Færøernes overlevelse ligger i generne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færøernes overlevelse ligger i generne"

Transkript

1 Færøernes overlevelse ligger i generne Line Vaaben 18. oktober 2013 Et storstilet forskningsprojekt vil de kommende 10 år forsøge at kortlægge alle færingers arvemasse i en biobank. Kristeligt Dagblad tog til øgruppen i Atlanterhavet for at finde ud af, hvad færingerne regner med at få ud af at kigge dybt i den nationale genetik Han står neden for det græsklædte fjeld med udsigten til fjorden og fortæller anekdoter om et langt liv på havet, om det træhus, han selv har bygget på skrænten bagved, og om det barske liv i bygden Kollafjørdur med gudfrygtighed og grindedrab. Tidligere havnefoged Hans Ivar Thomsen på 81 år er et billede på den færøske selvforståelse: afhængig af naturen, uafhængig af andre, men en overlever på trods af begge dele. Forskningsprojektet FarGen, der vil kortlægge færingernes arvemasse, blandt andet for at forebygge sygdomme, har han til gengæld aldrig hørt om: Men jeg har aldrig fejlet noget. Spørg bare lægen. Han siger: Hans Ivar, du er sund og rask. Viden om det ambitiøse genetiske forskningsprojekt FarGen er langtfra nået ud til alle kroge af Færøerne. Ikke ret mange har hørt om projektet andet end som en avisoverskrift, og endnu færre ved, hvad det går ud på. Til gengæld har det vakt opsigt internationalt, at den lille nordiske nation sigter mod at blive den første i verden, der kortlægger sin befolknings arvemateriale ved genom-sekventering. I modsætning til at undersøge et eller få gener ad gangen i forbindelse med bestemte sygdomme viser en genomsekventering den præcise opbygning af individets dna og giver et langt mere detaljeret og komplekst billede af vores arveanlæg. Herunder også anlæg og risiko for forskellige sygdomme. I slutningen af 2014 skulle der gerne ligge genetiske data klar fra /9

2 færinger, så FarGen kan søge udenlandske midler til at nå succeskriteriet på mindst færøske genomer i en national biobank hen over de kommende 10 år. Informationerne skal bruges til forskning i sygdomme, men på sigt også til at forebygge og skræddersy behandling til borgerne. Og så skal FarGen ikke mindst profilere Færøerne som nation og trække forskere og dermed arbejdspladser og penge til øgruppen. De 18 klippeøer, der udgør Færøerne, ligger midt i Atlanterhavet og rejser sig med dramatisk stejle fjelde, hvor træhuse ligger som små farvestrålende klodser klumpet sammen ned mod havet. I over tusind år har man her levet af fiskeri og fåreavl prisgivet en barsk natur. Og det er her, man skal lede for at finde svar på, hvorfor et storstilet forskningsprojekt har slået rod netop her, mener Rói Patursson. Han er filosof og digter og har de seneste 25 år været forstander på Færøernes Højskole, Fólkaháskúli, i Tórshavn. Den færøske fiskeindustri er en af de teknologisk mest avancerede i verden, fortæller han. Så et forskningsprojekt baseret på den nyeste forskning er helt i tråd med den strategi, man altid har brugt på Færøerne for at overleve: Vi er meget orienterede mod naturen. Alt det, vi lever af, kommer fra landet, luften og havet. Det handler om at overleve og teknologi er en del af det. Sådan har det altid været, siger Rói Patursson. Han har i øvrigt næsten fortrudt, at han sagde ja til interviewet, forklarer han. For det er svært at gennemskue de mange perspektiver i FarGen også selvom han har læst grundigt på sagen. På den ene side kan projektet give os mange nye spændende informationer det menneskelige genom er stort og spændende. Og det handler jo ikke kun om mennesker, men om alt livs begyndelse, siger Rói Patursson, der dog også er bekymret for etikken set i forhold til det enkelte menneske: 2/9

3 Det er etisk farligt at knytte et sådant forskningsprojekt til visioner om samfundsfremgang og økonomisk og demografisk vækst. Det kan føre til, at etiske spørgsmål angående individet bliver ideologiseret af politiske interesser, siger han og fortsætter: Vi får mere og mere viden om os selv og om samfundet og verden. Sådan har det været i de sidste 200 år. Men viden stiller store krav til os mennesker. Det kræver grundige diskussioner, og set i det lys mangler der offentlig debat om FarGen. Jeg føler ikke, at vi med den genetiske forskning bliver fattigere tværtimod. Vi har altid været optaget af de store spørgsmål: Hvem er vi? Og hvor kommer vi fra? Når det er sagt, mener jeg stadig, vi skal diskutere etikken omkring det. Den dimension er lige så vigtig som den videnskabelige. Især nu, hvor vores egen biologi er forskningsprojektet, burde etikken være helt med, siger Rói Patursson. Der bor knap mennesker på Færøerne. Befolkningen er på grund af sin isolerede placering meget homogen, og man har for nylig digitaliseret det færøske stamtræ flere århundreder tilbage ved hjælp af alle færøske kirkebøger. Kombineret med en elektronisk sundhedsjournal er øerne nærmest ideelle for genetisk forskning. I disse år strømmer resultater ud fra laboratorier verden over om menneskelige gener og på sigt spår man, at kortlægning af den præcise opbygning af menneskers dna bliver en helt almindelig del af forebyggelse og diagnosticering i sundhedssystemet af alt fra kræft til alzheimer. Og så er teknikken tilmed blevet meget billig. Kortlægningen af det første menneskelige genom var færdigt i 2001 det kostede 17 milliarder kroner og tog næsten 10 år. I dag kan man gøre det samme på et døgn for kun 6000 kroner. FarGen handler dog om andet end nysgerrighed over for de biologiske byggesten. Projektet kan være med til at modvirke højtuddannedes flugt fra Færøerne, fordi det skaber arbejdspladser. Og det kan igen bidrage til en 3/9

4 stærkere økonomi, forklarer forskningsleder i FarGen, overlæge i arbejdsmedicin Pál Weihe. FarGen kan med andre ord sikre overlevelsen i Udkantsnorden, som overlægen kalder det: Vores unge rejser til Danmark, Norge og England og uddanner sig, men de kommer ikke tilbage, fordi der ikke findes relevante job til dem. Vi skal have nogle højteknologiske arbejdspladser, der kan give de unge lyst til at bosætte sig her. Han arbejder i sin kombinerede praksis og forsker-hule en stor hvid villa i Tórshavn. Alle på Færøerne kender Pál Weihe ikke mindst på grund af hans forskning i kviksølvindholdet i grindehvaler og dets indflydelse på mennesker. Resultaterne fik i 2008 landslægen til at anbefale, at færingerne afholder sig fra at spise grindekød. Men Pál Weihe har også været lægelig direktør i det færøske sundhedsvæsen, har deltaget i arbejdet med Færøernes lovgivning om gen-forskning i 2005 og er nu altså en af hovedkræfterne i FarGen. Det er vores forventning, at den genetiske sammensætning af individet i mange sammenhænge kan forklare sygdom og sygdomsrisici. Du kan naturligvis vælge at sige, at du ikke ønsker at vide noget om, hvad genomet indeholder. Men du kan også sige: Nu vil jeg have råd om, hvad jeg især skal passe på og forsøge at kompensere for de svagheder, jeg har. Som arbejdsmediciner siden 1988 har han netop i disse lokaler lagt øre til talrige livsforløb. Lige fra landmandens til skolelærerens og fiskefabriksarbejderens: Jeg er vant til at se på et menneskes liv for finde forklaring på, hvad der har været medvirkende til, at de har ondt i ryggen eller nedsat lungefunktion. Med genetikken får man en ekstra dimension. Vi er jo både arv og miljø, og i takt med at den genetiske viden er vokset de kommende år, vil vi få større forståelse af samspillet mellem dem. Og det er oplagt, at sundhedsvæsenet i fremtiden vil trække på de her data i den daglige klinik. Både for at 4/9

5 udregne sandsynligheden for at udvikle sygdomme og i forbindelse med behandling, hvor vi allerede nu ved, at nogen medicin er bedre end anden, hvis man har en bestemt genetik, siger Pál Weihe. Den færøske regionale videnskabskabsetiske komité har for nylig kritiseret FarGen for en lang række forhold. Overlæge og speciellæge i psykiatri samt formand for komitéen Gunhild Isfeldt mener, at et af de største problemer er, at FarGen ifølge færøsk lovgivning faktisk ikke behøver spørge hver enkelt færing om lov til at kortlægge deres genom, så længe man kalder det blotlægning af data og ikke forskning. Og det er et stort problem, mener Gunhild Isfeldt, der har orienteret det færøske sundhedsministerium for at sikre, at hullerne i loven bliver lappet. Alle færinger skal spørges alt andet vil være etisk forkert, mener hun: Ved genomsekventering får man adgang til højfølsomme oplysninger hele koden for, hvorfor du blev, som du blev. Der kan ligge oplysninger om dispositioner til sygdomme og andre fakta, du ikke er interesseret i at vide, eller at andre ved. Der kan også være oplysninger om hemmelige familiebånd, du ikke er bekendt med, som kan skabe en psykisk belastning for den enkelte, siger Gunhild Isfeldt. fortsætter næste side fortsat fra side 11 Hun savner også ordentlige retningslinjer for, hvordan man vil informere befolkningen: Jeg vil have, at de folk, der skal tage stilling, er fuldstændig informeret om fordele og ulemper. Og man skal tjekke efter, om de har forstået, hvad de bliver informeret om. På Færøerne findes både fiskere med syv års skolegang og akademikere. Og man skal formidle ordentligt til begge grupper. 5/9

6 Det er Gunhild Isfeldts opfattelse, at de færreste færinger har den fornødne viden til at gennemskue projektets indhold. Der har manglet debat og information: Der mangler viden om, hvad det er, man blotlægger ved genomsekventering hvilke informationer, der ligger helt inde i kernen af den enkelte. Hvor dybt man kigger ind i Skaberens værk, om man så må sige. Noget af det, hun er mest betænkelig ved, er, at man på sigt håber at kunne kortlægge børns genomer rutinemæssigt ved fødslen: FarGen vil gerne have alle med revl og krat. Hvis man forudsætter, at hver enkelt person skal tage stilling, vil en værge kunne beslutte noget på barnets vegne, selvom det ikke er givet, at barnet vil bryde sig om at være sekventeret, når det bliver myndigt. Det synes jeg ikke er etisk korrekt. Pál Weihe er godt klar over, at noget af det vigtigste de kommende år bliver at sikre sig befolkningens opbakning: Jeg tror, lysten til at deltage kommer til at afhænge af, om der kommer gode eksempler frem i offentligheden at det var gavnligt og kunne bruges til noget. Kommer der negative historier om, at folk bliver angste, til ingen verdens nytte, kan det også gå den anden vej. Selv har 64-årige Pál Weihe for nylig fået sit eget genom kortlagt. Han kalder informationerne om sine gener jævnt kedelige og ikke noget, der har ændret hans liv: På sigt bliver det sandsynligvis almindeligt at få foretaget den her type analyse. Og hvis man er bekymret for, at en masse mennesker får adgang til information, der kan gøre dem ængstelige, er det da langt bedre, at vi tager teknikken i brug i ordentlige rammer, så de negative sider reduceres mest muligt. Færingerne skal jo ikke tvinges til at kende de her data, hvis 6/9

7 de ikke ønsker det. Vi ønsker ikke at kvæle mennesker i angstskabende information. Omvendt har sundhedssystemet en forpligtelse til at melde, hvis man finder utilsigtede sygdomme, som man kan gøre noget ved. Pál Weihe anerkender, at der er risiko for, at den enkelte får viden, han eller hun ikke har ønsket. Men man kan jo vælge kun at få tilbagemelding i tilfælde af, at det er en viden, man kan bruge til noget i forhold til behandling eller forebyggelse. Færøerne er et meget familieorienteret samfund, hvor de fleste ved, hvilken bygd man kommer fra, og hvem man er i familie med. Genetisk kortlægning ser mange færinger blot som en udvidelse af den eksisterende viden. Men kan det ikke også være problematisk, hvis et familiemedlem får viden om arvelige sygdomme, som måske også angår hans forældre, søskende eller andre grene i stamtræet? Sådan er det også i almindelig behandling. Vi ved jo en masse om arvelighed, uanset om vi kender folks gener eller ej. Det gælder alt fra allergi til åndsevner. Forskellen er, at genetisk teknologi langt sikrere kan sige, om man er bærer eller ej, siger Pál Weihe. Jógvan Fridriksson er 56 år og har været biskop på Færøerne siden Han sidder på sit kontor i den nyrenoverede bispegård også han med udsigt til både fjord og fjeld. På Færøerne, hvor troen spiller en meget stor rolle, er kirken en vigtig magtfaktor. Officielt har folkekirken ikke taget stilling til FarGen, fortæller Jógvan Fridriksson. Men vi har heller ikke gjort modstand, som han siger: Jeg synes som udgangspunkt, at FarGen er et spændende projekt. Men jeg er humanist og ikke ekspert, og jeg synes godt, man kan spørge: Hvad skal det til for? Hvad flytter det i forhold til et godt liv? Livet i al sin 7/9

8 skrøbelighed, uduelighed og mangfoldighed har jo værdi i sig selv, siger han og fortsætter: Min tiltro til videnskaben er stor, men ikke så stor, at jeg benægter bivirkningerne. Jógvan Fridriksson har rejst sig op og går rundt i sit kontor, mens han taler: Forskningsprogrammet i sig selv kan være godt og gavnligt, men har helt sikkert også sine bagsider. Jeg kan blive bange for, hvis man kender livet ud fra en mulig diagnose, at det kan blive en stor ulykke. At man bliver sin egen diagnose i stedet for, at man lever. Og hvad så med livsfylden og livsværdien?. Jógvan Fridriksson lever selv med sygdom. For tre år siden begyndte han at ryste på hænderne. Talrige lægeundersøgelser har ikke givet svar på, præcis hvad det skyldes. Jeg har det fint, hvis jeg tager medicin. Den har store bivirkninger på sigt, men jeg tager medicinen, for jeg vil hellere leve et liv med kvalitet frem for et langt liv. Og så engang, når jeg lægger årerne ind, som vi siger, overlader jeg trygt båden til dem, der sidder bagved. Jógvan Fridriksson mener, vi generelt er for optagede af at opnå garantier for et lydefrit liv: Livet er skænket af Gud. Og jeg tror, Han er på de svagestes side. Men Gud er ikke lykkesmed eller en julemand. Man er ikke fritaget for kriser i livet, bare fordi man tror og beder til Gud. Men det er man jo heller ikke, fordi man er toptjekket genetisk. Når samtalen falder på FarGen som en global redningsplanke for Færøerne, ryster biskoppen let på hovedet. 8/9

9 Man besnærer den offentlige opinion ved at tale om arbejdspladser og fremgang. Lad mig bruge et billede: Når man går oppe på de smalle stier på fjeldet, skal man se sig for, når man sætter fødderne. Hvis man løfter blikket og kigger for langt ud, risikerer man at træde forkert. Og så er der 300 meters fald til den ene side. Man skal kende sit eget sted. FACEBOOK: Bliv ven med Kristeligt Dagblad Prøv Kristeligt Dagblad gratis i 4 uger Nyhederne, som ingen andre fortæller om Kvalitetsjournalistik med indsigt og dybde En avis, der går bag om nyhederne Prøv os i 4 uger gratis og uforpligtende Telefonnr. Bestil 9/9

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Et undervisningsog demokratiprojekt for 9. og 10. klasser. Tilrettelagt af Det Etiske Råd.

Et undervisningsog demokratiprojekt for 9. og 10. klasser. Tilrettelagt af Det Etiske Råd. Et undervisningsog demokratiprojekt for 9. og 10. klasser. Tilrettelagt af Det Etiske Råd. Etisk Forum for Unge 2005 Den tjekkede tvivl Om stamceller og etik ISBN: 87-91112-45-1 Udgivet af: Det Etiske

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Roskilde Universitet Den Samfundsvidenskablige Bacheloruddannels e

Roskilde Universitet Den Samfundsvidenskablige Bacheloruddannels e 1 Rygning og Fedme: Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion:... 4 1.1 Rygning:... 5 1.2 Fedme:... 7 1.3 Problemformulering:... 10 2. Projektdesign:... 10 3. Metoder:... 11 3.1 Afgrænsning:... 11 3.2 kvalitativ

Læs mere

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen DebatMagasin om det danske sundhedsvæsen Sundhedsvæsenet værdier og udfordringer Regionernes borgertopmøder Forår 2011 Indhold Tema 000 Op op og atter op 5 Tema 001 Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? 9

Læs mere

biosam Biobanker biosam resumé og redigeret udskrift af høring i folketinget den 2. oktober 2002

biosam Biobanker biosam resumé og redigeret udskrift af høring i folketinget den 2. oktober 2002 biosam Biobanker resumé og redigeret udskrift af høring i folketinget den 2. oktober 2002 biosam Biobanker - Beskyttelse af humangenetisk materiale Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget

Læs mere

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at diagnosticere genetisk betingede sygdomme i Danmark, efter at forskere har nået første milepæl i kortlægningen af

Læs mere

meningen med Om tro og livsværdier

meningen med Om tro og livsværdier lærersider 119 meningen med Om tro og livsværdier 120 lærersider Fokus Filmen sætter fokus på tro og livsværdier; og på livets rejser, der kan lede en på sporet af meningen med det hele. Både for de unge,

Læs mere

Magasinet for pårørende. bedre psykiatri Vinter / Forår 2012. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende bedrepsykiatri.dk

Magasinet for pårørende. bedre psykiatri Vinter / Forår 2012. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende bedrepsykiatri.dk Magasinet for pårørende Vinter / Forår 2012 BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende bedrepsykiatri.dk 02 Vinter / Forår 2012 03 Efter valget: Politikerne skal holdes fast på løfterne Der er nok at

Læs mere

Bilag 8. Side 1 af 12

Bilag 8. Side 1 af 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Transskribering af interview m. Ea, 14.april

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

hvad med indhold/ forebyggelse/04 it/10 Teknologi forandrer patienternes liv Rekruttering/16 etik/22 Behandling/28 100 års sundhed/34

hvad med indhold/ forebyggelse/04 it/10 Teknologi forandrer patienternes liv Rekruttering/16 etik/22 Behandling/28 100 års sundhed/34 FORORD/ 3 hvad med sundheden? En stærk fødselar indhold/ Debat/ forebyggelse/04 Meget mere end kampagner it/10 Teknologi forandrer patienternes liv Rekruttering/16 Nej, der er ikke en læge til stede etik/22

Læs mere

Hvad kan vi? Hvad vil vi? Hvad bør vi?

Hvad kan vi? Hvad vil vi? Hvad bør vi? Hvad kan vi? Hvad vil vi? Hvad bør vi? Tale ved det udvidede landemode i Københavns Stift onsdag den 11. oktober 2000 samt ved stiftsmødet i Rønne den 6. november 2000 Tak for den venlige og for mig særdeles

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Etik drejer sig om at sikre det gode liv

Etik drejer sig om at sikre det gode liv Etik drejer sig om at sikre det gode liv Interview i Frelsens Hærs blad "mennesker & tro" Af Bent Dahl Jensen Formanden for Det Etiske Råd, tidl. amtsborgmester Erling Tiedemann ser fremtiden på det etiske

Læs mere

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Interviewer (I): Milica Interviewperson (IP): Kristina Suppleant (S): Jannie I: Ja, altså. Du har altså hørt om hvad vores projekt handler lidt om. Vi er lidt inspireret

Læs mere

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN Familie- og Arbejdslivskommissionen Linda Nielsen Formand, dr. jur., professor i familieret ved Københavns Universitet Esma

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Kvinder og velfærd i Vestnorden

Kvinder og velfærd i Vestnorden Kvinder og velfærd i Vestnorden Karin Jóhanna L. Knudsen, MarieKathrine Poppel Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Ingibjörg Lilja Ómarsdóttir Guðbjörg Linda Rafnsdóttir (redaktør) TemaNord 2010:578 Kvinder

Læs mere

Et liv med HIV Sex og Sundheds håndbog om livet som HIV-positiv

Et liv med HIV Sex og Sundheds håndbog om livet som HIV-positiv Et liv med HIV Sex og Sundheds håndbog om livet som HIV-positiv Sex & Sundhed har i forbindelse med dette opdaterede kapitel i HIV-håndbogen sat fem helt almindelige danskere stævne til en samtale om deres

Læs mere

Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport

Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport 1. Forord: Kan man spørge børn om skilsmisser? Hvad mener børn om forældres skilsmisse? Hvor meget vil børn selv være med til at bestemme, når mor og far går

Læs mere

udsyn præsenterer Tlf.: 28 18 21 23 Mail: rj@robertjakobsen.dk Velkommen! Det lille EKSTRA

udsyn præsenterer Tlf.: 28 18 21 23 Mail: rj@robertjakobsen.dk Velkommen! Det lille EKSTRA præsenterer V I R K S O M H E D S U D V I K L I N G Det lille EKSTRA Kunden har altid ret - til noget Her på den smukke bagside skal kort præsenteres, hvilke roller jeg påtager mig i private og offentlige

Læs mere

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label Kvalitet og prioritering Danmarks eneste nyhedsmagasin om sundhed SÆR- UDGAVE Kvaliteten ligger også i at finde patientens ressourcer Med erfaringer fra 20 års fortravlet hverdag som praktiserende læge

Læs mere

Alternativ Behandling

Alternativ Behandling Alternativ Behandling Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget d. 19. marts 2002 Teknologirådets rapporter 2002/7 Alternativ behandling Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere