Krakas opdagelse: Jorden er rund!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krakas opdagelse: Jorden er rund!"

Transkript

1 En kommentar fra Kritisk Debat Krakas opdagelse: Jorden er rund! Skrevet af: Jan Helbak Offentliggjort: 30. september 2013 Fredag den 20. september blev forsiderne ryddet. Fra den første morgenradioavis lød det: Tænketanken Kraka dokumenterer, at dagpengereformen virker. Hele dagen blev sætningen gentaget som et befriende mantra. Man fristes til at spørge, om nogen havde forestillet sig noget andet? Fra om morgenen var the usual suspects selvfølgelig på banen med kommentarer, og de fortsatte resten af dagen lige til den sene TV-avis. Men det vender vi tilbage til. Hvad var det Krakas analyse kunne afsløre? At andelen af de ledige, der har modtaget dagpenge i 2 år, og som finder arbejde de sidste 3 måneder, før de falder ud af dagpengesystemet, er steget fra 14% til 33%. At dagpengereformen har medvirket til, at ca flere har forladt dagpengesystemet i 1. halvår af 2013, end hvis dagpengeperioden fortsat havde været 4 år. At de højtuddannede har haft større succes med at finde et job indenfor de sidste 3 måneder før dagpengeperiodens udløb end kortuddannede. Kort sagt kan man i tænketanken Kraka proklamere en opdagelse, der er lige så epokegørende, som hvis man her i 2013 bekendtgjorde, at jorden er rund. Selvfølgelig har afkortningen af dagpengeperioden og begrænsningen af muligheden for alternativt at modtage kontanthjælp sat gang i jobsøgningen. Selvfølgelig vokser antallet af ledige, der får arbejde lige før udløb af dagpengeperioden, når perioden skæres ned fra 4 til 2 år. Jobsøgerne er ganske enkelt mere attraktive for virksomhederne. Og selvfølgelig lykkes jobsøgningen bedst for de højtuddannede, som altid fortrænger de kortere uddannede, når der er rift om de få jobs, der ledige. Det er elementært, og af samme grund er rapporten stort set lige så interessant som gårsdagens vejrudsigt. Mere interessant var kommentarerne i løbet af dagen. Både repræsentanten fra djøf og fra A- kassernes Samvirke rejste berettiget tvivl om analysemetoden, hvilket vi ikke skal komme nærmere ind på her. Til gengæld satte repræsentanten fra djøf fingeren på et væsentligt samfundsøkonomisk problem, som de fleste andre gik uden om, nemlig at højtuddannede tager lavtlønsjobs, hvorved de både fortrænger de kortuddannede og samtidig står i risiko for at blive låst her og således ikke bringer deres viden og kompetencer i spil til jobs, de faktisk er uddannet til. Fra regeringsrepræsentanternes side og fra den borgerlige opposition gik kommentaren stort set på melodien: hvad sagde vi! Reformen er en succes! I TV-avisen om aftenen rejste Christian Juhl fra EL på ca. 60 sekunder et helt grundlæggende problem og overså i sin argumentation desværre et andet endnu mere vitalt problem. Christian Juhl påpegede det helt elementære, at når man økonomisk pisker folk til at tage et arbejde, så er der selvfølgelig også flere, der finder et (uanset vilkårene). Men hvad rapporten ikke nævner i det euforiske budskab er, hvad der så sker med de 66%, som ikke har fundet et arbejde. Det, som Christian Juhl og de andre kritiske kommentatorer desværre ikke nævnte var, at man kunne have fået procenten endnu højere op ved at forkorte dagpengeperioden endnu mere eller 1 / 5

2 ved helt at fjerne forsørgelsesgrundlaget. Men at konsekvensen så også bliver, at de ledige vil tage ethvert job næsten ligegyldigt på hvilke betingelser, og at det sammenlagt vil påvirke betingelserne negativt på hele arbejdsmarkedet og forringe vilkårene for alle lønmodtagere. Strengt taget er det vel det vigtigste perspektiv, fordi det har været det egentlige formål med dagpengereformen. Ved at fokusere på de ledige og disses betingelser, og ved ikke at rejse spørgsmålet om, hvad det er for jobs, de ledige har fået (fuldtidsjobs, vikariater, tidsbegrænsede stillinger, deltidsjobs osv.?), medvirkede kritikerne mod deres vilje til at fjerne fokus fra det grundlæggende problem at samtlige nyere arbejdsmarkedsreformer kun har et formål: at skærpe lønkonkurrencen på hele arbejdsmarkedet, sådan som det blev vedtaget af EU s statsledere med konkurrenceevnepagten i Dagreformen står jo ikke alene. SU reformen, skattereformen og afdæmpningen af væksten i overførselsindkomsterne, kontanthjælpsreformen, vækstplanen og sænkning af erhvervsskatten osv. har alle samme formål: at svække lønmodtagernes samlede forsørgelsesgrundlag, øge konkurrencen om jobs og dermed lønkonkurrencen og forbedre rammebetingelserne for erhvervslivet, så virksomhederne får de bedste betingelser for at nå det mål, de er sat i verden til: at skabe profit. Det er alene det parameter, virksomhederne skal måles på, som formanden for DI gjorde klart, da han på DI s topmøde i Forum i København fremlagde organisationens 2020 plan New Nordic Approach. Der er nu ikke noget nyt i den tilgang. I Tyskland hed det i 2003 Agenda 2010 og senere Hartz IV planen. Var det så forkert, det som Christian Juhl påpegede i TV-avisen? Ikke det ringeste. Selvfølgelig er det ualmindeligt arrogant af Kraka at hævde, at dagpengereformen virker ved bevidst at se bort fra flertallet af ledige, der ikke har fået et job, men enten er røget helt ud af forsørgelsessystemet eller over på kontanthjælp, hvor indkomsten er afhængig af ægtefællens indtægt. Det er en helt berettiget socialpolitisk indignation, men den dækker kun den ene side af problemet og skygger for den anden side, nemlig at reformerne sammenlagt svækker de store lønmodtagerklassers stilling på arbejdsmarkedet og således også politisk i samfundet som helhed. Problemet er ikke enestående. I langt de fleste af disse konflikter og forringelser af velfærdsydelserne er der en tendens til hovedsageligt at fokusere på de sociale aspekter indenfor en socialpolitisk horisont hvilket flytter fokus fra det kollektive aspekt fra klasseaspektet. Blot endnu et eksempel. Når SU ydelserne forringes, bliver det for det meste diskuteret som et stort problem for de studerende. Man fremfører, at mange studerende tvinges til at tage alle mulige jobs for at få økonomien til at hænge sammen, og det går ud over studierne. Men også her er der en anden side. Udvidelse af butikkernes åbningstid kunne næppe lade sig gøre, hvis man ikke kunne bemande dem i ydertiderne med studerende, der stort set accepterer alt blot for at få et job. De presser med andre ord HK ere væk fra disse jobs og forringer vilkårene for dem, der bliver tilbage uden hensyn til forringelserne i familielivet og det sociale liv i øvrigt. Nøjagtigt det samme sker, når de ledige søger jobs for ikke at miste forsørgelsesgrundlaget. Herved bidrager de mod deres egen vilje til at undergrave løn- og arbejdsvilkår, arbejdstidsregler, ansættelsesbetingelser osv., uden at fagforeningerne kan stille ret meget op, og uden at hverken arbejdergiverorganisationerne eller regeringen behøver at tage de store konfrontationer om arbejdsvilkårene og arbejdsmarkedspolitikken sammenlagt. Regeringen har blot gennemført rammebetingelserne for undergravningen af vilkårene på det danske arbejdsmarked og så kan man samtidig fortsætte sangen om den danske model uden at støde frontalt sammen med virkeligheden. Ingen tvivl om, at der bag Krakas tal ligger mange elendige jobs gemt, og at mængden af udsatte ansættelser vokser. Det som man rundt om på kloden med en fællesbetegnelse i dag definerer som 2 / 5

3 prekære (identisk med udsatte)jobforhold karakteriseret ved lav løn, usikre ansættelsesvilkår, deltid eller kontraktansættelse, udlejning uden øvre arbejdstid, intet opsigelsesvarsel og ingen eller begrænset overtidsbetaling mv. Men det rummer en lige så stor fare at fokusere på disse elendige arbejdsforhold med social indignation som på de ledige, der ryger ud af dagpengesystemet, fordi vinklen på de ekstremt prekære forhold bidrager til at understøtte det indtryk, at alle de andre lønmodtagere ikke er udsatte. Men det er lige præcis det, de er. Alle samfundsgrupper, der ikke ejer eksistensmidler og alene er henvist til at sælge deres arbejdskraft for at få mad i munden, befinder sig pr. definition i en udsat situation, med mindre de har været i stand til at gennemtvinge ordninger i samfundet det vi kalder velfærdsydelser der kan sikre dem et forsørgelsesgrundlag udenfor arbejdsmarkedet. Og det er præcist det indkomstgrundlag, som hele kampen om velfærdsstaten handler om i dag. Det var det velfærdsstaten som historisk kompromis gik ud på. Udsatheden og den kulturelle afstumpning understreges af, at det nu hverken drejer sig om, hvorvidt det arbejde, der skal udføres er fornuftigt eller ej, eller om hvorvidt det er under ordentlige arbejdsmiljøbetingelser og dækket af en rimelig overenskomst. Det drejer sig alene om arbejde eller ikke arbejde så vidt har de liberale og de siddende regeringer drevet diskursen i hele Europa, og fagforeningerne er hoppet med på tænkningen. Hvad betyder det? Ganske simpelt at hovedparten af almindelige lønmodtagere hele tiden lever med frygten for at miste arbejdet. Ikke det bestemte arbejde, ikke det meningsfulde arbejde men arbejdet. For uden arbejde er man helt åbenlyst i en udsat situation og i den underliggende diskurs selvforskyldt. At tilvejebringe det scenarium har jo været reformbølgens mål. Men når dem, der står derude i periferien og er udsatte, så alle kan se dem, siver frygten snigende ind som livs- og handlingsbestemmende faktor for alle dem, der endnu ikke er der dvs. den store lønmodtagermasse. Der findes næppe noget bedre disciplineringsmiddel end den naturaliserede frygt. Som ilt ses den ikke, lugtes ikke den er der bare som en eksistensbetingelse. Når det forholder sig sådan, får det ofte nogle tilsyneladende uforståelige konsekvenser. Der findes forskellige spændende analyser, der peger på, at brutalitet i adfærd overfor andre svagere end en selv kan hænge sammen med lige dele foragt og frygt for, at de skal svare igen, hvilket bl.a. kan føre med sig, at man identificerer sig med aggressor. Overført til denne problemstilling er det ikke til at udelukke, at mange af de grupper, der har arbejde især de mest udsatte bliver voldsomt trætte af at høre om dem, som lider den skæbne, de selv frygter. Undersøgelser fra 30 erne dokumenterer, at interessen og medfølelsen med dem, der socialt faldt ud af samfundet, var vigende, jo længere krisen varede. Det samme kan være tilfældet i dag, hvor hele den offentlige debat kredser om dem, der er marginaliseret, og stort set ingen interesserer sig ret meget for alle de mange, som frygter samme skæbne. I hvert fald interesserer det ikke regeringen, hvorimod DF lover de mange social betryggelse og Venstre lover dem skattelettelser så det kan betale sig at gå på arbejde og forbedre nationens konkurrenceevne. Ikke ganske uforståeligt, at de blå socialdemokraters antal vokser, og socialdemokratiets opinionstal rasler ned. Billedet går igen ikke alene i hele Europa et centralt element i den tyske valgkamp men faktisk også omme på den anden side af kloden. I Latinamerika outsources jobs rask væk fra de dyreste til de billigste lande f.eks. fra Brasilien til Honduras. Mængden af jobzoner med elendige arbejdsbetingelser er steget drastisk indenfor de sidste 5 år. Man mener, at der ca. 40 mio. indenfor den prekære sektor. Omfanget er så stort og påtrængende, at det har sat en diskussion i gang indenfor venstrefløjen på hele kontinentet om ikke fokus skal flyttes fra disse zoner og de udsatte arbejderes miserable vilkår over til de afledte konsekvenser for de store samlede lønmodtagergrupper, der mærker, at den omvandrende kapital udnytter zonerne til at svække 3 / 5

4 arbejdsvilkårene i almindelighed og tvinge de progressive regeringer til at udvande de sociale reformer. Af samme grund skal udgangspunktet for en sammenhængende modstand også findes her - i de brede lønmodtagermasser og ikke i sweat shops zonerne. Samme problematik gælder også indsatsen mod social dumping. For de østeuropæiske arbejdere, der migrerer ind i Vesteuropa, er de lavtlønnede jobs og ringe arbejdsvilkår bedre end dem, de kommer fra. Ellers var de selvfølgelig aldrig kommet. Det forhold og den problemstilling kan vi ikke lovgive os ud af, og fagbevægelsen vil, hvis den ikke internationaliserer den kamp, blive slidt op i en defensiv kamp med fare for samtidig at forgifte lønmodtagerklasserne med rendyrket nationalisme. Det har eksempelvis Venstre og DF indset. Venstre argumenterer for skattelettelser i bunden af indkomstskalaen, så det kan betale sig for ledige danskere at tage lavtlønsjobs, hvorved paradoksproblemet med de mange ansatte østeuropæere i danske jobs kan løses. DF tager sig af den anden mere tydelige nationalistiske vinkel og foreslår genindførelse af tætte grænser så truslen fra Øst kan holdes ude. Begge politiske retninger er ganske utiltalende men ikke desto mindre potente i overbevisningskraft, hvis man i de brede lønmodtagergrupper ellers ikke kan se sig ud af at forsvare det, man har og slet ikke har tillid til, at man gennem organiseret international indsats bare i Europa kan forhindre den omvandrende kapitals nedbrydning af lønmodtagernes levevilkår og de nationale, regionale og lokale velfærdssystemer. Så selv om Krakaanalysen allerede er glemt her 6 dage efter offentliggørelsen, fordi den stort set kun fortalte, hvad alle vidste i forvejen at jorden er rund og at vejret var godt i går har den trods alt bidraget til at rejse spørgsmålet, om ikke venstrefløjen i Danmark (EL og de mange hjemløse socialdemokrater og SF ere) skal til mere målrettet og tydeligt at overskride den socialpolitiske indignation og referencerne til en øvre retfærdighedsinstans, som ikke findes, for i stedet at insistere på at diskutere reformernes (forringelsernes) egentlige adresse: tilbagerulningen af det velfærdssystem, der historisk gjorde det muligt for de store lønmodtagergrupper at reducere den sociale udsathed prekaritet der ellers havde været et grundvilkår under kapitalismen. Det giver næsten sig selv, når man tager den omvandrende kapitals styrke i betragtning, at en modoffensiv, der politisk går i kødet på nedbrydningen af velfærdsstaten, i dag ikke meningsfyldt kan begrænses til et indenrigspolitisk anliggende. Ugebrevet A4 leverede den 25. september dokumentation for, hvorledes de store industrikoncerner, finansinstitutioner og pensionskasser via skattely systematisk reducerer deres skatteligning til et minimum. Det er en global trend, der undergraver alle velfærdsstaters indtægtsgrundlag og påfører den brede befolkning øget skattebyrde. Outsourcing, offshoring og transnationale vertikale produktionskæder er en tilsvarende global trend og livsnødvendig i den omvandrende kapitals jagt for at opfylde DI formandens mål: at skabe størst mulig profit og overleve. Indenfor det scenarium hjælper det stort med en modstand, der ikke i det mindste udbredes regionalt eksempelvis i Europa. Om det drejer sig om dagpengeperiodens længde, ordentlige overenskomster, acceptable arbejdsforhold, uddannelsesløn i stedet for SU, højere kapitalbeskatning, kontrol med finansverdenen, forringelser på de europæiske arbejdsmarkeder osv., gælder det simple forhold, at få tror på andre løsninger end at redde hvad reddes kan, med mindre en bredere organiseret venstrefløj og de progressive fagforeninger her og i de andre europæiske lande finder sammen om en politisk strategi og et fælles minimumsprogram, der kan sandsynliggøre overfor de mange lønmodtagere, som ikke selv er ramt endnu, men frygter for det, at der findes et alternativ til den kroniske prekaritet, som er det grundvilkår, de kapitalistiske samfund har at byde deres indbyggere. Nu kan man så som lindring til de lidende hævde, som de herskende klassers intellektuelle elite 4 / 5

5 også er i gang med, at vi har nået bunden af krisen, og at vi med føje realistisk kan se frem til at nyde frugterne af vores kollektive mådehold, løntilbageholdenhed og frenetiske arbejdsindsats. Hvorfor det vil være ganske maliciøst og at sparke åbne døre ind at føre kamp mod den generaliserede forringelse af levevilkårene. Indrømmet - krisepolitikken har været barsk, men nu ser den ud til at virke. Som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd siger i deres seneste rapport fra den 26.september: Der er vækstkrudt i dansk økonomi. Nu skal vi blot have gang i forbruget. Men det siger de stort set alle steder næsten uanset tænketankens farve samtidig med, at de helt bevidst ser bort fra det forhold, som er den aktuelle kapitalismes hovedproblem: at jagten på den tilstrækkelige profit går via overførsel af løn til profit. Det sker allerede. Lønstagnation i forhold til den samlede indkomstudvikling har været trend i de sidste to årtier overalt i den vestlige verden. Det bremser selvfølgelig forbrugsmulighederne og vanskeliggør af samme grund realisering af profitten og investeringerne med mindre selvfølgelig, forbruget kan vedligeholdes gennem øget kreditfinansiering og gældsætning. Hvilket præcist er den trend, der gik forud for og fremkaldte det, vi kalder finanskrisen og senere gældskrisen. Resultatet ser vi tydeligt. I dag er store lønmodtagergrupper fanget i dobbelt udsathed. De er udsatte på arbejdsmarkedet, og de er fanget ind i en gældsafhængighed til finansverdenen. Dårligere udgangspunkt kan de store lønmodtagerklasser næppe have, når de skal kæmpe for og forsvare deres historiske interesser. Er det konklusionen, begrænser den også udsigten til, at kampen for at reducere eller ophæve de store lønmodtagergruppers udsathed kan løses gennem successive aftaler om begrænsede tilbagerulninger af de mest vidtgående forringelser af velfærdsydelserne som f.eks. dagpengereformen. I dag indskriver kampen for velfærdsydelserne sig organisk i kampen for at artikulere de brede massers perspektiv som en udbredt forståelse af, at den nuværende tilstand ikke er forbigående men et kronisk eksistensvilkår, med mindre det lykkes det politisk organiserede venstre og en revitaliseret fagbevægelse at vriste sig fri af socialpolitikkens begrænsede horisont og udforme et program og en politisk bevidst massebevægelse af samme omfang som den, der lå til grund for den historiske kamp om velfærdsstaten. Vi skal blot gøre os det ikke helt uvæsentlige faktum klart, at i dag skal den kamp til forskel fra den tidligere ikke føres under kapitalismens strukturelle vækstfase men under dens globale strukturelle krise. 5 / 5

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm.  Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat Thornings 1. maj dagpengeudmelding løser ikke grundproblemerne i dagpengereformen!

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Så mange gange er mindst et nøgleord nævnt

Så mange gange er mindst et nøgleord nævnt Sektioner Søg Menu UDE AF FOKUS Politikernetaberinteresefor arbejdsmarkedet Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 6. maj 2015, 05:00 Del: Folketingets opmærksomhed på job, arbejdsløshed og dagpenge kølner.

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Fællesskab og solidaritet under krydsild. 1. maj 2013

Fællesskab og solidaritet under krydsild. 1. maj 2013 1 Fællesskab og solidaritet under krydsild 1. maj 2013 Det danske velfærdssamfund bygger på fællesskab og solidaritet. Det var danskernes fællesskab, der opbyggede velfærden. Og det var solidariteten,

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"?

ER S + SF LOVLIGT UNDSKYLDT I AT FØRE BLÅ POLITIK? 1 Kommentar ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"? Intro: Den røde regering tegner fremover til kun at ville føre blå politik. Men nu raser debatten om, hvorvidt man er lovligt undskyldt

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

De beskæftigelsespolitiske udfordringer i Danmark

De beskæftigelsespolitiske udfordringer i Danmark De beskæftigelsespolitiske udfordringer i Danmark AALBORG D. 19. januar 2012 Konference mellem de lokale beskæftigelsesråd, arbejdsmarkedsudvalg og det regionale beskæftigelsesråd Carsten Koch Beskæftigelsesrådet

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 I år er et ekstra godt år at holde 1. maj. I år har vi nemlig virkelig noget at fejre. Vi kan fejre, at det går bedre i Danmark. Vi kan

Læs mere

Færre mister dagpenge - men jubelen udebliver - UgebrevetA4.dk

Færre mister dagpenge - men jubelen udebliver - UgebrevetA4.dk RO PÅ Færre mister dagpenge - men jubelen udebliver Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Tirsdag den 5. september 2017 Der er sket et markant fald i antallet af ledige, som mister dagpengene, fordi de har

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Notat. Danskernes arbejdsvillighed. Til: Ekstern Fra: MMM, MSA

Notat. Danskernes arbejdsvillighed. Til: Ekstern Fra: MMM, MSA Notat Danskernes arbejdsvillighed Til: Ekstern Fra: MMM, MSA Man diskuterer meget, om der er for svage incitamenter til at tage et job i tilfælde af arbejdsløshed, blandt andet som følge af et dagpengesystem

Læs mere

Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 Mindre egenbetaling på fri- og privatskoler Registreringsafgift

Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 Mindre egenbetaling på fri- og privatskoler Registreringsafgift Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 De danske boligejere betaler allerede mere end rigeligt i skatter og afgifter. Derfor har man en bred politisk aftale om at fastfryse ejendomsværdiskatten. Det har

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5.

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. april 2016, 05:00 Del: Vi kan takke vores fleksible arbejdsmarked for, at vi er så hurtige

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål AT, AS og AU den. 11. maj 2016

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål AT, AS og AU den. 11. maj 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 392 Offentligt T A L E Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål AT, AS og AU den. 11. maj 2016 29. april 2016 APOL/NFM J.nr.

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Nye tal: Danmark er langt fra det land, der bruger flest penge på velfærd - UgebrevetA4.dk

Nye tal: Danmark er langt fra det land, der bruger flest penge på velfærd - UgebrevetA4.dk S M MYTE PUNKTERET Nye tal: Danmark er langt fra det land, der bruger flest penge på velfærd Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Mandag den 9. oktober 2017 Danmark kommer ind på en tiendeplads i en

Læs mere

En mand et parti og hans annoncer

En mand et parti og hans annoncer En mand et parti og hans annoncer Anders Samuelsen formand for Liberal Alliance Når en dansk politiker annoncerer for et tocifret millionbeløb, så bliver det bemærket! Når en politiker kritiserer de andre

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Indslaget er på hjemmesiden annonceret under overskriften: Flere ledige var ligefrem en forudsætning for dagpengereformen.

Indslaget er på hjemmesiden annonceret under overskriften: Flere ledige var ligefrem en forudsætning for dagpengereformen. Forudsætning for dagpengereformen. Det følgende er en afskrift af P1 Orientering, fredag den 2. november 2012, kl. 16.09 17.00. Det konkrete indslag blev bragt 16.44, jf. DR s hjemmeside. Indslaget er

Læs mere

Hvad er social dumping?

Hvad er social dumping? En artikel fra KRITISK DEBAT Hvad er social dumping? Skrevet af: Kirsten Norman Andersen Offentliggjort: 15. december 2012 Vi bringer her en gengivelse af en tale, som Kirsten Normann Andersen holdt på

Læs mere

Hvorhen i den danske model?

Hvorhen i den danske model? En artikel fra KRITISK DEBAT Hvorhen i den danske model? Skrevet af: Jan Nonboe Offentliggjort: 15. februar 2012 Lad mig starte med et paradoks. Den arbejdsmarkedsmodel, som vi tit og ofte fremhæver og

Læs mere

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Sagsnr. 10-145 Vores ref. MLK/lph Deres ref. Den 21. marts 2012 LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 LO har modtaget

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Arbejdsplan for 2015. Indledning

Arbejdsplan for 2015. Indledning Arbejdsplan for 2015 Indledning SUF's arbejdsplan beskriver, hvad vi som SUF prioriterer af landsdækkende og internationale aktiviteter det kommende år. 2015 byder på en række større begivenheder og politisk

Læs mere

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting.

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting. EUROPA-FLØJE Danskernes EU-skepsis falder undtagen på den yderste højrefløj Af Gitte Redder @GitteRedder Tirsdag den 31. oktober 2017 De mest højreorienterede danskere bliver stadig mere skeptiske over

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed års løntilbageholdenhed er lig med års lønulighed Lønudviklingen i Tyskland fra 199 til 1 har medført en stigende ulighed. Der er sket en tydelig forskydning mod flere lavtlønnede, og kun de rigeste har

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

Politisk åbningstale. Lad mig uddybe, hvad det er, der hidser mig op. Hvad det er for smædekampagner, vi ikke skal finde os i:

Politisk åbningstale. Lad mig uddybe, hvad det er, der hidser mig op. Hvad det er for smædekampagner, vi ikke skal finde os i: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Politisk åbningstale Kære delegerede, observatører, gæster og medarbejdere: Hjertelig velkommen! Velkommen til

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år Økonomisk kommentar: Varslede fyringer og ledige stillinger, december 212 Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 212 end i de to foregående år Året 212 har været præget af flere fyringer på det

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge 2007/2 BSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. juni 2008 af Thomas Adelskov (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Egil Andersen (SF), Margrethe

Læs mere

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL I april 2009 fik Flensborg nye byskilte. Når man i dag kører ind i Flensborg kan man læse både byens tyske og danske navn. Med de tosprogede byskilte vil byen vise, at den

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked Fremtidens arbejdsmarked Lars Djernæs, seniorrådgiver ved Nordisk Ministerråds sekretariat 1 Fremtidens arbejdsmarked Ministerrådet for Arbejdslivs samarbejdsprogram 2013-16 www.norden.org (ANP 2013:754)

Læs mere

Beskæftigelsespolitik uden effekt

Beskæftigelsespolitik uden effekt REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

Problemet er ikke løst

Problemet er ikke løst Problemet er ikke løst Notat om dagpengekommissionens rapport Siden Dorthe Hedegaard faldt ud af dagpenge-systemet for halvandet år siden, har hun kæmpet for én ting: Jeg vil bare gerne have et job. Jeg

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Fald i organisationsgraden igen

Fald i organisationsgraden igen Fald i organisationsgraden igen Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2014 faldet med 0,4 procentpoint på et år på trods af en mindre arbejdsstyrke. Medlemstabet findes hovedsagligt

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Bilag 5. Interview med Jens Boe Andersen, d. 25.11.2013

Bilag 5. Interview med Jens Boe Andersen, d. 25.11.2013 Bilag 5 Interview med Jens Boe Andersen, d. 25.11.2013 Natascha: Hvilke konsekvenser, positive såvel som negative ser du ved Arbejdskraftens frie bevægelighed for det danske samfund? Jens: Det er jo en

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs

Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs En artikel fra KRITISK DEBAT Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs Skrevet af: Henrik Herløv Lund Offentliggjort: 15. februar 2013 Konkurrenceevnepakkerne er den

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge Beslutningsforslag nr. B 95 Folketinget 2009-10 OMTRYK 2. omtryk: Tabel indsat på side 3 Fremsat den 17. december 2009 af Lennart Damsbo-Andersen (S), Torben Hansen (S), Eigil Andersen (SF), Karsten Hønge

Læs mere

Udgivet 1. juni 2010. Der var genvalg til Leif Beltoft som kasserer og Helle Lundgreen som sekretær.

Udgivet 1. juni 2010. Der var genvalg til Leif Beltoft som kasserer og Helle Lundgreen som sekretær. Repræsentantskabsmøde Udgivet 1. juni 2010 Der blev den 25. maj afholdt repræsentantskabsmøde hos Socialdemokraterne i Aalborg. Der var 68 fremmødte til mødet som bl.a. skulle vælge ny formand for fællesledelsen.

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

Deleøkonomi. Potentialer og problemer. Liva de Vries Bækgaard og Peter Nielsen (RUC) 22. September 2015

Deleøkonomi. Potentialer og problemer. Liva de Vries Bækgaard og Peter Nielsen (RUC) 22. September 2015 Deleøkonomi Potentialer og problemer Liva de Vries Bækgaard og Peter Nielsen (RUC) 22. September 2015 Oversigt Deleøkonomiens rødder Velfærdsstatens storhed og fald Nyliberalismen og finanskrisen Deleøkonomi:

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

1. maj tale Bornholm

1. maj tale Bornholm 1. maj tale Bornholm Først vil jeg sige mange tak for invitationen. Det har en helt bestemt betydning for mig, at tale på netop denne dag. Det vil jeg komme nærmere ind på senere. For år tilbage var det

Læs mere

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk ERFARINGER FRA METROBYGGERIET Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 22. december 2017 Da byggeriet af metroen i København

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

Fagbevægelsen. dino eller dynamo?

Fagbevægelsen. dino eller dynamo? Fagbevægelsen dino eller dynamo? Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@dps.aau.dk, Center for Studier i Arbejdsliv, København 26.03.2015 3 konstateringer Fagbevægelsens relative

Læs mere

LUKKEDE DØRE Tyske erfaringer: Indslusningsløn fastholder folk i lavtlønsjob Af Mathias Svane Kraft Mandag den 28. september 2015, 05:00

LUKKEDE DØRE Tyske erfaringer: Indslusningsløn fastholder folk i lavtlønsjob Af Mathias Svane Kraft Mandag den 28. september 2015, 05:00 LUKKEDE DØRE Tyske erfaringer: Indslusningsløn fastholder folk i lavtlønsjob Af Mathias Svane Kraft Mandag den 28. september 2015, 05:00 Del: En indslusningsløn på 70 kroner i timen skal hjælpe flygtninge

Læs mere

Fakta og undersøgelser

Fakta og undersøgelser STYRK VELFÆRD OG FÆLLESSKAB FOR FREMTIDEN Fakta og undersøgelser Velfærdskonferencen 21. september 2011 Færre ansatte i kommuner og regioner det sidste år Fra juni 2010 til juni 2011 er antallet af ordinært

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere