Skjal 1: Tilráðingar 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skjal 1: Tilráðingar 2010"

Transkript

1 Skjal 1: Tilráðingar 2010 Rekommandation 1/2010 Vestnordisk Råd har, den 24. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation, under Rådets årsmøde 2010 som afholdtes i Tasiilaq i Grønland. Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Grønlands Selvstyre og Islands Regering til at støtte op omkring og yde til forbedring af forholdene for enlige forsørgere. Rådet opfordrer til, at regeringerne forøger sit samarbejde, blandt andet ved at udveksle idéer, viden og erfaringer i det øjemed, at komme med forslag til, hvordan forholdene for familier med enlige forsørgere bedst forbedres. Som et første skridt opfordres de vestnordiske socialministre til, at afholde en konference, hvor ideer og vellykkede initiativer udveksles. Redegørelse Antallet af enlige forsørgere i Vestnorden er stigende. Det er på mange måder en udfordring. En ny undersøgelse på Færøerne blandt enlige forsørgere viste, at en del børn vokser op i relativ fattigdom. Nogle af udfordringerne er disse: Børn vokser op i relativ fattigdom Samfundet er struktureret således, at familierne i fleste tilfælde har behov for to indtægter for at få økonomien til at hænge sammen. Som uddannelsessystemet fungerer (på Færøerne) er det besværligt og for mange umuligt at genemføre en uddannelse som enlig forsørger. I de fleste tilfælde er de enlige forsørgere mødrene. På Færøerne er der på nuværende tidspunkt 2000 færre kvinder end mænd. Der er naturligvis flere årsager til dette. En betydelig del af kvinderne formodes dog at være enlige forsørgere, som har været nødsaget til at forlade Færøerne, fordi de ikke kan få økonomien til at hænge sammen. Dette kan være et kæmpe tab for mange parter. Børnene mister i flere tilfælde muligheden for at se sin far, bedsteforældre og andre pårørende hyppigt. Dette er et stort tab. Vi ved, at jo længere kvinderne forlader hjemlandet, des mindre er sandsynligheden for at de vender hjem igen. Og hvis mødrene ikke kommer hjem igen er sandsynligheden for at børnene kommer hjem igen endnu mindre. Det er derfor både vigtigt og meningsfuldt at de vestnordiske lande udveksler ideer, vellykkede initiativer og kommer med forslag til, hvordan vi forbedrer forholdene for familier med enlige forsørgere. Ólína Þorvarðardóttir Rådsformand Thordur Thorarinsson Generalsekretær

2 Rekommandation 2/2010 Vestnordisk Råd har, den 24. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation, under Rådets årsmøde 2010 som afholdtes i Tasiilaq i Grønland. Vestnordisk Råd opfordrer regeringerne i Island, Færøerne og Grønland til at søge midler på finanslovene og at give sin støtte til oprettelsen af Center for vestnordisk historie og samfund Redegørelse: I længere tid har en gruppe historikere fra Island, Færøerne og Grønland arbejdet med at forske i og skrive Vestnordens historie efter initiativ og rekommandation fra Vestnordisk Råd. Dette projekt nærmer sig sin afslutning, men historikerne har foreslået, at arbejdet videreudvikles og følges op ved at oprette et Center for vestnordisk historie og samfund som beskrives i det nedenfor vedlagte projektbeskrivelse. Færøernes Løgting har i indeværende år (2010) bevilget kr til Færøernes Universitet for at få en opstart på idéen, og hvis Grønland og Island støtter projektet med lignende beløb, kan centret fungere i henhold til formålet indenfor kort tid. Vedlagt: Beskrivelse af Center for vestnordisk historie og samfund. skitse Projektbeskrivelse: Center for vestnordisk historie og samfund Center for vestnordisk historie og samfund beskæftiger sig med forskning, undervisning på højere læreanstalter og formidling af forskningsresultater i emner, der vedrører regionen. Forskningen foregår på universiteter, arkiver, museer og andre relevante institutioner. Centeret koordinerer samarbejdet og udveksling af lærerkræfter landene imellem og udbyder forelæsninger, seminarer og kurser i vestnordiske emner til andre universiteter og institutioner. Forskningsresultaterne formidles i form af udgivelser af tidsskrifter og andre publikationer, lærebøger samt gennem udstillinger i de tre landes samarbejdende museer. Formål At styrke kulturelle forbindelser i Vestnorden At fremme forskning i vestnordisk historie, samfund og kultur Formidling til børn og unge samt almenheden om Vestnorden før og nu At være en samlende institution for viden omkring Vestnorden og dets naboområder At fremme en vidensbaseret infrastruktur i regionen

3 Aktører Aktørerne er universiteter, højere læreanstalter, museer, arkiver og andre forskningsinstitutioner. Disse institutioner foreslås som hovedaktører i samarbejdet: Færøerne Grønland Island Fróðskaparsetur Føroya Føroya Fornminnissavn Føroya Landsskjalasavn Ilisimatusarfik Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Háskólinn á Akureyri Háskólinn í Reykjavík Háskóli Íslands Þjóðminjasafn Íslands Þjóðskjalasafn Íslands Aktiviteter Centerets hovedaktiviteter er forskning, undervisning og formidling. Centeret igangsætter og styrer fælles forskningsprojekter, undervisning og anden formidling. Centeret arrangerer konferencer og seminarer samt kurser og forelæsninger. Centeret har en hjemmeside, som blandt andet rummer nyhedsbrev, tidsskrift og generel information om Vestnordens historie, kultur og samfund. Hjemmesiden udgives på grønlandsk, islandsk, færøsk og engelsk. Centerets formidling foregår ved udgivelse af faglitteratur, lærebøger til skoler og koordinering af fælles vandreudstillinger. Centeret skal fremme oprettelse af forskerskoler, forskeruddannelse og rekruttering og tiltrække master- og phd-studerende. Lokalisering Centeret placeres i første omgang hos Fróðskaparsetur Føroya, og anses det for hensigtsmæssigt, kan det relokaliseres til Island eller Grønland. Ledelse Centeret ledes af en styrelse med fagrepræsentanter fra Færøerne, Grønland og Island. Styrelsen åremålsansætter en centerleder, som i det daglige refererer til ledelsen for værtsinstitutionen. Midler Centerets grundfinansiering sker gennem regeringernes finanslove. Grundfinansieringen består af løn til centerleder sekretariatsfunktion, incl. overhead hjemmeside, incl. oversættelse rejseudgifter for centerleder og styrelsesmedlemmer meromkostninger i forbindelse med undervisningsophold Centerets projekter finansieres gennem nordiske og andre fonde. Synergi ved en centerdannelse En stærk og samarbejdende region Højere forståelse for livsvilkårene i Vestnorden Forankret kontinuitet og gennemslagskraft i det nordiske samarbejde En styrket viden og forståelse hos udefrakommende om regionens historie, kultur og samfund

4 Ólína Þorvarðardóttir Rådsformand Thordur Thorarinsson Generalsekretær

5 Rekommandation 3/2010 Vestnordisk Råd har, den 24. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation, under Rådets årsmøde 2010 som afholdtes i Tasiilaq i Grønland. Vestnordisk Råd foreslår overfor Islands regering og Færøernes Landsstyre og Grønlands regering Naalakkersuisut, at man etablerer en arbejdsgruppe, gerne med deltagelse af Nordisk Atlanterhavssamarbejde (NORA) til at udarbejde forslag til styrkelse af infrastrukturen indenfor fly- og skibstrafikken i Vestnorden. Formålet skal være at forøge samarbejdet mellem de forskellig handels- og servicekontrakter der måtte eksistere indenfor transport af fragt og passagerer indenfor regionen. Arbejdsgruppens grundlag kunne passende tage udgangspunkt i de allerede eksisterende undersøgelser og rapporter, der allerede er udarbejdet i de forskellige institutioner i regionen. I denne sammenhæng ønskes der særligt fokus på regionens muligheder for udvikling af service- og handelsområdet mellem Vestfjordene i Island og Østgrønland. Redegørelse Det vestnordiske samarbejde er vokset betydeligt i løbet af de sidste år, parallelt med Færøernes og Grønlands selvstyreordninger indenfor det danske rigsfællesskab. Vestnordisk Råd blev stiftet i 1985, og dets målsætning er hovedsageligt at forøge samråd og samarbejde mellem de vestnordiske regeringer og landsstyrer om vigtige interesser. De vigtigste forudsætninger for øget vestnordisk samarbejde er trafik med fly og skibe. Som et eksempel på det kan vi nævne, at Færøerne i stigende grad benytter sig af sundhedstjenester i Island, på grundlag af den frihandelsaftale som Island og Færøerne indgik i 2006, og dermed udnyttes landenes geografiske nærhed. En anden præmis for voksende service og handel og fragt mellem de vestnordiske lande er effektiv kommunikation, og det samme gælder indenfor turismen. Der har været en del samarbejde mellem de vestnordiske lande indenfor rejsebranchen siden 1995, hvor man blandt andet har arbejdet med en fælles markedsførelse af regionen. Forbedrede flyforbindelser mellem Island og Grønland har bl.a. ført til voksende turisme til Grønland. De aftaler om lufttrafik som Island planlægger at indgå med Færøerne og Grønland, parallelt med et stadigt tættere samarbejde mellem de vestnordiske flyselskaber og rejsebureauer, kan føre til den vestnordiske ring kan serviceres med fly eller skib mellem Færøerne, Island og Grønland. Vestfjordene og Østgrønland Det er af stor interesse at styrke specielt kontakten mellem Vestfjordene og Østgrønland, på grund af den geografiske nærhed. Til eksempel kan det nævnes at byen Ittoqqortoormiit eller Scoresbysund er betydeligt nærmere Ísafjörður end Nuuk, hvorfra man servicere Østgrønland med vareforsyning. De to regioner i Østgrønland og Vestfjordene kan beskrives geografisk som følgende.

6 Ísafjörður kommune består af i alt seks kommuner på de nordlige Vestfjordene som blev slået sammen til én. Der bor omkring mennesker i denne kommune, som strækker sig over km 2 og har fem kystbyer: Þingeyri, Flateyri, Suðureyri, Ísafjörður og Hnífsdalur. Grønlands østkyst er km lang hvoraf den ene halvdel er en nationalpark og den anden halvdel hvor der er 2 byer og flere mindre bygder. De 2 byer er en del af ny Øst-vest kommune som i dag hedder Kommuneqarfik Sermersooq. De 2 østkyst byer består af henholdsvis Ittoqqortoormiit (som er Dalvíkurbyggðs venskabsby) og byen Tasiilaq som også har fem bygder under sig Kulusuk, Sermiligaaq, Kuummiut, Tiniteqilaaq og Isortoq. Den 1. juni 2008 var der i alt indbyggere i hele Tasiilaq, deraf i Tasiilaq by og i de fem bygder. Ittoqqortoormiits indbyggerantal er omkring 500 personer. Det samlede indbyggerantal for regionen er derfor omkring på et geografisk område der udgør km², inklusive nationalparken nord for Ittoqqortoormiit. Det er en geografisk egn der tiltrækker både turister og ikke mindst videnskabsmænd der tager på forskningstogter i området. Man har præsenteret ideer om øget kontakt mellem Ísafjörður og Grønlands østkyst i forbindelse med servicetilbud til den planlagde minedrift på Grønlands østkyst, samt til forskningstogter, inklusive sundhedstjeneste, turisme med blandt andet kontakter mellem de fredede områder på Hornstrandir og nationalparken på Østgrønland, samarbejde omkring kultur og uddannelse og så videre. Man har, som følge af interessen for at knytte stærkere kontakter mellem Vestfjordene og Grønlands østkyst, arbejdet en del med at undersøge mulighederne for øget kontakt, jf. nedenstående oversigt. Gennemgang viser, at der er to hovedpræmisser for øget kontakt. For det første må man tillade internationale flyvninger fra Ísafjörður flyplads, enten ved at opfylde internationale betingelser eller ved at få dispensation fra dem. Grønlands østkyst er tilgængelig fra havet omkring 5 til 8 måneder i året på grund af havis. Flyforbindelsen er derfor meget vigtig for Østgrønland. Constable Point (Nerlerit Inaat / Konstabel Pynt) flypladsen på Grønlands østkyst i nærheden af Scoresbysund er en international flyplads, hvor man kan flyve videre med helikopter til de forskellige steder på østkysten. Men flyvninger direkte mellem Constable Point og Ísafjörður er ikke tilladt, fordi flypladsen i Ísafjörður ikke opfylder krav om internationale flyvninger. Man må derfor altid flyve til Ísafjörður via en international lufthavn (f.eks. Akureyri) i Island, noget der slet ikke vil opmuntre til direkte kontakt mellem regionerne. Foreløbig strander øget kontakt mellem Ísafjörður og Grønlands østkyst derfor på Ísafjörður flyplads. I tillæg er flypladsen nok heller ikke parat til at modtage de store fragtfly som for eksempel de Hercules maskiner, man med stor sandsynlighed vil benytte til fragtflyvninger for minedriften på Grønlands østkyst. Men på den anden side er det oplagt at drive direkte passagerflyvninger mellem Ísafjörður og østkysten, forudsat at Ísafjörður flyplads fik lov til internationale flyvninger, samt indgåelse af en lufttrafikaftale mellem Island og Grønland, noget der vil forenkle al forvaltning i tilknytning til international passagerflyvning. For det andet må man arbejde for aftale med Grønlands landsstyre om adgang til de grønlandske havne, men for tiden har det grønlandske rederi Royal Arctic Line monopol på fragtsejlads til alle de grønlandske havne. Her bør det peges på mulige løsninger, for eksempel en aftale tilsvarende den Norge og Rusland arbejder med, som gælder en slags friområde i grænseområderne mellem de to lande og vil gi omkring russere og nordmænd at rejse over grænsen uden pas. Vestnordisk Råd foreslår overfor Islands regering og landsstyret på Færøerne og Grønlands regering Naalakkersuisut, at der med udgangspunkt i det allerede eksisterende samarbejde mellem de

7 vestnordiske lande og ønsket om at udvikle dette samarbejde videre, at man etablerer en arbejdsgruppe, eventuelt med deltagelse af Nordisk Atlanterhavssamarbejde (NORAS), med formålet at udarbejde forslag til styrkelse af infrastrukturen med fly og skibe mellem de vestnordiske lande, på grundlag af de rapporter man allerede har forfattet, samt at udarbejde forslag om at styrke infrastrukturen i lufttrafik og søfart inden Vestnorden. Vestnordisk Råd mener, at der i denne sammenhæng bør lægges speciel vægt på landenes fremtid i lyset af samarbejde indenfor turisme og videnskabs- og kulturvirksomhed, i tillæg til samarbejde med forskellig handel og service, bl.a. i tilknytning til planlagt minedrift i Grønland og voksende sejlads i det arktiske farvand med både fragt og passagerer. Ólína Þorvarðardóttir Rådsformand Thordur Thorarinsson Generalsekretær

8 Oversigt over redegørelser og rapporter man har lavet om mulighederne for øgt forbindelse mellem de vestnordiske lande generelt set, men særskilt mellem Vestfjordene og Grønlands østkyst: 1999 og 2004: Island havde formandskabet i Nordisk råd og skrev i sin formandskabsplan, at målsætningen var at arbejde for forbedret kommunikation i Vestnorden, hovedsageligt med hensyn til flytrafik. Dette er sket, og trafik ad luftvejen er blevet betydelig bedre, men spørgsmålet er om der skal mere til. 2003: Rapport fra en nordisk arbejdsgruppe om Vestnorden i nordisk samarbejde. 2004: Rapport fra RHAs forskningsinstitut ved Universitetet i Akureyri (Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri Rannsóknarstofnunar Háskólans á Akureyri) for trafikministeriet i tilknytning til Islands formandskab i Nordisk råd om FLY- OG SKIBSTRAFIK I VESTNORDEN, HVORFRA OG HVORHEN? ANALYSE OG PROGNOSE. Forfatterne var Jón Þorvaldur Heiðarsson og Hjalti Jóhannesson. Rapporten oplyser blandt andet at arbejdsgruppen i Nordisk råd, som udgav den ovennævnte rapport, havde bedt Nordisk ministerråd om at lave en omfattende vurdering af situationen i luft- og skibstrafik inden det vestnordiske område og mellem de vestnordiske lande og andre lande, i tillæg til at undersøge om det var muligt at yde økonomisk støtte til en ny flyrute mellem Færøerne, Island og Grønland. Man afviste ideen om økonomisk støtte til en ny flyrute med bl.a. de argumenter, at flytrafik inden Vestnorden måtte kobles op til anden flytrafik i regionen. Samarbejdsgruppen foreslog så bagefter, at man undersøgte den mulighed at lave en uvildig vurdering af trafik med fly og skibe i lokal infrastruktur, som kunne komme i tillæg til f.eks. europæiske planer om kommunikationsspørgsmål. Denne anmodning blev præsenteret for landenes trafikministre. I kølvandet af dette lod trafikministeriet udføre RHAs rapport, i tillæg til den nedennævnte netpublikation. 2004: En konference om sejlruten mellem Island og Østgrønland, og mulighederne for forøget kontakt i tilknytning til turisme, handel, sundhedsforvaltning og uddannelse ble arrangeret i forbindelse med Siglingadagar á Ísafirði. Samtidigt blev der holdt et interessegruppemøde med repræsentanter fra Ísafjörður kommune og det grønlandske hjemmestyre. Der præsenterede man bl.a. den ide at brænde skrald fra Grønlands østkyst i Ísafjörður. 2005: Det islandske trafikministeriums netpublikation, 4. udgave, om Flytrafik i Vestnorden blev udgivet i januar : Et forslag til altingsresolution angående en servicecentral for rederier og sejlads i Arktis blev præsenteret på Altings 133. session, , af Lilja Rafney Magnúsdóttir, nuværende viceformand i Vestnordisk råds islandske delegation, Steingrímur J. Sigfússon og Kolbrún Halldórsdóttir. Der står bl.a. følgende: Ísafjörður har en god naturlig havn med omfattende konstruktioner. Havnen er stor og med god adkomst for skibe af alle størrelser. Ísafjörður har en udmærket situation i forhold til skibe der fisker ved Østgrønlands kyst og har brug for service. Mange rederier fra både Norge og Færøerne har været de flittigste brugere af dette servicetilbud de sidste mange år. Servicekapaciteten er alligevel meget større og man står overfor ubrugte muligheder for at yde service til rederier, fiskeforædling og transport til Østgrønland. Det er vigtigt at etablere både kontakt og samarbejde mellem Vestfjordene og bygderne i Østgrønland.

9 2007: En rapport om Vestfjordene og Østgrønland. En vurdering af eventuelle samarbejdsmuligheder mellem Vestfjordene/Ísafjörður og Østgrønland. Rapporten blev udfærdiget med støtte fra Ísafjörður kommune og andre. Den var forfattet af Sigríður Ólöf Kristjánsdóttir. I rapportens konklusion står der bl.a. at De næste skridt kan [ ] være etablering af en tværfaglig arbejdsgruppe med interessehavere. Arbejdsgruppen burde definere de opgaver som må gennemføres, udarbejde en budget for opgaverne, skaffe kapital ad veje og så at implementere projekterne. I Ísafjörður kommunes mødereferat nr. 70 dater den 31. januar 2007 gør man rede for rapporten, og der står det til slut at det ansvarlige udvalg for rapporten vil undersøge muligheden for at etablere en sådan arbejdsgruppe. 2008: En viljeerklæring, udstedt af udenrigsministeriet og Ísafjörður kommune den 11. august og undertegnet af udenrigsminister Ingibjörg Sólrún Gísladóttir og borgmester Halldór Halldórsson og godkendt af kommunalbestyrelsen, om samarbejde om vurdering af muligheden for at forøge kontakt og handel mellem Grønland og Ísafjörður kommune med hovedvægt på Østgrønland. Det blev bestemt at både Ísafjörður kommune og udenrigsministeriet bidrog til rapporten med ISK Vestfjordenes økonomiske udviklingsbureau (Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða) påtog sig opgaven med rapporten : Vestfjordenes økonomiske udviklingsbureau leverer tre memoer om, hvorledes planlagt minedrift på Østgrønland kan, sammen med social udvikling, skabe præmisser for Ísafjörður som en servicecenter for Østgrønland. Konklusionen er den at Ísafjörður havn er et muligt alternativ som servicehavn. Sejlruten fra Scoresbysund, hvor minedriften planlægges, og til Ísafjörður er én dag kortere end til Reykjavik (1-2 dage i stedet for 2-3). Men hvis islandske skibe skal kunne tage sig af servicen, bliver man nødt til at genvurdere adgang til de grønlandske havne, for tiden har det grønlandske rederi Royal Arctic Line nemlig monopol på fragtsejlads til alle de grønlandske havne. Med hensyn til minedriften kan Ísafjörður flyplads nok heller ikke yde service til de store fragtfly som for eksempel de Hercules maskiner, man sandsynligvis vil benytte til fragtflyvninger for minedriften. Flypladsen kan derimod klare passagerflyvning fra østkysten, på den betingelse at Ísafjörður flyplads har de nødvendige tilladelser og vilkår for internationale flyvninger. Forbedret fly- og skibstrafik er en forudsætning for videre samarbejde, både når det gælder service for minedrift, turisme, uddannelses- og kulturvirksomhed og sundhedstjenesten, og derfor er det klart at offentlig støtte (fra udenrigs- og trafikministerierne) er en forudsætning for øget samarbejde mellem Ísafjörður og Grønlands østkyst. 2009: Vestfjordenes landsdelsting vedtog en resolution, hvor man opfordrer trafikmyndighederne til at genåbne muligheden for flyvninger fra Ísafjörður flyplads til Østgrønland med en lufttrafikaftale mellem Island og Grønland. I konklusionen siger man at Vestfjordenes muligheder for øget forbindelse med vores nærmeste naboer i vest er afhængige af man har pålidelig lufttrafik. 2010: I udenrigsministerens rapport om udenrigsspørgsmål og internationale anliggender, som blev præsenteret i Altinget i dens 138. session , står bl.a. at man tager sigte på at undertegne en nordisk lufttrafikaftale mellem Island, Danmark, Norge og Sverige i løbet af den nærmeste tid. Der er i denne sammenhæng en stor interesse for at opnå tilsvarende aftaler med Færøerne og Grønland. Til slut står der på netsiderne til det Nordiske kontor i Island, i kontorets drøftelse af Norden og den europæiske integrering, at kontakten mellem henholdsvis Norge, Island, Færøerne og Grønland, og

10 Europa-Unionen (EU) burde plejes i regi af nordisk samarbejde. Se nærmere på

11 Rekommandation 4/2010 Vestnordisk Råd har, den 24. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation, under Rådets årsmøde 2010 som afholdtes i Tasiilaq i Grønland. Vestnordisk Råd henstiller til Islands regering, Færøernes Landsstyre og Grønlands Selvstyre, at etablere et samarbejde om forvaltningen af landenes fælles fiskebestande. Landenes regeringer opfordres også til, at samarbejde om forberedelser for forhandlinger og samarbejde med øvrige lande om forvaltning af fælles fiskebestande. Alle de vestnordiske lande, Færøerne, Grønland og Island, bestræber at sikre, at al fangst i landenes områder er bæredygtig. Landene kender alle, både af egen erfaring og andres, hvilke konsekvenser overfiskeri kan medføre. Derfor tager landene bæredygtighedsprincippet alvorligt. Landene er alle opmærksomme på vigtigheden af, at der gælder klare og bestemte regler omkring landenes fiskebestande. Et af de problemer der falder i øjnene når enkelte fiskebestandes situation er vurderet, er at der er tendens til at der drives overfiskeri af fiskebestande der er fælles for to eller flere lande. Vestnordisk Råd afholdte i juni 2010 en temakonference om fiskeriforvaltningssystemer. Blandt konferencens vigtigste konklusioner var, at for at forsikre bæredygtig fangst af fælles fiskebestande, så er det nødvendigt, at de lande hvor de relevante fælles fiskebestande opholder sig, samarbejder om forvaltningen af fangsten fra disse, og i fællesskab beslutter hvor meget totalt kan fiskes fra disse årligt. Vestnordisk Råd henstiller derfor til de vestnordiske fiskeriministre, at etablere et formelt samarbejde om forvaltningen af fiskeri af fælles bestande. Ministrene opfordres til at udarbejde fælles regler for samarbejdet om fiskeri af fælles bestande, og at de i fællesskab forbereder sig for forhandlinger og samarbejde med øvrige lande om forvaltning af fælles fiskebestande. Med en fælles holdning i forhandlinger med eksterne parter, står disse lande stærkere end hver for sig. Ólína Þorvarðardóttir Rådsformand Thordur Thorarinsson Generalsekretær

12 Rekommandation 5/2010 Vestnordisk Råd har, den 24. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation, under Rådets årsmøde 2010 som afholdtes i Tasiilaq i Grønland. Vestnordisk Råd opfordrer RÚV (Islands radio), KNR (Grønlands radio) og ÚF (Færøernes radio) til at forøge og styrke sit samarbejde, således at der vises flere nyheder og nyhedsrelaterede udsendelser fra de to øvrige naboer i de tre lande. Det kunne eksempelvis ske ved, at man laver en aftale om, at anvende en bestemt del nyhedsmateriale fra hinanden ugentligt eller månedligt. Det påpeges, at sådanne samarbejde ikke behøver, at medføre store økonomiske udgifter for nogen af parterne, da der ville være tale om en aftale om at udveksle egenproduktioner. Rådet anbefaler desuden at de vestnordiske statsradioer gør TV-udsendelser fra de to øvrige nabolande tilgængelige, i så stor grad som muligt. Rådet forestiller sig, at der på længere sigt også kunne etableres et samarbejde mellem de statslige kanaler omkring produktionen af eksempelvis tv-serier. Redegørelse Alle de vestnordiske statslige TV-kanaler har en mere eller mindre omfattende produktion af nyheder. Også nogle serier og tv-film bliver producerede i landene. De vestnordiske statslige kanaler har samarbejdet og kan eksempelvis trække på hinanden, når de laver nyhedsproduktion i hinandens lande. De tre vestnordiske lande er hinandens naboer og har stærk kulturel forbindelse. Samhandel og turisme mellem landene er stor, og landene har en lang fælles historie samt mange fælles kulturelle træk. Samarbejde mellem landene og interessen for de øvrige vestnordiske lande er vokset i landene. Opfølgningen af denne rekommandation, vil således ikke bare medføre forøget viden og kunden om nabolandene, den opfylder et behov og efterspørgsel som allerede findes i landene. Det understreges, at der ikke er tale om et forslag som medfører de store økonomiske udgifter. På udgiftssiden falder måske nogle små administrative omkostninger, omkostninger ved oversættelse samt omkostninger ved oprettelsen af samarbejdet. På besparelserssiden kommer at udgifterne for de viste minutter (køb af emne) ville være minimale. Ólína Þorvarðardóttir Rådsformand Thordur Thorarinsson Generalsekretær

13 Rekommandation 6/2010 Vestnordisk Råd har, den 24. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation, under Rådets årsmøde 2010 som afholdtes i Tasiilaq i Grønland. Vestnordisk Råd opfordrer Grønlands regering Naalakkersuisut til at iværksætte en undersøgelse af mulighederne for et andet forsyningsmønster af Østgrønland herunder en vurdering af eventuelle begrænsninger den eksisterende koncessionsaftale giver. Begrunderlse Rederiet Royal Arctic Line A/S fartplan vedtages for et år ad gangen. Midt i den aktuelle situation hvor islægsperioden ikke er hvad den har været befordrer den form for planlægning ikke meget fleksibilitet. For de to byer på Østgrønland Tasiilaq og Ittoqqortoormiit betyder dette at de kun får anløb af fragtskib med forsyninger med henholdsvis 5 og 2 måneder om året. Det betyder at vareforsyningen i de 2 og 5 måneder skal dække byernes varebehov for et helt år. Dette medfører tilligemed at byerne må leve med dispensation fra udløbsdatoer for varerne hvilket ikke harmonerer med sundhedstiltag for befolkningen generelt. Med andre ord bliver distrikternes forsyning af de højt reklamerede grønt og frugt fragtet pr. fly det meste året med tårnhøje priser for varerne til følge. Ligesom byggematerialer for de 7-10 måneder indkøbes i den erklærede sejlperiode. Resultatet er lagerbeholdning for 2 cifret millionbeløb i det meste af året med alt for høje byggepriser til følge. Efter samtaler med islandske aktører på fragttransport ville begge byer kunne besejles meget mere fleksibelt eventuelt i tilknytning til fragttransport til nord- og nordøst Island. Sejltid beregnes kun til at tage højest et par døgn fra Island til begge byerne. Ólína Þorvarðardóttir Rådsformand Thordur Thorarinsson Generalsekretær

Skjal 1: Tilráðingar Samtyktar á ársfundi Útnorðurráðsins í Grønlandi august 2013

Skjal 1: Tilráðingar Samtyktar á ársfundi Útnorðurráðsins í Grønlandi august 2013 Skjal 1: Tilráðingar 2013 Samtyktar á ársfundi Útnorðurráðsins í Grønlandi 17. 22. august 2013 Rekommandation nr. 1/2013 Vestnordisk Råd har, den 20. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation,

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar 2008

Skjal 1: Tilráðingar 2008 Skjal 1: Tilráðingar 2008 Rekommandation nr. 1/2008 Vestnordisk Råd har, den 27. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation, under Rådets årsmøde 2008 i Grundarfjörður i Island. Vestnordisk Råd

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar Samtyktar á ársfundi Útnorðurráðsins í Føroyum august 2015

Skjal 1: Tilráðingar Samtyktar á ársfundi Útnorðurráðsins í Føroyum august 2015 Skjal 1: Tilráðingar 2015 Samtyktar á ársfundi Útnorðurráðsins í Føroyum 10. 13. august 2015 Vestnordisk Råds rekommandation nr. 1/2015 Vestnordisk Råd har, den 12.august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation,

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar Samtyktar á ársfundi Útnorðurráðsins í Íslandi august 2011

Skjal 1: Tilráðingar Samtyktar á ársfundi Útnorðurráðsins í Íslandi august 2011 Skjal 1: Tilráðingar 2011 Samtyktar á ársfundi Útnorðurráðsins í Íslandi 22. 25. august 2011 Vestnordisk Råds årsmødes forslag til vedtagelse nr. 1/2010: Vestnordisk Råds Præsidium foreslår, at årsmødet

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar 2003 & 2004

Skjal 1: Tilráðingar 2003 & 2004 Rekommandation nr. 1/2003 Skjal 1: Tilráðingar 2003 & 2004 Vestnordisk Råd har vedtaget følgende rekommandation under Rådets årsmøde 2003. 15 stemmer var for, ingen var imod og 3 var fraværende. Vestnordisk

Læs mere

Charter for Vestnordisk Råd

Charter for Vestnordisk Råd Charter for Vestnordisk Råd Præambel I erkendelse af At Færøerne, Grønland og Island, det vestnordiske område, har en fælles interesse i bevarelsen og en kontrolleret udnyttelse af landenes levende og

Læs mere

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Indholdsfortegnelse Indledning................................. 3 Prioriteringer i Islands formandskabsprogram..... 4 Fly og anden transport i Vestnorden............

Læs mere

Fly- og skibstrafik i Vestnorden, hvorfra og hvorhen?

Fly- og skibstrafik i Vestnorden, hvorfra og hvorhen? Fly- og skibstrafik i Vestnorden, hvorfra og hvorhen? Analyse og prognose Jón Þorvaldur Heiðarsson Hjalti Jóhannesson ANP 2004:774 Fly- og skibstrafik i Vestnorden, hvorfra og hvorhen? Analyse og prognose

Læs mere

Undersøgelse af mulighederne for alternativ godsforsyning af Østgrønland

Undersøgelse af mulighederne for alternativ godsforsyning af Østgrønland Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Undersøgelse af mulighederne for alternativ godsforsyning af Østgrønland Dokumentationsrapport September 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

Tale af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt ved Nordisk Seminar i Nuuk den 9. februar 2011

Tale af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt ved Nordisk Seminar i Nuuk den 9. februar 2011 Tale af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt ved Nordisk Seminar i Nuuk den 9. februar 2011 Nordisk samarbejde med fokus på samarbejde med naboer i vest og det arktiske område. Jeg vil indledningsvist

Læs mere

Jón Þorvaldur Heiðarsson Hjalti Jóhannesson

Jón Þorvaldur Heiðarsson Hjalti Jóhannesson RANNSÓKNASTOFNUN HÁSKÓLANS Á AKUREYRI Þórunnarstræti 99, Pósthólf 224, 602 Akureyri, Sími 463-0570, Fax 463-0560 Netfang: rha@unak.is Veffang: http://www.unak.is/ FLY- OG SKIBSTRAFIK I VESTNORDEN HVORFRA

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog Turisme, transport og kommunikation 1. Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

FREMTIDENS FLY OG SKIBSTRAFIK SKAL VÆRE OPTIMAL OG UNDERSTØTTE UDVIKLINGEN I GRØNLAND

FREMTIDENS FLY OG SKIBSTRAFIK SKAL VÆRE OPTIMAL OG UNDERSTØTTE UDVIKLINGEN I GRØNLAND FREMTIDENS FLY OG SKIBSTRAFIK SKAL VÆRE OPTIMAL OG UNDERSTØTTE UDVIKLINGEN I GRØNLAND Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Pressemøde 24. marts 2015 KOALITIONSAFTALEN Der

Læs mere

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: 341080 Fax: 311554 E-mail: info@business.gl Web: www.business.gl Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer Side

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Transport, turisme og kommunikation Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

Formandskabets Kontaktudvalgsmøde med folketingets præsidium

Formandskabets Kontaktudvalgsmøde med folketingets præsidium INATSISARTUT P a r l i a m e n t o f G r e e n l a n d Nyhedsbrev Af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt 2. halvår 2012 Forord Det fjerde arbejdsår for Inatsisartut indenfor denne valgperiode startede

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Björk Ingimundardóttir Gemensam nordisk publicering. Kære kolleger.

Björk Ingimundardóttir Gemensam nordisk publicering. Kære kolleger. Kære kolleger. Det, som jeg vil sige her, er grundet på de forslag, som Kåre Olsen og Anna Svensson har fremstillet i deres rapport om muligheden af at etablere et engelsksproglig, nordisk arkivvidenskablig

Læs mere

Turismeudvikling i Grønland Hvad skal der til? National Sektorplan for Turisme 2016-2020

Turismeudvikling i Grønland Hvad skal der til? National Sektorplan for Turisme 2016-2020 Turismeudvikling i Grønland Hvad skal der til? National Sektorplan for Turisme 2016-2020 Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 1 FLERE TURISTER TIL

Læs mere

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen NYHEDSBREV Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen 2. halvår 2014 Reception i anledning af Folketingets årlige orienteringsrejse til Grønland Formanden for Inatsisartut samt formanden for Naalakkersuisut

Læs mere

Herudover er Svalbard-rejerne af en størrelsessammensætning på count ca. 250+, som ikke gør dem egnet til andet end industriformål.

Herudover er Svalbard-rejerne af en størrelsessammensætning på count ca. 250+, som ikke gør dem egnet til andet end industriformål. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst Landstingsmedlem Marie Fleischer /HER Spørgsmål til Landsstyret

Læs mere

PROTOKOL 2008. Såfremt Grønland den 1. november 2008 ikke har opfisket sin kvote, overføres den resterende del til Færøerne.

PROTOKOL 2008. Såfremt Grønland den 1. november 2008 ikke har opfisket sin kvote, overføres den resterende del til Færøerne. PROTOKOL 2008 Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål. 1. Rødfisk 1 Parterne er enige om at vende tilbage til spørgsmålet, når kyststaterne Færøerne,

Læs mere

21. august 2007 EM 2007/45. I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag:

21. august 2007 EM 2007/45. I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag: 21. august 2007 I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges til Landstingets

Læs mere

Skjal 1 13 Uppskot til samtyktar um tilráðingar frá Útnorðurráðnum í 1999 og um frágreiðing um virki ráðsins í 1999

Skjal 1 13 Uppskot til samtyktar um tilráðingar frá Útnorðurráðnum í 1999 og um frágreiðing um virki ráðsins í 1999 Skjal 1 13 Uppskot til samtyktar um tilráðingar frá Útnorðurráðnum í 1999 og um frágreiðing um virki ráðsins í 1999 Rekommandation nr. 1/ 1999 Rekommandationer fra Rådets årsmøde 1999 Vestnordisk Råd har

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar 2007

Skjal 1: Tilráðingar 2007 Page 1 of 9 Rekommandation 3/2007 Skjal 1: Tilráðingar 2007 Vestnordisk råds rekommandation 3/2007 Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Grønlands Landsstyre og Islands Regering til at forøge

Læs mere

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED Disposition Præsentation af - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan kan man søge midler hos fonden?

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

PROTOKOL 2015. Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål

PROTOKOL 2015. Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål 1 PROTOKOL 2015 Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål 1. Rødfisk 1 Parterne udtrykte bekymring om, at det ikke er lykkedes at få alle parter

Læs mere

Forslag til inddeling af landet i geografier

Forslag til inddeling af landet i geografier Forslag til inddeling af landet i geografier Indledning Et samfunds administration af en befolkning på blot 56.000 personer vil de fleste steder i verden sjældent have behov for ret mange geografiske inddelinger.

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Dagsorden. Torsdag: 5. juni Sted: Hotel Føroyar, Oyggjarvegur 45

Dagsorden. Torsdag: 5. juni Sted: Hotel Føroyar, Oyggjarvegur 45 Vestnordisk Råds Temakonference 5.-8. juni 2008 i Tórshavn på Færøerne ÆNDRET SITUATION REDNINGSSAMARBEJDE I NORDATLANTEN Hvilke samarbejdsaftaler om redning har de vestnordiske lande, ved hvem og hvilke

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt MINISTEREN Grønlandsudvalget Folketinget Dato J. nr. 17. april 2015 2014-4402 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

NORA 20 år en katalysator og The Missing Link i nordisk og arktisk samarbejde

NORA 20 år en katalysator og The Missing Link i nordisk og arktisk samarbejde 1 NORA 20 år en katalysator og The Missing Link i nordisk og arktisk samarbejde Kære venner. Bedste nordiske frænder. Kære gæster. Det er en stor glæde og hæder for mig som færøsk fiskeriminister, som

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Turisme, transport og kommunikation 1. Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V).

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 163 Offentligt TALEPUNKTER TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Det talte ord gælder Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende

Læs mere

Aftalebilag. driftstilskud og resultatmål. for Job, Vejlednings- og. Opkvalificeringscentre. Kommuneqarfik Sermersooq

Aftalebilag. driftstilskud og resultatmål. for Job, Vejlednings- og. Opkvalificeringscentre. Kommuneqarfik Sermersooq Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Kommuneqarfik Sermersooq 2016 Departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011 SIUMUT ORDFØRERTALE Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011 Doris Jakobsen På Siumuts vegne skal jeg starte med at takke den nye

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

o Liberalisering o Teleområdet o Luftfartsområdet o Ny containerterminal i Nuuk o Tids- og Procesplan anlæg

o Liberalisering o Teleområdet o Luftfartsområdet o Ny containerterminal i Nuuk o Tids- og Procesplan anlæg PRESSEMØDE 21. april 2015 Boliger o Basis for fremtidens boligpolitik o De 19 principper Fremtidens infrastruktur o Liberalisering o Teleområdet o Luftfartsområdet o Ny containerterminal i Nuuk o Tids-

Læs mere

Erhvervsudvikling i mindre bosteder. Qaanaaq og Qeqertat et eksempel

Erhvervsudvikling i mindre bosteder. Qaanaaq og Qeqertat et eksempel Erhvervsudvikling i mindre bosteder Qaanaaq og Qeqertat et eksempel Hvis et bosteds erhvervsgrundlag bliver mindre flytter folk 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 Bygder Mindre byer Mannitsoq

Læs mere

I. SU med til udlandet Der er mulighed for at få SU med til udlandet, både til en hel uddannelse, og til et studieophold.

I. SU med til udlandet Der er mulighed for at få SU med til udlandet, både til en hel uddannelse, og til et studieophold. DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om tilskudsmuligheder for danske elever,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Nordisk venskabsbysamarbejde

Nordisk venskabsbysamarbejde Nordisk venskabsbysamarbejde Venskabskommunesamarbejdet med: Svelvik, Vadstena, Nådendal, Vesturbyggd Adm. revideret den 21. april 2015 af Anna Hellesøe Indhold Indledning... 2 Det nordiske venskabskommunesamarbejde...

Læs mere

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Hvilke investeringer ligger der og venter; lufthavne, havne, kommunikation

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Vestnordisk Råds rekommandationer

Vestnordisk Råds rekommandationer Vestnordisk Råds rekommandationer Vestnordisk Råds gældende rekommandationer efter årsmødet 2017 i sin helhed (inkl. begrundelser) I kronologisk orden Indholdsfortegnelse Vestnordisk Råds rekommandation

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 114 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 3. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog Turisme, transport og kommunikation 1. Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ.

Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. Bilag 1 Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. A. Helikopterflyvepladser Kullorsuaq Nuussuaq Tasiusaq (UPE) Aappilattoq (UPE) Innaarsuit Upernavik Kujalleq

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Indledende bemærkninger Forslaget har til formål at skabe rammerne for turistanlæg og besøgscentre, der etableres af Grønlands Selvstyre

Læs mere

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat 1 Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt 26. september 2012, Ilulissat

Læs mere

Mange ting. Udvalget har den 8. november fået en oversigt over mine forskellige aktiviteter, og en ny oversigt er på vej.

Mange ting. Udvalget har den 8. november fået en oversigt over mine forskellige aktiviteter, og en ny oversigt er på vej. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 89 Offentligt Handels- og investeringsministeren Samråd i Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget den 28. november 2012, kl. 14.15. Spørgsmål:

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 11. aug. 2015 I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. december 2005 VM 2006/13 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Det nuværende regelgrundlag for udøvelse af havnemyndighed er 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse

Læs mere

02 oktober 2007 EM 2007/31-01

02 oktober 2007 EM 2007/31-01 02 oktober 2007 EM 2007/31-01 Forslag til Landstingsfinanslov for 2008. Indledningsvis skal det understreges at vi fra Kattusseqatuigiit Parti ikke mener en skatteforhøjelse ifm forslag til Landstingsfinanslov

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS)

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) 1. Rammer og mål SNS handlingsplan for år 2014 gennemføres indenfor rammerne af SNS resultataftale med Nordisk Ministerråd for 2014-2017 samt prioriteringerne

Læs mere

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt 1. halvår 2012

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt 1. halvår 2012 NYHEDSBREV Af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt 1. halvår 2012 FORORD Det fjerde arbejdsår for Inatsisartut, indenfor denne valgperiode, begynder med åbningen af efterårssamlingen den 21. september.

Læs mere

Ræða Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar forsætisráðherra

Ræða Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar forsætisráðherra Ræða Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar forsætisráðherra um stöðu Norðurlandanna í Evrópu Arendal Noregi, 12. ágúst 2013 Fylkesmann Djupedal, ærede kolleger, gæster og tilhørere. Det er mig en sand glæde

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE- Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 14. december 2011

Læs mere

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 211 Offentligt Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Rapport om Vestnordens arktiske samarbejde mellem Færøerne, Grønland og Island

Rapport om Vestnordens arktiske samarbejde mellem Færøerne, Grønland og Island Rapport om Vestnordens arktiske samarbejde mellem Færøerne, Grønland og Island Udarbejdet af Egill Thor Nielsson, gæsteforsker ved Kinas Polarforskningsinstitut, til Vestnordisk Råds temakonference 2014

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

Jesper Nordskilde, Seniorfagleder Stine Bendsen, Seniorprojektleder Præsenteret af:

Jesper Nordskilde, Seniorfagleder Stine Bendsen, Seniorprojektleder Præsenteret af: Transportkommission i Grønland Præsenteret af: Jesper Nordskilde, Seniorfagleder [jno@cowi.dk] Stine Bendsen, Seniorprojektleder [sbd@cowi.dk] Indhold Kommissionens formål og sammensætning Organisering

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Høring ved borgermøde vedr. London Minings ansøgning om udnyttelse af jern ved Isua - første møde af 4 høringsmøder

Høring ved borgermøde vedr. London Minings ansøgning om udnyttelse af jern ved Isua - første møde af 4 høringsmøder Høring ved borgermøde vedr. London Minings ansøgning om udnyttelse af jern ved Isua - første møde af 4 høringsmøder Universitetet, Nuuk, d. 28. august 2012, kl. 19:00 22:00. Mødeledere ved høringsmødet:

Læs mere

Præsentation af CIRCLA, Bestyrelsens besøg på Inst. f. Kultur og Globale Studier. 8. februar 2016

Præsentation af CIRCLA, Bestyrelsens besøg på Inst. f. Kultur og Globale Studier. 8. februar 2016 Præsentation af CIRCLA, Bestyrelsens besøg på Inst. f. Kultur og Globale Studier 8. februar 2016 Fokus på Arktis Råstofudvinding (minedrift og offshore olie/gasproduktion) Fokus på Arktis Råstofudvinding

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle dele af rigsfællesskabet med hensyn til aftjening af værnepligt

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle dele af rigsfællesskabet med hensyn til aftjening af værnepligt Beslutningsforslag nr. B 61 Folketinget 2016-17 Fremsat den 1. februar 2017 af Marie Krarup (DF), Søren Espersen (DF) og Martin Henriksen (DF) Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle

Læs mere

Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne

Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram 2015-17 Ramme for projekterne Målsætningen for det arktiske samarbejdsprogram er at give støtte til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 139 final 2014/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, af aftalen mellem Den Europæiske Union

Læs mere

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning Turisme 21:2 Turismen 26-29 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 29 Figur 1. Hermed offentliggøres tallene for fly- og krydstogtpassagerstatistik. Publikationen indeholder et estimat over

Læs mere

Nordisk arbejdsgruppe for bæredygtig udvikling i Arktis Foresight Workshop v. Vestnordisk Råd

Nordisk arbejdsgruppe for bæredygtig udvikling i Arktis Foresight Workshop v. Vestnordisk Råd Nordisk arbejdsgruppe for bæredygtig udvikling i Arktis Foresight Workshop v. Vestnordisk Råd Indekskort: Befolkningsdistribution blandt de Vestnordiske lande Introduktion Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 28.8.2012 2012/0130(NLE) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udviklingsudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen

Læs mere

Anlægsplanlægning Investeringer forløb fra start til slut. Teit Groth, Finansdepartementet, med bidrag fra Embla Kristjánsdóttir 9.

Anlægsplanlægning Investeringer forløb fra start til slut. Teit Groth, Finansdepartementet, med bidrag fra Embla Kristjánsdóttir 9. Anlægsplanlægning Investeringer forløb fra start til slut Teit Groth, Finansdepartementet, med bidrag fra Embla Kristjánsdóttir 9. februar 2016 Anlægsplanlægning og kompetenceudvikling Eksempel: Lufthavnsudvidelse

Læs mere

GRØNLAND på vej til vækst

GRØNLAND på vej til vækst GRØNLAND på vej til vækst Modernisering af erhvervsrammer og arbejdsmarked i Grønland Opdateret lovgivning Beskyttelse af forbrugerne Hjælp til iværksættere Ny turismestrategi Trygt arbejdsmarked Mere

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

Analyser af konsekvenserne ved en opdeling af Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq. Resumé

Analyser af konsekvenserne ved en opdeling af Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq. Resumé Analyser af konsekvenserne ved en opdeling af Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq Resumé 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund og formål... 3 2 Overordnet konklusion... 4 3 Deling af Qaasuitsup

Læs mere

Landsstyreformandens nytårstale 2004

Landsstyreformandens nytårstale 2004 Landsstyreformandens nytårstale 2004 På Landsstyrets vegne ønsker jeg alle borgere i vort vidtstrakte land et godt og lykkebringende nytår, og takker jer alle for jeres indsats for samfundet i det forgangne

Læs mere

Status for bygderne og deres visioner. Oplæg V/ Bygderepræsentanterne - Charlotte Filemonsen Sarfannguit/Itilleq - Tønnes Kreutzmann - Kangaamiut

Status for bygderne og deres visioner. Oplæg V/ Bygderepræsentanterne - Charlotte Filemonsen Sarfannguit/Itilleq - Tønnes Kreutzmann - Kangaamiut Status for bygderne og deres visioner Oplæg V/ Bygderepræsentanterne - Charlotte Filemonsen Sarfannguit/Itilleq - Tønnes Kreutzmann - Kangaamiut Fiskeri/Fangst Før og nu. FØR: - Kombineret fangst og fiskeri

Læs mere

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006.

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006. PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med forelæsning på Midtgrønlands GU, Nuuk - 5. december 2006. Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Onsdag den 9. marts 2016 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Afbud Per Berthelsen

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS 1. Navn og hjemsted: 1.1. Den selvejende institutions navn er Nordatlantisk Hus. 1.2. Nordatlantisk Hus har hjemsted i Odense kommune. 2. Formål:

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug (Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug (Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug) ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk +299323366 Fax: +299325840 Atassut@greennet.gl www.atassut.gl ATASSUT FM2007/38 Augusta Salling 24.04.2007 Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske

Læs mere