Servicevilkår for Norton ConnectSafe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicevilkår for Norton ConnectSafe"

Transkript

1 Servicevilkår for Norton ConnectSafe Tjenesten Norton ConnectSafe ("tjenesten") stilles til rådighed af Symantec Corporation, hvis du bor i Amerika, af Symantec Limited, hvis du bor i Europa, Mellemøsten eller Afrika, og af Symantec Asia Pacific Pte Ltd, hvis du bor i Asien, Stillehavsområdet og Japan ("Symantec"). Ved at bruge dette websted ("webstedet") eller ved at bruge tjenesten, erklærer du dig juridisk bundet af følgende betingelser og af Symantecs politik for håndtering af personlige data, som findes på adressen og af Symantecs juridiske forbehold, som findes på adressen (betegnet under ét som "servicevilkår"). I sidstnævnte tilfælde er du indforstået med, at Symantec behandler din brug af tjenesterne som en accept af denne aftale og alle gældende yderligere politikker fra nu af Disse servicevilkår gælder kun din brug af dette websted og tjenesten, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Andre af Symantecs websteder kan være underlagt deres egne vilkår og betingelser. Hvis du er en MSP (Managed Service Provider) gælder disse servicevilkår ikke for dig. Kontakt Symantec på for at få oplysninger om, hvordan du kan tilbyde tjenesten til dine klienter. 1. LICENS. BEGRÆNSET LICENS Under forudsætning af, at du accepterer og overholder disse servicevilkår og eventuelle andre gældende politikker for tjenesten, som kan blive angivet i den pågældende tjeneste og opdateres fra tid til anden, giver Symantec dig hermed en begrænset, ikke-eksklusiv, ikkeoverdragelig, ikke-viderelicenserbar ret og licens, med forbehold af Symantecs intellektuelle ejendomsrettigheder, til at få adgang til webstedet og bruge tjenesten i løbetiden (som defineret nedenfor). Derudover kan Symantec, fra tid til anden, stille download af en softwareklient, data og andet indhold og trykt eller elektronisk dokumentation til din rådighed i forbindelse med din installation og brug af tjenesterne. Under forudsætning af, at du accepterer og overholder disse servicevilkår, giver Symantec dig hermed en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikkeviderelicenserbar licens til at installere og bruge download af softwareklienten i løbetiden. 2. REGISTRERING I nogle tilfælde kan Symantec tillade visse brugere, som allerede er registrerede hos Symantec, at få adgang til webstedet og tjenesten uden at skulle registrere sig igen. I så fald vil hver af disse brugere blive opfattet som "registreret bruger", når vedkommende har accepteret disse servicevilkår. I andre tilfælde kan du for at få adgang til webstedet og tjenesterne blive bedt om at registrere dig ved at udfylde Symantecs registreringsformular for brugere. Når Symantec har gennemgået dine oplysninger, kan Symantec efter eget skøn udstede en bruger-id og en adgangskode til dig, hvorved du bliver "registreret bruger", når du har accepteret betingelserne for brug. Du står inde for og garanterer, at alle de oplysninger, du giver til Symantec i forbindelse med formularen til brugerregistrering er korrekte og præcise. Hvis du giver nogen form for falske, upræcise eller ufuldstændige oplysninger i forbindelse med udfyldning af formularen til brugerregistrering, kan Symantec øjeblikkeligt lukke din konto. Registrerede brugere er ansvarlige for at opretholde fortrolighed mht. deres adgangskoder, ligesom de ikke må dele deres bruger-id eller adgangskoder med andre. Du erklærer dig enig i, at du øjeblikkeligt vil give Symantec besked om enhver form for uautoriseret brug af bruger-id eller adgangskoder. Du alene vil være ansvarlig for adgang til og brug af webstedet og tjenesten (inkl. alle aktiviteter og transaktioner), der foretages af nogen, der logger på via din konto.

2 3. ÆNDRINGER OG REVISIONER Ændring af tjenester Symantec forbeholder sig ret til at ændre eller afbryde tjenesten med eller uden varsel til dig. Symantec er ikke ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart, hvis Symantec udøver sin ret til at ændre eller afbryde tjenesten. Ændring af disse servicevilkårene Du accepterer, at Symantec kan ændre disse servicevilkår og eventuelle andre af Symantecs politikker, der henvises til heri, til enhver tid ved at lægge en revideret udgave af det pågældende dokument ud på det relevante websted. Revisioner træder i kraft efter publicering Alle revisioner af disse servicevilkår og eventuelle andre politikker træder i kraft omgående efter publiceringen på webstedt. Det er dit ansvar at tjekke websiderne på Symatnec.com og webstedet regelmæssigt for ændringer i disse servicevilkår eller de andre gældende politikker. Fortsat brug indebærer accept af de reviderede vilkår. Ved fortsat at bruge eller modtage tjenesterne efter ikrafttrædelsesdatoen for eventuelle revisioner af servicevilkårene eller andre politikker, accepterer du at være bundet af den reviderede løbetid. 4. LØBETID OG OPHØR Løbetid Tjenestens løbetid ("løbetiden") begynder, når du accepterer disse servicevilkår, eller eventuelle ændringer heraf, ved at udføre en af ovennævnte handlinger, og gælder, indtil den opsiges af dig eller Symantec iht. denne paragraf. Ophør Du forstår, at tjenesten leveres af Symantec som en service, men at Symantec kan modificere, ændre, suspendere eller lukke enhver eller alle dele af tjenesterne til enhver tid efter eget skøn. Symantec kan suspendere eller lukke din adgang af mange årsager, herunder manglende overholdelse af disse servicevilkår. 5. NEDETID OG SUSPENDERING Ud over Symantecs ret til at opsige eller suspendere tjenesterne til dig som beskrevet ovenfor, accepterer du, at: (i) Din adgang til og brug af tjenesterne kan suspenderes, så længe den uventede eller ikke planlagte nedetid eller manglende tilgængelighed for en del af eller alle tjenesterne varer, uanset årsag, herunder pga. strømsvigt, systemfejl eller andre afbrydelser og på ethvert tidspunkt. Og (ii) Symantec har ret til når som helst og uden ansvar over for dig, at suspendere adgangen til en del af eller alle tjenesterne: (a) For at udføre planlagt eller ikkeplanlagt vedligeholdelse eller foretage ændringer eller forbedringer af tjenesterne. (b) For at begrænse konsekvenserne af en benægtelse af angreb på tjenesten eller andre angreb på tjenesterne eller andre begivenheder, som Symantec beslutter, efter eget skøn, kan udgøre en risiko for en eller flere af tjenesterne, Symantecs netværk, for dig eller andre af Symantecs kunder, hvis tjenesten ikke suspenderes. (c) Eller hvis Symantec beslutter, efter eget skøn, at en tjeneste er forbudt ved lov, eller at det er nødvendigt eller klogt at gøre det af juridiske eller lovgivningsmæssige årsager. 6. DATABESKYTTELSE Tjenesten indsamler visse oplysninger, som omfatter:

3 De URL'er, som du har indsendt til tjenesten samt oplysninger om potentielle sikkerhedsrisici for de URL'er, som Symantec anser for potentielt bedrageriske.url'erne kan indeholde personlige oplysninger, som et potentielt bedragerisk websted forsøger at skaffe sig uden din tilladelse. Disse oplysninger indsamles af Symantec for at vurdere og vejlede dig vedr. potentielle trusler og risici, der kan være knyttet til et bestemt websted, før du besøger det. Disse oplysninger vil ikke blive samkørt med nogen form for personlige oplysninger. IP-adressen (Internet Protocol) og/eller MAC-adresse (Media Access Control) og maskinid'et på din enhed for at aktivere tjenesten og i forbindelse med licensadministrationsformål. De indsamlede oplysninger, der er beskrevet ovenfor, er nødvendige for at optimere Symantecprodukternes funktionalitet og bliver muligvis overført til Symantec Group i USA eller andre lande, der muligvis har mindre strenge databeskyttelseslove end i det land, hvor du bor (herunder den Europæiske Union), men Symantec har sørget for, at de indsamlede oplysninger, hvis de overføres, behandles på et passende beskyttelsesniveau. Symantec forbeholder sig ret til at samarbejde med enhver juridisk proces, myndighed og offentlig undersøgelse i forbindelse med din brug af denne tjeneste. Det betyder, at Symantec muligvis skal udlevere dokumenter og data, der kan være relevante i forbindelse med sagsanlæg eller myndigheders undersøgelser. For at fremme bevidstheden om, samt registreringen og forebyggelsen af trusler fra internettet vil Symantec muligvis dele visse oplysninger med forskningsorganisationer og leverandører af sikkerhedssoftware. Symantec vil muligvis også anvende statistikker udledt af oplysningerne med henblik på at følge og offentliggøre rapporter om tendenser inden for sikkerhedsrisici. Ved at bruge tjenesten accepterer du, at Symantec må indsamle, overføre, gemme, videregive og analysere sådanne oplysninger med henblik på disse formål. 7. OVERHOLDELSE AF EKSPORTREGLER Overholdelse af eksportregler Du må skaffe dig adgang til, downloade, bruge eller eksportere tjenesten i strid med USA's eksportlove eller regler eller i strid med andre gældende love eller regler. Du erklærer, at du vil overholde alle eksportlove, restriktioner og regler fra enhver amerikansk myndighed og ikke direkte, indirekte eller på anden vis muliggøre, at tjenester og produkter fra Symantec kan anvendes i modstrid med sådanne restriktioner, love eller regler, uden alle de nødvendige godkendelser inkl. men ikke begrænset til udvikling, design, fremstilling eller produktion af nukleare, kemiske eller biologiske masseødelæggelsesvåben. Om nødvendigt skal du fremskaffe og afholde alle omkostninger i forbindelse med alle nødvendige licenser og/eller undtagelser i forbindelse med brug af tjenester fra Symantec uden for USA. Hverken Symantecs tjenester eller de underliggende oplysninger eller teknologi må downloades eller på anden vis stilles til rådighed, hverken direkte eller indirekte (i) i Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien eller ethvert andet land, der er underlagt amerikanske handelssanktioner hverken til enkeltpersoner eller virksomheder kontrolleret af disse lande eller til indbyggere eller beboere i disse lande med undtagelse af personer, der har lovlig, permanent adresse i lande, der ikke er genstand for sådanne sanktioner, eller (ii) til alle på U.S. Treasury Departments liste over Specially Designated Nationals, Blocked Persons eller U.S. Commerce Departments Table of Denial Orders. Ved at erklære dig enig i disse regler og betingelser for brug, erklærer du dig enig i overstående og garanterer, at du ikke befinder dig i, er kontrolleret af, er borger eller bosiddende i et af disse lande eller er på en sådan liste.

4 Rettighedsbegrænsninger Enhver URL, der downloades til eller på vegne af USA eller dets myndigheder ("Den Amerikanske Stat"), leveres med begrænsede rettigheder. De amerikanske myndigheders brug, kopiering og offentliggørelse er underlagt de begrænsninger, der er angivet i gældende underafsnit (c)(1)(ii) i paragraffen Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS eller gældende underparagraf (c)(1) og (2) i Commercial Computer Software - Restricted Rights i 48 CFR Producenten er Symantec Corporation, KORREKT BRUG OG ADFÆRD Ulovlig adfærd Du accepterer, at webstedet eller tjenesten ikke må bruges til formål, der er ulovlige eller forbudte iht. disse servicevilkår. Du må ikke skaffe dig adgang til eller bruge webstedet eller tjenesten på en måde, der kan ødelægge, deaktivere, overbelaste eller skade Symantec-konti, computersystemer eller netværk. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til dele af webstedet eller tjenesten eller Symantec-konti, computersystemer eller netværk. Du må ikke skade eller forsøge at skade funktionaliteten af webstedet eller tjenesten, Symantec-konti, computersystemer eller netværk. Du må ikke bruge en robot, edderkop, scraper eller andre automatiske værktøjer til at skaffe dig adgang til tjenesten eller Symantec-konti, computersystemer eller netværk, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Symantec. Sagsanlæg Symantec forbeholder sig ret til at undersøge og træffe de nødvendige juridiske eller andre nødvendige forholdsregler uden yderligere varsel mod enhver, der overtræder disse servicevilkår, hvilket kan omfatte, uden begrænsning, blokering af adgangen til webstedet eller tjenesten. 9. SYMANTECS INTELLEKTUELLE EJENDOMSRET Dette websted og tjenesten indeholder værdifuldt indhold, der tilhører Symantec. Du må bruge det beskyttede indhold i det omfang, det er nødvendigt for at kunne bruge tjenesten. Du får imidlertid ikke yderligere licenser eller rettigheder, hverken udtrykkelige eller underforståede, til Symantecs intellektuelle ejendomsret, som du måtte få adgang til via dette websted eller tjenesten. Varemærker Symantec, Symantec-logoet og anden relateret grafik, logoer, servicemærker og handelsnavne, som anvendes på webstedet er varemærker, der tilhører Symantec eller dets licenshavere og må ikke bruges uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse. Andre navne, der kan optræde på webstedet, tilhører deres respektive ejere. 10. SKADESLØSHOLDELSE Du lover at holde Symantec, dets datter- og søsterselskaber, direktionen, agenter, co-brandere eller andre partnere og medarbejdere skadesløse i forbindelse med tilgodehavender, krav, tab, erstatning, udgifter eller andet ansvar, herunder rimelige advokatomkostninger, som måtte opstå som følge af (a) enhver URL du sender via tjenesten, (b) din brug eller misbrug af webstedet, (c) dit brud på disse servicevilkår, eller (d) din overtrædelse af rettigheder, inklusive men ikke begrænset til en tredjeparts intellektuelle ejendomsret. 11. TREDJEPARTS WEBSTEDER Webstedet og tjenesterne indeholder muligvis links til andre websider eller ressourcer. Da Symantec ikke har kontrol over sådanne websider og ressourcer, anerkender du og erklærer dig

5 enig i, at Symantec ikke er ansvarlig for adgangen til sådanne eksterne websider eller ressourcer og heller ikke hverken godkender, er ansvarlig for eller hæfter for indhold, annoncering, produkter eller andre materialer på eller tilgængelige fra sådanne websider eller ressourcer. Din korrespondance og forretninger med tredjeparter, der har fundet sted via tjenesten, inkl. betaling og levering af dertilhørerende varer eller tjenester og alle andre betingelser, forhold, garantier eller krav i forbindelse med sådanne handler er udelukkende en sag mellem dig og den pågældende tredjepart. Du er enig i, at Symantec ikke er ansvarlig for: (a) kvaliteten af produkter og tjenester fra tredjepart, og (b) opfyldelse af nogen form for krav i forbindelse med din aftale med sælgeren, herunder levering af produkter, tjenester og garantiforpligtelser i forbindelse med købte produkter eller tjenester. Desuden anerkender og erklærer du dig enig i, at Symantec ikke skal holdes ansvarlig eller hæfte, hverken direkte eller indirekte, for skader eller tab, der hænger sammen med, hævdes at hænge sammen med eller har forbindelse med din brug af eller er afhængige af indhold, varer eller tjenester, der er til rådighed på eller via tredjeparts websider eller ressourcer, og du forstår, at du selv bærer ethvert ansvar i forbindelse med brug af indhold fra tredjepart. 12. GARANTIFRASKRIVELSE MEDMINDRE ANDET UDTRYKKELIGT ER ANGIVET, ER BRUGEN AF WEBSTEDET OG TJENESTERNE PÅ EGET ANSVAR. WEBSTEDET OG TJENESTERNE LEVERES, SOM DE ER OG FOREFINDES. I VIDEST MULIGT OMFANG DET ER TILLADT VED LOV FRASKRIVER SYMANTEC SIG UDTRYKKELIGT ALLE ERKLÆRINGER, GARANTIER ELLER BETINGELSER AF ENHVER ART, HVAD ENTEN DE ER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, KORREKTHED, SYSTEMINTEGRATION, UFORSTYRRET NYDELSESRET, EJENDOMSRET OG IKKE-OVERTRÆDELSE. UDEN AT BEGRÆNSE DET OVENNÆVNET GARANTERER SYMANTEC IKKE, AT (i) WEBSTEDET ELLER TJENESTEN VIL LEVE OP TIL DINE KRAV, (ii) WEBSTEDET ELLER TJENESTEN FUNGERER UDEN AFBRYDELSER, RETTIDIGT, SIKKERT ELLER FEJLFRIT, (iii) RESULTATERNE FRA BRUGEN AF WEBSTEDET ELLER TJENESTERNE VIL VÆRE KORREKTE ELLER PÅLIDELIGE, (iv) KVALITETEN AF PRODUKTER, TJENESTER, OPLYSNINGER ELLER ANDET MATERIALE, DU HAR KØBT ELLER ERHVERVET VIA DETTE WEBSTED ELLER TJENESTERNE VIL LEVE OP TIL DINE FORVENTNINGER, ELLER (v) AT FEJL PÅ WEBSTEDET ELLER I TJENESTERNE VIL BLIVE RETTET. 13. ANSVARSBEGRÆNSNING Ansvarsbegrænsning DU ACCEPTERER, AT DU FRIVILLIGT OG UTVETYDIGT FRAFALDER ETHVERT KRAV OM ANSVAR FRA SYMANTECS SIDE. SYMANTEC SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE OG FØLGEMÆSSIGE SKADER ELLER PØNALERSTATNING, DER STAMMER FRA ELLER RELATERER TIL WEBSTEDET ELLER TJENESTEN, SOM DU ELLER EN TREDJEPART PÅDRAGER SIG, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ERSTATNING SOM FØLGE AF TAB AF INDTJENING, GOODWILL, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB, HELLER IKKE SELVOM SYMANTEC ER BLEVET ORIENTERET OM MULIGHEDEN FOR DISSE. UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE SKAL SYMANTEC IKKE VÆRE ANSVARLIG OVER FOR DIG I FORBINDELSE MED: (i) BRUG ELLER MANGLENDE BRUG AF WEBSTEDET ELLER TJENESTERNE, (ii) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRINGER AF DINE TRANSMISSIONER ELLER DATA, ELLER (iii) AT DETS FILER ER FRI FOR VIRUS, ORME, TROJANSKE HESTE ELLER ANDEN KODE, DER INDEHOLDER ELLER VISER SIG AT

6 INDEHOLDE SMITTENDE ELLER ØDELÆGGENDE EGENSKABER. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL SYMANTECS SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG PÅ GRUND AF ELLER RELATERET TIL WEBSTEDET ELLER TJENESTERNE OVERSKRIDE HALVTREDS AMERIKANSKE DOLLARS (U.S. $50). Undtagelse VISSE LANDE TILLADER IKKE ANSVARSFRASKRIVELSER, AFSKRIVELSE AF GARANTIER ELLER FRALÆGGELSE, UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNINGER AF VISSE FORMER FOR ANSVAR. I DET OMFANG, DE BETRAGES SOM JURIDISK UGYLDIGE, VIL DE ANSVARSFRASKRIVELSER, AFSKRIVELSER OG FRALÆGGELSER, DER ER ANGIVET I DISSE BETINGELSER FOR BRUG, IKKE GÆLDE. 14. GENERELLE OPLYSNINGER Hele aftalen Disse servicevilkår udgør hele aftalen mellem dig og Symantec vedrørende din brug af webstedet og tjenesterne, og erstatter alle tidligere aftaler, både skriftlige og mundtlige, mellem dig og Symantec vedrørende aftalens indhold. Du vil naturligvis være underlagt alle øvrige og særskilte vilkår og betingelser, der gælder, når du bruger eller køber andre Symantec-produkter, tjenester, tilknyttede tjenester samt indhold eller software fra en tredjepart. Gældende lov og domsmyndighed Hvis du er bosiddende i Amerika er servicevilkårene underlagt lovgivningen i Californien (USA), der har fortrinsret frem for eventuelle juridiske principper, der kan kan kræve anvendelse af andre domstole. I forbindelse med enhver form for krav, strid, uenighed eller sagsanlæg, der måtte opstå fra eller i relation til webstedet eller tjenesten, accepterer du, at sagen behandles ved en stats- eller føderal domstol i Northern District of California. Hvis du ikke bor i Amerika, skal disse servicevilkår være underlagt lovene i England og Wales. Uanset førnævnte er der intet i disse servicevilkår, der vil reducere nogen rettigheder, du måtte have i medfør af eksisterende lovgivning om forbrugerbeskyttelse eller andre gældende love i dit retsområde. Du og Symantec er enige om at følge domstolsafgørelse fra en stats- eller føderal domstol i Northern District of California, og du indvilger hermed i at følge en dom fra en sådan domstol i enhver juridisk sammenhæng eller proces. Symantec giver ingen garantier for, at oplysninger på denne webside er gældende eller kan anvendes i alle lande og forbyder adgang til materialerne fra lande, hvor indholdet ikke er lovligt. De, der går ind på dette websted, gør det på eget initiativ og er ansvarlige for overholdelse af alle gældende love. Frafaldelse Hvis det ikke lykkes for Symantec at udøve eller gennemføre nogle af disse rettigheder og betingelser, vil det ikke betyde en frafaldelse af disse bestemmelser. Hvis nogle bestemmelser i disse servicevilkår af en domstol vurderes til at være ugyldige, accepterer du ikke desto mindre, at domstolen skal bestræbe sig på at følge parternes intentioner, som de afspejler sig i bestemmelserne, og at de øvrige bestemmelser i disse servicevilkår skal forblive i kraft og gælde. Vilkårenes uafhængighed Hvis nogle af ovenstående paragraffer eller bestemmelser vurderes til at være ulovlige, ugyldige eller uigennemførlige under nuværende eller fremtidig lovgivning, skal paragraffen eller bestemmelsen, der er ulovlig, ugyldig eller uigennemførlig bortfalde, uden at det påvirker gyldigheden af de øvrige paragraffer eller bestemmelser.

7 Paragraffernes overskrifter Overskrifterne til de enkelte paragraffer er anvendt for overskuelighed og har ingen juridisk eller kontraktmæssig virkning. CPS / ConnectSafe 2.0 / Global Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

NORTON-LICENSAFTALE Norton Security Scan

NORTON-LICENSAFTALE Norton Security Scan NORTON-LICENSAFTALE Norton Security Scan VIGTIGT: LÆS VENLIGST VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN (SOM DEFINERET NEDENFOR) TAGES I BRUG. SYMANTEC

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

BlackBerry ID-aftale

BlackBerry ID-aftale BlackBerry ID-aftale BlackBerry-ID-aftalen eller "Aftalen" udgør en juridisk aftale mellem Research In Motion Limited, eller et datterselskab eller koncernselskab af denne, som det er specificeret i BBSLA

Læs mere

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder 1 Anvendelsesområde Disse vilkår for brug gælder for brugen af TomTom-websteder og omfatter dine rettigheder, forpligtelser og begrænsninger, når du bruger TomTom-websteder.

Læs mere

Norton AntiVirus Brugerhåndbog

Norton AntiVirus Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton AntiVirus Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion 15,0

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Internet Security 2010

NORTON-LICENSAFTALE Norton Internet Security 2010 NORTON-LICENSAFTALE Norton Internet Security 2010 VIGTIGT: LÆS VENLIGST HANDELSBETINGELSERNE FOR DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN (SOM DEFINERET NEDENFOR) TAGES I

Læs mere

SOFTWARE- OG TJENESTEAFTALE TIL NORTON FAMILY OG NORTON FAMILY PREMIER

SOFTWARE- OG TJENESTEAFTALE TIL NORTON FAMILY OG NORTON FAMILY PREMIER SOFTWARE- OG TJENESTEAFTALE TIL NORTON FAMILY OG NORTON FAMILY PREMIER DENNE SOFTWARE- OG TJENESTEAFTALE ("AFTALEN") ER EN AFTALE MELLEM DIG OG SYMANTEC CORPORATION, HVIS DU HAR BOPÆL I NORD- ELLER SYDAMERIKA;

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

NORTON LICENSAFTALE. Norton Internet Security

NORTON LICENSAFTALE. Norton Internet Security NORTON LICENSAFTALE Norton Internet Security VIGTIGT: LÆS VENLIGST VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN (SOM DEFINERET NEDENFOR) TAGES I BRUG.

Læs mere

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale.

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale. DISTRIBUTIONSAFTALE Definitioner Aftale: Denne aftale - en juridisk bindende aftale mellem dig og Playground Institute med hensyn til distribution af Produkter via Innovationshjulet.dk Brand-elementer:

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugerhåndbog Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY-ID FOR AT FÅ EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG KUNNE FÅ ADGANG TIL TJENESTER, DER KRÆVER, AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, SKAL DU (1) GENNEMFØRE TILMELDINGSPROCESSEN FOR

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER Sidst opdateret: 02/04/2013. 1. Introduktion 1.1. Denne Aftale for associerede virksomheder (herefter kaldet Aftalen ) er indgået af og mellem Uniblue Systems

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. ( EA ). Denne licens dækker din brug af denne software samt

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation TM Norton AntiVirus Online Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine

Læs mere

Vilkår og betingelser for Norton Virus Protection Promise

Vilkår og betingelser for Norton Virus Protection Promise Vilkår og betingelser for Norton Virus Protection Promise FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER ("VILKÅRENE") UDGØR DEN JURIDISKE GÆLDENDE KONTRAKT MELLEM SYMANTEC CORPORATION OG/ELLER DETS DATTERSELSKABER ("SYMANTEC")

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR NORTON VIRUS PROTECTION PROMISE

VILKÅR OG BETINGELSER FOR NORTON VIRUS PROTECTION PROMISE VILKÅR OG BETINGELSER FOR NORTON VIRUS PROTECTION PROMISE FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER ("VILKÅRENE") UDGØR EN JURIDISK OG RETSGYLDIG KONTRAKT MELLEM SYMANTEC CORPORATION OG/ELLER DETS DATTERSELSKABER

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser.

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser. VIGTIGT: LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. DETTE ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd ( "AVG TECHNOLOGIES"), OG DIG SELV (DER HANDLER SOM ENKELTPERSON ELLER, HVIS AKTUELT, PÅ VEGNE AF DEN ENKELTPERSON,

Læs mere

Norton 360 Online Brugerhåndbog

Norton 360 Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton 360 Online Brugerhåndbog Dokumentationsversion 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Softwaren, der gives i licens, og dokumentationen anses for at

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget")

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD (Tillægget) TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget") VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og / eller bruge denne Cloud service (som defineret nedenfor)

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

W E B S I T E B R U G E R A F T A L E

W E B S I T E B R U G E R A F T A L E W E B S I T E B R U G E R A F T A L E 1. ACCEPT AF VILKÅR Kyäni med samt dets associerede selskaber (herefter "Kyäni") giver dig betinget af din accept af de vilkår og betingelser, denne hjemmeside aftale

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K PRIVATLIVSPOLITIK 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Chabber ApS ( Chabber ApS, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugerhåndbog Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Internet Security 2011

NORTON-LICENSAFTALE Norton Internet Security 2011 NORTON-LICENSAFTALE Norton Internet Security 2011 VIGTIGT: LÆS VENLIGST VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN (SOM DEFINERET NEDENFOR) TAGES I

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K P R I V A T L I V S P O L I T I K 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Neat Meal IVS ( Neat Meal, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver

Læs mere

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt.

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. BETINGELSER FOR HUE Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. Med dit produkt får du adgang til tjenester til administration, styring og vedligeholdelse

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K PRIVATLIVSPOLITIK 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Chabs ApS ( Chabs, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter indhentede

Læs mere

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår.

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Levering Annonce oprettes (leveres) lige så snart den er aktiveret i kontrolpanelet. Bestiller

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

SALGSBETINGELSER OG FORBRUGEROPLYSNINGER. Kun i Europa, Mellemøsten og Afrika ("EMEA")

SALGSBETINGELSER OG FORBRUGEROPLYSNINGER. Kun i Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA) SALGSBETINGELSER OG FORBRUGEROPLYSNINGER Kun i Europa, Mellemøsten og Afrika ("EMEA") Læs følgende Salgsbetingelser ("Betingelser") grundigt. De indeholder meget vigtige oplysninger om dine rettigheder

Læs mere

Program til beskyttelse af privatlivets fred

Program til beskyttelse af privatlivets fred Program til beskyttelse af privatlivets fred I dette program til beskyttelse af privatlivets fred ("politik") oplyser vi, Qualcomm Incorporated og vores datterselskaber (kollektivt "vi", "os" eller "vores"),

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) Denne slutbrugerlicensaftale ( aftale ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. og deres søsterselskaber (samlet

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR NORTON VIRUS PROTECTION PROMISE

VILKÅR OG BETINGELSER FOR NORTON VIRUS PROTECTION PROMISE VILKÅR OG BETINGELSER FOR NORTON VIRUS PROTECTION PROMISE FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER ("VILKÅRENE") UDGØR EN JURIDISK OG RETSGYLDIG KONTRAKT MELLEM SYMANTEC CORPORATION OG/ELLER DETS DATTERSELSKABER

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK FORTROLIGHEDSPOLITIK Senest opdateret: 15. januar 2010 Fortrolighedspolitikkens indhold Denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitikken") beskriver, hvordan Rezidor Hotel Group, via vores danske holdingselskab,

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Ved at deltage i Loyalty Program for Registered Partners ( LPRP ) accepterer deltageren at være forpligtet til at overholde alle nedenstående

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness

Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness www.mobilefitness.dk udbydes af virksomheden Mobile Fitness A/S. Du bør læse disse vilkår igennem, før du opretter dig som bruger hos Mobile Fitness. Vilkårene

Læs mere

Wallet-regler og privatlivspolitik

Wallet-regler og privatlivspolitik Wallet-regler og privatlivspolitik Indledning og brug Denne wallet er en app til din mobiltelefon, som gør det muligt at opbevare en virtuel version af dit allerede eksisterende fysiske betalingskort på

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

2.4 Disse spil og tjenester er kun beregnet til brugere på 18 år og derover. Mindreårige skal indhente samtykke fra deres værge.

2.4 Disse spil og tjenester er kun beregnet til brugere på 18 år og derover. Mindreårige skal indhente samtykke fra deres værge. 1. Anvendelsesområde wwg worldwidegames GmbH driver en online-spilportal ved hjælp af forskellige toplevel-domæner (playnik.com, play-nick.com, playnik.de m.fl.) samt forskellige underdomæner og kaldenavne

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE Læs venligst følgende licensaftale grundigt inden brug af dette program. Ved accept af denne aftale accepterer du samtidig at blive bruger eller licenshaver og udtrykker din fulde

Læs mere

Norton Internet Security

Norton Internet Security Norton Internet Security Norton Internet Security Denne CD indeholder Norton Internet Security-software udviklet med henblik på at beskytte din fortrolighed og sikkerhed, mens du er online. Den indeholder

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Vilkår og betingelser for TomTom Content Services fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederlandene ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Content Services fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederlandene ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Content Services fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederlandene ( TomTom ) 1) Definitioner Licens Modificere TomTom Knap TomTom indhold

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige

Læs mere

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING PROMETHEAN LIMITED, DERES DATTERSELSKABER OG/ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER ( Promethean ) SOFTWARELICENSAFTALE ( Licens ) Til ActivEngage ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016.

Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016. Vilkår for medlemskab af Nutrilett Willpower Group. Gælder fra 1. maj 2016. Orkla Health AS, cvr. 919 661 356 (Orkla Health) tilbyder adgang til Nutrilett Willpower Group på følgende vilkår, som accepteres

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere