BankInvest Asiatiske Aktier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BankInvest Asiatiske Aktier"

Transkript

1 2. kvartal 2016 BankInvest Asiatiske Aktier Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asiatiske Aktier gav et afkast på 3,0% efter omkostninger i andet kvartal. Dette var en anelse bedre end sammenligningsindekset der steg med 2,8% i perioden. Bidrag til afkastet Der var en positiv kursudvikling på tværs af landene i Asien. Kun det malaysiske marked faldt i kvartalet. De mest stigende markeder var Filippinerne og Indonesien. Relativt til sammenligningsindekset var der bedst afkast i finanssektoren samt i de stabile sektorer telekom, forsyning og healthcare. Især selskaberne i diskretionært forbrug og industrisektoren gjorde det dårligere end sammenligningsindekset. På selskabsniveau var nogle af de største bidragsydere det indonesiske ejendomsselskab Pakuwon Jati, teleselskabet Telekom Indonesia, det kinesiske infrastrukturselskab Guangdong Investment og det koreanske tobak- og ginsengselskab KT&G. Blandt de negative bidragsydere var det kinesiske skadesforsikringsselskab PICC P&C og den indiske havneoperatør Adani Ports and Special Economic Zone. Selskabskommentarer Det kinesiske infrastrukturselskab Guangdong Investment steg med 26% i andet kvartal. Selskabet annoncerede en aftale om udvikling af motor- og landeveje i Guangdong provinsen. De vil investere 4,8 milliarder RMB over en 4-6 årig periode. Projektet har lav risiko. Guangdong Investment er blandt andet ikke ansvarlige for eventuelle budgetoverskridelser og de er sikret et årligt afkast før skat på 11,6%. Projektet er det seneste i en række af nye projekter. De har især været aktive inden for opkøb af vandforsyningsprojekter i løbet af det sidste år. Selskabet har ingen nettogæld og et stærkt cash flow fra driften. Derfor kan de investere i nye projekter og samtidig betale et pænt udbytte. Det vigtigste forretningsområde, forsyning af vand til Hong Kong, vokser pænt og sikrer et stabilt cash flow. De attraktive karakteristika med vækst, stabilitet og udbytte har været med til at sende kursen op. Især i en periode med lavere økonomisk vækst og højere global usikkerhed er denne type selskaber populære. Aktien koster 15 gange de næste 12 måneders indtjening og har en dividende på 3,5%.

2 Det koreanske tobak- og ginsengselskab KT&G steg med 26% i andet kvartal. Selskabet leverer pæne resultater på tværs af forretningsområderne. Den koreanske tobaksforretning er på vej tilbage efter en periode med lavere volumen på grund af store afgiftsforhøjelser. Som ventet har bekymringerne omkring afgiftsforhøjelserne vist sig at være overdrevne og salgsvolumen er i gang med at normalisere sig. Mikset er blevet forbedret med flere high-end cigaretter, hvilket giver bedre marginer. Samtidig vokser både eksporten og ginsengforretningen. KT&G har haft succes med at diversificere eksportforretningen til et bredere geografisk område. I ginsengforretningen har de haft gode resultater med en mere målrettet produktsegmentering. Nye produkter er således målrettet specifikt mod for eksempel kvinder, studenter eller børn. Aktien koster 15,8 gange de næste 12 måneders indtjening og har en dividende på 2,6%. Selskabet har ingen nettogæld. I Indonesien steg ejendomsselskabet Pakuwon Jati 30%. Baggrunden for stigningen var et fald i renteniveauet, forventninger om lempelser i kravene til boliglån samt forventninger om øget salg af boliger i forbindelse med skatteamnestien. Skatteamnestien kan påvirke salget af ejendomme gennem hjemtagelse af midler fra udlandet eller ved, at selvangive samtlige aktiver i Indonesien, der derved kan belånes. På kort sigt har omsætningen af fast ejendom været negativt påvirket af usikkerheden omkring skatteamnestien, da køberne har afventet gennemførelsen af loven. Pakuwon vil øge projektsalget af ejendomme i 2. halvår i forventning om at markedet bliver mere positivt. Det ventes, at selskabet vil få fordel af udbygningen af infrastrukturen i Jakarta. I løbet af de næste par år vil der blandt andet blive færdiggjort en række toglinjer med stationer tæt på Pakuwon Jatis projekter. Telekom Indonesia steg i løbet af kvartalet med 26% på baggrund af et solidt regnskab for 1. kvartal. Omsætningen steg med 17% drevet af data og internet mens de øvrige produkter voksede i et lavere tempo. Det indonesiske tele-marked er attraktivt, da konkurrencen mellem de tre store operatører er rationel. Desuden prioriterer den regulerende myndighed en effektiv udbygning af netværket højere end pris og indtjening hos teleoperatørerne. Regeringens mål er, at hele befolkningen skal have adgang til de forskellige teletjenester, for at øge produktiviteten og reducere forskellen mellem væksten i byerne og i provinserne. Internetpenetrationen er lav i Indonesien og penetrationen af smartphones ligger på ca. 35%. Telekom Indonesia har en meget stærk position i markedet, da de har den største geografiske dækning, flest kunder og de mest profitable kunder. De har en markedsandel på 60% inden for mobil data. Indiens største private havneoperatør Adani Ports and Special Economic Zone var blandt de største negative bidragsydere. Aktien faldt med over 30% i løbet af kvartalet, men har siden rettet sig og slutter med et fald på 16%. Det skuffende afkast skyldes blandt andet en faldende volumen af kul, der fragtes gennem havnene. Importen af kul faldt med 17% sammenlignet med samme periode sidste år. Dette skyldes især en højere lokal produktion fra det statsejede kulselskab Coal India. På længere sigt er det dog væksten i container segmentet, der er selskabets hovedfokus. Denne del af forretningen vokser med op mod 20% om året og potentialet er stort på grund af den lave andel af fragt der sker med containere i Indien sammenlignet med andre lande. Øget fragt af gas og gødning gennem havnene er andre vækstområder. Samtidig har selskabet planer om at udvide havnekapaciteten både i eksisterende og nye havne. Bortset fra i kulsegmentet er den langsigtede efterspørgselsvækst stærk og Adanis havne er attraktivt geografisk placeret. Aktien koster 15,7 gange de næste 12 måneders indtjening. Skadesforsikringsselskabet PICC P&C, der er førende inden for bilforsikringer i Kina, faldt med 10% i kvartaler. Kursen blev især påvirket af deres køb af en del af søsterselskabet PICC Health, der blandt andet tilbyder syge- og sundhedsforsikringer. PICC Health og PICC P&C er begge ejet af deres fælles moderselskab PICC Group. Dermed giver købet anledning til bekymring om minoritetsaktionærernes interesser. PICC P&C har købt 24,7% af PICC Health for 2,5 milliarder RMB. Prisen virker høj og det er usikkert om det økonomiske rationale for investeringen kan retfærdiggøres. Risikoen for transaktioner med moderselskabet har hele tiden været et af hovedrisikoscenarierne i aktien. Selvom investeringen kun udgør 2,5% af PICC P&Cs aktiver, sender transaktionen et meget dårligt signal. Den fundamentale situation i selskabets forretning er fortsat god. Det langsigtede potentiale inden for bilforsikringer og andre typer skadesforsikringer er intakt. På trods af mere fri konkurrence i sektoren, vil PICC P&C kunne fastholde sin position på grund af betydelige stordriftsfordele, der giver dem lavere omkostninger og bedre forsikringspræmier end konkurrenter. Aktien koster 7,6 gange de næste 12 måneders indtjening og giver en dividende på 3,2%. 2

3 Køb og salg Vi har i løbet af kvartalet investeret i China Medical Systems (CMS), der er et kinesisk medicinalselskab. Selskabet sælger hovedsagligt udenlandske medicinalselskabers produkter i Kina. Selskabet sørger for at få godkendt produktet i Kina og markedsfører derefter produkterne i Kina. Produkterne er typisk produkter hvor der er mindre konkurrence, da der typisk ikke er nogle lokale producenter. De udenlandske kunder CMS samarbejder med er typisk mindre selskaber eller selskaber der endnu ikke ønsker at etablere sig på det kinesiske marked. I starten af 2016 indgik CMS en aftale med AstraZeneca, hvor selskabet køber de kinesiske rettigheder i 20 år til Plendil. Pendil er et medikament mod forhøjet blodtryk. CMS rapporterede et skuffende resultat for 2015 på baggrund af et lavere end forventet salg. Dette skyldes problemer i forbindelse med en omorganisering af salgsorganisationen samtidig med at selskabet havde fået en række nye produkter ind i sortimentet. Vi forventer, at disse problemer vil blive løst i 2016 og at salget vil accelerere på baggrund af markedsføringen af de nye produkter. I Indien har vi købt TVS Motor, der producerer knallerter, scootere og motorcykler. Penetrationen af motorcykler i Indien ligger under lande såsom Indonesien og Vietnam, hvorfor vækst mulighederne er gode. TVS har de senere år lanceret en række nye modeller i den billige og den dyre ende af markedet, og selskabet har øget sine markedsandele i disse segmenter. I mellem segmentet af markedet er markedsandelen lav, men selskabet har i starten af 2016 lanceret en ny model, og det ventes at markedsandelen i dette segment vil stige. En succesfuld lancering vil have en meget positiv indvirkning på indtjeningsmarginerne og afkast på den investerede kapital. TVS er den tredje største aktør i scooter segmentet. Dette segment vokser hurtigere end motorcykelmarkedet, grundet den stigende urbanisering samtidigt med at scootere er et unisex produkt. TVS har indgået et samarbejde med BMW, hvor selskaberne vil udvikle en fælles platform af motorcykler med mindre end 500 cc. Det er hensigten, at TVS skal producere motorcyklerne, og at BMW skal stå for den internationale markedsføring, mens TVS skal sælge produkterne i Indien. I Sydkorea har vi investeret i livsforsikringsselskabet Samsung Life, der er det største forsikringsselskab i Sydkorea. Inden for helseforsikringer har myndighederne liberaliseret reglerne for beregning af præmierne, således at selskaberne nu er i stand til, at sætte præmieniveauet i forhold til risikoen på den enkelte kunde. Desuden fokuserer selskabet på at øge salget af rene risikoprodukter på bekostning af salget af rene opsparingsprodukter. Aktien handler til knap 10 gange indtjeningen og kurs indre værdi ligger på 0,7. Begivenheder i regionen Vi vil femhæve begivenheder i 3 af de hurtigt voksende asiatiske lande: Filippinerne, Pakistan og Indonesien. Alle 3 lande er folkerige, har et lavt BNP per capta, vokser hurtigt og har et stort langsigtet potentiale. Aktiemarkederne er interessante og med gode muligheder for selskaber, der er positioneret rigtigt og har stærke forretningsmodeller. Filippinerne Indbyggertal: 102 millioner BNP per capita: 2858 USD (1/18 af Dansk niveau) Real BNP vækst 2015: 5,8% D. 9. maj blev der afholdt valg på Filippinerne. Rodrigo Duterte vandt valget og bliver landets næste præsident. På trods af skepsis op til valget er aktiemarkedet steget pænt efter Duterte blev valgt. Duterte har en baggrund som borgmester i Davao City, der er den fjerde største by i Filippinerne. Her opnåede han gode resultater både økonomisk og socialt. Han har ry for at være handlekraftig og god til at få tingene gennemført. Han er især kendt for at have reduceret kriminaliteten i Davao City betydeligt, dog til tider med hårdhændede metoder. Han anses for en ren politiker, der vil reducere korruptionen. Han er blandt andet den første kandidat, der betaler overskydende kampagnepenge tilbage til donorerne. Han har også allerede meddelt at offentlige instanser skal reducere behandlingstiderne, bureaukratiet og korruptionen. Der er fortsat usikkerhed om hvordan han vil styre landet, men en 10-punkts økonomisk og social agenda er blevet offentliggjort. Disse tiltag skal arbejde mod det langsigtede mål om at tredoble BNP per capita inden Blandt de vigtigste punkter er en videreførelse af den nuværende økonomiske politik, et øget fokus på områderne uden for hovedstadsområdet (hvor befolkningen er betydeligt fattigere), en fremskyndelse de store infrastrukturinvesteringer der har været plaget af forsinkelser, samt tiltag der skal øge landets 3

4 konkurrenceevne og tiltrække udenlandske investeringer. Blandt de største bekymringer er risikoen for en populistisk styring, der vil belaste økonomien på længere sigt. I Filippinerne ejer vi blandt andet ejendomsselskabet Vista Land. Selskabet ejer attraktive landområder både omkring hovedstaden Manilla, men også i de områder hvor Duterte vil fokusere på at øge levestandarden. Selskabet har en stærk track record, der gør at folk foretrækker at købe hus af dem frem for af mindre konkurrenter. De er førende inden for opførelse af en-families huse til middelklassen og driver samtidig indkøbscentre, der sikrer en mere stabil lejeindtægt. Begge forretningsområder har stor gavn af den voksende middelklasse. Pakistan Indbyggertal: 186 millioner BNP per capita: 1450 USD (1/36 af Dansk niveau) Real BNP vækst 2015: 4,3% Den førende udbyder af sammenligningsindeks, MSCI, vurderer 2 gange om året, om der er sket ændringer i de enkelte lande, der gør at deres aktiemarkeder skal klassificeres anderledes. De vurderer om landende lever op til de krav, der stilles for at blive klassificeret som henholdsvis frontier land, emerging markets land eller udviklet marked. I juni blev det offentliggjort at Pakistan bliver opgraderet fra frontier land til emerging markets land på grund af den positive udvikling, der har været i landet. Det betyder at landet bliver inkluderet i sammenligningsindekset for BankInvest Asiatiske Aktier og BankInvest Emerging Markets Aktier i løbet af Pakistan har tidligere været et emerging markets land, men blev nedgraderet i 2008, da de lukkede deres aktiemarked i hele 4. kvartal. Pakistan nyder godt af de lave olie- og gaspriser og de drager fordel af forbedret lokal sikkerhed, hvilket medføre øget forbrug og lokale investeringer. Samtidig har Pakistan fået et bedre forhold til alle sine naboer, og landet står overfor store investeringer i infrastruktur, der skal forbinde Vestkina med det Indiske Ocean og forbinde iranske gasfelter med pakistansk og indisk industri. Vi har løbende kigget på Pakistanske selskaber og har et tæt samarbejde med vores kollegaer i BankInvest New Emerging Markets Aktier, der investerer i frontier lande og har betydelige investeringer i Pakistan. Det er et marked med en række interessante selskaber til fornuftig værdiansættelse og interessen fra internationale investorer vil sandsynligvis øges op til inkluderingen i MSCI emerging markets sammenligningsindekset næste år. Indonesien Indbyggertal: 255 millioner BNP per capita USD 3362 (1/15 af Dansk niveau) Real BNP vækst 2015: 4,8% I Indonesien er der netop blevet vedtaget en ordning for skatteamnesti. Der er en stor sort økonomi både blandt de rige og fattige i landet. Dette tiltag skal forsøge at få især de rige indonesere til at registrere den del af deres formue, der ikke er registreret hos skattevæsenet. Ordningen giver frit lejde i en periode på 9 måneder, hvor midler kan registreres mod en afgift på mellem 2-10%. Ordningen kommer et år før opstarten af et øget internationalt samarbejde, der skal gøre det lettere for de indonesiske myndigheder at finde formuer gemt i andre lande. Dette vil virke som ekstra motivation og sandsynligvis gøre ordningen mere succesfuld. Der er stor usikkerhed om størrelsen på ulovlige formuer i udlandet med estimater på mellem USD 200 og 750 milliarder. En indtægt til staten på USD 3-4,5 milliarder, svarende til op mod 0,5% af landet BNP, er sandsynlig. Samtidig vil der efterfølgende komme årlige skatteindtægter fra afkastet på de formuer, der er omfattet af ordningen. Dette vil hjælpe på landets budgetunderskud, der dog er overskueligt givet den lave offentlige gæld. Skatteamnestiet er endnu et tiltag fra Indonesiens præsident Jokowi for at skaffe finansiering til blandt andet øgede infrastrukturinvesteringer. Regeringens infrastrukturinvesteringer steg med 32% i 2015 og forventes at stige med 47% i år. Ud over den økonomiske vækst infrastrukturinvesteringerne skaber, skal de være med til at gøre Indonesien mere konkurrencedygtig i blandt andet fremstillingssektoren. I Indonesien ejer vi som nævnt ejendomsselskabet Pakuwon Jati og teleselskabet Telekom Indonesia. Vi ejer også forbrugsselskaberne Indofood og Gudang Garam, der har førende positioner inden for hhv. forbrugsvare (bl.a. nudler) og cigaretter. Med venlig hilsen Rune Mosbech Redaktionen afsluttet den 30. juni

5 .Afkast og risiko Afkastudvikling = jun.13 dec.13 jun.14 dec.14 jun.15 dec.15 jun.16 Asiatiske Aktier Afkast 3 mdr ÅTD 1 år 3 år* 5 år* Risikonøgletal (5 år, ex post) Portefølje 3,0% -1,2% -14,5% 5,0% 3,2% Standardafvigelse 16,7% Benchmark** 2,8% -0,4% -12,0% 7,5% 5,5% Tracking Error 3,9% * Afkast over 1 år er annualiserede Sharpe Ratio 0,17 ** Benchmark er MSCI All Country Asia ex Japan inkl nettoudbytter i DKK. Information Ratio -0,56 BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ( BankInvest ) Sundkrogsgade København Ø Tlf.: Disclaimer Oplysningerne i dette materiale skal alene anses som generel information. Der er således ikke tale om investeringsrådgivning eller en opfordring til køb eller salg af investeringsbeviser eller andre værdipapirer, og BankInvest påtager sig intet ansvar for dispositioner eller undladelser, som oplysningerne måtte danne grundlag for. Dette materiale indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Kursværdien kan endvidere blive formindsket eller forøget blandt andet som følge af markedsforhold, herunder udsving i valutakurserne. BankInvest anbefaler, at man læser vedtægter, prospekt og Central Investorinformation (CI) mv. inden eventuel investering foretages. BankInvest påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra en ekstern kilde, og BankInvest forbeholder sig ret til at foretage justering af informationerne. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. Modtageren opfordres om nødvendigt til at søge bekræftelse af specifikke data og informationer. Vedtægter, prospekt og Central Investorinformation (CI) mv. samt anden supplerende information findes på 5

BankInvest Asiatiske Aktier

BankInvest Asiatiske Aktier 3. kvartal 2016 BankInvest Asiatiske Aktier Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asiatiske aktier gav i tredje kvartal et afkast efter omkostninger på 10,1%, hvilket var 1,1 % point bedre end

Læs mere

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier 2. kvartal 2016 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets steg i 2. kvartal 2016 med 3,1%, og afkastet var marginalt lavere end de globale aktiemarkeder, der

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2015

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2015 4. kvartal 2015 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asien gav i fjerde kvartal et afkast på 5,7% målt i DKK efter omkostninger. Sammenligningsindekset gav et afkast på 6,7%,

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield 1. kvartal 2015 BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield Brev til investorerne Kære investor US High Yield obligationer leverede (som univers) i første kvartal 2015 et afkast i DKK på 2,2 pct., hvilket

Læs mere

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier 2. kvartal 2014 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging markets steg i 2. kvartal 2014 med 7,1% og afkastet lå på niveau med de mere udviklede markeder. Udviklingen

Læs mere

Asien 3. kvartal 2015

Asien 3. kvartal 2015 3. kvartal 2015 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asien faldt i 3. kvartal med 18,2 procent efter omkostninger. I samme periode faldt sammenligningsindekset med 17,2 procent.

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2015

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2015 2. kvartal 2015 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asien havde i andet kvartal et negativt afkast på 4,4 procent efter omkostninger målt i DKK. Sammenligningsindekset faldt

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2014

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2014 2. kvartal 2014 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asien havde i andet kvartal et positivt afkast på 6,5 procent efter omkostnigner. Sammenligningsindekset steg i samme periode

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 3. kvartal 2014

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 3. kvartal 2014 3. kvartal 2014 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asien havde i tredje kvartal et positivt afkast på 4,3 procent målt i DKK efter omkostninger. Sammenligningsindekset steg

Læs mere

BankInvest Højrentelande

BankInvest Højrentelande 3. kvartal 2015 BankInvest Højrentelande Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets har haft det svært det seneste kvartal. Det gælder obligationer, valuta og aktier, der alle har givet negativt

Læs mere

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier 1. kvartal 2015 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets steg i 1. kvartal 2015 med 15,6% i DKK, og afkastet var på niveau med de udviklede markeder, der

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2013

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2013 4. kvartal 2013 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor Porteføljen leverede et pænt afkast i 4. kvartal både absolut og relativt til sammenligningsindekset. BankInvest Asien gav i kvartalet

Læs mere

BankInvest Højrentelande, lokalvaluta

BankInvest Højrentelande, lokalvaluta 3. kvartal 2015 BankInvest Højrentelande, lokalvaluta Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets obligationer i lokalvaluta har afkastmæssigt haft et svært 3. kvartal. Porteføljen har givet et

Læs mere

BankInvest Europa Small Cap Aktier

BankInvest Europa Small Cap Aktier 3. kvartal 2015 BankInvest Europa Small Cap Aktier Brev til investorerne Kære investor Europa Small Cap Aktier leverede i 3. kvartal et negativt afkast på 6,1%, hvilket var 0,4% dårligere end sammenligningsindekset.

Læs mere

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier 3. kvartal 2015 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets faldt i 3. kvartal 2015 med 18,0%, og afkastet var lavere end de globale markeder, der faldt med

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2014

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 4. kvartal 2014 4. kvartal 2014 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor Porteføljen leverede et pænt afkast i 4. kvartal både absolut og relativt til sammenligningsindekset. Efter omkostninger blev porteføljens

Læs mere

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier 2. kvartal 2015 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets faldt i 2. kvartal 2015 med 3,1%, og afkastet var på niveau med de udviklede markeder, der faldt

Læs mere

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier November 2013 BankInvest Emerging Markets Aktier Nyt emerging markets aktieprodukt Eksisterende EM-aktieprodukt udbud Asien Østeuropa Latinamerika NEMA Nyt EM-aktieprodukt udbud Asien Latinamerika Østeuropa

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

BankInvest Højrentelande

BankInvest Højrentelande 4. kvartal 2015 BankInvest Højrentelande Brev til investorerne Kære investor Efter nogle hårde kvartaler havde Emerging Markets obligationer en god afslutning på året. Porteføljen gav i årets sidste kvartal

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier 4. kvartal 2016 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets steg i 4. kvartal 2016 med 2,0% og afkastet var således lavere end de globale aktiemarkeder, der

Læs mere

BankInvest Udenlandske Obligationer

BankInvest Udenlandske Obligationer 4. kvartal 2015 BankInvest Udenlandske Obligationer Brev til investorerne Kære investor Udenlandske obligationer gav et afkast på -0,6 % i 4. kvartal og 0 % for hele året. Betragter man året som helhed

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Aktieudvælgelse i en global verden

Aktieudvælgelse i en global verden Fra heden nord for Skagen. 1885. Udsnit Af P.S. Krøyer, Tilhører Skagens Museum Kunsten at anvende sund fornuft Aktieudvælgelse i en global verden Søren Milo Christensen Porteføljeforvalter, SKAGEN Global

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Sektorallokering i aktieporteføljen

Sektorallokering i aktieporteføljen Sektorallokering i aktieporteføljen Af Martin Jespersen Investeringschef martin.jespersen@skandia.dk Aktiv forvaltning tager ofte udgangspunkt i det, som kaldes en bottom up -proces. Det betyder, at fokus

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield 4. kvartal 2014 BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield Brev til investorerne Kære investor US High Yield obligationer oplevede et sell-off i fjerde kvartal og leverede (som univers) et afkast i

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

BankInvest Emerging Markets Aktier

BankInvest Emerging Markets Aktier 4. kvartal 2015 BankInvest Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Emerging Markets steg i 4. kvartal 2015 med 3,5%, og afkastet var lavere end de globale markeder, der steg med 8,0%.

Læs mere

BankInvest Basis Pension

BankInvest Basis Pension 4. kvartal 2014 BankInvest Basis Pension Brev til investorerne Kære investor Markedsafkastet i kvartalet var 4,9% og afsluttede således et positivt aktie-år med maner. Når det er sagt, så var der meget

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012

Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012 Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012 Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg CVR-nr. 1550 1839 Side 1/13 Vilkår Oplysningerne i denne præsentation er ikke udtømmende og skal ikke

Læs mere

BankInvest Asiatiske Aktier

BankInvest Asiatiske Aktier 1. kvartal 2016 BankInvest Asiatiske Aktier Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asiatiske Aktier gav et afkast på -4,1% efter omkostninger i første kvartal. Sammenligningsindekset gav et afkast

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

BankInvest Latinamerika

BankInvest Latinamerika 2. kvartal 2015 BankInvest Latinamerika Brev til investorerne Kære investor I årets andet kvartal blev afdelingens afkast på -1,2 procent, hvilket var 0,8 procentpoint dårligere end benchmarkafkastet.

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

Jyske Invest afkast for 2013

Jyske Invest afkast for 2013 Jyske Invest afkast for 2013 Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg CVR-nr. 1550 1839 Side 1/10 Vilkår Oplysningerne i denne præsentation er ikke udtømmende og skal ikke opfattes

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

BankInvest Højrentelande

BankInvest Højrentelande 3. kvartal 2014 BankInvest Højrentelande Brev til investorerne Kære investor En udvidelse af kreditspændet betød at Emerging Markets obligationer gav et negativt afkast i tredje kvartal. Afkastet for afdelingen

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 30. juli 2013 IMF s vurdering af Kinas økonomi

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

BankInvest Højrentelande

BankInvest Højrentelande 4. kvartal 2014 BankInvest Højrentelande Brev til investorerne Kære investor Emerging markets obligationer blev udsat for massive kursudsving i 4. kvartal. Statsobligationerne startede kvartalet med et

Læs mere

Kina og Indien. - Verdens nye giganter

Kina og Indien. - Verdens nye giganter Kina og Indien - Verdens nye giganter ndhold Indledning Forskellige vækstmodeller Demografi og forbrug Råvareefterspørgsel Kina som eksempel Aktiemarkederne Konklusion akta om Kina og Indien Kina Indien

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

BankInvest Optima 10+

BankInvest Optima 10+ 4. kvartal 2015 BankInvest Optima 10+ Brev til investorerne Kære investor Med et afkast på 1,3% var 4. kvartal 2015 et godt kvartal for investorerne i Optima 10+. Generelt faldende renter i Danmark betød,

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Velkommen til Carnegie WorldWide Afd. Østeuropa. Marts 2014

Velkommen til Carnegie WorldWide Afd. Østeuropa. Marts 2014 Velkommen til Carnegie WorldWide Afd. Østeuropa Marts 2014 CWW Østeuropa Emerging Markets som aktivklasse Tyrkiet hvad sker der? Polen - skepsis Rusland for 4. gang never again! 2 Afkast CWW Østeuropa

Læs mere

BankInvest New Emerging Markets Aktier

BankInvest New Emerging Markets Aktier 2. kvartal 2017 BankInvest New Emerging Markets Aktier Brev til investorerne Kære investor Indledningsvist gør vi opmærksom på, at omtale af selskaber (udstedere) og værdipapirer (fx aktier eller obligationer)

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA marts 2017 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL 10. Marts 2017 4. kvartal endte med negativ vækst på 0,9%.

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

BankInvest Østeuropa. Brev til investorerne. Kære investor. 2. kvartal 2014

BankInvest Østeuropa. Brev til investorerne. Kære investor. 2. kvartal 2014 2. kvartal BankInvest Østeuropa Brev til investorerne Kære investor Efter en noget hård opstart på året vendte billedet gudskelov i andet kvartal. Afdelingen gav et afkast i andet kvartal på 9,3 procent,

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Sparinvest Nye Aktiemarkeder

Sparinvest Nye Aktiemarkeder Sparinvest Nye Aktiemarkeder Med Sparinvest Nye Aktiemarkeder får du en ny mulighed for at investere bredt i selskaber fra de nye markeder rundt om i verden Sparinvest Nye Aktiemarkeder investerer i 22

Læs mere

BankInvest Latinamerika

BankInvest Latinamerika 3. kvartal 2015 BankInvest Latinamerika Brev til investorerne Kære investor I årets 3. kvartal blev afdelingens afkast på -24,7%, hvilket var 0,3 procentpoint dårligere end benchmark afkastet. Akkumuleret

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

BankInvest Østeuropa. Brev til investorerne. Kære investor. 2. kvartal 2015

BankInvest Østeuropa. Brev til investorerne. Kære investor. 2. kvartal 2015 2. kvartal 2015 BankInvest Brev til investorerne Kære investor Afdelingen gav i andet kvartal et afkast på -0,8 procent, hvilket var 1,2 procentpoint dårligere end benchmarkets 0,4 procent (opgjort i DKK).

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Er det alpha eller bare en style bias?

Er det alpha eller bare en style bias? Er det alpha eller bare en style bias? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Debatten omkring aktiv kontra passiv forvaltning har kørt i mange år uden at nå en håndfast konklusion. Det

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere