Sammenligning af 16s-PCR-sekventering og VITEK 2 ANC-kort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenligning af 16s-PCR-sekventering og VITEK 2 ANC-kort"

Transkript

1 Sammenligning af 16s-PCR-sekventering og VITEK 2 ANC-kort til identifikation af anaerobe bakterier Figu r 4: VIT EK 2 ANC - kort Figur 5: VITEK 2 Af Bachelorprojekt juni 2009 Bioanalytikeruddannelsen København, Professionshøjskolen Metropol Vejledere: Kirsten Olsson, Bioanlytikerunderviser og Helle Holmsgaard, underviser Identifikation af anaerobe bakterier 1

2 Forord Dette bachelorprojekt er udarbejdet som afslutning på bioanalytikeruddannelsen. Dette projekt henvender sig til vejledere, medstuderende, bioanalytikere og andre med interesse for identifikation af anaerobe bakterier ved hjælp af ANC-kort på VITEK 2-instrumentet. Den praktiske del af projektet er udført på Klinisk Mikrobiologisk afdeling (KML) på Statens Serum Institut (SSI). Jeg ønsker at takke bioanalytikerne Annemarie Hesselbjerg og Jonna Heidi Jensen fra KML for deres hjælp. Endvidere retter jeg en speciel tak til laboranten Knud Erik Vejen Jensen PCR-laboratoriet for hjælp i laboratoriet samt beredvillig hjælp ved faglige spørgsmål. Yderligere gives en tak til vores hovedvejleder Helle Holmsgaard fra bioanalytikeruddannelsen og klinisk vejleder Kirsten Olsson fra SSI for konstruktiv kritik under projektforløbet. Bachelorprojekt juni 2009 udarbejdet af: Identifikation af anaerobe bakterier 2

3 Resumé PROBLEMFELT: Identifikationen af anaerobe bakterier kan både være vanskelig, tidskrævende og kostbart. For at finde en hurtigere og billiger metode end 16s-PCR-metoden har jeg undersøgt VITEK 2 Systems ANC-kort til identifikation af 30 anaerobe bakterier. Jeg ønsker at undersøge hvilken af de to metoder, VITEK 2 Systems ANC-kort eller 16s-PCR-sekventering der identificerer flest anaerobe bakterier korrekt til henholdsvis slægts- og arts-niveau. METODE: De 30 anvendte bakteriestammer er henholdsvis AmericanType Culture Collection (ATCC-), Culture Collection University of Göteborg (CCUG-) og Undervisnings-stammer (UV) fra Tage Justesens kollektion. Produktoplysningerne til ANC-kortene informerer om hvilke anaerobe bakteriestammer der kan anvendes på VITEK 2. Jeg har valgt at teste et udsnit af disse anaerobe bakterier men har også valgt at inddrage de stammer som ikke findes på listen. Dette er gjort på baggrund af at man, hvis analysen blev indført på KML, ikke ved hvorvidt den anaerobe stamme man ønsker analyseret på VITEK 2 er blandt de bakterier som findes på listen. Derfor vil det give et mere realistisk billede hvis man medtager både de analyserbare og de ikke-analyserbare anaerobe stammer. Resultaterne fra VITEK 2 bedømmes som korrekt identifikation af slægts- og arts-niveau. Derudover vælger jeg at medtage konfidensgraden som indikator for sandsynligheden af korrekt identifikation. RESULTAT: 16s-PCR-sekventeringen opnår 100 % korrekt identifikation til slægtsniveau og 93,33 % til artsniveau. VITEK 2 Systems ANC-kort opnår derimod kun 76,67 % korrekt identificerede til slægtsniveau og 54,84 % til artsniveau. KONKLUSION: 16s-PCR-sekventeringen identificerer flest af de 30 udvalgte anaerobe bakterier korrekt til henholdsvis slægt- og arts-niveau. Identifikation af anaerobe bakterier 3

4 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Resumé... 3 Introduktion... 5 PROBLEMBAGGRUND... 5 PROBLEMFORMULERING... 5 BEGREBSDEFINITIONER... 6 TEORETISK BAGGRUND... 7 Anaerobe bakterier...7 Polymerase kædereaktionen (PCR)...7 Automatisk Sekventering S-Gen...8 VITEK 2 Systems ANC-kort...8 Analyseprincip for VITEK 2 Systems...9 Klassificering af resultaterne...9 METODEVALG OG AFGRÆNSNINGER Materialer og Metode METODE METODE FOR 16S-PCR-SEKVENTERING METODE FOR VITEK 2 SYSTEMS BAKTERIESTAMMER MATERIALER FOR 16S-PCR-SEKVENTERING MATERIALER FOR VITEK 2 SYSTEMS Resultater SKEMA SKEMA SKEMA SKEMA SKEMA SKEMA Diskussion RESULTATER FOR PCR RESULTATER FOR VITEK 2 ACN-KORT Konklusion Perspektivering Referencer Bilag Bilag Identifikation af anaerobe bakterier 4

5 Introduktion Problembaggrund Det er vigtigt at identificere de patogene anaerobe bakterier i patientprøverne, da det har betydning for den medicinske behandling af patienten. Det kan være svært, at identificere anaerobe bakterier(13) på KML, derfor er det nødvendigt at have en metode, der kan give en så præcis og hurtig identifikation som muligt. De to identifikationsmetoder der sammenlignes er VITEK 2 Systems og 16s-PCR-sekventering. Formålet med projektet er at undersøge om det er muligt at anvende VITEK 2 s ANC-kort til identifikation af anaerobe bakterier frem for 16s-PCR-sekventering. 16s-PCR-sekventering er en ressourcekrævende metode i forhold til tid, økonomi og arbejdskraft. Derfor ønskes undersøgt om det er muligt at erstatte identifikationen af anaerobe bakterier ved 16s- PCR-sekventering med de nye ANC-kort, hvilket bl.a. vil reducere analysetiden fra timer til 6 timer(11). VITEK 2 er derudover et automatiseret identifikationssystem, som ikke kræver lige så meget forarbejde som identifikation ved 16s-PCR-sekventering. Indførelsen af ANC-kortet kræver desuden ikke yderligere oplæring da VITEK 2 i forvejen er i brug på Klinisk Mikrobiologisk Laboratorium (KML) på Statens Serum Institut (SSI). Hvis mine resultater viser at indførelsen af de nye ANC-kort til VITEK 2 Systems giver tilsvarende, eller bedre, resultater vil patienterne altså kunne få en mere specifik behandling, da svaret forelægger tidsmæssigt hurtigere end 16s-PCR-sekventering. Dette vil komme både patienten og sygehusvæsenet til gavn. Problemformulering Hvilke af de to identifikationsmetoder til anaerobe bakterier, VITEK 2 Systems ANC-kort eller16s- PCR-sekventering, identificerer flest af 30 udvalgte anaerobe bakteriestammer korrekt til henholdsvis slægt og artsniveau. Identifikation af anaerobe bakterier 5

6 Begrebsdefinitioner Begreber som jeg har valgt at anvende igennem min opgave. Korrekt identifikation: Korrekt identifikation af slægtsniveau: Korrekt identifikation af artstsniveau: Ikke korrekt identifikation af slægtsniveau: Ikke korrekt identifikation af artsniveau: Ikke identificeret: Hvis identifikationsmetoden angiver et korrekt slægts- og arts-niveau. Hvis identifikationsmetoden angiver et slægtsniveau er dette korrekt. Hvis identifikationsmetoden angiver et artssniveau og dette er korrekt. Hvis identifikationen angiver et slægtsniveau og dette ikke er korrekt. Hvis identifikationsmetoden angiver et artsniveau og dette ikke er korrekt. Hvis identifikationsmetoden ikke giver et resultat. Figur 1: Begrebsdefinitioner af korrekt og ikke korrekt identifikation af slægts- og arts-niveau. Identifikation af anaerobe bakterier 6

7 Teoretisk baggrund Anaerobe bakterier En bakterie med et anaerobt stofskifte kan ikke udnytte ilt til vækst og formering. Væksten er derfor maximal under iltfrie forhold. Nogle bakterier vil kun vokse i strikt anaerobt miljø mens andre vokser lige godt med eller uden ilt. Herunder ses en inddeling af det miljø, som anaerobe bakterier kan vokse i: Obligat anaerobe: Organismer der kun gror under anaerobe forhold (< 4% ilt) Strikt obligat anaerobe: Organismer som kun kan vokse i < 0,5% ilt. Moderat obligat anaerobe: Organismer der kun kan vokse i ca. 2-4% ilt.(8) Når anaerobe bakterier kommer i kontakt med ilt, reagerer ilten med et flavoprotein, som er lokaliseret i bakteriens mitochondial membran. Herved dannes der superoxidradikaler og hydrogenperoxid, som videre reagerer og danner toksiske stoffer som hydroxyl radikaler (OH*)(9). Nogle anaerobe bakterier er en del af menneskets normal flora, de findes på huden, som fx Propionibacterium acnes, i mundhulen: Streptococcus sp. og Fusobacterium sp. og i gastrointestinalkanalen: Bacteroides sp. Desuden findes der anaerobe bakterier i omgivelserne så som nogle Clostridium-arter. De fleste anaerobe bakterier der isoleres fra humane infektioner er oprindelige fra normalfloraen.(8) Polymerase kædereaktionen (PCR) PCR er en metode som gør det muligt at identificere gener i DNA. Det bestemte mål-dna bliver mangedoblet og dette stykke er specificeret ved hjælp af et primerpar. Primere er små stykker DNA der passer komplementært med startsekvensen på det genfragment, der ønskes opformeret. Herefter vil Tag-polymerasen binde sig og starte opformeringen af DNA-sekvensen. På denne måde mangedobles det ønskede stykke DNA (12). Efter PCR-processen visualiseres det opformerede DNA ved hjælp af agarose-gel-elektroforese. Her udnytter man at de negative DNA-molekyler i agarose-gelen vil vandre mod den positive pol, med en hastighed der er omvendt proportionel med molekylernes størrelse. Dette visualiseres ved tilsættelse Identifikation af anaerobe bakterier 7

8 af loadingbuffer som bindes mellem de to strenge i DNA-helixen. Der vil derved dannes et DNAbånd ved vandring i agarose-gelen, som kan visualiseres i UV lys(12). Automatisk Sekventering Sekventeringen udføres automatisk. Reaktionerne fortages i et enkelt rør indeholdende alle fire ddntp er hver mærket med et forskelligt farvestof. DNA et separeres på en gel, hvor de alle køres sammen i en bane. De fire farvestoffer fluoroserer ved forskellige bølgelængder og derfor er det muligt for en laser at bestemme, hvilken base hvert bånd repræsenterer. Resultatet bliver herefter vist som et chromatogram (se figur 2). Et diagram med farvede toppe, der er korresponderende mellem nukleotiderne og pladsen i sekvensen (12). Figur 2. Resultater fra en automatiseret sekvensanalyse vist som chromatogram. (A) 16S-Gen Igennem tiden er der primært arbejdet med genet, der koder for 16S-rRNA, denne danner derfor det største grundlag for at kunne lave sammenligninger med uidentificerede bakterier. Sammenligningerne bruges til at foretage sekvensbestemmelser og identifikationsbestemmelser i rutine laboratoriet (7). VITEK 2 Systems ANC-kort Ifølge VITEK 2 Systems produktoplysninger kan de anaerobe- og korynebacterieidentifikationskortet (ANC) automatisk finde de fleste klinisk vigtige anaerobe bakterier. I ANCkortet er der 36 biokemiske test der måler kulstofudnyttelse og enzymaktiviteter. Metoden bygger på, at der er indsamlet viden om de forskellige arters typiske metaboliske reaktioner, hvorved det er muligt at skelne de anaerobe bakterier fra hinanden. Dette betyder at et Identifikation af anaerobe bakterier 8

9 identifikationsmønster på VITEK 2 Systems ANC-kort er identisk med en organismes naturlige reaktionsmønster. VITEK 2 Systems sammenligner identifikationsmønsteret med den data den har om hver organisme. Herudfra giver den en procentvis sandsynlighed for en angivelig organisme. (11) Figur 3: VITEK 2 ANC-kort (B) Analyseprincip for VITEK 2 Systems VITEK 2 benytter sig af en kvantitativ kolometrisk måling af den farveintensitet der fremkommer i opløsningen med en bølgelængde på 430 og 660 nm. I hver af de 36 brønde sker der en kemisk reaktion som giver udslag i farveintensiteten. Herefter måles opløsningens lysabsorption. Farvestoffets intensitet er proportional med koncentrationen af det stof der måles. Klassificering af resultaterne Resultaterne er angivet i konfidensgrader som klassificeres ud fra den procentmæssige sandsynlighed for at det angivne bakterie-navn er korrekt. Konfidensgrad Procent sandsynlighed Exellent 96-99% Very Good 93-95% Good 89-92% Acceptable 85-88% Low Discrimination Unidentified Når 2 til 3 taxa* viser samme biologiske mønster Når alle eller over 3 taxa viser samme biologiske mønster Figur 4. Konfidensgrad af sandsynligheden for en korrekt angivet identifikation. (C) * = Begrebet taxa hentyder i dette tilfælde til arter. Dette betyder at hvis to arters identifikationsmønster ligner hinanden kan VITEK 2 Systems ikke skeldne dem fra hinanden, og svarresultatet bliver Low discrimination. VITEK 2 henviser da til supplerende test som udføres manuelt. Identifikation af anaerobe bakterier 9

10 Metodevalg og afgrænsninger Jeg har valgt at afprøve de nye ANC-kort til VITEK 2 Systems fra BioMérieux da KML i forvejen benytter VITEK 2 Systems til identifikation af organismer. KML s bioanalytikere på SSI har derfor et godt kendskab til metoderne og aflæsningsmaskinerne findes på afdelingen. De 30 forsøgsstammer, som anvendes til forsøget, er tidligere brugt til forsøg på KML. Disse forsøgsstammer repræsenterer et udvalg af relevante arter i forhold til de prøver som KML modtager. De anvendte bakteriestammer er henholdsvis AmericanType Culture Collection (ATCC-), Culture Collection, University of Göteborg (CCUG-) og Undervisnings-stammer (UV) fra Tage Justesens kollektion. På den første gruppe anaerobe bakterier, analyseret på VITEK 2 ANC-kort, blev der foretaget dobbeltbestemmelser på stammerne. Efterfølgende var det dog usikkert om der var ANC-kort nok til alle, og visse bakteriestammer blev derfor kun analyseret én gang på VITEK 2. Såfremt analysen blev indført på KML på SSI er det ikke muligt at vide om den anaerobe stamme, man ønsker analyseret på VITEK 2, er blandt de bakterier som findes på listen. Jeg har derfor valgt, at teste udsnit af de anaerobe bakterier fra listen samt anaerobe bakterier som ikke findes på listen. Ved at medtage både de analyserbare og de ikke-analyserbare anaerobe stammer bliver udsnittet mere repræsentativt og derved mere realistisk. Resultaterne af de identificerede anaerobe stammer analyseret på VITEK 2 sammenligner jeg med resultaterne fra 16s-PCR-metoden. 16s-PCR-metoden bliver i dag anvendt ved identifikation af anaerobe bakterier på KML på SSI. Resultaterne fra VITEK 2 bedømmes som korrekt identifikation af slægts- og arts-niveau, og jeg vælger derudover at medtage konfidensgraden som indikator for sandsynligheden af korrekt identifikation. Identifikation af anaerobe bakterier 10

11 Materialer og Metode Metode 30 anvendte anaerobe stammer er opbevaret i en fryser ved -80 C. Da der er erfaret at visse anaerobe stammer vokser bedre på en 10 % blodplade, blev alle 30 stammer sået ud på en anaerob plade og en 10 % blodplade. Efter anaerob inkubation i 3 dage, blev de omsået på en sekunder plade; nogle på en anaerob plade og andre på en 10 % blodplade, alt efter hvilken plade der frembar størst vækst. På alle 30 stammer blev der undersøgt for morfologi og gram-farvning for bl.a. at sikre sig, at der ikke var kommet forurening på pladerne. Derudover skal VITEK 2 Systems have information om hver bakteries morfologi, gramfarvning og aerotolerance for at kunne give et svarresultat. Udsnittet af anaerobe bakteriestammer er valgt af to årsager. Jeg ønskede både at undersøge, hvad VITEK 2 kunne detektere omkring de bakteriestammer som ifølge forskrifterne kunne klarlægges, men også at undersøge de bakteriestammer, som VITEK 2 ANC-kortene ikke burde kunne detektere. Metode for 16s-PCR-Sekventering I referancelaboratoriet på SSI Amager ekstrakterede jeg stammerne. Dernæst blev supernatanten, som er i et eppendorfrør, fortyndet med vand. Derefter blander man reaktionskomponenterne med det DNA, som skal opformeres. Prøven skal herefter opformeres, hvilket sker på termocycleren, der kan stige og sænke temperaturen som påkrævet. Programmet varer 1 time og 46 min. Prøverne er visualiseret på en agarosegel, hvor jeg blandt andet kunne sikre mig, at det forrige arbejde var udført korrekt. Til sidst blev der udført automatisk sekventering, hvor resultaterne derfra sammenlignes med en database som indeholder gen-sekvenser fra bakterier. Her fra fremkom mine resultater fra 16s-PCR-sekventeringen. (Forskrift bilag 1) Figur 3. Agarosegel med DNA fra mine prøver. Identifikation af anaerobe bakterier 11

12 Metode for VITEK 2 Systems Analyseringen på VITEK 2 ANC-kort forløb efter forskriften. (Se bilag 2). Fra bakteriestammerne lavede jeg en bakteriesuspension med en MaFarland mellem 2,70-3,30, målt på VITEK 2 DENSICHEK, hvor suspensionen højest må være 30 minutter gammel, før kortet inokuleres. Glasset med den opnåede suspension, samt det tilhørende scannede ANC-kort tilsættes en kassette. Data om bakteriens morfologi, gramfarvning og aerotolerance indtastes i kortets hukommelse. Kassetten anbringes i VITEK 2 Instrumentet, der sørger for inkubation og aflæsning af farveudviklingen i kortet. Farveudviklingen bliver derefter sammenholdt med databasen, hvorefter VITEK 2 kan udskrive et svarresultat. I tilfælde af at resultatet ikke stemte overens med det forventede, blev stammerne taget frem fra frys og sået ud på nye plader. Identifikation af anaerobe bakterier 12

13 Bakteriestammer De anvendte anaerobe bakteriestammer anvendt ved mit forsøg: Actinomyces meyeri CCUG 21024T Actinomyces naselundii ATCC Actinomyces naselundii CCUG 18310T Actinomyces odontolyticus CCUG Actinomyces viscosus CCUG Bacteroides distasonis ATCC 8503 Bacteroides distasonis CCUG 4941 Bacteroides fragilis ATCC Bacteroides uniformis CCUG 4942 Bifidobacterium adonens CCUG Clostridium clostridioforme UV D26 Clostridium difficile ATCC 9689 Clostridium innocuum CCUG Clostridium hastiforme ATCC Clostridium perfringens ATCC Clostridium ramosum UV D 109 Clostridium sordelli ATCC 9714 Clostridium sporogenes ATCC Clostridium sporogenes UV Clostridium tertium UV Eubacterium limosum CCUG Fusobacterium necrophorum UV D133 Fusobacterium necrophorum ATCC Fusobacterium nucleatum UV D132 Lactobacillus catenaformis CCUG Peptostreptococcus anaerobius CCUG 7835 Prevotella bivia UV D29 Propionibacterium acnes ATCC 6919 Propionibacterium propionicus ATCC Veillonella montpellierensis CCUG = Stammer som ifølge VITEK 2 kan identificeres på VITEK 2 ANC-kort = Stammer som ikke, ifølge VITEK 2, kan identificeres på VITEK 2 ANC-kort. Materialer for 16s-PCR-Sekventering DNA Engine DYAD TM Centrifuge PC kodak program Eppendorfrør (1,5 ml) Finnpipette Pipetter Podnåle 1 μl Vortex Varmblok Fryser PCR-strips PrepMan TM Ultra QIAgen Mastermix Vand Master mix Diversol (til aftørring af borde) Identifikation af anaerobe bakterier 13

14 Agaros (til støbning af gel) Buffer (til støbning af gel) Loading buffer Markør. UltraPURE-vand UltraPURE Forward mix Reverse mix NaOAc Ethanol 70% og 99% Sterilt vand Materialer for VITEK 2 Systems 10% blodplader Anaerobe plader VITEK 2 ANC-kort VITEK 2 DENSICHEK-kit DENSICHEK-kalibrator Sterilt saltvand ( vandholdig 0,45 til 0,50 % NaCl, ph 4,5 til 7,0) 12 mm x 75 mm klare plastik ( polystyren)-engangsreagensglas Sterile applikator- eller podepinde Identifikation af anaerobe bakterier 14

15 Resultater Skema 1: Et samlet resultatskema fra 16s-PCR-sekventering samt VITEK 2 ANC-kort: I skema 1 ses de analyserede anaerobe bakteriestammer og resultatet fra henholdsvis ANC-kortet på VITEK 2 og 16s-PCR-sekventeringens identifikation. Skema 1 Bakteriestammer PCR VITEK 2 Actinomyces meyeri CCUG 21024T Actinomyces meyeri Actinomyces meyeri Actinomyces naselundii ATCC Actinomyces naselundii Actinomyces naselundii Actinomyces naselundii CCUG 18310T Actinomyces naselundii Actinomyces naselundii Actinomyces odontolyticus CCUG Actinomyces odontolyticus Actinomyces meyeri Actinomyces viscosus CCUG Actinomyces viscosus Actinomyces naselundii Bacteroides distasonis ATCC 8503 Bacteroides distasonis Parabacteroides distasonis Bacteroides distasonis CCUG 4941 Bacteroides distasonis Parabacteroides distasonis Bacteroides fragilis ATCC Bacteroides fragilis Bacteroides fragilis Bacteroides uniformis CCUG 4942 Bacteroides uniformis Bacteroides uniformis/ovatus Bifidobacterium adonens CCUG Clostridium clostridioforme UV D26 Bifidobacterium adonens - Clostridium sporogenes Clostridium sporogenes Clostridium difficile ATCC 9689 Clostridium difficile Clostridium sordelli/bifermentans Clostridium innocuum CCUG Clostridium innocuum - Clostridium hastiforme ATCC Clostridium hastiforme Clostridium subterminale/clostridium subterminale Clostridium perfringens ATCC Clostridium perfringens Clostridium perfringens Clostridium ramosum UV D 109 Clostridium ramosum - Clostridium sordelli ATCC 9714 Clostridium sordelli Clostridium sordelli Clostridium sporogenes ATCC Clostridium sporogenes UV Clostridium sporogenes Clostridium sporogenes/subterminale Clostridium sporogenes Clostridium sporogenes/subterminale Clostridium tertium UV Clostridium intestinale - Eubacterium limosum CCUG Eubacterium limosum Eubacterium limosum Identifikation af anaerobe bakterier 15

16 Fusobacterium necrophorum UV D133 Fusobacterium necrophorum ATCC Fusobacterium nucleatum UV D132 Lactobacillus catenaformis CCUG Peptostreptococcus anaerobius CCUG 7835 Fusobacterium necrophorum Fusobacterium necrophorum Fusobacterium nucleatum Lactobacillus catenaformis Peptostreptococcus anaerobius Fusobacterium nucleatum Fusobacterium necrophorum Fusobacterium nucleatum Clostridium sporogenes/subterminale Peptostreptococcus anaerobius Prevotella bivia UV D29 Prevotella bivia - Propionibacterium acnes ATCC 6919 Propionibacterium propionicus ATCC Propionibacterium acnes Propionibacterium propionicus Propionibacterium acnes Propionibacterium propionicus Veillonella montpellierensis CCUG Veillonella montpellierensis - = Resultater som ikke stemmer overens med det forventede - = Uidentificerede Identifikation af anaerobe bakterier 16

17 Skema 2: Resultater for 16s-PCR-sekventerinegn Nedenstående skema 2 viser hvor korrekt 16S-PCR-sekventeringen har identificeret de 30 anaerobe stammer med hensyn til slægt og art. Skema 2 Bakteriestamme Korrekt identifikation Ikke korrekt identifikation Ikke identificeret Slægt Art Slægt Art Actinomyces meyeri CCUG 21024T + + Actinomyces naselundii ATCC Actinomyces naselundii CCUG 18310T + + Actinomyces odontolyticus CCUG Actinomyces viscosus CCUG Bacteroides distasonis ATCC Bacteroides distasonis CCUG Bacteroides fragilis ATCC Bacteroides uniformis CCUG Bifidobacterium adonens CCUG Clostridium clostridioforme UV D Clostridium difficile ATCC Clostridium innocuum CCUG Clostridium hastiforme ATCC Clostridium perfringens ATCC Clostridium ramosum UV D Clostridium sordelli ATCC Clostridium sporogenes ATCC Clostridium sporogenes UV + + Clostridium tertium UV + + Eubacterium limosum CCUG Fusobacterium necrophorum UV D Identifikation af anaerobe bakterier 17

18 Fusobacterium necrophorum ATCC Fusobacterium nucleatum UV D Lactobacillus catenaformis CCUG Peptostreptococcus anaerobius CCUG Prevotella bivia UV D Propionibacterium acnes ATCC Propionibacterium propionicus ATCC Veillonella montpellierensis CCUG = Anaerobe bakteriestammer som er godkendt til at blive analyseret på VITEK 2 ifølge forskriften. Identifikation af anaerobe bakterier 18

19 Skema 3: Resultater for VITEK 2 ANC-kort Nedenstående skema 3 viser hvor korrekt VITEK 2 ANC-kort har identificeret alle 30 anaerobe stammer med hensyn til slægt og art. Skema 3 Bakteriestamme Korrekt identifikation Ikke korrekt identifikation Ikke identificeret Slægt Art Slægt Art Actinomyces meyeri CCUG 21024T + + Actinomyces naselundii ATCC Actinomyces naselundii CCUG 18310T + + Actinomyces odontolyticus CCUG Actinomyces viscosus CCUG Bacteroides distasonis ATCC Bacteroides distasonis CCUG Bacteroides fragilis ATCC Bacteroides uniformis CCUG Bifidobacterium adonens CCUG Clostridium clostridioforme UV D Clostridium difficile ATCC Clostridium innocuum CCUG Clostridium hastiforme ATCC Clostridium perfringens ATCC Clostridium ramosum UV D Clostridium sordelli ATCC Clostridium sporogenes ATCC Clostridium sporogenes UV + + Clostridium tertium UV + Eubacterium limosum CCUG Fusobacterium necrophorum UV D Fusobacterium necrophorum ATCC Identifikation af anaerobe bakterier 19

20 Fusobacterium nucleatum UV D Lactobacillus catenaformis CCUG Peptostreptococcus anaerobius CCUG Prevotella bivia UV D29 + Propionibacterium acnes ATCC Propionibacterium propionicus ATCC Veillonella montpellierensis CCUG = Anaerobe bakteriestammer som er godkendt til at blive analyseret på VITEK 2 ifølge forskriften. Identifikation af anaerobe bakterier 20

21 Skema 4: Skema 4 er en oversigt over de anaerobe stammer analyseret på VITEK 2 som VITEK 2 Systems kan identificere på ANC-kortet ifølge ANC-produktoplysningerne. Skema 4 Bakteriestamme Korrekt identifikation Ikke korrekt identifikation Ikke identificeret Slægt Art Slægt Art Actinomyces meyeri CCUG 21024T + + Actinomyces naselundii ATCC Actinomyces naselundii CCUG 18310T + + Bacteroides distasonis ATCC Bacteroides distasonis CCUG Bacteroides fragilis ATCC Bacteroides uniformis CCUG Clostridium clostridioforme UV D Clostridium difficile ATCC Clostridium perfringens ATCC Clostridium ramosum UV D Clostridium sordelli ATCC Clostridium sporogenes ATCC Clostridium sporogenes UV + + Clostridium tertium UV + Eubacterium limosum CCUG Fusobacterium necrophorum UV D Fusobacterium necrophorum ATCC Fusobacterium nucleatum UV D Peptostreptococcus anaerobius CCUG Prevotella bivia UV D29 + Propionibacterium acnes ATCC Propionibacterium propionicus ATCC Identifikation af anaerobe bakterier 21

22 Skema 5: VITEK 2 systems konfidensgrad af resultaterne Skema 5 viser konfidensgraden for de 30 anaerobe bakteriestammer analyseret på VITEK 2. Skema 5 Bakteriestamme Actinomyces meyeri CCUG 21024T Actinomyces naselundii ATCC Actinomyces naselundii CCUG 18310T Actinomyces odontolyticus CCUG Actinomyces viscosus CCUG Bacteroides distasonis ATCC 8503 Bacteroides distasonis CCUG 4941 Bacteroides fragilis ATCC Bacteroides uniformis CCUG 4942 Bifidobacterium adonens CCUG Clostridium clostridioforme UV D26 Clostridium difficile ATCC 9689 Clostridium innocuum CCUG Clostridium hastiforme ATCC Clostridium perfringens ATCC Clostridium ramosum UV D 109 Clostridium sordelli ATCC 9714 Clostridium sporogenes ATCC Clostridium sporogenes UV Clostridium tertium UV Eubacterium limosum CCUG Fusobacterium necrophorum UV D133 Fusobacterium necrophorum ATCC Konfidens grad Exellent identification Very good/ Very good identification Very good identification Very good/very good identification Exellent/ Very good identification* Excellent identification Very good identification Exellent/Exellent identification Low discrimination/ Low discrimination Unidentified Good identification Low discrimination Unidentified Very Good/ Very Good identification Exellent/Good identification* Unidentified Exellent/Exellent identification Exellent identification/ Low discrimination* Low discrimination/ Low discrimination Unidentified Exellent/ Exellent identification Exellent identification Exellent/Exellent identifcation Identifikation af anaerobe bakterier 22

23 Fusobacterium nucleatum UV D132 Lactobacillus catenaformis CCUG Peptostreptococcus anaerobius CCUG 783 Prevotella bivia UV D29 Propionibacterium acnes ATCC 6919 Exellent/Exellent identification Low discrimination/ Low discrimination Exellent/Exellent identification Unidentified Exellent/Exellent identification Propionibacterium propionicus ATCC Exellent/Acceptable identification* Veillonella montpellierensis CCUG Unidentified/Unidentified = Korrekt slægts og artsniveau = Korrekt slægtsniveau, men ikke korrekt artsniveau = Ikke korrekt svar * = Dobbeltbestemmelserne stemmer ikke overens. / = Der findes dobbeltbestemmelse. Identifikation af anaerobe bakterier 23

24 Skema 6: Skema 6 viser en oversigt over korrekt identificerede anaerobe bakterier i procent på slægts- og artsniveau. Både for 16s-PCR-sekventering og VITEK 2 ANC-kort. Skema 6 Korrekt identificerede til slægts-niveau i %: Korrekt identificerede til arts-niveau i %: 16s-PCR 100% (30 af 30) 93,33% (28 af 30) VITEK 2 ANC-kort: 76,67% ( 23 af 30) 54,84% (17 af 30) Alle Bakteriestammer Vitek 2 ANC-kort: 86,96% (20 af 23) 73,91% (17 af 23) Kun bakterier som findes på listen over de accepterede stammer Identifikation af anaerobe bakterier 24

25 Diskussion Resultater for PCR 28 ud af 30 anaerobe bakteriestammer bliver korrekt identificeret til slægts- og arts-niveau ved brug af PCR-metoden ifølge skema 5. Ifølge Moser, C. et al(4) har man erfaret, at PCR-metoden kan anvendes på et bredt antal species deriblandt anaerobe bakterier. Claus Moser tilføjer, at PCR har været en betydelig diagnostisk gevinst, som i dag anvendes som supplement til dyrkningen. I skema 1 og 2 ses det at 2 ud af de 30 anaerobe bakteriestammer identificeres til korrekt slægtsnivau men ikke til korrekt artsnivau. - Clostridium tertium blev analyseret til at være en Clostridium intestinale. Den første artikel skrevet om denne bakterie findes først i 2004, en artikel af Elsayed, S. og Zhang, K. (5). Det kunne derfor tænkes, at man har taget fejl dengang, hvor man frøs bakterien ned, da bakterien ikke var kendt som Clostridium intestinale. Herved mener jeg, at PCR-metoden kan have analyseret den til det korrekte navn, altså Clostridium intestinale. - Den anden bakterie som ikke fremkommer med det forventede bakterienavn er Clostridium clostridioforme. Denne bakterie bliver detekteret til at være en Clostridium sporogenes. 16s-PCRmetoden er dog ikke alene om at komme frem til dette navn. Det samme gør VITEK 2 ANC-kortet. Ud fra dette kan det eventuelt være en Clostridium sporgenes og ikke en Clostridium clostridioforme. De to bakterier som ikke fremkommer med det forventede navn er UV-stammer, som er taget fra rutineprøver og er derfor ikke gennemtestet som kontrolstammerne. Resultater for VITEK 2 ACN-kort Et hurtigt blik på skema 1 og 3 giver hurtigt et billede af, at der er en overvejende del af de anaerobe bakterier, der enten bliver fejlidentificeret eller uidentificerede ved identifikation på VITEK 2. I skema 1 og 3 er der medtaget både de anaerobe stammer, som VITEK 2 systems kan identificerere med ANC-kortet ifølge ANC produktoplysningerne, men også stammer som den ikke kan identificere. I skema 6 ses at 54,84% bliver korrekt identificeret til art-sniveau af både godkendte og ikke godkendte arter. Hvis vi kun medregner de stammer, som var angivet som analyserbare, har VITEK 2 ACN-kortene identificeret korrekt 73,91% (17 af 23) af gangene. Rennie, R.(1) får 95,1% korrekt Identifikation af anaerobe bakterier 25

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Forsøgsvejledning Navn: Side 1 af 7 Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA

Læs mere

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper Page1 Udarbejdet i samarbejde mellem: Kåre Lehmann, Annabeth Høgh Petersen, Anne Rusborg Nygaard og Jørn M. Clausen Page2 VIGTIGT: SKIFT PIPETTE SPIDSER/TIPS EFTER HVER GANG!! Så undgår du at forurene

Læs mere

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR til at opkopiere bestemte DNA-sekvenser i en prøve er nu en af genteknologiens absolut vigtigste værktøjer. Peter Rugbjerg, Biotech Academy PCR (Polymerase

Læs mere

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere:

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Velkommen Test dit eget DNA med PCR Undervisningsdag på DTU Systembiologi Undervisere: Hvem er I? 2 DTU Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet Hvilke baser indgår i DNA? A. Adenin, Guanin, Cytosin,

Læs mere

GAPDH PCR modul Manual

GAPDH PCR modul Manual GAPDH PCR modul Manual Katalog nr. 166-5010EDU explorer.bio-rad.com Kopiering kun tilladt til undervisningsbrug Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks kassen og læg de pågældende

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Sebastian, Louise og Ana

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Sebastian, Louise og Ana Velkommen Test dit eget DNA med PCR Undervisningsdag på DTU Systembiologi Undervisere: Sebastian, Louise og Ana Hvem er I? 2 DTU Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet Dagens program 9:00 10:00 Introduktion

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

DNA origami øvelse 2013. DNA origami øvelse

DNA origami øvelse 2013. DNA origami øvelse DNA origami øvelse Introduktion I denne øvelse bruger vi DNA origami teknikken til at samle en tavle af DNA med dimensioner på 70 nm x 100 nm. Tavlen dannes af et langt enkeltstrenget DNA molekyle, der

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Genes in a Bottle Kit DNA Extraction Module Lav et halssmykke med dit eget DNA Katalognr.: 166-2000EDU Dertil kan man købe ekstradele, hvis der skal laves halskæder til eleverne.

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Regnskovens hemmeligheder

Regnskovens hemmeligheder Center for Undervisningsmidler, afdeling København Regnskovens hemmeligheder Øvelsesvejledning Formål Et gen for et kræfthelbredende protein er blevet fundet i nogle mystiske blade i regnskoven. Forskere

Læs mere

KRIMINALDETEKTIVEN GERNINGSSTEDETS GÅDE PCR

KRIMINALDETEKTIVEN GERNINGSSTEDETS GÅDE PCR KRIMINALDETEKTIVEN GERNINGSSTEDETS GÅDE Elevvejledning PCR PCR trin for trin PCR involverer en række gentagne cykler, der hver består af følgende tre trin: Denaturering, primer påsætning og forlængelse

Læs mere

Gerningsstedets gåde Den usynlige sandhed - DNA PCR Basics Kit. Katalog nr. 166-2600EDU

Gerningsstedets gåde Den usynlige sandhed - DNA PCR Basics Kit. Katalog nr. 166-2600EDU 1 Gerningsstedets gåde Den usynlige sandhed - DNA PCR Basics Kit Katalog nr. 166-2600EDU Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks pakken og læg de dele, der er mærket med -20

Læs mere

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

DNA origami øvelse DNA origami øvelse

DNA origami øvelse DNA origami øvelse DNA origami øvelse Introduktion I denne øvelse bruger vi DNA origami teknikken til at samle en tavle af DNA med dimensioner på 70 nm x 100 nm. Tavlen dannes af et langt enkeltstrenget DNA molekyle, der

Læs mere

Trin 1: Oprensning af genomisk DNA (DeoxyriboNucleicAcid)

Trin 1: Oprensning af genomisk DNA (DeoxyriboNucleicAcid) Trin 1: Oprensning af genomisk DNA (DeoxyriboNucleicAcid) (Denne del tager ca. 3 timer, max 14 prøver) ELEVVEJLEDNING forsøgskasse nr. 1 AAU Oprensning af DNA-prøven foregår gennem fem trin, se figur 1:

Læs mere

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER Navn: Dato:.. MÅL: - Lær om eksistensen af naturlige nanomaterialer - Lysets interaktion med kolloider - Gelatine og mælk som eksempler

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

En forsker har lavet et cdna insert vha PCR og har anvendt det følgende primer sæt, som producerer hele den åbne læseramme af cdna et:

En forsker har lavet et cdna insert vha PCR og har anvendt det følgende primer sæt, som producerer hele den åbne læseramme af cdna et: F2011-Opgave 1. En forsker har lavet et cdna insert vha PCR og har anvendt det følgende primer sæt, som producerer hele den åbne læseramme af cdna et: Forward primer: 5 CC ATG GGT ATG AAG CTT TGC AGC CTT

Læs mere

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kemiøvelse 2 1. Puffere Kemiøvelse 2 1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt andet

Læs mere

Elevvejledning pglo transformation

Elevvejledning pglo transformation Introduktion til transformation Elevvejledning pglo transformation I denne øvelse skal du lære fremgangsmåden ved genetisk transformation. Husk på, at et gen er et stykke DNA, der indeholder informationer

Læs mere

Kemiøvelse 2 C2.1. Buffere. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 2 C2.1. Buffere. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 2 C2.1 Buffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt FORSØG ØL verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Specielt med henblik på dyrkning og identifikation i det klinisk mikrobiologiske laboratorium Tage Justesen

Specielt med henblik på dyrkning og identifikation i det klinisk mikrobiologiske laboratorium Tage Justesen ANAEROBE BAKTERIER Specielt med henblik på dyrkning og identifikation i det klinisk mikrobiologiske laboratorium Tage Justesen FORORD og vigtigste litteraturhenvisninger. Dette kompendium i anaerob bakteriologi

Læs mere

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Contrast MRSA broth fra Oxoid versus ChromID MRSA fra Biomerieux Forfatter: Sofie Skov Frost (60080212) Fødselsdato: 24/7 1988 Periode for bachelorprojekt:

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke 145678 John Schollar and Dean Madden National Centre for Biotechnology Education, University of Reading Science and Technology Centre, Earley Gate, Reading RG6 6BZ UK E: J.W.Schollar@reading.ac.uk Simpel

Læs mere

Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP

Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP Alice Friis-Møller, MD, Consultant microbiologist Gitta Stendal, Louise Barry Christensen Department of Clinical Microbiology, Hvidovre Hospital, Denmark

Læs mere

Som substrat i forsøgene anvender vi para nitrophenylfosfat, der vha. enzymet omdannes til paranitrofenol

Som substrat i forsøgene anvender vi para nitrophenylfosfat, der vha. enzymet omdannes til paranitrofenol Enzymkinetik Introduktion I disse forsøg skal I arbejde med enzymet alkalisk fosfatase. Fosfataser er meget almindelige i levende organismer og er enzymer med relativt bred substrat specificitet. De katalyserer

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Bestemmelse af celletal

Bestemmelse af celletal Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg 4 Bestemmelse af celletal Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvor mange mikroorganismer man har i sin prøve. Det undersøger man gennem forskellige

Læs mere

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt FORSØG ØL verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Microbiologics kontrolstammer

Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer SSI Diagnostica tilbyder frysetørrede mikroorganismer til kvalitetskontrol fra det amerikanske firma Microbiologics. Sortimentet omfatter over

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

OPTIMERING AF PCR MHP. DETEKTION AF SNP ER I CERS6.

OPTIMERING AF PCR MHP. DETEKTION AF SNP ER I CERS6. OPTIMERING AF PCR MHP. DETEKTION AF SNP ER I CERS6. Bachelorprojekt Udarbejdet af Sandra Reinholt Nielsen 14.08.1981 Projektperiode: 6. April 9.juni 2009 Vejledere: Søren Jensen, Lektor, Professionshøjskolen

Læs mere

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

Vi går derfor ud fra, at I ved, at DNA molekyler er meget lange molekyler

Vi går derfor ud fra, at I ved, at DNA molekyler er meget lange molekyler DNA-profil analyse Indledning DNA-profil analyser eller i daglig tale DNA-fingeraftryk er en metode, der bruges, når man skal finde ud af, hvem der er far et barn, hvis der altså er flere muligheder. Det

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting

Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting Center for Undervisningsmidler, afdeling København Western blotting Øvelsesvejledning Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting Teori Proteomik er studiet af celleproteiners

Læs mere

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper Page1 Udarbejdet i samarbejde mellem: Kåre Lehmann, Annabeth Høgh Petersen, Anne Rusborg Nygaard og Jørn M. Clausen Page2 VIGTIGT: SKIFT PIPETTE SPIDSER/TIPS EFTER HVER GANG!! Så undgår du at forurene

Læs mere

Kemiøvelse 2 C2.1. Puffere. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 2 C2.1. Puffere. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 2 C2.1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

Mikrobiologiske processer og sundhed

Mikrobiologiske processer og sundhed Mikrobiologiske processer og sundhed 1. CASE: Hjælp en landmand med sundhedsproblemer i svinebesætning En landmand, der fodrer sine grise med vådfoder, oplever døde grise og grise med diarre. Han frygter

Læs mere

Dialyse og carbamidanalyse

Dialyse og carbamidanalyse C.12.1 Dialyse og carbamidanalyse Formål: Ved dialyse af en vandig opløsning af proteinet albumin og det lavmolekylære stof carbamid trænes forskellige laboratorieprocedurer (afpipettering, tidtagning,

Læs mere

Androstenon-indol-skatol-protokol.

Androstenon-indol-skatol-protokol. Androstenon-indol-skatol-protokol. Indholdsfortegnelse: 1. Formål side 2 2. Teori side 2 2. Prøvebehandling side 2 3. Materialer side 2 3.1 Apparatur side 2 3.2 Kemikalier side 3 3.3 Reagenser side 3 4.

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

Biotechnology Explorer. Protein Fingerprinting

Biotechnology Explorer. Protein Fingerprinting Biotechnology Explorer Protein Fingerprinting Instruktionsmanual Katalognummer 166-0100EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i seperate æsker. Opbevar proteinstandarderne i fryseren, ved

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Er der flere farver i sort?

Er der flere farver i sort? Er der flere farver i sort? Hvad er kromatografi? Kromatografi benyttes inden for mange forskellige felter og forskningsområder og er en anvendelig og meget benyttet analytisk teknik. Kromatografi bruges

Læs mere

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra NP Privatskole til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra NP Privatskole...

Læs mere

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Denne vejledning forklarer, hvordan man definerer en overnatningsplads

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

Dyrkning af svampe fra ost

Dyrkning af svampe fra ost Dyrkning af svampe fra ost Forord Velkommen til øvelsen Dyrkning af svampe fra ost der hører til undervisningsmaterialet Svampe laver din ost. Øvelsen er udarbejdet af Julie Mahler Nilsson med uundværlig

Læs mere

DNA analyse af mulige odderekskrementer

DNA analyse af mulige odderekskrementer DNA analyse af mulige odderekskrementer indsamlet på Sjælland Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. august 2017 Liselotte Wesley Andersen & Bjarne Søgaard Institut for Bioscience

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Elektroforese. Navne: Rami Kassim Kaddoura Roman Averin Safa Sarac Magnus Høegh Jensen Frederik Gaarde Lindskov

Elektroforese. Navne: Rami Kassim Kaddoura Roman Averin Safa Sarac Magnus Høegh Jensen Frederik Gaarde Lindskov Elektroforese Navne: Rami Kassim Kaddoura Roman Averin Safa Sarac Magnus Høegh Jensen Frederik Gaarde Lindskov Klasse: 1.4 Fag: Biologi Vejleder: Brian Christensen Skole: Roskilde tekniske gymnasium, Htx

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

E 10: Fremstilling af PEC-solceller

E 10: Fremstilling af PEC-solceller E 10: Fremstilling af PEC-solceller Formål Formålet med forsøget er at fremstille PEC (Photo Electro Chemical) solceller ud fra vinduesruder, plantesaft, hvid maling og grafit fra en blyant. Apparatur

Læs mere

VINTERTILBUD TILBUDDENE GÆLDER HELT FREM TIL 15.02.16

VINTERTILBUD TILBUDDENE GÆLDER HELT FREM TIL 15.02.16 VINTERTILBUD TILBUDDENE GÆLDER HELT FREM TIL 15.02.16 LABORATORIEUDSTYR Binder BD inkubatorer Elektronisk controller APT.line Temperatur område stuetemp. +5⁰C op til 100⁰C Indvendig glasdør Binder BD 53

Læs mere

Validering af gramfarvning af bakterier

Validering af gramfarvning af bakterier Valideringsrapport Gramfarvning af bakterier Formålet med valideringen At dokumentere at KMA, OUHs kan anvende gramfarvning til at identificere grampositive og negative bakterier, samt karakterisere morfologi/lejring.

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Green Fluorescent Protein (GFP) Oprensnignskit Katalognummer 166-0005-EDU www.bio-rad.com For teknisk service bedes du ringe til dit lokale Bio-Rad kontor Office or in the U.S. Call

Læs mere

MÅLEUSIKKERHED MIKROBIOLOGI

MÅLEUSIKKERHED MIKROBIOLOGI MÅLEUSIKKERHED MIKROBIOLOGI KIRSTEN KIRKEBY QA SUPERVISOR LABORATORIUM DANISH CROWN HERNING Mikrobiologisk usikkerhed Den ekspanderede kombinerede usikkerhed U 2 x uc,abs.(log cfu/g) Den tilfældige analytiske

Læs mere

Øvelse med tarmkræftceller i kultur.

Øvelse med tarmkræftceller i kultur. Øvelse med tarmkræftceller i kultur. Baggrund Hver 3. dansker bliver ramt af kræft, inden de er blevet 75 år. Tyktarmskræft er den 3. hyppigste kræftform hos både mænd og kvinder, hvor henholdsvis 7.3

Læs mere

QIAsymphony RGQ-protokolark

QIAsymphony RGQ-protokolark QIAsymphony RGQ-protokolark Indstillinger til kørsel af artus CT/NG QS- RGQ-kittet (Rotor-Gene Q-software.) Kontroller, om der er nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusctngqsrgqkitce.aspx,

Læs mere

Biotechnology Explorer. Regnskovens hemmelighed

Biotechnology Explorer. Regnskovens hemmelighed Biotechnology Explorer Regnskovens hemmelighed Katalognummer 166-0006-EDU explorer.bio-rad.com For teknisk service bedes du ringe til dit lokale Bio-Rad kontor Office or in the U.S. Call 1-800-4BIORAD

Læs mere

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise med real-time PCR og ELISA DVHS 3. maj 2013 Speciale af cand.med.vet. Camilla Bjørn Olesen 1 De næste 25 min Baggrund Formål

Læs mere

Respiration og stofskifte Forsøgsvejledning

Respiration og stofskifte Forsøgsvejledning Respiration og stofskifte Forsøgsvejledning Delforsøg A Delforsøg B Skoletjenesten Zoo Respiration og stofskifte Side 1 af 9 I Zoo skal I måle forskellige organismers respiration og stofskifte vha. to

Læs mere

Biotechnology Explorer GMO analyse Kit

Biotechnology Explorer GMO analyse Kit 1 Biotechnology Explorer GMO analyse Kit Katalog nr.166-2500edu www.biorad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen december 2005 - revideret februar 2010 Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme

Læs mere

Biotechnology Explorer. Kromosom 16 PV92 PCR Kit

Biotechnology Explorer. Kromosom 16 PV92 PCR Kit 1 Biotechnology Explorer Kromosom 16 PV92 PCR Kit Katalog nr.166-2500edu explorer.bio-rad.com Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks kassen og læg de pågældende dele til opbevaring

Læs mere

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D.

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D. 11-11-2013 Testet i udlandet Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 Forfatter: Janus Vang, Ph.D. ANSVARLIG: REGIN W. DALSGAARD, BESTYRELSESFORMAND FOR VINNUFRAMI INTRODUKTION Færøernes

Læs mere

Brugsanvisning, oversættelse

Brugsanvisning, oversættelse Brugsanvisning, oversættelse Funktionsbeskrivelse Top 1. Display (LCD) 2. Read =tryk for Aflæsning 3. Zero =Nulstil 4. ON/Off Tænd/ sluk 5. Primær display 6. Sekundær display 7. Rustfri stål brønd til

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER

PROCEDURENS PRINCIPPER GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer 8010412/04 2007/09 Dansk TILSIGTET BRUG GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer er flerbrugssystemer, som producerer atmosfærer egnet til understøttelse af primær

Læs mere

C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014

C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014 DOT131v1 Instructions for Use Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Side 1 af 7 Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Revision 2 Juli 2014 DOT131v1

Læs mere

16S PCR til diagnostik af infektioner problemer og muligheder

16S PCR til diagnostik af infektioner problemer og muligheder 16S PCR til diagnostik af infektioner problemer og muligheder Marianne Voldstedlund Lisbeth Nørum Pedersen og Kurt Fuursted KMA, Skejby Sygehus Oversigt Indledning 16S PCR til klinisk brug. Generelle betragtninger.

Læs mere

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik Bilag 2 Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik ved forsker Mogens Nicolaisen, Danmarks JordbrugsForskning,

Læs mere

Ligerings- og transformationsmodul inklusiv plasmidoprensning og restriktionsanalyse

Ligerings- og transformationsmodul inklusiv plasmidoprensning og restriktionsanalyse Biotechnology Explorer Ligerings- og transformationsmodul inklusiv plasmidoprensning og restriktionsanalyse Katalog nr. 166-5015EDU explorer.bio-rad.com Kopiering kun tilladt til undervisningsbrug Bemærk:

Læs mere

Import-vejledning Fra csv-fil til UNI Login

Import-vejledning Fra csv-fil til UNI Login Import-vejledning Fra csv-fil til UNI Login 2. udgave, august 2006 2. version UNI C Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Udtræk af data fra det administrative system... 2 2 Import af data

Læs mere

Respiration og stofskifte. Forsøgsvejledning. Skoletjenesten Zoo, Respiration og stofskifte, STX og HF Side 1 af 11

Respiration og stofskifte. Forsøgsvejledning. Skoletjenesten Zoo, Respiration og stofskifte, STX og HF Side 1 af 11 Forsøgsvejledning Delforsøg A Delforsøg B Skoletjenesten Zoo, Respiration og stofskifte, STX og HF Side 1 af 11 Introduktion I Zoo skal I måle forskellige organismers respiration og stofskifte vha. to

Læs mere

DNA fingeraftryk: Hvordan kan vi bruge DNA - baserede metoder ved drikkevandsforureninger? Anna Krestine Nørgaard Teknologisk Institut

DNA fingeraftryk: Hvordan kan vi bruge DNA - baserede metoder ved drikkevandsforureninger? Anna Krestine Nørgaard Teknologisk Institut DNA fingeraftryk: Hvordan kan vi bruge DNA - baserede metoder ved drikkevandsforureninger? Anna Krestine Nørgaard Teknologisk Institut INTRODUKTION Teknologisk Institut; - Hvem er vi?! Anvendte metoder

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Kom godt i gang med Fronter Sådan logger du på Først skal du hente dit Brugernavn på https://netid.ucl.dk/ Du skal taste dit CPR-nummer med bindestreg: (Hav tålmodighed det

Læs mere

Import-vejledning. Fra Edb-brugsen til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra Edb-brugsen til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra Edb-brugsen til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra Edb-brugsen... 2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Respiration og stofskifte

Respiration og stofskifte Respiration og stofskifte I Zoo skal I måle organismers respiration vha. to forskellige metoder, og derudfra beregne organismernes stofskifte. Formålet med forsøgene er at undersøge, hvad organismernes

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere

UNI Login brugeradministration

UNI Login brugeradministration UNI Login brugeradministration - administration via XML-import 2. udgave, maj 2010 UNI C 2010 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Hvem kan bruge denne vejledning?... 2 1.1 Hvordan eksporteres

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Import-vejledning Fra KMD til UNI Login

Import-vejledning Fra KMD til UNI Login Import-vejledning Fra KMD til UNI Login 3. udgave, september 2006 UNI C Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra KMD... 2 1.1 KMD Easy... 2 1.2 KMD Matrix... 3 2 Import af data

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Center for Undervisningsmidler, afdeling København Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Formål At separere og analysere proteiner i almindelige fødevarer ved brug af gelelektroforese. Teori Alle dele

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere