Instruktionshåndbog. Oversættelse af de originale instruktioner. Genesis 7537 Hydro - Pneumatisk Trykluftsværktøj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktionshåndbog. Oversættelse af de originale instruktioner. Genesis 7537 Hydro - Pneumatisk Trykluftsværktøj"

Transkript

1 Instruktionshåndbog Oversættelse af de originale instruktioner Genesis 7537 Hydro neumatisk Trykluftsværktøj

2

3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsregler 4 Specifikationer Specifikation til Værktøjstype Værktøjsdimensioner 5 Anvendelsesformål 6 Værktøjets Idriftsættelse Lufttilførsel 7 Mekanisk Cursor Cursor 9 Ladning af Værktøjet 0 Genladning af Værktøjet 0 Driftsprocedure 0 Identifikation og Orientering af Mandrelfjedre Vedligeholdelse Demontering af Generel konstruktion og reservedelsliste til Spædning Oplysninger om Olie Hyspin VG 3 og AWS 3 Olie Sikkerhedsdata Spædepumpe Spædningsprocedure 9 Fejlsøgning Symptom, Mulig Årsag og Afhjælpningsmetode 30 Næsekonstruktioner Frontkæber Valg af Frontkæber 3 Udvælgelse af Frontkæber Tommer 4 Udvælgelse af Frontkæber Metrisk 5 Mandreller og Mandreltjedre 6 Chobert og Grovit Tommer 6 Chobert og Grovit Metrisk 7 Briv Tommer Mandrelhovedtyper og Længde 9 Briv Metrisk 9 Avlug, Avsert, Avtronic og Rivscrew Tommer og Metrisk 0 Service af Værktøjet Daglig Ugentlig MolyLithium Fedt E 3735 Sikkerhedsdata Sikkerhedsdata til MolyKote 55m Smørefedt Sikkerhedsdata til MolyKote Smørefedt Serviceudstyr 3 BEGRÆNSET GARANTI. Avdel fremsætter en begrænset garanti ved at deres produkter vil være fri for fabrikations og materialedefekter, som opstår under normale betjeningsforhold. Denne begrænsede garanti er betinget af: () produktinstallation, vedligeholdelse og betjening ifølge produktbeskrivelse og instruktioner, og () bekræftelse fra Avdel om sådanne defekter ved inspektion og afprøvning. Avdel fremsætter den ovennævnte begrænsede garanti for en periode på tolv () måneder efterfulgt af Avdel levering af produktet til den direkte køber fra Avdel. I tilfælde af et brud på den ovennævnte garanti, skal det eneste middel være at returnere de defekte varer for erstatning eller en refundering af købsprisen, som er Avdel valg. DEN OVENNÆVNTE EKSRES BEGRÆNSEDE GARANTI OG MIDDEL ER EKSKLUSIVE OG FINDES I STEDET FOR ANDRE GARANTIER OG MIDLER. UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, NÅR DET GÆLDER KVALITET, FORMÅLSTJENLIGHED ELLER SALGBARHED ER HERVED SECIFIKT AFVIST OG EKSKLUDERET AF AVDEL. Avdel UK Limited har en politik om konstant produktudvikling og forbedring, og der tages forbehold for andringer af specifikationerne til et produkt uden videre varsel. 3

4 Sikkerhedsregler Denne instruktionshåndbog skal læses af enhver person, som installerer, benytter eller yder service på dette værktøj med speciel opmærksomhed på de følgende sikkerhedsregler. Bør ikke anvendes til andet end det påtænkte formål. Værktøjet må ikke anvendes med andet udstyr end det, der anbefales og leveres af Avdel UK Limited. 3 Eventuelle ændringer af værktøjet/maskinen, næsekonstruktioner, tilbehør eller andet udstyr leveret af Avdel UK Limited eller repræsentanter herfor, sker på kundens fulde ansvar. Avdel UK Limited rådgiver gerne ved eventuelle ændringer. 4 Værktøjet bør til enhver tid vedligeholdes under sikre arbejdsforhold og gennemgås med regelmæssige intervaller for skader og funktionalitet af faglært, kompetent personale. Eventuel demontering må kun foretages af personale, trænet i Avdel UK Limited procedurer. Værktøjet bør ikke adskilles, uden atman først har henvist til vedligeholdelsesvejledningerne. Kontakt venligst Avdel UK Limited med henblik på Deres uddannelsesbehov. 5 Værktøjet bør til enhver tid betjenes i overensstemmelse med den relevante sundheds og sikkerhedslovgivning. Gældende love i UK er The Health and Safety at Work etc. Act 974. Spørgsmål vedrørende korrekt betjening af værktøjet samt brugersikkerhed bør rettes til Avdel UK Limited. 6 Kunden har pligt til at forklare alle brugere de sikkerhedsforanstaltninger, der gør sig gældende ved brug af værktøjet. 7 Luftledningen bør altid kobles fra værktøjets indsugning, inden man gør forsøg på at justere, montere eller fjerne næsekonstruktionen. Værktøjet må ikke betjenes, når det er rettet mod personer eller operatøren. 9 Sørg altid for at have et godt fodfæste eller en stabil position, inden værktøjet/maskinen betjenes. 0 Kontrollér, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret eller dækket til. Driftstrykket bør ikke overstige 7 bar. Værktøjet bør ikke bruges, uden at et komplet næseudstyr eller et vippehoved er påmonteret, med mindre der gives instrukser om andet. 3 Sørg omhyggeligt for, at brugte skafter ikke udgør en risiko. 4 Hvis værktøjet er udstyret med en skaftfanger, skal den tømmes, når den er halvt fuld. 5 Hvis ngværktøjet er udstyret med en skaftdeflektor, skal den drejes, indtil åbningen vender væk fra operatøren eller andre personer, som arbejder i nærheden. 6 Når værktøjet anvendes, er det påkrævet for operatøren og andre personer i nærheden at bære sikkerhedsbriller for at beskytte mod nitteudstødning, hvis en nitte skydes ud i luften. Det anbefales at bruge handsker, hvis der er skarpe kanter eller hjørner på applikationen. 7 Undgå indvikling af løsthængende tøj, slips, langt hår, rengøringsklude osv. i de bevægelige dele i værktøjet, som bør holdes tørre og rene for at opnå det bedst mulige greb. Når værktøjet transporteres, skal De holde hænderne væk fra udløseren for at undgå uagtsom start af værktøjet. 9 Overdreven kontakt med hydraulikolie bør undgås. For at mindske risikoen for udslæt skal man sørge for at vaske sig grundigt. 0 C.O.S.H.H. data for alle hydrauliske olier og smøremidler er tilgængelige ved henvendelse til din værktøjsleverandør. VIGTIGT Selvom der naturligt vil ske en mindre slitage gennem den normale og korrekte brug af mandrel, skal de efterses regelmæssigt for overdrevent slid og ridser, idet man er særligt opmærksom på hoveddiameteren, halekæbens gribeareal på mandrelenden eller stærk grubetæring af mandrelenden og al eventuel vrid af mandrel. Mandrellere, som fejl et under brug, kan eventuelt drives ud af værktøjet. Det er kundens ansvar at sikre, at mandrellerne udskiftes før overdreven slitage og altid før det anbefalede antal anbringelser. Kontakt Deres Avdel UK Limited repræsentant, som vil fortælle Dem hvad antallet er ved at måle antrceksbelastningen i Deres applikation med et kalibreret prøveværktøj. Disse værktøjer kan også købes under reservedelsnummer , og de leveres med al nødvendig information til afprøvning i denne håndbog. 4

5 Specifikationer Specifikation til Værktøjstype Lufttryk MinimalMaksimal 5 7 bar (70 00 lbf/in ) 5, bar / 75 lbf/in,6 liter (0,09 ft 3 ) Slaglængde Minimal.0 mm (,0 in) 5,5 bar / 0 lbf/in 3,9 kn (75 lbf) Omløbstid Cirka sekund Støjniveau Mindre end 70 db(a) Vægt Værktøj,3 kg (5,06 lb) Vibration Mindre end,5 m/s ( ft/s ) Værktøjsdimensioner Delnummer:

6 Anvendelsesformål Trykluftsværktøjet type er et håndholdt letvægtsværktøj, og det er designet til at anbringe Avdel magasinnitter (bortset fra /6" Avlug ), hvilket gør det ideelt til montering i forbindelse med serie og kontinuerlig produktion inden for en lang række områder i alle industrier. Delnumrene vises til bestilling af et komplet værktøj, dog uden næseudstyr. Værktøjsnummeret for model er Se de generelle konstruktioner på side Værktøjet vil anbringe de fleste magasinnitter som vist på tabellen nedenfor. Værktøjet bruges med et særligt næseudstyr. Der skal refereres til Næseudstyr i håndbogen, når der vælges kompatible komponenter til nitte type og størrelse, som bruges i Deres applikation (se side 450). Frontkæbedimensionerne vises på side 43. 6

7 4 0 6 Værktøjets Idriftsættelse Lufttilførsel Alle værktøjer drives med trykluft ved et optimalt tryk på 5,5 bar. Vi anbefaler brugen af trykregulatorer og automatiske smørings /filtreringssystemer på hovedlufttilførslen. Disse monteres indenfor 3 meters afstand fra værktøjet (se nedenstående diagram) for at sikre maksimal levetid og minimal vedligeholdelse af værktøjet. Lufttilførselsslangernes minimumskapacitet bør være et effektivt arbejdstryk på 50% af det maksimale tryk, der produceres i systemet, eller 0 bar, alt efter hvilket af disse udgør det højeste tryk. Luftslanger bør være oliebestandige med en slidbestandig yderside og armering, såfremt slangen udsættes for skadevoldende drift. Alle luftslanger SKAL have en minimumshuldiameter på 6,4 mm eller / 4 ". Læs oplysningerne om daglig service på side STOHANE (ANVENDES UNDER SERVICE AF FILTER/REGULATOR ELLER SMREKO) STARTUNKT FRA HOVEDTILFRSLEN MAKSIMALT 3 METER TEXTRON Fa 046 UDTMNINGSUNKT FOR HOVEDTILFRSLEN TRYKREGULATOR OG FILTER (TMMES DAGLIGT) 7

8 Værktøjets Idriftsættelse Mekanisk Cursor VÆRKTJSLB FJEDERBELASTET ENDE CURSOR FRONTKÆBER Til henvisning findes der tre forskellige typer mekanisk cursore: Bruges til standarddorner og 5/3Ó engangsmandreller Bruges til / engangsmandreller Bruges til 3/6 engangsmandreller Forskellen i de ovenstående konstruktioner ligger i endeproppen. ENDERO Disse er farvekodede, se nedenfor: MEKANISK CURSOR ENDERO FARVE HULDIAMETER (mm) ULEGERET STÅL GULD SL 3.3

9 Værktøjets Idriftsættelse Cursor VIGTIGT Hvis Cursoren er anbragt forkert, vil den forhindre fremføring af nitterne. Selvom cursoren er vendt den rigtige vej, når værktøjet leveres, anbefaler vi, at De kontrollerer dens orientering, før De sætter næseudstyret på. Den fjederbelastede, let konkave, ende på cursoren bør pege mod forsiden af værktøjet, som vist i illustrationen nedenfor. Når cursoren vender den rigtige vej, vil den let glide ud af tromlen, når en dorn skubbes ind i dens centrum og derefter trækkes tilbage. For at vende om på cursororienteringen skal De følge disse trin: Delene med fed skrift refererer til den generelle konstruktion og reservedelslisten til type på side Tag bøjlen 4 af, og skub endedækslet 50 af. CURSOR FJEDERBELASTEDE ENDE Skru den ene unbracoskrue 5 af med en unbraconøgle, idet De sikrer Dem, at al eventuel indfanget luft udløses. Skru den anden unbracoskrue 5 af. Træk bagproppen 47 ud. NÆSEKÆBER VÆRKTJSTROMLE Træk halekæbens stempelkonstruktion 5 ud sammen med kæberne 34. Løft fjederen 35 og kæbehuset 4 ud. Indfør en mandrel i hullet bagerst på løbet 44, indtil den stikker ud gennem løbets forende, og træk derefter mandrel og cursor ud sammen gennem forenden. Saml komponenterne i modsat rækkefølge. Indfør den mekaniske løberkonstruktion 36 forrest i løbet den rigtige vej. Ladning af Værktøjet VIGTIGT roceduren for ladning af værktøjet og for påsætning af næseudstyr på værktøjet er integreret. Når De bestiller et komplet værktøj eller system, får De som regel leveret alt det næseudstyr, som kræves, for at nitten kan anbringes. For at identificere næseudstyrskomponenter eller for at vælge de korrekte elementer, skal De læse afsnittet om næseudstyr på siderne 559. Hvis De har fået leveret en frontkæbe, mandreller og dornfjedere, skal De lade værktøjet og sætte næseudstyret på som vist på næste side. Delene med fed skrift refererer til den generelle konstruktion og reservedelslisten til type på side

10 Værktøjets Idriftsættelse Ladning af Værktøjet Forbind lufttilførslen til værktøjet. Åbn kæberne 34, som holder fast i mandrellen, ved at skitte på kontakten (delene og 3). Skru den valgte frontkæber på værktøjets løb 44. * Indfør en mandrel i nitternes haleende gennem papirhylstret. Skub mandrelfjederen hen på mandrellen, idet De sørger for, at den vender rigtigt, som vist på tabellen på side 4. Idet De holder fast i mandrellens haleende, riv papirhylstret af nitterne. Åbn fontkæberne enten ved at rotere yderringen på de kamstyrede kæber eller ved at skubbe udad på kæbeenderne, som illustreret nedenfor til venstre. Indfør den tidligere monterede mandrel fjeder og nitter i frontkæberne, indtil den første nitte, som skal anbringes, stikker ud fra frontkæben. Luk frontkæberne, og justér dem, således at den første nitte stikker ud med,5 mm til 3 mm ( / 6 " til / "), som vist på illustrationen nedenfor til højre. Luk kæberne ved at skifte på kontakten (delene og 3) for at sikre, at der gribes fat om mandrellen..5mm 3mm ( /6" /") Genladning af Værktøjet Åbn værktøjets halekæber 34. Åbn frontkæberne, og træk den tomme mandrel og mandrelfjederen ud af værktøjet. Genlad værktøjet ved at følge ovennævnte vejledning, idet De begynder ved stadie *. Driftsprocedure VIGTIGT De skal checke, at cursorens orientering og næseudstyret er korrekt, før De forsøger at betjene værktøjet. Skub den nitte, som stikker ud fra frontkæberne, helt ind i applikationshullet, idet De sikrer Dem, at værktøjet holdes vinkelret. Aletivé udløseren uden at give slip på den mandrelhovedet trækkes gennem nitten, hvilket former nitten ind i applikationen. Fjern værktøjet. Giv slip på udløseren. Den næste nitte vil automatisk springe frem gennem frontkæberne, klar til anbringelse. Delene med fed skrift refererer til den generelle konstruktion og reservedelslisten til type på side

11 Værktøjets Idriftsættelse IDENTIFIKATION OG ORIENTERING AF FJEDRE NAVN NITTE STRRELSE NÆSEKÆBE (SE AFSNITTET OM NÆSEUDSTYR) STRRELSE SAMLINGSRÆKKETLGE AF FJE ER OG NITTE FJEDER 3 /3" STANDARD TILSIDSNING HOVEDE BSNINGEI FJEDER BRIV 3 /3" BEGRÆNSET ADGANG & KAMSTYRET MED BEGRÆNSET ADGANG /" 5 /3" 3 /6" 6mm UNDTAGEN 3. OVERSTRRELSE CHOBERT AVLUG GROVIT 3 /3" 3 /3" UNDTAGEN STANDARD TILSIDSNING, BEGRÆNSET ADGANG STANDARD TILSIDSNING, BEGRÆNSET ADGANG /" 5 /3" UNDTAGEN 3. OVERSTRRELSE CHOBERT GROVIT 5 /3" 3 /6" 3. OVERSTRRELSE UNDTAGEN. OVERSTRRELSE 3 /6". OVERSTRRELSE CHOBERT /4" RIVSCREW.mm 3mm 3.5mm 4mm AVSERT.5mm 4 x 40 UNC 3mm 6 x 3 UNC.5mm AVTRONIC.mm UNDTAGEN BEGRÆNSET ADGANG.mm BEGRÆNSET ADGANG

12 Næsekonstruktioner å magasinnitteværktøj, som f.eks. type Mk II består næseudstyret altid af tre elementer: En frontkæbe, en mandrel og en mandrelfjeder. Alle tre genstande tilpasses til den nitte, som anbringes, og til hulstørrelsen i applikationen. VIGTIGT For at undgå at skulle demontere værktøjet er det absolut nødvendigt at kontrollere orienteringen af cursoren, før næseudstyret sættes på værktøjet. Se afsnittet 'CURSOR' på side 39. Det er vigtigt, at det rigtige næseudstyr sættes på værktøjet for at sikre både den effektive anbringelse af nitten og en SIKKER drift af værktøjet. DE BEDES LÆSE SIKKERHEDSREGLERNE på side 34 grundigt. For at identificere den korrekte kombination af næseudstyr, som skal sættes på Deres værktøj, skal De først vælge en frontkæbe ved at læse afsnittet nedenfor og derefter læse afsnittet om mandreller til at vælge delnumre for både selve mandrellen og for fjederen. Mandreller og mandrellerfjedre illustreres på side 4. For at sætte næseudstyret på skal De følge proceduren 'Ladning af værktøjet' på side 40. Frontkæber VIGTIGT Den forkerte frontkæbe kan resultere i en ukorrekt anbragt nitte eller en ukorrekt befæstielse.. Frontkæber kan opdeles i 7 forskellige grundfaconer, som tegnet på siden overfor, selvom de interne dimensioner vil variere i overensstemmelse med den nitte, de er beregnet til. ræcise dimensioner, som refererer til bogstaverne i illustrationen overfor, angives i 'Udvælgelsestabellerne til frontkæber' på side Flere kæbefaconer kan ofte benyttes for at opnå adgangsfordele eller forbedring af nitteanbringelsen. Flad Normal slutform for alle frontkæber. assende på alle applikationer uden adgangsbegrænsninger. Universel Designet til Chobert nitter med universalhoved. Kan også bruges til Briv nitter for at opnå den højest mulige befæstelse. De bedes bemærke, at dette reducerer den maksimale gribevidde for Briv nitter med ca. 0,4 mm (0,05"). Forsænket KUN til brug i forbindelse med Briv nitter. Den giver en højere befæstelse end den flade slutform men mindre end den universelle slutform, og der er ingen reduktion i nittens gribevidde. Tilspidset Til rådighed som vist i 'Udvælgelsestabeller for frontkæber'. Giver større adgangsmulighed end den flade slutform og anbringer den samme vidde. Hovedformende KUN til brug i forbindelse med Rivscrew nitter. Deformerer nittehovederne for at opnå en god befæstelse.

13 Næsekonstruktioner Valg af Frontkæber Find navnet, størrelsen og materialet på den nitte, som skal anbringes. Kig efter denne nitte i den første kolonne i udvælgelsestabellerne til næsekæber på side 44, hvis De bruger tammemål, og på side 45, hvis De bruger metriske mål. STANDARD Idet De kigger henover tabellen, bedes De bemærke, hvilke næsekæber er til rådighed. Det er KUN de viste, som er til rådighed. Vælg den, som er mest passende til Deres applikation ved at referere til den dertil hørende frontkæbetegning. Hvis Deres applikation ikke har nogen adgangsbegrænsning, bør De vælge standardfaconen med en flad slutform med eller uden kam.,6,5 33,5,3 'D' 'B' 'E' FLAD UNIVERSEL FORSÆNKET TILSIDSET Findes i fire forskellige facone til anbringelse af alle nitter (undtagen Rivscrew). assende til applikationer med ingen eller minimal adgangsbegrænsning.,6,5 LANG 'B' LANG KRUMMINIMAL 'B' BEGRÆNSET ADGANG 'B' 33,5,3 'D' 'E' 33,5,3,6,5 'D' 'F' 'E' 0,5 0, 4,4,63 'D' 'E' NITTE 'F' mm in. /,60 5,7 5 /3,690 7,5 3 /6,70,3 FLAD UNIVERSEL FORSÆNKET Fås til at anbringe de fleste nitter. Har en langere rakkevidde i applikationen med ingen anden adgangsbegrænsning. FLAD FORSÆNKET Findes som vist i UDVÆLGELSESTABELLEN FOR FRONTKÆBER. Har en langere indtrængningsevne i applikationer med begrænset adgang. Mandreller skal bøjes med hånden for at følge faconen på kæben. FLAD Findes som vist i UDVÆGELSESTABELLEN FOR FRONTKÆBER. Giver adgang til meget begrænsede applikationer. STANDARD KAMSTYRET 'B' LANG KAMSTYRET 'B' KAMSTYRET MED BEGRÆNSET ADGANG 'B' 'D' 'E',6,5 34,34 'D' 'E',6,5 37,,46 'D' 'E' FLAD HOVEDFORMENDE (HF) FLAD FLAD Findes som vist i UDVÆLGELSESTABELLEN FOR FRONTKÆBER på modsatte side. Tilsvarende funktioner til faconerne Standard, Lang og Begrænset Adgang som ovenfor, med tilføjelse af en kam for at gøre åbning af frontkæben lettere og hurtigere og dermed også genladningsproceduren. Dimensionerne vist med fed skrift angiver milimeter. vrige dimensioner angiver tommer. 3

14 Næsekonstruktioner Udvælgelse af Frontkæbe Tommer Kolonnen 'REF. NR.' kan krydsrefereres med kolonnen 'REF. NR.' i mandrellafsnittet. Den identificerer både den mandrell og mandrellfjeder, som kræves til en bestemt frontkæbe og en specifik nitte. NITTE REF. NR. TYE OG SLUTFORM STANDARD FLAD FRONTKÆBE DIMENSIONER 'B' 'D' 'E',36,30,6 REF. NR. FRONTKÆBE TYE OG SLUTFORM # STANDARD UNIVERSEL DIMENSIONER 'B' 'D' 'E',36,33,4 3/3" CHOBERT STANDARD KAMSTYRET FLAD STANDARD TILSIDSET ,36,36,30,30,6,6 3 KAMSTYRET MED BEGRÆNSET ADGANG BEGRÆNSET ADGANG ,0,,,07,6,6 4 LANG FLAD ,4,30,6 4 LANG KRUMMET FLAD ,4,,6 5 STANDARD FLAD ,4,,0 5 # STANDARD UNIVERSEL ,4,,3 /" CHOBERT 5 6 STANDARD TILSIDSET LANG FLAD ,4,4,9,,0,0 5 6 STANDARD KAMSTYRET FLAD # LANG UNIVERSEL ,4,4,,,0,30 6 LANG KRUMMET FLAD ,4,,0 6 LANG KAMSTYRET FLAD ,4,,0 7 STANDARD FLAD ,4,30,4 7 # STANDARD UNIVERSEL ,4,35,4 5/3" CHOBERT 7 STANDARD TILSIDSET LANG FLAD ,44,4,30,30,4,4 7 STANDARD KAMSTYRET FLAD # LANG UNIVERSEL ,4,4,30,35,4,4 LANG KRUMMET FLAD ,4,3,4 LANG KAMSTYRET FLAD ,4,30,4 9 STANDARD FLAD ,56,,33 9 # STANDARD UNIVERSEL ,56,4,47 3/6" CHOBERT 9 0 STANDARD TILSIDSET LANG FLAD ,56,56,,30,33, STANDARD KAMSTYRET FLAD # LANG UNIVERSEL ,56,56,,39,33,4 0 LANG KRUMMET FLAD ,56,,33 0 LANG KAMSTYRET FLAD ,56,30,33 /4" CHOBERT STANDARD FLAD LANG FLAD ,64,64,,,39,39 STANDARD KAMSTYRET FLAD LANG KAMSTYRET FLAD ,64,64,,,39,39 3/3" BRIV Kun messing 3 4 STANDARD TILSIDSET BEGRÆNSET ADGANG ,36,,30,07,5,6 4 KAMSTYRET MED BEGRÆNSET ADGANG ,0,,6 /" BRIV Aluminiumslegering, messing, stål STANDARD FLAD STANDARD TILSIDSET LANG FORSÆNKET LANG KRUMMET FORSÆNKET ,4,4,4,4,,9,,,0,0,30, STANDARD FORSÆNKET LANG FLAD LANG KRUMMET FLAD ,4,4,4,0,,,30,0,0 5/3" BRIV Aluminiumslegering, messing, stål 7 STANDARD FLAD LANG FLAD LANG KRUMMET FLAD ,4,4,4,30,30,3,4,4,4 7 STANDARD FORSÆNKET LANG FORSÆNKET LANG KRUMMET FORSÆNKET ,4,4,4,3,30,3,4,4,4 5/3" BRIV Kun rustfrit stål STANDARD FLAD LANG FLAD LANG KRUMMET FLAD ,4,4,4,30,30,3,4,4, STANDARD FORSÆNKET LANG FORSÆNKET LANG KRUMMET FORSÆNKET ,4,4,4,3,30,3,4,4,4 3/6" BRIV Aluminiumslegering, messing, stål STANDARD FLAD LANG FLAD LANG KRUMMET FLAD ,56,56,56,,30,,33,33,33 STANDARD FORSÆNKET LANG FORSÆNKET LANG KRUMMET FORSÆNKET ,56,56,56,0,30,,47,47,47 3/6" BRIV Kun rustfrit stål 6mm BRIV Aluminiumslegering, stål 3/3" AVLUG /" AVLUG,5mm, 440 UNC AVSERT 3,0mm, 63 UNC AVSERT,5mm AVTRONIC,mm AVTRONIC,mm RIVSCREW 3,0mm RIVSCREW 3,5mm RIVSCREW 4,0mm RIVSCREW STANDARD FLAD LANG FLAD LANG KRUMMET FLAD STANDARD KAMSTYRET LANG KAMSTYRET STANDARD FLAD STANDARD KAMSTYRET FLAD LANG KRUMMET FLAD STANDARD FLAD STANDARD KAMSTYRET FLAD LANG KRUMMET FLAD STANDARD FLAD STANDARD FLAD STANDARD FLAD LANG FLAD STANDARD FLAD LANG FLAD STANDARD KAMSTYRET HF STANDARD KAMSTYRET HF STANDARD KAMSTYRET HF STANDARD KAMSTYRET HF ,56,56,56,64,64,36,36,4,4,4,4,36,4,36,4,36,4,4,4,4,4,,30,,,9,30,30,,,,,30,,30,30,30,30,,,,,33,33,33,5,5,6,6,6,0,0,0,6,0,6,6,6,6,4,4,4, STANDARD FORSÆNKET LANG FORSÆNKET LANG KRUMMET FORSÆNKET STANDARD FLAD LANG FLAD STANDARD TILSIDSET LANG FLAD STANDARD TILSIDSET LANG FLAD LANG KAMSTYRET FLAD STANDARD KAMSTYRET FLAD KAMSTYRET MED BEGRÆNSET ADGANG KAMSTYRET MED BEGRÆNSET ADGANG ,56,56,56,64,64,36,4,4,4,4,4,4,40,0,30,,,9,30,30,9,,,,,,47,47,47,5,5,6,6,0,0,0,0,6,6 # Disse frontkæber er passende til anbringelse af Chobert nitter med en universel hovedfacon. Når de bruges til en Briv af en tilsvarende størrelse, opnås den højest mulige befæstelse. De bedes bemærke, at det maksimale greb reduceres med ca. 0,4 mm (0,05"), når der bruges Briv nitter. 4

15 Næsekonstruktioner Udvælgelse af Frontkæber Metrisk NITTE REF. NR. TYE OG SLUTFORM STANDARD FLAD FRONTKÆBE DIMENSIONER 'B' 'D' 'E' 9,4 33,0 4,06 REF. NR. FRONTKÆBE TYE OG SLUTFORM # STANDARD UNIVERSEL DIMENSIONER 'B' 'D' 'E' 9,4 33,7 6,0 3/3" CHOBERT STANDARD KAMSTYRET FLAD STANDARD TILSIDSET ,4 9,4 33,0 4,06 33,0 4,06 3 KAMSTYRET MED BEGRÆNSET ADGANG BEGRÆNSET ADGANG ,0 5,59 9,97 4,06 7, 4,06 4 LANG FLAD ,4 5,4 4,06 4 LANG KRUMMET FLAD ,4 57,9 4,06 5 STANDARD FLAD ,4 9,97 5,0 5 # STANDARD UNIVERSEL ,4 30,99,3 /" CHOBERT 5 6 STANDARD TILSIDSET LANG FLAD ,4 30,3 5,0 0,4 55,37 5,0 5 6 STANDARD KAMSTYRET FLAD # LANG UNIVERSEL ,4 9,97 5,0 0,4 56,39 7,6 6 LANG KRUMMET FLAD ,4 53,5 5,0 6 LANG KAMSTYRET FLAD ,4 55,37 5,0 7 STANDARD FLAD ,9 33,0 6,0 7 # STANDARD UNIVERSEL ,9 34,9 0,4 5/3" CHOBERT 7 STANDARD TILSIDSET LANG FLAD , 33,0 6,0,9 5,4 6,0 7 STANDARD KAMSTYRET FLAD # LANG UNIVERSEL ,9 33,0 6,0,9 59,69 0,67 LANG KRUMMET FLAD ,9 56,64 6,0 LANG KAMSTYRET FLAD ,9 5,4 6,0 9 STANDARD FLAD , 9,97,3 9 # STANDARD UNIVERSEL , 3,50,94 3/6" CHOBERT 9 0 STANDARD TILSIDSET LANG FLAD , 9,97,3 4, 5,4,3 9 0 STANDARD KAMSTYRET FLAD # LANG UNIVERSEL , 9,97,3 4, 60,7,9 0 LANG KRUMMET FLAD , 56,3,3 0 LANG KAMSTYRET FLAD , 5,4,3 /4" CHOBERT STANDARD FLAD LANG FLAD ,6 9,97 9,9 6,6 55,37 9,9 STANDARD KAMSTYRET FLAD LANG KAMSTYRET FLAD ,6 9,97 9,9 6,6 55,37 9,9 3/3" BRIV Kun messing 3 4 STANDARD TILSIDSET BEGRÆNSET ADGANG ,4 5,59 33,0 3, 7, 4,06 4 KAMSTYRET MED BEGRÆNSET ADGANG ,0 9,97 4,06 /" BRIV Aluminiumslegering, messing, stål STANDARD FLAD STANDARD TILSIDSET LANG FORSÆNKET LANG KRUMMET FORSÆNKET ,4 9,97 5,0 0,4 30,3 5,0 0,4 55,37 7,6 0,4 53,5 7, STANDARD FORSÆNKET LANG FLAD LANG KRUMMET FLAD ,4 30,4 7,6 0,4 55,37 5,0 0,4 53,5 5,0 5/3" BRIV Aluminiumslegering, messing, stål 7 STANDARD FLAD LANG FLAD LANG KRUMMET FLAD ,9 33,0 6,0,9 5,4 6,0,9 56,64 6,0 7 STANDARD FORSÆNKET LANG FORSÆNKET LANG KRUMMET FORSÆNKET ,9 33,53 0,4,9 5,4 0,4,9 56,64 0,4 5/3" BRIV Kun rustfrit stål STANDARD FLAD LANG FLAD LANG KRUMMET FLAD ,9 33,0 6,0,9 5,4 6,0,9 56,64 6, STANDARD FORSÆNKET LANG FORSÆNKET LANG KRUMMET FORSÆNKET ,9 33,53 0,4,9 5,4 0,4,9 56,64 0,4 3/6" BRIV Aluminiumslegering, messing, stål STANDARD FLAD LANG FLAD LANG KRUMMET FLAD , 9,97,3 4, 5,4,3 4, 56,3,3 STANDARD FORSÆNKET LANG FORSÆNKET LANG KRUMMET FORSÆNKET , 30,4,94 4, 5,4,94 4, 56,3,94 3/6" BRIV Kun rustfrit stål STANDARD FLAD LANG FLAD LANG KRUMMET FLAD , 9,97,3 4, 5,4,3 4, 56,3, STANDARD FORSÆNKET LANG FORSÆNKET LANG KRUMMET FORSÆNKET , 30,4,94 4, 5,4,94 4, 56,3,94 6mm BRIV Aluminiumslegering, stål 5 6 STANDARD KAMSTYRET LANG KAMSTYRET ,33 30,65 3,4 6,33 55,65 3,4 5 6 STANDARD FLAD LANG FLAD ,33 30,65 3,4 6,33 55,65 3,4 7 STANDARD FLAD ,4 33,0 4,06 7 STANDARD TILSIDSET ,4 33,0 4,06 3/3" AVLUG 7 STANDARD KAMSTYRET FLAD ,4 33,0 4,06 LANG FLAD ,4 5,4 4,06 LANG KRUMMET FLAD ,4 57,9 4,06 9 STANDARD FLAD ,4 9,97 5,0 9 STANDARD TILSIDSET ,4 30,3 5,0 /" AVLUG 9 STANDARD KAMSTYRET FLAD ,4 9,97 5,0 30 LANG FLAD ,4 55,37 5,0,5mm, 440 UNC AVSERT 3,0mm, 63 UNC AVSERT,5mm AVTRONIC LANG KRUMMET FLAD STANDARD FLAD STANDARD FLAD STANDARD FLAD LANG FLAD ,4 53,5 5,0 9,4 33,0 4,06 0,4 9,97 5,0 9,4 33,0 4,06 0,4 5,4 4, LANG KAMSTYRET FLAD STANDARD KAMSTYRET FLAD KAMSTYRET MED BEGRÆNSET ADGANG ,4 55,37 5,0 0,4 9,97 5,0 0,4 9,97 4,06,mm AVTRONIC STANDARD FLAD LANG FLAD ,4 33,0 4,06 0,4 5,4 4,06 36 KAMSTYRET MED BEGRÆNSET ADGANG ,6 9,97 4,06,mm RIVSCREW 3 STANDARD KAMSTYRET HF ,4 9,97 6,0 3,0mm RIVSCREW 39 STANDARD KAMSTYRET HF ,4 9,97 6,0 3,5mm RIVSCREW 40 STANDARD KAMSTYRET HF ,4 9,97 6,0 4,0mm RIVSCREW 4 STANDARD KAMSTYRET HF ,4 9,97 6,35 # Disse frontkæber er passende til anbringelse af Chobert nitter med en universel hovedfacon. Når de bruges til en Briv af en tilsvarende størrelse, opnås den højest mulige befæstelse. De bedes bemærke, at det maksimale greb reduceres med ca. 0,4 mm (0,05"), når der bruges Briv nitter. 5

16 Næsekonstruktioner Mandreller og Mandreltjedre Mandreller og mandrelfjedre, som illustreret på side 4, skal vælges til at passe til nittetypen og størrelsen såvel som størrelsen på hullet i applikationen. Brug af forkerte mandrel kan øge risikoen for brud og slitage på mandrelhovedet. Tilspændingsproblemer kan forekomme, hvis den forkerte mandrelfjeder bruges. VIGTIGT LÆS SIKKERHEDSREGKERNE på side 34 grundigt. Selvom mindre slitage og mærkning naturligt vil forekomme ved den normale og korrekte brug af mandreller, skal de efterses regelmæssigt for for megen slitage og mærkning, idet der skal gives ekstra opmærksomhed til hoveddiameteren, halekæbens gribeareal på skaftet eller for megen tæring på skaftet og mulige vridninger af mandreller. Mandreller, som fejler under brug, vil kraftigt kunne udstødes af værktøjet. Det er kundens ansvar at sørge for, at mandreller udskiftes, før der udvises for høje meget slitage, og altid før det maksimalt anbefalede antal anbringelser. De bedes kontakte Deres Avdel UK Limitedrepræsentant, som vil give Dem dette tal ved at måle rømmebelastningen af Deres applikation med vores justeringsmåleværktøj. Disse værktøjer kan også købes under henvisning til delnummer , og de leveres med alle nødvendige oplysninger for afprøvning. Chobert og Grovit Tommer For udvælgelse af mandrel og mandrelfjeder skal De følge vejledningen på side 4. NITTE 3/3" CHOBERT /" CHOBERT 5/3" CHOBERT 3/6" CHOBERT /4" CHOBERT REF. NR HOVED,075,075,075,075,0,0,07,07,3,3,4,4 STANDARD GRN MAKS.,66,66,66,66,6,6,44,44,47,47,6,6 # K/R MAKS.,07,07,07,07,090,090,00,00,0,0,0,0 HULSTR RELSE HULSTR RELSE +,005 +,0035 +,005 +,0035 +,005 +,0035 +,0035 +,004 +,004 +,00 +,00 +,04 +,04 +,0 +,0 HOVED,074,076,074,076,074,076,076,09,09,5,5,46,46,96,96. OVERSTRRELSE GUL MAKS.,74,74,74,37,37,4,4,30,30,330,330 # K/R MAKS.,07,07,07,07,09,09,6,6,30,30,34,34 FJEDER NITTE 3/3" CHOBERT /" CHOBERT 5/3" CHOBERT 3/6" CHOBERT /4" CHOBERT REF. NR ,0035 +,0035 +,0035 +,0035 +,00 +,00 +,05 +,05 +,04 +,04 HOVED,076,076,076,076,09,09,,,56,56. OVERSTRRELSE BLÅ MAKS.,5,5,5,5,6,6,30,30,37,37 # K/R MAKS.,0,0,30,30,50,50 HULSTR RELSE HULSTR RELSE +,04 +,04 +,05 +,05 HOVED,0,0,3,3 3. OVERSTRRELSE RD MAKS.,,,37,37 # K/R MAKS.,,,50,50 FJEDER # K/R: Mandrel med kort rækkevidde. Se side 575 for en forklaring. 6

17 Næsekonstruktioner Tabellerne nedenfor til venstre og højre og over de næste 4 sider angiver alle mandreller og mandrelfjedre, som er til rådighed pr. nitte eller nittegruppe dvs. for Chobert og Grovit på disse sider. Selvom nittestørrelserne altid vises i deres specificerede enheder, er hver enkelt tabel blevet produceret to gange for at give dimensionerne i tommer på siden til venstre og derefter i metriske mål på siden til højre. Disse 'Mandreludvælgelsestabeller' kan krydsrefereres med 'Udvælgelsestabellerne for frontkæber' på siderne 4445 gennem kolonnen 'Ref. nr.'. Dette er hovedets diameter på enden af en mandrel, som styrer udvidelsen af nittelegemet, når det trækkes gennem. Selvom der er forskellige hovedfaconer, som passer til forskellige typer nitter (se illustrationen på side 49), er progressive hovedstørrelser nødvendige for at afspejle produktionstolerancerne på hullets diameter i Deres applikation, således at nitten altid udvides tilstrækkeligt til at udfylde hullet. Et for stort mandrelhoved vil overbelaste mandrellen og derved tærårsage fejl under brug, resutterede i kraftigt udstødelse af værktøjet. Udvælgelsestabellerne er arrangeret i fire afsnit for 'mandreltørrelser' og spænder fra 'standard' til '3. overstørrelse', og hver enkelt er farvekodet i enden af selve mandrelhovedet. Chobert og Grovit Metrisk NITTE STANDARD GRN MAKS. 4, # K/R MAKS.,0 REF. HULSTR NR. RELSE HOVED,4 HULSTR RELSE +,04 HOVED,. OVERSTRRELSE GUL MAX. 4,4 # K/R MAKS. FJEDER ,09, , /3" CHOBERT 3,4, , 4, ,0,0 +,04 +,09 +,04,,93, ,4 4, , ,09, , , , ,0 +,09, , /" CHOBERT 5 6,4, ,49 5, ,9,9 +,0 +,0,34, ,0 6, ,49, , , ,54 +,0, , , /3" CHOBERT 7, , ,54 +,0, , , , , ,59 +,35 3, , , /6" CHOBERT 9 0 3, , ,59 +,35 3, , , /4" CHOBERT 4,67 4, , 6, ,79,79 +,30 +,30 4,9 4, ,3, ,40 3, NITTE. OVERSTRRELSE BLÅ MAKS. 4,70 # K/R MAKS. REF. HULSTR NR. RELSE HOVED +,09,93 HULSTR RELSE HOVED 3. OVERSTRRELSE RD MAKS. # K/R MAKS. FJEDER /3" CHOBERT 3 +,09 +,09,93, ,70 4, ,09, , /" CHOBERT 5 6 +,5 +,5,49, , 6, ,79,79 +,35 +,35,59, ,3 7, ,00 3, ,3 3, , , /3" CHOBERT 7 +,3 3, , ,30 +,63 3, , , ,63 3, , , /6" CHOBERT 9 0 +,60 3, , , ,60 3, , , /4" CHOBERT # K/R: Mandrel med kort rækkevidde. Se side 575 for en forklaring. 7

18 Næsekonstruktioner For at finde det rigtige delnummer for en mandrel til en bestemt applikation skal De læse vejledningen nedenfor, efter at De har indsamlet følgende oplysninger som på eksemplet ved siden af. Svarene til eksemplet er i grå kursiv. NITTENS NAVN Eksempel Chobert NITTESTRRELSE /" DATA 5serien ALIKATIONENS HULSTRRELSE 0,35" FRIGANG BAG ALIKATIONEN Uendelig 'REF. NR.' FRA UDVÆLGELSESTABELLEN FOR FRONTKÆBER 5 (standard flad) Træk den minimale hulstørrelse (SOM ANBEF.) i dataarket over nitter fra den faktiske applikationshulstørrelse. eksempel: 0,005. Gå til siden med 'Mandreludvælgelsestabellen' for Deres nitte, idet De enten vælger dimensionstabellen for tommemål eller metriske mål (siderne 46 til 50). eksempel: Side 46. Idet De starter med afsnittet Standard mandrel grøn, skal De finde størrelsen på Deres nitte i kolonnen til venstre eksempel: /" Chobert & Grovit. Hvis De valgte en frontkæbe, som kan anbringe Deres nitte, skulle De nu være i stand til at finde en linje indenfor Deres nitteafsnit med det samme 'Ref.nr.' som den fra 'Udvælgelsestabellen for frontkæber'. eksempel: 5. Dette er Deres linje'ref.nr.', i hvilken De vil finde delnummeret til både Deres mandrel og mandrelfjeder. Denne linje fortsætter ind i den anden halvdel af tabellen for mandreller '.' og '3.' overstørrelse. Følg denne linje til kolonnen 'hulstørrelse', og vælg den, som er nærmest eller lig med det tal, som De beregnede i trin. De kan nu læse mandrellens delnummer ved siden af 'hulstørrelse'. eksempel: De fleste dorner er også til rådighed i en kort rækkevidde version (se illustrationen på side 49), men kun for Chobert og Grovit. Dorner med kort rækkevidde bruges til at minimere muligheden, for at mandrelhovedet berører en hindring bagerst. Dette ville resultere i, at undersiden af nittens hoved ikke sidder ordentligt på applikationsoverfladen, hvilket vil forårsage en mangelfuld befæstelse i sammenføjningen. Uanset hvilken størrelse mandrel, De beslutter Dem for, vil De også være nødt til at kontrollere, at 'tallet' for den bestemte mandrel er tilstrækkeligt. '' er den frigang, der kræves for mandrelhovedet ved applikationens bagende UDOVER længden på den nitte, som stikker ud gennem applikationen som vist i tegningen på side 49. De kan nu læse delnummeret for den tilsvarende mandrelfjeder i kolonnen til højre i tabellen. eksempel: I alle tilfælde bør den tilfredsstillende befæstelse af sammenføjningen vurderes, især hvis størrelsen på hullet i Deres applikation er meget tæt på det næste overstørrelsehul, hvor det vil være forsvarligt at vælge den større mandrelstørrelse for at opnå en højere befæstelse. HUSK, at dette vil forøge rømmebelastningen og reducere mandrel levetid. Briv Tommer For udvælgelse af mandrel eller mandrelfjeder skal De følge vejledningen nedenfor. NITTE 3/3" BRIV Kun messing REF. NR. 3 4 HULSTR RELSE HOVED,07,07 STANDARD GRN MAKS.,9,9 HULSTR RELSE +,004 +,004. OVERSTRRELSE GUL HOVED MAKS.,076, ,3,3 FJEDER /" BRIV Aluminiumslegering, messing, stål 5 6,09, ,0,0 +,005 +,005,097, ,6, /3" BRIV Aluminiumslegering, messing, stål 7,0, ,36,36 +,005 +,005,5, ,4, /3" BRIV Kun rustfrit stål 9 0,0, ,6,6 +,005 +,005,4, ,3, /6" BRIV Aluminiumslegering, messing, stål,4, ,57,57 +,005 +,005,46, ,64, /6" BRIV Kun rustfrit stål 3 4,50, ,50,50 +,005 +,005,535, ,56, mm BRIV Aluminiumslegering, stål 5 6,79, ,65,65 +,005 +,005,3, ,7, NITTE 3/3" BRIV Kun messing REF. NR. 3 4 HULSTR RELSE +,00 +,00. OVERSTRRELSE BLÅ 3. OVERSTRRELSE RD HULSTR HOVED RELSE HOVED MAKS.,079, ,6,6 MAKS. FJEDER /" BRIV Aluminiumslegering, messing, stål 5 6 +,00 +,00,0, ,33, /3" BRIV Aluminiumslegering, messing, stål 7 +,00 +,00,0, ,49, /3" BRIV Kun rustfrit stål 9 0 3/6" BRIV Aluminiumslegering, messing, stål +,00 +,00,5, ,70,70 +,0 +,0,53, ,73, /6" BRIV Kun rustfrit stål 3 4 6mm BRIV Aluminiumslegering, stål 5 6 +,00 +,00,9, ,77,

19 Næsekonstruktioner Mandrelhovedtyper og Længde Mandreller for Briv af rustfrit stål er let genkendelige pga. en 'Vskæring' i enden af mandrelhovederne. Når De bruger krumme frontkæber, er mandreller nødt til at bøjes i hånden for at passe til frontkæbens krumning, hvorved der sikres en god tilspænding af nitterne. CHOBERT, GROVIT, AVSERT, AVTRONIC KORT RÆKKEVIDDE (KUN CHOBERT & GROVIT ) BRIV BRIV (RUSTFRIT STÅL) RIVSCREW AVLUG Briv Metrisk NITTE,4mm BRIV Kun messing REF. NR. 3 4 HULSTR RELSE HOVED,3,3 STANDARD GRN MAKS. 3,0 3,0 HULSTR RELSE +,0 +,0. OVERSTRRELSE GUL HOVED MAKS.,93, , 3, FJEDER ,mm BRIV Aluminiumslegering, messing, stål 5 6,34, ,05 3,05 +,3 +,3,46, ,0 3, ,0mm BRIV Aluminiumslegering, messing, stål 7,79, ,45 3,45 +,3 +,3,9, ,6 3, ,0mm BRIV Kun rustfrit stål 9 0 3,05 3, ,0 3,0 +,3 +,3 3,5 3, ,35 3, ,mm BRIV Aluminiumslegering, messing, stål 3,5 3, ,99 3,99 +,3 +,3 3,7 3, ,7 4, ,mm BRIV Kun rustfrit stål 3 4 3, 3, , 3, +,3 +,3 3,90 3, ,96 3, mm BRIV Aluminiumslegering, stål 5 6 4,54 4, , 4, +,3 +,3 4,65 4, ,34 4, NITTE,4mm BRIV Kun messing REF. NR. 3 4 HULSTR RELSE +,0 +,0. OVERSTRRELSE BLÅ 3. OVERSTRRELSE RD HULSTR HOVED RELSE HOVED MAKS.,0, ,0 3,0 MAKS. FJEDER ,mm BRIV Aluminiumslegering, messing, stål 5 6 +,5 +,5,59, ,3 3, ,0mm BRIV Aluminiumslegering, messing, stål 7 +,5 +,5 3,05 3, ,7 3, ,0mm BRIV Kun rustfrit stål 9 0 4,mm BRIV Aluminiumslegering, messing, stål +,5 +,5 3,4 3, ,3 4,3 +,30 +,30 3,5 3, ,39 4, ,mm BRIV Kun rustfrit stål mm BRIV Aluminiumslegering, stål 5 6 +,5 +,5 4,79 4, ,49 4,

20 Næsekonstruktioner Avlug, Avsert, Avtronic og Rivscrew Tommer og Metrisk For udvælgelse af mandreller og mandrelfjedre skal De følge vejledningen på side 4. NITTE 3/3" AVLUG /" AVLUG,5mm, 440 UNC AVSERT 3,0mm, 63 UNC AVSERT,5mm AVTRONIC,mm AVTRONIC,mm RIVSCREW 3,0mm RIVSCREW 3,5mm RIVSCREW 4,0mm RIVSCREW 3/3" AVLUG /" AVLUG,5mm, 440 UNC AVSERT 3,0mm, 63 UNC AVSERT,5mm AVTRONIC,mm AVTRONIC,mm RIVSCREW 3,0mm RIVSCREW 3,5mm RIVSCREW 4,0mm RIVSCREW REF. NR HULSTR RELSE,076,076,09,09,075,0,070,070,079,079,079 *,065 *,065 *,05 *,03 * Disse dimensioner er fra flade til flade. NITTE NITTE,4mm AVLUG 3,mm AVLUG,5mm, 440 UNC AVSERT 3,0mm, 63 UNC AVSERT,5mm AVTRONIC,mm AVTRONIC,mm RIVSCREW 3,0mm RIVSCREW 3,5mm RIVSCREW 4,0mm RIVSCREW,4mm AVLUG 3,mm AVLUG,5mm, 440 UNC AVSERT 3,0mm, 63 UNC AVSERT,5mm AVTRONIC,mm AVTRONIC,mm RIVSCREW 3,0mm RIVSCREW 3,5mm RIVSCREW 4,0mm RIVSCREW REF. NR HULSTR RELSE +,006 +,006 +,006 +,006 +,006 HULSTR RELSE * Disse dimensioner er fra flade til flade. NITTE REF. NR. REF. NR. HULSTR RELSE +,5 +,5 +,5 +,5 +,5 HOVED HOVED,076,076,05,05,05 HOVED,93,93,49,49,4,4,7,7,0,0,0 *,65 *,65 *,0 *,6 HOVED,93,93,6,6,6 STANDARD GRN MAKS.,353,353,593,593,45,5,40,40,50,50,50,7,7,3,50 HULSTR RELSE +,005 +,003 +,003 +,003 +,003 +,003 +,003. OVERSTRRELSE GUL HOVED MAKS.,0,079,073,073,0,0, ,47,36,40,40,50,50,50. OVERSTRRELSE BLÅ HULSTR 3. OVERSTRRELSE RD RELSE HOVED MAKS. MAKS ,40,40,50,50,50 STANDARD GRN MAKS.,97,97 5,06 5,06 3,6 4,70 3,56 3,56 3, 3, 3, 3,3 3,3 3,35 3, HULSTR RELSE +,0 +,0 +,07 +,07 +,07 +,07 +,07. OVERSTRRELSE GUL HOVED MAKS.,06,0,5,5,0,0, ,4 9,35 3,56 3,56 3, 3, 3,. OVERSTRRELSE BLÅ HULSTR 3. OVERSTRRELSE RD RELSE HOVED MAKS. MAKS ,56 3,56 3, 3, 3, FJEDER FJEDER FJEDER FJEDER

21 Service af værktøjet Værktøjet bør gennemgå regelmæssig service, og en omfattende inspektion bør foretages årligt eller for hver isættelser, afhængigt af hvilken af de to sker først. VIGTIGT Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for, at relevant personale udstyres med en vedligeholdelsesvejledning for værktøjet. Operatøren bør ikke involveres i vedligeholdelse eller reparation af værktøjet, med mindre denne er uddannet hertil. Daglig Dagligt, før betjening eller så snart værktøjet tages i anvendelse, hældes nogle få dråber ren, let smøreolie i luftindtagninget på værktojet, hvis der ikke er monteret nogen smørekop på lufttilførslen. Hvis værktøjet er i konstant brug, bør luftslangen sluttes fra hovedlufttilførslen, så værktøjet kan smøres hver anden eller tredje time. Kontrollér for luftudslip. Beskadigede slanger og koblinger bør udskiftes med nye. Hvis der ikke er monteret et filter på trykregulatoren, bør luftlinien tappes for ophobet skidt eller vand, før luftslangen sluttes til værktojet. Hvis der er monteret filter, bør det drænes. Kontrollér, at næseudstyret er korrekt. Efterse mandrellerne regelmæssigt for tegn på slitage eller beskadigelse, idet De holder opsyn med antallet af anbringelser (læs sikkerhedsvejledningen på side 34). Check, at bunddækslet er strammet helt til legemet. Ugentlig Foretag alle procedurerne til "Daglig vedligeholdelse" som beskrevet ovenfor. Tag halekæberne af, efterse dem og rengør dem (henvis til 'Halekæbecylinder' i afsnittet 'Vedligeholdelse' på side 54). MolyLithium Fedt E 3753 Sikkerhedsdata Smørefedt kan bestilles separat, og delnummeret er anført i serviceudstyret på side 53. Første hjælp: HUD: Fedtet er fuldstændigt vandfast og fjernes derfor bedst med et godkendt, emulgerende hudrensemiddel. VED INDTAGELSE: Sørg for, at personen drikker 30ml magnesiamælk, fortrinsvis i en kop mælk. JNE: Irriterende, men ikke skadeligt. Skyl grundigt med vand og søg lægehjælp. Brand: FLAMMEUNKT: Over 0 C. Ikke klassificeret som brændbar. Slukkemiddel: CO, Halon eller vandafkøling, såfremt dette foretages af erfaren operatør. Miljø: Skrabes op og brændes eller bortskaffes på godkendt sted. Håndtering: Anvend en beskyttende hudcreme eller oliebestandige handsker. Opbevaring: Opbevares på afstand fra varmekilder og oxideringsmidler.

22 Service af Værktøjet Sikkerhedsdata til Molykote 55m Smørefedt Førstehjælp HUD: Skyl med vand. Tør smørefedtet af. VED INDTAGELSE: Førstehjælp skulle ikke være nødvendigt. JNE: Skyl med vand. Brand FLAMMEUNKT: Over 0 C. (lukket kop). Eksplosive egenskaber: Ingen Kuldioxidskum, pulver eller vandtåge. Vand kan bruges til at afkøle beholdere udsat for ild. Miljø Undgå at lade store mængder løbe ud i kloakken eller vandløb. Rengøringsmetoder: Skrabes op og anbringes i en passende beholder med låg. Det spildte produkt giver en meget fedtet overflade. Skadelig for vandorganismer og kan forårsage langsigtede bivirkninger i vandmiljøet. Men grundet produktets form og uopløselighed i vand vil biotilgængeligheden være ubetydelig. Håndtering Almindelig udluftning anbefales. Undgå kontakt med huden og øjnene. Opbevaring Må ikke opbevares sammen med iltningsmidler. Hold beholderen lukket, og opbevar den på afstand af vand eller fugt. Sikkerhedsdata til Molykote Smørefedt Førstehjælp HUD: Førstehjælp skulle ikke være nødvendigt. VED INDTAGELSE: Førstehjælp skulle ikke være nødvendigt. JNE: Førstehjælp skulle ikke være nødvendigt. INDHALERING: Førstehjælp skulle ikke være nødvendigt. Brand FLAMMEUNKT: Over 0 C. (lukket kop). Eksplosive egenskaber: Ingen Kuldioxidskum, pulver eller vandtåge. Vand kan bruges til at afkøle beholdere udsat for ild. Miljø Ingen bivirkninger forudses. Håndtering Almindelig udluftning anbefales. Undgå kontakt med huden og øjnene. Opbevaring Må ikke opbevares sammen med iltningsmidler. Hold beholderen lukket, og opbevar den på afstand af vand eller fugt.

23 Service af Værktøjet Serviceudstyr I forbindelse med al service anbefaler vi brugen af nedenstående serviceudstyr. SERVICEUDSTYR: Skruenøgler angives i tommer og er fra flade til flade, med mindre andet er angivet. DELNUMMER BESKRIVELSE ANTAL DELNUMMER BESKRIVELSE ANTAL FJEDERRINGSTANG AKNINGSKROG SARTEL SKRUENGLE TIL AFTAGNING AF CYLINDERRO UDTRÆKKER KUGLE SKRUESTIKKÆBER TIL LB SKRUETRÆKKER /" STANG FORSTÆRKERSKRUENGLE /4" STANG /" UNBRACONGLE 'O'RINGS R LOCTITE MUL TIAKNING ml AKKE mm SKRUENGLE ,5 mm UNBRACONGLE mm SKRUENGLE (MK) FORSTÆRKERSKRUENGLE /" x 5/6" B.S.W. SKRUENGLE mm UNBRACONGLE /6" x 5/" SKRUENGLE mm UNBRACONGLE /6" x /" SKRUENGLE mm UNBRACONGLE g DÅSE MOLY LITHIUM FEDTSTOF E

24 Vedligeholdelse Ved hver femhundredetusinde ( ) cyklus bør værktøjet demonteres fuldstændigt, og komponenterne bør udskiftes, hvis de er slidte, beskadigede eller pr. anbefaling. Alle 'O'ringe og pakninger skal udskiftes og smøres med Molykote 55m smørefedt til trykluftsforsegling eller Molykote til hydraulisk forsegling. VIGTIGT Sikkerhedsvejledningen vises på side 34. Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at vedligeholdelsesvejledning for værktøjet gives til det ansvarlige personale. Operatøren bør ikke involveres i vedligeholdelse eller reparation af værktøjet, med mindre denne har modtaget relevant undervisning. Luftledningen bør altid kobles fra, før forsøg på service eller demontering, med mindre der gives specifikke instruktioner om andet. Det anbefales at al demontering foretages i rene omgivelser. Før De demonterer værktøjet, er De nødt til at fjerne næseudstyret. For det fuldstændige eftersyn at værktøjet anbefaler vi, at De går fremad med demontering af undermontagerne i den rækkefølge, der vises. Demontering AFTAGNING AF HOVEDSTBNINGERNE Vip Bøjilen, 4, manuelt opad, og tag endedækslet, 50, af. Brug en unbraconøgle* til at fjerne de tre skruer, der fastholder den støbte del, og møtrikkerne, 7 fra værktøjskroppen og en skrue 97 fra den venstre støbte del 60. Fjern den højre og venstre støbte del 59 og 60. Monteres i modsatte rækkefølge til afmontering. TRYKLUFTSSTEMEL KONSTRUKTION Fastspænd legemet på værktøjet med hovedet nedad HENOVER LUFTINDLBSDUERNE i en skruestik med bløde kæber. Tag gummiblokken, 67, af. Skru bunddækslet, 73, af med en gaffelnøgle*. Skru låsemøtrikkerne, 6, ( stk.) af, og tag bundpladen, 77, af. Tag cylinderforingen, 75, af sammen med pakningsskiverne, 7, ( stk.) og 'O'ringene 9 ( stk.). Tag trykluftsstempelkonstruktionen, 5, af legemet, 7, sammen med 'O'ringen, kantpakningen (3 stk.) og glideringen. Monteres i modsatte rækkefølge til afmontering. VENTILSOLE Tag trykluftsstempelet, 5, og forstærkerpakningen, 7, af som beskrevet lige ovenfor. Ved brug af 'T'skruenøglen* og 'T'skruenøgletappen* løsn klemmemøtrikken, 64, og tag den af sammen med toppladen 76, forbindelsesstængerne, 74, og konstruktionen til overførselsrøret, 69. Tag værktøjet ud af skruestikken, og adskil legemet, 7, med 'O'ringen, 0, fra håndtagskonstruktionen, 57. Træk hovedkonstruktionen 56 ud af håndtagskonstruktionen, 57, og tag 'O'ringen, 9, af forstærkerrøret. Skub ventilsædet, 6, ud sammen med begge 'O'ringe,, ( stk.). Tag alle komponenterne af ventilspole (ventilspalen, 6. Tag til sidst 'O'ringen,, ud af håndtagets cylindriske forsænkning. Monteres i modsatte rækkefølge til demontering, idet De sikrer Dem, at ventilsædet, 7, vender opad mod "O"ringen, 7. UDLSER Tryk udløserstiften 65 ud ved brug af stiftudslageren* med en diameter på millimeter, og løft udløseren 6 af. Skru udløserventilen 4 af ved brug af en udtrækker til udløserventil*. Monteres i modsatte rækkefølge til demontering. Henviser til dele, som er inkluderet i serviceudstyrene og En fuldstændig liste findes på side 53. Delene med fed skrift refererer til den generelle konstruktion og reservedelslisten på side 56 og 57. 4

Instruktionshåndbog. 07535 MkII 07530. Oversættelse af de orig inale instruktioner. Hydro-Pneumatic Power Tool

Instruktionshåndbog. 07535 MkII 07530. Oversættelse af de orig inale instruktioner. Hydro-Pneumatic Power Tool Instruktionshåndbog Oversættelse af de orig inale instruktioner 07535 MkII 07530 Hydroneumatic ower Tool Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsregler 4 Specifikationer Specifikation til værktøjstype

Læs mere

Instruktionshåndbog. 753 MkII type Oversættelse af de originale instruktioner. Hydro-Pneumatisk Trykluftsværktøj 0753 TYPE

Instruktionshåndbog. 753 MkII type Oversættelse af de originale instruktioner. Hydro-Pneumatisk Trykluftsværktøj 0753 TYPE Instruktionshåndbog Oversættelse af de originale instruktioner 0753 TYE 753 MkII type 753007532 Hydroneumatisk Trykluftsværktøj Indholdsfortegnelse Sikkerhedsregler 4 Specifikationer Specifikation til

Læs mere

Instruktionshåndbog. Genesis. Oversættelse af de originale instruktioner. Hydro-Pneumatisk Trykluftsværktøj

Instruktionshåndbog. Genesis. Oversættelse af de originale instruktioner. Hydro-Pneumatisk Trykluftsværktøj Instruktionshåndbog Oversættelse af de originale instruktioner G Genesis Hydro-Pneumatisk Trykluftsværktøj Indholdsfortegnelse Sikkerhedsregler 4 Specifikationer Værktøjsspecifikationer 5 Værktøjsdimensioner

Læs mere

Instruktionshåndbog. Genesis. Oversættelse af de originale instruktioner. Hydro-Pneumatisk Trykluftsværktøj

Instruktionshåndbog. Genesis. Oversættelse af de originale instruktioner. Hydro-Pneumatisk Trykluftsværktøj Instruktionshåndbog Oversættelse af de originale instruktioner Genesis Hydro-Pneumatisk Trykluftsværktøj Indholdsfortegnelse Sikkerhedsregler 4 Specifikationer Værktøjsspecifikationer 5 Værktøjsdimensioner

Læs mere

Instruktionshåndbog. Genesis. Oversættelse af de originale instruktioner. 71234 Verktyg. 71233 Verktyg

Instruktionshåndbog. Genesis. Oversættelse af de originale instruktioner. 71234 Verktyg. 71233 Verktyg Instruktionshåndbog Oversættelse af de originale instruktioner 734 Verktyg 733 Verktyg G4 Genesis 4 Hydro-Pneumatisk Trykluftsværktøj 733 Aftagelig Flaske og 734 Fast Flaske Indholdsfortegnelse Sikkerhedsregler

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 Sømpistol,!Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved spørgsmål,

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL TJEP TJEP T-64C kombi MANUAL Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved spørgsmål,

Læs mere

MANUAL TJEP D15/50 dykkerpistol

MANUAL TJEP D15/50 dykkerpistol MANUAL TJEP D15/50 dykkerpistol?,!advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

MANUAL TJEP TP45 tagpappistol

MANUAL TJEP TP45 tagpappistol MANUAL TJEP TP45 tagpappistol?,!advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

ENHED TIL BORTSKAFFELSE AF VEGETABILSK OLIE (MSDU) BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING

ENHED TIL BORTSKAFFELSE AF VEGETABILSK OLIE (MSDU) BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING ENHED TIL BORTSKAFFELSE AF VEGETABILSK OLIE (MSDU) BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING FABRIKERET AF P.O. BOX 51000 SHREVEPORT, LOUISIANA, USA 71135-1000 TELEFON: + 1-318-865-1711 1-800-24 FRYER (I USA) Dette

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

CMT300. Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL

CMT300. Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....side 2 Hvad indeholder sættet.....side 3 Sikre arbejdsgange....side 4 Samling af....... side 5-6 Indstilling af overfræseren....

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Vejledning 0-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt 309196D Rev. D Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Model 243279 Dobbelt-T-skrabere Maksimal temperatur: 150 C Model 245668

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

HS130(CE) HØJTRYKSRAMMEVÆRKTØJ. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL

HS130(CE) HØJTRYKSRAMMEVÆRKTØJ. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL HS130(CE) HØJTRYKSRAMMEVÆRKTØJ BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER. OPBEVAR DISSE

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

LM25 og LM45 Dansk manual

LM25 og LM45 Dansk manual LM25 og LM45 Dansk manual www.cakevision.dk Sprøjtemateriale For at sprøjtepistolen fungerer optimalt skal sprøjtematerialet være rent. I tvivlstilfælde anbefales det at filtrere materialet igennem et

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Skulle du have spørgsmål eller brug for professionel vejledning, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os:

Skulle du have spørgsmål eller brug for professionel vejledning, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os: Drift og Vedligehold Flexoduct Kildefilter Denne drifts- og vedligeholdelsesmanual gælder for JRV's Flexoduct Kildefiltre. Den indeholder vigtige informationer om vedligehold, opbevaring og rengøring,

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

MOTIONSCYKEL. ---------------------------------------------------------------------------------- Brugsanvisning

MOTIONSCYKEL. ---------------------------------------------------------------------------------- Brugsanvisning MOTIONSCYKEL ---------------------------------------------------------------------------------- Brugsanvisning Kære kunde, Tak fordi du valgte at købe vores motionscykel. Vi ønsker dig god fornøjelse med

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

www.sproejtepudser.dk

www.sproejtepudser.dk SPRØJTEPUDSER VEJLEDNING I BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse. 1. Vejledningens formål 2. Forhandler samt produktbeskrivelse 2.1. Forhandler 2.2. Produkt 2.3. Produktbeskrivelse 2.4. CE-mærket

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå

Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå samtlige de komponenter der enten er en del af koblingen

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring.

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. HINDLE Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. Indhold 1 Opbevaring/beskyttelse 1 2 Montering 1 3 Rutinemæssig

Læs mere

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t.

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t. 210/HR21 Servicemanual til kæde i n f o @ n i f t y l i f t. c o m.com M50286/02 Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England www.niftylift.com e-mail: info@niftylift.com Tel:

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Denmark Vi er glade for, at du har valgt Katadyn Survivor-06 afsalter. Den er designet og fremstillet under strenge krav af

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug 1 Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug Indledning Dækket udgør den eneste kontakt mellem køretøjet og underlaget. Derfor er det vigtigt, at brugerne sørger for at bevare dækkenes kvalitet og præstationer.

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING HYDRO-FIX Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181, 866 Lengede Bahnhofstr. 1, 868 Lengede Telefon: +49 (0) 44/0 0 Fax: +49 (0) 44/0 18 E-Mail: info@stoll-germany.com Web:

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

GLØDESIKKERT CIGARETRØR Standard Solid Standard til Flexarm Solid til Flexarm

GLØDESIKKERT CIGARETRØR Standard Solid Standard til Flexarm Solid til Flexarm GLØDESIKKERT CIGARETRØR Standard Solid Standard til Flexarm Solid til Flexarm (DK) Rev.04 Juni 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet. Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1. Produktbeskrivelse...

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

Dansk Betjeningsvejledning. VERMOREL 2000 PRO Comfort Rygsprøjte Best.nr VERMOREL 1800 Rygsprøjte Best.nr

Dansk Betjeningsvejledning. VERMOREL 2000 PRO Comfort Rygsprøjte Best.nr VERMOREL 1800 Rygsprøjte Best.nr Dansk Betjeningsvejledning VERMOREL 2000 PRO Comfort Rygsprøjte Best.nr. 102022 VERMOREL 1800 Rygsprøjte Best.nr. 102084 FLEX TRADING A/S Hvidemøllevej 9-11 8900 Randers Tlf.: 89 14 14 89 Fax: 89 14 14

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG DANSK UDGAVE, VERSION 01, GÆLDENDE FRA 1. JULI 2008 HØJTLØFTER MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 192.836-E01

Læs mere

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Lav, kort kobling for lokomotiver og vogne med begrænset plads, 2 par til (1021) Life-Like E8A banerømmer eller Bachmann 4-8-4 banerømmer. #1021 til lokomotiver

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne

Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne Dansk brugermanual for Rolko AIRpad Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne Kunde: Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 FLEX - LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 Indhold: 1. Sikkerhedsinformation 2. Symboler 3. Monteringsvejledning 4. Før brug 5. Anvendelse 6. Opbevaring 7. Genbrug 8. Garanti 9. CE-mærkning 10. Reservedelsliste

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 8A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4. Demontering

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere