Skrift og billeder i nye medier. Ved Jonas Heide Smith

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skrift og billeder i nye medier. Ved Jonas Heide Smith (jhsmith@ruc.dk)"

Transkript

1 Skrift og billeder i nye medier Ved Jonas Heide Smith

2 Hvad er kommunikation?

3 Jonas Heide Smith Cand.mag. i Medievidenskab (KU, 2002) Ph.d. fra IT-Universitetet (2006) Har undervist i webdesign, online-kommunikation, medieteori og den slags. Har arbejdet som webredaktør og webkonsulent Indblandet i utallige no-cost/ low-cost webprojekter

4 teknokratiet.dk

5 Dig Tidligere studier Erfaringer med web (design? det sidste website du besøgte?) Interesser ift. webkommunikation?

6 Workshoppen I kommer til at lære: Principper for kommunikation i nye medier (med kraftig vægt på web) I vil kunne identificere kommunikative potentialer og problemer - og udbedre sidstnævnte Vi kombinerer teori og praksis (med vægt på praksis) I kommer til at planlægge og designe et website Nogle dage mødes vi samlet, andre dage arbejder i selv Koordination og kommunikation sker igennem vores blog: jonassmith.dk/sbworkshop

7 Hvordan består man? Aktiv deltagelse Tilstedeværelse (maks. 2 dages samlet fravær) Producere kommunikationsplan og website Præsentation ved Showtime

8 Husk Spørg løs Ryk frem, sig frem

9 Litteratur Kompendium i bogladen Består af baggrundsmateriale og værktøjstekster Komplementerer kursuslitteratur Spørg hvis I mangler henvisninger For mere om webdesign, se f.eks. Jennifer Niederst Robbins' Learning Web Design.

10 Registrer jer som brugere på sitet: jonassmith.dk/sbworkshop

11 Hvad karakteriserer webkommunikation?

12 Quick'n'dirty analyse:

13 Grupper!

14 Øvelse: Websiteanalyse Hver gruppe vælger et website for et dansk universitet Diskuter (20 minutter):! Kommunikativ strategi (hvad vil de sige? Hvordan siger de det?)! Samspillet mellem tekst og billeder! Navigationsstruktur! Andet bemærkelsesværdigt Præsenter

15 PhotoShop-demonstration

16 Øvelse: Portræt på bloggen Få taget portræt Formindsk det i PhotoShop til 75px X 75px Vælg "Save for web" og gem billedet som en JPG-fil Upload det til din blogprofil (i begge billedfelter) Test at billedet vises i både indlæg og kommentarer Mens du er der: Opdatér profiltekst

17 HTML HyperText Markup Language Ikke et programmeringssprog HTML giver struktur til indhold Man kan se en websides HTMLkode i browseren

18 Websidens logik Adfærdslag JavaScript, Ajax Præsentationslag Cascading Style Sheets (CSS) Strukturlag HTML Separate filer "Side"filen Indlejrede filer Billeder, lydfiler osv. Separate filer

19 Websidens logik En webside består af 1) Doctype 2) HTML 3) Header 4) Body <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html> <head> <title>a very simple document</title> </head> <body> <p>hello World!</p> </body> </html>

20 Websidens logik HTML består af tags (som f.eks. <p>) som oftest er parret (som f.eks. <p></p>). Tags definerer elementer. <p>hello World!</p> Et element kan have en eller flere attributter: <p id= footer >Hello World!</p> <img src="/grafik/admin/1x1.gif" alt="" width="1" height="1" border="0" />

21 10:00-12:00: Projektideer og billeder 12:00-12:30: Frokost 12:30-15:00: Skriveøvelse

22 Styles I har arbejdet med "inline styles" F.eks. <body style="background-color: black; color: white; fontfamily: courier;"></body> Man kan også placere sine style-regler i et eksternt dokument ("external") eller samlet i begyndelsen af en HTML-fil ("embedded"). body { background-color: black; color: white; font-family: courier; }

23 WordPress-demonstration

24 Emnebrainstorm Emner? Mulighed: Samarbejde med Videnskab.dk

25 Billeder

26 Pixels i bredden, pixels i højden

27 Pixels i bredden, pixels i højden

28 600 px 400 px 600 px 768 px 800 px 1024 px Pixels i bredden, pixels i højden

29 Webgrafik Digitale billeder gemmes i specifikke filformater (BMP, TIFF. PSD...) På nettet bruges tre formater: 1. JPG: Bruges til fotografier (relativt små filer, "lossy" kompression, mange farver) 2. GIF: Bruges til billeder med klare kontraster, så som stregtegninger og logoer (små filer, tabs-fri komprimering, få farver) 3. PNG: Kan bruges til alle typer (relativt store filer, tabsfri komprimering, mange farver)

30 Photoshop-demo

31 Øvelse: Billedredigering Rediger et billede og placer det på bloggen!rediger et billede og placer det på vores blog!hent billedet på jonassmith/ /!skær alt væk, undtagen barnet!fjern al baggrund (barnet skal fremstå på helt hvid baggrund)!formindsk dit billede til max. 400 pixels i bredden (lad højde følge)!"save for web" (billedet må ikke fylde mere end 100kbyte)!Vis dit billede i et blogindlæg!klap dig selv på skulderen

32 Øvelse: Skriv om dit seneste projekt Omformuler dit sidste projekt til web-egnet artikelform (ca. 600 ord) Mht. sprog og abstraktionsniveau: Tænk Weekendavisen Målgruppe: Generelt velorienterede ikke-specialister Brug billeder og links. Post artiklen på vores blog senest torsdag aften

33 Uge 2

34 Mandag: Web 2.0, tekster, æstetik Tirsdag: Kommunikationsplan (grupper) Onsdag: WP-installation Torsdag: Sitemap, wireframes (grupper) Fredag: Website Kommunikationsplan (kladde) Mandag: Intern præsentation, website Tirsdag: Website (grupper) Onsdag: Website Torsdag: Website (grupper) Kommunikationsplan (færdig) Fredag: ShowTime

35 Marshall McLuhan, Jan Lindhardt

36 "Writing, to me, is simply thinking through my fingers." - Isaac Asimov

37 Hest Arbitrære tegn Barn

38 Alliteration (bogstavrim): Gentagelse af bestemt bogstav; f.eks. Panik blandt pengemænd

39 Metafor: Overførsel af ord til ny betydning; f.eks. Solen slæbte sig henover sandet, Samfundet er en organisme, Tiden slæbte sig afsted

40 Metonym: Betegnelse af et begreb med et ord som har en vis sammenhæng med det (fx. laurbær for berømmelse)

41 Synekdoke: Stilistisk figur der består i ombytning mht. omfang, især at del sættes for helhed (fx. køl for skib) og omvendt.

42 Logos: Appel til fornuften Pathos: Appel til følelsen Ethos: "Appel til tillid"

43 Frivillig tvang Corporate social responsibility er kommet for at blive. Virksomhedsetik og bæredygtighed er nøgleord som virksomheder er nødt til at forholde sig til og implementere, for at overleve i kampen om kundernes gunst. I Europa opfattes CSR som en frivillig aktivitet, der drejer sig om sociale og miljømæssige forhold. CSR kan betegnes som virksomheders frivillige samfundsmæssige engagement, men kravene til at virksomheder skal være socialt ansvarlige overfor deres lokalmiljø, deres medarbejdere, samt i deres virksomhedsdrift, synes nærmere at være et pres udefra, som medvirker til at virksomheder inkorporerer CSR i deres forretningsstrategi.... Men man kan konstatere, at en åbenlys og effektiv implementering af CSR er et vigtigt konkurrenceparameter, der i de fleste tilfælde styrker både image og brandværdi udadtil. Dertil er der kun at konstatere, at medmindre virksomheder fører en uigennemsigtig forretningsstrategi på et ulovligt grundlag, så burde forbrugerne tage at rette deres fokus mod den indsats som virksomheder gør for at være socialt ansvarlige, fremfor om de gør det af et rent hjerte.

44 Eliminer Word-koder

45 Fra merkantilistisk monopol og tilbage igen! I 1710 fastlagde The Statute of Anne de grundlæggende principper for den liberale copyright og mange af de punkter der blev optegnet i denne lov, er i den ene eller anden form stadigt gældende i dag. Men med udviklingen af det digitale samfund er copyrighten blevet et langt stærkere våben der udfordrer individets frihed og retten til privatliv.... Fra kollektivistiske grupper lyder et utilitaristisk krav om vidensdeling, om behovet for en fælles ejendomsret på intellektuel produktion. Fra den indivualistiske fløj lyder kravet på mere frihed til den enkelte, samt at copyrightsystemet har udviklet sig som et merkantilistisk censursystem, hvor copyrightholdere reelt har magten over individets færden på Internettet.

46 Motivation af videnstunge medarbejdere En gruppe unge RUC studerende bringer banebrydende forskning om motivation! I moderne virksomheder og organisationer står medarbejdernes evner som centrale aktiver. At medarbejderne er effektive, innovative og generelt indstillede på virksomhedens mål, er derfor nogle af de mest afgørende elementer for virksomhedens succes.... Derimod passer den teoretiske vinkling, som økonomi professor B. Frey præsentere i sit værk Not just for the money i forhold til undersøgelsens resultater. Frey forklarer, at man indremotivation er en meget væsentlig størrelse, fordi man med indremmotiverede medarbejdere, har arbejdskraft som både fysisk og psykisk er i bedre tilstand. Hvilket rent arbejdsmæssigt betyder, at medarbejderne er bedre gearet til at løse vanskelige problemstillinger, fordi medarbejderne føler sig knyttet og involveret i deres arbejde. Dermed har RUC gruppen fanget et interessant fænomen i motivationen af videnstunge medarbejdere, hvor det særlige er ikke at ødelægge deres indre motivation.

47 Late Night-mudderkast på DR2 DR2 s satiriske talkshow den 11. time udfordrer de gængse spilleregler. For tiden er det filminstruktør Nicolas Winding Refn, der befinder sig midt i det obskure univers. Det var sgu for meget et one hit wonder. Emnet er Thomas Vinterbergs Festen, og den glade afsender af de rosende ord er filminstruktør Nicolas Winding Refn. Hans armbevægelser i medierne har fra dag 1 været iøjnefaldende. Med skarpe udtalelser om sine kollegaer har han altid formået at sætte sin egen person i fokus. Good Cop/ Bad Cop-værterne fra DR2 s sene talkshow den 11. time, Mikael Bertelsen og Mads Brügger, sætter i disse dage Refns arme i om muligt endnu større bevægelser. På godt og ondt.... Foran skærmen krymper man tæer, man fordømmer og afskyer, men samtidig kan man næsten ikke undgå at få bare en anelse sympati for det stakkels egoistiske offer. Offer ikke kun for Brüggers provokerende tunge, men også for berømmelsens bagside. Halvt grædende og helt blottet afslører Refn sit forskruede forhold til karriere og kollegaer, succes og fiasko. Samtidig panorerer og zoomer kameraet langsomt. Lydløst fortolker det interviewets følelser, men man kan aldrig helt finde ud af, hvad pokker meningen egentlig er. Er det teater og gøgl? Er det seriøs journalistik? Svaret ligger vist et lusket sted midt i mellem.

48 Kampen mod ustruktureret kode Bør man angribe nu, udvide sin bataljon eller opruste for senere at være fjenden overlegen? Et trivielt spørgsmål, hvis eneste bidrag synes at være retorisk blær. Sidstnævnte to strategier er nemlig ikke valgmuligheder i version af strategisimulatoren RTS, der er under beskydning fra ustruktureret kode, hvor syntaks-fejl og nullpointerexceptions udgør de fjendtlige enheder på den binære slagmark. Strategispillet er en ædel genre. Helt tilbage fra dets tidlige alder har spil som Skak og Dam fascineret mennesket grundet deres overvejende fokus på strategi og mere rationelle natur.... En teknisk demo, der bærer præg af lettere ustruktureret kode og skumle hacks kreeret med den bagtanke, at få skidtet til at vises på skærmen - og det virker! Fjernet er de mere avancerede, strategiske muligheder - erstattet af sjove fejlmeddelelser og spøjse algoritmeopførsler, men det virker Derfor længe leve RTS-genren, dens mangeårige udvikling og tre datalogistuderendes ustrukturerede kode!

49 Web 2.0

50 Web 1.0 Det plejede at være så simpelt: Websites tilbød brugerne noget indhold de kunne bladre i på selve websitet (og målet var at producere det bedste indhold)

51 Web 2.0 En samlebetegnelse for en række tendenser: - Brugergenereret indhold - Åbne systemer - Kollaborativ filtrering (f.eks. ratings) og organisering (f.eks. tags) - Nettet som platform for software-agtige tjenester (f.eks. Picnic, Google Docs) - Behagelige/responsive brugerflader

52 Eksempel: Flickr, kun brugergenereret indhold

53 Flickr: Billedopbevaring

54 Diskussion Alibi for hyggesnak

55 Flickr: Organisering og deling

56 Flickr: Åben datastruktur

57 Flickr: Åben datastruktur

58 Flickr: Åben datastruktur

59 RSS (news feed) En standard for at udgive indhold Muliggør brug af indhold på andre sites

60 RSS-feed i nyhedslæser

61 Hvordan gør man? Mentalitet: Hvad kan andre tjenester, og hvad kan brugerne, bidrage med? Skab tjenester, ikke informationskanaler Gør det nemt og behageligt at bidrage Giv brugerne mulighed for at bruge deres data på tværs af tjenester (f.eks. playlister på egen blog)

62 Hvilken rolle spiller Kina for afrikanske landes økonomiske udvikling? I de seneste 10 år, har den hastigt voksende økonomi, Kina, spillet en tydeligere politisk og økonomisk rolle i afrikanske lande, og særligt de naturressourcerige lande, såsom Nigeria, Sudan og Angola. Grundende: Kinas eksplosive økonomiske vækst har medført en markant forøgelse i landets forbrug af olie og naturgas. Landets stigende forbrug er foregået med så hastige skridt, at landets egne ressourceproduktion ikke kan følge med. Løsningen på energiproblemet blev dermed, at samarbejde med udenlandske handelspartnere som kan levere de nødvendige ressourcer.... Pessimisterne anser forholdet mellem Kina og de afrikanske for både at være ulige fordelt, til fordel for Kina, ud fra fordelingen af varetyper. Ligeledes anses forholdet mellem den store økonomiske magt, Kina, og de mindre udviklingslande på det afrikanske kontinent for at være en gentagelse af den samme historie om igen, med henvisning til Kolonitiden med vestlige magters rovdrift. Optimisterne, på den anden side, anser samarbejdet for at være en ny mulighed for at igangsætte afrikanske økonomier, således at de kan påbegynde en industrialiseringsproces, og undgå at blive hægtet yderligere af i forhold til resten af verden. Denne udvikling bliver i hvert fald spændende at følge i de kommende, hvis man er interesserede i Afrikanske, såvel som Kinesiske poltiiske og økonomiske forhold.

63 Kan mikrofinans kurere fattigdom? Mikrofinans er blevet et hitord, når der tales om udviklingsbistand. Den bangladeshiske professor i økonomi Muhammad Yunus fik i 2005 nobelfredsprisen for sit tiltag med mikrofinans institutionen Grameen Bank, der opererer med små lån til fattige kvinder, men er denne form for hjælp-tilselvhjælp løsningen på udviklingslandenes problemer? Måden at hjælpe verdens udviklingslande på har været til diskussion på alle leder og kanter. Politikere har hver især deres syn, og teoretikere, der er specialiseret sig i udviklingspolitik har ligeledes en subjektiv holdning til, hvorledes fattigdom kan reduceres og bekæmpes.... Mikrofinans kan derfor godt ses som et middel til at bekæmpe fattigdom, men der skal stadig tages hensyn til andre sociale områder. Empowerment af kvinder er dermed et vigtigt element at medregne, hvis fattigdom skal bekæmpes i bredeste forstand.

64 Individualisering eller egoisme? Vi lever idag i en hastigt udviklende verden, hvor det forventes at den enkelte konstant er omstillingsparat og refleksivt tager stilling til sit eget liv. I takt med de mange nye tilbud, krav og forventninger i en yderst globaliseret verden, vanskeliggøres hverdagen for individet. Som konsekvens af denne udvikling ses en stigende individualisering og der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved, om den enkelte udvikler sig i en mere egoistisk retning.... Det ideelle for fremtiden mener vi vil være at forene denne individualitet med fællesskabet således, at mennesket har mulighed for at bibeholde sin frihed og samtidig have mulighed for indgå i et trygt og dynamisk fællesskab.

65 Prenez garde little boy dass du nicht falder i vandet! Dansk? Næppe! Så grelt står det dog ikke til endnu. Alligevel frygter nogle politikere såvel som proletarer, fagfolk såvel som lægfolk at det danske sprog befinder sig på en glidebane. Presset fra forskellige fremmedsprog er så stort, at dansk snart mister sin status som samfundsbærende sprog og ender med blot at være en dialekt i den globale landsby. Forråelsen af det danske sprog er efterhånden en gammel sang. Og hvem har ikke hørt ældre beklage sig over unges måde at tale på?... Dette skal man passe på med, for hvad nytter det at uddanne folk på engelsk, som derefter får jobs i danske virksomheder, hvor de så ikke længere kan kommunikere optimalt med deres dansktalende kollegaer, medarbejdere og kunder, spørger Davidsen-Nielsen retorisk og opfordrer dermed til at rette det sprogpolitiske skyts mod reelle og ikke æstetiske problemer.

66 Ledelse af kreative medarbejdere Virksomheder har i dag i stigende grad behov for at være kreative og innovative for at udvikle nye produkter og forbedre kundeservice. Derfor er virksomhederne også mere bevidste om fordelene ved og nødvendigheden af at være omstillingsparate, refleksive og nytænkende.... En leders udfordring er således at opnå en indsigt i den kreative medarbejders kompetencer samt interesser for derved at kunne matche opgaverne til den enkelte medarbejder så effektivt som muligt. Derfor er de nye ledelsesværktøjer ledere skal orientere sig imod i høj grad præget af en synlig og uformel ledelsesform. Undersøgelsen har vist, at uformel og indirekte ledelse, hvor anerkendelse og udfordringer, samt værdi- og fællesskabsfølelses er vigtige elementer for skabelse af et miljø, som kreativitet kan udspille sig i, og herved skabe den bedste arbejdsplads for medarbejdere og ledelse.

67 Branding af RUC - af Nadia og Freja Branding er i dag et udbredt fænomen indenfor markedsføring, og flere danske universiteter er fulgt i de udenlandske universiteters fodspor, og er begyndt at brande sig. Flere universiteter blandt andet Københavns Universitet (KU), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Syddansk Universitet (SDU) har set muligheder i branding og er begyndt at bruge dette som en metode til at profilere sig på.... Indadtil vil blandt andet en database med tidligere studerende, kunne skabe ro for de nuværende studerende omkring hvilke jobs der er tilgængelige ud fra deres valg af fag. For at skabe mest mulig omtale og interesse for universitetets fornyelse, mener vi, at RUC med fordel kan samle tiltagene og implementere disse samtidigt. RUC er fremtidens universitet!!!

68 Den jyske forskel Jyske Bank er kendt for at være en anderledes bank. Ikke nok med at man har en selvopfattelse af, at man er anderledes, nu skal hele markedet vide det. Jyske Bank har valgt at gå sine egne veje i organiseringen af deres bankforretning. Med markedsstrategien Jyske Forskelle ændrede Jyske Bank totalt billede af, hvad en bank var. Ikke nok med at rammerne blev ændret, relationen mellem kunden og banken blev også ændret.... I anden generation blev de enkelte produktpakker introduceret. Derudover blev der som nævnt ovenfor introduceret nye teknologiske værktøjer, der skulle understøtte arbejdet med produkterne. Dette skete i den nye indretning, der understregede værdierne for kunder såvel som medarbejderne. Dette skulle føre til en ændret adfærd, der i sidste ende skulle medføre, at man opnåede et kvalitetsbaseret salg.

69 Æstetik

70 Folketinget.dk

71

72 Kommandolinje-interface

73 2 logikker "I was working at IBM in 1979 and somebody asked me for an internal-use-only review of a thing called the Lisa... I said this is a catastrophe. This is the end of language in relation to computers. This is the implementation of the caveman interface. You point and you grunt." - Eben Moglen

74 1984

75 1986

76 1986

77 1986

78 1986

79 2008

80 2008

81 Moderne webdesign Simpelt layout Siden centreret Indholdsstyret design 3D-effekter, sparsomt brugt Bløde, neutrale baggrundsfarver Stærke farver, brugt sparsomt Nuttede ikoner, brugt sparsomt Masser af whitespace Rar, stor tekst - Ben Hunt

82 Websidens logik De fleste elementer har indhold, men enkelte er tomme: <br /> <hr />

83 Websidens logik Nogle elementer er særligt vigtige: Det hele skete på <a href= >RUC</a>. is a Universal Resource Locator (URL) En URL kan være absolut (http://ruc.dk) eller relativ til det nuværende dokument, f.eks.: Tag et kig på vores <a href= schedule.html >tidsplan</a>.

84 Websidens logik Ikke-tekst (i.e. mediefiler) er ikke indeholdt i HTML-filen <img src= portrait.jpg alt= Author Portrait />

85 Websidens logik <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html> <head> <title>a very simple document</title> </head> <body> <p>hello World!</p> <img src="http://jonassmith.dk/netmedia/wp-content/authors/ Kristoffer.jpg" alt="kristoffer" /> </body> </html>

86 Websidens logik HTML definerer struktur, og bør være semantisk og ikke repræsentionel Sær kode er <strong>dejligt</strong> Sær kode er <b>dejligt</b> Sær kode er <font color="red">dejligt</font>

87 Websidens logik Repræsentation håndteres separat <img /> img { margin-left: 2px; }

88 Websidens logik Et (cascading) style sheet er bare en tekstfil body {background-color: black; color: white; font-family: courier} img {margin-left: 2px;} Den "vedhæftes" HTML-filen således: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">

89 Websidens logik Stylesheets kan bruges til at layoute en webside: <div id="header">this is the header</div> <div id="main">this is the main area</div> #header {background-color: blue; color: white; width: 700px; } #main {background-color: green; color: black; width: 700px; }

90 Websidens logik <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html> <head> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> <title>a very simple document</title> </head> <body> <p>hello World!</p> <img src="http://jonassmith.dk/netmedia/wp-content/authors/ Kristoffer.jpg" alt="kristoffer" /> </body> </html>

91 Store ord om tekst

92 Marshall McLuhan, Jan Lindhardt

93 "Writing, to me, is simply thinking through my fingers." - Isaac Asimov

94 Hest Arbitrære tegn Barn

95 Alliteration (bogstavrim): Gentagelse af bestemt bogstav; f.eks. Panik blandt pengemænd

96 Metafor: Overførsel af ord til ny betydning; f.eks. Solen slæbte sig henover sandet, Samfundet er en organisme, Tiden slæbte sig afsted

97 Metonym: Betegnelse af et begreb med et ord som har en vis sammenhæng med det (fx. laurbær for berømmelse)

98 Synekdoke: Stilistisk figur der består i ombytning mht. omfang, især at del sættes for helhed (fx. køl for skib) og omvendt.

99 Logos: Appel til fornuften Pathos: Appel til følelsen Ethos: "Appel til tillid"

100 Eliminer Word-koder

101 Begyndelse

102 Begyndelse

103 Begyndelse

104 Begyndelse

105 Begyndelse

106 Begyndelse

107 Begyndelse

108 Begyndelse

109 Begyndelse

110 Begyndelse

111 Begyndelse

112 Begyndelse

113 Begyndelse

114 Begyndelse

115 Begyndelse

116 Begyndelse

117 Afslutning

118 Afslutning

119 Afslutning

120 Afslutning

121 Afslutning

122 Afslutning

123 Afslutning De tre forskere udtaler: Mange af de unge tager solarium første gang op til deres konfirmation, og mange af dem får endda lov af forældrene. Det betyder meget for dem at have kulør og se godt ud. hvis mange af kammeraterne tager sol, vil de ikke falde udenfor ved at være den eneste blege. Af samme årsag lægges der i undersøgelsen op til forslag om at inddrage diskussioner om skønhedsidealer, herunder solarium i konfirmationsforberedelsen, for på den måde at kunne sætte ind, før de unge begynder at tage solarium.

124 Afslutning Når data til analyse er dialog, er det nødvendigt at transskribere alle lyde i de udtalte ord og sætninger, på et fonetisk plan. Det vil sige hver lyd bliver beskrevet af det fonetiske tegn for præcist denne udtale. Resultatet bliver en samling tekster uforståelige for ikke indviede. Selve analysen består i sammenligning af udtalen af hver enkel konsonant og vokal lyd for at finde mønstre hos hver enkel person og derefter sammenligne mønstret med de andre personer. Alt i alt en tidskrævende og opslidende proces, som efterlader undersøgeren på grænsen til sindssyge. Man kan kende personer på dette stadie på deres trætte udmattede ansigts udtryk og deres manglende evne til at tale om andet end hvorvidt ou diphthongen i House udtales lukket midt-bagerst rundet eller ikke rundet.

125 Modpolen til Baumann, der dog alligevel synes beslægtet, er den rabiate vækkelsespræst broder Johannes, der i igennem sin heftige agitation for sin mærkværdige og ekstreme afart af kristendommen er med til at illustrere hvordan heller ikke religion tiltaler Kristensen. Projektet har altså ved hjælp af et særligt billedkunstfokus formået at skildre hvordan Kristensen med en særlig sans for den billedlige side af romankunsten er i stand til at skildre ideologiernes såvel som kunstens sammenbrud i sin samtid. Afslutning

126 Afslutning Da der indtil videre ikke eksistere konkrete indikatorer for helt bestemt at måle virkningen af mikrofinansprogrammer, er det selvklart vanskeligt at konkludere noget om dets egentlige funktion som fattigdomsreducerende værktøj. Dog skal det siges, at der trods alt er positive udmeldinger om mikrofinans, både fra de som beskæftiger sig med det og fra dem som det hele egentlig handler om, nemlig de fattige mennesker, som gerne skulle have gavn af det.

127 Afslutning Til trods for at Venstre ikke anerkender sociokulturelle faktorer som en væsentlig faktor for børns muligheder i det danske samfund og til trods for de to partiers forskellige holdninger til velfærdsinstitutionerne, så formåede Venstre alligevel under valgkampen 2007 at blive set som et velfærdsparti. Deres politiske kommunikation lykkedes næsten over evne, og de overtog den klassiske socialdemokratiske profil, hvormed Socialdemokraterne nu står uden en klar profil og uden et klart defineret og formuleret projekt. Socialdemokraternes opgave synes nu at være at få formidlet deres egen politik ud til offentligheden, og få gjort klart hvad deres projekt er. Det vil kræve nogle nye politiske og retoriske strategier, så det bliver interessant at følge Socialdemokraternes færd i det politiske landskab i den næste tid.

128 Afslutning I stedet bør man forankre ethvert forsøg på at resocialisere kriminelle i en ambition om at lade dem føre en dagligdag blandt folk, der ikke er kriminelle. Det betyder også, at en resocialiseringsordning ikke nødvendigvis bliver mere effektiv af at lade den foregå i samfundet, hvis resocialiseringen ikkeer forankret i den kriminelles mulighed for løbende at arrangere sin dagligdag, som den giver mening i hans eller hendes specifikke kontekst.

129 Afslutning

130 Afslutning

131 Betyder det at public service har udspillet sin rolle som modstykke til de kommercielle medier? Og er DR blevet kommercialiseret ved at hoppe med på medievirksomhedernes evige jagt efter seertal? Svaret afhænger af øjnene som seer. Uanset hvad man mener om DRs public service rolle, så er der ikke noget som tyder på at public service er ved at forsvinde. Der er bred politisk opbakning til public service ordningen og DR udgør stadig en markant og central del af danskernes medieforbrug. Fremtiden vil vise om det lykkes for public service institutioner fortsat at legitimere sin specielle position, hvilket også indebærer en tydeliggørelse af hvilken rolle public service spiller for danskerne i det moderne samfund. Afslutning

132 Uge 2

133 Søgemaskiner

134 Søgemaskiner Spiders/bots crawler nettet Websideindhold indekseres i databaser Bruger foretager søgning Søgemaskinen returnerer resultater i henhold til specifikke principper.

135 Søgemaskiner Søgemaskinen foretager en vurdering af sidens relevans Oprindeligt: Spørg siden hvad den handler om (on-site factors) Post-Google: Spørg andre sider (off-site factors)

136 Søgemaskineoptimering Væsentligt: Nøgleord i <title> Nøgleord i links, der peger på siden Nøgleord som figurerer i synlig tekst Link-popularitet (e.g. PageRank)

137 Søgemaskineoptimering Google siger: Få andre til at linke til dig Indsend et Google Sitemap Indsend dit site til kataloger a la Open Directory Project Anvend klart hierarki og tekstlinks Skriv klare indholdsbeskrivelser med brugernes ord Brug tekst frem for billeder Gør dig umage med Title og Alt Brug korrekt HTML Hold antallet af links på en side under 100 Check med tekst-browser Undgå skjulte links eller tekst Undgå cloaking Undgå irrelevante ord Undgå at spejle indhold

138 Eksempel

139 Video

140 Video Streames typisk til brugeren Streaming er blevet nemt Exceptionelt populært

141 YouTube Klip kan indsættes på egen side

142 Creative Commons Creative_Commons_-_Get_Creative.swf

143 Dagens opgave Besvar grundliggende kommunikative spørgsmål Producer wireframes Producer sitemap Publicer resultaterne på vores website

144 Kommunikationsspørgsmål Hvem er målgruppen? (vaner, præferencer, livsverden) Hvad er formålet med sitet? Hvad er budskabet? Skal I samarbejde med andre? (Og hvad er deres rolle i produktionen?) Hvilken genre tilhører jeres site? (Og hvad kendetegner denne genre?) Hvordan foranlediges brugerne til at besøge sitet? Har gruppen de fornødne evner? Hvilke andre sites ligner jeres? (hvilke lignende budskaber påvirkes målgruppen af?)

145 WireFrames

146 Sitemap

147 <head><title>sidens titel</title> <style type="text/css"><!-- body { background-color: #f5f5f5; font-family: Verdana, Arial, SunSans- Regular, Sans-Serif; } --></style> <body><p>her er noget indhold</p> Embedded CSS <head><title>sidens titel</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="style.css"> <body><p>her er noget indhold</p> body { backgroundcolor: #f5f5f5; fontfamily: Verdana, Arial, SunSans- Regular, Sans-Serif; } Eksternt CSS <head><title>sidens titel</title> <body style="background-color: #f5f5f5; font-family: Verdana, Arial, SunSans-Regular, Sans-Serif;"><p>Her er noget indhold</p> Inline CSS

148 body h1 p ul li strong em Box-modellen

149 Width og height henviser til "content area" Højde udregnes på baggrund af indhold Størrelse specificeret i procenter henviser til størrelsen på det omsluttende element Margin Padding Content area Width Height Inner edge Border Outer edge Box-modellen

150 Margin Padding Content area Height Width Inner edge Border Outer edge div { background-color: #99ff33;} Baggrundsfarve

151 Margin Padding Content area Height Width Inner edge Border Outer edge div { background-image: url(lost.jpg);} Baggrundsbillede

152 Tre variable: 1) Style (obligatorisk) 2) Width 3) Color <div>noget mumletekst Noget mumletekst Noget mumletekst Noget mumletekst Noget mumletekst Noget mumletekst</div> div { border-style: solid; border-width: 20px; border-color: #0099FF; width: 250px; } ELLER: div { border: solid 20px #0099FF; } Border

Webdesign og webkommunikation. 10. april: Søgemaskiner, optimering og tilgængelighed

Webdesign og webkommunikation. 10. april: Søgemaskiner, optimering og tilgængelighed Webdesign og webkommunikation 10. april: Søgemaskiner, optimering og tilgængelighed Program Kage næste gang: Lærerne! 10-12 Søgemaskineoptimering Tilgængelighed 13-15 Vejledning Husk: Obligatorisk opgave

Læs mere

Internet vs WWW. Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information

Internet vs WWW. Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information web som medie Internet vs WWW Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information Internet protokoller (forskellige måder at udveksle information

Læs mere

Mit grafiske workflow inkluderer:

Mit grafiske workflow inkluderer: GRAFISK WORKFLOW Opgave: Opgaven var at producere en bog og et website med temaet stilhistorie. Jeg har valgt at beskrive mit grafiske workflow i produktionen af websitet. Kravene var, at der skulle være

Læs mere

Byg et website med Dreamweaver

Byg et website med Dreamweaver Byg et website med Dreamweaver I denne øvelse skal vi opbygge et website for Hotel Holiday i Dreamweaver. Det færdige site kan ses her: http://www.itu.dk/people/khhp/hotel_holidays/velkommen.html Øvelsen

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside Webdesign og webkommunikation, formiddagshold (hold 1), IT Universitetet, forår 2012. Øvelse 2, individuel øvelse HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside 1. Lidt om hvad du

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE

GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE DOKUMENTATION Opgaven Arkitekt Mette Schelde skulle have designet og programmeret et website, hvorpå hun kunne præsentere hendes produkter. Designkrav Sitet skal være

Læs mere

Martin Møller Web1b Tirsdag den 19 juni 2012

Martin Møller Web1b Tirsdag den 19 juni 2012 Martin Møller Web1b Tirsdag den 19 juni 2012 Projektbeskrivelse 3 Tema valg 3 Budskab 3 Afsender 4 Målgruppe 4 Kommunikations mål 4 Skitser 6 Layout index 7 Layout Kulturliv 8 Layout Gratis glæder 9 Layout

Læs mere

Grafisk Workflow. Endeligt layout. Om mig. Forside. Portfolio

Grafisk Workflow. Endeligt layout. Om mig. Forside. Portfolio Endeligt layout Forside Om mig Portfolio 1 Hjemmeside Opgaven I dette design projekt skulle jeg gennemføre en designproces, hvor jeg enten skulle redesigne eller designe et produkt. Jeg valgte at designe

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb Dokumentation Workflow Grafisk produktion Trine Alexandersen 1. hovedforløb Jeg har valgt at vise min egen hjemmeside som workflow. Siden er min e-portfolio som skal vise hvad jeg lærer under min uddannelse

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW Endotest website DOKUMENTATION OPGAVEN: Endotest ApS ønskede at redesigne deres hjemmeside, så den fremstår mere professionel og enkel. Derudover skal det nye site præsentere

Læs mere

Ordbøgerne.dk. Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06.

Ordbøgerne.dk. Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06. Ordbøgerne.dk Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06 Side 1 af 35 Indholdsfortegnelse Indledning:...3 Design...4 Visuelt design:...4

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. Layout Layout af hjemmesiden laves i Photoshop og siderne inddeles i mapper for bedre overblik.

GRAFISK WORKFLOW. Layout Layout af hjemmesiden laves i Photoshop og siderne inddeles i mapper for bedre overblik. GRAFISK WORKFLOW Opgaven Design og skabelse af website til maler og skrotkunstner Ole Møgelby. Websitet skal virke som en oversigt af Oles værker og som en informationsside. Programvalg Af programmer har

Læs mere

web via Photoshop, så de fylder mindst muligt for at mindske indlæsningstiden for websitet.

web via Photoshop, så de fylder mindst muligt for at mindske indlæsningstiden for websitet. GRAFISK WORKFLOW Grafisk workflow Beskrivelse Opgaven Redesign af website for bilforhandleren PerB. Opgave har jeg stillet mig selv med det formål at lave en simpel men indbydende udgave af PerB s website.

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

Kommunikation/IT C - Afsluttende opgave 2011

Kommunikation/IT C - Afsluttende opgave 2011 Kommunikation/IT C - Afsluttende opgave 2011 Roskilde Tekniske Gymnasie Martin Fabricius & Simon Dein, 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse: Indledning... s3 Målgruppe (diskussion)... s4 indledende kravfangst...

Læs mere

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside.

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. 10-12-2004 Holstebro HTX Bent Arnoldsen Synopsis. Projektet her er en menu til hjemmesider, som er lavet så den er let at tilrette, når man tilføjer eller

Læs mere

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov Dokumentation Grafisk Workflow Et af produkterne, jeg skulle lave, var et redesign af FreQuence s info hjemmeside. A B Punkt 1 Ansvar: Jeg har selv stået for opsætningen af hjemmeside og selv bestemt,

Læs mere

Van, Olaf, Stine & Nicolette Style and Experience 02-12-2011

Van, Olaf, Stine & Nicolette Style and Experience 02-12-2011 Vi mener, at vi imødekommer brugergruppens behov og ønsker, da vi har skabt et nyt og anderledes design. Vores målgruppe stræber konstant efter nytænkning og søger events de kan deltage i med deres venner.

Læs mere

Grafisk workflow. website til duckhead music

Grafisk workflow. website til duckhead music Grafisk workflow website til duckhead music Portfolio h1 Side 18 website til duckhead music Selvom jeg er hos et webbureau, så sidder jeg udelukkende med design, og er derfor ikke kommet til at kode endnu.

Læs mere

Flash Logic Free CMS. Manual og brugervejledning

Flash Logic Free CMS. Manual og brugervejledning Flash Logic Free CMS Manual og brugervejledning Indhold: 1. Funktionalitet 2. Fil-oversigt 3. Baggrundsbillede 4. Banner-billede 5. Redigering af tekst 6. Brug af html-tags 7. Web site navn 8. Upload til

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

Grafisk workflow. Hjemmeside til Bærkompagniet

Grafisk workflow. Hjemmeside til Bærkompagniet Grafisk workflow Hjemmeside til Bærkompagniet Dokumentation Opgaven Bærkompagniet skulle have designet og programmeret et website, hvor de kunne præsentere deres produkter samt mulige forhandlere kunne

Læs mere

Lav dine egne hjemmesider/websider

Lav dine egne hjemmesider/websider Sider, der skal publiceres på World Wide Web, laves i et særligt format, html, som fortæller browseren, hvordan den skal vise tekst og billeder. Html (Hypertext markup language) er meget fleksibelt og

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo

Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo Denne guide indeholder følgende emner: A. Rettigheder B. Oprettelse af profil på Endomondo C. Oprettelse af selve ruten D. Redigering af oprettet

Læs mere

Designmanual for websider

Designmanual for websider Designmanual for websider 31. marts 2009 Version 1.1. Denne manual beskriver de gældende retningslinjer for Aalborg Universitets websider. Det vil sige websider der benytter aau.dk i domænenavnet er omfattet

Læs mere

REDESIGN AF GRAFISK FORUMS HJEMMESIDE. Grafisk Workflow

REDESIGN AF GRAFISK FORUMS HJEMMESIDE. Grafisk Workflow Grafisk Workflow REDESIGN AF GRAFISK FORUMS HJEMMESIDE Før Efter REDEGØRELSE OPGAVEN Da jeg ikke har noget med web at gøre på min elevplads, opfandt jeg en fiktiv opgave - nemlig at redesigne Grafisk Forums

Læs mere

Web sider. Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det?

Web sider. Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det? Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det? I dag skal du lære at lave hjemmesider, så du også kan bidrage til at opbygge

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Nedarvning. At style tags inden i andre tags. www.johnnihowardsen.dk - selektorer

Nedarvning. At style tags inden i andre tags. www.johnnihowardsen.dk - selektorer Nedarvning Du styler som bekendt dit indhold med mange forskellige selektorer. De mest almindelige er class, id, tag men du kan også gruppere selektorer f.eks h1, h2, h3, p, a, img {font-family: Verdana,

Læs mere

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside Tekstformatering med CSS

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside Tekstformatering med CSS Øvelse 2, individuel øvelse HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside Tekstformatering med CSS 1. Lidt om hvad du har lært Du har i øvelse 1 lært at lave en HTML5-side med afsnit,

Læs mere

portfolio GRAFISK WORKFLOW

portfolio GRAFISK WORKFLOW Grafisk Workflow Opgaven Der skal laves hjemmeside til et lille privat bageri. Kunden ønsker et overskueligt site. Hjemmesiden skal kort og godt fortælle om Skejby Centrets Bageri og deres produkter og

Læs mere

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E.

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E. Portfolie Redesign www.gaardbodesign.dk Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013 Jens Jákup E. Gaardbo indholdsfortegnelse design... gestaltlove... opbygning...

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Dynamisk Webdesign. Stefan Grage

Dynamisk Webdesign. Stefan Grage Dynamisk Webdesign Stefan Grage Brugen af web Hvilke sites besøger i oftest? Og hvorfor? Snak med sidemanden i 3 min. Kategorisering Utility sites Sociale sites Webshops Indholdstunge sites Utilities Google

Læs mere

GRAFISK DESIGN DET DIGITALE PRODUKT - DESIGN AF MIN PRIVATE HJEMMESIDE

GRAFISK DESIGN DET DIGITALE PRODUKT - DESIGN AF MIN PRIVATE HJEMMESIDE GRAFISK DESIGN DET DIGITALE PRODUKT - DESIGN AF MIN PRIVATE HJEMMESIDE Det var på tide med en ny hjemmeside til privat brug. Jeg valgte at starte helt fra bunden i stedet for at ændre på noget eksisterende.

Læs mere

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder.

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder. GRAFISK DESIGN KUNDEN PA Vaskeriteknik er en enkeltmandsvirksomhed som startede i 2008. Manden bag er Preben, som gennem 14 års brancheerfaring startede sit eget firma op da han føler at han med sit partnerskab

Læs mere

NY IDENTITET TIL SCHWARZ

NY IDENTITET TIL SCHWARZ GRAFISK DESIGN NY IDENTITET TIL SCHWARZ Redskaber: Photoshop Illustrator Kundeprofil: Schwarz er en eksklusiv forhandler af senge og tilbehør i topklavlitet. Med deres store sortiment af kvalitetsmærker

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

For dig som skal levere programmer til bideo.dk

For dig som skal levere programmer til bideo.dk For dig som skal levere programmer til bideo.dk Oktober 2011 - Version 5 INDLEDNING... 2 ANVENDELSE AF B2B.BIDEO.DK... 2 Den offentlige og den beskyttede webside... 2 Processen... 2 Før du bruger systemet

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK Denne rapport indeholder en primær analyse af webstedet www.bilforhandler.dk. Vi har kigget på: Det vigtige førstehåndsindtryk af webstedet Brugervenlighed Anvendte

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge video

Sådan kommer du i gang med at bruge video Sådan kommer du i gang med at bruge video INDHOLD INDLEDNING... 3 DERFOR SKAL DU I GANG MED AT BRUGE VIDEO... 4 OVERVEJELSER... 5 SOCIALE MEDIER... 5 YOUTUBE... 6 OPDATER OFTE... 6 UDSTYR... 6 HVAD SÅ

Læs mere

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app.

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. En kort intro Version 1.2 22/11/2012 Danske Tegneserieskabere har lavet appen for at give medlemmer og andre en nem adgang til at publicere

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW Hjemmesidedesign

GRAFISK WORKFLOW Hjemmesidedesign GRAFISK WORKFLOW www.mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/stil/caroline Færdige produkt www.mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/stil/caroline Færdige produkt www.mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/stil/caroline

Læs mere

For at finde en stil til hjemmesiden, starter jeg med at lave et moodboard af alle Mikkalina Glas s produkter.

For at finde en stil til hjemmesiden, starter jeg med at lave et moodboard af alle Mikkalina Glas s produkter. Moodboard opgave design At designe og udforme en ny visuel identitet til Mikkalina Glas, bestående af logo og hjemmeside. For at finde en stil til hjemmesiden, starter jeg med at lave et moodboard af alle

Læs mere

FORSTÅELSE FOR GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW

FORSTÅELSE FOR GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW Opgaven I AArhus er en fiktiv hjemmeside. Formålet med hjemmesiden, er at Folk som befinder sig i Aarhus kan henvende sig til I AArhus og berette deres synspunkt på Aarhus. Siden henvender sig til unge,

Læs mere

S&E Bazar Fyn. Mads, Asger, Lærke og Alexander WEB-A 11-12-2012

S&E Bazar Fyn. Mads, Asger, Lærke og Alexander WEB-A 11-12-2012 2012 S&E Bazar Fyn Mads, Asger, Lærke og Alexander WEB-A 11-12-2012 Indhold Indledning... 2 Problemformulering:... 2 Problemstillinger:... 2 Kommunikation:... 3 Hvilken målgruppe ønsker vi at henvende

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie Eksamensopgave 2012 Aarhusportalen Melissa Emilie Indhold Indhold... 1 Aarhusportalen... 2 Projektbeskrivelse... 2 Hvem er kunden... 2 Målgruppe... 2 Hvad ønsker vi at opnå... 2 Temaer... 2 Tidsplan...

Læs mere

Mark André Lyhne. Eksamen 2012. 12web1b

Mark André Lyhne. Eksamen 2012. 12web1b Mark André Lyhne Eksamen 2012 12web1b Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Projekt beskrivelse... 3 Målgruppe... 3 Afsender... 3 Budskab... 3 Kommunikationsmål... 3 Ideudvikling... 3 De 6 Designparametre...

Læs mere

Byg web sider. Introduktion:

Byg web sider. Introduktion: Introduktion: Du kender nu nogle enkle HTML tags, så nu er det på tide, at du kommer i gang med at lave din første side! Når du har nogle HTML-sider klar skal du have dem lagt op, så dine venner kan se

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

Nyhedsbrev april: spørgeskemaundersøgelse

Nyhedsbrev april: spørgeskemaundersøgelse #ChronoContact_Survey { margin-bottom: 10px; margin-left: 0px;.form_element { float: left; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 12px; margin-bottom: 8px; margin-left: 0; margin-top: 8px;

Læs mere

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Software Fra design af hjemmesider: har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Wordpress er intet mindre end et genialt program til hjemmesider. For det første er det gratis, og for

Læs mere

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett fra idé til visuelt udtryk Benett Indholdsfortegnelse Brief...5 Idé og skitsering....6 Værktøjer....6 Farvevalg....7 Flowchart eksisterende site...7 Design i Photoshop....9 Ikoner i Illustrator...11 Setup

Læs mere

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk Kunde Bogforlaget Frydenlund A/S Produkt www.his2rie.dk Opgave Hjemmesiden før Redesign af hjemmesiden www.his2rie.dk, som ejes af forlaget. Min opgave lød på, at udforme et nyt design til hjemmesiden,

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow GRAFISK WORKFLOW 1 Opgavebeskrivelse I forbindelse med et nyt online koncept Web in a box skulle jeg lave en Photoshop-skabelon, der kan eksportere materiale til en hjemmeside automatisk. Selve konceptet

Læs mere

Get Skeleton. Boilerplate for Responsive, Mobile-Friendly Development

Get Skeleton. Boilerplate for Responsive, Mobile-Friendly Development Get Skeleton Boilerplate for Responsive, Mobile-Friendly Development Hvad er Get Skeleton?!? Get Skeleton er en lille samling af små CSS og JS filer, som giver dig adgang til ultra hurtig udvikling af

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Grafisk. Hjemmesiden er designet til en nyopstartet virksomhed kaldet Tegnestuen M. De har både en arkitektafdeling og en tømrer-/ snedkerafdeling.

Grafisk. Hjemmesiden er designet til en nyopstartet virksomhed kaldet Tegnestuen M. De har både en arkitektafdeling og en tømrer-/ snedkerafdeling. Grafisk w o rk f l ow jemmesiden er designet til en nyopstartet virksomhed kaldet Tegnestuen M. De har både en arkitektafdeling og en tømrer-/ snedkerafdeling. Deres vision er at skabe enkle og inspirerende

Læs mere

Opret din egen blog og publicer dit første indlæg med 8 enkle trin

Opret din egen blog og publicer dit første indlæg med 8 enkle trin Opret din egen blog og publicer dit første indlæg med 8 enkle trin NB: Det vigtigste at forstå, når du arbejder med blogs, er at der er et interface, hvor du arbejder og et interface, som læsere/brugere

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION FAKTURA LAYOUT ABAQUE VERSION 2.0

TEKNISK DOKUMENTATION FAKTURA LAYOUT ABAQUE VERSION 2.0 TEKNISK DOKUMENTATION FAKTURA LAYOUT ABAQUE VERSION 2.0 INTRODUKTION... 3 SKABELON OPBYGNINGEN... 3 BYG DIN EGEN SKABELON... 3 INDSÆT FELTER... 3 INDSÆT VARELINJER... 3 FILNAVN... 4 LISTE OVER FELTER...

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

med Wix.com eller andre programmer

med Wix.com eller andre programmer med Wix.com eller andre programmer Søren "Noah" Nielsen 2015 Indholdsfortegnelse Webdesign... 3 Hvad er en hjemmeside?... 4 Hvad består websiden af?... 5 Hvad vil du opnå med dit website?... 7 Tips om

Læs mere

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed Grafisk design og tilgængelighed Mange tilgængelighedsproblemer bliver skabt allerede i forbindelse med udviklingen af netstedets grafiske udtryk. Tilgængelige netsteder er ikke nødvendigvis ensbetydende

Læs mere

WORKFLOW. RESPONSIV HJEMMESIDE MED ET FARVETWIST Hjemmesidedesign og udvikling. www.mads-pj.dk/clothesly

WORKFLOW. RESPONSIV HJEMMESIDE MED ET FARVETWIST Hjemmesidedesign og udvikling. www.mads-pj.dk/clothesly WORKFLOW RESPONSIV HJEMMESIDE MED ET FARVETWIST Hjemmesidedesign og udvikling www.mads-pj.dk/clothesly DOKUMENTATION OPGAVE Opgaven jeg stillede mig selv, var at designe og kode et koncept til en webshop

Læs mere

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden.

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Det vigtigste Hjemmeside i FrontPageExpress Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Lav en mappe til din hjemmeside. Find først din mappe på skolens netværk,

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014 1. DEC I dag fik jeg opgavebeskrivelsen og fik et overblik over, hvad der skal laves, ved at gennemgå opgavebeskrivelsen, samt lave en brainstorm og PBS. Jeg er i gang med at finde et alternativ til programmet

Læs mere

Redtape.dk Grafisk Design

Redtape.dk Grafisk Design Redtape.dk OM KUNDEN Red Tape er et undergrunds pladeselskab. De udgiver musik under Creative Commons licens, som er en åben ophavsret, der gør det lovligt at dele og modificere musikken på lovlig vis.

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

# Redesign af copenhagenskatepark.dk

# Redesign af copenhagenskatepark.dk # 1 Grafisk Design # Redesign af copenhagenskatepark.dk Opgave Dette er en fiktiv opgave hvor jeg har valgt at redesigne copenhagenskatepark.dk's website. Jeg synes det kunne være en spændende udfordring

Læs mere

Introduktion til HTML5: Tekst, punktlister, billeder, links og undersider

Introduktion til HTML5: Tekst, punktlister, billeder, links og undersider Webdesign og webkommunikation, formiddagshold (hold 1), IT Universitetet, forår 2012. Øvelse 1, individuel øvelse Introduktion til HTML5: Tekst, punktlister, billeder, links og undersider 1. Målsætning

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb)

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb) Denne guide er skrevet til folk, som laver hjemmesider med Øresundsregionen som målgruppe. Hvilket sprog skal man skrive på dansk eller svensk, eller måske engelsk? Hvordan kommunikerer man mest effektivt

Læs mere

Tillæg til Libris-hæftet: WordPress. Temaredigering og sikkerhed m.m.

Tillæg til Libris-hæftet: WordPress. Temaredigering og sikkerhed m.m. Tillæg til Libris-hæftet: WordPress Temaredigering og sikkerhed m.m. 1. Temaopbygning og -redigering I det trykte hæfte gennemgår jeg, hvordan du installerer temaer i WordPress. Der findes tusindvis af

Læs mere

Rapport Undervisningsmateriale.

Rapport Undervisningsmateriale. Skrevet af Morten & Jacob A. 1.5 HTX Roskilde 2011 Side 1 Rapport Undervisningsmateriale. Arbejdsgruppen bestod af: Morten, Jacob A. fra 1.5. Dato: 6. maj 2011 Skrevet af: Morten & Jacob A. Fag: Kom/IT.

Læs mere

Implementeringsvejledning

Implementeringsvejledning Certifikat Certifikat Med og uden gradient #3FBFEF #1A7CA1 Smalt certifikat Med og uden gradient Kan benyttes på steder med begrænset højde Mini certifikat Med og uden gradient Kan benyttes hvis certifikatet

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere