Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard - Hoteller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard - Hoteller"

Transkript

1 Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard - Hoteller Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser

2 2 Indhold 0. Introduktion Formål med handlingsplan, sammenhæng med andre rengøringsområder 1. Opbygning af notatet Den gode standard, Check- og prioriteringslister, Handlingsplan med opfølgning for arbejdsmiljøemnerne 2. Rengøringsaktiviteter Oversigt over rengøringsaktiviteter i hoteller 3. Arbejdsmiljøemner Beskrivelse af "Den gode Standard" for elementerne i de enkelte arbejdsmiljøemner: Velfærdsfaciliteter Rengøringsrum Rengøringsmidler Tekniske hjælpemidler Arbejdsmetoder Ergonomi Arbejdets organisering og instruktion Indeklima, lys og ventilation 4. Check- og prioriteringslister for hvert arbejdsmiljøemne 5. Handlingsplan med opfølgning for hvert arbejdsmiljøemne 6. Ledelsesprioritering Bilag 1: Check- og prioriteringslister Bilag 2: Udkast til handlingsplan

3 3 0. Introduktion Den samlede handlingsplan omfatter følgende rengøringsområder: Kontorer, skoler og institutioner Hospitaler Hoteller Levnedsmiddelindustri og storkøkkener Tog og fly For hvert rengøringsområde redegøres for "Den gode standard" inden for følgende Arbejdsmiljøemner: Dette notat indeholder udkast til handlingsplan for arbejdsmiljø i hoteller. Velfærdsfaciliteter Rengøringsrum Rengøringsmidler Tekniske hjælpemidler Arbejdsmetoder Ergonomi Arbejdets organisering og instruktion Indeklima, lys og ventilation

4 4 1. Opbygning af Vejledningen er opbygget med henblik på udarbejdelse af vejledningen konkrete handlingsplaner for arbejdsmiljø i den enkelte rengøringsvirksomhed eller i et bestemt rengøringsområde. Baggrunden for vurdering af det aktuelle niveau og evt. forbedringer af arbejdsmiljøet er "Den gode standard" for det pågældende rengøringsområde og de specifikke arbejdsmiljøemner. En række check- og prioriteringslister, som omfatter de relevante arbejdsmiljøspørgsmål inden for de generelle arbejdsmiljøemner, kan anvendes i forbindelse med de konkrete vurderinger og efterfølgende prioriteringer. Endelig er udarbejdet skemaer til opstilling af handlingsplaner for opfølgning på de prioriterede arbejdsmiljøtiltag. Det samlede sæt af værktøjer er opbygget med henblik på en systematisk gennemgang af arbejdsmiljøspørgsmål i den konkrete arbejdssituation og gennem den udarbejdede handlingsplan at kunne tilfredsstille behovet for arbejdspladsvurderinger på virksomheden. 2. Rengørings- Hotelrengøring omfatter 2 hovedaktiviteter: Rengøring af aktiviteter værelser og fællesrum, med følgende rengøringsaktiviteter: 2.1 Værelsesrengøring Støvsugning af gulvtæpper Sengeredning Aftørring af borde og andet inventar for støv, pletter, mv. Fjernelse af service og affald Toiletrengøring Hertil kommer andre serviceaktiviteter som Skift af el-pærer Opfyldning med brochurer, brevpapir, etc Opfyldning af frugtkurve og minibar inkl. glas Opfyldning med sæbe, shampoo, toiletpapir, håndklæder, servietter, mv. Glemte sager til oldfrue/reception

5 5 2.2 Fællesrum Støvsugning af tæpper i reception, på trapper, i konferencelokaler, på gange, mv. Vask af gulve i indgangspartier, i reception og andre steder med flisegulve Rengøring af vådrum (toiletter, omklædnings- og baderum, mv.) Rengøring af motionsrum, solarier, sauna, pool-rum, mv. Spuling af fliser i vådrum, pool-rum. mv. Rengøring af konferencelokaler, herunder tavler, AVhjælpemidler, etc. Fjernelse af service og affald Rengøring af køkkener Hertil kommer særlige serviceaktiviteter som Tømning og hovedrengøring af pool Hovedrengøring og skift af gardiner, etc. Generelt udføres rengøringsaktiviteterne med følgende hjælpemidler: Rengøringsmidler i form af vand, sæber, kemikalier, mv. Rengøringsvogne med svabrer, mopper, klude, rengøringsmidler, samt affaldsposer mv. til fællesarealer Etagevogne med linnedmodul, servicemodul og rengøringsmodul til værelsesrengøring Støvsugere (almindelige og ryg-bårne til trapper) Kombinationsmaskiner Vandsugere Rengøringsopgaverne omfatter typisk: Fjernelse af støv fra inventar og tæpper Fjernelse af pletter og lignende fra inventar, gulve, mv. Fjernelse af snavs og salt fra gulve, specielt i indgangspartier Vask af gulve og inventar i køkkener, vådrum, motionsrum, solarier, pool-rum mv. Service og ad-hoc aktiviteter

6 6 Arbejdsmiljøproblemerne relaterer sig specielt til: Brug og opbevaring af rengøringsmidler Rengøring af vanskeligt tilgængelige steder, specielt under senge, på trappeafsnit, mv. Fysisk belastning og behov for afveksling i rengøringsplaner Synlig rengøring og dermed kontakt med gæster og evt. problemer med tilnærmelser, voldelig adfærd, syge gæster, mv. Begrænset tidsperiode til værelsesrengøring Variationer i arbejdsbelastning (antal værelser per dag) 3. Arbejdsmiljøemner I de efterfølgende afsnit beskrives kort eksempler på "Den gode standard" for elementer af arbejdsmiljøspørgsmål inden for de generelle kategorier af arbejdsmiljøemner. 3.1 Velfærdsfaciliteter Gode velfærdsfaciliteter er kendetegnet ved: Garderobe, omklædningsrum, bade- og toiletfaciliteter, spiseplads med lette køkkenfaciliteter som kaffemaskine mv., samt adgang til telefon. Adgang til samme spisefaciliteter som for kundens personale Aflåselige skabe til opbevaring af personlige ejendele, smykker og lign. Tilstrækkelige faciliteter til personlig rengøring, desinfektion og skift af tøj, afhængig af brugen af særlige rengøringsmidler og kemikalier. Reference: "AT meddelelse , Velfærdsforanstaltnin-ger". 3.2 Rengøringsrum Gode rengøringsrum kendetegnes ved: Antallet af rengøringsrum er passende for arbejdspladsen. Reoler eller skabe til placering af rengøringsmidler, klude, affaldssække, mopper, servietter, papir, brochurer, linned, el-pærer, materialer til minibar, toiletartikler etc. På reoler eller i skabe er der systematisk og ryddeligt med en passende lagerstørrelse af de enkelte materialer Rengøringsplaner og brugsanvisninger er i rengøringsrum.

7 7 Der er udslagsvask med varmt og koldt vand placeret i passende højde, samt gulrist til afløb. Der er tilstrækkelig gulvplads i rengøringsrummene til at kunne stille og få let adgang til rengøringsvogne og støvsugere samt evt. plads til kombinationsmaskiner og gulvvaskemaskiner. Rengøringsrum er aflåselige og bør ikke anvendes til andre formål. 3.3 Rengøringsmidler Godt arbejdsmiljø med rengøringsmidler opnås ved: Substitution af rengøringsmidler til mindre arbejdsmiljø- og miljøbelastende stoffer bør tilstræbes. Anvendelse så få typer af rengøringsmidler som muligt, af hensyn til reduktion af mulighed for forkert anvendelse og heraf følgende skader på personer og inventar, samt af hensyn til ressourceforbrug og rengøringstid. Rengøringsmidlernes anvendelse og evt. beskyttelsesforanstaltninger bør tydeligt fremgå af etiketter og brugsanvisninger placeret i rengøringsrummet sammen med de respektive midler. Rengøringsmidlet skal være faremarkerede i overensstemmelse med lovkrav. Personlige værnemidler skal være CE-mærkede og opbevares hensigtsmæssigt, f.eks. tørt i plastposer. Personlige værnemidler skal være tilstede i rengøringsrum, og der skal instrueres i sikkerhedsforskrifter. Der skal altid anvendes de værnemidler, der er foreskrevet på brugsanvisningen. Aerosoldannelse bør undgås ved f.eks. at bruge håndsprøjter i stedet for spray-dåser. Reference. BSR 8: "Vejledning om rengøringsmidler" 3.4 Tekniske hjælpemidler Gode tekniske hjælpemidler er:

8 8 Stabile rengøringsvogne stabile, lette at køre med og styre, og tilpasset opgaven og rengøringsassistenten. Vognene må kunne rumme de nødvendige rengøringsmidler, servicematerialer, linned og tekniske hjælpemidler som mopper, koste o.lign., som er nødvendige for at udføre en del af en rengøringsplan uden at skulle tilbage til rengøringsrum. Støvsugere og tæpperensere er være lette at køre med og kan let drejes 360 grader. Det skal være let at skifte mundstykker og justere længde på rør. Slangens længde skal være afpasset efter opgaven. Støjniveauet er lavt. Til trappeafsnit kan evt. anvendes specielle støvsugere, som bæres på ryggen. Luftafkast fra støvsugere må ikke kunne hvirvle støv op og bør være forsynet med micro-filter. Specielle hjælpemidler som gulvkombinationsmaskiner og gulvvaskemaskiner er ligeledes være udformet for let betjening og højdeindstilling. Moppesystemer og andre manuelle hjælpemidler er udformet med bedst mulig ergonomi og let betjening. Alle håndtag bør være gribevenlige og evt. vibrationsdæmpende. Referencer. BSR 8: "Ergonomi og rengøring" og "AT anvisning Maskiner og maskinanlæg". 3.5 Arbejdsmetoder Gode arbejdsmetoder er kendetegnet ved: Enkle arbejdsmetoder Anvendelse af få rengøringsmidler Anvendelse af universelle typer af fiber-klude eller andre egnede klude og mopper/gummiskrabere Minimalt brug af vand og kemikalier. Støv og snavs fjernes gennem opsamling i klude og mopper, som skiftes løbende under rengøringen, frem for opskylning under rengøringen. Dette sparer dels ressourcer (vand), og dels letter det rengøringsarbejdet. Rengøringsvognene indrettes efter de typer af rengøringsjobs, der skal gennemføres, f.eks. vask af hårde/glatte gulve, aftørring af

9 9 støv på inventar, fjernelse af pletter lokalt, etc., således at anvendelse, opvridning, udskiftning og sortering af rengøringsmaterialer bliver enkel og let. Vådrengøring af gulve stiller krav om skridsikkert fodtøj og beskyttelse mod at blive våd. Under arbejdet bør rengøringsassistenten så vidt muligt arbejde på tørt underlag væk fra de våde områder. Rengøringsplaner udarbejdet således, at de specifikke rengøringsjobs så vidt muligt varierer i ugens løb og således, at arbejdsbelastningen helst varierer. Senge og inventar bør let kunne flyttes af hensyn til adgang til støvsugning og rengøring af gulvarealer. Ved støvsugning placeres slangen bagom ryggen, og støvsugeren trækkes ved hjælp af slangen i den ene hånd. Evt. kan anvendes rygbåret støvsuger. Ved brug af større maskiner ligger ledningen bag arbejdsområde. Transport og betjening af maskiner bør nøje instrueres. Reference: BSR8: "Ergonomi og rengøring". 3.6 Ergonomi Gode ergonomiske forhold medfører at: Ensidigt gentaget arbejde, EGA reduceres dels gennem ergonomisk rigtige hjælpemidler og arbejdsstillinger og dels gennem variation i jobbet. Afhjælpning af EGA, kan opnås gennem bl.a. varierende arbejdsopgaver, jobrotation og jobberigelse. Dette kan f.eks. ske gennem tilførelse af overordnede funktioner som planlægning, administration og kvalitetskontrol. Jobrotation og jobberigelse kræver medarbejderaccept og uddannelse. Der løbende overvejes foranstaltninger, som kan afhjælpe problemer, bl.a. mekanisering og indførelse af hjælpemidler. Alle hjælpemidler bør være udformet med ergonomiske håndtag og indstillingsmuligheder for minimering af belastninger (hænder, arme, skuldre, ryg, ben). Ved såvel gulvrengøring som rengøring over skulderhøjde skal der instrueres i ergonomisk rigtige rengøringsstillinger.

10 10 Referencer. BSR 8: "Ergonomi og rengøring" og "Ensidigt gentaget arbejde inden for rengøring". 3.7 Arbejdets organisering og instruktion Arbejdets organisering og instruktion Det psykiske arbejdsmiljø bør løbende forbedres gennem inddragelse af medarbejdere i planlægning af rengøringsarbejdet. Job-rotation og variation af rengøringsplaner bidrager til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. Værelsesrengøring giver på grund af store svingninger i antal gæster store variationer i arbejdsomfang. I hoteller er der på grund af synlig rengøring behov for udadvendte medarbejdere med gode kommunikationsevner af hensyn til omgang og kontakt med personale og gæster. Rengøring er en vigtig konkurrenceparameter for hoteller generelt, og der kræves stor ansvarsbevidsthed af rengørings-personalet. Dette giver dog samtidig udfordringer om grundig rengøring. Gode samarbejdsrelationer mellem medarbejdere og ledelse samt gode veldfærdsfaciliteter er ligeledes vigtige parametre. Veluddannede ledere og medarbejdere understøtter ligeledes gode samarbejdsrelationer. Oldfruen udgør her et vigtigt led i samarbejde også i relation til hotellets øvrige funktioner. Der skal etableres intern sikkerhedsorganisation ifølge Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr og Arbejdstilsynets vejledning nr. 81/1978, som skal arbejde for at forbedre sikkerheden og arbejdsmiljøet. Hvis virksomheden har over 35 medarbejdere, og der er rejst ønsker derom, skal der ligeledes etableres et samarbejds-udvalg, som har til opgave at forbedre samarbejdsforholdene i virksomheden/på arbejdspladsen. Generelt kræver hotelrengøring dag-til-dag samarbejde ned hotelledelsen om de daglige rengøringsopgaver, som afhænger af antal gæster (blivende eller afrejsende) og belægning af konferencelokaler.

11 11 Reference. BSR 8: "Rengøringsfirmaers interne sikkerhedsorganisation" og "Ensidigt gentaget arbejde inden for rengøring". 3.8 Samarbejdsforhold 4. Check- og Med udgangspunkt i ovenstående gennemgår sikkerhedsorgaprioriteringslister nisationen/sikkerhedsgrupperne de enkelte arbejdsmiljøemner for hver arbejdsplads eller afdeling. Til brug for denne gennemgang er der udarbejdet et sæt checklister, se bilag 1. Sikkerhedsorganisationen vurderer de relevante forhold på de enkelte arbejdspladser og giver forslag til, hvorledes disse kan forbedres. For hvert arbejdsmiljøemne er listet eksempler på specifikke arbejdsmiljøspørgsmål, som skal vurderes på de konkrete arbejdspladser. Den aktuelle status vurderes efter skalaen: 1. Alvorlige forhold, som skal løses øjeblikkeligt af sikkerhedsgruppen, eller forhold der kan løses uden store om-kostninger for virksomheden 2. Alvorlige forhold som der ikke findes en umiddelbart egnet løsning på, men som sikkerhedsgruppen har kompetence til at arbejde videre med. Sikkerhedsudvalget orienteres om dette arbejde 3. Alvorlige forhold som sikkerhedsgruppen ikke kar kompetence til at løse selv og ønsker om ændringer af andre forhold i virksomheden. Sikkerhedsudvalget orienteres og løser opgaven 4. Ingen bemærkninger til de gældende forhold For hvert punkt kan beskrives forbedringsaktiviteter og ansvar for gennemførelse kan påføres.

12 12 Skemaerne omfatter ikke fuldstændige lister med arbejdsmiljøspørgsmål, kun eksempler. Der kan være behov for at påføre yderligere punkter i de konkrete gennemgange. Reference: BSR8: "Arbejdspladsvurderinger". 5. Handlingsplan Sikkerhedsudvalget udarbejder et udkast til samlet handmed opfølgning lingsplan for arbejdsmiljøarbejdet i de kommende år. Handfor hvert arbejds- lingsplanen tidsfastsættes af sikkerhedsorganisationen til miljøemne godkendelse af virksomhedens ledelse. Bilag 2: Skemaer vedr. udkast til handlingsplan og ledelsens opfølgning og vurdering. 6. Ledelses- Ledelsen udvælger i samarbejde med sikkerhedsudvalg/ prioritering hovedsikkerhedsudvalg emner til "Årets temaer" og sikrer, at der er tilstrækkelig viden til at forbedringerne kan finde sted. Ledelsen opsætteri samarbejde med sikkerhedsudvalg mål for de prioriterede temaer. Ledelsen sikrer, at såvel arbejdsledere og de ansatte som sikkerhedsgrupperne motiveres for at nå de opstillede mål. Det er ledelsens ansvar at sikre de nødvendige ressourcer til, at målene kan nås. I samarbejde med sikkerhedsudvalget foretager ledelsen en evaluering af målopfyldelsen for årets emner og prioriterer næste års temaer.

13 13 Arbejdsmiljø i Hoteller Checkliste 1 Nr. Arbejdsmiljøemne: Vurdering Arbejdsplads: Dato: Velfærdsfaciliteter Forbedringsaktivitet 1 Garderobeplads 2 Omklædningsrum med aflåse-ligt skab 3 Bade- og toiletfaciliteter 4 Spiselokale/adgang til kantine 5 Adgang til telefon Ansvar: Behandlet i sikkerhedsudvalget den: Bemærkninger:

14 14 Arbejdsmiljø i Hoteller Checkliste 2 Nr. Arbejdsmiljøemne: Vurdering Arbejdsplads: Dato: Rengøringsrum Forbedringsaktivitet 1 Reoler/skabe til placering af rengøringsmidler og materialer 2 Gulvplads til vogne og hjælpemidler 3 Vaskeplads til klude, mopper, etc. 4 Særlig plads til rengørings-planer 5 Oprydnings- og rengøringsforhold 6 Løbende forsyning af materialer 7 Brugsanvisninger for rengøringsmidler 8 Aflåsbart rum 9 Anvendelse til andre formål 10 Ventilation og belysning 11 Lager af beskyttelsesmidler (handsker, briller, etc.) 12 Udslagsvask og afløb i gulv 13 Andre forhold: - Flugtveje 14 - Brandslukningsmateriel Ansvar: Behandlet i sikkerhedsudvalget den: Bemærkninger:

15 15 Arbejdsmiljø i Hoteller Checkliste 3 Nr. Arbejdsmiljøemne: Vurdering Arbejdsplads: Dato: Rengøringsmidler Forbedringsaktivitet 1 Samlet liste over rengøringsmidler 2 Samlet sæt af brugsanvisninger 3 Sikkerhedsforskrifter for brug af personlige værnemidler 4 Substitutionsmuligheder 5 6 Ansvar: Behandlet i sikkerhedsudvalget den: Bemærkninger:

16 16 Arbejdsmiljø i Hoteller Checkliste 4 Nr. Arbejdsmiljøemne: Vurdering Arbejdsplads: Dato: Tekniske hjælpemidler Forbedringsaktivitet 1 Rengøringsvogne/etagevogne 2 Indretning af rengøringsvogne med spande, materialer, etc. 3 Almindelige støvsugere 4 Rygbårne støvsugere 5 Tæpperensere 6 Gulvkombinationsmaskiner 7 Vandsugere 8 Moppesystemer 9 Svabersystemer 10 Klude - gulv 11 Klude - inventar 12 Ansvar: Behandlet i sikkerhedsudvalget den: Bemærkninger:

17 17 Arbejdsmiljø i Hoteller Checkliste 5 Nr. Arbejdsmiljøemne: Vurdering Arbejdsplads: Dato: Arbejdsmetoder Forbedringsaktivitet 1 Rengøringsmetode 2 Rengøringsplaner 3 Kvalitetskontrol 4 Mål- og resultatstyring 5 Ansvarsfordeling 6 Instruktion 7 Oplæring 8 Opfølgning 9 Tilsyn 10 Ansvar: Behandlet i sikkerhedsudvalget den: Bemærkninger:

18 18 Arbejdsmiljø i Hoteller Checkliste 6 Nr. Arbejdsmiljøemne: Vurdering Arbejdsplads: Dato: Ergonomi Forbedringsaktivitet 1 Betjening af: Rengøringsvogne 2 Støvsugere 3 Kombinationsmaskiner 4 Vandsugere 5 Svaber/mobber 6 Stiger/stilladser 7 Afrydning af rum 8 Affaldsindsamling 9 Instruktioner 10 EGA 11 Arbejdstilrettelæggelse Ansvar: Behandlet i sikkerhedsudvalget den: Bemærkninger:

19 19 Arbejdsmiljø i Hoteller Checkliste 7 Nr. Arbejdsmiljøemne: Vurdering Arbejdsplads: Dato: Arbejdets organisering og instruktion Forbedringsaktivitet 1 Medarbejderinvolvering i "Den gode standard" 2 Medarbejderinvolvering i rengøringsplanlægning 3 Medarbejderinvolvering i rengøringsaftaler 4 Jobvariation 5 Jobberigelse 6 Jobrotation 7 Uddannelse til - Synlig rengøring 8 - Grundig rengøring 9 - Hotelmiljøet 10 Ansvar: Behandlet i sikkerhedsudvalget den: Bemærkninger:

20 20 Arbejdsmiljø i Hoteller Checkliste 8 Nr. Arbejdsmiljøemne: Vurdering Arbejdsplads: Dato: Indeklima, lys og ventilation Forbedringsaktivitet Ansvar: Behandlet i sikkerhedsudvalget den: Bemærkninger:

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard - Kontorer - Skoler - Daginstitutioner - Døgninstitutioner Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Indhold side 0. Forord 1. Vejledningens

Læs mere

Adresser og telefonnumre

Adresser og telefonnumre Adresser og telefonnumre Fællessekretariatet Børsen 1217 København K Kontoradr.: Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 70 13 12 00 Fax: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsledersekretariatet

Læs mere

Vejledning om. Ergonomi og rengøring

Vejledning om. Ergonomi og rengøring Vejledning om Ergonomi og rengøring Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Tilrettelæggelse af rengøringsarbejde... 3 God oplæring og instruktion... 3 Godt samarbejde mellem virksomheder... 4

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog. for Renhold og Service

Arbejdsmiljøhåndbog. for Renhold og Service Arbejdsmiljøhåndbog for Renhold og Service Indledning/forord 4 Systematik i arbejdsmiljøarbejdet 6 Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 8 Forebyggelse og sikkerhedskultur 8 Anmeldelse af arbejdsskader

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Vejledningen Sundt og sikkert arbejde i svømmehaller er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet.

Vejledningen Sundt og sikkert arbejde i svømmehaller er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Vejledningen Sundt og sikkert arbejde i svømmehaller er udgivet med støtte fra Arbejdsmiljøfondet. Lay-out:Tegnestuen,Thorsvej 7.Tryk:Trykkestedet, Århus 1. udgave 1. oplag 1998. ISBN nr. 87-7359-875-5.Varenummer

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Fællessekretariatet Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk E-mail: ibar@ibar.dk Telefon: 70 23 15 43 Introduktion til støberibranchen - en vejledning om introduktion

Læs mere

Check på rengøringsvogne og -maskiner

Check på rengøringsvogne og -maskiner 1 af 12 01-12-2014 15:33 Check på rengøringsvogne og -maskiner OBS: Henvisningerne i den elektroniske udgave af publikationen er opdateret i forhold til den trykte udgave. RENE LINJER I ARBEJDSMILJØET

Læs mere

Læger, tandlæger og dyrlæger

Læger, tandlæger og dyrlæger Arbejdsmiljøvejviser 34 2008 Læger, tandlæger og dyrlæger Ergonomisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Hudbelastninger Risiko for ulykker Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed Velkommen til

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg Arbejdsmiljøhåndbog for idræts- og sportsanlæg Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Få et godt arbejdsmiljø... 3 Det psykiske arbejdsmiljø... 6 Samarbejde, tillid og retfærdighed... 6 Seks

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i svømmehallen Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Styr på sundheden og arbejdsmiljøet... 6 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen... 6 3.2 Arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Ren dag god dag. Rengøring på skoler - Gode råd og regler. Hygiejne er læren om renlighed.

Ren dag god dag. Rengøring på skoler - Gode råd og regler. Hygiejne er læren om renlighed. Ren dag god dag Rengøring på skoler - Gode råd og regler Hygiejne er læren om renlighed. (af navnet på den oldgræske gudinde for sundhed: Hygieia) Ordet bruges også om beskæftigelsen med at gøre eller

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere