Overskrift DK-Aalborg: Bankydelser. Ordregiver AALBORG KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Aalborg: Bankydelser. Ordregiver AALBORG KOMMUNE"

Transkript

1 DK-Aalborg: Bankydelser AALBORG KOMMUNE Lånoptagelse 203. Aalborg Kommunes lånoptagelse i 203 jf. udbudsmaterialet. CPV: Kommunekredit Kultorvet 6 75 København Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

2 DK-Aalborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support REGION NORDJYLLAND CMS-baseret webplatform for Region Nordjylland. Region Nordjylland har indgået komtrakt om etablering af en sammenhængende web-portal til kommunikation med regionens borgere, patienter, brugere m.v. Web-portalen skal erstatte alle nuværende eksterne hjemmesider for regionens 4 sygehuse, Psykiatrien, 7 institutioner, diverse sektorer/afdelinger og tværgående emner. Region Nordjylland dækker knapt borgere og har ca medarbejdere. Web-portalen skal give regionens hjemmesider en ny teknisk platform, et nyt design og en ny informationsarkitektur, som understøtter høj grad af indholds-strukturering. Hjemmesiderne skal indholdsmæssigt opdateres, så de i langt højere grad end i dag henvender sig til brugerne af regionens hjemmesider, understøtter brugernes behov for informationer og værktøjer og understøtter regionens forretningsmæssige behov. Løsningen skal være baseret på et bredt anvendt og up-to-date Content Management System (CMS) med kundetilpassede moduler samt evt. 3. parts produkter (fx søgemaskine). Løsningen skal baseres på, at der på idriftsættelsestidspunktet vil være ca. 250 web-redaktører på systemet. Løsningen skal kunne håndtere publikation af tekst, billeder, video, lyd, rich media mv. Indholdet skal kunne tilgås på smartphones, tablets og andre devices, hvilket som udgangspunkt skal ske ved at gøre brug af Responsive web design. Der ønskes en skabelonbaseret og modulopbygget løsning med mulighed for senere udvikling og tilkøb. Der skal være mulighed for at integrere løsningen med andre systemer i forbindelse med visning af indhold fra administrative systemer og selvbetjeningsløsninger, eksempelvis sundhed.dk, bruger- og organisationsdatabase, sociale medier, find-vej kort m.v. For at kunne gøre brug af Region Nordjyllands egne ressourcer til drift og udvikling af Løsningen er det et krav, at løsningen er baseret på Windows styresystem og.net-udvikling. Ud fra leverandørens anvisninger og i tæt samarbejde med leverandøren, etablerer Region Nordjylland it-miljøer til udvikling, test, præproduktion og produktion. Region Nordjylland drifter løsningen og anskaffer hardware og licenser til grundlæggende operativsystemer, databasesystemer og evt. virtualiseringssoftware. Løsningen skal i enhver henseende kunne videreudvikles af både leverandøren, Region Nordjyllands egne udviklere og evt. tredjepart. Region Nordjylland skal således opnå rettigheder til løsningen, samt modtage dokumentation af løsningen i et sådant omfang, at dette krav kan opfyldes. Dokumentationen skal leveres i form af bl.a. system- og driftsdokumentation, brugerdokumentation og dokumentation til brug for den eventuelle videreudvikling. Det skal endvidere være muligt for Region Nordjylland at overdrage drift, vedligeholdelse og support af løsningen til tredjepart. Leverandøren skal levere support på løsningen i form af timebaseret ad hoc-support på rammeaftalevilkår. De udbudte ydelser består af:. Content Management System-baseret løsning til at understøtte publicering og indholdshåndtering. 2. Licenser til Content Management System, søgemaskine, moduler og applikationer, der indgår i løsningen. 3. Udvikling og implementering af design, informationsarkitektur, moduler mv. til den nye web-portal via en iterativ og agil proces i et tæt samarbejde med regionens medarbejdere og med brugerinvolvering/-tests.

3 4. Integration til bagvedliggende systemer og andre kommunikationskanaler (eksempelvis sundhed.dk, AD, kontaktdatabase, kort over sygehuse m.v.) 5. Teknisk implementering af løsningen og tilhørende drifts-procedurer i tæt samarbejde med Region Nordjylland. 6. Supportaftale med adgang til timebaseret ad hoc-support på rammeaftalevilkår i forhold til drift, vedligeholdelse og udvikling af løsningen (ikke 24/7). 7. Dokumentation og vidensoverdragelse til regionens medarbejdere. 8. Uddannelse af administratorer og redaktører. Endvidere udbydes som en del af leverancen option på særlige funktioner til borger/bruger-dialog. Med udgangspunkt i at det er en Windows/.NET-baseret løsning, som understøtter Region Nordjyllands behov for integrationer og funktionalitet, har regionen ingen præferencer i forhold til valg af CMS-platform (evt. open source). Den indgåede kontrakt er baseret på kendte standarder for kortvarige it-udviklingsprojekter men tilpasset i forhold til udvikling efter en iterativ udviklingsmetode. CPV: Netmester A/S og Kontrapunkt A/S Bremerholm København K 2

4 DK-Aarhus: Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med bygninger MUSHOLM FONDEN Musholm Bugt Feriecenter Etape II. Arkitektrådgivning inklusiv projektering af etape 2 til eksisterende feriecenter. CPV: AART Architects

5 DK-Aarhus: Elektriske apparater til specialopgaver AARHUS UNIVERSITET CPV: , , , , Elektriske apparater til specialopgaver. Maskiner til den kemiske industri. Diverse maskiner til generelle og specielle formål. Maskiner til produktion og udnyttelse af mekanisk energi. Industrimaskiner. Polyteknik A/S Møllegade Østervrå

6 DK-Aarhus: Laboratoriereagenser REGION MIDTJYLLAND, INDKØB & MEDICOTEKNIK Udstyr og forbrugsvarer til smittemarkør-screening (donorer og patienter). Udstyr og forbrugsvarer til smittemarkør-screening (donorer og patienter). CPV: , , Abbott Laboratories A/S Emdrupvej 28 c 200 København Ø

7 DK-Aarhus: Laserdioder AARHUS UNIVERSITET CPV: , , , , , Laserdioder. Lasere. Lasere til industriel brug. Værktøjsmaskiner, der arbejder med laserstråler og bearbejdningscentre. Optiske instrumenter. Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller). Azpect Photonics AB SVERIGE

8 DK-Aarhus: Opførelse af multimediebiblioteker AARHUS KOMMUNE Urban Mediaspace Aarhus - udbud E5.4 Sluse- og pumpeentreprisen. Urban Mediaspace Aarhus er en del af omdannelsen af Aarhus inderhavn fra industrihavn til byrum. Projektet realiseres af Aarhus Kommune i samarbejde med Realdania og Realdania Byg. Aarhus Kommune er bygherre for projektet. Projektet omfatter: Multimediehuset indeholdende hovedbibliotek, borgerservice og udlejningsarealer. Et fuldautomatisk p-anlæg med ca. 000 pladser, der etableres under multimediehuset, Nye havnepladser, Frilægning af den sidste del af Aarhus Å, Omlægning af trafikken omkring havnen, Klimasikring af midtbyen. Arealmæssigt omfatter det samlede projekt selve multimediehuset inkl. udlejningsarealer på i alt ca m2, overdækkede uderum på i alt ca m2, et underjordisk fuldautomatisk parkeringsanlæg på i alt ca m2 samt en omdannelse og omlægning af tilstødende byrum og havnepladser på i alt ca m2. Multimediehuset og p-anlægget er efter planen klar til brug i slutningen af 204, mens havnepladserne og resten af projektet står færdigt ved udgangen af 205. Der kan findes flere informationer - herunder illustrationer og 3D model - på følgende hjemmeside: Anlægsarbejdet med etablering af byggegrube mv. blev påbegyndt i juni 20. Der er endvidere indgået entrepriseaftaler om hhv. drift af byggeplads, opførelse af råhus, lukning, åbning af åen og levering af et fuldautomatisk p-anlæg. Dette udbud omfatter E5.4 Sluse- og pumpeentreprisen. I forbindelse med sikring af Aarhus indre by mod oversvømmelser fra høj vandstand i Aarhus Bugten etableres højtvandssikring i form af et pumpeog sluseanlæg i Aarhus Å. Sluseanlægget skal spærre for havvandet samtidig med, at pumpestationen løfter tilstrømmende vand fra åen ud til havnebassinet. Entreprisen udbydes som et funktionsudbud og omfatter alle arbejder i forbindelse med pumpeanlæg, sluseporte, el- og SRO-anlæg. Anlægget omfatter en pumpedrift på ca. 8 m3/s. Med baggrund i tilbud og projekt fra entreprenøren udarbejder bygherrens totalrådgiver endeligt projekt for anlægs- og betonarbejder, som udføres under andre entrepriser. Arbejdet i pumpe- og sluseentreprisen indeholder udarbejdelse af detailprojekt i samarbejde med bygherrens totalrådgiver, dokumentation, montage, instruktion og indkøring af alle tekniske anlæg under entreprisen inkl. indhentning af nødvendige tilladelse og godkendelser. Entreprisen forventes på udbudstidspunktet udført i perioden november 202 juli 204. Det endelige udførelsestidspunkt fastlægges senere. CPV: , , , , Sulzer Pumps Wastewater Denmark A/S

9 Stærmosegårdsvej Odense M Telefon: Internetadresse: 2

10 DK-Aarhus: Opførelse af multimediebiblioteker AARHUS KOMMUNE Urban Mediaspace Aarhus - udbud E5.4 Køleentreprisen. Urban Mediaspace Aarhus er en del af omdannelsen af Aarhus inderhavn fra industrihavn til byrum. Projektet realiseres af Aarhus Kommune i samarbejde med Realdania og Realdania Byg. Aarhus Kommune er bygherre for projektet. Projektet omfatter: Multimediehuset indeholdende hovedbibliotek, borgerservice og udlejningsarealer. Et fuldautomatisk p-anlæg med ca. 000 pladser, der etableres under multimediehuset. Nye havnepladser. Frilægning af den sidste del af Aarhus Å. Omlægning af trafikken omkring havnen. Klimasikring af midtbyen. Arealmæssigt omfatter det samlede projekt selve multimediehuset inkl. udlejningsarealer på i alt ca m2, overdækkede uderum på i alt ca m2, et underjordisk fuldautomatisk parkeringsanlæg på i alt ca m2 samt en omdannelse og omlægning af tilstødende byrum og havnepladser på i alt ca m2. Multimediehuset og p-anlægget er efter planen klar til brug i slutningen af 204, mens havnepladserne og resten af projektet står færdigt ved udgangen af 205. Der kan findes flere informationer - herunder illustrationer og 3D model - på følgende hjemmeside: Anlægsarbejdet med etablering af byggegrube mv. blev påbegyndt i juni 20. Der er endvidere indgået entrepriseaftaler om hhv. drift af byggeplads, opførelse af råhus, lukning, åbning af åen og levering af et fuldautomatisk p-anlæg. Dette udbud omfatter E5.4 Køleentreprisen. Entreprisen omfatter etablering af alle arbejder ved etablering af kølecentral, herunder tilslutning af rørledninger i terræn til kølevandsindtag, levering og montering af kølemaskiner, rørinstallationer, isolering samt tavler, føringsveje og installationer. Der udføres havvandskøling. Kølemaskiner i teknikrum bliver opdelt i en række delanlæg med en samlet køleeffekt på ca kw. Kølemaskiner skal forsyne bygningens klimaanlæg samt serverrum, kølefryserum mv. Arbejdet indeholder endvidere udarbejdelse af dokumentation, instruktion og afprøvning af alle anlæg under entreprisen inkl. indhentning af godkendelser. Entreprisen forventes på udbudstidspunktet udført i perioden ultimo 202 september 204. Det endelige udførelsestidspunkt fastlægges senere. CPV: , Kirkebjerg A/S Jens Juuls Vej Viby J.

11 Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

12 DK-Aarhus: Opførelse af multimediebiblioteker AARHUS KOMMUNE Urban Mediaspace Aarhus - udbud E5.5 Ventilationsentreprisen. Urban Mediaspace Aarhus er en del af omdannelsen af Aarhus inderhavn fra industrihavn til byrum. Projektet realiseres af Aarhus Kommune i samarbejde med Realdania og Realdania Byg. Aarhus Kommune er bygherre for projektet. Projektet omfatter: Multimediehuset indeholdende hovedbibliotek, borgerservice og udlejningsarealer. Et fuldautomatisk p-anlæg med ca. 000 pladser, der etableres under multimediehuset. Nye havnepladser. Frilægning af den sidste del af Aarhus Å. Omlægning af trafikken omkring havnen. Klimasikring af midtbyen. Arealmæssigt omfatter det samlede projekt selve Multimediehuset inkl. udlejningsarealer på i alt ca m2, overdækkede uderum på i alt ca m2, et underjordisk fuldautomatisk parkeringsanlæg på i alt ca m2 samt en omdannelse og omlægning af tilstødende byrum og havnepladser på i alt ca m2. Multimediehuset og p-anlægget er efter planen klar til brug i slutningen af 204, mens havnepladserne og resten af projektet står færdigt ved udgangen af 205. Der kan findes flere informationer - herunder illustrationer og 3D model - på følgende hjemmeside: Anlægsarbejdet med etablering af byggegrube mv. blev påbegyndt i juni 20. Der er endvidere indgået entrepriseaftaler om hhv. drift af byggeplads, opførelse af råhus, lukning, åbning af åen og levering af et fuldautomatisk p-anlæg. Dette udbud omfatter E5.5 Ventilationsentreprisen. Entreprisen omfatter levering og montering af i alt ca. 20 ventilationsanlæg, kanalarbejder, teknisk isolering samt etablering af mekanisk brandventilation samt udsugningsanlæg. Der etableres brandventilation fra kælder for automatisk p-anlæg, øvrig kælder, multisal og børneteater på niveau samt fra hele niveau 3. De 20 hovedanlæg modsvarer i alt ca m3/h. Arbejdet indeholder desuden udarbejdelse af dokumentation, instruktion og afprøvning af alle anlæg under entreprisen inkl. godkendelser. Entreprisen forventes på udbudstidspunktet udført ultimo 202 september 204. Det endelige udførelsestidspunkt fastlægges senere. CPV: , Brøndum A/S Elmegårdsvej Hasselager Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

13 DK-Aarhus: Opførelse af multimediebiblioteker AARHUS KOMMUNE Urban Mediaspace Aarhus - udbud E6.3 Byrumsinventar. Urban Mediaspace Aarhus er en del af omdannelsen af Aarhus inderhavn fra industrihavn til byrum. Projektet realiseres af Aarhus Kommune i samarbejde med Realdania og Realdania Byg. Aarhus Kommune er bygherre for projektet. Projektet omfatter: Multimediehuset indeholdende hovedbibliotek, borgerservice og udlejningsarealer, Et fuldautomatisk p-anlæg med ca. 000 pladser, der etableres under multimediehuset, Nye havnepladser, Frilægning af den sidste del af Aarhus Å, Omlægning af trafikken omkring havnen, Klimasikring af midtbyen. Arealmæssigt omfatter det samlede projekt selve multimediehuset inkl. udlejningsarealer på i alt ca m2, overdækkede uderum på i alt ca m2, et underjordisk fuldautomatisk parkeringsanlæg på i alt ca m2 samt en omdannelse og omlægning af tilstødende byrum og havnepladser på i alt ca m2. Multimediehuset og p-anlægget er efter planen klar til brug i slutningen af 204, mens havnepladserne og resten af projektet står færdigt ved udgangen af 205. Der kan findes flere informationer - herunder illustrationer og 3D model - på følgende hjemmeside: Anlægsarbejdet med etablering af byggegrube mv. blev påbegyndt i juni 20. Der er endvidere indgået entrepriseaftaler om hhv. drift af byggeplads, opførelse af råhus, lukning, åbning af åen og levering af et fuldautomatisk p-anlæg. Dette udbud omfatter omfatter E6.3 Byrumsinventar. Entreprisen omfatter detailudvikling af specialdesign i samarbejde med bygherrens totalrådgiver samt udførelse og levering af specialdesign i terræn bestående af stormøbler, cykelstativer og pullerter. Omfang: Stormøbler: 6 stk. af længder på hhv. 5 m og 30 m. Cykelstativer: ca. 400 stk. Pullerter: ca. 250 stk. Entreprisen forventes på udbudstidspunktet udført i perioden januar oktober 205. Det endelige udførelsestidspunkt fastlægges senere. CPV: , Inventarrum A/S Håndværkervej Fredericia Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

14 DK-Aarhus: Opførelse af multimediebiblioteker AARHUS KOMMUNE Urban Mediaspace Aarhus - udbud E5.3 Sprinklerentreprisen. Urban Mediaspace Aarhus er en del af omdannelsen af Aarhus inderhavn fra industrihavn til byrum. Projektet realiseres af Aarhus Kommune i samarbejde med Realdania og Realdania Byg. Aarhus Kommune er bygherre for projektet. Projektet omfatter: Multimediehuset indeholdende hovedbibliotek, borgerservice og udlejningsarealer. Et fuldautomatisk p-anlæg med ca. 000 pladser, der etableres under multimediehuset. Nye havnepladser. Frilægning af den sidste del af Aarhus Å. Omlægning af trafikken omkring havnen. Klimasikring af midtbyen. Arealmæssigt omfatter det samlede projekt selve multimediehuset inkl. udlejningsarealer på i alt ca m2, overdækkede uderum på i alt ca m2, et underjordisk fuldautomatisk parkeringsanlæg på i alt ca m2 samt en omdannelse og omlægning af tilstødende byrum og havnepladser på i alt ca m2. Multimediehuset og p-anlægget er efter planen klar til brug i slutningen af 204, mens havnepladserne og resten af projektet står færdigt ved udgangen af 205. Der kan findes flere informationer - herunder illustrationer og 3D model - på følgende hjemmeside: Anlægsarbejdet med etablering af byggegrube mv. blev påbegyndt i juni 20. Der er endvidere indgået entrepriseaftaler om hhv. drift af byggeplads, opførelse af råhus, lukning, åbning af åen og levering af et fuldautomatisk p-anlæg. Dette udbud omfatter E5.3 Sprinklerentreprisen. Entreprisen omfatter alle sprinkler arbejder i bygningen, herunder etablering af sprinklercentral, sprinklerarbejder i automatisk P-kælder (sprinkling i bilreoler i 3 niveauer iht. Vds CEA 400 i alt ca. 000 biler), sprinkler udendørs på niveau 0 (ca. 000 m2), sprinkler indendørs (ca m2) samt facadesprinkling. På niveau 0,, 2 og 3 udføres sprinkler over åbne lofter. Sprinkling tænkes udført dels som vandtågesprinkling og dels som traditionel sprinkling. Der kan gives sideordnede tilbud på en samlet løsning med traditionel sprinkling. Arbejdet indeholder i øvrigt udarbejdelse af færdigprojektering, dokumentation, instruktion og afprøvning af alle anlæg under entreprisen inkl. indhentning af godkendelser. Entreprisen forventes på udbudstidspunktet udført i perioden januar september 204. Det endelige udførelsestidspunkt fastlægges senere. CPV: , Brøndum A/S Falkevej Viborg

15 Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

16 DK-Aarhus: Opførelse af multimediebiblioteker AARHUS KOMMUNE Urban Mediaspace Aarhus - udbud E5. VVS-entreprisen. Urban Mediaspace Aarhus er en del af omdannelsen af Aarhus inderhavn fra industrihavn til byrum. Projektet realiseres af Aarhus Kommune i samarbejde med Realdania og Realdania Byg. Aarhus Kommune er bygherre for projektet. Projektet omfatter: Multimediehuset indeholdende hovedbibliotek, borgerservice og udlejningsarealer. Et fuldautomatisk p-anlæg med ca. 000 pladser, der etableres under multimediehuset. Nye havnepladser. Frilægning af den sidste del af Aarhus Å. Omlægning af trafikken omkring havnen. Klimasikring af midtbyen. Arealmæssigt omfatter det samlede projekt selve multimediehuset inkl. udlejningsarealer på i alt ca m2, overdækkede uderum på i alt ca m2, et underjordisk fuldautomatisk parkeringsanlæg på i alt ca m2 samt en omdannelse og omlægning af tilstødende byrum og havnepladser på i alt ca m2. Multimediehuset og p-anlægget er efter planen klar til brug i slutningen af 204, mens havnepladserne og resten af projektet står færdigt ved udgangen af 205. Der kan findes flere informationer - herunder illustrationer og 3D model - på følgende hjemmeside: Anlægsarbejdet med etablering af byggegrube mv. blev påbegyndt i juni 20. Der er endvidere indgået entrepriseaftaler om hhv. drift af byggeplads, opførelse af råhus, lukning, åbning af åen og levering af et fuldautomatisk p-anlæg. Dette udbud omfatter E5. VVS-entreprisen. Entreprisen omfatter leverancer og arbejder i forbindelse med afløb, vand, køl, varme og teknisk isolering. Afløb; Der udføres afløb i bygningen fra toiletrum, baderum, tekøkkener, teknikrum, storkøkken, cafe mv. Herudover udføres afløb fra tag samt afvanding af udendørs arealer på niveau og niveau 0. Vand: Der udføres vandinstallationer til toiletrum, baderum, tekøkkener, teknikrum, storkøkken, cafe mv. Varmtvandsproduktion udføres som decentrale vekslerunits. Køl: Der udføres kølerør fra kølecentral i kælder og frem til kølelofter, ventilationskøleflader og maskinkøl (serverum, køle/fryserum mv.) Der udføres blandesløjfer for kølelofter og ventilationskøleflader. Varme: Der udføres varminstallationer inkl. blandeanlæg for radiatoropvarmning, gulvvarme, lufttæpper og ventilationsvarmeflader mv. I varmecentral udføres hovedveksler på ca kw. Arbejdet er ekskl. levering og montering af sanitet og armaturer. Arbejdet indeholder desuden udarbejdelse af dokumentation, instruktion og afprøvning af alle anlæg under entreprisen inkl. godkendelser. Entreprisen forventes på udbudstidspunktet udført i perioden april 203 september 204. Det endelige udførelsestidspunkt fastlægges senere. CPV: ,

17 Brøndum A/S Falkevej Viborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

18 DK-Aarhus: Opførelse af multimediebiblioteker AARHUS KOMMUNE Urban Mediaspace Aarhus - udbud E5.6 El-entreprisen. Urban Mediaspace Aarhus er en del af omdannelsen af Aarhus inderhavn fra industrihavn til byrum. Projektet realiseres af Aarhus Kommune i samarbejde med Realdania og Realdania Byg. Aarhus Kommune er bygherre for projektet. Projektet omfatter: Multimediehuset indeholdende hovedbibliotek, borgerservice og udlejningsarealer. Et fuldautomatisk p-anlæg med ca. 000 pladser, der etableres under multimediehuset. Nye havnepladser. Frilægning af den sidste del af Aarhus Å. Omlægning af trafikken omkring havnen. Klimasikring af midtbyen. Arealmæssigt omfatter det samlede projekt selve multimediehuset inkl. udlejningsarealer på i alt ca m2, overdækkede uderum på i alt ca m2, et underjordisk fuldautomatisk parkeringsanlæg på i alt ca m2 samt en omdannelse og omlægning af tilstødende byrum og havnepladser på i alt ca m2. Multimediehuset og p-anlægget er efter planen klar til brug i slutningen af 204, mens havnepladserne og resten af projektet står færdigt ved udgangen af 205. Der kan findes flere informationer - herunder illustrationer og 3D model - på følgende hjemmeside: Anlægsarbejdet med etablering af byggegrube mv. blev påbegyndt i juni 20. Der er endvidere indgået entrepriseaftaler om hhv. drift af byggeplads, opførelse af råhus, lukning, åbning af åen og levering af et fuldautomatisk p-anlæg. Dette udbud omfatter E5.6 El-entreprisen. Entreprisen omfatter el-anlæg og el-installationer, herunder etablering af føringsveje, stikledninger, hovedledninger, tavleanlæg, kraftinstallationer, teleslyngeanlæg, lysinstallationer, sikkerhedsbelysningsanlæg samt levering og montering af belysningsarmaturer. Arbejdet omfatter desuden IT-installationer, herunder etablering af serverrum, UPS-anlæg for serverrum, fiber infrastruktur, kabling, etagekrydsfelter. I arbejdet indgår desuden jordings og udligningsanlæg. Forsyningsselskabet NRGi leverer og opstiller transformatorudstyr i bygningens transformer rum. Føringsvejsinstallationer omfatter en bred dækning af kabelbakker i hele bygningen, gulvdåseinstallationer m.v. Der udføres kraftinstallationer for bl.a. bygningstekniske anlæg, teknisk udstyr i køkken- og cafeområde, teknisk udstyr i tekøkkener m.v. Belysningsanlægget er zoneopdelt og i visse områder med automatisk lysregulering i forhold til dagslysindfald. Belysning udføres hovedsageligt som LED-belysning. Teleslyngeanlæg udføres som SLS-anlæg med dæmpning. Arbejdet indeholder udarbejdelse af dokumentation, instruktion og afprøvning af alle anlæg under entreprisen inkl. indhentning af nødvendige godkendelser. Elevatorer og eskalatorer udbydes under anden entreprise.

19 Entreprisen forventes på udbudstidspunktet udført i perioden april 203 september 204. Det endelige udførelsestidspunkt fastlægges senere. CPV: , , Bravida Danmark A/S True Møllevej Tilst Telefon: Internetadresse: Fax:

20 DK-Aarhus: Opførelse af multimediebiblioteker AARHUS KOMMUNE Urban Mediaspace Aarhus - udbud E5.9 Elevatorentreprisen. Urban Mediaspace Aarhus er en del af omdannelsen af Aarhus inderhavn fra industrihavn til byrum. Projektet realiseres af Aarhus Kommune i samarbejde med Realdania og Realdania Byg. Aarhus Kommune er bygherre for projektet. Projektet omfatter: Multimediehuset indeholdende hovedbibliotek, borgerservice og udlejningsarealer, Et fuldautomatisk p-anlæg med ca. 000 pladser, der etableres under multimediehuset, Nye havnepladser, Frilægning af den sidste del af Aarhus Å, Omlægning af trafikken omkring havnen, Klimasikring af midtbyen. Arealmæssigt omfatter det samlede projekt selve multimediehuset inkl. udlejningsarealer på i alt ca m2, overdækkede uderum på i alt ca m2, et underjordisk fuldautomatisk parkeringsanlæg på i alt ca m2 samt en omdannelse og omlægning af tilstødende byrum og havnepladser på i alt ca m2. Multimediehuset og p-anlægget er efter planen klar til brug i slutningen af 204, mens havnepladserne og resten af projektet står færdigt ved udgangen af 205. Der kan findes flere informationer - herunder illustrationer og 3D model - på følgende hjemmeside: Anlægsarbejdet med etablering af byggegrube mv. blev påbegyndt i juni 20. Der er endvidere indgået entrepriseaftaler om hhv. drift af byggeplads, opførelse af råhus, lukning, åbning af åen og levering af et fuldautomatisk p-anlæg. Dette udbud omfatter E5.9 Elevatorentreprisen. Entreprisen indeholder levering og montering af ca. 3 elevatorer for persontransport, vareelevator samt godselevator. 3 af elevatorerne udføres som panoramaelevatorer i åbent rum mellem niveau 0-3 og 2 af elevatorer er placeret i terræn mellem niveau 0 og. Arbejdet indeholder udarbejdelse af projektering, dokumentation, idriftsættelse og afprøvning af alle elevatorer inkl. nødvendige godkendelser. Entreprisen forventes på udførelsestidspunktet udført i perioden oktober 203 december 203. Det endelige udførelsestidspunkt fastlægges senere. CPV: , KONE A/S Egsagervej Aabyhøj Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

21 DK-Aarhus: Opførelse af multimediebiblioteker AARHUS KOMMUNE Urban Mediaspace Aarhus - udbud E5. CTS- og sikringsentreprisen. Urban Mediaspace Aarhus er en del af omdannelsen af Aarhus inderhavn fra industrihavn til byrum. Projektet realiseres af Aarhus Kommune i samarbejde med Realdania og Realdania Byg. Aarhus Kommune er bygherre for projektet. Projektet omfatter: Multimediehuset indeholdende hovedbibliotek, borgerservice og udlejningsarealer. Et fuldautomatisk p-anlæg med ca. 000 pladser, der etableres under multimediehuset. Nye havnepladser. Frilægning af den sidste del af Aarhus Å. Omlægning af trafikken omkring havnen. Klimasikring af midtbyen. Arealmæssigt omfatter det samlede projekt selve multimediehuset inkl. udlejningsarealer på i alt ca m2, overdækkede uderum på i alt ca m2, et underjordisk fuldautomatisk parkeringsanlæg på i alt ca m2 samt en omdannelse og omlægning af tilstødende byrum og havnepladser på i alt ca m2. Multimediehuset og p-anlægget er efter planen klar til brug i slutningen af 204, mens havnepladserne og resten af projektet står færdigt ved udgangen af 205. Der kan findes flere informationer - herunder illustrationer og 3D model - på følgende hjemmeside: Anlægsarbejdet med etablering af byggegrube mv. blev påbegyndt i juni 20. Der er endvidere indgået entrepriseaftaler om hhv. drift af byggeplads, opførelse af råhus, lukning, åbning af åen og levering af et fuldautomatisk p-anlæg. Dette udbud omfatter E5. CTS- og sikringsentreprisen. Entreprisen omfatter arbejder i forbindelse med CTS- og sikringsanlæg, herunder automatisk indbrudsalarmeringsanlæg (AIA), adgangskontrolanlæg (ADK), internt TV (ITV). Arbejdet omfatter etablering af et fuldt færdigt og funktionsdygtigt BMS (Building Management System) platform hvor alle tekniske installationer i bygningen samles og kan dele informationer. I entreprisen indgår bl.a. følgende: CTS, IBI, AIA/ADK, ITV, Energiprogram. Der skal udføres integration mellem CTS, AIA / ADK, ITV og ABA. Endvidere skal der under byggefasen yderligere integreres op mod betalingssystem, bookingsystem og drift og vedligeholdsprogram, som leveres af bygherre. Integrationen skal opbygges som et åbent system, idet alle programmeringssoftware, adgangs- og sitekoder skal leveres til bygherre. Arbejdet indeholder desuden projektering og udarbejdelse af dokumentation, instruktion og afprøvning af alle anlæg under entreprisen inkl. nødvendige godkendelser. Entreprisen forventes på udbudstidspunktet udført i perioden april september 204. Det endelige udførelsestidspunkt fastlægges senere. CPV: , , , , Dominus A/S

22 Gavnøvej Herning Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

23 DK-Aarhus: Opførelse af multimediebiblioteker AARHUS KOMMUNE Urban Mediaspace Aarhus - udbud E5.8 Brandanlægsentreprisen. Urban Mediaspace Aarhus er en del af omdannelsen af Aarhus inderhavn fra industrihavn til byrum. Projektet realiseres af Aarhus Kommune i samarbejde med Realdania og Realdania Byg. Aarhus Kommune er bygherre for projektet. Projektet omfatter: Multimediehuset indeholdende hovedbibliotek, borgerservice og udlejningsarealer. Et fuldautomatisk p-anlæg med ca. 000 pladser, der etableres under multimediehuset. Nye havnepladser. Frilægning af den sidste del af Aarhus Å. Omlægning af trafikken omkring havnen. Klimasikring af midtbyen. Arealmæssigt omfatter det samlede projekt selve multimediehuset inkl. udlejningsarealer på i alt ca m2, overdækkede uderum på i alt ca m2, et underjordisk fuldautomatisk parkeringsanlæg på i alt ca m2 samt en omdannelse og omlægning af tilstødende byrum og havnepladser på i alt ca m2. Multimediehuset og p-anlægget er efter planen klar til brug i slutningen af 204, mens havnepladserne og resten af projektet står færdigt ved udgangen af 205. Der kan findes flere informationer - herunder illustrationer og 3D model - på følgende hjemmeside: Anlægsarbejdet med etablering af byggegrube mv. blev påbegyndt i juni 20. Der er endvidere indgået entrepriseaftaler om hhv. drift af byggeplads, opførelse af råhus, lukning, åbning af åen og levering af et fuldautomatisk p-anlæg. Dette udbud omfatter E5.8 Brandanlægsentreprisen. Entreprisen omfatter tekniske brandinstallationer, herunder automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA), talevarslingsanlæg (TVA) samt døvevarslingsanlæg (DVA), ABA-anlægget udføres med intelligente adresserbare detektorer og fuldt dækkende for hele bygningen. Der skal være automatisk alarmering direkte til den lokale brandmyndighed. TVA-anlægget og DVA-anlægget udføres i publikumsområder af bygningen. TVA-anlægget omfatter endvidere de åbne arealer i niveau 0. Anlæggene udføres efter DBI forskrifter og brandstrategirapporten. Arbejdet indeholder færdigprojektering og udførelse af ABA-anlægget, TVA-anlægget og DVA-anlægget. Arbejdet omfatter tillige dokumentation, instruktion og afprøvning af brandanlæg inkl. godkendelse af anlæggene. Entreprisen forventes på udbudstidspunktet udført i perioden april september 204. Det endelige udførelsestidspunkt fastlægges senere. CPV: , , Siemens A/S Bredskifte Allé Aarhus V

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på 2 lokaliteter i Aabenraa Kommune udbydes samlet. CPV: 909300. Forenede Service A/S Buddingevej

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, AALBORG FORSYNING, VARME Rammeaftale vedrørende anlæg, reparation og renovering

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune Danmark-Aabenraa: Rådgivning

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling Aalborg Kommune DK-Aalborg: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND,

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Rengøring AABENRAA KOMMUNE Rengøringsservice - Aabenraa Kommune. Rengøringsservice på institutioner under Aabenraa Kommune. Opgaven udbydes i 5 delaftaler. Der indgås enkontrakt pr. delaftale.

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven. DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder Vesthimmerlands Kommune Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Udvidelse

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA Fagentreprise vedr. levering og montering af fast inventar. Region Syddanmark har med vedtagelsen af en ny akutplan besluttet

Læs mere

Overskrift Danmark-Aarhus: Gasser. Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Overskrift Danmark-Aarhus: Gasser. Ordregiver AARHUS UNIVERSITET Danmark-Aarhus: Gasser AARHUS UNIVERSITET Rammeaftale vedr. indkøb af Gasser og Tøris til Aarhus Universitet. ønsker at samle sine indkøb af gasser på flasker, tøris, flydende nitrogen til små kryobeholdere,

Læs mere

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Albertslund: Fodpleje Albertslund Kommune Danmark-Aabenraa: Snerydning AABENRAA KOMMUNE Udførelse af vintertjeneste i Aabenraa Kommune i perioden 203-207. Udførelse af vintertjeneste i SAabenraa Kommune

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Hjælpemidler - Helmadras, skum til indstillelig plejeseng til Aalborg, Hjørring, Brønderslev og Læsø kommuner Hjælpemidler -

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Biblioteksbøger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Biblioteksmedier og undervisningsmidler til Aalborg Kommune. Danske og udenlandske bøger, musik, film, spil, lydbøger samt undervinsningsmidler

Læs mere

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed Randers Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Endoskopisk udstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Grenå: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme GRENÅ ANDELSBOLIGFORENING Afd. 3. og 3.2, Fuglsangvej -67, Grenå - Udbedring af byggeskader, hovedentreprise. Renovering af 94 boliger. CPV: 452000.

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad Aabenraa Kommune DK-Kokkedal: Nyt idrætscenter i Humlebæk. Fredensborg Kommune Danmark-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør-

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK)

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) DK-Aabenraa: Kedelinstallationer AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) Central Egelund - Halmkedelcentral Totalentreprise for projektering, levering og opførelse af en komplet 36 MW (3x2MW) halmfyret kedelcentral

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Overskrift Bygherrerådgivning i forbindelse med byudvikling i Middelfart. Ordregiver Middelfart Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Bygherrerådgivning i forbindelse med byudvikling i Middelfart. Ordregiver Middelfart Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Bygherrerådgivning i forbindelse med byudvikling i Middelfart Middelfart Kommune - Danmark-Aabenraa: Bygge- og anlægsarbejder ÆLDRECENTER LERGÅRDEN V/KOLSTRUPBOLIGFORENING AFD. 29 Ældrecenter Lergården

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Byggearbejde KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Mandskabsbygning - Fælledparken. Hovedentreprise for udførelse af ny mandskabsbygning på ca. 00 m2 i Fælledparken i København

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere