Next Generation Sequencing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Next Generation Sequencing"

Transkript

1 Next Generation Sequencing For 60 år siden blev DNA opdaget. I øjeblikket afprøver vi NGS, og til sommer kører vi BRCA-gener med den nye metode I år er det 60 år siden, at DNA s struktur blev erkendt, og man fik en forståelse for, hvad DNA består af, og at DNA er vores arvemasse. Samtidig er det 10 år siden, at resultatet af den første totale sekventering af det humane genom forelå. I denne artikel vil vi fortælle om Next Generation Sequencing (NGS), som er en metode, der bruges til at sekventere, dvs. bestemme den nøjagtige rækkefølge af baserne i vores arvemasse. Sekventering kan bruges til at finde mutationer (mulig sygdomsfremkaldende variant) i vores arvemasse, DNA et ved arvelige sygdomme. I vores afdeling, Klinisk Genetisk Afdeling på Odense Universitetshospital, bruges sekventering bl.a. til dette formål. Man kan også sekventere i mange andre situationer og på alle celler og arter. Helt genom på én gang Den nye teknik, NGS, har givet helt nye perspektiver, idet man med denne metode har mulighed for at få kæmpestore datamængder på relativt kort tid. Det er nye muligheder, som har stor betydning for forståelsen af biologien på planter, dyr og ikke mindst mennesker. Man kan nu sekventere hele genomet på én gang, det er stadig dyrt, men overkommeligt. Man kan sekventere hele exomet, dvs. at man sekventerer alle kodende områder af alle gener, eller man kan sekventere udvalgte gener eller områder af speciel interesse. Også for mrna, micro- RNA eller regioner, der binder transkriptionsfaktorer, er der store muligheder med NGS. Nye NGS-systemer udvikles Indtil for få år siden blev al sekventering foretaget med Sanger-sekventering, som er en enzymatisk dideoxy-teknik, først beskrevet i 1977 [1]. I 1996 kom der automatiserede kapilær-instrumenter med fluorescerende dideoxy-nucleotider og laserdetektion. Pga. nytænkningen inden for sekventering blev NGS i 2007 valgt som årets metode af Nature Methods [2]. Fra 2005 blev der udviklet forskellige typer af instrumenter til NGS fra mange af de store firmaer, som beskæftiger sig med sekventering. Blandt flere kan man nævne Roche 454-systemet, som var det første succesfulde NGS-system. Pyrosekventeringsteknologi benyttes i dette system. SOLiD blev udviklet i 2006 af Applied Biosystems, som nu også har et nyere system, Ion Torrent (Life Tecnologies, som firmaet hedder nu). Illumina kom til med Solexa GA og videreudviklede systemet til HiSeq 1000 og HiSeq 1000 er det instrument, som vores afdeling investerede i for et par år siden. Vores instrument er netop nu opgraderet til et HiSeq 1500-instrument, som har lidt flere muligheder end HiSeq Illumina udviklede desuden et mindre instrument, MiSeq, som vi også har på vores afdeling. MiSeq anvender en flowcelle med 1 lane i modsætning til HiSeq, som anvender flowceller med 8 lanes og er brugbart til store serier af prøver. Dog er det med opgraderingen til HiSeq 1500 muligt at køre 2 lanes, og instrumentet analyserer i kortere tid, hvilket er mere anvendeligt til klinisk brug. Meget stor ydeevne HiSeq 1000 (1500) leverer et meget stort output af sekventeringsdata. I tabel 1 ses datamængde, kørselstid og læselængde pr. kørsel på de instrumenter, som vi arbejder med. Almindeligvis får man 300 x 10 9 brugbare baser ved en kørsel på HiSeq. Instrumentet har en kvalitetsscore, Q-score, som skal være >30 for 80 % af sekventerede baser (ved 2 x 100 bp). Vi tilstræber at læse hver base hundrede gange, dog mindst 30 gange til brug i et klinisk svar. Dette kommer vi nærmere ind på under metode og resultatvurdering. Hvis man laver en anden sammenligning ud fra tabellen, kan man sige, at hele det humane genom er 300 x 10 9 baser, hvor instrumentet altså kan læse 300 x 10 9 baser eller 100 gange hele vores arvemasse. Som man sikkert kan forstå, fylder denne store datamængde Af afdelingsbioanalytiker Marianne Käehne, bioanalytiker Dorte Jensen og bioanalytiker Pernille Jordan // Klinisk Genetisk Afdeling, Odense Universitetshospital 12

2 // faglig HiSeq 1000 HiSeq 1500 HiSeq 1500 MiSeq Kørselsmetode Højt output Højt output Hurtig kørsel Højt output Output (ved 2 x 100bp) 300 x 10 9 baser 300 x 10 9 baser 60 x 10 9 baser 3-3,4 x 10 9 baser Kørselstid på instrumentet (2 x 100 bp) 8,5 dage 8,5 dage 27 timer 19 timer Mulig læselængde 2 x 100 bp 2 x 100 bp 2 x 150 bp 2 x 250 bp (7,5 GB, 39 timer) Sanger- Med vores nuværende metode læses op til 96 x 800 (i alt altså maks. ca baser sekventering, i én kørsel, kørselstid ca. 1 time på instrumentet) ABI 3730xl tabel 1. rigtig meget på en computer, så man skal have stor regneplads og lagerplads til beregning og opbevaring af data. Selve metoden Prøveforberedelsen til kørsel på Illuminas HiSeq/MiSeq er tidskrævende, dog afhængigt af valgte metode. Den består af mange step og kan tage op til en uge. Herefter kan en kørsel/ sekventering på HiSeq tage over en uge, hvis man kører med 8 lanes i flowcellen. Imellem næsten alle step i prøveforberedelsen oprenses (med beads) og måles (Bioanalyzer/Qubit-fluoremeter) på produkterne for at sikre, at der arbejdes videre med rette størrelse på produktet, og at der er nok af det. Først skal DNA-prøven (1 ug 3 μg) oprenses fra EDTA-blod og fragmenteres til en på forhånd bestemt størrelse. Det vil sige, at DNA et bliver skåret i små dobbeltstrengede stykker på ca bp. Dette foregår ved hjælp af lydbølger med en frekvens på 1 MHertz (på et instrument, som hedder Covaris). Tiden på Covaris varieres efter, hvor store stykker DNA som ønskes. Jo kortere tid, jo længere stykker. Hvor store stykker der ønskes, afhænger af, om det er hele genomet, hele exomet eller nogle bestemte gener, der skal sekventeres. Størrelse og kvantitet af det fragmenterede DNA måles herefter på en Bioanalyzer. Adaptorer påsættes Forskellige procedurer fører til, at det fragmenterede dobbeltstrengede DNA får repareret de iturevne ender, som er opstået ved fragmenteringen. Ydermere bliver der tilføjet et A- nucleotid, såkaldte adaptorer ligeres (sættes på) til begge ender af det dobbeltstrengede DNA-fragment (fig. 3). Disse adaptorer indeholder bl.a. en slags barcode, som består af 6 nucleotider, som er unikke for hver prøve. Dette muliggør, at prøverne kan blandes sammen, fordi de kan skelnes fra hinanden ved hjælp af sekvensen af disse barcoder. Jo flere prøver der blandes sammen, desto mindre data bliver opsamlet pr. prøve. Så hvis der kun køres en enkelt prøve, bliver der opsamlet rigtig meget data. Kvantitering af den DNA-mængde, som påsættes flowcellen, er meget vigtig. Denne kvantitering foretages på et realtimeinstrument, hvor man laver kvantitativ PCR ved hjælp af et kit, KAPA SYBR FAST ABI Prism qpcr Kit. Derefter sættes prøven på et instrument, C-bot, som ligeledes er fra Illumina. I C-bot bindes DNA et (milioner af små DNA-stykker) til FIG 1. HiSeq 1500, flowcellen ses i røret med orange låg. FIG 2. MiSeq, flowcellen med 1 lane ses i det lille rør med sort låg. 13

3 Fig. 3 viser procedure under sample preparation, end repair, A ende og ligering af adaptorer til det færdige DNA-stykke, som kan bindes til flowcellen. Fig. 4 viser dannelsen af clustre på flowcellens overflade. flowcellen, idet sekvenser i ovennævnte adaptorer passer på tilsvarende oligonucleotider, som sidder på overfladen af alle lanes i flowcellen. Kopier fremstilles Desuden fremstilles en masse kopier vha. af en såkaldt bridge amplification, se fig. 4. Denne bro-opformering gentages flere gange ved hjælp af reagenser i det fabriksfremstillede reagensrack, som købes til C-bot. Dette betyder, at man får dannet tusindvis af ens kopier af hvert lille stykke DNA, som er bundet til flowcellen. Disse fragmenter udgør et såkaldt cluster. Flowcellen kan indeholde enkeltmolekyle- clusters pr. mm2. Hele processen i C-bot-instrumentet tager ca. 4-6 timer, og herefter er flowcellen klar til den endelige sekventering i HiSeq-instrumentet ved en teknik, som kaldes SBS-sekventering. Et nucleotid pr. cycle SBS betyder Sequencing by synthesis, altså sekventering via syntese. Til denne teknologi bruges 4 nucleotider (dntp) med blokker. Nucleotiderne er fluorescensmærkede, og de indbygges en ad gangen svarende til den base, der sidder på DNAstykket, som man skal sekventere. Eftersom der er mange ens små stykker DNA, indbygges de mærkede nucleotider parallelt på alle DNA-stykker, fluorescensen registreres, og blokker og fluorescensen afskæres enzymatisk (1 cycle), hvorefter der indbygges et nyt nucleotid osv. For hver cycle indbygges altså 1 nucleotid, og man skal således køre 100 cycles for at læse en længde på 100 baser på en DNA streng. Reagenserne til sekventeringen pumpes igennem flowcellen under kørslen, og en scanner registrerer fluorescensen. Se fig. 5. Databehandling Efter kørslen skal den meget store datamængde behandles. Vi har 2 bioinformatikere ansat til at opsætte systemer til data- behandling, men på sigt skulle bioanalytikerne gerne selv kunne foretage en stor del af databehandling. Der benyttes en del forskellige softwareprogrammer, bl.a. CASAVA-, GATK- og NOVOALIGN-software, hvor de sekventerede baser sammenlignes med en referencesekvens (fra genom-databaser). En sådan sammenligning med en database foretages også på nuværende tidspunkt, så dette er der ikke den store forskel i, blot at datamængden ved NGS er så kæmpestor i forhold til traditionel sekventering. De kriterier, som vi arbejder efter, er, at vi skal have en tilstrækkelig dækning over hele genet, alle kodende områder. Ved dækning forstås, at alle baser og alle områder skal læses et vist antal gange, for at vi kan være sikre på resultatet. Som minimum skal alle kodende områder, exons, have en dækning på mindst 30, altså være læst mindst 30 gange. Af fig. 6 ses, at BRCA-genet i denne kørsel læses over 30 gange i alle exons. Resultater De resultater, som vi har indtil nu, er følgende: Alle tidligere undersøgte varianter (Sanger-sekventering) har vi kunnet genfinde på den ny metode, NGS. I dette materiale findes både enkeltbasesubstitutioner, stopmutationer, splicemutationer samt små og store deletioner og insertioner. Det næste skridt er således parallelt at køre Sanger-sekventering og NGS på de patientprøver, som vi får ind til analysering. Vi forventer at være klar til klinisk brug inden sommeren Herefter vil der stadig foregå en del optimering, ikke mindst fordi NGS er i en rivende udvikling, og både Illumina, Agilent og andre firmaer, som udvikler og sælger reagenser, haster derudad med udvikling af nye, smartere og hurtigere metoder. Vi kan knap nå at afprøve én metode, før den er videreudviklet. 14

4 // faglig Fig. 6 viser, at over alle kodende områder i BRCA2-genet er dækningen over 30. Fig. 5 viser teknikken SBS-sekventering, altså sekventering via syntese. Fig. 7 viser dækningen over alle gener i vores cancerpakke. Som man ser, er ikke alle gener dækket lige godt på nuværende tidspunkt. Disse skal om muligt optimeres, hvis vi vil afgive svar på disse. Afprøvningen i vores laboratorium I indkøringsfasen af NGS på HiSeq 1000 (1500) har vi afprøvet forskellige metoder, dog er alle metoder kørt med et sample preparation kit fra Illumina. Vi har afprøvet Truseq exom enrichment kit fra Illumina, her sekventeres alle kodende områder i generne i hele genomet. Vi har også afprøvet custom Truseq enrichment kit ligeledes fra Illumina. Det er en speciel designet fiskestang til 70 gener i laboratoriet, hvor både intron og exon sekventeres. Af lidt mere specielle metoder, som vi har afprøvet, er først at køre sample preparation Truseq kit fra Illumina efterfulgt af SureSelect fra Agilent. Altså to protokoller fra forskellige firmaer, der er sat sammen. Her er det også en speciel designet fiskestang, hvor vi ser på både intron og exon. Dette er afprøvet både på BRCA og på 21 andre gener, som vi undersøger i laboratoriet i dag. Endelig har vi afprøvet SureSelect Target Enrichment System fra Agilent, hvor vi har brugt SureSelect-protokollen hele proceduren igennem. Starter med BRCA-gener Vores strategi er at starte med at sekventere BRCA-generne i en pakke på i alt 64 gener og analysere ved hjælp af SBS-systemet på HiSeq Dette er vi klar med forår/sommer Dvs. at vi i første omgang kun vil afgive svar på BRCA1 og BRCA2, selvom der er kørt yderligere 62 gener, som har med cancer at gøre. Forventningen er selvfølgelig også, at vi, alt efter hvilke ønsker vores brugere måtte have, kan afgive svar og udføre rådgivning på de øvrige gener i pakken. Senere følger alle andre gener, som vi undersøger i laboratoriet i dag. Her har vi dog ikke afgjort, hvilken metode vi vil anvende. Verificeringen af fundne mutationer ved hjælp af SBS-metoden skal stadig foregå ved Sanger-sekventeringsmetoden. Li- geledes skal kendte mutationer (dvs. mutationer, som kendes i forvejen i familien) også sekventeres ved Sanger-metoden, som vi gør i dag, da SBS-metoden er for dyr og for tidskrævende til dette formål. Vores plan er desuden, at alle de fund, som findes ved NGS på screening af gener, i første omgang BRCA1 og 2, skal efterprøves med traditionel sekventering på en kontrolprøve fra samme patient. Etik og NGS Ved hjælp af denne nye teknik NGS kan man kortlægge det humane gen på kort tid. Den gør det nemlig muligt at læse én persons ca gener inden for få dage på én enkelt maskine. Teknikken gør det derved muligt at finde frem til sjældne arvelige sygdomme langt hurtigere end tidligere, og man kan derved afkorte tiden, det tager at stille diagnosen, så den rigtige behandling kan iværksættes. Men fordi metoden afslører stort set alle genforandringer, også i gener, der måske ikke er relevante for den aktuelle sygdom, der undersøges for, medfører NGS-metoden store etiske udfordringer. Teknikken kan afsløre genforandringer, som vi med vores viden på området i dag ikke kender betydningen af. Dette stiller store krav til videre forskning og ikke mindst til rådgivningen af patienter. Vil man kende sandheden? Spørgsmålet er så, om man er klar til at få kortlagt sit genom og få hele sandheden om sit helbred også viden om alvorlige sygdomme, som med stor sandsynlighed vil ramme én uden at kunne behandles. Man kan få en viden om sit genom, som bliver svært at forholde sig til, også selv om det måske drejer sig om en let forøget sygdomsrisiko. Man bliver måske unødig bekymret, selvom man egentlig er rask. Hvis man fx vælger at få kortlagt sit genom, dette er dog 15

5 ikke muligt via sundhedssystemet her i Danmark på nuværende tidspunkt, kunne det vise sig, at man er disponeret for en alvorlig sygdom, fx Huntingtons Chorea. Denne viden vil få stor betydning for ens tilværelse, og da sygdommen ofte først viser sig i 50-års alderen, får man et liv med meget store dilemmaer. Hvis man har sat børn i verden, inden man får kendskab til sin egen sygdomsrisiko, så ved man med denne sygdom, at ens børn ligeledes vil få sygdommen og overvejende sandsynligt på et tidligere tidspunkt end én selv. Hvis man omvendt endnu ikke har fået børn, vil man kunne afholde sig fra dette, hvilket vil være en god ide i relation til sygdomsspredning. Hvad gør vi med ekstra viden Når vi går i gang med NGS her på afdelingen, starter vi med at analysere BRCA-generne, men vi vil også få viden om 62 andre gener, som har med cancer at gøre. Skal vi vælge at kigge på dem alle og måske få en viden, der vil kunne afsløre risikoen for en række andre cancersygdomme, eller skal vi lægge et filter ind, så vi kun ser på BRCA-generne? Kan vi overhovedet rådgive patienterne på nuværende tidspunkt? Hvad vil vi vide? Hvad vil patienten vide, og hvad kan genetikerne fortælle patienten? Hvad stiller patienten op med den viden, som vi kan forudse én eller anden risiko for? Skal vi lukke øjnene og vælge kun at se på BRCA-generne, som er den sygdom, patienten egentlig skulle undersøges for, eller skal vi kigge mere bredt og derved sidde med en viden, som vi ikke ved, hvad vi skal gøre med? Ja, der er mange nye etiske udfordringer og spørgsmål, der opstår i forbindelse med denne nye fantastiske teknologi NGS. Endnu hurtigere metode på vej Samtidig med denne fortsatte udvikling af både reagenser og instrumenter til NGS og den tiltagende brugbarhed af teknikken arbejdes der videre med det, man kan kalde third generation sequencing (PacBio RS og Nanopore). Til denne teknologi er der 2 hovedkarakteristika. Man laver ikke PCR før sekventering, og signalet opsamles i realtime, altså samtidig med sekventeringen. Dette nedsætter analysetiden væsentligt men altså lad os lige indføre NGS, før vi kaster os over det næste store fremskridt. Referencer: [1] Sanger, F. et al. (1977): DNA sequencing with chain-terminating inhibitors. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A 74, [2] Schuster, S.C. et al. (2008): Method of the year, next-generation DNA sequencing. Functional genomics and medical applications. Nat. Methods 5, Ordliste: Sekventere: at finde den helt præcise rækkefølge af baser i vores arvemasse humane genom: hele vores arvemasse Exomet: alle kodende områder i vores arvemasse, dvs. alt det arvemateriale, som koder for et eller andet protein, som kroppen skal bruge Mutation: betydende fejl i vores arvemasse Gen: del af arvemassen, som koder for et bestemt protein Exon: kodende (for protein) område af et gen Intron: ikke kodende område af et gen Kapilær-instrumenter med fluorescerende dideoxy-nucleotider: sekventeringsmaskiner, som automatisk suger prøverne op og aflæser fluorescensen Flowcelle: DNA et sættes fast på flowcellen, og flowcellen gennemstrømmes af reagenser, således at sekventeringen kan foretages Lane: bane i flowcellen Læselængde: betyder i denne sammenhæng, hvor store DNA-stykker der kan sekventeres ad gangen. Clustre: en masse kopier af samme stykke DNA i et meget lille område på flowcellens overflade Nucleotid: bestanddel i DNA-molekylet Dideoxy-nucleotid: et nucleotid, som mangler et iltmolekyle, som bruges til at viderebygge en DNA-streng (laboratoriefremstillet enhed, som ikke findes i mennesket), bruges kun analyseteknisk. Cycle: 1 runde med reagenser Genom-database: database, som rummer en reference-dna-streng, som den skal være, for at man kan sige, at DNA et er normalt (normalområde) Kontrolprøve: I vores laboratorium udbeder vi os altid 2 blodprøver fra patienten. Hvis vi finder en mutation, efterprøver vi, om vi også kan finde den i blodprøve nr. 2. Primærprøve og kontrolprøve køres hver for sig, vi sikrer os derved mod forbytninger i laboratoriet. PCR: bruges til at opformere DNA et i prøven Paired-end betyder, at man først læser 100 baser fra den ene ende af DNA-stykket, tilsætter nogle nye reagenser til instrumentet (HiSeq) og dernæst læser 100 baser fra den anden ende af DNA-stykket. 16

Hej jeg har nålen til dig 05/13. Kiestra i lyst og nød Efter besværlig indkøring, lysner det. New Generation Sequencing Nu også i rutinen

Hej jeg har nålen til dig 05/13. Kiestra i lyst og nød Efter besværlig indkøring, lysner det. New Generation Sequencing Nu også i rutinen 05/13 Hej jeg har nålen til dig Bioanalytikere vil køre ud til patienterne //side 17 Kiestra i lyst og nød Efter besværlig indkøring, lysner det //side 08 New Generation Sequencing Nu også i rutinen //side

Læs mere

Danish Consortium for Neuromuscular Diseases. Genomsekventering klinisk anvendelse

Danish Consortium for Neuromuscular Diseases. Genomsekventering klinisk anvendelse Danish Consortium for Neuromuscular Diseases Genomsekventering klinisk anvendelse Odense, 2. september, 2013 Jens Michael Hertz, MD, DMSc Professor, consultant Phone: +45 6541 3191 (dir.), or +45 2027

Læs mere

Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet

Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet Exiqons cloud-løsning hjælper forskere med at analysere og forstå genomics og big data Hvad er genomics? Genomics er

Læs mere

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at diagnosticere genetisk betingede sygdomme i Danmark, efter at forskere har nået første milepæl i kortlægningen af

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON

NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON De sidste 5 års store teknologiske gennembrud har gjort, at vi i dag nemt og økonomisk

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet?

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Lyn dine gener op! En baglæns besked, gemt i 'backup-dna'et'

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D.

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D. 11-11-2013 Testet i udlandet Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 Forfatter: Janus Vang, Ph.D. ANSVARLIG: REGIN W. DALSGAARD, BESTYRELSESFORMAND FOR VINNUFRAMI INTRODUKTION Færøernes

Læs mere

Struktur og funktion af gener

Struktur og funktion af gener Molekylærbiologi og genetik S4, F2008 f Malene Munk Jørgensen Emne: Struktur og funktion af gener Link: undervisningsplanen for S4-molekylærbiologi og genetik MMJ, VI niversity ollege Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD At stifte familie med HD: HDBuzz' nye temaartikel om teknikker der kan

Læs mere

Genom-undersøgelser. Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren. Baggrundsrapport

Genom-undersøgelser. Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren. Baggrundsrapport Genom-undersøgelser Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren Baggrundsrapport Genom-undersøgelser Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren Baggrundsrapport

Læs mere

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Nyhedsbrev nr. 3, februar 2006 Introduktion Det er med glæde, at vi her kan præsentere vores tredje nyhedsbrev til alle familierne, som deltager i projektet

Læs mere

kampen mod kemoterapiresistens

kampen mod kemoterapiresistens Brystkræft kampen mod kemoterapiresistens Af Ph.d. Sidsel Petersen, Biologisk Institut, Dette kapitel giver en introduktion til brystkræft og til behandling af denne kræftsygdom. Ligesom andre kræftsygdomme

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Om nedarvede gener, der øger kræftrisikoen

Om nedarvede gener, der øger kræftrisikoen 11. Arv og kræft Om nedarvede gener, der øger kræftrisikoen Dette kapitel fortæller, at man kan være arveligt disponeret for at udvikle kræft at nedarvede mutationer kan øge risikoen for brystkræft at

Læs mere

Danmark-Aabenraa: Fodtøj

Danmark-Aabenraa: Fodtøj Danmark- Aabenraa: Fodtøj Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregiverens by Frist for indhentning af materiale Frist for aflevering af tilbud Danmark-Aabenraa: Fodtøj Indgåede

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Kromosomtranslokationer

Kromosomtranslokationer 12 Kromosomtranslokationer December 2009 Oversat af Anja Lisbeth Frederiksen, reservelæge, ph.d. Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Tilrettet brochure udformet

Læs mere

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse kraeftkampen.dk Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse Hvorfor arbejde med Kræft? Erhvervsskolernes Forlag

Læs mere

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres.

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres. Epigenetik Men hvad er så epigenetik? Ordet epi er af græsk oprindelse og betyder egentlig ved siden af. Genetik handler om arvelighed, og hvordan vores gener videreføres fra generation til generation.

Læs mere

Hvad ved vi om HC i Kina?

Hvad ved vi om HC i Kina? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Kinesisk Huntingtons Chorea-netværk lanceret Kinesisk HC-netværk er blevet lanceret. En god nyhed

Læs mere

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund AVR MP3 29-05-08 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...2 2 Udviklingsmiljø...2 3 Beskrivelse af systemet...3 3.1 VS1001k...3 3.2 MP3 file formatet...6 4 Konklusion...6 5 Litteratur liste...6 6 Illustrations

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

27611 Eksamen Sommer 2007

27611 Eksamen Sommer 2007 - Side 1 af 10-27611 Eksamen Sommer 2007 Dette sæt indeholder 4 opgaver. En online version af opgavesættet vil være tilgængeligt fra kursets lektionsplan, under selve eksamen (25. Maj 2007 klokken 9:00

Læs mere

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 DINE GENER AFSLØRER SYGDOM Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 3 Vil du gerne vide, om du er i fare for f.eks. at udvikle tarmkræft eller tidlig demenssygdom?

Læs mere

Odense. OBH Indeklima. Ny DNA-teknologi til vurdering af arbejdspladsens indeklima. Århus Kolding. Hillerød. Niels Skals, Biolog PhD Produktchef

Odense. OBH Indeklima. Ny DNA-teknologi til vurdering af arbejdspladsens indeklima. Århus Kolding. Hillerød. Niels Skals, Biolog PhD Produktchef Ny DNA-teknologi til vurdering af arbejdspladsens indeklima Århus Kolding Odense Hillerød, Biolog PhD Produktchef Dagens Danmark - en ny arbejdsplads bliver til! Der er gener men.. årsagen? Luftprøver

Læs mere

Bakterier Venner eller fjender?

Bakterier Venner eller fjender? Akademiet for Talentfulde Unge 2013: Bakterier Venner eller fjender? Ole Skovgaard olesk@ruc.dk Ole Skovgaard, 2013 Bakterier: Er en ur-gammel livsform! Indeholder langt større variationer end de store

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Gensekventering. - og de etiske overvejelser. Naturvidenskabelig Bachelor Hus 14.1. Vejleder: Jesper Olsen

Gensekventering. - og de etiske overvejelser. Naturvidenskabelig Bachelor Hus 14.1. Vejleder: Jesper Olsen Gensekventering - og de etiske overvejelser Camilla Hansen, Kiwi Kjøller, Nina Haxgart, Julie Schnipper, Victoria Fagerholt og Sandra Bredgaard Gruppe 2 Naturvidenskabelig Bachelor Hus 14.1 Vejleder: Jesper

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv Rapport dato 1. september 2015 Vurdering Analysen viser unormale forekomster af skimmelsvamp, hvilket indikerer tegn på fugtskadede bygningsdele i lejligheden. Der

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2. april, 2008

Ordinær Generalforsamling 2. april, 2008 April 2, 2008 1 April 2, 2008 Ordinær Generalforsamling 2. april, 2008 April 2, 2008 2 April 2, 2008 Dagsorden Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af den reviderede

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Behovet for renovering Well Fit Præfabrikerede pumpestationer, der installeres i den eksisterende station som en færdig indsats

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Side 1 of 17 Danmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den 21/1-2013 Kursus navn: Kursus nr. 27633 Introduktion til Bioinformatik Tilladte hjælpemidler: Alle "Vægtning" Angivet ved de individuelle

Læs mere

Livets molekylære kode

Livets molekylære kode 4. ÅR R. 2 / 2006 Livets molekylære kode -kemi og biologi mødes D livets molekylære kode D findes i alle levende organismer og indeholder koden til organismen informationer, der afgør om organismen er

Læs mere

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom.

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Anbefalingerne udarbejdede af: Overlæge,Dr.Med.BirgitGuldhammerSkov.BispebjergHospital,PatologiskAfdeling. Professor,overlægeMogensVyberg.AalborgUniversitetshospital,PatologiskInstitut.

Læs mere

Side 1 af 13. Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13

Side 1 af 13. Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13 Side1af13 Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13 Navn: Studie nummer: Dette eksamenssæt vil også kunne ses som en pdf fil nederst på kursus-hjemmesiden udfor den sidste dag d. 27 Jan

Læs mere

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det.

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Samarbejde mellem gymnasier og Aarhus Universitet Bioteknologiske eksperimenter Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Denne øvelse er baseret på øvelseskittet:

Læs mere

Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om gentestning

Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om gentestning Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om gentestning Udarbejdet af Journalist Anne Birkelund John er 23 år. Han er rask og lever sundt, men ryger dog 20 cigaretter om dagen. John

Læs mere

VONWILLEBRANDSSYGDOM,

VONWILLEBRANDSSYGDOM, VONWILLEBRANDSSYGDOM, VON WILLEBRAND-FAKTOR OG P-PILLER Julie Brogaard Larsen, lægestuderende Center for Hæmofili og Trombose Aarhus Universitetshospital DAGENS PROGRAM Lidt von Willebrand-historie von

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus CB2-aktiverende lægemiddel forbedrer overlevelse og symptomer

Læs mere

IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne. Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen

IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne. Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen IT-støtte til tosprogede elever Baggrund Social- og sundhedsskolerne rundt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Biologi B Torben

Læs mere

CEO Lars Kongsbak, Oktober 2011. ProInvestor Life Science seminar

CEO Lars Kongsbak, Oktober 2011. ProInvestor Life Science seminar CEO Lars Kongsbak, Oktober 2011 ProInvestor Life Science seminar Agenda Kort oversigt Stigende sundhedsudgifter = nye forretningsmuligheder Markedet for Exiqons teknologi og produkter Investerings casen

Læs mere

Færøernes overlevelse ligger i generne

Færøernes overlevelse ligger i generne Færøernes overlevelse ligger i generne Line Vaaben 18. oktober 2013 Et storstilet forskningsprojekt vil de kommende 10 år forsøge at kortlægge alle færingers arvemasse i en biobank. Kristeligt Dagblad

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Etik drejer sig om at sikre det gode liv

Etik drejer sig om at sikre det gode liv Etik drejer sig om at sikre det gode liv Interview i Frelsens Hærs blad "mennesker & tro" Af Bent Dahl Jensen Formanden for Det Etiske Råd, tidl. amtsborgmester Erling Tiedemann ser fremtiden på det etiske

Læs mere

Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft

Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft Prostatakræftforeningen Foreningen har til formål at hjælpe mænd, som rammes af prostatakræft. Det gør vi bl.a. ved at afholde møder over hele landet og udgive et medlemsblad. Herigennem får du som medlem

Læs mere

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold:

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Folkeskolens afgangsprøve Maj 2011 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 B3 Indledning Bioteknologi Teknikker som for eksempel gensplejsning anvendes i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx bic Hans Jørgen Madsen Hold 2.s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

Simulering af stokastiske fænomener med Excel

Simulering af stokastiske fænomener med Excel Simulering af stokastiske fænomener med Excel John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Det kan være en ret krævende læreproces at udvikle fornemmelse for mange begreber fra sandsynlighedsregningen

Læs mere

På opdagelse i gernerne

På opdagelse i gernerne På opdagelse i gernerne DNA (molekyle): arvemateriale Alle vore celler er genetisk set identiske DNA: genetiske opskrifter - kogebog for cellerne = genregulering Opskrift på forskellige proteiner Vejledninger

Læs mere

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes Spørgsmål nr.1 Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin I din fremlæggelse skal du redegøre for Lamarck s og Darwins teori om livets udvikling. Fremhæv væsentlige forskelle imellem teorierne, nævn gerne

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Investormøde. 29. maj 2009

Investormøde. 29. maj 2009 Investormøde 29. maj 2009 Safe Harbor erklæring Denne præsentation indeholder udsagn vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder udviklede produkter og potentielle fremtidige produkter

Læs mere

Fotosyntetisk produktion af hydrogen med genmodificerede mikroorganismer

Fotosyntetisk produktion af hydrogen med genmodificerede mikroorganismer Fotosyntetisk produktion af hydrogen med genmodificerede mikroorganismer Forskerspirer 2009 Hovedområde: NAT Niels Christian Sanden ncsanden@hotmail.com Forskerkontakt: Poul Erik Jensen Værtsinstitution:

Læs mere

Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP()

Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP() Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP() John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Et kast med 10 terninger gav følgende udfald Fig. 1 Result of rolling 10 dices

Læs mere

Forår 2012 - Firewalls

Forår 2012 - Firewalls Syddansk Universitet DM830 - Netværkssikkerhed Imada - Institut for matematik og datalogi Forår 2012 - Firewalls Forfatter: Daniel Fentz Johansen Alexei Mihalchuk Underviser: Prof. Joan Boyar Indhold 1

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi B, Stx Marianne

Læs mere

BIG DATA og BIG DATA strategi

BIG DATA og BIG DATA strategi Dette White Paper er skrevet og udgivet af: Gilling/The Human Decision www.danskebigdata.dk Maj 2014 copyright Finn Gilling BIG DATA og BIG DATA strategi Vi lever i en tid, hvor vores omfattende brug af

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

mrna-status Verifikation Ved Promoter Varianter

mrna-status Verifikation Ved Promoter Varianter En bachelorafhandling ved Molekylærgenetisk Diagnostisk Afsnit, Rigshospitalet, København. mrna-status Verifikation Ved Promoter Varianter Afprøvning af en ny metode indenfor functional promotor assays

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer - proaktiv overvågning og fejlfinding Central overvågning af fjernvarmerørsystemer Generering af dynamiske tilstandsrapporter Nøjagtig lokalisering

Læs mere

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1 Ordinær generalforsamling 29. april 2010 København 1 Affitechs vision Vi opbygger en international biotekvirksomhed Fokuseret på at udvikle humane terapeutiske antistofprodukter et marked på USD 40 mia.

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret NOTAT 24. oktober 2014 J.nr.: 1406108 Dok. nr.: 1559218 HKJ.DKETIK Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion har modtaget bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel testes snart CHDI og Pfizer annoncerer spændende dyreforskning

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Hvad kan sammenlignende etnografiske undersøgelser betyde for effektmålinger af on-line konsultationer?

Hvad kan sammenlignende etnografiske undersøgelser betyde for effektmålinger af on-line konsultationer? Hvad kan sammenlignende etnografiske undersøgelser betyde for effektmålinger af on-line konsultationer? Brit Ross Winthereik Lektor, Ph.D. Baggrund Ph.D. om IT i almen praksis (Connecting Practices: EPRs

Læs mere

Triolab har fået ny profilbrochure. Klotdetektion: vidste du dette? September 2013

Triolab har fået ny profilbrochure. Klotdetektion: vidste du dette? September 2013 September 2013 Triolab har fået ny profilbrochure Det er med stor fornøjelse, at vi her kan præsentere Triolabs nye profilbrochure! I den nye brochure kan du se, hvem vi er, hvilke leverandører vi repræsenterer,

Læs mere

Laboratorieudstyr. Blodtagningsvogn Individuel højdejustering

Laboratorieudstyr. Blodtagningsvogn Individuel højdejustering Laboratorieudstyr Blodtagningsvogn Individuel højdejustering Én vogn - mange fordele Håndtag til højdejustering Skriveplade med papirklemme Totalmål Mål for grundvognen: 51 cm (længde) x 68 cm (bredde)

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

DNA og stamtræer. Fra DNA-sekvens til stamtræ. 50 Brug Botanisk Have i undervisningen

DNA og stamtræer. Fra DNA-sekvens til stamtræ. 50 Brug Botanisk Have i undervisningen DN og stamtræer Kan vi se skoven for bar træer? 11 Ole Seberg, professor*, oles@snm.ku.dk Gitte Petersen, professor*, gittep@snm.ku.dk * otanisk Have og Museum, Statens Naturhistoriske Museum Københavns

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig?

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløse acces points er blevet så billige, at enhver der har brug for en nettilsluttet computer et andet sted end ADSL modemmet står, vil vælge denne løsning. Det

Læs mere

Pengetræet: Adsense Hvordan jeg tjener over 20.000 kr. om måneden med AdSense

Pengetræet: Adsense Hvordan jeg tjener over 20.000 kr. om måneden med AdSense Pengetræet: Adsense Hvordan jeg tjener over 20.000 kr. om måneden med AdSense Bemærk venligst, at meget af denne publikation er baseret på personlige erfaringer og anekdotiske bevismateriale. Selv om forfatteren

Læs mere

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse VIBRO CONSULT Palle Aggerholm Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Et minikursus med særlig henvendelse til vindmølleejere Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 Mobil: 40 14 95 84 E-mail:

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Teknologi rapport. Mennesket i bevægelse. Af: Nicolas, Zemri, Martin og Casper, 2.F

Teknologi rapport. Mennesket i bevægelse. Af: Nicolas, Zemri, Martin og Casper, 2.F Teknologi rapport Mennesket i bevægelse Af: Nicolas, Zemri, Martin og Casper, 2.F Indholdsfortegnelse Problemanalyse af tema/indledning... 3 Problemformulering og problemanalyse... 3 Produkttype... 3 Tidsplan...

Læs mere

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse. Udredningen foregår på

Læs mere

Introduktion til de praktiske øvelser

Introduktion til de praktiske øvelser Introduktion til de praktiske øvelser Vi vil i dag fokusere på tre forskellige online software til SNP analyser snptree NDtree CSIphylogony Introduktion til SNP analyser http://cge.cbs.dtu.dk/services/all.php

Læs mere

Anlægsbærerscreening for cystisk fibrose

Anlægsbærerscreening for cystisk fibrose 20 år efter at CF-genet blev fundet, er der i Danmark stadig ikke indført tilbud om Anlægsbærerscreening for cystisk fibrose AF ERIK WENDEL, CFF Allerede i 1981 hørte CF-familiene professor Marianne Schwartz,

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Snefnug og gletschere. Hvor videnskaben når

Snefnug og gletschere. Hvor videnskaben når Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ti gyldne regler for at læse en videnskabelig nyhed Undgå hypen: HDBuzz præsenterer ti 'gyldne

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Klinisk genetik og genomet VIDENSKAB 2155

Klinisk genetik og genomet VIDENSKAB 2155 VIDENSKAB 2155 [16]. Dette har givet anledning til debat [17], idet Wolf et al påpegede, at det stred mod den centrale regel om informeret samtykke som forudsætning for både undersøgelse og tilbagemelding,

Læs mere

PDC Helpdesk Brugervejledning

PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk November 2013 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Brug af browser eller e-mails... 3 3 Log på PDC Helpdesk... 4 4 Oversigts side for sager... 5 4.1 Oversigt over eksisterende

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere