Bornholms Vækstforum. Handlingsplan 09. Fra strategi til mål. Det unikke Bornholm vækst via kreativitet og kvalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Vækstforum. Handlingsplan 09. Fra strategi til mål. Det unikke Bornholm vækst via kreativitet og kvalitet"

Transkript

1 Bornholms Vækstforum Handlingsplan 09 Fra strategi til mål Det unikke Bornholm vækst via kreativitet og kvalitet

2 Vedtaget af Bornholms Vækstforum den 26. november 2008 Yderligere information: Vækstforumsekretariatet Regional Udvikling Ullasvej 23, 3700 Rønne,

3 Indhold Forord...5 Fra strategi til mål Trafikal tilgængelighed En koordineret erhvervsfremme Markedsføring af Bornholm Menneskelige ressourcer uddannelse og kompetence Innovation, videndeling og videnopbygning Anvendelse af ny teknologi Iværksætteri / en styrket iværksætterindsats Bornholm åbent hele året Landdistriktsudvikling Bornholm i et globalt perspektiv Grøn energi...30 Finansiering...32 Sekretariats- og kontaktgruppen for Bornholms Vækstforum...34 Medlemmer af Bornholms Vækstforum

4 4

5 Forord En række aktører og virksomheder på Bornholm har været med til at gennemføre Bornholms Vækstforums Handlingsplaner for 2007 og Initiativer for tilsammen over 100 mio. kr. er eller er på vej til at blive igangsat og skal være med til at skabe vækst og udvikling på øen. Bornholms Vækstforum ønsker med Handlingsplanen for 2009 at understøtte igangsatte projekter og iværksætte nye projekter, som bidrager til at opfylde de mål, der er opsat i erhvervsudviklingsstrategien Det unikke Bornholm Vækst via kreativitet og kvalitet, Opprioritering af vækstdriverne Som opfølgning på konklusionerne fra Vækstforummets status workshop i september 2008 vil der i 2009 ske en opprioritering af indsatsområderne omkring de fire vækstdrivere: menneskelige ressourcer, innovation og videndeling, anvendelse af ny teknologi og iværksætteri, samt det nye indsatsområde Grøn energi. Opbygningen af Handlingsplanen følger overskrifterne fra erhvervsudviklingsstrategiens 11 indsatsområder. Der er samtidig lavet henvisninger til den indgåede Partnerskabsaftale mellem regeringen og Bornholms Vækstforum. For at gøre Handlingsplanen så operativ som mulig, er der for hvert initiativ oplistet forventet hovedoperatør(er). Koordinering Vækstforumsekretariatets rolle er dels at sikre, at de forskellige initiativer er koordinerede og dels at sikre, at der er fremgang i projekterne. Sekretariatet tager indledningsvis et igangsættende møde med mulige hovedoperatører under de enkelte indsatsområder. Plads til nye og spændende idéer Det er Vækstforums ønske med handlingsplanen at skabe overblik og fokusering, men samtidig give mulighed for plads til nye og spændende idéer. Forslag til nye vinkler og forbedringer er altid velkomne. Bornholms Vækstforum inviterer således til et bredt samarbejde om udvikling og gennemførelse af strategiens målsætninger. Lars Nørby Johansen Formand Bjarne Kristiansen Næstformand 5

6 6

7 Fra strategi til mål Bornholms Vækstforum arbejder ud fra én overordnet vision: DET UNIKKE BORNHOLM Vækst via kreativitet og kvalitet! Visionen tjener som pejlemærke for en sammenhængende strategisk indsats for at skabe vækst og udvikling på Bornholm. Hvert år vedtager Vækstforum konkrete handlingsplaner, der er med til at sikre, at strategien realiseres trinvist i forventningen om at indfri de kvantificerbare overordnede målsætninger: Overordnede målsætninger Tilbagegangen i befolkningstallet skal som minimum bremses, gerne vendes Antallet af erhvervsaktive/arbejdsstyrken skal øges Den realøkonomiske vækst skal være på mindst 5 % om året Arbejdsløsheden reduceres til maks. landsgennemsnittet Udbuddet af arbejdspladser (heltidsbeskæftigede) øges med i alt 400 om året:: 200 gennem vækst i eksisterende virksomheder og 200 iværksættere. Sæsonudsving på arbejdsmarkedet mindskes, herunder udvidelse af turistsæsonen og bygge-/anlægssæsonen Det generelle uddannelses- og kompetenceniveau hæves 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse I strategien er der opstillet konkrete delmål for de enkelte indsatsområder og indsatsfelter. Strategien han hentes via Vækstforums hjemmeside: 7

8 1. Trafikal tilgængelighed Siden erhvervsudviklingsstrategiens vedtagelse i begyndelsen af 2007, har regeringen indgået et bredt færgeforlig, der medfører en ekstra hurtigfærge og fra tre (i lavsæsonen) til ti (i højsæsonen) daglige dobbeltture Rønne-Ystad. Godskapaciteten på Rønne-Køge udvides med godt 20 %. Afgangen mellem Rønne og Køge ændres fra en nat-/natafgang til en aften- /natafgang, der kan betjenes med én færge. Forliget træder i kraft i På lufttrafikken, der er drevet på kommercielle vilkår, har den ene af to operatører indstillet flyvningen i I netværket Task Force Polen blev der i 2007 og 2008 gennemført et polsk markedsfremstød, der blandt andet resulterede i, at en polsk rejseoperatør har interesse i at etablere en direkte flyforbindelse mellem Polen og Bornholm. Der har ligeledes været dialog med SAS i Sverige om flyvning mellem Sverige og Bornholm. Baseret på de gode erfaringer med Osloruten vil dialogen blive genoptaget i Det vil vi Bornholms Vækstforum vil bidrage til at forbedre tilgængeligheden til og fra øen for personog godstrafik via færge og fly. Det gør vi i Fastholde eksisterende og etablere nye forbindelser Bornholms Vækstforum vil i lighed med de to foregående år understøtte det arbejde, der foregår i Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm med henblik på at sikre bedst mulige betingelser for Bornholm. Bornholms Vækstforum vil fortsat forfølge ønsket om, at der skal findes løsninger på de aktuelle og stigende kapacitetsproblemer indtil næste udbudsrunde, så transportmulighederne tilpasses efterspørgslen. Bornholms Vækstforum vil understøtte arbejdet med at fastholde eksisterende - og etablere nye flyforbindelser mellem Bornholm og potentielle destinationer, isæt Tyskland, Polen, Sverige og Norge. Bornholms Vækstforum vil specifikt understøtte færgeforbindelsen til Tyskland, således at der kan blive tale om en helårsrute. Herudover understøttes arbejdet med at få etableret en bilfærge til Polen, dog først som sommerrute. Hovedoperatør: Sekretariatet for Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm 8

9 Relation til Partnerskabsaftalen Indsatsområde VIII Trafikken til og fra Bornholm Initiativ nr. 30 Tilgængelighed, initiativ nr. 31 Øget kapacitet og initiativ nr. 32 Gods og fragt. Finansieringskilder Finansloven og eventuelt EU-fonde som medfinansiering til markedsføring af nye destinationer. Aftalegrundlag Regeringsaftale om udbuddet af den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm 9

10 2. En koordineret erhvervsfremme Visionen om én indgang til virksomhedsrådgivningen på Bornholm blev sikret i 2008 med etableringen af Business Center Bornholm (BCB) i Rønne. Det bornholmske erhvervsliv har således adgang til erhvervsrådgivning, kompetenceudvikling, erhvervsfond, klyngetovholder og tilflytterguide på samme adresse 1. Det vil vi Bornholms Vækstforum ønsker, at der sker en koordinering af den bornholmske erhvervsfremmeindsats, så aktiviteterne gensidigt understøtter hinanden, og det strategiske samarbejde styrkes. Det gør vi i Koordineret erhvervsfremme Bornholms Vækstforum vil sikre arbejds- og ansvarsområdefordelingen mellem øens erhvervsfremmeaktører gennem målrettede udviklingskontrakter. Hovedoperator: Bornholms Regionskommune/ Regional Udvikling i samarbejde med Business Center Bornholm, Destination Bornholm, Bornholms Akademi, Væksthus Hovedstadsregionen, Center for Regional- og Turismeforskning (CRT), Dansk Videnscenter for Oplevelsesøkonomi (DANVIFO) og Den Lokale Aktionsgruppe (LAG). 3. Klyngeudvikling Bornholms Vækstforum bakker op om en kontinuitet i de nedsatte klyngers facilitering gennem Væksthus Hovedstadsregionens projekt om klyngeudvikling i yderområder. Endvidere arbejder Bornholms Vækstforum for, at nye spirende klynger med vækstpotentiale kan understøttes i en udvikling mod en egentlig klyngedannelse, og vil derfor vedtage en procedure for Vækstforums krav og tilbud til en potentiel klynge. Hovedoperatør: Væksthus Hovedstadsregionen i samarbejde med Business Center Bornholm. 1 Både tovholderfunktionen i forhold til klyngerne og tilflytterservice er sikret til og med 2010 jf. Vækstforums beslutning 1. oktober

11 4. Offentligt/privat samarbejde Offentligt/privat samarbejde og partnerskab (OPS og OPP) afprøves i praksis. Det vil blandt andet sige, at det forventes, at regionskommunen gennem sin anlægsstrategi, der vedtages af kommunalbestyrelsen i 2009, vil iværksætte anlægsarbejder der bygger på denne model 2. Generelt udbydes flere vare- og tjenesteydelser af Bornholms Regionskommune og flere ventes at komme til. Hovedoperator: Bornholms Regionskommune Relation til Partnerskabsaftalen Indsatsområde II Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder initiativ nr. 11 Styrket adgang til kapital og initiativ nr. 13 Vækst via klynger. Tillæg: Initiativ nr. 5 Klynger. Finansieringskilder Strukturfondene, Regionale Udviklingsmidler, m.fl. Aftalegrundlag Udviklingskontrakt mellem BRK/Bornholms Vækstforum og Business Center Bornholm Udviklingskontrakt mellem BRK/Bornholms Vækstforum og Destination Bornholm Samarbejdsaftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen, Business Center Bornholm og BRK/Vækstforum 2 OPS / OPP modellen inden for anlægsarbejde betyder bl.a., at entreprenøren får ansvar for drift og vedligehold af den nye bygning i en 30 års periode og derfor har stor indflydelse på bygningsmaterialer og andre detaljer. 11

12 3. Markedsføring af Bornholm Brandingstrategiprojektet blev i 2008 konkretiseret i sloganet MERE BORNHOLM. Dét slogan er især anvendt i Vækstforums kampagne for at sikre kvalificeret arbejdskraft gennem tilflytning. Til kampagnen er der produceret en kort reklamefilm, der viser den bornholmske merværdi. Filmen blev vist det meste af 2008 på hurtigfærgen og i lufthavnen. Der er også udarbejdet en tilflytterhåndbog og en analyse der bygger på en omfattende spørgeskemaundersøgelse om såvel tilflyttere og fraflytteres motiver til flytning. Markedsføringen af Bornholm er delt mellem to hovedoperatører, der hver især driver de webportaler som er målrettet hver sine brugergrupper: Informationer rettet mod øens nuværende borgere, erhvervsliv samt potentielle tilflyttere er nu samlet på webstedet bornholm.dk, der drives af Business Center Bornholm. Informationer rettet mod turister private såvel som erhvervsturister er samlet på den officielle turistportal bornholm.info, der drives af Destination Bornholm. Det vil vi Bornholms Vækstforum vil øge kendskabet til Bornholm, så der ikke alene tiltrækkes turister til øen, men også tiltrækkes og fastholdes kvalificeret arbejdskraft, nye grupper af tilflyttere samt potentielle investorer og iværksættere. Det gør vi i Masterbrand Bornholms Vækstforum vil udvikle en designmanual til offentlige og private virksomheder og foreningslivet, der ønsker at anvende det bornholmske masterbrand. Initiativet følges op af indstiftelsen af en årlig brandingpris, der uddeles til en person, forening eller virksomhed, der har gjort en særlig positiv indsats for at sætte Bornholm på Danmarks- eller verdenskortet. Vækstforum vil sikre, at det bornholmske masterbrand får sammenhæng med til turismens eksisterende ø-brand. Hovedoperatør: Business Center Bornholm i samarbejde med Destination Bornholm. 12

13 6. Miljøvenlige projektidéer Bornholms Vækstforum vil ligesom i 2008 følge og understøtte udviklingen af de projekter, der er initieret under branding camp en i september 2007, fx gennem den opfølgende Task Forcegruppe, som arbejder med projektidéerne om miljøvenlig og billig offentlig transport, miljøvenligt konferencecenter samt friluftsturisme uden for højsæsonen. Dette initiativ hænger sammen med indsatsområdet Bornholm åbent hele året. Hovedoperatør: Erhvervsambassadøren i samarbejde med Destination Bornholm. 7. Markedsføringstiltag Markedsføringstiltag af Bornholm som turistmål og som mødedestination skal intensiveres og målrettes de befolkningsgrupper, der efterspørger de særlige oplevelser der tilbydes på Bornholm uden for sæsonen. Hovedoperatør: Destination Bornholm i samarbejde med Business Center Bornholm. Relation til Partnerskabsaftalen Indsatsområde V markedsføring af Danmark tiltrækning af investeringer og turisme initiativ nr. 25 Styrkelse af Danmark som turistmål og konferencevært og initiativ nr. 26 Branding af Bornholm. Finansieringskilder Regionale Udviklingsmidler Aftalegrundlag Udviklingskontrakten mellem BRK/Bornholms Vækstforum og Business Center Bornholm Udviklingskontrakten mellem BRK/Bornholms Vækstforum og Destination Bornholm 13

14 14

15 4. Menneskelige ressourcer uddannelse og kompetence En veluddannet og kompetent arbejdsstyrke er blandt de vigtigste faktorer i kampen om at tiltrække nye virksomheder til øen og forudsætningen for at skabe vækst i eksisterende. Statistisk er arbejdsstyrken på Bornholm dog kendetegnet ved landets laveste uddannelsesniveau, omend niveauet er svagt stigende. Arbejdsmarkedet står over for en stor udfordring de kommende år, fordi op imod 40 % af arbejdsstyrken forlader arbejdsmarkedet, samtidig med at antallet af unge falder med 20 %! Et væsentligt redskab til at imødegå denne udfordring er etableringen af Kompetence Forum Bornholm 3 i forbindelse med Business Center Bornholm, der vil give erhvervslivet og dermed øens arbejdsstyrke fordelagtige vilkår for læring gennem hele arbejdslivet. Det vil vi Bornholms Vækstforum vil fortsat sikre kvalificeret arbejdskraft til øens virksomheder, således at de bornholmske virksomheder kan realisere egne og fælles mål om vækst. Midlet er især at hæve uddannelses- og kompetenceniveauet på alle niveauer i private og offentlige virksomheder og samtidig udvide arbejdsstyrken ved blandt andet at uddanne ledige. Bornholms Vækstforum vil overordnet arbejde for, at gennemførelsesprocenten for de elever og studerende, der tager en uddannelses på Bornholm, øges. Det gør vi i Uddannelsesmiljø Bornholms Vækstforum vil i lighed med de foregående år understøtte arbejdet med at udvikle og sikre rammevilkårene for ungdomsuddannelserne og det videregående uddannelsesmiljø på Bornholm, herunder medvirke til, at der udarbejdes en uddannelsesstrategi for det videregående uddannelsesniveau på Bornholm. Bornholms Vækstforum vil støtte initiativer, der er med til at sikre en tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft til øens virksomheder, herunder nye opkvalificerings- og omskolingsuddannelser og initiativer, der er med til at øge arbejdsstyrken. 3 Kompetence Forum Bornholm bliver et udgående rådgivnings- og strategisk/analytisk udviklingsteam samt et konsulentkorps fra de medvirkende uddannelsesinstitutioner. Business Center Bornholm er lead part i et partnerskab med Bornholms Erhvervsskole, Væksthus Hovedstadsregionen, Jobcenter Bornholm, Social- og Sygeplejeskolen, VUC og AOF. Kompetence Forum Bornholm er virksomhedernes indgang til strategisk kompetenceudvikling og derfor fysisk placeret i Business Center Bornholm. Projektperioden er frem til og med Vækstforum indstille projektet til bevilling på sit møde den 1. oktober

16 Bornholms Vækstforum vil sikre en dialog med staten om 1) at etablere nationale uddannelsesforløb på Bornholm, herunder etablere et nationalt kompetencecenter for kunsthåndværk og 2) etablere en nyt fælles campus, hvor uddannelser samles. Bornholms Vækstforum vil samarbejde med Det Regionale Beskæftigelsesråd, Jobcenter Bornholm og uddannelsesinstitutioner på øen om at kortlægge og følge virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft og efteruddannelse på kort og langt sigt. På den baggrund vil Vækstforum støtte initiativer, der kan sikre den fremtidige arbejdskraft; dels ved at deltage i arbejdet med at skabe et mere positivt og tydeligt image af øens attraktive jobmuligheder, dels ved at understøtte en indsats for flere praktikpladser. Der arbejdes for, at flere påbegynder og fuldfører en ungdomsuddannelse jf. Bornholms Regionskommunes deltagelse i KL s Modelkommune projekt 4. Dette kan ske fx vha. mentorordninger, særlige brobygningsforløb fra folkeskolerne til erhvervsuddannelserne, forpligtigende samarbejdsaftaler med Aktiveringsenheden om uddannelse af unge ledige og/eller særlige erhvervsklasser med fokus på praktisk orienterede unges adgang til ungdomsuddannelser. Hovedoperatør: Bornholms Akademi i samarbejde med professionshøjskolerne, Bornholms Erhvervsskole, Jobcenter Bornholm, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Business Center Bornholm, Væksthus Hovedstadsregionen, Center for Regional- og Turismeforskning og andre relevante operatører/institutioner. 9. Offentlig-privat samspil Uddannelsestilbud i et offentlig-privat samspil kan blive nye erhvervsmuligheder på Bornholm, som fx diplomlederuddannelsen der udvikles af Bornholms Akademi. Udover de allerede eksisterende faglige uddannelser 5 skal nye uddannelsesmuligheder tones med de lokale styrkepositioner som oplevelser, natur, kunsthåndværk, turisme og grøn energi. Hovedoperatør: Bornholms Akademi 10. Unikke bornholmske folkeskoler Bornholms Vækstforum vil også i dialog med grundskolerne, herunder forældrene, for at styrke de faglige profiler hen imod unikke bornholmske folkeskoler, hvor idræt, kreativitet, natur-/udelæring samt innovation og iværksætteri integreres i læseplanen. 4 Modelkommuneprojektet løber fra foråret 2007 til udgangen af BRK skal vedtage en politisk handlingsplan for arbejdet, der organiserer opgaven på tværs af de opgaveområder, som typisk er i kontakt med gruppen af unge uden uddannelse. 5 Blandt de eksisterende uddannelser, der arbejdes på at bevare og udbygge på Bornholm, skal nævnes: Social- og sundhedsassistent-, sygeplejerske-, lærer-, socialrådgiver- og pædagoguddannelserne. 16

17 Bornholms Vækstforum ønsker at etablere forbindelse mellem folkeskolerne og erhvervslivet på klassetrin men hæmmes i dag i nogen grad af lovgivningen. Hovedoperatør: Bornholms Regionskommune (Regional Udvikling og Børn & Fritidssekretariatet) Relation til Partnerskabsaftalen Indsatsområde I Uddannelse og arbejdskraftudbud initiativ nr. 2 Omfanget af erhvervsrettede uddannelsestilbud skal øges, initiativ nr. 3 Indsats for flere praktikpladser, initiativ nr.4 Styrkelse af undervisnings- og videnmiljøer inden for de videregående uddannelser, initiativ nr. 6 Efter- og videreuddannelsestilbud til personer, som mangler grundlæggende færdigheder, eller som har behov for opkvalificering, initiativ nr. 7 Samarbejde om erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsespolitikken. Tillæg til Partnerskabsaftale: Initiativ nr. 2 Kreative uddannelser. Finansieringskilder Den konkurrence udsatte pulje, Strukturfondene, Regionale Udviklingsmidler, Finansloven Aftalegrundlag Partnerskabsaftalen mellem regeringen og Bornholms Vækstforum Udviklingsaftale mellem BRK/Bornholms Vækstforum og Bornholms Akademi Udviklingsaftale mellem BRK/Bornholms Vækstforum og Business Center Bornholm 17

18 5. Innovation, videndeling og videnopbygning Som ø med få uddannelsesmuligheder og med en virksomhedsstruktur, der er kendetegnet ved få store virksomheder, er der særlige udfordringer forbundet med denne vækstdriver. Innovation, videndeling og videnopbygning er således et af de områder, som Vækstforum vil sætte særlig fokus på i Det vil vi Bornholms Vækstforum vil arbejde for at skabe yderligere vækstmuligheder bredt i det bornholmske erhvervs- og uddannelsesliv gennem øget innovation, videndeling og videnopbygning. Det gør vi i Adgang til viden Bornholms Vækstforum vil forbedre de bornholmske virksomheders adgang til viden fra viden- og uddannelsesinstitutioner fra især Region Hovedstaden og Region Sjælland. Gennem en målrettet kampagne, skal flere bornholmske private og offentlige virksomheder ansætte videnmedarbejdere gennem ordningen Regionale videnpiloter, anvende Videnkuponordningen, og der skal etableres erhvervs ph.d. forløb på Bornholm. Hovedoperatør: Business Center Bornholm i samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen 12. Innovations- og industriel designkultur Bornholms Vækstforum vil støtte projekter, der skaber synergi mellem virksomheder og kulturinstitutioner, således at der opstår en innovations- og industriel designkultur, hvor der skabes unikke produkter der er rettet mod udenøs markeder. Innovation i servicesektoren og forsøg med medarbejderdreven innovation er således interessant at afprøve. Hovedoperatør: Business Center Bornholm i samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen 13. Brugerdreven innovation Bornholms Vækstforum vil også, i lighed med de to foregående år, indstille mindst ét større projekt inden for rammerne af Program for brugerdreven innovation. Hovedoperatør: Bornholms Vækstforum 18

19 14. Akvakultur Bornholms Vækstforum vil arbejde for en konkretisering af anbefalingerne fra rapporten Bornholmske akvakultur-muligheder. Hovedoperatør: Business Center Bornholm Relation til Partnerskabsaftalen Indsatsområde III Innovation og Indsatsområde IV Videnspredning initiativ nr. 14 Styrket samarbejde om innovation, initiativ nr. 15 Brugerdreven innovation, initiativ nr. 19 Styrket videnspredning mellem universiteter, Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter og erhvervsliv, initiativ nr. 21 Samspil med uddannelsesinstitutioner i Region Hovedstaden og Region Sjælland, initiativ nr. 22 Samarbejde med Center for Regional- og Turismforskning og initiativ nr. 23 Samarbejde med Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU) og Bornholms Lakseklækkeri. Tillæg: Initiativ nr. 6 Virksomhedsrettet innovationspolitik Finansieringskilder Strukturfondene, Program for Brugedreven Innovation, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Aftalegrundlag Samarbejdsaftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen, Business Center Bornholm og BRK/Vækstforum Udviklingskontrakt mellem BRK/Bornholms Vækstforum og Business Center Bornholm 19

20 6. Anvendelse af ny teknologi Vækstforums indsats inden for denne vækstdriver, har de foregående år primært været fokuseret på at skabe rammerne for opførelsen af et andengenerations-testanlæg i fuld skala til fremstilling af bioethanol, samt anvendelsen af IT-baserede oplevelser inden for turisterhvervet. Vækstforum igangsatte i 2008 et projekt, hvis mål er at styrke Bornholm som helårsdestination gennem en ny, spændende måde at formidle turistinformation og viden om øen. Det vil vi Bornholms Vækstforum vil øge virksomhedernes konkurrenceevne gennem anvendelse af mulighederne inden for ny teknologi. Det gør vi i Anvendelse af ny teknologi Bornholms Vækstforum vil bakke op om initiativer, der medvirker til at give et generelt løft i de bornholmske virksomheders anvendelse af ny teknologi. Virksomhedernes viden om og mulighederne for at anvende ny teknologi skal øges. Det kan for eksempel ske ved at fremme netværk mellem bornholmske og udenøs virksomheder og ved besøg på særlige demonstrationsvirksomheder. Bornholms Vækstforum ønsker en særlig indsats omkring teknologianvendelse med fokus på udvikling af 1) arbejdskraftbesparende teknologi, der fx giver mere tid til borgernær service og 2) miljømæssigt bæredygtige produktionsmetoder. Hovedoperatør: Væksthus Hovedstadsregionen og Bornholms Regionskommune. 16. IT-ambassadør Bornholms Vækstforum vil undersøge behov for løbende IT-tjek i de små og mellemstore virksomheder, således at det sikres, at behovet for IT, implementering og praktisk anvendelse af IT samt investeringen er optimal. Løsningen kan være, at der i samarbejde med IBIZ- Centeret 6 eller gennem projekt Kompetence Forum Bornholm etableres en IT-ambassadørfunktion, der kan tilbyde de bornholmske virksomheder én indgang til uafhængig og uvildig rådgivning. 6 IBIZ-Centeret er finansieret af Videnskabsministeriet og Rådet for Teknologi og Innovation i 3 år. Centeret drives i samarbejde mellem de to godkendte teknologiske serviceinstitutter: Teknologisk Institut og DELTA. Centeret tilbyder virksomheder at høre om, se og afprøve forskellige løsninger inden for ebusiness. Læse mere her: 20

21 Hovedoperatør: Business Center Bornholm i samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen. 17. Bredbånd Bornholms Vækstforum vil undersøge muligheden for, at det kommunalt ejede elforsyningsselskab, Østkraft, kan tilbyde tidssvarende og økonomisk fordelagtige bredbåndsforbindelser til private virksomheder og private. Det er en kendsgerning, at Bornholm er sakket bagud i forhold til de kommercielle interesser i udbygning af det bornholmske fibernet. Hovedoperatør: Bornholms Regionkommune/ Regional Udvikling. 18. Bioethanol Bornholms Vækstforum ønsker fortsat at fremme opførelsen af et andengenerationstestanlæg i fuld skala til fremstilling af bioethanol. (se afsnit 11 om Energi og Miljø). Hovedoperatør: Bornholms Regionskommune/ Regional Udvikling 19. Følgeaktiviteter I forlængelse af etableringen af bioethanol testanlægget og andre anlæg vil Vækstforum fremme en proaktiv indsats i relation til at etablere følgeaktiviteter. Hovedoperatør: Business Center Bornholm Relation til Partnerskabsaftalen Indsatsområde IV Videnspredning initiativ nr. 20 Øget anvendelse af ny teknologi Tillæg: Indatsområde I Uddannelse og arbejdskraftsudbud initiativ nr. 3 Arbejdskraftsbesparende teknologier. Finansieringskilder Strukturfondene, EU s 7. rammeprogram, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Regionale Udviklingsmidler. Aftalegrundlag Samarbejdsaftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen, Business Center Bornholm og BRK/Vækstforum 21

22 7. Iværksætteri / en styrket iværksætterindsats Formålet med denne vækstdriver er at skabe rammer for at få flere iværksættere på Bornholm til at etablere egen virksomhed og dermed skabe flere arbejdspladser. Ved udgangen af oktober 2008 var status, at Væksthus Hovedstadsregionen havde vejledt/rådgivet omkring 90 herboende iværksættere + 20 potentielle tilflyttere om etablering af virksomhed. Forventningen er at nå på årsbasis. Væksthus Hovedstadsregionen har også rådgivet en række knopskydninger fra eksisterende virksomheder. Den foreløbige opgørelse 7 over registrere nystartede virksomheder på Bornholm i 2008 ser således ud: Enkeltmandsvirksomheder = 175, A/S = 16, ApS = 55, I/S = 23, Udenlandsk virksomhed = 2, Andelsselskab = 2. I alt 273 på 10 måneder. Målet var 200 om året. Nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2006 blev etablerede 206 nye virksomheder. Et tilbageblik på tallene fra Danmarks Statistik for perioden viser, at der lukkede flere virksomheder på Bornholm, end der blev etableret. Det vil vi Bornholms Vækstforum vil bakke op om initiativer, der medvirker til at skabe attraktive rammer for iværksættere og vækstiværksættere herunder sætte særlig fokus på at fremme innovation og iværksætteri i skole- og uddannelsessystemet samt på knopskydning fra eksisterende virksomheder. Det gør vi i Iværksætterkurser Væksthus Hovedstadsregionen vil tilbyde iværksætterkurser i foråret 2009 samt følge op på de iværksætterkurser der blev gennemført på Glas- og keramikskolen i I samarbejde med Jobcenter Bornholm og Bornholms Erhvervsskole vil Væksthus Hovedstadsregionen udvikle og gennemføre nye iværksætterkurser for både ledige og erhvervsaktive. Der er øget fokus på knopskydning via eksisterende virksomhed, og herunder forskellige brancher i vækst, som fx fødevarer, jern og metal, bygge og anlæg, kreative brancher, klima, energi og miljø m.v. 7 Kilde: der indsamler data Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og Erhvervsog Selskabsstyrelsen m.fl. 22

23 Hovedoperatør: Jobcenter Bornholm, Bornholms Erhvervsskole og Væksthus Hovedstadsregionen. 21. Markedsføring Der vil fortsat være fokus på etablering af nye virksomheder og iværksætteri på Bornholm, blandt andet motiveret igennem solstråle omtaler i pressen. Væksthus Hovedstadsregionen vil bidrage med markedsføring, branding af Bornholm, forbedrede iværksætterkurser og en fortsat specialiseret vejledning. Hovedoperatør: Væksthus Hovedstadsregionen i samarbejde med Business Center Bornholm 22. Grønt Iværksætterkoncept I relation til brandingstrategien ønsker Bornholms Vækstforum således, at muligheden for at udvikle et Grønt Iværksætterkoncept undersøges og om muligt iværksættes. Også idéen om at etablere en grøn iværksætterhøjskole på øen vil der blive arbejdet med. Hovedoperatør: Væksthus Hovedstadsregionen 23. Mini-gazelle-program For særlig at fremme rammerne for flere vækstiværksættere på øen, er målet at få etableret et lokalt Mini-gazelle-program. Hovedoperatør: Væksthus Hovedstadsregionen Relation til Partnerskabsaftalen Indsatsområde II Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder initiativ nr. 9 Styrket kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen og initiativ nr. 12 Samarbejde om iværksætteri og idé udvikling i uddannelserne. Tillæg: initiativ nr. 4 Specialiseret rådgivning til iværksættere på klima- og energiområdet. Finansieringskilder Statslige midler via Erhvervs- og Byggestyrelsen, Strukturfondene, Regionale Udviklingsmidler. Aftalegrundlag Samarbejdsaftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen, Business Center Bornholm og BRK/Vækstforum 23

24 8. Bornholm åbent hele året Målet om et Bornholm med samme høje aktivitetsniveau året rundt står fast. Men der vil i første omgang blive fokuseret på aktiviteter der kan udvide skuldersæsonen især i forårsmånederne. Bornholms Vækstforum blev i 2008 inddraget i udarbejdelsen af VisitDenmarks fælles strategi for dansk turisme frem mod Det vil vi Bornholms Vækstforum vil sætte fokus på at skabe de rammebetingelser, der gør det muligt for oplevelses- og turistvirksomhederne at holde åbent ud over højsæsonen. Med andre ord at fremme en sæsonforlængelse i det bornholmske turisterhverv og dermed få en bedre udnyttelse af de bornholmske transport- og overnatningsfaciliteter. Det gør vi i Tidligere åbent Bornholms Vækstforum støtter projektet Bornholm åbner tidligere i 2009, der er baseret på tematurisme og øget produktudvikling, der bunder i de særlige bornholmske styrkepositioner: Natur-, sports-, friluftsaktiviteter og kulturbegivenheder, wellness, det kreative Bornholm (kunsthåndværk, lokale fødevarer, mm.) det historiske og mytologiske Bornholm, herunder Bornholms Middelalderunivers, som er VisitDenmarks satsning på en super helårsdestination. Vækstforum afventer VisitDenmarks konklusioner på det 2-årige analysearbejde, der har foregået på Bornholm i 2007 og Hovedoperatør: Destination Bornholm i samarbejde Business Center Bornholm 25. Green Solution Room Bornholms Vækstforum vil på baggrund af anbefalingerne i undersøgelsen om et grønt konferencecenter med arbejdstitlen Green Solution Room, drøfte mulighederne for en øget satsning på erhvervs-/mødeturisme, som et middel til at forlænge sæsonen. Hovedoperatør: Business Center Bornholm i samarbejde med Destination Bornholm 26. Offensiv, Global Markedsføring Bornholms Vækstforum vil bakke op om aktiviteter, der udnytter muligheden for medfinansiering fra VisitDenmarks projekt om Offensiv, Global Markedsføring (OGM). Hovedoperatør: Destination Bornholm 24

25 Relation til Partnerskabsaftalen Indsatsområde V Markedsføring af Danmark tiltrækning af investeringer og turisme initiativ nr. 25 styrkelse af Danmark som turistmål og konferencevært. Tillæg: Initiativ nr. 7 Turisme Finansieringskilder VisitDenmark, Strukturfondsmidler, Regionale Udviklingsmidler Aftalegrundlag Samarbejdsaftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen, Business Center Bornholm og BRK/Vækstforum Udviklingskontrakt BRK/Bornholms Vækstforum og Destination Bornholm 25

26 26

27 9. Landdistriktsudvikling Bornholms Vækstforum er repræsenteret i Den Lokale Aktions Gruppe (LAG en), og vil medvirke aktivt, hvor det vurderes hensigtsmæssigt. I 2008 vedtog den lokale aktionsgruppe et oplæg til strategi for fortsat vækst og udvikling af bornholmske regionale fødevarer. Vækstforums erhvervsklynger bakkede op om oplægget med et positivt høringssvar. Det vil vi Landdistriktsindsatsen er en integreret del af den samlede erhvervsudviklingsstrategi for Bornholm. Derfor vil Bornholms Vækstforum arbejde for, at der sikres en sammenhæng mellem den lokale udviklingsstrategi under Landdistriktsprogrammet og den samlede erhvervsudviklingsstrategi. Det gør vi i Koordinering og udvikling Bornholms Vækstforum vil sikre en løbende koordinering af arbejdet omkring øens landdistriktsudvikling. Bornholms Vækstforum vil på baggrund af en landbrugsstrategi og en regional fødevarestrategi - bidrage til en strategisk diskussion om landbrugets udvikling gennem innovation, kompetenceudvikling og netværksdannelse bl.a. med henblik på at fremme afsætning og det økonomiske afkast af regionale fødevarer. Hovedoperatør: Vækstforumsekretariatet, Leader-sekretariatet, LAG Relation til partnerskabsaftalen Indsatsområde VII Landdistriktsudvikling initiativ nr. 29 Udvikling af jordbrugs- og fødevaresektoren Finansieringskilder Landdistriktsprogrammet, Regionale Udviklingsmidler Aftalegrundlag - 27

28 10. Bornholm i et globalt perspektiv I sidste halvdel af 2008 har BRK deltaget aktivt i udarbejdelsen af høringssvar til EU s kommende Østersøstrategi. Denne østersøstrategi rækker langt videre end bare til Østersøen, idet det forventes at de kommende EU-strukturfondsprogrammer vil blive koblet op som finansieringsinstrument til denne strategi Det vil vi Bornholms Vækstforum vil understøtte rammerne for eksporterende bornholmske virksomheders konkurrencekraft og internationalisering. Det gør vi i Eksport Bornholms Vækstforum ønsker udvikling og gennemførelse af et eksportforberedelsesforløb, hvor virksomhederne klædes på til vækst og internationalisering, herunder bl.a. udvikling af markedsstrategi, markedsbearbejdning, opbygning af salgsnet, fælles markedstiltag og etablering af eksportgrupper m.v. Bornholms Vækstforum ønsker at udbygge det strategiske samarbejde med bl.a. Danmarks Eksportråd og andre videnaktører via Væksthus Hovedstadsregionen, så det bornholmske erhvervsliv til stadighed sikres den nyeste viden, mulighed for deltagelse i internationale netværk, internationale messer og erfaringsudveksling og deltagelse i projekter. Hovedoperatør: Væksthus Hovedstadsregionen i samarbejde Business Center Bornholm 29. Baltic Business Centre Bornholms Vækstforum vil undersøge muligheden for etablering af et Baltic Business Centre på Bornholm under Væksthus Hovedstadsregionen. Et kompetencecenter for baltisk samhandel og forretningsudvikling, som både omfatter den traditionelle rådgivning fra Væksthus Hovedstadsregionen og Danmarks Eksportråd og et rådgivningskontor bemandet med udstationerede, polske rådgivere. Hovedoperatør: Væksthus Hovedstadsregionen i samarbejde Business Center Bornholm 28

29 Relation til Partnerskabsaftalen Indsatsområde II Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder initiativ nr. 10 Specialiserede rådgivningstilbud (om eksport og internationalisering). Indsatsområde IX Grænseoverskridende samarbejde initiativ 33 Styrkelse af Øresundsog Østersøsamarbejde og initiativ 34 Øget internationalisering. Finansieringskilder Interreg-program for Øresundsregionen, Interreg-program for den sydlige del af Østersøen, Strukturfondsmidler, Regionale Udviklingsmidler. Aftalegrundlag Samarbejdsaftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen, Business Center Bornholm og BRK/Vækstforum 29

30 11. Grøn energi Bornholms Vækstforum har på energiområdet mulighed for at skabe rammerne for et nyt væksterhverv, da der er potentiale i at markedsføre Bornholm som et velegnet forsøgsområde for afprøvning af nye energiteknologiske løsninger et Bioeksperimentarium. Det vil vi Bornholms Vækstforum vil bakke op om regionskommunens vision om at gøre Bornholm selvforsynende med vedvarende energi. Derfor vil Bornholms Vækstforum vedtage en energistrategi, der tager udgangspunkt i regionskommunens energistrategi og understøtte de handlinger samt brandingstrategiens handlinger, som gør Bornholm til et Bioeksperimentarium. Endvidere vil Vækstforum medvirke til at profilere Bornholm i forbindelse med Klimatopmødet 09 i København. Det gør vi i Energiklynge Bornholms Vækstforum vedtager en energistrategi, der som prioriteringsredskab kan kvalificere beslutninger omkring, hvilke teknologier, der er mest intelligente og omkostningseffektive at satse på. Bornholms Vækstforum opretter og faciliterer en energiklynge, der har til formål at være operatør på en væsentlig del af energistrategiens handlinger. Hovedoperatør: Bornholms Regionskommune (Regional Udvikling og Teknik & Miljø) i samarbejde med Østkraft og Business Center Bornholm. 31. Bioeksperimentarium Bornholms Vækstforum understøtter udvikling af vedvarende energiprojekter, som tilsammen vil danne et Bioeksperimentarium, hvor især bioethanol, elbiler og vindmøller vil have fokus. Samtidig vil et beredskab stå klar til at modtage nye seriøse energiprojekter. Hovedoperatør: Bornholms Regionskommune (Regional Udvikling og Teknik & Miljø) 32. Profilering Bornholms Vækstforum medvirker til at profilere Bornholm i forbindelse med Klimatopmødet 09 i København ved at samarbejde med Klimakonsortiet om projekterne EnergyMap (udvikling af en internetportal) EnergyTours (besøgsprogrammer for udenlandske gæster) og Klima DM (en landsdækkende konkurrence om idéer og løsninger på klimaforandringerne). Hovedoperatør: Bornholms Regionskommune (Regional Udvikling) i samarbejde med Business Center Bornholm. 30

31 33. Green Tech Port Bornholms Vækstforum understøtter idéen om billig og miljørigtig kollektiv trafik på øen samt idéen om at omdanne den traditionelle fiskerihavn i Nexø til et vidensmiljø, med fokus på bæredygtige løsninger inden for fiskeri og akvakultur Green Tech Port. Hovedoperatør: Business Center Bornholm i samarbejde med BAT og Nexø Havn 34. Rådgivning Bornholms Vækstforum vil understøtte muligheden for et samarbejde med øvrige regionale vækstfora om en mulig, tværgående satsning på energi- og miljøområdet, herunder specifikt se på muligheden for at indgå i et særligt dansk 4 Ø-energisamarbejde mellem Lolland, Samsø, Ærø og Bornholm. Fokus vil være på rådgivningsdelen til såvel borgere som virksomheder. Hovedoperatør: Bornholms Regionskommune i samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen. 35. Udlagte uddannelser I kølvandet på energiteknologiske demonstrationsprojekter forbereder Bornholms Vækstforum, at videninstitutioner som fx DTU kan placere udlagte uddannelser på øen. Hovedoperatør: Bornholms Akademi Relation til Partnerskabsaftalen Indsatsområde 6 Energi initiativ nr. 27 Samarbejde om fremme af vedvarende energi og initiativ nr. 28 Samarbejde om fremme af miljø- og energiteknologi. Tillæg: Initiativ nr. 9 COP15, initiativ nr. 10 Energi, initiativ nr. 11 Vedvarende energi og initiativ nr. 12 Virksomheders samfundsansvar. Finansieringskilder Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP), Strukturfondsmidler, Landdistriktsprogrammet, Regionale Udviklingsmidler. Aftalegrundlag Samarbejdsaftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen, Business Center Bornholm og BRK/Vækstforum Udviklingskontrakt mellem BRK/Vækstforum og Business Center Bornholm Udviklingsaftale med BRK/Vækstforum og Bornholms Akademi Virksomhedsaftale mellem Bornholms Regionskommune og BAT 31

32 Finansiering Bornholms Vækstforum kan i 2009 indstille om anvendelse af ca. 24 mio. kr. fordelt med knap 13. mio. kr. under Strukturfondene, der indstilles til Erhvervs- og Byggestyrelsen, og knap 11 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler, der indstilles til Kommunalbestyrelsen / Økonomi- og Erhvervsudvalget. Disse midler fordeler sig som følger i 2009 (inkluderet uforbrugte midler fra ): EU s Socialfond 8 EU s Regionalfond Pulje til udvikling af uddannelsesområdet Pulje til udvikling af kulturområdet Frie puljemidler til regional udvikling kr kr kr kr kr. Herudover vil der kunne ske en matchning af de regionale midler gennem et tæt samspil med en række øvrige lokale, nationale og internationale midler. Den lokale aktionsgruppe (LAG en) forventes i 2009 at disponere over følgende midler, der også vil kunne understøtte realiseringen af dele af erhvervsudviklingsstrategien og Handlingsplanen for 2009: Landdistriktsudvikling Fiskeriprogrammet ca. 4,3 mio. kr. 3-3,5 mio. kr. Erhvervs- og Byggestyrelsen forventes også i 2009 at øremærke en regional pulje til Bornholm under brugerdreven innovation på 1,5 mio. kr. Desuden tilbyder Bornholms Erhvervsfond særlig fordelagtige lånemuligheder. 8 Der er stadig kr. tilbage under Socialfonden, fordelt med ca. 15 mio. kr. på hver af de to prioriteter (1 Bedre job og 2 Nye job), til anvendelse i perioden Midlerne under Socialfonden og Regionalfonden er formelt ikke bundet op på år. Den samlede pulje til Bornholm på 111,5 mio. kr. vil i princippet kunne anvendes i 2009, hvis det ønskes, og såfremt medfinansieringen kan tilvejebringes. 32

33 Derudover vil særlige projekter fra Bornholm kunne udløse tilskud fra større, nationale og internationale puljer, som fx puljer i relation til Globaliseringsstrategien, indsatser fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, samt fra de nye Interreg-programmer for Øresunds- og Østersøregionen. Det er ikke muligt på forhånd at angive hvor stor en del, Bornholm vil kunne hente herfra, men de samlede puljer er på: Globaliseringsmidler ca. 2 mia. kr. InnovationDanmark ca. 3 mia. kr. 9 Pulje til arbejdskraftbesparende teknologi ca. 3 mia. kr. Øresunds-programmet ca. 390 mio. kr. South Baltic Programme ca. 450 mio. kr. Baltic Sea Programme ca. 2 mia. kr. For at få de regionale udviklingsmidler til at strække længst muligt, forudsætter Bornholms Vækstforum som udgangspunkt en medfinansiering fra anden side på mindst 50 %. 9 Heri indgår også Globaliseringsmidler 33

34 Sekretariats- og kontaktgruppen for Bornholms Vækstforum Navn/stilling Arbejdssted Telefon Mail Henning Eriksen Fuldmægtig Hanne Lill Baad Fuldmægtig Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Gitte Hagelskær Cheflkonsulent Kim Caspersen Direktør Mette Kirkeskov Jensen Konsulent Thea Gade-Rasmussen Erhvervspolitisk konsulent Vibe Balthazar-Christensen Konsulent Jobcenter Bornholm Destination Bornholm Landbrugsrådet Håndværksrådet HVR Finansrådet Bent Bejstrup Chefkonsulent DI-organisation for erhvervslivet Klaus Farnov Regionskonsulent Annelise Korreborg Chefkonsulent LO Danske Regioner Steen Bach Pallesen Fuldmægtig Marlene Haugaard Direktør Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Væksthus Hovedstadsregionen Niels Milling Underdirektør Hans-Jørgen Jensen Koordinator Dansk Erhverv LAG-Bornholm Georg Julin Centerleder Tage Petersen Regionalforsker Dansk Videnscenter for Oplevelsesøkonomi Center for Regional- og Turismeforskning Carsten Kaspersen Fuldmægtig Bornholms Akademi Karen-Margrethe Hansen Bager Chefkonsulent, Vækstforum Niklas Dalsjø Konsulent, Vækstforum Diana Michelsen Konsulent, Vækstforum Lene Grønning Erhvervsambassadør Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Karen

35 Medlemmer af Bornholms Vækstforum Formandskabet Lars Nørby Johansen Bjarne Kristiansen, Borgmester (I), Bornholms Regionskommune Medlemmer Jacob Kjøller, 1. viceborgmester (K), Bornholms Regionskommune Winni Aakermann Grosbøll (S), Bornholms Regionskommune Annelise Molin (R), Bornholms Regionskommune Bente Johansen (R), Bornholms Regionskommune Steen Colberg Jensen (V), Bornholms Regionskommune Direktør Peter Billing, CRT (Videninstitutioner) Leder Jens Gunst, Bornholms Akademi (Videninstitioner) Rektor Laust Joen Jakobsen, CVU Storkøbenhavn (Videninstitutioner) Direktør Jane Wickmann (Ekstern ekspert) Direktør Lone Njor (Ekstern ekspert) Direktør Michael Almeborg, Ole Almeborg A/S (Dansk Industri) Direktør William Koch, Fugato A/S (Handel Transport Service) Direktør Roar Schou, (Håndværksrådet) Gårdejer Thor Gunnar Kofoed, (Landbrugsrådet) Områdedirektør Ole Ligaard, Nordea Bank A/S (Finansrådet Forsikring & Pension) Direktør Ole Schou Mortensen, Espersen A/S (Bornholms Erhvervsråd) Formand Ernst Jensen, LO-Bornholm (LO, FTF og AC) Direktør Steen Nielsen, Jensen-Denmark A/S (Dansk Arbejdsgiverforening) Observatører Mads O. Krage, formand for Destination Bornholm Lars Vesløv, direktør Bornholms Erhvervsskole Leif Olsen, formand for Teknik- og Miljøudvalget Jeppe Kofod (S), Medlem af Folketinget Peter Juel Jensen (V), Medlem af Folketinget Vakant, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Trunte Marcher (FOA), Det lokale Beskæftigelsesråd 35

36 Vækstforumsekretariatet Regional Udvikling Ullasvej 23, 3700 Rønne,

Det unikke Bornholm Vækst via kreativitet og kvalitet. Handlingsplan 2008

Det unikke Bornholm Vækst via kreativitet og kvalitet. Handlingsplan 2008 Det unikke Bornholm Vækst via kreativitet og kvalitet Handlingsplan 2008 Bornholms Vækstforum Vedtaget den 12. december 2007 1 Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Bornholms Regionskommune/Regional Udvikling

Læs mere

Bornholms Vækstforum. Handlingsplan 10. Fra strategi til mål. Det unikke Bornholm vækst via kreativitet og kvalitet

Bornholms Vækstforum. Handlingsplan 10. Fra strategi til mål. Det unikke Bornholm vækst via kreativitet og kvalitet Bornholms Vækstforum Handlingsplan 10 Fra strategi til mål Det unikke Bornholm vækst via kreativitet og kvalitet Vedtaget af Bornholms Vækstforum den 23. november 2009 Der er efterfølgende foretaget enkelte

Læs mere

Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2007 2010. Det unikke Bornholm. Vækst via kreativitet og kvalitet!

Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2007 2010. Det unikke Bornholm. Vækst via kreativitet og kvalitet! Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2007 2010 Det unikke Bornholm Vækst via kreativitet og kvalitet! 2-3 Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010: Det unikke Bornholm Vækst

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

Handlingsplan

Handlingsplan Bornholms Vækstforums splan 2011 2012 på aktiviteter November 2011 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø splan 2011-2012 vedtaget af Bornholms Vækstforum den 4. april 2011 Journalnummer 24.10.00P00-0011

Læs mere

FAKTA OM BORNHOLM. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm

FAKTA OM BORNHOLM. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm FAKTA OM BORNHOLM 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm Bornholm har 41.303 indbyggere (1. jan. 2012). Indbyggertallet har været faldende de seneste år. I perioden 2011-2012 faldt indbyggertallet

Læs mere

Det unikke Bornholm Vækst via kreativitet og kvalitet

Det unikke Bornholm Vækst via kreativitet og kvalitet Det unikke Bornholm Vækst via kreativitet og kvalitet Handlingsplan 2007 1. Bioeksperimentarium Bornholm... 3 2. Vækst via klynger... 4 3. Udvikling af en brandingstrategi... 5 4. Sikring af kvalificeret

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Bornholm: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling

Bornholm: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling Bornholm: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling Tema 1. Uddannelse og arbejdskraftudbud Finansiering 1 Gennemførte aktiviteter () 1. De erhvervsrettede

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Bornholms Vækstforum

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Bornholms Vækstforum Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Bornholms Vækstforum Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også om 10 og

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer: (A) Henrik Bolberg Formand (A) Ley Plum Næstformand (A) Dorris

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Referat. Bornholms Vækstforum

Referat. Bornholms Vækstforum 1 Referat Den 19. april 2006, holdt konstituerende møde på SAS Radissson Fredensborg Hotel. 2 Mødet hævet kl. 19.00 Medlemmer: Lars Nørby Johansen Bjarne Kristiansen Jacob Kjøller Thomas Thors Annelise

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Formål Projektet er et offentligt/privat samarbejde med det formål at samle Bornholms Regionskommune, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 4a Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 UDKAST 1 Forord (uddybes) Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vision 2020 Forretningsområder De strategiske mål 2 Potentialer

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION NORDJYLLAND

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION NORDJYLLAND 20. juni 2008 TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION NORDJYLLAND Regeringen og Vækstforum for Region Nordjylland indgik i juni

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale. Regeringen / Vækstforum for Region Midtjylland

Regional Partnerskabsaftale. Regeringen / Vækstforum for Region Midtjylland Regional Partnerskabsaftale Regeringen / Vækstforum for Region Midtjylland Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også om 10 og om 20 år. Regeringen har på

Læs mere

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den Uddannelsesteam i Regional Udvikling Oplæg til RUF den 9.11.09 1 Fokuspunkter i dag Hvad er regionens rolle og vision på uddannelsesområdet? 2 Hvad er udfordringerne? Hvad gøre vi i fællesskab? Fokus på

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6 Indhold Indledning... 2 Overordnede anbefalinger for vækst og jobskabelse... 3 Uddannelse som vækstmotor... 6 LO s anbefalinger på uddannelsesområdet... 7 Sammenhæng mellem uddannelsesindsats, styrkepositioner

Læs mere

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8 1 2 Indhold Grundfortællingen 3 Bornholm nærhed i centrum 4 Målgrupper 6 Budskaber 8 3 Grundfortællingen Hvad er en grundfortælling? Grundfortællingen er det koncentrerede produkt af hovedbudskaberne om

Læs mere

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 BILAG 6 Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af Bornholms udviklingsplan den 28. juni 2012 kom der afstemningstemaer fra SF, Venstre og

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Bilag 20. Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag, den 19. november Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram

Bilag 20. Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag, den 19. november Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Bilag 20 Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag, den 19. november 2007 1. Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Syddanske styrkepositioner (initiativ nr. 1) Spirende klynger (initiativ

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme En ansøgning er ikke en Passe-partout nøgle, For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme men en Systemnøgle, der skal passe til alle låse i den pågældende serie! Byggestenene i Lov om erhvervsfremme

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling.

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling. Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling. Juni 2008 1 Indholdsfortegnelse. Vækstforum for Bornholm 3 Vækstforum for

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora INNOVATIONDANMARK Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora Rådet for Teknologi og Innovation < Strategisk samarbejdsaftale

Læs mere

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 Bornholms Vækstforums Handlingsplan 2011 2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Vedtaget af Bornholms Vækstforum den 4. april 2011 Journalnummer 24.10.00P00-0011 Yderlig information: Vækstforumsekretariatet

Læs mere

Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag den 18. februar 2008

Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag den 18. februar 2008 Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag den 18. februar 2008 1. Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Syddanske styrkepositioner (initiativ nr. 1) + Spirende klynger (initiativ nr. 2)

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Kortlægning af bornholmske erhvervsfremmeaktører

Kortlægning af bornholmske erhvervsfremmeaktører Kortlægning af bornholmske erhvervsfremmeaktører Bilag til temamøde i Bornholms Vækstforum om det bornholmske erhvervsfremmesystem, 6. juni 2011 Indhold Bornholms som erhvervs-ø... 3 Kilder til kortlægningen...

Læs mere

Referat fra. Skriftlig høring. Bornholms Vækstforum

Referat fra. Skriftlig høring. Bornholms Vækstforum Referat fra Skriftlig høring Høring i med svartfrist den 27. februar 2017, kl. 12:00 kl. 12:00 Side 2 af 6 Medlemmer: Bente Johansen Christian Faurholdt Jeppesen Erik Lund Hansen Gabriella Jantzen Henrik

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Møde i Bornholms Vækstforum 19. juni 2014, Anja Bach-Jensen, anja@crt.dk Opgavens rammer

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a.

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a. Udspil fra Danske Regioner: Vækst i hele Danmark - yderområdernes udfordringer og muligheder Den globale konkurrence udfordrer Danmarks konkurrenceevne. Hele Danmark risikerer at blive udkantsområde i

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM 11. JUNI 2009

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM 11. JUNI 2009 TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM 11. JUNI 2009 Indledning Verdensøkonomien befinder sig midt i et alvorligt tilbageslag. Det

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Mulighedernes landdistrikter 6. november 2007, Anders Debel, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Regional udvikling landdistrikter, erhverv Stort fokus

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Midtjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Midtjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Midtjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere