Hypofysen regulerer funktionen af binyrerne, glandula

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hypofysen regulerer funktionen af binyrerne, glandula"

Transkript

1 560 VIDENSKAB & KLINIK OVERSIGTSARTIKEL Abstract Hormonelle sygdomme, der er relevante for tandlægen Hypofysen regulerer funktionen af binyrerne, glandula thyroidea og gonader og frisætter derudover væksthormon og prolaktin. Mange af de secernerede hormoner er livsvigtige, og i oversigten gennemgås de hormonsygdomme, som specielt kan have relevans for tandlæger. I nogle tilfælde udgør symptomer fra kæbe og mundhule kardinalsymptomer for netop disse sygdomme. Akromegali betegner øget produktion af væksthormon og er forbundet med vækst af kæber og tunge samt tandmigration. Disse symptomer kan betyde, at tandlægen er patientens primære kontakt til sundhedsvæsnet. Binyrebarkhormonmangel, overproduktion af binyrebarkhormon (Cushings syndrom) og behandling med binyrebarkhormon udgør væsentlige problemstillinger for tandlægen. Ved Cushings syndrom ses øget infektions- og blødningstendens fra mundhulen samt ofte oral candidiasis. Det er væsentligt for tandlægen at kende til forholdsreglerne for behandling af patienter med binyrebarkinsufficiens. I artiklen gives anbefalinger om doseringsregimer for hydrokortison ved mindre og større kirurgiske indgreb. Medicinske sygdomme med relevans for tandlægens kliniske hverdag Dorte Glintborg, 1. reservelæge, ph.d., Endokrinologisk afdeling M, Odense Universitetshospital Marianne Andersen, overlæge, ph.d., Endokrinologisk afdeling M, Odense Universitetshospital Hypofysen regulerer funktionen af binyrerne, glandula thyroidea og gonader og frisætter derudover væksthormon og prolaktin. Hypofysesygdomme kan inddeles efter, om hormonerne fra kirtlerne over- eller underproduceres (Tabel 1). Sygdomme i både hypofyse og binyrer er relativt sjældent forekommende, og diagnostikken kan være vanskelig pga. initialt uspecifikke symptomer. Ved nogle hormonsygdomme kan symptomer fra mundhule, kæbe og tænder være vigtige kardinalsymptomer. Sygdommene kan ubehandlede medføre som minimum dårlig livskvalitet for patienten og i yderste konsekvens død. Herunder kan ubehandlet mangel på binyrebarkhormon medføre cirkulatorisk kollaps ved selv mindre kirurgiske indgreb. Sygehusafsnit/specialeafdeling vil oftest være tovholder for patientens hormonsygdom. Interkurrente sygdomme eller sygdomme, som ikke er relaterede til patientens hypofysesygdomme, varetages af den praktiserende læge som tovholder. Hypofysepatienter kan være multimorbide med affektion af mange organsystemer, og tæt samarbejde mellem den praktiserende læge og sygehusafsnittet er oftest nødvendigt. I denne artikel omtales de sygdomme i hypofyse og binyrer, som har betydning for mundhulen og dermed for tandlægens kliniske arbejde. Emneord: Pituitary gland; adrenal gland; acromegaly; Cushing syndrome; Addison disease Hypofysen Hypofysen er en hormonsecernerende kirtel, som er beliggende på hjernens underside i tæt relation til nervus opticus nervebanekrydsning (chiasma opticum). Kirtlens størrelse er ca. 5x10x15 mm og består af en forlap og en baglap. I forlappen (adenohypofysen) dannes hormonerne: Væksthormon (GH) Prolaktin

2 VIDENSKAB & KLINIK 561 Hypofyse og binyresygdomme Adrenokortikotropt hormon (ACTH) Thyroideastimulerende hormon (TSH) Gonadotropinerne: luteiniserende hormon (LH) og follikelstimulerende hormon (FSH). Fra baglappen (neurohypofysen) afgives hormonerne Vasopressin Oxytocin. Sygdomme i hypofysen kan skyldes hypofyseadenomer hyppigst med sekretion af prolaktin (50 %), GH (20 %), ACTH (5 %) eller non-secernerende hypofyseadenomer (20-30 %) (1). I Tabel 1 gives en oversigt over de forskellige sygdomme ved hormonoverproduktion fra hypofysen. Cushings syndrom og akromegali kan være forbundet med symptomer og fund fra mundhule og kæber og er beskrevet separat herunder. Større hypofyseadenomer kan pga. masseeffekt give anledning til hypofyseinsufficiens, synsfelts påvirkning eller i sjældne tilfælde nedsat/ophævet syn. I Tabel 2 angives specielt, hvilke symptomer man skal være opmærksom på hos patienter i substitutionsbehandling med de forskellige hypofysehormoner. Hypofyseadenomer kan ses som et tilfældigt fund ved MR/ CT-scanninger af cerebrum og har en prævalens på op til % ved autopsi (1). I Danmark er trykpåvirkning fra godartede hypofysetumorer den hyppigste årsag til mangel på et eller flere hypofysehormoner. Ved hypofyseinsufficiens som følge af vækst af hypofysetumores ses ofte udfald af hypofysehormoner i følgende rækkefølge: væksthormon, herefter LH, FSH, TSH og slutteligt ACTH. ACTH mangel (Mb. Addison) er nærmere beskrevet herunder. I hypofysetumores kan udvikles pituitær apopleksi med efterfølgende hypofyseinsufficiens. Sheehans syndrom er betegnelsen for post partum pituitær apopleksi. Mangel på hypofysehormon kan være til stede før en eventuel hypofyseoperation, men kan også udvikles eller forværres af operationsindgrebet. Det er væsentligt at huske, at hypofyseinsufficiens kan udvikles over en årrække efter bestråling af området i/omkring hypofysen. Binyrerne Binyrerne er opbygget af en binyrebark og en binyremarv. I binyremarven dannes katekolaminer, hvoraf de vigtigste katekolaminer er dopamin, adrenalin og noradrenalin. Katekolamin overproduktion ses ved sygdommen fæokromocytom. Binyrebarken består af tre lag. I det yderste lag dannes mineralokortikoid (aldosteron), mens kortisol og androgener dannes i de inderste to lag. Sekretionen af aldosteron reguleres af ændringer i blodtryk og elektrolytter via renin-angiotensin-systemet, mens sekretionen af kortisol reguleres af ACTH fra hypofysen. Binyrebarkens sygdomme kan opdeles efter, om der er over- eller underproduktion af hormoner (Tabel 1). Både binyrebarkhormon overproduktion (Cushings syndrom) og underproduktion (Mb. Addison) kan være forbundet med væsentlige symptomer fra mundhulen og er beskrevet separat herunder. Specielle sygdomme med relevans for tandlæger Akromegali Definition Øget sekretion af GH og kliniske symptomer og fund foreneligt med GH-overproduktion. Opstår sygdommen, før epifyseskiverne er lukkede, ses øget længdevækst og dermed gigantisme. Ætiologi Oftest skyldes akromegali primært oversekretion af GH fra hypofysen, men kan i sjældne tilfælde også skyldes GH-sekretion fra Hormoner og hormonsygdomme i hypofysen Hormon Overproduktion Mangel Adrenokortikotropt hormon (ACTH) Hypofysært Cushing s syndrom Sekundær binyrebarkinsufficiens (sekundær Addison) Thyroideastimulerende hormon (TSH) Thyreotoksikose Sekundært myksødem Luteiniserende hormon (LH) Follikelstimulerende hormon (FSH) Hypergonadotrop hypergonadisme (meget sjældent forekommende) Hypogonadotrop hypogonadisme (sekundær hypogonadisme) Væksthormon (GH) Akromegali Væksthormoninsufficiens Prolaktin Antidiuretisk hormon (ADH) Hyperprolaktinæmi Syndrome of inappropriate ADH s ecretion (SIADH) Hypoprolaktinæmi (har betydning for amning, konsekvens ellers ukendt) Diabetes insipidus Tabel 1. Oversigt over hormonerne, som dannes i hypofysen. I relation til det enkelte hormon er angivet den relevante hormonsygdom ved hormonunder- og overproduktion. Table 1. Overview of pituitary hormones and in each case the relevant disease associated with hormone over- and underproduction.

3 562 VIDENSKAB & KLINIK OVERSIGTSARTIKEL Hormonbehandling ved hypopituritarisme Hormonmangel Behandling Tjek ACTH HYDROKORTISON, TABL mg (kl. 7 og 16) mg (kl. 7, 12 og 17) BT, vægt Velbefindende s-elektrolytter TSH ELTROXIN, TABL μg/dag S-T4 før morgendosis Velbefindende, puls LH/FSH Kvinder (alder under år) ØSTROGEN/GESTAGEN TABL./PLASTER Sekvenspræparation Libido og symptomer på E2-mangel LH/FSH Mænd TESTOSTERON Injektion hver 12. uge Gel dagligt (førstevalg hos ældre) Libido og potens Blodtryk, central adipositas Prostataundersøgelse ved alder > 60 år ADH DESMOPRESSIN Smeltetablet μg Nasalspray μg til nat s-na Diurese GH VÆKSTHORMON Injektion, individuel Dosering (0,1-2 mg) IGF-1 Velbefindende DEXAscanning Tabel 2. Oversigt over de hyppigst benyttede behandlings- og monitoreringsprincipper ved hormonmangelsygdomme i hypofysen. Oftest vil patienter i hormonsubstitutionsbehandling følges hvert ½-1 år ved specialambulatorium på sygehus. Table 2. Overview of the most commonly used treatment and monitoring principles in pituitary insufficiency. The patients are often seen at ½-1 year intervals at a University Hospital. ektopiske tumores i fx lunger eller pancreas. Prævalensen anslås til ca. 70/million (1). Klinik, diagnostik/differentialdiagnostik og orale symptomer GH påvirker alle organismens væv og vil derfor kunne give anledning til talrige symptomer. GH stimulerer knoglenydannelse, bruskproliferation og giver ødem af underhuden. Patienterne kan have symptomer på karpaltunnelsyndrom eller smerter fra led og knogler og kan have erfaret, at ring- og skostørrelse har ændret sig. Karakteristisk for akromegali er ændringer i ansigtets udseende med forgrovet hud, større kæber med udvikling af mandibulær prognati og malokklusion (2). I mundhulen ses øget spatiering med diastemata mellem tænderne, tungen er forstørret og patienterne har ofte gener fra obstruktiv søvnapnø (3,4). Tandmigrationen ved akromegali kan give anledning til løse tænder og tandtab, mens et nyligt arbejde ikke fandt overhyppighed af parodontitis hos patienter med akromegali (5). Diagnose Diagnosen akromegali kan stilles ved udførelse af glukosebelastningstest med indtag af 75 g glukose. Ved akromegali ses der ikke hæmning af GH under testen, som det ellers ses hos raske (6). Samtidig kan måles øget niveau af hormonet insulin-like growth factor-1 (IGF-I). Behandling og prognose Behandlingen af akromegali vil oftest være fjernelse af hormonsecernerende tumor. Sygdommen kan dog recidivere med behov for reoperation og/eller tillæg af medicinsk behandling til hæmning af GH-sekretionen. Postoperativt vil ødem af underhud regrediere, mens knogle og bruskforandringer oftest er blivende (2,7). Højt niveau af GH giver insulinresistens og dermed øget risiko for diabetes. Blodsukkerregulering af eventuel diabetes vil bedres efter normalisering af GH-niveauerne (7). Cushings syndrom Definition Forhøjet koncentration af binyrebarkhormon, kortisol, i blodet og kliniske symptomer. Ætiologi Cushings syndrom kan skyldes ACTH-afhængig (80 %) eller

4 VIDENSKAB & KLINIK 563 Hypofyse og binyresygdomme ACTH-uafhængig (20 %) overproduktion af kortisol. ACTHafhængigt Cushings syndrom skyldes oftest hypofysetumor (Cushings sygdom) og sjældnere ektopisk overproduktion af CRH eller ACTH (fra lunge eller gastrointestinale tumores) (8). Den ACTH-uafhængige form skyldes oftest binyrebarkadenomer, binyrebarkhyperplasi eller sjældnere binyrebark-karcinomer. Cushings syndrom er sjældent forekommende, og der er ca. 20 nye tilfælde om året i Danmark. Relativt hyppigt ses derimod iatrogent Cushings syndrom ved brug af systemisk glukokortikoidbehandling. Klinik, diagnostik/differentialdiagnostik og orale symptomer Glukokortikoider øger nedbrydningen af protein og fedt, hvilket forårsager nedbrydning af muskelmasse og øget niveau af frie fede syrer i blodet. Kroppens fedt omfordeles, således at patienterne får tynde ekstremiteter, abdominal fedme (æblefacon) og karakteristisk tynd sart hud med tendens til blå mærker. Desuden ændres ansigtets form med tilbøjelighed til kugleform. Knogleopbygning hæmmes, hvilket øger risikoen for osteoporose. Samtidig øges frisætningen af glukose fra leveren, og effekten af insulin hæmmes, hvilket markant øger risikoen for udvikling af diabetes. Hyperpigmentering kan ses ved ACTH-afhængigt Akromegali A KLINISK RELEVANS Patientens første kontakt til sundhedsvæsnet kan være hos tandlægen. Derfor kan tandlægen spille en stor rolle for, at sjældne sygdomme som akromegali, overproduktion af binyrebarkhormon (Cushings syndrom) og binyrebarkhormonmangel diagnosticeres og efterfølgende behandles. Akromegali er forbundet med vækst af kæbe og tunge samt tandmigration. Cushings syndrom viser sig ofte ved øget infektions- og blødningstendens fra mundhulen samt oral candidiasis. Primær binyrebarkhormonmangel viser sig ofte ved pigmentering af tandkødet. Patienten bør derfor blive henvist til sin læge, for at sygdommen behandles, før tandlægen kan udføre korrektion af tænder og/eller kæber. Cushings syndrom, men er dog oftest væsentlig mindre udtalt end ved Mb. Addison (se nedenfor) (2) Mundhulens symptomer ved Cushings syndrom vil være øget infektions- og blødningstendens samt forsinket heling af sår med eventuel absces og fisteldannelse (2). Oral candidiasis er velbeskrevet ved brug af inhalationssteroid, men kan også ses ved den systemiske immunsuppression ved Cushings syndrom (9,10). Symptomerne på infektion ved Cushings syndrom kan være svækkede pga. den generaliserede hæmning af immunsystemet, og derfor er der større risiko for dissemineret og eventuelt fatal infektion (11). Cushings syndrom er muligvis forbundet med øget risiko for søvnapnø (12). B C Fig. 1. Billeder af kliniske karakteristika ved akromegali. A. Spatiering med diastemata mellem tænder og malokklusion B. Forstørret tunge C. Grove og breddeøgede hænder Fig. 1. Clinical manifestations in acromegali. A. Malocclusion and increased space between teeth in acromegaly B. Tongue enlargement C. Rough and broad hands Diagnose Diagnosen Cushings syndrom stilles på måling af øget kortisoludskillelse i urin (13). Alternativt udføres kort dexamethasonsupressionstest med indgift af syntetisk steroid (1 mg dexamethason), hvor den endogene suppression af kortisol vil være insufficient ved Cushings syndrom. Diagnosen Cushings syndrom kan være vanskelig pga. falsk forhøjede værdier af kortisol ved stress, psykisk sygdom og alkoholisme (8). Behandling Fjernelse af hormonproducerende tumor. Ved meget store binyrebarktumores/cancer suppleres med medikamentel behandling (14). Efter operationen vil patienten have sekundær binyrebarkinsufficiens og skal følges livslangt for at udelukke recidiv. Binyrebarkinsufficiens Definition Nedsat sekretion af binyrebarkhormon. Ætiologi Binyrebarkinsufficiens opdeles efter årsag i primær form (Mb.

5 564 VIDENSKAB & KLINIK OVERSIGTSARTIKEL Hormoner og hormonsygdomme i binyrebarken Hormon Overproduktion Mangel Cortisol Aldosteron Binyrebark Cushing s syndrom Conn s syndrom Tabel 3. Oversigt over sygdomme ved hormonover- og -underproduktion i binyrebarken. Table 3. Overview of adrenal hormones and diseases with adrenal hormone over-and under production. Primær binyrebarkinsufficiens (Mb. Addison) Primær binyrebarkinsufficiens (Mb. Addison) Addison) med destruktion af binyrebarken og sekundær form med nedsat stimulering af binyrebarken pga. lav ACTH-sekretion fra hypofysen, fx ved hypofysetumores eller ved langvarig behandling med binyrebarkhormon. Primær binyrebarkinsufficens er relativt sjældent forekommende, og prævalensen anslås til ca. 60/million (15). Sekundær binyrebarkinsuffiens ved seponering/udtrapning af steroidbehandling er formentlig relativt hyppigt forekommende, men underdiagnosticeret. Klinik, diagnostik/differentialdiagnostik og orale symptomer Binyrebarkhormoner er livsvigtige for opretholdelse af cirkulation og bekæmpelse af infektioner og stress. Kronisk mangel på binyrebarkhormon giver symptomer i form af træthed, vægttab og lavt blodsukker og kan derfor forveksles med fx depression eller anoreksi. Udsættes patienten for akut stress/infektion, kan ses livstruende cirkulatorisk kollaps, såfremt der ikke hurtigt substitueres med systemisk steroid og væske. Ved primær binyrebarkinsufficiens mangles hos størstedelen af patienterne både kortisol og mineralokortikoid (70-80 %), og ACTH-niveauet er højt. Ved mangel på mineralokortikoid ses øget tendens til lavt blodtryk og elektrolytforstyrrelser (lav Na, høj K). Ved nedbrydning af prohormon til ACTH dannes bl.a. melanocytstimulerende hormon, som er ansvarligt for pigmentering af hår og hud. Ved primær binyrebarkinsufficiens kan derfor ses karakteristisk hyperpigmentering af huden, mens dette ikke er til stede ved sekundær binyrebarkinsufficiens. Hyperpigmenteringen ved primær binyrebarkinsufficiens er specielt udtalt i bøjefurer, hvor der er påvirkning af tryk og gnidning, samt i slimhinder (16). I mundhulen kan ses hyperpigmentering på siden af tungen, i kindslimhinden og på gingiva, som i nogle tilfælde kan være afgørende for, at diagnosen Mb. Addison stilles (17,18). Diagnose Diagnosen stilles ved udførelse af ACTH-stimulationstest (synactentest), hvor der efter ACTH-stimulering, (250 mikrogram Synacthen) ses insufficient kortisolstigning efter 30 minutter. ACTH-test bør udføres på vid indikation for at undgå overdødelighed ved akut binyrebarkinsufficiens. Substitutionsbehandling Større indgreb (dvs. al anæstesi ud over lokalbedøvelse): Dag 1: (operationsdagen): Ved anæstesiens start gives 25 mg hydrokortison i.v. Herefter gives 25 mg hydrokortison hver 4. time. Dag 2: inj. Solu-Cortef 50 mg x 3 i.v. Dag 3: inj. Solu-Cortef 50 mg x 2 i.v. Når gastrointestinalkanalen tillader genoptagelse af den sædvanlige orale glukokortikoidbehandling, genopstartes tablet hydrokortison, dog i øget dosis, fx: Dag 4+5: Tabl. Hydrokortison, mg Dag 6+7: Tabl. Hydrokortison mg Dag 8+9: Tabl. Hydrokortison mg Dag 10: Tabl. Hydrokortison mg Varigheden af den parentale medicinering justeres afhængigt af patientens evne til at indtage tabletter. Såfremt der tilstøder postoperative komplikationer, forlænges varighed af Solu-Cortef-indgift. Mindre indgreb (lokal anæstesi, tandlæge etc.): I forbindelse med mindre operative indgreb under lokal anæstesi er det sjældent at i.v.-substitution er nødvendig. Afhængigt af indgrebets karakter kan patienten flerdoble den vanlige substitution og herefter gradvist trappe ned. Specielt er der behov for øget hydrokortison over et par dage ved smerteproblematik. Eksempel: Dag 1: (operationsdagen): Tabl. hydrokortison mg. 20 mg hydrokortison tages inden indgrebet Dag 2: (1. dag postoperativt): Tabl. hydrokortison mg Dag 3+4: Tabl. hydrokortison mg Herefter vanlig substitutionsdosis. Tabel 4. Hydrokortisonsubstitution ved operative indgreb hos patienter med binyrebarkinsufficiens. Table 4. Substitution treatment of adrenal hormone insufficiency during small and large operating procedures.

6 VIDENSKAB & KLINIK 565 Hypofyse og binyresygdomme Behandling og prognose Erstatning med binyrebarkhormon (hydrokortison) iværksættes ved mistanken om binyrebarkinsufficiens. En standardsubstitutionsdosis er 20 mg hydrokortison/dag fordelt på flere doser: 10 mg kl. 7 og 10 mg kl. 16 (20 mg hydrokortison svarer til 5 mg prednisolon). Patienten instrueres grundigt i at øge hydrokortisondosis ved stress. Ved feber fordobles hydrokortisondosis for hver grads temperaturstigning. Ved mindre kirurgiske indgreb/ tandekstraktion kan gives fx 20 mg hydrokortison x 3 (tredobbelt dosis) på operationsdagen, og patienten kan halvere dosis dagligt indtil vanlig substitutionsdosis (19). Ved akut Addison-krise, eller hvor patienten ikke kan indtage hydrokortison, gives 100 mg Solu-Cortef hver 6. time. Se doseringsforslag i Tabel 3. Ved primær binyrebarkinsufficiens er der ofte også behov for at erstatte mineralokortikoid (florinef). Doseringen af florinef justeres efter elektrolytter og blodtryk. Der er normalt ikke behov for at øge florinefdosering ved kirurgiske indgreb. På trods af normalisering af ACTH-værdier ses fortsat hyperpig- mentering hos ca. 1/3 af patienterne med primær binyrebarksinsufficiens, og undersøgelser har vist en dårligere livskvalitet og overdødelighed trods relevant erstatning med hydrokortison (20). Konklusion Som det fremgår, indebærer en række sygdomme i hypofyse og binyrer mulige forandringer i mundhulen. Akromegali kan vise sig ved diastemata på grund af vækst i kæberne, og desuden kan tungen forstørres. Disse symptomer kan, hvis tandlægen konstaterer dem, indebære henvisning til læge for udredning. Ved Cushings syndrom, der medfører suppression af immunsystemet, kan modtageligheden for infektioner i mundhulen forstærkes, typisk ses oral candidiasis. Ved primær binyrebarkinsufficiens kan ses hyperpigmentering i mundslimhinden, hvilket kan føre til henvisning for udredning via egen læge. Binyrebarkinsufficiens kan indebære behov for substitutionsbehandling med hydrokortison, der bør øges ved kirurgiske indgreb i mundhulen. Abstract (English) Medical diseases of relevance for the dentist s clinical work The pituitary gland regulates adrenal, thyroid and gonadal function and secretes growth hormone and prolactin. Several of the secreted hormones are vital and in the present overview we summarize the hormonal conditions of special relevance for the dentist. In some cases, symptoms from jaw and mouth are cardinal symptoms for these illnesses. Acromegaly is defined as increased growth hormone secretion and is associated with growth of the jaw and tongue and migra tion of teeth. Due to the characteristic symptoms of acromegaly the dentist may have an important role in diagnosing this condition. Adrenal hormone insufficiency, adrenal hormone overproduction (Cushing s syndrome) and treatment with adrenal hormones are important issues for the dentist. In Cushing s syndrome the patient has increased risk of oral infections, bleeding and oral candida infections. It is important for the dentist to be familiar with the guidelines for medical treatment of patients with adrenal insufficiency. In this article we give recommendations on dosage regimens for cortisol treatment during minor and major surgical procedures. Litteratur 1. Daly AF, Petrossians P, Beckers A. An overview of the epidemiology and genetics of acromegaly. J Endocrinol Invest 2005; 28 (11 Suppl International): Davidovici BB, Orion E, Wolf R. Cutaneous manifestations of pituitary gland diseases. Clin Dermatol 2008; 26: Davi MV, Dalle Carbonare L, Giustina A, Ferrari M, Frigo A, Lo Cascio, V et al. Sleep apnoea syndrome is highly prevalent in acromegaly and only partially reversible after biochemical control of the disease. Eur J Endocrinol 2008; 159: Chanson P, Salenave S. Acromegaly. Orphanet J Rare Dis 2008; 3: Lima DL, Montenegro RM Jr, Vieira AP, Albano MF, Rego DM. Absence of periodontitis in acromegalic patients. Clin Oral Investig 2009; 13: Cazabat L, Souberbielle JC, Chanson P. Dynamic tests for the diagnosis and assessment of treatment efficacy in acromegaly. Pituitary 2008; 11: Colao A, Auriemma RS, Pivonello R, Galdiero M, Lombardi G. Medical consequences of acromegaly: what are the effects of biochemical control? Rev Endocr Metab Disord 2008; 9: Kola B, Grossman AB. Dynamic testing in Cushing s syndrome. Pituitary 2008; 11: Bakker RC, Gallas PR, Romijn JA, Wiersinga WM. Cushing s syndrome complicated by multiple opportunistic infections. J Endocrinol Invest 1998; 21: Lionakis MS, Kontoyiannis DP. Glucocorticoids and invasive fungal infections. Lancet 2003; 362: Fareau GG, Vassilopoulou-Sellin R. Hypercortisolemia and infection. Infect Dis Clin North Am 2007; 21: Rosenow F, McCarthy V, Caruso AC. Sleep apnoea in endocrine diseases. J Sleep Res 1998; 7: Elamin MB, Murad MH, Mullan R, Erickson D, Harris K, Nadeem S et al. Accuracy of diagnostic tests for Cushing s syndrome: a systematic review and metaanalyses. J Clin Endocrinol Metab 2008; 93: Findling JW, Raff H. Cushing s Syndrome: important issues in diagnosis and management. J Clin Endocrinol Metab 2006; 91: Løvås K, Husebye ES. Replacement therapy in Addison s disease. Expert Opin Pharmacother 2003; 4: Jabbour SA. Cutaneous manifestations of endocrine disorders: a guide for dermatologists. Am J Clin Dermatol 2003; 4: Shah SS, Oh CH, Coffin SE, Yan AC. Addisonian pigmentation of the oral mucosa. Cutis 2005; 76: Barnard C, Kanani R, Friedman JN. Her tongue tipped us off. CMAJ 2004; 171: Lorenzo-Calabria J, Grau D, Silvestre FJ, Hernández-Mijares A. Management of patients with adrenocortical insufficiency in the dental clinic. Med Oral 2003; 8: Løvås K, Husebye ES. Replacement therapy for Addison s disease: recent developments. Expert Opin Investig Drugs 2008; 4:

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Adrenogenitalt syndrom AGS

Adrenogenitalt syndrom AGS Adrenogenitalt syndrom AGS Information til børn/voksne med adrenogenitalt syndrom og deres pårørende August 2014 Vækst og Reproduktion Afsnit 5064 Opgang 5, 6. sal Rigshospitalet Juliane Marie Centret

Læs mere

Analyser ved Cushings syndrom (CS) og binyrebarkinsufficiens

Analyser ved Cushings syndrom (CS) og binyrebarkinsufficiens Analyser ved Cushings syndrom (CS) og binyrebarkinsufficiens hos voksne Der findes ikke optimale klinisk biokemiske eller andre metoder til undersøgelse af binyrebarken. Kliniske informationer er derfor

Læs mere

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt www.addison.dk www.hypofyse.dk EN TAK TIL VORE MEDLEMMER Den nordiske spørgeskemaundersøgelse, som Addison Foreningen og Hypofysenetværket har deltaget i,

Læs mere

Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation

Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation MEN1 er en arvelig sygdom, hvor der påvises en eller flere knuder (tumorer) i hormonproducerende kirtler. MEN1 er en sjælden lidelse, som rammer mænd

Læs mere

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme.

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme. Stressens fysiologi En artikel om stress - hvad der fysiologisk sker i kroppen under stresspåvirkning samt symptomer på stress. Der er ingen tvivl om, at emnet kan uddybes meget, men artiklen er begrænset

Læs mere

BINYREBARK. Binyrerne

BINYREBARK. Binyrerne Binyrerne BINYREBARK Biosyntesen: Kolesterol kan optages fra blodbanens LDL eller syntetiseres de novo fra cetat. Kolesterol omdannes da til pregnenolon, som er et forstadie for alle steroidhormonerne

Læs mere

Information til patienten. Højt stofskifte. Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme

Information til patienten. Højt stofskifte. Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Information til patienten Højt stofskifte Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Skjoldbruskkirtlen sidder normalt foran på halsen under adamsæblet, og kan hverken ses eller føles.

Læs mere

NANOS Patient Brochure Hypofysetumor

NANOS Patient Brochure Hypofysetumor NANOS Patient Brochure Hypofysetumor Copyright 2015. North American Neuro-Ophthalmology Society. All rights reserved. These brochures are produced and made available as is without warranty and for informational

Læs mere

HYPOTHALAMUS OG HYPOFYSE

HYPOTHALAMUS OG HYPOFYSE HYPOTHALAMUS OG HYPOFYSE HYPOTHALAMUS: Regulerer hypofysefunktion Tonus fra hypothalamus påvirker hypofysen Påvirkning via negativ feedback ADRENOHYPOFYSE Hormoner Acidofile celler: GH og prolaktin Basofile

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism)

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) PREVIEW fællesmøde 12 maj 2015 Diabetes er et voksende globalt problem 2014 2035 WORLD

Læs mere

Hypothalamus og hypofysens sygdomme

Hypothalamus og hypofysens sygdomme Efterår 2010 Hypothalamus og hypofysens sygdomme Af Asma Bashir, stud med Københavns Universitet Indholdsfortegnelse Hypofyse og sygdomme Hypopituitarismus Hyperpituitarismus Prolaktinom og hyperprolaktinæmi

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: kl

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: kl Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

Studieplan Humanbiologi Semester 3

Studieplan Humanbiologi Semester 3 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Humanbiologi Semester 3 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 3 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

DIABETES MELLITUS. Modul 5 E2009

DIABETES MELLITUS. Modul 5 E2009 DIABETES MELLITUS Definition: Tilstand karakteriseret ved utilstrækkelig insulinproduktion, nedsat insulinfølsomhed, nedsat glukosetolerance og risiko for udvikling af universel mikro- og makroangiopati

Læs mere

Sommereksamen 2011. Titel på kursus: De endokrine organer I. Eksamensdato: 21.06.2011 Tid: kl. 12.00-14.00 Bedømmelsesform Bestået-/ikke bestået

Sommereksamen 2011. Titel på kursus: De endokrine organer I. Eksamensdato: 21.06.2011 Tid: kl. 12.00-14.00 Bedømmelsesform Bestået-/ikke bestået Sommereksamen 2011 Titel på kursus: e endokrine organer I Uddannelse: achelor Semester: 2. semester ksamensdato: 21.06.2011 Tid: kl. 12.00-14.00 edømmelsesform estået-/ikke bestået Vigtige oplysninger:

Læs mere

Vækstspurt. Væksthormon (begge køn) Østrogen (pige (dreng)) Binyre androgen (pige) Testosteron (dreng) Proteinsyntese. Ce ledeling.

Vækstspurt. Væksthormon (begge køn) Østrogen (pige (dreng)) Binyre androgen (pige) Testosteron (dreng) Proteinsyntese. Ce ledeling. Vækstspurt Væksthormon (begge køn) Østrogen (pige (dreng)) Binyre androgen (pige) Testosteron (dreng) Lav konc. Høj konc. Proteinsyntese Hjæ lpehormon (Somatomedin) Ce ledeling - Forbening VÆKST VÆKSTSTANDSNING

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

Hjerneskadecentret Stress og hjernen

Hjerneskadecentret Stress og hjernen Hjerneskadecentret Stress og hjernen Jesper Egede Andersen Cand.pscyh. Specialist i neuropsykologi Privatpraktiserende Hjerneskadecentret Hvad er stress? Hvordan påvirker en hjerneskade tærsklen for stress?

Læs mere

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen Ulrich Knigge Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet ENETS Neuroendocrine Tumor Center of Excellence Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns

Læs mere

Information om Testosteronbrist

Information om Testosteronbrist Information om Testosteronbrist Information om testosteronmangel Indledning Hvis du er over 40 år, har du måske oplevet forandringer i din krop og i din almene sundhedstilstand, som for eksempel vægtforøgelse,

Læs mere

Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Herning SOR ID: 6081000016005 CVR: Område Hypofyse og hypothalamus sygdomme Ernæringsrelaterede sygdomme Funktion Regionsfunktioner

Læs mere

Patientvejledning. For højt stofskifte

Patientvejledning. For højt stofskifte Patientvejledning For højt stofskifte For højt stofskifte kaldes også hypertyreose, thyreotoksikose eller hyperthyreoidisme. Når kroppen danner for mange stofskiftehormoner, får man ofte for højt stofskifte.

Læs mere

Pubertet. FSO Forårskursus 19/3 2015. Afd.læge, PhD Line Cleemann

Pubertet. FSO Forårskursus 19/3 2015. Afd.læge, PhD Line Cleemann Pubertet FSO Forårskursus 19/3 2015 Afd.læge, PhD Line Cleemann 1 Pubertet Hvad er normal pubertet? Hvad er tidligt (pubertas præcox)? Hvad er sent (pubertas tarda)? Starter den tidligere (secular trend)?

Læs mere

Patientvejledning. For lavt stofskifte

Patientvejledning. For lavt stofskifte Patientvejledning For lavt stofskifte For lavt stofskifte kaldes også myxødem, hypotyreose eller hypotyreoidisme. Når skjoldbruskkirtlen ikke kan danne tilstrækkelige mængder stofskiftehormoner, får man

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Fact om type 1 diabetes

Fact om type 1 diabetes Fact om type 1 diabetes Diabetes 1 er en såkaldt auto-immun sygdom. Det betyder, at det er kroppens eget immunsystem, der ødelægger de celler i bugspytkirtlen, der producerer det livsvigtige hormon, insulin.

Læs mere

Underviser cand.scient Karen Hulgaard 1

Underviser cand.scient Karen Hulgaard 1 Velkommen til en præsentation af emnet endokrinologi, altså læren om de endokrine organer og kirtler. Undervisningen er en del af anatomi- og fysiologiundervisningen på 5. semester Underviser cand.scient

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øre-næse-halsklinikken

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øre-næse-halsklinikken Patientinformation Søvnambulatoriet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Øre-næse-halsklinikken Velkommen i søvnambulatoriet Søvnambulatoriet modtager patienter der er henvist fra egen læge eller special læge

Læs mere

langerhans celle histiocytose i Børnecancerfonden informerer

langerhans celle histiocytose i Børnecancerfonden informerer langerhans celle histiocytose i langerhans celle histiocytose 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og Rigshospitalet, September 2004. Biologi Langerhans cellerne spiller den centrale

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Betnovat 1 mg/ml kutanopløsning Betamethason (som betamethasonvalerat) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres sygdommen? Der findes ikke nogen specifik

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af kvalme og opkastninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VII Kvalme og opkastninger forekommer hos mange palliative

Læs mere

Multipel Sclerose. til den praktiserende læge EN PJECE FRA SCLEROSEFORENINGEN

Multipel Sclerose. til den praktiserende læge EN PJECE FRA SCLEROSEFORENINGEN Multipel Sclerose til den praktiserende læge EN PJECE FRA SCLEROSEFORENINGEN Multipel Sclerose (MS) er en kronisk progredierende sygdom i centralnervesystemet. MS blev tidligere kaldt Dissemineret Sclerose.

Læs mere

Stresshormonet kortisol

Stresshormonet kortisol Stresshormonet kortisol Tilføjet af Kiirsten Pedersen søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret torsdag 12. november 2009 Kortisol kaldes også hydrocortison og er et glucocorticoid - et af ca. 40 hormoner, der

Læs mere

ADRENOGENITALT SYNDROM

ADRENOGENITALT SYNDROM ADRENOGENITALT SYNDROM - en vejledning til forældre, børn og voksne Jørn Müller Pædiatrisk Klinik 1 & 2 Afsnit 4064 Juliane Marie Centret Rigshospitalet Blegdamsvej 9, 2100 København Ø Telefon 3545 4867

Læs mere

14. Mandag Endokrine kirtler del 2

14. Mandag Endokrine kirtler del 2 14. Mandag Endokrine kirtler del 2 Midt i dette nye spændende emne om endokrine kirtler kan det være nyttigt med lidt baggrundsdiskussion omkring især glukoses (sukkerstof) forskellige veje i kroppen.

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Gruppe A Diabetes Regulation af blodsukkeret Insulin sænker blodsukkeret: Øger optagelsen af glukose i cellerne Øger omdannelsen af glukose til glykogen i lever

Læs mere

Steroidhormoner BINYREBARKHORMONER / FARMAKOLOGI. Behandling af Cushings syndrom

Steroidhormoner BINYREBARKHORMONER / FARMAKOLOGI. Behandling af Cushings syndrom BINYREBARKHORMONER / FARMAKOLOGI Glukokortikoider Steroidhormoner Mineralokortikoider (aldosteron) Androgener Torben Laursen, lektor, dr.med., ph.d., Speciallæge i klinisk farmakologi, Aarhus Universitet

Læs mere

Type 2 diabetes. Behandling af hyperglycæmi

Type 2 diabetes. Behandling af hyperglycæmi Type 2 diabetes Behandling af hyperglycæmi Kostens betydning i behandling af type 2 diabetes Det er specielt fedtet på maven der skal væk Mindre fedtindtag vil medvirke til et vægttab Et lille vægttab

Læs mere

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN AUGUST 2015 BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med fokus på ældre brugere og hyponatriæmi BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med

Læs mere

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE)

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE) Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger CAPRELSA

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol Indlægsseddel: Information til brugeren Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter atenolol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Undersøgelser af børn (0-12 år) 1.1. Det blev undersøgt, om børn (0-12 år) med skelen eller brillekorrigeret

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Plenadren 5 mg tabletter med modificeret udløsning Plenadren 20 mg tabletter med modificeret udløsning Kaldet Plenadren i hele indlægssedlen Hydrocortison Læs denne

Læs mere

Den ældre hest og velfærdssygdomme. Nanna Luthersson, dyrlæge nanna@hestedoktoren.dk

Den ældre hest og velfærdssygdomme. Nanna Luthersson, dyrlæge nanna@hestedoktoren.dk Den ældre hest og velfærdssygdomme Nanna Luthersson, dyrlæge nanna@hestedoktoren.dk Hvornår er hesten gammel? Er det når passet viser 17 år? Er det når hesten ikke længere trives? Er det når den begynder

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

Patientinformation. Kræft i tyktarmen eller endetarmen

Patientinformation. Kræft i tyktarmen eller endetarmen Patientinformation Kræft i tyktarmen eller endetarmen Kvalitet døgnet rundt Kirurgisk afdeling Kræft i tyktarmen eller endetarmen Forberedelse til operation og smertebehandling: Operationen foretages af

Læs mere

Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, ph.d. klinisk lektor Psykiatrisk afd. P Odense

Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, ph.d. klinisk lektor Psykiatrisk afd. P Odense Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge, ph.d. klinisk lektor Psykiatrisk afd. P Odense Historisk baggrund Meduna, Ungarsk neurolog, 1935. Kamfer-inducerede kramper hos patienter med katatoni. Cerletti

Læs mere

Hidrosadenitis suppurativa

Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa Hvad er Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa (HS) er en kronisk hudsygdom, der viser sig ved gentagne udbrud af ømme bylder. Hvor

Læs mere

Patientinformation. Trabekulektomi. Information om ambulant operation for grøn stær/glaukom

Patientinformation. Trabekulektomi. Information om ambulant operation for grøn stær/glaukom Patientinformation Trabekulektomi Information om ambulant operation for grøn stær/glaukom Kvalitet Døgnet Rundt Øjenafdelingen Mødetider Dato for operation dag den 20 kl i øjenambulatoriet Sydvang 1,

Læs mere

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes Personligt målområde Ved at indstille dit personlige målområde på blodsukkerapparatet, kan du få hjælp til at identificere, om du har for højt (eller for lavt) blodsukker. Aftal altid dit personlige målområde

Læs mere

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. Centyl tabletter 5 mg Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643 Patientinformation Undersøgelse af børn med for tidlig pubertetsudvikling Børneambulatoriet 643 Hvad er pubertet? Puberteten er den periode, hvor piger udvikler sig til kvinder og drenge til mænd. Den

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

SARKOIDOSE. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Lungeambulatoriet

SARKOIDOSE. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Lungeambulatoriet SARKOIDOSE Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Lungeambulatoriet HVAD ER SARKOIDOSE? Sarkoidose hedder også Boecks sygdom, opkaldt efter en norsk lungelæge. Der findes ikke noget dansk navn

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med Humira.(Adalimumab)

Behandling af Crohn s sygdom med Humira.(Adalimumab) Hillerød Hospital Kirurgisk afdeling Behandling af Crohn s sygdom med Humira.(Adalimumab) Patientinformation 2011 Forfattere: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Helsevej

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

NANOS Patient Brochure Thyreoidea Associeret Orbitopati

NANOS Patient Brochure Thyreoidea Associeret Orbitopati NANOS Patient Brochure Thyreoidea Associeret Orbitopati Copyright 2015. North American Neuro-Ophthalmology Society. All rights reserved. These brochures are produced and made available as is without warranty

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Vigtig viden om medfødt hypogonadotrop hypogonadisme (MHH) & Kallmanns syndrom (KS)

Vigtig viden om medfødt hypogonadotrop hypogonadisme (MHH) & Kallmanns syndrom (KS) Dansk Vigtig viden om medfødt hypogonadotrop hypogonadisme (MHH) & Kallmanns syndrom (KS) Hvad er MHH? MHH skyldes mangel på hormonet GnRH (gonadotropin-frigivende hormon). Kombineret med manglende lugtesans

Læs mere

Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev

Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev SLE 1.500-2.000 har sygdommen i Danmark 10 x hyppigere hos kvinder end hos mænd Debuterer ofte i 20-30 års alderen Forløb Meget forskelligt

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

- om behandling med Humira

- om behandling med Humira Patientinformation - om behandling med Humira - Adalimumab Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Information om behandling med Humira Hvordan anvendes Humira? Humira anvendes ved

Læs mere

Pernille Hermann Spec. Ansvarlig Overlæge Afd. M OUH AKUT ENDOKRINOLOGI

Pernille Hermann Spec. Ansvarlig Overlæge Afd. M OUH AKUT ENDOKRINOLOGI Pernille Hermann Spec. Ansvarlig Overlæge Afd. M OUH AKUT ENDOKRINOLOGI Endokrinologiske emergencies Den bevidstløse eller bevidsthedspåvirkede pt Hypoglykæmi Diabetisk ketoacidose Hyperosmolær coma Lactatacidose

Læs mere

Operation for overvægt. Bariatrisk Kirurgi

Operation for overvægt. Bariatrisk Kirurgi Bariatrisk Kirurgi Årskursus for Gastroenterologiske Sygeplejersker d. 12.11.2016 Et stigende problem verden over Et stigende problem verden over Danmark USA 1 Overvægtig 47% 34% Svært overvægtig 14% 36%

Læs mere

Det er vigtigt at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt og ikke overstige BMI på 30.

Det er vigtigt at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt og ikke overstige BMI på 30. Operation for mandlig brystudvikling - Gynækomasti - Amalieklinikken i København Mænd har ligesom kvinder anlæg til dannelse af et bryst, men forskellig hormonpåvirkning af brystkirtelvævet hos de to køn

Læs mere

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer myelodysplastisk syndrom (MDS) i myelodysplastisk syndrom (MDS) 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, oktober 2011. Definition Der findes ikke noget dansk navn for

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Korrektion af brystvorteområdet. - information til patienter

Korrektion af brystvorteområdet. - information til patienter Korrektion af brystvorteområdet - information til patienter Brystvorteområdet har stor æstetisk værdi for de fleste kvinder. Specielt efter graviditet og amning kan brystvorteområdet ændres markant. Nogle

Læs mere

Glandula thyroideas funktion

Glandula thyroideas funktion www.manan.dk - Side 1 af 7 - Glandula thyroideas funktion 1) Fordelingsrummet for proteinbundet jod svarer til volumen af plasmaproteinerne i legemet. Hvilket er ca. 4% af kropsvægten. 2) Jod kan findes

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vetoryl, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Vetoryl, hårde kapsler 12. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Vetoryl, hårde kapsler 0. D.SP.NR 23016 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Vetoryl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver kapsel indeholder 10 mg, 30 mg, 60 mg eller

Læs mere

Videncenter For Sårheling. Dermatologisk-Venerologisk Afdeling Og Videncenter For Sårheling Bispebjerg Hospital 2009

Videncenter For Sårheling. Dermatologisk-Venerologisk Afdeling Og Videncenter For Sårheling Bispebjerg Hospital 2009 Videncenter For Sårheling Dermatologisk-Venerologisk Afdeling Og Videncenter For Sårheling Bispebjerg Hospital 2009 Susan Nørregaard Videncenter For Lymfødem BBH 2009 Oprettede 2007 Intern Lymfødem/Kompressionsklinik

Læs mere

Epilepsi Teksten stammer fra Dansk Epilepsiforening. Man kan finde flere oplysninger på deres hjemmeside: www.epilepsiforeningen.

Epilepsi Teksten stammer fra Dansk Epilepsiforening. Man kan finde flere oplysninger på deres hjemmeside: www.epilepsiforeningen. Epilepsi Teksten stammer fra Dansk Epilepsiforening. Man kan finde flere oplysninger på deres hjemmeside: www.epilepsiforeningen.dk Den simple forklaring på epilepsi Alle hjerner - og kroppe - fungerer

Læs mere

Patientinformation Pladsgørende kikkertoperation (artroskopisk dekompression) for indeklemningssygdom i skulderen (impingement syndrom)

Patientinformation Pladsgørende kikkertoperation (artroskopisk dekompression) for indeklemningssygdom i skulderen (impingement syndrom) Patientinformation Pladsgørende kikkertoperation (artroskopisk dekompression) for indeklemningssygdom i skulderen (impingement syndrom) Patientinformation, Artroskopisk dekompression Side 2 Du er blevet

Læs mere

Information om mandlig brystudvikling

Information om mandlig brystudvikling Information om mandlig brystudvikling Hvem henvender en operation for mandlig brystudvikling sig til? Der skelnes imellem brystudvikling med en underliggende årsag, samt brystudvikling, hvor der ikke kan

Læs mere

B estyrelsens B eretning

B estyrelsens B eretning Marts 2006 AGS-foreningens 4. udgave medlemsblad B estyrelsens B eretning Ny hjemmeside Foreningen har nu fået lavet en ny hjemmeside med et mere professionelt look. Det nye site ligger stadig på den gamle

Læs mere

Eksamen i Endokrinologi. MedIS, AAU, 2. semester 14. Juni 2010

Eksamen i Endokrinologi. MedIS, AAU, 2. semester 14. Juni 2010 14. Juni 2010 Navn: Studienummer: ksamen i ndokrinologi MedIS, U, 2. semester 14. Juni 2010 2 timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler. På grund af multiple choice opgavers udformning kan der være tilfælde,

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Patientinformation. Lichen Planus

Patientinformation. Lichen Planus Patientinformation Lichen Planus Kvalitet Døgnet Rundt Kæbekirurgisk afdeling 1 Lichen Planus Lichen planus eller Lichen ruber er en hudsygdom, der rammer ca. 2 % af den voksne befolkning. Ligesom mange

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4 og 6

Model for risikovurdering modul 4 og 6 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

Hypofysesygdomme. Asma Bashir, læge.

Hypofysesygdomme. Asma Bashir, læge. Hypofysesygdomme Asma Bashir, læge w 2 PENSUM BASISBOG I MEDICIN & KIRURGI KAPITEL 13: ENDOKRINE SYGDOMME KLINISK PATOLOGI KAPITEL 10: ENDOKRINE SYSTEM MEDICINSK KOMPENDIUM KAPITEL 49-59 NOTER FRA HOLDTIMER

Læs mere

Facts om type 2 diabetes

Facts om type 2 diabetes Facts om type 2 diabetes Diabetes 2 rammer primært voksne. Sygdommen kan være arvelig, men udløses i mange tilfælde af usund livsstil som fysisk inaktivitet og usunde madvaner. Diabetes 2 kan derfor i

Læs mere

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier)

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier) REGISTRERINGSSKEMA Akut mave-tarm kirurgi Der udfyldes registreringsskema for patient med inklusionskriterierne: Akut øvre gastrointestinal blødning patienter med akutte kliniske symptomer: Hæmatemese,

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere