Sidel-3 F -, Indholdsfortegnelse: : Fotos. : Resta nceopgørelse byg n ingsbra nd præm ie Topda n ma rk Forsi kri ng A/S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sidel-3 F -, Indholdsfortegnelse: : Fotos. : Resta nceopgørelse byg n ingsbra nd præm ie Topda n ma rk Forsi kri ng A/S."

Transkript

1 F -, Advokatfì rmaet Flemming f ensen J.nr UB Indholdsfortegnelse: Sidel-3 Side 4 Side 5 Side6-7 Side 8-13 Side Side 20 Side 2L - 24 Side Side Side 29 Side 30 Side Side 51 Side Side Side 58 Side Side 62 Side : Salgsopstilling : Opgørelse over rekvirentomkostninger : Beskrivelse : Fotos : BBR-meddelelse : Tingbogsattest : Vurderingsattest 2015 : Hæftelse 1 - anmeldelse fra BRFkredit A/S : Hæftelse 2 - anmeldelse fra Alm. Brand Bank A/S : Restanceopgørelse fra SKAT : Resta nceopgørelse byg n ingsbra nd præm ie Topda n ma rk Forsi kri ng A/S : Restanceopgørelse fra REFA : Ejendomsdatarapport : Ejendomsskattebillet 2016 : Ejendomsvurdering 2011 : Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen : Kort over vejforsyning : Jordforureningsattest : Tillæg til auktionsvilkår : Købervejledning 09/12/ & 1/68

2 1 Salgsopstilling (Købsnøgle) til brug for fuangsauktion over fast ejendom AS AS b Hillested Bv. Hillested Rå Skowei Maribo Erik Bentsen Cherwy Czenvionka, Karlstoftevængel 11,4970 Rødby og peron med navne - adressebe- skyttelse Ejendommens matr. nr beliqqende tilhørende boende AuKionstidspunK AuKionssted Onsdag den 'l 1. januar 2017 Rl Reften invkøl'rino F Relss:l.l Allé Nvkøbino F. Rekvirent, hæftelse nr. Toodanmark Forsikrino A,/S - med fortrinsst ll nq Ved advokat Advokat Lars Johannesen, Advokatfirmaet Flemming Jensen, Dalgasgade 29A,3.,7400 Herning J. nr. 2O ub Ejendomsoplysninger Ejendomskategori,. Beboelse Eiendomsværdi pr O1 5 kr ,00 heraf grundværdi kr ,00 Vurderinq i h.t. Rpl. S 562 lkke foretaqet Areal ifølge Tingbogen 1O76m2 herafvej 0 m2 Forsikringsforhold Topdanmark Forsikring A,/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup - pol ce Ejendomsskatter og afgifter for året andrager og omfatter Ar kr ,23 - Se vedhæftede kopi af ejendomsskattebilletten for år Forslag til særlige vilkår ifølge aukionsvilkårenes pk. 11 Beskrivelse (ejerleil ighedsfordel ingstâl) Nej Se vedhæftede beskrivelse samt fotos af ejendommen Byrder,servitutteroglejemål Dok.ombetingelserforudøvelseafvirksomhed. Der er ingen lejemå. Evt. ikke tinglyste lokalplaner og byplanvedtægter findes på 09/12/ & 2/68

3 2 Prioritetsopgørelse 1. Fordring 2. Restgæld 3. Restancer 4. Hæftelser Pant- og udlægshavere I kolonnen angives tinglyst beløb, lånetype rentesats, evt. obligationsrestgæld, særlige pantebrevsklausuler, ejerskift eafdrag m.v. ilr4 af utodddño Transport 0,00 Hæftelse nr. 1. kr ,00 Ptb. til BRFkred t A"iS, Klampenborgvej 205, 2800 Lyngby - v/dreist Storgaard Advokater A,/S - - Obl.lån, rente 5% p.a. Restgæld kr , I 4-åxlige ydelser. Anmeldt med Tinglyst Hæftelse nr. 2. kr ,00 I alt ved budsum kr. Ejerpantebrev m/meddelelse til Alm. Brand Bank A,/S, Midtermolen 1-7,2100 Kbhvn. Ø. - Mail: Anmeldt med Tinglyst , , , , , ,84 0,00 0,00 Hæftelse nr. 3. kr ,00 I alt ved budsum kr. Udlæg til Santander Consumer Bank A,/S, Stamholmen I 47, 6., 2650 Hvidovre. lntet anmeldt. Fordringen medtages for det tinglyste beløb Alene tinglyst idebitors ideelle andel med navne- og ad ressebeskyttelse Tinglyst Hæftelse nr. 4. kr ,00 I alt ved budsum kr ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,70 Udlæg til Santander Consumer Bank A,/S, Stamholmen 1 47, 6., 2650 Hvidovre. I ntet anmeldt. Fordringen medtages for det tinglyste beløb Alene tinglyst i debitors ideelle andel med navne- og ad ressebeskyttelse Tinglyst Hæftelse nr. 5. kr ,00 I alt ved budsum kr , , , , , Udlæg til Santander Consumer Bank A,/S, Stamholmen 1 47, 6., 2650 Hvidovre. lntet anmeldt. Fordringen medtages for det tinglyste beløb Alene tinglyst i Erik Bentsen C. Czenrvionkas andel Tinglyst Transport I aft ved budsum kr ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,70 09/12/ & 3/68

4 3 Afslutningsside Pant- og udlægshavere I kolonnen angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, evt. obligationsrestgæld, særlige pantebrevsklausuler, ejerskifteafdrag m.v. 1. Fordring opgjort pr auktionsdato 2. Restgeeld på hæftelser, der kan foruentes overtaget, med tillæg af uforfaldne enter 3. Restancer og evt. ejeßkifteafdég på hættelset der kan loñentes overtaget 4. Hæftelser der kræves ndfriet Transport , , , ,70 Hæftelse nr. 6. kr ,00 Udlæg til Santander Consumer Bank A,/S, Stamholmen 1 47, 6., 2650 Hvidovre. lntet anmeldt. Fordringen medtages for det iinglyste beløb Alene tinglyst i Erik Bentsen C. Czerwionkas andel Tinglyst , , ,00 A. Total , , , B. Størstebeløbet, der skal betales/overtages udover aukionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 6 B. Heraf kontant at betale inden 4 uger Gæld der kan overtages (stø rstebeløbet - kontantbeløbet) kr ,27 kr ,27 kr.0,00 Om art og afuikling oplyses: Det under B anførte størstebeløb fremkommer således: a. rekvirentens udlægs- og aukionsomkostninger (salærer, gebyrer m.v.) kr ,5O g. vandafgifter kr b. rettighedshavernes mødesalærer m.v. kr. h 5.000,00 i. andet, jfr. specifikation kr kr 1.773, ,10 De under a og b nævnte beløb er anstået ud fra det under anførte auktionsbud, jvf. nedenfor j. krav i h.t. leje- eller brandsikringslovgivning kr 4.575,88 c. ejendomsskaüer kr. d. brandforsikringsbidrag kr. e. vejbidrag m.v. kr. f. kloakbidrag m.v. kr ,58 Vedr. pkt. c: Ejendomsskatterestancerincl. anslået 1. rate 2017 Vedr. pkt. h: Restance REFA (renovation) Vedr. pkt. i: Restancer hos SKAT Vedr. pkt. j: Bygningsbrandforsikringsrestance C.Afgifter m.v. til det offentlige i anledning af aukionen. Se den påtrykte tekst på omslagets inderside. Ved et auktionsbud på kr ,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejeloven $ 562) udgør sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pk. 7 kr '34 Dennesalgsopstillingerudarbejdetden af LarsJohannesen,advokat 09/12/ & 4/68

5 F +- 4 å r:l','r; i', tfì i iï1 J *t Ël ri1ì r.c å n ç j *:nxe,n J.nr UB OPGøRELSE OVE R REKVIRENTOM KOSTNING ER VED TVANGSAU KTION Beregningsg rundlag Kontantværdi * 25o/o I alt kr ,00 kr ,00 kr ,00 Rekvirentom kostn i nger: , Inkassosalær incl. moms Fogedafgift Gebyr fremsti I I in g/ud kørende Ejendomsdatarapport Aconto gebyr auktion Annonceudgifter anslået til Rekvirentsalær: kr. kr. kr. kr. kr. kr ,50 310,00 0,00 325,00 800,00 4.t87,50 Grundtakst * 0,60/o af beregningsgrundlaget kr kr 9.000, ,00 + moms 25 o/o heraf kr kr ,00 3.4L2,50 kr t7.062,50 8 I BefordrÍngsudgifter til tvangsauktion incl. moms anslået til Udgifter til kopiering af salgsopstilling (kr. 30,00 pr. stk. + moms) - anslået til kr kr 2.500,00 500,00 I alt kr ,50 Hertil kommer auktionsafgift, som betales til Fogedretten med O,5o/o af budsummen inkl. omkostninger udenfor budsummen samt registreringsafgift i forbindelse med tinglysning af 0,6%o af budsummen, dog minimum af ejendomsværdien + tinglysningsafgift kr ,00. Såfremt budsummen overstiger den offentlige ejendomsværdi vil rekvirentsalær forøges i hen- hold til budsummen. 09/12/ & 5/68

6 üi=:- *J 5 Éi :-j v : i'. r1-iì r rl,ì :r' Ël'*T?r m i *'g ] e ns*,r"1 J.nr UB Beskrivelse: Landejendom beliggende på rolig vej på Midtlolland. Ejendommen, der er opført i 1B2O har et bebygget areal på 98 m2, er opført dels i bindingsværk og dels i gasbeton. Derudover er der skiftet noget facade ud, som er bygget op i multiplader. Ejendommen har eternittag og en blanding af termo- og enkeltlagsvinduer. Ejendommen er i generel dårlig stand. Ved siden af ejendommen er der en carport og bag den et værksted. Det er i BBR registreret som garage pâ +z mz. Ejendommen ligger på en forsømt grund og indeholder indgang direkte til et køkken. Køkkenet er kun delvist pillet ned/fjernet. Her er klinkegulv og træloft med synlige bjælker. Her har stået en brændeovn. Gennemgangsværelse med gipsloft og parketgulv. Yderligere værelse med trægulv og træloft med synlige bjælker. Baggang/bryggers med oliefyr og videre adgang til badeværelse med bruser, toilet og vask i skabsarrangement. Lille spisestue med råt støbt gulv og gipsloft og adgang til stue med tæppe på gulvet og her er synlige fugtskader på toftet. Yderligere værelse med tæppe på gulvet. Ejendommen er regístreret opvarmet med oliefyr. Det vides ikke om fyret virker. Der er elradiator i et enkelt værelse. I køkkenet er der et komfur uden værdi Ejendommen er i dårlig stand Va ndforsyn i n g fra privat, a I me nt vandforsyn i n gsa n læ9. Afløbsforhold er anden type afløb. 09/12/ & 6/68

7 r1 'I t 09/12/ & 7/68

8 09/12/ & 8/68

9 *- ì-- Lolland Kommune Byggeri og Ejendomme BBR-Meddelelse (Udskr ft af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) I Afsender Lolland Kommune Bygger og Ejendomme Jernbanegade 7, 4930 Mar bo Modtager: Kommune nr.: 360 Ejendoms nr.: 7613 Eiendommens beliggenhed: Rå Skowej 44 (vejkode: 1361), 4930 Maribo Udskrifr dato: BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Feil eller manoier udskriflen bedes meddelt t l kommunen via hiemmes den e-mai adressen tmm(alolland.dk eller telefonnr Oplysninger om grunde Adresse: Rå Skovvej 44 (vejkode: l36l),4930 Maribo Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab Vand & afløb Vandforsyn ng: Pr vat, alment vandforsyningsanlæg Afløbsforhold: Anden type afløb Matrikelnr. 55b Ejerlav HILLESTËD BY. HILLESTED Oplysninger om tekniske anlæg Pr. 1. januar 2012 skal oplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har været i besiddelse af, blevet samlet BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietankoplysningerne på BBR-meddelelsen og de fakt ske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen. Anlægsnr.:1 Adresse: Rå Skovvej 44 (vejkode: 1361),4930 Maribo Beliggende på matrikel 55b Tank (Produkt på væskeform) lndhof d : Fyringsgasolie Placering: Over terræn, udendørs Etableringsår: 2005 Fabrikationsår: 2005 Materiale: Stål Typegodkendelsesnr.: Størrelse: 1200 L Drift status: I drift Fabrikat/type: KN Smede-Beholderfabrik Fabr kationsnr.: 8422 Størrelsesklasse: Under I Oplysninger om bygninger Bygningsnr.: I Adresse: Rå Skovvej 44 (vejkode:1361),4930 Maribo Fritliggende enfam l eshus (parcelhus) (anvendelseskode: 120) Matrikelnr.: 55b Opførelsesår: 1820 Ejerlav: HILLESTED BY, HILLESTED OmJtilbygnings âr: 2005 Antal boliger med køkken: 1 Materialer Ydervæg: Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk) ïagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-etern t) K lde t l materialer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) Areal grundplan m2 Bebygget areal 98 heraf affaldsrum i terræn 0 heraf indbygget garage 0 heraf indbygget carport 0 Areal i hele bygningen Samlet bygningsareal heraf udvendig efterisolering Kælder heraf loftshøjde lavere end 1,25m over terræn m2 Arealanvendelse 98 Samlet boligareal 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0 Samlet erhvervsareal 0 Adgangsareal m2 9B BBR Ejendommens beliggenhed: Rå Skovvej 44 (vejkode: 1361),4930 Maribo Kommune nr.: 360 Ejendoms nr 7613 Udskrift dato Side /12/ & 9/68

10 9 heraf indbygget udhus 0 Tagetage heraf indbygget udestue 0 heraf udnyttet Overdækkede arealer 0 Lukkede overdækninger Kilde til arealer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) E nerg ioplys n inger Varmeínstallat on: Centralvarme fra eget anlæ9, elkammer fyr Opvarmningsm ddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas) Andet areal Antal etager u. kælder & tagetage Abne overdækninger Oplysninger om bol g- / erhvervsenhed Adresse: Rå Skovvej 44 (vejkode: 1361),4930 Maribo Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (anvendelseskode: Samlet areal: Areal til erhverv: Bolig areal: Andet areal: Fællesareal: Aben overdækning: 98 m2 0 m2 98 m2 0 m2 0 m2 O m2 Lukket overdækning/udestue: 0 m2 Areal af åben altan/tagterrasse: 0 m2 Kilde til arealer: Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant) Antal værelser: 3 Antal toiletter: 1 Antal badeværelser: 1 Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) 1201 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) Bygningsnr.:2 Adresse: Rå Skovvej 44 (vejkode: 1361), 4930 Maríbo Garage (med plads til et eller to køretøjerl (anvendelseskode: 91 0) Matrikelnr.: 55b Ejerlav: HILLESTED BY, HILLESTED Materialer Ydervæg: Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk) Tagdækn ng: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) Kilde til materialer: Bygningen er maskinelt oprettet Areal Bebygget areal:42 m2 Kilde til arealer: Bygningen er maskinelt oprettet Bygningsnr.:3 Adresse: Rå Skovvej 44 (vejkode: 1361),4930 Maribo Carport (anvendelseskode: 920) Matrikelnr.: 55b Materíaler Kilde til mater aler: Bygningen er mask nelt oprettet Areal Bebygget areal:.2o m2 Kilde t l arealer: Bygningen er maskinelt opreitet Ejerlav: HILLESTED BY, HILLESTED BBR Ejendommens beliggenhed: Rå Skovvej 44 (vejkode: 1361),4930 Maribo Kommune nr 360 Ejendoms nr.: 7613 Udskrift dato Side: 2t4 09/12/ & 10/68

11 Kortmateriale 10 Signaturforklaring: BYGN. = bygning, BYGN. (NY) = ny-byggeri bygn ng, VIND. = vindmølle og VIND. (NY) = nyt an æg. " placering er næsten s kker. "" placering er usikker Nogle bygningspunkter på ejendommen er ang vet som: '*placering er næsten sikker' eller'**placering er usikker', fordi ejendommen endnu ikke erfærdigt geokodet. Som ejerskal du ikke foretage d g yderl gere som følge heraf. Kortmaterialet er automatisk genereret på baggrund af oplysninger om ejendommen fra Matrikelregistret, samt Bygnings- og Bol gregistret. Du kanfåetmeredetaljeretgeograf SkoVerbl NB: Ejendommens afgrænsning aftegnet i kortmaterialet stammer fra Geodatastyrelsens landsdækkende matrikelkort. Matrikelkortet kan ikke afgøre et skels nøjagtige beliggenhed. Matrikelkortet er et overs gtskort, som viser de registrerede ejendomsgrænser mv., og dets nøjagt ghed afhænger af, hvornår og hvordan skellene er indlagt i kortet. Der kan derfor forekomme uoverensstemmelse, når matrikelkortet sammenstilles med f.eks. ortofotos (luftfoto) eller tekniske kort. Uoverensstemmelse kan dog også skyldes andre forhold, f.eks. en hæk ikke er plantet præc s skellet. Hvis der er tvivl om skellets beliggenhed, og dette ønskes fastlagt, kan dette alene foretages af en praktiserende landinspektør. Kortet er det nyeste offentligt tilgængelige kort fra Kortforsyningen og kan være op til 4 år gammelt. BBR Ejendommens beliggenhed: Rå Skovvej 44 (vejkode: 1361),4930 Maribo Kommune nr 360 Ejendoms nr 7613 Udskrift dato: Side: /12/ & 11/68

12 11 BBR Ejendommens beliggenhed: Rå Skovvej 44 (vejkode: 1361),4930 Maribo Kommune nr.: 360 Ejendoms nr 7613 Udskrift dato: Side: 4t4 09/12/ & 12/68

13 Din pligt som ejer Det er dit ansvar som ejer, at oplysn ngerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen kan g ve en bøde på op til kr., hvis du kke indberetter oplysninger til BBR, eller hvis du giver forkerte oplysninger. L2 Derfor er det vigtigt, at du læser din BBR meddelelse og kontrollerer om alle bygninger og anlæg på ejendommen er registreret rigtigt. Når du køber en ejendom eller ændrer på bygninger og boliger, er det ekstra vigtigt at være opmærksom på, om registreringerne er korrekte. lndberetningspligten gælder også byggesager. Du skal være særligt opmærksom på: ' Opførelsesår Om- og tilbygningsår Bebygget areal Antal etager Samlet bolígareal ellererhvervsareal. Areal af udnyttet tagetage. Areal af udestue. Tagdækningsmateriale. Varmeinstallation Kommunen har lov til at kontrollere de oplysn nger, du giver til BBR. Kontrollen kan ske ved et anmeldt besøg på ejendommen eller ved registersamkøring med eksterne kilder - f.eks. folkeregistret eller ved hjælp af luftfotos. I BBR er d n ejendom registreret på 4 niveauer: Grund Grunden er normalt det samme som en matrikel, og er et sammenhængende stykke jord. I saerlige tilfaelde kan grunden bestå af flere matr kler, og en ejendom af flere grunde. Dette vil oftest være på landbrugsejendomme. På grunden reg streres f.eks. oplysninger om vandforsyning og afløbsforhold. Bygning Bygninger BBR er alt fra et redskabsskur til et butikscenter. Her fìndes nformationer om den væsentligste anvendelse af bygningen, bebygget areal, arealet af samtlige etager (samlet bygningsareal), materialer m.m. Enhed En enhed i BBR er betegnelsen for en bolig i et parcelhus, en lejlighed eller f.eks. et erhvervslejemå. En enhed l gger altid inde i en bygning. Enfamiliehuse har typisk en bol genhed, etagebol ger en enhed for hver lejlighed, og erhvervsbygninger en eller flere enheder til erhverv. En enhed har typisk sin egen selvstaendige ndgang. Under enheder registreres bl.a. samlet areal, areal til beboelse og erhverv. Tekn ske anlæg Tekniske anlæg kan være olietanke, vindmøller, gylletanke, solvarmeanlæg m.m. Tekn ske anlæg er som regel placeret på grunden, men kan også ligge inde ien bygning. Arealerne på BBR-meddelelsen Arealerne indgår i beregningen af ejendomsvurderingen, men kan også have betydning for f.eks. forsikring, realkredit- og boliglån, fiemvarmeregn ng m.m. Arealer skal alt d måles t l yders den af ydervæggene. Læs mere om opmåling og se vejledn nger på lvww.bbr.dk. Det bebyggede areal svarer normalt t l stueetagens areal. I bygninger med forskudte etager opmåles det bebyggede areal som bygningens udbredelse set oppefra. Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtl ge etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med. Tagetagens samlede areal opgøres som det areal, der udnyttes sammen med det areal, der ville kunne udnyttes til bolig eller erhverv. Ligesom i bygn ngsreglementet måles arealet i vandret plan '1,5 m over færdigt gulv til den udvendige side af tagbelægningen. Udnyttet areal i tagetagen opgøres som den del af tagetagens areal, som faktisk udnyttes til beboelse eller erhverv. Kælderarealet opgøres samlet for hele kælderetagen. Det samlede bol gareal opgøres som arealet af samtlige beboelsesrum inklusiv areal i entré, gang, badeværelse, to let og køkken. I arealet medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af kælderrum, der må anvendes til beboelse - det vil s ge opryher byggelovgivn ngens krav til beboelsesrum. Hvis arealerne har forskellige anvendelser, skal de deles op i den del, der må bruges t l bolig, den del der anvendes til erhvervs- eller inst tutionsformål samt den del, der udgør andet areal. Sammenhængen mellem de forskellige arealangivelser betyder f.eks., at for et parcelhus uden kælder, hvor parcelhuset kun bruges til beboelse, vil boligarealet svare til det samlede bygningsareal plus eventuel udnyftet tagetage. Har en bygn ng to eller flere lejl gheder, fordeles adgangs- og trappearealer ligeligt mellem de enkelte lejligheder. Med hensyn til areal af ejerlejlighed skal du være specielt opmærksom på, at BBR's boligareal ofte vil være forskellig fra det tinglyste areal. Det skyldes, at arealerne opgøres efter forskellige principper. Ejerlejlighedens samlede areal i BBR vil svare til summen af areal t l beboelse, areal t l erhverv inklusiv andel af adgangsareal. Vejledning til BBR-meddelelse Vers /12/ & 13/68

14 13 Oversigt over BBR-oplysninger Anvendelse MateñaleÍ Afløbsforhold Andet Hêlårsbeboelsê Stueh us l l landbrugsejendom. Fritliggende enfam liehus. Rækks., kæde. eller dobbelthus. Etageboligbebyggelse. Kollegium. Døgninstitution. Anden bygn ng t l helårsbeboelse. Produktions- og lagerbygn nger i forb ndelse med Landbrug, industr, offentlige værker og l gn.. Landbrug, skovbrug, gartner, råstofudvinding m.v.. lndustri, fabrik, håndvasrk m.v.. El-, gas-, vand- eller varmeværker, forbrændingsanslalter m.v.. Anden bygning til landbrug, industri m.v. Handel, kontor, transport og serv ce. Transport- og garageanlæg, stationer, lufthavne m.v.. Kontor, handel, lager, herunder offentlig administrat on.. Hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden service v rksomhed.. Anden bygning til transport, handel m.v. lnstítutioner og kultur. B ograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke og l gn. Skole, undervisning og forskning.. Hosp tal, sygehjem, fødeklinik, offentlige klinikker m.v. Daginstitutionerm.v.. Anden institut on. Fr t dsformål Sommerhus.. Feriekolon, vandrehjem m.v. bortset fra sommerhus. ldrætshal, klubhus, svømmehal m.v. Kolonihavehus.. Anden bygning t l fritidsformå. M ndre bygn nger t l garageformå, opbevaring m,v. Garage til et eller to kørc1øier. Carport.. Udhus. L sten ovenfor er under ændring. Optræder den registrerede anvendelse ikke på listen, kan den fulde liste ses her: htto://bbr.duhvordanfaar eobbr Køkken, to let og aîløb Toiletforhold. Antal vandskyllende toiletter i boligeller erhvervsenhed.. Vandskyllende toilet udenfor enheden.. Anden type toifet udenfor enheden eller intet toilet i forb ndelsen med enheden. Badeforhold Antal badeværelser i enheden. Adgang t l badev erelser.. Hverken badeværelser eller âdgang til badeværelser. Køkkenforhold. Eget køkken (med êfløb og kogeinstallation). Adgang til fælles køkken.. Fast kogeinstallation Ì værelse eller på gang.. lngen fast kogeinstallation. Ydêrvæggenes materialer. Mursten (tegl, kalksten, cementsten).. Letbeton (le1te bloksten, gasbeton).. Fibercement, asbest (eternit el. lign).. Fibercement, asbestfr.. Bindingsværk (med udvendigt synligt kæværk).. Træbeklædning-. Betonelementer(Etagehøje betonelementer).. Metalplader.. PVC. ' Glas. ' lngen.. Andet materiale. Tagdækningsmeteriale. Built-up (fladt tag, typisk tagpap). Tagpap (med taghældn ng).. Fibercement, herunderasbest (bølge eller skifereternit). Cementsten. Tegl. Metalplader Stråtag. Fi bercement (asbestfri). PVC. Glas Grønt levende tag (Grønne tage) Andet materiâlê Asbestholdigt mater ale. Asbesthold gt ydervægsmateriale.. Asbestholdigt iagdækningsmateriale.. Asbestholdigt ydervaegs- og tagdæknin gsmateriale. Opvarmningstorhold Varmeinstallation. Fjernvarme/blokvarme.. Centralvarme fra eget anlæg eþ kammerfyr.. Ovne (Kakkelovne, kamin, br endeovn o. lign.). Varmepumpe.. Centralvarme med to fyringsenheder (fast brændsel, olie eller gas). Elovne, elpaneler.. Gasrad atorer.. lngen varmeinstallationer.. Blandet (kræverspecifikation på enhedsniveau). Opvarmníngsmiddel. Elektric tet. Gasværksgas. Flydende br endsel (olie, petroleum, flaskegas). Fasl brændsel (kul, brænde mm.) Halm. Naturgas. Andet Supplerende varme lkke oplyst.. Varmepumpeanlæ9.. Ovne til fast brændsel (brændeovn o.l gn.). Ovne lil flydende brændsel. Solpaneler Pejs. Gasradiator. Elovne, elpaneler. Biogasanlæ9. Andet. Bygningen har ingen supplerende varme. Afløbskoder Kodes etlet benyües for eksisterende forhold, ved enhver ændring skal nyt kodesæt benyttes:. Afløb til offentligt spildevandsanlæg.. Afløb til fælles privat spildevandsanlæ9.. Afløb til samletank. - Atløb til samletank for toiletvand og mekanisk rensning af øvigt spildevand.. Mekanisk rensning med nedsivn ngsanlæg (med t lladelse).. Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (uden lilladelse).. Mekanisk rensning med privat udledning dir. til vandløb.. Mekanisk og biologisk rensning.. Udledn ng d rekte uden rensning til vandløb, søer eller havet.. Andet. Afløbskoder nyt kodesæt Der er indført mange nye afløbskoder i BBR. De nye koder skal benyttes ved alle fysiske ændringer i afløbsforholdene på en ejendom. Kommunen har dog også ret lil på eget iniliat v at konvertere koden, uden der er sket fysiske ændringer i forholdene. Det nye kodesæt er hierarkisk inddelt, således at det vigtigste kriterium er om ejendommen er tilsluttet et kloaknet eller om ejendommen ligger idet åbne land. Ejendomme, der er tilsluttet et kloaknel, inddeles efter om spildevandet (typisk fra køkken, bad og toilet) ledes ned i samme kloak som regnvandet (overfladevandet fra tage og befæstede arealer), eller om de behandles hver for sig. Ejendomme, der ligger i det åbne land, inddeles efter den måde spildevandet behandles. Der er BBR mulighed for at registrere, hvilke renseklasser det lokale renseanlæg overholder. Renseklassen kan være O, OP, SO eller SOP, idet O er en forkortelse for organ sk stof, P for Phosphat og S for Sulphat. OP betyder så, at rensningen både omfatter organisk stof og Phosphat, osv. Det er ikke altid, ât alle bygninger på en ejendom har ens afløbsforhold. I så fald kan forholdene reg streres individuelt på den enkelte bygning. En fuldstændíg oversigt over afløbskoder i BBR og en vejledning hert l kan findes på Boligtype. Egentlig beboelseslejlighed.. Blandet erhverv og bolig med egel køkken.. Enkeltværelse.. F ellesbol g eller fælleshusholdning.. SommeÊ/fritidsbolig.. Andet. Ejerforhold. Privatperson(er)eller interessentskab.. Almennytt gt bol gselskab.. Aktie., anparts- eller andet selskab.. Foren ng, legat eller selvejende inst tution.. Privat andelsboligforen ng.. Kommunen (bel ggenhedskommune).. Kommunen (anden kommune).. Region.. Staten. Andet, moderejendom for ejerlejl gheder. Vandforsyn ng. Almentvandforsyningsanlæg (tidligere offentligt). Privat, alment vandforsyningsanlæ9. Enkelt ndv nd ngsanlæg (egen boring). Brønd. lkke alment vandforsyningsanlæg (forsyner < '10 ejendomme). lngen vandforsyning. Vejledning til BBR-meddelelse Vers /12/ & 14/68

15 L4 domstol.dk Kontakt Vejledninger Få teksten laest op Tinglysningsretten Spørgsmål og svar ordbog Søg Forside Ny anmeldelse Forespørg Mine tinglysninger Opret digital fuldmagt Underskriv dokument Log ud Forespørg Tingbogen Tingbogen ïingbogen - udvidet adgang Bilag Virksomhed Indskannet akt Tinglyst dokument Påteg ninger Tilbage Vis som PDF TINGBOGSATTEST Udskrevet :48:05 E. Ef{ÐOM Adresse: Rå Skovve Maribo Samlet areal: Heraf vej: BFE-nummer: Appr.dato: Landsejerlav: Matrikelnummer: Areal: Heraf vej: Retskreds: t076 m2 0m Hillested By, Hillested 0055b 7076 m2 0m A.DKOMSTER DOKI,JMEfI{T: Dokument type: Dato/løbenu mmer: Auktionsskøde OVERFØR,T: Overført fra gammelt system: Ja AÐKOMSTTiAVER,E: Navn: CPR: Ejerandel: Navn: CPR: Ejerandel Erik Bentsen Cherwy Czerwionka \20767-xxx* r/2 Person med navne og adressebeskyttelse _xxxx t/2 KØBESI..9M: Kontant købssum Købesum i alt: DKK DKK II,4EF-fELSER DOK{.IMENT: 09/12/ & 15/68

16 15 Dato/løbenu mmer Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rente: Realkred tpa ntebrev DKK 5 01/ER.FØR.T; Overført fra gammelt system: Konverteret til dígital pa ntebrev : Beskrivelse: KRFDITOR,ËR: Navn: CVR: )d Jd Pantebrev BRFkredit A/S / ÐOKUMFI{T: Dato/løbenummer Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rente: ? Ëjerpantebrev 87.OOO DKK SENEST PÅTEGNET: Dato: :11:10 OVER,FØR,T: Overført fra gammelt system: Konverteret til diqital pantebrev: Beskrivelse: Ja la Ejerpantebrev med medd KREÐTTOR.FR; Navn: CPR; Navn CPR: Person med navne og adressebeskyttelse _xxx* Erik Bentsen Cherwy Czerwionka L20767-*x** Z M E DD EC-E L5E5I-IAVERË : Navn: CVR: Alm. Brand Bank A/S L2 FI.' I-Ð MAGTSBESTE M M E [-SE R.: Fuldmagtshaver: Alm. Brand Bank A/S L2 CVR: Fuldmagtshaver bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegn inger, UÍ{ÐER.PANTT Dato/løbenu mmer: Prioritet: Underpantsbeløb: U nderpanthavere: OOO DKK Alm. Brand Bank A/S 8t ÐOKUMENT: Dato/løbenummer L5. L2.20L /12/ & 16/68

17 I6 Pr oritet: Dokument type: Hovedstol: Rentesats: 4 Udlæg DKK A o/o KR,EDITOR,ER.c Navn: CVR SANTANDER CONSUMER BANK DK, FILIAL AF SANTANDER CONSUMER BANK AB, SVERIGE 2L DEÐITORERT Navn: CPR: Person med navne og adressebeskyttelse _xxxx ANMÆRKNIN ER,: Dato/ øbenu mmer: Servitut: Dato/løbenu m mer: Prioritet: Dokumenttype: Hovedstol: Kred itor: Dato/løbenummer Prioritet: Dokumenttype: Hovedstol: Kred itor: Kred itor: r Servitut Real kred itpantebrev DKK BRFkredit A/S 04.05, Ejerpa ntebrev 87,OOO DKK Person med navne og adressebeskyttelse Erik Bentsen Cherwy Czerwionka TI!-LÆGSTEKSTT Ideel andel Alene lyst i debitors tilhørende ideelle andel BETAA-T TINGI.YSNINGSAFGIFT: O DKK DOKI.'MENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rentesats: 15.I2.20L4 -L , Udlæg DKK O o/o KR.EÐTTOR,ÊR,: Navn: CVR SANTANDER CONSUMER BANK DK, FTLIAL AF SANTANDER CONSUMER BANK AB, SVERIGE 2L ÞEBITOR.ER,I Navn: CPR: Person med navne og adressebeskyttelse x*xx ANMÆR.KNTNGER; Dato/løbenu mmer: Servitut: Dato/løbenu mmer: Prioritet: Dokumenttype: Hovedstol: Kred ito r: r Servitut Real kred itpantebrev DKK BRFkredit A/S 09/12/ & 17/68

18 L7 Dato/løbenu mmer: Prioritet: Dokumenttype: Hovedstol: Kred itor: Kred ito r l Dato/løbenummer Prioritet: Hovedstol: Kred ítor: Ejerpantebrev DKK Person med navne og adressebeskyttelse Erik Bentsen Cherwy Czerwionka I DKK SANTANDER CONSUMER BANK DK, FILIAL AF SANTANDER CONSUMER BANK AB, SVERIGE BÊTALT TTNGLVSNTNGSAFGTFT: O DKK ÐOKlJMËITiT: Dato/løbenummer Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rentesats: L Udlæg 73.34I DKK O o/o KR,EDITOR,ER: Navn: CVR SANTANDER CONSUMER BANK DK, FILTAL AF SANTANDER CONSUMER BANK AB, SVERIGE ÐEB1TOR,ER,: Navn: CPR: Erik Bentsen Cherwy Czerwionka ***x ÀfTMÆR,KNTNGER,: Dato/løbenummer: Servitut: Dato/løbenu mmer: Prioritetl Dokumenttype: Hovedstol: Kred itor: Dato/løbenummer Prioritet: Dokumenttype: Hovedstol: Kred itor: Kred itor: Dato/løbenu mmer: Pr oritet: Hovedstol: Kred itor; Dato/løbenummer Prioritet: Hovedstol: Kred itor: Servitut Realkreditpantebrev DKK BRFkredit A/S J Ejerpantebrev B7.OOO DKK Person med navne og adressebeskyttelse Erik Bentsen Cherwy Czerwionka L r DKK SANTANDER CONSUMER BANK DK, FILIAL AF SANTANDER CONSUMER BANK AB, SVERIGE L DKK SANTANDER CONSUMER BANK DK, FiLIAL AF SANTANDER CONSUMER BANK AB, SVERIGE TTL!-ÆGSTEKST: Ideel andel A ene lyst i debitors tilhørende ideelle andel. BETAI.T TTN G q-ysí{ XN GSAFGT FT: 09/12/ & 18/68

19 18 O DKK DOKUMÊÍ{T: Dato/løbenu mmer: Priorìtet: Dokument type: Hovedstol: Rentesats i r B4B 7 Udlaeg DKK O o/o ( KR,EDTTOR,ER,: Navn: CVR: SANTANDER CONSUMER BANK DK, FILIAL AF SANTANDER CONSUMER BANK AB, SVERIGË DEBITOR.ER,: Navn: CPR: Erik Bentsen Cherwy Czerwionka L20767-x*xx ANMÆR.KNTNGER: Dato/løbenu mmer: Servitut: Dato/løbenu mmer: Pr oritet: Dokumenttype: Hovedstol: Kred itor: Dato/løbenummer Prioritet: Dokumenttype: Hovedstoi: Kred itor: Kred itor: Dato/løbenu mmer: Prior tet: Hovedstol: Kred itor: Dato/løbenummer Prioritet: Hovedstol: Kred tor: Dato/løbenummer Prioritet: Hovedstol; Kred itor: Servitut r- 2 Rea lkred itpa ntebrev DKK BRFkredit A/S 04,05, Ejerpantebrev 87.OOO DKK Person med navne og adressebeskyttelse Erik Bentsen Cherwy Czerwionka DKK SANTANDER CONSUMER BANK DK, FILIAL AF SANTANDER CONSUMER BANK AB, SVER]GE t L DKK SANTANDER CONSUMER BANK DK, FILIAL AF SANÎANDER CONSUMER BANK AB, SVERIGE 15.L2.20L DKK SANTANDER CONSUMER BANK DK, FILIAL AF SANTANDER CONSUMER BANK AB, SVERIGE TT!-å-ÆGSTEKST: Ideel andel Alene lyst i debitors tilhørende ideelle andel. BËTA -T TTNGLYSNTNGSAFGTFT: O DKK SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenu mmer: Prioritet: Dokument type: 0B Servitut 09/12/ & 19/68

20 19 OVERFØR,"I': Overført fra gammelt system: Ja TTLI.Æ STEKST: Tillægstekst Dok om betingelser for udøvelse af virksomhed ØVRIGB OPLYSNINGER ESENÐOMSVUR,ÐERÍNG: Ejendomsværdi: Grundværdi: Vurderingsdato: Kommunekode: Ejendomsnummer (BBRnr.): DKK DKK II{ÐSKÂNNET AKT: Filnavn: Tilbage Vis som PDF 31 F-M 397 Tinglysningsretten ; Majsmarken 5 I 9500 Hobro i Telefon: 99 Ë:iãl t*tj vtsá vr* CVR: i Kontaktformular l 09/12/ & 20/68

21 20 {Þ!tt{*AT Ejendomsvurdering Detaljerede vu rderingsoplysn inger for Adresse: Vurderingsår: Kommune: Vurderingskreds: Benyttelse: Matrikel: Ejendomsværdi: nâ srow:j 44, 4g3o MARIBo 2015 LOLLAND MARIBO Beboelse Ejendomsnr.: Lejligheds antal: 558, HILLESTED Grundareal: Grundværdi: L Vis "Gru ndværd ispecifikatione/' Vis Værdier til brug for ejendomsværdískatteloft Vis tìdligere vurdering G ru ndvæ rd ispec ifikatione r: Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb Total 01 Kvadratmeterpris 02 Nedslag ZVzo/o reduktion kr kr kr kr. I alt kr Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft: Ejendomsværdi 2001: kr. Ejendomsværdi 2002: Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag af 2002: kr kr Vis tidi,gere vurdei'ing 09/12/ & 21/68

22 Ulla Bunde / 2L Fra: Sendt: Tit: Emne: Vedhæftede filer: Andreas Heide Petersen < > 14. november t0:i0 Ulla Bunde Vedr. jeres sagsnr Eiendommen Rå Skowej 44, 4930 Maribo - Erik Bentsen Cherwy Czenvionka og 'vores j.nr ) Au ktionsopgørelse til rekvirent.pdf; Opgørelse til rekvirent.pdf Hej Jeg skal i forbindelse med auktionen over ejendommen i ovenstående sag, venlígst henvise dig tilvedhæftede skrivelser. Med venlig hilsen Andreas Heide Petersen Studjur DREIIToR6AARD DreistStorgaard Advokater A/S. CVR: Bag Haverne Køge. Tlf.: tølg os via vores nyhedsbrev - tilmeld dig hcl Denne e-moíl kon indeholde fortroligt materiole, som kun er beregnet for adressaten, og som ikke må udleveres eller kopíeres til nogen anden. Har du ved en fejltagelse modtoget denne , beder jeg dig venligst omgående meddele mig dette samt destruere e-moilen. VI ST 'ITER J{-r 1ñ rir -a.-4\ f(lill(ca.,r:ëft æfç 1 09/12/ & 22/68

23 22 DREllïonenARD Advokatfirmaet Flemming Jensen Dalgasgade 29 A Herning DreistStorgaard Advokater A/S Bag Haverne Køge CVR-nr Tlf.:56 63 M 66 ststorgaard.dk re ststorgaard.dk jyske Bank A/S Kontonr.: Dato: 14. november J.nr.: l(ø-l{kh Tvangsauktion over ejendommen matr.nr. 55 b Hillested By, Hillested beliggende Rå Skowej 44,4930 Maribo. Ass.: Helle Hald, AHP Direkte tlf.: rd.d k Under henvisning til din skrivelse af til min klíent skal jeg på vegne BRFkredit A/S, Klampenborgvej 205,2800 Lyngby til brug for tvangsauktionen opgøre kravet som følger: Kolonne 1: Kr, ,39 Kolonne 2: Kr ,55 Svend-Aage Dreist Hansen (H) Søren Storgaard (L) Kolonne 3: Kr ,84 Kopi af auktionsopgørelse samt vilkår vedlægges. Ole Madsen (H) Claes Lagerbon Jensen (L) C aus N. Kristiansen (H) Per Michael Klausen (H) Lene M. Andersen (L) Leon Schouw-Petersen (L) Ka$a Skovlund jensen Mette Hoeck Gülcan Sarì Jeg ímødeser kopi af salgsopstillingen samt meddelelse om, hvornår besigtigelse finder sted. Med venlig hilsen Lene M. Andersen Jakob Schnack (adv.fm.) Jonas Bro Madsen (adv.fm.) Majken Louise Riishede(adv.fm.) Mille Vedel Drews (adv.fm.) Klaus Bøgelund-Hansen (urist) v/helle Hald h reiststorgaard.dk Køge Næstved Sorø 09/12/ & 23/68

24 23 ERFkredit s/g Telefon Klampenborgvej 205 Telefax Kgs. Lyngby Kundecentrct Telefon 7û l0 21 0O??Fkredít Auktionsopgørelse DreistStorgaard Advokater rvs Bag Haverne Køge Oato: il. 1 t.2016 Elendomsoplysn nqer Ejendomsnr. lv{atrikelbetegnelse Beliggenhcd Ejendommens art Floveclanvemlelse t0û-0ó5-4{i4ó 558 Hilles eti By, Hillesred Rá Slcr.rvvej 44-.l9lì0 lv{aríbc Parceihus Helàrsbotig Auktion.sclrto Antal ltìn i e.iendo nmen I r7 1 gemlét tilcodehåv6nde Hovedstol Fordring Lån nr li2 DKK 40ó DKK nl <i7 10 Gebyrer DKK 800,00 Sumlettilgorlehavende {se vedlagtespecítikation) DKK 40?.3i7,39 DKK 402.3i7,19 SpeciflketioÉ ãf pantsikrede gebyrer Erindringsskrivelse Erindringsskrivelse Erirrdringsskrivelse Erindringsskrivelse Erinc{ringsskrivelse Erintlringsskrivelse Erindringsskrivelse Erindríngsskrivelse t4. t0.201ó r? I 5 t4.ð7.20t5 r4.10.2û15 t 5.0t.?0 tó r I i 14.Cj"l :016 Gebyr Gebyr Ccbyr Cebyr Cebyr Ceb,r Cebyr Cebyr DKK DKK ÞKK DKK DKK DKK DKK DKK r 00,00 r00,00 r00,00 I 00, t00,00 r00,00 I Cebyrer i alt DI(K 800,0{) Opgorelsen er eksklusiv cventilelle advokatomko*tninger. der meddeies særskilt. Cebyrrestancer bedes mecttagct på bedst prioriteret lån (kolonne l). fufed venlig hilsen BRFkredit Cvq-Dr 1J side I 09/12/ & 24/68

25 24??Fkredít Specifikation Låntaoere Erik Bentscn Chr'nvy Czerwionka Kaulstolìevænget I I 4970 Rødby Þ*rro ^ rn / r, arv'nl"-?j aêl rv *j,el tuktionsdr to r r.0r.20t7 Obliqations än nr Pr,/Pcriodc Obl.rente % pa 5,0Û Fondskode 093óû57 Lånerente o/o pa Restlç;betid år FfoveclstoI Ny restg:rld Ny ùbl. restgrékl Rente Bidrag DKK DKK DKK DKK DKK 5,00 I û0,0t 324.3t6, lrl 45{}, fll.fll.20r7 0l r.ûr {l I r t.at,2üt7 01.0t r r.0r.2ûl 7 Rcstgælcl incl. ulbrl'aldne ren er og bidrag (kolonne 2) DKK ,55 Dt(K 324"825,55 Terrninsbetaling pr. Terminsbetaling pr. Terminsbeialing pi. Terminsbctaling pr. Terminsbetaling pr. Terminsberaling pr. Terminsbetaling pr. Terminsbetaling pr. 'Iermínsbetaiing pr. Betaling ned tbrfhld Restancer (l<olonne 3) t4 ût.a3.2tlts r 5 û t.ü9.?0 r5 0r,12,?ût5 0 t t. û6.20 t6 0 r.0q.2û16 0r.l],201ó 1t"0t.20t7 lvftwrrcnte r DKK DKK DKK DKK DI(I( DKK DKK DKI{ DKK DKK DKK 7. 4,q9 7.I t 1,34 7.1ç7,64 7. l 01,90 7.tt) S 7.0q2,Jr) 7.088, ,48 t2.832, t,81 DKK t.84 Forclring op&iort pr. auktionsel*gen {kolonne l). overlbrt til side I DKK ,t9 Morarente beregnes med 18,00",6 p.a. l't'a f'orfaldsdagen til betaling sker Terminsantal p.a. [. kontmcnde betaling L års betaling DKI{ DKK û ,1I heralafdrag DKK la.rí 3,17 siile l 09/12/ & 25/68

26 n AIrn. BrandBank 25 Inkasso Midtermolen r - 7 zroo Københar n Ø Telefon: 3S4T 4a49 Telefax:: J5477o68 Pr. mail: Advokatfirmaet Flemming Jensen Sagsnr.: S18o8-B Direkte tlf.z g8 almbrand.dk Dato: Side: z. december zo16 r af r TVangs_auktion overejendommen matr. nr.55 b Hillested By, Hillested, beliggende: Rå skr wvei 44,4ggo Maribo, tilhørende: Brik Bentsen cherwy Czerwionka og - :, Deres sâgsnr. 2o UB Vi er godt klar over at nedenstående anmeldelse fremsendes for sent. Den fremsendes med baggrund i, at vi gerne vil have tilsendt en salgsopstilling på ejendommen, når den foreligger. I forbindelse med den begærede tuangsauktion den rr. janvar 2oL7 kan vi opgøre bankens krav. Fordringen kan opgøres såiedes pr. rr. januarr 2oa7z Gæld før omkostninger og rente Renter tt,2;% p.a. af kr. 87.ooo,oo fra o3.o3.2o16 til r.1.o1.2or.7 Tilkendte omkostninger Andre omkostninger Indbetalt ifølge tidligere afirihingsaftale Samlet gæld til Akn. Brand Bank Anmeldelsen omfatter såvel ejerpantebrev kr. 87.ooo,oo. ki. kr. kr. kr. kr. kr. 8z.4oz,z5 8.ogz,4t 74O,OO o,oo -o.58o.-r 86.zgr,7o Ejerpantebrevet er digitaliseret. (taget ud af omsætning). Vi skal bede Dem om, at kvittere for modtagelsen af denne anmeldelse Med venlig hilsen Alm. Brand BankA/S Sig n Flemming Bruun-Jør g ens en Inkassorådgiver Alm. Brand A/S CVR-nr Hovedkontor: Midtermolen 7. 2LOO København ø. Tefefon ZS Alm. Brand Fo6 kring A/S CVR-nr, Alm. Brãnd Bank,q/S CVR-nr FoEikringsselskabet Atm. Brand L v oq pension A/S CVR_nr, tl Alm. Brand Leåsing A/S CVR-nr. Ij /12/ & 26/68

27 26 Åuktionsk iber sl< rl l' ere optniet'li.sonl pri, irt cler p;iløhcr uror*renter pii forfalctrre termine. i rtltil bctaling sl<er' l)ette g:eldcr ogsri, hr''i-s eler f'orfirkler ternrincr til bet*ling i 4 uger..i fristcn i henhold til fvangs:ruktionsvilk:ircne pr:nkt ó A a. flisse morarenter l.il blive opkrecvet nlerl en etterfølgendc terninlindfriclse. Opmærksomhcden hcnledes på, at e,iendomnre ns beskrivclse i ef vist omfang cr b*seret pii offentlige rcgistre. som kan indeholdc fejl. [Iverlicn fogetlen eller rekvirenten kan rlragesìil ans!"ar f'or siidanne f'eil. Opnår de i nærviurende salgsopstilling *nl'ørtc realkretlitinstitutter veet fi,angsauktion kun tlclvis tlækning f'ar cleres tilgodehavenrle, tnger realkretlitinstitutterne ib rbehold onl cvcntuelt ut lade rr-'stgælclen v:ere dækket fsr re.sti ncer. Iìeall<reditLinene tbrfalder ihenhotd til deres indhold til indt'riclse ved ejers!<iffe. Auktionskøber i n iklie udsn videre påregne gæltlsovertagelse af re rlkreelitinstituilånene. Åulçtionskølre r opfordrcs til nt rettc henvenclelse tit reallireditinstituttet tbrinden &angsauktioncn meel hcntrlik på opnåelsc af tbrhirndstilsagn om gæld.sovert:rgelse. Ilvi"s nrrktionskflber cr et selsk:lb, må det fon'entes, at evenfuel g:eldsovertagelse kun vil blive bevilget mod srrpplerendc silikerhed, herundcr personlig kirution. VeJ bcvilling af gældsovcrtagelse vil tler blive opkrær.ct et gebyr. såfremt realkreditinstitutref ikke vil bevilge gældsoverfagelse, vil inelfriet etter fl an gs r u ktion cn. linene blive krævet Såfrcmt uktion.rkøbcr sktl indfri reatkrcditlåne t gûres opmærksonr på fvangs:ruktitlnsvilkårenes punkt 6, hvorel'ter auktionsksber l ersr evt. kurst b sanrt tab vctl, nt kûntnntlån mcel særlige inclfrielsesvilkår m i inclfries meet et større belob end tånets l<ontante pålydende. Såfremt auktionsksber onslier at straksinclfri med differencerente, s l<! a ulitio ns kshe r ligeled es betale di fferen ceren ten. \uktionskøber skal i henhr ld til Lovgivningen omkring Hviclvask og Terrorfin:rnsiering legitimcre sig over lbr BRt'kre<Iii \/S og l3r,fkredit B:rnk A/S" Privatpcrsoncr sl<al udlcvere farvekopi :rf sygesikringsbevis samt faryekopi af pas elter kørelio rt. Selskabcr sknl ucllevere tegningstlokumenfation i form af uelslirift fra Erhvens- rig selskabsstyr*l.s*n, k*pi af selrkabefs ejerbog sarnt legitimafil n far selslcabcts reclle e.icrã (priva tperscner) og tegnin gsberettigedc personer. 09/12/ & 27/68

28 Ulla Buntie 27 Fra: Sendt: Tit: Emne: Skatteministeriet - Erhv-restancefortrin 18. november 20L6 L9:1,4 Ulla Bunde Hermed opggrelse over restance på fortrinsberettigede krav vedrørende Rå Skowej 44,4930 Maribo som pr. dags dato er oversendt til inddrivelse hos SKAT. Jeg skal henvise til kommunen/forsyningsvirksomhed for oplysning om eventuelle yderligere fortrínsberettigede krav, som ikke er sendt tíl inddrivelse hos SKAT. Der er beregnet inddrívelsesrente frem t l Jeg skal gøre opmærksom på, at inddrivelsesrenten p.t. udgør 8,O5% p.a. og tager desuden forbehold for eventuelle yderligere krav, der pålignes frem til datoen for tvangsauktionen. Eventuel henvendelse vedr. indbetaling skal rettes tíl mailadressen: Indd rivelsesrenter Indd rivelsesford ring Ejendomsskat Indd rivelsesford ri ng ot-07-20t6-3l t6 Indd rivelsesrenter lndd rivelsesfordring Rottebekæmpelse lndd rivelsesfordring Bortskaffelseaffald-husholdning I ndd rivelsesford ring L IT,32 7 L4,74 0,31 19,09 :' L.LzB,I5 Rykkergebyr fortrinsstillede krav - forsyningsselskab r Inddrivef sesford ring ,00 Rykkergebyr fortrinsstillede krav - forsyningsselskab t Inddrivelsesford ring ,00 Indd rivelsesrenter Inddrivelsesfordring Indd rivelsesrenter Indd rivelsesford ring Indd rivelsesrenter Indd rivelsesford ring Rottebekæmpelse Indd rivelsesford ring t5 Indd rivelsesrenter Indd rivelsesford ring t1-20l6 Ejendomsskat t Indd rivelsesford ríng L I ndd rivelsesre nter Indd rivelsesford ring , t L t L t39,34 30,89 30,89 19,09 2,r0 764,38 83,95 Bortskaffelseaffald-husholdning L000482O957I Indd rivelsesford ring r.- L0-t , t /12/ & 28/68

29 Rykkergebyr fortrinsstillede krav - forsyn i ngssçls ka b Indd rivelsesfordring ,00 Rykkergebyr fortrinsstillede krav - fo rsyn ingsselska b Indd rivelsesfordring '1,7-I1-20L5-1, Indd rivelsesrenter inddrivelsesford ring B lndd rivelsesrenter Indd rivelsesfordring Indd rivelsesrenter ß53913 Indd rivelsesford ring Bortskaffelseaffald-husholdning Indd rivelsesford ring LO-t t t r t5 07-o ,00 95, 10 20,74 20,74 L.t33,78 Rykkergebyr fortri nsstillede krav - forsy n ingsselska b Indd rivelsesfordring o ,00 Rykkergebyr fortrinsstillede krav - forsyn ingsselska b I ndd rivelsesford ring o ,00 Indd rivelsesrenter Inddrivelsesfordri ng Indd rivelsesrenter Indd rivelsesfordring Indd rivefsesrenter Indd rivelsesford ring I alt Venlíg hilsen Christina Hammarberg SKAT & E rhvervsrestancer Erhvervsrestancer 12 Helgeshøj Allé 9,2630 Taastrup Christina. Telefon: (+45) o7-20L Ar6 9,02 40,90 9, ,40 / {/7JØ {þç 1,, -'.æ-g4 Fra: Ulla Bunde Sendt: LL. november 2016 L2:O7 Til : J P-Erhvervsresta ncer Fo rtr n <E rhve rvsresta ncerfo k> Emne: Ejendommen Rå Skowej44,4930 Maríbo Tvangsauktionll.I.2OI7 Kære medarbejder. Vi har på vegne en kl ent begæret ovennævnte ejendom solgt på tvangsauktion den 7L12OL7 Restanceopgørelse vedrørende fortrinsstillet krav bedes mailet til Med venlig hilsen Ulla Bunde, advokatsekretær Direkte tlf /12/ & 29/68

30 I:=-:tr e"r 29 l\ J,; * k,: tf i r il ;:. t F*' T.* r'r m ã,1: g j e n ç er 24. november 2OL6 J.nr.: UB Sekretær: Ulla Bunde Direkte: 87 6L 2L 34 Topdanmark Fors kring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup, cvr.nr. 7A4L6LL4. Forsikring - P Rå Skovvet 44,4930 Maribo Bygningsbrand L.6.20L7 Opkrævningsgebyr Gebyr 3 rykkerbreve á kr. 100,00 Rente (Procesrente) fra t5 t l af kr ,32 Home I alt kr kr kr kr kr kr 3.018,32 67,00 300,00 315, ,88 Advokotonportsselskobel Flemm ng Jensen - Dolgosgode 29 A, 3. - DK-/400 Herning - lel.: 97 l2 O M.fjlow.dk - CVR: 3l óo /12/ & 30/68

31 30 Ulla Bunde Fra: Sendt: Til: Emne: Vedhæftede filer: Mette Pajor < refa.dk> 7. december :24 Ulla Bunde SV: Ejendommen Rå Skowej 44,4930 Maribo - tvangsauktion den 1"1. januar 20L7-20-L8534 Kontoudtog Refa m logoråskowej.htm Hermed opgørelse for perioden ,12.20L6, kr ,26 samt for perioden , kr.728,95 i aft kr. L.773,2L Beløbet bedes indbetalt til Nordea med ref. til kunde nr.7673 Refa's CVR. nr Kontoudtog er vedhaeftet. 3eløb, som ersendt til índdrivelse hos Skat, fremgår ikke af denne opgørelse, men skal opgøres direkte af Skat Henvendelse kan ske til Opmærksomheden henledes på, at kravet er sikret ved fortrinsberettiget pant på samme v s som ejendomsskatter, jfr. Miljøbeskyttelseslovens $ 48, stk. 6. Jeg skal venligs-t anmode om, at I er ulejliget med at meddele os, såfremt auktionen aflyses og ved salg af ejendommen på auktion, hvem der er ny ejer. Oplysningen kan gives via På forhånd tak. Venlig hilsen Mette Pajor Assistent Tlf. direkte: Mobil: Mail: x Energ vej Nykøbing F. Tlf.: Fax: L4 L4 www,refa.dk Tilmeld dig REFA's nyhedsbrev og hold dig opdateret om dagrenovation og genbrug - tilmeld nul Officielle mails bedes sendt til: Fra: Ulla Bunde Sendt: 6. december 2At613:23 Til: Renovation Emne: Ejendommen Rå Skovve j 44, 4930 Maribo - tvangsauktion den LL. januar O-L8534 Kære medarbejder Ví har begæret ejendommen på tvangsauktion. RestanceopgØrelse pr. auktíonsdagen vedrørende fortrínsstillet krav bedes mailet til På forhånd tak for hjælpen 1 09/12/ & 31/68

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med.

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med. Din pligt som ejer Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen kan give en bøde på op til 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger til BBR, eller hvis

Læs mere

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med.

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med. Din pligt som ejer Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. En registrering i BBR kan ikke nødvendigvis tages som udtryk for, at byggeriet er lovligt i henhold til

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Svendborg Kommune Afsender Svendborg Kommune, Ramsherred 5, 5700 Svendborg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 479 18278 06-07-2017

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS VORDINGBORG KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VORDINGBORG KOMMUNE Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Odsherred Kommune Center for Plan, Byg og Erhverv BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Odsherred Kommune Center for Plan, Byg og Erhverv Nyvej 22, 4573 Højby

Læs mere

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Aabenraa Kommune Teknik og Miljø BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Aabenraa Kommune Teknik og Miljø Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Hjørring Kommune Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Hjørring Kommune Byggeri Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS HORSENS KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HORSENS KOMMUNE RÅDHUSTORVET 4, 8700 HORSENS Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 615 298618

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS VORDINGBORG KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VORDINGBORG KOMMUNE Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Næstved Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Næstved Kommune Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 370

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS FREDENSBORG KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDENSBORG KOMMUNE EGEVANGEN 3 B, 2980 KOKKEDAL Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

m2 Areal i hele bygningen

m2 Areal i hele bygningen TØNDER KOMMUNE Afsender TØNDER KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 550 23185 13-06-2017 Ejendommens beliggenhed: Boldershøj

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Lemvig Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Lemvig Kommune Rådhusgade 2, 7620 Lemvig Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 665 43509 31-01-2017

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS HELSINGØR KOMMUNE Center for By, Land og Vand BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HELSINGØR KOMMUNE Center for By, Land og Vand Byggeri, Prøvestensvej 52,

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Haderslev Kommune Teknik og Miljø BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1., 6100 Haderslev Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Aabenraa Kommune Teknik og Miljø -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Aabenraa Kommune Teknik og Miljø Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS EGEDAL KOMMUNE Ejendom og GIS BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender EGEDAL KOMMUNE Ejendom og GIS Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. m2 Areal i hele bygningen. Samlet areal: 178 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. m2 Areal i hele bygningen. Samlet areal: 178 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) ALLERØD KOMMUNE Plan og Byg Afsender ALLERØD KOMMUNE, Plan og Byg Bjarkesvej 2, 3450 ALLERØD -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Houvej 22 (vejkode: 301), Estre, 5953 Tranekær

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Houvej 22 (vejkode: 301), Estre, 5953 Tranekær Langeland kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Langeland kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 482

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS NYBORG KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NYBORG KOMMUNE BBR-MYNDIGHEDEN, TEKNISK AFD., 5800 NYBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Dahlsvej 3, 4220 Korsør Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Frederikssund Kommune Administrationscenter Slangerup BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Frederikssund Kommune Administrationscenter Slangerup Kongensgade

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS HØJE-TAASTRUP KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HØJE-TAASTRUP KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØCENTER BYGADEN 2, 2630 TAASTRUP Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT LAKSETORVET, INDGANG E3, 8900 RANDERS C

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Syddjurs Kommune Team Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Kolding Kommune - Byggesag BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Kolding Kommune - Byggesag Nytorv 11, 6000 Kolding Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Samlet areal: 178 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

Samlet areal: 178 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) Vejen Kommune Teknik & Miljø () Afsender Vejen Kommune, Teknik & Miljø () Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Kolding Kommune - Byggesag Afsender Kolding Kommune, - Byggesag Nytorv 11, 6000 Kolding -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 621

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS FAVRSKOV KOMMUNE Plan, Byg og Ejendomme BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FAVRSKOV KOMMUNE Plan, Byg og Ejendomme Skovvej 20, 8382 Hinnerup Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Lolland Kommune Byggeri og Ejendomme BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Lolland Kommune Byggeri og Ejendomme Jernbanegade 7, 4930 Maribo Modtager: Kommune

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ SKOVLØKKEN 4, TEJN, 3770 ALLINGE Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Syddjurs Kommune Team Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi GRØNDALSVEJ 1C, 8260 VIBY

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: ALBERTSLUND KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender ALBERTSLUND KOMMUNE By Miljø og Beskæftigelse, 2620 Albertslund Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Aalborg Kommune BBR myndigheden BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Aalborg Kommune BBR myndigheden Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Modtager: Kommune

Læs mere

Fredericia Kommune Plan & Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Fredericia Kommune Plan & Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Fredericia Kommune Plan & Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Fredericia Kommune Plan & Byg Gothersgade 20, 7000 Fredericia Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Varde Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 573 24265 03-02-2017

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS SKANDERBORG KOMMUNE, Teknik & Miljø, Byg og Ejendom, BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SKANDERBORG KOMMUNE, Teknik & Miljø, Byg og Ejendom, Skanderborg Fælled

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Vejle Kommune Byggeri & Miljø BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Vejle Kommune Byggeri & Miljø Kirketorvet 22, 7100 Vejle Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

m2 Areal i hele bygningen Samlet areal: 165 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

m2 Areal i hele bygningen Samlet areal: 165 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) Fredericia Kommune Byg & Afsender Fredericia Kommune, Byg & Gothersgade 20, 7000 Fredericia -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Oplysninger om grunde Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 110, 9530 Støvring Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS SKIVE KOMMUNE Teknisk Forvaltning - BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SKIVE KOMMUNE Teknisk Forvaltning - BBR Rådhuspladsen 2, 7800 Skive Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS HILLERØD KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HILLERØD KOMMUNE TROLLESMINDEALLE 27, 3400 HILLERØD Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS SOLRØD KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SOLRØD KOMMUNE Teknik og Miljø, 2680 SOLRØD STRAND Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 269

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Aalborg Kommune BBR myndigheden BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Aalborg Kommune BBR myndigheden Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Odense Kommune Digitalisering og Geodata BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Odense Kommune Digitalisering og Geodata Nørregade 36, Postboks 730, 5100 Odense

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS MORSØ KOMMUNE NATUR & MILJØ -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender MORSØ KOMMUNE NATUR & MILJØ JERNBANEVEJ 7, 7900 NYKØBING MORS Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Kolding Kommune - Byggesag BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Kolding Kommune - Byggesag Nytorv 11, 6000 Kolding Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS EGEDAL KOMMUNE Ejendom og GIS BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender EGEDAL KOMMUNE Ejendom og GIS Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

m2 Areal i hele bygningen Samlet areal: 143 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

m2 Areal i hele bygningen Samlet areal: 143 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) VORDINGBORG KOMMUNE Byg Land og Miljø Afsender VORDINGBORG KOMMUNE, Byg Land og Miljø Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Odsherred Kommune Center for Plan, Byg og Erhverv BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Odsherred Kommune Center for Plan, Byg og Erhverv Nyvej 22, 4573 Højby

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Kolding Kommune - Byggesag BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Kolding Kommune - Byggesag Nytorv 11, 6000 Kolding Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. m2 Areal i hele bygningen

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. m2 Areal i hele bygningen Odsherred Kommune Center for Plan, Byg og Erhverv Afsender Odsherred Kommune, Center for Plan, Byg og Erhverv Nyvej 22, 4573 Højby -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS THISTED KOMMUNE BYGNINGSKONTORET BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender THISTED KOMMUNE BYGNINGSKONTORET BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET, KIRKEVEJ 9, 7760 HURUP Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Rudersdal kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rudersdal kommune Øverødvej 2, Rådhuset, 2840 Holte Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur Afsender Ringkøbing-Skjern Kommune, Land, By og Kultur Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er udskrevet efter rekvisition.

Denne BBR-Meddelelse er udskrevet efter rekvisition. Hjørring Kommune Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Hjørring Kommune Byggeri Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5, 2. sal, 5700 Svendborg Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Kolding Kommune - Byggesag BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Kolding Kommune - Byggesag Nytorv 11, 6000 Kolding Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Esbjerg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Esbjerg Kommune BBR, Torvegade 74, 6700 ESBJERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 561

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS HORSENS KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HORSENS KOMMUNE RÅDHUSTORVET 4, 8700 HORSENS Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 615 137839

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Rudersdal kommune Byplan Afsender Rudersdal kommune, Byplan Øverødvej 2, 2840 Holte -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 230 3382

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Ballerup Kommune Center for By, Erhverv og Miljø -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ballerup Kommune Center for By, Erhverv og Miljø Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN HØVEDSTENSVEJ 45, 2650 HVIDOVRE

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Erhvervsparken 24 (vejkode: 382), 8882 Fårvang

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Erhvervsparken 24 (vejkode: 382), 8882 Fårvang Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Aabenraa Kommune Teknik og Miljø BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Aabenraa Kommune Teknik og Miljø Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Lejre Kommune Byg & Miljø BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Lejre Kommune Byg & Miljø Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Middelfart Kommune - BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Middelfart Kommune - BBR Østergade 21, 5580 Nørre Åby Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Vejle Kommune, BBR. BBR-Meddelelse BBR. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger

Vejle Kommune, BBR. BBR-Meddelelse BBR. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger Vejle Kommune Afsender Vejle Kommune, Kirketorvet 22, 7100 Vejle -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 630 36079 30-06-2017 Ejendommens

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS SVENDBORG KOMMUNE Erhverv, Bolig og Natur -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SVENDBORG KOMMUNE Erhverv, Bolig og Natur Ramsherred 5, 2. sal, 5700 Svendborg Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR. Oplysninger om grunde VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS SKANDERBORG KOMMUNE, Teknik & Miljø, Byg og Ejendom, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SKANDERBORG KOMMUNE, Teknik & Miljø, Byg og Ejendom, Skanderborg Fælled

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Viborg Kommune Byggeri & Miljø Afsender Viborg Kommune, Byggeri & Miljø Prinsens Alle 5, 8800 Viborg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde AARHUS KOMMUNE - EJENDOMSBESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE - EJENDOMSBESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager:

Læs mere

2 TH 0 50/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

2 TH 0 50/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi. Oplysninger om grunde AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi GRØNDALSVEJ 1C, 8260 VIBY

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS THISTED KOMMUNE BYGNINGSKONTORET BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender THISTED KOMMUNE BYGNINGSKONTORET BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET, KIRKEVEJ 9, 7760 HURUP Modtager:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Frederikssund Kommune Administrationscenter Slangerup Afsender Frederikssund Kommune, Administrationscenter Slangerup Kongensgade 18, 3550 Slangerup -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS VORDINGBORG KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VORDINGBORG KOMMUNE Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS ÆRØ KOMMUNE TEKNISK AFDELING -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender ÆRØ KOMMUNE TEKNISK AFDELING RÅDHUSET, STATENE 2, 5970 ÆRØSKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Syddjurs Kommune Team Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen TORVET 3, 8500 GRENAA Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS NYBORG KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NYBORG KOMMUNE BBR-MYNDIGHEDEN, TEKNISK AFD., 5800 NYBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Aalborg Kommune myndigheden Afsender Aalborg Kommune, myndigheden Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS KOLDING KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender KOLDING KOMMUNE Nytorv 11, 6000 Kolding Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 621 14404 11-10-2016

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: FREDERIKSBERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Fredericia Kommune Byg & Afsender Fredericia Kommune, Byg & Gothersgade 20, 7000 Fredericia -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

m2 Areal i hele bygningen

m2 Areal i hele bygningen Københavns Kommune Byens Anvendelse, Afsender Københavns Kommune, Byens Anvendelse, postboks 416, 1504 København V -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Syddjurs Kommune Team Byggeri Afsender Syddjurs Kommune, Team Byggeri Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Frederiksberg Kommune,, By og Miljøområdet, BBR. BBR-Meddelelse BBR. Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger

Frederiksberg Kommune,, By og Miljøområdet, BBR. BBR-Meddelelse BBR. Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger Frederiksberg Kommune, By og Miljøområdet, Afsender Frederiksberg Kommune,, By og Miljøområdet, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune

Læs mere