Biotechnology Explorer GMO analyse Kit

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biotechnology Explorer GMO analyse Kit"

Transkript

1 1 Biotechnology Explorer GMO analyse Kit Katalog nr edu Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen december revideret februar 2010 Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks kassen og læg de pågældende dele til opbevaring ved den anbefalede temperatur. Kopiering kun tilladt ved brug i undervisningen

2 2 Tjekliste I nedenstående liste findes en oversigt over de dele, der følger med kittet. Desuden findes en oversigt over det udstyr, der er nødvendigt for at gennemføre forsøget. Tjek venligst udstyrslisten før forsøget udføres. Kittets indhold: Dele, der skal opbevares ved -20 o C (temperaturfølsomme komponenter) BioRad nonfood GMO kontrol 1 pakke GMO-positivkontrol 0,5 ml 1 rør master-mix 2x, 1,2mL 1 rør GMO-primere (rød), 15 µl 1 rør PCR molekylærlineal (DNA standard) 200 µl 1 rør Dele, der skal opbevares i køleskab (4 o C) InstaGene TM matrix, 20mL Orange G loading dye, 1mL 1 flaske 1 rør Dele, der skal opbevares ved stuetemperatur PCR-rør 1 pakke Skruelågsmikrocentrifugerør, 1,5mL 1 pakke Mikrocentrifugerør uden låg, 1,5mL 1 pakke Flip-top rør 1,5 ml 2 pakker Engangsplastikpipette 2 pakker Skum-holdere til mikrocentrifugerørene 8 Manual på engelsk 1 Nødvendigt tilbehør/udstyr, som ikke er indeholdt i selve kittet Til eleverne: Mikropipetter 2-20 µl Mikropipetter µl Mikropipetter µl Spidser til mikropipetter Mortere og pistiller Fødevareprøver fra supermarkedet Demineraliseret eller destilleret vand Vandbad Mikrocentrifuge Vægt, 0,5g s nøjagtighed Vejepapir eller vejebåde Strømforsyning Bakker med knust is Tuscher til at mærke med Affaldsbeholdere 3,5 L Fællesudstyr i laboratoriet Mikropipetter 0-20 µl, µl og µl Pipettespidser til ovennævnte

3 3 Termocykler (PCR-maskine)eller 3 vandbade til manuel styring Protease (til forsøget med hårfolliklen), Mikrocentrifuge Agarose TAE-buffer 50x Hvis der laves agarosegelelektroforese Fast Blast DNA farve Elektroforeseudstyr 1,3 ml 100 ml Hvis der benyttes polyacrylamidgeler og lodret elektroforese Vertikalt elektroforeseapparat 10% TBE readygel precast geler TBE-buffer 10x Fast Blast DNA farve Gelpåsætningsspidser Bemærk: Det er vigtigt, at de forskellige dele opbevares ved den angivne temperatur (se de enkelte kemikalier!). Arbejdes der med polyacrylamidgeler, skal man være opmærksom på, at de kun kan opbevares i 3 måneder, hvorfor de først indkøbes, når man kender forsøgsdatoen. Der kan købes refill til dette kit se kataloget I den medfølgende manual såvel som i adskillige lærebøger kan man læse om PCR-teknikken. Her vil kun dele af teorien blive taget med, hvorfor der henvises til manualen og andre kilder. Om GMO-kittet Med dette kit er det muligt at teste madvarer fra supermarkedet for indhold af GMO. GMO-kittet tester for to forskellige GMO-relaterede sekvenser: 35S promotoren i blomkåls mosaikvirus (CaMV 35S) og terminatoren på nopalinsyntasegenet i Agrobakterium tumefaciens. Enten den ene eller den anden af disse sekvenser vil være til stede i de fleste GMOfødevarer, der sælges i USA, Asien og Europa. Kittet efterligner de metoder forskerne bruger for at undersøge for GMO. Det meste af det plantedna, der udtrækkes fra planter testes ydermere ved hjælp af PCR for en tredje DNA-sekvens, nemlig grønkorn II cloroplast genet. Fuldkommenheden af PCR-reaktionen testes ved at mangedoble 35S promotoren og fotosystem II genet direkte fra den DNA-skabelon, der følger med kittet. Sideløbende testes BioRads non-gmo kontrol, så man kan se, at der ikke foregår en kontaminering af de prøver, der skal analyseres. Agarose eller polyacrylamidgeler? Da de DNA stykker, der skal adskilles er meget små kan det være en fordel at bruge polyacrylamidgeler, idet der her fås tydeligere båndadskillelse og klarere bånd. Har man ikke udstyr til at køre polyacrylamidgeler, kan man køre agarosegelelektroforese på en 3 % agarosegel. Begge metoder vil blive omtalt i vejledningen

4 4 Lidt om PCR PCR teknikken blev udviklet i 1983 af Kary Mullis ved Cetus Corporation. PCR, der betyder polymerase chain reaction, har virkelig sat skub i molekylærbiologien som et videnskabeligt redskab. Inden man opfandt PCR-teknikken, var det ofte svært at få materiale nok, når man arbejdede med DNA. PCR-teknikken har især haft betydning inden for fire områder: Genkortlægning, kloning, DNA-sekventering og DNAanalyser. I dag bruges PCR som et medicinsk diagnostisk redskab, bl.a. ved undersøgelser af specifikke mutationer, som kan være årsag til genetiske sygdomme, ved kriminelle retsgenetiske sager og ved analyser af det humane genom. Desuden benyttes teknikken som i dette kit til fødevarekontrol her test for fødevarers indhold af genmodificerede organismer. PCR og bioteknologi hvad er det? Og hvorfor har metoden revolutioneret et helt videnskabeligt område? Ved PCR-teknikken kan man producere en særlig stor mængde af et specifikt DNA, blot man har en lille smule udgangsmateriale, en skabelon. Udgangsmaterialet kan være alle former for dobbeltstrenget DNA. Selv små mængder fx en dråbe blod, et lille stykke plante, en enkelt hårfollikel er nok til at blive mangedoblet ved hjælp af PCR. Netop det, at man kun behøver så ufattelig små mængder af udgangsmaterialet, har betydet et stort skridt fremad ikke mindst inden for retsgenetikken. I dette kit benyttes metoden til at teste fødevarer for deres indhold af GMO. I sig selv er PCRteknikken simpel og relativ billigt. Alt, hvad der er brug for, er en reaktionsbuffer, de fire baser, DNA-polymerase, to primere og små mængder af det udgangsmateriale, som man ønsker at undersøge. I PCR benyttes to principper fra molekylærgenetikken: 1. Hybridisering af komplementære DNA-strenge 2. Syntetisering af DNA-strenge ved hjælp af DNA-polymerase Man udnytter altså det, at to komplementære strenge vil gå sammen, Det DNA, der skal kopieres, udvælges vha. primers. Primers (eller proberne) består af syntetisk fremstillet oligonucleotider (korte DNA-stykker). Proberne sætter sig på de to DNA strenge og afgrænser det DNA-stykke eller segment, der skal mangfoldiggøres. Man siger, at de to DNA strenge fungerer som skabelon for syntesen af en komplementær DNA-streng. PCR trin for trin PCR involverer en række gentagne cykler, der hver består af følgende tre trin: Denaturering, primer påsættelse og forlængelse af den påhæftede primer ved hjælp af Taq DNA polymerase. Før selve DNA amplifikationen påbegyndes skaffes der prøver af de fødevarer, der skal testes for GMO-indhold. Efter at prøverne er gjort klar blandes skabelon DNA, primers (oligonucleotider), termostabil DNApolymerase (Taq), de fire baser (T, A, G og C) og reaktionsbuffer i et mikrocentrifugerør. Mikrocentrifugerøret placeres i termocykleren eller de nødvendige vandbade klargøres. Termocykleren indeholder en aluminiumsblok, hvori prøverne placeres. Denne aluminiumsblok kan lynhurtigt afkøles og opvarmes til meget forskellige temperaturer dette kaldes termal cykling. I en cyklus opvarmes først til 94 o C, hvorved DNA-strengene vil denaturere eller adskilles. Dette kaldes denatureringstrinnet.

5 5 Derefter afkøles lynhurtigt til 60 o C, hvorved primeren bindes til de enkelte skabelon-dna-strenge. Dette kaldes vedhæftningstrinnet. De to oprindelige DNA-strenge vil eventuelt samle sig igen eller konkurrere med primerens komplementære bindingssteder, men der tilsættes i dette forsøg så megen primer, at den originale DNA-streng udkonkurreres. Til sidst opvarmes til 72 o C hvorved Taq DNA polymerase forlænger de komplementære DNA strenge med start fra primeren og den endelige færdige kopi af DNA-dobbeltstrengen kan dannes. Dette trin kaldes forlængelsestrinnet. Taq polymerasen arbejder mest effektiv ved 72 o C, hvorfor det er vigtigt at ramme præcis denne temperatur. En cyklus = denaturering + vedhæftning + forlængelse De to nye sæt dobbeltstrenget DNA, der er dannet nu, danner dernæst udgangspunkt for næste cyklus og på denne måde mangedobles DNA-strengeantallet efterhånden. Ved 40 cykler dannes over en milliard kopier af det originale DNA-stykke. Normalt køres der 40 cykler. Ved hver cyklus fordobles antallet af DNA-strenge. Efter 40 cykler vil der således være 1,1x10 12 ekstra kopier af den oprindelige stump DNA. PCR laver DNA med eksakte længder og sekvenser. I den første cyklus vedhæftes de to primere til DNA-udgangsmaterialet i hver sin ende på de to komplementære strenge. Efter den første fuldendte cyklus er der dannet to nye strenge, der er kortere end det oprindelige DNA, men længere end det specifikke DNA-stykke, som man ønsker at mangedoble. Først efter 3. cyklus er man oppe på fuld længde se figur 5.

6 6 Når man således har fået den præcise længde på DNA påbegyndes ved de næste cykler den eksponentielle fordobling (Xn, hvor X er antallet af udgangsmaterialet og n er antallet af cykler). Der vil altid være et sæt originalt udgangs-dna-materiale, som ikke er fuldt kopieret. Dette betyder dog ikke noget, når der køres et tilstrækkeligt antal cykler

7 Hvordan kan man teste fødevarer for GMO indhold? Der er i hovedtræk to metoder, der benyttes til dette dels ELISA, hvor der testes for tilstedeværelsen af specifikke proteiner, der kun produceres af GMO-organismer. Den anden metode er PCR, hvor de DNA-sekvenser, der er indsat i organismen findes og analyseres. 7

8 8 Tips til kittet Tjek om Dna-ekstraktionen var god nok Kittet indeholder et sæt primere, der er specifikt rettet mod GMO-sekvenser, men også et sæt primere (grønne), som identificerer plantedna uanset om det er GMO eller ej. Det andet primersæt fortæller således indirekte om et negativt GMO-resultat skyldes mangel på GMO, eller om det simpelthen skyldes, at der ikke blev ekstraheret nok DNA. Sammenlign med GMO-frie prøver. Kittet indeholder GMO-fri madprøver, som analyseres sideløbende. Viser disse prøver positivt resultat er der sket en kontaminering undervejs. Sørg for at PCR-reaktionen arbejder som ønsket I kittet findes en skabelon for plante og GMO-sekvenser. Denne prøve virker som kontrol mod falske negativer Duplex PCR I dette kit arbejdes der med duplex PCR, hvilket vil sige at to bestemte sekvenser amplificeres simultant det drejer sig om hhv. 203bp fragment af CaMV 35S promotoren og et 225bp fragment af NOS-terminatoren. Ved at bruge disse samtidig vil 85% af alle GMO-fødevarer kunne afsløres Forberedelser op til selve forsøget: Arbejdsgang: Læsning af manual Indkøb af fødevarer Forberedelse til laboratorieøvelserne (½-3 timer pr. gang) 50-minutters lektioner: Lektion 1. DNA ekstraktion Lektion 2: Gøre klar til PCR PCR kører derefter fx om natten Lektion 3: Elektroforese og farvning af geler Lektion 4: Tolkning af resultater. Ved moduler på fx 90 minutter slås lektionerne sammen 1+2 og 3+4 ADVARSEL Selv om den benyttede farve ikke er giftig eller carcinogent anbefales det, at der bæres handsker for at undgå at blive farvet blå. Tilsvarende er det en fordel at bære kittel, så der ikke kommer blå farve på ens tøj. Skulle der komme farve på tøj eller bordplader e.l., tørres dette let af med sprit. Pipetten De medfølgende engangsplastpipetter har inddeling som vist på tegning og kan fint benyttes, såfremt man ikke råder over mikropipetter. Mortere og pistiller Mortere og pistiller skal være ekstra rene inden forsøget. Og de bør afvaskes med klor mellem forskellige gruppers brug. Før lektion 1: Det er ikke lige let at udtrække DNA fra alle fødevarer, men følgende giver ofte godt resultat: Frisk majs, frisk papaja, majsbrød, majspandekagepulver, sojamel, tortilla chips (med eller uden smag), majssnack, burgers med sojaprotein, sojabaserede drikke eller pulver.

9 9 Materialer: Skruelågsrør 16 Bægerglas med dem. Vand 8 Engangsplastpipetter 8-16 InstaGene matrix 1 flaske Vandbad o C 1 Hvad skal der gøres: 1 Tilsæt 500µL InstaGene matrix til hvert af de 16 skruelågsrør. Bemærk: Sørg for at blande InstaGene matrix en hele tiden ved at suge op og ned med pipetten inden afpipettering 2 Til mindst 25mL demineraliseret vand i hvert bægerglas 3 Tænd vandbadet 30 minutter før forsøget 4 Forbered eventuelt den GMO-fri kontrolprøve 5. Gør elevarbejdspladserne klar Materialer på elevarbejdspladserne: Skruelågsrør med 500µL InstaGene matrix 2 Bægerglas med demineraliseret vand 1 Pipetter 2 Morter og pistil 1 Fødevareprøver 1-8 Mærkepen Fælles: Vandbad o C Microcentrifuge Vægt og vejeskåle Før lektion 2: Materialer i alt pr. gruppe Skruelågsrør 26 PCR-rør 48 Adaptorer til PCR-rør (mikrocentrifugerør uden låg) 48 Mastermix GMO primere (rød) Plante PSII primere (grøn) GMO-positiv DNA-skabelon Elevprøverne fra forrige lektion Pipetter 2-20µL 8 1 Spidser med aerosolbarriere 8 æsker 1 æske Isbad 8 1

10 10 Holdere til rørene 8 1 Mærkepenne 8 1 Forberedelse tager ca. 45 minutter Bemærk: Tilsæt først primere til mastermixen og fordel først blandingen når der er mindre end 30 minutter til lektionens start. Blandingerne opbevares på is indtil start. 1 Tø den GMO-positive DNA-skabelon og pulse-spin (Dvs. kort centrifugering) for at samle materialet i bunden af røret. Overfør 50µL af GMO-positive DNA-skabelon til hvert af de 8 skruelågsrør mærket +. Dette kan evt. udføres tidligere idet rørene kan opbevares ved -20 o C i 1-2 måneder. 2 Tø såvel mastermix som primere og pulse-spin for at få indholdet til at samle sig på bunden. Stil straks rørene på is 3 Mærk skruelågsrørene: 9 mærkes PPM (Plant mastermix) 9 mærkes GMM (GMO mastermix) 4 Overfør 600µL mastermix til ét PMM-rør og 600µL mastermix til ét GMM rør. Pulse-spin rørene primer-rørene igen inden næste punkt. 5 Tilsæt 12µL af den grønne primer (Plante PSII-primer) til mastermixen i PMM-røret. Bland. Stil på is. 6 Tilsæt 12µL af den røde primer (GMO-primer) til mastermixen i GMM-røret. Bland. Stil på is. 7 Overfør 70µL af blandingen i PMM-røret til hvert af de 8 resterende PMM-rør. 8 Overfør 70µL af blandingen i GMM-røret til hvert af de 8 resterende GMM-rør. 9 Fordel rørene med ét PMM-rør, ét GMM-rør og et + rør til hver gruppe

11 11 10 Programmer PCR-maskinen (thermalcyckler) Trin Funktion Temperatur Varighed Antal cykler Denatureringsstart Denaturerer 94 o C 2 minutter 1 Thermalcykling Denaturerer Påhæfter Forlænger 94 o C 59 o C 72 o C 1 minut 1 minut 2 minutter Afslutning Forlænger 72 o C 10 minutter 1 Stabilisering stabiliserer 4 o C Lang tid 1 Manuel PCR Har man ikke en PCR-maskine, er det muligt at lave en manuel PCR. Her er det vigtigt at bruge PCR-rør med skruelåg eller PCR-rør, som er sikrede mod at springe op ved høj temperatur ( boil-proof ) (luk eventuelt rørene med parafilm eller malertape, som ekstra sikring). PCR-rørene duppes med en dråbe mineralsk olie (madolie) for at undgå fordampning. Tidsskemaet er det samme som for PCR-maskinen. Det kan være slidsomt, men det virker! Lad eventuelt eleverne tage 10 minutter ad gangen, - så føles det ikke så slidsomt. 40 Før lektion 3: Elektroforese af PCR-produkterne De DNA-fragmenter, der amplificeres fra 35S-promotoren og NOS-teminatoren er på hhv. 203 og 225 basepar. PCR-produktet fra fotosystem II er på 455 bp. Disse små størrelser kræver enten en 3 % agarosegel eller en polyacrylamidgel for at blive adskilt godt nok. Hvilken man vælger vil afhænge af de muligheder man har. Polyacrylamidgeler kræver lodret elektroforese, hvorimod agarosegelerne kan køres i de traditionelle elektroforesekar. Polyacrylamidgelerne vil give de bedste bånd og de bedste bånd-adskillelser. Polyacrylamidgelerne købes færdigstøbte kort tid før forsøgets udførelse. Begge metoder beskrives her, men i øvrigt henvises der til den engelske manual. Materialer: Orange G loading farve PCR molekylær lineal Flip-top mikrotestrør Pipette 2-20µL Spidser til pipetten nogle med aerosolbarriere Strømforsyning Fast Blast DNA-farve 500mL s flaske til farven 1 glas

12 12 Demineraliseret vand Gelfarvningskar Elektroforeseudstyr (se nedenfor) Fremgangsmåde: 1 Tø Orange G loading farven og PCR molykylælinealen. Pulse-spin for at få materialet ned i bunden. 2 Tilsæt 40µL Orange G loadingfarve til PCR molykylærlinealen. Bland godt med pipetten og centrifuger kortvarigt. 3 Mærk flip-top testrørene: 8 mærkes LD og 8 mærkes MWR. 4 Overfør 70µL Orange G loadingfarve til hvert af rørene mærket LD. Dette punkt kan udføres op til 2 måneder før forsøget, hvorefter rørene stilles i køleskab. 5 Overfør 25µL PCR molykylærlineal til hvert af rørene mærket MWR. Dette punkt kan udføres op til 2 måneder før forsøget, hvorefter rørene stilles i køleskab. 6 Gør klar til elektroforesen geler, elektroforesebuffer og udstyr klargøres. 7 Gør DNA-farven klar 8 Fordel materialer til elevarbejdspladserne: Gel 1 Prøver fra forrige lektion 6 Elektroforesebuffer 350 ml Orange G loading farve 1 PCR molekylærlineal 1 Pipette 2-20µL 1 Pipettespiser med aerosolbarriere 1 Fælles: Elektroforeseapparat Strømforsyning Farve Kar til farvning Elektroforese med agarosegel: Materialer Agarose 10,5g 50x TAE 60 ml Målebægre Mikrobølgeovn 1L s BlueCap flaske eller erlenmeyerkolbe 50 ml s flaske Vandbad 60 o C

13 13 Gelstøbningskar Kam Tape til gelstøbning Vandret elektroforesekar A. Fremstilling af elektroforesebuffer: Bufferen leveres som en 50x koncentreret buffer. Til støbning af gelen skal bruges en 1x TAE buffer, ligesom det er en 1x TAE buffer der skal bruges under selve elektroforesen. Fremstil 3L 1x TAE buffer: Tag 60 ml 50x koncentrat og tilsæt 2,94L demineraliseret vand. B. Fremstilling af 3 % agarose-opløsning: Til 3g agarose tilsættes 100mL 1x TAE buffer. Til 8 geler bruges der ca. 350 ml agaroseblanding. Gelen kan enten fremstilles i en 1L s erlenmeyerkolbe på en varmeplade eller gelen kan fremstilles i mikrobølgeovnen. Sørg for at al agarosen er opløst blandingen skal være helt klar! Bemærk: Varm agaroseopløsning kan let skolde. Brug handsker e.l. til beskyttelse. Støbning af geler: Forsegl enderne af gel-holderen med tape. Vær sikker på at tapen er tæt og glat. Malertape kan fint benyttes Sørg for at gel-holderen står vandret. Sæt kammen i ca. 2cm fra den ene ende Tag 1% agaroseopløsningen Lad den afkøle til ca. 60 o C Hæld den varme gel op og lad den størkne i ca. 20 minutter Fjern forsigtigt kammen fra gelen ved at vippe den frem og tilbage, mens den løftes lodret op Fjern tapen Gelen kan opbevares indpakket i plastikfilm, plasticpose eller dyppet i TAE-buffer i op til 2 uger i køleskab Selve elektroforesen Sæt gelholderen med gelen i elektroforesekarret Fyld elektroforeseapparatet med TAE buffer til 2mm over gelen Sært prøverne på noter rækkefølgen Lad gelen køre i 30 minutter ved 100V. Sørg for at den orange farve ikke løber ud af gelen. Farv gelen med Fast Blast DNA-farve Forberedelse af DNA-farve: Farven leveres som en 500x koncentreret opløsning som det er nødvendigt at fortynde før brug. Farven kan, såfremt den kun er fortyndet til 100x opløsning (100 ml 500xopløsning fortyndes med 400 ml demineraliseret vand), bruges til hurtig farvning af gelerne. Her kan resultatet ses allerede efter ca. 15 minutter. Eller man kan fortynde farven til 1x-opløsning (1mL 500xopløsning fortyndes med 499 ml demineraliseret vand) og lade farveprocessen vare natten over.

14 14 Når gelen dækkes med farveopløsningen vil de positivt ladede farvemolekyler binde sig til de negativt ladede fosfatgrupper i de DNA-molekyler, der er bundet i gelen. Dermed bliver DNAbåndene synlige og elevernes båndmønstre kan identificeres og sammenlignes med DNAstandarderne. Den farve, der benyttes er let at arbejde med, ikke giftig og et mere sikkert alternativ end ethidiumbromid, som man traditionelt har arbejdet med. DNA farves dybt blå og efterfølgende kan gelen rimelig nemt gemmes. ADVARSEL Selv om den benyttede farve ikke er giftig eller carcinogent anbefales det, at der bæres handsker for at undgå at blive farvet blå. Tilsvarende er det en fordel at bære kittel, så der ikke kommer blå farve på ens tøj. Skulle der komme farve på tøj eller bordplader e.l., tørres dette let af med sprit. Bemærkninger: Til en gel på 7x10 cm bruges ca. 120mL farveopløsning. Det vigtigste er, at gelen er helt dækket med farveopløsning. Inden farvningen tages gelen ud af elektroforeseapparatet og lægges forsigtigt over i et lille kar. Gelen er meget glat, hvorfor dette punkt skal udføres med forsigtighed, så gelen ikke går i stykker. Ved langsom farvning, hvor gelen står natten over, kan det anbefales at benytte et rystebord, da de mindste bånd har en tendens til at diffundere væk, hvis der ikke rystes. Affarvningen sker med varmt vandhanevand, men kan forbedres med affarvning ca. 5 sekunder med 70 % sprit. Såfremt, man benytter den langsomme farvning, er affarvning ikke nødvendig. Elektroforese med polyacrylamidgeler Materialer: TBE færdigstøbte geler (katalognr EDU) 10x TBE-buffer Måleglas Lodret elektroforeseapparat Specialspidser til påsætning af prøver (lange spidser) skalpel Gelerne indkøbes først 2-3 uger før forsøget. Efter modtagelse opbevares de i køleskab (ikke fryser). De TBE-geler der bruges til DNA-analyser er ikke de samme som de 15% SDS-geler, der benyttes til proteinanalyser. Åbn gel-pakken over en vask og lad den overskydende buffer dryppe af. Brug en skalpel e.l. til at skære langs den sorte linje nederst på gel-kassetten. Tjek at hele gelens bund er fri for tape, således at hele bunden kan føre strømmen.

15 15 Klargøring af det lodrette elektroforesekar: (Læs nærmere i Appendiks G i den engelske manual) 1 Fjern kammen fra den færdigstøbte gel og skær og fjern tapen langs kassettens bund, som beskrevet ovenfor. 2 Hvis der skal køre 2 geler samtidig i et elektroforesekar, placeres kassetterne på hver side af elektrodesamlingen. Hvis der kun skal køre én gel, placeres denne på den ene side af elektrodesamlingen og med bufferområdet til den anden side. Sørg for at der står BUFFER DAM mod indersiden. Hvordan det lodrette kar samles ses på nedenstående figurer. I øvrigt henvises til den engelske manual.

16 16 Påsætning af prøver og selve elektroforesen 1 Hvis man har en gul prøvepåsætningshjælper, sættes denne på toppen af elektroforeseapparatet. Den hjælper med at styre pipetten til den korrekte position ved prøvepåsætning. 2 Brug særlige Prot/Elec spidser til prøvepåsætningen. Disse meget tynde lange spidser kan smyge sig ned mellem gelpladerne og sikre at prøverne havner i brønden. Hvis man ikke har de særlige spidser holdes spidsen direkte over brønden, således at prøver falder lodret ned i brønden. 3 Gelen kører ved 200V i 30 minutter. Hvis den røde farve når ned 2cm fra bunden, stoppes elektroforesen. 4 Sluk for strømforsyningen og fjern ledningerne. Løft elektrodedelen ud. 5 Hæld bufferen fra. Fjern gelen/erne fra kassetten. 6 Bær handsker! Læg gelkassetten fladt på bordet med den korte plade opad. Skær langs siderne af gelkassetten. Adskil forsigtigt pladerne, eventuelt ved brug af en spatel. Gelen vil oftest klæbe til den ene af pladerne. Flyt den plade, hvor gelen klæber til et farvekar med 1x Fast Blast DNA-farve. Væske vil bevirke at gelen slipper den anden plade. Gelen ligger nu i farveopløsningen. Farvning af polyacrylamidgeler Farven fortyndes til 1x-opløsning (1mL 500xopløsning fortyndes med 499 ml demineraliseret vand). Selve farveprocessen varer 30 minutter. Når gelen dækkes med farveopløsningen, vil de positivt ladede farvemolekyler binde sig til de negativt ladede fosfatgrupper i de DNA-molekyler, der er bundet i gelen. Dermed bliver DNAbåndene synlige og elevernes båndmønstre kan identificeres og sammenlignes med DNAstandarderne. ADVARSEL Selv om den benyttede farve ikke er giftig eller carcinogent anbefales det, at der bæres handsker for at undgå at blive farvet blå. Tilsvarende er det en fordel at bære kittel, så der ikke kommer blå farve på ens tøj. Skulle der komme farve på tøj eller bordplader e.l., tørres dette let af med sprit. Før lektion 4: Tørring og opbevaring af gelerne: Gelerne kan opbevares, hvis de bliver placeres mellem 2 OH-transparanter. Inden man gemmer gelerne fx i køleskabet kan de fotokopieres, så alle får en kopi af deres resultater. Der kan også købes specielle cellofan-ark, som kan bruges til tørring og opbevaring af gelerne. Se mere herom i den engelske manual.

17 17 Resultater: Typiske resultater: PCRprøve Spor 1: Non-GMO fødevare med planteprimere Spor 2: Non-GMO fødevare med GMO-primere Spor 3: Fødevaretest med planteprimere Spor 4: Fødevaretest med GMO-primere Spor 5: GMOpositiv skabelon med planteprimere Spor 6: GMO-positiv skabelon med GMO-primere Spor 7: PCR molekylærlineal Båndstørrelse 455 bp Ingen bånd 455 bp 200 bp eller ingen bånd 455 bp 200 bp 1000, 700, 500, 200, 100 bp Tilstedeværelsen eller fraværet af 200bp-båndet i bane 5 indikerer, hvorvidt prøven indeholder GMO er eller ej. Selve resultatet afhænger ikke desto mindre af resultaterne fra de andre PCRreaktioner. Planteprimerne bestemmer hvorvidt plante DNA blev ekstraheret fra prøven eller ej. Non-GMO Fødevarekontrollen er indikator for hvorvidt der forekommer falske eller positive resultater. Hvis den viser sig som GMO-positiv (dvs. der kommer et bånd i spor 2) betyder det, at PCR var kontamineret på en eller anden måde. Hvis den prøver, der testes, også er GMO-positiv, kan man ikke stole på resultatet. GMO-positiv skabelonkontrollen er indikator for falske negativer. Hvis denne ikke amplificeres, er der problemer med PCR-reaktionen, og man kan ikke stole på et GMO-negativt resultat fra prøven. Skemaet viser ovenstående i oversigtsform. GMO positiv mad GMO fri mad

18 18 Analyse af resultaterne trin for trin

19 19 Elevvejledning

20 20 Lektion 1 Ekstraktion af DNA fra fødevaretests Materialer på elevarbejdspladserne: Skruelågsrør med 500µL InstaGene matrix 2 Bægerglas med demineraliseret vand 1 Pipetter 2 Morter og pistil 1 Fødevareprøver med og uden GMO 1-8 Flamingoflyder Mærkepen Fælles: Vandbad o C Mikrocentrifuge Vægt og vejeskåle 1 Find jeres skruelågsrør og mærk det ene non-gmo og det andet test 2 Afvej 0,5-2,0g non-gmo fødevare og put det i morteren 3 Tilsæt 5 ml demineraliseret vand for hver gram fødevare Fødvarevægt = g x 5 = ml vand 4 Mos med pistillen prøven i mindst 2 minutter, så der dannes en grødagtig masse 5 Tilsæt samme mængde vand igen og mos videre indtil massen er flydende nok til at afpipettere 6 Afpipetter 50µL af blandingen til skruelågsrøret,

21 21 der er mærket non-gmo. I dette rør er der allerede 500µL InstaGenemix. 7 Gentag punkt 2-5 med den fødevare, der skal testes for indhold af GMO. 8 Overfør 50 µl af testblandingen til skruelågsrøret, der er mærket test. 9 Ryst og knips på de to rør for at blande. Stil rørene i en flyder i vandbadet på 95 o C i 5 minutter 10 Centrifuger rørene i 5 minutter ved max. hastighed ( rpm). Sørg for, at rørene sidder symmetrisk og afbalanceret i centrifugen. 11 Gem rørene i køleskabet til næste lektion. Lektion 2 PCR-reaktionen Før lektion 2: Materialer i alt pr. gruppe Skruelågsrør 26 PCR-rør 48 Adaptorer til PCR-rør (mikrocentrifugerør uden låg) 48 Mastermix GMO primere (rød) Plante PSII primere (grøn) GMO-positiv DNA-skabelon Elevprøverne fra forrige lektion 2 Pipetter 2-20µL 8 1 Spidser med aerosolbarriere 8 æsker 1 æske Isbad 8 1 Holdere til rørene 8 1 Mærkepenne Nummerer PCR-rørene fra 1-6. Numrene refererer til følgende indhold:

22 22 PCR-rørnummer Mastermix DNA µL Plante MM (grøn) 20 µl GMO MM (rød) 20 µl Plante MM (grøn) 20 µl GMO MM (rød) 20 µl Plante MM (grøn) 20 µl GMO MM (rød) 20 µl non-gmo fødevarekontrol DNA 20 µl non-gmo fødevarekontrol DNA 20 µl Fødevaretest DNA 20 µl Fødevaretest DNA 20 µl GMO-positiv kontrol-dna 20 µl GMO-positiv kontrol-dna 2 Stil hvert PCR-rør i et mikrocentrifugerør uden låg og placer rørene i en skumholder på is. 3 Idet I følger ovenstående oversigt tilsættes 20µL af den nævnte mastermix til hvert PCR-rør. Luk PCR-rørene. Husk at skifte pipettespids for hvert nyt rør. 4 Idet I igen følger ovenstående oversigt, tilsættes 20 µl af det nævnte DNA til hvert PCR-rør. Husk at skifte pipettespids for hvert nyt rør. Undgå at få InstaGene pellet fra bunden med op. Bland forsigtigt ved at suge op og ned med pipetten. Luk PCR-rørene. 5 Stil PCR-rørene i termalcykleren og start PCR-reaktionen.

23 23 Lektion 3 Elektroforese af PCR-produkterne Fordel materialer til elevarbejdspladserne: Gel 1 Prøver fra forrige lektion 6 Elektroforesebuffer 350 ml Orange G loading farve 1 PCR molekylærlineal 1 Pipette 2-20µL 1 Pipettespiser med aerosolbarriere 1 Fælles: Elektroforeseapparat Strømforsyning Farve Kar til farvning 1 Gør elektroforeseudstyret klar. 2 Tag jeres PCR-rør fra PCR-maskinen og placer hvert af rørene i et mikrocentrifugerør uden låg. Centrifuger kort i 3 sekunder. 3 Idet der benyttes en ny pipettespids hver gang, tilsættes10 µl Orange G loading farve til hvert rør og bland godt. 4 Sæt prøverne samt molekylærlinealen på gelen idet følgende skema følges: Spor Prøve Volumen 1 Prøve 1: Non-GMO fødevare med planteprimere 20 µl 2 Prøve 2: Non-GMO fødevare med GMO-primere 20 µl 3 Prøve 3: Fødevaretest med planteprimere 20 µl 4 Prøve 4: Fødevaretest med GMO-primere 20 µl 5 Prøve 5: GMO-positiv DNA med planteprimere 20 µl 6 Prøve 6: GMO-positiv DNA med GMO-primere 20 µl 7 PCR molekylærlineal 20 µl 8 Tom brønd

24 24 eller agarosegel polyacrylamidgel 5 Start elektroforesen. Spænding og tid vil afhænge af den gelelektroforesetype, der benyttes. 6 Farv med Fast Blast DNA-farve. 7 Tolk resultatet og tør eventuelt gelen.

25 Spor Prøve Bånd? Størrelse 1 Prøve 1: Non-GMO fødevare med planteprimere 2 Prøve 2: Non-GMO fødevare med GMO-primere 3 Prøve 3: Fødevaretest med planteprimere 4 Prøve 4: Fødevaretest med GMO-primere 5 Prøve 5: GMO-positiv DNA med planteprimere 6 Prøve 6: GMO-positiv DNA med GMO-primere 7 PCR molekylærlineal 8 Tom brønd 25

KRIMINALDETEKTIVEN GERNINGSSTEDETS GÅDE PCR

KRIMINALDETEKTIVEN GERNINGSSTEDETS GÅDE PCR KRIMINALDETEKTIVEN GERNINGSSTEDETS GÅDE Elevvejledning PCR PCR trin for trin PCR involverer en række gentagne cykler, der hver består af følgende tre trin: Denaturering, primer påsætning og forlængelse

Læs mere

Gerningsstedets gåde Den usynlige sandhed - DNA PCR Basics Kit. Katalog nr. 166-2600EDU

Gerningsstedets gåde Den usynlige sandhed - DNA PCR Basics Kit. Katalog nr. 166-2600EDU 1 Gerningsstedets gåde Den usynlige sandhed - DNA PCR Basics Kit Katalog nr. 166-2600EDU Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks pakken og læg de dele, der er mærket med -20

Læs mere

Biotechnology Explorer. Kromosom 16 PV92 PCR Kit

Biotechnology Explorer. Kromosom 16 PV92 PCR Kit 1 Biotechnology Explorer Kromosom 16 PV92 PCR Kit Katalog nr.166-2500edu explorer.bio-rad.com Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks kassen og læg de pågældende dele til opbevaring

Læs mere

GAPDH PCR modul Manual

GAPDH PCR modul Manual GAPDH PCR modul Manual Katalog nr. 166-5010EDU explorer.bio-rad.com Kopiering kun tilladt til undervisningsbrug Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks kassen og læg de pågældende

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Forsøgsvejledning Navn: Side 1 af 7 Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA

Læs mere

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere:

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Velkommen Test dit eget DNA med PCR Undervisningsdag på DTU Systembiologi Undervisere: Hvem er I? 2 DTU Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet Hvilke baser indgår i DNA? A. Adenin, Guanin, Cytosin,

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Genes in a Bottle Kit DNA Extraction Module Lav et halssmykke med dit eget DNA Katalognr.: 166-2000EDU Dertil kan man købe ekstradele, hvis der skal laves halskæder til eleverne.

Læs mere

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR til at opkopiere bestemte DNA-sekvenser i en prøve er nu en af genteknologiens absolut vigtigste værktøjer. Peter Rugbjerg, Biotech Academy PCR (Polymerase

Læs mere

Biotechnology Explorer. Protein Fingerprinting

Biotechnology Explorer. Protein Fingerprinting Biotechnology Explorer Protein Fingerprinting Instruktionsmanual Katalognummer 166-0100EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i seperate æsker. Opbevar proteinstandarderne i fryseren, ved

Læs mere

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Center for Undervisningsmidler, afdeling København Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Formål At separere og analysere proteiner i almindelige fødevarer ved brug af gelelektroforese. Teori Alle dele

Læs mere

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Sebastian, Louise og Ana

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Sebastian, Louise og Ana Velkommen Test dit eget DNA med PCR Undervisningsdag på DTU Systembiologi Undervisere: Sebastian, Louise og Ana Hvem er I? 2 DTU Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet Dagens program 9:00 10:00 Introduktion

Læs mere

DNA origami øvelse 2013. DNA origami øvelse

DNA origami øvelse 2013. DNA origami øvelse DNA origami øvelse Introduktion I denne øvelse bruger vi DNA origami teknikken til at samle en tavle af DNA med dimensioner på 70 nm x 100 nm. Tavlen dannes af et langt enkeltstrenget DNA molekyle, der

Læs mere

Undersøgelser af fiskeproteiner. protein-fingerprinting og immunoblotting 1. Proteomik kit I Proteinelektroforese

Undersøgelser af fiskeproteiner. protein-fingerprinting og immunoblotting 1. Proteomik kit I Proteinelektroforese Undersøgelser af fiskeproteiner. protein-fingerprinting og immunoblotting 1 Proteomik kit I Proteinelektroforese Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium og Niels Troest, Bjerringbro

Læs mere

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper Page1 Udarbejdet i samarbejde mellem: Kåre Lehmann, Annabeth Høgh Petersen, Anne Rusborg Nygaard og Jørn M. Clausen Page2 VIGTIGT: SKIFT PIPETTE SPIDSER/TIPS EFTER HVER GANG!! Så undgår du at forurene

Læs mere

Proteinelektroforese af GFP Suppleringskit til pglo

Proteinelektroforese af GFP Suppleringskit til pglo Proteinelektroforese af GFP Suppleringskit til pglo Katalognummer nr. 166 0013EDU www.bio rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, Nærum Hovedgade 30, 2850 Nærum Birgitjustesen@gmail.com

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Green Fluorescent Protein (GFP) Oprensnignskit Katalognummer 166-0005-EDU www.bio-rad.com For teknisk service bedes du ringe til dit lokale Bio-Rad kontor Office or in the U.S. Call

Læs mere

ELISA Immuno Explorer TM Kit

ELISA Immuno Explorer TM Kit - 1 - ELISA Immuno Explorer TM Kit Katalog nummer 166-2400EDU Til læreren Dette kit er lavet for at lette og illustrere immunologiundervisningen og kan give en øget forståelse af antigen-antistof interaktionen,

Læs mere

Ligerings- og transformationsmodul inklusiv plasmidoprensning og restriktionsanalyse

Ligerings- og transformationsmodul inklusiv plasmidoprensning og restriktionsanalyse Biotechnology Explorer Ligerings- og transformationsmodul inklusiv plasmidoprensning og restriktionsanalyse Katalog nr. 166-5015EDU explorer.bio-rad.com Kopiering kun tilladt til undervisningsbrug Bemærk:

Læs mere

Kromosom 16 PV92 PCR Kit

Kromosom 16 PV92 PCR Kit as indicated. 1 uplication of any part of this document is permitted for classroom use only Please visit explorer.bio-rad.com to access our selection of language translations for Biotechnology Explorer

Læs mere

DNA origami øvelse DNA origami øvelse

DNA origami øvelse DNA origami øvelse DNA origami øvelse Introduktion I denne øvelse bruger vi DNA origami teknikken til at samle en tavle af DNA med dimensioner på 70 nm x 100 nm. Tavlen dannes af et langt enkeltstrenget DNA molekyle, der

Læs mere

Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting

Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting Center for Undervisningsmidler, afdeling København Western blotting Øvelsesvejledning Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting Teori Proteomik er studiet af celleproteiners

Læs mere

Biotechnology Explorer. Regnskovens hemmelighed

Biotechnology Explorer. Regnskovens hemmelighed Biotechnology Explorer Regnskovens hemmelighed Katalognummer 166-0006-EDU explorer.bio-rad.com For teknisk service bedes du ringe til dit lokale Bio-Rad kontor Office or in the U.S. Call 1-800-4BIORAD

Læs mere

Elevvejledning pglo transformation

Elevvejledning pglo transformation Introduktion til transformation Elevvejledning pglo transformation I denne øvelse skal du lære fremgangsmåden ved genetisk transformation. Husk på, at et gen er et stykke DNA, der indeholder informationer

Læs mere

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit Instruktionsmanual Katalognummer 166-2400EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i separate æsker. Opbevar posen med reagenser i køleskab indefor

Læs mere

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke 145678 John Schollar and Dean Madden National Centre for Biotechnology Education, University of Reading Science and Technology Centre, Earley Gate, Reading RG6 6BZ UK E: J.W.Schollar@reading.ac.uk Simpel

Læs mere

Trin 1: Oprensning af genomisk DNA (DeoxyriboNucleicAcid)

Trin 1: Oprensning af genomisk DNA (DeoxyriboNucleicAcid) Trin 1: Oprensning af genomisk DNA (DeoxyriboNucleicAcid) (Denne del tager ca. 3 timer, max 14 prøver) ELEVVEJLEDNING forsøgskasse nr. 1 AAU Oprensning af DNA-prøven foregår gennem fem trin, se figur 1:

Læs mere

E 10: Fremstilling af PEC-solceller

E 10: Fremstilling af PEC-solceller E 10: Fremstilling af PEC-solceller Formål Formålet med forsøget er at fremstille PEC (Photo Electro Chemical) solceller ud fra vinduesruder, plantesaft, hvid maling og grafit fra en blyant. Apparatur

Læs mere

Elektroforese. Navne: Rami Kassim Kaddoura Roman Averin Safa Sarac Magnus Høegh Jensen Frederik Gaarde Lindskov

Elektroforese. Navne: Rami Kassim Kaddoura Roman Averin Safa Sarac Magnus Høegh Jensen Frederik Gaarde Lindskov Elektroforese Navne: Rami Kassim Kaddoura Roman Averin Safa Sarac Magnus Høegh Jensen Frederik Gaarde Lindskov Klasse: 1.4 Fag: Biologi Vejleder: Brian Christensen Skole: Roskilde tekniske gymnasium, Htx

Læs mere

Regnskovens hemmeligheder

Regnskovens hemmeligheder Center for Undervisningsmidler, afdeling København Regnskovens hemmeligheder Øvelsesvejledning Formål Et gen for et kræfthelbredende protein er blevet fundet i nogle mystiske blade i regnskoven. Forskere

Læs mere

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER Navn: Dato:.. MÅL: - Lær om eksistensen af naturlige nanomaterialer - Lysets interaktion med kolloider - Gelatine og mælk som eksempler

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Green Fluorescent Protein (GFP) Oprensning af GFP

Green Fluorescent Protein (GFP) Oprensning af GFP 1 Green Fluorescent Protein (GFP) Oprensning af GFP Katalognummer 166-0005EDU www.biorad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium Revideret februar 2010. Kontakt: Birgitjustesen@gmail.com

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

Materialeliste: Ready-to-loadTM DNA prøver til elektroforese. Medfølgende reagenser og tilbehør. Egne materialer

Materialeliste: Ready-to-loadTM DNA prøver til elektroforese. Medfølgende reagenser og tilbehør. Egne materialer Elevvejledning 1 Materialeliste: Ready-to-loadTM DNA prøver til elektroforese A B C D E F Plasmid DNA (uskåret) Plasmid skåret med Bgl I Plasmid skåret med Eco RI Lambda DNA (uskåret) Lambda DNA skåret

Læs mere

Algedråber og fotosyntese

Algedråber og fotosyntese Algedråber og fotosyntese Fotosyntesen er en utrolig kompleks proces, som kan være svær at forstå. Heldigvis kan fotosyntesen illustreres på en måde, så alle kan forstå, hvad der helt præcist foregår i

Læs mere

Regnskovens hemmelighed

Regnskovens hemmelighed 1 Regnskovens hemmelighed Katalognummer 1660006-EDU www.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium Revideret februar 2010. Kontakt: Birgitjustesen@gmail.com Brugen

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer DNA Fingerprinting Kit Instruktionsmanual Katalognummer 166-0007EDU explorer.bio-rad.com Kittet sendes ved stuetemperatur. Åben kittet straks ved modtagelse og opbevar de enkelte

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

Vi går derfor ud fra, at I ved, at DNA molekyler er meget lange molekyler

Vi går derfor ud fra, at I ved, at DNA molekyler er meget lange molekyler DNA-profil analyse Indledning DNA-profil analyser eller i daglig tale DNA-fingeraftryk er en metode, der bruges, når man skal finde ud af, hvem der er far et barn, hvis der altså er flere muligheder. Det

Læs mere

pglo-transformationskit

pglo-transformationskit 1 Katalog nummer 166-0003-EDU www.bio-rad.com pglo-transformationskit arac ori pglo bla GFP Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen og Lars Moeslund, 2007 Revideret november 2009. Kontakt:

Læs mere

Proteomik kit II. Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, oktober 2007

Proteomik kit II. Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, oktober 2007 1 Proteomik kit II Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, oktober 2007 2 Indledning Formålet med denne danske version af vejledninger til de to kits Proteomics I og Proteomics

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Fremstilling af ferrofluids

Fremstilling af ferrofluids Fremstilling af ferrofluids Eksperiment 1: Fremstilling af ferrofluids - Elevvejledning Formål I dette eksperiment skal du fremstille nanopartikler af magnetit og bruge dem til at lave en magnetisk væske,

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det.

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Samarbejde mellem gymnasier og Aarhus Universitet Bioteknologiske eksperimenter Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Denne øvelse er baseret på øvelseskittet:

Læs mere

Elektroforeseapparat. 30.11.04 Aa 5441.00

Elektroforeseapparat. 30.11.04 Aa 5441.00 Elektroforeseapparat 30.11.04 Aa 5441.00 Udstyret består af følgende dele: Elektroforeseapparat (1) med låg (3)........1 stk. Dimension: 210 x 160 x 80 mm. Libelle (9)............................ 1 stk.

Læs mere

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper Page1 Udarbejdet i samarbejde mellem: Kåre Lehmann, Annabeth Høgh Petersen, Anne Rusborg Nygaard og Jørn M. Clausen Page2 VIGTIGT: SKIFT PIPETTE SPIDSER/TIPS EFTER HVER GANG!! Så undgår du at forurene

Læs mere

Elevguide Forsøg I: Tjekliste Materialer pr. gruppe.

Elevguide Forsøg I: Tjekliste Materialer pr. gruppe. Elevguide Forsøg I: Opsporing af sygdomsudbrud en sygdoms smitteveje. I dette forsøg skal I prøve at kortlægge smittevejene for koppe-virus. For at stoppe sygdommens fremmarch mest muligt, ønsker man at

Læs mere

Intro5uktion: I'" Acetylsalicylsyre. Salicylsyre

Intro5uktion: I' Acetylsalicylsyre. Salicylsyre Intro5uktion: H'11t frem til omkring 1850 var alle tilgængelige smertestillende midler "naturstoffer", dvs oftest ekstrakter fra planter eller dyr. Det første syntetisk fremstillede smertestillende stof

Læs mere

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bygning af et glucosemolekyle... 2 Bygning af et poly- sakkarid.... 3 Påvisning af glukose (1)... 4 Påvisning af glucose (2)... 5 Påvisning af disakkarider....

Læs mere

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt FORSØG ØL verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014

C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014 DOT131v1 Instructions for Use Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Side 1 af 7 Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Revision 2 Juli 2014 DOT131v1

Læs mere

KEMISK IN STITUT ENHAVNS UNIVERS ITET KØB. estere. samt. ved GC

KEMISK IN STITUT ENHAVNS UNIVERS ITET KØB. estere. samt. ved GC H..C.ØRSTEDS UNGDMSLABRATRIUM KEMISK IN STITUT KØB ENHAVNS UNIVERS ITET Syntese og ekstraktion af naturlige estere samt identifikation ved GC Af Marc Cedenius Indhold Gran... 2 Syntese af Eddikesyre( )bornylester...

Læs mere

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Bioteknologi 4, Tema 8 Forsøg www.nucleus.dk Linkadresserne fungerer pr. 1.7.2011. Forlaget tager forbehold for evt. ændringer i adresserne. Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Formål

Læs mere

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt FORSØG ØL verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kemiøvelse 2 1. Puffere Kemiøvelse 2 1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt andet

Læs mere

pglo-transformationskit

pglo-transformationskit Katalog nummer 166-0003-EDU pglo-transformationskit arac ori pglo bla GFP Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen og Lars Moeslund, 2004 Brugen af dette kit til undervisningsbrug skal varetages

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER 7.1 Spaltning af sukker I skal undersøge, hvordan sukker spaltes ved kontakt med en syre. Almindelig hvidt sukker er et disaccharid. Det kan spaltes i to monosaccharider:

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

AFKØLING Forsøgskompendium

AFKØLING Forsøgskompendium AFKØLING Forsøgskompendium IBSE-forløb 2012 1 KULDEBLANDING Formålet med forsøget er at undersøge, hvorfor sneen smelter, når vi strøer salt. Og derefter at finde frysepunktet for forskellige væsker. Hvad

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT B: FLYDENDE KRYSTALLER

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT B: FLYDENDE KRYSTALLER Navn: Dato:.. STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT B: FLYDENDE KRYSTALLER MÅL: - Forstå selv-samlingskonceptet. - Forstå måden et materiale opfører sig på, på makroskala, er afhængig af dets struktur

Læs mere

150828-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

150828-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: AlloMatrix kit til injektion, AlloMatrix C kit til knogle, AlloMatrix special kit til knogle, ALLOMATRIX DR kit til knogle, og ALLOMATRIX RCS kit til knogle Blandingsinstruktioner 150828-0 Følgende sprog

Læs mere

OPTIMERING AF PCR MHP. DETEKTION AF SNP ER I CERS6.

OPTIMERING AF PCR MHP. DETEKTION AF SNP ER I CERS6. OPTIMERING AF PCR MHP. DETEKTION AF SNP ER I CERS6. Bachelorprojekt Udarbejdet af Sandra Reinholt Nielsen 14.08.1981 Projektperiode: 6. April 9.juni 2009 Vejledere: Søren Jensen, Lektor, Professionshøjskolen

Læs mere

Til patienter og pårørende. Flaskeernæring. Forældreinformation. Vælg farve. Vælg billede. Neonatalafdelingen

Til patienter og pårørende. Flaskeernæring. Forældreinformation. Vælg farve. Vælg billede. Neonatalafdelingen Til patienter og pårørende Flaskeernæring Forældreinformation Vælg billede Vælg farve Neonatalafdelingen At give sit barn modermælkserstatning på flaske er for nogen det rigtige valg. For andre kan det

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Androstenon-indol-skatol-protokol.

Androstenon-indol-skatol-protokol. Androstenon-indol-skatol-protokol. Indholdsfortegnelse: 1. Formål side 2 2. Teori side 2 2. Prøvebehandling side 2 3. Materialer side 2 3.1 Apparatur side 2 3.2 Kemikalier side 3 3.3 Reagenser side 3 4.

Læs mere

Kombucha INSTRUKTIONER. Inden du begynder

Kombucha INSTRUKTIONER. Inden du begynder INSTRUKTIONER Inden du begynder Kombucha-moderen er tørret og skal aktiveres. Opbevar kombucha-moderen i køleskab indtil aktivering. Aktiveringsprocessen tager 10-28 dage. Se instruktionerne herunder.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

Er der flere farver i sort?

Er der flere farver i sort? Er der flere farver i sort? Hvad er kromatografi? Kromatografi benyttes inden for mange forskellige felter og forskningsområder og er en anvendelig og meget benyttet analytisk teknik. Kromatografi bruges

Læs mere

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion produceres fra rapsolie som består af 95% triglycerider (TG), samt diglycerider (DG), monoglycerider (MG) og frie fedtsyrer (FA). Under reaktionen

Læs mere

Hjemmelavet ost. Hvis man ikke har prøvet det før, kan det måske være lidt svært at overskue at gå igang med at lave sin egen hjemmelavede ost, så...

Hjemmelavet ost. Hvis man ikke har prøvet det før, kan det måske være lidt svært at overskue at gå igang med at lave sin egen hjemmelavede ost, så... Hvis man ikke har prøvet det før, kan det måske være lidt svært at overskue at gå igang med at lave sin egen hjemmelavede ost, så... Her er lidt hjælp En skridt for skridt opskrift til en af de nemmeste

Læs mere

En forsker har lavet et cdna insert vha PCR og har anvendt det følgende primer sæt, som producerer hele den åbne læseramme af cdna et:

En forsker har lavet et cdna insert vha PCR og har anvendt det følgende primer sæt, som producerer hele den åbne læseramme af cdna et: F2011-Opgave 1. En forsker har lavet et cdna insert vha PCR og har anvendt det følgende primer sæt, som producerer hele den åbne læseramme af cdna et: Forward primer: 5 CC ATG GGT ATG AAG CTT TGC AGC CTT

Læs mere

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose

Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Bilag til Kvantitativ bestemmelse af glucose Det synlige formål med øvelsen er at lære, hvorledes man helt præcist kan bestemme små mængder af glucose i en vandig opløsning ved hjælp af målepipetter, spektrofotometer

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Dialyse og carbamidanalyse

Dialyse og carbamidanalyse C.12.1 Dialyse og carbamidanalyse Formål: Ved dialyse af en vandig opløsning af proteinet albumin og det lavmolekylære stof carbamid trænes forskellige laboratorieprocedurer (afpipettering, tidtagning,

Læs mere

INSPIRATION: Side 1 af 7

INSPIRATION: Side 1 af 7 INSPIRATION: MATERIALER: Uld ca. 30 g i bundfarven samt uld til dekoration, lynlås 20 25 cm, foam til skabelonen, vandflaske med huller i låget, plasticpose, rundstok, sæbe og masser af vand. Jeg bruger

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer pglo Transformationskit Katalognummer 166-0003-EDU explorer.bio-rad.com Dette kit skal opbevares ved stuetemperatur Kopiering af enhver del af dette dokument er kun tilladt til undervisningsbrug

Læs mere

Forsøg 1. Kroppen i kemi. Mads K, Anja D, Thomas B, Tobias S, Finnur Á

Forsøg 1. Kroppen i kemi. Mads K, Anja D, Thomas B, Tobias S, Finnur Á Forsøg 1 Kroppen i kemi Mads K, Anja D, Thomas B, Tobias S, Finnur Á Indhold Forsøg 1... 0 Formål... 2 Materialer... 2 Metode... 2 Udførsel... 2 Data og Databehandling... 3 Fejkilder... 3 Konklusion...

Læs mere

Bioteknologi A. Gymnasiale uddannelser. Vejledende opgavesæt 1. Mandag den 31. maj 2010 kl. 9.40-14.40. 5 timers skriftlig prøve

Bioteknologi A. Gymnasiale uddannelser. Vejledende opgavesæt 1. Mandag den 31. maj 2010 kl. 9.40-14.40. 5 timers skriftlig prøve Vejledende opgavesæt 1 Bioteknologi A Gymnasiale uddannelser 5 timers skriftlig prøve Vejledende opgavesæt 1 Mandag den 31. maj 2010 kl. 9.40-14.40 Side 1 af 8 sider pgave 1. Genmodificeret ris Vitamin

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Analyse af benzoxazinoider i brød

Analyse af benzoxazinoider i brød Analyse af benzoxazinoider i brød Øvelsesvejledning til kemi-delen af øvelsen. Af Stine Krogh Steffensen, Institut for Agroøkologi, AU Eleven har forberedt før øvelsen: 1. Eleven har udfyldt skemaet herunder

Læs mere

Vejledning i prøveudtagning Drænvandsundersøgelsen

Vejledning i prøveudtagning Drænvandsundersøgelsen Vejledning i prøveudtagning Drænvandsundersøgelsen 2013/14 Side 2 Præsentation af udstyr Side 3 Prøvetagning fra drænudløb Side 4 Prøvetagning fra drænbrønd Side 6 Prøvetagning fra vandløb eller afvandingskanal/-grøft

Læs mere

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr LKO temadag 2012 POC udstyr hvor der anvendes Kuvette/Kasette/Strips/Kapillærrør Fyldning af kuvetter/strips/kapillærrør Skal fyldes helt op, der må ikke

Læs mere

INGENIØRENS ARBEJDSMETODE: ØV DIG I METODEN

INGENIØRENS ARBEJDSMETODE: ØV DIG I METODEN INGENIØRENS ARBEJDSMETODE: ØV DIG I METODEN I denne aktivitet skal I øve jer i at bruge ingeniørens arbejdsmetode. Øvelsen er teoretisk. Det betyder, at I ikke skal bygge eller fremstille noget, men blot

Læs mere