SEBYFORENING.DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEBYFORENING.DK"

Transkript

1 1 Januar årgang NYTÅRSMØDE PÅ ODENSE TEATER 26. JANUAR SIDE 2 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT 8. FEBRUAR SIDE 18 RIGSARKIVET ODENSE 23. FEBRUAR SIDE 18 STATUS PÅ TH. B. THRIGES GADE 15. MARTS SIDE 22 GENERALFORSAMLING 25. APRIL SIDE 22 SEBYFORENING.DK

2 KOMMENDE AKTIVITETER NYTÅRSMØDE PÅ ODENSE TEATER Torsdag den 26. januar kl øvelokalet 2. sal - bindende tilmelding: 50 kr. Der serveres et glas til at skåle for det nye år - tilmelding se side 18 nederst. foto: Flemming Wedell Onsdag den 2. dec besøgte vi Odense Teater, hvor produktionschef Morten Udsholt fortalte om den ombygning, teateret skulle i gang med. Dengang lovede vi os selv, at vi ville vende tilbage, når det hele stod færdigt. Det gør det nu. Den nye café i stuen, restauranten på 1.sal og øvelokalet på 2. sal er taget i i brug. Da restauranten Kongens Have ikke kan rumme så mange, har teateret velvilligt stillet øvelokalet på 2. sal til rådighed for vores Nytårskur. Det er lykkedes os at få den kendte skuespiller Mads Nørby til at underholde os en lille halv time og skåle sammen med os. Vel mødt! Lis Andreasen, formand NYTÅR OG TID TIL BYFORENINGSKONTINGENT 2017 De fleste bruger homebanking, men har Første pris er med *By & Land og anman ikke denne mulighed, finder vi alligevel ud af den pris uden! det! Betaling kan ske ved nytårsmødet i januar, hvis det heller ikke er en mulighed, kan vi så undtagelsesvis tilbyde en sidste måde. Et bestyrelsesmedlem kan afhente beløbet og give kvittering for modtagelsen. Vor kasserer, Jens Ulrik, vil gerne have besked, hvis betaling via homebanking ikke benyttes. Han kan træffes på telefon , dermed undgår man måske en rykkerskrivelse. Samme kontingentsatser som i 2016: Enkeltmedlem: kr. 310,- / 225,- Husstand: kr. 360,- / 275,- *By & Land er steget med 10 kr./år Dine betalingsoplysninger til Byforeningens konto i Sydbank: Reg nr.: 6845 kontonr.: NB. Betaling senest 29. januar 2

3 BAG OM BYFORENINGEN Leder: ET GODT TILBUD! af Byforeningens formand, Lis Andreasen Dem er der mange af, når det gælder at komme ud og opleve noget til billige penge eller helt gratis. Menighedsråd, biblioteker og et hav af foreninger tilbyder spændende, lærerige og underholdende arrangementer. Til mange af dem behøver man slet ikke at være medlem og dermed betale kontingent. Konkurrencen bliver større og større, fordi udbuddet er større end for blot 10 år siden. Byforeningens arrangementer er der stor opbakning til. Så stor, at vi ofte må melde optaget, da vi er underlagt besøgsstedets max. antal. Hvor det er muligt, gentager vi arrangementet. Disse arrangementer er blot en del af bestyrelsens arbejde. Det største og det vigtigste for de fleste i bestyrelsen er arbejdet med at passe på vores by! Og hvordan gør vi så det? Vi blander os. I marts 2016 fremlagde Byforeningen For Odense i samarbejde med Fynsk Erhverv Visioner for byliv, erhverv og mobilitet, Perspektiver for Odense Letbane. I september fremlagde næstformand, Jarl Abrahamsen, Byforeningens forslag til en ny Stationsvej i en stor artikel i Fyens Stiftstidende. Begge forslag er blevet bemærket af såvel politikerne som By- og Kulturforvaltningen. Man ved på Slottet, at vi arbejder seriøst med byudvikling, og inviterer os til møder, hvor vi har mulighed for at drøfte de planer, der lægges ud til offentlig høring., Den 23. august havde vi et konstruktivt møde med landskabsarkitekt Bo Seidelin Hune vedrørende De eventyrlige bænke på Platanpladsen og planlagte ændringer på Flakhaven. Den 3. oktober var vi på Slottet i Byplanafdelingen til et møde med landinspektør Jesper Lundstrøm, hvor vi drøftede Forslag til revideret skilte- og facadelokalplan (0-786), der er i høring. Den har vi efterfølgende sendt høringssvar til. På det åbne bestyrelsesmøde den 10. oktober fremlagde afdelingschef Henrik Lumholdt sine tanker om byudvikling og besvarede spørgsmål såvel fra medlemmer som bestyrelse. Kort sagt, vi har et positivt samarbejde med den forvaltning, der forbereder de beslutninger, der forelægges vore politikere til endelig beslutning. Vi er ikke kun optaget af nybyggeriet, men også af bevaring af de bygninger, der fortjener det. Med den nye ændring af Planloven får kommunerne mere vidtrækkende beføjelser. De kan nu nedsætte høringsfristen helt ned til to uger for ændringer af lokalplaner, hvilket ikke giver borgerne en reel mulighed for at sætte sig ind i et nyt forslag og eventuelt søge rådgivning i forbindelse med nedrivning af en bevaringsværdig bygning omfattet af en bevarende lokalplan. Som interesseforening har vi brug for at have jer medlemmer i ryggen, jo flere des bedre, når vi møder op i byplanafdelingen. Så tak, fordi I betaler kontingent. Jeg synes, Byforeningen For Odense er et godt tilbud, hvis du holder af din by og interesserer dig for dens udvikling. Godt Nytår! Lis Andreasen. 3

4 ORIENTERING Om TILGÆNGELIGHED i byens rum. af Gerda Vaaben, bestyrelsesmedlem Det sker, at vi får henvendelser fra vore medlemmer om dette eller hint. Således fik vi for nylig et spørgsmål om tilgængelighed i et centralt offentligt byrum ved vores åbne bestyrelsesmøde. Vedkommende savner en håndliste fra I. Vilhelm Verners plads til Eventyrhaven ved den lange trappe øst for Domkirken. Og det er absolut ikke et urimeligt ønske. En håndliste lignende den, som er opsat ved nedgangen fra Kronprinsensgade til Eventyrhaven midtplaceret mellem trapper og ramper. foto: Flemming Wedell Det burde være en naturlig hjælp for gangbesværede, fordi alle offentlige arealer er omfattet af Regler for tilgængelighed i det offentlige rum. Denne regelsamling har været gældende siden 1993 og har været med til at danne grundlag for udformningen af vore fælles friarealer. I denne regelsamling står bl.a., at der langs alle trapper og ramper kræves en håndliste til støtte for gangbesværede personer. Byforeningen har rettet henvendelse til Byplanafdelingen, der er opmærksom på ønsket, som de gerne vil opfylde. Men da noget af matriklen tilhører Domkirken, afventer man samarbejde med det nyvalgte menighedsråd, der tiltræder ved 1. søndag i advent. foto: Flemming Wedell Lad os håbe at man sammen kan finde en løsning, således at lov kan ske fyldest, og alle borgere får lige muligheder for at færdes trygt overalt i bymidten. 4

5 ARTIKEL NIELS JOHANNES NIELSEN HAUSTRUP af Lennart Greig, redaktør af bladet I slutningen af 1800-tallet og i begyndelsen af 1900-tallet var det stadig normalt, at var man født ind i en familie, hvor faderen havde et bestemt arbejde, så var ens fremtid bestemt til den samme beskæftigelse. Var man således dumpet ned i en bondefamilie, så var det den bane, der naturligt skulle følges resten af livet. Allerede fra barnsben måtte man hjælpe til med arbejdet, Der skulle virkelig udvises mod og overtalelsesevner, hvis det skulle blive til noget andet. Man kunne naturligvis stikke af og få en tilværelse andetsteds, men det var jo ikke så lige til. Niels Johannes Nielsen (Haustrup) blev født i Ringe den 30. oktober 1892 som nr. 5 i en børneflok, som senere skulle tælle 10, hvoraf 2 døde som ganske små. Faderen havde et savværk i Ringe, som det gik dårligt for. Han var overbevist socialdemokrat, hvilket var meget ilde set på den tid. Det var slemt nok, hvis man var venstremand, men socialdemokrat var helt ude i hampen. Kunderne forlod ham på grund af hans holdning. Savværket måtte opgives, og man flyttede til landsbyen Hjallese ved Odense, hvor man for de sidste rester af formuen købte et husmandssted med 4 tdr. land jord. Med huset fulgte en gammel aftægtskone. Det var ikke ualmindeligt dengang, det blev huset jo billigere af. Hende, der fulgte med vores hus, havde, efter hvad jeg har hørt, været solgt flere gange. Hun skulle, sålænge hun levede, have husrum, kost og lys fortæller Haustrup. Dette og meget andet spændende kan læses i en erindringsbog fra 1962: N.J. Haustrup MAN SKAL GØRE NOGET... træk af industrimands erindringer fortalt ved Poul Jeppesen (M. Normanns Forlag, Odense). Johannes var som dreng en vild krabat, der altid kom til skade. Det er nærmest et mirakel, at han slap gennem barndommen uden større varige men. Allerede i tiden i Ringe havde han ved uforsigtighed fået hånden læderet i en jernbaneboms gearmekanisme. En ældre søster måtte hjælpe ham fri efter hun havde hørt ham skrige højt. Skadestue var der ikke noget af, men en læge blev tilkaldt, og hånden blev renset i karbolvand og forbundet. Odenseindustrimanden N.J. Haustrup , uddannet smed. Norsk vicekonsul 1937, konsul I et senere brev fra hans yngre bror, Jørgen til forældrene fortælles der en erindring fra tiden i Hjallese: 5

6 ARTIKEL Udenfor vort hus stod et ret højt piletræ med en stor krone af smidige grene. Det var en af vore tumlepladser. En af de lege, vi havde fundet på, bestod i, at man sprang ud fra toppen med udbredte arme. Ved hjælp af armene og grenenes modstand var man i stand til at beherske faldet nogenlunde. Den, der nåede jorden på kortest tid, var simpelhen sejrherre. I sin ærgærrighed efter at vinde, glemte Johannes en dag at bremse tilstrækkeligt med armene. Han nåede fra træets top til jorden med en fart, der var uden konkurrence. Han var sejrherre, det var sikkert, men prisen var et ret langt sengeleje under mors røgt og pleje. Hun passede ham, men hun bragte sandelig også hørligt hans tapperhed i miskredit. Hans egen kommentar til beskrivelsen var: Det var i virkeligheden et stygt fald, idet der gik en splint af hofteskålen. Nogle år efter voldte det mig atter vanskeligheder, og det bevirkede på et senere tidspunkt, at jeg blev erklæret for udygtig til militærtjeneste!. En vild krabat var han, og den almindelige opfattelse var, at han ikke var så godt udrustet med evner som de øvrige søskende. Han måtte jævnligt høre: Hvad skal der dog blive af den dreng eller Herregud han bliver aldrig til noget. I skolen klarede han sig dårligt. Han hadede at gå der. Det var en plage og ydmygelse, hvor det eneste forsonende moment var, at man kun skulle derhen hver anden dag. Johannes havde problemer med indlæring, og det skyldtes ordblindhed og en bygningsfejl på øjnene, som faktisk krævede specielle briller; hertil kom og det var måske en alt afgørende faktor: En helt umulig og gammel forstokket lærer, Per Degn. Lærerens pædagogik bestod udelukkende af klø Måske troede han, at man kunne tampe lærdom ind bag vore drengepander. Haustrup fortæller, at læreren i hidsighed af og til tabte sit gebis, og at han kunne finde på at rive så hårdt i elevernes hår, så totter fald af. Jeg måtte altså døje med mine læsevanskeligheder. Jeg husker, at ordene flød sammen for mig, så snart jeg havde læst nogle linier, og det var umuligt at skelne bogstaverne. De knubs, der derefter vankede oven i hovedet, trak nu og da tårerne op i øjnene, og det gjorde naturligvis ikke læsningen nemmere. Per Degns evner som lærer rygtedes, og han blev da også afskediget. Han fik alligevel lov at blive boende i lærerboligen, for hvad skulle han ellers leve af. Der blev antaget en ung hjælpelærer til at forestå undervisningen, men han gik ned psykisk og måtte sige op. Først derefter fik børnene en lærer, der havde den sande lyst til sin gerning og ligeledes evnerne til den. Han hed I.J. Hansen, og det lykkedes ham at skabe nogle skoleforhold, som hans elever kunne tænke tilbage på med glæde, og som de fik udbytte af. Som søn fra et husmandssted og ikke særlig bogligt begavet var Johannes fremtid tilsyneladende bestemt: Arbejdet ved landbruget var hårdt, det havde han selv konstateret og i og for sig accepteret. Værre var det, at man ofte hørte folk beklage sig over de ringe vilkår, landbruget havde. Dette medførte, at han for sig selv blev klar over, at han ikke ville være landmand. Hans hjem lå i nærheden af en storby, og han har også set, at folk i byerne havde andre og interessantere muligheder. Han har som andre drenge troet på eventyret og vel også drømt, at han skulle, om ikke vinde prinsessen og det halve kongerige, så noget, der var lige så godt og spændende. 6

7 ARTIKEL Broderen, Jørgen, mindes også, at de begge ofte gik den lange vej fra Hjallese ad Hjallesevej og videre til Odense Havn, hvor de strejfede omkring for at kigge på de fremmede skibe. De havde store planer om at komme ombord og opsøge kaptajnen for at få ham til at tage dem med ud i den store verden. Planerne blev dog aldrig til virkelighed, men drømmen var der. Haustrup kan tilføje, at det ofte skete, når de blev sendt ind til Valgmenighedskirken i Odense, en kirke de var tilknyttet, idet faderen ikke brød sig om Folkekirken, at de i stedet for kirkegangen hemmeligt valgte havnen som et mere spændende sted. Johannes ville altså noget andet end landbrug, og en dag står han og faderen på Emil Neckelmanns Maskinfabrik i Odense. Fabrikanten mønstrer den kraftige knægt og finder ham egnet til at komme i smedelære. Faderen tror stadig ikke, at sønnen kommer langt med smedegerningen Du vil fortryde, at du ikke blev i landbruget. Sønnen er imidlertid af en anden mening: Jeg skal vise dem! At faderen i det hele tage lod sig overtale til at tage med, skyldes nok, at han selv kom fra landbruget, men at han på usædvanlig vis blev mejerist og senere savværksejer for til slut igen at havne i landbruget. Haustrup trives med arbejdet på værkstedet trods det hårde miljø, hvor svendene dagligt drikker store kvantum snaps. Efter nogle få måneder lykkedes det for ham at få en særlig anerkendelse. En ældre lærling har fået til opgave at lave en skære- og riveanordning til en posemaskine hos firmaet Hagen og Sivertsen, men efter flere dage var det endnu ikke lykkedes for ham. Neckelmann blev utålmodig, hvorefter det af mestersvenden blev pålagt Johannes at prøve. Og sandelig efter et par timer var opgaven løst til alles tilfredshed. Læretiden krævede, at man om vinteren gik på Teknisk Skole 4 aftener om ugen og det efter 10 timer på værkstedet. Han gik der frivilligt yderligere 2 aftener om ugen for at indhente noget af det forsømte fra barndommens skoletid. Han måtte dog stadig slås med sin ordblindhed. I en tid med Ellehammers flyvning, spæd start af automobilproduktion og udbredelse af jernbaner forsøgte han derhjemme om søndagen at bygge en flyvemaskine af bambus og stof. Den skulle hales i luften ved hjælp af et reb med flere nabodrenge som trækkraft på jorden motor havde han jo ikke efter en del havarier var flyvemaskinen så medtaget, at projektet måtte opgives. Hjallesevej omkring forrige århundredskifte. Barndomshjemmet i Hjallese. 7

8 ARTIKEL I læretiden kom Johannes af og til hos Løngreens Fabrikker for at reparere deres maskiner. Løngreen var malermester og lavede selv farverne dels til eget brug, men også til andre malere. Til farverne skulle han bruge emballage, og han fandt ud af, at han med fordel kunne fremstille sine egne dunke og dåser i blik. At Johannes fik jobbet med maskinerne, skyldtes nok også, at Neckelmann sad i Løngreens Fabrikkers bestyrelse. Johannes blev meget fascineret af dåsefabrikationen, så meget at han få dage efter endt læretid på 4½ år og med en god anbefaling i hånden blev ansat i Braunschweig i Tyskland hos Julius Klinghammers Maskinfabrik. En virksomhed der netop i stor stil lavede blikemballage. En dansk maskinarbejder lærte dengang alle grene af faget - man blev meget alsidig. Johannes affotograferede alle detaljerne med sine øjne. En egenskab han også benyttede sig af senere i livet ved utallige virksomhedsbesøg, hvor det var forbudt at fotografere endsige tage notater, men detaljerne havde han på den måde altid med hjem, hvor han så kunne gøre brug af iagttagelserne. Det kunne være svært nok for danske arbejdere at finde sig til rette på de tyske arbejdspladser. Skønt værkstedstonen og omgangsformen i de tiders Danmark nok var grovere end i dag, så kunne den råhed ikke måle sig med den, man mødte i Tyskland. Jeg har arbejdet et sted, hvor de folk, der efterhånden var beskæftiget der, måtte karakteriseres rent ud sagt som bisser. Slagsmål var ingen sjældenhed, fortæller han i erindringsbogen. I tiden op mod 1. verdenskrig var det urolige tider, så efter et par år i Tyskland var han igen hjemme i Danmark, hvor han bl.a. arbejdede på en maskinfabrik i København. Pludselig blev han syg. Det var eftervirkninger fra hans barndoms spring fra det høje piletræ hjemme i Hjallese. Han blev indlagt på hospitalet i seks uger med benet i stræk, så ledknoglerne kunne blive trukket fra hinanden, herved fik betændelsen mulighed for at læges. Det resulterede i, at det ene ben blev 1 cm længere end det andet. Han skulle have været indkaldt 3 år til militæret, men blev kasseret på grund af benet. En tid arbejdede han hos Thomas B. Thrige i Odense, men blikkenslagermester Alexander Wittenborg havde startet en lille fabrik for blikemballage, hvor det så lykkedes ham at blive værkfører. Da Johannes fortalte sin far om den nye stilling fik han svaret: Det klarer du aldrig! og som så mange gange før, måtte han sige til sig selv: Jeg skal vise dem! og det gjorde han så. Maskinerne kom fra Tyskland og Norge og råvarerne fra England. Der blev antaget en halv snes loddepiger og et par mandlige arbejdere. Det gjaldt om at fremstille en vare, der var konkurrencedygtig og velegnet til sit formål, og dette skulle ske ved masseproduktion og ved effektivitet i fremstillingen; derfor skulle så meget som muligt baseres på maskinernes muligheder. Nogen nem opgave var det ikke, og han måtte hver dag arbejde længe og hårdt for at gennemføre sine visioner. Mange konflikter måtte løses, men med en stædig vilje og god motivation, lykkedes det for ham. Under 1. verdenskrig steg efterspørgslen på dåser enormt. Gullaschbaronerne levede højt på at forsyne bl.a. soldaterne ved fronterne med mad på dåser. Der blev brug for mere plads til blikdåseproduktionen. 8

9 ARTIKEL foto: Odense - Danmarks hjerte Lokalhistorisk forlag, Aarhus 1947 Fabrikken på Tolderlundsvej med bygninger på begge sider af Sct. Hans gade. Gulvareal: m 2 - Kapacitet: ½ millioner emballager på 8 timer Wittenborg inviterede sin værkfører ud for at se en ny grund, der var købt på Tolderlundsvej. Håndværkerne var allerede i gang, men Johannes så straks nye og bedre muligheder for indretning og gjorde opmærksom på det også her fik han sin vilje. Produktionen blev snart flyttet hertil og forbedrede metoder taget i anvendelse bl.a. samlebånd. I 1920 kunne man på to samlebånd lave 2500 dåser i timen. Tinlodning af dåserne var erstattet af en ny teknik, der forbedrede hygiejnen betydeligt. Man kunne nu også levere dåser med farvetryk udenpå fra egen afdeling. Johannes var nu i en alder af 28 år meddirektør med en trediedel af aktierne, og da Wittenborg lidt efter lidt trak sig tilbage, blev dåsefabrikationen helt hans. Wittenborg kastede sig i stedet over et nyt område: fabrikation af automater. I 1928 gav Wittenborg ham sine trediedele af aktierne, og han blev administrerende og enedirektør. Ligeledes i 1928 kunne man i Fyns Social- Demokrat læse: Wittenborgs Fabriker ved Tolderlundsvej ansøgte om tilladelse til at bygge en tunnel under Sct. Hansgade. Fabrikken stod over for en betydelig udvidelse, men da den ikke kunne udvide på en grund, hvor fabrikken nu ligger, vil man opføre lager o.s.v på den anden side af Sct. Hansgade. For ikke stadig at skulle benytte vejen, blev tunnelen bygget. I 1932 skiftede dåsefabrikken navn til: A/S Haustrups Fabriker. På det tidspunkt var der omkring ansatte. Johannes var i dagligdagen hellere blandt sine medarbejdere end på kontoret. Medarbejderne blev prioriteret højt. Det udmøntede sig i et studie- og hjælpefond på kr., gode kantineforhold, et feriested ved Jørgensø for medarbejderne og deres familier og meget andet. Under 2. Verdenskrig med rationer på næsten alt kunne arbejderne få uddelt gratis fødevarepakker på fabrikken. Forholdene for direktørerne på de odenseanske fabrikker under krigen beskrives meget spændende i erindringsbogen. Tyskerne ville bruge byens produktionsmuligheder, hvorfor de indkaldte til et møde. Direktørerne forstod pludselig ikke tysk. Der måtte hentes tysk hjælp til at oversætte, hvor en vis munterhed over den dårlige oversættelse nok tilkendegav, at de nok alligevel forstod, hvad der blev sagt. Manglende kapacitet, mangel på råvarer og andre undskyldninger blev fremført for, at man ikke kunne påtage sig tyskernes arbejde. Fra tysk side ringede man ihærdigt og forsøgte at opsøge direktørerne derhjemme, men de var altid bortrejst eller i hvert tilfælde ikke til at træffe. Brøndumbanden ankom til Odense og begyndte at likvidere folk, som de mente ikke ville samarbejde med tyskerne. 9

10 ARTIKEL Så var det tid til at gå under jorden, men nogle nåede det ikke. Haustrup måtte efter nogen tid flygte til Sverige. Det lykkedes alligevel at holde fabrikken kørende, mens han var væk. Da tyskerne således ikke kunne få fat i ham, blev hans pragtvilla Skovløkke - kaldet Hunderupslottet sprængt. Slottet var oprindelig opført af Chr. Dæhnfeldt. Skaderne var så omfattende, at det ikke kunne betale sig at genopføre villaen. Dagen efter var der opslag på fabrikken: På grund af den store interesse for afhentning af brænde fra Skovløkke vil hver enkelt i første omgang kun kunne hente 1 (een) sækfuld. Ved krigens start opkøbte Haustrup nogle gårde for at dyrke kartofler. Man vidste ikke, hvordan det hele skulle ende, men med kartofler havde man da altid noget at spise - det var ikke bare til sin egen familie, men også til de ansatte. Efter krigen blev gårdene solgt igen, hvorefter han købte Ulriksholm som bolig og det nærliggende gods Ørnfeldt til landbrug. Efter befrielsen var der store problemer med råvarer til produktionen, men de blev klaret gennem stor rejseaktivitet bl.a. flere ture til USA. Der var fuld kraft på i halvtredserne, hvor man igen måtte kigge sig omkring for udvidelsesmuligheder. Valget faldt på en grund ved Næsbyvej, hvor der tidligere var en sø med øerne Thorslund - indviet til guden Thor - og en mindre ø, Vieholm indviet til Odin. Da man omkring år 1800 begyndte at udgrave Odense Kanal, blev søen udtørret. I halvtredserne rejste sig nu snart den ene produktionshal efter den anden, hvor millioner af færdige dåser til hele verden dengang som nu forlader fabrikken hver dag. Det blev nødvendigt, at indgå en aftale sammen med andre dåsefabrikker ude i verden med det amerikanske firma Continental Can Co., der fremstillede 10 milliarder dåser om året. Aftalen var kun af teknisk art, idet den kunne sikre levering af maskiner udviklet af koncernen samt know how. Villaen Skovløkke, kaldet Hunderupslottet. Haustrup og Thors kamp med jætterne. 10

11 ARTIKEL foto: Flemming Wedell Haustrups Fabrikker på Næsbyvej blev kort tid efter Haustrups død solgt til Glud & Marstrand. På Haustrups fabrikker var der fokus på planlægning, hygiejne, kontrol af fabrikationen, præventiv vedligeholdelse af maskiner og stor sikkerhed for medarbejderne i produktionsforløbet. Hertil kommer, at man gjorde meget for medarbejdernes trivsel. Da fabriksområdet lå på guden Thors sted, købte Haustrup billedhuggeren Carl J. Bonnesens store mesterværk Thors kamp mod jætterne i bronze, som stod på øen Torø ejet af Københavns Kommunelærerforening. Øen blev brugt som feriekoloni. Foreningen kunne bruge pengene fra salget til en udvidelse af lejren. Det var noget af en opgave at få det tunge kunstværk sejlet fra øen og transporteret over land til sin endelige placering ved fabrikken og ud mod Næsbyvej. Efter Haustrups død i 1976 blev fabrikken overtaget af Glud og Marstrand, som på fornemmeste vis har fortsat de gode takter. Så godt, at koncernen bag firmaet, det mexikanske firma, Envases Universales de México S.A.P.I de C.V. har satset med meget store investeringer på at bevare produktionen og en god position på verdensmarkedet. Virksomheden er helt klart også i dag Odenses allerstørste. I foråret 2015 havde Byforeningen fornøjelsen af at besøge Glud og Marstrand for at se det spændende sted. Der skulle hele 2 hold til for at imødekomme de mange af vore medlemmers ønsker om at deltage. Om Jeg skal vise dem - Haustrup kan man blot sige: Han gjorde det sørme! Fotos uden kildeangivelser er fra erindringsbogen 11

12 ORIENTERING Som eksempel og appetitvækker er en enkelt side taget ud af lokalforslag nr

13 ORIENTERING FORSLAG TIL LOKALPLAN NR SKILTE OG FACADER I ODENSE BYMIDTE Høringsperiode: til Sagsnr.: P Lokalplanen skal erstatte den gældende lokalplan nr blev lokalplanen for Skilte & Facader i bymidten vedtaget. Formålet med planen var at sikre et attraktivt miljø for beboere såvel som for besøgende. Den centrale bymidte er byens ansigt udadtil. Lokalplanen har fungeret godt. Siden 1999 er bymidten blevet væsentligt forskønnet, blandt andet med højere kvalitet i skiltningen. I forbindelse med revisionen har der været dialog med Cityforeningen og andre interessenter. Læs hele lokalplanforslaget ved at google: lokalplan odense BYFORENINGENS KOMMENTARER TIL LOKALPLANEN 1. (13) FACADENS HØJDE Der kan evt. tilføjes momentvise forhøjelser f.eks.. hjørnebygninger i form af spir eller lignende markører. Vi kan også forestille os tilsvarende forhøjelser over markante indgange. 2. (14) ETAGEHØJDE Ved nybyggeri med boliger i stueetagen skal stueetagen hæves mindst for at undgå indblik. 3. (16) BYGNINGSDYBDE En husdybde på 8 12 m. giver bedre mulighed for fornuftig disponering af lejligheder. Krav til belysning fra to sider gælder ikke for ungdomsboliger og små boliger (1- og 2-værelses lejligheder). 4. (38) LYS OG LYSSKILTE Belysningen skal altid understøtte områdets stemningsmæssige karakter. I takt med udviklingen af ny teknologi (f.eks. diode lysskærme som kan frembringe de utroligste former og farver) bør det være muligt for Byplan at anvise en lokalitet, hvor der kan etableres en slags Piccadilly, så Odense også kan opleves som den storby, den er ved at transformere sig til. Storbyer bør rumme forskellige oplevelser, hvis de skal være interessante for mange forskellige mennensker. Det skal naturligvis ses i sammenhæng med punkt 7 BELYSNING. Odenses Piccadilly må naturligvis ikke konkurrere med helhedsopfattelsen af den gamle bydel. 13

14 ORIENTERING Der er tale om et afgrænset område formodentlig i forbindelse med de mange nybyggerier, der er på vej omkring jernbanen og nord for denne, et sted, hvor større trafikårer mødes, eller mindre pladsdannelser. 5. (41) MØBLER I GADEBILLEDET Ved cafeer og restauranter med udendørs servering: Hvis der tillades afskærmning, skal denne udføres med neutrale skærme, som ikke spærrer for ind-/udkig over almindelig bordhøjde. 6. (side 6, 1.1.2) Lokalplanen skal sikre, at de ændringer, der sker i byen, foregår under hensyn til helheden. Der skal især lægges vægt på harmoni nyt/gammelt samtidig med en generel fortætning af bygningsmassen. (jf. politisk beslutning om fortætning af City) 7. GENERELT VINTERFORANSTALTNINGER Der bør af miljømæssige, beplantningsmæssige og æstetiske hensyn ikke foretages saltning inden for hele lokalplanens område i forbindelse med snefald (saltets skadelige påvirkning på alt er kendt af samme grund saltes der ikke i hverken Norge eller Sverige). Der er ikke efter den nye trafik- og mobilitetsplan for City hovedfærdselsårer, som inviterer til hurtig kørsel. Almindelig snerydning, kørsel efter forholdene samt grusning er tilstrækkeligt. Det vil gøre City til en positiv vinteroplevelse. En smuk oplevelse - indtil tøvejret sætter ind, og alt igen bliver gråt og trist. BELYSNING Byforeningen foreslår, at City, i takt med moderniseringen af gadebelysningen, vil tilstræbe en ensartet belysning med varm glød og helt afskaffe kolde/ spøgelsesagtige belysninger. Det kan gøres med LED belysning. Det kan nævnes, at Dresden har en meget restriktiv plan vedrørende belysning, og at Rom, i hele den gamle bykerne har en hyggelig, varm belysning, som ligefrem inviterer til udeophold. TRÆPLANTNINGER Byforeningen opfordrer til øget træplantning i gader og på pladser. Det bør nøje overvejes, hvor der ud fra arkitektoniske helhedsbetragtninger kan plantes. Der bør vælges træsorter, som matcher arkitektur/funktion/lysforhold, så beskæringer kan undgås. (økonomisk fordel) Det bør undgås at klippe vejtræer i kasseform, som desværre stadig kan opleves. PARKERING Det bør tilstræbes, at overfladeparkering så vidt muligt erstattes af parkeringskældre (Det kan delvis styres af kommunen via krav i forbindelse med øgede bebyggelsesprocenter). ARKITEKTONISKE MANGLER Der er desværre forskellige lokaliteter inden for lokalplanens område, hvor der hersker triste tilstande, som ikke fører til positive, visuelle oplevelser. Eksempler følger: GRØNNEGADE Der blev brugt mange penge på ombygningen af pladsen, men den nordlige og østlige væg står tilbage som diffuse indramninger. Mod nord ses bagsiden af bygninger langs Dronningsgade og mod øst bagsiden af bebyggelsen langs Kongensgade. Der er kun bygget to bygninger langs østsiden af pladsen. Pladsen fungerer ikke som behageligt, veldefineret byrum. 14

15 ORIENTERING KLOSTERVEJ / SLOTSGADE Her er et typisk eksempel på manglende karre healing. Her giver lokalplanen mulighed for nybygning i 5 6 etager, så man ikke kan se bagsiden af Kongensgadebebyggelsen incl. parkeringsgrød i hele karregården. Et typisk eksempel på en situation, hvor man kunne løse hele karreens p-behov med underjordisk parkering for til gengæld at få et fint opholdsareal i hele gårdrummet. VESTERBRO Strækningen af Vesterbro fra Vindegade til Vandværksvej: Sydfacaden er præget af småhuse, som burde udskiftes til moderne boliger i 3 4 etager. Husrækken kan så rykkes tilbage mod syd så Vesterbro, hvis Letbanens 2. etape skal denne vej, får mere plads til trafikken. Her ville det være oplagt med parkering under terræn, så der bliver skønne udeopholdsarealer mod syd. GASVÆRKSGRUNDEN SCT. JØRGENS- GADE Grunden er pt. udbudt til salg. I forbindelse med så City-nær byggemulighed bør lokalplanen fra 1982 ikke være så styrende som i udbudsmaterialet. Husene er nærmest tegnet på forhånd. Der er ikke plads til nyfortolkning af kvarteret. Man vil efter al sandsynlighed få et dræbende kedsommeligt udbud af pladderromantik i stedet for spændende, udfordrende arkitektur på en skøn byggegrund. Man kunne f. eks. tilbyde to bebyggelsesprocenter alt efter, om man tilbyder terræn- eller underjordisk parkering. Odense bør i større udstrækning kunne tilbyde arkitektoniske oplevelser. Denne grund er en oplagt mulighed for visionær planlægning. BEVARINGSVÆRDIGE EJENDOMME Byforeningen har et stort ønske om, at der indenfor planens afgrænsning åbnes mulighed for at understøtte en positiv udvikling i den historiske, bevaringsværdige ejendomsmasse således, at ejendomme med SAVE-værdi 1 5 under ét erklæres for bevaringsværdige. Dette vil tilskynde ejerne af de væsentligste, fine ejendomme til at fremtidssikre eller/og styrke de bærende kulturarvsværdier en udvikling, som der vil kunne søges opbakning og støtte til gennem Byfornyelsesmidlerne. Der er flertal blandt Byforeningens medlemmer for at understrege, at lysreklamen i toppen af Bikubens højhus er uønsket. Derfor anmoder vi om, at reklamen efter de 10 års godkendelse ikke får fornyet godkendelsen. Byforeningen vil med stor glæde og interesse bistå Byplanafdelingen med samarbejde og fortsætte med givtig dialog. Med venlig hilsen på Byforeningens vegne Jarl Abrahamsen og Paul J. Larsen foto: lokalplan

16 ORIENTERING FORSLAG TIL LOKALPLAN NR Udbygning af HF & VUC FYN på City Campus Høringsperiode: til Sagsnr.: G Lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske fra HF & VUC FYN om opførelse af nyt byggeri til udvidelse af uddannelsesinstitutionen HF & VUC FYN med undervisning og idrætsfaciliteter i området omkring den eksisterende undervisningsbygning i City Campus. Ved udformningen af bebyggelsen har der været fokus på, at byggeriet skal spille sammen med den eksisterende bebyggelse og adgangen til Byens Bro, så der dannes en bygningsstruktur omkring et grønt fællesareal og et stiforløb, som er en del af den planlagte grønne kile igennem City Campus. Læs hele lokalplanforslaget ved at google: lokalplan odense Gråt felt yderst til højre er den bestående HF & VUC bygning (Illustration fra lokalplanen). 16

17 ORIENTERING BYFORENINGENS KOMMENTAR TIL LP Udbygning af HF & VUC FYN på City Campus Byforeningen for Odense glæder sig over, at der er ved at komme gang i etableringen af et City Campus-område mellem jernbanen og havnen. Det glæder os, at parkeringen skal foregå under jorden eller i bygningskonstruktion, så forstads-looket fra de store arealer med fladeparkering som ses omkring EAL (Erhvervsakademiet Lillebælt) ikke kommer til at danne præcedens for, hvordan man ønsker, at den nye citybydel skal fremstå. Vi kan dog være nervøse for, om intentionerne om at skabe åbne og aktive facader kan opfyldes, når kælderparkeringen reelt set er parkering i stueetagen for ¾ af facadelængden pga. det faldende terræn (Byggefelt 1). Som vi læser tegningerne, vil hele facaden langs Ejlskovsgade, det runde hjørne mod vest samt halvdelen at facadelængden langs Kottesgade få en død og lukket stueetage med bagvedliggende parkering. Halvdelen af stueetagen i byggefelt 2 udgøres ligeledes af parkering. Hvis det er muligt at etablere parkering under Kottesgade, gerne med indkørsel via bygningerne, er det at foretrække, således at stueetagerne i højere grad kan åbnes og anvendes til udadvendte funktioner. Generelt kunne Byforeningen ønske sig en mere intensiv udnyttelse af det nye cityområde mellem banen og havnen. Skræk-eksemplet er fladeparkeringen omkring EAL, hvor rumdannelserne omkring bygningerne ikke tilfører Odense nye byrum, som er interessante at opholde sig i eller bevæge sig igennem. Intimiteten og kvaliteten i byrummene er bedre i nærværende lokalplanforslag end i ovenstående eksempel, men vi mener dog stadig, at forholdet mellem bygningsmassen/-højderne og gadebredderne har mere præg af forstad end af city/midtby. Odense d. 31. oktober 2016 Med venlig hilsen: Byforeningen for Odense, Jarl Abrahamsen, næstformand Illustration fra lokalplanen 17

18 KOMMENDE AKTIVITETER ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT Onsdag d. 8. februar kl , Seebladsgade 1, mødegebyr: 20 kr., max. 40 delt. foto: Flemming Wedell Henning Larsen Architects står sammen med entreprenør A. Enggaard, Midtconsult og SLA bag bygningerne, hvor tidligere Wittenborg lå. Akademiet blev taget i brug i 2016 og er en vigtig brik i realiseringen af Kommunens vision om et City Campus, der binder by og havn sammen. Med stor velvilje fra rektor Jens Mejer Pedersen er besøget kommet i stand, og han viser selv rundt. RIGSARKIVET ODENSE Torsdag d. 23. februar kl , Jernbanegade 26 mødegebyr: 40 kr.*, max. 25 delt. foto: Flemming Wedell I januar 2009 besøgte vi Landsarkivet, som nu er Rigsarkivet Odense, havde vi et udmærket besøg, men hvor vi dog kun kom i læsesalen. Denne gang vil udgangspunktet bestå af en guidet rundtur på Arkivet. Her vil vises det gamle magasin, den gamle læsesal og den nye læsesal frem, alt imens der fortælles om Arkivets historie og præsenteres enkelte kilder. Et dyrt arrangement for 25 personer i 1 time, hvor Arkivet stort set skal have hele betalingen - derfor tilmelding og *forhåndsbetaling til ny konto: Bindende inden 20. januar. Tilmeldinger: mail: eller Jens Ulrik Rasmussen, sms eller telefontilmelding bedst mellem kl. 09 og

19 ARTIKEL BYENS TRÆER I FESTDRAGT af Erik Simonsen, bestyrelsesmedlem På denne tid af året (efteråret) består en del af mit gartnerarbejde i at rive blade sammen på plænerne, eller fjerne dem fra indgange og stier, hvor mange mennesker færdes. Jeg synes, det er en smuk tid, og hver dag nyder jeg synet af de mange farver på træerne i byens centrum, i parkerne og langs vejene. Og min lille lastbil fragter det smukkeste læs! Hvert år bliver jeg spurgt, hvad er det for farver og hvor kommer de fra? Den korte version er, at klorofylet - det grønne stof i bladenes grønkorn, siger tak for denne gang og giver plads til farvekornene. De har været der hele tiden, men i markant undertal. Løsningsvævet ved bladstilkens fod aktiveres, og bladet falder af. Ledningsstrengene fra grenene vokser til, og vi får de mere eller mindre markante blade fx. de hesteskoformede på kastanjen, der har givet træet dets navn! Skulle vi gå den samme tur nu, ville vi få en helt anden farveoplevelse. Tempeltræerne i Munke Mose ville være gule i bladene. Duetræet tæt på legepladsen ville vise sine hængene smukke frugter og markant røde knopper. Kæmpen foran Teknisk Skole, Den Vingede Valnød, med sine store gule blade ville prale med sine smukke endeknopper. Og den elegante Kinesiske Kobberbirk i Lotzes Have ville stråle i sin røde glans over de nu gyldne Diervilla i bunden.- Blot for at nævne nogle af herlighederne! Blodbøgen eller blodblommen har til gengæld sine markante røde farver fra et farvestof i cellesaftrummene, der holder bladene saftspændte. De stedsegrønne eller vintergrønne vækster har ikke så meget vand i bladene eller nålene og tilmed et tykkere beskyttende fedtlag, det såkaldte kutikula. - Så fra disse vækster har vi det grønne islæt i vinterlandskaberne. Det gælder fx. de flotte Takshække ved Slottet,- eller de velvoksne Taks og Kristtjørn i Munke Mose. I år har jeg i juni haft den store glæde at vise de botaniske seværdigheder for en større gruppe af Byforeningens medlemmer. foto: Jens Amtoft 19

20 ARTIKEL Hvilken betydning har det? For mig at se først og fremmest, at vi bor i en smuk by! Vi er meget heldige med Odense Ås muntre strøm igennem byen og de muligheder, det har givet for grønne, rekreative områder langs dens bugtede løb. - Fruens Bøge og Munke Mose er de mest besøgte, men vi har pragtfulde landskaber fra Fangel, Bellinge og helt til Åsum. Et veludbygget cykelstinet giver mulighed for de mest vidunderlige ture hele året. - En god tur giver et godt humør, styrker den enkeltes sundhed og forhåbentlig også stof til eftertanke hos den enkelte i retning af vigtigheden og værdien af disse grønne oaser, skove, hegn og naturligvis mangfoldigheden af træer og buske. Så glæder jeg mig især, når børnefamilier hygger sig. Her senest, når der samles kastanjer i poser til den hjemlige hygge, hvor der laves alverdens dyr med tændstikker! Træer som gode borgere! Den lidt finurlige overskrift på dette kapitel dækker over den betydning eller rolle, vi tillægger træerne for byens ve og vel. - Vi vil gerne have dem til at give læ eller skygge. - Vi vil også gerne have dem til at give gaderne karakter eller fremhæve en smuk bygning - og vi vil gerne have en mangfoldighed at betragte. Det betyder så også, at der er fokus på pasningen og plejen af byens træer - og de grønne områder i det hele taget. Det har jeg fulgt med i siden 1981, hvor jeg startede min gartnerkarriere i mine 20 år som Faglærer på AMU og nu igen som aktiv i faget siden I de 12 år jeg sad i Byrådet, blev jeg kendt for mit grønne fokus. - Her blev jeg så også fortrolig med de forvaltningsmæssige tilgange og ikke mindst de politiske ambitioner for de grønne områder og byens træer. Strategi for bytræer. I 2013 blev der udarbejdet en strategi for bytræer i Odense Kommune Heri beskrives, hvordan bytræerne er med til at sikre Odense Kommunes Miljøpolitik og Sundhedspolitik. Odenses bytræer omtales som grøn kapital, der giver effekter på forskellige områder for byen, dens borgere og virksomheder. I korte træk er strategien de kommende 10 år at: 1. Fastholde bytræer i Odense. 2. Give større variation af bytræer. 3. Sikre flere sunde og gamle bytræer. 4. Igangsætte Partnerskabstræer. 5. Skabe mere fokus på bytræer gennem kampagner og konkurrencer. De bytræer repræsenterer en etableringsværdi på mindst 200 millioner kroner - Hertil skal lægges den værdi, som træerne giver bybilledet; de forbedrer miljøet samtidig med, at de bidrager til borgernes sundhed og styrker ejendomsværdien, - som det er formuleret! Byforeningens fokus på byens træer. Ovenstående ligger lige til Byforeningens berømte højreben. Fokus på byens træer og træernes betydning for bymiljøet kan vi sagtens forholde os til og kommentere på. Og jeg tror da i al beskedenhed, at det vil skærpe vores opmærksomhed på det samlede billede af Odense og byens særlige karakter. 20

21 ARTIKEL Jeg vil i en kommende artikel uddybe mit syn på Bytræstrategien. En ahorn til Musikskolen! I anledning af 150 året for Carl Nielsen vil Byforeningen donere en Ahorn til Musikskolen. Forsinkelsen skyldes, at vi i den gamle Plant et Træ Komite skulle have ajourført vedtægterne for at blive en del af Byforeningen, hvilket skete på sidste generalforsamling. At det skal være en Ahorn, skyldes den gode forklaring, at ahorntræet førhen blev brugt til at bygge violiner og celloer af. Jeg kan fortælle at træet er købt, placeringen er fundet og at selve plantningen vil foregå midt eller sidst i november. - Billeder fra denne del af arbejdet bliver der sørget for. Markeringen af overrækkelsen til skolen vil ske efterfølgende. Datoen vil blive oplyst på Byforeningens hjemmeside. Fremover: Jeg glæder mig til arbejdet med byens træer i Byforeningens regi. Også her kan foreningen blive en positiv og konstruktiv medspiller i Odenses udvikling. Erik Simonsen, medlem af bestyrelsen, anlægsgartner og faglærer. foto: Jens Amtoft 21

22 KOMMENDE AKTIVITETER STATUS PÅ THOMAS B. THRIGES GADE PROJEKTET Onsd. d. 15. marts kl , Rådhuset, se infotavle i forhal - mødegebyr: 20 kr. Tilmelding: se side 18 nederst - ingen deltagerbegrænsning. tegning: Odense Letbane Chefen for Odense Kommunes Bystrategiske stab, Stig Langsager, er et kendt ansigt i Byforeningen. Det var ham, der for få år siden fortalte og viste rundt under opførelsen af Byens Bro. Nu skal vi høre ham fortælle om, hvordan det går med omdannelsen af bymidten. Borgerne har som bekendt mulighed for at se modellen af området i den røde Infoboks på Albani Torv 2B, hvor en venlig dame besvarer spørgsmål og udleverer infomateriale. Man kan også tilmelde sig Nyhedsbrevet: Fra Gade Til By og følge med på facebook.com/ infoboksen. GENERALFORSAMLING Tirsdag den 25. april 2017 kl på Soldaterhjemmet Dannevirke, Sdr. Boulevard 15 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab Indkomne Forslag 5. Budget 2017/ kontingent 2018 På valg til bestyrelsen er: Jarl Abrahamsen, Jens Ulrik Rasmussen og Gerda Vaaben. Suppleanter: Flemming Wedell og Andreas Isager. Revisorer: Erik Clemmensen og Merete Jensen. 6. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen, 2 suppleanter og 2 revisorer. 7. Eventuelt. Efter generalforsamlingen: Kaffe/te og snitter og causeri. Oles boglade åbner ½ time før generalforsamlingen. 22

23 MEDLEMSSKAB UNDERTEGNEDE ØNSKER AT TEGNE MEDLEMSSKAB reg nr kontonr NAVN enkelt medlemsskab 310 kr./år VEJ husstand 360 kr./år POSTNUMMER/BY ønsker ikke tidsskriftet By & Land kontingentet reduceres 85 kr./år Eventuelt indmeldt af UNDERSKRIFT/DATO Blanketten sendes til: Byforeningen for Odense, v/ kasserer Jens Ulrik Rasmussen Søhusvej 49, 5270 Odense N - TILMELDINGER Tilmeldinger starter denne gang: mandag d. 2. januar Nye arrangementer til april! Følg med på vor hjemmeside til den tid, for at se hvilke arrangementer, tilmeldinger og priser. SPÆNDENDE FORSLAG! Byforeningen arbejder fra tid til anden med nye forslag til forbedring af vores by. I 2016 er det blevet til 2 markante forslag: Nye perspektiver for Odense Letbane og Byforeningens forslag til Ny stationsvej Læs dem på: 23

24 Afsender: Byforeningen for Odense, Læssøegade 13, 3 th, 5000 Odense C BLIV MEDLEM! Ønsker du at modtage bladet fast eller deltage i foreningens aktiviteter, kan du rekvirere yderligere materiale ved at kontakte et medlem af bestyrelsen. BYFORENINGEN FOR ODENSE mail: FORMAND: Lis Andreasen Læssøegade 13, 3 th, 5000 Odense C tlf.: mail: NÆSTFORMAND: Jarl Abrahamsen Østrupvej 21, Tarup, 5210 Odense NV tlf.: mail: SEKRETÆR: Paul J. Larsen Kastanievej 25, 5230 Odense M tlf.; mail: KASSERER: Jens Ulrik Rasmussen Søhusvej 49, 5270 Odense N tlf.: mail: REDAKTØR: Lennart Greig Hvenekildehaven 6, 5240 Odense NØ tlf.: mail: ØVRIGE BESTYRELSE: Gerda Vaaben Palnatokesvej 25, 5000 Odense C tlf.: mail: Erik Simonsen Syvhøjevej 22, 5260 Odense S tlf.: mail: SUPPLEANTER: Flemming Wedell, fotograf tlf.: mail: Andreas Isager tlf.: mail: Forsidebilledet: Trafikkaos ved Odense Banegård Foto: Flemming Wedell SEBYFORENING.DK

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget.

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget. Faaborg-Midtfyn kommune Plan og Kultur Nørregade 4 5600 Faaborg. Att: Christian Tønnesen. Dette referat og notat består af 5 sider. Hej Christian. Tak for behageligt møde den 23/8-2013. Jeg sender dig

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Byforeningen for Odense

Byforeningen for Odense Byforeningen for Odense Thomas B. Thrigesgade Kommentarer og generelle betragtninger til den videre behandling af de tre udvalgte forslag. Aug. 2011 1) Sønderport - Når trafikken på Albanigade neddrosles

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Byliv og boliger ved Bassin 7 BAGGRUND FOR HØRINGEN Aarhus Kommune er i gang med, at udvikle området ved Bassin 7 på Aarhus Ø. Det er

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I TEGLHØJ GRUNDEJERFORENING LØRDAG DEN 24.MAJ 2014, AFHOLDT I SFO BIKUBEN, BØGHSVEJ 2 I

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I TEGLHØJ GRUNDEJERFORENING LØRDAG DEN 24.MAJ 2014, AFHOLDT I SFO BIKUBEN, BØGHSVEJ 2 I REFERAT AF GENERALFORSAMLING I TEGLHØJ GRUNDEJERFORENING LØRDAG DEN 24.MAJ 2014, AFHOLDT I SFO BIKUBEN, BØGHSVEJ 2 I HORNBÆK. 17 deltagere: Jimmy og Kirsten, Hindb.7; Martin Hindb.8; Inger, Tran.13; Merle,

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017 Lokalplaner på vej 08. Maj 2017 1020 Malling syd - Forslag 1060 Idrætsanlæg på Vidtskuevej, Viby - Forslag 1061 Generationernes Hus. Aarhus Ø Forslag 1066 Erhvervsområde ved Søren Frichsvej - Forslag Lokalplan

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej

Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 28. oktober 2015 Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

Bilag: Kommentarer vedr. uhensigtsmæssige påvirkninger af Allébyen og manglende investering i byliv og bykvalitet

Bilag: Kommentarer vedr. uhensigtsmæssige påvirkninger af Allébyen og manglende investering i byliv og bykvalitet Bilag: Kommentarer vedr. uhensigtsmæssige påvirkninger af Allébyen og manglende investering i byliv og bykvalitet Foretræde for Teknisk Udvalg vedr. lokalplan 1031 Mandag d. 23. maj kl. 18.09 Kamilla Gumede,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer Teknisk Forvaltning, den 07.12.2015 Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer 1 07.11.2015 Janni Grønbæk

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. juni 2015 Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 29. november 2016 Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej 79-83 i Tilst Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Generalforsamling den 24.01.09

Generalforsamling den 24.01.09 Til mødet var mødt Til mødet var mødt 15 personer. Valg af dirigent Steven Poulsen blev valgt som dirigent. Valg af referent Josefine Ludvigsen blev valgt som referent. Formandens/Bestyrelsens beretning

Læs mere

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelser/bemærkninger til: Lokalplan 11.C33.1 Centerområde på hjørnet af Nygade og skolegade. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 8. februar

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Til beboere i H.C. Andersen kvarteret, Mejrup 8. marts 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 31. marts

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Havedrømme og afstemning af forventninger

Havedrømme og afstemning af forventninger og afstemning af forventninger Haveidealer barokhaven, landmandshaven og den engelske landskabshave De historiske idealer ses ofte i byens offentlige parker. Til gengæld er mange af vores boligområder

Læs mere

Trøjborg Centret udvidelse med ny etageboligbebyggelse

Trøjborg Centret udvidelse med ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 24. marts 2017 Trøjborg Centret udvidelse med ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Endelig vedtagelse af lokalplan Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Forslag til lokalplan Grøndalsvængets

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

indkalder hermed til ordinær generalforsamling

indkalder hermed til ordinær generalforsamling indkalder hermed til ordinær generalforsamling 12. Husk Grundejerforeningen har en hjemmeside med mange relevante oplysninger: www.bredballe-villapark.dk Onsdag d. 13. marts 2013 kl. 19.30 i Sognegården

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. august 2016 Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1009,

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2016/17 fremlagt ved generalforsamlingen den 18. august 2017

Bestyrelsens beretning for året 2016/17 fremlagt ved generalforsamlingen den 18. august 2017 07-08-2017/BFR Bestyrelsens beretning for året 2016/17 fremlagt ved generalforsamlingen den 18. august 2017 Beretningens hovedpunkter Det drejer sig om byrådets vedtagelse af lokalplan 1031. Så er der

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen Notat Indledning På baggrund af beslutningen på fællesmødet mellem Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 5.oktober 2015 har administrationen undersøgt en række muligheder for placering af 80

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Generalforsamling 2013 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Jens Ive, Randi Mondorf, Iben Koch og Erik

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere