsan Osmans initiativ har tre beboere i samarbejde med den nye aktivitetsmedarbej der Solveig Thomsen startet en lektieklub op. Lektieklubben er for alle bsrn og unge, der har brug for lektiehjelp. Lektieklubben msdtes fsrste gang torsdag den 10. september, hvor 11 bsrn og I frivillig dukkede op. Siden da er det g6et strerkt. Efter at Warsan Osman, Anab Jama og Asli Olat satte opslag op i Homstrup er lektieklubben vokset. I gir (d. l. oktober) kom der born,og4 frivillige sorgede for at lektierne blev lavet. Der blev fundet rimord med de yngste, lavet blekregning med de rldste, og der var Harry Potter-lesning i sofahjornet. OgsA flere voksne har fiet hjrelp til at lrere at lrese, og voksne er meget velkomne i lektieklubben. Fakta: Hvor: Jernaldervej 245, l. lejl. 6 (Vrrestedet). Hvornir: Hver torsdag fra Tilmelding: Ingen -msd bare op! Kontakt: Solveig Thomsen, aktivitetsmedarbej der, Tlf: eller Lektieklubben hiber pi sigt at kunne holde 6bent flere dage om ugen, si bornene kan fi al den hjrelp, de har behov for. Frivillige, der har lyst til at hjrelpe, men som ikke kan komme om torsdagen, skal derfor ikke holde sig tilbage med at kontakte lo

11 Kvote for tidtigere formrcnd fra gellerupomrfidet Vi har si mange smi og gode lejligheder her i Holmstrup, at vi blandt meget andet ogsi er blevet samlingssted for fraflytere fra gellerup-omridet. Jeg er selv kommet hertil pi den mide. Holmstrup Mark's trafikgruppe Vi har i et tidligere SOFUS skrevet udforligt om det trafiksamarbejde, som er i gang her pi marken. Vi prover blandt andet pa at fb lavere hastighed pn Jernaldervej, fem gode og sikre overgange for gaende og stop for den vilde knallertksrsel inde i det grsnne omride. Vi har haft en god snak med kommunale trafikfolk, der forstir vores problemstillinger og problemer men kun har fa midler til ridighed for blsde trafikanter. foto fra firesbogen I de senere 6r har vi haft stor tilflytning af afdankede formend fra gellerupomridet, og vi, der mener at kunne bestemme noget i Holmstrup, har haft snakkegruppe om at begrrnse den fremtidige tilflyning af tidligere formrend. Da jeg i foreningsregi nevnte antallet af tidligere formrend og mitte konstatere et for stort antal, fordi en af de tidligere formrend var dsd, ribte den nuvrerende formand for en af gellerupafdelingerne, at hun ogsi hellere ville ds (formentlig end at flytte til Holmstrup). Da Arhus Kommune for nogle dage siden offentliggjorde sikaldte "sorte pletter", som er problematiske og risikable trafiksteder, sfl vi til vores glede, at Bronzealdervejs beroring med Jernaldervej ved Netto var med - netop 6t af de mange temaer, vi er i debat med trafikfolkene om. De snarlige trafikmalinger pi Jernaldervej er ogsi del af vores forsog pfr lokal fredeliggsrelse ud fra precise data. Herman Nielsen rr*:-r 6L tt? s-r*l-i-:l Vi falger alligevel udviklingen naje, da vi allerede har fleksibel udlejning men fleksibilitet skal vel ogs6 ha sine grenser! Herman Nielsen. LI

12 Karens Klumme Denne gang et opleg om tolerance og intolerance. Hvad skal der til for at man bliver et tolerant menneske? Dette sporgsmil har jeg igen mittet stille mig selv efter at have oplevet, at bekendte er blevet kede af andres selvhevdende holdning til livsfsrelse, mennesker der ved deres opforsel og kommunikation har givet udtryk for, at de alene ved, hvad der er rigtigt og forkert, som var de selv perfekte, og lever et liv uden fejl eller mangler. Pe det seneste er jeg flere gange stsdt pi begrebet "offer og boddel " Jeg trenker pi, om alle de mennesker som angriber andre, dem som mener at de bliver forurettet/ generet af andre, er klar over, at de pitager sig en offer rolle. De mi pi den ene eller anden mide mene, at der gflr noget fra dem. Ergo, gff man andre mennesker til bsdler. De bliver angrebet af fremmedsprogede, rogforgiftet af rygere, blrest omkuld af festivaler, af bsrn som larmer, hunde som gser, folk som griller pi deres terrasser, mennesker som arbejder i deres lejligheder eller unge som ksrer pi knallerter derudaf eller folk der synger i egen lejlighed. Find selv pi flere irritations momenter O Se igen, hvad skal der til for, at man accepterer at andre mennesker lever anderledes, med andre livsvrerdier, holdninger, kulturelle baggrunde og religion end en selv, men med najagtig de samme rettigheder og pligter som en selv. Umiddelbar vil jeg sige, at man erkender og accepterer at lide savn, er misundelig og foler sig frustreret. Savnet af, at en anden gor noget som jeg ikke kan, vil, har eller tor, misundelse over at en anden tsr leve et liv i harmoni med sig selv, frustreret over ikke at forst6, at jeg vil have det anderledes, og ikke vil finde mig i manglende hensyn, eller pli. For mig at se, lader man sig i den grad styre af sit underbevidste, sin arv (opvekst), norrner, etik, moral og miljo. Jeg forestiller mig, at hvis man vrelger at leve i nuet, og trenker fsr man handler, vil der altid v&re en anden mflde at reagere pi som alternativ. I stedet for at reagere med vrede og fole sig truet og forurettet, med oplevelsen af, at der gflr noget fra en. Tag nu for eksempel en dejlig solskinsdag med en lun aften. Der bliver arbejdet i haverne, bygget "huse" og fuglebure, der hamres bg saves lige si lrenge folk orker og hygger sig. Nogle andre hygger sig pi altanen, eventuel. med musik, grill, bil, joint eller bajere, evt. med en let forhojet Men uha da da, nu fsler nogle sig som offer. Nu kommer man ind pi, fra hvornar og indtil hvornir er det tillad at drikke og snakke pi sin terrasse, hsre pi save og tomrer arbejde fra haverne, spille musik, eller bruge grill eller bal. Boligforeningen har nogle klare regler om opforsel og hensynstagen pi bestemte klokkesletter og datoer. Si langt si godt. Men hvad si med de tidspunkter som ikke er blevet nevnt? Skal man der fsle sig som offer eller bsddel, eller er det muligt at trreffe et valg si vi alle kan vrere til? Er det muligt at vrere tolerante nfrr nogle mennesker fsrst kan holde ud at vere ude, nir det bliver koligere? At planterne ikke har godt af at f[ vand i haj solskin, at familier samles om bil eller grill en gang i mellem, selvom det dufter, ryger og oser, at nogle har lyst til at udbryde i opera for sjov? \t

13 Der er 365 dage om iret, og hvor mange dage om 6ret vil du fole dig som offer, fordi din nabo ikke er lige som dig selv med samme kultur, adfrrd eller norrner Stenen til varmemester Herregud, luk dog den ene dag en dsr eller vindue hvis det bliver for meget, sret en blreser pfr si rogen blreser vrek, sov indendsrs den ene aften, brug orepropper, sret en klemme pi nrsen, ga dig en tur, glred dig pi andres vegne, at de har det godt. Eller m&ske det allervigtigste, tag en ordentlig snak med din nabo, lav aftaler, gil pi kompromis, prsv at seette dig ind i andres situation. Men lad vrere med, kun at trenke pi din egen ulykke og verdens uretfrrdighed. Jeg er sikker pi at du vflgner op dagen efter og foler dig sund og rask, og kan glrede dig over endnu en sksn dug, hvis du snsker den. Og husk ph, at det du giver ud fbr du flerfoldigt tilbage. Sagt med andre ord, srtter du 0 kr. i banken fir du 0 kr. udbetalt. Alt hvad du sretter ind pi kontoen far du tilbage med renter. Trenk sig hvor mange mennesker pludselig vil kunne tolerere, at du miske opforer dig anderledes end gennemsnittet, og alligevel synes at det er helt okay. Se kunne man igen sige at Holmstrup er anarkisternes bydel, men i denne sammenheng sa afgjort i positiv betydning. Med disse ord vil jeg snske alle fortsat en dejlig sensommer og efterir O Har du i ovrigt et kommentar til det skrevne, si del dine tanker med mig og andre i nreste nummer af Sofus, ved at sende noget til Sofus Med venlige tanker 1i]]::;i'i.iii:i::.]]I]:l:::j;:ji]i::i]::i]:i]:Li:l]''i.-:l::.i]i:'ii'+.:l1i'ii.1iiiii.i:lili]j;i:s3l\r.iii-i:i9iiY;t6]s]Ig;::l"}iFi,. Ja det er ikke denne sten - men dette billede er lige sfl stenet som historien! For godt et 6rs tid siden var jeg si dristig at udline afdelingens store og flotte sten fra msdelokalet. Jeg var trr{ af hele tiden at fi anmodninger om l&n af stenen, der blev meget lidt set og udelukkende brugt som dorstopper ved 6ben dsr ved udluftnine. Jeg l6nte som bekendt en Holmstrup'er stenen med mulighed for at la den gfl pi omgang til andre interesserede hvert halve eller hele ir. Men sidan skulle det ikke vrere! Jeg fik en kraftig rsffel af afdelingsbestyrelsen med pilreg om straks at bringe stenen tilbage, hvis jeg ikke ville miste min lejlighed. At forgribe sig pi afdelingens ejendom - uha, uha. Sagen kom pi afdelingsmodet, hvor det blev bestemt, at stenen skulle anbringes hos varrnemesteren, sa beboerne kunne se og miske nyde den ved kontakt til driftspersonalet. Og det har lille jeg (stenen vejer vist kg) si gjort, da jeg bor godt og ikke snsker rendringer pi det niveau. Herman Nielsen Karen Gade 1n t{ '-Lr

14 Vedligeholdelses arbej der efter hr 2009 og forflr en orientering fra afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen har igangsat en stsrre omgang vedligeholdelsesarbejder, som bliver udfsrt her i efteriret og igen i 2010, nir vejret tillader det. Vi skrev lidt om det i beretning n, og der er ogsi uddelt en skrivelse fra administrationen i alle postkasserne. Vi har taget det som en selvfslge, at det ikke ville afstedkomme nogen n&vnev&rdige sporgsmal, da det hele jo er budgetsat gennem flere ir, og mange beboere rent faktisk har efterlyst det. Det meste vedrorer malerarbejder, som er planlagt vedligehold - det grelder bide af betonkonstruktioner og vindues og dorpartier. Vi har feet nogle henvendelser fra beboere, si vi iler med en lidt forsinket information efter devisen: bedre sent end aldrig. Hvornir. Da det meste er malerarbejder, er det aftrengigt af vejret. Arbejderne udfsres i perioden september, oktober og november mined 2009 si lrenge vejret tillader det. Der startes op igen i foriret 2010, nir vejret igen er til det. Nir dette kommer ud, er vi altsa halvt igennem det, som skal udfsres i Varsling. Alle arbejder skulle vrre varslet, siledes at beboerne vidste, hvornir det skulle ske. Det var i hvert fald meningen, men det er sket fejl. Vi skal med det samme beklage, at der har vreret tilfrelde, hvor hindvrerkere har skullet i gang inden, at der var uddelt varslingsskrivelser. Det har vi taget fat i, og det skulle gerne fungere fremover. Sker det ikke, si klag til os. Vi ved godt, at der har vreret og er nogle korte tidsfrister, da vi har villet benytte os af, at det pt. er meget nemmere og billigere at fh hindverkere. Vi omtalte det pa budgetmodet, og fik den opfattelse, at der var opbakning hertil. Noget af kritikken har derfor ogsi g6et pfl, at h&ndvrerkere ikke kom til tiden for si at komme dage senere uden ny orientering. Vi kan ikke lave en langtidsplanhgning, da arbejderne er afhrengige af vejrforhold. Tingene starter heller ikke de samme steder, si det var muligt at sige, at den ene side er i 6r og den anden i Og si tager tingene heller ikke lige lang tid. Parkering. En del af arbejderne vedrsrer kun betonkonstruktioner, hvor hindverkerne ikke skal ind i selve lejlighederne. Derirnod kan det vrere nsdvendigt at afsperre nogle parkeringsfag ad gangen, hvor man bedes benytte de ovrige parkeringspladser. Adgang til lejlighederne. I de tilfrelde, hvor det er nsdvendigt med adgang til lejlighederne, vil der v&re een fra vores driftspersonale, som lukker ind. Driften vil ogsi holde vagt i de tilfelde, hvor beboeren ikke er hjemme og dsren bliver nsdt til at sti 6ben si lenge, at malingen er tsr. Der kommer skrivelse ud 3 dage fsr med oplysning om hvilken dato, at det er nsdvendigt med adgang til lejligheden. Der vil som vanligt kunne aftales n&rrnere med varrnemesteren, hvis tidspunktet er ubelej ligt eller tages hensyn til husdyr. Hvad skal laves. Der er udsendt en orienteringsskrivelse den , hvor der er en oversigt over de forskellige arbejder. Du kan finde skrivelserne pi vores hjemmeside under "diverse meddelelser". Vi vil dog gerne omtale de ting, hvor det er nsdvendigt med adgang til lejlighederne. ty

15 Alle lejligheder, hvor der ikke er overdrekket altan, skal have malet vinduespartier. I lejligheder med overdekket altan er det ikke nsdvendigt, da trcverket ikke udsrettes for vand og vejr pi samme mide. Lejligheder med overdrekket altan r fsrst malet vinduespartier ved nreste interval. Skrivinduerne i atelierlejligheder bliver ikke malet. De bliver derimod udskiftet, da der er r6d i trreet mange steder. Der er pt. ved at blive indhentet tilbud. Leverandor og type er pt. ikke valgt, men der bliver tale om 8 partier med 4 oplukkelige vinduer mod de nuv&rende 12 partier med 6 oplukkelige. Endvidere bliver der tale om vinduer med bedre energidata. Der vil komme mere information ud om dette. Udskiftningen vil formodentligt fsrst kunne pibegyndes i Altanrrekvrerkerne skulle ogsi have haft en gang trcbeskyttelse, men det har vist sig, at der var r&d i treet mange steder. Derfor skiftes trreet i stedet til lerketrre. Malerbehandlin g af fl iser. Vi har flet en del sporgsmil til "malingen" af fliser. Det er forst6eligt, da det virker noget usedvanligt. "Man maler jo ikke fliserne inde i byen", som en beboer har udtrykt det. Vores fliser pi altanerne er ca. 12 ir gamle og hirdt angrebet af alger mange steder. En del beboere har gennem irene henvendt sig for at fe fiernet alger fra fliserne. Man har efterlyst en metode til at rense fliserne, da almindelig algefierner ikke virker ret lrenge eller srerligt godt. Problemet er ogsi, at det ikke er smart eller tilladt i Holmstrup at spule fliserne jrvnligt med vand, da det kan afstedkomme vandindtrrengen i lejligheden nedenunder. Derfor har afdelingsbestyrelsen godkendt en losning, hvor fliser rengores og behandles. Afdelingsbestyrelsen har derfor besluttet/godkendt en afrensning af fliserne med hojtryksrenser. Afrensningen f erner ogsi den overflade, som skal forhindre vandindtrrengning i flisen. Fliserne vil ogsi blive mere modtagelige for alger bagefter, da overfladen er vrek. Derfor r de en speciel malerbehandling, som der er 5 irs garanti pi. Fliserne fir siledes en ny overflade, som ikke er modtagelig for alger. Overfladen kan/skal afrenset med bsrste efter 5-10 ir og have en ny strygning. Der har vrret spsrgsmil til, om fliserne ikke er for glatte. Ifolge leverandoren, vil overfladen blive mindre glat i lsbet af kort tid. Det har vi selv kunnet konstatere. men vi folger dette naje. I ovrigt bsr det lige nrevnes, at det ikke samme behandling, som trapperne har et. Hvem betaler. Ja, det gor beboerne, men alle pengene tages af vores henlreggelser/opsparing, sfl det har ingen direkte indflydelse pi huslejen. De igangsatte opgaver er planlagt vedligehold. De er budgetsat gennem flere ir og siledes godkendt pi beboermoder og i ovrigt omtalt i beretningen til budgetmsdet i september. Vi har derfor heller ikke indkaldt til et srerskilt beboermsde herom, selvom vi kommer til at bruge omkring 8 millioner kroner. Behandlingen af fliserne er det eneste, som ikke direkte er med i konto I 16 planlagte opgaver. Vi har fiet si gode priser hentet hjem pa opgaverne pi grund af finanskrisen, at der er rf,d til det inden for de samme afsatte midler. Derfor sker behandlinge nu i forbindelse med alle de andre opgaver. Rydning af altaner og opgange. Det er ganske, som det plejer at vere, at beboerne selv skal rydde de steder, hvor hf,ndvrerkerne skal til. Det hiber vi, at man har forstielse for. Vi har ikke afsat penge til at flytemend udfsrer opgaven. Men der tilbydes hjrelp til de beboere, der pi grund af sygdom eller lignende ikke selv kan. r(

16 Det fremgir af alle skrivelser, som sendes ud i forbindelse med igangsaettelse af opgaverne, at beboerne kan henvende sig hos vannemesteren vedr. sporgsmil og evt. fb hjrelp. Med venlig hilsen afcle I i n gsbe styre I sen Meddelelse fra eboerrfldgivningen Selv om det nok er efterirsferien, der lige nu fflder mest i de fleste bsrnefamiliers bevidsthed, si er det ogsi ved at v&re tid til at se frem mod den neste hojtid - julen! Men ikke for alle er hojtiden forbundet med "den ssde jule-tid" - da en anstrengt okonomi kan gore sit til, at hojtiden ogsi opleves som en svrer tid. Beboerridgivningen kan derfor oplyse om nogle af de steder, hvor man kan f[ en hindsrrekning i forbindelse med julen. Beboerridgivningen har indstillingsretil Egmont-Fonden, som vi har samarbejdet med gennem mange 6r. Fonden yder ststte til enlige forsorger, hvor skonomien er srerlig presset og/eller hvor der er srerlige forhold, der taler for ststte. Da Egmont Fonden har sidste ansogningsfrist i starten af november, si er det en god ide, at henvende sig hurtigt til beboerridgivningen, si vi sammen kan kigge pi mulighederne for en ansogning. Her ud over er der flere andre steder, hvor man selv eller gennem beboenidgivningen kan soge om juletrjrelp. Kirkens Korshrer uddeler ogsi i 6r julelegater til bsrnefamilier. Tilbuddet annonceres i Arhus onsdag, si hold oje med den de nreste uger. Du vil ogsi kunne fe ansogningsskema i Beboerridgivningen. Vi modtager skemaer i starten af november og sidste frist for ansogninger er l. december. Ogsi Bsrnenes kontor indrykker annonce i Arhus onsdag vedr. julehjrelp. Her forventer vi, at kunne formidle julehjelp, men de har endnu ikke meldt ud omkring ansogningsskema og -frist, si hvis det skulle have din interesse, si kontakt os for n&rrnere oplysninger i slutningen af oktober. Modrehj relpens j ulehj elp er fortrinsvis rettet mod familier, der i forvejen er i kontakt med Modrehjrelpen, si sporg om muligheden, hvis du/i er tilknytet dem. Herudover har de lokale kirker ogsi julehjrelp, si hvis du er interesseret i at vide mere herom, si kontakt din lokale kirke. Du kan kontakte os i Beboenidgivningen pi Gudrunsvej 16, l. th. Telefon eller i vores trreffetid i Vrerestedets lokaler, Jernaldervej 245,. tirsdag l5-17. Mobil Med venlig hilsen Jens Hagh og Abelone Asingh Beboerridgivere Iro

17 FORMATION ELLER INFORMATILON? Tanker omkring den igangv rende malingsproces pi bl.a. vores terrasser Jeg har talt med flere der bor her i Holmstrup, omkring den igangv rende proces m,h.t. maling med mere. Der er givet besked pi, at terrasserne skal ryddes fordi der skal males, sidan har jeg ogsa selv forstaet det pi baggrund af den seddel der kom rundt d men jeg har ikke forstaet det med malingen siledes, at det ogs6 var terrassernes fliser der skulle males, det har jeg simpelt hen ikke fantasi til at forestille mig kunne vere tilfeldet. Jeg har spurgt flere i afdelingsbestyrelsen uden dog at blive klogere, det blev mig sidst fortalt, at nu ville nogen gi fra dsr til dar og informere omkring det projekt, hvor fliserne m.m. skulle behandles med et eller andet nannomekanisk produkt, og dermed foranledige, at fliserne nu ikke lengere kunne blive vdde. Og sa er det jeg tenker, sidan nogle terrassefliser med vand pa, i de frostklare mineder, VUPS, jeg gik vist pi Ro..., det er der sikkert nogle der godt kan klare, mens andre i hvert fald ikke kan klare et fald, her tanker jeg specielt pi eldre beboere og gangbesverede. Hvor meget koster sadan en proces? hvor tit og hvor meget vedligeholdelse krever produktet? Hvor tit skal processen gentages? hvor ofte skal vi have handvarkere til at rende os pa dorene? ikke at forglemme alle de mennesker der har etableret sig pi terrasserne, med diverse effekter sisom drivhuse og lignende, effekter der skal flernes inden behandlingen af fliserne kan gi i gang, det er da helt uoverskueligt, jeg for mit vedkommende kan slet ikke overskue hvordan jeg skulle begynde forfra, ude pa vores terrasse Normalt ndr der skal ske alvorlige endringer og indgreb i den enkeltes privatsf re, sker det da normalt efter en behorig fellesinformation, hvor der har veret drsftelser og mulighed for indsigelser for eller mod projektet. Denne mulighed har vi slet ikke haft i forhold til dette projekt, ei det en ny stil der er indforl, at man helt handler hen over hovedet pa os der bor og betaler for at bo her, i sa fald var det m6ske en overvejelse verd om det alligevel er her man skal bo? Vi har tidligere oplevet administrative ledere der har skaltet og valtet med vores rettigheder, det troede jeg var en sagablot. Hvis ikke boligforeningen vil indkalde beboerne til en felles debat og orientering, hiber jeg at der er nok no i vores afdelingsbestyrelse, til at tage handsken op, og indkalde be boerne til en felles droftelse, hvor der ogsi kunne vare mulighed for at sporge sdvel de administrative om

18 skonomi o.l. samt de tekniske eksperter i tekniske sammenhenge, si vi kan fi en ordentlig snak om, og forstielse af hvad der foregir, med, hvad og hvordan vi onsker afdelingen plejet og vedligeholdt, for uanset hvordan vi stiller det op, bliver det jo os der bor her, der skal betale for diverse arbejder, si er det vel heller ikke for meget, at blive taget med pi r6d. Sa det ma vere a 11 time, at indkalde os inden det skrider os helt ud af henderne. De penge der bruges pa et sidan projekt, der umiddelbart ser fuldstendigt vanvittig ud, (her uden at kende begrundelsen for projektets igangsetning), si kunne pengene maske have varet brugt til andet, f.eks. kunne vi begynde en udskiftning af vores efterhinden nedslidte vinduespartier, yderd are o.m.a. Alt sammen er dette overvejelser jeg har haft, grundet manglende information, for miske er der trods alt mere fornuft i skidtet, end der er skidt i fornuften, men uden at tage snakken med os der bor her, kan vi jo tillade os at tenke hvad som helst! Og det er ikke altid der kommer noget godt ud af det! Sa det tror jeg ingen kan vere tjent med, det afstedkommer I hvert fald ikke tillid, imellem ledelse og beboerne, sa nu mi vi msdes! Jeg h6ber der kommer noget ud af dette inden det er for sent. Holmstrup Beboerforening Adresse: Jernaldervej 215, l. Beboerforeningen er et hyggeligt samlingsog modested. Der er altid gratis kaffe pi kanden, og man kan ksbe friske franskbrsdsmadder for kr. 5r-. A\ vin og vand kan ksbes til rimelige priser. Du kan gratis lrese dagens aviser. Man skal have medlemskab, som koster kr. 50 irligt for at komme i foreningens lokaler. Man er dog altid velkommen til lige at komme op - dog max. tre gange - fsr medlemskab skal kobes, si man kan se om det er noget for en. Som medlem har man ogsi mulighed for at gi gratis pi Internettet. Vi afholder hyggelige forirs- og efterirsfester med lrekker mad og med levende musik. Vores julefrokost er ogsi rigtig hyggelig. Her er ibent hver dag iret rundt kl Kom og bliv medlem af Holmstrup beboerforening - Klubben i din afdeling. Poul-Erik Hermansen Zstergaard Itr

19 Kere beboer i Brabrand Boligforening! N8r du ser tv via kabel-tv fra Antenneforeningen Aarhus, kan du blive ved med at se tv, som du gor nu, uden at kgbe nyt udstyr. Du risikerer ikke at f3 "sort skerm" efter den 31. oktober Antenneforeningen Aarhus fortsatter med at sende analogt tv parallelt med det nye, digitale tv-signal. Du kan altss under alle omstandigheder blive ved med at se de samme kanaler som nu uden at kobe ekstra udstyr. Har Du allered et tv-apparat med en DVB-C tuner indbygget, kan du modtage digitale tv-signaler p3 Oit tv-apparat. Har Du et forholdsvis nyt tv-apparat, kan du ogs8 skifte over til at se det ny, digitale tv-signal, men s3 skal du msske anskaffe en DVB-C digital modtagerboks. Det betyder alts8, at nedenstsende sporgsmsl kan besvares ssledes: Kan jeg stadig bruge mit gamle tv-apparat? Ja Har jeg de samme kanaler, som jeg har i dag? Ja Behgver jeg bekoste ekstra udstyr? Nej Hvis jeg st8r overfor at kgbe nyt tv-apparat, er der s3 noget, jeg sedigt skal vere opm rksom p8z fa Hvis Du fremover onsker at se digitalt tv, vil det vere en god id6 at kgbe et tv-apparat, som er udstyret med DVB-C tuner MPEG-4 standard ikke DVB-T eller DVB-S ikke MPEG-2 Derudover kan vi anbefale dig at holde dig orienteret p3 Rntenneforeningen Aarhus' hjem meside : www. a nten neforen in genaa rh us. d k - og her evt. tilmelde dig Antenneforeningens nyhedsbreve. 1. september 2009 Med venlig hilsen Anten neforen ingen Aa rh us Bestyrelsen v/aase Asmus Christensen Li

20 Referat af beboerm Ode (budget) afdeling 5 Holmstrup mandag d.7. september Valg af dirigent og referent Edvin Juhl bod de fremmodte beboere velkommen og foreslog Vagn Eriksen afd. 3 til dirigent. Vagn Eriksen blev valgt og konstaterede at modet var lovligt indvarslet. Vagn Eriksen presenterede derefter kort de fremmodte medarbejdere fra Boligforeningen og Solveig Thomsen, den nye aktivitetsmedarbejder, fik lejlighed til kort at fortelle om sig selv og sit kommende arbejde for beboerne. Dirigente nedsatte et stemmeudvalg bestiende af Mogens Rasmussen, Mogens Clingman og Torben Overgaard. Der konstateredes at 36 lejligheder var fremmodt, siledes at der var 72 stemmer til stede. Peter lversen blev valgt til referent. 2. Afdelingsbestyrelsens beretning til godkendelse Edvin Juhl gennemgik hovedpunkter i den af afdelingsbestyrelsen uda rbejdede skrift lige beretning. Fortalte at et forslag til endret ordensreglement nesten havde veret klart til dette beboermede, men er udskudtil senere. Forta lte vedrorende l6neom legningssagen, at der var kommet en del af vores udestdende retur fra Landsbyggefonden, men ikke det fulde belob og at afdelingen indtil videre har lidt et rentetab. Keld Albrechtsen fortalte at sagen om 16neomlagningen har givet kuldegysninger i foreningsbestyrelsen og mente at vi havde veret tet pi afgrundens rand. Foreningsbestyrelsen havde pilagt administrationen at lose sagen. Peter lversen forstod ikke at Keld Albrechtsen havde fiet den opfattelse, at afdelingen havde haft kurs mod afgrunden, fordi boligforeningens direktor pi et mode mellem afdelingsbestyrelsen og foreningsbestyrelsen om sagen havde tilkendegivet at pengene var s6 godt som sikre. Keld Albrechtsen fastholdt at han selv havde veret foruroliget, det havde veret hans opfattelse og ikke nodvendigvis administrationens. Torben Overgaard indledte med at konstatere at det var en hel loyal redegorelsen af sagen, som afdelingsbestyrelsen er kommet med. Fortalte om de tre typer af tilskud, som afd. 6 har gavn af: Driftsikring, rentesikring og huslejesikr:ing. Ved den af staten p6lagte 16neomlegning blev rentesikringenedsat, samtidigt med at Landsbyggefonden sendte opkrevning af de bortfaldne lin. Fortalte at der netop idag er kommet flere penge retur fra Landsbyggefonden og at der pent og ordentligt er gjort krav om renter af de penge, som afdelingen har haft ude at svomme i Landsbyggefonden. Edvin Juhl forklarede at regelsettet faktisk er klart nok. Enhver kan gi ind hjemmeside og finde vejledningerne. Edvin pipegede at afdelingen skal have renter ikke kun af pengene fra Landsbyggefonden, men ligeledes af de penge, der fejlagtigt har stiet i boligforeningens dispositionsfond. Konstaterede at administrationen ikke havde haft styr pa konsekvenserne af 16neomlegningerne. Herman Nielsen var ikke i tvivl om, at der var foregiet fejl i administrationen. Det er der ved at blive rettet op pe. Niels Jensen erindrede at vi er et af de mest stottede byggerier i landet si vi bor nok fare med lempe. Lo

21 Herman Nielsen spurgte til hvorfor belobet til B- ordningen bliver nedsat. Peter lversen fortalte at det var en beboermodebeslutning fra sidste 5r, der ikke var blevet effektueret, men bliver det med vedtagelsen af det nye budget. Edvin Juhl forklarede, at med nedsettelsen af bel0bet til B-ordningen vil der stadigvek vere opsparet, s6 der normalt vil vere rigeligt med penge til de nu begrensede formil som maling og gulv, som B-ordningsmidlerne benyttes til. Beretningen blev derefter sat til afstemning og blev godkendt med to stemmer imod og tre, der undlod, resten for. 3. Afdelingens Budget for 2010 til godkendelse Edvin Juhl gennemgik budgettet for Afdelingsbestyrelsen havde gerne set en lavere stigning end de 5,39 yo, men alene aftrapningen af stotteordningern e gar at vi ogsi fremover ma piregne 6rlige huslejestigninger. 6r og neste 6r bliver der gennemfort storre arbejder i afdelingen og med krisen kan vi sikkert fi det gennemfort noget billigere end oprindeligt forventet. Edvin fortalte at antennebidraget falder lidt, mens priserne i vaskeriet vil stige jf. en gammel om, at brug af vaskeriet skal hvile isig selv. Kurt Moller onskede forklaring pi, at udgifter vedrorende istandsettelse ved fraflytning er sat til 0. Mogens Skytte spurgte til energiafgifterne. Niels Jensen efterlyste at konto 119 blev optrykt i materialet. Kurt Moller efterlyste mere voksenvenlige borde og benke udenfor selskabslokalet. Edvin Juhl noterede sig Onsket om borde og banke. Forklarede at boligforeningen havde overtaget tab ved lejeledighed. Tab ved fraflytning er der sparet op til, og det afhenger af, hvor meget der er til incasso. Forklarede de stigende energiafgifter, der pivirker vores individuelle forbrugs afregninger. Beklagede at konto 119 ikke var blevet optrykt, det vil ske i neste nummer af Sofus. Derefter blev budgettet sat til afstemning. Blev godkendt med ingen stemmer imod og 6 stemmer der undlod. 4a. Forslag vedr. opdatering af muskelhundeliste Edvin Juhl forelagde forslaget og fortalte at det var identisk med forslag til behandling af andre af boligforeningens afdelinger. Flere beboere beklagede at reglerne ikke bliver hindhevet. Edvin Juhl forklarede at hindhevelsen kun kan ske ved at der indsendes klager til boligforeningens administration. En beboer mente, at der kan indrettes et indhegnet omride, hvor hunde kan luftes frit. Forslaget om endring af listen over muskelhunde blev godkendt med to stemmer imod, ingen undlod. 4b. Forslag vedr. urafstemning om elevatorer Hermann Nielsen forelagde forslaget og nevnte at det kunne gennemfores med en huslejestigning pi 15 kr. pr. mt pr.6r. Henviste til gennemgangen i august nummeret af Sofus. Hilkka Troelsgaard uddybede forslaget ud fra tre hovedpunkter. For det forste vil det oge livskvaliteten, n6r gangbesverede kan blive boende i Holmstrup. For det andet mente hun at elevatorerne vil blive store nok til korestolsbrugere uden at lejlighederne af den grund bliver til handicapboliger. For det tredje mente hun at det vil vere et Okonomisk gunstigt tidspunkt at igangsette projektet bl.a. med henvisning til det firma, hun har kontaktet er q\

22 pivirket gunstigt af den lave svenske kronekurs. Hun havde et onske om en urafstemning, fordi ikke alle har mulighed for at deltage i et beboerm Qde. Dirigenten Vagn Eriksen konstaterede at det indsendte ikke var formuleret som et egentligt forslag. Gennemgik boligforeningens regler ved rorende urafstem ni ng. Kurt Mpller spurgte til om det var en fejl, at der i forslaget stir 1 kr. pr m2. Herman Nielsen sagde at det rigtige belob er 15 kr. pr. m2. Keld Albrechtsen spurgte til om afdelingsbestyrelsen kunne komme med et forslag Edvin Juhl forklarede at afdelingsbestyrelsen ikke helt havde forstiet hvad Herman og Hilkka havde forventet. Bestyrelsen havde forventet at forslagsstillerne var kommet til at bestyrelsesmode, hvilket ikke var sket. Udtrykte betenkelighed ved, om administrationen kunne n6 at f6 et projekt pi plads inden nyt6r. Udtrykte ogsi betenkelighed ved det teknisk ge n ne mf orlige ved proje ktet. Keld Albrechtsen forventede at foreningsbestyrelsen vil bakke op om, at administrationen fir udarbejdet et projekt. En beboer advarede imod stojgener fra elevatorer. Peter lversen tilkendegav at afdelingsbestyrelsen vil bede administrationen udarbejde et egentligt forslag teknisk og Okonomisk og at bestyrelsen derefter pi et senere tidspunkt vil forelegge det for beboerne. 5a. Valg af representant og suppleant til Skrappebladets redaktion + orientering om beboerpanel Lars Eg fortalte at Jens Skriver har trukket sig som afdelingens valgte representant i Skreppebladets redaktion. Lars Eg er afdelingens suppleant, men 0nsker af tidsmessige sammenfald ikke at side som afdelingsrepresentant i redaktionen. Vil dog gerne fortsatte som suppleant. Jens Skriver fortalte om sin tid i redaktionen og forklarede hvorfor han havde veret nod til at trekke sig af arbejdsmessige 6rsager. Edvin Juhl foreslog SOren LOkkegird Soren LOkkegird efterlyste mere fra representantskab og foreningsrid, men Onskede ikke selv at opstille til redaktionen. Enden blev at Lars Eg modvilligt blev valgt indtil neste ordinere beboermode i foriret. Edvin Juhl opfordrede til at beboere i Holmstrup tilmeldte sig det beboerpanel, som Skreppebladets redaktion Onsker at fi etableret. 6. Eventuelt lntet til dette punkt Dernest kunne dirigenten takke for god ro og orden og afslutte modet. Lars Eg overrakte p6 afdelingsbestyrelsens vegne okologis kaffe til dirigenten som tak for det veludforte hverv. Det stillede Herman Nielsen sig tilfreds med og der var siledes ikke noget at stemme om vedrorende dette punkt. MLL

23 Aktiviteter pfl Holmstrup Mark: Les mere om Aktiviteterne: Beboerrtdgivningen Jernaldervej.245 l.l6 Tirsdag kl. 1s Verestedet Holmstrup Mark Jernaldervej 245 l.l Abent onsdag: kl. 1s Spisning kl ingen tilmelding. Lektieklubben Holmstrup Jernaldewej 245, 1. lejl. 6. Lektieklubben er 6ben for alle der har brug for lektiehjrelp Aben: torsdag kl. l6-18 Solveig Thomsen : eller Warsan Osman, 235 B st., Lesehesten Holmstrup Mark Jernaldervej 215 l. -lndgang gennem afcl. lokalet. Abent onsdag: kl I juni, juli og august kl Somalisk Lektieklub i Holmstrup Jernaldervej 215 l. (Smolfens gamle lokate) Abent i weekender. Warsan Osman, 235 B st. 5-t630l 88 Hol mstrups Asylant-forening for ex-formrend Hasse Vind. 241 A 86 t7 999s Lars Eg Rudolf Bay Loppen i Holmstrup I Pensionistklubben Abent sondag: kl Holmstrup Beboerforening Jernaldervej 215 Formand: Nrestformand: Kasserer: Bestyre I sesmed I emmer: Supleanter: Revisor: Revisorsuppleant: Forening af Vandvegsejere Poul Erik Hansen Holmstrup Pensionistklub Abent tirsdage kl. Lars Thode Nielsen Gitte Poulsen Kim Birk Peter Jorgensen Lisbeth Holmskov Dan Linneberg Kurt Abo Msller Tom Emmer Simon Holse Lotte Biillow I Holmstrup Dyreklub for Holmstrup Edvin Juhl, 241 A Genbrugsen i Holmstrup Kontaktperson: Tove, 269 A - tlf l7 Abent: Mandag kl. r Torsdag kl Sondag kl Astronomi klubben CAPELLA Modelokale: Jernaldervej 221 B kld. Niels Jorgensen Flagning Herman Nielsen og Svend Ove Bohm Rlng senest dagen for Eller rg en seddel i postkasse: 263 A Haveforening Persil lerekken Poul Erik Hansen Holmstrup Haver: I 9 Rigmor Frederiksen,2J5 A st. Udl6n af Haveredskaber i Holmstrup Jernaldervej 245 l.l6 Herman Nielsen. 263 B Holmstrup Honse- og Biavleforening Margrethe Borchhorst I3l Holmstrup Mark Cykelverksted Jernaldervej 245 Herman og Hans Martin Abent tirsdage: kl t.00 Banko for Holmstrup Mark I Valhalla, Odinsgirden Den fsrste onsdag i hver mined kl. I 1.00 Annie Bach Lene s802 Dq1)

24 7. oktober 2009 VegWogterne i Holmstrup Jernalderv ej 277 (Pensionistklubben) Abent mandag: kl.l 1.00 Rigmor Frederiksen Aktivitetsmeda rb-ej der i Holmstrup Porcelansmaling i Holmstrup Jernalderv ej 277 (Pensionistklubben) Abent Torsdag: ki Rigmor Frederiksen Line Dance Selskabslokalet Jernalderv ej 245 Mandag ki Instruktor: Rita Bendiksen Seniordans i Holmstrup Selskabslokalet,Torsdag kl Lars Thode Nielsen Bordtennis i Holmstrup Hvis selskabslokalet er ledigt, kan noglen aflrentes hos: Ragnhild Hansen 257 A Fitness for Holmstrup Mark I Valhalla, Odinsgirden Mandag kl Tilmelding: Sanne Siersbrek Solveig Thomsen ; Jeinaldervej 24Sr l. lejl. 6 TIf. 6L223618, : : Tibffetid tofsdag kl og, efter aftale. Spslagstavlen SOfUS S0gef redaktionsmedarbejdere / Skribenter - har du lyst til at v&re til at lave beboerblad - - si kontakt Lars eller Herman. Smslfen Holmstrup Lokale i : Verestedet Holmstrup Mark Jernalderv ej 245.L Abent Torsdag Kontaktperson: Svend Ove Biihm og Anefte Knight EfteftySning! LokalErugsen Jernaldervej Formand: Har du en gammel ladere ogleller kabler Lars Eg [ggende r; ^. til Pc'er, digital kameraer, fladskerme og telefoner - sfl modtages de med en stor tak. Nestformand: Anni Frantzen Formandsridsmedlem: Ligeledes samler jeg gamle Briller ind til Ulande Herman Nielsen Personale representant: Kan afleveres pi pladsen, n6r der er nogen, ellers Mangler pt. pi jemaldervej 217 A. Eller i min have. "Gitte"Birgit Poulsen Pi forhand tak og med venlig hilsen Svend Ove Bohm Poul Erik Hansen 862!17-9! Kaj R. Kofod Hilkka Troelsgaard Muttibane i Hotmstrup Udlin af net: Ragnhild Hansen,257 A L\ PS men lad ver med at stille det p6 pladsen, nir vi ikke er pa pladsen Hutsk Beboerforeningens efteri rsfest er lordag den 24. Oktober 2009 Juletrresfest for Bsrn er 13. december - Der kommer besked i Postkassen senere!

Beboerblad for. Nr. 1: Januar 2O1O

Beboerblad for. Nr. 1: Januar 2O1O Beboerblad for Nr. 1: Januar 2O1O 6. januar 2010 Beboerbladet Sofus Sofus er et beboerblad for Brabrand Boligforening afcleling 6 Holmstrup. Sofus udkommer ca. seks gange irligl. :'.'. Sofus er til for

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup. Nr. 1. Februar 2014

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup. Nr. 1. Februar 2014 Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup Nr. 1. Februar 2014 Hele redaktionen har forladt lokalet, og den sidste tar på vej ud dette billede. På samme måde som i de helt store

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280

Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280 Referat af ordinært afdelingsmøde (regnskabsmøde) i Boligselskabet Friheden Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280 Dagsorden:

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 1 Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 Tilstede. alle Formanden bød velkommen til det første møde i 2011. 1: Gennemgang af referat fra mødet den ls.nov. 2010. Referatet underskrevet uden kommentarer

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Referat af ordinært afdelingsmøde i 21. oktober 2015 afdeling 17-03 Kirstinelund torsdag den 24. september 2015 kl. 18.30 i Glassalen på Baltorpskolen Til

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

4. Foreleggelse af arsregnskab, forslag til verdiansrttelse samt godkendelse af 6rsregnskabet og vardiansettelsen

4. Foreleggelse af arsregnskab, forslag til verdiansrttelse samt godkendelse af 6rsregnskabet og vardiansettelsen 63318 L EDATEA fu 2010, tirsdag den 31. august, kl.19.00, afholdtes ordiner generalforsamling i AiB Lillegrund 2=4 i Amager Kulturpunkt, loftet - oresundsvej 4, 2. sal,mej foigende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Skoleparken 1. Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30. Dagsorden:

Skoleparken 1. Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30. Dagsorden: Skoleparken 1 Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30 Dagsorden: 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Orientering om status på helhedsplan/tilstandsvurdering

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C Frederiksberg den 13. marts 27 Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C Dagsorden til ordinrr generalforsamling tirsdag den 2. marts 27 kl. 19.3 Generalforsamlingen afholdes i Frsbels

Læs mere

Albertslund Boligselskab Solhusene

Albertslund Boligselskab Solhusene Albertslund Boligselskab Solhusene Referat af beboermøde tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 30. marts 2016 Deltagere: 38 husstande, 76 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Dorthe Larsen, næstformand

Læs mere

JUL MBER 2002 DELIG GLÆVA 4 SYD NR. 8 DECE 1 Betonhjertet Dec. 2002

JUL MBER 2002 DELIG GLÆVA 4 SYD NR. 8 DECE 1 Betonhjertet Dec. 2002 GLÆDELIG JUL VA 4 SYD NR. 8 DECEMBER 2002 1 INDHOLD JULEHYGGE Side 3 ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE 4-5 GLÆDELIG JUL 6 CENTRALVARMESTYRING 7 PAS PÅ VARMEN 8 APOLLO - EFTER LUKKETID 8 ANTENNE 9 VAGTORDNING 10 ADRESSER

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup.

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Der var 29 lejligheder repræsenteret, heraf en ved skriftlig fuldmagt

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Til samtlige beboere i afdeling 29, Finlandsparken Vejle, den 14. maj 2014 Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Hermed følger et kort referat af det ordinære afdelingsmøde

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Sagsnr.: Dok.: 16. maj 2OO2 Statsretskontoret 2002-793-OO40 JSS20134 Kommissorium For O ffentli ghedskommissionen 1. Regeringen har besluttet at nedsette en

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Beboermøde i Hedelyparken Tirsdag den 26. september 2017.

Beboermøde i Hedelyparken Tirsdag den 26. september 2017. Beboermøde i Hedelyparken Tirsdag den 26. september 2017. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab 2016 til orientering

Læs mere

Afdelingsmøde Afd. 81 Støvring

Afdelingsmøde Afd. 81 Støvring Tlf. 9892 6333 Fax. 9890 9848 Giro 104 1207 CVR-nr. 1892 8817 Arsenalvej 20 9800 Hjørring II NORDJYLLAND E-mail: bonord@bonord.dk Afdelingsmøde Afd. 81 Støvring Mødet påbegyndt: Mødet afsluttet: Mødested:

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

@run[eierforeningen Solmsrhen

@run[eierforeningen Solmsrhen @run[eierforeningen Solmsrhen Solrsd Strand, den 3. november 2009. Referat af Ordiner generalforsamling onsdag den 28. oktober 2009 kl. 19.00 i Aktivitetscenteret. Solrod Center 85. Solrsd Strand. Daqsorden:

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen. Afdelingsmøde for afd. 26 - Fortunaparken. Torsdag, den 3. september 2015 kl. 14.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP), ejendomsfunktionær Leif

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 16

Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 16 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere Kurt

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6.

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 15.april 2013. Godkendt. 2. Opfølgning på mødet den 6.maj (behandling af spørgeskemaer).anna opsamler og laver et a 4 ark til hjemmeside og opslagstavle.

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1011 Toftegård Mødedato: 16. november 2010 kl. 18.15-21.00 Til stede: Martin Baden, Henning Lundskov Eriksen, Kirsten W. Nielsen, Anne Søndergaard Bech,

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling: Holmstrup, Odinsgård & Thorsbjerg. Nr. 4a: Juli 2007 Ejendomsskat i Holmstrup Kun omdelt i Holmstrup

Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling: Holmstrup, Odinsgård & Thorsbjerg. Nr. 4a: Juli 2007 Ejendomsskat i Holmstrup Kun omdelt i Holmstrup Ny Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling: Holmstrup, Odinsgård & Thorsbjerg Nr. 4a: Juli 2007 Ejendomsskat i Holmstrup Kun omdelt i Holmstrup Dette særnummer af Ny Sofus er en orientering

Læs mere

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä Hvad gov Tesus nu, a Skriftsteder: Ap.G. 7,31; 4b.20, 12;22, 11. 12; Mal. 3, 16; Prad. 12, 14; Matt. 10, 32.33; Ab. 3, 5. Hjelp tit studiet: Den store strid, s. 424-435. 482-485. Lektiens hovedtanke: At

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Holmstrup Marks varmemester Kaj Nielsen De otte kolleger viser vi på side 3.

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Holmstrup Marks varmemester Kaj Nielsen De otte kolleger viser vi på side 3. Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup Nr. 5 oktober 2013 Holmstrup Marks varmemester Kaj Nielsen De otte kolleger viser vi på side 3. Næste blad laves onsdag den 4. december

Læs mere

Andelsboligforeningen Jættestuen 48-73

Andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING AFHOLDT TIRSDAG DEN 19.02.2013 Torben bød velkommen. Ad pkt. 1 Ad pkt. 2 Valg af dirigent Henrik Jørgensen nr. 63 enstemmigt valgt Formandens/bestyrelsens beretning Endnu

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 5/4-2006

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 5/4-2006 Referat af ordinær generalforsamling i den 5/4-2006 1. Valg af dirigent. Thomas Jørgensen (BV27) blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at forsamlingen var lovligt indkaldt og at der var 27 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Selskabslokalerne SAB Ruten 6R Deltagere Fra afdeling: Afd. 1-43 var repræsenteret af 17 lejemål Afd. 1-50

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

Referat af Ordinært beboermøde for lejerne d. 15. Marts 2016.

Referat af Ordinært beboermøde for lejerne d. 15. Marts 2016. Nordre Munkegård Referat af Ordinært beboermøde for lejerne d. 15. Marts 2016. Beboerrepræsentanterne (MBC) fra administrator Aberdeen. (BR) og ca. 25 lejere deltog. Derudover deltog Maj-Britt Christensen

Læs mere

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 10. maj 2014 Referat af generalforsamling i Virumbo IV den 22. april 2014 Birgit Kjeldsen, Lise Bonde, Birthe Mikkelsen, Ib Højbjerg, Lise Mundt, Lars Friis, Anders, Martin Hou, Keld Greenaae, Jakob Tønnesen,

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Velkommen til KRÜGERHAVEN. Afd. 62 Georg Krügers Vej

Velkommen til KRÜGERHAVEN. Afd. 62 Georg Krügers Vej Velkommen til KRÜGERHAVEN Afd. 62 Georg Krügers Vej Med denne folder vil vi gerne byde dig/jer velkommen til vores afdeling. Hvis du har spørgsmål, forslag til nye tiltag eller ideer, er du altid velkommen

Læs mere

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen.

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen. 26. november 2015 For ikke at skabe forvirring har vi afventet et bebudet nyhedsbrev fra andelsbestyrelsen, men det lader vente på sig, så vi synes ikke vi kan vente længere med at informere jer lidt om,

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 01-09-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 01-09-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. september 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: DB, EJ, KFG, BL, KA, LM, HP, MJM, MM, NKC, Torben Afbud: JCK, EG, KDP Fravær: MB Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 Tid Torsdag den 13. juni 2013 Sted Afdelingskontoret, Åfløjen 5 Deltagere Patrick Abrahamsen Elisabeth Bransmark Kent Christensen Kim Holk Jette Bøgh Nemming

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 21 NÆSSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 21 NÆSSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 21 NÆSSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Referat af Budget Beboermøde. 1. Velkomst. 2. Formalia

Referat af Budget Beboermøde. 1. Velkomst. 2. Formalia Referat af Budget Beboermøde. Afholdt den 30. oktober 2006 kl. 19.00 i Mosegårdshallen, Spindestræde 82. 1. Velkomst Henning Bjerre bød velkommen. 2. Formalia Valg af dirigent: Valg af referent: Fra VA

Læs mere

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Afdelingsmødet 20 råd og tips Det årlige afdelingsmøde er det vigtigste møde i boligafdelingen. I Lejerbos beboerhåndbog kan du læse om de juridiske og lovgivningsmæssige

Læs mere

Boligselskabet brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 08.04.07. Referat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.04.07 kl. 18.30 22.

Boligselskabet brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 08.04.07. Referat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.04.07 kl. 18.30 22. DIRIGENT: SVEND ERIK AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., David, Karin, Pia K., Svend Erik, Sussie, Aase. Afbud fra Mads. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 4. Ingen bemærkninger,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014. Lathyrushaven

HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014. Lathyrushaven HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014 Lathyrushaven Indhold: Lathyrushaven skal have ny formand Ærgerligt Foråret Har du blomsterløg,

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016

Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016 Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016 Deltagere: 19 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Lars Johansen Kjeld Nielsen

Læs mere

Referat. Ordinært afdelingsmøde 2011. Moldeparkens Fælleshus, Grundet Bygade

Referat. Ordinært afdelingsmøde 2011. Moldeparkens Fælleshus, Grundet Bygade Referat Vedrørende: Afdeling 18 Moldeparken Ordinært afdelingsmøde 2011 Sted: Moldeparkens Fælleshus, Grundet Bygade Dato: 31. januar 2011 kl. 19.00. Deltagere: 43 beboere, heraf 39 lejemål. Adda Johansen,

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

Referat Afdelingsmøde. RRrrr

Referat Afdelingsmøde. RRrrr Referat Afdelingsmøde RRrrr 2012 Afdelingsmøde torsdag den 20. september 2012 i fælleshuset, Katrineholmsalle. Formand Jørgen By bød velkommen til forsamlingen 45 personer 1. Claes Jensen (medlem af hovedbestyrelsen)

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat Af 39. generalforsamling Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat af den 39. ordinrere generalforsamling afholdt den 21. april 2009 i Kulturcentret. A. Valg af dirigent og stemmetrellere.

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Beboermøde. Tirsdag d. 15. september kl. 19. 00 I AKB s beboerhus Agerkær 40

Beboermøde. Tirsdag d. 15. september kl. 19. 00 I AKB s beboerhus Agerkær 40 Beboermøde. Tirsdag d. 15. september kl. 19. 00 I AKB s beboerhus Agerkær 40 Tilstede: 32 husstande samt Hanne, John, John Ras, Steen, Jan, Mona fra bestyrelsen og Jan Togersen fra Lejerbo Referent: Tine

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse, Mette Nyholm og Britt Espensen.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse, Mette Nyholm og Britt Espensen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 21. september 2015 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse,

Læs mere

Dato: 30. april2014 Blad nr. /5- Godkendelse af dagsorden - Ingen anmerkninger

Dato: 30. april2014 Blad nr. /5- Godkendelse af dagsorden - Ingen anmerkninger Dato: 30. april2014 Blad nr. /5- Side 1 af 5 Godkendelse af dagsorden Der er afbud fra Annette Brylle Godkendelse af dagsorden - Ingen anmerkninger Siden sidst Invitation til drsmode i Lolland Falsters

Læs mere

Der fremmødte 9 beboere fra afdelingens 27 lejemål. De 9 mødedeltagere var: Ib, Per, Suzanne, Jógvan, Nuala, Dennis, Simon, Asbjørg og Emil.

Der fremmødte 9 beboere fra afdelingens 27 lejemål. De 9 mødedeltagere var: Ib, Per, Suzanne, Jógvan, Nuala, Dennis, Simon, Asbjørg og Emil. Referat af ordinært afdelingsmøde på FSB Peblingehus Peblinge Dossering 8 og Baggesensgade 2 og 4. Søndag den 20. August kl. 16.00, ( - i haven som også var befolket af kriblende flyvemyrer). Der fremmødte

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Ad 1: Valg af dirigent Per Bach valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidig. Ad 2: Bestyrelsens

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Beboermøde tirsdag den 19/09 2006.

Beboermøde tirsdag den 19/09 2006. Beboermøde tirsdag den 19/09 2006. Der var fremmødt beboere fra 50 lejemål. Ole Haarbye bød velkommen, specielt til de to indbudte, Ditlev Friis fra Lejerbo og Konsulent Kim Hjortfelt. 1) Valg af dirigent.

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Egeløvparken

Referat fra afdelingsmøde i Egeløvparken Referat fra afdelingsmøde i Egeløvparken Afdeling 1-1015 Egeløvparken Mødedato/kl.: 4. juli 2012 kl. 19.00 Sted: Beboerlokalet Deltagere: Solvej Strømsted (Økonomi) Helle Reinholdt (konstitueret driftschef)

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård IV den 24. januar 2012, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård IV den 24. januar 2012, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård IV den 24. januar 2012, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 29 beboere samt repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen:

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej VELKOMMEN TIL AFDELING 71 «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi

Læs mere

April 2013. Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup. Nr. 2. April 2013. Næste blad laves onsdag den 12.6.2013 kl. 17.

April 2013. Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup. Nr. 2. April 2013. Næste blad laves onsdag den 12.6.2013 kl. 17. + April 2013 Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup Nr. 2. April 2013 Næste blad laves onsdag den 12.6.2013 kl. 17.00 April 2013 Beboerbladet Sofus Sofus er et beboerblad for

Læs mere

Vilh. Kiers Kollegium

Vilh. Kiers Kollegium KOLLEGIEKONTORET 17. marts 2016 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vilh. Kiers Kollegium Møde nr. 37 tirsdag den 15. marts 2016 Referat af møde nr. 37 i Vilh. Kiers Kollegiums

Læs mere

Aggerhusavisen. Januar 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. Januar 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 Januar 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Vinterlandskab. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling 2013 Referat af Generalforsamling 2013 Tid: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 19:00 Sted Måløv Sognegård, Liljevangsvej 38A Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da ingen andre meldte sig til at være dirigent, så blev

Læs mere

Referat af ordineer generalfcrsarnling i A/B Lillegrund 2-4

Referat af ordineer generalfcrsarnling i A/B Lillegrund 2-4 Referat af ordineer generalfcrsarnling i A/B Lillegrund 2-4 Som blev afiroldt onsdag den 11. septernber 2008, kl. i9.00 Amager Kulturpunkto loftet - Gresundsvej 4' 2. sal Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 31. august 2010, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 31. august 2010, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 31. august 2010, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 Fra afdelingsbestyrelsen: Frede Pedersen Hanne Pedersen Birthe Eriksen Anders Andersen Bodil Sørensen

Læs mere

Referat fra Lejerbo afdeling 60 Beboermøde: Tirsdag den 13. september 2011 kl.19.00

Referat fra Lejerbo afdeling 60 Beboermøde: Tirsdag den 13. september 2011 kl.19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Nyt fra bestyrelsen 5. Indkomne forslag 6. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget 7. Eventuelt Kl. 19.00 Åbnede Formand

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HELLIGÅNDSHUSET TIRSDAG DEN 25. JUNI 2013 KL. 19:00

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HELLIGÅNDSHUSET TIRSDAG DEN 25. JUNI 2013 KL. 19:00 REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HELLIGÅNDSHUSET TIRSDAG DEN 25. JUNI 2013 KL. 19:00 Fremmødte: 10 + 1 fuldmagt Afmeldinger: 2 Ad 1) Valgt til dirigent formand Helene Olsen (HO), valgt til referent

Læs mere

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6. Holmstrup. Nr.2: Maj 2011. Ny hjemmeside for Holmstrup: www. Holmstrup.

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6. Holmstrup. Nr.2: Maj 2011. Ny hjemmeside for Holmstrup: www. Holmstrup. Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup Nr.2: Maj 2011 Ny hjemmeside for Holmstrup: www. Holmstrup.info Indlæg og billeder sendes til sofus-holmstrup@live.dk Beboerbladet Sofus

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere