Gallo Kriserådgivning & Værested ÅRSBERETNING 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gallo Kriserådgivning & Værested ÅRSBERETNING 2015"

Transkript

1 GALLO Kriserådgivning & Værested Hans Hartvig Seedorffs Stræde 18E 8000 Århus C Åbningstider Mandag: Tirsdag fredag: Lukket lør-, søn- og helligdage Telefon (administration) Facebook Kriserådgivningen, Værestedet Gallo Kriserådgivning & Værested ÅRSBERETNING 2015 Un hombre fuerte y valiente Gallo er det spanske ord for hane og angiver en dristig, stærk, stolt og fremadrettet personlighed. -Egenskaber vi forsøger at fremelske hos os selv og husets brugere. 1. Ledelsens beretning 2 2. Tak for støtten 4 3. SROI-rapporten for Om Gallo Kriserådgivning Værestedet Samtaleforløb og akutsamtaler 8 5. Kriserådgivningens team af frivillige 9 6. Gallo Kriserådgivning hjælper også psykologer Dianas beretning 12 1

2 1. Ledelsens beretning for året 2015 hos Gallo Kriserådgivning For Gallo Kriserådgivning har 2015 været et år med markante økonomiske og ledelsesmæssige udfordringer. Året startede med positive forventninger og nye og spændende aktiviteter blev iværksat, bl.a. et udvidet samarbejde med nogle kreative miljøer i Aarhus. Men i forbindelse med den tidligere daglige leders afgang i 3. kvartal var Gallo Kriserådgivning faktuelt lukningstruet. Derfor blev økonomiske og organisatoriske forandringer efterfølgende fokuspunkter for den siddende bestyrelse og for den daglige ledelse. Undertegnede blev som ansvarlig for værestedet, konstitueret som daglig leder for hele huset, og alle kræfter blev mobiliseret for at sikre Gallos fremtid: kompenserende teams blev oprettet, og i samspil mellem daglig leder, bestyrelse, medarbejdere, brugere, frivillige og eksterne interessenter lykkedes det at redde Gallo Kriserådgivning. Og alle - medarbejdere som frivillige formåede den store krise til trods stadig at levere de vanlige ydelser og bevare den høje kvalitet i såvel værested som rådgivning. I bestyrelsen er der blevet reageret på den økonomiske situation og manglende kontinuitet i forhold til fundraising, og kriserådgivningens faste investor, Lind Invest A/S, er således blevet inddraget i forbindelse med juridisk, strategisk og økonomisk rådgivning, hvilket har været til meget stor gavn for huset. To bestyrelsesmedlemmer har valgt at trække sig, idet de ikke mente at have den rette energi og de fornødne ressourcer til at bidrage på det nødvendige niveau. Som følge af dette arbejdes der i øjeblikket på at finde to nye bestyrelsesmedlemmer, som har mere økonomisk viden og flere juridiske kompetencer og derfor vil kunne bidrage med ny energi og viden. Udfordringerne har medført en øget fællesskabsfølelse og styrke blandt de involverede, og året blev afsluttet med positive forventninger til økonomisk stabilitet og vækst for Gallo Kriserådgivning i Fokus vil i fremtiden være på innovation, kvalitet og stabilitet, så Gallo Kriserådgivning også fremover vil kunne tilvejebringe ydelser af høj kvalitet for stedets brugere, samt sikre trivsel for og kompetent opkvalificering af husets mange, engagerede og dygtige frivillige i forhold til at kunne tackle de mangeartede og vigtige opgaver. 2

3 For så vidt angår selve Kriserådgivningen og Værestedet, har vi igangsat diverse aktionsudvalg, og vi har sat alle sejl til for at eliminere de dysfunktionelle tendenser, der blev synlige det sidste halvår af 2015, og som kørte os ud i den krisesituation, vi befandt os i. Vores inspirations-team af frivillige, har med særligt engagement og overskud gjort en enorm forskel inden for bl.a. organisationsudvikling og en meget stor mængde fundraising. Med hensyn til frivillige og brugere har vores værestedsmedarbejdere og terapeuter gjort en enorm indsats og taget de forvirrende måneder med ro og ekstra arbejdsberedthed. Vi har oprettet et rekrutteringsudvalg af frivillige, som har varetaget rekruttering til huset med alt hvad dette indebærer. Et forskønnelses-team er også stablet på benene, bestående af en gruppe brugere under undertegnedes hjælp. Gruppen har stået for at løfte arbejdsmiljøet og stemningen i huset under de svære måneder, og det har den formået til fulde. Et fundraising-udvalg er desuden under udvikling med support fra et privat advokatfirma, således at vi løbende har en struktureret fonds-ansøgning varetaget af specifikke personer, for at sikre de nødvendige midler i fremtiden. Som bekendt bliver man stærkere af modgang, og der er ingen tvivl om, at Gallo nu er styrket betydeligt ift. førhen. Gallo fremstår i dag stærkere og mere levedygtig end nogensinde før, og kan se frem til en fortsat positiv udvikling. Tusindvis af tak til alle for et særdeles spændende 2015, Jane Holm, daglig leder Forbundethed er mere end nærvær. Det er en social handling, hvor vi går over broen til det andet menneske og er der med magt og kærlighed. Her skabes det sociale bånd 3

4 2. Tak for støtten Gallo løser en vigtig social opgave, og uden ekstern økonomisk støtte ville det ikke være muligt for Gallo Kriserådgivning at udbyde de nuværende, unikke tilbud, som der er så stort behov for. Vi takker således hjerteligt de partnere, sponsorer, virksomheder og private, som gennem deres økonomiske støtte har bidraget til at skabe rammerne for et meningsfyldt fællesskab. Også alle de mange mindre bidrag og medlemskaber er helt uundværlige. Til højre ses en oversigt over partnere og sponsorer, der har ydet et særligt stort bidrag til Gallo Kriserådgivnings arbejde. Kan det betale sig? Er pengene og tiden godt givet ud? Det kan i allerhøjeste grad betale sig - både økonomisk og menneskeligt! De økonomiske analyser påviser at Gallo Kriserådgivning har sparet det offentlige, for ca psykologkonsultationer, lægekonsultationer samt sengedage og 800 ambulante behandlinger i psykiatrien alene i Der er tale om direkte målbare besparelser i størrelsesordenen adskillige millioner årligt, og dertil kommer langtidseffekten af aktiviteterne. Og selvom Gallo primært er opstået som et tilbud til mennesker i en presset situation, er der ingen tvivl om at vi alle - både brugere, frivillige, medarbejdere, pårørende, naboer, venner og bekendte også nyder godt og drager fordel af Hotel Gallo i Århus C. Som ringe i vandet Tak til os alle! Henrik Lind - Lind Invest støtter med ,- kr. om året i ti år Lars Engel Friis støtter med ,- kr. om året i ti år Jørgen Danielsen - Casablanca støtter med ,- kr. om året i ti år Furnitex donerer ekspertise og vejledning ifm. Gallos website Danske Bank støtter med ,- kr. Lauritsen Fonden støtter med ,- kr. Holst Advokater støtter med løbende juridisk rådgivning Socialministeriets Udlodningsfond støtter med ,- kr. Lagkagehuset donerer dagligt brød til kaffen Ernst & Young støtter med regnskabsmæssig assistance Badgeland.dk støtter med badges med logo til de frivillige Lions Club Lystrup støtter med et stereoanlæg Lions Club Århus støtter med 5.000,- kr. Nordea støtter med ,- kr. Gallos Genbrugsbutik støtter med ,- kr. 4

5 3. SROI-rapporten for 2015 Lind Invest har udarbejdet en SROI-rapport om Gallo Kriserådgivning. Nedenfor opsummeres de væsentlige konklusioner gennem et resume af SROI-rapporten. Den fulde analyse af Gallo er udarbejdet af Lind Invest primo 2016 og er dokumenteret i en SROI-rapport, som ligger online tilgængelig på Gallo skaber bedre psyke og mærkbar værdi. Gallo Kriserådgivning (Gallo) er en frivillig forening, der opfylder et bredt, socialt og alment velgørende formål ved at hjælpe en stor målgruppe med at tackle psykiske problemstillinger. Gallos arbejde er med til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser i et hårdt presset psykiatrisk system, og på den måde nyder både brugerne og samfundet som helhed godt af Gallos arbejde. Gallos indsats er todelt og består af et værested og et tilbud om terapisamtaler. Værestedet danner hyggelige og trygge rammer for et socialt fællesskab, hvor alle er velkomne. Værestedet er henvendt dem, der savner nærvær og fællesskab i hverdagen, og det har åbent 25 timer om ugen. Der er mulighed for at få en uforpligtende snak om livets udfordringer med frivillige terapeuter og andre brugere, men man kan også spille et spil eller fordybe sig i en god bog med en kop kaffe ved hånden. Samtaleterapien er et tilbud om gratis, åben og anonym terapi stort set uden ventetid, der med kvalificeret rådgivning kan mindske risikoen for, at psykiske problemer udvikler sig til psykisk sygdom. Tilbuddet er for alle ingen krise er for lille eller for stor. Gallos mange frivillige, hvoraf mange er studerende, får løbende sparring fra uddannede fagpersoner, og de yder hjælp og rådgivning, indtil brugeren ikke længere har behov for det. Analysens resultat Analysen er centreret omkring metoden Social Return On Investment (SROI), som danner ramme for en monetær værdiansættelse af frivilligt arbejde og sociale effekter. Metoden værdiansætter investeringer foretaget i den sociale indsats og sammenholder disse med den værdi, som indsatsen skaber for de involverede. I Gallo investeres der i form af donationer og de frivilliges tidsinvestering. De skabte effekter udgøres af værdifuld erfaring for de frivillige, bedre mentalt helbred for brugerne og sparede udgifter for det offentlige sundhedssystem.» For hver 1 krone, der investeres i Gallo Kriserådgivning skabes der 4,63 kroners værdi for Gallos interessenter og samfundet generelt «For hver 1 krone, der investeres i Gallo Kriserådgivning (Gallo) skabes der 4,63 kroners værdi for Gallos interessenter og samfundet generelt. Dette høje afkast illustrerer, at Gallos indsats er nødvendig og skaber stor effekt af de brugte midler. Det væsentligste bidrag til SROI-ratioen kommer fra brugernes sparede forbrug af private og offentlige sundhedsydelser. Udgifterne for de enkelte behandlinger er brugt som indikator og er ganget op med antallet af outcomes. Værdiskabelsen for de frivillige består i den praktiske erfaring, som de har fået gennem Gallo. Da der er mange usikkerheder forbundet med en SROI-analyse, er der udarbejdet forskellige sensitivitetsanalyser, som afdækker, hvordan de forskellige parametre påvirker resultatet, og 5

6 hvor følsomt resultatet er over for ændringer i parametrene. Der er testet specifikt på ændring i antallet af værestedsbrugere samt tilskrivningsprocenten for sparede sengedage og ambulante besøg. Hvis antallet af værestedsbrugere falder med 50%, vil SROI-ratioen falde til 3,87, og hvis tilskrivningsprocenten øges fra 20% til 30%, vil SROI-ratioen falde til 4,08. Selv i disse negative scenarier er SROI-ratioen altså relativ høj. Anden værdiskabelse I vurderingen af Gallos værdiskabelse indgår også effekter, som ikke er mulige at sætte monetær værdi på. Disse effekter tæller blandt andet forbedring i brugernes generelle velvære, bedre sociale relationer, bedre tilknytning til arbejdsmarkedet og en reduktion i fysiske sygdomme. Disse effekter er derfor vigtige at huske, når der konkluderes på Gallos værdiskabelse. Gallo Kriserådgivnings tilbud er unikt, og det stigende antal henvendelser hos Gallo indikerer et stort behov for denne indsats. Den høje sociale værdiskabelse og det stigende antal brugere i både terapi og værested viser tydeligt, at Gallo tilbyder et vigtigt og værdifuldt supplement til det offentliges indsats. 4. Om Gallo Kriserådgivning Gallo Kriserådgivning er en non-profit humanitær forening, som henvender sig til udsatte og sårbare borgere med psykiske eller sociale udfordringer. Kriserådgivningen består af omkring 120 frivillige medarbejdere med relevante, faglige baggrunde i forhold til foreningens formål, et varierende antal skånejobbere samt en lønnet daglig leder, der alle i fællesskab sørger for, at Gallo Kriserådgivning er et trygt og varmt sted at komme. Huset har åbent mandag kl samt tirsdag til fredag kl I dette tidsrum gennemfører vi planlagte terapiforløb, har to åbne linjer med telefonisk rådgivning, samt tilbyder akutsamtaler stort set uden ventetid. Vores stueetage fungerer som et værested, hvor gæsterne i fællesskab med medarbejderne skaber et nærende frirum for alle. Ud over alt det faste tilbyder vi jævnligt arrangementer såsom fælles frokost, forskønnelse af huset projekter, fællesture, grillaftener eller lignende udenfor den normale åbningstid. Skal vi behandle alle lige, så skal vi behandle forskelligt. Foreningen har et årsbudget på knap 1,5 million kr. hvoraf de er sikret gennem faste investorer, medlemskaber og gavebidrag. Hvert år skal vi kunne dokumentere 300 medlemskaber a 50 kr. og 100 donationer på minimum 200 kr. for at opretholde foreningsstatus hos Skat, og dermed sikre vores donorer skattefradrag ved donation. Organisatorisk er der ansat en daglig leder som refererer til en 5-mands bestyrelse, som afholder kvartalsvis bestyrelsesmøde samt årlig generalforsamling. 6

7 Gallo Kriserådgivning blev grundlagt i 1999 af pensioneret overlæge og ildsjæl Johannes Nielsen, som også er grundlægger af alle Gallos øvrige aktiviteter. Kriserådgivningen blev etableret ud fra visionen om, at alle har noget at bidrage med - og at det er forebyggende og helbredende at være en del af et meningsfyldt fællesskab, hvor respekt, tillid, ligeværd og værdighed danner fundamentet. Essentielt handler det i Gallo om at hjælpe mennesker til at se muligheder i stedet for at fastholde dem i stigmatisering og begrænsninger. I Gallo behandler vi ikke - vi låser op og inviterer indenfor. Gallo-aktiviteterne favner bredt, men den røde tråd i alle aktiviteterne er, at de skaber frirum, tilknytning og et fundament for den enkeltes fremtidige udvikling. Hos Gallo Kriserådgivning mødes mennesket, som det er. Vi accepterer det, der skaber værdi for den enkelte, og Kriserådgivningens tilbud og aktiviteter bidrager til, at den enkelte ser potentialer i sig selv og får et kærligt skub på vejen til en større tro på egen evner. Mangfoldigheden favnes, og alle der kommer ind ad døren ses som ligeværdige personer med unikke potentialer. Hos os er der ikke fokus på diagnoser, som fortæller, at du er anderledes - du kommer, som du er og bliver accepteret som sådan. Gallo Kriserådgivning er ikke en institution eller en del af det traditionelle sundhedssystem, og gennem vores daglige virke har vi erfaret, at Kriserådgivningens eksistens er vigtig for mange brugere, der ellers ville føle sig nødsaget til at skulle igennem det offentlige behandlingssystem. Anerkendende dialog, rummelighed, respekt og nærvær er dermed værdier, som fuldt ud er integreret i Gallos optik og identitet, og vi ser alle som medmennesker der har brug for anstændighed. Vi tilstræber at møde alle personligt og individuelt, at favne forskelligheder og at værne om alles værdighed. I den ånd er der meget få regler og procedurer i huset, og vi er fælles om alle faciliteter. I dagligdagen betyder det, at stedet for vores brugere får langt større karakter af hjem end institution. I Gallo reklamerer vi ikke med en hel masse tilbud og ydelser. Til gengæld forholder vi os til, om vi er i stand til at opfylde de ønsker, de enkelte brugere undervejs måtte give udtryk for. Mandag er min særlige Gallo-dag Når der er usikker grund forude, er det rart at kunne følges med nogen. Fordi de enkelte brugeres behov og ønsker er individuelle og meget forskelligartede, har vi i Værestedet fokus på at sammensætte helhedsorienterede forløb med differentierede, komplekse udfordringer, med hvilke der arbejdes individuelt i trygge rammer. 7

8 Der bliver dagligt lavet mange små særaftaler, og vi tror på at fastholdelse og kontinuitet for det enkelte individ kan skabe grobund for motivation og et ønske om forandring af livsvilkår. For mange af vores brugere, er det netop den hjælp, der praktiseres udenfor åbningstiden, der er den allermest værdifulde. Her på Hotellet kan jeg komme, som jeg er, og jeg kan bidrage med mine evner. Mennesket kan ikke kun være sit eget projekt og oplevelsen af fællesskab og tillid giver fornyet værdighed. Gallo Kriserådgivning er et vedvarende socialt projekt, der bidrager positivt til det enkelte menneskes udvikling, men også til samfundet i det store hele Værestedet Værestedet er den ene af Kriserådgivningens to søjler, hvoraf den anden er samtaleterapi. Her tages der åbent imod mennesker med eller uden tilknytning til psykiatrien. Gallo er byens pæneste og hyggeligste værested, og her kan alle bare være sig selv, som i en rigtig familie Formålet er at danne rammen for et socialt fællesskab hvor man kan møde de frivillige medarbejdere samt andre brugere af Værestedet til en snak over en kop kaffe eller the samt en skive brød. Her er der mulighed for at dele sorger såvel som glæder i et varmt og hjemligt miljø, hvor omsorg og nærvær er i centrum. Der er også mulighed for at spille et spil, fordybe sig i en god bog, læse et blad, surfe på internettet, spille lidt guitar eller bare slappe helt af i lædersofaen. Med jævne mellemrum arrangeres der desuden fællesture ud af huset. F.eks. været arrangeret fælles indkøbsture til Tyskland, når depoterne har skullet genopfyldes, og der arrangeres også løbende fællesspisninger, filmaftener og banko med mere Samtaleforløb og akutsamtaler Den udbudte samtaleterapi er et rådgivningstilbud, hvor man helt gratis og anonymt kan få hjælp til at bearbejde hverdagens små og store udfordringer. Igennem samtaleforløb der er tilpasset den enkeltes behov, forsøger vores dygtige rådgivere at klæde personen på til at håndtere de udfordringer, som kan være svære at tackle i det daglige. Eksempler på sådanne udfordringer kan f.eks. være ensomhed, angst, depression, lavt selvværd, sorg, samlivsproblemer, spiseforstyrrelser, eksamensangst, selvmordstanker, eksistentiel krise eller psykiske sygdomme. Tilbuddet er gældende for alle, og der 8

9 arbejdes med alle former for udfordringer, undtagen dem der relaterer sig til stof- og alkoholmisbrug. Her henvises der i stedet til Dansk MisbrugsBehandling samt andre behandlingstilbud med speciale i misbrug. Hos Gallo Kriserådgivning er der ingen eller kun minimal ventetid på akutsamtaler, og det er altid muligt at komme uanmeldt inden for åbningstiderne, ligesom der pr. telefon eller er mulighed for at bestille en tid på forhånd hos en af medarbejderne. Udenfor åbningstiderne kan der lægges en besked med navn og telefonnummer, hvorefter man hurtigst muligt vil blive kontaktet. Medarbejderne står altid klar til at rådgive og påbegynde et individuelt tilpasset samtaleforløb. En tværfaglig sammensætning af stedets medarbejdere sikrer, at vi altid kan yde den hjælp, der er behov for hos de, som henvender sig. Vores hold af frivillige rådgivere består således af psykologer, socialrådgivere, psykoterapeuter og studerende inden for disse områder. Det er af stor vigtighed, at der er en god kemi mellem den, som modtager terapi og rådgiveren. Af samme årsag er det altid muligt at bede om en anden rådgiver, hvis den gode kemi ikke er tilstede, og i disse tilfælde vil Kriserådgivningen bestræbe sig på at efterkomme ønsket. Samtalerne kan alt efter behov foregå individuelt eller i par. I et typisk samtale forløb vil der være tale om én samtale af en times varighed hver 14. dag. Hvor længe et givent samtaleforløb skal køre aftales individuelt mellem rådgiveren, og den som modtager terapi, og derfor er der også stor forskel på længden af forløb. Nogle kører et år, mens andre kan afsluttes efter ganske få samtaler. I Kriserådgivningen tilbydes der desuden også akutsamtaler næsten uden ventetid. Ganske som ved de almindelige samtaler, er hver session typisk af en times varighed. Til forskel fra de almindelige forløb er det dog to af de rådgivere, som er på vagt den pågældende dag, der tager samtalen, og det er således ikke muligt at vælge en specifik rådgiver i disse situationer. Når de svære ord leveres med autenticitet og omsorg, rammer de blødt. Mit liv bliver helt umuligt uden min mentor. Jeg overreagerer. Jeg er i mine følelsers vold. Jeg er ikke sund i min væren, hverken sammen med mig selv eller andre. Tak for din evne til at se mig alt dette til trods. Tak for Gallo. 5. Kriserådgivningens team af frivillige Gallo Kriserådgivning er velsignet med et stort team af fantastiske frivillige, som er helt uundværlige for driften af tilbuddet. Mange af disse frivillige er under uddannelse til f.eks. psykolog, pædagog eller et andet fag, hvor erfaringen fra Kriserådgivningen kan blive et værdifuldt fundament for deres fremtidige virke. 9

10 De frivilliges engagement smitter i dén grad af på brugerne, som er taknemmelige og har behov for den hjælp, de modtager i Kriserådgivningen. Et af vores nystartede initiativer er kurser for frivillige, af frivillige. I huset besidder vi mange forskellige kompetencer og disse kompetencer ønsker vi, at alle skal have muligheden for at få indblik i. Blandt andet har nogle af vores dygtige frivillige afholdt introduktion til både narrativ terapi og Acceptance and Commitment Therapy, som har været mødt med stor begejstring fra de frivillige. En af vores kursusholdere har efterfølgende gentaget et af hans kurser for Dansk Psykologforenings Studentersektion i Aarhus. Vi agter at fortsætte med at udvikle vores undervisning for at opkvalificere de frivillige som tak for deres fremragende indsats. Citaterne nedenfor stammer fra nogle af de frivillige. Der var langt mere, jeg kunne genkende i mit eget liv, end jeg var klar over og havde forventet. Det er en berigelse, som har brændt sig fast, og som jeg vil tage med mig. Det giver mig glæde og energi at kunne se på brugeren, at han/hun har nydt godt af netop min tilstedeværelse. Varmen og hjerteligheden fra brugere - man kan virkelig mærke, de er glade for, vi her. At kunne bidrage til at et andet menneske finder ind til sig selv, eller hjem til sig selv at kunne give et andet menneske et godt fundament for at gå ud i livet giver for mig rigtig meget mening Dèt at være en del af et fælleskab, som gør en forskel for mennesker, der virkelig har brug for det, er meget meningsfuldt for mig. 10

11 6. Gallo Kriserådgivning hjælper også psykologer Fælles for Kriserådgivningens team af frivillige er, at de alle ønsker at give noget af sig selv, og derigennem hjælpe andre mennesker, som har brug for det. Erfaringen der samles gennem denne form for arbejde er meget værdifuld, og giver de frivillige en ballast, de kan læne sig opad, når de kommer på arbejdsmarkedet. Som privatpraktiserende psykologfirma har vi gennem flere år ansat nyuddannede psykologer i uddannelsesstillinger, hvor de skal hjælpe borgere, der har fået en lægehenvisning til psykologhjælp. På mange måder en god ordning, idet det giver mange nyuddannede psykologer mulighed for at få indtryk af arbejdet i en privat psykologpraksis, der for mange psykologer opleves at være et drømmejob. Samtidig er ordningen udfordrende, idet betingelsen for ansættelse i ordningen er, at psykologen endnu ikke er autoriseret, dvs. er forholdsvis uerfaren, samtidig med at de borgere, der henvender sig for at få psykologhjælp med en lægehenvisning er en meget bred og sammensat gruppe, hvoraf en del har et massivt behov for meget kvalificeret psykologhjælp. I et forsøg på at imødekomme disse store faglige udfordringer, er der naturligvis krav om at psykologen modtager fast supervision fra en erfaren psykolog, men det ændrer ikke ved det faktum, at de nyansatte psykologer meget hurtigt skal kunne levere kvalificeret psykoterapi, og her har vi mange gange oplevet, at Gallo Kriserådgivning har stor betydning også for psykologers faglige udvikling. På baggrund af vores meget positive erfaringer med at ansætte psykologer, der i løbet af deres studietid har været frivillige hjælpere i Gallo Kriserådgivning, er det særdeles tydeligt, at tiden som frivillig i Kriserådgivningen bidrager til psykologers kompetenceudvikling. Det er en glæde, at opleve hvordan de unge psykologer, gennem deres indsats i Kriserådgivningen har fået erfaringer med det helt afgørende for, at psykoterapi kan lykkes; nemlig etableringen af en tillidsfuld kontakt mellem klient og terapeut. Det er også tydeligt for mig, at psykologerne i Kriserådgivningen får hjælp til at udvikle deres evne til at se denne kontakt som et eksempel på et genuint mellemmenneskeligt møde. Det betyder, at vore nyuddannede psykologer fra første dag har erfaringer med at se mennesket bag diagnoserne og problemerne, hvilket for os er en afgørende forudsætning for et vellykket behandlingsforløb. På den baggrund kan jeg kun udtrykke min dybe faglige respekt og taknemmelighed for eksistensen og kvaliteten af Gallo Kriserådgivning, og jeg håber på, at den enestående indsats må møde al den opbakning og velvilje, som tilbuddet fortjener. 11

12 7. Dianas beretning Gallo Kriserådgivning og Værestedet i daglig tale kaldet Hotellet er et fantastisk sted, hvor man altid møder et smil, et velkomstknus og mega meget hjertevarme. Der er plads til mennesker i alle samfundslag, og mennesker som har forskellige behov. F.eks. mennesker med problemer af en eller anden grund: mennesker, der er ensomme, nogle der har behov for bare at være sammen med andre, nogle der har behov for en akut-samtale, og de der har behov for at komme i et samtaleforløb med en af de mange fantastiske frivillige, som er studerende og færdiguddannede psykoterapeuter eller psykologer. De forskellige frivillige tager sig af alle de brugere, der kommer i Værestedet hver dag, hvor de hjælper os med at løse problemer, give råd eller bare snakke - og være sammen - med os i hverdagen. Derudover har de frivillige desuden samtaleforløb og akutsamtaler. De er delt op i hold, så det er aldrig de samme, man møder hver dag. Hende, vi møder mest er Jane, vores allesammens Jane Holm: en fantastisk kvinde med det største hjerte, jeg kender. Hun er utroligt god ved os alle sammen, både brugere og frivillige, og hvem der ellers er på stedet. Hotellet / Gallo Kriserådgivning og Værestedet er simpelthen hendes hjertebarn, og det kan mærkes. Alt i alt er mit liv blevet meget bedre, efter jeg har lært Hotellet at kende. Der er indhold og mening, og der er altid nogen at snakke med, uanset hvilken dag jeg kommer. Jeg hørte personligt om stedet for lidt over to år siden. Jeg begyndte at få samtaler hver anden uge. Det har hjulpet mig rigtig meget både fysisk og psykisk, og jeg oplever en stor glæde ved at komme på Hotellet. Her på Hotellet kan jeg komme, som jeg er, og jeg kan bidrage med mine evner. Da jeg havde talt med Jane, om hvad jeg kan, fik jeg lov at hjælpe med at indrette, tapetsere og gøre stedet endnu mere hjemligt. Jeg passer også blomsterne, bager og er grill-mester en gang i mellem. Det går jeg og hygger mig rigtig meget med. Jeg holder af at gøre det hyggeligt og gøre noget godt for andre mennesker. Det giver mig indhold og mening i hver- dagen. De andre brugere efterspørger ofte, hvornår jeg laver mad igen. Der er dog også andre brugere, der står for madlavning sammen med nogle frivillige. Mandag er min særlige Gallo-dag, fordi jeg her har fået genoptaget min hobby: at male billeder på lærred. Jeg kan gå til og fra mit maleri hele dagen, mens jeg er på Hotellet. For mit vedkommende har jeg ikke selv et bagland, som f.eks. en familie, at snakke med, så det er fantastisk at kunne komme på Hotellet og møde mennesker, som også har brug for det samme som én selv: at have nogen at snakke med om stort og småt. Derudover er det skønt, at vi får tilbudt endagsture en gang i mellem. Det kan jeg leve højt på i lang tid bagefter. 12

13 Alt i alt er mit liv blevet meget bedre, efter jeg har lært Hotellet at kende. Der er indhold og mening, og der er altid nogen at snakke med, uanset hvilken dag jeg kommer. Og har jeg brug for en akut-samtale, er der altid mulighed for det. Så får jeg lige vendt og drejet nogle ting, så hverdagen er nemmere at komme igennem. Nu kommer jeg på Hotellet næsten dagligt, og det er et sted, jeg ikke ville undvære. Personligt synes jeg, at det er helt fantastisk, at sådan et sted eksisterer, og at der er så mange frivillige, der hjælper os brugere og klienter. Jeg vil ønske, at stedet må bestå i rigtig mange år for os, som kommer her nu, og de der må komme efter os. 13

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

arbejde eller bruger du

arbejde eller bruger du Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning om ulønnet arbejde 2 Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum ALKOHOLBEHANDLING OG FOREBYGGELSE Cirka 140.000 mennesker i Danmark er afhængige af alkohol*, og det har typisk

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk KORT OM BLÅ KORS blaakors.dk Alle mennesker har lige høj værdi Behovet for hjælp er stort Vi hjælper mennesker i nød Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som har eksisteret i Danmark siden

Læs mere

Social Return on Investment. Gallo Kriserådgivning

Social Return on Investment. Gallo Kriserådgivning Social Return on Investment Indhold Indledning... 3 Hvad er Social Return on Investment?... 3 Metode... 3... 4 SROI Beregning... 4 Forudsætninger... 9 Estimater... 9 Følsomhedsanalyse... 11 Øvrig værdiskabelse...

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 6 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 6. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

SROI RAPPORT GALLO KRISERÅDGIVNING

SROI RAPPORT GALLO KRISERÅDGIVNING SROI RAPPORT GALLO KRISERÅDGIVNING Lind Invest ApS Værkmestergade 25, niveau 14 DK-8000 Aarhus C www.lind-invest.dk CVR: 26 55 92 43 Gallo Kriserådgivning Hans Hartvig Seedorffs Stræde 18E DK-8000 Aarhus

Læs mere

Indhold. Gallo Kriserådgivning Hans Hartvig Seedorffs Stræde 18E 8000 Aarhus C

Indhold. Gallo Kriserådgivning Hans Hartvig Seedorffs Stræde 18E 8000 Aarhus C Årsrapport for Gallo Kriserådgivning 2014 Indhold 1. Indledning: Gallo Kriserådgivning... 2 2. Afrapportering ifølge punkt 2.7 i partnerskabsaftalen 2014 mellem Gallo Kriserådgivning, Region Midtjylland

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

SOCIAL RETURN ON INVESTMENT 2017 GALLO KRISERÅDGIVNING

SOCIAL RETURN ON INVESTMENT 2017 GALLO KRISERÅDGIVNING SOCIAL RETURN ON INVESTMENT 2017 GALLO KRISERÅDGIVNING Lind Invest ApS Værkmestergade 25, niveau 14 DK-8000 Aarhus C www.lind-invest.dk CVR: 26 55 92 43 Gallo Kriserådgivning Hans Hartvig Seedorffs Stræde

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: LGC/PK

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: LGC/PK ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3015 Jour. nr.: Ref.: LGC/PK 115-tilskud til Gallo Kriserådgivning i 2005 1. Resume

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Forord I Ældre Sagen har vi talt med ældre mennesker, der modtager hjælp, om, hvad et værdigt liv er for dem. Vi har blandt andet

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Strandgårdens værdier

Strandgårdens værdier Strandgårdens værdier Tryghed Respekt Inddragelse Tværfaglighed Udarbejdelsen af værdigrundlaget Strandgårdens værdigrundlag er udarbejdet på baggrund af forskellige drøftelser og undersøgelser af værdierne

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konklusion... 4 Præsentation af målgruppen for Den Gule Dør...

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Indledning Jeg har haft lejlighed til at læse det første nyhedsbrev, der blev udsendt fra foreningen Agape til foreningens venner.

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER HISTORIER DER FLYTTER MENNESKER STORYTELLING I FORANDRINGER KARENLUMHOLT.DK LSKOMMUNIKATION.DK 1 HVAD SIGER HISTORIERNE OS? Historierne er udtryk for organisationens kultur,

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne på andre voksne, væk fra deres eget hjem og forældrene. Børnehaven er

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Evaluering. Opland Netværkssted og mentorordning

Evaluering. Opland Netværkssted og mentorordning Evaluering Opland Netværkssted og mentorordning Oktober 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Odense d.1. august 2008 Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Udarbejdet af Louise Munk Poulsen Karen Thomsen Pia Bache Mikkelsen Koordinator i Medlem af SINDs besty- Formand for SIND

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Veteran kom helt hjem

Veteran kom helt hjem Veteran kom helt hjem Krig, fællesskab og familie Pilotprojekt v. Inge Mørup, Malene Andersen og Luan Haskaj Indhold Forord... 2 Hvem er vi?... 3 Inge Mørup... 3 Malene Andersen... 3 Luan Haskaj... 3 Introaften...

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi

Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi Til brug for implementeringsprocessen vedr. at bringe projekt SIV til drift efter 1. januar 2017, uddybes værestedernes rolle i overensstemmelse med værestedsstrategien

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv HIV, liv & behandling Hiv-testen er positiv Denne folder er beregnet til personer, som lige har fået at vide, at de er smittet med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder

Læs mere

Indstillinger til. Patienternes Pris 2016 Psykiatrien

Indstillinger til. Patienternes Pris 2016 Psykiatrien Indstillinger til Patienternes Pris 2016 Psykiatrien Forord Region Nordjylland og Patientinddragelsesudvalget ønsker at få tilfredsheden frem. Derfor er Patienternes Pris stiftet. Indstillingerne fortæller

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse.

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse. Vision Visionen i Regnbuehuset er at skabe et arbejdsmæssigt og socialt fællesskab, hvor psykisk sårbare bliver medlemmer af huset, i stedet for at være patienter, klienter, borgere eller brugere og hvor

Læs mere