EKSTRA SPRØJTEN 16. UDGAVE AUGUST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSTRA SPRØJTEN 16. UDGAVE AUGUST"

Transkript

1 EKSTRA SPRØJTEN Få alle dine nyheder direkte fra FAI FAI s GEneralforsamling side 18 Danmarksmesterskaberne for tredje gang side 12 EKSTRA SPRØJTEN 16. UDGAVE AUGUST 2008 fai arbejder målrettet med fremtiden side 3 Fusion skaber stærkere branche side 11 Autolakererne samles igen side 10 møde med cheftaksatorerne side 16

2 Side 2 August 2008 EKSTRA SPRØJTEN På ret Kurs! Af Poul Erik Christensen, landsformand FAI Det er med stor tilfredshed at jeg kan konstatere at FAI s konstruktive dialog med forsikringsselskaber og værksteder har båret frugt. Nøgleordet for FAI er dialog og de mange dialogmøder, kundeaftener, informationsmøder og samtaler vi har haft med medlemmer, værkstedskunder, værkstedsorganisationer, taksatorer, cheftaksatorer og selskaber det informationsmateriale i form af vejledninger, faglige artikler, brochurer og illustrationer som vi har produceret og distribueret alt det har efterhånden bibragt alle parter en øget fælles forståelse for lakeringsopgaven og lakopgørelsen samt nødvendigheden af et konstruktivt samarbejde omkring reparationen af skaderne. Samtidig har autolakererne endelig indset at man ikke nødvendigvis skal acceptere at andre dikterer prisen i ens forretning, og det er efterhånden gået op for alle at det ikke er tilladt at aftale priser centralt sådan som vi gjorde i gamle dage. Selve prisforhandlingen er op til den enkelte og hverken FAI eller andre grupper må forhandle fælles priser men det er naturligvis ikke forbudt at støtte sig til de værktøjer og overordnede argumenter og rådgivning vi i FAI forsyner alle med. I foråret meldte to store autolakerere således ud med at de ikke længere ville acceptere det efterslæb branchen har, flere fulgte efter og der tegner sig nu et billede af en bedring af situationen idet mange har fundet ud af at argumentere seriøst og fornuftigt for deres individuelle timepriser. Alle kan naturligvis individuelt forhandle priser og vilkår uanset tilhørsforhold, certificeringstype eller gruppering, der er ingen der bliver udelukket det der tæller er argumenter og dokumentation. Lakeringen udgør som det kan ses andetsteds i Ekstrasprøjten 28% af den samledes skadesudbetaling og er derfor en meget vigtig del af hele reparationen og FAI/DAO der nu sammen repræsenterer stort set hele autolakeringsbranchen leverer værktøjerne. Poul Erik Christensen, landsformand FAI Udgiver: Foreningen af Auto- og Industrilakerere Islands Brygge København S Telefon Fax Annoncetegning: e w a l d Reklamebureau Telefon Deadlines 2008 Annoncer og artikler: 29. oktober Indsendelse af Annoncer PDF-filer (PressOptimized), EPS-filer eller dokument i QuarkXPress fra version 3.3 til 4.1, samtlige skrifter og illustrationer skal vedlægges. Anvend kun PostScript fonte. Kontakt e w a l d Reklamebureau på telefon for nærmere information. Annoncemateriale leveres elektronisk eller på CD til e w a l d Reklamebureau vedlagt print af annoncen. Annoncer kan sendes elektronisk via og kan komprimeres via Stuff-It. Med annoncen skal altid følge en PDF-fil til visning og kontrol. Ved afsendelse af materiale på CD vedlægges et print af annoncen til visning og kontrol til: e w a l d Reklamebureau, Bredgade 15, 6000 Kolding. Oplag: stk Storvognsgruppe nedsættes I FAI s teknikudvalg har man besluttet at nedsætte en særlig storvognsgruppe, der skal tage sig af storvognslakerernes særlige problemer. Torben Rasmussen fra TR Autolakering i Hedehusene ved København bliver den ansvarlige for denne gruppe. En af de første opgaver for gruppen bliver at udarbejde en liste til særlige kurser og delemner på elevuddannelsen der skal imødekomme storvognslakerernes behov for særlige kvalifikationer hos svendene. Dernæst skal gruppen tage sig af opdatering og videreudvikling af storvognsmodulet i FAI euro LAK, herunder nyopmålinger. Dette er særlig påkrævet idet der ikke længere vil ligge storvognsmål i Autotaks.

3 EKSTRA SPRØJTEN Side 3 August 2008 FAI arbejder målrettet med fremtiden I forbindelse med generalforsamlingen i efteråret 2007 gennemførte de fremmødte medlemmer en workshop, hvor en række spørgsmål og scenarier om fremtiden blev drøftet. Siden workshoppen har hovedbestyrelsen i FAI arbejdet videre med resultatet, og løftet dele over i den strategiske udvikling af organisationen. I en organisationsverden forandrer tingene sig meget. Flere større organisationsenheder med et bredere medlemsgrundlag forandrer den måde hvorpå organisationer driver deres arbejde, såvel politisk som økonomisk. I FAI har udgangspunktet altid først og fremmest været varetagelse af medlemmernes faglige interesser, og ikke en opbygning af et organisationspalads langt væk fra medlemmerne. Derfor var det også naturligt for hovedbestyrelsen i FAI at fortsætte medlemmernes arbejde og sikre at essensen bliver bearbejdet og eventuelt realiseret. Senest har hovedbestyrelsen gennemført et seminar, hvor en række spørgsmål blev drøftet. Styrket position i markedet Autolakeringsbranchen er i dag en langt mere stueren branche end tidligere. Kvalitetsprocedurer og miljøhåndtering er naturligt integreret i dagligdagen på det enkelte autolakereri, og der er blevet investeret mange penge i både, at matche markedets forventninger, og på væsentlige områder at være på forkant med samfundstendenser og lovgivningen. Det har i en årrække været svært at se et konkret udbytte af alle tiltagene. Der har været en skæv udvikling mellem indtjening og omkostninger i forhold til andre brancher. Som branche skal vi derfor i større grad gøre vores indflydelse gældende, og ikke mindst indlede et tættere samarbejde med andre organisationer indenfor autobranchen. Et bedre kendskab til vores arbejde med KS2000, miljøstyring og takseringssystemet vil med sikkerhed skabe yderligere fremgang i branchen. I FAI vil vi igangsætte tiltag som øger vores tilstedeværelse ude hos det enkelte medlem, og som kan være med til helt konkret at styrke medlemmets forretning og partnerprofil. Blandt andet arbejdes der på ansættelse af en decentral funktion, som skal være i marken - tæt på medlemmerne. Desuden vil vi relancere kalkulationskurserne, og af den vej både skabe forretningsmæssig vidensdeling og sikre en klar vind/vind situation mellem medlem og kunde. Det afgørende er dog, at den styrkede partnerprofil gør sig gældende både hos det enkelte medlem og i FAI. Det er sammen at vi gør en forskel! Nye tider bedre tider I de senere år har forholdet til forsikringsselskaberne været i en positiv trend. Begge parter har en interesse i et velfungerende og effektivt reparationsflow desværre er vi knap så enige om, hvad det skal koste at yde et stykke professionelt og fagligt godt håndværk. I FAI er vi 100% fokuseret på at få et mere velfungerende og retvisende prisniveau end i dag. Optimering af takseringssystemet vil være en naturlig, men også velkommen konsekvens af f.eks. en on-line taksering eller ny beregningsmodel. Det afgørende er for os er, at vores medlemmernes fortløbende investeringer, uddannelse og kvalitetssikring bliver rimeligt honoreret. Derfor må vi arbejde hårdt på at skabe nye og bedre tider så også samarbejdspartneren forstår betydningen af fair og rimelig betaling! FAI s indsats på området ser ud til at give resultat, så noget af branchens efterslæb kan blive hentet. Image i top Branchens fremtid afhænger meget af vores image. Vores evne til at håndtere lovgivningsmæssige udfordringer og udvikle attraktive arbejdspladser. Vi er fortsat som erhverv plaget af fortidens fordomme og overbevisninger. Derfor bør vi fokuserer på en større synlighed af medlemmernes arbejdspladser. I FAI har vi besluttet, at vi over den kommende tid vil udarbejde en klar politik i forhold til at skabe attraktive arbejdspladser. En politik som også skal omsættes til konkrete værktøjer ude hos det enkelte medlem. Men start allerede i dag med at gå en tur igennem værkstedet, gå udenfor og kig på facaden, gå ind i frokostområdet, på personaletoilettet og stil så dig selv spørgsmålet: er vi en attraktiv arbejdsplads?. Ledelse og udvikling af en virksomhed der også skal være en attraktiv arbejdsplads kræver stadig flere ledelseskompetencer. Det er vigtigt, at være en dygtig kommunikator, at afholde medarbejdersamtaler og forstå samtalens værdi og muligheder, at have en åben ledelsesstil, at evne at fokusere på den enkelte medarbejder og evne at uddelegere. I FAI har vi gennem årene tilbudt løbende efteruddannelse for at hjælpe med at udvikle medlemmernes kompetencer. Vi vil i den kommende tid vurdere, hvor konkret vi kan arbejde videre med efteruddannelse/ vidensdeling, så vi i videst mulige omfang dækker alle medlemmers behov. Vores image skal være bedre og mere rigtigt, og det betyder at vi skal brande os bedre. Men skal man forstå branding rigtigt, så er effektiv branding et udtryk for en virksomheds samlede kommunikation og adfærd. En samlet branche Udviklingen mellem FAI og DAO er tidens mest glædelige punkt. Mange års adskillelse er nu tilendebragt. For branchen er det overordentlig vigtig, at vi nu er samlet. Vores interesse i et øget og mere integreret samarbejde med andre organisationer og indflydelse i diverse udvalg vurderes også på vores samlede branchemandat. Dernæst er det vigtigt for vores fag, at vi sammen får videreudviklet vores forretnings-platform, og som håndværker får forbedret vores forretningsmæssige evner. Vores arbejde med at styrke det organisatoriske fællesskab i branchen fortsætter sideløbende med integrationen af DAO i FAI. De forskellige organisationer indenfor specielt reparationsbranchen vil med fordel kunne sammenlægge en række funktioner, og dermed både opnå rationaliseringer, men også i langt større grad opnå synergi af hinanden. Fremtidsperspektivet er interessant, hvis vi formår at skille holdninger og særinteresser fra det væsentlige, nemlig at skabe en reparationsbranche som betyder noget. Hvor indflydelse skaber skelsættende resultater, og hvor vi får markeret os som en værdifuld partner til autobranchen. For nogen er dette blot et urealistisk fremtidsscenarie. I FAI mener vi helt klart, at det både er nødvendigt, men også sund fornuft og logisk, at skabe en større organisationsenhed. Lad fornuften sejre så alle medlemmerne i hele reparationsbranchen kan drage fordel heraf. I FAI er vi klar!

4 FAI Islands Brygge København S Tlf Side 4 August 2008 EKSTRA SPRØJTEN Det juridiske hjørne ADVARSLER OG OPSIGELSVARSLER En stor del af spørgsmålene om ansættelsesret, som juridisk afdeling i Håndværksrådet får stillet, handler om opsigelse. Hvordan skal man forholde sig og hvor langt er opsigelsesvarslet? I denne artikel gennemgås reglerne om advarsler og opsigelsesvarslerne i funktionærforhold. Advarsler Hvis man som arbejdsgiver ønsker at afskedige en medarbejder på grund af medarbejderens forhold, det være sig utilstrækkelige kvalifikationer eller andre forhold, som eksempelvis at medarbejderen ofte kommer for sent - har man brug for dokumentation for opsigelsens berettigelse. Til dette formål vil en forudgående advarsel ofte være det bedste middel. Jeppe Rosenmejer, jurist i Håndværksrådet Herefter rejser spørgsmålene sig om, hvordan man skal give en advarsel og hvilket indhold den skal have. Skal man give en advarsel skriftligt eller kan den også være mundtlig og hvilken gyldighed har den i givet fald? En advarsel kan gives både skriftligt og mundtligt og har i princippet samme gyldighed. Årsagen til at man ofte råder folk til at give skriftlige advarsler er af bevismæssige årsager. Er en advarsel givet mundtligt vil det efterfølgende være svært at bevise, at advarslen overhovedet er givet, hvis medarbejderen benægter at have fået en advarsel. Herudover er det svært at bevise hvilket indhold advarslen havde osv. Der er derfor i princippet ikke noget problem i udelukkende at give en mundtlig advarsel, hvis man efterfølgende er i stand til at bevise indholdet af advarslen. I denne henseende tillægges andre medarbejdere, der har overhørt advarslen imidlertid ikke ret stor bevismæssig værdi, idet de måske efterfølgende kan frygte for deres fremtidige ansættelse, hvis de udtaler sig til skade for arbejdsgiveren. Derfor er rådet altid at give advarslen skriftligt, hvis man ønsker at kunne tillægge den værdi i en efterfølgende afskedigelsessag. Det er herudover en god ide at få den ansatte til at kvittere for modtagelsen af advarslen, eventuelt i forbindelse med en advarselssamtale. Så er man på den helt sikre side. Selve indholdet af advarslen skal formuleres således, at det fremstår klart for den ansatte, hvad det er, vedkommende konkret får advarslen for. Hvis der er flere ting man ønsker at give advarslen for skal samtlige forhold nævnes i advarslen. Det er ikke tilstrækkeligt, at man giver vedkommende besked på at tage sig sammen. Det fremgår ikke tilstrækkeligt klart og konkret af en sådan udtalelse, hvad det er, arbejdsgiveren er utilfreds med. Advarslen skal desuden indeholde anvisninger til den ansatte om, hvad det er arbejdsgiveren ønsker, at vedkommende skal gøre bedre og inden for hvilken frist dette ønskes. Hvis det er forhold som eksempelvis, at den ansatte skal møde til tiden, kan det selvfølgelig kræves, at ændringen sker straks. Men er det ændringer i den ansattes kvalifikationer, må der naturligvis indrømmes den ansatte en vis frist til at forsøge at gøre det bedre. Til sidst skal advarslen indeholde oplysning om konsekvensen af den manglende efterlevelse af kravene i advarslen, eksempelvis om der vil ske opsigelse eller bortvisning af medarbejderen, hvis forholdene ikke ændrer sig. Hvis man ønsker at effektuere advarslen, dvs. gøre brug af de skitserede konsekvenser i advarslen, kræver dette en hurtig reaktion. Man kan ikke give en advarsel, konstatere at den ikke bliver efterkommet, og først efter en rum tid skride til opsigelse. I disse tilfælde har den ansatte haft en berettiget forventning om, at den påtalte opførsel blev tolereret på trods af advarslen. Har man givet en advarsel og fører denne umiddelbart til den ønskede ændring af den ansattes adfærd, er spørgsmålet, hvor lang tid en advarsel holder, hvis de samme forhold som advarslen omhandlede, måtte gøre sig gældende på et senere tidspunkt. Ved mindre alvorlige forhold, som eksempelvis at den ansatte kommer for sent, har en forkert attitude m.v. har en advarsel en holdbarhed på ca. ½ år. Det vil sige, at bliver de påtalte forhold et problem inden for et ½ år efter advarslen blev givet, kan konsekvenserne i advarslen effektueres. Ved alvorlige forhold, eksempelvis tyveri, udeblivelse m.v., har advarslen en holdbarhed på 1-2 år. Kun forhold nævnt i advarslen kan føre til de i advarslen nævnte konsekvenser. Gør den ansatte sig skyld i andre forhold, må dette påtales i en selvstændig advarsel. Det er i princippet uden betydning, at den ansatte har fået advarsler for andre forhold, når man skal bedømme om en opsigelse har været berettiget i henhold til en konkret advarsel. En anden sag er så, at advarslerne kan tillægges vægt i en eventuel sag om opsigelse pga. samarbejdsproblemer. Her kan det naturligvis have en betydning, at den ansatte har fået et hav af advarsler for forskellige forhold inden for en kortere periode. Opsigelsesfrister Hvis man ønsker at opsige en medarbejder findes der ikke i Danmark en lovbestemt opsigelsesfrist for alle ansættelser. Funktionærloven gælder kun for funktionærer og dem der i deres ansættelseskontrakter er ansatte på funktionær vilkår. For alle andre personer gælder det opsigelsesvarsel, der er aftalt i den enkelte ansættelseskontrakt eller i overenskomsten på området. Efter Funktionærloven kan man aftale prøvetid i højst 3 måneder. Har man gjort dette, har arbejdsgiver et opsigelsesvarsel på 14 dage, mens den ansatte kan sige op uden varsel. Opsigelsesvarslet er 1 måned for begge parter, hvis ansættelsesforholdet ikke har varet i mere end 6 måneder. Varer ansættelsesforholdet længere end 6 måneder er opsigelsesvarslet altid 1 måned for den ansatte. Arbejdsgiverens opsigelsesvarsel forlænges derimod i takt med den ansattes anciennitet således, at arbejdsgivers opsigelsesvarsel efter 6 måneders ansættelse stiger til 3 måneder. For hvert 3. år ansættelsesforholdet varer forlænges arbejdsgiverens opsigelsesvarsel med 1 måned. Dog kan opsigelsesvarslet ikke overstige 6 måneder. Når man skal beregne, hvor langt opsigelsesvarsel arbejdsgiveren har, gælder det, at opsigelsesvarslet altid skal kunne nå at udløbe, inden den nye periode med længere opsigelsesvarsel træder i kraft. Eksempelvis skal arbejdsgivers opsigelsesvarsel på 3 måneder nå at kunne afholdes inden udløbet af det 3. år. Det vil sige, at arbejdsgiver skal have opsagt den ansatte inden udløbet 2 år og 9 måneder for, at opsigelsesvarslet kan nå at udløbe, inden det 3. år af ansættelsen udløber og opsigelsesvarslet forlænges til 4 måneder. Vil man opsige en medarbejder, gælder det derfor om at finde kalenderen frem og tælle sig til, hvor lang tid medarbejderen har været ansat, så man kan beregne opsigelsesvarslet. Konkurrencevinder Kristina Ahlfors og Michael Pedersen fra Brenderup på Fyn var en af de fire heldige vindere af en kroferie i FAIS forårskonkurrence i FDM. FAI ønsker tillykke. Lakken på moderne biler består af mange lag, Held i sprøjten er til gengæld næsten alt hvad der sammen skal sikre bl.a. farve, holdbarhed du skal bruge for at deltage i FAI s store forårskonkurrence, hvor du kan vinde ét af 4 skønne og styrke. At håndtere disse moderne produkter, kræver en fagmand - og altså alt andet end kroophold for 2 personer. blot held i sprøjten. Se mere på På FAI værkstedet er du garanteret et fagligt korrekt og professionelt udført lakarbejde - hver gang. anviser nærmeste FAI værksted. FAI er en landsdækkende sammenslutning af danske auto- og industrilakerere, hvis indretning, drift og faglige grundlag modsvarer de krav, der i vore dage stilles til en effektiv og moderne virksomhed. FAI er både en brancheforening og en arbejdsgiverforening under DA. FAI varetager medlemmernes interesser overfor myndighederne, forsikringsselskaberne og arbejdstagersiden samt bistår medlemsvirksomhederne med at løse de mange spørgsmål, der trænger sig på.

5 EKSTRA SPRØJTEN Side 5 August 2008 Risikoen for særligt farverige arbejdsskader: 2,5% * Som du måske allerede har erfaret på den hårde måde, er der meget, der kan gå galt på værkstedet hos en lakerer. Derfor har FAI og If netop indgået et samarbejde om at skabe en ny forsikringsordning specielt til FAIs medlemmer. En af fordelene ved denne ordning er, at forsikringspræmierne er forskellige alt efter den pågældende persons funktion fx. koster kontorpersonale ikke så meget som selve autolakererne, da de løber en mindre risiko. Derudover byder ordningen også på 24-timers skadeservice og en lang række andre fordele. Husk - at kende risikoen er den bedste måde at undgå den på *Kilde: If

6 Side 6 August 2008 EKSTRA SPRØJTEN Arbejdstilsynets screeninger Resultat af screeninger Nedenfor er angivet antal screenede virksomheder (ultimo juni 2008) fordelt på resultat og virksomhedstype. Der er nu ved at være skred i screeningerne, og godt 1/6 del af branchen er nu screenet. Bemærk at der vil være en forsinkelse på ca. 4-5 uger grundet høringsfristen, inden resultatet lægges på hjemmesiden. I forhold til resten af branchen ligger FAI s medlemmer bedre, idet godt 2/3 har opnået den eftertragtede grønne smiley. Dette har kun været tilfældet for under halvdelen af den øvrige autobranche. Det er stadig kun et mindre antal autolakererier der er screenet, så det er muligt at skubbe statistikken i en endnu bedre retning hvis de resterende værksteder hanker op nu! Det vil være synd og skam hvis under halvdelen får en grøn smiley. Det gælder bla. korrekt brug af personlige værnemidler (henvis til arbejdspladsbrugsanvisninger, KS 2000 s rutediagrammer og FAI s sikkerhedsplakater) samt apv (hvor står den). I det hele taget gælder det om lige at tænke sig om en ekstra gang (lad nu være med at sige det ved jeg ikke ) når AT har et spørgsmål! Under screeningsbesøget Lad være med at provoker unødigt ved at have uordnede forhold (rod) eller unødige påvirkninger (støj sluk radioen, støv blæs ikke af med trykluft, kemi hold fortynder i blanderum/blandeskab (med udsug tændt! Og sæt låg på alle beholdere osv.). Giv alle på værkstedet disse instrukser. Efter besøget HUSK efter screeningsbesøget er det vigtigt at du insisterer på at modtage høringsmaterialet skriftligt, og gør evt. indsigelse inden fristens udløb. Send for en sikkerheds skyld altid materialet til FAI for en vurdering. Du kan læse mere om AT s screeninger på FAI-nettet eller på Bekymring over resultater Der har senest i Motorbranchen været udtrykt bekymring over at så få trods alt har opnået en grøn smiley. FAI er enig i den betragtning og skal kraftigt opfordre til at alle sætter sig ind i hvilke krav der gælder, og til stadighed at være klar til at tage vel i mod Arbejdstilsynet; Husk: Det er det vigtigt at alle ansatte (naturligvis) er klar over hvilke krav der stilles på arbejdsmiljøområdet. Krone smiley Krone smiley betyder, at en virksomhed yder en særlig stor indsats for arbejdsmiljøet, og at virksomheden har opnået et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Grøn smiley Gul smiley Rød smiley Grøn smiley betyder, at en virksomhed lever op til kravene i loven om arbejdsmiljø. Gul smiley betyder, at en virksomhed har et eller flere problemer med arbejdsmiljøet. Det vil sige, at virksomheden enten har fået et strakspåbud, eller et påbud med frist. Rød smiley betyder, at en virksomhed har et eller flere alvorlige problemer med arbejdsmiljøet. Det vil sige, at virksomheden enten har fået et forbud eller et rådgivningspåbud. Smiley autobranchen i alt (%) Autolakering (%) FAI-medlemmer (%) Grøn smiley M/krone 2 (0%) 1 (3%) 0 (0%) Grøn smiley 378 (47%) 17 (49%) 13 (62%) Gul smiley 289 (36%) 10 (29%) 5 (24%) Rød smiley 130 (16%) 7 (20%) 3 (14%) I alt 799 (100%) 35 (100%) 21 (100%) Nyt webbaseret skadeopgørelsessystem for lastbiler StorTaks Af Jens Olsen Nyt værktøj til skadeopgørelse af lastbiler. Forsikring & Pension har i samarbejde med lastvognsreparatører i Danmark udarbejdet et nyt værktøj til opgørelse af skader på lastvogne. Værktøjet hedder StorTaks og er et supplement til det i forvejen kendte autotaks for lastbiler (Ska-Vu). Det er hensigten, at lastvognsværksteder i fremtiden kun skal benytte sig af StorTaks. StorTaks er webbaseret og er ikke afhængig af specielt software på værkstedets pc. Samtidig giver det værkstedet mulighed for, at udarbejde reparationstilbud til forsikringsselskabet hvor som helst og når som helst man ønsker det, det eneste der kræves er en internetopkobling. StorTaks adskiller sig væsentligt fra den nuværende autotaks (SKAVU-modul) på 3 områder udover webteknologien: 1. Der er indført nye skadepositioner, dette skulle gøre det lettere at specificerer de skadede dele. 2. Det er ikke mere muligt at udfører en detaljeret lakberegning. StorTaks benytter sig af lak totaler (fast beløb). 3. StorTaks gemmer værkstedets tilbud til forsikringsselskabet sammen med den færdige godkendte taksatorrapport. Forsikringsselskaberne har nedsat et instruktørhold, som skal bistå lastvognsbranchen med idriftsættelsen af StorTaks. Det er planen, at disse instruktører hen over sommeren vil introducere StorTaks for værkstederne. Det er endvidere planen, at der skal afvikles en række kurser, hvor en mere dybdegående introduktion til lastvognsopgørelser vil være hovedtemaet mere herom når kursusplan foreligger. Se endvidere StorTaks for lastbiler vejledning.

7 EKSTRA SPRØJTEN Side 7 August 2008 SATA Autolakererens førstevalg Det vindende hold! Det nyeste og mest pålidelige lakeringssystem fra SATA. Perfekt tilpasset udstyr sikrer den bedste ydelse. SATAjet 3000 HVLP og RP serierne Oplev den fineste finish ved at bruge førsteklasses lakpistoler. Fås med DIGITAL manometer. SATAjet 100 B Den ultimative fylderpistol, der dramatisk reducerer behovet for slibning. Fås i tre versioner: SATAjet 100 B F HVLP SATAjet 100 B F RP SATAjet 100 B P til polyester NY SATA RPS 0,6 og 0,9 l Det letanvendelige RPS kop-system sparer dig både tid og penge og passer perfekt sammen med alle SATA sprøjtepistoler. NY SATA GmbH & Co. KG Domertalstr Kornwestheim Tel.: Fax:

8 Side 8 August 2008 EKSTRA SPRØJTEN Første afgørelser i Ankenævn for biler De første afgørelser i Ankenævn for biler viser, at ankenævnet er et alternativ til en lang opslidende retssag. To afgørelser blev vundet af forhandleren og en af forbrugeren, mens to sager blev afvist på grund af tidsfristen og for dårligt bevis. Fem sager var til behandling, da Ankenævn for biler traf sine første afgørelser. To sager faldt ud til virksomhedens fordel, en til forbrugerens, mens to sager blev afvist. De to sager, hvor virksomheden fik medhold, omhandlede fortrydelse af et bilkøb og ophævelse pga. reparationer af en bil, mens en forbruger fik medhold i en sag om, at en forbruger ved et salg til en forhandler ikke kan drages til ansvar for, om en tidligere reparation er udført korrekt, medmindre det er aftalt, eller der er givet urigtige oplysninger. Der har været lidt længere sagsbehandlingstid end ønsket, både i forhold til den tid parterne har haft til at indgå forlig og til nævnet har truffet deres afgørelse. Vi anser det dog primært som et indkøringsproblem, og der er allerede en række tiltag i gang, så vi kan opretholde målet for sagsbehandlingstiden, siger Thomas Møller Thomsen. En tredjedel af de indberettede sager omhandler virksomheder, der ikke er med i Ankenævn for biler. Disse sager vil kun kunne behandles i Ankenævn for biler, hvis virksomheden på forhånd accepterer ankenævnets betingelser om at efterleve ankenævnets afgørelse. Læs mere om Ankenævn for biler på De fem afgørelser i Ankenævn for biler En forbruger ønskede at annullere købet af en bil, fordi han havde fortrudt købet. Ankenævn for biler gav forhandleren medhold i, at købet ikke kunne annulleres, da forbrugeren havde indgået en bindende købeaftale ved slutseddel, og da der ikke var noget retligt grundlag for at træde tilbage fra aftalen. Forhandleren havde derfor krav på erstatning af sin mistede avance. En forbruger ønskede at ophæve køb af bil, da den var blevet repareret flere gange inden for kort tid. Ankenævnet gav forhandleren medhold, da det ikke kunne dokumenteres, at der oprindeligt havde været mangler ved bilen, som enkeltvis eller samlet kunne betegnes som væsentlige. Desuden kunne det ikke dokumenteres, at forhandleren havde brugt gentagne afhjælpningsforsøg på den samme mangel, eller at forhandleren afhjælpningsforsøg havde påført forbrugeren uforholdsmæssig ulempe. Afgørelserne fra det første møde vidner om, at Ankenævn for biler kan hjælpe til, at der kommer en hurtig og billig afgørelse i en tvist mellem en forbruger og en forhandler eller et værksted, siger Thomas Møller Thomsen, formand for Ankenævn for biler. To af de fem sager, der var til behandling, blev afvist. Begrundelsen var henholdsvis, at der var for stor bevisusikkerhed omkring det faktiske hændelsesforløb, og at problemet i sagen var opstået før den skæringsdato, der er for at behandle sager til ankenævnet. Hverken forbrugeren eller forhandleren vil blive opkrævet sagsbehandlingsgebyr for de afviste sager. Der er til dato indberettet næsten 100 sager til Ankenævn for biler. Erfaringerne fra de første par måneder har dog vist, at det er langt fra alle sager, der vil komme til behandling i selve ankenævnet. Dels omhandler nogle sager problemer fra før ankenævnets etablering, dels har virksomheden og forbrugeren mulighed for at indgå forlig undervejs. Forbrugerne har taget ankenævnet til sig, og det høje antal af indberetninger viser, at der har været et behov for et alternativ til domstolene. Fakta om Ankenævn for biler Ankenævn for biler er bygget op omkring hjemmesiden bilklage.dk Ankenævnet er etableret af FDM og samtlige organisationer inden for salg og reparation af biler. Ankenævn for biler er et supplement til det nuværende offentlige klagesystem. Ankenævnet baserer sig på, at bilejer og virksomhed søger en forhandlingsløsning, inden en egentlig klagebehandling gennemføres. Det vil være den tabende part, som afholder sagens omkostninger, hvor forbrugerens omkostninger makismalt kan beløbe sig til depositummet på 500 kr. plus eventuelle udgifter til en sagkyndigerklæring hos en af Ankenævn for bilers tilknyttede sagkyndige virksomheder. En forhandler krævede erstatning for en bil købt af en forbruger, fordi tandremmen ikke var udskiftet korrekt, og bilen derfor havarerede. Forbrugeren fik medhold i, at han ikke skulle betale erstatning, da forbrugeren kun havde skrevet under på, at tandremmen var udskiftet, men hverken havde afgivet urigtige oplysninger eller garanti for kvaliteten af det udførte arbejde. En forbruger ønskede ikke at betale en reparationsregning, da der efter forbrugerens opfattelse var tale om en garantireparation. Ankenævnet valgte at afvise sagen, da der var stor bevisusikkerhed omkring det faktiske hændelsesforløb, og sagen derfor ikke var egnet til behandling ved nævnet. En forbruger hævdede ikke at være forpligtet i henhold til en underskrevet slutseddel. Efterfølgende blev forbrugeren afkrævet erstatning fra forhandleren pga. uretmæssig ophævelse. Ankenævnet afviste at behandle sagen, fordi alle retligt afgørende omstændigheder i sagen havde udspillet sig før den skæringsdato, der er for at behandle sager i ankenævnet. Tidsregistrering i helios 4 Samtidig med at Helios er blevet opdateret til version 4.01, er tidsregistreringssystemet Helios TimeLog blevet integreret i Helios. På værkstedet opsættes en computer med en håndscanner. Computeren skal have forbindelse til Internettet og opsættes, så den har adgang til Helios TimeLog. Den anvendes sammen med stregkoder for medarbejdere, arbejdstyper og ordrekort til at registrere, hvordan medarbejderen bruger sin tid. I Helios oprettes firmaets medarbejdere i medarbejder registeret og der udskrives en personlig stregkode til hver medarbejder. Helios TimeLog kan anvendes på flere niveauer. I sin enkleste form skanner medarbejderen sin personlige stregkode, når han/hun møder på arbejde, når han/hun går til og fra pauser og når han/hun går hjem. Startog sluttidspunkter for skanningerne kan straks ses på skærmen, hvor skanningen er blevet foretaget, men også på de øvrige computere, der har adgang til Helios, kan der gives tilladelse til at disse kan ses. Helios indeholder udskrifter, der viser en samlet oversigt over de enkelte medarbejderes arbejdstid og pauser. Ønsker man at udspecificere, hvor meget tid de enkelte medarbejdere bruger på forskellige arbejdsopgaver, kan Helios TimeLog også anvendes til dette. I stedet for blot at skanne, når man møder, holder pause og går hjem, så skanner man også sin personlige stregkode, et ordrekort og en arbejdstype, når man starter på en opgave. Den tid, der anvendes, kan ses på de enkelte ordrer. Her kan man både se, hvor meget tid den enkelte medarbejder har brugt, men også et samlet tidsforbrug på ordren, der så eventuelt kan sammenholdes med den tid, Eurolak har beregnet til opgaven. Har man allerede en ledig computer stående, kan Helios TimeLog inklusiv håndskanner anskaffes for ca. kr og med et månedligt gebyr på kr. 300 har man et effektivt redskab til styring af medarbejdernes arbejdstid. Og frem for alt, så er Helios TimeLog hurtigt og nemt at bruge for den enkelte medarbejder. Er du interesseret i at høre og se mere om Helios TimeLog, så send en mail til eller ring på

9 EKSTRA SPRØJTEN Side 9 August 2008 LAKexperten - Danmarks største frivillige kæde VORES SAMMENHOLD - DIN STYRKE Hos LAKexperten arbejder vi sammen med det klare mål at tiltrække og udvikle tilfredse kunder. Hos LAKexperten ved vi, at et langvarigt samarbejde bygger på godt håndværk og aftaler, der overholdes. Hos LAKexperten er mester selv på værkstedet det er din garanti for kvalitet. Telefon: lakexperten.dk

10 Side 10 August 2008 EKSTRA SPRØJTEN Aftale om og køreplan for samarbejdet mellem DAO og FAI Baggrunden Der har igennem adskillige år været en fornuftig dialog og et godt samarbejde mellem FAI og DAO. I takt med at autolakeringsbranchens struktur ændrer sig i retning af betydeligt færre autolakererier, er der vokset en stigende forståelse frem for nødvendigheden af et endnu tættere samarbejde og sammenhold. Lørdag den 17. maj afholdt DAO, Danske Auto- og Overfladebehandlere, ordinær generalforsamling på Fjeldsted Skov Kro på Fyn. DAO s formand igennem de sidste 10 år, Mogens Jensen, har været sygemeldt et stykke tid og havde derfor meddelt at han ikke ønskede at genopstille som formand. Lars Frederiksen, Spettrup Autolak, blev valgt til ny landsformand mens Kurt Hansen fra Auma ApS blev nyvalgt til bestyrelsen. I lyset af udviklingen ønskede bestyrelsen generalforsamlingens mandat til at indlede et samarbejde med FAI, Foreningen af Auto- og Industrilakerere, og havde derfor stillet forslag til medlemmerne om at DAO skulle indlede forhandlinger med FAI om et samarbejde og at DAO s sekretariatsfunktion fremover varetages af FAI med mest mulig service og rådgivning til DAO s medlemmer. Første række fra venstre: Direktør Michael Nørregård, landsformand i DAO, Lars Frederiksen, bestyrelsesmedlem i FAI, Arne Clausen og landsformand i FAI, Poul Erik Christensen. Bagerste række fra venstre: Bestyrelsesmedlem i FAI, Thorben Damsgaard, bestyrelsesmedlem i DAO, Kurt Hansen, næstformand i FAI, Torben Rasmussen, bestyrelsesmedlem i FAI, Lasse Jæger Jensen og næstformand i DAO, Torben Andersen - Med baggrund i at antallet af autolakererier bliver mindre og i lyset af at FAI og DAO har nøjagtig de samme interesser i forhold til forsikringsselskaberne, myndigheder og lønmodtagerne, er tiden nu kommet til et tættere samarbejde -udtalte den nyvalgte landsformand, Lars Frederiksen. Forslaget om at indlede et samarbejde med FAI blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. Aftalen På et møde på Munkebjerg Hotel i Vejle tirsdag den 27. maj 2008 indgik FAI og DAO en aftale om det videre forløb: På et særdeles positivt og konstruktivt møde indgik repræsentanter fra DAO s og FAI s bestyrelser en aftale om det videre samarbejde. FAI varetager fra nu af alle DAO s sekretariatsfunktioner fra Islands Brygge 26, 2300 København S, telefon og fax Når der ringes til sekretariatet lyder det: Velkommen til FAI og DAO. DAO s revisorfirma varetager al bogføring, betalinger, kontingentopkrævninger, rykkere, balancer, regnskab mv. FAI har således intet direkte at gøre med DAO s økonomi. Michael Nørregård har funktion af adm. direktør for DAO med reference til DAO s landsformand, Lars Frederiksen. DAO s medlemmer har adgang til alle ydelser fra FAI s sekretariat i form af rådgivning, konsulentbistand, adgang til informationer og publikationer, mv. Der er udarbejdet et foreløbigt fælles logo. De to bestyrelser vil arbejde tæt sammen og på fremtidige bestyrelsesmøder i DAO og FAI har de respektive foreninger ret til at sende en observatør. De to bestyrelser har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Poul Erik Christensen og Michael Nørregård fra FAI samt Lars Frederiksen og Torben Andersen fra DAO. Denne arbejdsgruppe skal senest den 1. februar 2009 udarbejde en model for det videre samarbejde som skal forelægges DAO s og medlemmer på en generalforsamling i foråret Arbejdsgruppen er allerede i fuld gang og det overvejes blandt andet hvordan man kan styrke og forenkle de to kvalitetssystemer, KS 2000 og QMS. FAI vil bringe samarbejdet med DAO og den kommende sammenlægning af de to foreninger op som et tema på sin generalforsamling i september. Medlemsmøde i FAI Nord DAO og FAI s midlertidige fælles logo Den 16. juni afholdt Nordjysk afdeling af FAI et velbesøgt medlemsmøde i Ålborg Formålet var primært at orientere om den ny udvikling i forholdet til DAO og derfor var også DAO s medlemmer inviteret. Her var vi så heldige at DAO s nye landsormand, Lars Frederiksen kom til stede og gav et input om sit syn på udviklingen indenfor autolakertingsbranchen og organisationsverdenen. Afdelingens formand, Thorben Damsgaard, orienterede om den aftalte køreplan for samarbejdet mellem FAI og DAO og FAI s landsformand, Poul Erik Christensen, fortalte om den arbejdsgruppe der frem til næste forår skal sikre en effektiv sammenlægning af de to foreninger. Efter dette gik samtalen over på Forsikringsselskabernes mangel på lyst til at forhandle direkte med malerne. Flere forslag var fremme om hvordan man kan imødegå denne holdning og en del aktivitet kan nok forventes på

11 EKSTRA SPRØJTEN Side 11 August 2008 Fusion skaber stærkere branche DAO s nyvalgte formand, malermester Lars Frederiksen, har en sammenlægning af DAO og FAI på sit program Af Adam Pade Ikke at skulle stå til ansvar udfordringen i at få noget til vokse. Det var fynboen, malermester Lars Frederiksens (41) tilgang til tilværelsen som selvstændig, da han i 2000 overtog et autolakererværksted i Spettrup ved Hedensted. Familien rykkede hertil fra Svendborg, hvor Lars havde arbejdet som svend siden afslutningen af sin værnepligt i sidst i 1980 erne. I dag er familien hustruen Jane og de af børnene, der bor hjemme faldet rigtig godt til.»du e da vist ett fra her omkring!«lød den eneste, nøgterne konstatering, da familien var rykket ind. Værkstedet beskæftiger i dag fem medarbejdere inklusive Jane, der bemander kontoret. Arbejdsfeltet er storvogne og Lars er tæt ved en overbærende hovedrysten, da han afviser at have kørekort til lastbil: Hans hu står til personbiler, hvilket også var baggrunden for at søge læreplads på et autolakereri i fødebyen Bogense i Lars er ud af landmandsfamilie, men uddannelsesvalget skete af ren lyst ikke ud fra noget dramatisk oprør mod tilværelsen på landet. Svendebrevet erhvervede Lars i Nyvalgt formand Lars Frederiksen er nyvalgt formand for DAO efter generalforsamlingen i maj. På hans dagsorden står en fusion med FAI.»DAO og FAI bør fusionere af hensyn til den samlede branche. Vi kommer til at stå stærkere både uddannelsesmæssigt og over for forsikringsselskaberne,«påpeger Lars Frederiksen, der blev indvalgt i DAO s bestyrelse i 2006 og overtog hvervet som næstformand allerede året efter. DAO-medlemskabet fulgte, efter at foreningen havde gennemført en hvervekampagne over for værksteder, der endnu ikke havde valgt fagligt ståsted. DAO og FAI er i denne tid i færd med at»indrette begge foreninger med henblik på at blive til én,«som Lars Frederiksen formulerer det.»der forestår nu et rigtig stort oplysningsarbejde over for medlemmerne om, hvorfor vi gør det. Det er vigtigt at få fortalt, at der ikke bliver stukket noget ind under stolen, og at alt foregår i åbenhed.«dao-medlemmer kan bruge FAI-tilbud FAI varetager allerede sekretariatsfunktionen for DAO, ligesom DAO-medlemmerne er velkomne til at betjene sig af FAI s medlemstilbud. Derimod styres økonomien fortsat af DAO selv frem til den formelle sammenlægning af de to foreninger. Rent fagligt er Lars Frederiksen især engageret i uddannelsesspørgsmål og beskæftiger da også selv elever.»at have elever er et stærkt signal udadtil og markerer en tro på fremtiden for faget. Heldigvis går det i disse år rigtig godt med tilgangen, men vi oplever fortsat et for stort frafald et frafald, der måske skyldes mestrenes mangel på pædagogisk sans, men også at man kan føle sig lidt fremmed over for de krav og fordringer, som unge stiller i dag.«lars Frederiksen erkender åbent, at han gerne vil fortsætte med at være organisationsaktiv: Som aktiv nyder man godt af et højt informationsniveau, og der ligger en udfordring i at drive en forening, der bygger på tilfredse medlemmer. Og så er han også lidt af et foreningsmenneske: En knæskade har forhindret ham i at dyrke interessen for fodbold, men en indsats i den lokale idrætsforening er der intet til hinder for. Hertil følger et mindre antal yderligere foreningshverv herunder medlemskabet af bestyrelsen i det lokale vandværk. Lars Frederiksen er særlig engageret i uddannelsesspørgsmål og glæder sig over den tilfredsstillende tilgang til faget.»men frafaldet er stadig alt for stort.«nyvalgt formand DAO, Lars Frederiksen, om den programsatte fusion med FAI:»Det forestår nu et stort oplysningsarbejde over for medlemmerne. Ingen må føle, at noget bliver stukket ind under stolen.«tips TIL EUROLAK Frie positioner og særlister I lakopgørelsesmodulet, FAI euro LAK, i HELIOS 4 ligger der 3 særlige lister. I Øverste venstre hjørne af skærmbilledet i lakmodulet er der to små ikoner. Ved at klikke på listeikonet får du følgende valgmuligheder frem: Klik for Frie positioner for at vælge fra en liste du selv kan opbygge Klik for særliste metal, hvor du finder en række standardpositioner, du kan bruge, hvis ikke du kan finde delen på den bil du har valgt Klik for særliste kunststof, hvor du finder en række standardpositioner, du kan bruge, hvis ikke du kan finde delen på den bil du har valgt Foto: Erik Hjerpsted, SKAD Hvis du ønsker at redigere i dine egen liste, Frie positioner skal du i højre side af skærmbilledet klikke på det lille ikon over og du får så et vindue frem. hvor du kan rette i dine egne positioner eller tilføje nye

12 Side 12 August 2008 EKSTRA SPRØJTEN Danmarksmesterskaber for tredje gang DM i autolak er ved at blive til, hvad det var tænkt som: En markant profilering af faget og tillige en festlig begivenhed. Eirin Bergum udsmykker Stine Dall- Hansen med akrylmaling og airbrush. På konkurrencens sidste dag fulgte TV 2 Østjylland Jeppe B. Hansen under det sidste par timer af konkurrenceforløbet, idet alle parter endnu var uvidende om, at han også ville blive konkurrencens vinder. Aftenmønstring: Faglærer Jens Søndergaard briefer de 12 konkurrencedeltagere om morgendagens forløb. Af Adam Pade Blandt de mest drilske opgaver under Danmarksmesterskaberne var farveefterligningsøvelsen, der tog udgangspunkt i to Toyota-farver. De blå mænd har travlt. Efter udførelsen af hvert trin i de stillede opgaver kommer de ilende med åben bog og spidset pen vurderer nøje det udførte arbejde og fælder deres dom; en dom, der fluks indtastes på computeren i det lille aflukke i hjørnet af konkurrenceområdet, og som når tre hektiske dage er gået munder ud i kåringen af Danmarks bedste vognmaler. De tilhører den priviligerede klasse dommerne der med et øje på hver finger holder øje med, at alt går rigtigt til. Mere ubarmhjertige er de dog ikke, end at de kan spørges om hjælp, om noget brænder på. Det gør det ind imellem. For der er ikke noget, der er gjort nemt her. Vi er til Danmarksmesterskaberne i autolak på Silkeborg Tekniske Skole. Faglærer Jens Søndergaard og hans kolleger forekommer snart sagt ligeså travle som de i alt 12 konkurrencedeltagere. Men hvor konkurrencedeltagerne kan koncentrere sig om deres opgaver, er Jens Søndergaard og kollegerne tillige værter for et bredt publikum af pårørende, læremestre og repræsentanter fra virksomheder og organisationer, for hvem mesterskaberne er blevet til en tilbagevendende begivenhed på skolen. I år er publikum tilmed internationalt. Kollegerne er med fra partnerskolerne i det tvær-europæiske Comenius-projekt, og blandt de 12 konkurrencedeltagere er både en nordmand og en tysker. Blot noteres de sponserende lakleverandørernes fravære med en smule undren. 19 timer til prøverne Slaget om Danmarksmesterskabet stod i dagene juni i et lunefuldt sommervejr. Godt det samme, for solbad var der ingenlunde tid til. 19 timer var der afsat til de tiltider svære opgaver, og travlt var der. Blot var der tid til en festlig gallamiddag lørdag aften med konkurrencedeltagerne, medarbejderne fra skolen og næsten 70 gæster.»danmarksmesterskaberne er et utrolig vigtigt led i synliggørelsen af både faget og skolen,«siger en forpustet Jens Søndergaard sekunderet af sine kolleger, uddannelseschef Karsten Jul og uddannelsesleder Peter Kallestrup. De syv blå mænd er rekrutteret blandt faglærere og virksomheder fra det meste af landet. Iblandt dem er vinderen af forrige års mesterskaber, Lars Kielsen, der i 2005 var den første til at repræsentere de danske autolakerere under Verdensmesterskaberne i Helsinki og slap fra det med noget nær en medalje. Opgaverne svarer i høj grad til, hvad weekend ens vinder og kommende danmarksmester måtte blive udsat for under Verdensmesterskaberne i Canada næste år: Med udgangspunkt i en Yarisfront sponseret af Toyota i Danmark skal deltagerne lakere kofangeren, reparere en ridse, som dommerne under streng kontrol udfører på hver af de nylakerede kofangere, lakering af forklap og to forskærme, udførelse af en dekoration og en farveefterligningsprøve. Største hovedbrud: Farveefterligningen Dekorationen falder i tre faser: Foruden montering af et færdigt Toyota-logo udføres og monteres en dekoration i folie efter forlæg med efterfølgende lakering med klarlak. Afslutningsvis monteres mesterskabernes logo i film. Størst hovedbrud forårsager farveefterligningsprøven, der tager udgangspunkt i to metallic-farver. Udfordringen kendes af enhver autolakerer, og helt ens falder opgaveløsningerne bestemt heller ikke ud. Men ingen skoses undervejs. Snarere beundres de resultater, der kommer nærmest. Traditionen tro havde arrangørerne bag Danmarksmesterskaberne sørget for et antal side-events, herunder workshops i airbrush. For de mange gæster er side-events, der skal medvirke til at få tiden til at gå ind til kåringen søndag. Makeup-artist Eirin Bergum udsmykker sin kollega, Stine Dall-Hansen, så hun bliver omvandrende kunstværk, og nordmanden Ivar Åsland gennemfører et antal workshops ud i airbrush. Søndag er den store dag. Hen over middag afsluttes konkurrencen, deltagerne sidder eftertænksomt i caféen, og dommer er for alvor gået i aktion. Så er det alvor. Alle samles om uddannelseschef Karsten Jul, FAI formand Poul Erik Christensen går på scenen og takker dommere og medarbejdere for en ihærdig indsats for hvilken der kvitteres med en flaske Vendsyssel-vand og samtlige deltagere kaldes på scenen. Diplom, præmier og fighterpokal Her overrækkes først fighterpokalen til den, der har oplevet nogle styrt undervejs, men ufortøvent har sadlet op på ny dernæst kåres bronze-, sølv- og guldvinderen, og endelig overrækker sidste mesterskabsvinder, Mikkel Linaa Bjerg, den smukke vandrepokal. Forsynet med forgyldte sprøjter, et diplom og måske en forgyldt sprøjte bades deltagerne i flashlys, alitmens TV 2 Østjylland foreviger begivenheden til regionens seere, og hele forsamlingen skåler i champagne. Danmarksmesterskaberne er ved at blive, hvad tanken var: En bred synliggørelse af faget og tillige en begivenhed, der samler det.

13 EKSTRA SPRØJTEN Side 13 August 2008 De vandt i Silkeborg Jeppe B. Hansen, Nykøbing Falster, skal repræsentere Danmark ved World Skills i Canada i 2009 Af Adam Pade Han er 19 år, hører til i Bogø By, har altid tegnet og syntes, autolakererfaget var spændende, da han var i erhvervspraktik i folkeskolen: Jeppe B. Hansen, Nykøbing F Autolak, udgik af årets Danmarksmesterskab i autolak som vinder og kan i de kommende to år glæde sig over den fornemme vandrepokal, der blev ham overrakt af forrige danmarksmester, Mikkel Linaa Bjerg. Foran ham står en træningslejr, formentlig medvirken i konkurrencer i udlandet og ikke mindst bevidstheden om de forventinger, der stilles til ham alle steder fra.»det lyder jo stort. Og der ligger nok noget arbejde foran,«konstaterede Jeppe kort efter kåringerne. Jeppe blev udlært i april i år med karakteren 10 og dermed tillige med ros. Hans mester er Jimmi Sørensen, Nykøbing F Autolak ApS.»Jeppe har altid sådan været lidt fremme i skoene. Jeg er da ufattelig stolt på Jeppes vegne, og jeg skal bestemt med ham til Canada næste år!«understreger Jimmi Sørensen, hvis virksomhed beskæftiger frem medarbejdere og har personbiler som arbejdsfelt. Sølvmedaljen i form af en forgyldt sprøjte blev overrakt Jannik Jeppesen, Brødrene Møll A/S i Vrå, mens den bronzerede sprøjte på trediepladsen gik til Jimmi Rasmussen, Drewsens Autolak. I år var indstiftet en særlig pokal Fighterpokalen der tilgik den deltager, der måske nok havde oplevet alvorlige problemer undervejs, men som fattede nyt mod og kom videre med opgaverne. Fighterpokalen gik til Anders L. Christiansen, Totempo. Jeppe B. Hansen, Nykøbing Falster, blev udlært med ros i april, og nu har han vundet Danmarksmesterskaberne. Next stop Canada Sådan lød opgaven Af Adam Pade De 12 deltagere ved Danmarksmesterskaberne i autolak havde en hel front til en Toyota Yaris at arbejde på det vil sige en forklap, to forskærme og en forkofanger. Kofangeren skulle klargøres, lakeres med non-sanding, en Toyota-farve og færdigbehandles med klarlak. Fronten skulle klargøres til lakering derpå undergå en komplet behandlingsopbygning. I den fine, nylakerede forkofanger påførte dommerne en ridse, som deltagerne skulle udbedre med alt, hvad det indebærer af slibning, klargøring, lakering og udsprøjtning til sideliggende dele. Derpå fulgte montering af to dekorationer den ene væsentligst fremstillet af deltagerne selv, den anden et Toyota-logo med efterfølgende lakering. Endelig skulle monteres danmarksmesterskabernes logo. Undervejs fulgte farvetilpasningsøvelsen, der omfattede to Toyota-farver; en lys grøn og en lys blå begge metallic-farver. Deltagerne havde 19 timer til deres opgave. Forberedelse til og oplakering af en Toyotafront var blandt de centrale opgaver under Danmarksmesterskaberne i autolak. Deltagerne skulle selv beregne dimensionerne i cirklen og stjernen, mens Toyotalogoet forelå færdigt.

14 Side 14 August 2008 EKSTRA SPRØJTEN Besøg på MIPA i Tyskland Af Ekstrasprøjtens udsendte Thorben Damsgaard Et enestående familieforetagende. Enestående, da det i modsætning til næste alle andre mindre lakfabrikker ikke er opkøbt af multinationale selskaber. Firmaets aner går mere end 100 år tilbage. Marketingdirektør Klaus Fritsche, fortæller at hans oldefar startede malingsproduktionen i år ca Hans Far er bestyrelsesformand og hans storebroder er salgsdirektør. Efter anden verdenskrig skiltes efterkommerne i tre grene som alle stadigvæk producerer lak. Den ene gren er MIPA, som for 20 år siden startede produktion af autolak efter mest at have fremstillet lak til maskinindustrien. De er nu i fuld gang med at opbygge et komplet program af autoprodukter med tilhørende farvekort. Også et nyt træningscenter er kommet til. Det var her Ekstrasprøjtens udsendte var inviteret til. Ambitionerne om vækst er måske noget umoderne, da man har tid til at lade det foregå i et roligt tempo og ikke gå efter en kortsigtet gevinst i eksempelvis fjernøsten. Fuld respekt for en strategi der gør det muligt at eje alle aktier og ikke gå på børsen for at skaffe kapital. Lak til egentlig bilproduktion laver MIPA ikke. En række specialprodukter til indvendige dele gør de meget i. Ud over lakproduktion har MIPA også en stor handelsvirksomhed med hjælpemidler til lakeringsvirksomheder. BMW s store nye samlefabrik ligger ganske nær, så der er let adgang til den del af industrien også. Et interessant besøg, der vidner om et seriøst firma der arbejder hårdt og målrettet for at bide skeer med de store. Hovedsædet ligger lidt nord for München i Sydtyskland. Her er en del produktion og et stort lager. En lind strøm af Østeuropæiske lastbiler kører ind og ud af området og vidner om, at en del produktion foregår på forskellige anlæg i Øst- og Vesteuropa. Der er ansat omkring 350 personer i koncernen. HA ALTID ET EKSEMPLAR VED HÅNDEN Folderen Lakeringsopgørelse er et nemt og praktisk værktøj for den der opgør lakskader i Autotaks og FAI euro LAK. Folderen er et værktøj udarbejdet af FAI som en hjælp til alle de der arbejder med at opgøre lakeringsskader, såvel i Autotaks, som i FAI euro LAK. AT-lak/FAI euro LAK beregner arbejdstider og materialeforbrug, der efter aftale mellem det enkelte forsikringsselskab og reparatør kan tilpasses den enkelte skadesopgørelse. FAI euro LAK vedligeholdes og opdateres af FAI mens AT-laksystemet er en integreret del af Autotaks, der vedligeholdes og opdateres af F&P. Arbejdstider og materialeforbrug bygger på AZT beregningsmodellen der finder anvendelse i såvel AT-lak som FAI euro LAK (Eurotax). Køb folderen og forær den til alle dine kunder for her kan du nemt og hurtigt få oplysning om hvorledes du korrekt håndterer lakopgørelsen i henhold til AT-lak/ FAI euro LAK systembeskrivelsen. Du kan købe flere eksemplarer hos FAI/DAO til en pris på 5, 50 kt. Ekscluisv moms og forsendelse. Ring nu på

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder. Alle

Læs mere

Nyt fra AutoBranchen Danmark

Nyt fra AutoBranchen Danmark Lad dette nyhedsbrev cirkulere i virksomheden Administration/bogholderi Salgsafdeling Værksted/reservedele Nr. 12 2. juli 2014 (uge 27) Nyt fra AutoBranchen Danmark Ny formand i AutoBranchen Danmark AutoBranchen

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Hvad sker der ved Arbejdstilsynets screening? Branchearbejdsmiljørådet har lanceret testen Klar til screening, fordi Arbejdstilsynet

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Dette nyhedsbrev sendes i dag til LAK & KNOW-HOW netværket:

Dette nyhedsbrev sendes i dag til LAK & KNOW-HOW netværket: Kære læser Dette nyhedsbrev sendes i dag til LAK & KNOW-HOW netværket: Tak for en veloverstået LAK & KNOW- HOW dag Mere end 100 besøgende - LAK & KNOW-HOW medlemmer, bilimportører, taksatorer mv., - lagde

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale

Medarbejderudviklingssamtale Medarbejderudviklingssamtale f o r d i n f a g l i g e o g p e r s o n l i g e u d v i k l i n g Illustrationer af Ole Rode Jensen 1 Indledning Denne pjece er lavet af JID, fordi vi gerne vil give dig

Læs mere

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen UNGE I FOA Sådan får du indflydelse Bliv tillidsrepræsentant Ung på job Hierarki på arbejdspladsen HVAD VIL DU VÆLGE? Ansatte i Tryghedsplejen - herunder søsterselskabet Servisio - har ingen overenskomst.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Afskedigelser. September 2015. Lene Vibjerg SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Afskedigelser. September 2015. Lene Vibjerg SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Afskedigelser September 2015 Lene Vibjerg SIDE 1 Velkommen til 3. dagen 8.00-8.45: Morgensang. 09.00-10.00: Afskedigelse - områdeopdelt 12.30-12.45: Evaluering v. kursusleder Birgit

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Smiley og arbejdsmiljø

Smiley og arbejdsmiljø Smiley og arbejdsmiljø Hvis virksomheden ved screeningsbesøget har orden i sine ting får virksomheden en mærkat med dato for screeningsbesøg. Samtidig bortfalder virksomhedens pligt til at have BST hvis

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009

ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009 ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009 Betaler din virksomhed til for mange fonde? Har din virksomhed tidligere været medlem af en anden arbejdsgiverforening, er det muligt at din virksomhed fortsat

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Den første elevsamtale MALERFAGETS ARBEJDSRET

Danske Malermestre. Værd at vide om... Den første elevsamtale MALERFAGETS ARBEJDSRET Danske Malermestre Værd at vide om... Den første elevsamtale MALERFAGETS ARBEJDSRET 2 Ansættelsessamtalen Tekst: Niels Håkonsen Layout: Henrik Terney Forsidefoto: Kirsten Bille 1. udgave, 1. oplag Danske

Læs mere

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Bælum Butikshus ApS Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Stiftelsen af Bælum Butikshus ApS blev en realitet den 7. maj 2015 Formålet med selskabet er: At sikre den fremtidige dagligvarehandel i

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Afskedigelse. Kommunalt

Afskedigelse. Kommunalt Afskedigelse Kommunalt 1 Afskedigelse INDHOLD Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Afskedigelse. Produktionsskoler

Afskedigelse. Produktionsskoler Afskedigelse Produktionsskoler 1 Afskedigelse Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

PF-Info februar 2013

PF-Info februar 2013 PF-Info februar 2013 Det er en kold tid som vi lever i (næsten) alle går rundt og fryser Puha! Synes jeg stadigvæk er i gang med at fordøje flæskesteg og risalamande. Hvorfor skal julen også vare indtil

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem

Samarbejdsaftale. Mellem Samarbejdsaftale Mellem Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup (herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne samarbejdsaftale skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 6. februar 2011 Tidspunkt : Fredag den 6. januar kl. 15.00 17.00. Sted : Arne Ennegaard Jørgensens kontor Tilstede : Bestyrelsen Fraværende/Afbud : Sekretærer : Arne Ennegaard

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Godkendelse af praktiksteder Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Indhold Til dig, der besigtiger praktiksteder... 3 Hvem godkender praktiksteder?... 4 Hvilke ansøgninger sender

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere De årlige lokale lønforhandlinger for ledere Der er ved de seneste mange overenskomstrunder afsat specifikke midler til lokal løndannelse med en forpligtelse til udmøntning. Både i 2011 og 2013 blev det

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

DANSK METAL MEKANIKER I DANSK METAL

DANSK METAL MEKANIKER I DANSK METAL DANSK METAL MEKANIKER I DANSK METAL Indhold I denne folder kan du se, hvilke fordele du får for dit kontingent. Du kan læse om følgende: Sådan bruges dit kontingent....................... 4 Overenskomst.................................

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Aktivér din pension. og kom godt fra start

Aktivér din pension. og kom godt fra start Aktivér din pension og kom godt fra start Indhold 05 Tryghed fra dag et for alle medarbejdere 06 Masser af fordele 08 Sådan får I Aktivér din pension 10 Så let er det at aktivere pensionen 12 Sådan ser

Læs mere

Erfaringer fra tilsynsbesøg

Erfaringer fra tilsynsbesøg Erfaringer fra tilsynsbesøg 28. jan. 14 Erfaringer fra tilsynsbesøg Disposition Statistik Tilsyn Bøder Gode råd Arbejdstilsynets adfærd 2 Tilsynsformer Tag godt imod Arbejdstilsynet de har ret til at komme

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Tjenestestedet må påregne, at der vil blive stillet spørgsmål om det fremtidige omfang af aften-, weekend- og søgnehelligdagsarbejde!

Tjenestestedet må påregne, at der vil blive stillet spørgsmål om det fremtidige omfang af aften-, weekend- og søgnehelligdagsarbejde! 1 Med henvisning til MSO s indstilling til byrådet om ændring af madtilbuddet i plejeboligerne skal der inden udgangen af september måned 2014 gennemføres en varslings-/opsigelsesproces af ændret arbejdstid

Læs mere

Passion for tømmerhandel

Passion for tømmerhandel år med byggeri Passion for tømmerhandel Det hele startede i 1974. Drivkraften var en passion for tømmerhandel for medejer Vagn Hansen. Stedet var Øster Jølby midt på Mors, og det blev begyndelsen på den

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

Lærlingens navn: Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger

Lærlingens navn: Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger VOGNMALER LOGBOG ens navn: CPR-nr: : CVR-nr.: Praktikum Valgfrit specialefag Aktivitetsoversigt Velkomst Vejledning e- og virksomhedsvurderinger Velkommen som lærling i vognmalerfaget Velkommen som vognmalerlærling

Læs mere

Få din hjemmeside på internettet

Få din hjemmeside på internettet DEL DIN FÆRDIGE HJEMMESIDE MED HELE VERDEN: Afsnit 03 Dette nummer: Få din hjemmeside gjort færdig og læg den på nettet. Få din hjemmeside på internettet Når du er tilfreds med din hjemmeside, skal den

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Marco gør sig klar til Brasilien

Marco gør sig klar til Brasilien FEATURE 12 WORLDSKILLS Marco gør sig klar til Brasilien FIRE UGER I JUNI OG TO UGER I AUGUST BRU- GER MARCO BREMS PÅ INTENS TRÆNING OP TIL WORLDSKILLS. Han ser lidt træt ud og vil måske egentlig helst

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19 Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen Side 1 af 19 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Orientering til beskikkede bygningssagkyndige om brug af herev.dk

Orientering til beskikkede bygningssagkyndige om brug af herev.dk November 2009 Orientering til beskikkede bygningssagkyndige om brug af herev.dk Hjemmesiden www.herev.dk vedrører teknisk revision online i huseftersynsordningen. I denne orientering vises en række skærmbilleder

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere