KOREA HAR RET TIL ET EFFEKTIVT FORSVAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOREA HAR RET TIL ET EFFEKTIVT FORSVAR"

Transkript

1 August 2006 KOREA HAR RET TIL ET EFFEKTIVT FORSVAR - STOP USA S KRIGSTRUSLER OG BLOKADE Amerikanske tropper går i land i Korea i en af deres utallige krigsøvelser i Sydkorea, der har til formål at forberede et angreb på DDF Korea. Indhold: DDF Korea kæmper for sin ret til selvforsvar side 3. Pressemeddelelse om missilsagen fra DDF Korea side 3. Korte nyheder fra Korea og Venskabsforeningen maj-juli 2006 side 5. 1

2 EN UUNDVÆRLIG AVIS LUKKER I PAPIRUDGAVEN The People s Korea fortsætter som netavis. Venskabsforeningens repræsentanter modtager her i august 2005 kvittering fra lederen af Unha-ri børnehaven for modtagelse humanitær bistand og gaver fra Nordkoreaindsamlingen. STØT NORDKOREAINDSAMLINGEN GIRO Siden 1997 har Venskabsforeningen Danmark - Den Demokratiske Folkerepublik Korea kørt en humanitær hjælpeindsamling til befolkningen i det nordlige Korea. Nordkoreaindsamlingen koncentrerede sig i de første år om egentlig nødhjælp som frø, kartoffelstiklinger, medicin og reservedele til ødelagte vindmøller. Det var under de vanskeligste år med hungersnød i Nordkorea. De seneste år har indsamlingen og Venskabsforeningen indgået venskabsaftale med landsbyen Unha-ri i Onchon i Sydpyonganprovinsen om, at det primært er der indsamlingen leverer sin humanitære bistand. Bistand gives hovedsageligt til dag- og døgnbørnehaven i byen. I de seneste år har Nordkoreaindsamlingen leveret legetøj, ny gulvbeklædning, træ til reparation af børnehavens tag, undervisningsudstyr og udstyr til stabilisering af den ellers ustabile elforsyning. Nordkoreaindsamlingen giro er en lille indsamling, der hovedsageligt baserer sig på bidrag fra Venskabsforeningens medlemmer og venner af foreningen. Men bidragene til børnene i Unha-ri gør meget stor nytte og fungerer også som en konkret solidaritetshandling overfor det koreanske folk. De indsamlede beløb går ubeskåret til Koreas folk. Du opfordres også til at give et bidrag stort eller småt til: NORDKOREAINDSAMLINGEN GIRO Tordenskjoldsgade 14, 1., 1055 København K. Girokort kan fås tilsendt. Henvendelse se bagsiden. Sidste udgave af The People s Korea kom 29. april 2006 Den engelsksprogede avis The People s Korea, der er udkommet hver uge siden 1961 lukkede med den sidste papirudgave den 29. april Avisen udgives af den koreanske mindretalsorganisation i Japan CHONGRYUN, og har i 45 år været en uundværlig kilde til sober dækning af udviklingen i både Nord- og Sydkorea. Ikke mindst for det koreanske folks venner overalt i verden, der praktiserer solidaritets- og venskabsarbejde med Korea. Især set i lyset af, at de fleste engelsksprogede nyheder om Korea er farvet og fordrejet af USA s anti-nordkorea hetz og propaganda. Heldigvis fortsætter avisen sin netavis, der har eksisteret siden The People s Koreas præsident Pak Il og chefredaktør Choe Kwan Ik siger i en pressemeddelelse den 29. april 2006, at de meget beklager overfor avisens læsere, at det af ressourcemæssige årsager har været nødvendigt at tage dette skridt. Til gengæld vil avisen nu være i stand til at fordoble indsatsen på at forbedre netavisen The People s Korea således, at den bedre og hurtigt kan imødekomme kravene, som den hurtigt ændrende situation på og omkring den koreanske halvø stiller til avisen. Få mere information om Korea Søg på: Gadebillede fra Unha-ri 2

3 DDF KOREA KÆMPER FOR SIN RET TIL SELVFORSVAR KOREAS VILJE TIL FORSVAR Mens de fleste vestlige mediers og politikeres reaktion på DDF Koreas missiltest har været præget af hykleri og dobbeltmoral, udtaler DDF Koreas udenrigsministerium fortsat vilje til at styrke forsvaret. Indbyggere i Pyongyang demonstrerer her på Kim Il Sungpladsen imod USA s krigstrusler og blokade. Af Henning Jakobsen Pressemeddelelse fra KCNA den 6. juli 2006: Reaktionen fra hovedparten af de vestlige medier på missilforsøgene i starten af juli har været på én gang forudsigelige og samtidigt dybt skizofrene. På den ene side har man fokuseret på den påståede missiltrussel mod DDF Koreas nabolande, men samtidig også forsøgt at latterliggøre de nordkoreanske missilers tekniske præstationer. Men med den fortsatte og bevidste propaganda fra USA mod suveræne stater (deriblandt DDF Korea), som påstås at skulle udgøre en ondskabens akse, og med truslerne om forebyggende atomangreb mod disse lande, er spørgsmålet om der findes et farligere og mere uansvarligt land end USA. Washington (og Tokyo) glemmer, at de selv ofte tester missiler i farvandene omkring Korea, og USA afholder aggressive krigsøvelser i Sydkorea vendt imod det nordlige Korea. En frugtbar fortsættelse af 6-partsforhandlingerne mellem DDF Korea, Sydkorea, Kina, Japan, Rusland og USA har formentlig meget lange udsigter i dette klima, uanset at det er lykkedes USA at presse en resolution igennem i FN s sikkerhedsråd, som - udover fordømmelse af DDF Koreas missilforsøg - bl.a. opfordrer til genoptagelse af 6-partsforhandlingerne. En talsmand for DDF Koreas udenrigsministerium gav følgende svar på spørgsmål rejst af KCNA samme dag vedrørende missilaffyringen i DDF Korea: Fra protestdemonstration i Pyongyang imod USA s og Japans og andre imperialistiske magters reaktion på DDF Koreas fuldt lovlige missiltest den 5. juli. De seneste vellykkede missilaffyringer var en del af Koreas Folkehærs rutinemæssige militære øvelser, for at øge nationens militære selvforsvars-kapacitet. DDF Koreas udøvelse af sin legitime ret som en suveræn stat, er hverken bundet op af nogen internationale love eller bi- og multinationale aftaler, såsom DDF Korea-Japan Pyongyangerklæringen eller fælleserklæringen fra 6partsforhandlingerne. DDF Korea er ikke blandt underskriverne af missilteknologi-kontrol-systemet og er derfor ikke bundet af nogen forpligtelse under dette. Hvad angår suspenderingen af langdistancemissilforsøgene, som DDF Korea aftalte med USA i 1999, var det kun gyldig så længe der var en dialog mellem de to lande. Bush-administrationen valgte at kassere alle aftaler, som den foregående regering indgik med DDF Korea og den torpederede fuldstændigt den bilaterale dialog. DDF Korea har allerede i marts 2005 gjort klart, at suspenderingen af missiltest havde mistet sin gyldighed. Det samme kan siges om den suspendering af langdistancemissilforsøg, som DDF Korea enedes med Japan om i DDF Korea-Japan Pyongyangerklæringen fra I DDF Korea-Japan Pyongyang-erklæringen udtrykker DDF Korea sin hensigt om at fortsætte missiltestmoratoriet efter 2003 i erklæringens ånd. Dette skridt blev taget under forudsætning af, at Japan begyndte at normalisere forholdet til DDF Korea og erkendte sin fortid. De japanske myndigheder har derimod misbrugt DDF Koreas gode vilje. De har ikke levet op til deres forpligtelser, men gjort bortførelses-sagen 3

4 international i tråd med USA s fjendtlige politik overfor DDF Korea. Dette uanset, at DDF Korea allerede har løst den sag fuldstændigt. Denne opførsel har bragt hele forholdet mellem DDF Korea og Japan til samme stadie som før offentliggørelsen af erklæringen. Det er en manifestation af DDF Koreas storsindethed, at det har fastholdt stoppet for missiltest så længe i den situation. Fælleserklæringen fra 6-parts-forhandlingerne den 19. september 2005 fastslår de seks parters forpligtelser til at arbejde for en atomfri Koreahalvø. Men dårligt var udtalelsen blevet vedtaget, før USA indførte økonomiske sanktioner mod DDF Korea og øgede presset på flere måder gennem dem. Samtidig havde USA - gennem trusler og afpresning såsom massive militærøvelser rettet mod DDF Korea - fuldstændig ødelagt forsøget på at virkeliggøre fælleserklæringen. Det må stå klart for enhver, at der ikke er grund til at alene DDF Korea skulle stoppe missilforsøgene i sådan en situation. På baggrund af dette faktum, er det en søgt forklaring, som groft forfalsker virkeligheden, når nogen hævder at Koreas Folkehærs rutinemæssige missilaffyringer (til eget forsvar), forværrer den regionale situation og blokerer for fremskridt i dialogen. Det er en historisk lektie og en markant realitet i internationale forhold, dokumenteret af Irak-krisen, at forskubbelse af magtbalancen vil skabe ustabilitet og krise og endda anstifte krig. Uden DDF Koreas formidable selvforsvarsafskrækkelse ville USA have angrebet DDF Korea mere end én gang. Eftersom USA har placeret DDF Korea som en del af ondskabens akse og som et mål for forebyggende atomangreb, ville freden på Koreahalvøen og i regionen være blevet alvorligt forstyrret. Derfor tjener DDF Koreas missil-udvikling, - afprøvning, fremstilling og opstilling - som en nøgle til at bevare magtbalancen og bevare fred og stabilitet i Nordøstasien. Det er også absurd, når nogen kalder de seneste missilaffyringer en provokation eller lignende, bare fordi DDF Korea ikke forhåndsorienterede om dem. Det ville være ganske tåbeligt at orientere Washington og Tokyo om missilaffyringerne på forhånd, idet USA, som teknisk set er i krig med DDF Korea, igennem en måned har truet med at angribe et nordkoreansk missil, som måtte nærme sig Japan. DDF Korea fastholder sin vilje til at fjerne alle atomvåben på Koreahalvøen på fredelig vis og gennem forhandlinger, som det er forpligtet til Amerikansk spionfly af bl.a. denne type opererer dagligt over DDF Korea for at forberede et angreb. ifølge Fælleserklæringen af 19. september 2005 fra 6-partsforhandlingerne. De seneste missilaffyringer har intet med 6-partsforhandlingerne at gøre. Koreas Folkehær vil i fremtiden fortsætte missilaffyringsøvelserne som et led i at styrke sin afskrækkelses- og selvforsvarskapacitet. DDF Korea har ingen anden mulighed end at reagere kraftigt på andre måder, hvis noget land vover at reagere på øvelserne med pression på DDF Korea. Oversættelse: HJ. Annonce: Læs Dagbladet Arbejderen Danmarks røde dagblad Prøveabonnement 6 uger for 100 kr. eller 6 måneder for 400 kr. Ring eller bestil på 4

5 KORTE NYHEDER FRA KOREA OG VENSKABSFORENINGEN maj juli 2006 Nyhedskronologi: 1. maj Her ses et udsnit af det velbesøgte Rød 1. maj arrangement i Fælledparken i København. Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea var sædvanen tror på gaden 1. maj på arbejderklassens internationale kamp- og festdag. Venskabsforeningen havde en velbesøgt bod hos Rød 1. maj. Her blev solgt og uddelt materialer om Korea og diskuteret livligt om situationen i Korea og mange stillede spørgsmålet om hvorfor foreningen var blevet udelukket fra årets 1. majarrangement på Blågårds Plads i København. Selvom Venskabsforeningen ikke var med på Socialistisk 1. maj på Blågårds Plads var foreningen alligevel genstand for omtale hos en af hovedtalerne nemlig DKP s formand Henrik Stamer Hedin, der bl.a. i sin Blågårds Plads-tale sagde: Man deler os i de gode og de onde. Det er åndelig og politisk ensretning. For hvem kan være imod de gode? Hvem kan for de onde? Vi, der er for frihed, må vende os mod denne ensretning. Vi må vende os mod opdeling i gode og onde. Derfor er det uheldigt, at de der arbejder for venskab med et af de lande, der brændemærkes af imperialismen, ikke kunne få lov til at være til stede her i dag. Det kunne de ikke, fordi nogle af os ikke havde modet til at træde op mod ensretningen. Fordi nogle af os savnede den politiske modenhed til at undgå at falde i den fælde, der var sat for os. Det drejer sig ikke om det pågældende lands (Koreas red.) politik eller samfundssystem. Det drejer sig om, at imperialismen søger at isolere det land, at få os til at føle fjendskab imod det, og det med et dobbelt formål: At vi skal frygte, så vi finder os i, at vores demokrati bliver nedbrudt for øjnene af os. Og at de lande, imperialisterne udnævner som til slyngelstater eller hjemsted for ondskab eller hvad ved jeg at de lande berøves sympati og allierede i en kommende krig. Også i Korea blev 1. maj fejret bl.a. med et fælles Nord-Syd massemøde med deltagelse af arbejdere og fagforeningsrepræsentanter fra både Nord- og Sydkorea. CHONGRYUN OG MINDAN FUNDET SAMMEN De to store koreanske mindretalsorganisationer i Japan CHONGRYUN og den noget mindre MINDAN er på et historisk møde i Tokyo den 17. maj fundet sammen om fremover at samarbejde i samklang med den forsonings- og genforeningsproces, der finder sted i Korea. Igennem årtier har de to organisationer støttet henholdsvis Nordkorea (CHONGRYUN) og Sydkorea (MINDAN), og således været i konflikt og kraftig modsætning til hinanden. I en fælles udtalelse efter mødet udtalte de to organisationer, at de fremover vil samarbejde om forsvaret for det koreanske mindretals rettigheder i Japan, om opretholdelse af et fælles koreansk uddannelsessystem i Japan, at videreføre den koreanske kultur og sprog samt velfærdprogrammer for det koreanske mindretal. Ligeledes enedes de to organisationer og sammen at fejre 6-årsdagen for 15. juni Nord-Syd Fælleserklæringen for koreansk samarbejde, forsoning og genforening ved festivaler i Japan. Endelig besluttede man at oprette fælles udvalg, der skal arbejde videre med at forberede det fremtidige samarbejde mellem CHONGRYUN og MINDAN. NORD-SYD MILITÆR FORHANDLINGER Generaler fra Nord og Sydkorea mødtes den maj igen i grænsebyen Panmunjom. Mødet havde til formål at finde en metode til at forhindre nye Nord-Syd sammenstød og militære konflikter i det koreanske vesthav. Nordkoreas chefforhandler fremførte, at det er meget vigtigt at finde en løsning på det alvorlige problem ud fra 3 principper: Princippet om at handle ud fra den fælles interesse for nationens velstand, princippet om at respektere hinandens ret til et territorialfarvand og princippet om en nydefinition og omlægning af den maritime militære Nord-Syd demarkationslinie i vesthavet til en mere hensigtsmæssig linie indeholdende et fælles sikkert fiskeriområde. Der var uenighed om hvorvidt den maritime demarkationslinie kan ændres. Det mener DDF Korea den kan, idet våbenhvileaftalen fra 1953 ikke indeholder klare grænser i vestfarvandet og ej heller klare regler for hvordan dette område skal reguleres. Sagen er meget vigtig idet stridigheder 5

6 om netop dette farvand har givet anledning til flere større eller mindre militære konfrontationer mellem Nord- og Sydkorea de sidste 60 år. Forhandlingerne fortsætter. DDF KOREA INDBYDER USA DDF Korea sendte den 2. juni en invitation til USA om dialog om hvordan 6-parts forhandlingernes fælleserklæring fra september 2005 kan blive implementeret. Invitationen blev ikke besvaret bortset fra indirekte og i generelle vendinger fra state department med, at USA er parat til at genoptage 6-partsforhandlingerne. Hvis USA havde indvilget i en dialog med DDF Korea ville de ellers have fået en forklaring på hvorfor 6- partsforhandlinger har befundet sig i dødvande i månedsvis: USA har i november 2005 indført en meget skrap finansiel blokade imod DDF Korea helt i strid med ånden i 19. september fælleserklæringen. De 6 parter aftalte sidste år bilaterale og multilaterale kontakter for at skabe en atmosfære til gavn for åbning af næste fase i 6-partsprocessen. Sådanne kontakter har USA ikke ønsket med DDF Korea, men Bush-administration har tværtimod blot gentaget deres arrogante krav om, at DDF Korea betingelsesløst skal demontere sit atomprogram. DDF Korea vil gerne forhandle om, at opgive sit atomprogram med målet om et atomvåbenfrit Korea som perspektiv, men sådanne forhandlinger skal foregå samtidig med en tillidsskabende og ikkefjendtlig dialog om bilaterale forbindelser mellem DDF Korea-USA og DDF Korea-Japan, om fredelig sameksistens, om indgåelse af fredsaftale som erstatning for våbenhvileaftalen fra 1953, om leverance af letvandsreaktorer og brændsel til DDF Korea. Det er i sin enkelthed indholdet i 6- partsfælleserklæringen af 19. september 2005, som USA selv har skrevet under på. NORD-SYD FEJRES FÆLLESERKLÆRINGEN Sydkoreas daværende præsident Kim Dae Jung (t.v.) og DDF Koreas leder kammerat Kim Jong Il (t.h.) ved underskrivningen af Nord-Syd Fælleserklæringen i juni 2000 i Pyongyang. I Danmark afholdt Venskabsforeningen Danmark- DDF Korea et offentligt møde i København den 13. juni i anledning af 6-årsdagen for underskrivningen af Nord-Syd Fælleserklæringen om samarbejde, forsoning og genforening i Pyongyang i I Korea blev afholdt en stor Nord-Syd festival i samme anledning afholdt i Kwangju i Sydkorea juni. Fra DDF Korea deltog 150 personer samt 100 oversøiske koreanere. Kwangju var den by i Sydchollaprovinsen, hvorfra oprøret imod skiftende sydkoreanske diktatorer i årtier havde sit arnested. KOREANSK MISSILTEST Den 5. juli affyrede Koreas Folkehær i DDF Korea 7 ballistiske test-missiller ud i det japanske hav. Alle 7 missiler landede kontrolleret i havet mere end 200 km fra den japanske kyst. Missilerne var af typen Taepodong (mellemdistance) og Rodong (langdistance). Til trods for, at alle lande med et missilforsvar har ret til at afprøve og udvikle dette våben, rejste alle vestlige medier på foranledning af USA og Japan en proteststorm i den forbindelse. USA overvejede en flådeblokade imod DDF Korea og sendte flere flådefartøjer til Sydkorea herunder hangarskibet Enterprise til Pusan. I Japan reagerede regeringen med indførelse af et forbud mod sejlads mellem DDF Korea og Japan de næste 6 måneder, og landets udenrigsminister udtalte, at den japanske regering har planer om produktion af missiler, der som en forebyggende selvforsvarsforanstaltning kan ødelægge Nordkoreas missilanlæg. OGSÅ DANMARK PROTESTERER Den 100 % Bushtro regering i Danmark fulgte USA ved den 5. juli at protestere over Nordkoreas missiltest. Udenrigsminister Møller udtalte, at der var tale om en meget stærk provokation, som var særlig alvorlig set i lyset af den i forvejen sikkerhedsmæssige komplekse situation i regionen. Møller krævede sagen bragt op i FN s sikkerhedsråd. NORD-SYD REGERINGSMØDE I PUSAN Nordkoreas forslag til Sydkorea: Stop øvelser med USA senest juni Den 19. runde af Nord-Syd regeringsmøderne åbnede i Pusan i Sydkorea den 12. juli. DDF Koreas chefforhandler foreslog på mødets første dag, (1) at koreanere i Nord og Syd fremover skulle sikres uhindret adgang til at besøge smukke steder i Korea med en symbolsk hellig værdi for nationen. Det kunne være med start allerede ved den forestående Nord-Syd Befrielsesfestival den 15. august i Pyongyang. Og (2) at Sydkorea ophører med at medvirke i fælles militære øvelser med fremmede stater for derved at fremme freden på den koreanske halvø. Chefforhandleren opfordrede kraftigt Sydkorea til at det skete senest inden fejringen af 7- årsdagen for Nord-Syd Fælleserklæringen til juni Og (3) for ophævelse af den forhadte Nationale Sikkerhedslov i Sydkorea, som går direkte imod ånden i Nord-Syd Fælleserklæringen og udgør en anstødssten på vejen imod national 6

7 forsoning og enhed. Og endelig (4) at fædrelandskærlighed og humanitær hjælp gives en højere prioritet ud fra grundideen ved nationens egen kraft. AFDÆMPET REAKTION I SYDKOREA I dagene efter den nordkoreanske missiltest reagerede Sydkoreas præsident Roh Moo Hyun med at udtrykke bekymring over Bushregeringens hårde og fjendtlige linie overfor over DDF Korea. Selvom Roh også kaldte DDF Koreas handling for irrationel og uforståelig. Også Japans regering kaldte Roh for overreagerende. Videre sagde kilder i Seoul, at Roh betragtede Nordkoreas handling som et forsøg på at opnå indrømmelser hos USA, og at sagen næppe ville medføre FN-sanktioner. På et møde i det regerende Uripartiet den 11. juli udtalte præsident Roh, at Japans reaktion med trusler om missilangreb på DDF Korea kun forværrede situationen. Det er ikke acceptabelt, sagde Roh. Roh kritiserede også indirekte Bushregeringen. Roh sagde, at Bushregeringen opfatter problemet med Nordkorea indenfor konceptet det gode mod det onde. Derfor var det svært at overbevise den om, at helt så enkelt er situationen ikke. Roh ville dog søge at råde USA til at vende tilbage til 6-partsforhandlingerne og til at give den bilaterale dialog med Nordkorea indenfor disse rammer en chance. SAMMENBRUD I PUSAN Den 13. juli udvandrede Nordkoreas delegation fra Nord-Syd regeringsmødet i Pusan. Begrundelsen herfor var, at Nordkoreas delegation fandt Sydkorea stod på USA s side i den Nordkorea-fjendtlige stemning, som USA havde søgt at piske verden op til grundet missilsagen. Ligeledes fordi Sydsiden ville lave om på en ellers aftalt dagsorden. Nordsidens chefforhandler sagde, at sammenbruddet kunne have katastrofale konsekvenser for de inter-koreanske relationer, og at ansvar herfor i givet fald alene måtte placeres hos Sydkorea. FN-RESOLUTION IMOD DDF KOREA Den 15. juli vedtog FN s sikkerhedsråd en resolution, der fordømmer DDF Koreas missiltest den 5. juli og fremover forbyder alle FN s medlemslande at købe eller sælge missiler eller reservedele hertil hos DDF Korea. Resolutionsforslaget var fremsat af den tidligere kolonimagt i Korea Japan der igennem en 40- årig besættelse brutalt undertrykte det koreanske folk. Det gjorde ikke vreden fra Pyongyang mindre, da DDF Koreas regering i en udtalelse den 16. juli kraftigt protesterede imod resolutionen. I udtalelsen hed det, at DDF Korea helt afviser FN-resolution, der uberettiget blander sig i DDF Koreas suveræne ret til rutinemæssig militær træning og test som led i republikkens selvforsvar. DDF Korea mente resolutionen var fabrikeret af USA, og skal ses som led i USA s forsøg på at lægge et internationalt pres på DDF Korea for republikkens afvæbning og i sidste ende republikkens fald. I udtalelsen udtrykte DDF Koreas regering ligeledes undring over, at USA s mange missiltest og atomvåbentest igennem årene aldrig har været taget op i FN s sikkerhedsråd. Det er udtryk for, at jungleloven hersker i verden. Den stærke har ret. Udtalelsen slutter med, at understrege at DDF Korea ikke har tænkt sig at overholde resolutionen, og at DDF Korea vil fortsætte med at opbygge sit afskrækkelsesselvforsvar på alle områder, nu da situationen på Koreahalvøen er nået en ny og alvorlig fase grundet USA ekstremt fjendtlige politik. Det skal dog bemærkes, at USA s og Japans første resolutionsudkast var langt skrappere end det vedtagne. De foreslog, at FN Pagtens kapitel 7 skulle bringes i anvendelse med bl.a. flådeblokade og militær indgriben overfor DDF Korea, der med sikkerhed ville have fremprovokeret en ny krig i Korea. REGNVEJRSØDELÆGGELSER I NORDKOREA Store del af Nordkorea blev i juli ramt af kraftigt styrtregn. Både de centrale og de vestlige og østlige provinser blev ramt så voldsom af enorme mængder vand på kort id, at det har medført store skader indenfor landbrug og infrastrukturen. Af samme grund er det gigantisk Arirang-show i Pyongyang fra august til oktober blevet aflyst. Alle menneskelige kræfter skal i fællesskab prioritere genopbygning af de ødelagte. Regnvejrsødelagte rismarker i Panmun nær Kaesong Få mere information om Korea Søg på: KCNA er DDF Koreas officielle nyhedsbureau 7

8 KOREA BULLETIN August årgang (udkom tidl. som Chollima Korea og Det Ny Korea ) ISSN Redaktør: Anders Kristensen Tryk: SatsButikken, København, tlf Udgiver: VENSKABSFORENINGEN DANMARK DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK KOREA Tordenskjoldsgade 14, 1., 1055 København K. Tlf Fax E-post: Hjemmeside: Stiftet Støt opbygningen af det socialistiske Korea! BESØG VENSKABSFORENINGENS BOD PÅ K-FESTIVAL! Nationalmuseet i København har indtil 17. september 2006 en særudstilling af den koreanske maler Kisan fra Wonsan (i Nordkorea). Kisan er kunstnernavnet for Kim Chun Kun. Malerierne er fra slutningen af 1800-tallet under Lidynastiet. For medlemmer af Venskabsforeningen: MEDLEMSMØDE Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea afholder medlemsmøde i anledning DDF Koreas nationaldag (republikken blev grundlagt 9. september 1948) mandag 4. september 2006 kl i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, København K. GENERALFORSAMLING Medlemmerne af Venskabsforeningen Danmark-D.D.F.Korea indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 29. november 2006 kl i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, København K. Dagsorden udsendes direkte til medlemmerne. - Støt kravet om USA ud af Korea! - Støt Koreas uafhængige og fredelige genforening! - Styrk solidariteten og venskabet med Koreas folk! - Følg udviklingen i Korea og få bl.a. mulighed for at komme med på venskabsrejse til Nordkorea. - Modtag løbende Korea Bulletin. - Blev medlem af Venskabsforeningen! Udfyld, klip ud og send ind til Venskabsforeningen eller send en Jeg ønsker medlemskab. Send mig et girokort og noget materiale om Korea og foreningen. Kontingent 120 kr. halvårligt. Vent lidt. Send mig først oplysninger om Korea og Venskabsforeningens arbejde. Navn: Adresse: 8

STØT KOREAS GENFORENING USA UD AF KOREA

STØT KOREAS GENFORENING USA UD AF KOREA STØT KOREAS GENFORENING USA UD AF KOREA Maj 2005 Kort over det delte Korea. Den Demokratiske Folkerepublik Korea i nord og Sydkorea syd for den militære demarkationslinie Indhold: Leder. Nyhedskronologi.

Læs mere

KIM IL SUNG 100 ÅR. Den 15. april 2012 ville DDF Koreas grundlægger Kim Il Sung være fyldt 100 år. Koreanerne kalder dagen for SOLENS DAG.

KIM IL SUNG 100 ÅR. Den 15. april 2012 ville DDF Koreas grundlægger Kim Il Sung være fyldt 100 år. Koreanerne kalder dagen for SOLENS DAG. KIM IL SUNG 100 ÅR Præsident Kim Il Sung Den 15. april 2012 ville DDF Koreas grundlægger Kim Il Sung være fyldt 100 år. Koreanerne kalder dagen for SOLENS DAG. Den 15. april 2012 ville DDF Koreas nu afdøde

Læs mere

USA OG JAPAN MÅ HOLDES FAST PÅ SEKSPARTSAFTALENS FORPLIGTELSER

USA OG JAPAN MÅ HOLDES FAST PÅ SEKSPARTSAFTALENS FORPLIGTELSER August 2007 USA OG JAPAN MÅ HOLDES FAST PÅ SEKSPARTSAFTALENS FORPLIGTELSER US TROOPS OUT NOW. Fra en stor fredsdemonstration i Seoul 31.juli 2007. Ud over dette krav forlangte demonstranterne også, at

Læs mere

40 ÅRS VENSKAB OG SOLIDARITET MED KOREA

40 ÅRS VENSKAB OG SOLIDARITET MED KOREA Særnummer 40-års jubilæum 1968-2008 - August 2008 VENSKABSFORENINGEN FYLDER RUNDT: 40 ÅRS VENSKAB OG SOLIDARITET MED KOREA Venskabsforeningen altid på pletten igennem 40 år, når det gælder solidaritet

Læs mere

Michael H Clemmesen 29.11.2010. Kommentar til situationen i Korea: Flugten fremad fra det endelige sammenbrud? 1

Michael H Clemmesen 29.11.2010. Kommentar til situationen i Korea: Flugten fremad fra det endelige sammenbrud? 1 Michael H Clemmesen 29.11.2010 Kommentar til situationen i Korea: Flugten fremad fra det endelige sammenbrud? 1 Der synes nu at være enighed i Vesten om, at regeringen eller de ledende generaler i Nordkorea

Læs mere

FARLIG UDVIKLING I KOREA: STOP KRIGSØVELSER OG SANKTIONER GENOPTAG DIALOGEN I KOREA

FARLIG UDVIKLING I KOREA: STOP KRIGSØVELSER OG SANKTIONER GENOPTAG DIALOGEN I KOREA Maj 2009 FARLIG UDVIKLING I KOREA: STOP KRIGSØVELSER OG SANKTIONER GENOPTAG DIALOGEN I KOREA Protest i Sydkorea imod den amerikansk-sydkoreanske krigsøvelse Key Resolve i marts 2009. Øvelsen truede Nordkorea

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

STOP USA S KRIGSTRUSLER

STOP USA S KRIGSTRUSLER STOP USA S KRIGSTRUSLER Maj 2006 KOREANSK GENFORENING VED EGEN KRAFT Fremad mod koreansk forsoning, samarbejde og genforening ved nationens egen kraft Indhold: Opfordring til Nord-Syd samling om fordrivelse

Læs mere

NU MÅ DET VÆRE NOK: DDF KOREA HAR RET TIL AT FORSVARE SIN SUVERÆNITET OG UAFHÆNGIGHED OG FORTSÆTTE DEN SOCIALISTISKE OPBYGNING

NU MÅ DET VÆRE NOK: DDF KOREA HAR RET TIL AT FORSVARE SIN SUVERÆNITET OG UAFHÆNGIGHED OG FORTSÆTTE DEN SOCIALISTISKE OPBYGNING . August 2009 NU MÅ DET VÆRE NOK: DDF KOREA HAR RET TIL AT FORSVARE SIN SUVERÆNITET OG UAFHÆNGIGHED OG FORTSÆTTE DEN SOCIALISTISKE OPBYGNING Opbygning i Nordkorea er i fuld gang. Målet er igen at være

Læs mere

SEJR TIL FREDEN OG DDF KOREAS SIKKERHED - USA SKAL UNDERSKRIVE FREDSAFTALE OG SE AT KOMME UD AF KOREA HELT UD

SEJR TIL FREDEN OG DDF KOREAS SIKKERHED - USA SKAL UNDERSKRIVE FREDSAFTALE OG SE AT KOMME UD AF KOREA HELT UD SEJR TIL FREDEN OG DDF KOREAS SIKKERHED - USA SKAL UNDERSKRIVE FREDSAFTALE OG SE AT KOMME UD AF KOREA HELT UD Maj 2007 USA var i februar medunderskriver af sekspartsaftalen om løsning af atomvåbenkrisen

Læs mere

Latinamerika vil udrydde fattigdom i 2025

Latinamerika vil udrydde fattigdom i 2025 Enigt kontinent bag topmøde i Havana. Blot to år efter at CELAC blev grundlagt som en sammenslutning af alle lande i Latinamerika og Caribien, er der skabt resultater, der vækker bitterhed i Washington.

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

USA OG DEN NY HØJREREGERING I SYDKOREA PUSTER IGEN LIV I DEN KOLDE KRIG I KOREA

USA OG DEN NY HØJREREGERING I SYDKOREA PUSTER IGEN LIV I DEN KOLDE KRIG I KOREA Maj 2008 Kolde vinde fra Sydkorea: USA OG DEN NY HØJREREGERING I SYDKOREA PUSTER IGEN LIV I DEN KOLDE KRIG I KOREA Amerikanske og sydkoreanske tropper optræder her langs demarkationslinien ind til Nordkorea

Læs mere

USA OG SYDKOREA MÅ BESINDE SIG OG VENDE TILBAGE TIL DIALOG OG STOPPE ALLE KRIGSØVELSER I KOREA

USA OG SYDKOREA MÅ BESINDE SIG OG VENDE TILBAGE TIL DIALOG OG STOPPE ALLE KRIGSØVELSER I KOREA Maj 2011 USA OG SYDKOREA MÅ BESINDE SIG OG VENDE TILBAGE TIL DIALOG OG STOPPE ALLE KRIGSØVELSER I KOREA Sydkoreansk masseprotest i Seoul imod fortsatte krigsøvelser i Sydkorea, der truer freden i Korea.

Læs mere

Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak 18. marts 2003.

Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak 18. marts 2003. Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak 18. marts 2003. Udenrigsministeriet om det juridiske grundlag Udgangspunktet for vurderingen af det folkeretlige grundlag er

Læs mere

Juridisk Tjeneste Til: J.nr.: JT.F, 6.U.591

Juridisk Tjeneste Til: J.nr.: JT.F, 6.U.591 NOTAT Udenrigsministeriet Juridisk Tjeneste Til: J.nr.: JT.F, 6.U.591 CC: Bilag: Fra: Folkeretskontoret Dato: 17. marts 2003 Emne: Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod

Læs mere

FREDSAFTALE I KOREA NU USA UD AF KOREA

FREDSAFTALE I KOREA NU USA UD AF KOREA August 2011 FREDSAFTALE I KOREA NU USA UD AF KOREA Indhold: Leder: Det er på høje tid at afslutte Koreakrigen...side 2 Vi skal have en fredsaftale nu..side 3 1 ton ris til DDF Korea....side 4 Korte nyheder

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

NORDKOREA KRÆVER BARE SIKKERHED

NORDKOREA KRÆVER BARE SIKKERHED NORDKOREA KRÆVER BARE SIKKERHED Den danske Korea-ekspert Geir Helgesen er på linie med Kim Dae Jung, Putin, Persson og Albright - i hvert fald i bedømmelsen af at styret i Pyongyang er til at forhandle

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2012 om situationen i Sudan og Sydsudan (2012/2659(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Kilde 2 FN-pagten, 1945

Kilde 2 FN-pagten, 1945 Kilde 2 FN-pagten, 1945 Den 26 juni 1945 blev FN-pagten underskrevet i San Francisco af 50 lande. Nedenstående uddrag viser noget om formålet med dannelsen af FN, samt hvorledes de to vigtigste organer,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten som vedtaget af Rådet den 17. november 2014.

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten som vedtaget af Rådet den 17. november 2014. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2014 (OR. en) 15542/14 COMEP 21 COMAG 104 PESC 1179 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Rådet dato: 17. november 2014 Tidl. dok. nr.: 15518/14 COMEP

Læs mere

Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak

Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak af Tonny Brems Knudsen Politikens kronik 22.3.2003 Med støtte fra sine nærmeste allierede har USA igennem de seneste par måneder forsøgt at overtale FN s

Læs mere

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP 31.7.2014 L 229/13 RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

PRÆSIDENT KIM IL SUNG 100 ÅR

PRÆSIDENT KIM IL SUNG 100 ÅR Særnummer april-maj 2012 PRÆSIDENT KIM IL SUNG 100 ÅR LEDEREN AF KOREAS BEFRIELSESKAMP, GRUNDLÆGGEREN AF DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK KOREA, KOREAS ARBEJDERPARTI OG KOREAS FOLKEHÆR PRÆSIDENT KIM IL SUNG

Læs mere

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Nr. 30 28. november 2002 Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter 1) 2) Efter indhentelse af Folketingets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

P7_TA(2010)0290 Nordkorea

P7_TA(2010)0290 Nordkorea P7_TA(2010)0290 Nordkorea Europa-Parlamentets beslutning af 8. juli 2010 om Nordkorea Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Koreanske Halvø, - der henviser til FN's

Læs mere

Tanker om TERROR. Erik Ansvang.

Tanker om TERROR. Erik Ansvang. 1 Tanker om TERROR Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om TERROR Af Erik Ansvang World Trade Center, New York den 11. september 2001 Efter 11. september 2001 Efter angrebet på World Trade Center

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Jeg forstår spørgsmål M på den måde, at svaret især skal fokusere på den

Jeg forstår spørgsmål M på den måde, at svaret især skal fokusere på den Udenrigsudvalget 2008-09 URU alm. del Svar på Spørgsmål 101 Offentligt NOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 5.N.660. CC: Bilag: Fra: MENA Dato: 2. februar 2009 Emne: Besvarelse af URU samrådsspørgsmål

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 1.6.2005 B6-0352/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Elmar Brok, James

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Af Sven-Erik Simonsen

Af Sven-Erik Simonsen USA's blokade mod Cuba er verdens ældste blokade. Den er blevet strammet to gange op gennem 1990'erne - ikke lettet, sådan som USA forsøger at bilde verden ind. Af Sven-Erik Simonsen Den amerikanske blokade

Læs mere

Udkast til udenrigsministerens tale i Berlin den 26.3.2015 København-Bonn erklæringerne 60 år. - Det talte ord gælder -

Udkast til udenrigsministerens tale i Berlin den 26.3.2015 København-Bonn erklæringerne 60 år. - Det talte ord gælder - Udkast til udenrigsministerens tale i Berlin den 26.3.2015 København-Bonn erklæringerne 60 år - Det talte ord gælder - Ærede hr. udenrigsminister Steinmeier kære kollega Ærede hr. ministerpræsident Albig

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)29 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 3: BEKÆMPELSE AF RACISME OG INTOLERANCE OVER FOR SIGØJNERE/ROMANI VEDTAGET

Læs mere

Hjemmeopgave om AT: Holstebro gymnasium Mads Vistisen, Dennis Noe & Sarah Thayer

Hjemmeopgave om AT: Holstebro gymnasium Mads Vistisen, Dennis Noe & Sarah Thayer Gruppearbejde: Opgave A Pax Americana? det amerikanske missilskjold og verdensfred (AT eksamen: Fysik og samfundsfag) Problemformulering Denne opgave vil undersøge, hvordan opbyggelsen af et amerikansk

Læs mere

Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002

Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002 Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002 Anders Fogh Rasmussen overtog magten i 2001 efter en markant sejr over den siddende regering. I sin første nytårstale skitserede han sine visioner for

Læs mere

Tale ved SSWs nytårsreception d. 29.01.16

Tale ved SSWs nytårsreception d. 29.01.16 Tale ved SSWs nytårsreception d. 29.01.16 Først og fremmest mange tak for invitationen her til SSWs traditionsrige nytårsreception. Det glæder mig meget at få lejlighed til at præsentere mig selv og fortælle

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak university of copenhagen University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc Publication date: 2014 Citation for published version

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument B6-0411/2008 FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument B6-0411/2008 FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 1.9.2008 B6-0411/2008 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2, af Francis Wurtz,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

60 ÅRSDAG FOR SEJR I KOREAKRIGEN 60 ÅR MED VÅBENHVILE - UDEN FRED

60 ÅRSDAG FOR SEJR I KOREAKRIGEN 60 ÅR MED VÅBENHVILE - UDEN FRED AUGUST 2013 60 ÅRSDAG FOR SEJR I KOREAKRIGEN 60 ÅR MED VÅBENHVILE - UDEN FRED 1 Særligt Arirang show vises i disse dage på 1. maj stadion i Pyongyang i anledning af 60-årsdagen for våbenhvilen og DDF Koreas

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

ØKONOMISK FREMGANG I DDF KOREA

ØKONOMISK FREMGANG I DDF KOREA AUGUST 2012 ØKONOMISK FREMGANG I DDF KOREA Tv.: Det nye Changjonkvarter i Pyongyang. Th.: Nye trolleybusser produceret i DDF Korea Tv.: Ny fødevarefabrik i Kumsong. Th.: Fra dagligvarefabrik i Pyongyang

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Oversigt over bilag vedrørende B 42

Oversigt over bilag vedrørende B 42 Forsvarsudvalget B 42 - Bilag 1 O Oversigt over bilag vedrørende B 42 Bilagsnr. Titel 1 Vurdering af situationen i Afghanistan og Irak 2 Udkast til tidsplan for B 42 3 Revideret udkast til tidplan for

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien 25. november 2013 Situations- og trusselsvurdering til brug for udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende eventuelt danske bidrag til støtte for OPCW s arbejde med destruktion af Syriens kemiske våbenprogram

Læs mere

Ild fortællingen - Fysisk Frihed

Ild fortællingen - Fysisk Frihed Ild fortællingen - Fysisk Frihed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Erobring og besættelse Tilfangetagelse og slaveri Oprør og væbnet modstand Magten slår tilbage

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen

Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen Øvelse 1) Paneldebat 1. Læs temateksten Magt, dynamik og social mobilitet og inddel klassen i to halvdele. Den ene halvdel forsøger at argumentere

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Ottowakonventionen ikke

Ottowakonventionen ikke - fordømmer brug, produktion, udvikling, anskaffelse og overførsel af antipersonel miner. - forbyder underskrivende stater at assistere eller opfordre andre til at engagere sig i aktiviteter der er forbudt

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER INDHOLD Introduktion 3 Opgaver 4 Tema 1. 4 Hungersnød forårsaget af klimaforandringer og tørke. 4 Tema 2. 5 Udenlandsk indblanding.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9591 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001:

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: KAPITEL 7 De internationale konflikter Folketingsbeslutning 2001: Danske soldater til Afghanistan Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 1 Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 Af: Sune Skadegaard Thorsen og Roxanne Batty Menneskerettighederne i din hverdag Hvornår har du sidst tænkt over dine menneskerettigheder? Taler du nogensinde med

Læs mere

Kort fortalt om konditionalitetspolitik. atomvåbenprogram

Kort fortalt om konditionalitetspolitik. atomvåbenprogram Kort fortalt om konditionalitetspolitik og det nordkoreanske atomvåbenprogram af Flemming Splidsboel Hansen, forskningskoordinator, PhD, Forsvarsakademiet, forsk-01@fak.dk Brief Forsvarsakademiet Ryvangs

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG TIL ELEV E N DANMARK I DEN KOLDE KRIG ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg 1 ELEVARK 1 INTRODUKTION Du skal arbejde med emnet Danmark i den kolde krig

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 1 Tale Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 Klausuleret til 31. august kl. 17 Kære studerende, Mine damer og herrer Tak for invitationen

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

Mange ting. Udvalget har den 8. november fået en oversigt over mine forskellige aktiviteter, og en ny oversigt er på vej.

Mange ting. Udvalget har den 8. november fået en oversigt over mine forskellige aktiviteter, og en ny oversigt er på vej. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 89 Offentligt Handels- og investeringsministeren Samråd i Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget den 28. november 2012, kl. 14.15. Spørgsmål:

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

Spørg om EU. Folketingets

Spørg om EU. Folketingets Spørg om EU Folketingets EU-Oplysning Indhold Hvad er EU-Oplysningen? side 3 Vi finder svaret til dig side 4 Vores publikationer side 6 www.eu-oplysningen.dk side 8 Her finder du os side 11 Folketingets

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2000)21 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 5: BEKÆMPELSE AF INTOLERANCE OG DISKRIMINATION OVERFOR MUSLIMER VEDTAGET

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Fjendebilleder: Propaganda

Fjendebilleder: Propaganda Roskilde Tekniske Gymnasium Dansk, Samfundsfag og Engelsk Fjendebilleder: Propaganda Af Henrik Breddam Skrevet: 2006-12-06 Længde: 9 sider Side 1 af 9 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Indledning... 3 Gammeldags

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak

om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak B 118 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak. Fremsat den 18. marts 2003 af udenrigsministeren (Per Stig Møller) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Kriser og konflikter under den kolde krig

Kriser og konflikter under den kolde krig Historiefaget.dk: Kriser og konflikter under den kolde krig Kriser og konflikter under den kolde krig Under den kolde krig 1947-1991 var der flere alvorlige konflikter og kriser mellem supermagterne USA

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0550 Bilag 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 4. november 2014 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål B og C vedr. EU-kommissionens forslag til

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.11.2010 B7-0682/2010 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 om de humanitære

Læs mere