MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER VIGTIGE FOR DIALOGEN/6 SYNLIGHED ER AFGØRENDE/7 KONKURRENCE/8 TILLYKKE TIL NYUDDANNEDE TILLIDSMÆND/8

2 LEDER Harry Max Friedrichsen, kredsformand DIN INDFLYDELSE ER GÆLDENDE Denne udgave af medlemsbladet har karakter af et temablad nemlig om de forestående valg af tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter. Begge valg er særdeles vigtige, hvor din medvirken og opbakning er af afgørende betydning. Det er det, fordi de tillidsvalgte via et konstruktivt samarbejde med ledelsen er med til at fremme et godt arbejdsmiljø i banken - både psykisk og fysisk. De tillidsvalgte ved, hvor skoen trykker og kan lokalt medvirke til at løse de problemer, der måtte opstå, før de vokser sig store. De tillidsvalgte er også grundlaget for arbejdet i arbejdsmiljøudvalget, samarbejdsudvalget og kredsbestyrelsen. De har fingeren på pulsen i forhold til dagligdagen i banken, og bidragene herfra er det fundament, vi bygger på i dialogen og forhandlingerne med ledelsen. De er vores helt uundværlige bindeled til dig som medlem. Af lokalaftalen mellem banken og Sydbank Kreds om tillidsvalgte i Sydbank fremgår, at Sydbanks ledelse bakker op om de tillidsvalgte og finder det vigtigt, at der vælges engagerede, aktive og kompetente tillidsvalgte. Og som det fremgår af artiklerne inde i bladet, er dette udsagn ikke kun gældende for den øverste ledelse, men derimod bredt i banken, hvor lederne oplever værdien af et godt samarbejde med de tillidsvalgte og anerkender det arbejde, de udfører. Forudsætningen for at kunne varetage hvervet som tillidsvalgt og opnå lederens fulde anerkendelse for arbejdet er selvsagt, at man har de nødvendige kompetencer. Det sørger Finansforbundets kurser for, at man opnår både på det faglige og det personligt udviklingsmæssige område. Ønsker du at påvirke forholdene, at gøre en forskel og fremme et godt arbejdsmiljø og få en uddannelse, som er personligt udviklende og kan bruges i mange sammenhænge, kan jeg på det varmeste anbefale dig at stille op til valget som tillidsmand eller arbejdsmiljørepræsentant. Hvis du ikke synes, det er dig, er det særdeles vigtigt, at du medvirker til at få opstillet kandidater, deltager i valget og aktivt bakker op om den, der bliver valgt. Lige så vigtigt, det er at deltage i valget af tillidsvalgte, er det at deltage i den ekstraordinære generalforsamling i Sydbank Kreds lørdag den 17. september på Comwell Hotel i Middelfart. Som du kan læse inde i bladet, har vi indgået en lokalaftale med banken om en ny struktur i kredsbestyrelsen, således at den fremover består af otte medlemmer, som arbejder fuldtids i kredsbestyrelsen. Det kræver dog, at deltagerne på den ekstraordinære generalforsamling godkender de nødvendige vedtægtsændringsforslag, som vi i kredsbestyrelsen fremlægger. Hvis ændringsforslagene som vi håber på bliver vedtaget, skal der foretages valg til kredsbestyrelsen, hvor alle kredsbestyrelsesmedlemmer er på valg. Så også dette valg er særdeles vigtigt. Deltag derfor aktivt i valgene og gør din indflydelse gældende. Udgiver: Sydbank Kreds Peberlyk Aabenraa Telefon: Telefax: Redaktion: Poul Erik Ravn Pedersen (ansv.) Britt Kirkegaard Karas Søs Nørager Christensen Journalist Carsten Jørgensen, Kommunikation, Finansforbundet Design og produktion: Grafix, Aabenraa Oplag: Indlæg: Redaktionen modtager gerne indlæg fra medlemmer deadline: 14. oktober 2011 Udgives af Sydbank Kreds en virksomhedskreds i Finansforbundet. 2 / SYDBANK KREDS / AUGUST 2011

3 NY STRUKTUR NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS Efter 22 år som deltids Kreds, har vi i Sydbank Kreds besluttet os for at ændre struktur, så vi fremover alle er på fuld tid med kredsarbejde. Det skulle gerne blive til fordel for dig Af Margrethe Weber, næstformand Henover sommeren 2010 traf vi i kredsbestyrelsen beslutning om at indlede et arbejde, der skulle ændre hele kredsbestyrelsen fra delvis deltid/fuldtids til kun fuldtidsstillinger. Beslutningen blev truffet ud fra, at vi gerne ville have flere ressourcer, være mere synlige, blive mere professionelle og blive mere politiske. For at hele processen skulle lykkes, var det vigtigt at have banken og de tillidsvalgte med på idéen. I eftersommeren tog vi kontakt til banken, der hurtigt var med på idéen og så var der de tillidsvalgte, som vi indledte processen med på vores seminar for tillidsvalgte i september Vi planlagde flere møder om måneden med Personale for at få en rammeaftale på plads. Det lykkedes i januar 2011, hvor vi også fik aftalt en ekstra dag, hvor vi kunne indkalde samtlige tillidsvalgte til informationsmøde. Vi havde udarbejdet et notat om fordele/ulemper ved at blive en fuldtids kredsbestyrelse contra en delvis fuld/deltidsbestyrelse. Notatet og lokalaftalen, blev gennemgået og diskuteret. Lokalaftalen indeholder en indledning, der beskriver vigtigheden af et konstruktivt samarbejde mellem banken og kredsen baseret på åben dialog og gensidig tillid. Hvordan vi rekrutterer nye kredsbestyrelsesmedlemmer, som forventes at rekrutteres gennem de tillidsvalgte, der har gennemgået Finansforbundets tillidsmandsuddannelse. Hvilke fysiske vilkår vi arbejder under, enten ved at have arbejdssted på kredskontoret i bankens IT bygning ved Peberlyk, i en region eller hjemmearbejdsplads. Lønvilkår for bestyrelsen er også aftalt. Da det er vigtigt at have gode forbindelser til alle afdelinger, er det også aftalt, at det kredsbestyrelsesmedlem, som af kredsen er udpeget som ansvarlig for en region/område, kan deltage i lokale møder med region/område, leder og tillidsvalgte, efter aftale med leder og tillidsvalgte. Arbejdstiden tilrettelægges af kredsbestyrelsen selv, og der er aftalt, at alle kredsbestyrelsesmedlemmer er fuldtids og har seks ugers ferie og fem omsorgsdage. Der er også aftalt regler for udtrædelse af kredsbestyrelsen, der sikrer, at der sker en efteruddannelse og genplacering i banken på et niveau, der minimum svarer til niveauet ved indtræden. Aftalen kommer til at ligge i sin fulde længde i notes på side 2 under videncenter, personalehåndbog, aftaler mellem banken og Sydbank Kreds. Vi håber, at du og dine kollegaer kommer til vores ekstraordinære generalforsamling den 17. september 2011 for at bakke op om den nye struktur. TV-SEMINAR AFHOLDES I ÅR DEN 29. OG 30. SEPTEMBER PÅ COMWELL, MIDDELFART Emnet er kommunikation og gennemslagskraft med kommunikationsrådgiver Jesper Klit som inspirator. Stort set alle tillidsvalgte deltager, og vi håber på kollegaernes forståelse for deres fravær. SYDBANK KREDS / AUGUST 2011 / 3

4 TILLIDSMANDSVALG JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER Det er vigtigt med en tillidsmand på hver arbejdsplads, mener Anna Allerslev Nielsen, som sprang til som tillidsmand i Esbjerg Afdeling i 2008, da hendes forgænger fik nyt job Af journalist Carsten Jørgensen Jeg vil gerne gøre noget godt for mine kolleger og være med til at sikre, at de har nogle fornuftige arbejdsvilkår, siger Anna Allerslev Nielsen Som tillidsmand er man blandt andet talsmand for medarbejderne i forhold til ledelsen og har til opgave at fungere som rådgiver og konfliktløser over for medlemmer, der får problemer i forbindelse med deres ansættelse. Og det er opgaver, som Anna Allerslev Nielsen gerne vil varetage. Jeg vil gerne gøre noget godt for mine kolleger og være med til at sikre, at de har nogle fornuftige arbejdsvilkår, siger Anna, der uden længere betænkningstid trådte til som tillidsmand i Esbjerg Afdeling i 2008, da hendes forgænger fik nyt job. Og det skridt har hun ikke fortrudt. Jeg mødes fast hver anden måned med regionsdirektøren for at drøfte tingenes tilstand i afdelingen, og samarbejdet med ledelsen fungerer generelt rigtig godt. Det er mit indtryk, at ledelsen har stor respekt for os tillidsmænd, fortæller Anna. Anna fik selv øjnene op for betydningen af at have en tillidsmand og være medlem af en fagforening, da hun i begyndelsen af 1990 erne arbejdede i Varde Bank. Da banken kollapsede, oplevede hun en klar forskel mellem de medarbejdere, der kunne støtte sig til Finansforbundet, og dem der stod uden for. Som tillidsmand betyder det også noget for mig, at jeg repræsenterer Finansforbundet, som jeg synes er en god fagforening, på min arbejdsplads, siger Anna. Da hun blev valgt som tillidsmand i 2008 gennemførte hun forbundets tillidsmandsuddannelse, der består af syv moduler fordelt på 17 kursusdage. Og den kan hun varmt anbefale andre og kommende tillidsmænd at tage. Tillidsmandsuddannelsen giver dig en masse både fagligt og personligt, som du kan bruge i dit videre liv. Her får du en masse gode værktøjer, således at man er godt rustet til tillidsmandshvervet., siger Anna, der er klar til at tage en tørn mere som tillidsmand, hvis kollegerne ønsker det i forbindelse med tillidsmandsvalget i november. Hvem kan blive tillidsmand? For at blive tillidsmand skal du opfylde følgende formelle betingelser: Du skal være medlem af Finansforbundet Du skal mindst have været ansat i 6 måneder på din arbejdsplads Du må ikke være afdelingsleder Du må ikke være i en opsagt stilling Du må ikke være elev Fem argumenter for at have en tillidsmand tillidsmanden er din talsmand i forhold til ledelsen tillidsmanden fungerer som rådgiver og konfliktløser over for medlemmer, der får problemer i forbindelse med deres ansættelse tillidsmanden varetager både medarbejdernes og virksomhedens interesser tillidsmanden er en kontrollør af overenskomsten på medlemmernes vegne tillidsmanden arbejder med indgåelse af lokale aftaler, der kan optimere overenskomsten. 4 / SYDBANK KREDS / AUGUST 2011

5 TILLIDSMANDSVALG VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND Målet for Sydbank Kreds er at få valgt ni flere tillidsmænd ved efterårets tillidsmandsvalg Af Peter Henriksen Så står vi igen overfor et vigtigt tillidsmandsvalg i Sydbank. Helt nøjagtigt hvert andet år i november, skal vores ihærdige tillidsmandsskare antalsmæssigt ajourføres. I skrivende stund ultimo juni 2011 er vi 75 tillidsmænd - måske lige i underkanten af, hvad vi i Sydbank Kreds anser som værende nødvendigt for at være bredt dækket ind på arbejdspladserne. I Sydbank Kreds har vi et sammenfaldende ønske med banken om, at der til enhver tid skal være et såkaldt passende antal engagerede og dygtige tillidsmænd. Historisk over en to-årig periode sker der ofte strukturændringer i bankens organisation - senest etablering af ny region på Sjælland, ændringer på Peberlyk m.m., og derfor har vi denne gang sat et mål på netto ni flere tillidsmænd i banken. I den nu snart forgangne periode blev det endnu engang bevist, at et tillidsmandshverv - ud over at give ekstra kompetencer på flere plan - også kan være karrierefremmende. Vi vil ønske alle i Sydbank et godt tillidsmandsvalg, hvor vi håber, at der er stor opbakning til de nuværende tillidsmænd, samt at mange gode, nye kandidater vil blive bragt i spil. I den forbindelse erindres om den hidtil uskrevne regel for gamle tillidsmænd, der går med ønsker om - på sigt - at ophøre med tillidsmandskasketten; at man går ikke af, før en afløser er fundet. Desuden kræver jobbet, at du er motiveret til at tage ansvar for dine kollegaers overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår. Det er en stor udfordring, som samtidig giver dig noget tilbage i form af kompetenceudvikling, indflydelse og spændende arbejdsopgaver. 4 SKARPE TIL ELSE GULDAGER I forbindelse med tillidsmandsvalget her til efteråret har vi bedt Personaledirektør Else Guldager om at svare på 4 spørgsmål om det at være tillidsmand i Sydbank: Hvordan vil du beskrive en god tillidsmand i Sydbank? En god tillidsmand er opmærksom på sine kolleger og holder øje med, om nogen har det dårligt. Han / hun vurderer hvordan kollegaen bedst kan hjælpes: somme tider skal lederen involveres, somme tider skal tillidsmanden bare lytte og være sjælesørger, og somme tider trænger kollegaen måske mest til et lille og kærligt skub bagi :) Tillidsmanden skal altid have tillid til at gå til lederen også selvom lederen måske ikke skal gøre noget konkret. Det kan kræve lidt mod, men jeg ved, at vores tillidsmænd har modet. Jeg kender rigtig mange meget gode og dygtige tillidsmænd her i Sydbank, som formår at udføre deres hverv konstruktivt og engageret. Hvad er den vigtigste kompetence som tillidsmændene i fremtiden skal have? Ud over de kompetencer, som også hidtil har været vigtige for en tillidsmand, mener jeg, at tillidsmanden i fremtiden i endnu højere grad skal have et positivt syn på forandringer. man kunne næsten kalde det forandringslyst. De enorme forandringer vi har oplevet de seneste år og som nok vil fortsætte med at ændre vores bank påvirker selvfølgelig medarbejderne, og her er tillidsmændene utroligt vigtige medspillere for at forandringerne bliver til positive oplevelser som også kan ses på bundlinjen. Hvad mener du, kendetegner et godt samarbejde mellem ledelsen og en tillidsmand? Jeg fristes til at sige: Tillid! og åbenhed. Både tillidsmanden og lederen skal være helt trygge ved at gå til hinanden med informationer og meldinger, og de skal kunne lytte til hinanden. Det er jo ikke givet at tillidsmanden altid vil være enig i lederens beslutninger, men der skal være en gensidig respekt for at samarbejdet i afdelingen bliver konstruktiv. Og til sidst: har du et godt råd til tillidsmændene? Det skulle måske være, at I skal passe på jer selv og på hinanden. Det kan være hårdt at involvere sig i en kollegas problemer og det kan være meget opslidende at kæmpe for at løse det især hvis det ikke lykkes helt. Her er det meget vigtigt, at tillidsmanden er opmærksom på sig selv og søger hjælp hos andre tillidsmænd eller hos Sydbank Kreds, så man ikke ender med at slide sig selv op. Endelig skal I også huske alle de gode situationer, hvor det lykkes at hjælpe en kollega; for de situationer er der heldigvis flest af. SYDBANK KREDS / AUGUST 2011 / 5

6 TILLIDSMANDSVALG TILLIDSMÆND ER VIGTIGE FOR DIALOGEN Regionsdirektør Mogens Nygaard håber, det lykkes for Sydbank Kreds at få valgt flere tillidsmænd i Region Østsjælland, fordi det vil kunne styrke kommunikationen mellem ledere og medarbejdere Af journalist Carsten Jørgensen I Roskilde er der en, og i Greve og i Hillerød. Men lige nu er der ingen tillidsmand i Køge og i Hørsholm de to øvrige afdelinger i Region Østsjælland, hvilket ærgrer Sydbank Kreds, som gerne vil have en tillidsmand i alle afdelinger for at kunne varetage medlemmernes interesser bedst muligt. Regionsdirektør Mogens Nygaard bakker op om ønsket om en tillidsmand i alle afdelinger i Region Østsjælland, men understreger at hans ønske afspejler Region Østsjællands særlige struktur med geografisk spredte filialer i selvstændige markedsområder. Jeg synes ikke, at det som leder vil være nemmere uden tillidsmænd. Når jeg skal have et samarbejde til at fungere med medarbejderne, er det klart at foretrække, at der er en tillidsmand dér, hvor medarbejderne er. Jeg føler, at jeg har en bedre kommunikation og får flere informationer, hvis den pågældende tillidsmand er fra lokalområdet. Ellers svarer det til at få andenhånds-informationer, siger Mogens Nygaard. Han understreger, at han generelt har stor respekt for tillidsmænd. Grundlæggende er min holdning, at tillidsmandshvervet er noget, som man gør sig fortjent til, fordi man har sine kollegers tillid. De tillidsmænd, som jeg i dag samarbejder med, er alle gode mennesker, mener Mogens Nygaard. Udgangspunktet for samarbejdet mellem ledelsen og tillidsmændene bør være, at parterne grundlæggende har tillid til hinanden. Når vi mødes til regionsmøder en gang i kvartalet eller i andre sammenhænge, forventer jeg, at vi kan tale om tingene, og at vi føler et gensidigt ansvar for at tage relevante emner op i god tid, inden eventuelle problemer kan vokse sig store. Og sådan synes jeg også, at det fungerer i praksis, siger regionsdirektøren og tilføjer, at han forventer, at tillidsmænd og medarbejdere har en fælles interesse med ledelsen i, at det går banken godt. Mogens Nygaard er dog på det rene med, at der også altid vil være nogen kritik af ledelsen fra tillidsmændene. Og det skal der være plads til. Som leder må man være klar til at tage imod kritik og være indstillet på at gøre tingene bedre, fastslår han. Gitte Demant fra kredsbestyrelsen, der blandt andet har ansvaret for kredsens kontakt til tillidsmændene øst for Storebælt, er glad for udmeldingen fra Mogens Nygaard. Det er positivt, at ledelsen bakker op om vores tillidsmænd. Personligt er jeg også glad for, at jeg som Sydbank Kreds repræsentant kan deltage i regionsmøderne i Region Østsjælland og få vigtig information og dialog ad den vej, siger hun. 6 / SYDBANK KREDS / AUGUST 2011

7 KOMMUNIKATION SYNLIGHED ER AFGØRENDE Kredsens kommunikationsstrategi sætter ord på, hvordan kredsen gøres mere synlig Af Poul Erik Ravn Pedersen Kommunikationsstrategien skal give vores interessenter bedst mulig indblik i kredsens mål samt i det løbende arbejde for at nå disse mål. Vi skal gennem synlighed vise, at vi varetager medlemmernes interesser, hedder det ordret i formålsbeskrivelsen af Sydbank Kreds kommunikationsstrategi, Strategien er, Vi skal via møder med tillidsvalgte og medlemmer, nyhedsmails, kredsens hjemmeside, Finansnet og medierne synliggøre kredsens arbejde. Indhold/data skal holdes opdateret, så vi af medlemmerne opleves som kompetente og værdiskabende. Strategien skal skabe opmærksomhed og synlighed - både internt og eksternt samt sikre, at information om et bestemt emne når ud til de rigtige personer på det rigtige tidspunkt. Som nævnt i strategien er de tillidsvalgte en af vores målgrupper. De skal informeres om kredsens politiske arbejde i Finansforbundet og påvirkning af løn og arbejdsvilkår i Sydbank. Desuden skal de informeres om kredsens forventninger til de tillidsvalgte virke som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter. Medlemmerne er også en særskilt målgruppe. De skal informeres om vores organisation samt vores aktiviteter primært de aktiviteter, som er åbne for alle medlemmer. Sydbank er som vores arbejdsgiver en naturlig målgruppe. Banken skal informeres om vores ønsker til fortsat udvikling af løn og arbejdsvilkår for medlemmerne samt medlemmernes henvendelser om deres arbejdssituation - herunder det psykiske arbejdsmiljø. Finansforbundet og de øvrige kredse er vores målgrupper på organisationsniveau. Her skal der ske gensidig kommunikation om, hvordan vi opnår resultater i de valgte politiske indsatsområder samt om, hvordan vi bedst muligt agerer som et forpligtende fællesskab samt udveksle erfaringer og viden i forskellige fora. Medlemsblad og møder Vi forsøger at være synlige gennem kommunikationen med disse målgrupper. Synligheden er særdeles vigtig. Hvis resultaterne ikke bliver gjort synlige, er vores eksistensberettigelse til diskussion. Medlemsbladet udsendes fire gange om året med aktuelle artikler og portrætter. Vi har overvejet, om bladet alene skal udgives elektronisk, men har indtil videre den holdning, at et fysisk blad giver en bedre synlighed. Hjemmesiden lægges der løbende nyheder på, og der findes desuden rigtig mange faktuelle oplysninger, som medlemmer og andre kan have brug for. Mødeaktivitet er nok den bedste mulighed for at være synlige. Den årlige generalforsamling har typisk deltagelse af 140 medlemmer. Et rigtig flot antal, hvilket tyder på stor interesse for vores arbejde. Møder med de lokale tillidsmænd, arbejdsmiljørepræsentanter og medlemmerne er også særdeles vigtige. I forbindelse med overgang til en struktur, hvor alle kredsbestyrelsesmedlemmer er på fuld tid, skal vi i højere grad sørge for at komme ud til medlemmerne, og derved få et indblik i, hvad der sker i dagligdagen i banken. SYDBANK KREDS / AUGUST 2011 / 7

8 KONKURRENCE HAR DU LÆST DIT BLAD? Konkurrencen kræver blot, at du har orienteret dig i bladets artikler for at kunne svare. Spørgsmål: 1. Hvor mange tillidsmænd er der i Sydbank (ultimo juni)? 2. Hvilke to afdelinger i Region Østsjælland har ingen tillidsmand p.t.? 3. Hvor afholdes den ekstraord. generalforsamling i Sydbank Kreds? 4. Hvor mange arbejdsmiljørepræsentanter er der i Sydbank? Send svarene senest mandag den 19. september 2011 i mail til eller til Sydbank Kreds, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa. Så deltager du i lodtrækningen om 3 x 500 kroner. Vi gør opmærksom på, at gevinsten er skattepligtig. Vindere af konkurrencen i sidste nummer af medlemsbladet: Henny Bohm, Padborg Jannie Langhorn Brock, Munkeris Tine Honoré Haugaard, Fredericia TILLYKKE TIL NYUDDANNEDE TILLIDSMÆND I første halvår af 2011 har følgende tillidsmænd afsluttet deres tillidsmandsuddannelse: Anne M. Børglum Anette Roesen Lunau Arne Meyer Larsen Sarah L. Rasmussen Krista Kokkedal Torben Juul Christiansen Conny Christensen Mette Fosgerau Hansen Luise Amstrup Randi Pedersen Helle Dorthe Larsen Kim Holmer VALG AF ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT I november skal der igen vælges arbejdsmiljørepræsentanter. Ligesom tidligere opfordrer vi flest mulige til at stille op til genvalg I gør det alle rigtig godt og har forhåbentlig nogle gode oplevelser, når I udfører jeres arbejde til glæde for kollegaerne og banken. Det er vigtigt, at alle medarbejdere bakker op om arbejdsmiljørepræsentanten. Det kan ske i dagligdagen ved at udvise AI-ånd og det kan ske i forbindelse med det forestående valg. Der er p.t. 27 arbejdsmiljørepræsentanter i Danmark og 1 i Tyskland. 8 / SYDBANK KREDS / AUGUST 2011

JEG GÅR IKKE SOM EN BITTER MAND /3 KROPPEN KAN SIGE MERE END ORD/4 TO NYE ANSIGTER I BESTYRELSEN/6 REKORDSTORT FREMMØDE/7 KONKURRENCE/8

JEG GÅR IKKE SOM EN BITTER MAND /3 KROPPEN KAN SIGE MERE END ORD/4 TO NYE ANSIGTER I BESTYRELSEN/6 REKORDSTORT FREMMØDE/7 KONKURRENCE/8 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2011 JEG GÅR IKKE SOM EN BITTER MAND /3 KROPPEN KAN SIGE MERE END ORD/4 TO NYE ANSIGTER I BESTYRELSEN/6 REKORDSTORT FREMMØDE/7

Læs mere

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer Præambel Et konstruktivt samarbejde mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds er af stor betydning for bankens medarbejdere og banken. Kredsbestyrelsen og bankens ledelse har en fælles opgave i at varetage

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2012 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2012 HVORDAN ER DET NU MED DEN ARBEJDSTID?/3 NY MÅLING AF TRIVSLEN/4 KREDSBESTYRELSEN PÅ SKOLEBÆNKEN/5 LUSSING TIL BANKANSATTE/6

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2013 HVOR SER DU DIG SELV OM TRE ÅR?/3 BEHOV FOR FORNYELSE OG FORANDRING/4 STÆRKERE KONTAKT TIL TILLIDSMÆNDENE/5 GOD HÅNDTERING

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2016 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / NOVEMBER 2012 POLITIK ER SPÆNDENDE/3 SYDBANK KREDS FLYTTER TIL KRUSÅ.../6 TRIVSEL I EN TID MED STORE FORANDRINGER/8 TRIST SITUATION

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2017 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2012

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2012 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2012 ER DU MERE FÆRDIG END UDDANNET/3 JA TIL SKIFTENDE ARBEJDSTIDER/4 GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET/6 VI SKAL VÆRE FLERE MEDLEMMER/7

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

Ny formand for Sydbank Kreds/2 Det bedste samarbejde i min tid/4 Ændringer i organisationen koster job/5 Uddan jer mens tid er/6 Fagligt arbejde

Ny formand for Sydbank Kreds/2 Det bedste samarbejde i min tid/4 Ændringer i organisationen koster job/5 Uddan jer mens tid er/6 Fagligt arbejde medlemsblad for sydbank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / april 2013 Ny formand for Sydbank Kreds/2 Det bedste samarbejde i min tid/4 Ændringer i organisationen koster job/5 Uddan jer mens

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE

VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE 2017 VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE Styrk dine kompetencer Hej tillidsvalgte Det er med stor glæde, at vi præsenterer vores nye katalog over vores tilbud på videreuddannelsen for tillidsvalgte. Dette

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA MEDLEMSKONFERENCEN PÅ HOTEL BYGHOLM PARK HORSENS MANDAG DEN 4. APRIL 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 400 stk. Konsulent

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Kandidater til bestyrelses- og suppleantposter 2014

Kandidater til bestyrelses- og suppleantposter 2014 Henriette Rødtnes Bergenser Opstiller til bestyrelsespost, genvalg I mit nuværende job er jeg bestyrelsesmedlem i Kreds Nordea. Her arbejder jeg med mange aspekter af vores arbejdsliv bl.a. stress, trivsel

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

KANDIDATER OPSTILLET TIL DANSKE KREDS BESTYRELSE

KANDIDATER OPSTILLET TIL DANSKE KREDS BESTYRELSE GENERALFORSAMLING 2013 VALGAVIS Ved generalforsamlingen 2013 skal der vælges en formand og 11 bestyrelsesmedlemmer. Du kan læse mere om kandidaterne til Danske Kreds bestyrelse her i valgavisen. Der er

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Du skal pleje din markedsværdi

Du skal pleje din markedsværdi MEDLEMSBLAD FOR sydbank kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / oktober 2013 Du skal pleje din markedsværdi Vil du udvikles eller afvikles, lød det retoriske spørgsmål til omkring 100 tillidsvalgte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYKREDS

VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Afdelingsudvalg i Spar Nord Bank A/S

Afdelingsudvalg i Spar Nord Bank A/S Forretningsorden for Afdelingsudvalg i Spar Nord Bank A/S Spar Nord Bank en kæde af lokale banker. Spar Nord Bank er kendetegnet ved en flad organisation. Kædebeslutninger kombineret med lokale frihedsgrader

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Jeg stiller op til kredsbestyrelsen i kreds 2. Navn: Berit Funch. Alder: 48 år. Skole: Feldballe Friskole

Jeg stiller op til kredsbestyrelsen i kreds 2. Navn: Berit Funch. Alder: 48 år. Skole: Feldballe Friskole Navn: Berit Funch Alder: 48 år Skole: Feldballe Friskole Stilling: Lærer i matematik, natur/teknik, idræt, værksted Baggrund: Jeg er ansat på Feldballe Friskole, som er en mindre friskole på Djursland

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

KANDIDATER VALGAVIS GF 2016 TIL GENERAL- FORSAMLINGEN bestyrelsesmedlemmer (for 3 år) 3 bestyrelsessuppleanter (for 3 år)

KANDIDATER VALGAVIS GF 2016 TIL GENERAL- FORSAMLINGEN bestyrelsesmedlemmer (for 3 år) 3 bestyrelsessuppleanter (for 3 år) VALGAVIS GF 2016 KANDIDATER TIL GENERAL- FORSAMLINGEN 2016 10 bestyrelsesmedlemmer (for 3 år) Bente Bang Carsten Eilertsen* Dorte Bielefeldt* Gerner Svendsen* Kirsten Ebbe Brich* Kirsten Guntofte* Kirsten

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Forord. Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler

Forord. Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler STYR PÅ AFTALERNE Forord Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler Ifølge overenskomsten er der to modeller for, hvordan man på den enkelte skole kan vælge at opgøre gymnasielæreres arbejdstid: 1.

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober.

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober. HH, d. 29. oktober 2014 3F Arbejdsmiljørepræsentant, status 2014 3F har gennem de sidste 4 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever deres rolle og muligheder i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Serviceinformation. service information. service information. service information. God information bedre service. værktøj2000. service information

Serviceinformation. service information. service information. service information. God information bedre service. værktøj2000. service information værktøj2000 information Serviceinformation information information God information bedre information Serviceinformation information information information God information bedre information God information

Læs mere

Afsnit Tillidsmand. a. Samarbejdet. b. Anmeldelsesskema afsnit 12

Afsnit Tillidsmand. a. Samarbejdet. b. Anmeldelsesskema afsnit 12 Afsnit 12 1. Tillidsmand a. Samarbejdet b. Anmeldelsesskema 68 Tillidsmandsregler Hvor vælges tillidsmand 1. På hver arbejdsplads eller virksomhed med mindst 5 medarbejdere vælger de beskæftigede medarbejdere

Læs mere

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller.

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller. Undersøgelse om kompetenceudvikling IDAs Kompetence- og Uddannelsesudvalg har gennemført en spørgeundersøgelse om kompetenceudvikling blandt foreningens medlemmer. Undersøgelsen er gennemført via IDAs

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret 46 45 97,83% 08-09-2014 Trivselsmåling for [] Dimension

Læs mere