Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Integrationsrådet"

Transkript

1 Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Kantinen, BCV (lille del) Deltagere: Saida Guled, Sahra Abdi, Ida Sørensen, Lone H. Pedersen, Keld Jacobsen, Sakiba Krunesic, Krystyna Kwapinska, Dianna Haydan, Søren Erichsen, Marianne Bruun Kristiansen, Yasin Akdenix, Baris Akdeniz Fraværende: Referent: Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Haughe Hein Hansen, Lars R. Schmidt, Abdelrahmann Mansour, Arne Haahr Hansen Karen M. Nielsen

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Gensidig orientering Information fra Kommunen - August Arrangementer Temadag Pjece Godkendelse af det videre arbejde med integrationspolitikken...12 Bilagsliste...14 Underskriftsblad...15 Side 1

3 1. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 5846 Sagsid.: 14/9329 Initialer: kamn Åben sag Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden. Beslutning Integrationsrådet den Fraværende: Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Haughe Hein Hansen, Lars R. Schmidt, Abdelrahmann Mansour, Arne Haahr Hansen Godkendt. Side 2

4 2. Gensidig orientering. Dok.nr.: 5847 Sagsid.: 14/9329 Initialer: kamn Åben sag Sagsfremstilling Orientering ved formanden om Rådet for Etniske minoriteter Årsberetning Årsberetningen medendes sammen med dagsordenen til rådets medlemmer. Informationsmøde om etablering af LAG Fanø-Varde i Varde kommune d kl ca i mødelokale 3, Helle Hallen. Orientering om informationsmødet medsendes sammen med dagsordenen til rådets medlemmer. Mentornetværket Esbjerg/Varde indbyder til et arrangement d. 23. august 2014 kl om sundhed for indvandrere/flygtninge i Varde kommune i Frivillighuset, Varde, Storegade 25B. Indbydelsen er medsendt til rådets medlemmer. Retsgrundlag Ingen Økonomi Anbefaling Sekretariatet anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Integrationsrådet den Fraværende: Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Haughe Hein Hansen, Lars R. Schmidt, Abdelrahmann Mansour, Arne Haahr Hansen Orienteringen taget til efterretning. Undervisning i Ipad er planlagt til den kl på BCV. Side 3

5 3. Information fra Kommunen - August 2014 Dok.nr.: 5841 Sagsid.: 14/5024 Initialer: pimn Åben sag Sagsfremstilling National information 1. Indsats for nydanske frivillige en succes Antallet af nydanske frivillige er i perioden 2010 til 2013 steget med 108 procent. De frivillige er organiseret i 6 frivillige organisationer. Disse organisationers samarbejde med kommuner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder er også steget med næsten det dobbelt. [1] Varde Kommune har ingen formel aftale med Dansk Flygtningehjælp, men der er samarbejde med Dansk Flygtningehjælps Frivillignet, Helle. Arbejdet med Kvinfo s mentornetværk er i Varde Kommune afløst af samarbejde med Mentornetværket Esbjerg/Varde. Varde Kommune støtter økonomisk Mentornetværk Esbjerg/Varde. 2. Æresrelaterede konflikter krisecenter, også for mænd refusion fra tidligere opholdskommune I forbindelse med indsatsen mod tvangsægteskaber og lignende æresrelaterede konflikter har der siden 2005 eksisteret et sikkert bosted for unge kvinder. Maj 2010 kom et tilbud til unge par. Nu tilbydes også pladser til unge mænd, der flygter fra æresrelaterede problemer med familien. Bostederne drives af R.E.D., (Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark). [2] Bostederne findes et hemmeligt sted. Beliggenhedskommunen har ret til refusion fra tidligere opholdskommune. Nærmere information om tilbud i forbindelse med vold og æresrelaterede konflikter findes på 3. Den Koordinerende sagsbehandlerfunktion KL har bedt LG Insight om at afdække kommunernes arbejde med at virkeliggøre den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Hovedkonklusionen i rapporten [3] er bl.a.: Ca. 3/3 af kommunerne i undersøgelsen angiver, at de har eller er ved at udarbejde retningslinjer for koordinatorfunktionen. Ca. ¼ af kommunerne havde på undersøgelsestidspunktet udarbejdet retningslinjer for den koordinerende sagsbehandlerfunktion på tværs af forvaltningsområder. [4] Kommuner med retningslinjer vurderer generelt, at disse er dækkende i forhold til udpegning af målgrupper og arbejdsopgaver, mens flere mener, at retningslinjerne ikke dækkende beskriver den koordinerende sagsbehandlerfunktions tværgående bemyndigelse. Kommunerne har generelt store forventninger til resultatet af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Det vedrører bl.a. øget borgerinddragelse, opbyggelse af en tværfaglig kultur og praksis i kommunen, øgede effekter af indsatser samt mere effektive arbejdsgange. Side 4

6 4. Integrationstræf 2014 tema udsatte flygtninge KL inviterer til Integrationstræf 2014 den 8. september 2014 på Comwell, Kolding. Programmet består af følgende oplæg: Socialfaglige værktøjer kan styrke integrationen Kulturmøder i sagsbehandlingen Verden set gennem udsatte flygtningefamiliers øjne Ministerens budskaber til kommunerne Danmark på vrangen hvorfor er vi så mærkelige Tilmelding senest 25. august 2014 på 5. Ny ministeriel hjemmeside Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold har sammen med Røde Kors og KL den 26. juni 2014 lanceret en ny hjemmeside, der giver målrettet information til medarbejdere i kommuner om opgaverne og ansvarsfordelingen i et modtagelsesforløb. Siden findes på 6. Ny firepartsaftale mellem regeringen, KL, LO og DA, der skal styrke integrationen af indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet Regeringen, LO, DA har genfornyet aftalen fra 2002, 2006, og Aftalen lyder på at iværksætte initiativer, der understøtter bedre danskkundskaber blandt flygtninge og indvandrere. Der gennemføres et praktisk udviklingsprojekt i samarbejde med et antal kommuner og udbydere af danskundervisning. Målgruppen er offentlig forsørgede samt selvforsørgere med ikke-vestlig baggrund, der har opbrugt retten til danskuddannelse, men hvor det fortsat er manglende danskkundskaber, der er den væsentligste hindring for at komme i arbejde. [5] Lovændringer samt nyheder fra Folketinget 1. Ændring af Udlændingelovens 8, stk. 4 integrationspotentiale Folketinget vedtog den 20. maj 2014 en ændring i Udlændingeloven omkring kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge. (Integrationspotentiale) med virkning fra 1. juni , 4 Ved udvælgelsen af udlændinge, der meddeles opholdstilladelse efter stk. 1-3, skal der lægges vægt på, i hvilket omfang genbosætning her i landet må forventes at indebære en varig forbedring af den pågældendes livssituation. Vurderingen skal foretages på baggrund af udlændingens behov og forventninger sammenholdt med de vilkår, som det danske samfund kan tilbyde. Der skal endvidere lægges vægt på hensynet til folkesundheden, medmindre helt særlige grunde taler derimod. Tidligere formulering i 8, stk. 4 i forhold til integrationspotentiale: ved udvælgelsen af kvoteflygtninge lægges vægt på udlændingens mulighed for at slå rod i Danmark og få glæde af opholdstilladelsen, herunder deres sproglige forudsætninger, uddannelsesforhold, arbejdserfaring, familieforhold, netværk, alder og motivation. Side 5

7 2. Ændring af Udlændingelovens 9, stk pkt. (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Den 30. april 2014 vedtog Folketinget en ændring, der gjorde det muligt for børn, der tidligere fik afslag på opholdstilladelse på baggrund af manglende integrationspotentiale at genansøge. [6] [1] Kilde: Ministeriet for Børn, Ligestilling, integration og Sociale forhold. Evaluering foretaget af Oxford Research Rapporten findes i Dok.nr [2] Kilde: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Skrivelse til landets borgmestre den 9. april Skrivelsen findes i Dok.nr [3] Kilde: LG Insights rapport af Maj Koordinerende sagsbehandlerfunktion. Findes i Dok.nr [4] Varde Kommunes retningslinje for koordinatorfunktionen findes i Dok.nr [5] Firepartsaftalen findes i Dok.nr [6] Lovændringen findes i Dok.nr Anbefaling Sekretariatet anbefaler: At: orienteringen tages til efterretning Beslutning Integrationsrådet den Fraværende: Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Haughe Hein Hansen, Lars R. Schmidt, Abdelrahmann Mansour, Arne Haahr Hansen Orienteringen taget til efterretning. Tilmelding til Integrationstræf d. 8. september 2014 kan foretages til Karen M. Nielsen senest d Side 6

8 4. Arrangementer. Dok.nr.: 5863 Sagsid.: 14/7056 Initialer: kamn Åben sag Sagsfremstilling OPGANG2 TURNETEATER er i gang med at tilrettelægge efterårsturneen for URO og den Reumertnominerede 4 EVER. 4 EVER er en musikalsk teaterfortælling om noget så universelt som venskab. Turneperiode: Oktober-november URO stiller skarpt på forholdet mellem voksen og ung underviser og elev i det multietniske Danmark.` Turneperiode: September-oktober Målgruppen for begge forestillinger er fra 14 år og op efter. Retsgrundlag Ingen Økonomi Priser for 4 EVER er netto for kommunale institutioner kr. Priser for URO er netto for kommunale institutioner kr. Anbefaling Sekretariatet foreslår, at der tages stilling til, om der skal arrangeres en teaterforestilling med en af de 2 tilbudte forestillinger. Beslutning Integrationsrådet den Fraværende: Sahra Abdi, Ida Sørensen, Keld Jacobsen, Dianna Haydan, Lars R. Schmidt, Abdelrahmann Mansour, Yasin Akdenix Der arrangeres en teaterforestilling i Ungehuset sidst i oktober med emnet URO. Integrationsrådet d Der er forslag fra OPGANG2 TURNETEATER om at der arrangeres en forestilling enten den oktober alternativt d. 28. oktober 2014 i Ungehuset. Beslutning Integrationsrådet den Fraværende: Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Haughe Hein Hansen, Lars R. Schmidt, Abdelrahmann Mansour, Arne Haahr Hansen Der arrangeres en teaterforestilling den 9. oktober 2014 kl i Ungehuset. Side 7

9 Til at planlægge arrangementet nedsættes en arbejdsgruppe bestående Yasin Akdeniz. Baris Akdeniz og Karen M. Nielsen. Side 8

10 5. Temadag. Dok.nr.: 5864 Sagsid.: 14/5802 Initialer: kamn Åben sag Sagsfremstilling Drøftelse af form, indhold og dato for afholdelse af temadag vedr. rådets mål og visioner. Retsgrundlag Ingen Økonomi Anbefaling Sekretariatet anbefaler, at temadagen planlægges. Beslutning Integrationsrådet den Fraværende: Saida Guled, Sahra Abdi, Ida Sørensen, Lone H. Pedersen, Søren Erichsen, Lars R. Schmidt, Abdelrahmann Mansour, Yasin Akdenix, Baris Akdeniz Der er foreslået 2 datoer for temamøde nemlig d eller kl Som oplægsholder er foreslået Jamilla Jaffer. Integrationsrådsmødet den 18. juni Temadagen er foreløbigt planlagt til den 19. september 2014 kl Jamilla Jaffer har udarbejdet et oplæg til rådets mål og visioner. Oplægget medsendes dagsordenen til rådets medlemmer. Beslutning Integrationsrådet den Fraværende: Sahra Abdi, Ida Sørensen, Keld Jacobsen, Dianna Haydan, Lars R. Schmidt, Abdelrahmann Mansour, Yasin Akdenix Temadagen arrangeres den 19. september 2014 fra kl på Rådhuscafeen. Oplæg til program godkendt med en enkelt ændring/tilføjelse. Integrationsrådets møde den 20. august Indledende drøftelse af programmet for temadagen 19. september Programmet medsendes til rådets medlemmer. Side 9

11 Beslutning Integrationsrådet den Fraværende: Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Haughe Hein Hansen, Lars R. Schmidt, Abdelrahmann Mansour, Arne Haahr Hansen Programmet godkendt. Side 10

12 6. Pjece. Dok.nr.: 5862 Sagsid.: 14/9329 Initialer: kamn Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med udarbejdelse af ny pjece til Integrationsrådet ønskes nedsat en redaktion til at drøfte layout og indhold. Til redaktionen ønskes udpeget 2 personer fra rådet. Retsgrundlag Ingen Anbefaling Sekretariatet anbefaler, at der udpeges 2 medlemmer fra rådet til redaktionen. Beslutning Integrationsrådet den Fraværende: Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Haughe Hein Hansen, Lars R. Schmidt, Abdelrahmann Mansour, Arne Haahr Hansen Til arbejdsgruppen blev valgt Abder Razak Jenayah og Marianne Bruun Kristiansen. Side 11

13 7. Godkendelse af det videre arbejde med integrationspolitikken Dok.nr.: 5913 Sagsid.: 14/6291 Initialer: MASC Åben sag Sagsfremstilling Integrationspolitikken er en af kommunens 11 visionspolitikker. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med bred repræsentation fra bl.a. beskæftigelsesområdet og det sociale område, da arbejdet med integration vedrører alle forvaltninger og institutioner. Arbejdsgruppen anbefaler valg af de målsætninger, som man ved virker, eller som der er evidens for i integrationsarbejdet herunder: Beskæftigelse, uddannelse og generelt inklusion i samfundet. Der ønskes en indledende politisk drøftelse af vision, målsætninger og den videre proces og tidsplan for arbejdet. Der er i bilag vedlagt to eksempler på vision på området. Det bemærkes, at der er et stærkt politisk signal i valg af vision både i forhold til målgruppen, men også i forhold til det omgivende samfund. Der ønskes derfor en drøftelse af den ønskede retning eller vision på området, således at der kan arbejdes videre med den sproglige udformning af visionen. Det er arbejdsgruppens anbefaling, at man på dette område lader udvalgte interessenter drøfte forslag til styrkelse af indsatserne under de enkelte målsætninger. Dette forhold begrundes i, at vi på området har dokumentation for, at det netop er disse målsætninger der er væsentlige for, om vi som kommune lykkes med integrationsarbejdet. Derfor er forslaget fra arbejdsgruppen, at hovedfokus for fællesmødet med interessenterne ikke er de enkelte målsætninger men på, hvordan de enkelte målsætninger kan omsættes i en lokal kontekst både for at sikre bredt ejerskab og for at sikre kendskab til behov for ændrede eller nye indsatser. Samtidigt sikrer et fællesmøde med interessenter på området kompetent rådgivning til, hvordan vi som kommune og som samfund kan gøre det bedre og samtidigt sikre ejerskab og opfølgning på en fælles integrationsindsats. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at interessenterne på dette område (herunder LBR, udviklingsrådene, foreningerne, repræsentanter fra kommunale institutioner, Jobcentret m.fl.) er betydningsfulde videns personer i forhold til, hvordan politikken bedst kan omsættes i en lokal virkelighed. Derfor anbefales, at der afholdes et fælles temamøde med interessenterne som kan sikre en hensigtsmæssig indsats og rådgivning i forhold til implementering af politikken og forslag til justering af eksisterende indsatser. Det anbefales, at der på temamødet med interessenterne inviteres en ekstern oplægsholder, som fx direktør Knud Aarup fra Socialstyrelsen til at give inspiration til det videre arbejde. Side 12

14 Sundhedskonsekvensvurdering Der er direkte sammenhæng mellem faktorer som uddannelses- og beskæftigelsessituation og ulighed i sundhed. Samtidigt er der evidens for, at fx arbejde eller andre sociale fællesskaber er væsentlige parametre i mental sundhed. Valg af målsætninger vedr. flere i arbejde, flere i uddannelse og styrkelse af medborgerskabet for denne gruppe supplerer og understøttes derfor af sundhedspolitikkens intentioner og indsatser, om at reducere ulighed i sundhed og øge den mentale sundhed blandt borgerne. Det forventes derfor, at integrationspolitikken har en positiv effekt på sundheden i Varde Kommune. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten giver mulighed for udformning af lokalpolitiske visionspolitikker. Økonomi Ingen Høring Temamødet med interessenterne herunder integrationsrådet sikrer tæt involvering og inddragelse af de berørte parter. Derudover er der lagt op til en formel høringsproces i november Bilag: 1 Åben Forslag til politisk vision 99704/14 2 Åben Tidsplan og organisering - Integrationspolitik 68056/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at forslag til målsætninger på området godkendes, at forvaltningen arbejder videre med udformning af visionen, at der afholdes et fælles temamøde med interessenter på området, og at tidsplanen for processen godkendes. Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den Fraværende: Ingen Der arbejdes videre med udformning af en vision om, at flygtninge, indvandrere og efterkommere skal sikres et aktivt og ligeværdigt medborgerskab i Varde Kommune. Indholdet i den alternative vision søges indarbejdet i målsætningerne. Forslag til målsætninger og tidsplan blev godkendt. Der afholdes et fælles temamøde med interessenter på området, herunder foreningslivet. Beslutning Integrationsrådet den Fraværende: Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Haughe Hein Hansen, Abdelrahmann Mansour, Arne Haahr Hansen Orienteringen taget til efterretning. Side 13

15 Bilagsliste 7. Godkendelse af det videre arbejde med integrationspolitikken 1. Forslag til politisk vision (99704/14) 2. Tidsplan og organisering - Integrationspolitik (68056/14) Side 14

16 Underskriftsblad Abder Razak Jenayah Saida Guled Sahra Abdi Samah Tahah Ida Sørensen Lone H. Pedersen Haughe Hein Hansen Keld Jacobsen Sakiba Krunesic Krystyna Kwapinska Dianna Haydan Søren Erichsen Lars R. Schmidt Marianne Bruun Kristiansen Abdelrahmann Mansour Yasin Akdenix Baris Akdeniz Arne Haahr Hansen Side 15

17 Bilag: 7.1. Forslag til politisk vision Udvalg: Integrationsrådet Mødedato: 20. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 99704/14

18 FORSLAG TIL POLITISK VISION Flygtninge, indvandrere og efterkommere skal sikres et aktivt og ligeværdigt medborgerskab i Varde Kommune. Alternativt Flygtninge, indvandrere og efterkommere er en vigtig ressource i udviklingen af Varde Kommune. Målgruppen er defineret bredt som: Borgere med etnisk minoritetsbaggrund fx flygtninge, efterkommere, indvandrere og familiesammenførte. VISION Ønske til fremtiden Politisk signal i forhold til hvad man ønsker på området Pejlemærke MÅLSÆTNINGER Veje til det ønskede Målbare mål Succeskriterier TEMAMØDE / SCREENING Inddrage videns og nøglepersoner Fokus på hvordan målsætninger omsættes til praksis Forslag til at udvikle indsatser PRAKSIS Målopfyldelse Plan for opfølgning og tilpasning af indsatser REFLEKTIONSSPØRGSMÅL FORSLAG TIL MÅLSÆTNINGER 1. Flere skal i beskæftigelse Arbejdspladsen er rammen om et af de vigtigste sociale fællesskaber i det danske samfund. Oplevelsen af at blive del af en arbejdsplads er derfor en af hovedvejene til integration i samfundet. 2. Flere skal uddannes Udgangspunktet er i forhold til gruppen er at de skal have samme muligheder som etnisk danske borgere. Det betyder bl.a. at ungegruppen indgår i regeringens uddannelsespolitiske målsætning om, at 95% af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. Samtidigt ønsker vi i Varde Kommune at styrke børnenes resultater i folkeskolen så der sikres helhedstilgang på området. 3. Styrkelse af medborgerskab og inklusion i samfundet Lokalsamfundet, foreningslivet og kommunale institutioner har et socialt ansvar overfor de flygtninge, indvandrere og efterkommere, der bor i landet. En vellykket integration giver den enkelte bedre muligheder i forhold til bolig, forsørgelsesgrundlag, uddannelse, arbejde og deltagelse i samfundets demokratiske processer. Et andet væsentligt led i integrationen er at man lærer dansk og får indsigt i dansk kultur. Det sociale ansvar går altså begge veje og er en gensidig forpligtelse. Valg af vision Drøftelse af målsætninger Drøftelse af den videre proces herunder fælles temamøde

19 Bilag: 7.2. Tidsplan og organisering - Integrationspolitik Udvalg: Integrationsrådet Mødedato: 20. august Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 68056/14

20 Dato Dok.nr /14 Sagsnr. 14/6291 Ref. Niwi Tidsplan og organisering Integrationspolitikken Juni 2014 August September/ Oktober Arbejdsgruppen udarbejder første udkast til indhold Udvalget for Arbejdsmarked og Integration godkender de overordnede rammer og målsætninger for politikken samt tidsplan Der afholdes fællesmøde med indbudte gæster (LBR, udviklingsrådene, interessenter fra de kommunale institutioner, jobcenter, integrationsrådet etc..) Med henblik på at få input til et høringsudkast. Der er på mødet fokus på hvilke styrkelser af indsatsen der skal til for at flytte området. Der indbydes ekstern oplægsholder fx Knud Aarup Direktør for socialstyrelsen. November Udvalget for Arbejdsmarked og Integration godkender høringsudkast. Høring igangsættes. Januar Høringsresultatet foreligges udvalget Høringsudkastet bearbejdes ift. de indkomne svar til en egentlig politik. Februar Politikken godkendes endeligt Organisering Arbejdsgruppe: Sekretariatschef Maiken Schmiegelow (formand) Borger og Arbejdsmarkedschef Erik Schultz Chef for Børn, Unge og Familie Lene P. Warwick Udviklingskonsulent Pia Maria Nielsen Teamleder, Socialpsykiatrien Lars Reinholdt Christensen Konsulent Nikolaj Winther (Tovholder) 1/1

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 18. juni 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled,

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20. maj 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: BCV, kantinen Abder Razak Jenayah, Haughe Hein Hansen, Keld

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantine BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Lone H. Pedersen,

Læs mere

Åben Dagsorden. til. Integrationsrådet

Åben Dagsorden. til. Integrationsrådet Åben Dagsorden til Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 19:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Shazia

Læs mere

Referat. til. Integrationsrådet

Referat. til. Integrationsrådet Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Haughe

Læs mere

VISION: Flygtninge, indvandrere og efterkommere skal sikres et aktivt og ligeværdigt medborgerskab i Varde Kommune.

VISION: Flygtninge, indvandrere og efterkommere skal sikres et aktivt og ligeværdigt medborgerskab i Varde Kommune. VISION: Flygtninge, indvandrere og efterkommere skal sikres et aktivt og ligeværdigt medborgerskab i Varde Kommune. Visionen skal indfries ved at arbejde strategisk med de politiske målsætninger: 1. Flere

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 16. december 2013 Mødetidspunkt: 17:30-21:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Sahra Abdi,

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Doron Edry, Haughe Hein Hansen, Keld Jacobsen, Jackline Kristensen

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Doron Edry, Haughe Hein Hansen, Keld Jacobsen, Jackline Kristensen Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Medborgerhuset, Stor stue, 1. sal Storegade 57, Varde Abder

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 10. december 2014 Mødetidspunkt: 18:00-21:30 Mødested: Kantinen, BCV (lille del) Deltagere: Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Sahra Abdi, Lone H.

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 19. november 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Kantinen, BCV Deltagere: Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Sahra Abdi, Lone

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. Stor stue, 1. sal, Storegade 57, Varde

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. Stor stue, 1. sal, Storegade 57, Varde Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Medborgerhuset Stor stue, 1. sal, Storegade 57, Varde Saida

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Torsdag den 6. marts 2014 Mødetidspunkt: 16:00 18:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie Fog,

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. kælder, indgang for enden af bygningen ud mod jernbanen.

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. kælder, indgang for enden af bygningen ud mod jernbanen. Varde Kommune Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1, BCV kælder, indgang for enden

Læs mere

Åbent referat til. Beskæftigelse

Åbent referat til. Beskæftigelse Åbent referat til Mødedato: Torsdag den 14. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 2, Bytoften Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF afbud i st. deltog Conny Knigge

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Nikolaj Dybdal

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah,

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Varde Kommune. Referat. fra. MED-udvalg Børn og Unge. Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015. Mødetidspunkt: 8:00-8:30

Varde Kommune. Referat. fra. MED-udvalg Børn og Unge. Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015. Mødetidspunkt: 8:00-8:30 Referat fra MED-udvalg Børn og Unge Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Børn & Unge Louise Raunkjær, Anette Brodde, Ole Holdgaard,

Læs mere

Integrationspolitik i Horsens Kommune

Integrationspolitik i Horsens Kommune Integrationspolitik i Horsens Kommune - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Oplæg til Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 Udkast til høring Børne- og Skoleudvalget 1. februar 2016

Læs mere

At flygtninge og indvandrere, på hensynsfuld måde, hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår et velfungerende familieliv.

At flygtninge og indvandrere, på hensynsfuld måde, hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår et velfungerende familieliv. Høringssvar fra integrationsrådets formand. Høringsvaret er todelt: den første del angiver integrationsrådets forslag, vedhæftet til sidst er selve forslag integreret i dokumentet. Integrationspolitik,

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 93. Integrationsråd 3 94. KL s sociale temamøde den 22. - 23. maj 2008 5 Deltager ikke. 5 95. Orientering

Læs mere

Referat. fra. OvergangsMED Børn og Unge

Referat. fra. OvergangsMED Børn og Unge Referat fra OvergangsMED Børn og Unge Mødedato: Tirsdag den 5. maj 2015 Mødetidspunkt: 10:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødesalen, Materielgården i Sig Louise Raunkjær, Anette Brodde,

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan for ungeindsats 2013...3 4.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Medborgerhuset, Storegade 57, Varde Abder Razak

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Mandag den 31. oktober 2016 Mødetidspunkt: 7:30-8:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Erik Buhl Nielsen, Peder

Læs mere

Helhedsorienteret, koordineret og

Helhedsorienteret, koordineret og Kommissorium for udarbejdelse af integrationspolitik I forlængelse af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om at udarbejde et nyt forslag til en integrationspolitik igangsættes en involverende proces,

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Ændringerne af integrationsloven. Hvad betyder ændringerne? Hvordan går det med implementeringen?

Ændringerne af integrationsloven. Hvad betyder ændringerne? Hvordan går det med implementeringen? Ændringerne af integrationsloven Hvad betyder ændringerne? Hvordan går det med implementeringen? PROGRAM 1. Baggrund 2. Lovændringen De overordnede rammer Integrationsplan Helbredsmæssig vurdering Den

Læs mere

Videndeling på integrationsområdet En styrket integrationsindsats

Videndeling på integrationsområdet En styrket integrationsindsats Videndeling på integrationsområdet En styrket integrationsindsats 02-12-2013 SOCIAL, BØRNE OG INTEGRATIONSMINISTERIET 02-12-2013 2 Program 1. Integrationsplanen Kort oprids af rammen og de foreløbige erfaringer.

Læs mere

Årsberetning. Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat. Godkendt i Integrationsrådet den 24.januar 2012.

Årsberetning. Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat. Godkendt i Integrationsrådet den 24.januar 2012. Årsberetning 2012 Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat Godkendt i Integrationsrådet den 24.januar 2012. Indhold Sammenfatning... 3 Aktiviteter... 3 Møder... 3 Deltagelse i andre mødefora...

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 19. september 2013 Mødetidspunkt: 8:00-10:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Thyge Nielsen, Arne Haahr Hansen, Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Referat fra møde i integrationsrådet den 21. maj 2014 kl på Esbjerg Rådhus, mødelokale 2

Referat fra møde i integrationsrådet den 21. maj 2014 kl på Esbjerg Rådhus, mødelokale 2 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. maj 2014 Sagsbehandler Margrethe Cæsar Bjerg Telefon direkte 21 78 22 33 Sagsid 14/10668 Referat fra møde i integrationsrådet den 21. maj 2014 kl. 17.00-19.00 på Esbjerg

Læs mere

Referat. Integrationsrådet

Referat. Integrationsrådet Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsrådet Dannet den: Onsdag den 01-02-2012 Mødedato: Onsdag den 25-01-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: - Gråt mødelokale, ved kantinen. Social og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-04-2015 16:00 Medborgerhuset, sal D Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-02-2017 16:15 Medborgerhuset, sal C Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra det konstituerende møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 5.2.1,

Læs mere

Integrationsrådets årsberetning for 2014

Integrationsrådets årsberetning for 2014 Integrationsrådets årsberetning for 2014 MERN SAFDE INDLEDNING I denne årsberetning beskrives Furesø Kommunes Integrationsråds mødevirksomhed og øvrige aktiviteter i 2014. UDPEGNING AF INTEGRATIONSRÅDET

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Referat. Integrationsrådet Den 18. januar 2011 kl. 17:00 Mødested: Farum Rådhus, Rådhustorvet 2, Byrådssalen Møde nr. 1

Referat. Integrationsrådet Den 18. januar 2011 kl. 17:00 Mødested: Farum Rådhus, Rådhustorvet 2, Byrådssalen Møde nr. 1 Referat Integrationsrådet 2011 Den 18. januar 2011 kl. 17:00 Mødested: Farum Rådhus, Rådhustorvet 2, Byrådssalen Møde nr. 1 Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 2 Punkter til efterretning... 3 0. Oplæg

Læs mere

Referat Integrationsrådet's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Integrationsrådet's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Integrationsrådet's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Fadil Bucan, Bente Kjær, Cafer Koyuncu, Banafsheh Razavian, Siham Christensen,

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet. Til orientering 1. Meddelelser...

Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet. Til orientering 1. Meddelelser... FURESØ KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet Medlemmerne mødt. Afbud fra Susanne Mortensen (C) Mødet hævet kl. 18.50 Lars Carpens

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Fælles-MED Social, Sundhed og Mødedato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3, Bytoften Fra medarbejdersiden: Arne Høivang Jensen, OAO/FOA,

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen Dato Rev. 13. maj 2014 Dok.nr. 20388-14 Sagsnr. 13-3286 Ref. vije, masc, nivi Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat. Integrationsrådet Den 17. januar 2012 kl. 17:00 Mødested: Farum Rådhus, Rådhusets torvet 2, 3520 Farum, mødelokale 14 Møde nr.

Referat. Integrationsrådet Den 17. januar 2012 kl. 17:00 Mødested: Farum Rådhus, Rådhusets torvet 2, 3520 Farum, mødelokale 14 Møde nr. Referat Integrationsrådet 2012 Den 17. januar 2012 kl. 17:00 Mødested: Farum Rådhus, Rådhusets torvet 2, 3520 Farum, mødelokale 14 Møde nr. 1 Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 2 Punkter til efterretning...

Læs mere

Projekter/tiltag i 2013 Emne Tidshorisont Drift Økonomi. Ingen Forvaltning

Projekter/tiltag i 2013 Emne Tidshorisont Drift Økonomi. Ingen Forvaltning Status Integration 2013 Projekter/tiltag i 2013 Emne Tidshorisont Drift Økonomi Etablering af Koordinerende Ændring af Lov om Permanent Forvaltning Iværksættelse af Integrationsplan Ændring af Lov om Permanent

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åben Tillægsdagsorden til Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 8:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Møderum 4, Jobcentret Thyge Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 8:00-10:30 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Keld Jacobsen, Søren Laulund, Peder Foldager Hansen, Poul

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjarkesvej 2, 3450 Allerød Tlf: 48 10 01 00 E-mail: kommunen@alleroed.dk Telefax: 48 14 02 08 Sagsbeh. mies Lok.nr. 178 Dato: 10. november 2009 NOTAT Allerød Integrationspolitik

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Integrationsrådet 23-02-2011. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sluttidspunkt: 19:00. Nicolaiplads 6 6000 Kolding

Integrationsrådet 23-02-2011. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sluttidspunkt: 19:00. Nicolaiplads 6 6000 Kolding Sidenr. 1 Mødedato: 23. februar 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Sluttidspunkt: 19:00 Mødelokale: Fraværende: Festsalen Nicolaiplads 6 6000 Kolding Muhubu Mahamud Barre GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

Dagsorden for Integrationsrådets møde den kl. 18:30 i Center for Dansk og Integration

Dagsorden for Integrationsrådets møde den kl. 18:30 i Center for Dansk og Integration Dagsorden for Integrationsrådets møde den 05.10.2015 kl. 18:30 i Center for Dansk og Integration Mødedeltagere: Miechael Stian Hansen () formand Anna Papiewska () Dorte Corydon () Jan Rasmussen () Jens

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet. Plejecentret Skovhøj, Kirkegade 71, Oksbøl

Åbent Referat. til. Ældrerådet. Plejecentret Skovhøj, Kirkegade 71, Oksbøl Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 20. marts 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Plejecentret Skovhøj, Kirkegade 71, Oksbøl Deltagere: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Gerda

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg, Varde. Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 17. april 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Charlotte Juhl Andersen Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Aktiveringsstrategi

Læs mere

Aktivitetsoversigt for implementering af ny matchmodel i Nordjylland

Aktivitetsoversigt for implementering af ny matchmodel i Nordjylland Vestre Havnepromenade 9, 3. sal 9000 Aalborg 7222 3600 Init: gro e-mail: gro@ams.dk 7222 3617 Aktivitetsoversigt for implementering af ny matchmodel i Nordjylland Beskæftigelsesregionerne får en række

Læs mere

Referat. UngSlagelses Bestyrelse. Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage.

Referat. UngSlagelses Bestyrelse. Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage. Referat UngSlagelses Bestyrelse Mødedato 28. Januar 2014 kl. 19.00-21.00 Mødelokale Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage. Fraværende Vagn Dinesen, Anne Knudsen, Erik Frimann, Henrik Bregnhøj Johnny

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Referat Møde nr.: Mødedato: onsdag den 05-12-2007 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Finn Andersen Ib Ipsen Jørgen Mathiasen Eva Charlotte Sørensen Jørgen Bo Sørensen Henrik Kjær Frode

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 8:00-10:30 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge Mødetidspunkt 02-12-2015 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:10 Tilstede:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 13. oktober Torsdag 13.10.2011 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af Youth Explorer 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Integrationspolitik (udkast)

Integrationspolitik (udkast) Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Byrådssekretariat Sagsnr. 71104 Brevid. 2158097 Ref. IPJ Dir. tlf. 4631 8007 ingapj@roskilde.dk 11. august 2015 Integrationspolitik (udkast) Integrationspolitikken tager

Læs mere

Integrationsrådet 2008

Integrationsrådet 2008 REFERAT Integrationsrådet 2008 Mødedato: Onsdag den 20-02-2008 Mødested: - Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Integrationsrådet 2008, 20-02-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Integrationsrådet. Beslutningsprotokol

Integrationsrådet. Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol Dato: 29. oktober 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Udsattepolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Socialdemokratiet v/ Tatiana Sørensen

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Side 1 af 6 Integration er en fælles opgave Lejre Kommune skal

Læs mere

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013 Integration Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed juni 2013 Forord Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer.

Læs mere

Målrettet integration et fælles ansvar

Målrettet integration et fælles ansvar Målrettet integration et fælles ansvar Integrationsservice kommunale netværk om integration Målrettet integration et fælles ansvar Præsentation af Task Forcens anbefalinger - Tirsdag den 18. juni 2013

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere