Indhold. 4 Indledning 8 Året der gik 14 Hvor er vi på vej hen? 18 Årsmøde Tak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 4 Indledning 8 Året der gik 14 Hvor er vi på vej hen? 18 Årsmøde Tak"

Transkript

1 MDI Beretning 2015

2

3 Indhold 4 Indledning 8 Året der gik 14 Hvor er vi på vej hen? 18 Årsmøde Tak

4 Indledning For 100 år siden var der en kommunelæge, der hed Richard Kjer-Petersen, som så baggårdsbørn mistrives og blev træt af bare at se til. Så han gjorde noget. Ikke fordi det stod i hans arbejdsbeskrivelse, eller fordi det blev bestilt eller lovgivet udefra. Det kom indefra. Richard Kjer-Petersens ansvarsfølelse og handlekraft ændrede virkeligheden for børn i flere generationer. Han etablerede børnehaver og feriekolonier. Han skaffede omsorg, læring, lys og luft til udsatte børn. Og han lagde grundstenen for det, der i dag er MDI. I år fejrer vi 100 års jubilæum, og det er ikke alderen vi fejrer, men den milepæl det er for værdierne. At vi kan samles om dem også i dag. Vi fejrer at institutionsbestyrelser landet over stadig engagerer sig i børns vilkår og arbejder frivilligt for at skabe optimale rammer og den bedst mulige start på livet i samarbejde med kompetente kræfter; uddannet personale og dygtige ledere i et fællesskab om kvalitet. Den selvejende kultur er oprindeligt bygget op om innovation, værdier og civilsamfunds-engagement. Richard Kjer-Petersens holdninger til barnet er stadig fuldt levedygtige, fordi han så barnet som ligeværdigt medlem af samfundet og med egne borgerrettigheder. selv som individ og som en del af fællesskabet. Begge dele hører med. Ethvert menneske er skabt med en ukrænkelighed værdighed. Men netop fordi det gælder ethvert menneske, gælder det også de andre; fællesskabet må altid tænkes med. Vi lever i en tid, hvor målinger af alle slags vælter ind over os fra vi er helt små. I den situation er det vigtigt at bevare blikket for, at ikke alt kan eller skal måles og vejes. Og at tiden i daginstitutionen fx ikke skal gøres til forskole. Barndommen er en livsfase i sin egen ret, hvor læring og dannelse foregår gennem samvær, leg og socialisering. Datidens og nutidens pædagoger har et engagement til fælles i at give alle børn de bedste forhold. Det er det, vi i MDI skal understøtte ved at give ledere, pædagoger og bestyrelser rådgivning og værktøjer, som letter deres hverdag og frigiver tid til det allervigtigste: børnene. Richard Kjer-Petersen var en pioner som vi stadig hylder her, et århundrede efter hans banebrydende tiltag. Men måske var hans udgangspunkt så simpelt som den amerikanske skuespiller, forfatter og komiker Lily Tomlin formulerer det: Vi ser det som en af pædagogikkens fornemste opgaver, at det enkelte barn lærer at se og forstå sig 4

5 I always wondered why somebody doesn t do something about that. Then I realized I was somebody. Det udgangspunkt har mange, der engagerer sig, også i dag. De er mennesker med mod på at kaste sig ud i vigtige opgaver og selv tage ansvar. De fortjener at blive fejret. I vores selvejende institutioner kombineres albuerum til frivilligheden og dens mangfoldighed med stabiliteten og kvalitetssikringen i den professionelle ramme. En stærk kombination af ildsjæle og de, der forankrer hverdagen. Af frivillige og specialiserede: det bedste af begge verdener - fordi det bedste er det, vi vil give vores børn er MDI s store jubilæumsår. Denne gang kigger vi tilbage på ikke bare et år, men et århundrede. Der skal noget til, for at kunne nå så langt, og vi er stolte af at det lykkedes. Det kan vi takke vores medlemmer for. Så stor tak til jer alle! - Og lad os så tage fat på 100 år mere. 5

6

7

8 Året der gik Partnerskabsprojektet For næsten 5 år siden startede MDI et partnerskabsprojekt omkring samarbejdet mellem selvejet og det kommunale. Der blev skabt netværk og netværksuddannelser, lavet kvalitetsmålinger, bestyrelsesuddannelser, sat et vejledende Advisory Board og meget mere. Selvom om tiderne skifter og fokus forandrer sig, så har der været adskillige elementer i projektet som har bidt sig fast. Mange ledere og deres institutioner, har fortsat netværksarbejdet som en fast og naturlig del af arbejdet, og den fælles diplomuddannelse trækker de stadig på. Flere ledere praktiserer en ledelsesstil baseret på relationel og værdibaseret styring, som igen ligger i tråd med partnerskabet som styreform. Blandt fritidshjem- og klubledere i København er ønsket stort om at netop partnerskab bliver den samarbejdsform, der er bindeled og kvalitetsgarant mellem skole og fritidsinstitutioner. Også opmærksomheden på bestyrelsernes rolle er blevet større blandt både ledere, kommuner, i MDI og hos bestyrelserne selv. Nogle af de elementer i partnerskabsprojektet som i mindre grad slog rødder, var netværksbestyrelser og netværkskoordinatorrollen, der nok har manglet strategisk pondus. Med trivselsundersøgelsen og forældretilfredshedsundersøgelsen i september 2014, er partnerskabsprojektet formelt ved at nå sin afslutning og vi kan se, at der er kommet læring og viden ud i mange afkroge af både det selvejende og kommunale miljø. Selvom partnerskabsprojektet formelt slutter i 2015 med den sidste afrapportering, så starter det i princippet først rigtigt nu, da vi kommer til at drøfte erfaringer, anvisninger og resultater i de kommende år, og det glæder vi os rigtig meget til. Det politiske I løbet af 2014 har MDI haft mange politiske og forvaltningsmæssige kontakter for at repræsentere institutionernes interesser. Vi har året igennem haft stærkt fokus på Folkeskolereformen, særligt i København, og løbende afholdt møder i vores Klub/Frit netværk af selvejende institutioner med fritidshjem og klubpladser. Vi har udarbejdet vejledende praksiseksempler på måder at organisere sig i forhold til reformen, og vi fik samlet de forskellige paraplyorganisationer til fælles afsender, da vi afleverede det til forvaltning og politikere i Københavns Kommune. MDI har jævnligt deltaget i møder med Børne- og Ungdomsforvaltningen for at følge udviklingen, og vi har med institutionerne i Klub/Frit netværket drøftet hvordan vi hver især og samlet kunne agere på de indstillinger, forvaltningen har udarbejdet til politikerne. 8

9 Vi arbejder på, at det politiske fokus i Folkeskolereformen holdes på børneperspektiv og kvalitet og ikke kun struktur. Derfor holder vi kontakt til alle aktører, der kan påvirke politikernes beslutninger. Både Frederiksberg og Gentofte Kommunes børne- og ungedirektører og dagtilbudschefer holder løbende dialog med paraplyorganisationerne, hvor MDI s direktør, Anders Zorck, deltager. Gentofte Kommune har desuden i det forløbne år sat gang i store forandringer, som omfatter strukturen på området, og kommunen har fra januar 2015 etableret et Advisory Board i forhold til Børne- og Ungeudvalget, hvor paraplyorganisationerne har to pladser, her er Anders Zorck valgt til den ene plads for de kommende år. Social- Børne- og Integrationsminister Manu Sareen afholdt i 2014 en måske ny tradition: Sankt Hans Mødet. Her samles mange interessenter på dagtilbudsområdet for at give området sit eget fokus, og også her deltog MDI, repræsenteret af Anders Zorck. Endelig har vi arbejdet på et mere overordnet politisk niveau via vores organisering i Selveje Danmark, som bakker op i forhold til MDI s partnerskabsprojekt og understøtter synliggørelsen deraf. Netværk for fritidshjem og klub MDI har nu i snart 2 år haft netværk for fritidshjem og klubber, som følge af Folkeskolereformens implementering og fritidshjemmenes og klubbernes kortere åbningstid. I netværkene har der været udveksling af synspunkter og sammen har vi fået skærpet forståelsen for, hvad det er for et projekt omkring fremtidens fritidstilbud og det fritidspædagogiske område, vi er på vej ind i. Lederne har haft et rum, hvor der kan tænkes højt og hvor man kan erfarings- og meningsudveksle. De har fået fælles fodslag på hvordan man overfor kommunen håndterer så stor en forandringsproces. Resultatet har været, at rigtig mange ledere har kunnet gå kvalificeret til opgaven. Kvalitetsmåling blandt forældre 48 institutioner i regi af MDI gennemførte mod slutningen af 2014 en kvalitetsmåling blandt forældre. Resultatet af de i alt besvarelser stadfæstede den store tilfredshed fra de to foregående år. 95% af forældrene svarede, at de er helt eller delvist enige i at være tilfredse med dag- og fritidstilbuddet. Der var dog stadig plads til at blive bedre, og på ønskesiden gav nogle forældre udtryk for at de godt kan tænke sig mere information og inddragelse. Selv med denne plads til forbedring, er det værd at glæde sig over at hele 84% fortsat er helt eller delvist enige i at de bliver informeret om deres børns hverdag. Kvalitetsmålingen i 2014 var den sidste af de tre undersøgelser som MDI gennem partnerskabsprojektet var forpligtet til at afvikle sammen med institutionerne. Værktøjerne er der stadig og står fortsat til fri afbenyttelse, hvis ledere og bestyrelser også i fremtiden ønsker at tage temperaturmålinger på deres institutioner. Studietur til Italien Studieturen gik i efteråret 2014 for andet år i træk til den populære og efterspurgte destination, Norditalien. I Firenze og Pistoia drives daginstitutioner efter en meget forskellig model fra den danske. Her er institutionerne organiseret med maksimal selvledelse og har ingen daglige ledere, sådan som vi kender det herhjemme. I stedet bygger modellen på tæt forældredialog og pædagogiske konsulenter ved kommunen som i samarbejde med pædagogerne varetager institutionens interesser og behov. Pædagogisk arbejder institutionerne meget med æstetik og lokal historie- og kulturformidling for at styrke identitet, sammenhold og medejerskab hos børnene. De 22 deltagende ledere og pædagoger fik på studierejsen indblik i forskellige måder at drive institution, og indsamlet et væld af læring og sanseindtryk til 9

10 hjemrejsen. Efterfølgende arrangerede MDI opsamling på hele turen. NB: Der er fortsat stor efterspørgsel på studietur til Norditalien og derfor tilbyder MDI igen i 2015 (uge 43) en studietur med samme destination. Det bliver dog nok den sidste i rækken, da vi gerne vil have inspiration også andre steder fra i den store verden. MDI Akademi Der har i løbet af 2014 været en stigende bestyrelsesaktivitet og skærpelse af bevidstheden omkring bestyrelsernes rolle. MDI har afviklet en lang række kurser, både i MDI Akademiet, i netværk og på institutioner. Der er stor søgning til kurserne hvor bestyrelsesmedlemmer byder ind med alt fra dilemmaer til forståelsesspørgsmål. I MDI ser vi den positive effekt af den øgede opmærksomhed, bl.a. når bestyrelser sætter fokus på at få de forskellige styringsdokumenter på plads. Og når vi ser bestyrelser kaste sig over revidering af vedtægterne for at kunne stille det bedste ledelseshold ift. institutionen. MDI har tilrettelagt kurser med afsæt i lederens rolle ift. et fælles ledelsesrum med bestyrelsen og vi har undervist og vejledt om, hvordan ledere og bestyrelser bliver bedre sammen. I januar 2015 afholdt vi en bestyrelseskonference, med det hovedformål at inspirere netop bestyrelserne til at tænke i endnu bedre børneliv. Endelig var 2014 året, hvor vi på Enghavevej fik etableret et længe ønsket kreativt værksted med tilhørende lokaler. De kan anvendes både til undervisning og inspiration i forhold til at udvikle de æstetiske fagområder i institutionerne, og som rum, der til medlemspris kan anvendes til fx ledelsesudvikling, ledernetværksmøder etc. Administrationen Ledelsen og den overordnede interessevaretagelse af MDI har i flere år primært været varetaget af direktør Anders Zorck, da generalsekretær Charlotte Biil siden efteråret 2012 har haft fokus MDI s partnerskabsprojekt og sin Erhvervsphd. Siden medio 2014 har ledelsen alene bestået af Anders Zorck, og sådan forventes det at være også fremover, da generalsekretærstillingen nedlægges, når Charlotte Biil formelt stopper i MDI med udgangen af Vi har fået en større tilvækst af institutioner end tidligere. Siden januar 2014 og til maj 2015 har vi fået 21 nye institutioner i administration i MDI. En udvikling vi arbejder på skal fortsætte, da det styrker vores forening og gør administrationen mere stabil og mindre sårbar. Tilvæksten har også betydet velkommen til flere medarbejdere, og det styrker vores faglige miljø. Vi har derfor også brugt tid på at konsolidere os i 2014, og i 2015 vil vi igen sætte fokus på udviklingen af vores redskaber med udgangspunkt i de ønsker, som vi har fået fra ledere og bestyrelser. I 2014 gik vi også i luften med en kvalitetsmåling af os selv som paraplyorganisation og af vores ydelser. Det gav mange gode input som vi har taget med i vores videre udvikling, og vi forventer at ville gentage målingen hvert andet år. Målingen viste bl.a. stor tilfredshed med prognosesamtalerne og at vi indhenter refusioner inden for administrationsbidraget, så det fortsætter vi med i Vi fortsætter også med den løbende udbygning af skabeloner på vores dokumentkiosk. I det forløbne år har vi understøttet fusioner, opstart af private institutioner og der har været stor aktivitet i den personalejuridiske vejledning og sagsbehandling. Dette sammen med brug af - MDI s konsulentydelser, både til IT løsninger, pædagogiske udviklingsforløb, lederudviklingssamtaler, lederansættelser m.v., (som også beskrevet i det selvstændige afsnit om MDI Akademi). 10

11 Nye medlemmer I det forløbne år har det været vores store glæde at kunne byde velkommen til en række nye medlemmer. I 2014 og frem til årsmødet 2015 er dette: Skovbrynet, Nyborg Fritidshjemmet Jyllandshuse, København Red Barnets vuggestue, København Hans Broges Parkens Børnehave, Århus D.I.I Løgtengården, Århus Lindholm fritidshjem, København Spindegården, København Børnehytten Kettinge savværk, Falster Sct. Stefan, København Idrætsinstitutionen Enghave Remise, København Hurlumhej, København Muslingen og Ønskeøen, København Kirkebjerg Fritidshjem, København Den Integrerede institution ved Katrinedals Skolen, København Schous Børnehus, København Valby lillefri, København Gentofte børnehave, Gentofte Røde ko i centrum, København Integrationshuset Kringlebakken, København Børnehaven Stadens Vænge, København Eventyrskoven Frederiksdal, Lolland Velkommen til alle! 11

12

13

14 Hvor er vi på vej hen? 2015 bærer i MDI regi fortsat præg af 2 store overskrifter: strukturforandringer i kommunerne (særligt København) - og fejring af MDI s 100 års jubilæum. Det ene sætter det andet i perspektiv, for de mange år markerer netop at organisationen har klaret sig gennem en lang række skift og omstruktureringer. Vi har oparbejdet 100 års erfaring for at navigere gennem omvæltninger. Jubilæet vidner om, at vi har evnet at følge med udviklingen og understøttet institutionerne i at klare forandringer og udfordringer, der i dag kommer hurtigere og mere omsiggribende end nogensinde før. Den kompetence tilskriver vi et stærkt værdigrundlag, en stor erfaring og prioritering af vidensdeling og kommunikation med ikke bare institutionerne, men også andre aktører på området fx kommuner, politikere, forskere og rådgivere. Det fortsætter vi med, i samarbejde med jer. Der er blevet etableret et løst koblet samarbejde på tværs af paraplyorganisationerne i København. Skal det for alvor kunne give fælles genlyd til gavn for institutionerne fremover, så kræver det imidlertid, at flere end blot MDI bidrager med de fornødne ressourcer og kompetencer i samarbejdet. MDI og Gentofte Børnevenner er begge organiseret i Selveje Danmark, og i 2014 har vi i samarbejde lagt an til en debat om at få tydeliggjort selvejets grundkerne, og hvad det betyder på og for daginstitutionsområdet. Samarbejdet fortsætter i I MDI vil vi også fremover, via udviklingen af vores administration, kurser, konferencer, konsulentydelser og politiske arbejde understøtte og repræsentere selvejende og private institutioner i at være tydelige i de kommunale systemer, som de dygtige og nødvendige aktører i udviklingen, de er. MDI 100 års jubilæum med masser af farver Vores 100 års jubilæum i år fejres bl.a. med et stort tegneprojekt der gennem æstetiske pædagogiske processer skaber et stort fællesskab, hvor hver institution indgår som et lille fællesskab. Alle institutioner har fået en jubilæumskuffert og vi håber at alle vil deltage. Det vil give en masse flotte illustrationer fra børnenes processer og projektet illustrerer hele ånden i MDI gennem de sidste 100 år: at stå sammen om noget større. Tegningerne vil senest 1. august blive samlet og udstillet i Rådhushallen på Københavns Rådhus i uge 35, sammen med udstilling og formidling om institutions- og børneliv gennem 100 år. I ugen vil der være udstilling, workshop,fest og fernisering og vi vil overrække Gerdaprisen. I uge 36 og 37 tager tegninger, workshop og fest videre til Svendborg, og i uge 38 og 39 i Århus. 14

15 15

16

17

18 Årsmøde 2015 Konferencen 8. maj 2015 Tema: Betydningsfulde fællesskaber med fokus på kerneopgaven Årsmødet denne gang er ganske særlig, dels fordi MDI fejrer 100 års jubilæum og dels fordi vi nu afslutter vores partnerskabsprojekt bl.a. med en bogudgivelse. I år sætter vi fokus på hvordan vi, med en bevidsthed om de roller og funktioner vi har, får det bedste frem i alle, til glæde og gavn for livet i og omkring institutionen. Oplæg Et værdibaseret partnerskab Nye samarbejdsformer i den offentlige sektor i forhold til de selvejende daginstitutioner. Ved CBS lektor Holger Højlund og ph.d. studerende Charlotte Biil. Pædagogik og børnesyn 100 års rejse fra fortiden til nutiden Udviklingen i børns barndom, dannelsesrejse og vilkår gennem de sidste 100 år med blik til MDI s eget 100 års jubilæum. Ved Stig Broström, professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, og leder af forskningsenheden Barndom, Læring og Didaktik. Pædagogik og børnesyn anno En rejse fra nutiden ind i fremtiden Om højkvalitetsdaginstitutioner og betydningen af personlige kompetencer i samspil med barnet. Ved Ph.d. ved DPU og debattør Ole Henrik Hansen. Tænk ind i boksen og styrk kerneopgaven Fremfor at tænke ud af boksen, kan vi med fordel se ind i boksen og styrke fokus på kerneopgaven. Ved Direktør i Dogmekompagniet, foredragsholder og forfatter Anders Seneca. Vær med i debatten Oplæg følges op af spørgsmål til talerne fra salen samt debat og dialog ved bordene. Både ledere, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer kan finde rig inspiration i dagens program. Oplæggene veksler mellem debat og refleksioner så temaet får en dialog-struktur hvor konferencens deltagere bliver hørt. Vi runder MDI s 100 års jubilæumsdag af med en festmiddag der byder på levende musik og hverdagsfortællinger gennem tiden. Tilmelding Programdetaljer og tilmelding til konferencen findes på 18

19 Konferencens oplægsholdere Holger Højlund, lektor ved CBS, Institut for Ledelse Politik og Filosofi Charlotte Biil, ph.d. studerende ved CBS Stiller skarpt på et værdibaseret partnerskab med potentiale til at løfte samarbejdet mellem kommune, offentlige velfærdsinstitutioner og selvejende daginstitutioner. Stig Broström, professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, og leder af forskningsenheden Barndom, Læring og Didaktik - Om udviklingen i børns barndom, dannelsesrejse og vilkår de sidste 100 år. Ole Henrik Hansen, ph.d. ved DPU og debattør Hvad kendetegner den gode pædagog ift. børns læring og udvikling? Anders Seneca, direktør i Dogmekompagniet, foredragsholder og forfatter Ved at se ind i boksen får vi fælles motivation og afsætning for nytænkning af professionalisme, kvalitet og kompetencer. 19

20 Repræsentantskabsmødet 9. maj 2015 Repræsentantskabsmødet er MDI s højeste myndighed. Det er her, vi mødes for at tale om det forgangne år og årene, der kommer. Hvor er vi på vej hen, og hvad ligger der af muligheder på den vej? Programmet er fastsat i tidsrummet fra kl. 9:00 12:00 med efterfølgende frokost. Vi begynder med morgensang og derefter repræsentantskabsmøde som jf. vedtægterne er angivet nedenfor. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Nye medlemmer 4. Regnskabsaflæggelse 5. Budgetforslag og fastlæggelse af næste års kontingent 6. Indkomne forslag 6.a. Forslag til vedtægtsændring 7. Valg til bestyrelsen 8. Valg af suppleant jf. 7, stk 1a 9. Valg af suppleant jf. 7, stk 1b 10. Valg af ekstern revisor 11. Eventuelt Repræsentantskabsmødet og årsmødet slutter ca. kl 12. NB: forslag til dagsordenens punkt 6, 7, 8, 9 og 10 skal es MDI s formand Peter Birch: senest torsdag d. 9. april Nuværende bestyrelses sammensætning Peter Birch, formand Jens Pheiffer, næstformand og kasserer Merete Grave, medlem Lisa Wistoft, medlem Lene Daugaard, medlem Christina Otzen, medlem Heidi Kasper Hansen, medlem Bettina Stryhn, medlem Susan Mellin, suppleant Ida Balling, ildsjæl På valg til bestyrelsen Medlemmer Jens Pheiffer - modtager genvalg Lisa Wistoft - modtager ikke genvalg Christina Otzen - modtager ikke genvalg Suppleanter Susan Mellin - modtager genvalg jf 7, stk. 1b Man kan læse mere om bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og ildsjæle på mdi.dk. Tilmelding Tilmelding til repræsentantskabsmødet sker på www. mdi.dk, samtidig med tilmelding til hele årsmødet. Særskilt tilmelding til repræsentantskabsmødet kan også vælges. 20

21 Nyt navn til MDI Ved MDI s repræsentantskabsmøde 2014 blev det med stort flertal vedtaget at ændre organisationens navn, først til til MDI, men på sigt til et helt nyt navn. Til opgaven med at finde navnet blev nedsat en navnegruppe som bl.a. har fået hjælp fra kommunikationsbureauet Prime Time Creative Aps. Prime Time Creative har i samarbejde med medlemmer, medarbejdere og bestyrelse arbejdet sig frem til et forslag gennem research, workshop og dialog. Forslaget er: Udvikler og støtter det gode børne- og unge institutionsliv fobu Navnet fobu er ingen forkortelse, men et unikt navn dannet af ord som bl.a. peger på vores historie og ophav: folkebørnehaver, forening, børn og unge. MDI hed ved sin begyndelse Folkebørnehaverne af 1915 og organisationen omfattede tidligt både børn og unge. Her i 100-året for organisationen giver det mening at kigge tilbage og fremhæve det, der er stærkest i vores rodnet og som har bragt os så langt. fobu er mundret, 2- stavelses og nemt både at sige og skrive. De runde konsonanter og vokaler illustrerer organisationens bløde værdier, samtidig med at enkelheden signalerer robusthed og tydelighed. - Udvikler og støtter det gode børne- og unge institutionsliv Processen frem til navnet gik via at identificere værdier for organisationen. Det gjorde vi sammen bla. på repræsentantskabsmødet i 2014, hvor medlemmerne bidrog med mange af de nøgleord, der er blevet afsæt for det endelige navneforslag. Nøgleord som: Det gode børneliv omsorg fællesskab udvikler faglighed tryghed passion dialog fornyelse mod støtte robust ildsjæle historisk stærk orden Den røde tråd gennem disse værdier binder fobu sammen, og selvom det er et helt nyt ord man lige skal vænne sig til, tror vi på at det hurtigt vil blive integreret. Med det nye navn følger også et nyt brand statement/slogan: - Udvikler og støtter det gode børne- og unge institutionsliv. Det udtrykker i én koncentreret sætning grundkernen i vores organisation. Tag godt imod fobu, som en enig bestyrelse og navnegruppe sætter til afstemning på repræsentantskabsmødet d. 9. maj

22

23

24 Tak Et kæmpe stort tak til alle vores medlemsinstitutioner: til ledere, frivillige i bestyrelserne og til medarbejdere. Det er et stort og vigtigt arbejde I udfører, og vi er stolte af at kunne bakke jer op. Vi anerkender, at I til trods for en travl hverdag, tager jer tid til at bakke op om MDI s aktiviteter. At I, selv efter lange arbejdsdage, prioriterer at dukke op til netværksmøder, konferencer og læringsrum for at bidrage til debatter og sætte retning for fremtiden. Tak, fordi I fastholder et blik for perspektiv og kvalitet, og for utrætteligt at arbejde for det gode børneliv. En særlig tak til CBS Institut for Ledelse Politik og Filosofi for et godt samarbejde gennem hele projektperioden. Og tak til Danmarks Evalueringsinstitut for input til at styrke kvaliteten i afrapporteringsrapporter og kvalitetsmålinger. Vi glæder os over, at vi i 2015 sammen kan fejre 100 år og stadig er foran. Det er vi ikke mindst takket være alle jer, der har støttet os i den vigtige opgave med det gode børneliv som omdrejningspunkt, så stor tak for det! Tak til UCC og Metropol for at vi - via samarbejdet - kan tilbyde vores institutioner gode og anerkendte diplommoduler og uddannelser. I 2014 blev de sidste aktiviteter i partnerskabsprojektet gennemført, som nu skal afrapporteres. En stor tak skal derfor lyde til de tre deltagende kommuner, København, Svendborg og Aarhus. Og desuden de vigtige aktører, som har fulgt projektet; UCC, EVA, CBS, BUPL, Selveje Danmark, Social- Børne- og Integrationsministeriet, Socialstyrelsen og repræsentanter fra selvejemiljøet på andre velfærdsområder. 24

25 25

26 Kolofon Redaktion: Else Fergo, Peter Birch, Anders Zorck, Kirsten Birk Olsen og Ulla Qvist Engholm Grafisk design: Heine Frost Bøgsted Fotograf: Heine Frost Bøgsted Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri a/s Oplag: 500 eksemplarer MDI Enghavevej 31, København V

27

28

Menighedernes Daginstitutioner. Beretning 14

Menighedernes Daginstitutioner. Beretning 14 Menighedernes Daginstitutioner Beretning 14 Indhold 4 Indledning 8 Hvad har MDI opnået siden sidst? 18 Hvor er vi på vej hen? 22 Årsmøde 2014 28 Perspektivet Indledning I et demokrati kan den enkeltes

Læs mere

Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang

Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang I april og maj måned 2014 gennemførte vi en kvalitetsundersøgelse af

Læs mere

Standardrapport for projektperioden 1. juli til 31. december 2013 for partnerskabsprojektet projektnummer 1242-0003- 01

Standardrapport for projektperioden 1. juli til 31. december 2013 for partnerskabsprojektet projektnummer 1242-0003- 01 Standardrapport for projektperioden 1. juli til 31. december 2013 for partnerskabsprojektet projektnummer 1242-0003- 01 Aktiviteter 1. halvår 2014: I første halvår af 2014 har der været særlig fokus på

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Introduktion til MDI s partnerskabsprojekt med Svendborg, Århus og Københavns kommune. Ved Charlotte Biil Generalsekretær MDI

Introduktion til MDI s partnerskabsprojekt med Svendborg, Århus og Københavns kommune. Ved Charlotte Biil Generalsekretær MDI Introduktion til MDI s partnerskabsprojekt med Svendborg, Århus og Københavns kommune Ved Charlotte Biil Generalsekretær MDI En søstjerne der blev reddet. 2 Kampe på selvejeområdet gennem de sidste 20

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 18. september 2008

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 18. september 2008 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Arbejdsseminar den 18. september 2008 Formiddagens program Kl. 9.00 9.30 Ankomst og kaffe Kl. 9.30 9.45 Velkomst og formål med dagen Kl. 9.45 10.30 Oplæg v. Kurt

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Standardrapport for projektperioden 1. juli til 31. december 2013 for partnerskabsprojektet projektnummer 1242-0003-01

Standardrapport for projektperioden 1. juli til 31. december 2013 for partnerskabsprojektet projektnummer 1242-0003-01 Standardrapport for projektperioden 1. juli til 31. december 2013 for partnerskabsprojektet projektnummer 1242-0003-01 Aktiviteter 2. halvår 2013: I andet halvår 2013 har vi særligt haft fokus på den fortsatte

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning. København, 22. januar 2014 Til Børne- og Ungeudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Læs mere

for børn og unge og for os, der arbejder med dem Børne- og kulturchefforeningens årsmøde d. 14.-15. November på nyborg strand

for børn og unge og for os, der arbejder med dem Børne- og kulturchefforeningens årsmøde d. 14.-15. November på nyborg strand for børn og unge og for os, der arbejder med dem Børne- og kulturchefforeningens årsmøde d. 14.-15. November på nyborg strand På vej mod en fælles læringsreform Du inviteres hermed til at deltage i Børne-

Læs mere

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kære ledere og personale I 2012 arbejdede det pædagogiske kvalitetsudvalg

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Resultater af MDI s kvalitetsmåling maj 2014

Resultater af MDI s kvalitetsmåling maj 2014 Resultater af MDI s kvalitetsmåling maj 2014 MDI har haft sendt en kvalitetsmåling ud til alle administrerede institutioner i løbet af april og starten af maj. Ud af de 85 adspurgte institutioner, har

Læs mere

Menighedernes Daginstitutioner. Beretning 12

Menighedernes Daginstitutioner. Beretning 12 Menighedernes Daginstitutioner Beretning 12 Indhold 4 Indledning 8 Hvad har MDI opnået siden sidst? 16 Hvor er vi på vej hen? 20 Årsmøde 2012 24 Perspektivet Indledning Kampen om daginstitutionen og det

Læs mere

DYNAMISK DIDAKTIK BiC: Opfølgningsdag

DYNAMISK DIDAKTIK BiC: Opfølgningsdag DYNAMISK DIDAKTIK BiC: Opfølgningsdag AU Anders Skriver Jensen, postdoc., ph.d. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet Hvad ligger der i pipelinen? Dannelse og didaktik i vuggestue

Læs mere

Paraplyorganisationen MDI s høringssvar på Fremtidens Fritidstilbud

Paraplyorganisationen MDI s høringssvar på Fremtidens Fritidstilbud Paraplyorganisationen MDI s høringssvar på Fremtidens Fritidstilbud MDI februar 2015 MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Børne og Ungdomsudvalget har sendt forslag

Læs mere

De pædagogiske konsulenter i Region Sjælland og FOA Fag og Arbejde inviterer til Pædagogiske Konsulenters Landskonference 2012

De pædagogiske konsulenter i Region Sjælland og FOA Fag og Arbejde inviterer til Pædagogiske Konsulenters Landskonference 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Barndom Lærdom? De pædagogiske konsulenter i Region Sjælland og inviterer til Pædagogiske Konsulenters Landskonference 2012 18. og 19. april 2012 på Hotel Nyborg Strand 2

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

GUIDELINES TIL UDVIKLING AF DAGTILBUD

GUIDELINES TIL UDVIKLING AF DAGTILBUD 8 GUIDELINES TIL UDVIKLING AF DAGTILBUD Baggrunden for Udviklingsforum Inddragelse af borgere er væsentlig for at sikre, at vi bedst muligt dækker de behov og ønsker som borgerne har. At bringe borgere

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab 2 Politisk seminar 30.-31. okt. 2007 COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf. 8959 5959 Formål med seminaret Partnerskab om Folkeskolen er nu ved at

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Læringskonsulenterne inviterer til to regionale konferencer om trivsel og antimobning - den 7. december i København og den 14. december i Vejle.

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014

F O A F A G O G A R B E J D E KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 F O A F A G O G A R B E J D E KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 Kvalitet i dagplejen 2014 Kvalitet i dagplejen 2014 Vi indleder årets

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

MDI Akademi. Forår og sommer 2014. MDI Akademiets opbygning. Aktiviteter i 2014. Når måling og kvalitet går hånd i hånd

MDI Akademi. Forår og sommer 2014. MDI Akademiets opbygning. Aktiviteter i 2014. Når måling og kvalitet går hånd i hånd MDI Akademi Forår og sommer 2014 For dig der vil: Modvirke aflæring - Udvikle og udfordre - Forny og innovere MDI Akademi er et tiltag målrettet institutionsledere og medarbejdere. Her bliver du udfordret

Læs mere

Open Space workshop, Årsmøde 2011

Open Space workshop, Årsmøde 2011 Open Space workshop, Årsmøde 2011 Gruppe nr. 1 Spørgsmål 1 Hvor skal vi hen? Stærk faglig profil Blande os i debatten Ikke os og dem, men vi Øget egen kraft Deltag i lokalområdet Den gode historie Spørgsmål

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Odense, den 13. marts 2014 Kære Forældre- og Skolekreds ved FCO Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Dagsorden:

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

20 1. h a l v å r 16

20 1. h a l v å r 16 2016 1. halvår Velkommen til fobu akademi Hensigten med fobu akademi er at fokusere på kerneopgaven i den selvejende og private institution. At folde kerneopgaven ud, understøtte og udvikle den med bidrag

Læs mere

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg Resultatkontrakt 2012-2013 for Børneinstitution Munkebjerg 1. Overordnet ramme og sammenhæng Kontraktstyring er et ledelsesværktøj og et element i Odense Kommunes mål- og resultatstyring. Kontrakten tager

Læs mere

GUIDELINES TIL UDVIKLING AF DAGTILBUD

GUIDELINES TIL UDVIKLING AF DAGTILBUD 8 GUIDELINES TIL UDVIKLING AF DAGTILBUD Baggrunden for Udviklingsforum Inddragelse af borgere er væsentlig for at sikre, at vi bedst muligt dækker de behov og ønsker som borgerne har. At bringe borgere

Læs mere

27/1 2015 Høringssvar om ny dagtilbudsstruktur i FMK 2015-2018 Personalet i Årslev Børnehave og Vuggestue er glade for at se, at I har udvalgt nogle principper i den nye dagtilbudsstruktur, som er med

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

ANSVAR indhold anerkendelse

ANSVAR indhold anerkendelse MERE END ET GODT JOB ANSVAR indhold anerkendelse Pædagogisk assistentuddannelse Børne- og Kulturchefforeningens Årsmøde 11.-13. november 2009 En investering i arbejdsglæde, der betaler sig www.godtjob.dk

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV ROSKILDE UNIVERSITET Projektet handler om Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i folkeskolen gennem et fokus på samarbejde og konflikter mellem børn, forældre, lærere,

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Partnerskabsprojekt/ finanslovsprojekt med kommunerne Svendborg, Århus og København og Menighedernes Daginstitutioner (MDI) 1.

Partnerskabsprojekt/ finanslovsprojekt med kommunerne Svendborg, Århus og København og Menighedernes Daginstitutioner (MDI) 1. Partnerskabsprojekt/ finanslovsprojekt med kommunerne Svendborg, Århus og København og Menighedernes Daginstitutioner (MDI) 1.december 2011 En søstjerne der blev reddet. 2 2006-2011: Vi sætter netværk

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Velkommen til Selveje Danmarks

Velkommen til Selveje Danmarks Velkommen til Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse Velkommen til Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse Selvejende organisationer er under pres. Kommuner hjemtager arbejdsopgaver, kravene om kvalitet

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Ordstyrerens køreplan

Ordstyrerens køreplan Ordstyrerens køreplan Lang DIALOG Forberedelse I denne køreplan bliver du som ordstyrer guidet i at styre dialogen frem mod resultater, der fungerer hos jer og kan skabe større trivsel fremover. Køreplanen

Læs mere

Beretning 2016 Billede

Beretning 2016 Billede Beretning 2016 de Indhold Indledning 6 fobu beretning 2016 Redaktion: Peter Birch, Anders Zorck, Else Fergo, Kirsten Birk Olsen og Dorthe Filtenborg Merot Grafisk design og layout: Heine Frost Bøgsted

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt Rum og læring om at skabe gode læringsmiljøer

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

LILLESKOLETRÆF Alt i alt håber vi, at Lilleskoletræf 2017 vil klæde bestyrelser og ledere endnu bedre på til at skabe skole nu og i fremtiden.

LILLESKOLETRÆF Alt i alt håber vi, at Lilleskoletræf 2017 vil klæde bestyrelser og ledere endnu bedre på til at skabe skole nu og i fremtiden. INVITATION LILLESKOLETRÆF 2017 Velkommen til Lilleskoletræf 2017. Hvad skal der til for at lave lilleskoler i dag? Og hvorfor er det stadig vigtigt? Det er nogle af de spørgsmål vi skal zoome ind på og

Læs mere

På årskonferencen sætter vi fokus på de professionelle, der arbejder med borgerne, og vi vil diskutere en række problemstillinger:

På årskonferencen sætter vi fokus på de professionelle, der arbejder med borgerne, og vi vil diskutere en række problemstillinger: Borgeren i centrum har i længere tid været et plus-ord i den offentlige sektor. At sætte borgeren i centrum har været omdrejningspunkt for en række forskellige bevægelser: Forsøg på at komme væk fra en

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner

Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner Dato:30.05.2007 Initialer: str/gn Dag- og fritidsinstitutionernes formål 1 Furesø Kommune

Læs mere

Resultatkontrakt for Børneinstitution Hunderup

Resultatkontrakt for Børneinstitution Hunderup Resultatkontrakt 2011-2012 for Børneinstitution Hunderup 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Leg og læring i skolen to professioner en kerneopgave muligheder og udfordringer

Leg og læring i skolen to professioner en kerneopgave muligheder og udfordringer Leg og læring i skolen to professioner en kerneopgave muligheder og udfordringer Trine Ankerstjerne professionskonsulent og lektor - UCC Trine Ankerstjerne - UCC - Leg i skolen - IPA - januar 2015 1 Workshoppens

Læs mere

Udvikling gennem relationer

Udvikling gennem relationer Finn Thorbjørn Hansen Julie Nørgaard Jonas Norgaard Mortensen Niels Christian Hvidt Per Schultz Jørgensen Udvikling gennem relationer 4. 5. maj 2017 National konference Udvikling gennem relationer Relationer

Læs mere

De pædagogiske praksiskonsulenter

De pædagogiske praksiskonsulenter De pædagogiske praksiskonsulenter Rådgivnings- og vejledningsforløb på dagtilbudsområdet KL s dagtilbudskonference d.17. maj 2017 Dagens workshop Formål : At præsentere vores rådgivnings- og vejledningsindsats

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef

Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef NOTATETS FORMÅL Notatets formål er at sætte rammerne for Dagtilbuds fremtidige organisation og struktur. Notatet anvendes i forbindelse

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i forældreråd

Pjece til forældre. om at være i forældreråd Pjece til forældre om at være i forældreråd Kære forælder Velkommen som forældrerådsrepræsentant i dit barns institution. Som Rådmand for Børn og Unge vil jeg gerne takke for dit engagement. Jeg ved fra

Læs mere

Beskrivelse af projektet.

Beskrivelse af projektet. Pædagogisk værksted Beskrivelse af projektet. I det pædagogiske værksted arbejder vi med parallelforløb, hvor læreren står for undervisningen, og vi som pædagoger har fokus på vores egen faglighed. Vi

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE

IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE VELKOMMEN I FRIE BØRNEHAVER OG FRITIDSHJEM Denne pjece er til dig, som er ny forælder i en af Frie Børnehaver og Fritidshjems tilknyttede selvejende eller private institutioner.

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Dansk Ride Forbunds Frivillighedsstrategi

Dansk Ride Forbunds Frivillighedsstrategi Dansk Ride Forbunds Frivillighedsstrategi 1 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 Uden frivillige går det ikke Dansk ridesport bygger, som så mange andre sportsgrene, på frivillig arbejdskraft.

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere