Biotechnology Explorer GMO analyse Kit

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biotechnology Explorer GMO analyse Kit"

Transkript

1 1 Biotechnology Explorer GMO analyse Kit Katalog nr edu Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen december revideret februar 2010 Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks kassen og læg de pågældende dele til opbevaring ved den anbefalede temperatur. Kopiering kun tilladt ved brug i undervisningen

2 2 Tjekliste I nedenstående liste findes en oversigt over de dele, der følger med kittet. Desuden findes en oversigt over det udstyr, der er nødvendigt for at gennemføre forsøget. Tjek venligst udstyrslisten før forsøget udføres. Kittets indhold: Dele, der skal opbevares ved -20 o C (temperaturfølsomme komponenter) BioRad nonfood GMO kontrol 1 pakke GMO-positivkontrol 0,5 ml 1 rør master-mix 2x, 1,2mL 1 rør GMO-primere (rød), 15 µl 1 rør PCR molekylærlineal (DNA standard) 200 µl 1 rør Dele, der skal opbevares i køleskab (4 o C) InstaGene TM matrix, 20mL Orange G loading dye, 1mL 1 flaske 1 rør Dele, der skal opbevares ved stuetemperatur PCR-rør 1 pakke Skruelågsmikrocentrifugerør, 1,5mL 1 pakke Mikrocentrifugerør uden låg, 1,5mL 1 pakke Flip-top rør 1,5 ml 2 pakker Engangsplastikpipette 2 pakker Skum-holdere til mikrocentrifugerørene 8 Manual på engelsk 1 Nødvendigt tilbehør/udstyr, som ikke er indeholdt i selve kittet Til eleverne: Mikropipetter 2-20 µl Mikropipetter µl Mikropipetter µl Spidser til mikropipetter Mortere og pistiller Fødevareprøver fra supermarkedet Demineraliseret eller destilleret vand Vandbad Mikrocentrifuge Vægt, 0,5g s nøjagtighed Vejepapir eller vejebåde Strømforsyning Bakker med knust is Tuscher til at mærke med Affaldsbeholdere 3,5 L Fællesudstyr i laboratoriet Mikropipetter 0-20 µl, µl og µl Pipettespidser til ovennævnte

3 3 Termocykler (PCR-maskine)eller 3 vandbade til manuel styring Protease (til forsøget med hårfolliklen), Mikrocentrifuge Agarose TAE-buffer 50x Hvis der laves agarosegelelektroforese Fast Blast DNA farve Elektroforeseudstyr 1,3 ml 100 ml Hvis der benyttes polyacrylamidgeler og lodret elektroforese Vertikalt elektroforeseapparat 10% TBE readygel precast geler TBE-buffer 10x Fast Blast DNA farve Gelpåsætningsspidser Bemærk: Det er vigtigt, at de forskellige dele opbevares ved den angivne temperatur (se de enkelte kemikalier!). Arbejdes der med polyacrylamidgeler, skal man være opmærksom på, at de kun kan opbevares i 3 måneder, hvorfor de først indkøbes, når man kender forsøgsdatoen. Der kan købes refill til dette kit se kataloget I den medfølgende manual såvel som i adskillige lærebøger kan man læse om PCR-teknikken. Her vil kun dele af teorien blive taget med, hvorfor der henvises til manualen og andre kilder. Om GMO-kittet Med dette kit er det muligt at teste madvarer fra supermarkedet for indhold af GMO. GMO-kittet tester for to forskellige GMO-relaterede sekvenser: 35S promotoren i blomkåls mosaikvirus (CaMV 35S) og terminatoren på nopalinsyntasegenet i Agrobakterium tumefaciens. Enten den ene eller den anden af disse sekvenser vil være til stede i de fleste GMOfødevarer, der sælges i USA, Asien og Europa. Kittet efterligner de metoder forskerne bruger for at undersøge for GMO. Det meste af det plantedna, der udtrækkes fra planter testes ydermere ved hjælp af PCR for en tredje DNA-sekvens, nemlig grønkorn II cloroplast genet. Fuldkommenheden af PCR-reaktionen testes ved at mangedoble 35S promotoren og fotosystem II genet direkte fra den DNA-skabelon, der følger med kittet. Sideløbende testes BioRads non-gmo kontrol, så man kan se, at der ikke foregår en kontaminering af de prøver, der skal analyseres. Agarose eller polyacrylamidgeler? Da de DNA stykker, der skal adskilles er meget små kan det være en fordel at bruge polyacrylamidgeler, idet der her fås tydeligere båndadskillelse og klarere bånd. Har man ikke udstyr til at køre polyacrylamidgeler, kan man køre agarosegelelektroforese på en 3 % agarosegel. Begge metoder vil blive omtalt i vejledningen

4 4 Lidt om PCR PCR teknikken blev udviklet i 1983 af Kary Mullis ved Cetus Corporation. PCR, der betyder polymerase chain reaction, har virkelig sat skub i molekylærbiologien som et videnskabeligt redskab. Inden man opfandt PCR-teknikken, var det ofte svært at få materiale nok, når man arbejdede med DNA. PCR-teknikken har især haft betydning inden for fire områder: Genkortlægning, kloning, DNA-sekventering og DNAanalyser. I dag bruges PCR som et medicinsk diagnostisk redskab, bl.a. ved undersøgelser af specifikke mutationer, som kan være årsag til genetiske sygdomme, ved kriminelle retsgenetiske sager og ved analyser af det humane genom. Desuden benyttes teknikken som i dette kit til fødevarekontrol her test for fødevarers indhold af genmodificerede organismer. PCR og bioteknologi hvad er det? Og hvorfor har metoden revolutioneret et helt videnskabeligt område? Ved PCR-teknikken kan man producere en særlig stor mængde af et specifikt DNA, blot man har en lille smule udgangsmateriale, en skabelon. Udgangsmaterialet kan være alle former for dobbeltstrenget DNA. Selv små mængder fx en dråbe blod, et lille stykke plante, en enkelt hårfollikel er nok til at blive mangedoblet ved hjælp af PCR. Netop det, at man kun behøver så ufattelig små mængder af udgangsmaterialet, har betydet et stort skridt fremad ikke mindst inden for retsgenetikken. I dette kit benyttes metoden til at teste fødevarer for deres indhold af GMO. I sig selv er PCRteknikken simpel og relativ billigt. Alt, hvad der er brug for, er en reaktionsbuffer, de fire baser, DNA-polymerase, to primere og små mængder af det udgangsmateriale, som man ønsker at undersøge. I PCR benyttes to principper fra molekylærgenetikken: 1. Hybridisering af komplementære DNA-strenge 2. Syntetisering af DNA-strenge ved hjælp af DNA-polymerase Man udnytter altså det, at to komplementære strenge vil gå sammen, Det DNA, der skal kopieres, udvælges vha. primers. Primers (eller proberne) består af syntetisk fremstillet oligonucleotider (korte DNA-stykker). Proberne sætter sig på de to DNA strenge og afgrænser det DNA-stykke eller segment, der skal mangfoldiggøres. Man siger, at de to DNA strenge fungerer som skabelon for syntesen af en komplementær DNA-streng. PCR trin for trin PCR involverer en række gentagne cykler, der hver består af følgende tre trin: Denaturering, primer påsættelse og forlængelse af den påhæftede primer ved hjælp af Taq DNA polymerase. Før selve DNA amplifikationen påbegyndes skaffes der prøver af de fødevarer, der skal testes for GMO-indhold. Efter at prøverne er gjort klar blandes skabelon DNA, primers (oligonucleotider), termostabil DNApolymerase (Taq), de fire baser (T, A, G og C) og reaktionsbuffer i et mikrocentrifugerør. Mikrocentrifugerøret placeres i termocykleren eller de nødvendige vandbade klargøres. Termocykleren indeholder en aluminiumsblok, hvori prøverne placeres. Denne aluminiumsblok kan lynhurtigt afkøles og opvarmes til meget forskellige temperaturer dette kaldes termal cykling. I en cyklus opvarmes først til 94 o C, hvorved DNA-strengene vil denaturere eller adskilles. Dette kaldes denatureringstrinnet.

5 5 Derefter afkøles lynhurtigt til 60 o C, hvorved primeren bindes til de enkelte skabelon-dna-strenge. Dette kaldes vedhæftningstrinnet. De to oprindelige DNA-strenge vil eventuelt samle sig igen eller konkurrere med primerens komplementære bindingssteder, men der tilsættes i dette forsøg så megen primer, at den originale DNA-streng udkonkurreres. Til sidst opvarmes til 72 o C hvorved Taq DNA polymerase forlænger de komplementære DNA strenge med start fra primeren og den endelige færdige kopi af DNA-dobbeltstrengen kan dannes. Dette trin kaldes forlængelsestrinnet. Taq polymerasen arbejder mest effektiv ved 72 o C, hvorfor det er vigtigt at ramme præcis denne temperatur. En cyklus = denaturering + vedhæftning + forlængelse De to nye sæt dobbeltstrenget DNA, der er dannet nu, danner dernæst udgangspunkt for næste cyklus og på denne måde mangedobles DNA-strengeantallet efterhånden. Ved 40 cykler dannes over en milliard kopier af det originale DNA-stykke. Normalt køres der 40 cykler. Ved hver cyklus fordobles antallet af DNA-strenge. Efter 40 cykler vil der således være 1,1x10 12 ekstra kopier af den oprindelige stump DNA. PCR laver DNA med eksakte længder og sekvenser. I den første cyklus vedhæftes de to primere til DNA-udgangsmaterialet i hver sin ende på de to komplementære strenge. Efter den første fuldendte cyklus er der dannet to nye strenge, der er kortere end det oprindelige DNA, men længere end det specifikke DNA-stykke, som man ønsker at mangedoble. Først efter 3. cyklus er man oppe på fuld længde se figur 5.

6 6 Når man således har fået den præcise længde på DNA påbegyndes ved de næste cykler den eksponentielle fordobling (Xn, hvor X er antallet af udgangsmaterialet og n er antallet af cykler). Der vil altid være et sæt originalt udgangs-dna-materiale, som ikke er fuldt kopieret. Dette betyder dog ikke noget, når der køres et tilstrækkeligt antal cykler

7 Hvordan kan man teste fødevarer for GMO indhold? Der er i hovedtræk to metoder, der benyttes til dette dels ELISA, hvor der testes for tilstedeværelsen af specifikke proteiner, der kun produceres af GMO-organismer. Den anden metode er PCR, hvor de DNA-sekvenser, der er indsat i organismen findes og analyseres. 7

8 8 Tips til kittet Tjek om Dna-ekstraktionen var god nok Kittet indeholder et sæt primere, der er specifikt rettet mod GMO-sekvenser, men også et sæt primere (grønne), som identificerer plantedna uanset om det er GMO eller ej. Det andet primersæt fortæller således indirekte om et negativt GMO-resultat skyldes mangel på GMO, eller om det simpelthen skyldes, at der ikke blev ekstraheret nok DNA. Sammenlign med GMO-frie prøver. Kittet indeholder GMO-fri madprøver, som analyseres sideløbende. Viser disse prøver positivt resultat er der sket en kontaminering undervejs. Sørg for at PCR-reaktionen arbejder som ønsket I kittet findes en skabelon for plante og GMO-sekvenser. Denne prøve virker som kontrol mod falske negativer Duplex PCR I dette kit arbejdes der med duplex PCR, hvilket vil sige at to bestemte sekvenser amplificeres simultant det drejer sig om hhv. 203bp fragment af CaMV 35S promotoren og et 225bp fragment af NOS-terminatoren. Ved at bruge disse samtidig vil 85% af alle GMO-fødevarer kunne afsløres Forberedelser op til selve forsøget: Arbejdsgang: Læsning af manual Indkøb af fødevarer Forberedelse til laboratorieøvelserne (½-3 timer pr. gang) 50-minutters lektioner: Lektion 1. DNA ekstraktion Lektion 2: Gøre klar til PCR PCR kører derefter fx om natten Lektion 3: Elektroforese og farvning af geler Lektion 4: Tolkning af resultater. Ved moduler på fx 90 minutter slås lektionerne sammen 1+2 og 3+4 ADVARSEL Selv om den benyttede farve ikke er giftig eller carcinogent anbefales det, at der bæres handsker for at undgå at blive farvet blå. Tilsvarende er det en fordel at bære kittel, så der ikke kommer blå farve på ens tøj. Skulle der komme farve på tøj eller bordplader e.l., tørres dette let af med sprit. Pipetten De medfølgende engangsplastpipetter har inddeling som vist på tegning og kan fint benyttes, såfremt man ikke råder over mikropipetter. Mortere og pistiller Mortere og pistiller skal være ekstra rene inden forsøget. Og de bør afvaskes med klor mellem forskellige gruppers brug. Før lektion 1: Det er ikke lige let at udtrække DNA fra alle fødevarer, men følgende giver ofte godt resultat: Frisk majs, frisk papaja, majsbrød, majspandekagepulver, sojamel, tortilla chips (med eller uden smag), majssnack, burgers med sojaprotein, sojabaserede drikke eller pulver.

9 9 Materialer: Skruelågsrør 16 Bægerglas med dem. Vand 8 Engangsplastpipetter 8-16 InstaGene matrix 1 flaske Vandbad o C 1 Hvad skal der gøres: 1 Tilsæt 500µL InstaGene matrix til hvert af de 16 skruelågsrør. Bemærk: Sørg for at blande InstaGene matrix en hele tiden ved at suge op og ned med pipetten inden afpipettering 2 Til mindst 25mL demineraliseret vand i hvert bægerglas 3 Tænd vandbadet 30 minutter før forsøget 4 Forbered eventuelt den GMO-fri kontrolprøve 5. Gør elevarbejdspladserne klar Materialer på elevarbejdspladserne: Skruelågsrør med 500µL InstaGene matrix 2 Bægerglas med demineraliseret vand 1 Pipetter 2 Morter og pistil 1 Fødevareprøver 1-8 Mærkepen Fælles: Vandbad o C Microcentrifuge Vægt og vejeskåle Før lektion 2: Materialer i alt pr. gruppe Skruelågsrør 26 PCR-rør 48 Adaptorer til PCR-rør (mikrocentrifugerør uden låg) 48 Mastermix GMO primere (rød) Plante PSII primere (grøn) GMO-positiv DNA-skabelon Elevprøverne fra forrige lektion Pipetter 2-20µL 8 1 Spidser med aerosolbarriere 8 æsker 1 æske Isbad 8 1

10 10 Holdere til rørene 8 1 Mærkepenne 8 1 Forberedelse tager ca. 45 minutter Bemærk: Tilsæt først primere til mastermixen og fordel først blandingen når der er mindre end 30 minutter til lektionens start. Blandingerne opbevares på is indtil start. 1 Tø den GMO-positive DNA-skabelon og pulse-spin (Dvs. kort centrifugering) for at samle materialet i bunden af røret. Overfør 50µL af GMO-positive DNA-skabelon til hvert af de 8 skruelågsrør mærket +. Dette kan evt. udføres tidligere idet rørene kan opbevares ved -20 o C i 1-2 måneder. 2 Tø såvel mastermix som primere og pulse-spin for at få indholdet til at samle sig på bunden. Stil straks rørene på is 3 Mærk skruelågsrørene: 9 mærkes PPM (Plant mastermix) 9 mærkes GMM (GMO mastermix) 4 Overfør 600µL mastermix til ét PMM-rør og 600µL mastermix til ét GMM rør. Pulse-spin rørene primer-rørene igen inden næste punkt. 5 Tilsæt 12µL af den grønne primer (Plante PSII-primer) til mastermixen i PMM-røret. Bland. Stil på is. 6 Tilsæt 12µL af den røde primer (GMO-primer) til mastermixen i GMM-røret. Bland. Stil på is. 7 Overfør 70µL af blandingen i PMM-røret til hvert af de 8 resterende PMM-rør. 8 Overfør 70µL af blandingen i GMM-røret til hvert af de 8 resterende GMM-rør. 9 Fordel rørene med ét PMM-rør, ét GMM-rør og et + rør til hver gruppe

11 11 10 Programmer PCR-maskinen (thermalcyckler) Trin Funktion Temperatur Varighed Antal cykler Denatureringsstart Denaturerer 94 o C 2 minutter 1 Thermalcykling Denaturerer Påhæfter Forlænger 94 o C 59 o C 72 o C 1 minut 1 minut 2 minutter Afslutning Forlænger 72 o C 10 minutter 1 Stabilisering stabiliserer 4 o C Lang tid 1 Manuel PCR Har man ikke en PCR-maskine, er det muligt at lave en manuel PCR. Her er det vigtigt at bruge PCR-rør med skruelåg eller PCR-rør, som er sikrede mod at springe op ved høj temperatur ( boil-proof ) (luk eventuelt rørene med parafilm eller malertape, som ekstra sikring). PCR-rørene duppes med en dråbe mineralsk olie (madolie) for at undgå fordampning. Tidsskemaet er det samme som for PCR-maskinen. Det kan være slidsomt, men det virker! Lad eventuelt eleverne tage 10 minutter ad gangen, - så føles det ikke så slidsomt. 40 Før lektion 3: Elektroforese af PCR-produkterne De DNA-fragmenter, der amplificeres fra 35S-promotoren og NOS-teminatoren er på hhv. 203 og 225 basepar. PCR-produktet fra fotosystem II er på 455 bp. Disse små størrelser kræver enten en 3 % agarosegel eller en polyacrylamidgel for at blive adskilt godt nok. Hvilken man vælger vil afhænge af de muligheder man har. Polyacrylamidgeler kræver lodret elektroforese, hvorimod agarosegelerne kan køres i de traditionelle elektroforesekar. Polyacrylamidgelerne vil give de bedste bånd og de bedste bånd-adskillelser. Polyacrylamidgelerne købes færdigstøbte kort tid før forsøgets udførelse. Begge metoder beskrives her, men i øvrigt henvises der til den engelske manual. Materialer: Orange G loading farve PCR molekylær lineal Flip-top mikrotestrør Pipette 2-20µL Spidser til pipetten nogle med aerosolbarriere Strømforsyning Fast Blast DNA-farve 500mL s flaske til farven 1 glas

12 12 Demineraliseret vand Gelfarvningskar Elektroforeseudstyr (se nedenfor) Fremgangsmåde: 1 Tø Orange G loading farven og PCR molykylælinealen. Pulse-spin for at få materialet ned i bunden. 2 Tilsæt 40µL Orange G loadingfarve til PCR molykylærlinealen. Bland godt med pipetten og centrifuger kortvarigt. 3 Mærk flip-top testrørene: 8 mærkes LD og 8 mærkes MWR. 4 Overfør 70µL Orange G loadingfarve til hvert af rørene mærket LD. Dette punkt kan udføres op til 2 måneder før forsøget, hvorefter rørene stilles i køleskab. 5 Overfør 25µL PCR molykylærlineal til hvert af rørene mærket MWR. Dette punkt kan udføres op til 2 måneder før forsøget, hvorefter rørene stilles i køleskab. 6 Gør klar til elektroforesen geler, elektroforesebuffer og udstyr klargøres. 7 Gør DNA-farven klar 8 Fordel materialer til elevarbejdspladserne: Gel 1 Prøver fra forrige lektion 6 Elektroforesebuffer 350 ml Orange G loading farve 1 PCR molekylærlineal 1 Pipette 2-20µL 1 Pipettespiser med aerosolbarriere 1 Fælles: Elektroforeseapparat Strømforsyning Farve Kar til farvning Elektroforese med agarosegel: Materialer Agarose 10,5g 50x TAE 60 ml Målebægre Mikrobølgeovn 1L s BlueCap flaske eller erlenmeyerkolbe 50 ml s flaske Vandbad 60 o C

13 13 Gelstøbningskar Kam Tape til gelstøbning Vandret elektroforesekar A. Fremstilling af elektroforesebuffer: Bufferen leveres som en 50x koncentreret buffer. Til støbning af gelen skal bruges en 1x TAE buffer, ligesom det er en 1x TAE buffer der skal bruges under selve elektroforesen. Fremstil 3L 1x TAE buffer: Tag 60 ml 50x koncentrat og tilsæt 2,94L demineraliseret vand. B. Fremstilling af 3 % agarose-opløsning: Til 3g agarose tilsættes 100mL 1x TAE buffer. Til 8 geler bruges der ca. 350 ml agaroseblanding. Gelen kan enten fremstilles i en 1L s erlenmeyerkolbe på en varmeplade eller gelen kan fremstilles i mikrobølgeovnen. Sørg for at al agarosen er opløst blandingen skal være helt klar! Bemærk: Varm agaroseopløsning kan let skolde. Brug handsker e.l. til beskyttelse. Støbning af geler: Forsegl enderne af gel-holderen med tape. Vær sikker på at tapen er tæt og glat. Malertape kan fint benyttes Sørg for at gel-holderen står vandret. Sæt kammen i ca. 2cm fra den ene ende Tag 1% agaroseopløsningen Lad den afkøle til ca. 60 o C Hæld den varme gel op og lad den størkne i ca. 20 minutter Fjern forsigtigt kammen fra gelen ved at vippe den frem og tilbage, mens den løftes lodret op Fjern tapen Gelen kan opbevares indpakket i plastikfilm, plasticpose eller dyppet i TAE-buffer i op til 2 uger i køleskab Selve elektroforesen Sæt gelholderen med gelen i elektroforesekarret Fyld elektroforeseapparatet med TAE buffer til 2mm over gelen Sært prøverne på noter rækkefølgen Lad gelen køre i 30 minutter ved 100V. Sørg for at den orange farve ikke løber ud af gelen. Farv gelen med Fast Blast DNA-farve Forberedelse af DNA-farve: Farven leveres som en 500x koncentreret opløsning som det er nødvendigt at fortynde før brug. Farven kan, såfremt den kun er fortyndet til 100x opløsning (100 ml 500xopløsning fortyndes med 400 ml demineraliseret vand), bruges til hurtig farvning af gelerne. Her kan resultatet ses allerede efter ca. 15 minutter. Eller man kan fortynde farven til 1x-opløsning (1mL 500xopløsning fortyndes med 499 ml demineraliseret vand) og lade farveprocessen vare natten over.

14 14 Når gelen dækkes med farveopløsningen vil de positivt ladede farvemolekyler binde sig til de negativt ladede fosfatgrupper i de DNA-molekyler, der er bundet i gelen. Dermed bliver DNAbåndene synlige og elevernes båndmønstre kan identificeres og sammenlignes med DNAstandarderne. Den farve, der benyttes er let at arbejde med, ikke giftig og et mere sikkert alternativ end ethidiumbromid, som man traditionelt har arbejdet med. DNA farves dybt blå og efterfølgende kan gelen rimelig nemt gemmes. ADVARSEL Selv om den benyttede farve ikke er giftig eller carcinogent anbefales det, at der bæres handsker for at undgå at blive farvet blå. Tilsvarende er det en fordel at bære kittel, så der ikke kommer blå farve på ens tøj. Skulle der komme farve på tøj eller bordplader e.l., tørres dette let af med sprit. Bemærkninger: Til en gel på 7x10 cm bruges ca. 120mL farveopløsning. Det vigtigste er, at gelen er helt dækket med farveopløsning. Inden farvningen tages gelen ud af elektroforeseapparatet og lægges forsigtigt over i et lille kar. Gelen er meget glat, hvorfor dette punkt skal udføres med forsigtighed, så gelen ikke går i stykker. Ved langsom farvning, hvor gelen står natten over, kan det anbefales at benytte et rystebord, da de mindste bånd har en tendens til at diffundere væk, hvis der ikke rystes. Affarvningen sker med varmt vandhanevand, men kan forbedres med affarvning ca. 5 sekunder med 70 % sprit. Såfremt, man benytter den langsomme farvning, er affarvning ikke nødvendig. Elektroforese med polyacrylamidgeler Materialer: TBE færdigstøbte geler (katalognr EDU) 10x TBE-buffer Måleglas Lodret elektroforeseapparat Specialspidser til påsætning af prøver (lange spidser) skalpel Gelerne indkøbes først 2-3 uger før forsøget. Efter modtagelse opbevares de i køleskab (ikke fryser). De TBE-geler der bruges til DNA-analyser er ikke de samme som de 15% SDS-geler, der benyttes til proteinanalyser. Åbn gel-pakken over en vask og lad den overskydende buffer dryppe af. Brug en skalpel e.l. til at skære langs den sorte linje nederst på gel-kassetten. Tjek at hele gelens bund er fri for tape, således at hele bunden kan føre strømmen.

15 15 Klargøring af det lodrette elektroforesekar: (Læs nærmere i Appendiks G i den engelske manual) 1 Fjern kammen fra den færdigstøbte gel og skær og fjern tapen langs kassettens bund, som beskrevet ovenfor. 2 Hvis der skal køre 2 geler samtidig i et elektroforesekar, placeres kassetterne på hver side af elektrodesamlingen. Hvis der kun skal køre én gel, placeres denne på den ene side af elektrodesamlingen og med bufferområdet til den anden side. Sørg for at der står BUFFER DAM mod indersiden. Hvordan det lodrette kar samles ses på nedenstående figurer. I øvrigt henvises til den engelske manual.

16 16 Påsætning af prøver og selve elektroforesen 1 Hvis man har en gul prøvepåsætningshjælper, sættes denne på toppen af elektroforeseapparatet. Den hjælper med at styre pipetten til den korrekte position ved prøvepåsætning. 2 Brug særlige Prot/Elec spidser til prøvepåsætningen. Disse meget tynde lange spidser kan smyge sig ned mellem gelpladerne og sikre at prøverne havner i brønden. Hvis man ikke har de særlige spidser holdes spidsen direkte over brønden, således at prøver falder lodret ned i brønden. 3 Gelen kører ved 200V i 30 minutter. Hvis den røde farve når ned 2cm fra bunden, stoppes elektroforesen. 4 Sluk for strømforsyningen og fjern ledningerne. Løft elektrodedelen ud. 5 Hæld bufferen fra. Fjern gelen/erne fra kassetten. 6 Bær handsker! Læg gelkassetten fladt på bordet med den korte plade opad. Skær langs siderne af gelkassetten. Adskil forsigtigt pladerne, eventuelt ved brug af en spatel. Gelen vil oftest klæbe til den ene af pladerne. Flyt den plade, hvor gelen klæber til et farvekar med 1x Fast Blast DNA-farve. Væske vil bevirke at gelen slipper den anden plade. Gelen ligger nu i farveopløsningen. Farvning af polyacrylamidgeler Farven fortyndes til 1x-opløsning (1mL 500xopløsning fortyndes med 499 ml demineraliseret vand). Selve farveprocessen varer 30 minutter. Når gelen dækkes med farveopløsningen, vil de positivt ladede farvemolekyler binde sig til de negativt ladede fosfatgrupper i de DNA-molekyler, der er bundet i gelen. Dermed bliver DNAbåndene synlige og elevernes båndmønstre kan identificeres og sammenlignes med DNAstandarderne. ADVARSEL Selv om den benyttede farve ikke er giftig eller carcinogent anbefales det, at der bæres handsker for at undgå at blive farvet blå. Tilsvarende er det en fordel at bære kittel, så der ikke kommer blå farve på ens tøj. Skulle der komme farve på tøj eller bordplader e.l., tørres dette let af med sprit. Før lektion 4: Tørring og opbevaring af gelerne: Gelerne kan opbevares, hvis de bliver placeres mellem 2 OH-transparanter. Inden man gemmer gelerne fx i køleskabet kan de fotokopieres, så alle får en kopi af deres resultater. Der kan også købes specielle cellofan-ark, som kan bruges til tørring og opbevaring af gelerne. Se mere herom i den engelske manual.

17 17 Resultater: Typiske resultater: PCRprøve Spor 1: Non-GMO fødevare med planteprimere Spor 2: Non-GMO fødevare med GMO-primere Spor 3: Fødevaretest med planteprimere Spor 4: Fødevaretest med GMO-primere Spor 5: GMOpositiv skabelon med planteprimere Spor 6: GMO-positiv skabelon med GMO-primere Spor 7: PCR molekylærlineal Båndstørrelse 455 bp Ingen bånd 455 bp 200 bp eller ingen bånd 455 bp 200 bp 1000, 700, 500, 200, 100 bp Tilstedeværelsen eller fraværet af 200bp-båndet i bane 5 indikerer, hvorvidt prøven indeholder GMO er eller ej. Selve resultatet afhænger ikke desto mindre af resultaterne fra de andre PCRreaktioner. Planteprimerne bestemmer hvorvidt plante DNA blev ekstraheret fra prøven eller ej. Non-GMO Fødevarekontrollen er indikator for hvorvidt der forekommer falske eller positive resultater. Hvis den viser sig som GMO-positiv (dvs. der kommer et bånd i spor 2) betyder det, at PCR var kontamineret på en eller anden måde. Hvis den prøver, der testes, også er GMO-positiv, kan man ikke stole på resultatet. GMO-positiv skabelonkontrollen er indikator for falske negativer. Hvis denne ikke amplificeres, er der problemer med PCR-reaktionen, og man kan ikke stole på et GMO-negativt resultat fra prøven. Skemaet viser ovenstående i oversigtsform. GMO positiv mad GMO fri mad

18 18 Analyse af resultaterne trin for trin

19 19 Elevvejledning

20 20 Lektion 1 Ekstraktion af DNA fra fødevaretests Materialer på elevarbejdspladserne: Skruelågsrør med 500µL InstaGene matrix 2 Bægerglas med demineraliseret vand 1 Pipetter 2 Morter og pistil 1 Fødevareprøver med og uden GMO 1-8 Flamingoflyder Mærkepen Fælles: Vandbad o C Mikrocentrifuge Vægt og vejeskåle 1 Find jeres skruelågsrør og mærk det ene non-gmo og det andet test 2 Afvej 0,5-2,0g non-gmo fødevare og put det i morteren 3 Tilsæt 5 ml demineraliseret vand for hver gram fødevare Fødvarevægt = g x 5 = ml vand 4 Mos med pistillen prøven i mindst 2 minutter, så der dannes en grødagtig masse 5 Tilsæt samme mængde vand igen og mos videre indtil massen er flydende nok til at afpipettere 6 Afpipetter 50µL af blandingen til skruelågsrøret,

21 21 der er mærket non-gmo. I dette rør er der allerede 500µL InstaGenemix. 7 Gentag punkt 2-5 med den fødevare, der skal testes for indhold af GMO. 8 Overfør 50 µl af testblandingen til skruelågsrøret, der er mærket test. 9 Ryst og knips på de to rør for at blande. Stil rørene i en flyder i vandbadet på 95 o C i 5 minutter 10 Centrifuger rørene i 5 minutter ved max. hastighed ( rpm). Sørg for, at rørene sidder symmetrisk og afbalanceret i centrifugen. 11 Gem rørene i køleskabet til næste lektion. Lektion 2 PCR-reaktionen Før lektion 2: Materialer i alt pr. gruppe Skruelågsrør 26 PCR-rør 48 Adaptorer til PCR-rør (mikrocentrifugerør uden låg) 48 Mastermix GMO primere (rød) Plante PSII primere (grøn) GMO-positiv DNA-skabelon Elevprøverne fra forrige lektion 2 Pipetter 2-20µL 8 1 Spidser med aerosolbarriere 8 æsker 1 æske Isbad 8 1 Holdere til rørene 8 1 Mærkepenne Nummerer PCR-rørene fra 1-6. Numrene refererer til følgende indhold:

22 22 PCR-rørnummer Mastermix DNA µL Plante MM (grøn) 20 µl GMO MM (rød) 20 µl Plante MM (grøn) 20 µl GMO MM (rød) 20 µl Plante MM (grøn) 20 µl GMO MM (rød) 20 µl non-gmo fødevarekontrol DNA 20 µl non-gmo fødevarekontrol DNA 20 µl Fødevaretest DNA 20 µl Fødevaretest DNA 20 µl GMO-positiv kontrol-dna 20 µl GMO-positiv kontrol-dna 2 Stil hvert PCR-rør i et mikrocentrifugerør uden låg og placer rørene i en skumholder på is. 3 Idet I følger ovenstående oversigt tilsættes 20µL af den nævnte mastermix til hvert PCR-rør. Luk PCR-rørene. Husk at skifte pipettespids for hvert nyt rør. 4 Idet I igen følger ovenstående oversigt, tilsættes 20 µl af det nævnte DNA til hvert PCR-rør. Husk at skifte pipettespids for hvert nyt rør. Undgå at få InstaGene pellet fra bunden med op. Bland forsigtigt ved at suge op og ned med pipetten. Luk PCR-rørene. 5 Stil PCR-rørene i termalcykleren og start PCR-reaktionen.

23 23 Lektion 3 Elektroforese af PCR-produkterne Fordel materialer til elevarbejdspladserne: Gel 1 Prøver fra forrige lektion 6 Elektroforesebuffer 350 ml Orange G loading farve 1 PCR molekylærlineal 1 Pipette 2-20µL 1 Pipettespiser med aerosolbarriere 1 Fælles: Elektroforeseapparat Strømforsyning Farve Kar til farvning 1 Gør elektroforeseudstyret klar. 2 Tag jeres PCR-rør fra PCR-maskinen og placer hvert af rørene i et mikrocentrifugerør uden låg. Centrifuger kort i 3 sekunder. 3 Idet der benyttes en ny pipettespids hver gang, tilsættes10 µl Orange G loading farve til hvert rør og bland godt. 4 Sæt prøverne samt molekylærlinealen på gelen idet følgende skema følges: Spor Prøve Volumen 1 Prøve 1: Non-GMO fødevare med planteprimere 20 µl 2 Prøve 2: Non-GMO fødevare med GMO-primere 20 µl 3 Prøve 3: Fødevaretest med planteprimere 20 µl 4 Prøve 4: Fødevaretest med GMO-primere 20 µl 5 Prøve 5: GMO-positiv DNA med planteprimere 20 µl 6 Prøve 6: GMO-positiv DNA med GMO-primere 20 µl 7 PCR molekylærlineal 20 µl 8 Tom brønd

24 24 eller agarosegel polyacrylamidgel 5 Start elektroforesen. Spænding og tid vil afhænge af den gelelektroforesetype, der benyttes. 6 Farv med Fast Blast DNA-farve. 7 Tolk resultatet og tør eventuelt gelen.

25 Spor Prøve Bånd? Størrelse 1 Prøve 1: Non-GMO fødevare med planteprimere 2 Prøve 2: Non-GMO fødevare med GMO-primere 3 Prøve 3: Fødevaretest med planteprimere 4 Prøve 4: Fødevaretest med GMO-primere 5 Prøve 5: GMO-positiv DNA med planteprimere 6 Prøve 6: GMO-positiv DNA med GMO-primere 7 PCR molekylærlineal 8 Tom brønd 25

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Proteinelektroforese af GFP Suppleringskit til pglo

Proteinelektroforese af GFP Suppleringskit til pglo Proteinelektroforese af GFP Suppleringskit til pglo Katalognummer nr. 166 0013EDU www.bio rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, Nærum Hovedgade 30, 2850 Nærum Birgitjustesen@gmail.com

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det.

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Samarbejde mellem gymnasier og Aarhus Universitet Bioteknologiske eksperimenter Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Denne øvelse er baseret på øvelseskittet:

Læs mere

C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014

C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014 DOT131v1 Instructions for Use Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Side 1 af 7 Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Revision 2 Juli 2014 DOT131v1

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Androstenon-indol-skatol-protokol.

Androstenon-indol-skatol-protokol. Androstenon-indol-skatol-protokol. Indholdsfortegnelse: 1. Formål side 2 2. Teori side 2 2. Prøvebehandling side 2 3. Materialer side 2 3.1 Apparatur side 2 3.2 Kemikalier side 3 3.3 Reagenser side 3 4.

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Grundskole. Livets kemi. Viden

Grundskole. Livets kemi. Viden Livets kemi Lærervejledning Baggrund: Ost menes at stamme fra Europa og kan dateres helt tilbage til 8000 år F.Kr. Måske fik vi idéen til at fremstille ost fra slagtede kalves løbemaver, som indeholdt

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Plasmidoprensning med kogemetode Oprensning af plasmid DNA med kogemetode for brug til transformation og restriktionsanalyse

Plasmidoprensning med kogemetode Oprensning af plasmid DNA med kogemetode for brug til transformation og restriktionsanalyse www.volvoxdk.dk C. Girnth-Diamba og B. Fahnøe, 2010 Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Solrød Gymnasium, Solrød Center 2 DK 2680 Solrød Strand, Denmark E: sgcg@solgym.dk og sgbf@solgym.dk Plasmidoprensning

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

apparatur & undervisningsmaterialer

apparatur & undervisningsmaterialer b i o t e k n o l o g i 2 0 1 2 / 2 0 1 3 apparatur & undervisningsmaterialer Bioteknologi Velkommen til Frederiksens nye materialeliste med apparatur og undervisningsmaterialer til bioteknologi Gundlach

Læs mere

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Na + -selektiv elektrode

Na + -selektiv elektrode C.11.1 Na + -selektiv elektrode Formål: Øvelsens formål er at kalibrere en Na + -ISE (ionselektiv elektrode) finde elektrodens linearitetsområde anvende elektroden til koncentrationsbestemmelse belyse

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Dataopsamling øvelser

Dataopsamling øvelser Dataopsamling øvelser Øvelse 6.1 Tolkning af data 1... 3 Øvelse 6.2 Tolkning af data 2... 3 Øvelse 6.3 Målinger med dataloggere 1... 5 Øvelse 6.4 Målinger med dataloggere 2... 6 Dataopsamling øvelser Side

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

AKTIVITETER. 3.-4. klasse

AKTIVITETER. 3.-4. klasse 1 Hvor mange reklamer og aviser modtager en familie? I denne aktivitet skal du undersøge, hvor mange reklamer og aviser din familie modtager i løbet af en uge. Du skal finde ud af, hvor mange kilo papir,

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

(SKRIV GÅRDENS NAVN) Indhold

(SKRIV GÅRDENS NAVN) Indhold Indhold 1. Kalve - Råmælkstildeling... 1 2. Kalve - Der ikke drikker... 3 3. Kalve - Med lav temperatur eller feber... 4 4a. Kalve - Sødmælksfodring... 6 4b. Kalve - Fodring med mælkeerstatning... 8 5.

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst]

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst] ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS Book Kerstin. KEBOO [Skriv tekst] Indhold Forsøg med Is... 3 Prøv at løfte irriterende isterninger... 3 Hvad?... 3 Hvordan?... 3 Hvorfor?... 3 Tåge... 4 Du skal bruge:...

Læs mere

Brugsanvisning. PCR-amplifikation og sekventering af HLA-klasse I- og II-loci. Versionsnr.: 13.0 Udfærdigelsesdato: Juli 2013

Brugsanvisning. PCR-amplifikation og sekventering af HLA-klasse I- og II-loci. Versionsnr.: 13.0 Udfærdigelsesdato: Juli 2013 Brugsanvisning PCR-amplifikation og sekventering af HLA-klasse I- og II-loci Versionsnr.: 13.0 Udfærdigelsesdato: Juli 2013 EC REP Conexio Genomics Pty Ltd Qarad bvba 8/31 Pakenham St Cipalstraat 3 Fremantle

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Børsteormene Marenzelleria

Børsteormene Marenzelleria Børsteormene Marenzelleria - PCR optimering i forbindelse med identifikation af siblingearter Roskilde Universitet 2011 Bachelor projekt Safa Maarouf og Nanna Høegh Jensen. Samarbejde med Jasna Mozina

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Pressemeddelelse. Mælkebøttevin. Tap solens farve på flaske

Pressemeddelelse. Mælkebøttevin. Tap solens farve på flaske Pressemeddelelse Mælkebøttevin Tap solens farve på flaske Almindelig Mælkebøtte (Taraxacum officinale) kaldes også Løvetand eller Fandens Mælkebøtte. Den er en to- eller flerårig urt, som danner en grundstillet

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Vi bygger en S16D bil

Vi bygger en S16D bil Vi bygger en S16D bil Af Carsten Grønnemann Jeg vil i denne artikel serie se på hvad der skal til for at bygge en top-notch S16D bil. Blovstrød SlotCar Racing Club April 2007. Chassis Jeg har valgt et

Læs mere

Den afgørende hemmelighed

Den afgørende hemmelighed Den afgørende hemmelighed En god bund er halvdelen af et godt maleri! KREATIV AKRYLMALING www.kreativakrylmaling.dk Christina Christiansen Copyright KreativAkrylmaling.dk, må ikke kopieres eller videregives

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

Lær med mælk Spændende opgaver til natur/teknik på mellemtrinnet

Lær med mælk Spændende opgaver til natur/teknik på mellemtrinnet Lær med mælk Spændende opgaver til natur/teknik på mellemtrinnet 1 Lær med mælk Lær med mælk Undervisningsmaterialet er udviklet i samarbejde med Skole, Landbrug & Fødevarer. Det tager afsæt i Skole, Landbrug

Læs mere

Resultat af Ærteforsøg 2010

Resultat af Ærteforsøg 2010 Resultat af Ærteforsøg 2010 Ved et kursus på Institut for Jordbrug og Økologi, KU Life, blev dette ærteforsøg gennemført, med undervisning af Gunter Backes og Jihad Orabi. Skrevet af Søren Holt Frøsamlerne

Læs mere

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder:

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder: Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder Brugsanvisning Pakken indeholder: 1 modtager 2 x sendere Stænktætte covers til halsbånd / nøglering 1 x holder til modtager ID-stickers til sendere 2

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

Bestemmelse af celletal

Bestemmelse af celletal Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg 4 Bestemmelse af celletal Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvor mange mikroorganismer man har i sin prøve. Det undersøger man gennem forskellige

Læs mere

Flaskeernæring til børn - en pjece til forældre

Flaskeernæring til børn - en pjece til forældre Flaskeernæring til børn - en pjece til forældre Regionshospitalet Randers 2 Flaskegivning er mere end mad! Pjecen er til dig, der både ammer og giver flaske og til dig, som kun giver flaske. Det er vigtigt,

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN KemiF1 laboratorieøvelser 2008 ØvelseF1-2 PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN Indledning I en binær blanding vil blandingens masse være summen af komponenternes masse; men blandingens volumen vil ikke være summen

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri)

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri) AKTIVITET 10 (FAG: KEMI) NB! Det er i denne øvelse ikke nødvendigt at udføre alle forsøgene. Vælg selv hvilke du/i vil udføre er du i tvivl så spørg. Hvis du er interesseret i at måle varmen i et af de

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYANSATTE

INTRODUKTION TIL NYANSATTE RIGSHOSPITALET VELKOMMEN TIL XPU/ BARTHOLIN INSTITUTTET INTRODUKTION TIL NYANSATTE - praktiske forhold & sikkerhed GMO-REGLER GMO-reglerne, der gælder på XPU/Bartholin, skal læses igennem før arbejdet

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

Smagsdanner Claus Angelo w smagsdanner.dk t 2465 2279 m smagsdanner@gmail.com

Smagsdanner Claus Angelo w smagsdanner.dk t 2465 2279 m smagsdanner@gmail.com Øvelse 1 a) Forsøg med kartoffelgrød/mos og kartoffel stivelse Formål: At konstatere forskelle i konsistens ved forskellig metodebrug af kartoffelmels stivelse. - ½ kg skrællede kartofler i tern - 1 L

Læs mere

10 LIDT SUNDERE JULESNACKS TIL den SØDE TID... Glædelig jul

10 LIDT SUNDERE JULESNACKS TIL den SØDE TID... Glædelig jul 10 LIDT SUNDERE JULESNACKS TIL den SØDE TID... Glædelig jul Marcipan 4 portioner 1 tsk. mandelessens evt. frugtfarve 100 g kartoffel, kogt 1 tsk. sødemiddel (SØD) Alle ingredienserne moses sammen, tørres

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a-31052011 Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 9.00-14.00

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Fotosyntetisk produktion af hydrogen med genmodificerede mikroorganismer

Fotosyntetisk produktion af hydrogen med genmodificerede mikroorganismer Fotosyntetisk produktion af hydrogen med genmodificerede mikroorganismer Forskerspirer 2009 Hovedområde: NAT Niels Christian Sanden ncsanden@hotmail.com Forskerkontakt: Poul Erik Jensen Værtsinstitution:

Læs mere

Enfamil* AR en enkel og effektiv løsning, nu med Lipil*

Enfamil* AR en enkel og effektiv løsning, nu med Lipil* med AA og DHA for optimal udvikling Reflux og gylp hos børn et hyppigt problem Enfamil* AR en enkel og effektiv løsning, nu med Lipil* Indeholder praktiske råd Hvad er reflux? Reflux er det medicinske

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Det dufter af midsommer derude. Netop nu står naturen i fuld flor det dufter af et væld af blomster og nyslået hø. Lige nu er naturen på sit højeste; råen har netop

Læs mere

Den lille ABC om fyldte praliner. en lille ABC om fyldte praliner

Den lille ABC om fyldte praliner. en lille ABC om fyldte praliner Den lille ABC om fyldte praliner en lille ABC om fyldte praliner Lækre opskrifter på søde lækkerier Lækre, hjemmelavede fyldte praliner. Med gode ingredienser, det rigtige tilbehør og lidt øvelse, kan

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Portfolio. Fremstilling af den bedste hjemmelavede tykmælk. 1 Hypotesedannelse. Lav jeres hypotese Præsentation af hypotese

Portfolio. Fremstilling af den bedste hjemmelavede tykmælk. 1 Hypotesedannelse. Lav jeres hypotese Præsentation af hypotese Portfolio Fremstilling af den bedste hjemmelavede tykmælk Klik på teksterne herunder, for automatisk at springe til den aktuelle opgave: 1 Hypotesedannelse Lav jeres hypotese Præsentation af hypotese 2

Læs mere

PICC-LINE. Patientinformation. Vejledning til skift af forbinding. Onkologisk Ambulatorium

PICC-LINE. Patientinformation. Vejledning til skift af forbinding. Onkologisk Ambulatorium Patientinformation PICC-LINE Vejledning til skift af forbinding Onkologisk Ambulatorium En PICC-line (perifert indsat central kateter) er et tyndt polyuretan-kateter der sidder i en vene i overarmen. Kateteret

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 O); derfor navnet kulhydrat (hydro: vand (græsk)). fælles for sukkermolekylerne

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret Natur/teknik Lidt om vejret Side 1 Lidt om vejret Baggrund Alle mennesker interesserer sig for vejret. Meteorologer gør det professionelt. Fiskere gør det for deres sikkerheds skyld. Landmænd for udbyttes

Læs mere

Opgave 1. Vand og vandforsyning (fase 3) Vandets fordeling! Forholdet mellem saltvand og. Ferskvand. Ferskvandets fordeling

Opgave 1. Vand og vandforsyning (fase 3) Vandets fordeling! Forholdet mellem saltvand og. Ferskvand. Ferskvandets fordeling Opgave 1 Vandets fordeling! Hvor stor en del af jordens overflade er dækket af vand (brug bøger eller internettet)? % af jordens overflade er vand. Forholdet mellem saltvand og ferskvand Hvor mange % er

Læs mere

Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner. Installation. Elektrisk. Ismaskinens placering

Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner. Installation. Elektrisk. Ismaskinens placering Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner Installation Ismaskinens placering Pladsen, der vælges til ismaskinen, skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af disse kriterier ikke er til stede, skal der vælges

Læs mere

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak for kaffe! Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Medicin til Dyr. Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat.

Medicin til Dyr. Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat. Medicin til Dyr Medicin til Dyr Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat. Almindelig medicin til hunde som sælge fra kommunen (ikke alle kommuner): Medicin som er receptpligtig Sovepiller

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Den søde tands venner

Den søde tands venner Den søde tands venner Ferskenkonfekt* ¾ dl mandler skoldes, smuttes og hakkes groft. 1 dl tørrede ferskner klippes i stykker, der blendes groft i en køkkenmaskine. 1 dl havregryn ristes på en tør stegepande

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

LUK OP OG GØR EN GOD HANDEL TILBUDDENE GÆLDER INDTIL 30.06.15

LUK OP OG GØR EN GOD HANDEL TILBUDDENE GÆLDER INDTIL 30.06.15 LUK OP OG GØR EN GOD HANDEL TILBUDDENE GÆLDER INDTIL 30.06.15 LABORATORIEUDSTYR Mini centrifuge Sprout Lille simpel centrifuge til 6 x 1,5/2,0 ml rør. Inkl. adapter til strips. 2000 x g, 6000 rpm. Varenummer

Læs mere

Søby s kager på pinde

Søby s kager på pinde Annette Søby Ida-Marie, Magnus og Oliver Søby s kager på pinde mellemgaard Søby s kager på pinde PopCakes 2011 Annette Søby, Ida-Marie, Magnus, Oliver og forlaget mellemgaard Sat med Century Gothic og

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere