Next Generation Sequencing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Next Generation Sequencing"

Transkript

1 Next Generation Sequencing For 60 år siden blev DNA opdaget. I øjeblikket afprøver vi NGS, og til sommer kører vi BRCA-gener med den nye metode I år er det 60 år siden, at DNA s struktur blev erkendt, og man fik en forståelse for, hvad DNA består af, og at DNA er vores arvemasse. Samtidig er det 10 år siden, at resultatet af den første totale sekventering af det humane genom forelå. I denne artikel vil vi fortælle om Next Generation Sequencing (NGS), som er en metode, der bruges til at sekventere, dvs. bestemme den nøjagtige rækkefølge af baserne i vores arvemasse. Sekventering kan bruges til at finde mutationer (mulig sygdomsfremkaldende variant) i vores arvemasse, DNA et ved arvelige sygdomme. I vores afdeling, Klinisk Genetisk Afdeling på Odense Universitetshospital, bruges sekventering bl.a. til dette formål. Man kan også sekventere i mange andre situationer og på alle celler og arter. Helt genom på én gang Den nye teknik, NGS, har givet helt nye perspektiver, idet man med denne metode har mulighed for at få kæmpestore datamængder på relativt kort tid. Det er nye muligheder, som har stor betydning for forståelsen af biologien på planter, dyr og ikke mindst mennesker. Man kan nu sekventere hele genomet på én gang, det er stadig dyrt, men overkommeligt. Man kan sekventere hele exomet, dvs. at man sekventerer alle kodende områder af alle gener, eller man kan sekventere udvalgte gener eller områder af speciel interesse. Også for mrna, micro- RNA eller regioner, der binder transkriptionsfaktorer, er der store muligheder med NGS. Nye NGS-systemer udvikles Indtil for få år siden blev al sekventering foretaget med Sanger-sekventering, som er en enzymatisk dideoxy-teknik, først beskrevet i 1977 [1]. I 1996 kom der automatiserede kapilær-instrumenter med fluorescerende dideoxy-nucleotider og laserdetektion. Pga. nytænkningen inden for sekventering blev NGS i 2007 valgt som årets metode af Nature Methods [2]. Fra 2005 blev der udviklet forskellige typer af instrumenter til NGS fra mange af de store firmaer, som beskæftiger sig med sekventering. Blandt flere kan man nævne Roche 454-systemet, som var det første succesfulde NGS-system. Pyrosekventeringsteknologi benyttes i dette system. SOLiD blev udviklet i 2006 af Applied Biosystems, som nu også har et nyere system, Ion Torrent (Life Tecnologies, som firmaet hedder nu). Illumina kom til med Solexa GA og videreudviklede systemet til HiSeq 1000 og HiSeq 1000 er det instrument, som vores afdeling investerede i for et par år siden. Vores instrument er netop nu opgraderet til et HiSeq 1500-instrument, som har lidt flere muligheder end HiSeq Illumina udviklede desuden et mindre instrument, MiSeq, som vi også har på vores afdeling. MiSeq anvender en flowcelle med 1 lane i modsætning til HiSeq, som anvender flowceller med 8 lanes og er brugbart til store serier af prøver. Dog er det med opgraderingen til HiSeq 1500 muligt at køre 2 lanes, og instrumentet analyserer i kortere tid, hvilket er mere anvendeligt til klinisk brug. Meget stor ydeevne HiSeq 1000 (1500) leverer et meget stort output af sekventeringsdata. I tabel 1 ses datamængde, kørselstid og læselængde pr. kørsel på de instrumenter, som vi arbejder med. Almindeligvis får man 300 x 10 9 brugbare baser ved en kørsel på HiSeq. Instrumentet har en kvalitetsscore, Q-score, som skal være >30 for 80 % af sekventerede baser (ved 2 x 100 bp). Vi tilstræber at læse hver base hundrede gange, dog mindst 30 gange til brug i et klinisk svar. Dette kommer vi nærmere ind på under metode og resultatvurdering. Hvis man laver en anden sammenligning ud fra tabellen, kan man sige, at hele det humane genom er 300 x 10 9 baser, hvor instrumentet altså kan læse 300 x 10 9 baser eller 100 gange hele vores arvemasse. Som man sikkert kan forstå, fylder denne store datamængde Af afdelingsbioanalytiker Marianne Käehne, bioanalytiker Dorte Jensen og bioanalytiker Pernille Jordan // Klinisk Genetisk Afdeling, Odense Universitetshospital 12

2 // faglig HiSeq 1000 HiSeq 1500 HiSeq 1500 MiSeq Kørselsmetode Højt output Højt output Hurtig kørsel Højt output Output (ved 2 x 100bp) 300 x 10 9 baser 300 x 10 9 baser 60 x 10 9 baser 3-3,4 x 10 9 baser Kørselstid på instrumentet (2 x 100 bp) 8,5 dage 8,5 dage 27 timer 19 timer Mulig læselængde 2 x 100 bp 2 x 100 bp 2 x 150 bp 2 x 250 bp (7,5 GB, 39 timer) Sanger- Med vores nuværende metode læses op til 96 x 800 (i alt altså maks. ca baser sekventering, i én kørsel, kørselstid ca. 1 time på instrumentet) ABI 3730xl tabel 1. rigtig meget på en computer, så man skal have stor regneplads og lagerplads til beregning og opbevaring af data. Selve metoden Prøveforberedelsen til kørsel på Illuminas HiSeq/MiSeq er tidskrævende, dog afhængigt af valgte metode. Den består af mange step og kan tage op til en uge. Herefter kan en kørsel/ sekventering på HiSeq tage over en uge, hvis man kører med 8 lanes i flowcellen. Imellem næsten alle step i prøveforberedelsen oprenses (med beads) og måles (Bioanalyzer/Qubit-fluoremeter) på produkterne for at sikre, at der arbejdes videre med rette størrelse på produktet, og at der er nok af det. Først skal DNA-prøven (1 ug 3 μg) oprenses fra EDTA-blod og fragmenteres til en på forhånd bestemt størrelse. Det vil sige, at DNA et bliver skåret i små dobbeltstrengede stykker på ca bp. Dette foregår ved hjælp af lydbølger med en frekvens på 1 MHertz (på et instrument, som hedder Covaris). Tiden på Covaris varieres efter, hvor store stykker DNA som ønskes. Jo kortere tid, jo længere stykker. Hvor store stykker der ønskes, afhænger af, om det er hele genomet, hele exomet eller nogle bestemte gener, der skal sekventeres. Størrelse og kvantitet af det fragmenterede DNA måles herefter på en Bioanalyzer. Adaptorer påsættes Forskellige procedurer fører til, at det fragmenterede dobbeltstrengede DNA får repareret de iturevne ender, som er opstået ved fragmenteringen. Ydermere bliver der tilføjet et A- nucleotid, såkaldte adaptorer ligeres (sættes på) til begge ender af det dobbeltstrengede DNA-fragment (fig. 3). Disse adaptorer indeholder bl.a. en slags barcode, som består af 6 nucleotider, som er unikke for hver prøve. Dette muliggør, at prøverne kan blandes sammen, fordi de kan skelnes fra hinanden ved hjælp af sekvensen af disse barcoder. Jo flere prøver der blandes sammen, desto mindre data bliver opsamlet pr. prøve. Så hvis der kun køres en enkelt prøve, bliver der opsamlet rigtig meget data. Kvantitering af den DNA-mængde, som påsættes flowcellen, er meget vigtig. Denne kvantitering foretages på et realtimeinstrument, hvor man laver kvantitativ PCR ved hjælp af et kit, KAPA SYBR FAST ABI Prism qpcr Kit. Derefter sættes prøven på et instrument, C-bot, som ligeledes er fra Illumina. I C-bot bindes DNA et (milioner af små DNA-stykker) til FIG 1. HiSeq 1500, flowcellen ses i røret med orange låg. FIG 2. MiSeq, flowcellen med 1 lane ses i det lille rør med sort låg. 13

3 Fig. 3 viser procedure under sample preparation, end repair, A ende og ligering af adaptorer til det færdige DNA-stykke, som kan bindes til flowcellen. Fig. 4 viser dannelsen af clustre på flowcellens overflade. flowcellen, idet sekvenser i ovennævnte adaptorer passer på tilsvarende oligonucleotider, som sidder på overfladen af alle lanes i flowcellen. Kopier fremstilles Desuden fremstilles en masse kopier vha. af en såkaldt bridge amplification, se fig. 4. Denne bro-opformering gentages flere gange ved hjælp af reagenser i det fabriksfremstillede reagensrack, som købes til C-bot. Dette betyder, at man får dannet tusindvis af ens kopier af hvert lille stykke DNA, som er bundet til flowcellen. Disse fragmenter udgør et såkaldt cluster. Flowcellen kan indeholde enkeltmolekyle- clusters pr. mm2. Hele processen i C-bot-instrumentet tager ca. 4-6 timer, og herefter er flowcellen klar til den endelige sekventering i HiSeq-instrumentet ved en teknik, som kaldes SBS-sekventering. Et nucleotid pr. cycle SBS betyder Sequencing by synthesis, altså sekventering via syntese. Til denne teknologi bruges 4 nucleotider (dntp) med blokker. Nucleotiderne er fluorescensmærkede, og de indbygges en ad gangen svarende til den base, der sidder på DNAstykket, som man skal sekventere. Eftersom der er mange ens små stykker DNA, indbygges de mærkede nucleotider parallelt på alle DNA-stykker, fluorescensen registreres, og blokker og fluorescensen afskæres enzymatisk (1 cycle), hvorefter der indbygges et nyt nucleotid osv. For hver cycle indbygges altså 1 nucleotid, og man skal således køre 100 cycles for at læse en længde på 100 baser på en DNA streng. Reagenserne til sekventeringen pumpes igennem flowcellen under kørslen, og en scanner registrerer fluorescensen. Se fig. 5. Databehandling Efter kørslen skal den meget store datamængde behandles. Vi har 2 bioinformatikere ansat til at opsætte systemer til data- behandling, men på sigt skulle bioanalytikerne gerne selv kunne foretage en stor del af databehandling. Der benyttes en del forskellige softwareprogrammer, bl.a. CASAVA-, GATK- og NOVOALIGN-software, hvor de sekventerede baser sammenlignes med en referencesekvens (fra genom-databaser). En sådan sammenligning med en database foretages også på nuværende tidspunkt, så dette er der ikke den store forskel i, blot at datamængden ved NGS er så kæmpestor i forhold til traditionel sekventering. De kriterier, som vi arbejder efter, er, at vi skal have en tilstrækkelig dækning over hele genet, alle kodende områder. Ved dækning forstås, at alle baser og alle områder skal læses et vist antal gange, for at vi kan være sikre på resultatet. Som minimum skal alle kodende områder, exons, have en dækning på mindst 30, altså være læst mindst 30 gange. Af fig. 6 ses, at BRCA-genet i denne kørsel læses over 30 gange i alle exons. Resultater De resultater, som vi har indtil nu, er følgende: Alle tidligere undersøgte varianter (Sanger-sekventering) har vi kunnet genfinde på den ny metode, NGS. I dette materiale findes både enkeltbasesubstitutioner, stopmutationer, splicemutationer samt små og store deletioner og insertioner. Det næste skridt er således parallelt at køre Sanger-sekventering og NGS på de patientprøver, som vi får ind til analysering. Vi forventer at være klar til klinisk brug inden sommeren Herefter vil der stadig foregå en del optimering, ikke mindst fordi NGS er i en rivende udvikling, og både Illumina, Agilent og andre firmaer, som udvikler og sælger reagenser, haster derudad med udvikling af nye, smartere og hurtigere metoder. Vi kan knap nå at afprøve én metode, før den er videreudviklet. 14

4 // faglig Fig. 6 viser, at over alle kodende områder i BRCA2-genet er dækningen over 30. Fig. 5 viser teknikken SBS-sekventering, altså sekventering via syntese. Fig. 7 viser dækningen over alle gener i vores cancerpakke. Som man ser, er ikke alle gener dækket lige godt på nuværende tidspunkt. Disse skal om muligt optimeres, hvis vi vil afgive svar på disse. Afprøvningen i vores laboratorium I indkøringsfasen af NGS på HiSeq 1000 (1500) har vi afprøvet forskellige metoder, dog er alle metoder kørt med et sample preparation kit fra Illumina. Vi har afprøvet Truseq exom enrichment kit fra Illumina, her sekventeres alle kodende områder i generne i hele genomet. Vi har også afprøvet custom Truseq enrichment kit ligeledes fra Illumina. Det er en speciel designet fiskestang til 70 gener i laboratoriet, hvor både intron og exon sekventeres. Af lidt mere specielle metoder, som vi har afprøvet, er først at køre sample preparation Truseq kit fra Illumina efterfulgt af SureSelect fra Agilent. Altså to protokoller fra forskellige firmaer, der er sat sammen. Her er det også en speciel designet fiskestang, hvor vi ser på både intron og exon. Dette er afprøvet både på BRCA og på 21 andre gener, som vi undersøger i laboratoriet i dag. Endelig har vi afprøvet SureSelect Target Enrichment System fra Agilent, hvor vi har brugt SureSelect-protokollen hele proceduren igennem. Starter med BRCA-gener Vores strategi er at starte med at sekventere BRCA-generne i en pakke på i alt 64 gener og analysere ved hjælp af SBS-systemet på HiSeq Dette er vi klar med forår/sommer Dvs. at vi i første omgang kun vil afgive svar på BRCA1 og BRCA2, selvom der er kørt yderligere 62 gener, som har med cancer at gøre. Forventningen er selvfølgelig også, at vi, alt efter hvilke ønsker vores brugere måtte have, kan afgive svar og udføre rådgivning på de øvrige gener i pakken. Senere følger alle andre gener, som vi undersøger i laboratoriet i dag. Her har vi dog ikke afgjort, hvilken metode vi vil anvende. Verificeringen af fundne mutationer ved hjælp af SBS-metoden skal stadig foregå ved Sanger-sekventeringsmetoden. Li- geledes skal kendte mutationer (dvs. mutationer, som kendes i forvejen i familien) også sekventeres ved Sanger-metoden, som vi gør i dag, da SBS-metoden er for dyr og for tidskrævende til dette formål. Vores plan er desuden, at alle de fund, som findes ved NGS på screening af gener, i første omgang BRCA1 og 2, skal efterprøves med traditionel sekventering på en kontrolprøve fra samme patient. Etik og NGS Ved hjælp af denne nye teknik NGS kan man kortlægge det humane gen på kort tid. Den gør det nemlig muligt at læse én persons ca gener inden for få dage på én enkelt maskine. Teknikken gør det derved muligt at finde frem til sjældne arvelige sygdomme langt hurtigere end tidligere, og man kan derved afkorte tiden, det tager at stille diagnosen, så den rigtige behandling kan iværksættes. Men fordi metoden afslører stort set alle genforandringer, også i gener, der måske ikke er relevante for den aktuelle sygdom, der undersøges for, medfører NGS-metoden store etiske udfordringer. Teknikken kan afsløre genforandringer, som vi med vores viden på området i dag ikke kender betydningen af. Dette stiller store krav til videre forskning og ikke mindst til rådgivningen af patienter. Vil man kende sandheden? Spørgsmålet er så, om man er klar til at få kortlagt sit genom og få hele sandheden om sit helbred også viden om alvorlige sygdomme, som med stor sandsynlighed vil ramme én uden at kunne behandles. Man kan få en viden om sit genom, som bliver svært at forholde sig til, også selv om det måske drejer sig om en let forøget sygdomsrisiko. Man bliver måske unødig bekymret, selvom man egentlig er rask. Hvis man fx vælger at få kortlagt sit genom, dette er dog 15

5 ikke muligt via sundhedssystemet her i Danmark på nuværende tidspunkt, kunne det vise sig, at man er disponeret for en alvorlig sygdom, fx Huntingtons Chorea. Denne viden vil få stor betydning for ens tilværelse, og da sygdommen ofte først viser sig i 50-års alderen, får man et liv med meget store dilemmaer. Hvis man har sat børn i verden, inden man får kendskab til sin egen sygdomsrisiko, så ved man med denne sygdom, at ens børn ligeledes vil få sygdommen og overvejende sandsynligt på et tidligere tidspunkt end én selv. Hvis man omvendt endnu ikke har fået børn, vil man kunne afholde sig fra dette, hvilket vil være en god ide i relation til sygdomsspredning. Hvad gør vi med ekstra viden Når vi går i gang med NGS her på afdelingen, starter vi med at analysere BRCA-generne, men vi vil også få viden om 62 andre gener, som har med cancer at gøre. Skal vi vælge at kigge på dem alle og måske få en viden, der vil kunne afsløre risikoen for en række andre cancersygdomme, eller skal vi lægge et filter ind, så vi kun ser på BRCA-generne? Kan vi overhovedet rådgive patienterne på nuværende tidspunkt? Hvad vil vi vide? Hvad vil patienten vide, og hvad kan genetikerne fortælle patienten? Hvad stiller patienten op med den viden, som vi kan forudse én eller anden risiko for? Skal vi lukke øjnene og vælge kun at se på BRCA-generne, som er den sygdom, patienten egentlig skulle undersøges for, eller skal vi kigge mere bredt og derved sidde med en viden, som vi ikke ved, hvad vi skal gøre med? Ja, der er mange nye etiske udfordringer og spørgsmål, der opstår i forbindelse med denne nye fantastiske teknologi NGS. Endnu hurtigere metode på vej Samtidig med denne fortsatte udvikling af både reagenser og instrumenter til NGS og den tiltagende brugbarhed af teknikken arbejdes der videre med det, man kan kalde third generation sequencing (PacBio RS og Nanopore). Til denne teknologi er der 2 hovedkarakteristika. Man laver ikke PCR før sekventering, og signalet opsamles i realtime, altså samtidig med sekventeringen. Dette nedsætter analysetiden væsentligt men altså lad os lige indføre NGS, før vi kaster os over det næste store fremskridt. Referencer: [1] Sanger, F. et al. (1977): DNA sequencing with chain-terminating inhibitors. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A 74, [2] Schuster, S.C. et al. (2008): Method of the year, next-generation DNA sequencing. Functional genomics and medical applications. Nat. Methods 5, Ordliste: Sekventere: at finde den helt præcise rækkefølge af baser i vores arvemasse humane genom: hele vores arvemasse Exomet: alle kodende områder i vores arvemasse, dvs. alt det arvemateriale, som koder for et eller andet protein, som kroppen skal bruge Mutation: betydende fejl i vores arvemasse Gen: del af arvemassen, som koder for et bestemt protein Exon: kodende (for protein) område af et gen Intron: ikke kodende område af et gen Kapilær-instrumenter med fluorescerende dideoxy-nucleotider: sekventeringsmaskiner, som automatisk suger prøverne op og aflæser fluorescensen Flowcelle: DNA et sættes fast på flowcellen, og flowcellen gennemstrømmes af reagenser, således at sekventeringen kan foretages Lane: bane i flowcellen Læselængde: betyder i denne sammenhæng, hvor store DNA-stykker der kan sekventeres ad gangen. Clustre: en masse kopier af samme stykke DNA i et meget lille område på flowcellens overflade Nucleotid: bestanddel i DNA-molekylet Dideoxy-nucleotid: et nucleotid, som mangler et iltmolekyle, som bruges til at viderebygge en DNA-streng (laboratoriefremstillet enhed, som ikke findes i mennesket), bruges kun analyseteknisk. Cycle: 1 runde med reagenser Genom-database: database, som rummer en reference-dna-streng, som den skal være, for at man kan sige, at DNA et er normalt (normalområde) Kontrolprøve: I vores laboratorium udbeder vi os altid 2 blodprøver fra patienten. Hvis vi finder en mutation, efterprøver vi, om vi også kan finde den i blodprøve nr. 2. Primærprøve og kontrolprøve køres hver for sig, vi sikrer os derved mod forbytninger i laboratoriet. PCR: bruges til at opformere DNA et i prøven Paired-end betyder, at man først læser 100 baser fra den ene ende af DNA-stykket, tilsætter nogle nye reagenser til instrumentet (HiSeq) og dernæst læser 100 baser fra den anden ende af DNA-stykket. 16

Genom-undersøgelser. Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren. Baggrundsrapport

Genom-undersøgelser. Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren. Baggrundsrapport Genom-undersøgelser Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren Baggrundsrapport Genom-undersøgelser Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren Baggrundsrapport

Læs mere

NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON

NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON De sidste 5 års store teknologiske gennembrud har gjort, at vi i dag nemt og økonomisk

Læs mere

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at diagnosticere genetisk betingede sygdomme i Danmark, efter at forskere har nået første milepæl i kortlægningen af

Læs mere

Detection of gene doping. Roskilde Universitetscenter. 1.semesterprojekt, hus 13.1 Naturvidenskabelig Basisstudium Efteråret 2007

Detection of gene doping. Roskilde Universitetscenter. 1.semesterprojekt, hus 13.1 Naturvidenskabelig Basisstudium Efteråret 2007 Sporing af gendoping Detection of gene doping Roskilde Universitetscenter 1.semesterprojekt, hus 13.1 Naturvidenskabelig Basisstudium Efteråret 2007 Gruppe 8 Anders Samsøe-Petersen Annika Vilstrup Aras

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Om nedarvede gener, der øger kræftrisikoen

Om nedarvede gener, der øger kræftrisikoen 11. Arv og kræft Om nedarvede gener, der øger kræftrisikoen Dette kapitel fortæller, at man kan være arveligt disponeret for at udvikle kræft at nedarvede mutationer kan øge risikoen for brystkræft at

Læs mere

En naturlig udvikling? Bioteknologiske udfordringer i starten af det 21. århundrede. en særudgave af fra rådet til tinget

En naturlig udvikling? Bioteknologiske udfordringer i starten af det 21. århundrede. en særudgave af fra rådet til tinget En naturlig udvikling? > Bioteknologiske udfordringer i starten af det 21. århundrede en særudgave af fra rådet til tinget 2 Indhold Forord 4 Individuel medicin 5 Proteomics 10 Genterapi 12 Designer genes

Læs mere

Undersøgelse og udvikling af mobil menustrukturer og manøvrering ved hjælp af accelerometer og touchskærm

Undersøgelse og udvikling af mobil menustrukturer og manøvrering ved hjælp af accelerometer og touchskærm Undersøgelse og udvikling af mobil menustrukturer og manøvrering ved hjælp af accelerometer og touchskærm Forfatter: Michael Christian Valentin van Zanten Bachelorprojekt, 1. september 2009 Vejledere Jakob

Læs mere

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Nyhedsbrev nr. 3, februar 2006 Introduktion Det er med glæde, at vi her kan præsentere vores tredje nyhedsbrev til alle familierne, som deltager i projektet

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

Trade & Skills. - Undervisningsmateriale

Trade & Skills. - Undervisningsmateriale Trade & Skills - Undervisningsmateriale Forslag til lektionsplan til Trade & Skills Lektionsplanen er vejledende til 80 lektioner og kan tilpasses det forløb, der ønskes udbudt, og afgøres derfor af den

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD At stifte familie med HD: HDBuzz' nye temaartikel om teknikker der kan

Læs mere

Sjældne kromosomafvigelser

Sjældne kromosomafvigelser Sjældne kromosomafvigelser Et informationshæfte udgivet af Forældreforeningen UniqueDanmark Lægerne på Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik Center for Små Handicapgrupper Indholdsfortegnelse Om dette

Læs mere

Huntingtons Sygdom Information til HS-ramte og deres familier

Huntingtons Sygdom Information til HS-ramte og deres familier Huntingtons Sygdom Information til HS-ramte og deres familier Udgivet i 2013, revideret i 2015, af Bystævneparken 23, 701 2700 Brønshøj Tlf. 53 20 78 50 www.huntingtons.dk kontor@huntingtons.dk Pjecen

Læs mere

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE Af Anette Nielsen, Nielsens Bureau - november 2012 revideret marts 2015 INDHOLD: 2 Hvad er søgemaskineoptimering (SEO)? 3 På

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Hvad er hypnose? Hypnose er en tilstand. Du kan ikke sammenligne denne tilstand med hverken det at sove eller det at være vågen. Populært kan hypnose beskrives som tilstanden mellem vågen og søvn. Det

Læs mere

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 DINE GENER AFSLØRER SYGDOM Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 3 Vil du gerne vide, om du er i fare for f.eks. at udvikle tarmkræft eller tidlig demenssygdom?

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Fra Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser

Fra Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Sammenligning af FISH og Duo-CISH Fluorescerende og chromogen in situ hybridisering til detektion af translokationer i lymfomer ved brug af en break-apart probe Bachelorprojekt efterår 2009 Professionshøjskolen

Læs mere

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik INFORMATION TIL GRAVIDE Risikovurdering og fosterdiagnostik Indhold Tillykke med graviditeten 1 Du kan få information om undersøgelserne 2 Information giver dig mulighed for at vælge 3 Forskellige typer

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet side 161 Insulin Så blev den ferie ødelagt! Pernille fik konstateret sukkersyge - diabetes - da hun var 10 år gammel. Fra da af skulle hun stikke sig selv og indsprøjte insulin flere gange dagligt. Det

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

5. Celler, der deler sig

5. Celler, der deler sig 5. Celler, der deler sig Kræft er en cellecyklussygdom Dette kapitel fortæller, hvad restriktionspunktet er hvorfor kræft kaldes en cellecyklussygdom hvorfor genterapi måske bliver fremtidens behandling

Læs mere

IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE. Hasim Coskun. Eksamensprojekt, Diplom IT. Danmarks Tekniske Universitet. Vejleder.

IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE. Hasim Coskun. Eksamensprojekt, Diplom IT. Danmarks Tekniske Universitet. Vejleder. IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE Hasim Coskun Eksamensprojekt, Diplom IT Danmarks Tekniske Universitet 2010 Vejleder Finn Gustafsson Abstrakt Implementerer en parser prototype i PHP til en nyhedssøgemaskine.

Læs mere