Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter"

Transkript

1 Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Aktivitetsplan (navn): Laboratoriet for Planteinnovation II Aktivitetsplan nr.: 4 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer, som forventes udviklet Visionen er at skabe mere viden, vækst og værdi for fremtidens biobaserede produkter, deres anvendelse og de tilhørende nye teknologier og i samarbejde med Københavns Universitet (KU) at udbygge Laboratoriet for Planteinnovations position som knudepunkt for forskning, innovation, kommercialisering og videnspredning inden for biobaserede planteprodukter. Visionen støtter op omkring FORSK2020s vision om et samfund med grøn økonomi med en konkurrencedygtig, miljøeffektiv og sundhedsfremmende produktion af fødevarer og andre biologiske produkter 1. Udfordringen er, at den danske biobaserede industri står over for øget international konkurrence. Markedet er meget konkurrencepræget (AdvanSeed, Bedreinnovation). Samtidigt er konkurrencen også benhård inden for udvikling af nye højværdiprodukter, da vore konkurrenter har rigelige forskningsmidler, kan de i dette kapløb nemt være først (AdvanSeed, Bedreinnovation). Formålet med Laboratoriet for Planteinnovation II er at give den danske biobaserede industri en nem adgang til avancerede analyser og metoder ved videreudvikling af et eksisterende succesfuldt samarbejde med KU. Dette ved at udvikle nye bio- og plantebioteknologiske serviceydelser baseret på nyeste forskning, som sikrer SMV erne mulighed for kvalitetsforbedring og produktudvikling (se figur 1). Figur 1. Ved at samle udviklingen for mange virksomheder i en strømlinet proces opnås en effektiv adgang til avancerede laboratorieanalyser, faciliteter og de nødvendige værktøjer til at omsætte data til brugbar viden. AgroTech vil opbygge en model, hvor prøver sendes til AgroTech, som sørger for laboratorie- og dataanalyser samt en databearbejdning og rapport tilpasset virksomhedens behov. I processen har virksomheden kun kontakt til AgroTech. Analyser vil primært blive foretaget med udstyr hos KU og AgroTech, men i enkelte tilfælde bruges eksterne laboratorier (DNA-sekventering). Dataanalyse og formidling af resultatet foretages efterfølgende af AgroTech (se figur 1). Laboratoriet for Planteinnovation II vil fokusere på at udvikle følgende teknologiske serviceydelser baseret på nyeste forskning: 1 FORSK2020 Strategiske forskningshorisonter, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, 2012.

2 High throughput genotyping. Ydelsen bygger på DNA-sekventering, og teknologien har en lang række anvendelsesmuligheder, specielt til genetiske analyser. DNA-sekventering og databearbejdning. Ydelsens fokus er at omsætte de komplekse genetiske data til værdi og operationel viden for virksomhederne. Genomisk selektion. Ydelsen er baseret på high throughput genotyping og kan øge hastigheden og effektiviteten i planteforædlingsprogrammer. Kromosomfordobling. Ydelsen er metoder til effektiv kromosomfordobling i udvalgte afgrøder og prydplantekulturer for at øge udbytte, vækst og holdbarhed. Test og demonstration af nye produkter og produktionsteknologier. Ydelsen er fysiske test og demonstration af produkter og produktionsteknologier til fremtidens grønne livsmiljøer. Effekter af grønne livsrum. Ydelsen er at sikre dokumentation af grønne livsrums effekt til fremme af livskvalitet, social integration og sundhed. Mikroalge produktionsoptimering. Ydelsen er optimering af dyrkningsforhold og høstmetoder af mikroalger. Mikroalger kan bruges til produktion af højværdistoffer til fødevarer, helsekost og medicin under integrerede væksthusforhold. AgroTech har via den seneste resultatkontrakt oprettet Laboratoriet for Planteinnovation, som er placeret sammen med KU, Taastrup Campus. Laboratoriet for Planteinnovation II er en udbygning af dette samarbejde. Sideløbende er AnalysePlatformen opbygget under aktiviteten Grøn Test, hvorved der er skabt den basale infrastruktur til effektivt at kunne opsamle, analysere og præsentere data. På mikroalgeområdet har AgroTech gennem de seneste resultatkontrakter opbygget et mindre testcenter med en forsøgsreaktor i væksthus. I den seneste resultatkontraktsaktivitet Grønne livsmiljøer er der opbygget et viden- og testcenter med fokus på teknologiske, biologiske og klimamæssige aspekter af grønne (beplantede) tage og vægge. Begge testcentre er opbygget på KU s Taastrup Campus. Laboratoriet for Planteinnovation kan i dag tilbyde faciliteter til og ydelser inden for plantegenetisk transformation, vævskultur og regenerering. Disse ydelser og faciliteter er efterspurgt og bliver benyttet i en række FoU projekter med SMV ere. Der er et stort ønske om at udnytte laboratoriet til flere formål og omsætte flere forskningsresultater til værdi for virksomhederne (bedreinnovation.dk), således at der også kan tilbydes nye bio- og plantebioteknologiske serviceydelser såsom fænotyping, genomisk selektion og mikroalge produktionsoptimering. Fælles for disse ydelser er, at det kræver et tæt samarbejde med KU, således at SMV erne sikres adgang til de nyeste forskningsresultater og analyser og metoder baseret på dyrt og avanceret laboratorieudstyr. Ydelserne er formuleret på baggrund af business cases, som AgroTechs salgsog marketingteam har valideret bl.a. via en behovsafklaring hos målgruppen. Alle ydelserne forventes at blive tilbudt senest med udgangen af I Danmark kendes ikke til andre aktører med lignende ydelser inden for planteområdet. Markørselektion har tidligere været tilbudt på RISØ. 2

3 Aktivitetsplanens indhold Aktivitetsplanen er centreret om videreudvikling af Laboratoriet for Planteinnovation i tæt samarbejde med KU, og aktivitetsplanen er en del af AgroTechs strategi inden for det planteteknologiske fokusområde. Væsentligste aktivitetsområder er: 1. High throughput genotyping. Målet med aktiviteten er at kunne udvikle high throughput genotyping baseret på DNA-sekventering som teknologisk serviceydelse. De biokemiske analyser (sekventering) foretages af udenlandske speciallaboratorier. DNA-sekventering er et globalt konkurrenceområde i rivende udvikling, hvor effektiviteten og teknikkerne bag de biokemiske analyser ændres hastigt. Ved at outsource de biokemiske analyser drager AgroTech nytte af denne konkurrence til gavn for SMV ere, som kan få de nyeste teknikker til en lav pris. AgroTech foretager den efterfølgende omfattende dataanalyse, så de biokemiske analyser omsættes til værdi for virksomhederne. Værdien for virksomheden er, at high throughput genotyping giver viden om gener og deres funktioner; viden, som kan anvendes til markørbaseret selektion, hvilket øger effektiviteten og hastigheden i planteforædlingsprogrammer betydeligt. Andre anvendelsesområder er dokumentation og kvalitetskontrol af biologiske produkter. 1. Udvikling af standardiserede metoder til prøveudtagning, så der sikres repræsentative prøver, en effektiv logistik og en høj kvalitet af prøverne. 2. Videreudvikling og tilpasning af de bioinformatiske forskningsmetoder til effektive procedurer til at kvalitetssikre biokemiske data og de biostatistiske modeller til praktisk dataanalyse. 3. Udvikling af systemer til markørbaseret selektion baseret på sekventeringsdata. 4. Publicering af nyudviklede metoder på internationalt niveau. 2. Kromosomfordobling. Målet med aktiviteten er at udvikle kromosomfordobling, så det kan tilbydes til udvalgte danske afgrøder og prydplantekulturer. Kromosomfordobling kan give øget udbytte, vækst og holdbarhed. Protokoller fra KU til effektiv kromosomfordobling skal videreudvikles og tilbydes som teknologisk serviceydelse. 1. Udvikling af effektive protokoller til kromosomfordobling i udvalgte afgrøder. 2. Udvikling af effektive metoder til måling af kromosomantal, bl.a. ved flowcytometri. 3. Demonstrationsprojekt omkring kromosomfordobling og effekten på øget udbytte, vækst og holdbarhed. 3. High throughput fænotyping. Målet med aktiviteten er at etablere et fælles forskningssamarbejde med KU vedr. udvikling af high throughput fænotyping til praktisk forsøgs- og selektionsarbejde. KU har indkøbt udstyr til automatiske, non-destruktive målinger af vækst og plantereaktioner (fænotyping) i markforsøg vha. avanceret billedanalyse og sensormålinger. I samarbejde med KU skal der udvikles procedurer til håndtering af måleudstyr og behandling af data. Værdien for virksomheder er hurtigere, non-destruktive målinger af plantevækst og plantereaktioner (fænotype), der kan anvendes til hurtigere og mere effektiv produktudvikling og kvalitetsudvikling end traditionelle planteforsøgs- og selek- 3

4 tionsmetoder. 1. Etablering af fælles forskningssamarbejde med KU med det mål at skabe et samlet system til at omsætte fænotypiske data til praktisk anvendelig viden for planteforædlerne. 2. Demonstrationsprojekt om, hvorledes high throughput fænotyping kan anvendes i praksis til forsøg. 4. Test og demonstration af nye produkter og produktionsteknologier. Formålet med denne aktivitet er at udvide det eksisterende testcenter opbygget i den seneste resultatkontraktsaktivitet Grønne livsmiljøer, således at det er muligt at udvikle og afprøve ny teknologi til opbygning af fremtidens bæredygtige, grønne livsmiljøer. I dag måles på grønne tage og vægge med fokus på plantevækst, vækstmedie, vandtilbageholdelsesevne og isoleringsværdier. Dette søges udvidet med fokus på test af grønne livsrum med andre tekniske krav som f.eks. væksthuse på tagene, fremtidens aktivitetsparker samt by-gartnerier. Målet for denne aktivitet er desuden at dokumentere effekter af grønne livsrum på mennesker Denne aktivitet rummer følgende delaktiviteter: 1. Etablering af samarbejde med yderligere et institut på KU (f.eks. Skov og Landskab, som er en del af Institut for Geovidenskab og Naturressourceforvaltning) med henblik på udvikling af teknologiske serviceydelser. 2. Udbygning af testcenter med nye fysiske rammer til: a. Test af tekniske løsninger til opbygning af nye typer af grønne livsmiljøer. F.eks. væksthuse på tage og permeable belægninger til vandhåndtering. b. Afprøvning og praktisk erfaring med nye typer af grønne livsrum. 3. Udviklingsprojekter med relevante virksomheder. 4. Videnhjemtagning af state of the art-viden om brug af grønne livsrum til fremme af livskvalitet, social integration og sundhed. 5. Mikroalge produktionsoptimering. Målet med aktiviteten er at tilbyde viden og teknologiske serviceydelser, som omfatter undersøgelse af optimering af mikroalgernes vækst i dyrkningsreaktorer under kontrollerede forhold. Det nuværende Test Center for Mikroalger udvides i samarbejde med KU med flere reaktorer til undersøgelse af dyrkningsforhold for mikroalger, optimering af mikroalgers vækst og produktion af relevante højværdiprodukter samt metoder til høst af disse. Værdien for virksomheder er viden om dyrkningsforhold og metoder til dyrkning og høst af alger til produktion af højværdistoffer fx til fødevareingredienser, helsekost og biobrændstof. 1. Udvikling af procedurer for opbevaring og vedligeholdelse af algestammer. 2. Udvikling og etablering af algereaktorer, hvor forsøgsrækker til optimering af algevækst og algers produktion af højværdiprodukter kan gennemføres. 3. Udvikling og etablering af kontinuerte høstsystemer for mikroalger. 4. Demonstrationsprojekt vedr. algebaseret produktion af højværdiprodukter, herunder demonstration af kontinuert høst. 4

5 6. AnalysePlatform til biologiske data (infrastrukturaktivitet, udgør maks. 10 % af den samlede aktivitetsplan). Målet med aktiviteten er at udvikle AgroTechs AnalysePlatform til at håndtere og analysere store mængder biologiske data, herunder specielt data fra genotyping og fænotyping. 1. Udvikling af et effektivt system til at overføre, kvalitetssikre og lagre data fra de biokemiske og biologiske målinger. 2. Udvikling af moduler til effektivt styring af logistikken omkring prøvehåndtering. 3. Udvikling af brugergrænseflader til virksomhederne, så de kan tilgå deres resultater, og selv kan lave en række dataanalyser, uden selv at skulle beherske de avancerede underliggende statistiske metoder. 4. Demoprojekter til at demonstrer systemets muligheder over for potentielle kunder. Forankring og organisering Den daglige ledelse vil blive varetaget af Signe Værbak. Signe er projektleder for nuværende resultatkontraktsaktivitet Laboratoriet for Planteinnovation og innovationskonsortiet Innovative Planter. Der nedsættes en programorganisation med en programleder, som i det daglige fungerer som styregruppe. Programejer er direktøren, mens centercheferne udgør programmets bestyrelse. Programleder skal sikre værdirealisering af projektleverancer, koordination på tværs af aktivitetsplanerne og kommunikation såvel internt som til RTI. Aktiviteten vil blive ledet efter en AgroTech tilpasset PRINCE II projektmodel. Koordineringsgruppe Laboratoriet for Planteinnovation II er et tæt samarbejde mellem Institut for Plante- og Miljøvidenskab (KU PLEN) og AgroTech. Det er derfor vigtigt at sikre koordinationen og kommunikation mellem medarbejdere fra KU PLEN og AgroTech. Dette vil ske igennem den eksisterende fælles koordineringsgruppe på ledelsesniveau bestående af Svend Christensen (institutleder KU PLEN), Jesper M. Aaslyng (centerchef, AgroTech), René L. Damkjer (adm. direktør, AgroTech), Morten Andersen Linnet (afdelingsleder, Landbrug & Fødevarer). Koordineringsgruppen er ansvarlig for koordineringen af aktiviteter mellem KU PLEN og AgroTech, herunder fastlæggelse af budgetter for indkøb af ydelser hos KU PLEN. Formål og målgruppe Erhvervsmæssig rationale Inden for den seneste årrække er der kommet en helt ny generation af bio- og planteteknologier, som har potentiale til at løfte den danske bioindustri op på et kvalitativt nyt plan. Det kræver dog avanceret udstyr, specielle faciliteter og et højt videnniveau at opbygge og drive disse faciliteter. På grund af høje etablerings- og driftsomkostninger er det ikke attraktivt at opbygge faciliteterne i den enkelte virksomhed. Laboratoriet for Planteinnovation II giver danske virksomheder adgang til at udnytte nye teknologier og forskningsresultater, som ellers ville være uden for rækkevidde. Laboratoriet for Planteinnovation II vil gøre det muligt at bringe SMVérne på niveau med udenlandske firmaer, idet det ligger langt uden for vore muligheder at iværksætte et sådant arbejde alene (Bio- Plant smba, BedreInnovation). I Laboratoriet for Planteinnovation II er de nyeste metoder inden for bioteknologi indenfor rækkevidde - også for mindre danske virksomheder (Knud Jepsen A/S, Bedreinnovation). Den samlede omsætning inden for den biobaserede industri, der bl.a. omfatter ingrediensindustri- 5

6 en, jordbrugssektoren, bioenergi, vegetabilske fødevareindustrien og naturmedicin og helsekost estimeres at være på mindst 49 mia. kr. 2,3. Potentialet er dog væsentligt større, og Laboratoriet for Planteinnovation II henvender sig til virksomheder, som udvikler og producerer en lang række højværdi-produkter. Den biobaserede industri omfatter mange forskellige brancher og en bred vifte af virksomheder, og et forsigtigt skøn er, at omkring 120 virksomheder potentielt vil have gavn af laboratoriet. Samfundsmæssig rationale Laboratoriet for Planteinnovation II bidrager til opfyldelse af FORSK2020s mål om at styrke samspil og videnoverførsel mellem universiteter og virksomheder yderligere med henblik på at udvikle en konkurrencedygtig og miljøeffektiv biologisk produktion, som har den innovative kant, der kan optimere Danmarks store vækstpotentiale dette område 1. Med Laboratoriet for Planteinnovation II får Danmark mulighed for at hjælpe virksomheder godt på vej i den internationale konkurrence om produktion af fremtidens biobaserede produkter, til gavn for både miljøet og økonomien. Herved understøttes en fortsat stærk dansk position i feltet. Målgruppe Den biobaserede industri er i dag domineret af store virksomheder, men laboratoriets ydelser henvender sig primært til SMV ere. De store virksomheder med egen forskningskapacitet forventes at samarbejde direkte med universiteterne eller at klare opgaverne selv. Dette er i overensstemmelse med KU s nye erhvervsstrategi, der anfører, at kontakten til SMV ere uden større forskningskapacitet netop skal udmøntes via GTS-institutterne. Målgruppen kan opdeles i følgende fem hovedsegmenter: Virksomheder med biologisk baseret produktion samt medicinalvirksomheder (970): Laboratoriet vil bidrage med at dække behovet for viden og metoder til optimering og opskalering af nye biologiske produktioner af mikroalger og andre typer af planter, der ikke i dag er i kommerciel produktion. Målgruppen i dette segment ca. 200 virksomheder indenfor ingrediensindustrien, producenter af kosttilskud, naturmedicin, foderindustrien, nutraceutisk industri (fx Bioforce Danmark A/S, Chr. Hansen A/S, Herrens Mark, Fermentationexperts A/S, European Protein A/S, Vådfodereksperten A/S). Leverandørvirksomheder til biologisk baseret produktion (1.550): Laboratoriet vil bidrage med at dække behovet for udvikling og afprøvning af nye teknologier til nye produktionsformer og biologiske systemer: Måleudstyrsproducenter, producenter af klimastyringssystemer, grønt tag producenter, væksthusbyggere, teknologivirksomheder. Målgruppen i dette segment er ca. 300 virksomheder (fx Croptimize ApS, ByggrosApS, Nykilde ApS, Senmatic A/S, Danfoss A/S, Saint Gobain Weber A/S, Fionia Ligthting A/S, Drivadan A/S). Virksomheder med optimeret planteproduktion (2.300): Laboratoriet vil bidrage til at dække behovet for viden om, hvordan planteproduktionen optimeres med størst muligt udbytte og kvalitet. Målgruppen i dette segment er 2 Fakta om Erhvervet, Landbrug og Fødevarer, Ingrediensforum, Dansk Industri,

7 industrielle væksthusgartnerier, der omfatter ca. 150 virksomheder. (fx Knud Jepsen A/S, PKM A/S, Graff Kristensen A/S, Yding Grønt A/S, Bladgrønt ApS, Alfred Pedersen & Søn ApS). Virksomheder, som har deres primære indtjening via salg af licenser eller forædling (40): Laboratoriet vil dække behovet for ny viden om anvendelse af nye bioteknologiske metoder i udviklingsarbejdet. Målgruppen er alle 40 virksomheder i segmentet, der omfatter planteforædlingsvirksomheder og frøfirmaer (fx Dow AgroSciences A/S, Graff Breeding A/S, Nordic Seed, Advan- Seed ApS, DLF-Trifolium,). Nationale og internationale samarbejdspartnere Offentlige institutioner og universiteter: Det offentlige fødevare-, husdyrog foderstofkontrolområde vil kunne benytte de nye værktøjer og forbedrede analysetilgange og -metoder. Målgruppen forventes at have behov for brugen af geno- og fænotyping udstyr. Målgruppen omfatter ca. 6 offentlige myndigheder og universiteter (fx AU, KU, SDU, AAU, Miljøministeriet, Fødevareministeriet). Universitetssamarbejde Laboratoriet for Planteinnovation er placeret sammen med Institut for Plante- og Miljøvidenskab (KU PLEN) på KU, Taastrup Campus. Aktivitetsplanen gennemføres i samarbejde med KU PLEN, men efter behov og aftale kan andre institutter på KU blive inddraget i samarbejdet herunder Copenhagen Plant Science Center. AgroTech og KU ønsker at udbygge de fælles faciliteter og kompetencer, herunder at finansiere aktiviteter på KU til udviklingen af forskning til ydelser. Til gennemførelse af FoU aktiviteterne indkøbes forskning og lejes udstyr og faciliteter på KU PLEN for op til kr. (inkl. OH). Der forventes en fordeling med ca. 40 % til forskerassistance, 30 % til leje af udstyr og faciliteter samt 30 % til TAP hjælp. Der tilstræbes en jævn fordeling over aktivitetsplanens tre år. KU PLEN egenfinansierer yderligere 20 % af det beløb, der købes ydelser for, svarende til et samlet budget på kr. Andre danske universiteter ønskes inddraget i laboratoriets aktiviteter, herunder SDU, AU og DTU. International videnhjemtagning KU, DTU, AU og AAU har netop startet et samarbejde med BGI (Beijing Genomics Institute), som vil være en interessant part i forhold til DNA- sekventering, da det giver laboratorieadgang til de nyeste teknologier inden for området. Desuden vil det etablerede samarbejde med University of Washington inden for statistisk bioinformatik blive udnyttet og udbygget. På Testcenter for Mikroalger forventes etableret internationale virksomhedssamarbejder med bl.a. LGem i Holland og Simris Alg i Sverige. Koordinering og samspil med andre FoU-aktiviteter Erhvervsskoler og erhvervsakademier AgroTech vil udvide det strategiske samarbejde med Kold College omkring seminarrækker og udvikling af undervisningsmateriale. Andre erhvervsakademier og tekniske skoler forventes inddraget i samarbejdet. Medfinansiering af andre FoU-projekter Resultatkontrakt midler forventes anvendt til medfinansiering af et Højteknologifondsprojekt vedr. genomisk selektion (3 mio.) og et EU projekt vedr. biobaseret produktion. Relaterede FoU-projekter 7

8 AgroTech har et igangværende innovationskonsortium Innovative Planter, her forventes synergi i forhold til Laboratoriet for Planteinnovation II. Der er bevilliget midler af Industriens Fond til indkøb af bioteknologisk laboratorieudstyr, herunder udstyr, som vil muliggøre udvikling og udbud af de nye ydelser i Laboratoriet for Planteinnovation II. GTS koordinering Der er ingen andre GTS-institutter der arbejder inden for de planteteknologiske og -bioteknologiske aktivitetsområder som foreslået i aktiviteten Laboratoriet for Planteinnovation II. Formidlings- og spredningseffekt: Målgruppen vil blive nået med bl.a. følgende virkemidler (kvantitative mål i parentes): Demoprojekter (4 stk., heraf mindst 1 større projekt pr. år) Deltagelse med faglige indlæg i internationale konferencer og symposier (mindst 2) Nyhedsbreve (4 stk.) og information på AgroTechs hjemmeside Publicering af populærvidenskabelige artikler (6 artikler) Deltagelse i udstillings- og messeaktiviteter (4 gange) Udarbejdelse af internationale videnskabelige artikler (2 stk.) Afholdelse af kurser og seminarer (4 gange) Innovationsworkshops i samarbejde med KU (2 stk.). Effektmål Resultaterne kommunikeret til mindst 150 danske og udenlandske aktører med tilknytning til den biobaserede industri. Mindst 50 kunder til de udviklede ydelser. Mindst 200 deltagere på kurser og seminarer. AgroTechs forventede omsætning på baggrund af de udviklede teknologiske services: Service År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 High throughput genotyping Markørbaseret selektion Kromosom-fordobling Test og demonstration af nye produkter og produktionsteknologier Mikroalge produktionsoptimering Total Omsætningen forventes at fortsætte udviklingen og stige i de efterfølgende år. Innovationsnetværk Hvor det er relevant, vil der blive søgt samarbejde med innovationsnetværkene fx Biopeople, FoodNetwork og Inbiom. Uddannelsesinstitutioner Laboratoriet for Planteinnovation II er et tætsamarbejde mellem KU og Agro- Tech. Kurser og workshops vil blive udbud på baggrund af de udviklede ydelser, bl.a. i samarbejde med KU og Kold College. 8

9 Milepæle år 1 Milepælsnr. og beskrivelse Type Metode udviklet til kvalitetssikring af prøveudtagning til genotyping Forskningssamarbejde med KU om high Kompetenceopbygning throughput fænotyping etableret Samarbejde med yderligere et institut på KU med henblik på udvikling af fælles teknologiske serviceydelser etableret Procedurer udarbejdet for opbevaring og vedligeholdelse af algestammer System udviklet til effektivt at overføre, kvalitetssikre og lagre data. Mindst 1 større demoprojekt iværksat, mindst 2 populærvidenskabelige artikler publiceret. Videnspredning Milepæle år 2 Milepæle år Bioinformatiske metoder tilpasset og videreudviklet i biostatistiske modeller Metode til måling af kromosomantal ved flowcytometri udviklet Metoder til effektivt at præsentere resultater udviklet og implementeret Testcenter udbygget med nye fysiske rammer. Dette med udgangspunkt i virksomhedernes behov En temadag afholdt med deltagelse af 50 danske virksomheder. Formidling af mulighederne med grønne livsrum Algeforsøgsreaktorer etableret og forsøg gennemført Moduler til effektivt styring af logistikken omkring prøvehåndtering udviklet og implementeret. Mindst 1 demoprojekt iværksat, mindst 2 populærvidenskabelige artikler publiceret, mindst 1 international videnskabelig publikation udarbejdet, mindst 1 innovationsworkshop i samarbejde med KU afholdt.. Mindst 2 kurser og seminarer afholdt med deltagelse af mindst 75 deltagere fra danske virksomheder. Videnspredning Kompetenceopbygning Videnspredning System til markørbaseret selektion baseret på sekventeringsdata udviklet Protokol til kromosomfordobling udviklet Kravspecifikationer til et system for automatisering af fænotypisk monitorering i et online flow er ning Kompetenceopbyg- udarbejdet Min. 10 aktører har i aktivitetsplanens periode Kompetenceopbygning været involveret i udviklingsprojekter i testcenteret Høstsystemer til mikroalger udviklet Brugergrænseflader til virksomhederne er i AnalysePlatformen udviklet og implementeret. Nummereringen af milepælene relaterer sig til år, aktivitets- og delaktivitetsnummer kobler sig til beskrivelsen af aktivitetsplanens indhold. 9

10 For den samlede periode er udsendt 4 nyhedsbreve, som modtages af 150 danske virksomheder og der deltages i 4 messer og udstillinger. Deltagelse i mindst 2 internationale konferencer Ydelser solgt til mindst 50 danske kunder gennem hele projektperioden. Videnspredning Mindst 2 demoprojekter iværksat, mindst 2 populærvidenskabelige artikler publiceret, mindst 1 international videnskabelig publikation udarbejdet. Mindst 1 innovationsworkshop i samarbejde med KU afholdt. Mindst 2 kurser og seminarer afholdt med deltagelse af mindst 75 deltagere fra danske virksomheder. Kompetenceopbygning Udarbejdet samarbejdsaftaler med 2 danske universiteter/institutter Kompetenceopbygning Videnspredning Titel ved præsentation på BedreInnovation.dk Laboratoriet for Planteinnovation II Biomonitorering 10

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Aktivitetsplan (navn): Innovation i fødevarer mindre spild Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

AGROTECH. Afsætning af lokale fødevarer UDVIKLING AF AFSÆTNING AF LOKALE FØDEVARER MED HJÆLP FRA AGROTECH 01-12-2015

AGROTECH. Afsætning af lokale fødevarer UDVIKLING AF AFSÆTNING AF LOKALE FØDEVARER MED HJÆLP FRA AGROTECH 01-12-2015 AGROTECH * Afsætning af lokale fødevarer v/dorthe Lynnerup UDVIKLING AF AFSÆTNING AF LOKALE FØDEVARER MED HJÆLP FRA AGROTECH /I projekter hvad & hvilke /I kurser /På kommerciel timebasis /Inspiration til

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi I Danmark er der ni almennyttige Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter), der til sammen udgør det danske GTS-net. GTS-nettet

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Lidt om AgroTech og om fremtiden

Lidt om AgroTech og om fremtiden Lidt om AgroTech og om fremtiden René Damkjer Den korte disposition så I ved, hvad der kommer Hvad er AgroTech? Lidt om de globale udfordringer og potentielle løsninger Eksempler Afrunding Præsentation

Læs mere

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING FORSKNINGSPLATFORME TIL UDVIKLING AF EN BÆREDYGTIG BIOØKONOMI PRODEKAN KURT NIELSEN, AARHUS UNIVERSITET UNI VERSITy DE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel Innovation, forskning, uddannelse og funding Med den brede pensel Agenda Hvorfor FoU? Funding muligheder med den brede pensel Innovationsnetværk m.v. Uddannelsessamarbejde Muligheder Hvorfor forskning,

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt

Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt 11.03.2015 Workshop session 1: Hvor og hvordan samarbejder vi bedst? Gyda præsenterede de tre trædesten/projekter

Læs mere

Ny interaktion mellem jordbrug og forskning

Ny interaktion mellem jordbrug og forskning Ny interaktion mellem jordbrug og forskning Erik Bisgaard Madsen, Prodekan for Forskning Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE), Københavns Universitet Indhold 1. Behov for og nytteværdi af forskning 2.

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM - en del af innovationsfremme-familien Ét af 22 netværk under Styrelsen for Forskning og Innovation Formål at skabe udvikling,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

At styrke sin position som maritim videnaktør og uddannelsespartner gennem øget forsknings- og udviklingsaktivitet.

At styrke sin position som maritim videnaktør og uddannelsespartner gennem øget forsknings- og udviklingsaktivitet. 1. SIMACs videnstrategi 2016-2017. SIMAC uddanner til Danmarks maritime sektor og befinder sig i et regionalt område med en lang og stærk tradition for rederivirksomhed og skibsbygning. SIMAC har som maritim

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Kina vinder frem i kapløbet om robotter

Kina vinder frem i kapløbet om robotter Industrielle robotter Kina vinder frem i kapløbet om robotter Ny analyse foretaget af Teknologisk Institut viser at særligt Kina vinder frem på forskning i robotter Med 984 patenter i 2013, en stigning

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Aktivitetsplan (navn): Opfinderrådgivningen Aktivitetsplan nr.: X8

Aktivitetsplan (navn): Opfinderrådgivningen Aktivitetsplan nr.: X8 Aktivitetsplan (navn): Opfinderrådgivningen Aktivitetsplan nr.: X8 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Opfinderrådgivningen er et unikt innovationstilbud,

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Potentialer i den biobaserede økonomi. Biorefining Alliance 24. juni 2013

Potentialer i den biobaserede økonomi. Biorefining Alliance 24. juni 2013 Potentialer i den biobaserede Biorefining Alliance 24. juni 2013 Hvad er den biobaserede økononmi? Den biobaserede er et kredsløb Bruge biomasse som råmateriale i produktion o Fødevarer og foder o Biobrændstoffer,

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi GTS står for Godkendt Teknologisk Service. I Danmark er der ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTSinstitutter). Vi arbejder for

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Udviklingskontrakt

Udviklingskontrakt Udviklingskontrakt 2016-2018 - Mellem uddannelses- og forskningsministeren og Alexandra Instituttet den / den / Steen Lynenskjold Bestyrelsesformand, Alexandra Instituttet Ole Lehrmann Madsen Direktør,

Læs mere

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk.

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Performanceregnskab 2014 Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Skemaet er opdelt i tre blokke: A. Netværkets struktur (Generelle

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011

Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011 Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011 2 AAU Matchmaking Formål At mindske gabet mellem universitet og erhvervslivet Synliggøre samarbejdsmulighederne på AAU Universitetet

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt. ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt. ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof 1. januar 2010 30. juni 2012 Journalnummer: 1-33-76-24-4-09 Kontraktens

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Skema til beskrivelser af infrastruktur aktiviteter Aktivitetsplan (navn): Vindtunnel Infrastruktur. Aktivitetsplan nr.: 11

Skema til beskrivelser af infrastruktur aktiviteter Aktivitetsplan (navn): Vindtunnel Infrastruktur. Aktivitetsplan nr.: 11 Skema til beskrivelser af infrastruktur aktiviteter Aktivitetsplan (navn): National Vindtunnel Infrastruktur Aktivitetsplan nr.: 11 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

POINT OF CARE / TEMADAG

POINT OF CARE / TEMADAG POINT OF CARE / TEMADAG Vejen til hurtigere, bedre og billigere resultater som gavner både borgere og samfund? Hvordan bringer vi løsningerne på markedet, og hvordan får vi dem i brug? Program 9.30 10.00

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Afsluttende selvevaluering. Resultatkontrakt Vedrørende

Afsluttende selvevaluering. Resultatkontrakt Vedrørende Afsluttende selvevaluering Resultatkontrakt Vedrørende ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof 1. januar 2010 30. juni 2012 (afslutning, inkl. endelig rapportering og regnskab

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Aktivitetsplan (navn): Biomasse til fremtidens råvareefterspørgsel Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Vækst og beskæftigelse gennem viden Opdyrke og omsætte idéer til værdi for virksomheder, videnskab

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter. Dansk akvakulturs forsknings- Indledning Moderne akvakultur er et videnbaseret erhverv understøttet af udvikling og forskning. Det bidrager til at sikre en bæredygtig vækst, og det styrker fødevarekvaliteten

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE

MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE Socialforvaltningen inviterer hermed relevante leverandører af mobile digitale løsninger på det sociale område til at indgå i et

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Nyt væksthus til plante- og fødevareforskning på Frederiksberg Campus område 2

Nyt væksthus til plante- og fødevareforskning på Frederiksberg Campus område 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 87 d. 31 januar 2017 Punkt 5. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse BILAG 1 SAGSNOTAT 16. JANUAR 2017 Vedr. Sagsbehandler Campus Service Nyt væksthus til

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Fornyelsesfonden. Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen

Fornyelsesfonden. Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen Fornyelsesfonden Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen Baggrund & formål 300 236 262 262 mio. kr. 200 100 Vækst Beskæftigelse Eksport 0 2010 2011 2012 Fornyelsesfondens indsatser og fordeling

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger Teknologisk Partnerskab Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger RK 2007-2009: Technology Transfer Excellence (TTE) En metode for koblingen mellem Markeds/virksomheds behov - og Global F&U-drevet teknologisk

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Virksomheder og parter i FUTUREMILQ. FUTUREMILQ: Høj mælkekvalitet i fremtidens malkesystemer 20-03-2014. et 4-årigt innovationskonsortie

Virksomheder og parter i FUTUREMILQ. FUTUREMILQ: Høj mælkekvalitet i fremtidens malkesystemer 20-03-2014. et 4-årigt innovationskonsortie FUTUREMILQ: Høj mælkekvalitet i fremtidens malkesystemer et 4-årigt innovationskonsortie projekt, der løber i perioden april 2013 til april 2017. Indsæt nyt billede her og slet dette grå felt. Brug de

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

Velkommen til Grønt Center

Velkommen til Grønt Center Velkommen til Grønt Center Program Præsentation/introduktion Grønt Center historie medarbejdere bestyrelse virksomhed formål aktiviteter Alsidighed og klyngeaktiviteter PP Rundtur fokus på alternative

Læs mere

Danish Farm Technology Group - High quality solutions - Professional management - High output

Danish Farm Technology Group - High quality solutions - Professional management - High output Danish Farm Technology Group - High quality solutions - Professional management - High output Studietur til Shanghai, 12. til 16. maj 2014 Resumé af DFT Group tur til Kina den 12.- 16. maj 2014 Med støtte

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til Byggebranchens nye innovationsnetværk Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bevilliget medfinansiering på

Læs mere

Udarbejdelse af artikel på baggrund af bachelorprojekt i samarbejde med klinik

Udarbejdelse af artikel på baggrund af bachelorprojekt i samarbejde med klinik Projektskabelon Evt. projektnummer:193210311 Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Traumecervikal 3D-RX contra ASiR-CT 2. Resumé Formålet er at formidle udviklingsviden til professionen på baggrund af

Læs mere