Triple Aim Vi slipper for at vælge mellem bedre sundhed, bedre patientoplevelser og færre omkostninger StyringsAgenda 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Triple Aim Vi slipper for at vælge mellem bedre sundhed, bedre patientoplevelser og færre omkostninger StyringsAgenda 2016"

Transkript

1 Triple Aim Vi slipper for at vælge mellem bedre sundhed, bedre patientoplevelser og færre omkostninger StyringsAgenda 2016 Mahad Huniche, Direktør Produktion, Forskning og Innovation

2 Vi skal opnå bedre sundhed og bedre patientoplevelser for færre omkostninger! 1. Hvilke udfordringer har vi i det danske sundhedsvæsen anno 2016? 2. Hvordan kan Triple Aim hjælpe os med at løse disse udfordringer? 3. Hvad skal der til for en succesfuld operationalisering af Triple Aim? 4. Konkrete erfaringer fra Region Sjælland

3 Antallet af behandlinger på landets sygehuse stiger, og ventelisterne er på skrump Sygehusene har efter flere år endelig fået bugt med den enorme patientpukkel men successen måles primært på kvantitet og sekundært på kvaliteten af behandlingen. Regionerne har initieret forsøget Ny Styring i et Patientperspektiv, som skal give patienterne mere sammenhængende behandlingsforløb nedsætte antallet af unødvendige genindlæggelser øge patienttilfredsheden. Inspirationen hentes fra svenske hospitaler. Det er alt for gammeldags kun at fokusere på aktiviteter og behandlinger. Vi vil vise, at man kan fastholde den høje aktivitet, undgå at skabe længere ventelister og samtidig løfte kvaliteten ved at gøre det rigtige for patienterne Bent Hansen Formand i Regionsrådet i Midtjylland

4 Borgeren er i centrum for vores behandling, men oplever patienten også det? Borgeren er center for vores indsats, men det betyder ikke nødvendigvis at patienten har den oplevelse. Vi måler ikke tilstrækkeligt på effekten af det samlede sygdomsforløb og effekten af behandlingen Vi er fortsat optaget af omkostninger for aktiviteter og produktivitet i de enkelte led i behandlingskæden Vi tænker forsat for lidt på patientens oplevelse og rejse gennem systemet The overarching goal in health care must be value for patients, not access, cost containment, convenience, or customer service Michael Porter

5 Er det vigtigste for patienten og det vigtigste for sundhedsvæsenet det samme? Patienten er passende inddraget i beslutninger Nej 14% Patienten er tilstrækkeligt informeret om livsstilens betydning Nej 39% 86% Ja 61% Ja Plejepersonalet kunne ikke finde ud af at give mig den rigtige medicin/dosering, og en læge ændrede medicinen uden at konferere med mig eller pårørende. Selv da jeg fik min egen medicin hjemmefra var doseringen forkert. Indlagt patient Kilde: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (2013)

6 Vi ser ofte disse tre mål, som adskilte og med uafhængige initiativer Patientoplevet kvalitet Sundhedstilstand Sundhedsudgifter pr. indbygger The root of the problem in health care is that the business models of almost all health care organizations depend on keeping these three aims separate. Society on the other hand needs these three aims optimized (given appropriate weightings on the components) simultaneously. Tom Nolan, PhD

7 Top 5% gruppen. 65 år+ borgere i kontakt med sundhedsvæsenet (2012, opgjort pr borgere). Data med basis i udvalgte kommuneprojekter. Kommune Praksis Ca. 500 borgere i kontakt med kommune Ca. 380 borgere i kontakt med kommune og hospital Ca. 470 borgere i kontakt med kommune og praksis Ca. 350 borgere i kontakt med kommune, praksis og hospital Ca. 640 borgere i kontakt med praksis og hospital Ca. 640 borgere i kontakt med praksis og hospital Ca. 650 borgere i kontakt med hospital Kilde Proaktiv sundhedsstyring (Personal Outcomes Approach Aktiv Hälsostyrning) Hospital

8 Borgere med mange kontakter i sundhedssystemet behandlingspsykiatri, socialpsykiatri, almen praksis kr. Samtale med pårørende 6 gange Gruppeterapi kr. Indlæggelse, depressiv tilstand 22 dages indlæggelse Er grad af outcome/effekt ligefrem proportional med antallet af indsatser? kr kr. Individuel psykoterapi Hjemmebesøg 11 gange 4 gange kr kr. 3 gange Netværksmøde kr. 1 gang Psykologisk undersøgelse Samlede udgifter behandlingspsykiatri, socialpsykiatri, almen praksis: Godt kr. 10 måneders periode fra års start kr kr kr. Indlæggelse, angsttilstande Somatisk udredning Familieterapi 32 dages indlæggelse 4 gange 6 gange Patient/ Borger kr kr. Konsultationer (praksislæge) Samtaleterapi 9 gange 10 gange kr. Indlæggelse, angsttilstande 21 dages indlæggelse kr. Opsøgende 3 gange hjemmebesøg kr. Psykiatrisk 18 gange dagbehandling kr kr kr kr kr kr kr. Telefonsamtale med patient 8 gange Støtte- og kontaktperson ordning Hjemmehjælp, praktisk Hjemmepleje Rehabiliterings -forløb Arbejdsprøvning og erhvervs praktik Sygedagpenge 11 uger

9 Ha, ha, ha der er et kæmpestort hul nede i jeres ende af båden.

10 Vi er kommet meget tættere de seneste år, men der er behov for flere og andre typer kompetencer Medicinskfaglig kompetence At kunne identificere og give den bedst mulige behandling Driftsledelse At kunne balancere ressourcer og kapacitet Service Delivery At kunne forstå og levere kundeoplevelser og patientoplevet kvalitet

11 Vi skal opnå bedre sundhed og bedre patientoplevelser for færre omkostninger! 1. Hvilke udfordringer har vi i det danske sundhedsvæsen anno 2016? 2. Hvordan kan Triple Aim hjælpe os med at løse disse udfordringer? 3. Hvad skal der til for en succesfuld operationalisering af Triple Aim? 4. Konkrete erfaringer fra Region Sjælland

12 Triple Aim er nyt mind set for økonomi- og kvalitetsstyring En model til at skabe forandringer Et redskab til at træffe beslutninger blandt politikere og administrative ledere i sundhedsvæsenet. En effektiviserings- og prioriteringsstrategi Institute for Healthcare Improvement (2014)

13 Vi skal opnå bedre sundhed og bedre patientoplevelser for færre omkostninger! 1. Hvilke udfordringer har vi i det danske sundhedsvæsen anno 2016? 2. Hvordan kan Triple Aim hjælpe os med at løse disse udfordringer? 3. Hvad skal der til for en succesfuld operationalisering af Triple Aim? 4. Konkrete erfaringer fra Region Sjælland

14 «High-Impact Leadership» er en forudsætning for et sundhedsvæsen som arbejder med Triple Aim New Mental Models High-Impact Leadership adfærd Hvordan ledere ser udfordringer og løsninger Hvad ledere gøre for at gøre en forskel IHI High-Impact Leadership Framework Hvor ledere bør fokusere deres indsats Swensen et al. (2013)

15 «High-Impact Leadership» er en forudsætning for et sundhedsvæsen som arbejder med Triple Aim New Mental Models High-Impact Leadership adfærd Hvordan ledere ser udfordringer og løsninger Hvad ledere gøre for at gøre en forskel IHI High-Impact Leadership Framework Hvor ledere bør fokusere deres indsats Volume Patienttilfredshed Budgetoverholdelse Komplekse alsidige hospitaler og faciliteter Kvalitetsafdelinger og eksperter Værdi Personer som partnere i deres varetægt Løbende fald af omkostninger Levering af sammenhængende patientforløb Kvalitetsforbedring i det daglige arbejde for alle ansatte Swensen et al. (2013)

16 «High-Impact Leadership» er en forudsætning for et sundhedsvæsen som arbejder med Triple Aim New Mental Models High-Impact Leadership adfærd Hvordan ledere ser udfordringer og løsninger Hvad ledere gøre for at gøre en forskel IHI High-Impact Leadership Framework Hvor ledere bør fokusere deres indsats 1. Personorienteret Vær konsekvent personorienteret i ord og gerninger 2. Forrest med engagement Vær regelmæssigt tilstede ved forreste linje og synlig forkæmper for forbedringer 3. Målrettet fokus Forbliv fokuseret på vores vision og strategi 4. Gennemsigtighed Kræv åbenhed om resultater, fremskridt, mål og mangler 5. Grænseoverskridende Opmuntre og praktisere systemtænkning og samarbejde på tværs Swensen et al. (2013)

17 «High-Impact Leadership» er en forudsætning for et sundhedsvæsen som arbejder med Triple Aim New Mental Models High-Impact Leadership adfærd Hvordan ledere ser udfordringer og løsninger Hvad ledere gøre for at gøre en forskel IHI High-Impact Leadership Framework Hvor ledere bør fokusere deres indsats Create Vision and Build Will Develop Capacity Driven by Persons & Community Deliver Results Shape Culture Engage Across Boundaries Swensen et al. (2013)

18 Kapacitetsopbygning er en nødvendighed for implementering af nye løsninger og bedste praksis Forbedringsmodellen er et enkelt og meget anvendeligt værktøj til at accelerere forandrings- og forbedringsprocesser Dansk Selskab for Patientsikkerhed Forbedringsmodellen 1. Hvad ønsker vi at opnå? 2. Hvordan ved vi, at en forandring er en forbedring? 3. Hvilke forandringer skal iværksættes for at skabe forbedringer? Act Plan Study Do Berwick (2013) Langley et al. (2009)

19 Leder går fra at formidle mål og målinger til at samskabe med medarbejderne Sætte en retning Inddrage Samskabe Teste Sælge Formidle Aktiv involvering Udsende mails Vise præsentationer Afholde møder Udsende nyhedsbreve Ophænge plakater Igangsætte kampagner for projekter Afholde briefinger Gennemføre undersøgelser Interviewe Uddele brochurer Igangsætte Rundtur pilotforsøg og prøver Oprette afstemninger Gennemføre workshops Indføre forandringsagenter Oprette intranet-forum Skabe en samarbejde Gå i dialog Opfordre til medarbejderinitiativer Afholde hyppige lokale møder Senge (1998)

20 Lederne tager ansvar for forandringsinitiativer og skaber mening Forbindelse mellem den konkrete opgave og de målsætninger, som afdelingen har, kræver meningsskabelse: Sensemaking 1. Walk the talk: Gå ud på gulvet blandt medarbejderne 2. Møder giver mening: Diskuter frustrationer og forvirring 3. Kommunikér tydeligt: Fortæl og lyt 4. Fokusér på handling: Drøft kompleksiteten i opgaverne og hvordan de forandres 5. Se bagud for at lære fremad: Skab mening bagudrettet, som mening fremadrettet bygger på. 6. Få fælles erfaringer: Del oplevelser med medarbejderne. 7. Tag forventninger alvorligt: Hvis medarbejderne forventer et udfald, så sker det ofte. Weick (1995), (2001), Hammer & Høpner (2014), Phil Higson and Anthony Sturgess (2014)

21 Leder skaber motivation ved at forbinde den konkrete opgave med det store billede

22 Otte hovedpunkter Vi skal ikke kun lede drift men også lede forandringer Målinger forandrer ikke vores praksis det gør vi Uanset hvor præcise, vi bliver, er målingsdata kun retningsgivende Skab klarhed over, hvem der kaster bolden, og hvem der griber den Vi skal gå fra en opfattelse af, at vi måles på - til en opfattelse af, at vi selv måler Kun ved at sammentænke målinger og forandringsinitiativer indfrier vi vores potentiale Fra commitment til compliance Lederne skal tilbage på gulvet

23 Vi bygger ovenpå forskning og teorier om, hvad der virker i forandringer Præsentationen hviler på solid viden om sammenhængen mellem målinger og forandringsinitiativer. Mere inspiration kan bl.a. findes her Senge (1998) Om samskabelse i en lærende organisation McCessney, Covey & Huling (2012) Forbindelse mellem målinger og forandringsiniitativer Weick (1995) Vigtigheden af at skabe mening og hvordan dette gøres i organisationer Schiemann & Lingle (2008) Vigtigheden af målinger for at opnå strategi og eksekvere

24 Vil du vide mere? En obligatorisk bok for alle som er interessert i å forbedre helsevesenet. Birgir Jakobsson Karolinska Universitetssykehus "Clear and focused, [ } how health care organizations have achieve unprecedented levels of quality, efficiency, and patient experience. Lucian Leape Harvard School of Public Health A profound and powerful critque of America s health care-system The Economist

25 Vi skal opnå bedre sundhed og bedre patientoplevelser for færre omkostninger! 1. Hvilke udfordringer har vi i det danske sundhedsvæsen anno 2016? 2. Hvordan kan Triple Aim hjælpe os med at løse disse udfordringer? 3. Hvad skal der til for en succesfuld operationalisering af Triple Aim? 4. Konkrete erfaringer fra Region Sjælland

26 Datadrevet forbedringsarbejde Hvad er det i Region Sjælland? Udgangspunkt i vigtige strategiske mål Konkrete praksisnære mål i afsnit Systematisk reaktion på afvigelser Struktureret forbedringsarbejde og mange forbedringer der samlet trækker mod de strategiske mål 26

27 At etablere en forbedringskultur kræver et skift i måden vi tænker på Det starter med ægte tro på forbedringer 27

28 Driverdiagram for selvforsyning Bestemmes af.... Som påvirkes af Personaleressourcer Disponibel produktionskapacitet Bemandingspraksis Fysiske rammer Højere selvforsyning og mindre produktion, som varetages udenregionalt på private og offentlige sygehuse Kapacitetsudnyttelse Sammenhængende og optimerede patientforløb Udstyr og apparatur Åbningstider Planlægning Kompetence og erfaring Arbejdstilrettelæggelse Fleksibilitet i aftaler Henvisningsmønster Håndtering af henvisninger Forløbsopbygning

29 Vores tilgang og metoder har været gennem en omfattende udvikling Lean med fokus på både ledere og medarbejdere på samme tid Mangeartede tiltag, flere værktøjer i kombination Lean, ABC mm. Hele hospitaler Målnedbrydning og tavlemødestruktur Massiv træning og coaching af ledere Lean projekter med fokus på medarbejdere Optimering af afdelinger Bløde målsætninger med fokus på trivsel og kultur Optimering af både afdelinger og patientforløb Skarpere målsætninger med fokus på øget effektivitet Fokus på konkrete gevinstmål i projekter Strategiske indsatser omsat til konkrete mål på alle niveauer i organisationen Stort skift i ambitionsniveau Slagelse/Næstved Sygehus det første sygehus

30 Kernen i vores forbedringsarbejde er en ledelsesmæssig infrastruktur En proces der omsætter strategier til konkrete mål på afsnitsniveau En tavlemødestruktur der sikrer fokus på opnåelse af mål Relevante og praksisnære målepunkter Tavler på alle niveauer 30

31 Grisen bliver jo ikke tungere af at blive vejet Marianne Jelved om Pisaundersøgelsen, Information (2015)

32 Tavlen som omdrejningspunkt Resultat og procesindikatorer Få vigtige mål (4 mål) Understøttelse af forbedringsmodel Mange små skridt 32

33 7 år efter har vi nu skabt infrastrukturen på alle regionens sygehuse Fuld udrulning med fokus på forbedring af kvalitet Fuld udrulning fokus på både omkostningseffektivitet og kvalitet Udrulning i Psykiatrien med fokus på udvikling af klinisk praksis Fuld udrulning med fokus på patientsikkert sygehus Et omfattende arbejde der har skabt fundamentet for vores kultur omkring løbende forbedringer 33

34 Lidt tal på den opgave.. Ledelsesstruktur bestående af tavler fra top til bund 450 tavler i Region Sjælland Omfattende træning af ledere og medarbejdere 650 ledere trænet i tavlemødeledelse 3000 timers leveret ledercoaching Mange medarbejdere trænet i forbedringsarbejde Stort arbejde med udvikling af relevante nøgletal til alle tavler 3000 grafer med ugentlige opdateringer Stor indsats fra vores ledere, medarbejde og vores interne konsulenter 34

35 Eksempel Slagelse/Næstved Sygehus 35

36 Få, men vigtige mål MISSION, VISION OG STRATEGI Organisatorisk kvalitet Faglig kvalitet Patientoplevet kvalitet Øge produktiviteten med 8% pr. år Reducere antallet af døde med 10% i perioden Reducere antallet af genindlæggelser med 25% i perioden Patienttilfredshed Patientinddragelse

37 Eksempel Medicinafstemning på Holbæk Sygehus 37

38 Sygehusledelsen satte 3 overordnede mål Sygehusledelse Medicinafstemning 90 pct. mål opfyldelse Antal operationer Overholdelse af udredningsgarantien Alle afdelinger De skærende specialer Medicinsk afd. Pædiatrien 38

39 Eksempel på udviklingen i medicinafstemning Samlet for hele sygehuset En forøgelse i gennemgang i forbindelse med indlæggelse fra 61% til 73% En forøgelse i gennemgang i forbindelse med udskrivning fra 69% til 75% Eksempel fra en afdeling En forøgelse i gennemgang i forbindelse med indlæggelse fra 42% til 84% En forøgelse i gennemgang i forbindelse med udskrivning fra 68% til 95% 39

40 Eksempel Brug af tvang i Psykiatrien 40

41 Psykiatrien satte følgende vigtige mål i fokus for forbedringsarbejdet Nedbringelse af tvang Reduktion af polyfarmaci Afstemning af fælles medicinkort Nedbringe udeblivelser Overholdelse af udrednings- og behandlingsret RKKP (nationale standarder) (opsamling på de 12 indikatorer) 41

42 Eksempel på udviklingen i tvang Bæltefikseringer (Psykiatrien samlet) 42

43 Eksempel på udviklingen i tvang Polyfarmaci (Psykiatrien samlet) 43

44 De næste år byder vanen tro på flere store forandringer Somatikken og psykiatrien i Region Sjælland er i en løbende omstillingsproces Mange store indsatser er i spil de kommende år, og repræsenteres bl.a. ved overskrifter som Nye nationale mål for sundhedsvæsenet Patientsikkert Sygehus Sundhedsplatform Generelle krav til øget produktivitet At leve op til de mange krav kræver ledelsesmæssigt fokus, prioritering og et løbende fokus på udvikling og forbedring 44

45 Forandringerne bør ikke ses som adskilte indsatser Krav om øget produktivitet Nationale mål for sundhedsvæsenet Gevinstrealisering omkring sundhedsplatformen Patientsikkert Sygehus Realisering af målene stiller krav til kliniknær styring og forbedringsarbejde 45

46 .og vi kommer til at bruge vores infrastruktur og forbedringsarbejde til at skabe sammenhæng Nye nationale mål for sundhedsvæsnet De kliniske pakker skaber bedre patientsikkerhed Sundhedsplatformen understøtter inddragelse af patienterne Sundhedsplatformen understøtter standardisering af behandling Patientsikkert Sygehus Sundhedsplatformen 46

47 Implementering af sundhedsplatformen er en stor forandringsopgave I første omgang er det vigtigt med en succesfuld overgang fra gamle systemer (30 systemer) til Sundhedsplatformen At opnå de forventede gevinster på den lange bane kræver fokus på få vigtige forandringer Standardisering Patientinddragelse Ændret praksis omkring registrering og brug af data Sektorovergange Medicinhåndtering Der skal sættes retning på forbedringsarbejde, så det understøtter overordnede mål 47

48 Et af mange eksempler på sammenhængene Nationalt mål Akut genindlæggelse indenfor 30 dage Kvalitet i behandling under indlæggelse Kvalitet i ambulant behandling God egen omsorg i hjemmet God overlevering til primær sektor God information ved udskrivning Adgang til støtte fra sundhedspersonale Aktivering af pårørende Fokus for forbedringsarbejde Enkel kontakt til sundhedspersonale Opfølgning gennem spørgeskemaer Patientinddragelse: Brug af Min sundhedsportal Væsentligt forandringstema omkring SP Kvalitet i behandling i primær sektor 48

49 Vores tavler skal drive de væsentlige forandringer Forbedringer omkring brug af spørgeskemaer Resultatmål : Akut genindlæggelser inden 30 dage Procesmål: Andel patienter med opfølgning vha. spørgeskema 49

50 Sundhedsplatformen skaber gode betingelser omkring forbedringsarbejdet Implementeringen åbner i sig selv et vindue, hvor forandringer er en naturlighed Sundhedsplatformen er bygget på et paradigme, der f.eks. giver gode muligheder omkring Anvendelse af standarder omkring patientforløb Inddragelse af patienter og pårørende Ændringer i opgavedeling mellem faggrupper Sundhedsplatformen giver også nye og bedre data om vores processer, f.eks. Tid fra prøvesvar til set af læge (signering) 50

51 Produktionsplanlægning

52 Hvad er det vi prøver at opnå? Produktionsplanlægningen skal være medvirkende til: At så mange som muligt af vores patienter behandles på regionens egne sygehuse At vores patienter oplever, at ventetidsgarantierne m.v. overholdes

53 Overordnede principper Aktiviteten er et fælles regionsanliggende, som sygehusene skal samarbejde om at løse Økonomien er i sidste ende også én samlet kasse, så det skal undgås, at de økonomiske incitamenter fører til suboptimering De aftaler om planlagt aktivitet, som indgås, skal indarbejdes i driftsaftalerne Såfremt den samlede aktivitet afviger væsentligt fra det aftalte, kan der om nødvendigt korrigeres i forbindelse med driftsaftaleopfølgningen

54 Produktionsplanlægning Planlægningshorisont Flere år Region Strategisk planlægning Hvilket sygehus? Øget fokus: Konkrete aftaler om, hvem løser hvad 1 år Hvilke specialer og hvor meget? Sygehus Taktisk planlægning Hvilken afdeling? 1 kvartal Hvilke subspecialer og hvor meget? Afdeling Operationel planlægning Hvor meget? Hvornår? 1 uge Afvigelsesrapportering Afsnit detaljeret planlægning Hvilken medarbejder? Hvilken patient? Dag Detaljeringsniveau Afvigelsesrapportering Medarbejder År Måned Uge dag Time

55 Den årlige planlægning Der skal øget fokus på estimeringen, nedbrydningen og fordelingen af den regionale målsætning (den samlede forventede efterspørgsel) til de enkelte sygehuse Der laves årligt konkrete indbydes aftaler om, hvem der løfter hvor meget, baseret på aktiviteten i det foregående år samt evt. strukturelle ændringer Der sker fortsat en nedbrydning af målsætninger fra regionalt plan til det enkelte afsnit og den enkelte medarbejder Erfaringer samt afvigelsesforklaringer sendes tilbage igen for at forbedre den fremtidige planlægning Den konkrete planlægning på det enkelte sygehus og underliggende niveauer fortsætter som hidtil

56 Stød til planlægningen Uanset hvor godt vi planlægger vil der ske ændringer, som påvirker det mulige kapacitetsudbud Dette kan være: Ferie Uddannelse Vakancer Barsel Sygdom etc. Nogle af disse stød kan forudses og dermed planlægges bedre end andre Så meget som muligt bør indarbejdes i den årlige plan, herunder koordinering af ferieperioder Resten skal håndteres løbende, således at den udbudte/oplyste kapacitet altid svarer til den faktiske kapacitet til rådighed

57 Fordeling mellem sygehusene og yderligere nedbrydning Som udgangspunkt fordeles den forventede regionale efterspørgsel mellem sygehusene i forholdt til den seneste periodes aktivitet korrigeret for eventuelle strukturelle ændringer Aftalerne nedbrydes efterfølgende på ugeniveau af det enkelte sygehus under hensyntagen til kendte variationer mellem ugerne såsom sæsonudsving, ferie og lign. og danner herefter udgangspunkt for den daglige visitation

58 Justering og tilpasning af kapacitet Sygehusene forpligtes til løbende at indmelde ændringer til den ugentlige kapacitet, såfremt der sker ændringer i kapaciteten, såsom vakancer og lign., som gør at garantierne ikke kan overholdes Sygehusene skal sikre, at de kommende 4 uger er så retvisende for den faktiske kapacitet som muligt Der følges løbende op på forholdet mellem oprindelig, korrigeret og realiseret kapacitet

59 Regional monitorering PFI foreslår at den regionale monitorering og opfølgning baseres på flg. elementer: Månedsnotat Der udarbejdes i lighed med hjerte- og kræftområdet m.fl. et månedligt notat til Sundhedsforum indeholdende en overordnet status på området dækkende såvel henvisningsenheden som visitationsenhederne Rapport for Henvisningsenheden indeholdelse opgørelser af diverse mængder og servicemål Rapport per speciale/visitationsenhed indeholdende opgørelser af henvisningsflowet, herunder: Hvorfra og hvortil Realiseret holdt op mod oprindelig kapacitet og korrigeret kapacitet Servicemål for visitationsenhedens arbejde Opfølgning fsva. Værdi for Borgeren og andre økonomiske aspekter sker i forbindelse på monitorering ift. det enkelte sygehuses driftsaftale

60 Eksempel på rapport for visitationsenhed (visiteret ift. kapacitet, fiktive tal) Uge 2016-?? Kapacitet Visiteret Omvisiteret Subtotal Oprindeligt Korrigeret Man Tir Ons Tor Fre Fra Til Holbæk Sygehus Hovedfunktion Skulderled og overarm Albueled og underarm Håndled og hånd Bækken og haleben Hofte og lårben Knæled og underben Fodled og fod Sår Diverse Andet Regionsfunktion Skulderled og overarm Fodled og fod Børn Visiteret i alt

61 Regional henvisningsenhed Specialespecifikke visitationsenheder Koncept Produktion, Forskning og Innovation

62 Henvisningsenheden og visitationsenhederne kan understøtte Højere egenproduktion Opfyldelse af udrednings- og behandlingsgarantien Høj kapacitetsudnyttelse på tværs af matrikler Ensartet visitationspraksis på tværs af enheder sikring af bedre henvisningskvalitet Centralt overblik og styring mhp. øget egenproduktion Opbygning af høj ekspertise giver bedre kvalitet skaber miljøer med større forskningspotentiale 62

63 Henvisnings- og visitationsflow Henvisnings- og visitationsflow 1. Pt. tilses af PL/SPL 2. PL/SPL sender henvisning til regional henvisningsenhed i overensstemmelse med retningslinjer udarbejdet i samarbejde med praksiskonsulenter og - koordinatorer. 3. Henvisningsenheden videresender til de specialeopdelte visitationsenheder HOL NFS Ortop.kir Gyn & Obs Visitationsenhed Kardiologi Pædiatri Visitationsenhed NSR Visitationsenhed PL SPL Regional henv.enhed (SUH) SUH Visitationsenhed De specialeopdelte visitationsenheders primære opgaver er: 4. Modtagelse og registrering af henvisninger samt speciallægefaglig visitation 5. Oversendelse (ingen booking) til relevant afdeling inden for specialet under hensyn til Sygehus- og specialeplan, patientens præferencer, den aftalte kapacitets- og fordelingsnøgle og ventetider i henhold til udrednings- og behandlingsretten, herunder de særlige regler ved kræft og hjertepakker Endvidere varetager visitationsenhederne visitation til udenregional behandling, godkendelse og kontrol af behandlingsanmodninger til det højt specialiserede behandlingsniveau, ligesom visitationsenheden forestår dialogen med hhv. udenregionale behandlersygehuse (offentlige/private) og almen praksis. 63

64 Henvisnings- og visitationsflow Henvisnings- og visitationsflow 6. Afdelingen booker på relevante undersøgelses-/behandlingsafsnit 7. Patienten indkaldes HOL Sekretariat Ortopædkirurgi Foramb. Sengeafnit Op-afsnit Amb. PFI understøtter med relevante data og i den sammenhæng er et overblik den ikke disponerede kapacitet af afgørende betydning. NFS Sekretariat Foramb. Sengeafnit Op-afsnit Amb. NSR Visitationsenhed Foramb. Sengeafnit Op-afsnit Amb. PL SPL Regional henv.enhed (SUH) SUH Sekretariat Foramb. Sengeafnit Op-afsnit Amb. 64

65 Efter hvilke kriterier visiteres? Høj kapacitetsudnyttelse kræver: - Overblik over kapacitet på tværs af matrikler - Sygehuse indmelder ledig kapacitet til visitationsenhed - Sygehus forpligter sig til at levere den indmeldte kapacitet Høj effektivitet kræver: - God planlægning mod det enkelte sygehus, så aktiviteten kan afvikles hensigtsmæssigt - Volumen - Optimerede patientforløb Høj kvalitet kræver: - Volumen på den enkelte matrikel indenfor specifikke diagnoser - Koordinerede patientforløb 65

66 Styring af kapacitet Den lokale sygehusledelse er ansvarlig for at sikre og løbende tilpasse den kapacitet der stilles til rådighed til brug for visitationsenheden, så ventetider til udredning og behandling overholdes. Den lokale sygehus-/hospitalsledelse modtager løbende aktivitetsinformationer, der skal medvirke til at understøtte den løbende kapacitetstilpasning. Ortopædkirurgi Sygehusledelse HOL Sekretariat Kapacitet Foramb. Sengeafnit Op-afsnit Amb. Sygehusledelse NFS Sekretariat Kapacitet Foramb. Sengeafnit Op-afsnit Amb. Sygehusledelse NSR Visitationsenhed Kapacitet Foramb. Sengeafnit Op-afsnit Amb. PL SPL Regional henv.enhed (SUH) SUH Sygehusledelse Sekretariat Kapacitet Foramb. Sengeafnit Op-afsnit Amb. 66

67 Styring af kapacitet Den sygehus-/hospitalsledelse, hvorunder visitationsenheden er placeret har ud over den lokale ansvarsforpligtelse også det endelige og overordnede ledelsesansvar for visitationsenheden. Ledelsesansvaret indebærer en tværgående initiativpligt til handling, når den til rådighed stående kapacitet ikke kan imødekomme efterspørgslen, og udvandringen til private sygehuse overstiger den fastsatte målsætning for selvforsyning. Ledelsesansvaret indebærer endvidere en tværgående initiativpligt til koordinering af ferie og andre nedlukningsperioder samt hvis en afdeling har en aktivitetsnedgang som følge af vakancer og lignende. Enhver ændring i kapacitet eller fordeling kan kun tilgå visitationsenheden fra den ansvarshavende sygehus-/hospitalsledelse. Ortop.kir Gyn & Obs Kardiologi Pædiatri Opsamling og bearbejdning af information med henblik på monitorering og styring af kapacitet og kapacitetsudnyttelse på tværs af matrikler PL SPL Regional henv.enhed (SUH) HOL NFS NSR SUH Kapacitet Kapacitet Kapacitet Kapacitet Kapa Kapa Visitationsenhed Visitationsenhed Visitationsenhed Visitationsenhed 67

68 Effektivitet og kvalitet gennem Centers of Excellence Eksempel CoE placeret i Køge De specialespecifikke visitationsenheder kan suppleres med etablering af Centers of Excellence indenfor afgrænsede diagnosegrupper/subspecialer. Et Center of Excellence varetager den primære behandling indenfor diagnosegruppen/subspecialet, så der opbygges en kritisk masse af behandlinger med mulighed for følgende fordele: Effektivt produktionsapparat Øget kvalitet gennem træning og udvikling af nye metoder sfa. høj volumen af behandlinger indenfor området. Bedre mulighed for etablering af forskningsmiljø på det givne område sfa. opbygning og samling af ekspertise Et Center of Excellence kan levere alle ydelser indenfor den afgrænsede diagnosegruppe. For at tilsikre en høj kapacitetsudnyttelse på tværs af matrikler og reducere patienters transportafstande mest muligt, kan velafgrænsede delydelser i patientforløbet leveres på lokalsygehuset. Lokalt personale på lokalsygehusene kan levere velafgrænsede sundhedsydelser indenfor den givne diagnosegruppe Personale fra Center of Excellence kan periodevis levere ydelser på lokalsygehuset for lokale patienter med henblik på udnyttelse af kapacitet og reduktion af transportafstand for patienter. 68

69 Effektivitet og kvalitet gennem Centers of Excellence Henvisningsflow til Centers of Excellence Afdelingerne på matriklerne indenfor et givet speciale er ansvarlige for at udvikle optimerede patientforløb indenfor subspecialer med henblik på at opbygge særlige kompetencer og effektiv udnyttelse af kapaciteten. HOL NFS Ortopædkir. afd. CoE Knæ Ortopædkir. afd. CoE Ankler Ortopædi Sengeafsnit Sengeafsnit Forambulatorie Operationsafsnit Forambulatorie Operationsafsnit Ambulatorie Ambulatorie NSR Visitation senhed Ortopædkir. afd. CoE Hånd Sengeafsnit Forambulatorie Operationsafsnit Ambulatorie PL SPL Regional henv.enhed (SUH) SUH Ortopædkir. afd. CoE Hofter Sengeafsnit Forambulatorie Operationsafsnit Ambulatorie 69

70 Spørgsmål

Revision af økonomistyring og digitalisering Spor 4 Mål- og resultatstyring v. Produktionsdirektør Mahad Huniche

Revision af økonomistyring og digitalisering Spor 4 Mål- og resultatstyring v. Produktionsdirektør Mahad Huniche Revision af økonomistyring og digitalisering Spor 4 Mål- og resultatstyring v. Produktionsdirektør Mahad Huniche Vi er til for dig Region Sjællands profiltekst hedder "Vi er til for dig". Med sætningen

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser )

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser ) Hjertesygdomme Mission - Vision 2017 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertesygdomme 2017 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver tid, at være den

Læs mere

Projekt Ny Styring i et Patientperspektiv

Projekt Ny Styring i et Patientperspektiv Projekt Ny Styring i et Patientperspektiv Gøre status Sætte projektet i bredere perspektiv Lægge op til senere strategisk dialog. Smagsprøve i dag. Fra effektivitet til kvalitet og effekt 1 Intention Skabe

Læs mere

ADGANG TIL KVALITETSDATABASER OG BIG DATA I SUNDHEDSVÆSENET MAJ 2015 POUL ERIK HANSEN PEH@SUM.DK

ADGANG TIL KVALITETSDATABASER OG BIG DATA I SUNDHEDSVÆSENET MAJ 2015 POUL ERIK HANSEN PEH@SUM.DK ADGANG TIL KVALITETSDATABASER OG BIG DATA I SUNDHEDSVÆSENET MAJ 2015 POUL ERIK HANSEN PEH@SUM.DK DISPOSITION 1. Nationalt kvalitetsprogram for sundhedsområdet 2. Kvalitetsdata 3. Big data i praksis DISPOSITION

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau

De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau De 8 nationale mål og tilhørende indikatorer 2 Resultaterne fra den første status rapport 3 Resultaterne fra den første status rapport (fortsat 4 Region

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

Regionernes tilgang og erfaringer med kvalitetsprogrammet

Regionernes tilgang og erfaringer med kvalitetsprogrammet Sundhedspolitisk direktør Erik Jylling Regionernes tilgang og erfaringer med kvalitetsprogrammet KL Temadag - 29. marts 2017 Ambitionen med kvalitetsprogrammet Fælles for 5 regioner og 98 kommuner Favner

Læs mere

Kvalitet for og med patienten

Kvalitet for og med patienten Kvalitet for og med patienten Region Syddanmarks Kvalitetsprogram Region Syddanmarks Kvalitetsprogram er en fælles ramme for de fem sygehus i regionen. Ambitionen med programmet er at skabe større værdi

Læs mere

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet EMN-2017-00146 Sagsbehandler: FRW 29. august 2017 Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet I det følgende præsenteres de indikatorer, som indgår i aftalen om de nationale mål, som blev lanceret

Læs mere

Sundhed i beskæftigelsesindsatsen Når sammenhæng er bundlinje

Sundhed i beskæftigelsesindsatsen Når sammenhæng er bundlinje Sundhed i beskæftigelsesindsatsen Når sammenhæng er bundlinje Det glade budskab! Mennesker med psykisk sygdom kan genvinde arbejdsevnen Driftstal fra Sherpa 0-2 års ledighed Sammenlignelige tal fra andre

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland.

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. 12. januar 2015 Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. Region Sjælland vil kontinuerligt forbedre og udvikle regionens ydelser, så borgerne både nu og i fremtiden sikres en høj kvalitet,

Læs mere

Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet?

Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet? Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet? Erfaringer med implementering af DDKM gennem anvendelse af BSC og standardiserede patientforløb Majbritt Westerlin Larsen Afdelingssygeplejerske,

Læs mere

Psykiatri. Patientlogistik Jacob Bille Krogh 1

Psykiatri. Patientlogistik Jacob Bille Krogh 1 Oplæg om patientlogistik Patientlogistik Jacob Bille Krogh 1 Udfordringer Flere patienter Udrednings- og behandlingsret Historisk fordeling af patienter (mgl. gennemsigtighed) Oplevelse: 80 % laver væsentlig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Styring og mål for

Styring og mål for Styring og mål for 2013-2016 Oplæg for psykiatrisygehusets afdelingsledelser 22. nov. 2012 v. Psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen NPM: Styring nu og i fremtiden: New public management eller

Læs mere

Holbæk Sygehus. et ambitiøst og veldrevet akutsygehus Pixi_Holbæk Sygehus_(hal).indd 1

Holbæk Sygehus. et ambitiøst og veldrevet akutsygehus Pixi_Holbæk Sygehus_(hal).indd 1 Holbæk Sygehus et ambitiøst og veldrevet akutsygehus 01660 - Pixi_Holbæk Sygehus_(hal).indd 1 22-06-2015 14:34:09 På Holbæk Sygehus er patienten vores partner Patienter skal kende os for høj faglig kvalitet

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Plan for selvmordsforebyggelsespakken udarbejde en forandringsteori. Vibeke Rischel Sundhedsfaglig chef Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Plan for selvmordsforebyggelsespakken udarbejde en forandringsteori. Vibeke Rischel Sundhedsfaglig chef Dansk Selskab for Patientsikkerhed Plan for selvmordsforebyggelsespakken udarbejde en forandringsteori Vibeke Rischel Sundhedsfaglig chef Dansk Selskab for Patientsikkerhed Ethvert selvmord, er et selvmord for meget Det overordnede mål

Læs mere

IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER

IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER Idekatalog til ledelse af forbedringsprojekter Version 3, 1. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer. Mickael Bech Direktør, professor

Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer. Mickael Bech Direktør, professor Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer Mickael Bech Direktør, professor Gammel vin på nye flasker? 2 Hvad er værdibaseret styring? Måling af og opfølgning på outcome

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen v/beskæftigelses-, social- og sundhedsdirektør Jesper Hosbond Jensen Økonomiaftalen for 2013 KL s udspil og anbefalinger Processen Uddrag af den politiske sundhedsaftale i Nordjylland

Læs mere

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Jens Egsgaard, sundhedschef Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Agenda > Udfordringer for læger og plejehjem > Ønsker til samarbejdet >

Læs mere

Værdibaseret styring og ledelse

Værdibaseret styring og ledelse Værdibaseret styring og ledelse Niels Reichstein Larsen Direktør 1 Region Hovedstaden 1.6 millioner mennesker i Region Hovedstaden 30 procent af landets befolkning 40.000 indbyggere på Bornholm 10 år foran

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet EMN-2017-00146 Sagsbehandler: FRW 19. december 2017 Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet I det følgende præsenteres de indikatorer, som indgår i aftalen om de nationale mål, som blev lanceret

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2014 Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og indsatsområder, som PC Nordsjælland

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

Markedsdialog Nationalt Ledelsesprogram - Generelt møde den 3. maj 2016

Markedsdialog Nationalt Ledelsesprogram - Generelt møde den 3. maj 2016 Sundhedspolitisk direktør Erik Jylling Danske Regioner Markedsdialog Nationalt Ledelsesprogram - Generelt møde den 3. maj 2016 Danske Regioner Formålet med markedsdialogen At indhente markedets input til

Læs mere

Patientsikkert Sygehus. Model for improvement, data facillitering og patientinddragelse. - udvikler klinisk praksis og faglig stolthed

Patientsikkert Sygehus. Model for improvement, data facillitering og patientinddragelse. - udvikler klinisk praksis og faglig stolthed Patientsikkert Sygehus Model for improvement, data facillitering og patientinddragelse - udvikler klinisk praksis og faglig stolthed 2 Jørgen 57 år Amalie 77 år Thomas 31 år Karen 73 år 16% færre dør -

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Diagnostisk Center Udfordringer i styringsmodel. DRG-konferencen 2013, 3. oktober 2013 Økonomi & Planchef, Leif P. Christensen

Diagnostisk Center Udfordringer i styringsmodel. DRG-konferencen 2013, 3. oktober 2013 Økonomi & Planchef, Leif P. Christensen Diagnostisk Center Udfordringer i styringsmodel DRG-konferencen 2013, 3. oktober 2013 Økonomi & Planchef, Leif P. Christensen Program Diagnostisk Center, HE Midt hvad er det? Hvorfor er det svært at måle

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Udfordringer for styringen på sundhedsområdet. DRG-konference 2017

Udfordringer for styringen på sundhedsområdet. DRG-konference 2017 Udfordringer for styringen på sundhedsområdet DRG-konference 2017 Politisk pres for fjernelse risiko for at regering kunne komme i mindretal 2 Aftale om suspension af produktivitetskravet i 2018 Konkret

Læs mere

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Psykiatri og Social Administrationen Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet Sag nr.: 15/1950 Sagsbehandler: FRW/LOP 15. december 2016 Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet I det følgende præsenteres de indikatorer, som indgår i aftalen om de nationale mål, som blev

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

1. Introduktion Nationale målsætninger 5

1. Introduktion Nationale målsætninger 5 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 1.1. Drifts- og udviklingsaftalens formål 2 1.2. Psykiatrien i Region Sjælland 3 1.3. Nyt koncept for drifts- og udviklingsaftalen 3 2. Nationale målsætninger 5 2.1.

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet

Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet 6 strategiske temaer: a) Høj kvalitet i kerneydelserne løbende måling af kvaliteten. b) Ledelse en afgørende forudsætning. c) Læring fra viden til handling. d)

Læs mere

Styring efter Værdi for patienten. - Hvordan kan sundhedsdata komme i spil?

Styring efter Værdi for patienten. - Hvordan kan sundhedsdata komme i spil? Teamleder Pernille Moll Styring efter Værdi for patienten. - Hvordan kan sundhedsdata komme i spil? E-Sundheds observatoriet 12-10-17 Danske Regioners bestyrelse: Vores mål er at opnå de bedst mulige resultater

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

2 www.regionmidtjylland.dk

2 www.regionmidtjylland.dk DRG konference 2013 Udfordringer i den nuværende styring Mette Jensen, souschef Koncernøkonomi, Region Midt www.regionmidtjylland.dk Vores intention er at have økonomistyringsmodeller, der understøtter

Læs mere

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup Incitamenter til kvalitet DRG-konferencen 2013 Lene Jørndrup Region Sjælland 817.000 borgere 4 somatiske sygehuse + Psykiatrien Incitamenter til kvalitet Temaets formål er at belyse, hvilke økonomiske

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Organisation - MTV spørgsmål Hvordan er diagnostik og behandling af diabetiske fodsår organiseret i Danmark? Hvilke barrierer og muligheder

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Specialeplanens betydning for kvaliteten Udfordringer uden for de store universitetsbyer

Specialeplanens betydning for kvaliteten Udfordringer uden for de store universitetsbyer Specialeplanens betydning for kvaliteten Udfordringer uden for de store universitetsbyer Knut Borch-Johnsen Vicedirektør, Holbæk Sygehus Formand DSKS 2 Sundhedsvæsenets opgaver jf. Sundhedsloven 1. Sundhedsvæsenet

Læs mere

Almen praksis rolle i et sammenhængende

Almen praksis rolle i et sammenhængende Almen praksis rolle i et sammenhængende sundheds d væsen? Frede Olesen alm. prakt. læge, forskningsleder, professor Forskningsoverlæge, assisterende forskningsleder Plan Første del: Hvad er sammenhæng?

Læs mere

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Procent Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 2016. Resultaterne fra LUP somatik 2016 er offentliggjort i uge 11,

Læs mere

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret)

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret) Vision 8. september 2015 (revideret) Indhold 1. VISION... 3 2. VISIONENS KONTEKST... 3 INDLEDNING... 3 SAMMENHÆNG TIL POLITISKE RAMMER... 3 PROGRAMMETS BAGGRUND, UDFORDRINGER OG BARRIERER... 4 SAMMENHÆNG

Læs mere

vejen mod en Bedre psykiatri

vejen mod en Bedre psykiatri vejen mod en Bedre psykiatri mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer Præsentationen i dag Relationens betydning for sundhedsfaglig kvalitet Præsentation af Feedbackmøder i relation patientforløb Formål og mål

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling PATIENTEN SOM PARTNER 2 Indledning 4 Patientens egne ressourcer skal sæt tes i spil 6 Det sundhedsfaglige personale skal være patientens guide

Læs mere

Blok 2: Hvordan opbygges et kollaborativ

Blok 2: Hvordan opbygges et kollaborativ Blok 2: Hvordan opbygges et kollaborativ 11.00 12.30 Operationalisering af et kollaborativ Har en defineret start og slutdato ( normalt 6-18 mdr.) Deltagerne er xx antal i teams på forskellig niveau og

Læs mere

Indhold i sygehusenes driftsaftaler for 2015

Indhold i sygehusenes driftsaftaler for 2015 Administrationen 11. oktober 2014 Indhold i sygehusenes driftsaftaler for 2015 Hermed oplæg til en indledende drøftelse af indholdet i sygehusenes driftsaftaler for 2015. De endelige driftsaftaler for

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015.

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015. LUP somatik 015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 015. Resultaterne fra LUP somatik 015 er offentliggjort i uge 11 016. LUP somatik er opdelt i tre undersøgelser for henholdsvis

Læs mere